Rogaland judokrets

Informasjonsavis – JU DO

Infoavise-desember 1993-LOGO Bilde over er fra ‘Motivasjonssamlingen’ som er omtalt i avisa fra november 1998.

Arild Maka skriver:
Det nye kretsstyret i Rogaland anno 1993 satte seg store mål. De laget blant annet en kretsmanual og et eget informasjonsblad.

Bladet fikk det originale navnet JU DO. Det ble utlyst navne-konkurranse, men så vidt vi vet kom det ikke inn noen forslag.
I perioden 1993 til 1998 kom det ut 11 utgaver av informasjonsbladet.

Redaktør var hele tiden Tom Landås. Hele perioden var hovedproblemet å få inn stoff fra klubbene.

Så mange av artiklene var skrevet av redaktøren selv, eller på hans initiativ. De siste årene kom det kun ut et blad hvert år, og redaktøren mistet etterhvert motivasjonen da nesten ingen bidro med artikler.

Men innholdet er likefullt et verdifullt tidsvitne om hva som foregikk i Rogaland Judokrets i denne perioden.
I ettertid kom internett for fullt og aktuelle artikler ble i stedet publisert på kretsens nye nettsider. Men sidene er for lengst historie, og innholdet stort sett borte. Så ny teknologi er ikke alltid den beste i historisk perspektiv.

Avisene er fremskaffet og digitalisert av Arild Maka

Kategoriarkiv: Rogaland judokrets

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – november 1998

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – september 1997

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – februar 1996

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – oktober 1995

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – april 1995

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – januar 1995

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – desember 1994

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – november 1994

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – oktober 1994

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – april 1994

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – februar 1994

Informasjonsavis – Rogaland judokrets – desember 1993