Forbundsting

Dokumenter knyttet til Judoforbundets Ting.

Norges judoforbund, NJF, har hatt ting med forskjellige intervaller fra det først i 1968.NJF-logo-fra-2009

Det er nå ting hvert annet år.  Det var ting i 2014 og neste er da i 2016.

I begynnelsen var det ting hvert år, årsting, noen ganger også kalt ‘Generalforsamling’. Dette fortsatte frem til og med tinget i 1985.
Her ble det vedtatt å avholde ting annen hvert år, neste ting ble da i 1987.
I 2011 ble det vedtatt å legge inn en 3 års periode for å komme i usynk med NIF tinget. Dette gir en ny NJF president mulighet til å fungere ett år før presidenten må møte på NIF tinget.
Fra 2014 ble perioden igjen 2 år mellom hvert ting.

I begynnelsen var disse tingene en diskusjonsplass og mange ideer og meninger ble utvekslet fra talerstolen. Judo var nytt i Norge og det var mye som måtte på plass.  Regien på disse tingene  er blitt litt strammere i de senere årene.

Tingpapirene er fremskaffet av Kristoffer Halmøy og Geir Åstorp Reehorst.

Digitalisert av Kristoffer Halmøy og Geir Åstorp Reehorst.

 

Kategoriarkiv: Forbundsting