Stikkordarkiv: Tom Landås

Rogaland judokrets – avis 1993

Informasjonsavis – JU DO

Infoavise-desember 1993-LOGO I desember 1993 kom den første informasjonsavisa for Rogaland judokrets.
Det nye styret i kretsen mente dette var et godt tiltak for å stimulere judosporten i fylket. De savnet noe som bedret kommunikasjonen og kunnskapen om alle klubbene i kretsen. Dette sier Asbjørn Lie i den første avisa, desember 1993.

Bildet over er fra ‘Motivasjonssamlingen’ som er omtalt i avisa fra november 1998.

Arild Maka skriver videre:
Det nye kretsstyret i Rogaland anno 1993 satte seg store mål. De laget blant annet en kretsmanual og et eget informasjonsblad.
Bladet fikk det originale navnet JU DO. Det ble utlyst navne-konkurranse, men så vidt vi vet kom det ikke inn noen forslag.
I perioden 1993 til 1998 kom det ut 11 utgaver av informasjonsbladet.

Redaktør var hele tiden Tom Landås. Hele perioden var hovedproblemet å få inn stoff fra klubbene.

Så mange av artiklene var skrevet av redaktøren selv, eller på hans initiativ. De siste årene kom det kun ut et blad hvert år, og redaktøren mistet etterhvert motivasjonen da nesten ingen bidro med artikler.

Men innholdet er likefullt et verdifullt tidsvitne om hva som foregikk i Rogaland Judokrets i denne perioden.
I ettertid kom internett for fullt og aktuelle artikler ble i stedet publisert på kretsens nye nettsider. Men sidene er for lengst historie, og innholdet stort sett borte. Så ny teknologi er ikke alltid den beste i historisk perspektiv.

Du finner avisene her.