MJC Nytt

Medlemsblad for Marienlyst Judo Club, MJC Nytt.

MJCNytt startet i 1976 og ble utgitt til 1986 (?). Fra 1987 ble navnet endret til MCJ-posten og ble utgitt frem til ??.                                                     I 1998 kom det et siste blad kalt MJC-Friske kast.

MJC - LOGOMarienlyst Judo Club ble stiftet 3.3.1970 av bl.a. Hans Petter Andreassen og er pr 31. desember 2000 uten aktive utøvere etter 30 års aktivitet. Klubben var kjent for sitt gode miljø og fikk frem mange store judoutøvere.      Klubben ble utmeldt av NIF, Norge idrettsforbund, og OIK, Oslo Idrettskrets, 17.januar 2002.

Asle Strand var en av disse. Han var med på å stifte klubben, var en av forgrunnsfigurene i MJC og var aktivt med i klubben helt frem til han døde etter en tragisk ulykke 9. juni 2000.Logo - MJC -3-3-1970-hvit

Klubbens aktiva pr 31. desember 2000 er blitt overført til Marienlyst Judo Clubs fond til minne om Asle Strand.Fondets formål er å bidra til å støtte utviklingen av judosporten i Norge gjennom årlig tildeling av kr. 8000 til en person eller gruppe som etter søknad eller anbefaling til styret i fondet blir funnet verdig. Utdeling vil skje så lenge fondet har midler.

I første periode var Axel Hopstock redaktør av MJC-Nytt, noe senere overtok Bjørn Solheim redaktøransvaret.

Bladene er fremskaffet av  Gunnar og Ellen Winter, Bjørn Solheim og Geir Åstorp Reehorst . Alle er digitalisert av Geir Åstorp Reehorst

Kategoriarkiv: MJC Nytt