Stikkordarkiv: Judomagasinet

Status per 1. november 2014

Judoforbundet / Dokumenter:

Her det lagt inn flere typer dokumenter. Det er spesielt morsomt å kunne vise dokumenter fra NJF sin spede begynnelsen i 1966. Disse dokumentene ligger under fanen Judoforbundet.

Stiftelsen av NJF og styreprotokoller:
Vi har lagt ut dokumenter som viser opprettelsen av Norges judoforbund, NJF,  i 1966-67 og påfølgende styremøter frem til høsten 1968.

Graderingsprotokoll - 1976 - 94

Graderingsprotokoll: Alle Dan graderinger og noen 1.kyu graderinger ble ført inn i en graderingsprotokoll. Denne boken ble brukt i perioden 1976 til 1994. Protokollen kan nå sees her på judoinfo.no.

Forbundsting:
Vi vil også legge ut alle tingpapirer som er av interesse.
Morsomt at vi fant referat fra det første tinget i 1968.
Disse tingpapirene blir lagt ut fortløpende etter hvert som vi finner disse og vi får tid til å digitalisere / skanne dokumentene.

Magasiner / Blader :

Hajime:
De 3 første årgangene, 1971-72-73, av NJJK sitt klubblad Hajime er lagt ut. Dette er NJJK sitt medlemsblad.   Her har vi alle utgavene og de kommer etter hvert. Se under fanen Magasiner –> Hajime.

Norsk Judo og Judo Magasinet: 
Det er også lagt ut en del av bladene Norsk Judo og Judo Magasinet.  Det vil bli lagt ut flere utgaver i tiden som kommer av disse  bladene.

Marienlyst Judoklubb:
Klubbavisen til MJC – Her har vi lagt ut de utgavene vi hadde tilgjengelig. Vi mangler en del av utgavene, men håper at vi kan få disse etter hvert.

Alle dokumenter og blader vil bli søkbare etter hvert, en del er det allerede.

Flere magasiner lagt inn

Judomagasinet nr. 2 fra 1992 med Stig Traavik på forsiden.
Judomagasinet nr. 2 fra 1992 med Stig Traavik på forsiden.

Historikk-prosjektet har tilgang til og fått tillatelse til å publisere de gamle klubb-magasinene til Marienlyst JC (MJC Nytt) og Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb (Hajime).

Det er også lagt inn flere utgaver av NJFs gamle medlemsblad Norsk Judo, og Judomagasinet.

Judomagasinet nr 1 – 1992

Judomagasinet nr 1 – 1992
2
– – –
Judomagasinet april ’92 · Judomaqasinet april ’92
~ l
,/
En nyhet i dette nummer av JUDOMAGASINET er junior-sider. Her ser du Ole Anton Stø,
medlem i nystartede Vinstra Judoklubb, i full aksjon. 4 JUDOEN RmDEf TOMMY LEDER
Judo ble redningen for Tommy JUDOEN REDDET TOMMY
Enoksen fra Hammerfest. Idag er
han snart 16 år, og ferdig med 9. NORDISK DOMMERSEMINAR
klasse. I sju år var han daglig INNTRYKK FRA JUDOgjennom
et sant mobbehelvete. FORBUNDETS TOPPIDRETTSSEMINAR
6 NORDISK DOMMERSEMINAR
BLINDERN CUP
eDen mannen skulle aldri vært TOPPIDRETTSSENTERET
dommer! Jeg håper vi aldri ser SVART BELTE
ham på matta mer.» Utsagnet INNTRYKK FRA LAG-NM
kommer fra George Kerr. Les mer
om hams friske uttalelser. JUNIORSIDENE
NORGESMESTERSKAPET 1992 12 SVART BELTE • JAVISST MATSUMAE·CUP
Send et brev til meg, oppfordrer DRAMMEN JUDO CLUB Sigmund Andersen i denne artikkelen.
Jeg har tenkt endel på å FORBUNDS· OG-REGIONSGRADERING
stikke hodet i løvens gap og utfor- DIABETES·SnPEND
dre til deltagelse i kata-stevne.
(Adr.: Trålevn. 6, 1650 Sellebakk) RESULTATER

JUDO MAGASINET
Organ for Norges JudofortMJnd
Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
Telefon: (02) 87 46 00
Telefax: (02) 13 29 89
Redaktør:
Erik Mølmen
Redaksjon:
Torger Bjømstad
(Huset Grafisk Atelier)
layout:
Terje Jenssveen
Huset Grafisk Atelier
Hauger Skolevei l
1351 Rud
Tlf.: (02) 87 47 67
Grafisk Jlf’C~Ck*sjon:
N S Industritrykkeriet. Oslo
Abonnement
utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets
lisensregistrerte medlemmer
sammen med judoforsikring.
Løssalgspris: Kr. 25,Årsabonnement:
Kr. l 00,-
Annonsepriser:
l/l side kr. 4 000,-
1/2 side kr. 2 500,-
1/4 side kr. l 200,-
1/8 side kr. 900,·
JUDOMAGASINET reflekterer
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller Forbundets syn. Alle artikler
står for forfatternes egen regning
og gode vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, ener tilla·
telse fra artikkelforfatteren. Annet
stoff kan gjengis vederlagsfriu
med kildehenvisning.
EDIA
Hei alle sammen og
et godt nytt, om enn
noe sent, judoår.
Dette nummeret av
Judomagasinet vil
dere se har sider for
barn og ungdom.
Hvor mange sider vi
skal ha og hvor bra
disse sidene skal bli,
avhenger av dere og
det stoffit dere sender
inn. Faste barne- og
ungdomssider blir det
i alle fall heretter. Det
er selvsagt ikke forbudt
å sende inn an net
stoff med bilder,
helst i sort/hvitt. Vi
tar imot alt.
Huset Grafiske med
Terje J enssveen og
Torger Bjørnstad har
nå tatt over det meste
av det redaksjonelle
og produksjonsmessige,
noe vi tror er en
meget bra løsning.
4 nummer kommer
ut i år, selv om
vi dessverre ligger
godt under budsjettert
på lisensene, som er et
av grunnlagene for å
kunne produsere
Judomagasinet.
Arbeidet med heldagsskolen
og idrettsskolen
for barn,
begynner å gi resultater
nå. 3 l 4 side i
Aftenpostens søndagsutgave
den 16.2.
19 9 2 med overskrif
ten «Glede, disiplin og
trygge barn», viser
det. Den reportasjen
avdekket}Orøvrig noe
jeg har mast mye
med i de to forrige
numrene, nemlig behovet
for instruktører.
Der har vi fremdeles
mangel. Den etterspørselen
må vi klare
å dekke, og husk, det
er godt betalt for
instruktørjobbene.
Hvis dere ønsker
mer opplysninger,
kan dere jo slå opp i
Judomagasinet som
omhandlet heldagsskolen,
eller ringe
forbundskontoret.
Når det gjelder
spalteplass på sportssidene
i de riksdekkende
avisene er det
tynt, og vi vet hva
som må til: Resultater
i internasjonale mesterskap.
Det samme
gjelder for TV, selv
om vi nå ser en lysning
med det nye
riksdekkende TV 2.
Derimot er det etter
hvert blitt svært så
mye stoff i de lokale
avisene, og her kan
mye gjøres av den
enkelte klubb eller
krets. Se på Østfold –
et meget godt eksempel
til etterfølgelse.
Så et lite hjertesukk
til slutt: Ikke la en
eller to personer dra
hele lasset i den enkelte
klubb, jOrde!
ansvaret.
4
e
ti
Q
Q
1&1
D::
z:
1&1
·-
Judo eller •den myke vei»
som ichtten kalles, ble
redningen for Tommy Enok·
sen i Hammerfest. l dag er
han snart 16 år, og ferdig
med 9. klasse. l sju år va~
han dagtig gjennom et sant
mobbehelvete. Det hil satt
spor. Nå prøver Tommy å
legge årene bak seg. l dag
gleder han seg til mor·
gendagen. Det h11 ikke
alltid vært slik.
~ – -·
Judomagasinet april ’92 ‘ Judomagasinet april ’92 –
I dag er Tommy Enoksen
en av landsdelens beste
judo-utøvere. Som den
eneste nord-norske deltakeren
reiser han 22. juli
til Edinburgh for å være
med på en samling med
1000 judoutøvere fra hele
Europa. Bare fem andre
norske skal være med.
Under den tre uker lange
samlingen skal Tommy
blant annet gå kamper
mot utøvere fra det skotske
landslaget, og tre andre
meget gode britiske lag.
En enorm utfordring og
seier for mobbeofferet fra
Hammerfest
l, l»
I sju lange år var nemlig
livet hans et sant helvete i
konstant frykt for fysisk og
psykisk terror. Det begynte
med litt erting. Så utviklet
det seg til baksnakking og
!yving. Så fulgte daglige
doser med fysisk terrorisering.
Tommy ble mobbet
på det groveste, og i dag
sier han selv at det har
ødelagt sju år av livet
hans.
Men Tommy vet at hans
opplevelser ikke er så spesielle.
Mange andre barn
opplever daglig det samme
som han selv gjorde gjennom
mange år. Derfor ønsker
han å stå fram, fortelle
sin historie. Kanskje kan
jeg hjelpe noen, sier
Tommy.
– Judo er selvforsvar, og
det ble redingen for meg.
Når du blir utsatt for psykisk
og fysisk mobbing
over så lang tid, mister du
all selvtillit, får lyst til bare
å gjøre slutt på alt Men fra
jeg som l O-åring var så
heldig å få bli med på
judo, har jeg gradvis bygd
opp selvtilliten. Det viktigste
er imidlertid at man
lærer å beskytte seg. Det er
veldig vanskelig for meg å
snakke om dette, men jeg
føler jeg må, forteller han.
dt
Idretten var forløperen til
mobbingen, men også redningen,
forteller Tommy.
Det var nemlig i gymtimene
på barneskolen
marerittet startet For gymnastikk
var ensbetydende
med ballspill, og svaksynte
Tommy så ingen ball.
Lærerne prioriterte ballaktiviteter,
så det var mest
fotball, basketball og båndball
i gymtimene på skolen.
Tommys handikapp
gjorde ham lite populær
som medspiller, en å være
på lag med. Hvem ønsket
å ha en på laget som alltid
bommet på ballen? At
gymlæreren presterte å gi
ham karakteren LG i gymnastikk
gjorde ikke situasjonen
bedre.
– Gjennom judotreningen
har.jeg’trent opp selvtilliten
og lært selvforsvar. Da
jeg som l O-åring fikk være
med i judomiljøet trengte
jeg ikke lenger bare eta
mot» juling.
Jeg lærte å beskytte meg.
I dag er han kvitt mobbingen,
men arrene er der
fremdeles. År med psykisk
og fysisk terror har satt
varige spor.
Det tok mange år før
Tommy begynte å beskytte
seg selv.
– Hvorfor tok du ikke
igjen, Tommy?
– Fordi det gjorde vondt og
jeg var livredd. Det var bedre
d ta imot julingen forteller
han.
til
Vi må ikke være passive
tilskuere til at noen blir
plaget eller mobbet
Judoen har lært ham at
man skal ha respekt for
andre og vise medmenneskelighet.
Nd ser han fram til hver dag,
Tommy Enoksen. Judo har
fått ham ovenpå etter sju års
mobbe-helvete på skolen
Han ønsker å fortelle sin
historie, fordi vi alle må
ba øynene åpne og sllr ned
på mobbing. Bare da kan
vi bli kvitt dette samfunnsondet.
– Litt erting er farlig,
når det skjer hele tiden.
Tommy er nå elev på
idrettslinja ved Holstbakken
Videregående Skole.
Tommy ønsket å komme
inn der, for selv om en
lærer mente han ikke var
god for mer enn LG i gym,
begynner han å få trua på
seg sjøl og sine muligheter.
Gjennom idretten sin har
han nemlig reist seg opp
fra cbakken». I dag er han
en av landsdelens aller
beste judo-utøvere. Tommy
begynner å komme covenpå
». Det har tatt tid å reise
seg opp fra 7 års mobbehelvete,
men ingen legger
Tommy Enoksen ned på
bakken igjen.
Jigoro Kano var judosportens
grunnlegger og
selv et mobbeoffer. Som
sin «læremester» nekter
han å ta imot juling på
matta.
– Når man har gjennomgått
det jeg har gjort,
tror jeg man kjemper mye
mer intenst enn andre for
ikke å bli lagt ned på
mana, sier han. Det lover
godt for kampene i Skott·
land i juli for Tommy.
Finnmark Dagblad,
5
· – Judomagasinet april ’92 · Judomagasinet april ’92
AV HARALD MONSEN Totalt 56 deltakere var ikke redd for å gjøre en dem imot. Man skal ha skaffe den kjedelige, de- drakter også i verdensmes- Søndagen ble brukt til
representert, fra Norge feil. Er du likevel usikker, temmelig god rygg til å ta struktive judoen og isteden terskap og i olympiske resten av videoen og av-
(30), Sverige (9), Danmark så konsulter dine kant- upopulære avgjørelser, spe- skape en offensiv judo og leker ved å gjøre forslag sluttet med en spørrerunde.
•Den mannen skulle aldri (7), Finland, Island og dommere. sielt når man dømmer ut- belønne action. Dommeren om dette på kongressen i Mange stilte seg vantro til
vært dommer! Jeg håper vi Litauen (3 hver), og Est- øvere i verdenstoppen. har et klart ansvar i pro- Barcelona senere i år. George Kerr’s utvetydige
slipper å se ham på matta land (1). (Når blir de bal- Enhver dommer skal ha Derfor er litt av hensikten sessen for å utvikle en oppfatning om at forbudet
mer.• George Kerr, 8. Dan, tiske statene «tatt opp» som kontroll over det som fore- med å avholde denne positiv judo ved å straffe Av offisielle dommer- mot å gripe fatt i ermekanen
del av Norden tro?) går på matta. Rett og slett typen seminarer ikke bare de negative tendensene. tegn er det nå inntatt i ten eller buksekanten også president i det Britiske vise mot og hvem som å holde dommerne (og reglene at tegnet for nega- gjaldt egen gi! Den var ny
Judoforbundet og medlem Det var en meget opp- bestemmer uten å domi- andre aktive) oppdatert Ettermiddagen på lørda- tiv judo (f.eks. falsk an- for de fleste.
av EJU’s Dommerkommi· lagt George Kerr som pre- nere kampen. Har man med siste endringene i gen var avsatt til den prak- grep, blokkering, osv.) er sjon, var ikke nådig i sin senterte eksemplene på først begynt å vise usikker- regelverket, men også for å tiske delen av seminaret. det samme som for hik- Det er noe eget ved å få
omtale av enkelte dommere videoen og utfordret del- het, vet øyeblikkelig ut- øke kompetansen med Den foregikk i judohallen i takerne til diskusjoner, øverne og publikum å hensyn til den praktiske komi (ned dragning); dom- oppleve instruktører av en på videotapen. Holmenhallen, velvilligst meren holder armene ut- slik kapasitet som George mens Karl Wøst oversatte umytte situasjonen ved å utførelsen av dommergjer- utlånt av Asker Judoklubb. strakt framover, knytter Kerr og Karl Wøst. De til «SVOrsk». prøve å påvirke dom- ningen; beholde roen, vise Karl Wøst innledet med hendene, og gjør en beve- gjorde seminaret til et Sammen med Karl Wøst, Eksemplene i seg selv roerens avgjørelser. sikker og resolutt hold- å gi en demonstrasjon av gelse nedover med begge «motivasjonskick» og en 5. Dan, også medlem av var tildels kontroversielle ning, god plasseringsevne, korrekt kontroll av judo- hendene (EN gang. Det er uhyre lærerik opplevelse. EJU’s Dommerkommisjon, med realistiske og vanske- Paris Open er kanskje ikke kjøre solo, men ar- gien før en konkurranse. ikke nødvendig å demon- Ole Storås’ takk på vegne ledet han instruksjonen av lige situasjoner. I noen av den hardeste judotumerin- beide som et team der De nye reglene har mye strere hvordan mann mel- av deltakerne og dommerman
hjelper hverandre og klarere bestemmelser for ker ei ku.). komiteen og overrekkelsen
sammen ender opp med et riktig størrelse, lengde og av selvfisket røykelaks
riktig resultat i kampen. vidde etter at det tilsynela- Flere av seminardel- (forstå meg riktig) ble som
Dette ble sterkt poengtert tende har foregått mye takerne fikk den blandede anerkjennelse kanskje bare
av begge instruktørene. lureri blant utøverne på fornøyelsen av å praktisere overgått av formannen i
«Hvorfor er så mange dette punktet. George Kerr som dommere mens det svenske judoforbundets
dommere redde for å gi kunne fortelle om flere George Kerr agerte som en dommerkomjte som in viipponscoring
», spurte Karl triks han selv hadde sett, av utøverne og «Skapte terte begge instruktørene
Wøst. Et meget interessant ikke bare med små drak- situasjoner» for ofrene. Det til tilsvarende seanse i
spørsmål som kan ha flere ter, men hvor utøvere var neimen ikke rart om Sverige om 2 år.
nyanser av samme svar: hadde smurt gien inn med det stokket seg for flere av Medlemmene i NJF’s
Kanskje dommeren er redd såpe for å gjøre den glatt, praktikantene. At det sto Dommerkomite skal også
for å ta skrittet fullt ut, eller at hele landslag 50 andre kolleger med kri- ha honnør, både for initiastikke
nakken fram og hadde skiftet til andre tiske falkeblikk på side- tivet til å kjøre seminaret
avslutte kampen (den drakter etter den offisielle linjen gjorde ikke situa- og den profesjonelle gjenhadde
jo tross alt bare vart kontrollen. Ved å stemple sjonen bedre. nornføringen. BRAVO!
i noen få sekunder, og den kontrollerte gien ved
hjemmefavoritten ble kas- kontrollen kan man sette
tet! Huffda. Hva gjør jeg en effektiv stopper for nå? En Yuko er sånn passe slikt, mente han. WALTER REINSCH
trygt, men kanskje jeg
skulle driste meg til en Det ble vist eksempler Kråkerøy Judo Club døde 13. mars 1992 48 år
waza -ari . . . ) . på uakseptable blåfargede gammel.
Flere situasjoner fra vi- drakter. EJU hadde valgt å deoen viste skrekkeksemp- gå inn for fargede drakter Walter Reinsch startet sin judo-karriere i OSI (Oslo
ler på elendig dømming. av forskjellige årsaker: TV- Studentene) judogruppe. l 1968 ble han medlem av
«Få dem ut!», sa George selskapene forlanger at Fredrikstad Judoklubb og var medlem der inntil han
Kerr hissig. sporten blir mer seervenn- startet Kråkerøy Judo Club i 1980. l disse 12 år inne-
Eksemplene på videoen lig. Psykologisk virker det hadde han formannsvervet.
var redigert etter tema: bedre for utøverne som
Scoringer, kontreringer, slipper å distraheres av å Waijer Reinsch hadde godkjent Trener 11 utdannelse og
situasjoner på kanten, ne- gå med et kampbelte i til- var gradert til 1. DAN.
gativ judo, osv. Spesielt ble legg til sitt eget. Sist, men
det brukt en del tid på ikke minst, for dommerne Fra 1984 innehadde han IJF’s 8-dommerlisens og sin
negativ judo. «Dersom er det langt lettere å holde dommergjerning tok han alvorlig.
dommerne ikke straffer rede på de to konkurrente- det nordiske dommerse- tilfellene hadde det tatt gen som fins, ikke bare negativ judo, vil det om 10 ne og se teknikkene tydeli- Walter Reinsch betegnes som en omhjengelig person
minaret på Scandic Hotell Dommerkommisjonen i sportslig, men også for år ikke lenger være noen gere. Japanerne har hittil som sto for sine meninger.
i Asker helgen 10.-12. ja- EJU opp til en time å dommerne. Som oftest vi- judo!», mente George Kerr. holdt igjen moderniserinnuar
1992. Seminaret tok oppnå enighet om det «rik- ser opptil halvparten av til- Passivitet, falske angrep, gen av sporten ut fra en Vi lyser fred over Waijer Reinsch’s minne.
dommerkomiteen i NJF tige» resultatet. Som dom- skuerne en negativ hold- blokkering osv. må straffes overdreven tradisjonsbunnærmest
på sparket etter at mer på matta er man nødt ning overfor dommerne, i rett tid. De siste års regel- den holdning, sett fra vest- svenskene hedde «glemt» til å ta stilling til situasjo- og de er heller ikke redde endringer er nettopp myn- lige øyne, men EJU akter å BJARNE HEIMDAL
at de sto for tur som nene på sekundet. Men for å gi uttrykk for sin tet på å stramme inn på fortsette presset for å gjen- Preticlent NJF
6 arrangører. som Karl Wøst sa: «Vær misnøye dersom noe går dette området for å av- nomføre bruken av fargede 7
— –~ – —
Judomagasinet april ‘9 2 Judo magasinet april ‘9 2
18. og 19. januar 1992 var
utøvere, administrasjon,
styre og diverse utvalg i
NJF samlet til • Toppidretts·
forum• på Sundvollen. Saks·
lista besto av diverse fore·
drag og av gruppearbeid.
Jeg vil i hovedsak formidle
mine inntrykk av
foredraget til Tor Ole
Rimejorde (leder av Olym·
piatoppen).
Når jeg velger å fokusere
på dette foredraget er det
fordi Rimejorde tok opp
sentrale emner i forhold til
toppidrett og fordi innlegget
skapte mye debatt.
Eller rettere sagt: Det skapte
ingen eller liten debatt
under foredraget, men
desto mer etter.
Grunnen til dette er nok
at Rimejorde innledningsvis
sa ifra om at han
ikke ville diskutere innholdet
i hans foredrag. Jeg
tror mange i forsamlingen
gjeme ville kommentere
en del av de påstandene
Rimejorde framførte, men
med et uttrykt forbud mot
motargumenter, ble det
hele en monolog fra Rimejordes
side.
Når det er sagt, så får en
prøve å summere en del
tanker omkring innholdet
i foredraget. Jeg vil også
spe på med noen egne tanker
og kommentarer.
Rimejordes innlegg var i
hovedsak basert på to
emner:
• Norsk modell for toppidrett,
og
• Fra talent til topputøver.
j Rimejorde er leder av
Olympiatoppen som har
som formål å bidra til et
norske utøvere er på toppen
i sin idrett in ternasjonalt.
Med topplassering
menes grovt sett medaljer i
internasjonale mesterskap.
Å vinne medaljer i internasjonale
mesterskap er et
mål seriøse konkurranseutøvere
må ha. Utøvere
som ikke har dette som
mål, har lite på et landslag
å gjøre.
Dette høres brutalt ut,
men på dette punktet er
jeg helt enig med Rimejorde.
Resultatene til den
enkelte utøver er et «speilbilde
» av forberedelser og
forarbeid. Dvs. når man
trekker i fra «uflaks», «dårlig
trekning», «sykdom»,
«Skade» osv., så vil utøverens
nivå (over tid) «speiles
» i de resultater han/
hun oppnår. Det er altså
ikke nok å stole på «talentet
» alene.
Norsk judo har mange
talenter, men dessverre har
vi ikke så mange toppplasseringer
å akilte med
internasjonalt.
Hvordan kan så Judoforbundet
utvikle sine talenter
slik at de oppnår toppnivå,
og hva krever dette
av den enkelte utøver?
Her vil jeg trekke fram
noen stikkord:
«Hvis du gjør det samme
i år som i fjor, da vinner
du aldri.»
«Ca. 80% kan være kjent,
resten må være nytt (tren
for framtiden – ikke for
fortiden).»
«Det tar minst 5-9 år å
nå topp-prestasjoner med
målrettet trening (på senior-
nivå).»
«Treningsopplegget må
være individuelt tilpasset»
«Utøveren er utøver 24
timer i døgnet, 365 dager i
året i 5-9 år.»
«Utøveren må trene 35
timer i uka/365 dager i
året/5-9 år for å bli verdensmester.
»
Etter Rimejordes oppfatning
er dette realiteten
norske judoutøvere må
møte, hvis de skal bli gode
nok til internasjonale toppplasseringer.
Jeg er også enig med
Rimejorde på disse punktene,
bortsatt fra at man
må trene judo i 3 5 timer i
uka. Det er nok riktig når
det gjelder hvor mye tid
totalt en utøver må sette av
til å drive med idrett, men
da inkluderer det også tid
til restitusjon mellom øktene.
I ren treningstid, vil
jeg tro at senior judoutøvere
med en målsetning om
å nå toppen, bør trene 2
ganger om dagen a ca. 2
timer, 4-7 dager i uka. Dvs.
ifra ca. 15 til 2 5 timer trening
i uka, alt avhengig av
treningens intensitet og
hvilken periode man er
inne i. Hvordan omsetter
man så denne «virkeligheten
» i praksis?
1. må ha et–…..
en~
Uten et landslag og en
landslagstrener blir det
problemer med å etablere
et godt toppidrettsmiljø i
NJF. Her er vi i den situasjon
at styret mener vi har
begge deler, mens «landslaget
» og «landslagstrener»
ikke deler denne oppfatning.
Et godt miljø kan skape:
• Harmoniske utøvere
• Gode resultater
• Aksept og forståelse for
toppidrett.
11
Det koster å drive toppidrett,
og man kan ikke
basere seg på kakelotteri
og dugnad. Jeg foreslår at
man høyner medlemsavgiften
til NJF med 200
kroner pr. medlem. l 00 av
disse kronene øremerkes
toppidrett. Med 5000 betalende
medlemmer i NJF
blir det 500.000 kroner
som kan brukes tillandslagstrener,
samlinger, reiser,
regelmessige fysiologiske
tester av landslagene
og til event. å kjøpe utøvere
fri til trening.
I tillegg bør landslagsutøvere
betale for å være
med på landslaget. F.eks.
7000,- kr. for l. år, 5000,for
2. år, 3000,- for tredje
års deltakelse osv.
Jeg tror at aktive som er
villige til å betale for en
landslagsplass er seriøse
nok til å kunne nå toppprestasjoner.
NJF må legge seg i selen
for å bli eksponert i media
og for å få en hovedsponsor.
Her kan man velge
mange strategier, og mange
gode ideer svirret i luften
på Sundvollen. Her er
det bare for NJF å spinne
på medlemmenes kreativitet.
er
De aktive må i praksis
være en «24 timers utøver
». Med dette er det å
forstå at i løpet av 24
timer skal det være plass
til: Sosial aktivitet/familie/
venner, hobbyer, jobb/
utdanning, restitusjon/
hvile, måltider og trening.
Med 15-25 timer
trening i uka, hele året
igjennom i 5-9 år, er det
lett å innse at dette er et
krevende liv som krever
at de aktive har en gjennomtenkt
og strukturert
timeplan over sine gjøremål.
Uten finansiell støtte
i form av studielån, forbundsstøtte,
sponsorstøtte
eller stipendier er det
vanskelig for de aktive å
leve det livet som kreves
for å utvikle seg til toppidrettsutøvere.
NJF bør bruke den andre
bundrekronen av «ekstraavgiften
» til forbundet til
talentutvikling (bl.a. samlinger
med yngre talenter)
og til å bygge opp en
profesjonell organisasjon.
Dvs. lønn til sentrale tillitsvalgte,
lege/fysioterapeut,
lagledere og til å
etablere et nett av betalte
regionstrenere rundt i
landet. Penger bør også
brukes til å «kjøpe» media
slik at judo eks-
Overgang til s. 18 9
l – ~·– -·- – ·— – —
)udomagasinet april ’92 Judonzaf]asinet april ’92 – – ~-
10
a..
z:
D::
1&1
Q z:
Blindern-cup ble arrangert
for 92. gang, søndag 16.
februar. Dette kunne Dag
Hodne opplyse da han
hedret BlindemoQipenS
grunrHgger, Trygve Aas
med medalje. Trygve var
frontfigur i OSI på 70·
tallet, og har ikke satt
sine ben i en judosal på
mange år.
Dette årets første BC var
lite sammenlignet med
storhetstiden for ti -femten
år siden, men i forhold
til den bølgedalen
som norsk judo svømmer
i, ble det et middels
stevne. Stadig flere av de
unge vokser opp og feier
veteranene av matta.
Oppslutningen på spinnesiden
er sviktende,
men av de fire kvinneklassene
som gikk, kan
OSI skilte med 2 gull, l
sølv og l bronse som
resultat. Men de ønsker
seg jo større konkurranse
i flere stevner; ikke bare i
NM. I mellomste vektklasse
(-56 kg), var Birgitte
Ursin fra Bergkameratene
på Kongsberg
suveren, men hvor er jentene
fra NJJK, rppon,
Asker, Trondheim osv.?
Knut Harefallet regjerer
fortsatt i letteste herreklasse,
men motstanden
fra de yngre blir stadig
større. Kavai Singh fra
Konnerud og Thomas
Johannessen fra Bergen
er gutter vi skal legge
merke til.
Nå må det jo nevnes at
det var enkelte gyldige
frafall på herresiden på
grunn av Matsumae-cup
i København.
Oppslutningen i de letteste
vektklassene er blitt
mindre de siste åra, men
vi har flere sterke som
gjør seg bemerket etterhven.
Tron Gubberud fra
Bergkameratene vant
overlegent i -65 kg med
en rekke forskjellige teknikker
som han scorer
høyt med.
Alfredo Chinchi1la er tilbake
på matta etter en
omfattende kneoperasjon,
og det ser ut til at seoinage-
kastene fortsatt er
like sterke. Han hadde
heller ingen problemer
med å vinne -71 kg og
skaffe seg det 3. gullet til
OSI. Selv om han nå er
for veteran å regne, blir
han ikke noe lett bytte
for de unge som kommer
til.
Hans Christian Jensen,
Oslo Judoklubb, måtte
svette mye for å komme
under 78 kg denne gangen.
Det tappet nok mye
av kreftene, og han måtte
gi tapt for Odd Sandnes,
NJJK i puljefinalen. Odd
har gått opp en vektklasse
det siste året, og
prøver seg fram mot
tyngre folk. I finalen
møtte han Sven Beukes
fra [ppon. Kampen var
veldig jevn og spennende,
men ble tilslutt
knepent vunnet av Sven
som fikk inn et poenggivende
kast på slutten.
Det er gledelig å se at
de tyngste vektklassene
har fått bedre oppslutning,
og at det er flere
som er med og kjemper
om topp-plasseringene.
Steffen Krogh Pedersen,
Bergen og Knut Leere,
Sarpsborg veksler på å
vinne i -86 kg. Denne
gangen havnet gullet i
Bergen.
Kay Otto Nilssen, Vennesla,
er også en -86 kgmann,
men valgte å
prøve seg i klassen over
denne gangen. Der hadde
han ingen problemer
med å vinne selv om han
ikke har fått trent nok
det siste året. OL-satsingen
måtte han gi opp da
knærne protesterte.
TOPPI RE li SS
• DEN OLYMPISKE FABRIKK
Toppidrettssenteret på
Kringsjå i Oslo har vært i
verdenspressens fokus
etter Albertville·OL. Den
ene etter den andre av
gullvinnerne fortalte inter·
vjuere fra TV-selskaper
over hele verden om sam·
arbeidet de ulike icntts·
grener imellom på Topp·
idrettssenteret. Etter at
hjemmeværende alpinist
Atle Skårdal på svensk TV
15. februar fortalte om
dette, sendte Sveriges
TV1 fluksens et team til
Oslo, og brakte en svært
positiv reportasje fra sen·
teret ved Sognsvann til
svenske seere.
Vi i Norges Judoforbund
kan bare slutte oss til gratulasjonene
til de norske
OL-utøverne. Uansett vinter-
eller sommeridrett
gavner dette norsk idrett
totalt, og det ergledelig.
Norges Judoforbund er
også en ivrig bruker av
Toppidrettssenteret, både
innen toppidrettsopplegget,
og som hotell under
store, internasjonale stevner.
Vi ser frem til å samarbeide
med andre forbund,
og vi tror topp-judo
med sine allsidige treningsformer,
vil ha mye
å bidra med i samarbeid
med andre idrettsgrener.
Toppidrettssenteret eies
av Norges Idrettsforbund
og kan benyttes av alle.
Prismessig er det gunstig.
Kapasiteten på stedet er
3 3 rom med 64 senger,
møterom for ca. 50 personer
og grupperom. I underetasjen
er det et stort,
lyst helsestudio med topp
utstyr. Flere av landets
aller beste toppidrettsutøvere
bruker dette helsestudioet.
Toppidrettssenteret ligger
meget sentralt kommunikasjonsmessig.
Adressen er Sognsveien
228 i Oslo. Det vil si at vi
har Norges Idrettshøyskole
som nærmeste nabo på
den ene sida, mens Nordmarka
og Sognsvann er
våre naboer den andre
veien. Sognsvannstrikkens
endestasjon er l 00
meter fra Toppidrettssenteret
Hvis du kommer
med biL så har Toppidrettssenteret
egen parkeringsplass
og ligger i
tillegg rett ved siden av
parkeringsplassen for
Nordmarka. Der er det
ypperlig å parkere busser.
Toppidrettssenteret er et
sted hvor forholdene er
lagt til rette for aktive
mennesker. Hvis du trener
mye, er det godt å
kunne bruke vaskemaskiner
og tørketromler på
JUDO
MAnER
stedet Hvis du vil legge
inn måltider – eller selv
tilberede mat – så er det
eget lite kjøkken til den
slags bruk. Det vil også
gjøre oppholdet rimeligere.
ROMMENE:
Pene rom med to senger
og sofa (kan gjøres om til
seng). Hvert rom har telefon
og bad/toalett. Rommene
er lyse og fine.
BESPISNING:
Toppidrettssenteret har et
meget godt kjøkken, der
maten er tilrettelagt på
en fornuftig måte med
sunn, god mat.
Gjelder det matter? Snakk med oss!
Innredning av dojo- fra vegg til vegg belagtogså
ukurante mål. Be om prøve!
BUDO SPORT
Valhall 18 – 1750 Halden – Tlf. (09) 18 75 42
Mobiltlf. 031-02543
11
;l Judo magasinet april ‘9 2 l Judo-magasinet april -,9 2 — – ~– – — — – – ~ —~-~ —-
12

Lll m
Med disse ordene vil jeg
gjerne sende en hilsen til
Kjell Arne Kristiansen –
«forhenværende Fredrikstad
Judoklubb-trener». Det
er nemlig nå det begynner,
etter gradert l. DAN – det
er nå du er ferdig med
«læretiden» og blitt en
judoka. Selvfølgelig finnes
det tusenvis av judokas
som ikke har gradert til
DAN -grad og dette skyldes
ofte en prioritering som
går i retning av konkurransetrening,
eller også at
utøverne ikke har nok
kjennskap til selve graderingsrutinene/
kataene.
Dette mystifiserer selve
graderingen og jeg vet det
finnes utøvere som ikke
tar sjansen fordi de er
redde for å mislykkes. En
bot på dette er å ta med
utøvere til å overvære graderinger.
En annen metode
vi har tatt i bruk i Fredrikstad
er å la utøverne få
en «prøvegradering» eller
generalprøve før de melder
seg opp til gradering.
Når det gjelder katatrening
så har vi på eget
initiativ gjort noe konstruktivt
med dette i vår
klubb: Vi startet med organisert
kata-trening hver
lørdag, kombinert med litt
andre sosiale arrangement
så har dette fungert bra.
Foreløpig har vi hatt trening
på Nage no kata og
·L Katarne no kata (kravet til
l. DAN er som kjent Nage
no ka ta), men vi har også
Ju no kata og Kime no
kata på programmet i
1992. Gjett om våre karautøvere
gleder seg!
For å komme igang med
denne treningen kreves det
litt forkunnskap. Den skaffer
man seg delvis gjennom
å delta på sommerleir
(Morten Langvik bor i Bertinoro
i -91). Eller man
leier/kjøper Forbundets instruksjonsvideo.
(De har
«lovet» å tilby flere kataer
på video etterhvert, foreløpig
tror jeg at det kun er
Nageno kata som er tilgjengelig.)
Sist men ikke minst så
er det mulig å få noen til å
komme på besøk som instruktør
og avholde et
katakurs. Man kan i så fall
søke kommunen om støtte
til dette, og man kan også
arrangere det som en studiering
og søke om støtte
på dette grunnlaget. Andre
hjelpemidler er selvfølgelig
bøker, men da bør man
etter min mening ha endel
forkunnskap for å kunne
få noe utbytte.
Til slutt vil jeg ta Kjell
Arne’s utfordring på direkten
og oppfordrer dere til å
ta kontakt med meg. Send
et brev og fortell hva akkurat
dere er interessert i.
Jeg kunne tenke meg å
dra igang en samling/evt.
leir, og jeg har også tenkt
endel på å stikke hodet i
1 Katatrening er ikke nødvendigvis
et tilbud til «gamle
avdankede» judokas. Her fra
venstre: Morten Langvik,
Sigmund Andersen og Sven
Arne Henriksen etter gradering
til 2. DAN – slitne men glade,
og med klar målsetting for
neste gradering … .
løvens gap og utfordre til
deltagelse i kata-stevne.
For at dette skal kunne bli
realitet må jeg vite hvor
mange som er seriøst interesserte.
Dermed skulle ballen
være kastet tilbake til
Kjell Arne og alle andre
interesserte i det ganske
judo-land.
11N
l
Ingen skal komme å si at
styret i Norges Judoforbund
bare er papirtigre, som –
hevet langt over den allmenn
judomatte – kun sprer dekreter
over det ganske land.
Tvertimot. På Lag-NM i
Klæbuhallen i Trondheim i
desember 1991 oppdaget vi
visepresident Arild Sand.
Det seirende lag av glade
bæringer fra Ippon Judoklubb:
F. v. Alexander
Han ga hundre prosent for
sitt lag, Sofiemyr Judokwai.
På bildet til venstre (bilde l)
har kampen nettopp startet,
og alt kan skje. Men akk – et
sekunds uoppmerksomhet fra
visepresidenten, (bilde 2), og
motstanderen Tjukke-Alf fra
NTH!, viser hvordan et
ipponkast skal se ut (bilde 3).
Aamodt, Jon Sommervold,
Olav Aase, Sven Beukes, Jon
Are Beukes, Franz Hellern.
KODOKAN
n~~nnerdrakter
Bare positive 250 meldinger på kvaliteten Kr. ,.
l str. 150, 1 60, 170 så lenge lageret varer!
Ny. sending av drakter i str. 130- 295
200 vil være på lager fra uke 17. Kr. ,.
KNALL TILBUD!
Tennis•sokker
Ekstra god kvalitet
Judobag
m/emblem
(nylon/pariserblå)
Kr. 30,•
Kr. 150,•
JUDO SPORT AlS
HAUGER SKOLEVEI 1, 1351 RUD
TEL.: (02) 87 46 00 • FAX: (02) 13 29 89
13
~ – – — – – ~ ~ – – — – – –
Bjørn Harry Haugland er
snart 10 år og nybegynner
i Hurdal Judoklubb.
Han startet opp på treningen
høsten 91, men
innrømmer at han har
tjuvtrent litt, sammen
med storebroren Øystein,
på stuegolvet hjemme.
Som alle barn på hans
alder, synes han det er
vanskelig å velge en
idrettsgren. Han holder
på med fotball både om
sommeren og vinteren,
og slalåmskia blir også
flittig brukt hvis det er
noe snø i nærheten. Det
er nok ikke bare å være
foreldrene til Bjørn Harry.
Han har nemlig 3 søsken
som er like aktive. Allikevel
tror vi det er en
god «investering» å la
barna få være med på litt
forskjellig. Allsidig idrett
er viktig i denne aldersgruppen.
– Hvorfor begynte du
med judo, Bjørn Harry?
– Øystein, storebroren
min, har trent judo i
mange år. Han har lært
meg litt hjemme på stuegolvet,
og jeg synes det
virket gøy og ville prøve
å trene i klubben jeg
også. Må jo lære noen
«knep» hvis jeg skal klare
å ta «bruttern».
..
Judoma_qasinet april ’92 Judoma_qasinet april ’92
– Du driver også med
slalåm og fotball, blir det
ikke lin mye på en gang?
– Nei, jeg synes det er
kjempegøy å drive med
forskjellige ting. Da blir
det ikke så fort kjedelig.
Judo er forresten veldig
morsomt for der leker vi
så mye, dessuten får vi
trene sammen med de
som er litt større enn oss.
Det synes jeg er så fint.
– På «Vårspretten» tok
du en sølvmedalje, kan
du fortelle litt om dette?
– Jeg ville egent1ig
være med på stevnet for
å få gå mot noen andre
enn de jeg trener med til
vanlig. Jeg var veldig
nervøs før stevnet, men
det gikk jo faktisk kjempebra.
Det hadde jeg ikke
trodd! Jeg vant første
kampen, men tapte den
andre. Da jeg skjønte at
jeg hadde fått sølv ble jeg
nokså overrasket. Det ble
mamma, pappa og Øystein
også.
– Hva synes du om å
være med på stevne da?
Har du lyst til å være
med en gang senere
også?
– Jeg synes det var veldig
gøy å være med, og
jeg skal helt sikkert være
med neste gang klubben
skal på stevne. Lurer på
om det går like bra da
forresten, det er jo ikke
sikkert. Skulle egentlig at
jeg kunne få være med
på en slags «mini-samling
», for da kunne jeg få
litt mer trening i å gå
med andre som er like
som jeg er.
– Kommer du ti] å fortsette
med judo tror du?
– Ja, jeg vil gjeme fortsette
med judo slik at jeg
kan få like høy gradering
som trener’n. Dessuten er
det gøy å trene det
samme som broder’n.
Ja, Bjørn Harry er nok
en utøver vi får se mer til
på stevnene fremover.
Heldigvis har han blitt
påvirket av broren Øystein,
som tok bronse i
sin klasse på «Vårspretten
».
Og vi i klubben, ja vi
gleder oss også til neste
stevne. Det blir spennende
å se hvordan det
går fremover .
VARSPRETTEN 1992
Sognshall n 7. mars
l l
Etter «Streng» beskjed fra
Per-Arne Grime innfant
jeg meg på stevnet. Den
weekenden hadde jeg
sagt ja til å passe vårt
barnebarn Magnus l år –
så mormor tok med seg
barnevognen og dro avgårde.
Det angrer jeg
ikke.
Du verden så mange
barn, håper ikke jeg husker
feil, men jeg tror det
var 198 deltakere! Kampene
gikk på 3 matter.
I døren inn til hallen
ble man møtt med utlevering
av «overtrekksplasttøfler
» (engangsbruk,
innkjøpt fra Plesner). Det
er forbudt å bruke utesko
på parketten i hallen.
TAKK FOR
KJEMPE·
FINE
TEGNINGER
Dette var gøy! Snakket
med noen tilfeldige utøvere
ca. 8-1 O år. Jeg
spurte hvorfor de holdt
på med Judo? Så litt rart
på meg og litt unnselig
kom det: FORDI DET ER
KJEMPEGØY VEL! Begynte
på lekeparti men
nå er det skikkelig trening
altså!
Dette var første gang
jeg har overvært et barnestevne
og det blir helt
sikken ikke siste gang.
Jeg er ansatt på forbundskontoret
og når
dommerrapporten fra
stevnet mottas kunne jeg
registrere at l Intnasjonal
B-lisens, 5 nasjonal
A, 3′ B og 3 C-lisens
dømte i dette barnestevnet
– flott gjort! (synes
jeg). Det deltok også l
svensk elitedommer-A
Alle dommere var i korrekt
antrekk (stilig
sådant).
16
– — – – – — – — — —·- – — – — ————-=—-=–~ — — – – – — – — — — – Judomagasinet april ’92 Judomagasinet april ’92
Herrer og damer
individuelt
La det være sagt med e11
png: Asker Judo aut.
skli ha ros før måten NM
ble mildet på. Sportslig
sett … det kampen mel·
lom Stie Traavlk OC
Aleunder Almat, -65 kg,
sombtelllydepuritet.
AV MORTEN BECHMANN
Ippon Judo Klubb
Helgen 14. og 15. mars
arrangerte Asker Judo
Club Norgesmesterskapet
for herrer og damer individuelt.
Stevnet begynte hver
dag med at dagens deltagere
marsjerte inn med
følge av dommerne. Deltagende
klubber og dommere
ble presentert og så
var stevnet i gang.
Avviklingen av stevnet
gikk prikkfritt, som store
Sensei Atle Lundsrud
sier: «Dette er et av de
beste stevnene han hadde
vært med på når det
gjaldt NM. Aldri har det
gått så prikkfritt og smurt
som arrangeringen av
dette stevnet.» Stor stjerne
i boka til Asker Judo
Club.
Når det gjelder kampene,
er det 2 kamper
som var spesielt spennende.
På lørdag: -78 kg
som også var klassen
hvor Kongepokalen var
satt opp, skulle Frank
Evensen, Sandefjord
Judoklubb og Olav Åse,
Ippon Judo Club møte
hverandre i deresandre
kamp. Olav Åse er egentlig
71 kg-mann, men han
stilte opp i -78 kg-klassen
for å prøve å få revansj
for fra fjorårets NM. Han
bor og trener i Paris for
tiden sammen med Stig
Traavik, NJJK.
l
Det var en meget sterk
kamp hvor Olav scoret en
tidlig Yuke med en Ke
nehi gani-kontring.
Frank kjempet desperat
og mot slutten måtte
Olav pådra seg en Shido
for passivitet. Olav svarte
så med noen sterke angrep,
men det ble ikke
flere scoringer og Olav
vant.
Olav hadde også prob·
lemer mot Odd Aandnes
fra NJJK, hvor han vant
på splitt han tai. Han sa
senere at han aldri har
vært så sliten som etter
kampen mot Frank og at
han mot Odd måtte
l
hente de kreftene han
hadde igjen i kjelleren.
I finalen møtte han
Sven T. Beukes, også fra
Ippon. Olav vant kampen
raskt og Kongepokalen
gikk til Olav. Dette var
forøvrig Sven’ s tredje
medalje i NM på 3 år.
Frank vant resten av
kampene og bronsefinalen
lett.
På søndag var det
kampen mellom Stig
Traavik og Alexander
Aamot i -65 kg-klassen
som var dagens høydepunkt.
Aldri har jeg sett
Alex så tent før en kamp.
Alex scoret en waza ari
på en kontring ganske
tidlig i kampen, og Stig
kom egentlig aldri inn i
kampen, selv om han
hadde noen sterke angrep.
Alex vant med
waza ari. Resten av kampene
vant Stig lett og det
ble bronse på ham. Alex
gikk fram til finalen og
vant den.
Ellers var det mange
fine kamper å se på.
Noen gode og noen dårlige,
og det samme kan
vel sies om dømmingen.
Spesielt i en kamp mellom
to jenter, hvor den
ene har fått inn et armbend
og den andre slår
av i samme øyeblikk som
dommeren roper mate.
Hoveddommeren kunne
ikke se dette, men sidedommeren
satt 1,5 meter
unna så det ikke. Jeg
lurer på hva han tenkte
på? I et NM kan man
ikke sitte og drømme når
man skal dømme.
Beste klubb i NM -92
ble Ippon Judo Klubb
med 4 gull. l sølv og l
bronse.
Til Asker Judoklubb vil
jeg si: Gratulerer med et
vellykket NM-arrangement!!!!
17
18
Judomagasinet april ’92 Judomagasinet april ’92- – — —~- – —·
ATSUMAE·CUP
AV UNNI KIRKENES
•Danmark er Dejlig. heter
det i reklamen. «Judo·
stevne i Danmarit er eks·
tra dejlig., vil vi gjerne
tilføye. Spesielt når vi blir
invitert på danskenes reg·
ning!
Vi var i alt l O personer. 7
aktive, 2 ledere og l dommer
som var invitert til København/
Danmark. På flyplassen
Kastrup ble vi hentet av
arrangørene og kjørt til
Idrættens Hus. Vi ble så
registrert og innkvartert.
Ikke lenge etter var det
lunch, og der var det ikke
spart på noen ting. Det
som var uvant for oss
nordmenn var at det sto
øl på bordet, og hvis du
ville ha noe annet, så
måtte du spesielt be om å
få byttet det ut.
Litt senere på ettermiddagen
var det kontroll
av giene. For de
flestes vedkommende
gikk dette greit. Ronny og
Frank var de eneste som
ikke greide å tilfredsstille
kravene i første omgang.
Etter at de hadde halt og
slitt og strukket i giene i
lang tid, gikk de igjennom
med et nødskrik.
Klokken 20.00 på kvelden
var det dommermøte.
Det var Ole Jensen
fra den danske dommerkomiteen
som ønsket alle
velkomne, og informerte
om hvordan vi skulle
organisere oss under stevnet.
Totalt var det l 2
dommere; 7 fra Danmark,
og l fra hvert av
de andre landene: Island,
Sverige, Finland, Skottland
og Norge. Vi ble delt
inn i fire hele team.
Lørdag startet med
bussavgang til Bavnehøjhallen
kl. 09.00,
selvfølgelig etter en solid
dansk frokost for de fleste
av oss. Hallen var en
utmerket hall til et stevne
av et slikt format. Det var
lagt ut to mattefelt som
var sperret av, og det var
tribuner på den ene langsiden.
De brukte noen
elektroniske klokker som
var noe uvant for meg.
Poengene for osae-komi
ble ført opp automatisk
som poeng, og antall sekunder
forsvant fra tavla
før dommeren rakk å se
hvor lang tid det varte.
Dette betyr at du må
huske hva poengtavla til
enhver tid viser og finne
ut hvilke foprandringer
som skjer etter et holdegrep.
Kampene startet kl.
10.00 etter innmarsj. Tilsammen
var det ca. 80
deltagere fordelt på
Japan, Færøyene, Island,
Danmark, Sverige, Skottland,
Finland og Norge.
Stevnegjennomføringen
gikk stort sett greit, bortsett
fra at de hadde en
del kluss med den ene
klokka. Heldigvis hadde
de manuell tid i ti l! egg så
det gikk ikke ut over de
aktive.
Dessverre for Norge så
gikk det ikke like bra for
alle sammen. Da dagen
var over, så var det bare
Bård Are Hultengren som
var kommet til finalen,
som ikke skulle gå før på
søndag. Når det gjelder
dommerne var det noe
ujevn dømming i noen
av teamene. For min
egen del var jeg brukbart
fornøyd med dagens innsats.
Forbausende mange
kamper gikk full tid, noe
som gjør at det blir mer
slitsomt å dømme. I og
med at det var to team
på hver matte, fikk vi
heldigvis ganske lang
pause i mellom.
Etter stevnet ble vi
kjørt i buss tilbake til
Idrættens Hus. Der var
det bankett på kvelden.
Det var ingen dans etterpå,
så kvelden ble avsluttet
i rett tid.
Kl. 09.00 på søndag
morgen var vi igjen på
vei til hallen. Alle mer
eller mindre morgentrøtte,
noen etter en tur på
byen kvelden i forveien.
Kl. l 0.00 startet bronsefinalene.
Dommerne i
dag var plukket ut etter
hvilke land som var i
finalene. Etter bronsefinalene
var den offisielle
åpningsseremonien med
innmarsj, taler og presentasjon
av finalistene og
dommerne.
Etter denne seremonien
kom finalene.
Det ble en kort kamp for
Bård Are som møtte en
motstander fra Japan.
Etter noen få sekunder
ble han kastet i et offerkast
som var meget kjapt.
Bård Are vred seg i lufta
og landet nesten på
magen. Da hadde dommerne
allerede sagt
Ippon, og det ble sølv til
Bård Are, noe som var
ganske bittert i og med at
han ikke hadde fått
prøvd seg skikkelig mot
motstanderen.
Overgang fra s. 9
poneres over det ganske
land.
Vel, dette var en lett
blanding av Rimejordes
tanker, egne meninger og
ideer som ble diskutert av
deltakerne på seminaret.
Som oppsummering vil
jeg si at jeg opplevde stor
iver og glød og mye godt
engasjement i gruppearbeidene
og i de mer
uformelle diskusjonene
utover kvelden. NJF sentralt
skal ha takk for et
utmerket og positivt tiltak
som jeg håper blir
gjentatt. Seminaret gjorde
det klart at meningene
var mange og sprikende,
men at hovedmålet er
klart: Norsk judo skal til
topps!
PS. Jeg mottar gjerne
synspunkter på dette innlegget
AV THOR KIRKESÆTHER
Vi synes det kunne være
på sin plass å feire oss
selv og samtidig vise at
barn har moro av å drive
Judo. 110 deltagere fra
13 klubber var med i et
morsomt jubileumsstevne.
Her kan du lese litt om
etableringen av klubben,
utviklingen og jubileums·
stevnet.
Den 6. januar 1972 fikk
vi brev fra Utvalget for
tildeling av idrettsanlegg
at vi kunne få gym.salen
på Fjellheim Skole. Uka
etter var vi igang med
besøk og oppvisning i
judo av bl.a. Hans Petter
Andreassen, Petter Lind,
Jan Janssen og Wim v. d.
Hejden.
Wim ble vår sjeftrener
med Hans Petter og Carl
August som assistenter.
De kom og hadde treningen
en gang i uka i nesten
2 år. Betalingen til
Wim og Hans Petter var
togbillett, en termos kaffe
og en pose wienerbrød!
Midlertidig opptak i
Norges Judoforbund var
3. mai 1972_ Dette ble
konfirmert senere på året
på generalforsamlingen.
3 medlemmer tok Akurs
på våren og i oktober/
november NJFs Bkurs.
Dette etter stort
«påtrykk» av Hans Petter!
Dessverre reiste S.
Bjerke fra Drammen i
juli 1972. T. K.irkesæther
overtok imidlertid som
formann og ble valgt permanent
på klubbens første
årsmøte 15. januar
1973. Siden har han sittet
i formann/lederstolen.
Han har flere ganger bedt
om avløsning, det er
dessverre ikke kommet
DJC har ikke markert
seg så veldig stort på
judo-ckartet», men en
junior NM-tittel ble det
til Gunn Berit Ulven.
Barn og ungdom er i
grunnen varemerket til
klubben. Det har vært en
ganske stor gjennomtrekk
i klubben. Vi har hatt
183 medlemmer, og er nå
nede i ca. 60 betalende
medlemmer.
Av arrangementer har
vi hatt: NM lag damer og
herrer, NM damer, Ungdommens
lagturnering,
landskamp Norge-Danmark,
Nordisk damer –
menn jr. sammen med
Buskerud Judokrets.
Vårt treningslokale i
alle disse årene har vært
Fjellheim Skole og vi har
et meget godt forhold til
skolen og byens myndigheter.
Fjellheim Skole
ble nedlagt som ungdomsskole
og avertert til
salgs. Salget ble det ikke
noe av.
Som et lite jubileum
for å feire oss selv valgte
vi å arrangere et barneog
ungdomsstevne for de
nærmeste klubbene rundt
om Drammen. Vi valgte
å holde det på Fjellheim
der vi begynte. Rimelig
påmelding av deltagere
regnet vi med! Det var
127 påmeldte og l l O som
startet. Dette var noe av
det mest formidable vi
hadde opplevd. Det var
14 klubber som kom
med utøvere og med
Ippon Judo Klubb som
størst med 20 – tjue –
deltagere.
Vi har merket oss behovet
for barne- og ungdomsstevner
og vil gjerne
komme tilbake.
Drammen Judo Club
har en god og flink «kjerne
» som holder klubben
igang. Med den «kjernen»
kan klubben se de neste
20 årene trygt i møte.
19
— –
i – – Judoma._qasinet april ’92 Judoma._qasinet april ’92
20
FORBUNDS·
G
REGI O
GRADERING
Lørdag 16/ 11-91 ble det
avholdt DAN-gradering i
NJJK’s dojo, Oslo.
Graderingen startet kl.
08.30 og varte til kl. 18.30.
Graderingskommisjonen
besto av TK’s leder PerAme
Grime, TK-medJem
Gunnar Røsberg, regionsensorene
Roald N erli
(Øst), Kjell Arne Kristiansen
(Nord) og Axel Hopstock
(Sør). I tillegg var
Dag Hodne spesielt invitert
som sensor.
Regionsgraderingen ble
ledet av Reg.sensor Øst,
Roald Nerli. Det var 5 kandidater
til l. DAN. Fire av
disse besto og beklageligvis
en som strøk. Den største
svakhet hos kandidatene
var, og det bør trenes mer
på, nemlig fordypninger og
kombinasjoner. Hva TK
legger i dette kan man Jese
i graderingsreglementet.
Disse to ordene (fordypninger/
kombinasjoner) bør
gi en pekepinn om hva
som menes. Ellers kan
man si at graderingene var
bra, man ikke mer.
Forbundsgraderingen
startet kl. 13.00. Det var 5
kandidater og alle besto
gradering til 2. DAN. Det
var aldri noen tvil ved
disse graderingene hos sensorene.
Personlig vil jeg
fremheve Thor Kirkesæther,
Drammen Judo
Club. I en alder av 62 år å
vise KATA og alt annet
som hører inn under en
gradering til 2. DAN. Det
var en meget bra presentasjon,
og kommisjonen
hadde ingen diskusjon om
det var bestått eller ikke.
Hadde TK’s leder vært innehaver
av en hatt, så
hadde jeg tatt av meg den
for Thor Kirkesæther for
hans prestasjoner.
Gratulerer Thor!!!
Det var også 3 kandidater
fra Fredrikstad Judoklubb
som viste meget ·
gode KATA’ er. La oss håpe
at vi kan få et godt KATAmiljø
i «plankebyen».
Til sist var det gradering
til 4. DAN. Det var Frank
Evensen og Svein Gårdsø
fra Sandefjord Judoklubb.
Begge viste 3 KATA’er og
hadde en blendende oppvisning
i fordypninger.
Kommisjonen brukte kun
tiden til å fylle ut judopasset
og diplomer før vi fortalte
at de hadde bestått til
4. DAN med glans.
Gratulerer Frank og Svein!!!
Til sist noen ord til dere
som går med planer om en
DAN-gradering – hvilket
bør være et mål: Kom og
overvær en gradering før
dere melder dere opp til
gradering. Lykke til.
PER-ARNE GRIME
Leder NJF/TK
STIPEND TIL UNGE
IDHE li SUTØVERE
Mm DIABETES
l 1991 utlyste Boehringer
Mannheim for første gang
to stipend til unge idretts·
utøvere med diabetes.
Dette gjentas nå for
1992.
Målsettingen med stipendiene
på henholdsvis kr.
25.000,- og kr. 5.000,- er
to-delt. For det første vil
man spre kunnskap om
diabetes blant ikke-diabe.
tikere. Dessuten vil man
vise at man ikke bare
kan leve et godt, normalt
liv, men også bli en
framgangsrik idrettsutøver
selv om man har
en alvorlig sykdom som
diabetes.
For å komme i betraktning
må man være type I
diabetiker og en lovende
utøver innen sin idrettsgren.
Man må benytte
blodsukkermåling og ta
aktivt del i behandlingen
av sin diabetes. Dessuten
forutsettes det at vinnerne
er villige til å være
med å spre informasjon
om diabetes, f.eks. gjen nom
intervjuer. Alle søkere
er med i vurderingen
for det største stipendiet,
mens det minste er
forbeholdt søkere, som er
født i l 977 eller senere.
Juryen består også i år
av leder i Norges Idrettsforbund,
William Engseth,
professor Jak. Jervell,
diabctessykepleier
Liv Rasmussen og generalsekr.
i Norges Diabetesforbund
Georg Gramfjeld,
samt markedsdirektør
i Boehringer Mannheim
Erik Staal.
Søkere som ikke nådde
opp i l 99 1, kan gjerne
søke om igjen i 1992.
Fristen for å søke
Boehringer Mannheims
idrettsstipend er 15. juni.
Søknadsskjema fås ved
h envendelse til Medinor
Produkter NS, Boehringer
Mannheim informasjonskontor,
Boks 111
Kalbakken, 0902 Oslo.
Tlf.: (02) 25 55 10.
– – – –
((ATT BLI BRA l JUDO,,
(Ha alltid detta papper i din plånbok!l – Lis det ofta
så att du kan det utantil, samt lar dig att forstå
«med ditt inre» vad som menas …. )
– Var ODMJUK mot din partner både vid tråning
och tåvling.
– Var Odmjuk mot ALLA!!!
– Var ÅRUG! (både mot dig sjaJv – och mot andra).
– Det ar latt att vara en bra segrare, men svårt att
vara en BRA fOrlorare.
– Man LÅR sig mera då man f6rlorar.
– Tank LÅNGSIKTIGT!!
– SJÅLVDISCIPUN!!!!
– Ha alltid KV ALITE på din tråning.
– «ANPASSA» din randori efter partnem.
– Håll inte emot med cSTELA AR.MAR:t, f6rsok
cantecipera» istallet.
– Kompensera inte bristande teknik med styrka –
utan UTVECKLA hela tiden ditt TEKNISKA
kunnande.
– KOMPLEMENT-TRÅNING regelbundet!
(Kondition, styrka, smidighet.)
– Naringsriktig och regelbunden KOST!!!
– Analysera din judo! Tank på balansbrytningen-
INDIREKT KUZUSCHJ!!
– Var noga med VILAN/SOMNBN!!!
– FORSTOR INTE det du byggt upp med
nedbrytande faktorer.
– MENTAL TRÅNING regelbundetl!
– Bn bra judoka ar ett FOREDOME for andra
manniskor.
– Var POSITIV – se mojligheterna!!l (Inte hindren!!)
LYCKA TILL!!!
MERIT BADGES
Dyktighetsmerker for din klubb
Karate/ Judo plakat kan t lllpasses alle slagjkast
stilarter. 77 ulike merker på plakaten
«STARTER PACK» består av:
50 av våre mest populaere merker (i sett på fem)
Stort plakat i farger som viasr alle merkene
Informasjon og introduksjons brosjyre
Bestillings seddel for eventuelle framtidige bestillinger
Pris: NKR. 290.00
MERIT BADGES SCANDINAVIA V / RUNE HANSEN
Gravaveien 8, 3940 HEISTAD, NORGE.
Tel: 00974- 03 549041
Ring el. skriv for din «STARTER PACK» och spesifiser
«JUDO» eller «KARATE» når du bestiller 21
22
VÅRSPRmEN 1992
BARN/PIKER: .;.25/28 kg: L Elisabeth
Kalvig, lppon, 2. Ane Presterud, OJK.
3. Hege Solum, Jessheim . .;. 31 kg : 1.
Ailin Grøndalen, Jessheim, 2. Hege·
Wesley Johansen, OJK. .;. 34 kg: l.
EUen Lien, lppon, 2. Anncue Sålte,
Kragerø, l. Altita Nilsen, Drammen.
.;. 37 kg: L Katrine Larsen, Jessheim, 2.
Ragnhild Bakken, Ippon, 3. Tonje
Haabeth, Kråkerøy . ..,44/ +44 kg: l.
Hanne L. Drage lid, Stord, 2. Elisabeth
Simonen, Sandefjord. 3. Christel B.
Lærum, Kragerø.
BARN/GUTTER: .;. 2 5 kg: L Henrik Schau
Sørlie, Ippon, 2. Monen Byhring, MJC,
3. Monen Ingebrigtsen, OJK, 3. Tom
Hagen Hansen MJC . .;-28 kg: 1. Jostein
Moen, Rykkinn, 2. Bjørn Haugland.
Hurdal, 3. Phil Merken, MJC, 3. Stef·
fen Borge, Sandefjord. 5. Ahmed Qvreshi,
MJC. 5. Odd Watbne, Tppon . .;.3(
kg: L Bård Karlsen, Sofiemyr, 2. Matt
Zander, OJK.. 3. Ole Halsa, Jessheim, 3.
Erland Reime, MJC. + 34 kg: l. Wouter
Vergote, lppon, 2. Helge JuuL Stein·
kjer. 3. Øivind Dæh.lio, Ippon, 3
Henrik Fonahn, lppon . .;.37 kg: l.
Jonatan Kittelscn, Sandefjord, 2. Magnus
Halle, Sarpsborg, 3. Martin BliXrud,
MJC. 3. Manio Pedersen. Krokstad,
5. Fredrik Jacobsen, Ippoo, 5. Are
Fjeldberg, Sarpsborg . .;.40 kg: L Manin
Riblin. lppon, 2. Stefan Hellstrøm,
Ippon, 3. Mattew Aakerøy, MJC, 3.
Rune lyngmo, Kråkerøy, s. Manin
Aaser, OJJ( s. Alexander Johnsen,
OJK . .;.44 kg: l. Stig AJe Olsen, NJJJ(
2. Joachim Boug, NJJK, 3. Sjur
Haabeth, Kråkerøy. 3. Anders Kjelen.
Rykkinn, s. Christian Messe!, 5. Mattru
Conteh. Krå kerøy. +44 kg: L Alex·
ander Osa, MJC, 2. Robert Szymanowski,
OJK.. 3. Chris tian G. Nilsen, NJJK.
UNGDOM/PillER: .;.44 kg: !. Aina Erik·
sen, Kråkerøy, 2. Anja Thonhaugen,
BK·Judo, 3. Therese Hvanun, Larvik.
.;.48 kg: 1. Linda Melsom.. NJJK 2.
Trine Stavseth, NJJK 3. Julie Messe!,
NJJK. 3. May Linn Hystad, NJJK + 52
kg: l. Cathrine Austad. Konnerud, 2.
Kristin Lerstad, Drammen . .;.56 kg: l.
Alette Bade, Steinkjer, 2. Helene Breivik,
Stord, 3. Katrine Raaen, Kon·
nerud . .;.61/66 kg: l. Eva Camilla
Stavdal, Asker, 2. Rannveig Normann,
OJK, 3. Cinc Kronhaug, OJK
UNGDOM/GUTTER: .;.37 kg: 1. Tommy
Eriksen, Kråkerøy, 2. Daniel Eriksen,
Drammen. 3. Øystein Haugland, Hur·
dal. 3. Andreas Hansen. Sofiemyr, 5.
Kristoffer Lorck, lppon, 5. Nils Skal·
berg, Sandefjord . .;.41 kg: l. Kristoffer
Hal møy, NJJK. 2. Jens laltritz, Larvik,
3. Tommy Forsberg. Sarpsborg. 3. Bård
Håkonsen, Larvik, 5. Bem H. Nesse,
Stord, 5. Petter Gunnerud, Ski. .;.45 kg:
l. Jonas Fjeldhelm, Krokstad, 2. Rw1e
Je nsen, Krokstad, 3. Vidar lyngmo,
Kråkerøy, 3. Thomas Engebretsen,
Skien, 5. Kristian Skjønnelien. Sofie·
myr, 5. Marius Bakke, Krokstad . .;.50
kg: J. Torbjørn Sete, lppon, 2. Jon Asle
Andersen. Krokstad, 3. Bjøm G. Elias sen,
Jppoo, 3. Endre Tveitan. lppon, 5.
Mars Nissen. !ppon, 5. Magnus Dæhlin,
Jppou. -;-55 kg: l. La rs F. Stolpe,
Sarpsborg, 2. Eirik Ågren, BK-Judo, 3.
Torfinn Stave, Skien, 3. Kars P. Einar·
sen: Kråkerøy, 5. Rune Elli. Steinkjer,
5. Ag<: Røcn, StOrd. .;.60 kg: J. Henrik
Ødegård, Jesshe im, 2. Kristian Nord·
heim, Krokstad, 3. Rune Farstad, OJK,
3. Knut Brekke, Sofiemyr . .;.65 kg: l .
Davik Maninez, Kragerø, 2. Håvard
Hagstrørn, Jessheim . .;.71/78 kg: l.
Henning Brenden, Krokstad, 2. Glenn
Pjeldheirn, MJC. 3. Bård Hansen, OJK,
l. Christian O. Sæterlid, Larvik.
Judomagasinet april ’92 ….. Judomagasinet april ’92
VESTKYST CUP 1992
Norgescup
DAMER: .;.52 kg (4 deltakere): 1. Ragnhild
Nødtveit, Kråkerøy (.;.52), 2. An·
niken Barstad, lp(Xln (.;.48), 3. Brynhild
Lorentten. Stord (.;.48) . .;.56 kg (3
deltakere): l. Birgitte Ursin, BK-Judo.
2. May Elin Balk, OSI. .;.61 kg: l.
Esther Myrebøe, BK-Judo, 2. Heidi
Hagen, OSI. 3. Margrethe Hopkinson,
Strand . .;.66 kg (6 deltakere): 1. Gry
lmsgård, OSI (.;.72), 2. Siv Karin
Førde, OSI (.;.72), 3. Vigdis Stensby,
BSI (.;.72), 3. Ann Helen Tygsett,
Sofiemyr (.;.72).
HERRER: .;.60 kg (6 deltakere): 1. Knut
Harefallet, Kråkerøy, 2. Kawal Singh,
Drammen, 3. Bjørn Lauritsen, Oslo, 3.
Torn Larsen, Sofiemyr. +65 kg (8 deltakere):
l. Aløexander Aamodt, lppon,
2. Jon Sommervold, !ppon, 3. Tron
Gubberud, BK·Judo. 3. Jørgen Gjævenes,
MJC . .;.71 kg: l. Anders Lohne
Lie. MJC, 2. Dag Andre Espeseth, Ber·
gen, 3. Svein Hagen, Rykkinn, 3.
Chrisrian Dingstad, MJC . .;. 78 kg (6
deltakere): l. Geir Aage Jacobsen,
Asker, 2. Hans Jørgen Vik, NTHI. 3.
Helge Engebø, !’orde, 3. Gunnar Heffe.
nnehl. MJC. + 78 kg (l O deltakere):
l. Kai Otto Nilsen, Vennesla (+95), 2.
Per Magne Eide, Bergen (.;.95), 3. Stef·
fen Krog Pedersen, Bergen (+95), 3.
Torbjøm Næss. Sotra (+ 95).
JUNIOR HERRER: .;.60 kg: 1. Kawal
Singh, Konnerud, 2. Morten Kompen,
NJJK, 3. Thomas Johannessen, BJK. 3.
Mon en Normann. Jessheim . .;.65 kg:
l. Alexander Sunde Nilsen. NJJK. 3.
Stian Iversen, Haugaland JK . .;.71 kg:
l. Rolf Hjenaker, Bergen J K, 2. Petter
Ellingsen, NJJK. 3. Tom Ame Kristian·
sen. BJK, 3. Bgil Røonevik, Haugaland
JK. +71 kg: l. Arnstein Brekke, Hau·
galand JK. 2. Egil Bergersen, Haugaland
JK, 3. Gunnar Fosseid, Jessheim.
JUNIOR DAMER: .;.s6 kg: l. Marie The·
rese Heitne, Ålesund, 2. Anniken Barstad,
lppon. 3. Brynhild Lorentseo,
Stord JK.
UNGDOM GUTTER: .;.40 kg: L Manirl
Thiblin, lppon, 2. Daniel Eriksen,
Drammen. 3. Jan Ivan f olgerø, Ber·
gen, 3. Bent H. Nesse, JK StOrd . .;.48
kg: !.Vidar Lyngmo, Kråkerøy, 2. Bjørn
G. Eliassen, Ippon, 3. Nirender Le her
Drammen. +52 k.g: !.Åge Røen, JK ‘
Stord, 2. Jon E. Prytz, Haugaland JK, 3.
Einar Moen, Strand J K. + 52 kg: l. Leif
Ove Voster, Strand, 2. Andreas Hopstock,
Kragerø. 3. Kriss Hiimarson, Øystese,
3. Torkel Tveit, Øystese.
UNGDOM JENTER: .;.56 kg: 1. Ragnhild
Nødtveit, Kråkerøy. 2. He lene Breivik,
JK Stord, 3. Tone Inge Hauge, Hauga·
land JK.
APEN KLASSE SENIOR
Herrer: l. Geir Åge Jacobsen, Asker, 2.
Stell’en Krog Pedersen, BJK, 3. Per M.
Eide, BJK. 3. Trygve Torjuseo, BJK.
Damer: l. Ann Helen Tygseth, Softe·
myr, 2. Gry !msgård. OSI, 3. Heidi
Hagen, OSI, 3. Vigdis Stensby, BSI.
NM·SENIOR 1992
KVINNER: -;-48 kg: 1. Anniken Barstad,
Ippon, 2. Sigrun Jorde-Larsen, Sofie·
myr, 3. Aina Eriksen, Kråkerøy . .;. 52
kg: l : Monica Halle, Asker, 2. Mari·
anne Weidennann, NJJK, 3. Siw Ulwhøj,
Sandefjord . .;. 56 kg: l. Heidi
Hagen, OST, 2. Vivi Olsen, NJJl<., 3.
Birgitte Ursin, BK·J udo, 3. Hege Aar,
lppon . .;.61 kg: l. Liv Bue, Asker, 2.
Heidi Andersen, Oslo J k., 3. Hanne Eva
Muller, Marienlyst, 3. Margrethe W.
Karlsen, Asker. +66 kg: l. Stine Las·
tein, Sandefjord, 2. Liv R Dahlen,
Trondheim, 3. Hilde Hjcrtnes, Bergen.
.;.72 kg: l. Gry Tmsgård, OSI, 2. Ann
Helen Tygsetb, Sofiemyr, 3. Monica
Olsen, Kolstad, 3. Anita Andersen,
Alta. +72 kg: 1 Anlta Koop, San·
defjord, 2. Siv Karin Førde, OSI.
MENN: .;.60 kg: l . Jon Somrnervo.LL
!ppon, 2. Jørgen Jevenes, Marienlyst,
3. Jøran Paulsen, NJJK, 3. Knut Hare·
fallet, Krå kerøy. +65 kg: l. Alexander
Aamodt, Ippon, 2. Morten Schiøts,
Drammen, 3. Stig Traavik, NJJK 3.
Tron Gubberud, BK·Judo . .;.71 kg: l.
Alfredo Chinchilla, OSL 2. Dag Andre
Espeseth, Bergen, 3. Anders Lie, Ma·
rien lyst, 3. Robert Kristianse n, Stavanger.
+ 78 kg (Kongepokal): l. Olav Åse,
Jppon, 2. Sven T. Beukes. lppon. 3.
Frank Evensen, Sandefjord, 3. Hans
Chr. Jensen, Oslo JK. .;.86 kg: 1. Bård
Are Hultengreo, Sarpsborg, 2. Kun
Lee re, Sarpsborg, 3. fridrjof Thon,
Marienlyst, 3. Steffen Krog Pedersen.
Bergen . .;.95 kg: l. Per Magne Eide,
Bergen, 2. Erik Brunvatne, Vennesla, 3.
Egil Kvaale, Trondheim.
NORGES CUP 1991
KVINNER: +48 kg: 1. Siw Ulve høy, San·
defjord, 2. Cathrine Tvete, Kråkerøy,
Monica Halle, Asker . .;.52 kg: Marian·
ne Weidemann, NJJK 2. Cathrine
Tvete. Kråkerøy, 3. Ann K. Gulbrand·
seo, Stjørdal Shirley Brian, Skottland.
+ 56 kg: lene Bøe, Bergen, 2. Hege
Aar, lppon, Vivi Olsen, NJJK, Margrete
Karlsen, Asker, Eva Wikstrøm,
Sverige. +61 kg: l. Liv Bue, Asker, 2.
Hege Aar, lppon, 3. Kirsti Weir, Skott·
land. +66 kg: Kirsti Harefa!Jet, Kråkerøy,
2. Ann Helen Tygseth. Sofiemyr,
Stine Lastein, Sandefjord . .;.66 kg:
l. Artita Koop, Sandefjord, 2. Mari
Jensen, Molde, 3. Mildred Flø, Ulstein.
MENN: .;.S6 kg: Ingen utdeling . .;.60 ks:
Alexander Aamodt, lppon, 2. Krmt
Hare fallet, Kråkerøy, 3. Jørgen Gjæve·
nes, MJC . .;.6 5 kg: l. Anders Lie, MJC,
2. Jon Sommervold, Ippon, 3. Ernst
Figstad, Vennesla . .;. 71 kg: Dag And re
Espeseth, Bergen, 2. Stig Traavik,
NJJK. 3. Olav Åse, !ppon . .;.78 kg: l.
Sven Beukes. lppon, 2. Olav Å.~e. Ber·
MERK DEG DATOEN 27. JUNI1992
Da avholdes 25-års jubileumsfeiring for Norges
Judoforbund i Bærum Seilforenings lokaler ved
Sarbuvollen, Høvik i Bæn,tm.
Nærmere innbydelse og informasjon følger senere.
DAN-kollegiet.
l
gen, 3. Frank Evensen, Sandefjord.
+86 kg: l. Kay Otto Nilsen, Vennesla,
Kun Leere, Sarpsborg, 3. Trygve Torjussen,
Bergen. + 95 kg: Ingen utdeling.
NM·Lag 14/12·91
Arrangør:
Kolstad IL • Judogruppa
KVINNER:
l . Akershus Judokrets
2. NJJK
3. Trondheim Judokwai
3. Østfold Judokrets
MENN:
l. Ippon Judoklubb
2. Trondheim Judokwai
3. Oslo Judo Klubb
3. Bergen Judo Klubb
5. Østfold Judo krets
5. NJJK
Veteranmesterskapet 1992
15/2·92
AlT.: Sandefjord Judoklubb
MENN ·80 kg:
l. Gunnar Røssberg
2. Nils Sørbo
3. Trygve Njaastad
4. Ole Severin Nesse
5. Terje Gunnerud
MENN +80 kg:
l. David Eastwood
2. Per-Ame Grime
3. Svein Gårdsø
4. Knut Svindland
5. Arild Sand
Internasjonal Judo
Federation (IJF)
8-dommerlisens
NJF har nå 3 internasjonale
B-dommere.
Ole Storås, Trondheim
Judokwai, tok sin lisens i
Leonding, Østerrike 16/6·
1991 og Haakon Halling·
stad, Konnerud IL-Judogruppa
i Warszawa, Polen
22/3-1992.
Begge tok prøven med
glans!
Terje Gran, Sofiemyr
Judokwai tok sin Internasjonale
B·dommer]jsens i
juni 1983, også i Leonding,
Østerrike.
Denne gang GRATULERER!
vi Ole og Haakon.
Atle Lundsrud
formann DK
GODKJENTE OVERGANGER
Bjørnar Eriksen,
Ippon Judoklubb.
Overgang innv. 9/3-92.
Håvard Ingvald Moe.
NTHI – Judogruppa.
Overgang innv. 20/3·92.
EN
HYGGEUG
HILSEN
FRA ..
UNKOPING
JUDO
Arr. av Ost Cup
Hej! Vi hadde det store
nojet att gastas av tre
judokas från Norge på vår
tavling Ost Cup I i Atvida·
berg. De tre var Alfredo
Chinchilla, OSI · Odd
Sandnes NJJK och Gunnar
Heffennehl, MJC.
Om det år Olympiska
spel eller judotåvlingar
spelar tydligen ingen rolL
medaljerna går til Norge i
vilket fall som helst
Rur som helst ar de vålkomna
tilbaka igen når vi
har tavling nåsta gång.
De norska resultaten ble:
Jr. H ·78 kg:
L Odd Sandnes, NJJK
Sen. H -71 kg:
l. Alfredo Chinchilla, OSI
Sen. H ·78 kg:
1. Odd Sandnes, NJJK
2. Gunnar Heffennehl,
MJC
Åpen klasse:
l. Odd Sandnes, NJJK
3. Gunnar Heffermehl,
MJC
3. Alfredo Chinchilla, OSI
NORGES JUDOFORBUND’$
VALGTE KOMITEER
LOVUTVALGET:
Formann Bjørn Smith
Medlem Ame Jenssen
)) Ivar Johansen
Vara Arild Sand
)) Terje Haugnes
DOMSUTVALGET:
Formann Torkel Sauer
Medlem Rolf Michaelsen
» Gunnar Foss
Vara Per Andre Kulbraaten
)) Axel Hopstock
APPELLUTVALGET:
Formann Gry Alexandersen
Medlem Harald Monsen
)) Tore Willy Adamsen
Vara Thor Kirkesæther
)) Torbjørn Eliasson
KONTROLLKOMITEEN:
Formann Jan Ulvås
Medlem Gerard de Bruyn
Vara Wilhelm Grimsgaard
VALGKOMITEEN:
Fonnann Ole Storås
Medlem Rune Sundland
» Uv Thomasrud
Vara Anne Julie Klæboe
)) Vidar Strøm
OPPNEVNTE KOMITEER
UTDANNINGSKOMITEEN (UDK):
Formann Terje Fikkan
Medlem Jørgen Gjævenes
» Anders Lohne Lie
TEKNISK KOMITE (TK):
Fonnann Per-Ame Grime
Medlem Svein Gårdsø
» Gunnar Røsberg
DOMMERKOMITEEN (DK):
Formann Atle Lundsrud
Medlem Thor Kirkesæther
» Ola Storås
STEVNE· OG TERMIN (STK):
NJJK
Oslo JK
OSI -Judogr.
Sofiemyr JK
MoldeJK
NJJK
RykkinnJK
NJJK
Sofiemyr JK
Kragerø JK
OSI -Judogr.
Sandnes JK
Fredrikstad JK
DrammenJC
Levanger JK
NJJK
NesoddenJK
Bodø JC
Trondheim JK
NJJK
Sarpsborg JK
LunheimJK
ÅlesundJK
OSI-Judogr.
MJC
MJC
Oslo JK
Sandefjord JK
HamarJK
Ippon JK
DrammenJC
Trondheim JK
Formann Grete Utstumo OSI-Judogr
Medlem Rita M. Sletteng Andersen Asker JC ·
» Jon Are Beukes Ippon JK
Ivar Johansen OSI-Judogr.
23
KURS 1992
l u • E
HORDALAND JUDOKRETS NORDLAND JUDOKRETS
Katakurs: 27., 28., 29/9 Aktivitetsledertwrs: 8-10/5
MØRE OG ROMSDAL Aktivitetsleclertwrs: 11·13/9
JUDOKRETS Metodikk-kurs: 2-4110
Dommer C.lisens: 24-26/4 SØR· TRØNDELAG
TROMS JUDOKRETS JUDOKRETS
Basisfagkurs: 25/4 Karnpregellurs: 18-20/9
Metodikkurs: 23/5 Trener 1: 13·15/11
Katakurs: 26/6 Aktivitetsledertwrs: 13·15/11
NORD· TRØNDELAG
ROGALAND JUDOKRETS JUDOKRETS
Aktivitetsledert<urs: 22·24/5 Aktivitetsledert<urs: 25·26/4
SOGN OG FJORDANE Grunnkurs i kampregler:
JUDOKRETS September
Baslsfagkurs: Våren Dommer C.lisens: Oktober
Trener 1: Våren AKERSHUSJUDOKRETS
ØSTFOLDJUDOKRETS C.dommert<urs: 27·29/3
Metodikk·kurs: 30/10-1/11 Grll’lnkurs i kampregler: 11-13/9
TALENTIADEN
TEAM·FUN 92
lMdag 23/5·92 amngerer
Fredrikstad Judokl.mb:
TALENTlADEN • et stevne for de
lyse beltegrader (dvs. for hvitt,
Pl etler orange belte).
Deltakervilkir:
Jenter/gutter ftdt 1976
etler senere.
Kampstart kl. 09.30.
Samme dag aiTangeres
TEAM·FUN 92 •
Lagstevne K/M
(et stevne med pondus)
Dettakervltkår:
Senlorgracl og godt humør.
Kampstart kl. 14.00.
Returadresse:
NORGES JUDOFORBUND,
HAUGER SKOLEVEI 1,
1351 RUD
Påmeldingsfrist til begge stevner
er 9/5·92.
Gebyr for: Talentiaden kr. 75,·.
Team·FII’I kr. 600,·.
Påmelding/ startkontingent
sendes:
Fredrikstad Judc*lubb,
Pb. 871, 1670 Kråkerty.
Bankgiro: 9016.20.11072.
Stevneleder:
Morten Langvik,
tlf. p. 09·33 65 46
tlf. a. 02·60 43 95
Har du/dere meldt dere på?

Judomagasinet nr 3 – 1991

Judomagasinet Nr 3 – 1991
VM ER IKKE BLINDERN·CUP
Nivået i internasjonal toppjudo
blir stadig høyere. Europa er
fremdeles ledende, men japanerne
er bedre enn de har vært på
lenge. De norske utøverne gjorde
en god figur. Vi er på rett vei, sier
NJFs president Bjarne Heimdal.
JUDO l SKOLEN l HELE LANDET
Statsbudsjettet for 1992 viser at
heldagsskolen er kommet for å
bli. Skolene viser stor interesse
for judo, potensialet for å rekruttere
nye judo-utøvere er enormt.
Grip sjansen!
HVA MED KRETSENE?
Kretsene må settes i fokus. Ensidig
konsentrasjon om elite-idretten
øker ikke rekrutteringen.
Oppmerksomhet og pengestrøm
må snus ut mot kretser og klubber,
skriver Kjell Ame Kristiansen.
– – —
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
LEDER 3
VM ER IKKE BUNDERN·CUP 4-5
USUPTE DIAMANTER 6-7
JENTENE BEST 8
SWEDISH OPEN 9
BRA INNSATS l POLEN 1().11
SOL, SOMMER, FRANKRIKE OG JUDO 12
POLAR JUDO CUP 13
SEMINAR OG FRILUFTSLIV 14-15
HVA MED KRETSENE? 16·17
UNGER LÆRER SJØLFORSVAR 18·19
TERMINLISTER 20.21-22
SVART BELTE • OG HVA SA? 22
SAMLING l TROMSØ 23
FORBUNDET SATSER 24-25
JUDO l SKOLEN 26·27
RESULTATER 28
FRA SIDE … 31
JUDOMAGASINET ·
Organ for Norges bloforbund
Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
Telefon: (02) 87 46 00
Telefax: (02) 13 29 89
Redaktør.
Erik Mølmen
Redaksjon:
Stig Tråvik
Torger Bjørnstad
(Huset grafisk atelier)
Layout:
Terje Jenssveen
Huset Grafisk Atelier
Hauger Skolevei l
1351 Rud
Tlf.: (02) 874767
Grafisk produksjon:
AlS lndustritrykkeriet, Oslo
Abomement
utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets
lisensregistrerte medlemmer
sammen med judoforsikring.
Løssalgspris: Kr. 25,Årsabonnement:
Kr. l 00,-
Annonser:
Jan Hegstad
Tlf. (02) 27 21 64
Annonsepriser:
l/l side kr. 4 000,-
1/2 side kr. 2 500,-
1/4 side kr. l 200,-
1/8 side kr. 900,-
JUDOMAGASINET reflekterer
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller Forbundets syn. Alle artikler
står for forfatternes egen regning
og gode vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatelse
fra artikkelforfatteren. Annet
stoff kan gjengis vederlagsfritt
med kildehenvisning.
Hei og takk for sist.
En ny sesong er godt
i gang, noe som blant
annet har gitt oss en
del nye medlemmer.
Men mange har også
falt fra, noe som er en
av norsk judos største
utfordringer i årene
fremover. Hvordan
holde på de utøverne
vi har, samt rekruttere
enda flere.
Gjennom skolefritidsordningen
(heldagsskolen
og
idrettskolen for barn),
er det nå stadig vekk
flere og flere barn
som kommer i kon takt
med judo.
Slemdal skole er i
så måte et godt
eksempel på det. Der
er det nå 150 barn
som trener judo. Og
de er i ferd med å
starte egen klubb.
Mange flere vil
følge etter, og da må
vi ha et apparat som
kan ta i mot de.
Derfor vil trenerutdanningen
være et
av flere virkemidler
for det.
Skolefritidsordningen
ligger foran våre
føtter, og vi kan ikke
la denne sjansen gå
fra oss nå, da har vi
tapt.
Og dette er absolutt
ikke bare en oppgave
for judoforbundet
sentralt, men i høy
grad også en meget
viktig oppgave for region,
krets og klubbapparatet.
(Mere om
dette lengre inne i
bladet.)
Det skal ikke mye
fantasi til å tenke seg
at jo tidligere barn
kommer i kontakt
med den enkelte idrett
jo større er sjansene
for at det netopp er
den idretten som velges
senere. Bare se på
fotball og håndball.
Vi er i gang, så
hjelp også DU til med
å sikre norsk judo ‘s
fremtid.
3
lnternasjonel
toppjudo stadig
4 hardere
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
ERIK MØLMEN
A være tilstede på et ver·
densmesterskap i judo, i
dette tilfellet Barcelona i
juli 1991, fortoner seg for
en norsk judoutøver som å
være tilstede på en slags
forstørret, science fiction·
aktig Blindern-cup.
De er der alle de kjente
tingene, scoringstavler, ut·
øvere, dommere, matter
etc., men alt er liksom
gigantomatisk. Dessuten er
det støynivå som på en
engelsk seriekamp i fotball,
og det selges øl i hallen •
til publikum. Judomagasinet
var der, og kom hjem noe
sjokkskadet. For det ster·
keste inntrykket som sitter
igjen etter fire dager i en
gjallende og infernalsk
spennende judohall er føl·
gende: Dette er ikke noen
Blindern-cup · nivået i in·
ternasjonal toppjudo er
beinhardt, både på dame-og
herresiden.
Fornøyd med Norge
Norge hadde tre deltakere
med, Stig Traavik, ·65,
Olav Aase, -71, og Kirsti
Harefallet. Stig og Kirsti
vant begge sin første
kamp. Olav tapte første
kamp, etter å ha ledet
lenge på Waza-ari. Han ble
til slutt tatt på manglende
rutine. Stig tapte andre
kamp på split hontai,
mens Kirsti tapte på yuko.
· Dette viser at vi er
med og at vi er på rett vei.
Vi blir ikke lenger feid rett
av matta, slik tilfellet har
vært. noen år. Vi går kampene
ut, og det er ofte
hontai-avgjørelser, sier president
i Norges Judoforbund,
Bjarne Heimdal,
som er rimelig fornøyd
med den norske innsatsen.
Han ledet den norske
delegasjonen, som foruten
de ovennevnte utøvere
besto av Li-koordinator,
samt medlemmer fra FS.
Sammen med en tilreist
delegasjon fra OSI judogruppa,
utgjorde vi en tett
og sterkt patriotisk heia·
gjeng. Vi hadde gleden av
å overvære stevnet samtidig
som IOC-president
Antonio Samaranch. (Til
lesernes orientering kan
det legges til at han satt
noen tribuneplasser ovenfor
oss.)
Mini·OL
Men det var ikke bare
judo på dagsorden. I alt ble
det arrangert VM i fem
idretter, og for den spanske
arrangementskomiteen for
OL 1992, var dette nærmest
som et prøve-OL å
regne. Svømming, seiling,
padling og bryting sto i til·
legg til judo på programmet.
Norges Olympiske
Komite, NOK, var derfor til
stede for å betrakte de norske
utøverne i disiplinene.
De tok seg også god tid hos
oss, og håndballspilleren
Hanne Hegh var satt på
som spesiell observatør.
For oss var det svært gledeUg
og hyggelig å konstatere
interessen, og det
betød ikke så rent lite i
form av moralsk støtte.
Europa ledende
Europa er den ledende verdensdel
innen judo. I OL i
Seoul i 1988 tok Europa
83% av medaljene, gull,
sølv og bronse inkludert.
For Japan, som er judoens
opprinnelsesland, er dette
en permanent utfordring.
Under VM i Barcelona
1991, var Europas medaljeandel
sunket til 70%, blant
annet til fordel for Japan,
som tok flest gullmedaljer,
hele fire.
Under EM i mai 1991
var Nederland beste nasjon.
Under VM i Bar·
celona, 3 måneder senere,
var denne situasjonen endret.
Nederland fikk kun to
bronsemedaljer, mens
Tyskland, Frankrike og
Italia dominerte blant de
europeiske landene.
· Dette illustrerer hvor
hardt det er i toppen i
internasjonal judo, kommenterer
Bjarne. · Det skif·
ter fort, og det er ikke
lenger slik at de samme
japanere, franskmenn og
russere ligger over, år etter
år. Judo-VM var et kj empearrangement
med rundt
500 deltakere, både damer
og herrer, fra i alt 72 land.
Nordmenn på tribunen:
P. v. øverste rekke, tidligere
Norgesmester Alfredo Chinchilla,
Jan Sørlie, OSI, Audun
Tjomsland, presserådgiver
NOK, foran fv. Rune Neraal,
FS og Bjarne Heimdal, president
NJF.
5
! Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
6
5 medaljer: en gull, en sølv og tre bronse·
medaljer til Norge i den internasjonale
Gøteborg-turneringen. Bare USA og Tyskland
tok flere medaljer i Europas største
turnering for herrer under 18 år.
STIG TRAAVIK
Generasjonen født 73· 77
kan bli den beste Norge
noen gang har hatt. Frem·
tiden ser lys ut hvis disse
utøverne fortsetter å ut·
vikle seg like positivt.
Ekstra g1edelig er det at vi
nå har svært gode utøvere
i flere vektklasser og fra
forskjellige landsdeler.
Gull til Aleksander Aamodt
Den største norske prestasjonen
sto Aleksander
Aamodt fra lppon Judoklubb
for ved å vinne -60
kg. Han imponerte med et
stort teknisk repertoar, og
en ukuelig vinner-vilje.
Aleksander overbeviste
stort i alle sine kamper,
faktisk var det bare finalemotstanderen
Michal Minciuck
fra Polen som klarte
å stå full tid. Selv om
finalen endte uten scoringer,
fantes det ingen tvil
om at Aleksander hadde
vært ett strå vassere i hele
kampen. Hontai-seieren
var udiskutabel!
Sølv og bronse i 71 kg
Tomas Kristiansen fra
NJJK gjorde en svært god
innsats i Gøteborg-turneringen.
Sølv i denne
turneringen er et resultat
det står
respekt av. Tomas
viste seg fra en ny
side i denne turneringen
ved å være fullt konsen
rt hele veien. Nettopp
den nyvundne evnen til å
være konsentrert fra første
til siste sekund var avgjøren
de for at Tomas
klarte å avgjøre Dere svæ1t
jevne kamper til sin
fordel.
Tomas var imidlertid
ikke alene om å gjøre det
bra i 71 kg klassen.
Ronny Rydberg fra
Trondheim Judoklubb
erobret bronsemedaljen
etter en
svært overbevisende
innsats.
Bare Harold Getting fra
USA (som også slo Tomas i
finalen) ble for sterk {or
Ronny, men Getting fikk
da også premien for «Stevnets
beste utøver».
Bronsemedaljer til
Gubberud og Singsø
Tron Gubberud fra Bergkameratene
tok bronsemedaljen
i -65 kg klassen.
Tron vant alle sine kampe.
frem til puljefinalen. Der
ble det imidlertid tap mot
Stefan Baggstrom fra Finland.
I bronsefinalen vant
Tron på hontai over Rick
Wierenga fra Nederland,
Paal Singsø sto for den
største overraskelsen i
Gøteborg. I sin første internasjonale
turnering tok
han bronsemedaljen i -45
kg. Med dette har han
markert seg som en mann
for fremtiden.
~ange norske utøvere
med stort potensiale
I tillegg til medaljevinnerne
var det også andre
norske utøvere som viste
god teknisk judo, spesielt i
tachi-waza. Enda viktigere
– mange viste at de hadde
viljen til å vinne, og ingen
var preget av den gammeldagse
«svart-belte/utlendinge
» -frykten.
Svak ne·waza
Altfor mange av de som
ikke nådde opp, tapte i newaza.
Spesielt i overgangen
mellom tache-waza og
ne-waza var det mange
som virket tafatte og
usikre. (Faktisk var det
bare Ronny Rydberg og
Aleksander Aamodt som
virket solide i overgangen
fra tache-w. til ne-w.)
Dette er noe det bør trenes
mer på i forbindelse med
randori-trening i klubbene.
7
~ ‘——-. ~
::::11 «‘ ~
N
·s»o’
.!
8 ASTRID NORDBOTTEN
– –
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
Første oppgave etter ankomst
ble en «kjøpe
vann»-runde. I egenskap
av myndig trener forlangte
Rune Bergmann at hver
enkelt utøver skulle drikke
mjnst 5 liter vann ener
innveiing for å få skikk på
væskebalansen igjen. Neste
milepæl var innveiing og
registrering. Utøverne
greide raskt og greit den
biffen. Og så. endelig . . .
«mat og drikke, hvor er
nærmeste pasta-restaurant??
»
Deltagelsen på guttesida
var upåklagelig; ca. 130
utøvere fra I l nasjoner. På
spinnesida stilte 8 nasjoner,
noe som burde vært
brukbart, men med kun 40
jenter totalt ble det ikke
mange i hver klasse.
Alexander Aamodt møtte
finnen Mikkonen i l .
kamp. Alex hadde flere og
bedre angrep og vant på
hantai. I neste kamp ble
det imidlertid tap mot britten
Birmingham, som forøvrig
vant poolen. Siste
kamp i poolen, mot Giraux
fra Frankrike, ga full
uttelling sett med norske
øyne: 2 kast til koka, en
waza-ari avrundet med et
holdegrep i 25 sekunder. l
poolen hadde engelskmannen,
finnen og Alex alle to
<;e ire til slutt. Dessverre for
Alex hadde de to andre
Oere poeng. Det var en
mager trøst for Ippon-gutten
at han var den eneste
~om slo klassevinner Mikkonen
den dagen.
Geir-Aage Jacobsen fra
Asker JC startet meget forskriftsmessig,
en te-guruma
etterfulgt av holdegrep avgjorde
l. kamp før halv
tid. Neste motstander i
poolen var sveitseren Buhlmann.
To kontringer fra
Geir-Aages side gav begge
yuko, en plukker ga koka.
Ny seier, men på full tid
denne gangen. I siste
kamp i poolen var britten
Neil Edwards (sølvmedaljevinner
i den skotske internasjonale
junior-turneringen
tidligere i år), motstanderen.
Tempoet ble litt
for rolig og det ble skapt få
situasjoner. Kampen endte
med tap på koka for vår
mann, men Geir-Aage var
ute av poolen med sine to
seire. I cupen ble det walkover
i første, mens neste
var et møte med britiske
Matl Ruff. Asker-gutten
var mesl offensiv og best
med grepet, men det endte
likevel med et Lre poengs
tap. Ruff tok bronse i klassen
og Geir-Aage endte på
en 7. plass. Dessverre for
oss kom ingen av de andre
norske guttene ut av
poolen.
På jenLesida var som før
sagt deltakelsen heller dårlig
i enkelte klasser. I klassen
-56 kg hadde selv
vertslandet ikke greid å
stille deltakere. Margrethe
Karlssen fra Asker JC vant
sin ene kamp mot britiske
Emma Knapp og tok dermed
gull! Margrethe var
skuffet. Hadde vi vært klar
over situasjonen på forhånd,
hadde hun ikke
behøvd å slanke seg. I
klassen -61 kg var nemlig
deltakelsen god. Spørsmålet
vi automatisk stilte
oss var følgende; bør ikke
deltakerne underrettes på
forhånd dersom det stiller
få i en klasse, spesielt når
reisen er lang?
Sline Lastein fra Sandefjord
fikk endel flere
motstandere i klassen -66
kg. Stine viste at hun
behersker overgangen fra
tashi-waza til ne-waza,
samtidig som hun er sterk
nede. Hun vant samtlige
kamper. ro i poolen og to i
cupen, på ippon ved kast
direkte etterfulgt av holdegrep.
Stine levnet ingen
tvil om hvem som var best
i denne klassen. Det ble
med andre ord full uttelling
for jentene. To gull
på tO deltakere.
På kvelden deltok vi på
banketten på hotellet der
vi bodde. Selv om biffen
var litt i råeste laget for
enkelte, ble det ikke klaget
på maten. Dommer Liv
Thomasrud gikk glipp av
middagen, men ankom
hotellet ren etterpå, strålende
fornøyd og bærende
på ikke mindre enn 5
blomsterbuketter! Så det
var tydelig at sett med norske
øyne hadde det vært
jentenes dag.
MONICA HALLE
Swedish Open ble i år
arTanger1 i Gøteborg
helgen 28. og 29. oktober.
Stevnet samlet
rundt 200 utøvere fra
16 nasjoner (?). Fra
Norge var det til sam·
men 17 utøvere som
deltok.
Lørdagen gikk stevnet
raskt og greit unna.
Kanskje litt for raskt i
og med at de bare hoppet
glatt over åpning av
stevnet.
Kirsti Harefallet
hadde nok ikke helt
dagen sin. Hun fikk
«øye på en fot og smaken
på en hånd», men
likevel ble det bronse.
Liv Bue derimot var
nok den som gikk best
denne dagen. Bra kamper
og god judo ga Liv
en velfortjent bronse.
Marianne Weideman
åpnet med å skremme
liver av konkurrentene
på sidelinja. Gikk rett
inn på et armbend som
satt som støpt. Tapte
neste kamp, men fikk
re-kvalifisering. Denne
tapte hun dessverre.
Dommerne var nok litt
trette. som ikke fant ut
av «klabben og babben»
i overgangen til newaza.
På guttesiden hadde
vi søndagen endel som
rok «flytimen.
Jørgen Jevernes og
Christian Dingstad rapte
begge første kamp, men
fikk rekvalifisering som
de begge tapte.
Knut Harefallet fikk
tre kamper. men tapte
de to siste og var dermed
ute.
Stig Traavik var den
eneste chanen blant
honene» som fikk medalje.
Også Stig tok med
seg en bronse hjem.
Olav Åse kunne nok
også hatt god sjanse.
Han møne Anders
Dalin, som så mange
ganger før, men tapte
en hantai. Uflaks ettersom
Olav fikk en koka
som ble «viftet» bort.
4 bronser blant 17
deltagere. Vi kunne nok
ha onsket noe mer.
Med litt flaks kunne
nok det også latt seg
gjøre. Det bør også nevnes
at det var mange
bra deltagere fra kjente
judo-nasjoner med. Vi
fikk prøvd oss mot utlendingene.
Og det er
alltid positivt med nye
erfaringer på matta.
9
,, – — – – —
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
10
ASTRID NORDBOTTEN
l utgangspunktet var det
mange norske påmeldt til
denne turneringen, men
dårlig økonomi og tildels
sykdom medførte at trop·
pen ble betraktelig mindre
enn forventet. Per Arne
Grime (dommer) og under·
tegnede følte oss etter
hvert som representanter
for Asker Judo Club, der vi
sto på Fornebu klar til
avreise sammen med tre
utøvere fra nevnte klubb.
Innveiingen var om morgenen
før stevnet, så det
ble ingen pasta-mat kvelden
i forveien denne gangen.
Vektene var av skikkelig
gammel kvalitet Vi
vurderte å tilby vår nyinnkjøpte
elektroniske reisevekt
for å få fortgang i
sakene. Men ved å veie
alle i en vektklasse før de
startet på neste fikk vertsfol
ket avviklet innve iingen
relativt raskt likevel.
Margrethe Karlssen Ilkk
en helt annen konkurranse
denne gangen enn i Belgia
helgen før, der hun kun
hadde en motstander i
klassen. 17 deltakere fra
totalt 9 land stilte i kJassen.
Margrethes l. kamp
mor polske Zagrodzka, som
tok bronse i klassen, ble
relativt jevn, men endte
med tap på koka for
Asker-jenta. Første kamp i
re-kvalifiseringen mot en
tsjekkisk jente, ble da også
relativt jevn. Begge fikk en
koka, men hantaien gikk i
vår favør. Neste motstan der
var Mandy Stiller fra
Tyskland. Den tyske jenta
fikk en billig Yuko tidlig i
kampen. Margrethe jobbet
og jobbet. Hun førte mesteparten
av kampen og
fikk også to koka-scoringer,
men en yuko teller
som kjent mer når status
skal gjøres opp. Stå på
Margrethe. Du nærmer
deg. Det er ikke så mye
som skal til før det snur
seg i din favør!
John Sørbo fikk kun en
kamp denne gangen. Han
veier godt under grensen i
sin vektklasse og blir for
lett i internasjonale stevn
er, men på den annen
side må det være godt å
slippe den evinnelige
slankingen.
I klassen -71 kg stilte
Norge med Geir-Aage Jacobsen.
25 deltakere fra i
alt l O land deltok i klassen.
Første motstander -var
en polakk. Geir-Aage åpn
et noe forsiktig og fikk
e n kontring (koka) mot
seg. Dette fikk han imidlertid
til å våkne. Uchimataen
som fulgte ga 5
poeng. Før full tid slo
Asker-utøveren til med
favoritt-teknikken te-gururna
og det ble fu 11 pott.
Neste motstander var Alan
Trampedach fra Danmark.
Disse to har møtt hverandre
før. Det ble relativt
mye ne-waza i kampen,
selv om scoringene kom
oppe. Dansken fikk
ikke inn noen
scoringer,
men Geir-Aage kontret er
uchi-mata forsøk og fikk
yuko på det. En feiing ga
en koka i tillegg.
Asker-guttens 3. kamp
mot Nahoczki fra Ungarn
ble en artig og aktiv kamp
med mange bra angrep til
tross for lite scoringer. Det
hele endte opp med hantai
og den ble Geir-Aages.
Dermed var han klar for
puljefinalen. Del ble en
god kamp, denne gang
mot tsjekkiske Jan Ulte.
Begge gikk aktivt og hadde
bra angrep. Dessverre for
oss, ble det tap på yuko.
Dermed ble det bronsefinale.
Motstanderen der
het Aleks Gviniasvilia og
kommer fra det velkjente
judo-miljøer i Georgia. Til
uoss for al vi på forhånd
hadde observert at molstanderen
var spesia list på
løftekast, ble Geir-Aage
nødt til å se sin favorittteknikk
fra en ny vinkel. I
følge han selv var det første
gang i konkurranse
han har bli tt kastet på teguruma.
Geir-Aage er en god
fighter som ser ur til å trives
på matta. Han har etter
hvert fått god internasjonal
erfaring og har vært stabil
blant de 7 beste i de 11 re
siste kvalifiseringsstevnene
til junior-EM. Hans neste
store mål er EM-junior der
han, sammen med Al exa
nder Aamodt, Anders Lie
og Kirsti Harefallet er ta tt
ut. Såvel Alexander som
Geir-Aage er juniorer også
neste å r, så begge har god
tid til å utvikle seg videre.
Forts. side 3 I 11
-r
12
Dagbok fra
E.J.U. jenteleir
i Frankrike
– – ~- –
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91 ·
KJRSTIHU\REFALLET
MARIANNE WEIDEMANN
Som charterfly flest, forlot
også vårt fly Norge gry·
tidlig. Dagen het søndag
25. august, klokken viste
0700 · og vi var •airborne»
på vei til Nice.
Fra Nice gikk turen via
Cannes og Cote d’ azur til
St Pophael. Vi hadde stått
tidlig opp, så når vi endelig
kom frem til Bouloris og
«C.R.E.P.S.» kjentes det som
om vi hadde vært oppe et
helt døgn.
Middelhavet
Rommet vi var blitt tildelt
kan ikke kalles stort. Seiv
kaller vi det et kott. Utsikten
over Middelhavet derimot
var fantastisk og gav
oss nye krefter og et sterkt
ønske om å avlegge stranden
et besøk. Vi delte det
ene teppet vi fant med
saks, og så var to norske
jenter klare for den franske
cbeachen».
Mandagen startet første
økt klokken l 0.00 med neWaza
randoi. Vi var godt
forberedt her, og ga mer
juling enn vi fikk.
Senere på dagen var det
tache-waza. De franske jentene
hadde tydeligvis utpekt
oss til sine private
utprøvings- og kastedukker.
De ble muligens noe skuffet
der de lå og sprellet på
ryggen!
Vi selv sovnet tilfredse,
fulle av inntrykk og med
en smule selvgodhet.
Gode venner
Dagene raste avgårde med
trening, hygge og besøk på
stranden. Japanere, franskmenn,
italienere, belgiere,
østerrikere, tyskere og finner
ble gode venner.
Torsdag morgen var det
«line-up» randari under newazaen
og Norge ble selvfølgeUg
ofret (trodde de
-ha!). Til japanernes store
fortvilelse er ikke en
enorm teknisk kapasitet
nok, når de mangler omtrent
99% styrke. Vi, derimot,
fikk både smil og
anerkjennende nikk.
Middagen den dagen ble
et kapittel for seg selv. Vi
var lovet et fesonåltid med
blant annet grilling. Dette
holdt ikke stikk, og vi var
mindre fornøyd der vi satt
med en japansk rett cris
med eplesyltetøy – pakket
inn i fiskeslim». Vel, vel –
så har vi prøvet det også.
Klokken til Stig
cLagleder»-Stig vekket
oss gry-tidlig søndag morgen
fordi han trodde vi
hadde forsovet oss. Hans
oppgave var nemlig å
vekke oss slik at vi rakk
flyet hjem til Norge.
Stig tok det ikke så veldig
humoristisk da han
oppdaget at vi hadde stilt
klokken hans 3 timer
frem ….
Så var uken over, og vi
er klare til å gå ombord i
flyet hjem til Norge igjen.
Alt var såre vel og vi var
godt fornøyde – bortsett fra
Stig, da. cNoen» hadde ved
et «uhell» sprayet alle
klærne hans med Kirstis
parfyme.
KODUKAN
nP.egynner·
drakter
i!NQl~
i! ~QUALITY:
c. m
=Cl ~- ‘;7T’;
II:Q APPROVED ~
Bare positive
meldinger på kvaliteten Kr. 250,·
KNALL TILBUD!
T·shirt
«Team judo»
(1 00°/o bomull/hvit)
Judobag
m/emblem
(nylon/pariserblå)
Kr. 40,·
Kr. 150,·
JUDO SPORT AlS
HAUGER SKOLEVEI1, 1351 RUD
TEL: (02) 87 46 00 – FAX: (02) 13 29 89
STEIN STEGEN
Polar Cup Judo er Bodø
Judo Club’s første store
stevne, og også det første
judostevnet i den nyåpnede
Nordlandshallen. 118 del·
takere var møtt fram, 17
av disse fra Milton Keynes
Renzoku Judo Club i Eng·
land. Stålkameratene fra
Mo i Rana stilte med en
stor tropp, ca. 45, ellers
stilte flere klubber fra
Nordland med deltakere.
Sportslig sett er vi godt fornøyd
med stevnet, selv om
9 av 15 klasser gikk til
England. Dette var forsåvidt
ventet, da halve troppen
fra England stilte med
sort belte. Raskeste ippon
på 2 sek. gikk til Garry
Seabrook i gutter -28 kg.
Ellers kan nevnes Knut
Harefallet fra Kråkerøy i
menn 60 kg. Det var gledelig
mange deltakere i
barneklassene, noe som
tyder på at rekrutteringen
er bra.
Det ble prestert mye bra
judo både av norske og
engelske deltakere, og i
pausen hadde den engelske
troppen en oppvisning
som virkelig falt i smak
hos publikum. Trener
Brian Scurr fikk med seg
folk fra publikum og viste
at noen minutters instruksjon
var nok til at en person
på 60 kg kunne kaste
personer på mer enn 90
kg.
Arrangementet bar preg
av at det var det første
store stevnet vi har arrangert.
Det ble en del problemer
i starten, men dette
gikk seg til utover dagen.
De erfaringene vi høstet
skal bidra til at neste års
stevne blir mye bedre.
På søndag ble det avholdt
treningssamling ledet
av Brian, her fikk de som
deltok mye nyttig lærdom
innen judo. Ellers kan
nevnes at Bodø Judo Club
allerede planlegger en tur
til England. 13
‘ – —
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91 ·
14
GRETE UTSTUMO
l år som i fjor hadde
li-koordinator Astrid Nord·
botten forberedt opphold og
program på Beitostølen ved
innfallsporten til Jotun·
heimen. l nesten 1000
meters høyde og i høstlig
september-vær var topp·
idrettsfolket med trenere
og styrerepresentanter
samlet en hel helg for å
diskutere og lære om em·
ner som spente fra spise·
forstyrrelser til videobruk
ved trening og konkurranse.
Hovedrammen rundt det
hele var planene om et
toppidrettsforum som første
gang blir avviklet i jana.Jr
1992.
Nøkkelordet er
kommunikasjon
NJF presiserte at et toppidrettsforum
skal samle representanter
fra hele judospekteret,
– komiteer, trenere,
dommere etc. for å
definere satsingsområder
og finne gode fremgangsmåter
for å få et
bedre nivå på idretten.
Både teoretisk kunnskap
og praktisk judo er viktig.
To av innleggene på lørdag
viste at vi har kapasiteter
å trekke på fra
Idrettshøgskolen. Anders
Lie og Jørgen Gjævenes
hadde et godt forberedt
innlegg om spiseforstyrrelser,
og svarte klart på
spørsmål fra tilhørerne.
Innslaget om kosthold og
næringsinntak av Marianne
Weidemann og Liv Bue
passet godt før alle inntok
lunsjen.
Video er et nyttig og
engasjerende medium.
Rune Sundland oppfordret
alle til å bruke video for å
bevisstgjøre og forbedre
egne prestasjoner. Lære seg
til å analysere teknikker i
detalj og kamper i helhet.
Som.en naturlig fortsettelse
snakket han også om planlegging
og periodisering av
idrettskarrieren på en enkel
og grei måte.
I oppsummeringen av
seminaret kunne spores et
ønske om en toppidrettsledelse
som kan ta fatt i og
sryre et LOppidrettsforum.
Dette vil forhåpentligvis
Forts. side 31
15
r· —- – – Judomagasinet desember ’91 : –Judomagasinet desember ’91 – ….
16
KJELL ARNE KRISTIANSEN
For en del år tilbake var
forbundets strategi å satse
på kretsene. Begrunnelsen
var at her fantes judoNorge.
det var her aktivitetene
blomstret. Med sterkere
kretser og sa tsing på
utdanning mente man å
skape stabile klubber og
dermed få et solid grunnlag
for vekst.
Satsing sentralt
Idag ser denne tankegangen
ut til å være forlatt
Judoforbundet satser nå på
elite, ut fra den overbevisning
at utøvere med internasjonale
medaljer vil
skape blest om sporten, og
gi økt rekruttering. Både
oppmerksomhet og pengestrøm
er snudd mer bon
fra klubber og kretser. Nå
er det faktisk disse som
blir bedt om å støtte forbundet.
l en slik situasjon
blir det de store og veletablerte
klubbene som vil
kunne drive uten alt for
store vansker, for hvor skal
de små ute i distriktene
hente stimulans og hjelp?
Kretsene er viktige
Svaret må bli kretsene.
Selv om disse nå får mindre
oppmerksomhet av forbundet,
er dette fortsatt et
organisatorisk ledd som
teller – bl.a. når penger
skal ut til idretten. Fylkets
idrettskrets får midler fra
Norges Idrettsforbund, som
.. ··:. : … ·:;
• l ••
igjen fordeles til særkretsene.
Kriteriene ved tildelingen
er aktivitet og
størrelse, der det første
etterhvert er blitt tillagt
større vekt.
For den enkelte klubb
vil nå kretsen kunne bli
den sterkeste støttespilleren.
Denne rollen må også
kretsen være seg bevisst.
Stikkord som skiller seg ut,
er som følger:
– arbeide for samarbeid
mellom klubber.
– utvikle idretten i kretsen.
– stå for utdanningen.
I kretssystemet er det
godt med midler å hente,
og ikke minst derfor er det
viktig at vi prioriterer dette
leddet.
. ··: . ……
…. · :· .
. : · .. ·-: .;~: ·.· #:
… · ‘,’·· · . ..
·: ; .. … ·.
.. ~ . .
. . .. …… .
· . .
. ·. ···:·
Nordland judokrets har
de siste årene måttet slåss
for å bevare klubbene.
Rekrutteringen av nye trenere/
ledere har vært minimal
i de l O årene kretsen
har bestått. l løpet av de
siste årene har vi måttet se
på at hele seks klubber har
forsvunnet: Evenes,
Fauske, Sandnessjøen,
Stokmarknes, Svolvær og
Sør-Arnøy. Og det uten at
vi har fått noen tilvekst
Av de gjenværende seks
klubber er det flere som
har det tungt. Jeg skal ikke
denne gang gi meg inn på
å analysere årsaker, men
kon si hva vi gjør idag og
hvor vi finner nøkkelen til
fortsatt judoaktivitet.
Kretsen er for det første
ingen bank hvor pengene
skal forrente seg. De skal
brukes. Vi har bLa. brukt
våre penger til å støtte
.··. .
. .
:.· .·
• ‘.
.· :··:: .::.~.~. .: ~~:\.-.
. -;.:: .-::· .
klubber med svak økonomi.
Videre bruker vi matter
fra de nedlagte klubbene.
Det er til nytte for de
som ikke har nok areal fra
før, eller de stilles til disposisjon
for nye klubber.
Skulle en nedlagt klubb
starte opp igjen, betaler
kretsen denne avgiften. På
denne måten sikrer vi en
lav økonomisk terskel for
nye klubber. dessuten tilbyr
vi introduksjonskurs/
treningshelg med erfarne
trenere.
Samtidig subsidierer vi
kurs som holdes for trenere
og dommere, og sponser
også enkeltpersoner til
videreutvikling på disse
feltene.
Svært lite går tH de få
konk.urranseutøverne vi
har, fordi vi mener dette
først og fremst er klubbenes
ansvar (eller kanskje
forbundets, hvis de er gode
nok?). Og hvorfor det?, vil
kanskje enkelte spørre. Jo,
for kretsen er det viktigst å
stimulere til økt trenerkompetanse.
Treneren er
nøkkelen til all judoaktivitet,
og selve navlestrengen
til en klubb. Du kan
ha så mange ledere, utøvere
og dommere at du
ikke klarer å telle dem,
men uten trenere – ingen
judoklubb. Det er synd at
dette enkle faktum ikke er
bedre poengtert i forbundets
strategiplan .
Et godt råd til slutt
Dette innlegget er først og
fremst ment som en oppfordring
til debatt, og
ingen spesiell presentasjon
av Nordland judokrets. Jeg
vil derfor likevel til slutt ta
med en sak som kanskje
kan være et tips til andre:
I august kjørte vi en fellesannonse
som kretsen
betalte. Hvorvidt responsen
ble bedre enn om hver
klubb skulle hatt sin egen
annonse, er vanskelig å si.
P2 så den, og dermed fikk
en av «våre» slippe til i
radioen – og det er det ikke
hver dag vi gjør . 17
r — — Judomagasinet desember ’91 ‘ . Judomagasinet desember ’91
Ei lita judo jente får
instruksjon i fal/teknikk
av leder og trener i IL
Stå/kameratenes judogruppe,
Remi Anbakk.
– Krøk deg sammen og
rull bakover . ..
TORE BRATT
Drømmen deres der de sit·
ter, er å få en sånn hvit
judodrakt med belte. Akku·
rat som den trenerne har.
Barneøynene fonnelig lyser i
spenning og forventning.
Uten unntak er de rettet
mot de fire hvitkledde tre·
nerne. Alt som sies suges
inn i ungenes «computer•.
Her hersker det ingen tvil
om at kampsporten judo
skal læres.
Judo, som mer korrekt
heter Kodokan Judo, er
utviklet fra jiujitsu · en
gammel orientalsk krigskunst.
Krig er imidlertid ikke
det ungene kommer for å
lære i Ranahallen denne
kvelden. Judo betyr «Veien
som fører til ferdighet», og
ferdigheten ungene akter å
lære seg er forsvar.
Pappa har gult belte
«Eg veit at judo e en slags
kampsport, og at de hær
går ut på at vi ska lær å
forsvar oss», kunne 11 år
gamle Torbjørn Aspvik fortelle.
Han hadde begynt på
judotrening sammen m~d
broren Joakim, som er ti
år. Og årsaken er enkel ·
som far så sønner.
«Pappa går også på
judo. Han har gult belte,
og det va han som tok ?ss
med hit», forteller Joak1m.
Begge synes judo er artig. ·
men vi hold bare på tell at
det bli kjedeli. Da slutt vi,
slo de to guttene fra Hammeren
bombastisk fast De
har da vitterlig andre vik
tige ting å tenke på i livet,
som for eksempel fotball
og speideren. Men judo·
drakt, eller sagt på orien·
talsk – judogi · skulle de
ha.
«Vi får draktan snart», sa
en tydelig stolt Torbjørn ..
Tenk å endelig skulle bh
helt lik pappa på judo·
treninga!
… sånn ja. det går bra …
Markedsføring i skolene
Men hva har så fått rundt
80 unger til å møte opp i
Ranahallen en kveld, sitte
der dryppende stille og
konsentrerte for å få med
seg det trenerne sier.
Kommer de av seg sjøl.
etter en liten annonse
under «Fra lagene»?
Spørsmålet ble stilt leder
og trener i judogruppa til
IL Stålkameratene, Remi
Anbakk.
– Vi hadde en ide om
hvordan vi skulle få opp
rekrutteringa og interessen
for judo. Den gikk enkelt
og greit ut på å dra ut i
skoleverket for å in formere
om judo. Lærerne vi snakket
med var positive og vi
fikk innpass i gymnastikktimene
på skolene i første
til fjerde klassetrinn. Judo
ble demonstrert for ungene,
og de ble invitert til
trening i Ranahallen.
Resultatet denne markedsføringen
ga, ble sjok-
… kjempefint. Du slo av som
du skal.
kerende for judogruppa.
Første kvelden møtte I 30
forventningsfulle unger
opp, klar til å ete rått alt
som hadde med judo å
gjøre. Interessen har dalt
litt etter første kvelden,
men fortsatt er utrolig
mange med.
. Klarer vi å få 20 unger
til å fortsette med judo
over flere år er vi fornøyd,
sier Remi Anbakk.
Foreldrene som tilskuere
Selve treninga av ungene
foregår i en lekbetont form
etter et spesielt judotreningsprogram
for barn. utarbeidet
av en svenske,
som nå er landslagstrener i
Norge. Oppvarminga består
av sisten der trenerne er
med. og det setter en spiss
på leken. Det hyles og
skråles som bare unger
kan. På tribunen sitter lattermilde
foreldre og ser
Forts. side 3 l
19
l
1992
Ule .,. lnt.anj.*tiv . Llndsllgl!t Nolpscup
3 17·19/1 Samling
EJU-leir
4 20·26/1 Rauris
Østerrike
31/1·2/2
Paris intemasj. turnering
EM·kvaJ. OL·lag
Rosecup
5 1/2 MoldeJK
Molde
2/2
n-eningsopphold i
Frankrike til ca. 1/4
6 3·7/ 2 Insep. treningsleir OL·Iag
14· 16/2 Matsuma·
cup
7 15/2
Blindemcup
16/2 i OSI-Judo
Oslo
Turnering
MUnchen. Tyskland
A-stevne
9
Åpent skotsk
Skotland
Vestkystcup
29/2
Bergen
Judoklubb
Bergen
Turnering
10 7·8/3 Praha
Tsjekkoslov.
Praha
NM·indiv.
11 14·15/3 AskerJK
Asker
Turnering
Potsdam
Tyskland
A·stevne
Internasjonal
turnering
Skotland
H·Jr/0·21
VM-junior
Argentina
14 4·5/4
Åpent
hollandsk
Nederland
20
~-
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
AKTIVE
NASJONALT Kan etc. Senior Junior u.pn lam
Lagtumering P/G
Molde Judoklubb
Molde
Nytlårsstevnet
Blindemhallen
Oslo (MJK)
Veteran·
mesterskap
Sandefjord
Judoklubb
Sandefjord

Som dere vel allerede har
lagt merke til, gir STK ut
en terminliste. Meningen
med denne listen er at så
mange judokas som mulig
skal få informasjon om
alle stevner, kurs og
samlinger som blir arran·
gert i Norge, og i tillegg
de viktigste internasjo·
nale aktivitetene.
1992
Uke Dato lnt.nasj.aktiv.
IS l 1·12/4 Åpent
britisk
17 24·25/4
19 7·10/5 EM-senior
Frankrike
24 13·14/6
Turnering
Leonding
Østerrike
25 20/6
I nt turnering
Stockerau
D· 19
Åpen tysk
H·Jr.
(H·2 1)
Treningsleir
/7 Lund
Sverige
Olympiske
31·
1·7/8
leker
32 Barcelona
Spania
For at listen skal kun·
ne fungere etter hensik·
ten er vi i STK avhengige
av kun en ting:
INFORMASJON!!
Informasjonen må komme
fra de som arrangerer
stevner, dommerkurs,
trenerkurs, lederkurs osv.
Uten denne informasjonen
er det ikke mulig å gi ut
noen terminliste.
11
Frem til i dag har
klubbene og kretsene,
med et par positive unn·
tak, vært lite flinke til å
melde fra om sine aktivi·
teter. Konsekvensen av
dette er at den eksis·
terende terminlisten er
svært mangelfull. Dette
må det være mulig å
endre på.
AKTIVE
Landslaget Norgescup NASJONALT Senior Junior Ungdom
Samling
Samling
På forhånd takk og
lykke til med alle de
mange stevner, samlinger
og kurs dere arrangerer
fremover. Vi gleder oss
til å finne dem igjen i
terminlisten.
Sterne·terminkomiteen
Bam Kurs etc.
21
– – – –
‘ Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
22
Svart belte • og hva så?
KJELL ARNE KRISTIANSEN
Flere enn meg har startet
med judo i «moden» alder.
Jeg var 24 år da jeg begynte,
og noen stor-satsing på konkurranser
har det følgelig
ikke blirt. Interessen min for
det har heller ikke vært så
stor. Spørsmålet mitt er hva
vi kan tilby de som har
holdt på en stund, gradert
seg til både l. og 2. dan, og
er kommet opp i 30-åra?
Trener, dommer eller administrative
oppgaver er selvfølgelig
noe, men finnes det
ikke andre aktiviteter? Jeg
har følelsen av at vi fortsatt
trener på tai-oroshi og diverse
varianter av juj i-gatame
slik vi omtrent har gjort det i
alle år, og siktemålet med all
1991
Uke Dato lnt.nasj.aktiv.
30/11
48
Åpent
skandinav.
30/1 1 Åpent
-1/12 finsk
Helsinki
Finland
Påfolgendc
2-5/ 12 treningssamling
Turnering
7/12 Basel
49 Sveits
A-stevne
9. Fukoka
inL turn.
7-8/12 Damer
Fu koka
Japan
50 14/12
trening skal være konkurranser.
Misforstå ikke, jeg ser alle
de tusener av variasjoner og
muligheter på kjente teknikker,
og jeg føler fortsatt en
utfordring i å trene på dette.
Men etter alle disse årene
kunne jeg tenke meg å utvide
spekteret litt. Det har
slått meg at vi har Lite kunnskaper
om den filosofi som
judoen springer ut av. Og
hva med disse spesielle teknikkene
for skade-behandling,
massasje og meditasjon?
1 Frankrike skal det f.eks.
være visse slagteknikker som
bare er forbeholdt dan-graderte
å lære. Kunne det
såka lte dan-kollegiet (hvis
det fortsatt eksisterer) tenke
seg å gå inn på slike felt – i
tillegg til festmiddager i
Oslo?
Et livsløp
Vi bør ha som mål at judo
kan praktiseres i et helt
livsløp. Konkurransedelen
er bare i en begrenset tid,
og forbeholdt forholdsvis
få. Hva gjør vi når
den tiden er over, hvilke
alternativer har vi å skilte
med for at folk fortsatt kan
ha glede av judoen og
miljøet rundt den? Vår
ensidige fokusering på
konkurranse-formen hindrer
oss i å få bredere rekruttering,
og å holde på de
som har passert 20 år.
Dette gjelder forsåvidt ikke
bare oss; men innen hele
idretten er det et gigantisk
frafall i ungdomsalderen –
og gjett hvorfor vi nå får
mosjonsskoler for voksne?
AKnVE
Landslaget Norgescup NASJONALT Senior Junior Ungdom
Sandefjordcup
Sandefjord
Judoklubb
Sandefjord
NM-Lag
Kolstad
IL-Judo
Kolstad
Ka ta
Et av de alternativene som
jeg har stor sans for er
kata. Jeg tør påstå at vi i
Norge er omtrent analfabeter
på området. Det er
bare en klubb jeg kjenner
til som har satset litt på
kata; og det er Tromsø
judoklubb.
Men det som er artig er
at noen enkelt-personer
slår seg løs. Jeg har hatt
gleden av å se Per-Arne
Grime og Roald Nerli gradere
seg til 4. og 3. dan der
de viste en selvkomponert
kata. Helt flott!! Videre har
de brukt en masse treningstimer
på både denne
og flere andre kataer. Min
umiddelbare reaksjon er at
Forts. side 31
Bam Kurs etc. SAMLING l TROMSØ
MED ULRICH KLOCKE
ROLF WYNN
Andre helgen i oktober ble
det avholdt metodikkurs
med Ulrich K.Jocke (6.
dan) i Tromsø. Klocke er
utdanna pedagog og judolærer
og jobber fulltid som
judo-/idrettslærer på en
sportsskole i Tyskland.
Han har vært trener for et
av de tyske delstatslagene i
flere år. Mange norske
judoutøvere kjenner han
fra sommerleirene i Lund
og SundsvalL
Forventningene til samlinga
var derfor store. I
underkant av tretti utøvere
fra Troms og Finnmark
fikk oppleve Klocke under
hans besøk i «Nordens
Paris». Både vi som hadde
møtt han før og de som
ikke hadde hatt sja nsen,
ble fascinen av hans metodiske
evner. Få trenere er
så systematiske og grundige.
Klocke har en egen
evne til å observere hvor
problemene ligger, for så å
foreslå måter å løse dem
på.
Noen av de viktigste
emnene Klocke tok opp på
samlinga var:
– bruk av musikk til aerobics/
tøyninger
– bruk av gymnastikk/
akrobatikk i judotrening
– juji-gatame, prinsipper,
variasjoner og treningsmetoder
– ippon seoinage og tai
otoshi, variasjoner i
bevegelsesmønster
– hvordan lære bort uchimara
og unngå er «usj- iballan
»-problem.
OVERGANG
Odd Kristensen er innvilget
overgang fra Hammerfest
judoklubb til NJJK
(Oslo, Haugerud) fra
21/ll-91. 23
– ~ –
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
Skolefritidsordningen er en interessant og er de villige og de som ønsker seg en
stor utfordring og mulighet til å satse? slik jobb i samarbeide kan
for Norges Judoforbund. I juni ringte NJF derfor finne frem til hvem som
Innen 1.1.94 skal alle kom· rundt til de fleste klubbene egner seg best.
muner i Norge ha en form i landet for å sjekke interfor
skolefritidsordning. essen for å delta i skole- Fortjeneste
Forbundet har allerede fri tids ordningen. La det være sagt med en
gjennomført et testprosjekt De aller fleste var meget gang: Dette er betalt arbeipositive
og vi hadde de. Instruktørene får time- i samarbeide med Bærum mange koselige samtaler betaling av kommunen.
kommune, og med Olav Ase med trenere, formenn og Klubbene vi l forhåpen tligsom
entusiastisk instruktør. utdanningskontakter. vis sikre en jevn rekruttering
av medlemmer, in-
Skolefritidsordningen er en 3 grupper stru ktører, trenere og
nyskapning i Norge. l Svarene vi fikk kan grovt senere ledere.
praksis betyr dette at de deles i tre grupper. Den
elevene som ønsker det, første gruppen besto av Norges Judoforbund satser
får et tilbud før og etter klubber som allerede var i og kan gi deg hjelp
skoletid. Det har vært mye gang eller hadde konkrete Vi i forbundet kan hjelpe
spekulasjoner om hvordan avtaler og planer om å dere med et opplegg for 3-
det hele skal organiseres. starte opp til høsten. 6 måneders kurs. Foreløpig
En tid gikk alle rundt og
Den neste gruppen var har vi brukt et kampentrodde
at skoledagen rett
interesserte, men trengte dium som tilsvarer graog
slett skulle forlenges
hjelp til å komme i kon- dering til gult belte. Men
med mer skolearbeid og
takt med skoler som hadde utdanningskomiteen joblekselesning.
Dette er selvskolefritidsordning.
ber med å lage et opplegg
følgelig galt. som skal bli skreddersydd
Det er nå slått fast at Den siste gruppen var for heldagsskolen.
barna skal gis et fullverdig mer betenkte fordi de føler
tilbud av forskjellige vari- at de selv ikke har nød- Selvfølgelig er vi også
erte frilidsa klivi te ter. Et vendig kompetanse. Denne behjelpelig hvis noen trensli
kt ti lbud kan være judo. gruppen hadde svært ofte ger hjelp til å komme i
problemer med å skaffe kontakt med skoler som
Vårt ønske nok trenere til barna i sin har skolefritidsordning egen klubb. Denne gruppe eller heldagsskole. NJ F vil
Derfor har Norges Judofor- må vi gjøre noe for – og også arrangere et kurs for
bund slått fast: Vår må lset- dermed med! utøvere som vil bli instrukting
er å få judo som tører i skolefritidsordemnekurs
på så mange Nå må vi skaffe ningen.
skoler som mulig. NJP vil satse mye på å rekruttere instruktører
medlemmer gjennom Det er ikke hvem som Sett i gang!
skolefritidsordningen. Vi er helst som kan bli instruk- Nå er ideen spredd Det er
også interessen i instruk- tø rer for barn i 7 – lO-års opp til hver enkelt klubb å
tørarbeidet fordi det er be- alderen. Det må blant an- henge seg på så fort de får
talt. Vi får dermed enga- net være en erfaren og god sjansen. NJF vil hjelpe
sjert våre egne utøvere som judo-utøver. Der kreves tål- dere så langt vi kan både
gjerne vil utdanne seg til modighet og pedagogisk med kurs, instruktører,
instruktører, men som har innsikt. pensum og eventuell hjelp
for li ten erfaring. Videre må det være en til å formidle kontakt melSelvfølgelig
håper vi ansvarsfull person, og selv- lom instruktører/klubber
også på å kunne markeds- følgelig er det en fordel om og skoler/kommuner.
føre judo på en fin måte man har A-kurs, aktivitetslederkurs
e.l. Husk vår målsetting er å
både til voksne og barn. få judo inn som emnckurs
Selv om en person opp- i så mange skoler som
Hvor står vi? fy ller alle disse kravene, er mu lig i løpet av perioden
Før vi gir oss i kast med det allikevel ikke sikkert frem til l.l.94. en så viktig og krevende at vedkommende egner oppgave må vi vite hvor vi seg som instruktør i helstår
idag. Har vi kapasitet dagsskolcn. Dette må bli
og derigjennom mulighet? individuelt fra person til
Er klubbene enige i vår person, og det beste er
24 vurdering om at dette er selvfølge lig om klubbene 25
— –
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
Skolefritids·
ordningen
kjempesjanse
for
judosporten.
President
Bjarne Heimdal
beordrer
full
mobilisering.
ERIK MØLMEN
Heldagsskolen er kommet
for å bli. Det er konklusjo·
nen ved lesingen av re·
gjeringens forslag til stats·
budsjett for 1992. Ikke nok
med det. Regjeringen akter
å legge frem en egen «Stor·
tingsmelding om 6·åringe·
ne», og ønsker totalt sett
en bedre samordning av
den praktiske barne· og
ungdomspolitikken.
– For judoens vedkommende
betyr dette at her er
det bare for klubber, kretser
og regioner å sette i
gang med arbeidet for å
komme inn med et judotilbud
på de enkelte skoler.
Og – ikke minst- her er
det penger å tjene, både for
klubben og den enkelte
judo-instruktør, sier president
i Norges Judoforbund,
Bjarne Heimdal i en
kommentar.
NJF har i år jobbet systematisk
videre med å
skaffe seg en oversikt over
heldagsskolen, eller skolefritidsordningen,
som det
nå heter. Det er styremedlem
i NJF, Heidi Bruun
Alm-Hansen som sammen
med Ola Aase, Ippon
Judoklubb har jobbet med
dette, og deres undersøkelser
har avdekket et stort
behov ute i kommunene.
NJF tidlig med
I forsøksåret 1990 fikk
12 000 barn et heldagsskoletilbud.
For 1992
vil regjeringen gi hele
45.000 barn et tilbud innenfor
skolefritidsordningcn.
.
I 1990 ble penger gttt
som driftstilskudd til ca.
12 000 barn i fritidshjem
fra Barne- og Familiedepartementet,
BFD. Det var
«Småttingene» oppfatter judo
som en lek, og storkoser seg på
matta.
disse bevilgningene vi i
NJ F kastet oss over, og
som gjorde at Ippon Judoklubb
og instruktør Olav
Aase kunne sette i gang
med judoundervisning for
barn i Bærum. Det ble
omtalt i Judomagasinet nr.
3/90, og artikkelen vakte
stor interesse både hos
Norges Idrettsforbund, NIF,
og lokale skolemyndigheter
ulike steder. Artikkelforfatteren
forta lte om
suksessen på NIFs ledermøtet
våren 199 1, og NIFpresident
William Engseth
mente vi hadde gjort en
fin innsats, og oppfordret
oss og andre særforbund til
å stå på.
Vekst
Skolefritidsordningen var
tidligere barne- og familieminister
Matz Sandmanns
«baby», og har altså vist seg
å bli en stor suksess. I
Tidligere barne- og familie minister
Matz Sandmann er
heldagsskolens far.
Bjarne Heimdal: – Judo inn i
skolefritidsordningen betyr
kraftig utbredelse av judosporten
og inntektsmuligheter for
klubber og instruktører.
1991 ble den gjort om til
en mer permanent ordning,
og overført til Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet,
KUF.
Man gikk over til øremerkede
statstilskudd til
grunnskolen, for barn fra
1.-3. klasse. KUF regner
med at 29 000 barn nyter
godt av denne bevilgningen
i l 991. Og til neste år
vil altså regjeringen nesten
fordoble tilskuddet.
45 000 barn skal få et
skolefritidstilbud, og det
skal koste 165 millioner
kroner. Det betyr en vekst
på hele 83% på ett år.
Judo barnevennlig
– Den økte satsingen på
skolefritidsordnlngen fra
myndighetenes side er en
spesiell utfordring for judosponen,
fordi vi har lang
og positiv erfaring med
judo som aktivitet nettopp
helt fra 6-års alderen og
oppover, sier Bjarne Heimdal.
– Norsk judo har mange
dyktige trenere med lang
erfaring med barn, men
denne situasjonen gir oss
en svært god grunn for å
gire opp innsatsen for
trener-og lederutdanningen
ytterligere, sier Forbundspresidenten.
NJFs langtidsplan vedtatt
av årstinget 1991 slo
da også fast trener- og
lederutdanning som et prioritert
satsingsområde.
Gjennom den økte bevilgningen
vil regjeringen
csikre gode rammevilkår
for videre utbygging og
drift av skolefritidsordningene
», ifølge KUFs budsjettfremlegg.
Det er kommunene
som skal ha det
praktiske ansvaret for å tilrettelegge
de frivillige
skolefritidsordningene i
samarbeid med den enkelte
skolen, foreldrene og de
lokale kultur- og fritidsordningene
for barn, heter det
videre. Og KUF vil sammen
med skoledirektørene
ko-ordinere informasjonstiltak
overfor kommunene
om de ulike tilbud.
Lokalt initiativ
– For dere i klubbene, kretsene
og regionene betyr det
at dere snarest mulig må
komme i kontakt med
skolemyndighetene i kommunen.
Det er skol edirektøren
som er sjef for
grunnskolen, a ltså barneog
ungdomsskolen i den
enkelt kommune. Fordi
det er snakk om lokale
behov og lokalkunnskap
om forholdene, har det
ingen mening å •Styre dette
fra Forbundskontoret, sier
judopresidenten.
PERSPEKTIV
For å sette skolefritidsordningen
i perspektiv: Hele statsbudsjettets
utgiftsside utgjør
ifølge regjeringens forslag,
den ufattelige sum av 450
milliarder kroner. Av dette
foreslår regjeringen at 30
milliarder brukes av KUF,
dvs. til grunnskoler, videregående
skoler, universitet og
høyskoler, forskning osv. Det
er av disse 30 mrd. igjen
Arbeiderpartiregjeringen øn·
sker å bruke 165 millioner
kroner til skolefritidsord·
ningen.
– Derfor må dere ta initiativet
selv. Dette er en
ordre!, avslll[ter Bjarne
Heimdal.
Fra redaksjonens side
kan vi legge til at det er
mulig å henvende seg til
styremedlem Heidi, tlf.
arbeid (02) 31 79 55, privat
(06) 95 48 32, eller Til
Olav Aase, (02) 53 71 84,
for råd og tips hvis det er
noe man lurer på.
Så gjenstår det bare å se
om regjeringen får Stortinget
til å godta fremlegget.
For idrettens og judoens
del krysses fingrene.
27
28
‘~ ~ –
Swedish Judo Open
Gøteborg
28·29/9·1991
DAMER
-48 kg:
l. Annika Mutanen, Fin!.
2. Rakoute Laurence, Fra.
3. Pia Nielsen, Danm.
3. Monica Halle, Nor.
-52 kg:
l. Anniesse Hurnbert, Fra.
2. Louisa Craig, Skotl.
3. Carin Hamnlund, Sve.
3. Eva Wickstrom, Sve.
-56 kg:
1. Ursula Myhren, Sve.
2. Barbara Dubois, Fra.
3. Kate Donahoo, USA
3. Pernilla Andersson, Sve.
– 61 kg:
l. Ninnie Magnusson, Sve.
2. Louise Lundstrom, Sve.
3. Jeanne Mikkelsen, Dan.
l
3. Liv Bue, Nor.
! -66 kg:
l. Carole Piccoli, Fra.
2. Susan Koivu, Fin.
3. Lisbeth Nielsen, Den.
3. Kirsti Harefallet, Nor.
– 72 kg:
l. Irene de Kok, Hol.
2. Katarina Håkansson, Sve.
3. Nathalie Murandh, Fra.
3. Sandra Demoliere, Fra.
+72 kg:
l. Monique van der Lee, Hol.
2. Meyres Suleymanglov,
Fra.
3. Ilse Voysters, Sve.
4. Mona Begby, Nor.
MENN
– 60 kg:
l . Edward Liddie, USA
2. Gono Pocomi, Hol.
3. Pascal Locarini, Fra.
3. Roger Svedberg, Sve.
-65 kg:
l. Mariusz Skucha, Pol.
2. Marko Korhonen, Fin.
3. Lasse Lycknell, Sve.
3. Stig Traavik, Nor.
– 71 kg:
l. Pascal Bozo, Fra.
2. Jorma Korhonen, Fin.
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
3. Anders Dahlin, Sve.
3. Robertas Rimas, Sve.
-78 kg:
l . Lars Adolfsson, Sve.
2. Johan Wahlberg, Sve.
3. Rami Myllimaki, Fin.
3. Fredrik Detiontfaucon,
Fra.
-86 kg:
l. Densign White, Gbr.
2. Robert Lubatska, Pol.
3. Peter Saks, Est.
3. Jean Michel Viette, Fra.
-9Skg:
l. Steven Cross, Gbr.
2. Giedrius Repecka, Sve.
3. Fredrik Tofilovski, Sve.
3. Bob Broomels, Hol.
+95 kg:
l . Thomas Fogelstr6m, Sve.
2. Jacek Szymanski, Pol.
3. Villy Damkjær, Den.
4. Jorma Rikkonen, Fin.
VM Barcelona
Juli 1991
HERRER
-60 kg:
l . Koshino, Jap.
2. Yoon, Kor.
3. Prodayrol, Fra.
3. Guseinov, URS
– 65 kg:
l. Quellmalz, Ger.
2. Okuma, Jap.
3. Kosmynin, UR$
3. Pedro, USA
– 71 kg:
l. Koga, Jap.
2. Ruiz, Esp.
3. Lee, Kor.
3. , URS
-78 kg:
l. Lasco, Ger.
2. Laats, Bel.
3. Yoshida, Jap.
3. Varaev, URS
-86 kg:
l . Okada, Jap.
2. Wanag, USA
3. Legien, Pol.
3. Vismara, Ita.
-95 kg:
l . Traineau, Fra.
2. Nastula, Pol.
3. Meiling, Ger.
3. Sosnar, Tch.
+95 kg:
l. Kosorotov, URS
2. Moreno, Cub
3. Ogana, Jap.
3. Kim, Kor.
Åpen:
l. Ogawa, Jap.
2. Khakalesvili, URS
3. Csosz, Hun.
3. Mathonnet, Fra.
DAMER
-48 kg:
l. Nowak, Fra
2. Briggs, GBR
3. Verdecia, Cub.
3. Tamura, Jap.
-52 kg:
l. Giungi, Ita.
2. Rendle, Gbr.
3. Perez, Cub.
3. Ueda, Jap.
– 56 kg:
l. Blasco, Esp.
2. Flagsthier, Bel.
3. Fairbrother, Gbr.
3. Li, Chn.
-61 kg:
l. Eickhoff, Fra.
2. Bell, Gbr.
3. Fleury, Fra.
3. Arad, Isr.
– 66 kg:
l. Pierantozzi, Ita.
2. Revjiminez, Cub.
3. Fuj imoto, Jap.
3. Howey, Gbr.
-72 kg:
l. Kim, Kor.
2. Tanabe, Jap.
3. Van Dosen, Hol.
3. Meignan, Fra.
+72 kg:
1. Moon, Kor.
2. Zhang, Chn.
3. Ven de Lee, Hol.
3. Maksynow, Pol.
Apen:
l. Zhuang, Chn.
2. Rodrigues, Cub.
3. Lupino, Fra.
3. Weber, Frg.
IDRETTENS TIPPELAG
GIR GARANTERT
GEVINST. HVER UKE.
Ideen med tippe lag i
idrettslag, er at en viss
prosentsats av tippelagets
midler alltid havner i
klubbkassa. Hvordan det
hele organise res, til hver
minste detalj, får du i
Norsk Tippings informasjonspakke
for idrettslag.
Hver uke vinner en
rekke foreninger, klubber
og lag betydelige summer
med sitt organiserte tippelag.
Har du vært inne på
tanken om å starte ett selv?
«Kakelotterier er vel og bra,
men det er faktisk tippelaget som
har reddet økonomien vår.»
Svein Johanse n ) Lena Idretts lagJ formann i fotballgruppa.
«Vi vant lit e i 1990, men ga ikke
opp. Og i førs te spilleomgang
1991 slo vi til. Over 230.000
kroner! Ikke så værst, kans kje?
Og se nere har det blitt flere
gevinster.»
Svein ] oharisen og «Kvikstadgutta»
(tre b rødre i samme klubb!)
samler e n håndfu ll Len a e
n tusiaster rundt salo n gbordet
hve r tirsdag, og fyller u t for hånd.
«Vi kjører et system på 1156
rekker, med 2 sikre kamper.
Utfylling med PC er mye enklere,
men på langt nær så sosialt !»
«SEND OSS INFORMASJON
OM TIPPELAG!»
NAVN .. …. .. ~ . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… …….. …….. ….. .
ADRESSE
• • • •
0 0
‘»‘»
0 0 0 0 0

0
‘ • O 0 0
O O O O ft; ‘ • • • • • o o o o o o o o o o o o o ~ o ‘#-J o o o o o o o o o o o o o o o o o o o , o
POSTNR. .. . . .. . . .. .. …. . STED ……… .. .. .
Send kupongen til:
Lagtipping, Norsk ],;ipping AS ,
Postboks 2301 tfamar.
~ ~- – —–
Judomagasinet desember ’91 Judomagasinet desember ’91
International Judo Sverige Sverige Lars Helge Sandnes, BJC – BRA mørkers frembrudd ble det UNGER LÆRER 3. Johan Hult, Sverig~ 3. Thomas Beck, Danmark en lengre treningsøkt i en
Toumament · Asker 3. Robert Bengtsson, JENTER INNSATS kjeller i sentrum av Beitos- SJØLFORSVAR
5-6/10·91 -60kg: Sverige -35 kg: – tølen. Med fullt oppmøte
l. Alexander Aamodt, Norge +78 kg: Kristin Winter, BJC l POLEN av judofolk i akrobatiske Fra side 22
Damer under 19 år ijunior) Ippon (Bærum) +35 kg:
øvelser utviklet det seg til
2. Jacob Spang-Thomsen, l. Per Asle Aallien, Norge/Asker -48 kg: 2. Niko Sandell, Finland Vibeke Larsen. Harstad – Fra side il dVeatl d«rheost tdeestnen»e d kisvkeoldteekne t i sine håpefulle judoutøvere
l. Kati Mikkonen, Finland Danmark 3. Gunnar Fosheid, Norge
utfolde seg.
3. Jukka Putaala, Finland Det skal bli artig å se hva under ledelse av DJ Sven Kanskje tenker de: – Det
2. Barbara Golskowska, Jessheim DAMER T. Både innehaver og Der-
Polen 3. Danni Zeevi, Israel -56 kg: disse to kan få ti l i frem- hadde vært artig å leke sis-
3. Kati Malinen, Finland -65 kg: Polar Judo Cup Rakel Knottly, GBR tiden. tallet av publikum var ten igjen, og kanskje like
Totalt sett var det et godt kjempefornøyd. artig å drive med judo?
3. Hillary Wolf. USA l. Flemming Einhsbor, Bodø, 12/10·91 +56 kg: stevne i Warszawa. De Qes- Søndag bød på flere Hvem vet?
-52 kg: Danmark Tracy Farmer, G BR te land brukte det som valgmuligheter. Et ti-ta lls Siden får ungene innl.
Linda Watz, Sverige 2. Kai Luthje, Finland GUTTER EM-kvalifisering. Antall eventyrlystne forsøkte seg blikk i de enkleste prinsip-
2. Carin Hamlund, Sverige 3. Peter Tedeholm, Sverige – 28 kg: MENN deltakere, 160 gutter og på gummiflåter i det kalde pene i judo, som det å
3. Mette Ramskow, 3. Tommy Ahlquist. Sverige Garry Seabrook. GBR -60 kg: 120 jenter fra totalt 12 Sjoa-vassdraget med inn- hilse på judo-vis. Det buk-
Danmark -71 kg: -31 kg:
Knut Harefallet, Kolstad nasjoner, indikerer at det lagt picnick, mens andre kes og kneles.
3. Helena Olsson, Sverige l. Edwin Sterringa, Holland -65kg: burde være et bra stevne å kondis-travere gjorde en – Hva har dere ikke lov
Stian Simonsen, BJC bestigning av Bitihom til i judo?, spør trener
-56 kg: 2. Johan v. d. Velde, Holland Christoffer Knebel, BJC sende utøvere tiL også i
l. Corina Bros, USA 3. Thomas Kristiansen Norge -36 kg: framtida. ( 1608 moh) via Sørveggen. ØJ.jan Skonseng.
NJJK (Oslo) Mark Taylor, GBR -71 kg: Som vanlig ble det av- En vellykket kombina- Og ungene, pent dandert
2. Sonja Karlsson, Finland
3. Henrik Kallberg, Sverige Glenn Geoffreyr, GBR slutningsvis en tur på byen sjon av teori, trening, fri- på kne i ei rekke, svarer.
3. Vivi Olsen, Norge -40kg: på kvelden, en bedre mid- luftsliv og sosialt samvær De har tydeligvis lært leksa NJJK (Oslo) -78 kg: Anders Nordam, Harstad -78 kg:
3. Mona Forsling, Sverige dag på et av Warszawas tilsier at oppholdet på si. – Vi har ikke lov ril å l. Maksim Proschenko, -44 kg:
Mark Weynewright, GBR
beste hoteller. Det ble et Beirostølen bør bli et årlig bite. sparke, klipe, luske
-61 kg: Latvia
Duncan Kerby, GBR -86 kg: vel fortjent måltid for såvel arrangement Muligheten eller holde rundt hodet,
l. Afrika King. USA 2. Roland Cronestad, Helge Pedersen. BJC utøvere som for vår dom- for andre aktiviteter venter kunne en liten «kørv» for-
2. Mie Mortensen, -52 kg: mer. Per Ame hadde nem- på å bli utprøvd. telle.
Danmark NM APEN KLASSE
Sean Clemmets, GBR +86 kg: lig vært i aksjon svært så – Vi lærer dem å ikke
3. Annika Molin, Sverige
1991 AVLYST +52 kg:
Darron Goodway, GBR ofte på matta. At drosjene i SVART BELTE slåss. De får en forståelse
3. Natalia Semjashkina, byen var et kapittel for seg, av at dette er en idrett sjøl
Latvia Tanken var god, men interes· fikk vi bekreftet i løpet av ·OG HVA SA? om det er en kampsport.
-66 kg: sen forsvant. Beslutningen NORGES CUP 1991 kvelden. Da vi skulle til- og at vold er farlig og ikke
l. Kirsti Harefallet, Norge om å skille ut Apen Klasse bake til hotellet, måtte den
Fra side 19
løser noen problemer, oppKråkerøy
som eget NM fikk stor opp· Her følger oversikt over poengstillingen i Norges ene stoppe for å «mekke» lyser Remi Anbakk.
2. Susan Koivu, Finland slutning og ble vedtatt. Hva Cup 1991 etter avvikJet NC-1, NC-2, NC-3, NC-4 på eksosanlegget mens når så robuste karer som Og det har visst ungene
3. Mona Roa/dsrveit. Norge har imidlertid skjedd siden? NC-5 og NC-6. Årets NC-vinner kåres på grunnlag Geir-Aage måtte krype ut disse to ser utfordringer i • oppfattet. De la ihvertfall
Hurdal Har vi ikke utøvere igjen i av· 67 av 8 stevner. Det kåres en NC-vinner i hver av en sikkerhetssele som kata og føler de har hatt sin sjel i treninga. De lærte
Judo-Norge som tør ta en klasse, og hver klasse har derfor sitt eget skjema. Vi ikke lot seg ta av, for å stort utbytte av det, ja, så «å slå av» et falL sette et
+66 kg: utfordring selv om det er en gjør oppmerksom på at ved sammenslåing av klas- komme ut av den andre må dette kunne være noe holdegrep og de enkleste
l. Marta Kolodziejczyk, vektforskjell? ser, blir utøverne poengført i den vektklassen hvor bilen. Men til tross for for mange andre også. fallteknikkene. Til våren
Polen Det var en stor skuffelse de har deltatt oftest i løpet av perioden. disse og diverse andre Med kata får vi også inn kan de som holder ut
2. Mari Ojala, Finland for oss i lppon Judoklubb at glimt inn i øst-Europas en ny dimensjon i judo- kanskje knytte et gult belte
3. Ann Helen Tygsett, Norge vi kun fikk totalt 17 påmel· Stillingen sammenlagt etter 5 Norges Cup·stevner hverdag, vi hadde en fin treninga. rundt livet. Judogruppa
Sofiemyr dinger fra 9 forskjellige klub· tur og stevnet var godt. Så For noen år tilbake ble satser nemlig på å gradere
ber utenom egne utøvere. 4 KVINNER: hva mer kan vi forlange? også stil-judo lansert Ideen ungene etter endt kurs. –
Herrer under 19 år kvinner og 13 menn. Hvor er -48: Siw Ulvehøj, Sandefjord (43 poeng) døde dessverre ut. Utøvere i judo begynner
(yngre junior) det blitt av mellom-, lett -52: Marianne Weidemann, NJJK (60 poeng) SEMINAR Finnes det ikke noen ofte for sent med trening
-45 kg: tung· og tungvekterne? Fra to -56: Lene Bøe, Bergen (21 poeng) kreative individer som kan og satsing på denne idretl.
Daniel Aranov, Latvia av landets største klubber -61: Liv Bue, Asker (70 poeng) OG ta opp både dette, og se på ten. Vi forsøker å endre på
2. Asser Kokkonen, Finland kom det 1 • en • påmelding! -66: Kirsti Harefallet, Kråkerøy (60 poeng) andre områder for judo- den situasjonen, sier Remi
3. Jere Ahvenainen, Fint. Fra Østfold·klubbene ingen?! +66: Anita Koop, Sandefjord (40 poeng) FRILUFTSLIV utfoldelse. An bakk.
3. Michael Poulsen. Finl. Det finnes vel dessuten ut·
-50 kg: øvere også nord for Trond· MENN: Fra side 15
l. Kim Talus. Finland heim? Skam dere alle sam· -56: Tiberio Nicodemus, Gjøvik (20 poeng)
2. Per Olofsson, Sverige men, vi er «djupt vonbrotne•. -60: Alexander Aamodt, lppon (105 poeng) bære frukter innen klubb-
3. Antii Rønkø, Finland Vi ville være takknemlige -65: Anders Lie, MJC (65 poeng) og lederutvikling samt en
3. Juha Ventjoki, Finland om å få en tilbakemelding, -71: Dag Andre Espeseth, Bergen (41 poeng) bedre trenerutdannelse.
enten direkte til oss eller i -78: Sven Beukcs, Ippon (51 poeng) Under delen om frilufts-
-55 kg: neste Judomagasin, om hvor· -86: Kurt Lcere, Sarpsborg (40 poeng) liv kan nevnes grilling på
l. Ismo Mikkonen, for interessen nesten ble Kay Otto Ni lsen, Vennesla (40 poeng) lørdag kveld med sosialt
Finland borte. -95: Per Magne Eide, Bergen (20 poeng) tilsnitt, kremerte gri Il pølser
30 2. Pasi Saine. Finland Erik Otto Jacobsen og vindgufs fra nord. Etter 31 3. Mattias Eriksson,
Returadresse:
NORGES JUDOFORBUND,
HAUGER SKOLEVEI 1,
1351 RUD
KØHLER
EMBLEMER
-Tl L AL~E /Mas .:
FORMAL
MASKINBRODEREDE EMBLEMER
EMAUEEMBLEMER
VIMPLER
SLIPS
._……, __ GULDTRÆKKERI EMBLEMER
VÆRDIKUPON
Ved køb of et of vore
produkter lm~nds~e
kvantum ong1vet 1 vor
brochure) tifsendes sommen
med ordren en meget
fin lommekniv udført
i moderne design i ægte
svensk kvolitetsstål.
Kniven er forsynet med
proptrækker somt dåseåbner.
Kun et stk. P.r. kunde.
Venligst vei:llæg værdikuponen.
Tilbuddet er gældende
indtill .1.92
. SEL VKLÆBENDE EMBLEMER
V Æ VEDE EMBLEMER
BÅDVIMPLER
T-SHIRTS
POLO-SHIRTS
SWEAT-SHIRTS
BASEBALL CAPS
Fremstilling of emblemer er en
tillidssag.
Deres garanti er vores stadig stigen-
~..,……_ de salg og mange genbestillinger.
Vi fremstiller gerne gratis
rentegning.
Venligst udfyld kuponen
eller kontakt vor! firma på:
TLF.: 45 87 04 74
FAX: 45 87 08 58
Med venlig hilsen
G.K PEDERSEN
Fuglevadsvej 75
Box 19
2800 Lyngby, Danmark
– ——–~
JA, JEG ØNSKER DERES
BROCHURE TILSENDT:
Fremsend venligst tilbud på vedlagte:
l O Tegning O Tryk
1 O Udkost O Emblem
l Forventet an tol: stk.
Produkt: ________ .,.—-
1 O Ønsker at blive ringet oppå tlf.:
l Dog/aften: ______ _
l l Navn: ________ _
l Kl ub: ________ _
ll Adresse: ————
By: Postn r.: __ —-,-____ _
~———————————————~ ~——–~

Judomagasinet, nr 2 – 1990

Judomagasinet, nr 2 – 1990
-2 ]udomagasiuei ,;ta i ’90{ ,: fudomagasiuet mai ’90 – — — — –~- — —~-3
edermøtet i
Trondheim er
avlyst. 5 klubber
og 1
krets hadde
meldt seg på,
1 uke etter fristens
utløp. Det er bare å
beklage, men jeg kan
ikke forsvare at det brukes
store summer til
reiser, hotell og foredragsholdere
for å
gjennomføre et møte
med tilsammen 7 personer
fra alle landets
klubber og kretser.
Papirene til ledermøtet ·
ble likevel sendt ut, og
vi kommer til å gjennomføre
programmet i
region og kretsregi.
Informasjon om dette
kommer senere.
Forbundsstyret hadde til
tinget i 1989 laget 1 O
oppgaver til tingdelegatene.
Resultatet av dette
arbeidet skulle så danne
grunnlaget for en
langtidsplan, som det
skulle ha vært arbeidet
videre med på ledermøtet
nå i juni.
Ut i fra dette
arbeidet samt
status for norsk
judo i dag, har
forbundsstyret
kommet frem til
tre punkter som
skal danne
grunnlaget for
langtidsplanen.
Disse punktene er
klubbutvikling, trenerutdanning
og toppidrett.
Det hjelper ikke at vi i
inneværende sesong har
resultater internasjonalt
som vi aldri før har hatt
(jeg har ikke glemt
Inger-Lise og Heidi),
hvis vi ikke samtidig
klarer å sette klubbene
på riktig spor, med
utvikling av trenere og
ledere.
Vi tar nå konsekvensen
av at dere ikke vi l
komme til oss, ved at
vi kommer til dere. Og
jeg vil ikke se en klubb
fraværende på disse
møtene. La meg bare
føye til at det er noen
klubber som fungerer
meget bra i dag, det
skulle bare vært 100 til.
Til slutt vil jeg gratulere
Bård Are Hultengren og
hans trener Knut Thomasrud
med kjempeplasseringen
i verdensmesterskapet
for juniorer.
En 5. plass som
viser at det for en liten
nasjon som Norge går
an å hevde seg i et
slikt selskap.
På vegne av forbundskontoret
og forbundsstyret
ønsker jeg alle en
riktig god sommer! o
Junior
innsats i
Tyskland,
VM i
Frankrike
op Nordisk i
Finland.
Reportasjer frri
sesongens viktigste
internasjona:a stevner.
Lovende takter fra
våre yngre judoka.
SENIORER PA
lURNE i
EUROPA
Sofia, Praha, London
og Frankfurt har vært
·oppholdsbyer for våre
fremste iudoka.
Vi ser på deres
prestasjoner og
forholdene rundt dem.
10 UEDDBANDSKADE
12 Dl SPALTE
13 MIUØFESTIVAL
19 VIRIEUGHETENS
SPILL
20
21
22
25
NORDNORGE
Tre artikler
gir oss
et inntrykk av det
Nord-norske
judomiljøet, og
høydepunkter fra
årets NNM.
OPPSLAGSTAVLA
TERMINUSTE
RESULTATBØRS
OVERGANGSSIDE
………… . ……………………. ………… .. …………………..-. -…- ……….; .::::%
Judo
magasinet
Organ for
Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med
et freelance team
::::;:
i~~ l ~~~~ l :~ :-:-:
•R~jonensadr~s~ J
Hauger Skolevei 1 .·:<
•Telefo~~51 ~~~ 518800 lill
:~~~~Reda=o~~~~ l
Sigurd Carson, Erik il
Mølffien, Terje Jenssveen 1j
og Alfredo Chinchilla W
Te~:»J~:;een ~
•Lay out: T.]. & ACh. ~~
A:~~~;:/S l
~i~~~~ l
~~~~~-l
~l;~~lf; l
1:!\ •X ~i
fudomagasinet reflekterer ikke ·!l
§~1§:,§,;; i Signerte artikler kan bare «»
gjengis, delvis eller i sin helhet, ~m
etter tillatelse fra artikkelforfat- W
teren. Annet stoff kan gjengis Æ
vederlagsfritt med kildehen- ·;®
visrung. ;~~~
J T • ., – – – – – – – — – — ————.-
4 ]udomagasiuct mai ’90 : ]udomagas1uet nwz 90 ‘- 5
oen ulemper
er det ved
å arrangere
NM så
langt borte
fra der den
største
massen
judoutøvere finnes –
triangelen Oslo-BergenTrondheim.
Endel judoutøvere
med høy stanav
våre fremste juniorer,
som ikke fikk lov å delta
grunnet VM helgen
etterpå. En kan stille
spørsmål om et slikt
forbud er nødvendig for
våre eliteutøvere. NM
dreier seg om 4-5 kamper
som kunne tas som
en oppvarming, om de
ønsket det. Det er tross
alt dem som burde ha
Åpen klasse, mange spennende otppgjør, her strever Rolf Wynn på veien til finalen
(foto: Frank Roksøy, Harstad Ti(/ende).
NM i Harstad var et
velarrangert stevne.
Harstad J K viste at en
liten klubb kan både
utvikle judosporten og
opparbeide kompetanse
til å arrangere det største
stevnet i nasjonalkalenderen.
dard deltok ikke pga en
kostbar billett. Ikke alle
klubbene betaler for sine
medlemmer, og for unge
judoka kan en dyr reise
bli en for stor økonomisk
belastning. Det positive
var at vi fikk sett mange
nye ansikter fra NordNorge,
talenter sjelden
sett på sørlige trakter.
Ellers kan nevnes fravær
stått på podiumet i
mange klasser.
Ingen sak for de gamle
Et annet ankepunkt som
resultatene viser, er at
våre eldre judoka dessverre
ikke er blitt erstattet.
F. eks. kan enda
ingen stå imot Inger Lise
Solheim, noe jeg synes er
trist.
Kampene
Jøran Paul!ten, Stig Traavik,
Olav Ase, Frank
Evensen og Kay-Otto
Nilsen rettferdiggjorde
sine ledende plasser i
landsla~et. 60-kg klassen
så ut til å være den
mest lovende, med unge
talenter fra hele landet:
Knut Harefallet, Kenneth
Øvland og Jørgen Gjævenes.
Marginen er liten
mellom dem, og dagsformen
var nok avgjørende
i denne klassen. I 65-kg
klassen gikk det som forventet,
med Stig Traavik
og meg selv i finalen, og
jeg måtte gi fra meg min
NM- tittel til Stig. Kvaliteten
på Anders Lie,
Ronny Rydberg og Tho-
Kongepokalvinnere, Inger Lise ‘»‘~'»‘…,
(foto: Frank Roksøy, Harstad
mas Kristiansen har
steget jevnt, og jeg
regner med en helt
annerledes resultatliste til
neste år. I {1-kg klassen
viste Olav Ase at han
kan prestere like bra der.
Han var så å si uberørt
frem til finalen mot Rolf
Wynn. Vi må også merke
oss fin og lovende judo
Einar Karlsen {37), · s:iteren
buk Harstad NM (foto: Frank
RJl;ssy, Harstad Tidende).
og innstilling fra Geir
Aage Jakobsen. Hvis vi
inkluderer Odd Sandnes,
som ikke fikk lov å
delta, ser denne klassen
bra ut, og vi får nok
internasjonale resultater
så sant de fortsetter å
trene. Frank Evensen
dominerte som ventet i
78-k& klassen, men merk
at Bard Are Hultengren
ikke deltok. I 86-kg
klassen viste Kurt Leere
fremgang. Det virket som
om han har jobbet med
utholdenheten, som har
sviktet han tidligere.
På damesiden manglet
48-kg klassen. Heldigvis
forutså de aktuelle situasj~
nen og valgte riktig: å
ga opp en vektklasse.
Vektforskjellen var ingen
stor ulempe for Cathrine
Tvete, hun erobret sølvmedaljen
og tapte bare
mot \1arianne Weidemann.
May Elin Balk og
Siri Holekim er nye
utøvere, som viste sine
ar.1bisjoner og ble blant
de beste. 56-kg klassen er
«tøff», og kampen om
medaljeplass var hard.
Vivi Olsen førte an en
spennende finale, og trass
i at hun lå under mesteparten
av kampen – med
god kondisjon og tro på
egen judo fullførte hun
kampen med et tae-otoshi
ippon kast på Hege Aar.
Det er dette judo dreier
seg om! Inger Lise Solheim
promenerte seg på
matta, og det var en
formalitet for henne å
vinne. De som kom
nærmest var Liv Bue og
Sarah Jane Lloyd. Begge
hadde dessverre for mye
respekt og for lite tro på
det de egentlig kan, hvis
de prøvde hardere. Heidi
Andersen gjorde come
back. Hun har ikke
mistet noe bortsett fra
rutine, og hun er ung
nok til å satse igjen.
Antakelig er hun nærmere
et internasjonalt nivå
enn våre yngre kort i
denne klassen – beviset
er sølv i åpen klasse.
OSI’ s Gry Imsgard er en
«fersk» jente og ivrig
etter seier. Hun oppførte
seg a~gresivt og vant på
det vare jenter ofte
mangler. Det gjenstår
bare å lære litt mer
judo… Vi mangler store
jenter, slik at i de tyngste
klassene er det relativt
lett å få medalje.
Shido til dommerne
Dommerprestasjonene var
stort sett bra, men jeg
skulle ønske kantdommerne
var mere aktive og
grep inn når det trengtes.
En kan unn sky Ide at en
hoveddommer tar feil,
men ikke at kantdommerne
ikke retter det opp.
Passivitetvarsel burde gis
til en del av dem. Mange
dommere har ikke
opplevd å være en ung
kjemper på matta, og
synes å ha liten forståelse
for hvor viktig oppgaven
deres er. En kamp er
for fightere verdens
viktigste øyeblikk, og
dommere burde innse
det.
Lettvint å klare vekten
Et teknisk punkt jeg ikke
forsto i årets NM, var
hvorfor stevnereglementet
ble oversett og innveiing
foretatt dagen før. NM er
ikke et åpent stevne, det
er det offisielle mesterka.
— — — — – ~ l – – – — – – – — — – – – – –
6 ]udomagasiuet mai ‘9q· 1 ]udomagasinet mai ’90 ‘ 7
pet der våre beste judoutøvere
måler seg mot
hverandre. Et prestisjeoppgjør
på lik linje med
EM, VM og OL, og
ALLE Europa’ s nasjonale
mesterskap følger denne
regelen. Dvs innveiing
like før stevnet, som
regel 2 timer. Dette
sikrer rettferdighet. Flere
kilo væske kan svettes
bort i badstuen dagen før
uten at dette påvirker
prestasjonen dagen etter i
vesentlig 9:ad, da har
kroppen fatt tid til å
samle væske igjen. I
praksis kan innveiing
Skjulte triks ! !
(foto: Frank Roksøy).
MKTET
dagen før bety at det er
en vektforskjell på opptil
5 kg mellom utøverne på
konkurransedagen. La
oss holde NM med den
standard som Stevnereglementet
tilsier, slik som
EM, VM og OL.
NRK sviktet oss
Hele arrangementet var
lagt til rette for TVsending.
I siste liten, uten
en fornuftig forklaring,
trakk NRK-sporten seg.
Så dårlig behandling
hadde vi ikke ventet oss.
Hadde NJF fått vite at
NRK ikke kom i rimelig
tid på forhånd, hadde
det trolig vært mulig å
finne fram til en alternativ
måte å oppnå TVdekning
på.
Jeg avslutter dette inn!
rykket med å takke
Emar Karlsen for et
vellykket stevne, og Harstadpublikummet
for en
bra stemning under
mesterskapet. O
Alfredo Chinchilla
Internasjonal turnering i
Nienhagen (Hanover),
for kvinner under 19 år
10/3-1990.
Hvorfor må alltid «judoreiser»
starte så tidlig på
morgenen?
i morgenfriske
(?) judofrelste
personer
møttes
på Fornebu
kl 06.15!
Eneste hane i
kurven var
Rune Bergmann, som
reiste i egenskap av
trener. Flyturen fra
København til Hanover
ble ideell for de som
skulle slanke seg. En
skikkelig huskestue som
medførte at ingen hadde
· matlyst. Selv det å gå
på do var tabu. Ingen
måtte så mye som tenke
på å løsne på sikkerhetsbeltet,
nei.
Innkvarteringen gikk
greit, selv om vertinnen
var noe betenke på at
Rune skulle overnatte i
rommet ved siden av
jentene. Innveiing kvelden
før er alltid en fordel,
men akk, ingen badstu
denne gangen. En kort
joggetur etterfulgt av
kontrollveiing pa vekta til
Anders Lie (den vekta er
mye ute og reiser både
med og uten eier), viste
at alle unntatt Cathrine
Tvete hadde kontroll på
kiloene. Med Liv Thomasrud
som «slavedriver»
ble det hopp og sprett i
dusjen for den goaeste
østfoldjenta. Og det gikk!
Stevnet hadde samlet hele
235 utøvere fra 10 nasjoner,
hvorav 6 stilte med
sine landsl~~: Stevneavviklingen
gikk likevel
raskt, da kampene gikk
på 4 matter. Problemer
og VM -biletten er dermed
sikret.
I klassen -48 kg stilte
både Monica Halle og
Cathrine Tvete. Begge var
klar over at dersom det
Premieutdeling i 61 kg (foto: Astrid Nordbotten).
med å ~e speaker,
sammen med det faktum
at en klasse snart-ble
kjørt J;å to matter samtidig,
sa på en matte for
så å starte opp på to
andre arealer igjen,
gjorde det vanskelig å
følge med i kampavviklingen.
Men kanskje
det var dette som gav
den ekstra tenninga»?
V åre jenter gikk i ~lefall
bra. · ·
Kirsti vant første kamp
på hantai og de to neste
på ippon. Hun var
dermed klar for finalen
mot Daniella Thomas,
den tyske deltakeren til
jr. VM. Kirsti åpnet noe
passivt, men jobbet
etterhvert bra i ne-waza,
likevel ble det tap på
armbend. Med litt mer
«fighting spirit» kunne
Kirsti Harefallet greid å
vinne denne kampen.
Men altså, det ble sølv
En lovende fr., Norgesmester
(foto: Alfredo Chinchilla).
gikk bra her, ble det
VM-tur. 34 deltakere fra
9 nasjoner deltok i klassen.
Monica kom til puljefinalen
etter å ha vunnet
to kamper på hantai
og en på yoko. Dorte
Damman fra Tyskland,
som tok sølv i EM i
Athen, var motstander i
puljefinalen. Monica gikk
offensivt fra første stund.
Men tross bra fighting,
den tyske jenta ble for
sterk. Det ble tap på
armbend etter ca 3 min.
I bronsefinalen skulle
askerjt-nta møte nok ei
tysk jente, Diana Steeck.
Motstanderen trakk mot
kanten og Monica pådro
seg keikoku. En feiing
sikret Steeck seieren. Det
ble 5. plass til Monica.
Cathrine vant sin 1.
kamp og tapte så neste
mot den engelske landslagsjenta
Linda Topham
på hantai. I rekvalifiseringa
møtte hun først Nadja
Schulze, ei jente Monica
hadde slått på hantai
tidli~ere i konkuransen.
Ogsa denne gangen gikk
dommeravgjørelsen vår
vei. 4. kamp satt som
den skulle, og Cathrine
kunne gå av matta som
vinner etter bare 15
sekunder. Men så ble
det et tre
poeng;s tap
mot Italienske
Silvia
Cupuano og
dermed en 9.
plass til
Cathrine.
Vivi Olsen,
i klassen -56
kg, gjør virkelig hva
hun kan for å komme
hurtig av matta igjen.
Hun gikk totalt 6
kamper. 4 av disse
avgjorde hun til sin
fordel på ippon etter
kort tid. Tapene var en
3-poenger mot tyske
Nonnengart og en splithantai’
er mot nederlandske
Langeveli. Stå
på Vivi, det nytter.
Margrethe Karlssen fra
Asker dro nedover på
klubbens regning. Også
hun viste en goo kampånd,
gikk offensivt og
bestemt. Hun vant tre av
sine kamper, men måtte
se seg slatt i to: av klassevinneren
Michelle
Brown og av Lorraine
forsetter side 25 u:F
. i
-·· – —– r – – – – — — – — —– ——– —–..
8 ]udomagasiuet mai ’90 ]udomagasinet mai ’90 ‘ .,9
l
Det var en spent og Bobbys første sjokk. gater som en ekte norsk Det Nordiske Mesterska- ring som rir alle minst 2 et dårlig startgrunnlag. I En kjapbe beve1else med
forventningsfull gjeng «What is this?» Vi villmann, ikledd allslags pet i judo ble avviklet i kamcter. begynnelsen den første kampen fant venstre- inet, itt løft, og
andre hadde nemlig tøy for å forbrenne de had e vi li~roblemer han ut at yndlingskastet, finnen lå strak i lufta et
som møtte på Fornebu bestilt vanli& kaffe, mens siste gram. Også Bård Helsinki den 14. og 15. med kamEr efølgen, uchi-mata, ikke kunne øyeblikk før han landet
onsdag 28. mars for Bobby had e bestilt es- Are var ute og løp for å april i år. Som stevne- men vi s jønte det etter- gjennomføres med lyske- rett på ryg~. Bare smil
kresso og dermed fikk en sikre vekta. Lørdag mor- hvert. strekk, og han måtte og full ap~ aus i salen.
avreise til Frankrike og opp på størrelse med et gen, ved veiingen, var leder ved mange Blin- trekke seg fra stevnet. Det beste astet på
VM for junior. fingerbøl. Urettferdig alle tre der de ønsket å dem-cuper, med en noe Norge hadde 3 gull, 5 stevnet?
syntes Bobby, men vi være. sølv og 7 bronsemedaljer Med en fersk 7. plass i
andre fikk oss en god distansert kontakt med å forsvare, og størst for- VM for ;unior og mange Dommerinnsatsen var et
latter. Første mann ut var Odd. utøverne, var det en ny ventninger hadde vi nok sterke p asseringer inter- kapittel for seg. Med 3
Han hadde trukket en til Kay: Otto Nilssen (- 86 nasjonalt det siste året, dommerteame /å hver
motstander fra Algerie. opplevelse for underteg- kg), Bård Are Hultengren var Kirsti vår beste matte og m 2-3 dom-
Odd gikk friskt ut, men nede å være lagleder. (-78 kg, jr.) og Kirsti Hatil
tross for god innsats refallet (-61 kg).
ble det tap. Algireren Den norske troppen
ble senere slått ut, slik at besto av hele 19 utøve- I}ay Otto kom rett fra
Odd ikke fikk flere re, og i tillegg 2 dom- Apent Britisk med påfølkamper.
gende treningsleir. Løpe-
Kirsti møtte Daniela Thomere,
trener, landslags- trening på hard asfalt,
koordinator og altså meg. uten tilstrekkelig uttøying
mas fra BRD i første etterpå, viste seg å være
kamp. Kirsti tapte for
henne i finalen i Tyskland
bare få uker tidligere,
så her lå det an til
spenning. Det var lenge
en jevn kamp, men
denne gangen var det
Kirsti som trakk det
lengste strået og avgjorde
kampen med et holdegrep.
Neste kamp tikk
Iri1.iillertid ikke like ra, To glade jente1~ sølv til Gry og bronse til Kirsti (foto: Grete
og før kampen om U:atumo).
7.plassen var Kirsti sugen
pa seier. Det gikk bra kvinnelige utøver. I mere fra hver av de
– ippon på armbend. Finland var hun bra andre nordiske landene,
irritert over kamp~ste- ble det mye «finsk»
e som skulle Vel framme i D~on ble Siste mann ut lørd~ var met, med bare 8 eltake- dømming. De fleste
delta var vi innkvartert pa et lite Bård Are. Han ha de i re i klassen ble det bare hontai-avgjørelser gikk i
Monica Halle hotell midt i byen, like første kamp trukket en en bronsefinale. Ved at favør av en finne, og de
i -48 kg, ved McDonalds, til alles mexikaner, som sikkert både Kirsti og Liv Bue var det forøvrig litt for
Kirsti Harefal- begeistring. Etter at vi trodde han hadde møtt i dro av- tapte sine første kamper, man~e av etter man/es
let i -61 kg, hadde fått parkert baga- et norsk troll. Allerede ~årde lang- førte dette til at de møtte menmg. Hvert lan kan
Odd Sandnes sjen på rommene, var det etter 3 sek. var han ute redag hverandre i bronsefinalen. stille med inntil 2 deltai
-71 kg og felles avmarsj til McDo- og fløy. Norsk seier, og morgen, og Altså bare 1 bronseme- kere pr. vektklasse i Nor-
Bård Are Hultengren i nalds for bespisning. kamhen avgjort etter ca. takket være dalje til oss. disk, av en eller annen
-78 kf Ellers reiste Kanskje ikke den helt 1 1 2 min. Neste mot- oss slap~ grunn deltok imidlertid
Astri Nordbotten fra sunne maten, men godt stander, en polakk, måtte Finnair Brush (Bård Are) satser o~til 4 finner i enkelte
forbundet og landslagstre- smakte det. o~så bite i gresset for fly uten for fullt på judo igjen, og v tklasser. Endel feilner
Bobby. Undertegnede Bard Are. Bedre gikk passasjerer. Vi ble innlo- til Nordisk var han vel dømming off dommerrot
var med som observatør Torsdag var det ingen det heller ikke med sjert f.å et velutstyrt forberedt med 3 måne- slapp vi he er ikke, av
og ansvarlig for videofil- ting som skulle skje for mannen fra Tsjekkoslova- hotel , og særlig. saunaen ders intens trening bak den grunn glapp bronseroingen-
sammen med utøverne, men det var kia, så det var tydelig at var populær blant seg. Bare 2 uker før medaljen til Odd Sandkone
og yngstemann på 2 nasjonsregistrering og Bård Are var i slaget. utøverne. Så opprant kjempet han seg til en 5. nes. Han hadde føringen
mnd. treknint på kvelden, så Neste kamp var semifina- første stevnedag, og vi plass i VM for junior, og i bronsefinalen, men
Astrid adde nok å gjøre len, mot Marko Spittka ble busset til et stort med sølv i Nordisk fra sekretariatet gav en koka
Flyreisa fra Fornebu til også denne d~en. De fra DDR. Bård Are idrettsanlegg. Hallen var før både i -88 (senior) og til motstanderen etter en
Paris gikk greit, og på andre brukte a1en til kjempet friskt mot den velegnet, og de øvrige fa- -87 Uunior) var det bare umotivert armbevelielse
fliJklassen ble vi møtt av shopping og en ett mer erfarne Spittka, de siliteter også rimelig bra gullmedaljen i~en å fra dommeren. Vi e
fo fra det franske judo- treningsøkt på ettermid- første 2 min. var det – skjønt matutvalget var erobre. Med lare seire i hrotester, og heldigvis
forbundet. De kjørte oss dagen. Fredag var det faktisk vår mann som begrenset og temmelig innledende kamper var adde den ene kamptil
en av jernbanestasjone- åpning av mesterskapet, styrte kampen. Ved full utsolgt på slutten av det en spent gjeng av dommeren reaksjonsevne
ne i Paris, hvor vi måtte som ble arrangert i Palais tid var imidlertid seieren dagen. supportere som sto på slik at poenget ble annulvente
et par timer før det des Sports. Neste dafa i havn for tyskeren. kanten da finalen begyn- lert – men da gjensto
bar videre med et av de var den store da~en or Synd, men godt kjempet » ‘
Vel, over til selve stev- te. Vi gjorde store øyne bare ett minutt. Odd
franske supertogene – Odd, Kirsti og Bard Are. av Bård Are. Det var net. Vi fikk stort sett og protesterte vilt da var blitt ganske forvirra,
over 200 km/t! På toget Monica o~ Odd hadde også artig å se hvor glad den informasjon vi treng- Brush ble kastet rett på men fullførte kampen for
skulle vi innta vårt første ~en pro lemer med Spittka selv var over å te underveis – alle opp- hodet, og finnen han å vinne. Dommerav~
felles måltid, ol etter at v ta, så det gikk på is, ha vunnet over «det rop var på både finsk og møtte fikk en koka. Men reisen, 2 mot 1, var · e
Astrid ~å frans hadde is og atter is – til norske trollet». I kam- engelsk. Det «danske» Bård Are Hultengren, nordisk Brush kom seg på beina, helt grei å takle, og flere
fått or et oss bord og Kirstis store ergrelse. pen om bronse møtte kampsystemet ble brukt, gullmedoljør i 78 kg (foto: og benyttet den første enn Odd var lettere
bestilt det vi ønsket, kom Hun gikk rundt i Dijons Bård Are en russer som dvs. cup med rekvalifise- Grete Utstumo). anledningen som bød seg: irritert.
forsetter side 25 nT forsetter side 25 nT
·=<- –~ — – — – – —- – —- — – – – —- – — – – – –
10 ]udomagasiuet mai ’90
Av Fysioterapeut
Bernt Halvorsen
Skaden kan begrenses ved
å dempe hevelsen og
vevsinitasjonen. For å
oppnå det benyttes ICE
prinsippet de første ett til to
døgnene. Behandlingen
videre er avhengig av skadens
omfang.
ICE prinsippet består av:
is, compresjon og
elevasjon
Få benet høyt ( elevasjon).
Samtidig bør en få pa en
ispose og over det en bandasje.
Dette skal skje umiddelbart
etter skaden.
Bandasjen (elastisk bind)
legges stramt på. Den gir
dermed en kompresjon. En
bør løsne litt på bandasjen
innen en halv time. Da kan
en ta vekk isen og legge filt
rundt ankelknoken som en
hestesko med åpningen
opp. Så kan en enten bruke
elastisk bind eller elastisk
tape oppå. For å dempe
blødningen er isen spesielt
viktig rett etter skaden.
Isen blir også brukt periodevis
20 minutter hver
annen time mot vevsirritasjon
så lenge den er økende.
I tillegg er is smertedempende.
En lege kan gi
en resept på irritasjonsdempende
medisin. Lege
og fysioterapeut kan
kontaktes for å få en vurdering
av skaden og for
videre opptrening. Rett
etter skaden er det lettest å
teste stabiliteten i båndene,
etter kort tid vil det bli
hevelse og muskelspenninger
som gjør testing vanskelig.
Forenklet kan en si at
hvis en finner instabilitet på
grunn av skaden så kreves
det lengre tid tid med ro (1-
2 uker) og for noen operasjon.
~——~~
Nedkjøling av skadestedet
Trykk på skadestedet
Heving av skadestedet
Hold deg innenfor
smertegrensen
Ved mindre skade bør en
ha relativ ro i 24 timer, for
så å gi økende belastning
og bevegelse. Relativ ro vil
si at en i tillegg til å bevege
tær og spenne/ avspenne
muskler, også kan bevege
litt forsiktig i ankelen
innenfor smertegrensen.
I videre opptrening bør en
tenke på alternativ trening
for resten av kroppen. Hvis
en ikke kan gå normalt
uten smerte, så skal en
bruke krykker. Som regel
skal foten berøre bakken
slik som ved normal gange,
selv om en av laster med
krykkene. Et hvert idrettslag
kunne med fordel hatt
et par krykker. Pass på at
dere ikke får økt hevelse
etter aktivitet. Det går
nærmere 20 uker før et
strukket leddbånd oppnår
tilnærmet sin gamle styrke.
I hvertfall den første tiden
(2 mnd. l anbefales det
derfor å bruke tape ved
belastende aktivitet. Det er
spesielt viktig å trene den
aktive stabiliteten.
Med aktiv stabilitet mener
jeg at musklene rea~erer
hensiktsmessig for a hindre
nye overtråkkinger. Derfor
bør en for eksempel bruke
balansebrett regelmessig.
Balansebrett er &od trening
for stabiliteten sa fremt en
kan stå på brettet uten å
vingle i ankelen. Husk god
oppvarming før all trening ,
da varmen &iør at blant
annet leddbandet tåler
mere. o
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i SVARKUPONG

Vennligst send meg :
……. Tenri drakt(er) ………… . . ….. cm.
……… Nippon drakt(er) .. .. …. cm.
…. Tiger drakt( er)
….. Katalog.
………………………….. cm.
Navn: ..
Adresse :
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
——– . —- –, —
· · – -12 -~ – – · — – – – — — — – — — ]l;domagasiuet mai ’90 l Judomagasiuet mai ’90 .
NYBEGYNNERSTEVNER l
ROMSDAL
Klubbene Skålheim IL,
Lyngstad Jk og Molde Jk
har gått sammen og
startet opp en «serie»
nybegynnerstevner. Vi
mener at frafallet er alt
for stort, og at en av
grunnen er at møtet med
konkurransejudoen blir
altfor tøft for mange,
særlig de Yl} gre. For at
alle skal fa konkurrere og
få litt rutine uten å måtte
reise i flere . døgn, har vi
startet «øveprosjektet». De
tre samarbeidende klubber
holder til 1,5 time
med bil fra hverandre,
lengste avstand SkålheimLyngstad.
Det er overkommelig,
og mange av
DK rapport mal 1990
Dommerkomiteen har
denne våren lagt vekt på
å følge opp de aktive
dommerne, ved å sitte
som observatører på en
rekke stevner. DK’s
medlemmer, supplert
med Atle Lundsrud,
mener denne observatørvirksomheten
fungerer
bra og er med på å sikre
et godt nivå på de
norske dommerne. DK
kommer derfor til å
fortsatt benytte denne
metoden.
Det vil bli mulig å gå
opp til B – lisens som
judodommer ved et av
foreldrene har anledning
til å bli med.
Kort fortalt er opplegget
som følger: De pameldte
deles opp i grupper etter
antatt styrkeforhold. Hver
gruppe har helst 5 deltakere,
unntaksvis 4 eller 3.
Jenter og gutter blandes,
og vi forsøker å blande
folk fra forskjellige klubber.
De fleste får 4
kamper, noen 3 eller 2.
Kamptiden gjør vi km;t, 2
min. for de yngste. VI
forsøker å «avfokusere»
på resultat og skriver
derfor ikke resultatliste
på vanlig måte. Ved
poenglikhet etter full
kamptid får begge poeng.
Høyeste scorin.g a~ taJ?er
blir også ført Inn 1 skjemaet
som er et vanlig
«alle-mote-alle» skjema.
Taperens scoring er viktig
å få med for neste stevne
kampoppsett. Alle som
har fullført sine kamper,
får bronsemedalje første
gangen, sølvmedalje neste
og gull tredje. Skålheim
biUker runde medaljer,
Molde firkantede osv.
Utøver som har fått ~ull,
får ikke være med pa
flere nybegynnerstevner
på det stedet og må
finne seg alvorligere
oppgaver. «Resultatlisten’!
etter hvert stevne starter
med den som har tapt
flest kamper i laveste
gruppe, nest flest tap nr.
to pa listen osv. Ved
likhet i seire og poeng
blir letteste/yngste satt
først. Den med flest seire
i gruppen, blir på neste
stevne flyttet opp en
gruppe. l tilfel!e nr. 2 .i
en gruppe ogsa vant sme
kamper overlegent, blir
han flyttet opp om det .
passer slik. Pa samme VIS
blir den med flest tap,
flyttet ned på neste
stevne, evt. de to med
flest tap. For barn inntil
ca. 12 år, vurderes jenter
og gutter på lik linje.
Over ca. 12 år vurderes
hver enkelt. I de øverste
klassene havner voksne
nybegynnere. Stevnene
blir ikke bare trening for
utøverne. Vi legger også
vekt på at så mange som
mulig skal få føre kampskjema,
passe klokke,
være speaker, passe
poengtavle, og disse
tren~er opplæring og
trenmg. Det er ganske
overraskende hvor mange
som tør når den verste
prestisjen blir tatt bort.
For å finansiere de høye
leieutgiftene til lokale og
vaktmester, har vi loddsalg
og matsalg. På
denne måten kan startkontingenten
holdes lav
og dommerne får sine
honorar. O
Terje Haugnes
INFORMASJON FRA
Dommerkomiteen
Norgescup-stevnene til
høsten. Når og i hvilket
stevne vil bli kunngjort i
NJF’ s INFO, antakelig i
augustutgaven. For
første gang vil det til
høsten også bli anledning
til å avlegge A -lisensprøve
etter et nytt opplegg,
nærmere bestemt i
Levanger den 8. og 9.
desember i forbindelse
med NM for lag, senior
K & M. Invitasjon til
denne prøven vil bli
sendt alle B – lisensierte
dommere som finnes i
DK’s arkiv, i tillegg til
kunngjøring via INFO.
Dommerseminaret som
ble avholdt i januar i år
ble godt mottatt, og etter
planen skal dette holdes
hvert år framover. Vi
ber om at alle dommere
allerede nå noterer seg
datoen for neste seminar,
den 12. og 13. januar
1991. Deltakelse på
dommerseminaret vil bli
obligatorisk for de som
skal opp til B eller A –
lisens i løpet av året,
men vi understreker at
også A og IJF – lisensierte
dommere bør delta.
Ved uttak av dommere
til NM og representasjonsoppgaver
vil del~kelse
på dommersemmaret
bli tatt med i vurderingen.
O
Gunnar Foss
Tren judo på
Hellerudsletta
i tiden 28.
juni til 1. juli
l anledning
Nordisk Miljøfestival

Hellerudsletta
tilbyr Norges
Judoforbund
judotrening.
Judo vil være representert
sammen med 8
andre idretter og organisasjoner:
Orientering, sykkel
volleyball, bordtennis,
g~g -og turmarsjforbundet,
handikap-idretten,
folk i form til OL 1994.
Dessuten byr arrangementet
på utstillinger, forelesninger,
filmfremvisninger,
konserter, sol og bading,
ulike verksteder, samt et
spennende og inspirerende
miljø med unge mennesker
fra hele Norden.
Det er muli~et for
overnatting 1 egen teltleir.
Deltakerne står selv for
mat, men det blir satt
opp festival-restaurant
som holdes åpen til sent
på natt.
På programm~t står blant
annet forelesrung av
Lloyd Timberlake om
Brundtland-rapporten,
og Ungdommens miljøforum
der deltakerne får
sjansen til å diskutere 90-
årenes miljøutfordring
med nordiske politikere,
bl.a. Islands president
Vigdis FinnbOgadottir.
Judotreningen vil bli lagt
opp med tre økter pr
dag.
Judo for alle
kl. 10:00 til 11:30
Her kan nybegynnere og
mosjonister være med.
Treningen vil også bli .
lagt til rette for at handikappede
kan være med.
Judotrening for viderekomne
kl. 12:30 til 14:00
Det vil bli lagt vekt på
teknisk trening. Kvalifiserte
trenere vil ta hånd om
treningen.
Randori
14:30 til 17:00
Her vil det bli lagt vekt
på ulike former randori
trening.
Det vil også bli arrangert
oppvisninger i j’;ldo. Al_1
trening er lagt til formiddags
– og ettermiddagsøkter,
slik at man ska1
ha mulighet til å delta
på de aktivitetene som er
om kvelden.
Vel møtt til Hellerudsletta!
Påmelding innen 14.
juni sendes til
FORENINGEN NORDEN,
Harbitzalleen 24,
0275 Oslo 2
Tlf. 02 506900
\
-~- ..»,…. – – — – – — — — — — ~ . – ~ ~ ~ – – — —~ – -~ ~ — -· ~- — -·-~ –~ – —–~ —
14 ]udomagasinet mai ’90 ]udomagasiuet mai ’90 15 ,
Han ble slått ut i de Kay-Otto var den av våre Traavik. Det er tydelig at Lovende Bobby ofte før ble stående stille,
innledende kamEer av som gjorde det best. disse gutta går på matta og vips UCHI-MATA 5
øst-tyske Schmi t, og var Walk-over i første kamp for å ta medalje nå, de Stoyanov, p~ og tap for Frank.
ute etter åfpreisning. Til før han møtte japaneren er ikke lenger fornøyd dommer Tsj eren kom til bronalt
overm hadde Petri- Hamana. Japaneren gikk med å vinne en eller to sefinalen. I rekvalifiserinkov
hatt walkover i {or morote seonage og kamper. Men det er imsats, var Terje ~en møtte Frank en spanforegående
kamp. Det fikk inn to skoringer på ikke alltid like lett å Gran. JOl, Mendez. Frank kastet
~ galt. Petrikov kastet det. Men så kom Kay i vinne på bortebane. Ta uten å få scoring, men
g på IPPON el vant siget og fikk inn et for eksemfel kampen om bedre I tillegg var
kom inn i holdegrep og
senere bronsem aljen. armbend, japaneren slo retten til få gå puljefi- vant på IPPON. Neste
Det var en dårlig dag for av og dommeren sa: nalen mellom Kay-Otto 5 fans med, kamp var mot en ny
Polen. Frank Evensen i «mate»! Japaneren hadde og Densi~ White (GB). inklusive un- mann fra den ?r:’reneiske
78-kg klassen slo oiså ut imidlertid broblemer med Kampen le scorinfcsløs dertegnede. halvøy, Matias ra Portuen
polakk, i første aml?. armen og le passiv. Kay
~
til tross for at vi og em Vi bodde på
gal. Frank førte kampen,
Unge Barszcz ble tatt~ kaster maki-komi og «vi» inkluderer Te!je men i en kontring scoret
armbend av sandefjor · – avgjør kampen nede, Gran) mente Kay fikk inn Hotel Post, portugiseren en YOKO.
gen. Det avstedkom leie Ippon! Dagen etter stilte l~ et bra kast. Terje sa at Sindlingen, et På slutten av kampen
mishagsytrinfaer overfor japaneren med begge såvidt han kunne bedøm- før stykke utenfor kom Frank inn i et
den norske agledelsen armene i fatle, noe som me fra der vi satt, burde Frankfurt, men holdegrep som ikke ble
fra den ~olske trener, fikk landslagstrener det blitt Waza-ari. Men ikke langt fra dømt, og tapte kampen.
som ha de Stig’ s seier Bobby til å dra på bJen den gang ei, det ble hallen, som var Det ble til slutt 7. plass
over Kranciocp i friskt og kJøpe et nydelig · on ingen scoring. Bobby • helt ny. på portugiseren.
minne. Olav Ase var i «forsoningspresang». ~~~ i 100″ og da det
også med og fikk walk- Kay vant også neste b e dommeravgjørelse ryjfiDJB For første gang Kay Otto Nilssen var
forsetter side 25 la» kamp mot Rigos fra skrek han: «Vær ærlig optevde vi rot i nestemann, -86 kg, ny
Hellas, men klassevinne- nå»! Hantaien ~ for indelse med klasse for han, og _enda
ren Abdulaev fra Sovjet likevel i White s favør. et arran~ement i muligens litt lett. Første
ble for sterk i puljefina- Den eneste i den norske Vest-Tys and. kamp var mot Lobenlen.
I bronsefinalen var leiren som tok det med Heimdal sto for stein, DDR, som senere
CZECHOSLOVAK CUP motstanderen Vildar fra stoisk ro, var Kay selv; inn~ekkingen og tok sølv. Sannsynligvis
Spania, fjorårets europa- «Slikt må en regne med», grei e som en av siste gang en øst-tysker
10-13/3-1990 mester for junior. Kay sa han. White tok sølv i tre landslagledere, å hadde sjansen til det!
Den norske innsatsen i kom for dårlig med i klassen og Kay endte på få til innsjekking Dette ble en helt jevn
den store, internasjonale kamken og tapte. Men en en ?.plass. «første» dag, en pre- kamp, en ørliten KOKA
5. bass i dette selskapet stasjon under dette mot Kay Otto ble avgjøjudoturneringen
i Praha er ra! Gutta våre skulle møte stevnet. rende. I rekvalifiseringen
10. og 11. mars i år flere sølvmedaljevinnere i
De fleste ~ppen
ble Nikiforov, Bulgaria,
Treningssamlin~en ble innledende kamper. Frank første offer – Kay Otto
viste at vi er på rett vei ikke helt som orventet. møtte i sin andre kamp fløy til Fr , kom inn i holdegrep og
i internasjonal toppjudo. Tidligere har de beste i sølvmedaljevinneren i sin Rune Neraal og jeg da gikk det som det
Bulgaria trent i samlet klasse, Fevillet (Fra). Stig «fløy» også, men litt pleier. Neste kWfu gikk
tropp i Sofia. Glasnost møtte Freeman (GB) lavere – i Rune’ s bil. mot den sorte ‘te fra
Det er ennå et stykke har ført til desentralise- allerede i 1. kamp. Etter
I og med at vi kom
England, som ble kastet
igjen, men Stifc Traavik, ring, og det viste se~ å Stigs kamp satt vi i~en • av Kay Otto tå IPPON i
-65 kg, viste ovende være et problem å fa med følelsen av at tig senere enn de andre, Open British or en
takter. Norge deltok organisert treningene. absolutt bør kunne vinne prøvde vi å sjekke inn måned siden uten at det
ellers med Olav Åse, -71 Dette førte til at flere det neste oppgjøret mot –på det offisielle hotellet, ble dømt. Dømmingen i
kg, og Frank Evensen, Stevne/treningssamling i trenin~søkter måtte tas Samtidig med stevnet var engelskmannen. I sin uvitende om at Bjarne British Open er ~ent for
-78 kg. I første kamp slo mer e ler mindre «på det lagt opp til noen ·~’ neste kamp møtte Stig hadde ordnet alt, men vi å være litt spesie l.
Stig bulweren Kostadi- Sofia, Bulgaria sparket». V åre junior- dagers trenin~ sammen Rosa fra Portugal og ble regelrett kastet ut. Kampen ble helt jevn
nov på ANTEI. Deretter 1 0-2412-1990 jenter endte stort sett med en enge sk klubb.
J(
avgjorde den &reit sin
De to første stevnedagene
med mye gi og ta samt
sto tsjekkeren Svitic for Stevnet i Sofia er et A- opp med å trene med de Gigantstevnet i London favør. Han le et også passivitet. Kay Otto ble
tur. Men mot Stig hjalp
stevne med hele ver- yngre bulgarske guttene. hadde tidligere status lenge sin neste kamp, forløp normalt etter at tildelt første advarsel og
det ikke med hjemme- Men bortsett fra Jøran som A-stevne, men de mot frasnskmannen Ab- kampene kom i gang, beholdt den «ledelsen».
publikum i b~gen. Nok denseliten på plass. Det (Paulsen) som· stort sett høye herrer på de britis- doune, [med en yoko. selv om tidsskjemaet Han kom først til CHUI
en HANTEI e det til ble banka av svære karer ke roer fant ut at det Men like før slutt, i en sprakk. De to siste daJ:e- o/h tapte på det. White
Stig, etter en jevn kamp. gikk rykter om at lands- (lettvektere så ut til å ble or dyrt å ha A- kresset situasjon ~ ne ble ekstra spennen e. s · et seg senere en
Nestemann viste ~ å lag fra flere land planla være mangelvare akurat status. Krav om EJU- anten, fikk frans an- Rekkefølgen på kampene bronse.
være verre. Spanske de da), var de fleste fornøyd dommere, dopingkontroll nen inn et «dårli~ka- ble snudd opp ned uten
Marcos var en luring og å oppholde seg i denne med treningsøktene. osv. fordyret stevnet, kast» som ble be et at laglederne hadde fått Den siste av våre på
hadde !f en tsjekker og byen’ før og etter stevnet, samtidig som det hindret med en yoko og dermed noen som helst beskjed, første dag var Kirsti
en pol ie;jen &t matta noe som skulle gi mulig- Noen turer lå byen ble bruken av egne domme- glapp seieren for Stig. det var ikke mulig a få Harefallet. Hun møtte en
etter seg. Stig g· jevnt det også ti til. Men re. Stevnet er en masse- papirer på noe, helt til vi sveitser, Bieri, som senere
med ham lenge, men så heter for gode trenings- vanskelig å se at vi var mønstring sokÆk fiod Frank gikk meget offen- ~ennom «forbindelser» kom til bronsefinalen.
fikk spanjolen inn et 7- partnere. turister var det tydeligvis anledning til s · e 1g sivt i rekvalifiseringen. I aktisk fikk kamEskjemae- Kirsti er uerfaren enda
poenJ:skast, og dermed ikke. På gata fikk vi kamptrening. Men ingen tillegg til å slå ut to NJF sendte fire deltakere
ne til sportsdire tør o~ bør vel helst matekere
var et gjort. I rekvalifi- stadig spørsmål om å som har røtter utenfor de engelskmenn, tok han Besson himself. pa juniomivå til rutinen
seringen møtte Stig Det bulgarske forbundet veksle penger eller selge britiske øyer må regne o~så knekken på ei til EM ’90, tre herrer og Den første av nordmen- er der o& te~kene •
polske Krandoch, og her tilbød seg å dekke opp- · klær. Da en av gutta med seier dersom det e ektronisk scoringstavle en dame. President sitter. H g’ hun pa
slo Stig til med et vak- holdet for nordmennene, våre ropte «kylling» til blir dommeravgjørelse! (Frank havna oRpå tavla nene i ilden var Frank to «unødvendige» WAkert
IPPON-kast. Neste så det ble en stor tropp en annen, dukket det så lyspærene b inka i Bjarne Heimdal fungerte Evensen, -78 kg. Han ZA-ARI’er. Den første
skritt mot bronsefinalen som heiv seg på charter- straks oRp en type som Våre deltakere var Kay- vilden sky). Det ble til som leder av gruppen møtte en tsjekker, Chyno- fordi hun ble stående
var tsjekkeren og hjem- flyet med peiling for sa «shil ing, veksle?». Otto NilseJ1 Frank Even- slutt en 9. plass for ranskh. Kampen var helt oppreist og så tippet
mefavoritten Petrikov. Sofia. Den norske troppen ble sen, Olav Ase og Stig Frank, da lian gikk på sammen med trener jevn elt til Frank som rundt i en MOROTE.
forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~
:; . ~– ~ ~ – -~ — – – — – — ———–~——
16 ]udomagasinet mai ’90 ·:~Judomagasinet mai ’90 17 · \
l ~ ~ ~
z
-ØNSKER SAMARBEID,
SIER DEN RUSSISKE
LEDEREN
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
20 deltok under
NNM i judo i
Hammerfest. En
tropp på seks
sovjetiske utøvere
sto for det historiske
innslaget. Et
utslag av glasnost
og ønske om sportslig
samarbeid. Lederen for
sportskomiteen i Kola,
Alipa Nikolai, sier at
man ønsker samarbeid og
sportsutveksling over
grensen. Til høsten håper
vi å få til et besøk av
judoutøvere fra Hammerfest
til Kola, forteller
Nikolai.
De russiske utøverne
stortrivdes i Hammerfest.
Og det er heller ingen
grunn til å legge skjul på
at russerne viste solid
styrke under dette åpne
NNM. De virket råsterke
og kastet de norske
ganske raskt i bakken. Ja,
enkelte ganger tok det
kun sekunder før IPPON
var utført. Det er mulig
de norske var noe utak.tiske
når de møtte russerne.
I alle fall bør de
ta lærdom etter de raske
tapene.
Brødreseier
Finnmark fikk en juniormester.
Den bragden sto
Ann Sissel Reite fra
arrangørklubben for. Hun
foretok NE-WAZA og (Foto: IJen russiske troppen
sto for kjapp og sterk judo
under det åpne NNM i Hammerfest.
I sær gjaldt dette
blant juniorene, mens de på
seniornivå ikke fikk til så
mange IPPON. Alipa Nikolai,
bakerst til venstre, sier at
russerne trener på en sportsskole.
Oppkjøringen foran
NNM var syu økter i uka).
Russerne
stortrivdes
i Nord-Norge
TACHI-WAZA på en
glimrende måte. (Hun
tuktet også den sterke
Lailyn Pope fra Karasjok
med OSOTO GARI og
TAIOTOSHI).
SJ,;>enningen var også stor
pa herresiden. Rolf Wynn
fra Tromsø ble en frontfigur,
men også brødrepa-
1 rene Beldo og Pedersen i fra Finnmark Judoklubb
l fikk full klaff under dette
l NNM. Kjell Reidar Peder!
sen fra Hammerfest vant l -65 kilos klassen. Broren
1 Wiggo ble toer i klassen
1 -71. Altas Karl Beldo
l
vant -78 etter å ha
nedkjempet broren sin,
Odd. Snakk om to fine
l
; fighter plant de. 130 kampene
pa matta 1 Isbjørilhallen. O
l
l
Av Gunnar Foss
– og forsøk på medlemskap
i «‘lsfrontklubben».
o fiskeglade
medlemmer av
dommerkomiteen
mottok med
gledelig takk
innbydelsen til
Hammerfest
som dommere
i Åpent Nordnorsk Mesterskap
i judo. Nå skulle
de få oppfylt et ønske de
hadde sett frem til i lang
tid – nemlig å få virkelig
fersk nykokt «fesk» til
middag.
Etter bokstavelig talt å ha
sittet fastspent i «melkeruta»
fra Oslo i 5 timer,
bare med en kort frigjøring
i Tromsø hvor vi
byttet fly, og hvor samtalen
hele veien hadde
dreiet seg om smaksopplevelsen
av fersk «fesk’
– havnet vi på flyplassen
i Hammerfest kl.
15.00, og hvor vi på
veien inn til hotellet ble
orientert om opplegget
for stevnet.
Ikke før hadde vi blitt
anvist rom – og pakket
ut litt – før vi satte
kursen for middag i
spisestuen. Nå skUlle det
smake med «fesk». Men
nei – «fesk» fantes ikke
på menykartet. Derimot
kunne vi få pizza med
kjøtt i diverse varianter,
lapskaus, biff eller hjemmelagede
kjøttkaker. Vi
valgte kjøttkakene, som
sikkert smakte utmerket –
men med hele sanseorganet
innstilt på «fesk» ble
det nok ikke helt fulltreff.
De to dommerne ble i
alle fall en illusjon fattigere
etter dette første
middagssjokket – og de
giJ<k gråtende tilsengs
den kvelden.
Lørdag startet det Åpne
Nordriorske Mesterskapet,
og det var gledelig
mange dommere til stede
– som alle fikk en
gjennomkjøring på matta
– og med gjennomgående
svært bra resultater.
De to hoveddommerne
kom også relativt bra ut
av dømmingen – men
de var tydelig preget av
gårsdagens flause med
«fesk». De kviknet imidlertid
til etterhvert som
ny middagstid nærmet
seg, for selv om de
begge skulle være med
på fellessammenkomsten
på kvelden med kotelett
eller lapskaus som valgfri
spise, så kunne de tenke
seg en «oppvarming» på
hotellet med skikkelig
«fesk».
Men nei, – det gikk nok
ikke. Det var ikke noe
«fesk» på spisekartet.
Derimot kunne vi få
pizza med kjøtt i diverse
varianter, vi kunne få
piroger med kjøtt, lapskaus
eller lammekoteletter.
Dette ble avslått, for
vi skulle ha koteletter
noe senere på kvelden.
Vi tok derfor for oss
smørbrødlisten, og der
fant vi ihvertfall fram til
det som var tilnærmet
nærmest «fesk» -nemlig
reker. Og vi bestilte dermed
hvert vårt smørbrød
rikelig besatt med reker.
Men også denne gleden
ble kortvarig. Det tok
bare ett lite minutt før vi
fikk beskjed om at det
ikke var flere reker igjen.
Etter å ha svelget skuffelsen
med en halvliter øl
– eller to – dro vi avgårde
til kveldens samling,
der vi ble benket
sammen med kultursjef
Gerd Hagen i Finnmark
kommune, som på stevnet
hadde stått for medaljeutdelingen.
De to hoveddommerne
hadde
overfor henne i hallen
ymtet fremr,å om medlemskap
i Isfrontklubben».
Vi ble jo omgående
korriRert – idet det ikke
het ‘ Isfront» men Isbjørnklubben.
Hun hadde gjort
fortvilede forsøk på å få
fatt i den/ de som hadde
med dette å gjøre, men
været var så fint at den/
de hadde dratt på hyttetur
– og dermed falt
muligheten for medlemskap
i «Isfrontklubben»
bort for denne gang. Vi
ble i alle fall ønsket
hjertelig velkommen igjen,
og da skulle det bli
ordnet.
Vi fortalte selvsagt om
vår skuffelse over ikke å
ha fått fersk «fesk» – og
hun skulle ta seg av
«saken» idet hun var
fullstendig enig i at det
burde være muligheter
for «fesk» til de turistene
som kom sørfra. Vi ble
imidlertid ikke helt
overbevist om hennes
entusiasme for «fesk» til
middag, idet hun selv
satt og gomlet «kaninmat»,
mens vi andre åt
skikkelig mat. Hun antydet
at hun ikke ville
spise opp «vennene» sine,
men vi fikk ikke klarhet
i om også «fesk» var
med i denne vennekretsen.
I likhet med de andre
dagene startet O_Rså
søndag med strålende
vær. I Isbjømhallen skulle
denne dagen seniorene
sitt mesterskap gå. De to
hoveddommerne hadde
begge stadig sjokkskader
på grunn av opplevelsene
med fersk «fesk» men de
tødde så smått o’pp
etterhvert, og ved middagstider
gikk igjen
feraen til hotellets spisesal.
Men nei, – heller
ikke denne dagen var det
mulig å få «fesk». Vi
kunne derimot få pizza
med diverse kjøtt, vi
kunne få piroger med
kjøtt – op vi kunne
selvsagt fa lapskaus …….
Hvem som vant i Nordnorsk
Mesterskap i judo?
Nei, det har jeg ingen
anelse om.
(P.S. Vi ble riktignok
ønsket velkommen igjen
til Hammerfest, men det
blir vel kanskje trukket
tilbake etter denne artikkelen).
J O
– – – – —- – – \
18 ]udomagasiuet mai ’90 judomagasinet mai ’90 19 \
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
Martt Enoksen treffer du
i verdens nordligste by.
En dame full av engasjement
for judosporten.
Men også full av varme
og sosial omtanke. Hvor
i all verden henter hun
kreftene fra?
Marit Enoksen er en
slank og lys dame i 30-
årene:· Hun har tre barn
som alle driver aktivt
med judo. To jenter har
hun, Hege på 19 og
Monica på 16. Sistnevnte
tok medalje under NMjunior
i Levanger. Sønnen
Tommy er 14 år gammel,
og han er lovende og
full av energi som kan
føre gutten langt. Og
disse tre barna er Marits
stoltheter – selvsagt. Om
hennes barn ikke alltid
klarer å vinne, så forlanger
hun at de gjør sitt
beste. Gjør de det er
Marit fornøyd. Men tro
ikke at Marit kun bryr
seg om sine egne.
Sosial klubb
Marit er så ofte som
mulig på treningene.
Klarer hun å følge klubbens
utøvere på konkurranser
så gjør hun det.
For Marit legger ikke
skjul på at hun sliter
med en alvorlig sykdom.
For de aller fleste hadde
det vært mest nærliggende
å gi opp. Men denne
dama klarer altså å trylle
frem krefter. Etter at hun
sto frem i lokalavisen
Finnmark Dagblad og
fortalte om sitt liv og sitt
judoengasjement, har en
ekte beundring spredt seg
ut over judokretsen.
Utøverne i klubben setter
umåtelig pris på henne. I
det flotte programmet
(Foto : Marit Enoksen er leder
for den jre.mgangsrike klubben
Hammerfest Judoklubb. Dama
viser en idrettslig urglede.
Hun er også en som tør å si
tingene rett ut, som den
typiske finnmarking hun er.
Nå har hun lagt et åpent
NNM bak seg, stevnet ble en
suksess for klubben i verdens ..
nordligste by.)
klubben hadde laget
foran årets Nord-Norske
Mesterskap i judo, sto
det med hilsen fra klubben:
«Marit, vi er glade i
deg.» Glade fordi hun er
en idrettsleder som bryr
seg om utøverne i klubben.
Uansett om de er
dårlijSe eller gode. Det vil
si, sa lenge alle gjør det
de klarer, så
er ingen
dårlige i
hennes øyne.
Hammerfest
Judoklubb
har vist at
den klarer å
få til en
sosial ramme,
og her er leder Marit
Enoksen spesiell. Hun har
fått fram at det er viktig
å samle medlemmene
utenom trening og konkurranser,
derfor har
klubben titt og ofte
klubb-kvelder der de
møtes, koser seg med
kaker, kaffe og brus. Det
er alt for mange idrettsledere
som glemmer denne
siden av idretten. Og
enda flere glemmer dette
med oppmuntring, sier
Marit.
Minnemarsj
Hammerfest Judoklubb
satser på vennskap og
åpenhet ungdommene i
mellom. Finnmark har de
siste årene vært rammet
av en selvmordsbølge. En
ungdom som
drev judo, tok
sitt liv ifjor, noe
som gikk svært
hardt inn på judoutøverne.
I
Hammerfest
skapte dette et
så stort engasjement
at klubben
fikk til en turmarsj til
minne om denne tragiske
hendelsen. I tøft og
høstlig ruskevær tok de
seg over Kvaløya, en tur
på flere mil i barskt
terreng. Klubbens medlemmer
vil ha åpenhet
om dette med mobbing
og selvmord.
Finmark framover
Judomiljøet i Finnmark er
forholdsvis ungt. Hammerfest
Judoklubb ble
stiftet i 1983. Det finnes
flere gode klubber i
Finnmark; Alta, Kirkenes,
Havøysund og Karasjok.
(En Hammerfest-utøver,
Wiggo Pedersen ble f.eks.
tilbudt landslagsplass
blant juniorene etter NM.
Men Wiggo var ett år for
gammel. Han akter å
satse videre). Og det gror
godt i Hammerfest Judoklubb.
Klubben satser på
rekruttering der lek er
stikkordet.
Tusen kilometer
Å drive judo i F!rnrmark
er ikke alltid like lett. Et
kretsmesterskap betyr for
hammerfestningene en
reise på 100 mil ei helg
om stevnet går i Kirkenes.
Ett tusen kilometer
for noen judokast. Dette
er noe som også opptar
Marit Enoksen. -Jeg
skulle ønske vi klarte å
få støtte til et kretslag.
Vi har drevet litt med
felles samlinger, men det
koster. Og det koster oss
mye å arrangere stevner
som NNM. Vi har større
utgifter på å få dqmmere
og andre hit opp, enn
den støtten Judoforbundet
gir oss. Riktignok fikk vi
fem tusen kroner til dette
NNM, men det koster
oss mye å arrangere
dette. Nå hadde vi jo
også russere på besøk,
forteller Marit Enoksen
som ikke er redd for å si
sin mening. Hun er kjent
med at forbundet satser
på å få til regionale
samlinger. -Det er tenkt
på Harstad, 90 mil unna.
Det virker som om
mange sørpå tror at;
Finnmark, ja det er jo så
langt borte…. Men vi er
her og jobber skikkelig.
Derfor fortjener vi mer
støtte. Avstandene her er
formidable. Sier Marit
forsetter side 26 ~
eg begynte som
14-åring, kunne
ingen ting. Visste
ikke engang hva
judo var. Var på
trening hver
gang, hadde kun
ett mål: bli så
god som mulig.
Trening, trening, trening …
Etter hvert kom judoen
til å bety mye mer for
meg enn bare selve
sporten. Treningen
og stevnene ble de eneste
gangene jeg fikk ut min
aggresjon og samtidig
fikk følelsen av å få
til noe. Og judoen skaffet
meg mange venner. Vår
klubb er som en stor
familie, vi står sammen
på godt og vondt.
Du må være smart og
sterk for å mestre spillet
Judo må være verdens
skjønneste sport!
Hilsen trøndersk judoentusiast!
O
— — – – –
20 ]udomagasinet mai ’90
S om leserne nok
har lagt merke til,
har vi gitt Judomagasinet
et nytt
ansikt.
Vi får nå profesjonell
støtte fra Terje Jenssveen,
og ved å kombinere
hans ekspertise og data
JUDO
SPORT
håper vi · å ha fått til et
bedre resultat. Nå er det
opp til dere å kommentere
og gi oss nye ideer.
Vi har nok av stoff, men
fristene er forsatt noe vi
bør forholde oss til. Fristen
for innlevering av
stoff til neste nummer
(3-1990) er 2. september.
Innen den tid kan alle
judoka som har vært på
treningsleir i Norge og i
utlandet dele sine erfaringer
og inntrykk med oss
i ord og bilder.
Ha en god sommer, og
husk å ikke legge bort
judodrakten for så lang
tid, tren litt judo i ferien
også!
På gjensyn til høsten.

Alfredo
Vi i Judo Sport er meget tilfreds med å bli
tildelt enerett for salg og distribusjon av
BUDO NORD judodrakter i Norge.
BUDO NORD er Skandinavias ledende leverandør
de siste 20 år med hovedkontor i Stockholm.
BUDO NORD er representert i Norge gjennom
firmaet Buda Norge AS, som for mange sikkert er
kjent som betydelig leverandør innen Buda de
siste 10 år.
BUDO NORD stiller meget høye krav til kvalitet
i alle ledd.
JUDOSPOØT
ØNSKER A
INFORMERE
MEDL~MMENE
OM VAR NYE
LEVERANDØR
AV
JUDODRAKTER
BUDO NORD har en betydelig markedsandel i
Norge, Sverige og Danmark med egen fabrikk i
Østen som kun produserer for BUDO NORD.
BUDO NORD Kodokan judogi er designet for
Nordiske utøvere med perfekt passform og en
utsøkt stoff kval it et.
BUDO NORD Kodokan blir i Norge levert bleket
hvit med alle nødvendige forsterkninger.
Judo Sport ønsker alle Judokas en god sommer
og ser fram til et godt samarbeid neste sesong.
y
/
Kurs
Stevne
Treningsssamling
leir
Uke 27: Herrer: Samling Aix-en-Provence, Frankrike
Damer: Sophia-Antipolis
Uke 30: Lugi Camp, Lund, Sverige
Uke 31: Warsa~a Cup, EJU A stevne
Uke 34-35: Regionale landslagssamlinger.
Uke 36: Sverige-Norge treningssamling
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for. senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
Uke 39: Norges Cup stevne Trønder Cup 11, arrangør: Trondheim Judokwai
Uke 39: Swedish Open, arrangør: Svenska Judoforbundet
Oktober: Finnish Open, arrangør: Suomen Judoliitto
Uke 40: Asker Internasjonal Turnering, arrangør: Asker Judoklubb
Uke 41: Blindern Cup 11, arrangør: OSI
Uke 42: Treningssamling for landslaget
Uke 43: Norges Cup stevne Steinkjer Cup, arrangør: Steinkjer Judoklubb
Tblissi, USSR, opphold for senior landslaget
November: Scandinavian Open, arrangør: Dansk Judo Union
Uke 45: NM-junior D/H, arrangør: Oslo Judoklubb
Uke 46: Norwegian Open, arrangør: NJF
Uke 46: EM-junior,. Ankara (Tyrkia)
Uke 48: Norges Cup stevne Sandefjord Cup, arrangør: Sandefjord Judoklubb
Uke 49: Lag NM
Uke 50: Student VM Fristen for terminfestelse for sesongen 1990/1991 er satt til
l. Juni 1990. Vi kan derfor ikke sette opp liste for høsten
før denne frist er gått ut.
22 judomagasiuet mai ’90 -~ – ~,~~dou;agasf11~t- 11~ai ’90 — – – — — ——— – – — ———~
l
VM-JUNIOR, DIJON, FRANKRIKE,
30/3-1/4
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. Nikolai Ogegin,
URS 2. Planas Hoez, CUB 3. Naoya
Uchimura, JAP 3. Jin Lim Young, KOR
-65 kg. 1. Tukima Nakamura, JAP 2.
Jens Altendrof, ROA 3. Vladimir
Dratchko, URS 3. James Pedro, USA
-71 kg. 1. Vlad Dgenbouadze, URS 2.
Oren Smadja, ISR 3. Patrick Beiter,
AUT 3. Daisu Hideshima, JAP -78 kg.
1. Marko Spittka, ROA 2. Japon
Honda Katsuyosh, JAP 3. Yeol Back
Woo, KOR 3. Roslan Mazaev, URS –
86 kg. 1. Tam Saakachvili, URS 2.
Marcos Daud, BRASIL 3. Yoshio
Nakamura, JAP 3. Croitoru, ROU -95
kg. 1. Mike Hax, ROA 2. Ho Oh Min,
KOR 3. Indre Pertelson, URS 3. Anton
Koevoet, HOL +95 kg. 1. Dobroundachili,
URS 2. Keisi lwata, JAP 3.
Dirk Radach, RFA 3. Frank Holler,
ROA
.DAMf.B.;. -48 kg. 1. Rguez Decine,
CUB 2. Bo Strzalkowska, POL 3.
Helena Chelova, URS 3. Nan van
Stokkum, HOL -52 kg. 1. Christie
Deliege, BEL 2. Noriko Sugawara, JAP
3. Michelle Brown, GBR 3. Ping Chou
Yu, TAl -56 kg. 1. Sun Cho Min,
SCO 2. Shiaofeng Tseng, TAl 3.
Gulusan lntas, TUR 3. Pasca Mainville,
CAN – 61 kg. 1. Karine Petit, FRA 2.
lrena Tokaez, POL 3. Micha
Vernerova, TCH 3. Bodomagkova, USR
-66 kg. 1. Kate Howey, GBR 2.
Yukiko Abe, JAP 3. Katarz Juszcak,
POL 3. Ulik Ogasawara, USA -72 kg.
1. Ulla Wersbrouck, BEL 2. Marsch
Brceders, HOL 3. Richter, ROU 3,
Chloe Cowen, GBR +72 kg. 1.
Guisado Be~ran, CUB 2. Moniqu v.d.
Lee, FRA 3. Gaelle Potel, FRA 3.
Donata Burgatta, ITA
NORDISK MESTERSKAP
14/15 APRIL 1990
.Jr.;. -60 kg. 1. Marko Mikkonen, FIN 2.
Kari Ketonen, FIN 3. Janne Kurki, FIN.
4. Kenneth Øvland, NOR -65 kg. 1.
Bisto Otollinen, FIN 2. Peter Hubert,
SWE 3. Antti Renko, FIN 3. Jens
Christensen, DEN 7. Thomas
Kristiansen, NOR 7. Ronny Rydberg,
NOR -71 kg. 1. Mika Makela, FIN 2.
Lattu Matti, FIN 3. Tero Mikkenen,
FIN. 4. Odd Sandnes, NOR -78 kg. 1.
Bård Ale Hultengren, NOR 2. Rumi
Myllymaki, FIN, Freyr G. Sigmundsson,
ISL 3. Harri Honkanen, FIN -86 kg. 1.
Alexander Lindgren, SWE 2. Peter
Larsen, DEN 3. Timo Paltola, FIN -95
kg. 1. Torsli Hokkanen, FIN +95 kg.
Panu Vauhkonen, FIN Åpen 1. Rami
Myllymaki, FIN 2. Freyr Sigmundsson,
ISL 3. Hannu Hokkanen, FIN
DAMER SENIOR: -48 kg. 1. Marjo
Vilhola, FIN 2. Cathrine Tvete, NOR 3.
Pern il la Karlseon, SWE -52 kg. 1.
Jaana Ronkainen, FIN 2. Annika
Mutanen, FIN 3. Tanja Silvan, FIN -56
kg. 1. Ninni Magnusson, SWE 2.
Jaana Kilponen, FIN 3. Vivi Olsen,
NOR. 4. Hege Aar, NOR -61 kg. 1.
Annika Nilsson, SWE 2. MArjaana
Hynninen, FIN 3. Kirsti Harefallet, NOR
4. Liv Bue, NOR -66 kg. 1. Mia
Kinnunen, SWE 2. Gry lmsgaard, NOR
3. Kirsi Honkalampi, FIN -72 kg. 1.
Mari Ojala, FIN +72 1. Anne
Åkerblom, FIN 2. Marika Haanpaa, FIN
HERRER SENIOR· -60 kg. Pasi
Lauren, Fin 2. Mikl! Mukkula, FIN 3.
Bo Christiansen, DEN .. 5. Jøran
Paulsen, NOR -65 kg. 1. MArko
Korhonen, FIN 2. Mauri Kivisto, FIN 3.
Allan Fevre, DEN .. 9. Anders Lie,
NOR -71 kg. 1. Kalle Seppala, FIN 2.
Jørgen Haggquist, SWE 3. Jorma
Korhonen, FIN -78 kg. 1. Jukka-Pekka
Metsola, FIN 2. Ari Jaaskelainen, FIN
3. LArs Ado~sen, SWE 3. Vasa-Matti
Peltola, FIN .. 5. Frank Evensen, NOR
-86 kg. 1. Petri Kollanen, FIN 2.
Marko Malinen, FIN 3. Juho Nikkola,
FIN -95 kg. Carsten Jensen, DEN 2.
lsmo Korhonen, FIN 3. Nicklas
Winkvist, SWE +95 kg. 1. Janne Selin,
FIN 2. Kari Hamalainen, FIN Åpen 1.
Juha Salonen, FIN 2. Johnny
Roaldseth, NOR 3. Halldor Hafsteinsson,
ISL
BRITISH OPEN, 7/4-1990
.I::IEBBEB;, 60 kg. 1. Dibert, FRA 2.
Bikinov, FRA 3. Donahue, GBR 3.
Bimont, FRA -65 kg. 1. Preston, GBR
2. Freeman, GBR 3. Campangue, FRA
3. Laguerre, FRA -71 kg. 1. Bani,
FRA 2. Stone, GBB 3. Damlin, SWE
3. Maggquist, SWE -78 kg. 1. Birch,
GBR 2. Feuilett, FRA 3. Libert, FRA
3. Musquin, FRA -86 kg. 1. Leibnitz,
FRA 2. White, GBR 3. Calise, FRA 3.
Kollanen, FIN 7. Kay Otto Nilssen,
NOR .DAMf.B.;. -66 kg. 1. Howey, GBR
2. Prommegger, AUT 3. Swetman,
GBR 3. Mills, GBR -72 kg. Assombe,
FRA 2. Zangel, AUT . 3. Landreau,
FRA 3. Gransard, FRA +72 kg. 1.
Lee, GBR 2. Akerblom, FIN 3. Wright,
GBR 3. Syleymanogln, FRA
BULGARIA INT. TOURNAMENT,
16-1812-1990
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. En, KOR 2.
Karpppov, URS 3. Dju, KDR 3. Arnold,
GDR 5. Barzakov, BUL 5. Valchev,
BUL -65 kg. 1. Quellmalz, GOR 2.
Osaku, JAP 3. Petrikov, TCH 3.
Shishkin, URS 5. Novachek, TCH 5.
Patrashko, RUM -71 kg. 1. Tokiasu,
JAP 2. Ruiz, ESP 3. Jitkov, URS 3.
Ogurosava, JAP 5. Gagliano, FRA 5)
Yochich, YUG -78 kg. 1. Mochida,
JPN 2. Munteano, ROM 3. Dukeznoa,
FRA 3. Schmid, GOR 5. Verdoliva,
ITA 5. Dimitrov, BUL -86 kg. 1.
Abdulaev, URS 2. Paduano, ITA 3.
Vildar, ESP 3. Gonzalez, CUB 5.
Martinez, CUB 5. Nilssen, NOR -95
kg. 1. Akajama, JPN 2. Mandi, FRA
3. Jamasaku, JPN 3. Guido, ITA 5.
Labus, YUG 5. Kim Son Do, KOR +95
kg. 1. Vatanabe, JPN 2. Brumer, GDR
3. Geri, ITA 3. Rognon, FRA 5.
Muller, GOR 5. Hvan Dje Gir, DDR
.DAMf.B.;. -48 KG. 1. Verdesia, CUB 2.
Boteva, BUL 3. Li, CIN 3. Zanete, ITA
5. Perlberg, GOR 5. Fonseka, CUB –
52 kg. 1. Gavrilova, URS 2. Petrova,
BUL 3. Favier, CUB 3. Chen Ying
Gou, CIN 5. Pekli, HUN 5. lkeda, JPN
-56 kg. 1. Kavamura, JPN 2. Esk, ·
AUS 3. Tsuchikava, JPN 3. Lumbaro,
ITA 5. Rodriges, CUB 5. Hong, CIN –
61 kg. 1. Jin, CIN 2. Kammerer, AUS
3. Kombatashi, JPN 3. Gomes, ESP 5.
Blasko, ESP 5. Ostolek, POL -66 kg.
1. Fujimoto, JPN 2. Chang, CIN 3.
Burmeister, GDR 3. Bellon, ESP 5.
Prianu, BOM 5. Hurenberg, GOR -72
kg. 1. Tanabe, JPN 2. Leng, CIN 3.
Sato, JPN 3. Feldmann, GOR 5. Vu,
CIN 5. Colagrossi, ITA +72 kg. 1.
Beltran, CUB 2. Lissenskaia, URS 3.
Matsuo, JPN 3. Tomova, BUL 5.
Dimova, BUL 5. Acone, ITA
HACHE·TOURNIER, BRO, 10/3-1990
DAMER U-19
– 48: 1) Dorte Dimmann, BRO
2) Linda Topham, GB
3) Dajana Steeck, DDR
3) Alaxandra Steininger, BRO
5) Monica Halle, NOR
– 52 : 1) Michelle Brown, GB
2) Rachel Sonnemans, NL
3) Debora Gravenstejn, NL
3) Martina Effinger, BRD
– 56 : 1) Sabrina Winkler, BRO
2) Kerstin Lochner, BRD
3) Natalie Evans, GB
3) Birgit Korthase, BRO
– 61 1) Daniela Thomas, BRO
2) Kirsti Harefallet, NOR
3) Melaine Klinner, BRD
3) Sheratee Marlin, NL
– 66 : 1) Kate Howley, GB
2) Ghania Belabbas, BRO
3) Simone Besgen, BRO
3) Claudia Zweers, NL
– 72 : 1) C loe Cowen, GB
2) Simona Riedel, BRO
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
+ 72 : 1) . Monique Aarts, NL
2) Danata Burgatta, ITA
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
RESULTATER CZECHOSLOVAK CUP
• MENN, 10-11/3 – 1990
-60 kg. 1. Pavel Botev, BUL 2. Gir.
Giovinazzo, ITA 3. Carlos Sotillo, ESP
3. Petr Sedivak, TCH ·65kg. 1. Mertin
Schmidt, BRO 2. Rene Sporleder, BRO
3. Alberto de Marcos, ESP 3. Pavel
Petrikov, TCH -71 kg. 1. Pascal Bozo,
FRA 2. Joef Vensek, TCH 3. V.
Vielle·Marchiset, FRA 3. Stefano
Bologni, ITA -78 kg. 1. Kaerad
Masigbajev, URS 2. Martin Baca, TCH
3. R. Chynoransky, TCH 3. Michael
Buchner, AUT -86 kg. 1. Axel Lobenstein,
BRO 2. Jean-Luis Geymond,
FRA 3. Dave Faulkner, USA 3. Pascal
Tayot, FRA -95 kg. 1. Mare Meiling,
BRD 2. Frank Borkowski, BRD 3. Jens
Geisler, BRD 3. Givi Guorgasvili, URS
+95 kg. 1. Joerg Breummer, ADA 2.
lmre Czosz, HUN 3. B. Bat-Erdene,
MGL 3. Koba Kurtanidze, URS
RESULTATER ASKER CUP -90 l
JUDO
Arranger : Asker Judo Club
Sted : Borgen skole Dato : 1/4-90
JUNIOR HERRER UNDER 21 JR·
-56 kg. 1. Kawal Singh, Lier 2. Dorim
Nicodemus, Gjøvik 3. Tiberius
Nicodemus, Gjøvik -60 kg. 1. Alexander
Aamodt, lppon 2. Jan Erik
Fjeldseth, Trondheim Judo kw ai 3.
Jørgen Næss, Asker -65 kg. 1.
Thomas Kristiansen, NJJK 2. Vegard
Dybvad, Asker 3. Raymond Alonsen,
Jessheim 3. Morten Schøitz, Drammen
-71 kg. Geir Aage Jacobsen, Asker 2.
Berge Ofstad, Kragerø 3. Dag Inge
Hagerup, Trondheim 3. Pål Haug,
Elverum -78 kg. 1. Sven Beukes,
lppon 2. John Sørbo, Asker 3. Per
Asle Aalien, Asker 3. Stig Atle Frey,
Kristiansund +78 kg. 1. Atle Jørgensen,
Jessheim
KVINNER JUNIOR UNOER 19 JR·
-52 kg. 1. Cathrine Tvete, Kråkerøy 2 .
Margrethe Karlsen, Asker -56 kg. 1.
Vivi Olsen, NJJK 2. Katrine Karlsen,
NJJK -66 kg. 1. Monica Økshaug,
NJJK 2. Stine Lastein, Sandefjord 3.
Mona Rydberg, Trondheim 3. Camilla
Bruknap, Kråkerøy
UNGDOM GUTIER 13-16 ÅR : -36
kg. 1. Bjørn Eliassen, lppon 2. Morten
Hauknes, Skien 3. Aina Eriksen,
Kråkerøy 3. Kristoffer Berg Halm øy,
NJJK -40 kg. 1. Torfinn Stave, Skien
2. Kjetil Skreda, Landøya 3. Jon Asle
Andersen, Krokstad 3. Mats Kongshaug,
lppon -44 kg. 1. Eirik Ågren,
Bergkam. 2. LArs Fredrik Stople,
Sarpsborg 3. John Friberg Horgen,
Drammen -48 kg. 1. Thomas
Johannesen, NJJK 2. Stian Jespersen,
NJJK 3. Thor Hvitsten, Skien -56 kg.
1. Per Olav Svendsen, Sarpsborg 3.
Andre Sunde Nilsen, NJJK 3. Mats
Halvorsrud, Gjøvik -60 kg. 1. Jørgen
Næss, Asker 2. Kristian Sørensen,
Trondheim 3. Jon Magnus Trondsen,
Sofiemyr -65 kg. 1. Ronny Rydberg,
Trondheim 2. Frank Knudsen, lppon 3.
Petter Ellingsen, NJJK 3. Jan Løken,
NJJK +65 1. Carl Fredrik Bjor Sarpsborg
2. Øystein Tverå, Ber.9kam.
UNGPOM JENTER 13-16 ÅR· -44 kg.
1. Ragnhild Nødtveit, Kråkerøy -48 kg.
1. Birgitte Kristiansen, Bergkam. 2. Anniken
Barstad, lppon -52 1. Kristian
Mo Nerli, Hamar 2. Hanne Knudsen,
Krokstad -56 kg. 1. Vivi Olsen, NJJk
2. Katrine Karlson, NJJK 3. Ane Gro
Enerud, Jessheim -61 kg. 1. Monica
Økshaug, NJJK 2. Liselotte Schmitz,
Krokstad 3. Hilde Hellem, Rykkinn -66
kg. 1. Stine Lastein, SandefjOrd 3. Ann
Helen Rossland, Landøya
YESJKYSICUP NC 4 DAMER· -56
kg. (sm.slått) 1. Cathrine Tvete,
Kråkerøy 2. May Elin Balk, OSI 2. Siw
Ulvehøy, Sandefjord 4. Lene Bøe,
Bergen +61 kg. (sm.slått) 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
Molde 3. Gry lmsgaard, OSI .4. Birthe
Hagenes, Sotra Åpen klasse 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
forsetter side 26 trF
NJF’s lovhefte …….. …… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …………………. .. .. …….. ……. kr. 10,-
lntroduksjonshefte … .. .. … ……. .. … ….. … .. … .. ………. …………….. ……. … kr. 30 ,-
Aktivitetslederkurshefte ……… ………….. .. .. ….. ………………. .. ….. .. …… kr. 40.-
lnternasjonale kampregler .. ………………………… ……………… ……. .. … kr. 25.-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte .. …… .. .. ……………….. .. ……….. kr. 40,-
Basisfagkurshefte ……………. …… ……. …………. .. .. … .. ….. ……….. .. ….. kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ……… …………….. … ….. …………………. ….. .. ………. kr. 40.-
Stevnereglement ………. .. ….. .. .. … … .. .. ………. .. …. ….. .. …………….. .. … kr. 20.-
Graderingsreglement ………… .. …………… .. ………………. .. .. …………… kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti .. …….. ………….. …… .. .. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo …….. …………………… .. .. …… ……. kr. 15,-
Wolfgang Biedron’s «Lærobrev» :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ………… .. .. ……………….. ………… ………. kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 …….. .. …… .. .. .. ……………….. …….. .. .. … kr. 160.-
Nr. 1 og nr. 2 ……………. ………….. …….. .. .. …… …….. .. ……………. …. .. kr. 250,-
Judopass m/etui ………… .. .. … ……… …….. .. ……………………. …… .. …… kr. 25,-
Graderingsmerker .. …………. .. ………. .. ……………… .. … .. .. …… ………… kr. 10,-
Diplom/Gradering …. .. ………………. ………………. .. … …. ………… ….. .. … kr. 10,-
NJF’s jakkemerke (metall) .. …….. .. ……………………………. .. …………. kr. 25.-
NJF’s jakkemerke (brodert) …… …… …….. .. .. ………….. .. .. …………….. kr. 10,-
NJF’s trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener …… ……. kr. 20,-
NJF’s dommerving (brodert) C, Bog A dommer ……………. .. …. ….. kr. 20 ,-
Forbunds-slips m/NJF’s broderte merke (mørk blå silke) .. ………… kr. 100,-
TRIM-merke (bronse, sølv) …….. …….. .. .. …… .. .. …. .. ………… …… …. .. kr. 15,-
STEVNE-merke (bronse, sølv) …….. .. …………………… …….. ………… kr. 15,·
KA TA-merke (bronse, sølv) …….. ………. …. …………………… …………. kr. 15.-
Video : «Judofighter» (musikk) .. .. .. …. .. ………….. .. .. .. .. ………… .. … kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» …. .. ….. … …… .. …………. … .. .. .. ……………. kr. 200.-
«JIGORI KANO CUP» …….. .. …… ……………. …… .. .. .. .. …. ….. kr. 595,-
Leie av video : «Judofighter»(musikkvideo) Pr. uke : ………. …. ……… kr. 50 ,-
Depositum : kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» .. .. .. …… Pr.uke : …. …………. ………….. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
«EM-herrer 1985» Hamar … Pr.uke : ………………………. .. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
«VM-D/H 1987″ Essen Pr.uke : …… .. .. .. .. …. .. .. …. ….. kr. 50.-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER ……….. .. .. …………………………………….. Gratis
TRIM MED JUDO ………… …. …….. .. …………………… .. … Gratis
NJF’s emblem (sticker/klistremerker) i farger …….. .. .. .. …….. ………. kr. 5,·
Graderingsplakater ……………….. ………… .. .. .. .. ………… .. ….. kr. 50,- ~
~o~t~\»‘ » :» •:oodooooool. ..k .. .. .. ………… .. ………………….. kr. 100,- r:~.-1:~
an osens juopaat …….. ……………. .. .. .. ……. kr . 100,- lf~,’-0
Brodert merke …………………. ………….. ………….. … kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter ,–..,’Il
r ———- ~u.:_miert~a~klubber)=·=·=·=·=·= ~~ -*~C_,
Avsender:
Navn: ………………………………………………….. .
Adresse: ………………………………………………. .
Postnr./ sted: …………………………………………. .
Ø: ………………………………………….. .
Har du betalt
judo-lisensen ?
Ikke gti glipp av neste
Judo-magasinet !!!
Bestillingskupong
Send meg følgende artikl er:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
antall l
o
o
o
o
o
l
l
l
l
l
l
l
L — – — – ——– – — – — – — – — – ~
-~– – —~- — – – – – – ——~~~ — – — ——— .
24 ]udomagasiuet mai ’90 judomagasiuct mai ’90 25 .1
tlad~,r~ li'» let ~ ~~-:·,tt~-: ~~~
,~/:;~ ~ ~-l »l ~~d:~, 7~~~~ 4
a t•. ‘A.Ø ff J tlf: 1>2 378847′ Fax 02 378853 ….). c;;uj»’
Strandkjole m. {rynse
eller T-skjorte
i 100% bomull
kr. 89,-/stk.,
5 eller flere
kr. 79,-/stk.
KJOLE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
T-SKJORTE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
~Cl»ll: ……………………………………………… .
Adresse: …………………………………………… .
Postllr./sted: ……………………………………. .
Sendes mot oppkrav, ev. forskudd til:
Banksdro 8643 ·06 01212 (+ kr. 35,- i porto)
Nye ‘PREMIEPRODUKTER a/s,
6452 ~BEKK dt 072 44581
Spesialister i lnte1GØ)886 proøe8801″
baserte datamaskiner.
·Iris Minitower S86SX
·Iris Slimline 886-20:.Mhz & 25MHz
·Iris CACHE 886 systemer:
20MHz, 25MHz & SSMHz
·Iris CACHE 4B6-25MHz
F:~ har «ri· alt innen
IBM-konipatlbelt datautstyr:
hard-dtsker, ~ VGA-lmrt, minne
oppgradering, programvare m.m.
ServiCe og ~ av IBM-kompatfb~
datamasldnet
DeskTop Publishing: La.,out av tidøkrlft.e.r
og blader, annonser sort/hvitt,
griifikk og OCR databe.hand.JJng.
Ring oss og bestill vår
produktkatalog, eller kom innom
hvis du er på ja.kt etter en kra.ftig
data.rnask1n.
REISESERVIæ FOR NORSK IDREIT
WINGE REISEBUREAU NS
HAR ETABLERT KONTOR I
lDRE’I*I’ENS HUS
ÅPENT MAN – ONS – FRE
08:30 – 15:45
Slåfø~ emed #WINGE
Hauqe r Skole ve i l – 1351 RUD
Tlf. 02 – 51.88.00 Fax . 02 – 13.29.89
Fra side 7:
GOD INNSATS l
Elliot, begge fra England.
Alt i alt må dette kunne
betegnes som et stevne
det kan anbefales å dra
til. Nivået på deltakerne
er godt, og alle er sikret
minimum 2 kamper.
Store klasser (49 stk i
klassen til Vivi) gir
muligheter til mange
kamper og dermed også
god kamperfaring. Dette
stevnet bør absolutt være
noe å tenke på for de
klubbene som har juniorjenter
de ønsker å satse
.på! Så vi sees til neste
ar. O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 8:
BRA; BRUSH OG KIRSTI
ikke ga han en sjanse.
Bård Are er sterk, men
russeren holdt et greJ?
slik at Bård Are aldrl
fikk reist seg skikkelig
opp. Det endte med
passivitet etter passivitet,
og dermed seier for
russeren.
Ved seiersseremonien
hadde vi altså 2 norske
som marsjerte inn, 5.
plass til Bård Are og 7.
plass til ‘Kirsti. Gratulerer!
På søndag var det Monicas
tur. Søndag morgen,
full buss, klar for avreise
– men bussen gikk ikke
fordi bremsene hadde låst
seg! Utøverne begynte
etter hvert å kikke urolig
på klokka. Astrid ropte:
«Kom, vi tar en taxi», og
dermed raste Astrid og
Monica avsted. Vi andre
fikk haik med en mindre
buss, og spenningen var
til å ta og føle på. Vi
så på lystavlen at det
var Monicas tur, og hun
korn inn med bestemte
skritt. Motstanderen var
polsk, og det ble en jevn
kamp. Vi heiet det vi
kunne, men polakken
gikk av med seieren.
Hun gikk videre slik at
Monica fikk rekvalifisering,
men dessverre ble
det tap også her. Monica
var misfornøyd, men
hun fikk med seg noen
nyttige erfaringer.
Om søndagskvelden var
vi alle samlet til en
bedre middag, før vi
avsluttet med en dans på
banketten. Tidlig neste
morgen gikk turen hjemover
igjen, og det var en
sliten, men fornøyd gjen&
som ankom Fornebu utpa
ettermiddagen. O
!hl Knut Thomasrud.
Fra side 9:
NORDISK JUDO
Vi rakk så vidt å få med
oss finalen i åpen klasse
før vi måtte dra, den
gikk mellom Europamesteren
i åpen, Juha Salonen,
og Johnny Roaldseth
fra Trondheim. Med ca
50 kg mindre enn sin
motstander hadde jo
Johnny fordelen av å
være raskere, o~ han
klarte da også a dra
finnen med seg rundt på
matta i ca 2 minutter.
Men da bar det rett på
rygg. Likevel, Johnny
var godt fornøyd. Totalt
fikk Norge l gull, 3 sølv
og 2 bronse i mesterskapet,
og det må vi være
rimelig fornøyde med.
Det var en hyggelig
gjeng å reise med, og
etter det jeg har skjønt
var utøverne fornøyde
med turen – det er jo
en forutsetning for å
beholde dem og for å
jobbe videre med en nivåheving.
O
!hl Grete Utstumo
Fra side 14:
PRAHA
over i første kamp. Det
ble dessverre også den
eneste seier i turneringen
for landslagsmannen, som
har slitt med sykdom i
vinter. O
!hl Erik Mølmen
Fra side 14:
SOFIA
etter hvert klar over at
det eksisterte en skikkelig
«veksle-mafia» i Sofia.
Til tider følte vi oss
nesten forfulgt! Men det
er vel en erfaring å ta
med seg til neste tur? Til
slutt, var det noen sqm
la merke til Olav’s (Ase)
frisyre da han kom hjem?
Hårklippen var utført av
damene Vivi (Olsen) og
Kirsti (Harefallet) med
neglesaks. Det er farlig å
tape i mattis! O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
LONDON
tap mot engelskmannen
Southby.
Det kan sikkert sies mye
om London, men ett er i
alle fall sikkert, servicen
er ikke hva den en gang
var. Selv treningsøktene i
klubben i London måtte
det betales for! Jeg håper
inderlig ingen norsk
klubb vil kreve inngangspenger
av utenlandske
utøvere på gjestevisitt hos
oss! Men la ikke slike
ting avskrekke mot å dra
til et treningsopphold i
England. De har så
mange J’udoutøvere at et
opphol der vil gi et
godt utbytte rent treningsmessig
sett. Og for
den som likevel er i
London, ta en titt etter
god judolitteratur, det
finnes mye av den i
større bokhandler som f.
eks Foyles, og det yå et
språk som er forstaelig.O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
EM i FRANKFURT
Den siste fikk hun forsterket
mot seg idet hun
kastet hva hun trodde
var et bakoverkast, men
TORI hadde foten inne i
KO UCHI GARI og fikk
seieren. Eneste medisin
– mer match-trening =
rutine.
Stig Traavik gikk neste
dag. Han så passe tent
og grinete ut på vei til
hallen. Første kamp mot
en tyrker gikk gre1t, seier
til Stig på YOKO. Neste
kamp gikk mot Quellmalz,
DDR, som senere
kom til finalen og sikret
seg sølv. Stig tapte
– – – – — – — -~ – — —- ——– ————— ——– —
26 judomagasiuet mai ’90
kampen på IPPON, men
bet godt fra seg til han
ble holdt i holdegrep.
Patrecu, Romania, var
neste motstander i rekvalifiseringen.
Dessverre
kom de i en posisjon
hvor Stig prøvde et offerkast
mens rumeneren
samtidig angrep i O
SOTO GARI, -PANGIPPON
til rumeneren som
senere ble bronsemedaljevinner.
Undertegnede var med
for å ta en titt på praktiseringen
av de nye
dommerreglene, men de
skal likevel ikke praktiseres
før i 1991 i Europa,
takket være rot i DK i
Europa. I stedet fikk jeg
sjansen til å beundre hele
45 dommere, hvorav en
rekke med ferske Alisenser.
Det er ille å måtte konstatere
at 2/3 av de som
har fått lisens, ikke
fortjener den. I tillegg
har noen av de «gcunle»
A-lisensierte blitt gcunle,
samt at et par A-lisenser
tatt utenom Europa er
verdiløse. Alt for mange
dommere – alt for mye
dårlig dømming – alt
for få kamper på vår
mann, Terje Gran, ut i
fra generell kvalitet. Men,
det går flere tog, både
for norske deltakere og
dommere! O
16 Atle Lundsrud
Fra side 19:
MARIT -et unikum
Enoksen, med idrettsglede
i blikket og kjærlighet for
judo. Da hun ville ha
mer PR for judoklubben,
inviterte hun kultursjefen
i Hammerfest kommune,
Gerd Hagen, til en kamp.
Hagen sa ja takk til en
slik utfordring. Marit og
Gerd tørnet i hop til
vennskapelig match på
matta. Marit vant. Hvis
legene hadde fått vite at
hun skulle prøve seg på
matta hadde hun fått
startforbud). O
Fra side 23
RESULTATER
Molde 3. Gry lmsgard, OSI
.l::lfBBEB;. -60 kg. 1.Aiexander Aamodt,
lppon 2. Bjørn Lauritsen, Oslo 3. Knut
Harefallet, Kråkerøy 3. Svein Ove
Øglænd, Sandnes -65 kg. 1. Jan
Robert Kristensen, Stavanger 2. Anders
Lie, MJC 3. Espen Lehn Nilsen,
Bergen 3. Pål Kristensen, Stavanger –
71 kg. 1. Dag Andre Espeseth, Bergen
2. Vidar Amundsen, Bergen 3. Kjetil
Folgerø, Bergen 3. Berge Ofstad,
Kragerø -78 kg. 1. Sven T. Beukes,
lppon 2. Steffen Krogh Pedersen,
Bergen 3. Ole Peder Grip, Stord 3.
Per Molund, Stavanger + 78
kg.(sm.slått) 1. Per Magne Eide,
Bergen 2. Rune Engel, Drammen 3.
Trygve Torjusen, Bergen 3. Rune
Selvik, Sauda Åpen klasse 1. Per ·
Magne Eide, Bergen 2. Stallen Krogh
Pedersen, Bergen 3. Trygve Torjusen,
Bergen 3. Rune Engel
RESULTATER ØSTFOLD OPF.N
~ -52 kg: (sammenslått) 1)
Cathrine Tvete, Kråkerøy 2) Maria
Huglen, Sverige 3) Siw Ulvenhøy,
Sandefjord 3) Margrethe Karlsen, Asker
-56 kg: 1) Ninni Magnusson, Sverige
2) Maria Persson, Sverige 3) Anne
Berit Olsen, Sarpsborg 4) Petra
Håger, Sverige 5) Ester Myrebøe,
Bergkam. -61 kg: 1) Liv Bue, Asker
J.C. 2) Marie Lundgren, 3) Trine
Thomasrud, Sarpsborg 4) Trude
Setterberg, Fredrikstad +66 kg:
(sammenslått) 1) Melinda Majercsik,
Hurdal 2) Gry lmsgard, OSI 3) Tone
Fagerli, Sarpsborg 4) Heidi Hirth Bye,
Fredrikstad
twrwr;. -60 kg: 1) Bjørn Lauritsen,
Oslo JK 2) Knut Harefallet, Kråkerøy
3) Roger Svedberg 3) Peter lvarsson,
Sverige 5) Alexander Aamodt, lppon 5)
Ketil Haug, Elverum -65 kg: 1) Morten
Schiøts, Drammen 2) Michael
Pascaetto 3) Conny Ekstrøm, Sverige
3) Rune Bruun Evensen, Hurdal 5)
Mathias Johansson, Sverige 5) Fredrik
Andersen -71 kg: 1) Joacim Fleetwood,
Sverige 2) Geir Åge Jacobsen, Asker
3) Marcello Novais, Sverige 3) Jørgen
Levander, Sverige 5) Jørgen Larsson,
Sverige 5) Per Frygner -78 kg: 1)
Christer Jacobsen 2) Rene Gangestad,
Sarpsborg 3) Sven T. Beukes, lppon
3) Jon Ivar Asbjørnsen, Sarpsborg 5)
Robert Gonschlik, Krokstad 5) Thomas
Johannsens, Sarpsborg -86 kg: 1)
Tony Olson, Sverige 2) Rune Engel,
Drammen 3) Tony Roger Rønning,
Asker +86 kg 1) Morten Rosenvinge,
Fredrikstad 2) Morten Olsen, Borge
3) Orlin Dimitrov Peev, Bergkam. 4)
Terje Roaldstveit, Hurdal 5) Tore
Vegard Sørum, Brummunddal
NORGES CUP 1990
Poengstillingen i Norges Cup 1990
etter awiklet NC-1, NC-2, NC-3,
~C-4 , NC-5 & NM.
Arets NC-vinner kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner.
Det kåres en NC-vinner i hver
klasse, og hver klasse har derfor
sitt eget skjema.
Vi gjør oppmerksom på at ved
sammenslåing av klasser,, blir
utøverne poengført i den vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet
av perioden.
STILLINGEN SAMMENLAGT
ETTER 6 NORGES-CUP
STEVNER
KVINNER:
-48: Cathrine Tvete, Kråkerøy
(60 poeng)
-52: Marianne Weidemann, NJJK
(25 poeng)
-56: Hege Aar, Trondheim
(30 poeng)
-61 : Liv Bue, Asker
(60 poeng)
-66: Sarah Jane Lloyd, MJC
(25 poeng)
+66Mari Jensen, Molde
_ (55 poeng)
MENN:
-60: Alexander Aamodt, lppon
(43 poeng)
-65: Stig Traavik, NJJK
(40 ~ng)
-71: Olav Ase, lppon
(40 poeng)
-78: Sven T. Beukes, lppon
(45 poeng)
-86: Kurt Leere, Sarpsborg
(30 poeng)
+86:Per M. Eide, Bergen
(35 poeng)
t::::–r-..–
==—- n ——
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne)) i judo· Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke)). Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS ·art. nr. 111 • Kr. 294,·
<HIN)) P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college·genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T·shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Art.nr.
101 rød
101 blå
111
121
Navn:
Adrea;
Antall
BELTER· art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraktfritt.
Art.nr.
131
141
151
Antall

Judomagasinet, nr. 1 – 1990

Judomagasinet, nr. 1 – 1990
DEN
KOMPLETfE
LEVERANDØR
BROSJYRER • KATALOGER
TIDSSKRIFfER
KONVOLUTIER • SNAP-SET
FORMULARER • PLAKATER
PREGING • STANSING
FORRETNINGSTRYKKSAKER
GRAFISK FORMGIVING
AS INDUSTRITRYKKERIET
PROF BIRKELANDS VEI 24 B – POSTBOKS 236 LEIRDAL, 1011 OSLO JO – TELEFON (02) 32 42 40 – TELEFAX (02) 32 00 97
JUDO-magasinet
Organ for Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med et freelance
team
• Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
• Telefon: 02 – 518800
• Telefax: 02 – 132989
• E-mail: 02 – 717568
• Redaksjon: Sigurd Carson, Erik
Mølmen og Alfredo Chinchilla .
• Layout forside: Terje Jenssveen
• Foto forside: Iris Informatique
• Lay out: ACh.
• Digital grafikk: Iris Informatique
• Trykk: lndustritrykkeriet A/S
Abonnement utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets lisensregistrerte
medlemmer sammen med
judo-forsikring.
Løssalgpris Kr. 25,-
Årlig abonnement Kr. 100,Annonser:
Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Vi takker for støtte og gode råd for
dette nummeret fra Ragnhild Olsnes,
Gunnar Foss, Aanund Olsnes og
Raymond W ardenær.
Judo-magasinet reflekterer ikke
nødvendigvis redaksjonens eller
Forbundets syn, alle artikler står for
forfatternes egen regning og gode
vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatelse
fra artikkelforfatteren. Annet stoff
kan gjengis vederlagsfritt med
kildehenvisning.
Judo-magasinet – 3
NJF’ s President har ordet
Nittiårene er her. Ethvert nytt tiår vil selvsagt representere
nye og spennende utfordringer. For oss norske
judoentusiaster blir denne effekten ytterligere forsterket
av vi nettopp ved tiårsskiftet er inne i en kritisk
prosess hvor toppidrett, utdanning og ikke minst rekruttering
vil bli bli helt avgjørende for hvilken framtid
idretten vår skal ha her i landet. Foreløpig er judo en
liten idrettsgren i Norge. Vi vil gjerne bli større, og
mener at vi både evner og fortjener å klare dette. Men
konkurransen om hvordan samfunnets ressurser skal
fordeles har hardnet til. Både mellom idretten og andre kulturelle aktiviteter og
mellom de enkelte idrettsgrener. Samtidig vet vi at fritiden og disponeringen av denne
stadig betyr mer for den enkelte. Vi har altså store ambisjon~r, og de kravene vi må
sette til oss selv kan ikke være mindre. I 1989 har rekrutteringen sviktet, og medlems- <
tallet blitt redusert. Nå må det jobbes, og det må jobbes med de viktige og riktige
oppgavene. En av de viktigste tror jeg blir å arbeide med og i forhold til media.
Faktisk finnes det enkelte klubber rundt i landet som har greidd å få til et skikkelig
samarbeid med lokalavisen, lokalradioen og til og med lokal-TV. De klubbene det her
er tale om utgjør dessverre et lite mindretall.Men det er nettopp disse klubbene som
har greidd å holde medlemstallet oppe, og det er et poeng det er viktig at alle vi andre
noterer oss.
For det er en kjensgjerning at det å oppnå offentlig oppmerksomhet er en av de
viktigste motivasjonsfaktorene for å drive idrett. Både idretten, klubben og den enkelte
ptøver trenger fra tid til annen å sole seg i, medias lys. Når vi selv – eller noen fra
klubben eller landslaget vårt -har gjort det bra i et stevne, er det følgelig bittert når
media-interessen er minimal eller ikke eksisterende. Særlig når man ser hvordan «alle
andre» idretter oppnår spaltemeter på spaltemeter for langt mindre prestasjoner.
Norges Judoforbund har riktig nok enkelte ganger fått noen streif av lys og varme over
seg, men stort sett har vi -og våre 6500 medlemmer -fristet tilværelsen i det
ytterste mediamørke i gråt og tenners gnissel. Det hjelper lite. Vil vi ha riksdekkende
mediaomtale må vi ha internasjonale resultater å slå i bordet med. Da kommer media,
og da kan både nye utøvere og sponsorer komme i neste omgang. Vi trenger begge
deler. Den tiden da man kunne nå et topp internasjonalt nivå med bare knapper og
glansbilder i klubbkassa er definitivt forbi.
Og vi skal nå et internasjonalt toppnivå. Men da må vi være klar over at det ikke
hjelper hvor dyktig landslagstreneren er, hvis vi ikke har trenere og ledere i klubbene,
kretsene og på regionplan som kan gi utøverne grunnlag for siden å mestre de prøvene
de vil bli stilte overfor på høyere nivåer.
To internasjonale stevner ble arrangert i Norge i 1989. Asker Cup og Norwegian
Open. Vi fikk gode plasseringer i begge disse stevnene, og fikk markert oss skikkelig
i media. Det viktigste var kanskje likevel at mange utøvere fikk anledning til å
oppleve hva som skal til for å oppnå plassering i et internasjonalt stevne. Vi må derfor
sørge for at det blir flere slike, og at det ikke går for lang tid mellom dem.
«D en nye» Norges-cupen er også et av midlen~ som skal hjelpe oss videre fremover.
Det er satt opp fine premier, kravene til arrangørene er høye, og vi skal bruke de
blå draktene.
l nittiårene skal nemlig Norges Judoforbund få nytt, og langt mer synlig og iøynefallende,
ansikt utad. Hvor synlig det blir er avhengig av hva vi gjør og hvordan vi gjør
~- .~
lki~
JUDO-mag~inet 1/90
Innholdsoversikt
Leder:
NJF’s president har ordet …… 3
Norwegian O pen 1989 ………. 4
VM i Beograd ……………………. 8
EM-Jr 1989 ………………………… 9
Internasjonal judo ……………… 1 O
Internasjonalt stevne i Asker .. 11
Dommersidene …………………. 12
Norge rundt ………………….. = 14-
Debatt ………………………………. 16
Råd fra fagfolk ………………….. 19
Judo-magasinets Info ……….. 20
Terminliste ………………………… 23
Resultatbørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 24
Foto: ©Iris Ilfformatique
JUDO-magasinet 1/90
Internasjonal judo
Av Erik Mølmen
6 bronsemedaljer ble den norske gevinsten etter
historiens første Norwegian Open, som gikk av
stabelen i Nadderudhallen i Bærum i november
i .fjor. Det var etter forholdene en bra sportslig
gevinst, selv om det skulle ha smakt bedre med
både sølv og gull
Derimot delte utenlandske deltakere og ledere ut både «sølv» og
»gull» til arrangørene i form av ros. De fleste var begeistret, og
lovet å komme igjen til neste år. Riktig så gjevt gikk det ikke til
på mediesiden. Etter stevnets to dager erfarte vi at både NRK
NJF – og i særlig grad sistnevnte – har endel hjemmearbeid
igjen å gjøre før TV -produksjon av et judostevne kan bli vellykket.
Vi lærte blant annet dette: Som hovedregel bør judo ikke
sendes direkte i lengre sekvenser, men derimot redigeres, slik at
de beste kamper og situasjoner kommer til sin rett.
Men uansett hvor flinke vi blir på medie -og arrangementssiden
så gjelder det: Vi får ikke aviser og TV til å komme hvis vi ikke
får bedre norske resultater. Denne gangen vil vi spesielt huske
regjerende Norgesmester Jøran Paulsens flotte pres-tasjon i klassen
under 60 kg der det var 18 deltagere. I de innledende kamper
kjempet han seg forbi en svenske og en skotte, men måtte i puljefinalen
gi tapt for Igor Karol fra Sovjetunionen. Russeren måtte i
sin tur gi tapt for Carl Finney, Storbritannia, som har en gull fra
Commonwealthlekene 1986. Dermed var Jøran i semifinalen, og
gjorde ikke skam på landslaget der. Bronsemedalje ble det, med
seier over Jim Toland fra Nord-Irland. Bra levert, Jøran!
Stig Traavik i -65 kg klassen hadde oddsene imot seg, i og med at
han fikk sølvmedaljevinneren fra OL i Seoul, polakken Janusz
Pawlowski i samme pulje som seg. Stig kom til puljefinalen,
etter å ha gjort unna først en finne og så to svensker. Der møtte
han betongmannen fra Polen, og Stig gikk
en etter forholdene bra kamp. De gikk
tiden ut, og Pawlowski måtte nøye seg
med en syvpoengseier. I bronsefinalen
møtte Stig sin mangeårige treningskamerat
Alfredo Chinchilla, som han slo på
dommeravgjørelse.
—— – ·· · – – — — — — ——–
61 på damesiden. Frank Evensen, Sandefjord
og Norge, gikk på ei «blemme», som
han senere uttalte til Aftenposten, og tapte
første kamp. Senere vant han alle, og i
bronsefinalen slo han Sarpsborgs mann,
Bård Are Hultengren. Sistnevnte er vårt
håp i VM for junior i Paris i mars.
Norske bronsemedaljer ble det også i klas- Lovende Hege Aar gjorde en bra innsats. I
sene -78 og -86 på herresiden og i -56 og – klassen var det syv deltagere, og da ble det
—– – —- – ————–..
Judo-magasinet – ~
kombinert pool/cup system. Hege ble nr. 2
i puljen sin, bare slått av rutinerte Loretta
Cusack, (tidligere med etternavnet Doyle),
fra Storbritannia. Vel ute av poolen
møtte hun britiske Nicola Fairbrother,
vinneren av den andre puljen. Det ble tap,
men bronse på Hege. Litt mere rutine og
internasjonal erfaring, så kan det bli riktig
bra!
JUDO-magasinet 1/90
I klassen under 86 kg var det 12 deltagere,
og her kjempet Darek Jezierski, NJJK,
seg til en bronsemedalje i et jevnt selskap.
Det ble medalje til Marienlyst i stevnet
også. Det sørget Sarah Jane Lloyd for i
klassen under 61 kg, også hun regjerende
Norgesmester i samme klasse. Svenske
Camilla Williams som hun møtte i puljefinalen
ble for hard, men i rekval beseiret
hun Sabine Gebert, også fra Sverige.
Deltagere og ledere uttrykte som sagt stor
tilfredshet med arrangementet, men på
publikumssiden er vi ikke flinke nok enda.
Ideelt sett bør en helt judoukyndig
publikummer i løpet av mindre enn 10
minutter kunne forstå kampavviklingen.
På sikt bør vi ved hjelp av PC og store,
godt plasserte skjermer kunne vise publikum
kampskjemaene, samtidig som de
føres av sekretariatet.
Stevnet viste også at selv om judo foreløpig
er en liten sport i Norge er vi godt
plassert geografisk. I Europa, både i øst
og vest, har judo en meget sterk stilling.
83% av judomedaljene i OL i Seoul i
1988 gikk til Europa. Derfor går NJF’s
markedsfilosofi, f. eks. under produksjonen
av Norwegian Open blant annet på å
utnytte denne geografiske nærheten til
judomarkedene. Til neste år skal vi ha
enda flere deltagere, og vi hå~r at kvaliteten
på stevnet vil stige proporsjonalt
med nivået på deltagerne. Norwegian
Open er den suverent beste muligheten
norske judoka har til å få skikkelig internasjonal
matching. Vi sees i november til
Norwegian apen for annen gang! O
NRK dekket stevnet begge dagene med langsending
på lørdag og redigert sending på
søndag. Gode erfaringer har vi fått når det
gjelder å få judo mer atraktiv for seerne (foto:
Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/91
Internasjonal judo l
RESULTATER
-48kg: 1. Erika Bowley (GB), 2. Donna Robertson
(Scoijand), 3. Anisah Mohamoodally
(GB) & Olga Kroutolevitch (USSR).
-52kg: 1. Lisa Griffiths (Wales), 2. Claire Shiach
(Scotland), 3. Eva Wikstrom (Sweden).
-56kg: 1. Loretta Cusach (GB), 2. Nicola Fairbrother
(GB), 3. Ursula Myren (Sweden) &
Hege Aar (Norway).
-60kg: 1. Carl Finney (GB), 2. lgord Kord
(URSS), 3. Philip Sullivan (GB) & Jøran
Paulsen (Norway).
-61 kg: 1. Camilla Williams (Sweden), 2. Ni ni
Magnusson (Sweden), 3. Anette Hedman
(Sweden) & Sarah J. Lloyd (Norway).
-65kg: 1. Janusz Pawolowski’ (Poland),
2. Peter lnman (GB), 3. Marek Rybicki (Poland)
& Stig Traavik (Norway).
-66kg: 1. Rowena Sweatman (GB), Victoria
Gordeeva (USSR), 3. Doreen Bagnall (Scotland)
& Joyce Malley (GB).
Medaljer -65kg (foto: Bjørn Haakenaa.s.e.n.) .
-71kg: 1. Wieslaw Blach (Poland), 2. Roy
Stone (GB), 3. Kalle Seppållå (Rnland) &
Anders Dahlin (Sweden).
-72kg: 1. Anne Lucitt (GB), 2. Galina Savemkova
(USSR), 3. Katarina Håkansson
(Sweden).
+72kg: 1. Verinika Kozlovskaia (USSR),
2. Mandy Bell (GB), 3. Joanne Mclean
(Scoijand).
-78kg: 1. Waldemar Baczek (Poland),
2. Davis Rtzroy (GB), 3. Colin Savage
(North lreland) & Frank Evensen (Norway).
-86kg: 1. Lloyd Alexander (GB), 2. Winston
Sweatman (Scotland), 3. Darek Jezierski
(Norway) & Adam Maj (Poland).
-95kg: 1. Vadim Voinov (USSR), 2. Vents
Tchakstinsh (USSR), 3. Marek Pitula (Poland)
& Vitalij Pesnjak (URSS). r4 +95kg: 1. Jevgeniji (URSS), 2. Tomasz T )1
bus (Poland), 3. Arthur Stiris (USSR).
.M..e.d.a ljer -60kg (foto: Bjørn Haakenaasen) •
.M..e.d.a ljer -78kg (foto: Bjørn Haakenaasen) .
De svenske jentene viste god teknikk (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Baczek (Polen) og Fitzroy (Storbritannia) sørget for et av de
mest spennende finale-oppgjørene. Her kaster Baczek med ura nage
(foto: Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
——– ———————~
Judo-magasinet – ~
Monica Halle begynner å bli rutinert internasjonalt og gjør det
bra. Her unngår hun en svensk tae otoshi (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Darek Jezierski fra NJJK på sin vei til bronse. Han er i dag fast
bosatt i Canada, etter et års opphold i Norge (foto: Raymond
Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/90
8
Av Bjarne Heimdal
VM ble denne gangen arrangert
i Beograd, og Norge var
representert med to utøvere,
Kirsti Harefallet (-61 kg) og
Stig Traavik (-65 kg).
Fordi det nå benyttes dobbel rekvalifisering,
og fordi damejudo er akseptert som
olympisk gren f.o.m. Barcelona 1992,
gikk dette VM over seks dager. For de
utøverne som ikke skulle gå før mot slutten
av uken, ble ventetiden lang. Det burde
fremdeles være mulig å arrangere et
slikt mesterkap over 4 dager; som det ble
gjort i Essen i 1987.
Kirsti var første i ilden fredag den 13., og
hun hadde en bra trekning. Hun skulle opp
mot Souhir, Marokko i sin første kamp.
Etter en meget nølende åpning hvor marrokkaneren
styrte kampen, kom Kirsti i siget
og fikk en yuko på tai-o-toshi l minutt
før slutt. I sin neste kamp møtte hun en av
favorittene, Tosinovic fra Jugoslavia. Her
ble det full fart fra første sekund, jugoslaven
var ute etter en rask avgjørelse og det
ble en ren forsvarskamp første halvdel av
kampen for Kirsti. Siste halvdel ble imidlertid
helt jevn, og en meget frustert jugoslav
reddet seg på dommerne som dømte
en koka inn, men som var langt ute. Kirsti
hadde nok tapt på en hon tai avgjørelse,
men jeg er sikker på at kampen reduserte
selvtilliten til jugoslaven for resten av
stevnet.
Jugoslaven slo deretter Hartel fra Østerrike,
og Kirsti var i rekvalen. Hun møtte
Maher, Egypt som hun slo med to yuko og
deretter holdt i holdetak til ippon. En meget
bra kamp.
Hartel var da neste, en råsterk jente fra
Østerrike som har vært med i verdenstoppen
de siste 10 årene. Kampen ble meget
jevn, med Kirsti foran hele veien. Da
JUDO-magasinet 1/90
kampen var slutt var t.o.m. de østerikske
laglederne sikre på at hon taien ville gå
Kirstis vei. Den gikk motsatt vei 2-1, noe
Hartel kan takke navnet sitt for.
En fantastisk debu av Kirsti, som akkurat
hadde fylt 16 år, og som vi må ha lov å
vente mye av fremover.
Stig gikk dagen etter og møtte i sin første
kamp Thorsman fra Sverige. De har møtt
hverandre før, og kampen ble like jevn
som alle de andre kampene de har gått mot
hverandre. Stig førte an og fikk inn en
yoko tomoe som ga yuko etter ca et minutt.
Denne vant han en godt gjennomført
kamp på.
I sin neste kamp skulle Stig opp mot østtyskeren
Quellmalz. Stig gikk en meget
bra kamp så lenge kreftene holdt -dvs 3
min. Da fikk øst-tyskeren inn en waza-ari
på en tai-o-otoshi, noe Stig ikke hadde
mulighet til å innhente. Han fullførte likevel
bra og gikk kampen ut. I rekvalen
møtte han kineseren Gao, som han gikk
meget bra mot og hadqe flere nesten-scoringer
på, det virket derfor helt unødvendig
da han ble lurt på en kontring og fikk
en yuko mot seg som han tapte kampen
på.
Dommerskandalene florerte og det gikk
også ut over øst-tyskeren som Stig møtte;
han ble bortdømt i finalen mot hjemmefavoritten
Becanovic.
Det var i det hele tatt et VM preget av
dommertabber og rot fra begynnelse til
slutt i organisasjonskomiteen. Rent
sportslig er jo det en katastrofe for utøverne
det går ut over, og det var ikke få.
Ellers er det tydelig at japanerne har tatt
lærdom av resultatene i OL og i langt
større grad benytter seg av uortodokse teknikker,
spesielt løftteknikker. Det er også
helt klart at perioden hvor man kunne nå
opp i et stort internasjonalt mesterskap
bare på teknikk definitivt er forbi. Styrke,
teknikk og eksplosivitet er stikkord å mer-
Internasjonal judo
ke seg for dere her hjemme som har ambisjoner
om å kjempe for Norge i årene som
kommer. O
Resutater
MEN
-60Kg: 1. Amiran Totikashvili (URSS), 2. Tadanori Koshino (Japan),
3. Hyun Yoon (Korea) & Battulga Dashgombyn (Mongolia).
-65kg: 1. Dragomir Becanovic (Yugoslavia), 2. Udo Quellm·’
(DDR), 3. Sergei Kosmynin (URSS) & B. Carabetta (France).
·71kg: 1. Toshika Koga (Japan), 2. Michael Swain (USA),
3. Chang Su U (N. Korea) & Georgi Tenadze (URSS).
·78kg: 1. Biuf1lNu·Kim (Korea), 2. Tatsudo Mochida (Japan),
3. Bashir Varaev (URSS) & Waldemar Legien (Poland).
-86kg: 1. Fabien Canu (France), 2. Ben Spyjkers (Netherlands),
3. Axel Lobenstein (DDR) & Stelan Freuderterg (BAD).
·95kg: 1. Koba Kurtanidze (URSS), 2. Baljuynnan Odgovin
(Mongolia), 3. Robert Van de Walle (Belgiun) & Mare Meiling
(BAD).
+95kg: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Franc Moreno Garcia (Cuba),
3. Grigiry Veritchev (URSSJ & Rafåel Klbacki (Polandl.
Open category: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Akaki Kibordzalidze
(URSS), 3. Kun Soo Kim (Korea) & Alex Von der Groeben (BAD).
WOMEN
-48kg: 1. Karen Briggs (GB), 2. Fimiko Esaki (Japan),
3. Cecile Nowak (France) & Jessica Gall (Netherlands).
·52kg: 1. Sharon Rendle (GB), 2. Alessandra Giungi (Italia),
3. Maritza Per6z Cardenas (Clba) & Min.Shun-Cho (Korea).
·58kg: 1. Catherine Amaud (France), 2. Ann Hugues (GB),
3. Miriam Blasoo (Espai\a) & Sun Yong (Korea).
.a1kg: 1. Catherine Fleury (France), 2. Bena Petrova (URSS),
3. Gabriele Rhschel (BAD) & T akako Kobayashi (Japan).
-86kg: 1. Emanuela Pierantozzi (Italia), 2. Hikari Sasaki
(Japan), 3. Claire Lecat (France) & Reve Jimenez (Clba).
-72kg: 1.1ngrid Berghmans (Belgium), 2. Yoko Tanabe (JapaL
3. Aline Batailler (France) & Wu Wei Feng (China).
+72kg: 1. Ferglian Gao (China), 2. R6gina Sigmund (BAD),
3. Natalina Lupino (France) & Beata Maksymov (Polen).
Open category: 1. Estella Rodriguez (Clba), 2. Sharon Lee
(GB), 3. Yoko Tanabe (Japan) & Jing Zhang (China).
Stig Traavik representerte Norge i -65kg
klassen (foto: ©Iris Informatique 1989).
Temperaturen i Å.ih~n ·
\%~~§Y.r~~~:~~’. .
Tierungsniulighetehe-var
mattearealer både i tilknytning til hallen
og med oppsatte busser til egen dojo. Hotellet
lå en fem minutters spasertur fra
hallen, og tross i at Kirsti klaget på skittent
ullteppe og jeg ble våt pga av lekkasje og i
tillegg ikke fikk bade fordi badekaret
manglet propp – vi bodde helt ideelt.
Arrangementsmessig gikk mesterskapet
bra. Arrangøren fikkriktig nok ekstra problemer
da strømmen gikk, og ikke kom
igjen før etter en drøy halvtime -for hva
vel elektriske poengtavler, høytalere
osv. uten strøm? Men back up utstyret var
på plass, så noe stort problem ble det ikke.
Men så til det viktigste: kampene «våre».
Anders (-60 kg) møtte finnen Marko Mikkonen
i den første kampen sin. Anders
satset friskt, men finnen var bedre og vant
med ippon. Mikkonen kjempet seg videre
frem til puljefinalen, og dermed fikk Anders
rekvalifisering. Det endte imidlertid
med et nytt tap mot Amit Lang fra Israel.
Likevel; Anders viste «fighting spirit» , og
han har utviklet seg mye det siste året.
Han har ennå to år igjen som junior, og vi
må få lov til å håpe på fine plasseringer
innen den tid.
Olav (-65 kg) fikk en stor utfordring allerede
i første kamp, hvor han møtte Bulgarias
medalje håp, Stilian Todorov. (Todorov
tok sølv i US Open senior 3 uker før
EM.) Olav sto imidlertid på fra første
Judo-magasinet – 9j
Jr 1989
morgenen
opprinnelig
osv. Dermed
tidlig på en
.. . han seg en
~·»‘-·»-·-· straffe for uttråkk fra matte,
og ved kampens slutt var poengstillingen
lik. Men Olav hadde føringa gjennom hele
kampen, og dommerne var skjønt enige:
Olav var best. Neste kamp var mot Arie
Shelli fra Israel. Olav ledet klart de første
3 minuttene -men så gikk han «tom», israeleren
fikk poeng og vant. Dette var
Olavs siste kamp i klassen -65 kg. Trolig
hadde han pint seg ned for mye i vekt, slik
at kreftene ikke holdt. Men kampen mot
Todorov viste at han kan, lykke til i -71
kg!
Cathrines første kamp gikk mot Batia
Frantzuzu fra Israel. Den israelske jenta,
som tok bronsemedalje, fikk inn to scoringer
og vant kampen med syv poeng. I
rekvalifiseringen møtte Cathrine Huuiler
fra Sveits, og denne kampen vant Cathrine
med yuko . Men motstanderen i neste runde,
Talana Moskvine fra Sovjet, ble for
sterk. Cathrine hadde alt for mye respekt
for russeren og tapte på armbend.
Kirsti (-61 kg) møtte bronsemedaljevinneren
fra forrige JrEM, Yvonne Huber fra
Østerrike, i første kamp. Kirsti fikk det
ikke til oppe, men begge utøverne så ut til
å trives best med bakketeknikker. Scoring
fikk imidlertid ingen av dem, og dermed
måtte kampen avgjøres av dommerne. De
ga seieren til Huber, og det var nok riktig –
Huber hadde de beste angrepene. Huber
ble siden slått ut, så Kirsti fikk ikke rekvalifisering.
Kirsti mangler forsatt en del på teknikksiden,
men hun har vist at hun kan slå til i f.
eks. Swedish Open (gull). Dersom hun vil
satse for fullt fremover, og f. eks. får følge
opplegget til landslagstrener Bobby, har
hun uten tvil medaljesjanser i fremtiden.
I alt deltok 27 nasjoner i dette Europamesterskapet.
Nivået på utøverne var høyt, og
det blir mer og mer tydelig at det må
knallhard satsing til for å kunne hevde seg
i toppen. Eneste nordiske medalje gikk til
Mari Gustavson, Sverige (sølv i -56 kg).
..~ ;;:.~;;_4~r — ··~·.:;:~;;:::~:.-:~~~;;;::: ……. ::
· -~-.: ~– . ·-… :··:; .~r:-t;:.tt~ · i:.iiiS;;.~-ti!
.. ,
•r, • .,., … , ,..,,,
·—··· ,, —
På dommerfronten gjorde Terje en svært
så bra jobb. Jeg hørte en av «de høye
herrer» uttale at Terje var en av de to beste
dommerne på matta. Men selv en god
dommer kan få problemer. I puljefinalen i
-52 kg fikk Peki fra Ungarn inn en blodkveling
på russiske Armonaite. Øyenene
begynte «å svømme», og Terje dømte helt
korrekt ippon. Da begynte pipekonserten,
prorussiske «topper» engasjerte seg, og
dommerteamet la seg presse til å annulere
ippon og lat kampen fortsette. Heldigvis
slo den ungarske jenta til med ippon-kast
sekunder senere, og slik vant hun kampen
for andre gang.
Litt tid til å se oss rundt fikk vi også. Om
formiddagen før flyet gikk tok vi turen til
Akropolis -men så var det bare å vinke
farvel til Athen. Det var ikke fritt for at vi
andre misunte Olav litt; han ble igjen noen
dager. Flere av oss har vært inne på tanken
om ikke forbundet har noen presserende
saker som bør forberedes i Athen – snare~
O
JUDO-magasinet 1/911
10
FINNISH JUDO
OPEN
4-5/11-1989
Av Bjarne Heimdal
ÅpentFinskhaddedenne
gangen samlet 180 utøvere fra
8 nasjoner. Dette var 4-5 nasjoner
mindre enn det normalt
p leir å være der. Det resulterte i
en dårlig standard på kvinnesiden,
selv om det franske damelaget
var der med sitt B-team.
På herre siden stilte det 3 lag
fra Sovjet, en blanding av
Japans l. og 2. Team og selvsagt
de beste finnene. Norge
var representert med Monica
Halle, Asker (-48kg) og Frank
Evensen, Sandefjord (-78kg).
I Monicas klasse var det 6 deltagere, og i
den første kampen møtte hun Ullamari
Granø (det finske Juniorlandslaget) i en
kamp hvor hun aldri kom inn, manglet
tempo i kroppen og tapte på yuko. I kampen
om bronsen møtte hun Maria Tortora,
Italia, som i kampen foran hadde tapt mot
Egorowa, Soviet. Dette ble en kamp med
skikkelig tempo fra Monicas side, noe
som frustrerte en seiersikker italiener
kraftig. Kampen var helt jevn, og selv om
italianeren fikk inn en koka mot slutten,
viste Monica at hun har et potensiale det
er verdt å satse på.
På herresiden hadde vi Frank i for ham en
ny vektklasse internasjonalt, -78kg. Der
møtte han i sin første kamp Lisamen, Finland,
som han feide av matta på en ippon
etter kort tid. I sin neste kamp møtte han
nr. 2 i Finland, Haanpæ. Dette ble en atskillig
tøffere kamp for Frank, som imidlertid
førte kampen i fin stil og fikk inn en
koka etter to min. Dommerne dømte imidlertid
kokaen til finnen, som ble tilkjent
seieren. Norge protesterte, og stevnet ble
stoppet i l O min mens man studerte videoopptaket.
Avgjørelsen ble omgjort og seieren
tilkjent Frank! I puljefinalen møtte
han den meget sterke sovjeteren Merkulow,
som var Sovjetisk mester i 1988.
Frank gikk ut sterkt, og kampen sto og
JUDO-magasinet I/90
vippet i ca 2 min. Da var Frank tom og ble
kastet i en waza-ari og deretter tatt i en
juji-gatame. Frank var så i bronse-finalen,
hvor han møtte japaneren Terato Takeshi
som han «knuste» med 2 koka, 2 yuko og
en avslutning etter 3 min med koshi-jime.
Herresiden ble naturlig nok dominert av
sovjetere og japanere, men selv de klarte
ikke å få opp den helt store stemingen i en
forøvrig fullsatt hall. O
NORDISK
MESTERSKAP o PA FÆRØYENE
AVLYST
Av Rune Neraal
Nordisk mesterskap for kvinner
(senior) og menn under 21 år
skulle i år avvikles på Færøyene.
Dette var første gang
Færøyene skulle stå som arrangør
for et internasjonalt
mesterskap, og forventningene
var store, spesielt fra arrangørens
side.
Etter at samtlige nordiske land hadde forhåndsvarslet
deltakelse, var skuffelsen
stor da påmeldingsfristen gikk ut og bare
Internasjonal judo
Danmark og Norge hadde påmeldt lag.
Finland hadde allerede sagt fra at de ikke
ville delta, og svenskene «satt på gjerdet».
Resultatet ble at stevnet ble avlyst.
Årsaken var todelt. For det første viste det
seg at . reiseutgiftene ble urimelig høye.
Faktisk var det rimeligere å delta i VM i
Beograd pr utøver. Forsøk på å få støtte
fra Nordisk Råd førte ikke fram. For det
andre gir deltakelse i Nordisk mesterskap
ingen anerkjennelse resultatmessig hos
noen av de nordiske lands olympiske
komiteer, i judosammenheng, og slett ikke
når det gjelder resultater i juniorstevner.
Landslagsledelsenes prioriteringer lå
derfor helt andre steder. En tredje faktor
som også spilte en viss rolle, var at Færøyene
selv ikke har noen kvalifiserte dommere.
Samtlige dommere måtte dery– ·
importeres, hvilket ville si tre fra hvL …
land. Dette bidro til å få utgiftene ytterligere
opp, og ingen av de andre nordiske
landene var egentlig villige til dette.
Da saken kom opp til behandling på siste
Nordisk judounionsmøte, kom diskusjonen
sterkt opp om hvorvidt det ville være
riktig å fastholde Færøyene som arrangør
av åpent skandinavisk mesterskap i 1992,
slik det er forutsatt. Egentlig var det bare
Færøyene og Danmark som fortsatt gikk
inn for det. Muligheten for å legge et nytt
Nordisk mesterskap til Færøyene ble også
avvist, idet det ble vedtatt å slå sammen
Nordisk for menn, kvinner og menn under
21 år, men å droppe lagkampen. Arrangør
i 1990 er Finland. Det brukes «dansk»
rekvalifiseringssystem, noe som gir 2 «» fi
kamper for hver deltaker. ·
Problemet med Færøyene som arrangør,
og forsåvidt også med Island, slik vi så
under årets åpne skandinaviske mesterskap
i Reykjavik, er at for å få et kvalitetsmessig
godt og interessant stevne, så må
det inviteres og betales for lag fra «interessante»
land. Dette gjorde Norge meget
vellykket til Norwegian Open, og det synes
også å være nøkkelen til å bygge opp
et internasjonalt toppidrettsmiljø på hjemmebane.
O
Judo-magasinet – 11
Referat fra
INTERNASJONALT STEVNE
l ASKER
Av Jon Petter Irgens- Stevneleder
Helgen 7.-8. oktober ifjor
arrangerte Asker Judo Club sitt
første internasjonale stevne for
jenter og gutter fra 14 ti/18 år.
AJC har i mange år arrangert sin tradisjonelle
Asker Cup for juniorer hver høst og
vår. For noen år siden ble stevnet utvidet
med en dag til også å gjelde ungdom, og
hadde iår altså også internasjonal deltagelse.
Etter å ha sendt ut først en «Announcement»
tidlig på våren og deretter invitasjon
til alle europeiske land samt utvalgte
rrenske klubber på førsommeren, var vi
\\\.,…lært spente på hvordan deltagelsen ville
bli i dette første internasjonale stevnet.
Ved påmeldingsfristens utløp i begynnelsen
av september var det kommet endel
påmeldinger fra Nederland, Danmark og
Sverige, men svært få fra Norge. Men
utover i september strømmet påmeldingene
inn, slik at da stevnet startet var antall
påmeldte kommet opp i 197, hvorav 45
jenter. Blant deltagerne var det nasjonallag
fra både Sverige, Danmark og Nederland.
I den samarbeidsavtalen som NJF har innførste
gang de møtte russere i et stevne, og
de ble da også omfattet med stor interesse
både på og utenfor matta.
Innveiingen tok endel lengre tid enn planlagt,
og neste år vil vi ha parallell inveiing
av gutter og jenter i 2 rom for å spare tid.
Trekningen ble gjort datastyrt, under oppsyn
av alle laglederne og Terje Gran etter
at inveiingen var ferdig. Dette gjorde det
mulig for deltagerne å skifte vektklasse,
slik at ingen ble strøket fordi de ikke klarte
vekten.
Svenskene stilte med en stor kontingent
utøvere fordelt på 16 klubber/lag, hvorav
Judogymnaset stilte med hele 20 deltagere,
12 gutter og 8 jenter. De svenske deltagerne
tok da også godt for seg av premiene.
Men i mange klasser var de norske
utøverne med og kjempet helt til toppen.
Cathrine Tvete fra Fredrikstad Judoklubb
var den eneste norske deltageren som gikk
helt til topps, men både Monica Halle fra
Asker og Melinda Majerscik fra Hurdal,
samt Alexander Aamodt fra Ippon og
Ronny Rydberg fra Trondheim Judokwai
tok sølvmedaljer. I tillegg ble det en god
del norske bronsemedaljer.
gått med Judoforbunet i Latvia nylig, var Asker International Judo Tournament vil
latvisk deltagelse i «Asker International inngå i en serie stevner for ungdom i alJudo
Tournament» et av de konkrete dersgruppen 14 till8 år i Gøteborg, Brepunktene.
Latvia stilte da også med et lag men (Vest-Tyskland) og Riga (Latvia).
på 4 gutter og l jente. De 4 eldste hevdet Stevnearrangørene i de forskjellige byer
seg meget bra i sine klasser, selv om det vil markedsføre hverandres stevner og på
tilslutt «bare» ble en klasseseier på dem. den måten sørge for best mulig deltagelse
For de fleste andre deltagerne var det nok i hvert enkelt stevne.
Arrangementsmessig gikk det meste relativt
greit, selv om enkelte detaljer nok kan
gjøres bedre neste gang. Stevnets første
dag ble åpnet av Askers vara-orfører, Jan
T. Bonnevie, og finaledagen ble åpnet av
NJF’ s visepresident Erik Mølmen som
også foresto premieutdelingen. For oss
som stevnearrangør er det også hyggelig å
registrere at de utenlandske laglederne
stort sett var godt fornøyd med stevnet, og
ikke minst at de ønsker å komme tilbake
neste år.
Det er også hyggelig å registrere at dommerne
fikk ros. Selv om det selvfølgelig
var diskusjon om enkelte dommeravgjørelser,
som det vel alltid vil være, gjorde
dommerteamene under ledelse av Terje
Gran en solid jobb. Stevnet fungerte som
oppkjøringsstevne for endel av dommerne
til Norwegian Open i november.
Til neste års stevne håper vi å få med enda
flere utøvere fra enda flere land, og da
håper vi også at enda flere norske utøvere
som ønsker internasjonal konkurransetrening
vil stille opp.
Velkommen til neste års internasjonale
stevne i Asker 6.-7. oktober 1990. O
JUDO-magasinet 1/90
12
DOMMERSEMINAR FOR
NASJONALE JUDODOM MERE
13. JANUAR 1990
Av Gunnar Foss
DK holdt det første norske seminar for
dommere på flere år.
Seminaret var først fastsatt til 30. september
1989, men måtte utsettes pga kollisjon
med Trønder Cup. Ny dato ble deretter
fastsatt til 13. januar 1990, idet det ikke
var terminfestet andre stevner denne dagen.
Dessverre ble Nyttårsstevnet til Marienlyst
JC – som var terminfestet til 20.
januar- flyttet en uke fram. Det ble derfor
en kjedelig kollisjon mellom dommerseminarogjudostevne,
en unødvendig kollisjon
som bør unngås for fremtiden.
Seminaret ble avviklet på hovedkontoret
til Volvo Norge på Mastemyr, et ideelt
sted. Totalt 27 dommere deltok, og med
en gledelig fordeling praktisk talt fra hele
landet. Det hadde likevel vært ønskelig
med ennå større oppslutning, behovet for
informasjon gjennom en slik seminarform
ble ganske godt fastslått av de tilstedeværende
dommerne.
Etter åpning og registrering ble det gitt en
orientering om dommeropplæringen generelt.
Det ble bl.a. påpekt at kravet for å
gå opp til h.h.v. B-, A- og UF-lisens var
deltakelse på dommerseminar i tillegg til
tilstrekkelig tid fra foregående lisens –
og selvsagt tilstrekkelig praksis som dommer.
Det ble så gitt en orientering om
vårens dommeroppgaver. Videre ble det
opplyst at et dommerseminar vil bli terminfestet
til midt i januar hvert år framover,
som en start på vårsesongen.
Terje Gran tok for seg de evig tilbakevendende
problemer – som ikke kan repeteres
ofte nok – nemlig mattedommerens
posisjon og bevegelse på matta, samarbeidet
mellom matte- og kantdommere, og
kantdommernes oppgaver.
Som en avveksling – og «rosin i pølsa»
-var det innbudt en kåsør, Egil Søby.
Han har en hel samling med medaljer og
kon-gepokaler, deriblant gullmedalje i OL
JUDO-magasinet 1/90
-i padling. Det var på forhånd flere som
lurte på hva han hadde å gjøre i dette
judomiljøet, men etter kåseriet var det
ingen som lurte mer. Søby hadde forsamlingen
helt i sine hender. Det fantes ikke
dødpunkter i kåseriet, og han fikk deltakerne
med seg i diskusjoner og synspunkter
gjennom 2 fulle klokketimer. Det
eneste som er synd er at ikke også ledere,
instruktører og aktive utøvere fikk høre
Søby’s inspirerende foredrag. Han var
innom grunntrening, oppvarming/ for mye
oppvarming, autogen trening, forberedelsene
før en konkurranse, avslapping og
forberedelse mellom kamper, og ikke
minst den enkelte utøvers konsentrasjon
og planlegging for sitt ambisjonsnivå innen
sin idrett – noe som selvsagt også er
relevant for dommere.
Etter kåseriet var det avsatt tid for lunsj,
før programmet fortsatte med videovisning.
Deltakerne ble delt inn i dommerteam,
og fikk etter tur dømme kamper, for
deretter å få kommentarer fra forsamlingen
og DK. Den endelige «dommen» ble
til sist avsagt av EJU’s dommerkommisjon.
Videoen kan leies fra NJF.
Så fulgte en seksjon med «negativ judo/
falske angrep», med en del eksempler på
video og diskusjon, under ledelse av Haakon
Hallingstad.
Som siste post ble de nye regler og regeltolkninger
fra UF gjennomgått. Endringene
hadde kommet fra UF for bare noen
dager siden, og det var nyttig å få en
orientering og diskusjon om de.
DK oppfattet deltakernes reaksjon på
dommerseminaret som positiv, og vi ser
fram til oppfølgingen på de lokale plan.
DK’s fremste oppgave er å holde judodommerne
i Norge på et høyt nivå, og DK
vil derfor være representert på så mange
stevner som mulig for å kunne gi vegledning,
råd og kritikk til de deltakende dommerne.
O
Dommer
SATSER FOR DOMMERE,
TRENERE, INSTRUKTØRER
OG TILLITSVALGTE 1990
Reisegodtgjørelse
Bi/godtgjøre Ise:
,Kr. 1,50 pr. km+ kr. 0,10 pr. passasjer.
Ved dommeroppdrag skal dommere som
reiser fra samme sted/område så langt som
råd reise i samme biler.
Tog/buss:
Dekkes etter regning for rimeligste reisemåte.
Fly:
Kun etter avtale med forbundet. Minipris
skal i alle tilfelle benyttes.
Diett dommere:
Diettgodtgjørelse på kr. 150,- hvis total
reisetid overstiger 3 timer.
Arrangør skal sørge for bespisning under
stevnet.
Diett andre tillitsvalgte/trenere:
4-8 timer – kr. 50,-
0ver 8 timer – kr. 150,-
Instruktørhonorar:
For judokurs (dommer- og trenerkurs) i
regi av krets og regioner, er instruktørsum
kr. 150,- pr. time.
NB! Alle som får utbetalt godtgjørelse
skal levere spesifisert reiseregning. O
J~
l
sidene
Av Rune Neraal
På kongressen i Det Internasjonale
Judoforbundet (IJF) i
Beograd i år ble det vedtatt en
rekke regelendringer. Forslagene
ble vedtatt stort sett uten
diskusjon, men til gjengjeld lå
det en lang og grundig forberedelse
bak forslagene, med diskusjoner
i ulike fora på forhånd.
Det etter manges mening
viktigste forslaget ble
imidlertid ikke vedtatt, nemlig
forslaget om blå og hvitjudogi.
ange av forslagene kom fra Den Europeiske
Judounionen (EJU), som tildels
også har praktisert noen av dem en tid,
enten i ulike nasjonale sammenhenger,
eller i europeiske mesterskap. Bl.a. er
regelen om blå og hvit judogi innført for
europeiske mesterskap, selv om den altså
ennå ikke gjelder for verdensmesterskap
og olympiske leker.
I Europa blir alle regelforslag behandlet
på det såkalte TSA-møtet, for deretter å
bli vedtatt på kongressen. I fjor ble det
også for første gang en internasjonal teknisk
kongress, som mange etterpå mente
var et mislykket kaos. Til tross for dette
kom forslagene ut i en brukbar form, og vi
skal her gjengi noen av regelendringene.
• Alle medaljører fra siste verdensmesterskap
eller olympiade skal seedes, ikke
bare gull- og sølvvinnerne.
• Scoringspoengene på poengtavlen skal
vises horisontalt. Straffepoeng skal omgående
også krediteres motstanderen som
score av tilsvarende verdi.
• VM for menn og kvinner skal arrangeres
i hvert odde-år, i samme måned som
OL blir avviklet. VM menn under 21 år
avvikles i like-år, unntatt når OL avvikles,
også i samme måned. For 1990 ser det
likevel ut til at dette mesterskapet kommer
til å gå av stabelen i april.
• På judogien er det lov å ha nasjonalt
emblem max 100 cm2, på venstre jakkebryst,
produsentens varemerke på nederste
jakkekant max 25 cm2. Det er lov å ha
skuldermerker med max 25 cm lengde og
5 cm bredde. Utøverens navn kan stå på
beltet.
Judo-magasinet – 13
NYE REGLER l
INTERNASJONAL JUDO
• Jakken skal dekke hoftene og skal nå
ned til håndleddene når armene er strukket
ut nedover. Jakkeslagene skal overlappe
hverandre med minst 20 cm ved mellomgulvet.
Ermene skal være max 5 cm over
håndleddene, og det skal være en avstand
på 10-15 cm mellom erme og arm, inkludert
bandasjer, over hele armens lengde.
Buksene skal ikke ha merker av noe slag
og rekke ned til minst 5 cm over anklene.
Avstanden mellom bukse og ben skal være
minst 10-15 cm over hele benets lengde.
• Det skal foretas kontroll av både ordinær
og reserve judo gi ved innveiing. Den
judogien utøveren har på seg skal i tillegg
kontrolleres rett før han/hun går på matta.
Og for ordens skyld, judogien skal være
ren, tørr og uten ubehagelige lukter.
• Dersom noen del av judodrakten må
byttes utenfor matten under kampen, og
ingen dommer av samme kjønn kan følge
med, skal en annen funksjonær av samme
kjønn bli med.
• Hvis dommeren vil kontrollere utøverens
jakke, skal han be utøveren strekke
fram begge armer i skulderhøyde, og videre
eventuelt bøye albuene i 90 graders vinkel.
• Judoteknikker som påbegynnes innenfor
kamparealet skal ikke avbrytes selv
om deltakerne beveger seg ut av området,
så lenge de har kontakt med kamparealet.
Dersom et kastangrep påbegynnes innenfor
kampområdet, men uke beveger seg ut
av kampsonen under angrepet, skal det gis
poeng dersom teknikken utføres sammenhengende
og effektiviteten i angrepet synes
klart allerede mens utøverne befant
seg innenfor kampområdet.
Å gå ut av kampområdet uten at det er som
et resultat av et angrep, skal straffes med
SHIDO første gang.
• Forsøk som ligner HARAI-GOSHI,
UCHI-MATA, osv., med grep med en arm
fra en posisjon som ligner W AKI -GA TAME,
er forbudt.
• Dersom en utøver mister sine kontaktlinser
og ikke omgående kan finne disse,
og heller ikke kan fortsette kampen uten,
skal mattedommeren, etter konsultasjon
med sidedommerne, gi seieren ved KlKEN-
GASHI til motstanderen.
• Den legen som er ansvarlig for utøveren
på matta kan fra mattekanten gjøre
dommerne oppmerksom på at kampen må
stoppes, dersom hun anser at det foreligger
fare for skade på utøveren, særlig når
det gjelder kveleteknikker. Utøveren vil
da automatisk tape kampen, og regelen
kan derfor bare brukes i virkelige faresituasjoner.
• I motsetning til tidligere, kan dommeren
nå gi legen adgang til å berøre utøveren
ved ubetydelige skader, uten at dette
registreres som legebehandling. Utøverens
lege er forøvrig den eneste som tillates
å sitte på mattekanten. Han skal bære
et røde-kors armbind, og registreres som
lege før kampene begynner.
• Dersom det oppstår en skade som følge
av ulovlig teknikk fra motstanderen, og
denne straffes for dette men kampen likevel
fortsetter, skal det ikke ilegges ny
straff dersom den skadede utøveren senere
i kampen pga smerte etter den samme skaden
må avbryte kampen. Den skadede
utøveren taper da kampen.
• Til slutt tilbake til diskusjonen om blå
og hvit judogi, som ble både lang og usaklig.
Fordelene burde være kjent for de
fleste, ikke minst etter at vi fikk demonstrert
bruken på Norwegian Open. Motstandernes
syn kan kort summeres opp i
argumentene fra Det Japanske Judoforbundet,
uttrykt ved dets nåværende president
Yukimitsu Kano: Hvit judogi har
lang historie og tradisjon; det koster for
mye å ha to judogier; bagasjen blir tyngre;
det er ikke lett for en trett judoka å måtte
skifte judogi; det tar lengre tid å sy på
nummer på ryggen; og til sist: Introduksjonen
av blå judogier er intet annet enn et
påfunn for å gi judogiprodusenter større
profitt! Etter denne salven tenkte undertegnede
med en viss ironi på at Jigoro
Kano selv, grunnleggeren av moderne
judo og bestefar til Yukimitsu Kano, brukte
svart judogi ved mange anledninger. O
JUDO-magasinet 1/98
14 Norge rundt
OM MØRKETID, DØGNRYTME,
LEKSER OG JUDO
Av Einar Karlsen, HJK
Jeg er lat, så da Else ringte fra forbundskontoret og ba meg
skrive noe til Judo magasinet, var det ikke som å vinne tipping,
ikke engang en mindre gevinst. Det er klart at jeg har mobilisert
noe dårlig samvittighet, men jeg klarer å leve med slikt. Jeg var
nemlig i godt selskap! Redaksjonen har dessverre ikke flommet
ov(!r av innlegg og siden DIIT innlegg også manglet så måtte
altså jeg til pers.
I Nord-Norge er det mørketid nå. Jeg og
mange med meg har problemer med døgnrytmen.
På dagtid er vi trøtte og uinspirerte
mens vi på nettene er våkne og uinspirerte.
Det er klart at det går utover treningsiver
og -vilje også. Alle har imidlertid
ikke de samme plagene, og treningsoppmøtet
i klubben vår varierer fram
mot skikkelig vinter også av andre
grunner. Stadige influensaepidemier
fra eksotiske steder med sommernavn
gjør jevnlige innhogg på alle treningspartier.
Samtidig har vi hos oss et stort
innslag av unge medlemmer og skolearbeid
og leksepress krever sitt. Det blir
lett å skulke en trening eller to når arbeidet
synes å vokse over hodet. Når det
blir stadig færre på ditt treningsparti er det
lettere å skulke av den grunn også.
Ledelsen i de fleste klubbene kjenner nok
igjen mønsteret, men det er bare det enkelte
medlem selv som kan gjøre noe med
dette. Tenker du på at hvert eneste treningsparti
er et eget lite sosialt miljø, og at
du er nødvendig for at det miljøet ikke
skal brekkes opp?
Jevn trening og et visst formoverskudd er
viktig for å fungere skikkelig i en arbeidssituasjon.
Dette gjelder også skole og skolearbeid.
Når det totale arbeidspresset blir
høyt blir det derfor viktig å planlegge eget
tidsforbruk slik at ikke viktige ting kuttes
ut. Trening er viktig!
JUDO-magasinet 1/90
Etter endt skole om dagen er …
det naturlig å bevilge seg en ~
hvilepause, men hvor lang
er den? Er den lenger enn
hjemreise og matpause?
Kanskje blir det i realiteten mest dødtid og
ikke bare hvile! Når skal hjemmeoppgavene
gjøres? Tenker du lenger fram enn {m
dag? Det bør du gjøre!
Tidsplan, leksearbeid og treningsopplegg
varierer for alle, og din egen effektivitet er
det bare du som kan ta ansvaret for. Råd
og hjelp kan likevel være godt å ta med
seg. Lærerne gir selvfølgelig veiledning i
studieteknikk, men ta også en prat med
treneren din. Ofte har trenerne vært i noenlunde
tilsvarende situasjoner som deg,
og du kan bli forundret over hva de kan
foruten å trene judoutøvere!
Ellers farges nok alt som skjer i klubben
vår for tiden av at vi skal arrangere NM
den 24. og 25. mars. Styret er hektisk engasjert
i flere kaotiske prosjekter, som vi
håper faller på plass til et fint arrangement
når datoen er der. Motivet for stevnets Tskjorte
er klart. Dan, pseudonymet for en
nasjonalt kjent avistegner fra Nord-Norge,
har stått for strekene. Tegningen er iøyenfallende
og er såpass humoristisk at vi
regner med at det blir rift etter T -skjorte
Også de andre klubbene i landsdelen forbereder
seg til NM i Harstad. Ledelsen i
Hammerfest Judoklubb arbeidet
allerede i oktober i
fjor med planer om busstur
for hele
klubben til Harstad, ikke bare for de
som skal delta. Det er en reise på omlag 75
mil hver vei, men ikke avskrekkende når
man blir vant til å reise landet rundt. Hvor
langt har klubbene andre steder i landet
kommet i sin reiseplanlegging mon tro?
Sport er mer enn bare idrett. Det er også
ledelse, ansvar, planlegging og økonomiarbeid.
Vi håper at dette slår ut til fordel
for et omfangsrikt og godt Norgesmesterskap
i Harstad den 24. og 25. mars 1990.
Vi håper også at flere etter hvert får øynene
opp for det årlige åpne nord-norske
mesterskapet. Fjordårets mesterskap hadde
173 deltakere. Åpent NNM 1990 ser ut
til å bli arrangert i Hammerfest den 21.-
22. april. Innbydelser går bl. a. til Murmansk.
Velkommen til NM i Harstad og
NNM i Hammerfest! O
Judo-magasinet – l ~
Rapport fra
PROSJEKTET JUDO •
NSF’S SPEIDERLEIER 1989
Av Rita Marit Sletteng Andersen
Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Rolf Michaelsen, Kåre Nordby, Rita
Andersen.
Ideen til hele prosjektet fikk Rolf Michaelsen da han hørte at det
skulle være speiderlandsleir i Asker på Asker og IJ.ærum lokal
TY. Han tenkte tilbake på Norges Judoforbunds Arsting hvor det
ble diskutert rekruttering av utøvere på landsbasis tiljudosporten.
En speiderlandsleier ville være midt i blinken for å spre
ifonnasjon om denne idrettsgrenen. Her kunne man få sjansen
til å nå ungdom fra ulike aldersgrupper fra hele landet. Speidere
er jo Jgent som ungdom med sunne interesser. Vi i prosjektgruppen
mener det er viktig å gi informasjon om denne idertten, da de
fleste blander den sammen med andre kampsporter.
Prosjektgruppen har hatt fem møter inkludert
befaring på aktivitetsområdet på
Skaugum før landsleiren tok til. Utenom
dette har gruppen hatt kontinuerlig kontakt
over telefon i planleggingsperioden.
Norges Speiderforbund ble kontaktet og
ideen ble lagt frem. Det ble gitt klarsignal
fra NSF. Prosjektgruppen tok så kontakt
med Norges Judoforbund, og la prosjektet
frem for generalsekretæren. Det ble tatt
opp i arbeidsutvalget og godkjent. Proektgruppen
har i planleggingsperioden
sendt sitt arbeidsreferat og budsjett til arbeidsutvalget
i Norges Judoforbund.
Vi hadde fire kvelder (6-9 august) til disposisjon
fra klokken 18:00 til19:30. Det
var forskjellige speidere hver kveld. Speiderforbundet
reklamerte for denne kveldsaktiviteten
gjennom sin informasjonsfolder,
samt at de trykte opp billetter til hver
kveld. Prosjektgruppen hadde utformet en
folder som ble delt ut til alle interesserte.
Vi kunne tenkt oss mer profesjonell hjelp
til utforming av brosjyren. På grunn av
knapp tid og begrenset økonomi nøyde vi
oss med en enkel folder. Det viste seg at
den var mer en bra nok til sitt formål.
Programmet for de fire kveldene var det
samme. Det var lagt opp på følgende måte:
Først introduksjon med videoen «Judofighter»,
og en serie kata. Deretter ønsket
vi velkommen, og presenterte ulike judoteknikker
og prinsipper for disse. Den mer
aktive delen gikk ut på oppvarming med
ulike øvelser og ukemi som fremkalte
mye latter og morro. Speiderne hadde selv
bygd en scene som øvelsene ble vist på. Vi
viste og trente på o-soto-gari, o-goshi og
hon-kesa-gatame. Det foregikk på gresset.
Det var ca. 150-200 speidere hver kveld.
De speiderne som var spesielt interesserte
fikk vi navn og adresse på, slik at de kan
bli kontaktet av sin judoklubb på hjemstedet
(eller nærmeste klubb). I den forbindelse
kunne vi tenkt oss at det fantes en
mer fullstendig liste hvor både klubb, adresse
og kontaktperson var samlet i ett.
Prosjektgruppen hadde samlet 10-15 hjelpeinstruktører
hver dag, disse var fra de
lokale klubbene i Asker og Bærum. Foruten
medlemmene av prosjektgruppen hadde
vi knyttet til oss erfarne utøvere som
viste de ulike teknikkene. Disse var:
Dag 1: Olav Åse, Ippon
Ole Christian Remen, Ippon
Håvard Mo, Ippon
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag 2: Steinar Prytz, Asker
Tony Rønning, Asker
Dag 3: Hans Jakob Eliassen, Asker
Steinar Prytz, Asker
Sven Beukes, Ippon
Dag 4: Jon Are Beukes, Ippon
Frank Wind, Holland
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag Inge Hagerup, Trondheim
De andre hjelpeinstruktørene var: Stian
Bjørn Ødegård, Tomas Vegheim, Magnus
Vegheim, Gøran Nilsen, Rolf Nybø, Ian
V artun, Stian N ess Engen, Ercan Karakus,
Svein Hagen, V an ja Hagen og Bjørn Berg.
Denne aktiviteten ble en populær kveldsaktivitet
på landsleiren. Speidere som ikke
hadde fått billetter kom og spurte om de
ikke kunne få være med uten billett, og
flere ønsket å komme flere dager. Det var
bare positiv respons å få fra speiderne selv
og Norges Speiderforbund. Det var mange
spørsmål om judo hver kveld. En konklusjon
for dette arrangement må bli at informasjon
om judo ute i distrikt-Norge er
mangelfull. Dersom det er mulig å gjøre
noe lignende flere ganger, vil prosjektgruppen
anbefale det på det sterkeste. Vi
tror at slike arrangement kan ha stor effekt
hvis det gjøres enda mer profesjonelt enn
det vi klarte. Hva med en rekruttering/
opplysningskomite i judo? O
IIH~OA let? let Lr
JUDO-magasinet 1/90
l
,,r ,
16 Debatt
Hvem tør arrangere NM?
I Judo-magasinet Nr. 2-1989 har stevnekomiteen
tatt for seg stevnearrangement
generelt og siste senior NM spesielt. I sin
såkalte «konstruktive kritikk» blander
stevnekomiteen sammen velmente råd
med kritikk slik at en kan få et skjevt
inntrykk av stevnet. Ettersom stevnekomiteen
har fått bruke Judo-magasinet som
gapestokk for arrangører i sitt forsøk på å
drive rettledning i stevneavvikling svarer
vi her på noen punkter.
Innbydelse: At «judoutøvere/klubber ikke
sender påmelding før fristens utløp» er
tøys! Enkeltpersoner Qudoutøvere) har
ikke anledning å melde seg på!
-For sent påmeldte til NM får ikke delta!
Dette bør stevnekomiteen vite!
Alle deltakere i dette NM og andre som
TJK har arrangert var påmeldt i tide. At
høytider er et dårlig tidspunkt for påmeldingsfrister
er riktig. NJF hadde bestemt
at NM skulle legges til påska (årstingsvedtak).
Dette vurderte vi som et dårlig
tidspunkt. Innbydelse ble sendt 2 mnd. i
forveien til NJF og direkte til klubbene,
den ble publisert i mars-INFO side 22 og
23. Dersom stevnekomiteenhadde umaket
seg til å lese side 23, ville de sett 2
telefon nummer til kontaktpersoner. Om
telefon står forresten ingenting i stevnereglementet.
Stevnekomiteen skulle stå
for trekkingen til dette NM. Først etter
flere purringer kom trekkingen per telefax,
kvelden før NM. Samme erfaring
hadde vi under Jr. NM i nov. 1988. Slike
ting gjør ikke et arrangement lettere. Program
kan ikke legges over natta. Bør ikke
stevnekomiteen gjøre ting lettere for arrangører?
Oppvarmingsarealet: På lagledermøtet
ble det opplyst hvor arealet lå. I tillegg
var det skiltet. Høytalere var lagt opp slik
at de som varmet opp kunne følge med
stevnets gang. Bør stevnekomiteen delta
på lagledermøter? I alle fall: sjekk fakta
før kritikk!
Kampannonsering: Vår erfaring er: når
første kampen har startet, da først annonseres
neste.
JUDO-magasinet 1/90
Resultatservice: At dette manglet på fjorårets
NM er tøys! Resultater ble umiddelbart
etter stevnet meddelt massemedia,
NRK, TV (som var tilstede), distribuert til
aktuelle aviser via NTB (stevnereglementet
pkt. 16). Videre ble resultater og
kampskjema sendt til NJF (stevnereglement
ett pkt. 24). Stevnereglament fikk
altså resultater (og skjegget?) i posten.
Informasjon: Det ble satt et tidspunkt for
etteranmeldelse til åpen klasse, i følge
tidligere års praksis. Dette for at eventuelle
deltakere i lettere klasser kan etteranmelde
seg. I innbydelsen fremgår det at
det er åpen klasse. Altså ikke en halv
times tidsfrist, men en måned! At åpen
klasse starter før innledende kamper er
ferdig er også vanlig praksis. Rett og slett
fordi få eller ingen damer -48 kg og herre
-60 kg er aktuelle i åpen klasse.
Sekretariat: Ungdommene som satt ved
klo~ene og tavlene er naturlig nok svært
lei seg for å bli skjelt, hengt ut. Særlig når
det gjøres av stevnekomiteen i Judo-magasinet.
At vi satser på ungdom til denne
jobben er fordi de erfaringsmessig gjør
jobben bedre enn voksne. De har både
konkurranseerfaring og kampregelkurs.
Premiering: I stevnereglementets pkt. 21
står det tvert imot det stevnekomiteen
skriver, nemlig: «Det står arrangøren fritt
å fremskaffe gavepremier». At giveren
pålegger arrangøren å gi premien til «beste
trønderen» eller «beste østfoling» osv.
er ikke uvanlig ved NM.
Badstue: Vi er enige i at badstue er noe
utøvere liker. Badstua var et tilbud til utøvere
som hadde gått kamp. I følge undersøkelse
ved Norges Idrettshøyskole har
27% av kvinnelige judoutøvere i toppsjiktet
spisefortyrrelser (bulemi, anoreksia).
Fyrer en ikke opp under denslags ved å
tilby (oppfordre) i for stor grad til badstue
dagen før et stevne? Er utøverens vektproblemer
arrangørens ansvar?
Tips til stevnekomiteen: Stå frem når dere
er tilstede. «Buskkontroll», for så å henge
ut arrangøren etterpå, gagner ingen. Tilby
rettledning. Saklig kritikk umiddelbart til
arrangøren er bedre (for begge parter) enn
gapestokk 7 måneder etterpå gjennom
Judo-magasinet. Få et ajourført stevnereglament
på bordet så en slipper situasjoner
som gjentar seg år etter år (aldersgrense
for juniorer, nedre-øvre grense, hva
gjøres ved likhet i Lag-NM osv.) Besvar
brev og henvendelser: Trondheim Judokwai
sendte et notat til SK etter Jr.-NM
1988 med spørsmål og endel forslag.
Denne henvendelsen ble aldri besvart eller
kommentert. Er det kanskje andre enn
stevnearrangørene som kan bidra til
stevner blir bedre?
Vi finner det egentlig lite hensiktsmessig
å drive polemikk om dette i Judo-magasinet.
Vi håper stevnekomiteen i stedet vil
bruke ressursene på noen av de punktene
vi har satt opp, lykke til!
En sportslig hilsen
Trondeim Judo kw ai o
NORGES-CUP I NY UTGA VE
Fra og med 1990 er reglementet for NC
noe forandret.
Forbundet vil med dette forsøke å gjøre
NC mer attraktiv og derigjennom få (
bedre pressedekning enn hva tilfellet li-…
vært de siste sesonger. Den vesentligste
forandringen er at det nå er 8 stevner hvor
resultatene fra 6 skal telle med i poengberegningen.
Forbundet arbeider også for å
få TV-dekning fra noen av NC-stevnene.
Forbundsstyret har bl.a. derfor fattet følgende
vedtak :
INC-STEVNER SKAL BLA
JUDOGI BENYTTES.
Alle NC-arrangører skal umiddelbart etter
stevnets slutt ringe NTB, Sporten tlf.:
02-20 16 70 med resultatene fra stevnet
og stillingen iNC-sammenlagt. Disse resultatene
skal dagen etter stevnet sendes
forbundet.
For øvrig er regelverket for NC som følger
:
SK er enig med TJK i at polemikk ikke
alltid er like hensiktsmessig, men moro
kan det jo være! Vi vil iallefall her svare
på noen av TJK’ s ankepunkter.
Det er riktig at etterpåmelding i henhold
til stevnereglementet (sr) ikke skal godtas
til NM. Det er imidlertid ikke til å komme
forbi at denne regelen· til tider har vært
praktisert noe lempelig, jfr. f. eks. siste
lag-NM for senior. TJK’s indignerte irettesettelse
av SK på dette punktet er dessuten
noe på siden. Vi påpekte det uheldige
ved å sette påmeldingsfristen til påsken,
nettopp fordi etterpåmeldinger ikke
s.kal godtas og det m.a.o. er svært viktig at
isten overholdes. (Det var altså påmeldingsfristen,
og ikke selve stevnet, som
var lagt til påsken.)
Vi har forståelse for at TJK synes det var
problematisk å få trekkingen tilsendt så
sent. Problemet for SK var at vi fikk
påmeldingene oversendt så sent… I det
nye stevnereglementet, som nettopp er
blitt kunngjort (INFO, jan. 1990), blir det
bestemt at påmeldinger til NM skal sendes
NJF, innen en frist fast satt av Forbundet.
For framtida tror vi derfor dette problemet
vil være ute av verden. Vi ber forøvng
alle merke seg at for sen påmelding
heretter ikke vil bli akseptert til NM.
TJK har nok misforstått vår bemerkning
om resulatservice. Vi siktet til informa-
REGLEMENT FOR
NORGES-CUP
•l. Norges-Cup (NC) arrangeres for kvinner
og menn l junior og senior.
•2. NC-perioden følger kalenderåret.
•3. NC-stevner tildeles av NJF’s styre etter
søknad, se stevnereglementets
punkt2.
•4. Det arrangeres inntil 8 NC-stevner
inkludert NM i perioden.
V ed tildeling skal tilstrebes best mulig
geografisk spredning på stevnene. Forøvrig
skal det ved tildeling tas hensyn til
tidsmessig spredning.
•5. Kampene avvikles etter serie-system
sjon til lagledere, utøvere og publikum
under stevnets gang, jfr. sr punkt 22 d, 3.
setning (det nye sr punkt 16).
Når det gjelder påmeldingen til åpen klasse,
var vel de fleste klar over at det kunne
gjøres første stevnedag. Problemet var til
hvem, hvor og innen hvilket klokkeslett.
Det ble annonsert en halv time før fristen
gikk ut. Ellers glipper det litt for TJK når
de nevner klassene -48 og -60 kg. Disse
klassene var ferdige med sine kamper lørdag.
På søndag, da åpen klasse gikk, husker
vi at en av jentene ble ropt opp for
kamp i åpen klasse mens hun gikk en av
sine kamper i -52 kg. Dette problemet er
imidlertid nå løst ved at NM åpen klasse,
etter initiativ fra TJK, i henhold til siste
årstingsvedtak heretter skal arrangeres
som eget stevne.
Mht. premiering må vi nok holde på vårt,
i det TJK’s henvisning til sr punkt 21 ikke
er dekkende. I desember 1985, jfr. rundskriv
til klubbene, ble bl.a. følgende vedtatt:
» -NJF skal godkjenne ekstra-pokaler
satt opp til nasjonale mesterkap. Pokalene
bør settes opp slik at de fordeles på flest
mulig utøvere, for eks. bør det unngås å
sette opp ekstra pokal til vinneren av
Konge-pokalklassen. -Det er ikke mulig
•6. En vektklasse må ha minimum 4 deltakere.
Vektklasser med færre deltakere
slås sammen med den vektklassen over
eller under som har færrest deltakere.
I NM slås vektklasser likevel ikke sammen,
jfr. stevne-reglementets punkt 6.
•7. Seeding foretas i henhold til stevnereglementets
punkt 11.
For toppseeding (se stevnereglementets
punkt ll.A) gjelder følgende:
-1 første stevne iNC-perioden toppseedes
de fire beste sammenlagt iNC i
vektklassen i forrige periode.
-1 stevnene deretter toppseedes de fire
beste sammenlagt i samme periode.
I NM tas kun hensyn til forrige års NM.
eller cup med dobbel rekvalifisering. •8. NC-poeng beregnes på følgende måte:
Judo-magasinet – 171
å sette opp premier eller pokaler for beste
utøver fra en krets eller landsdel i et nasjonalt
mesterskap.» På bakgrunn av
TJK’s henvisning til pålegg fra giveren,
minner vi om sr punkt 19, 7. setning (det
nye sr punkt 18). Ellers vil vi påpeke at
selv om vi nok er avhengige av sponsorer,
må vi ikke la de ta helt over styringa. Det
går an å si nei takk om betingelsene som
følger med en gave ikke kan aksepteres.
Til TJK’s forsvar for kald badstue, sier vi
oss med engang enige i at utøvernes eventuelle
vektproblemer ikke er stevne-arrangørens
ansvar, og det er heller ikke
noe krav til en arrangør om å sørge for at
badstue er tilgjengelig. Men når badstua
først er der, er det jo fint å få brukt den. Vi
mener TJK skyter langt over mål med sin
henvisning til spiseforstyrrelser, og frykter
m.a.o. ikke en økning av slike sykdommer
blant judoka som følge av vår artikkel.
Vi kan -håper vi- stadig bli bedre stevnearrangører,
og f.eks. Judo-magasinet er et
utmerket sted for alle til å lufte nye tanker,
formidle gode ideer osv. SK har ikke
noe monopol på området -det har vi heller
ikke mht kritikk av stevner. TJK kan
m.a.o. ikke føle seg trygge selv om ikke
SK er tilstede på et stevne. Utøverne selv
er ofte de skarpeste kritikerne, og nå har
de fått et forum å ytre seg i!
Avslutningsvis vil SK ønske TJK og dere
andre som skal arrangere stevner i 1990
lykke til! O
l. plass – 20 poeng
2. plass – l O poeng
3. plass – 5 poeng
5. plass – l poeng
•9. Arrangøren står for premiering i henhold
til stevnereglementets punkt 24. Det
skal settes opp gavepremier til samtlige
klassevinnere. NJF står for premiering av
sammenlagtvinnere.
•lO.Årets NC-vinnere kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner. Det kåres en vinner i
hver vektklasse. Utøvere som oppnår N Cpoeng
i sammenslåtte vektklasser, vil få
disse registrert i den ordinære vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet av perioden.
•ll.Med de unntak som følger av dette
reglement gjelder NJF’ s stevnereglement.
JUDO-magasinet 1/90
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
®
N~[}{]@
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! SVARKUPONG
.. •• ••
.. ….. cm.
Vennligst send meg :
……… .Tenri drakt( er) ….
.. . . . Nippon drakt( er)
.Tiger drakt(er)
…… Katalog.
…………….. cm.
………………….. cm.
Navn:
Adresse:
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
Råd fra fagfolk Judo-magasinet· 1g
Av Bernt Halvorsen, ;~raping av en
fysioterapeut
…._,,,._,~ …………
Taping og bandasjer inngår
som en viktig del i behandling
av skade. I tillegg brukes det
for å motvirke ny skade. Jeg vil
her kort nevne noen viktige
punkter, for deretter å beskrive
leggingen ved kade på utsiden
av ankelen. Hvis en ønsker mer
informasjon og mer utførlig
beskrivelse er Norges Idrettsforbunds
emnehefte nr.8, 1977
anbefale.
Ved den akutte fasen bruker en som regel
elastisk tape, og det legges filt som en
hestesko rundt ankelknoken. Det kan bli
smertefullt med stiv tape om ankelen hvis
det er økende hevelse. Filten gir kompresjon
og hesteskoåpningen tillater væske å
forflytte seg vekk fra skadestedet. Måten å
legge den elastiske tapen ligner på leggingen
av stiv tape. Filthesteskoen brukes så
lenge det er litt hevelse. I denne perioden
er det viktigst å dempe hevelsen. Idrettsutøveren
som er skadet bruker krykker
hvis smerte oppstår ved belastning. Når en
vil gå uten krykker kreves det mer støtte
og stiv tape er å anbefale. Ved bruk av
tape vil en tidligere kunne bruke og belaste
ankelen, noe som igjen bedrer tilhelinen.
Noen råd:
l . Rak av hår og rengjør området som skal
tapes .
2. Når tapen skal være på i lengre tid, eller
ved ømfindtlig hud, anbefales bruk av
skumplast tapeunderlag.
3. Unngå å tape rett rundt.
4. Det leddbåndet som skal avlastes bør
være i litt forkortet utgangsstilling når
.tapingen legges.
5. Sår og hudirritasjon oppstår lett hvis en
legger tape med rynker. En bør heller
ikke ha synlig hud mellom tapedragene.
6. Tape gir noe mekaniske støtte. Den
mekaniske støtte er avtagende p.g.a.
aktivitet og svetting. Tapen vil ved
forskjellige bevegelser gi forskjellige
drag i huden. Dette påvirker hudens
receptorer og øker dermed beredskapen.
@&::~~@Jls ~DB~®B
A
c
LEGGING AV TAPE F
•l. Forankring på leggen.
•2. Forankring bak tærnes grunnledd. Trå på foten, eller gi et trykk under foten når
forankringen legges, så den ikke blir for stram.
•3. Første stigbøyle legges over bakre del av ankelknoken. Husk minst 90 grader i
ankelen, i tillegg trekkes tapen godt opp på utsiden.
•4. Overlapping på tvers av stigbøylen.
•5. Figur C. Tre stigbøyler med overlappinger. Stigbøylene festes oppover i vifteform.
•6. Figur D + E. HellåSen starter på utsiden av leggen, går derfra nedover og skrått
bakover til helen. Så rundes helen på utsiden. Gå under og til innsiden
av ankelknoken. Derfra går tapen frem på forsiden av ankelen og nå rundt innsiden
av helen. Hellåsen avsluttes i spiral oppover leggen.
•7. Hud mellom tape tettes igjen (fig. F). O
JUDO-magasinet 1/90
(
Restaurant
~w~~
~,…
Gabelsgt. 11 – 0272 Oslo 2 – Tel. (02) 44 68 74
JUDO-magasinet 1/90
Groderinasolakater i aUe farger
LTA Ol.lJS
kr. 50,·
Også med olle belteforge1 i ett
LTA 06
kr. 50,-
4 typer_posters:
Kali Rolfsens~ judoplokot
LTA 39
LTA 24
LTA 25, olle 6 kr. 100, ·
Restesolg:
LTA 12
LTA 13
Kun kr. 30,-
INFO-Norge Judo-magasinet · 2 ~
Kretsmesterkapet 1989 for Oslo og Akerhus
Av Anne The/le
Hele 8 gull, 5 sølv og 6 bronse ble <1et til
NJJK i Kretsmesterskapet for Oslo og
Akerhus 4. nov., og dermed ble NJJK beste
klubb i dette stevnet. Det var en fin deltagelse
alt i alt med 95 påmeldte fordelt på
14 vektklasser. Dessverre var det veldig
dårlig representasjon av jenter, med bare
14 jenter totalt sett. Dette førte til at ungdom
og senior fikk bare en åpen klasse
hver, og at jentene måtte gå sammen med
guttene i barneklassene.
Dommere var det heller ikke mange avsamtlige
kamper ble avviklet uten kant)
mmere. Mangel på dommere førte til av
noen av de yngre dommerne fikk slippe
til. Her bør nok særlig nevnes 15-årige
Stian Jespersen fra NJJK, som vakte stor
respekt med sin flotte dommerinnsats.
Høydepunktet på stevnet var nok utdelingen
av den nyinnførte æresprisen i Oslo
Judokrets. Denne prisen er beregnet på
tillitsvalgte og andre som gjør og har gjørt
en innsats utenom det vanlige for Oslo
Judokrets. Prisen skal deles ut hvert år på
kretsmesterskapet, forutsatt at kretsen finner
en verdig kandidat. Oslo Judokrets
Ærespris gikk i år til Per Ame Grime. Han
har og har hatt uttalige verv innen norsk
judo, og han har gang på gang vist seg å
være den som stiller opp når alt annet
svikter. Per Ame er en person kretsen setter
stor pris på, og vi fant det derfor helt
naturlig at nettopp han fikk tildelt denne
første æresprisen. Gratulerer!
Norsk Studentmesterskap
i .judo 1989
Av Kristin Aksnes og
Tom S. Nordtvedt
NTHI arrangerte for andre gang NSM i
Judo. Det var 4 år siden siste gang. Arrangementet
gikk av stabelen lørdag 11. november
i idrettsbygget i Trondheim. Antallet
deltagere var ikke så høyt som vi
(«-~tdde håpet på, men som kjent er det jo
_d<e kvantiteten det kommer an på.
17 deltagere fra 5 ulike læreresteder deltok
ved stevnet. Det ble utkjempet kamper
i 2 dame-, 3 herre- og l åpen mix
klasse.
På damesiden vant Kristin Aksnes fra
NTH -61 kg klassen, mens Camilla Hellem
fra A VH tok seg av den tyngste dameklassen,
dvs de over 61 kg. Nevnes på
dammesiden må også Anne Thelle fra
OSI. Hun stillte opp i -61 kg damer selv
om hun var 6 – 8 kg lettere enn de andre
tungvekterne i klassen. I den andre dameklassen
var det også store vektforskjeller.
David Verdu fra NTH vant alle sine kamper
i -71 kg herrer. Andreplassen i klassen
gikk til Knut Robøle fra NTH som kun
tapte med fem fattige poeng for David i
finalen. I -78 ble Håvard Moe seierherre.
Alle hans kamper ble avgjort på ippon
(full seier) bortsett fra kampen mot nr. 2 i
klassen, Tor Murvold fra TIH som tapte
på hantei (dommeravgjørelse). De tyngste
gutta kjempet i klassen + 78 kg. Nils
Knutsen fra NTH vant denne klassen.
I tillegg til premiene fra NSI hadde vi satt
opp fine premier for raskeste ippon i dame-
og herreklassene. De ble vunnet av
Kristin Aksnes som brukte l min og 42
sek, og David Verdu som kun brukte 7
sek.
På grunn av lavt deltakerantall ble det satt
opp en åpen klasse, felles for både damer
og herrer. Hele 13 påmeldte fikk vi her,
derav 3 jenter. Denne klassen ble vunnet
av Håvard Moe fra NTH etter en spennende
finalekamp mot Knut Robøle, også han
fra NTH. Nils Knutsen, NTH og Svein O.
Askeland, BIH tok tredjeplassene. Ellers
bør det nevnes at Camilla Hellem tok
plassen i klassen etter å ha kneblet endel
av gutta.
Alt i ett var det et meget vellykket stevne
sett med våre øyne. Vi avsluttet stevnet
med felles bespisning før turen gikk til
UKA 89 hvor de mest utholdne av oss
holdt ut til de tidlige morgentimene. O
Vi håper at både tilskuere og utøvere var
fornøyde med stevnet, og ønsker dere alle
velkommen igjen neste år. O
Per Ame Grime, tildelt Oslo Judokrets
Æresprisfor 1989.
PRESSEMELDING
Blindern Cup l Senior
Norges Cup stevne
Blindernhallen, Oslo,
søndag 11 /2-1990
Unge Liv Bue fra Asker vant sin klasse, –
61 kg, og tok med seg 20 poeng i Norges
Cupen som hun nå leder med 30 poeng.
Etter tre overbevisende kamper med tapscoring
måtte hun slite litt mer i finaleoppgjøret
mot sterke Pemilla Unebrandet
fra Sverige. Liv fikk inn en scoring og
beholdt kontrollen kamptiden ut og tok
dermed gull.
I den letteste herreklassen (-60 kg) var vi
spente på hva Alexander Aamodt fra Ippon
i Bærum kunne få til. Denne 17 år
gamle junioren vant over regjerende norgesmester
i klassen, Jøran Paulsen, i forrige
Norges Cup stevne i Molde. Men i
puljefinalen måtte han gi tapt for Kenneth
Øv land fra Vennesla, som senere tok sølv.
Nok en junior markerte seg bra i vektklassen
-71 kg. Odd Sandnes, NJJK Oslo, kom
greit til finalen i kamp mot flere sterke
svensker. Finalekampen mot svenske
Tobias Frygner var meget jevn og spennende,
men Odd var den mest aktive og
vant kampen.
Norges medaljehåp i EM i mai, Kay-Otto
Nilssen fra OSI vant alle sine kamper uten
problemer i klassen -86 kg. O
JUDO-magasinet 1/90
JUDO-LOTTERIET
1989/1990
li
~
Det er beregnet at våre knapt 7000 medlemmer
i lotteriet 89/90 skal selge
210.000 lodd a kr. 10,-. Dette blir ca. 30
lodd i gjennomsnitt pr. medlem, som absolutt
burde være et overkommelig antall.
V ed utsolgt lotteri vil klubbene sitte igjen
med et netto overskudd på over
l MILLION KRONER !
Det er svært få lotterier som gir en så stor
andel til selger-gruppen. Uten forarbeide,
premiekostmider, trykkeriutgifter etc.,
beholder klubben hele 50% av loddsalget.
Mange klubber har oppdaget at med noe
planlegging, entusiasme og fantasi kan
man selge langt flere lodd over en periode
på 6 måneder og har allerede bestilt flere
lodd.
Hva med deg og din klubb? Har dere tilstrekkelig
økonomi til å gjennomføre alle
ønskede aktiviteter? Har dere benyttet lotteriet
maksimalt til å styrke klubb-inntektene?
Hvis du svarer «ja» på disse spørsmålene,
trenger du ikke å ringe forbundet,
men er du i tvil så slår du på tråden, så skal
vi prøve å gi noen gode råd.
Solgte klubben hele loddkvoten i november/
desember, er det full anledning til å
kjøre en ny runde i februar/mars.
Å skaffe nok penger til å gjennomføre
verdifulle aktiviteter er en utfordring for
alle som er aktive innen frivillige organisasjoner.
Lotterier har fått en meget sentral rolle
som inntektskilde i nesten alle slike organisasjoner
og judo er intet unntak. I forbundets
budsjett utgjør lotteriinntekt nesten
25% av budsjetterte inntekter totalt. O
JUDO-magasinet 1/90
INFO-Norge
STOR KLUBB-BONUS o
FRA OG MED 1. JANUAR MA
Den klubben som selger flest lodd pr. registrert
medlem vil motta en EKSTRABONUS
på hele 5000,- KRONER.
DU KUNNE FOREVISE KVITTERING
FOR BETALT LISENS o o
FØR DU GAR PA MATTA
Vent ikke for lenge – bestill i dag. Snart
er vi utsolgt, og da er det for sent. O
Arrangøren har ikke anledning til å gi dispensasjon.
o o Alle utøvere som betaler lisens er forsikret
både i konkurranser og på trening, samt
ved reiser til og fra. I tillegg får du i løpet
av året Judo-magasinet direkte i din egen
postkasse.
NA MAALLE
LØSE LISENS
Inneværende sesong er den første hvor
alle judoutøverne over 12 år må løse lisens
for å kunne delta i stevner.
Dette gjør at vi anbefaler alle som trener
judo – også de under 12 år, og de som
ikke konkurrerer – å betale lisens. For
kun kr. 100,- er du forsikret på trening og
vil motta Judo-magasinet. Judo-magasinet
vil i 1990 bli sendt i ett eksemplar til klu ·
og til alle lisensierte medlemmer.
Hittil har stevnearrangørene kun registrert
de utøverne som ikke har hatt lisens ved
innveiing. O
INTERNASJONALE STEVNER
Om det ønskes ytterligere informasjon om stevnene nedenfor, ta kontakt med forbundskontoret.
VEST-TYSKLAND: HACHE-TURNIER, INTERNATIONALES TURNIER
DATO:
ARRANGØR:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
9-10/3-1990
Deutscher Judo-Bund, Niedersåchsischer Judo-Verband
Vest-Tyskland
Nienhagen ved Celle, Sporthalle am Europabad
Kvinner 1972-76, minimum 3.KYU
Frist: Innen 22/2-90. Oppgi navn, klubb, forbund (land), alder, KYUgrad
og vekt-klasse.
Til: Nobert Schultz
Rapsfeld 5
3101 NIENHAGEN
Påmeldingsavgift: DM 10,- betales ved påmelding til kto: 064413867
Kreissparkasse Nienhagen
Av alle kreves det startgodkjennelse fra forbundet.
BELGIA : OPEN INTERNATIONAL FEMININ D’ ARLON
DATO:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
18. mars -90
Sportsenter «L’Hydrion», Arlon, Belgia
Kvinner -19 og +19
Fra 20. desember. Påmeldingen foregår utover til deltakergrensen
på 330 deltakere er oppnådd.
Oppgi navn, -19 eller + 19 og vektklasse.
Til: La Ligue Beige de Judo
15 rue General Thys
1050- BRUXELLES
250 FrB betales ved ankomst
Feb.
NC
NC
Mars
s 3. 5
Molde Judoklubb
Rosecup NC
T 4. 5 Treningssamling
Tegnforl<laring: K=
S=
T=
L=
hvem
KIM Senior
P/G Ungdom
Alle konkurr.-
Kurs
Stevne
Treningsssamling
Leir
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
S 31. 13 Asker Cup for Junior KIM Jr.
Asker Judo Club Damer -18 år
Herrer -21 år
S 31. 13 Barne-og ungd.stevne Barn/Ungd.
Harstad Judoklubb
Molde Judoklubb interesserte April S 1 . 13 Stevne
K 9.-11. 6 Katakurs del 11 Alle
Hordaland Judokrets
s 11. 6 Blindern Cup l KIM Senior
OSI-Judogruppa
s 17. 7 NM· Vetaraner Veteraner KIM
Bergen Judo Club
s 17. 7 Østfold Open KIM fra 16 år
Østfold Judokrets
s 18. 7 Østfold Cup G/P-12-16år
Østfold Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Hordaland Judokrets
s 3. 9 Kolstad-Kampen Barn, Ungd. &
Kolstad IL-Judogr. Belte-Cup Senior
s 3.-4. 9 Vestkyst Cup Ungd. & Senior
Bergen Judo Klubb
K 9.-11. 10 Basisfag Alle
Hordaland Judokrets
S 10. 10 lnt.stevne for Ungd. Ungdom
NJJK (3.?) «Vårspretten ’90»
S 24.-25. NORGES Sen. KIM
Harstad Judoklubb MESTERKAP
K 30. ·1 . 13 Eksamenskurstrener Alle
Hordaland Judokretsl & 11
S 31. 13 «Ryggjakast» KIM
Stavanger Judokl./ Rogaland Judokrets
S 31. 13 Åpent Trøndersk
Mesterskap
Levanger Judoklubb
Mai
Juni
Harstad Judoklubb
S 1. 13 Asker Cup for Ungd. J/G – 16 år
Asker Judo Club
K 20.-22. 16 Basisfag Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
S 21. 16 «Ryggjakast» Barn/Ungdom
Sandnes Judoklubb/ Rogaland Judokrets
S 28. 17 Landsdelsstevne Barn
NJJK «Barn l ’90»,
S 28. 17 Trøndercup 1’90 U·P/G,
Trondheim Judokwai
LL 30.-1./5 18
Oslo
s 5. 18
Steinkjer Judoklubb
LL 19. 20
s 24. 21
Krokstad Judoklubb
K 15.-17. 24
Troms Judokrets
K 18.-20. 25
Troms Judokrets
Landslagssamling
Jr. -18 år KIM
Sen.KIM
Steinkjer Cup li Alle
Landslagssamling & Landslaget &
planmøte NM-medaljører
Sandefjord stevne Jr/Ungd ./Barn/
P/G ·KIM
Emne C l, 4.KYU og
NAGE-NO-KA TA oppover
KIME-NO-KATA Alle KYU·
graderte
L 15.-24. 24/25 Sommerleir Alle
Troms Judokrets
K 22.-24. 25 GOSHINJITSU Alle KYUTroms
Judokrets graderte
K 23. 25 Midnattsol SHIAI Alle
B/U/TRNET/KATA
RESIJI,TS FROM ASKER INIERNATIONAI,
JJJDO TOJJRNAMENT
7.- 8.0CTOBER 1989
GIRLS AND BOYS 14 – 18 YEARS
Participants from the Netherlands, Denmark, Sweden,
the Soviet Union and Norway took part in the
tournament, and representatives from all these
countrles were among the winners.
Girls -48 kg.
Nr.1 Cathrine Tvete, Fredrikstad Judoklubb, Norway
Nr.2 Monica Halle, Asker Judo Club, Norway
Nr.3 Pernilla Carlsson, IK Sødra, Sweden
Nr.3 Linda Wåtz, Judo-gymnaset, Sweden
Girls -52 kg.
Nr.1 Pemilla Anderson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Jessica W estberg,IK Sødra, Sweden
Nr.3 Katrine Karlson, NJJK, Norway
Nr.3 Kari Hagen, Vennesla Judoklubb, Norway
Nr.5 Karin Bafver, Stenungssund, Sweden
Nr.S Annika Molin, Lilla Edet, Sweden
Girls -56 kg.
Nr.1 Maria Gustavsson, Linkøping, Sweden
Nr.2 Anna-Maria Jalonen, Sundsvall, Sweden
Nr.3 Anette Johansson, Lindome, Sweden
Nr.3 Nina Haugen, Larvik judoklubb, Norway
Nr.S Vivi Olsen, NJJK, Norway
Nr.5 Laila Sandblost, Sandnes judoklubb, Norway
Girls -61 kg.
Nr.1 Bianca Lyon, Judo Bond Netherlands
Nr.2 Ludmilla Tiltinia, Riga, Latvia
Nr.3 Hege Aar, Trondheim Judo Kwai, Norway
Nr.3 Liv Bue, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Siv Hardersen, Harstad Judoklubb, Norway
Nr.5 Elisabeth van der Nal, Judo Bond Netherlands
Girls +61 kg.
Nr.1 Helen Sjøstrøm, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Melinda Majerscik, Hurdal Judoklubb, Norway
Nr.3 Ilse Vuyesters, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Mona Rydberg, Trondheim Judo Kwai, Norway
Boys-45kg.
Nr.1 Johan Petterson, Vasterås, Sweden
Nr.2 Mathias Brage, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Thomas Johansen, Bergen Judo Klubb, Norway
Nr.3 Jan Erik Poulsen, Ålesund Judoklubb, Norway
Nr.5 Stian Iversen, Haugaland Judoklubb, Norway
Nr.5 Felix Polis, Riga, Latvia
Boys -50 kg.
Nr.1 John Forselius, Team Sweden
Nr.2 Henry Møller, Team Sweden
Nr.3 Pontus Granflo, Staffanstorp, Sweden
Nr.3 Anders Nielsen, Team Denmark
Nr.S Joachim Ericsson, IK Sødra, Sweden
Nr.S Krim Talia, Gavle, Sweden
Boys -55 kg.
Nr.1 Magnus Bøklin, Staffanstorp, Sweden
Nr.2 Alexander Aamodt, IPPON judoklubb, Norway
Nr.3 Martin Stribell, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Leonid Dorfman, Riga, Latvia
Nr.5 Ketil Haug, Elverum Judoklubb, Norway
Nr.5 Magnus Granlund, Stenungssund, Sweden
Boys-60 kg.
Nr.1 Lars Thygesen, Team Denmark
Nr.2 Yuri Savtchenko, Riga, Latvia
Nr.3 Jørgen Moland, NJJK, Norway
Nr.3 Mathias Petterson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Jønsson, Staffanstorp, Sweden
Nr.5 Henrik Kalberg, Judo-gymnaset, Sweden
JUDO-magasinet 1/90
Boys-65kg.
Nr.1 Dmitry Bolshakov, Riga, Latvia
Nr.2 Ronny Rydberg, Trondheim J.kwai, Norway
Nr.3 Odd Sandnes, NJJK, Norway
Nr.3 Thomas Kristiansen, NJJK, Norway
Nr.5 Vegard Dybvad, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Marco Oord, Judobond Netherlands
Boys -71 kg.
Nr.1 Jens Strandberg, Team Sweden
Nr.2 Alexander Køster, Stenungssund, Sweden
Nr.3 Berge Ofstad, Kragerø Judoklubb, Norway
Nr.3 Niklas Hansson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Andersson, Team Sweden
Nr.5 Jesper Johansson, Stenungssund, Sweden
Boys-78kg.
Nr.1 Tony Katz, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Andreas Sigas, Team Sweden
Nr.3 Roland Cronestad, Judo-gymnsaet, Sweden
Nr.3 Sven Benkes, IPPON Judoklubb, Norway
Nr.5 Muharern Emeci, Drammen Judoklubb, Norway
Nr.S Aksel Hellem, IPPON Judoklubb, Norway
Boys+78kg.
Nr.1 Anders Bengtsson, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Atle Jørgensen, Jessheim Judoklubb, Norway
Nr.3 Teije Roaldstveit, Hurdal Judoklubb, Norway
EM jr 1989
Kvinner:
-48 kg: l. van Stokkum, Holland 2. Damman, BRD
3. Bomemann, Østerrike og Frantzuzu, Israel 5.
Strzalkowska, Polen og Martorell, Frankrike
-52 kg: l. Gal, Holland 2. Pekli, Ungarn 3.
Summers, Storbritannia og Deliege, Belgia 5.
Armonaite, Sovjet og Urbanska, Polen
-56 kg: l. Voloboueva, Sovjet 2. Gustavson,
Sverige 3. van de Caveye, Belgia og Heyne, DDR 5.
Kubica, Polen og Britton, Storbritannia
-61 kg: l. Bogomiagkowa, Sovjet 2. McQuarrie,
Storbritannia 3. Janisson, Frankrike og Lyon,
Holland 5. Kreth, BRD og Smolen, Polen
-66 kg: l. Howey, Storbritannia 2. Micouin,
Frankrike 3. Stusakova, Tsjekkoslovakia og
Moussaeva, Sovjet 5. Lazarova, Bulgaria og
Godinho, Portugal
-72 kg: l. Werbronk, Belgia 2. Murand, Frankrike 3.
Juszak, Polen og Broeders, Holland 5. Kourtelessi,
Hellas og Todorova, Bulgaria
+72 kg: l. Potte], Frankrike 2. Becker, BRD 3. v.d.
Lee, Holland og Walczak, Polen 5. Bondarenko,
Sovjet og Wenkova, Bulgaria
Menn:
-60 kg: l. Askolese, Italia 2. Donohue, Storbritannia
3. Tar, Ungarn og Trautmann, BRD 5. Gousseinov,
Sovjet og Mikkonen, Finland
-65 kg: l. Schmidt, DDR 2. Abdoune, Frankrike 3.
Bom, Sveits og Gafourov, Sovjet 5. Shelli, Israel og
Korhonen, Finland
-71 kg: l. Dgouebouadze, Sovjet 2. Brambilla, Italia
3. Dott, BRD og Frenz, DDR 5. Haimberger,
Østerrike og Kuka, Jugoslavia
-78 kg: l. Akobgjanian, Sovjet 2. Spittka, DDR 3.
Pisula, Polen og Pusztai, Ungarn 5. Lambacher,
Sveits og Bucher, Østerrike
-86 kg: l. Villar, Spania 2. Dannies, DDR 3.
Bagaouri, Sovjet og Nastula, Polen 5. Vasseur,
Frankrike og Lidgren, Sverige
-95 kg: l. Gaourgachvili, Sovjet 2. Hax, BRD 3.
Friedrich, Ungarn og Sargent, Storbritannia 5.
Koevoet, Holland og Heyer, BRD
+95 kg: l. Khakhaleichvili, Sovjet 2. Tzaianov,
Bulgaria 3. Borkowski, BRD og Douillet, Frankrike
5. Byl, Holland og Berezowski, Polen
Resultatbørs
NM · JUNIOR 1989
Lag:
Menn j r: l. Østfold 2. Iveland/Arendal3. Ippon og
Nord-Trøndelag 5. Marienlyst JC og Trondheim JK
Kvinner jr: l. Østfold 2. Asker
Individuelt:
Menn jr:
-56 kg: l. Knut Harefallet, Fredrikstad JK 2.
Alexander Aamodt, Ippon 3. Jørn Terje Krekling,
Steinkjer JK og Svein Ove Øglænd, Sandnes JK
-60 kg: l. Anders L. Lie, Marienlyst JC 2. Rolf
Johnsen, Kolstad IL- judogruppa 3. Kenneth
Øv land, Vennesla JK og Jøran Paulsen, NJJK
-65 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Vegard Dybvad,
Asker JC 3. Pål Haug, Elverum JK og Ronny
Rydberg, Trondheim JK
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon 2. Karl Erik Slettebø,
Marienlyst JK 3. Dag Inge Hagerup, Trondheim JK
og Geir Aage Jacobsen, Asker JC
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK, 2.
Geir Haakstad, Bodø JC 3. Tore Kongshaug,
Namsos JK og Sven Benkes, Ippon JK
-86 kg: l. Atle Jørgensen, Jessheim JK 2. Rolf
Pettersen, Stålkameratene IL – judogruppa 3. Steinar
Roppen Olsen, Arendal JK og Torgeir Pedersen,
BodøJC
+86 kg: Morten Roger Olsen, Borge JK 2. Teije
Roaldstveit, Hurdal JK 3.Hans Løken, Marienlyst JC
Kvinner jr:
-48 kg: l. Monica Halle, Asker JC 2. Cathrine
Tvete, Fredrikstad JK 3. Monica Enoksen, Hammerfest
JK og Beate Krogstad, Vennesla JK
-52 kg: l. Siri Marte Hollekim, Verdal JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. Emily S. Pope, Karasjok JK
og Margrethe Karlsen, Asker JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Anne Berit
Olsen, Sarpsborg JK 3. Vivian Olsen, NJJK og Hege
Pettersen, Trondheim JK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK 2. Liv
Bue, Asker JC 3. Lisa Grinaker, Molde JK og Tanja
Rønsen, Marienlyst JC
-66 kg: l. Tone Fager li, Sarpsborg JK 2. Mona
Roaldstveit, Hurdal JK 3. Mona Rydberg, TrondheimJK
SI’UDENTMFSI’ERSKAPET 1989
Kvinner:
-61 kg: l. Kristin Aksnes, NTH 2. Lisbeth Larsen,
TIH 3. Anne Thelle, UiO
+61 kg: l. Camilla Hellem, A VH 2. Line Jonassen,
TIH
Menn:
-71 kg: l. David Verdu, NTH 2. Knut Robøle, NTH
3. Kjetil Henninen, NTH
-78 kg: l. HAvard Moe, NTH 2. Tor Murvold, TIH 3.
Tom Ståle Nordtvedt, NTH
+78 kg: l. Nils Knutsen, NTH 2. Svein O. Askeland,
BIH
ÅPEN MIX: l. Håvard Moe, NTH 2. Knut Robøle,
NTH 3. Nils Knutsen,
NTH og Svein O. Askeland, BIH
Sandefjord Cup 2.12.89
Kvinner:
-48/52 kg: l. Cathrine Tvete, Fredrikstad JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. May Elin Balk, OSI
-56 kg: l. Vivi Olsen, NJJK 2. Ester Myrebøe,
Bergkameratene IL
-61/66 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK
+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2. Melinda
Majercsik, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Anita Koop, Sandefjord JK
Menn:
-60 kg: l. Kenneth Øvland, Vennesla JK 2. Knut
Harefallet, Fredrikstad JK 3. Alexander Aamodt,
Ippon JK og Kawal Singh, Lier JK
-65 kg: l. Fredrik Hoff, Ippon JK 2. Ole Martin
Søndervik, Sandnes JK 3. Vegard Dybvad, Asker JC
og Odd Sandnes, NJJK
-71 kg: l. Geir Aage Jacobsen, Asker JC 2. Jan
Robert Kristensen, Stavanger JK 3. Tom Andersen,
Sandefjord JK og Svein Hagen, Rykkirm JK
-78 kg: l. Sven T. Benkes, Ippon JK 2. Jarle
Kræmer, Vennesla JK 3. Per K. Molund,Stavanger
JK og Oscar Helium, Sandefjord JK
‘ kg: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Ole B.
.- ulsen, Stavanger JK 3. Sven A. Henriksen,
Fredrikstad JK og Muharem Emeci, Drammen JC
+86 kg: l. Svein Gårdsø, SandefjordJK 2. Morten
Rosenwinge, Fredrikstad JK 3. Tore v. Sørum,
Brumunddal JK og Teije Roaldstveit, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Svein
Gårdsø, Sandefjord JK 3. Knut Harefallet, Fredrikstad
JK og Morten R. Olsen, Borge JK
LANDSSI’EVNE, UNGDOM – GUTTER
SANDEFJORD 25.11.89
-36 kg: l. Andreas Hopstock, Kragerø JK 2. Torfirm
Stave, Skien JK 3. Morten Salomonsen, Stavanger
JK og Roy Bjørnar, Jessheim JK
-40 kg: l. Morten Kompen, NJJK 2. Ole Chr.
Langfjæran, Levanger JK 3. Lars Fr. Stople,
Sarpsborg JK og Trond Sverre Hagelin, Vennesla JK
-44 kg: l. Jan E. Paulsen, Ålesund JK 2. Thomas
mnnesen, Bergen JK, 3. David Johansen,
åkerøy JK og Jon H. Friberg, Drammen JC
-48 kg: l. Tommy Einarson, Borge JK 2. Claus
Johnsen, Krokstad JK 3. Michael Rygh, Skien JK og
Stian Iversen, Haugaland JK
-52 kg: l. Tom A. Kristiansen, Bergen JK 2. Per
Olav Svendsen, Sarpsborg JK 3. Tor G Isdahl,
Haugaland JK og Andre Sunde Nilsen, NJJK
-56 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2. Eivind
SØrbo, Asker JK 3. Svein O. Øglænd, Sandnes JK og
Jørn T.Krekling, Steinkjer JK
-60 kg: l. Jens Firmstad, Steinkjer JK 2. Trond
Gubberud, Bergkameratene IL- judogruppa 3.
Ronny Olsen, Stavanger JK og Frode Waksvik,
ÅlesundJK
-65 kg: I. Petter Rognlid, Budosør JC 2. Thomas
Halvorsrød, Tønsberg JK 3. Torfirm Håkonsen ,
Larvik JK og Thomas Kristiansen, NJJK
-71 kg: l. Tomas Ross, Budosør JC 2. Tore
Kongshaug, Namsos JK, 3. Carl Fredrik Bjor,
Sarpsborg JK og Pål Haug, Elverum JK
-78 kg: l. Per A. Aalien, Asker JC 2. Arnstein
Brekke, Jessheim JK
Judobutikk Judo-magasinet – 25
PRISLISTE OVER MATERIEL
(pr. januar 1990)
NJPs lovhefte ……………………………………………………………………. kr. 10,-
lntroduksjonshefte ……………………………………………………………….. kr. 30,-
Aktivitetslederl<urshefte ………………………………………………………… kr. 40,-
lntemasjonale kampregler ……………… …………………………………….. kr. 25,-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte ………….. …….. .. .. ………………. kr. 40,-
Basisfagkurshefte ……………………………………………………………….. kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ………………………………………………………………. kr. 40,-
Stevnereglement …………………………………………………………………. kr. 20,-
Graderingsreglement …………………………………………………………… kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti ……………………………. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo …………………………………………. kr. 15,-
Wolfgang Biedron’s «Lærobrev» :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ………………………………….. …………….. kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 ………………………………………………… kr. 160,-
Nr. 1 og nr. 2 …………………… .. ………………………………………… …… kr. 250.-
Judopass m/etui .. …………………………………………………………. …… .. kr. 25,-
Graderingsmerker ……………………………………………………………. …. kr. 10,-
Diplom/Gradering ………………………………………………………………… kr. 10,-
NJF’s jakkemerke (metall) ……………………………………………………. kr. 25,-
NJF’s jakkemer1<e (brodert) …… …………………………………………….. kr. 10,-
NJF’s trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener …………. kr. 20,-
NJF’s dommerving (brodert) C, B og A dommer ……………………… kr. 20,-
Forbunds-slips m/NJPs broderte merke (mørk blå silke) ………….. kr. 100,-
TRIM-mer1<e (bronse, sølv) …………………………………………………… kr. 15,-
STEVNE-merl<e (bronse, sølv) ….. .. …….. .. ………………………………. kr. 15,-
KATA-merke (bronse, sølv) .. ………………………………………………… kr. 15,-
Video: «Judofighter» (musikk) ……………………………………. .. …… kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» …………………………………………. …… .. … kr. 200,-
«JIGORI KANO CUP» ………………………………………………. kr. 595,-
Leie av video: «Judofighter»(musikkvideo) Pr.uke: ………………….. kr. 50,-
Depositum : kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» ………… Pr.uke : …………………………. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
«EM-herrer 1985» Hamar … Pr.uke: …………………. …….. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
«VM-D/H 1987″ Essen Pr.uke: …………………………. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER … ………………………………………… …….. Gratis
TRIM MED JUDO ………………………………………………. Gratis
NJPs emblem (stickerlklistremer1<er) i farger .. ………………………… kr. 5,-
Graderingsplakater ……………………………. .. ……………………………… kr. 50,-
Posters ………………………………………………………………………………. kr. 100,-
Kari Rolfsen’s judoplakat ………………………………… …….. ……………. kr. 100,-
Brodert mer1<e …………………………………………. …………………………. kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter (gummierte, alle klubber) ………………. kr. 150,- r- ——- —- ———- Avsender:
Navn: ……… ………….. …………… ….. … ………… ..
Adresse: ….. ……………………. ………… …………. .
Postnr./sted: …. …………………………… …… ….. ..
®: ………………………………………….. .
Bes ti llingskupong
Send meg følgende artikler: anta l o
o
o
o
o
L ————- — ~—— — — ~
JUDO-magasinet 1/90
26
Kvinner:
NORGES CUP
Rose Cup 3.2.90
(arr. Molde JK)
-48/52 kg: l. Kathrine Karlsson, NJJK 2.
Cathrine Tvete, Kråkerøy JK 3. Siri M.
Hollekim, Verdal JK og Monica Halle, Asker
JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Gun
A. Totland, Verdal JK 3. Bente Stokke,
Kolstad IL og Vi vi Olsen, NJJK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Kråkerøy JK 2.
Liv Bue, Asker JC 3. Janne Haugdal, Kolstad
IL og Monica Økshaug, NJJK
-66/+66 kg: l. Mari K. Jensen, Molde JK 2.
Mildrid Flø, Ulstein JK 3. Mona Rydberg,
Trondheim JK
Menn:
-60 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2.
Jøran Paulsen, NJJK 3. Jørn Teije Krekling,
Steinkjer JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Stig Traavik, NJJK 2. Thomas
Kristiansen, NJJK 3. Ronny Rydberg,
Trondheim JK og Rolf Johnsen, Kolstad IL
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon JK 2. Geir Åge
Jacobsen, Asker JC 3. Ivar Erik Bergum,
Molde JK og Odd Sandnes, NJJK
-78 kg: l. Frank Evensen, Sandefjord JK 2.
Johnny Roaldseth, Trondheim JK 3. Steffen
Krogh Pedersen, Bergen JK og Helge
Engebø, Førde JK
-86/+86 kg: l. Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL 2. Atle Jørgensen, Jessheim 3. Hans P.
Grønmyr, Langevåg JK
Kvinner:
NORGESCUP
Blindern Cup I, 11.2.90
(arr. OSI – judogruppa)
-48/52 kg: l. Eva Wikstrom, Sundsvall 2.
Pernilla Andersson, Judogymnaset Sverige 3.
Marianne Weidemann, NJJK og Linda Wåts,
Judogymnaset Sverige
-56/61 kg: l. Liv Bue, Asker Jc 2. Pernilla
Unebrandet, Uppsala 3. Monica Økshaug,
NJJK og Mia Ermanno, Judogymnaset
Sverige
-66/+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2.
Mia Kinnunen, Nacka 3. Mari Jensen, Molde
JK og Gerd Persson, Sundsvall
Menn:
-60 kg: l. Tomas Elding, Nacka 2. Kenneth
Øvland, Vennesla JK 3. Bjørn Lauritsen,
Oslo JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Jakob Reinius, Uppsala 2. Mathias
Johanson, Udevalla 3. Kjartan Johansen,
Skien JK og Staffan Øhrberg, Sundsvall
-71 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Tobias
Frygner, Goteborg 3. Marcello Novais,
Judogymnaset Sverige og Dag Andre
Espeseth, Bergen JK
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg
JK 2. Sven Tanab Beukes, Ippon JK 3. Geir
Haakstad, Bodø JK og Jarle Kræmer,
VenneslaJK
-86 kg: l. Kay-Otto Nilssen, OSI 2. Kurt
Leere, Sarpsborg JK 3. Trygve Toijussen,
Bergen JK og Rune Enget, Drammen JC
+86 kg: l. Åke Sundqvist, Uppsala 2. Kim
Andersen, NJJK 3. Per Magne Eide, Bergen
JK 3. Siri M. Hollekim, Verdal
r————– ————,
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei l
N-1351 RUD
L—————————~
JUDO-magasinet 1/90
Resultatbørs
NM lag, senior. 9.12.89
(arr. Molde Judoklubb)
Kvinner:
l. Østfold krets 2.NJJK 3. Marienlyst JC og
Møre og Romsdal krets Il 5. OSI – judogruppa
og Trondheim JK
Menn:
l. NJJK I 2. Bergen JK 3. OSI – judogruppa I
og Trondheim JK 5. Østfold krets og NJJK Il
NORGESCUPEN 1990
-de som leder etter 2 stevner
(Rose Cup og Blindern Cup I):
Kvinner:
-48/52 kg: Kathrine Karlsson, NJJK – 20
poeng
-56 kg: Hege Aar, Trondheim JK – 20
poeng
-61 kg: Liv Bue, Asker JC – 30 poeng
-66/+66 kg: · Mari Jensen, Molde JK – 25
poeng
Menn:
-60 kg: Alexander Aamodt, Ippon JK –
21 poeng
-65 kg: Stig Traavik, NJJK – 20 poeng
-71 kg: Odd Sandnes, NJJK- 25 poeng
-78 kg: Frank Evensen, Sandefjord JK og
Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK – 20
poeng
-86 kg: Kay-Otto Nilssen, OSI – 20
poeng
+86 kg: Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL- 20 poeng
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne» i judo-Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke». Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS· art. nr. 111 ·Kr. 294,·
«ELIN» P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college-genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T-shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
101 rød
101 blå
111
121
Antall
BELTER ·art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraklfritt.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
131
141
151
Antall
Navn: ………………….. ,.,,, …………….. ,,»»»‘»‘»‘ …. u …….. ,, .. ,,.,, …….. , ……………. ,,,,,,,,, ………. ………………………………….. ,, •• ,.. »»»»'»»»»»»»'»»»»»‘
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Postnr.: …………………………………………. Sted: ………………………………………………………………………………………………………………………….. .
JUDO SPORT AS
Hauger Skolevei 1,
1351 RUD.

Judomagasinet, nr 1 – 1989

Judomagasinet, nr 1 – 1989
Intervju
PORTRETTET:
VÅR NYE LANDSLAGSTRENER.
Av Jan Sørlie
V ÅR TIDLIGERE landlagstrener
Rune Sundland valgte å pnontere
egen utdanning i januar i år, (lykke til
Rune), dette er Runes etterfølger:
JUDO-magasinet stakk innom
do jo’ n til NJJK for å få en liten
prat med Bobby om hva han syns om
norsk judo og hva planene framover
er. Det som skulle være en liten prat
viste seg å bli halvannen time preget
av entusiasme, mange synspunkter på
hva som kan og må gjøres for å heve
nivået, og stor iver etter å utvikle
norsk judo.
Stoyanov om de krevende og
utfordende oppgavene vi står overfor:
-Vi kan ikke bare si: La oss
trene mer, bli gode, og hente medaljer
i de store mesterskapene. Man må
kjenne prisen for et godt resultat. Man
kan ikke uten videre oppnå ‘profesjonelle’
resultater fra et ‘amatør-nivå’.
Konkurransen i internasjonal judo er
enormt hard, og det er bare små marginer
som skiller en medaljeplass fra en
middels plassering.-
JUDO-maga:~inct l/89
Judo-magasinet side 2
Som eksempel trekker Stoyanov fram
Frankrike som har mer enn 500 000
judo-utøvere, har tilsammen 9 trenere
for dame- og herre-landslaget, har 5
massører til å ta seg av ømme og slitne
muskler, men som tross dette ‘bare’
klarte en gullmedalje i Seoul. Dette
viser at det kreves veldig mye satsing,
både av den enkelte utøver og av støtteapparatet
rundt, før vi kan hevde oss
på topp-nivå. Stoyanov sier at det er
viktig å være klar over dette dersom vi
forlanger topp resultater av norske judoutøvere.-
Videre sier Stoyanov : -Vi må
kreve at en judoka i landslags-sammenheng
trener to ganger daglig, men
nødvendigvis ikke bare judo. Det er
viktig for en judoka, og ikke minst for
en trener, å kunne trekke lærdom fra
andre idretter. – Som eksempel nevner
han bl.a. svømming, bryting, vektløfting.
Stoyanov mener at det er viktig
at en trener har kunnskaper u ten om det
rent judotekniske: -Emner som
metodikk, systematikk, styrke-, utholdenhet-
og bevegelighetstrening,
helse og ernæring er viktige kunnskaper
en god judotrener må ha . Dessuten
er det viktig med differensiert trening.
Vi er alle individualister og har et forskjellig
behov for trening, og en god
trener må være klar over og legge opp
treningen etter dette.
På spørsmål om hvordan
landslagene skal bygges ut framover
svarer Stoyanov:
-Et realistisk mål innen rimelig
tid bør være 4 – 5 gode judoka i hver
vektklasse. Det vil føre til større konkurranse
om å få delta i stevner, og det
vil føre til at man hele tiden har en
utøver å sette inn i en konkuranse dersom
en annen f.eks . skulle være skadet.-
Om norsk judo generelt har
Stoyanov følgende å si:
-Det er svært viktig å arbeide
mer med bredden i norsk judo. Skal
PARIS TURNERINGlike
tøff som selve VM?, av Stig Traavik
«Toumoi de la Ville de Paris, avec les mei//eures
judaka du monde», ( …. , med de beste judoka i verden)
• slik markedsførte franskemennene turneringen sin, og den
var absolutt i verdensklasse. Rune Bergmann, jeg selv og
«Bobby» var spesielt invitert for anleoningen for å representere
vårt land.
Turneringens største overaskelse kom allere·
de i første kamp i 65 kg klassen. Yamamoto, regjerende
verdensmester og OL bronsemedaljør tapte mot spanjolen
Lorenzo. Lorenzo gikk ut i neste kamp, og dermed var
man kunne bygge opp et sterkt og godt
landslag, må man ha nokjudoka å velge
blant. Dette betyr at mye av det
grunnleggende arbeidet må legges til
klubbene og regionene rundt i hele
landet. Det vil være her at den talentfulle
judoka tas vare på og gis den
grunnleggende trening, mens landslagstrening
kommer inn på et senere
tidspunkt for å utvikle videre. Dette
betyr at det er helt nødvendig å utdanne
flere og bedre trenere. Legges det
mye arbeid på dette området nå, vil det
spare oss for mye ekstra-arbeide senere.-
-Man må jobbe med å spre judoen
slik at man ikke sitter med et
stort, ‘judo-sentrum’ mens resten av
landet blir glemt. Det vil gå ut over
bredde, nivå og rekruttering.
Regionstreningene er derfor et viktig
satsnings-område.-
Men Stoyanov er også klar
over at mye av utviklingen av norsk
judo er avhengig av økonomi:
-Skal man stille store krav til
kvalitet hos trenerne og kreve at utøverne
trener to ganger daglig, må man
kunne hjelpe disse økonomisk. Det er
ikke snakk om å bli profesjonell, men
det er ikke til å komme i fra at det
koster både tid og penger å være en
utøver eller trener i verdensklasse i
dag. Bonus-ordningen som NJF har
innført (se februar-INFO) er et skritt i
riktig retning. Det skal stilles krav om
resultater, men resultater skal også belønnes
når de oppnås.-
-Det vil også koste å bygge opp
regionene, utvikle bedre trenere og
klubber. Og· hvor skal vi få midlene
fra? Vi trenger sponsorer, men sponorer
får vi kanskje ikke før vi har resultater
…… .. Dette er et komplisert spørmål
som må løses,- avslutter Boris/av
Stoyanov.
Judo-magasinet ønsker
Bobby Stoyanov lykke til med ®
– oppgaveneframover! ~
Yamamoto ut av turneringen. Dette var ikke den eneste
overaskelsen, flere EM, VM og OL medaljører ble uplasserte,
så de norske de~agerne var i godt selskap.
Jeg selv gikk dessverre på et hantei tap mot
hollenderen Jaco Quist i første kamp (65 kg) og var dermed
ute av konkurransen. Rune i 71 kg klassen molte hollenderen
Med dy M ug i sin første kamp. Denne kampen kontrollerte
Rune og vant klart på hantei. l neste kamp molte Rune
tsjekkeren Vensek. Vensek pådro seg tidlig en shido, men
etter dette fikk Rune shido for passivitet og tapte på hantei.
Turneringen ble altså ingen triumf for norsk
judo, men vi er blitt noen erfaringer rikere og håper å komme
sterkere tilbake senere i sesongen. ®
u
li
JUDO-magasinet
Organ for Norges Judoforbund
utgitt i samarbeide med et freelance
team.
•Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
•Telefon: 02 – 518800
•Telefax: 02 – 132989
•:Redaksjon: Sigurd Carson, Jan
Sørlie og Alfredo Chinchilla.
•Layout forside: Terje Jensveen.
•Bilde forside: Gr~te Utstumo.
•Lay out: ACh.
•Fotolab: JanS.
•Repro & fotosats: ACh (svart/llvitt).
•Montering og pastearb.: ACh.
•Trykk: Hestholms boktrykkeri A/S
Abonnement utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets lisensregistrerte
medlemmer sammen med
judo-forsikring.
Løssalgpris Kr. 25,-
Årlig abonnement Kr. 100,Annonser:
Annonsehenvedelser
rettes til Forbundskontoret.
Vi takker for gode råd fra Ragnhild
Olsnes, Stein Utstumo, Reda soft
ideas, Runar Forseth og Studentenes
Fotoklubb v/ Anne Pagenhart.
JUDO-magasinet reflekterer ikke
nødvendigvis redaksjonens eller
Forbundets syn, alle artikler står for
forfatternes egen regning og gode
vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatelse
fra artikkelforfatteren. Annet stoff
kan gjengis vederlagsfritt med
kildehenvisning.
Judo-magasinet side 3
NJF ‘s president har ordet:
. VI SER I DAGENS
SAMFUNN at behovet for
informasjon og kommunikasjon
er større enn noen gang. Samtidig
er informasjons- og kommunikasjonsmidlene
flere enn før.
Fra Norges Judoforbund går
som kjent det meste av informasjonene
nå ut via brev, telefoner,
møter og meldingsbladet «INFO».
ADMINISTRASJONEN bruker m.a.o. i dag mye tid og
penger på å få ut informasjon til «rette vedkommende» i organisasjonen.
Spørsmålet er: Når informasjonen ut til alle som skal ha den?
Fungerer kommunikasjonen mellom organisasjonsleddene som den
skal? Mange mener at svaret på disse spørsmålene er nei, og dette
må selvsagt styret i NJF ta alvorlig. Hva kan gjøres for å bedre
situasjonen?
BLADET «Norsk Judo» gikk inn i 1987, etter at redaktØren
Atle Lundsrud gjennom flere år hadde bygd opp et bra blad.
Mange har savnet det, og styret ønsker å ta konsekvensen av dette.
Vi fremmer derfor forslag om å utgi -og finansiere- «JUDO-magasinet».
HV A KAN VI OPPNÅ med å sette i gang et slikt prosjekt?
Klarer vi å lage et godt blad, tror jeg vi kan oppnå mye. Det
viktigste er å nå ut med informasjon innad og utad. For styret er det
av uvurderlig betydning at vi kan komme ut med de vedtak som
fattes, og informere om bakgrunnen for disse. Vi vil på en helt annen
måte enn nå kunne få fram hvilke mål vi har og hvilke strategier vi
til enhver tid mener er aktuelle. (INFOen når ut til en brøkdel ev
medlemmene). For eksempel nye kampregler, dommerregler osv.
kan informeres direkte om, i motsetning til idag hvor slike opplysninger
gjerne har vært igjennom flere ledd før de når fram til utøverne
-om de da i det hele tatt når fram-.
FoR administrasjonen vil mye arbeid kunne spares ved at
spørsmål de i dag svarer på pr. telefon og brev, til enkeltpersoner og
klubber, kan gis svar på i JUDO-magasinet. Gode ideer kan spres,
f. eks. kan klubber med vellykkede tiltak eksponeres og slik inspirere
andre, og medlemmene får et debatt-forum.
FoR Å KUNNE NÅ DISSE MÅLENE, er det en forutsetning
at JUDO-magasinet spres til medlemmene våre. Vi foreslår
derfor en lisensordning som bl.a. innebærer JUDO-magasinet i
postkassa hjem til hvert enkelt lisensregistrerte medlem.
Norges Judoforbund er et lite forbund, og vi har ikke råd til å miste
medlemmer pga. for dårlig kommunikasjon i organisasjonen.
Jeg ønsker JUDO-magasinets redaksjon
og lykke til! ~~ ~
. ‘ l· ‘
()fl'( \i l
velkommen
JUDO·magll3inct 1/89
Innledning Judo-magasinet side 4
HVA BØR VI HA INN l JUDO-magasinet
·Region og kretsinformasjon fra hele landet.
Vi kommer til å følge opp regionutviklingen.
Hjelpe å konsolidere
vår nye satsingstrategi
med desentrali:
sering, bidra til kommunikasjon
slik at alle drar fordel av fremgang
i forskjellige deler av landet.
Cathrine Tvete og Monika Halle, Regionsamling, NJJK. ©ACh
; …………………. .
·Reportasjer fra Norges stevner.
Cover up av de viktigste stevner i landet. Vi inviterer klubber
som arrangerer stevner til å markedsføre seg selv ved å sende
·nn rapporter fra stevnene sine.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• •••••••••••••••••••••••
•• •• •• •• •
•PORTRETTET. JUDO-magasinets inviterte .
Vi velger en judopersonlighet innen judo-Norge og tar opp
sterke og kontroversielle meninger .
•INTERNASJONAL JUDO .
Vi følger opp den internasjonale judo- sesongen med spesiell
vekt på EM og VM. Våre utøvere i utlandet vies spesiell
oppmerksomhet.
•Dommer-spalten. Vi lar våre fremste dommere svare
på spørsmål og komme med innlegg som oppklarer regler og
holder oss ajour med nye.
•Judo teknikk. Vi tar for oss en teknikk som har vist seg
å være effektiv i konkurranse judo og fordyper denne .
All Japan Judo Championships ©Kodokan J. I. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•Helse og kost. Diett og slanking er viktige momenter innen vår idrett, selv om det skjer utenfor matta. Skader
som holder oss ‘out of action’ kan ofte forebygges fortere. Landslagets lege og fysioterapeut svarer på spørsmål
og formidler litt kunskap om dette.
•Jus og judo. Ofte har vi lite kunnskap om våre egne og NIF’s lover. Også IJF og lO~ har sine egne retningslinjer
som kan belyses i vårt blad. Organisasjonsrett er også et område: Hvordan starte en judo klubb, hvilke
forpliktelser påtar man seg osv. l NJF regi har vi en lovkomite som kan ta seg av av disse spørsmålene.
•Informasjon fra forbundsstyret. Styret informerer om nye vedtak og bruker anledningen. til å gjøre seg
kjent i judo Norge.
For å skape et spennende blad er vi avhengige av stor deltagelse fra judoutøvere, både mosjonister og
de med høye ambisjoner, dommere og alle tilknyttet vårt idrettsmiljø. Alt materiale, fra bilder til artikler, vil bli mottatt
med stor entusiasme, og til gjengjeld vil dere kunne eksponere meninger, gode bilder osv., og mange vil få glede
av det.
Ellers har vi også tenkt å ha med:
·Lesernes spalte, der man får anledning til å starte en åpen
debatt.
·Vi introduserer en judoklubb.
•Resultatbørs. Nasjonale og internasjonale resultater.
•Judokalender.
•Orientering om regionsamlinger, treningsleirer og
sommerleirer i Norge og utlandet. ~
·Og selvfølgelig litt judohumor. O
JUDO-maguinet l/89
• ~,j:~ftf:fifa’i< 07/1 J ‘IDtf:·o
CfPIJ4C HM’/
_M_UR_A_ J_PN SERVICE …………….. ,……._. .. _.
Det er ikke s~ dyrt ~ reise til Japan som du
kanskje tror, T/R fro kr. 6500,- :\.
Kontakt Yoshi Murakami …… ~-
Telefon 02- 253234 ~,…..::=-‘
]
J
L Teknikk
YOKO TOMOE NAGE
Tekst og bilder av Alfredo Chinchilla
GRUNNFORKLARING
l. Er du høyrevendt, skift til venstre grep (kumikata), med
ukes arm på innsiden. Trekk uke mot deg med høyre arm og
press godt ned med venstre arm; slik at du overfører ukes
tyngde til hans høyre fot.
2. Den vanlige reaksjonen er at uke prøver å få igjen balansen
på sin venstre fot ved å trekke venstre arm til seg.
3. Det er i det øyblikket at du følger reaksjonen til uke og
presser hans venstre arm mot kroppen og/eller nedover,
samtidig som du roterer inn under uke. Det er viktig å gå
dypt under og bak ukes tyngdepunkt, slik at bena er bøyd og
kan strekkes ut når du trekker mot deg (og ikke ifra) .
4. Kastet foregår på høyre side og ikke over deg. Det er en
fordel at uke gjør motstand og prøver å reagere naturlig, med
andre ord ikke være med etter første trekk.
5. Les teksten nøye og se på bildene som illustrerer teknikken,
og gi den gjerne ditt eget personlige preg .
MULIGE KOMBINASJONER I TACHI WAZA
Uchi mata- yoko tomoe nage
l. Tori forsøker venstre uchi mata.
2. Uke blokkerer. (Jigotai)
3. Tori går ut og hans høyre fot roterer i sirkel og avslutter
med yoko tomoe nage.
De ashi barai – yoko tomoe nage
l. Tori angriper ukes høyre ben .
2. Uke fikserer tyngden på den foten.
3. Tori fortsetter bevegelsen med yoko to moe nage .
Ko uchi ga ri- yoko tomoe nage
l. Tori angriper med venstre ko uchi gari.
2. Uke unn viker ved å overføre tyngden til sin høyre fot, og
ta et skritt tilbake med sin venstre fot.
3. Tori fortsetter bevegelsen med yoko to moe nage.
Judo-magasinet side 5
MULIGE KOMBINASJONER
TACHI WAZA- NE WAZA
l. En vellykket yoko to moe nage kan kombineres med tate
shiho gatame. Kastet fØlges på og vi snur oss i det vi kaster.
2. En ikke vellykket yoko to moe nage , når uke står imot med
rett arm, kan følges opp medjuji gatame.
ANDRE SITUASJONER
l. Etter et mislykket seoi nage angrep står uke på knærne
foran tori.
2. Uke prøver å reise seg mens tori presser ryggen hans ned.
3. I det uke prøver å få kontrollen tilbake , i det han reiser seg,
skifter tori trekkretning og roterer inn i yoko tomoe nage.
Kashiwasaki, med hØyre grep og venstre ben, kaster yoko
tomoe nage under treningen pli Kodokan i Tokyo, Japan .
Merk ytre grep og trekk inn mot hans kropp.
Ippon!
Dette dekker forsikringen
Norges Judoforbunds startlisens dekker blant annet
ulykkesforsikring hos Forenede Forsikring. Denne
ulykkesforsikringen tar sikte på å gi deg erstatning
dersom uhellet skulle være ute i forbindelse med utøvelse
av din idrett.
og/eller konkurranser.
Behandlingsutgifter dekkes når behandlingen er foreskrevet
av lege.
Erstatningen ved ulykkesskade er tredelt.
INVALIDITETSERSTATNING: Utbetales etter grad
av medisinsk invaliditet.
Skademelding fås ved henvendelse til Forenede kontorer
eller via telefon 07/58 71 11, ulykkesavdelingen.
Før innsendelse må legeerklæring være utfylt.
HVA FORSTÅS MED ULYKKESSKADE
DØDSERSTATNING: Utbetales hvis ulykken fører
til død!!lig utgang i løpet av ett år.
BEHANDLINGSUTGIFTER: Dekkes for behandling
utover hva det offentlige dekker. Må være som
følge av et ulykkestilfelle.
Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket
ved en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle) uavhengig
av den forsikredes vilje.
Forenede dekker ulykkesskade som skjer på trening
Forsikringen dekker ikke vanlig sykdom eller slitasje/
belastningsskader.
NORGES JUDOFORBUNDS STARTLISENS
Forsikringen gjelder:
a) Under konkurranse og oppvisninger.
b) Under trening på idrettsbane eller innendørshall
på judomatte.
c) Utenfor idrettsbane/ hall .gjelder forsikringen
når det er tale om organisert trening i
idrettsantrekk under oppsikt av judotrener/
lagleder, eller når judotrener/lagleder
kan dokumentere at skaden er skjedd
under trening som inngår i planmessig
judotreningsprogram. Elementer i trening
fremgår i oversikt fra Judoforbundet.
d) Under direkte vei til/fra konkurranser,
JUDO-maguinet 1/89
enten aktive/trenere reiser samlet eller hver for
seg. Videre gjelder forsikringen under direktereiser
til/fra organisert trening som nevnt
ovenfor.
Under reise til konkurransere som foregår utenfor
treningens hjemsted, gjelder forsikringen
også under oppholdet på konkurransestedet,
dog høyest en uke før første og inntil tre dager
etter siste konkurransedag.
e) Startlisensen gjelder fra 01.09 det ene år til
01.09 det andre år. Når lisensen betales etter
forfall, gjelder den fra betalingsdato og betales
fullt ut. Forsikringspremien er inkludert
i startlisensen. Startlisensen er også
kvittering for betalt premie for ulykkesforsikring
i Forenede.
A-LISENS
A-lisensen gir dekning for aktive/trenere,
og er obligatorisk. Forsikr.summer: Invaliditet
500 000, død 20 000, behandlingsutgifter
25 000.
B-LISENS
B-lisensen gir dekning for ledere/dommere
ved direkte reise til/fra stevne, og er frivillig.
Fors.summer: Invaliditet 500 000, død
20 000, Behandlingsutgifter 25 000.
• • • og slik går du frem!
Innmelding skjer ved utfylling og betaling av postgiro-blankett. Telefonisk spørsmål i den forbindelse rettes til Norges Judoforbund
(02/51 88 00) eller Forbund-/Foreningsavdelngen i Forenede Forsikring (02/86 02 38).
. . . og levere eller sende den sammen med utfylt
legeerklæring til Forenede Forsikrings ulykkesavdeling,
Postboks 237, 7001 Trondheim.
Har ulykkesskaden skjedd, må du fylle ut <<Melding om ulykkesskade.
Idrett» .. .
Ulykkesavdelingen behandler skadeoppgjøret
så snart som mulig –
telefoniske henvendelser rettes til
Ulykkesavdelingen (i07/58 7111).
Til slutt får du utbetalt det erstatningsbeløpet
du har krav på etter
avtalen mellom Norges Judoforbund
og Forenede Forsikring.
JUDO-magl8inct 1/89
Returadresse: Norges Judoforbund, Hauger Skolevei 1, 1351 RUD.
Fakta om vår nye samarbeidspartner «in spe» – Forenede Forsikring
1300 ansatte over hele landet
Forenede-Gruppen har hovedsete og administrasjon i
Trondheim. Ut fra denne sentrale beliggenheten har
vi spredt vår virksomhet over hele landet.
Du finner Forenede-logoen overalt. Vi forsikrer mennesker,
hus og hjem, biler, reiser, fabrikker og sykler,
bare for å nevne noen eksempler.
Tyngdepunktene i Forenede ligger naturlig nok i
Trondheim og Oslo. Forbunds- og foreningsavdelingen,
som eventuelt blir nærmeste samarbeidspartner
til Norges Judoforbund, har base i hovedstaden. I
Trondheim og Oslo finnes også en god del av våre
tekniske eksperter og jurister, likeledt;s våre EDB-sentraler.
Ellers er desentralisering et nøkkelord for vår
virksomhet.
Vi vil at Forenedes rådgivere skal
være så nær kunden som mulig. Det
gir bedre innsikt i problemer og løsninger,
raskere og bedre service,
enten det gjelder skadeoppgjør, en
besiktigelse eller en gjennomdrøfting
av ~n kontrakt. Vi ønsker en likefrem
og uformell tone og enkle admi-·
nistrative rutiner. Men vi har også
det krav at hvert eneste kontor rundt
i landet skal drives lønnsomt.
rer med rundt regnet 200 autoriserte
rådgivere, dessuten har vi 45 selvstendige
assuransekontorer.
Hensikten med en slik organisering
er til syvende og sist å møte våre kunder
på en best mulig måte:
Du skal få hjelp overalt, spesielt viktig
synes vi det er at du hele tiden har
kontakt med en og samme person,
en rådgiver du vet du kan stole på.
HVER 7. NORDMANN ER
LANDET ER DELT KUNDE I FORENEDE
I NI REGIONER
Eller med andre ord: Cirka en halv
Vi har delt landet i ni regioner som million mennesker og bedrifter har
alle har hvert sitt regionkontor. Disse forsikret seg selv og sine eiendeler
er delt i to med en ansvarlig region- i Forenede Forsikring. Mange har
sjef for privatmarkedet og en for gjort det gjennom en kollektiv forbedriftsmarkedet.
Rundt regionkon- sikringsordning – like god som en
tarene finnes det et nett av avdelings- , i. individuell forsikring, men rimeliog
distriktskontorer. I alt 60 konto- gere.
FORENEDE- SELSKAPET
FOR ORGANISASJONENE
Forenede Forsikring har vært et pionerselskap
i arbeidet med «å innføre
flest mulig kollektive forsikringer for
organisasjoner, bransjer og bedrifter,
for på den m~ten å gi mulighet for
rimeligere forsikringer.
Derfor har Forenede Forsikring i dag
avtaler om gruppelivsforsikringer,
ulykkesforsikringer og kollektive
·pensjonsforsikringer med en lang
rekke store og små organisasjoner,
foreninger og bedrifter.
Allerede i 1956 lanserte Forenede i
samarbeid med Norges Bondelag en
gruppelivsforsikring for medlemmene.
Forenedes samarbeidspartnere
Forenede har kollektive forsikringsavtaler med blant annet følgende foreninger og organisasjoner:
• AF – Akademikernes Fellesorganisasjon
• YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
• Norges Bondelag
• Landbrukssamvirkets organisasjoner
• Norges Handelsstands Forbund
• Norges Skiforbund
• Handelens Arbeidsgiverforening
• Redernes Arbeidsgiverforening
• SMS-gruppene i Næringslivets Hovedorganisasjon
JUDO-maguinot l/89
l,