Stiftelsesdokumenter

Starten på Norge Judoforbund, NJF

Oppstart NJF i 1966 – 1967. Referat fra det første møte, Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund – Møte 8.desember 1966 og stiftelsesmøte 28.juni 1967 som ble starten på Norge Judoforbund.

Stiftelsen NJF i 1967 - signaturerNorges Judoforbund ble opptatt som særforbund i 1971, før dette var NJF et utvalg i NIF.
Forbundet ble i starten styrt av de største klubbene i Oslo og bar preg av det. Nivået på utøvere fra Oslo og Østlandet lå høyt over resten av landet.
Judo var frem til 1975/1976 forbeholdt menn. Første uoffisielle NM var i 1969, første offisielle i 1972. Fra 1972 ble NM lag arrangert.
Kvinner var gjerne med å trene, men de første stevnene for damer kom i 1974, første offisielle NM var i 1978.
De første barnestevnene var internt i klubbene og de første nasjonale stevnene kom i 1973. På disse første stevnen deltok etterhvert ca. 4-500 barn.
Første krets ble etablert i 1976, Oslo Judokrets.

Medlemsmasse fra 1960 til 1984
Digitalisert av Geir Åstorp Reehorst, oktober 2014

Kategoriarkiv: Stiftelsesdokumenter