Stikkordarkiv: 1990

Judofighter – 60 kast på 2 minutter – NyNytt – 5 på – Tempo – Judo i Sandnes

NRK digitaliserer sitt film arkiv.

NRK er i ferd med å overføre hele fjernsynsarkivet fra film og bånd – til filer, og sikrer det historiske arkivet med bilder, lyd og metadata til glede for seere – og til gjenbruk i nye program.
Les mer på NRK sine sider,  se her.

Ved hjelp av et søk på ‘Judo’ på denne siden fant vi dette:

Anders Lie - 60 kast på 2 minutter - 1992Judofigter - Giert Clausen 1985

Tre NRK produksjoner hvor judo var innvolvert i en eller annen form.
NyNytt

NyNytt med Erik Haugen og Trond Kirkevaag 1978

I NyNytt fra 1977-1978 var Erik ‘Lillegutt’ Haugen, fra NJJK, med i en Særdeles eksklusiv «nyhetsreportasjer» med Trond Kirkvaag.

Erik Haugen hadde flere NM titler og var nordisk mester i tungvekt.

60 kast på 2 minutter

Anders Lie i Tande-P 1992

17.oktober1992 var det et judoinnslag i lørdagsunderholdningen Tande-På programmet, fra NRK.
Anders Lie,  fra Marienlyst Judoclub, skulle kaste 60 judokas / personer på 2 minutter.
Her er det flere kjente fjes å se.
Erik Mølmen, fra OSI, var dommer. Erik var visepresident og redaktør av ‘Judomagasinet’.

 

Judofighter

Giert Clausen i Sommekluzz 1985

Giert Clausen, fra Marienlyst judoclub, fikk 20.000 kr. av NJF for å lage en sang / musikkvideo til EM på Hamar i 1985. Sangen  heter Judofighter og i NRK programmet Sommerkluzz forteller Giert om dette.
Vi får også se denne musikkvideon med Judofighter. Her ser vi også et glimt av Atle Lundsrud, fra Ippon judoklubb, som dommer.

 

5 på

5 på - Kristoffer Halmøy og Hilde Sunde Nilsen - 19905 på var et spørre-konkuranse på NRK for 5 klassinger. 17.mars 1990 var det spørsmål om judo og under innledning til dette ble det vist en ‘kamp’ / demo av den gang 12 årigen Kristoffer Halmøy ( dagens generalsekretær ) og Hilde Sunde Nilsen, begge fra NJJK.
Innlegget starter ca. 9:15 minutter ut i programmet.

 

Tempo

Logo - Tempo 1993 - 1994

Alexander Aamot i Tempo 30 november 1993

 

 

Dette var en ungdomsserie som NRK sendte i 1993 -1994.
Den 30.november 1993 innholdt programmet mye om judo.
Alexander Aamot ( på bildet over ) var kommentator. Alexander stilte i junior VM senere samme år.

De ble arrangert en landskamp mellom Norge – Sverige -Danmark for ungdom, vekt 40 – 53 kg. . gutter og jenter.Deltagere i Tempo

Deltagerene fra Norge ser du til høyre.

Programmet er delt i 2 . du finner programmene her:

Del 1:  https://tv.nrk.no/serie/tempo/FALB07001093/30-11-1993
D
el 2:
https://tv.nrk.no/serie/tempo/FALB07001093/30-11-1993#del=2 

 

Flere judo filmer fra NRK:

Førdianar lærer japanske born judo

26 år gamle Bård Nesbø Skreien frå Førde studerer judo og er judotrenar for japanske born på ein barneskule.
Publisert http://www.nrk.no/video/PS*87955
http://www.nrk.no/video/PS*87954

Judosamling i Sandnes

I dag var norgeseliten i judo samlet for å lære av en av tidenes største kampsportutøvere. Kommentert av Harald Monsen.
Publisert

De møtte opp for å lære av Mark Huizinga fra Nederland. Han har olympisk gull, medaljer fra tre forskjellige OL, han er fem ganger EM-gulvinner og tretten ganger vinner av verdenscupen i Judo.
http://www.nrk.no/rogaland/ol-mester-i-judo-pa-norgesbesok-1.8228738

Dette er JUDO – 

http://www.nrk.no/sport/dette-er-judo-1.6115875

I Filmavisen fra 1955, uke nr.2:

Her finner du et opptak det de kaller Norges første judoklubb, episode ble vist 13.januar 1955.
Se, https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/FMAA55000255/13-01-1955

Per Arne Grime kjenner igjen Torkel Sauer og Olav Kuntsen.
Jeg ville tro at Henrik Lund også er tilstede.
Mange luftige kast vises, litt fallteknikk og arbend.
Kastene kjenner vi igjen selv om de nok har endret seg noe.

 

 

 

Judomagasinet, nr. 3 – 1990

Judomagasinet, nr. 3 – 1990
3 – NOV. 1990

15. ÅRGANG

É BUUYWUIKS
forebygger og behandler skader
BODYWORKS er produktet for deg som har behov for
varme, støtte og beskyttelse av ledd eller muskler.
BODYWORKS er komfortabelt å bruke både fordi
-l T `l V
produktet former seg-etter kroppen, og fordi det innven-
dige plysjforet føles mykt og behagelig mot huden. Du kan
bruke BODYWORKS både på trening og i konkurranse.
l
i
l
lzne/enkel kr. 199,- Kne/foret A kr. 225,-
(S, M, L) (S, M, L)
Li _.. A
Kne/Biopatella kr. 219,- Legg kr. 175,- `
(S, M, L) (S, M, L) 1
i
l
Ankel/lukket kr. 190,- Rygg kr. 398,-
(S, M, L) (S, M, L)
Varme
For å FOREBYGGE skader kreves det som oftest både støtte og
varme. Varmen forebygger skader i muskler, sener, senefester og
leddbånd og framskynder bedring av allerede oppståtte skader.
BODYWORKS stimulerer også nen/eendene i huden, spesielt
rundt leddene. Dette fører til økt muskelkontroll og forbedret
muskelstabilitet og ~fleksibilitet.
Albue/foret kr. 184,- Håndleddstøtte kr. 160,-
(S, M, L) (\/enstre, høyre)
Støtte og beskyttelse
BODYWORKS støtter leddene uten å hindre den normale
bevegelsen, men begrenser samtidig feilaktig bevegelse.
BODYWOHKS gir bedre beskyttelse mot støt og slag.
Plysjfor
Det porøse plysjforet bidrar til at BODYWORKS ikke føles klam
mot huden.
É=< _______________________________ *-
Bestilllngskupong
Kan sendes
l:| Jeg bestiller følgende produkter tilsendt pr. postoppkrav. ufranken
(porto/oppkravsgebyr betales av kunden)
stk. str.
i Norge.
stk. str.

SVARSENDING
stk. str.
Avtale nr. 151110/57
Navn:
Gate/vei:
Postn r./sted :
JUDO SPORT A/S
Hauger Skolevei 1
1351 RUD
Iudomagasmet oktober 90
Heldagsskolen er her, og
nå har vi sjansen. Vi har
i alle år slitt med å få
idretten vår anerkjent
blant flere enn de sju
tusen vi har som me-
dlemmer i dag, og å
komme inn i skolen har
alltid vært et mål. Vi vet
at de kvaliteter idretten
vår har er etterspurt
mange steder i skole-
verket, selv om gjen-
nomslaget har latt vente
på seg. Med heldags-
skolen kan dette gjen-
nomslaget komme.
14 skoler i Bærum
kommune er nå i
gang med hel-
dagsskolen,
og fem av
disse har
judo som
en av
idrettene.
Det er svært
viktig å være I
med i start-
fasen hvis vi
skal ha noen
mulighet til å ‘
være en av
ldrettene som kom-
mer med. Så un-
dersøk i din kommune
om heldagsskolen er
på trappene, og gi oss
samtidig en melding så vi
kan gjøre det lettere for
dere å komme med.
De som leste siste info
så kanskje at Sigurd er
sykemeldt, og kommer til
å være det ennå en tid
fremover. Elin har permi-
sjon frem til april 91, og
Else har ferie i hele
oktober. Så selv om vi
har fått Grete Utstumo og
Mette Wendelborg til å
hjelpe oss, blir det en
svært tøff tid fremover.
Lotteri, lisenser, Nonive-
gian Open, utgivelser av
Judomagasinet, regionale
møter i stedet for le-
dermøtet (må forskyves
endel) og ikke minst
forbundstinget som skal
forberedes, gjør at dere
må ha litt tålmodighet
med oss hvis dere må
vente lenger enn vanlig
på bestilte varer.
Så får dere ha lykke til
med alle aktiviteter dere
deltar i denne høsten.
íåjflffr

\ . _
-a=      ri ==f,.á1= 11:.-‘==  .z=1»r=.~ -‘ 1- _–_. 1- ‘ ‘-~~>  »
I^E -Q;-_’~« ..-._-.=’~_f;:: LH.-._ =:-.;;^.f’i’  ie=_»É-.i    r-«.*- – -få Y ’37-Eik’ u 0 si i-,-.fil l’–‘.-f~..<_’.’-  ‘=’.’.:.-af l if».-.;   .- ;«s=2<~= –  j– 1 is? »= »
1          »
jurlomagasznet oktober 90
«V « =.-es -en: se 1, _
f ai, 3? e e f- __ ._
Nrngesjudoforbundd   J  rss.-_..
:l~ .e.f~’-.. _ ~. ^1«.-  -^ _; – 1-_-‘ -ir-12’-`
utgitt isamarberd me 33  _, 5 V] 11- få if-Éåàgí
et freelance team  ..- . M-I-eg- sf.-«`<t.i
-Redaksjonens adresse:
Hau er Skolevei 1

en RUB  BARN
– Telefon: 02 – 518800
-Telefax: 02 – 378853
-Redaksjom ._=_ 0 G
Sigurd Carson, Erik  J U
Mølmen, Terje Jenssveen
og Alfredo Chinchilla
-Forside:
Terje Jenssveen
‘My out: T.]. & ACh.
~Di ital ra :
Irisinfoåmflmík
-Trålíkz
lndustritry eriet A/ S
Abonnement utdelæ
som et dpakketilbud t_il
alle ]u oforbundets li-
sensregistrerte medlem-
mer sammen med judo-
forsikring.
køssalgpris Kr. 25,-
10 áig abonnement Kr.
Annonser: Annonsehen-
vendelser rettes til For-
bundskontoret.
Vi takker for støtte og
gode råd for dette num-
meret fra Ragnhild
Olsnes, Dag Hodne,
Grete Utstumo og
Rodrigo Lopæ.
Annonsepriser
1/1 side kr. 4 000,-
1/2 side kr. 2 250,-
1/4 side kr. 1 200,-
1/8 side kr. 900,-
judomagasinet reflekterer i.kke
nødvendigvis redaksjonens
eller Forbundet: syn, alle
artikler står for forfatternes
egar regning og gode vilje
Signerte artikler kan bare
gjengis, delvis elle’ i sin helhet,
etter tillatelse fra artíkkelforía
t-
ferert Annet stoff kan gjengis
vederlagsfritt med kildehen-
visning.
Judo gjør sitt
| skolen
: T ~ f-län i»»~’ if’ ¥`
_,§'(%,=?z.   rå 4597, :Ø -rå 3 I, ._  ;_ ..  l lèir
‘ 2    . .-ifrii»-»  fi-if   z Il  ~~  1 $=….—
magasznet
= >;:;-så -12%’ -sw vin- WE;-. W’ _- ‘  -^’- .I-=~^-_-jr. ‘i r.:->;l
Organ Of  ~     ‘
»   » F `

VEIEN TIL
SUKSESS
Østfold Judokrets
på rett spor
SNAPSll0’l`S
TOPPIDRETT
OL 92 isikte
NJF’s toppidretts-
Näiäât
Open
9)
Barcelona’92
@<as>
-1-ny.)-I
rrnrn rs urrmrs 21 sommrn
Quovrinrs rrnrrrrurrr sunnnms
2 gårrus 18 ronowz 22 rlrnrrur
orvmnslti zo  23 Iriänlgm’
int ||sro|r||r|r
l
I
i
l
l
Av Astrid Nordbotten
Woljrmg Bíedron, Norges og
Sveriges landlagstrener, Pato:
Ragnhild Olsnes, Beitostølen
1990.
judomagaszrzet oktober 90
Hva har framtida å by
judofolket? Det er det ikke
lett å forutsi, ikke har jeg
tenkt å forsøke heller.
Men det har skjedd en vri
på landslagssida i løpet
av sommeren. La oss alle
gå inn for å gjøre det til
en positiv vri! l dette no-
tatet har jeg tenkt å
forsøke å videreformidle
en del signaler fra for-
bundsstyret, slik jeg har
oppfattet det.
Først av alt, vi har fått
ny landslagstrener! Vel-
kommen i rekkene
Wolfgang Biedron!
Wolfgang er også trener
for landslaget i Sverige.
Meningen er â få til et
større samarbeide med
svenskene enn det har
vært tidligere. Felles
samlinger og muligheter
for den enkelte til å
trene for en kortere
periode i en klubb i
nabolandet gir en stor
..fI 6

.Mr W M
f
flagrtt.  , gaffiqre
fø*
æi
M
1
øking i antall gode
treningspartnere og
derved bedre muligheter
for egenutvikling for den
enkelte utøver. Dette
burde gi muligheter for
en nivåheving innen såvel
norsk som svensk
Judo.
Hvordan bli lands-
lagskandidat?
Ovpbygsiflsen av. Os
kriteriene for å komme
på landslaget er í stor
grad tenkt lik det som
det er lagt opp til i
Sverige. Først endel
begreper: Landslaget er
tenkt inndelt i A-topp-
idrettsutøvere, B-topp-
idrettsutøvere og juni-
orer. Disse er gitt felles-
betegnelsen landslagskan-
didater. En lands-
lagsdeltaker vil være en
utøver som har kvalifisert
seg til en aktuell repre-
sentasjonsoppgave. Alle
landslagsutøvere har
møteplikt på LL-samlin-
ger. Trenings- og konkur-
ranseplan settes opp av
utøver /klubbtrener/ LL-
trener i samarbeid. LL-
utøvere har plikt til å
føre trenings- og konkur-
ransedagbok.
A-toppuløvere:
Det er fra denne gruppen
OL-kandidater og pri-
mært også VM- og EM-
deltakere lseniorstevnerl
kan tas ut fra. Kriteriene
for å bli/ fortsatt vaere A-
Forsetter side 25 HS’

= 1
tter et
prøveprosjekt
ved tre skoler
ble heldagsskole
innført ved alle
skolene i Bærum
i høst. Heldags-
skolen er et
tilbud til alle barn fra 1.
til 3. klasse. I heldags-
skolen kan barna være
på skolen fra 8 til 17
hver dag, også på
skolens fridager. Bare i
juli er skolen stengt. I
tillegg til vanlig skole får
bama mat, de gjør lekser
og de har forskjellige
aktiviteter. Foreldrene kan
velge om barna skal følge
heldagsskolen hele uka
eller bare noen dager. De
kan også velge å være
med på aktiviteter
Bilder tatt av Terje jenssveen
under en treningsøkt på Eikeli
skole
if*
utenom heldagsskolen.
Det koster penger å ha
bama på heldagsskole,
men når barna får mat
og kan velge mellom en
rekke aktiviteter, er det
ikke dyrt. Når barna er
ferdige på skolen blir de
hentet av foreldrene på
vei hjem fra jobb.
udoma nsmet oltto r judomagasmet oktober 90
Det betyr at fem skoler i
Bærum har judo som en
del av undervisningen.
I tillegg til at det er godt
betalt, er det en meget
effektiv måte for klubben
og judoforbundet til å
profilere seg. I flere
reportasjer i aviser og TV
Heldagsskolen gir idretten
en utmerket mulighet til
å komme inn i skolen.
Jeg hadde judounder-
visning ved en av prøve-
skolene, Eikeli barneskole,
i våres. Judo ble en av
de mest populære aktivi-
tetene både blant elevene,
lærere og foreldre.
Da heldagsskolen ble
innført i hele Bærum fikk
jeg etterspørsel fra en
rekke andre skoler om
judotmdervisning. I tillegg
til Eikeli sa jeg ja til en
skole til, Hosle barne-
skole. Tre andre i lppon
Judoklubb har også
begynt på hver sin skole.
om heldagsskolen har det
blitt vist judo som
efl<sempel på det varierte
tilbudet til barna. Flere
av de som har hatt judo
på Eikeli barneskole har
begynt i klubben vår, og
rekrutteringen ellers har
tatt seg veldig opp.
Judoundervisningen
holdes i skolens gymsal
og det brukes vanlige
gym-matter. Kurset er
lagt opp som et
nybegynnerkurs med
prøvegradering til gult
belte til slutt. De som
klarer graderingen kan
begynne i lppon judo-
klubb med gult belte. I
tillegg til judo er det
mye lek og turn på
kurset. Vi leier judo-
drakter hos forbundet,
men for å gjøre det
enkelt bruker vi bare
overdel og belte. Ved
Eikeli har jeg hatt en
hjelpetrener fra klubben,
Martin Thiblin, som går i
3. klasse. Noe som har
vært til god hjelp for
meg, og en fin inspi-
rasjon for de andre barna
på kurset.
Jeg trives med å jobbe
med barn og har judo i
heldagsskolen som en
interessant og lønnsom
jobb ved siden av trening
og studier. Cl

6 få I I   I fiifioimigasinefmailer’90 7 L jiidomágasmefåéíóiièf90     I   få E97 ‘
I
I
i
I
I
I
I
I
INNLEDNING
Toppidrett er et prioritert
satsingsområde for NJF.
Satsingen på toppidrett er
en av NJF’s viktigste
investeringer og en
ressurs som må komme
hele judo-Norge til gode.
l tillegg til utøvere som
til enhver tid omfattes av
toppidrettsopplegget, bør
opplegget kunne virke
som rettesnor for alle
som ønsker å kvalifisere
seg innen toppidrett og
til deltagelse i inter-
nasjonal toppjudo.
God og lett tilgjengelig
informasjon om topp-
idrettsopplegget er en
nøkkel til å fange opp
unge talenter fra hele
judo-Norge. Det er svært
viktig at de økonomiske
og sportslige rammer
rundt toppidretten er
kjent for alle.
Norges Judoforbunds
styre (FS) har ansvaret
for toppidretten. Opp-
legget for toppidretten i
NJF må hele tiden være
tilpasset den økonomiske
og faktiske virkelighet.
Opplegget er ikke statisk,
og vil være gjenstand for
grundige, årlige evaluerin-
ger på bakgrunn av
resultater, fremgang osv.
Noen mener 30% av
toppidrettsopplegget må
endres hvert år. Foran-
dring skal vaere en
utvikling til noe bedre.
Toppidrettsopplegget ble
sist sett på og endret vår
1989. Det er nå passende
å se på det igjen.
0
GENERELLE MAL
FS arbeider i inne-
værende tingperiode med
å oppfylle målsettingene i
NJF’s handlingsplan,
vedtatt av Årstinget 1989.
FS har strategisk blinket
ut toppidrett som ett av
flere prioriterte satsings-
områder. l tillegg til å
vaere et mål i seg selv,
er det FS’ mening at
medaljeplasseringer i
internasjonale toppstevner,
og særlig EM, VM og
OL, er det beste middel
til å øke rekrutteringen
til norsk judo generelt og
skape et sterkt, lands-
omfattende nett av
klubber.
judo-
Vi kan nå, medio 1990,
konstatere at vi er
rett vei i henhold t

il
m
frem til 1991, og som
forutsetter at vi skal ha
mulighet til å nå E
toppen i slutten av
perioden [vår 1991)
Vedrørende toppidrett har
NJF de siste 2 år
ropa-
oppnådd de beste resul-
tater i sin historie,
med
unntak av VM sølv og
bronse kvmner i 19
bronse EM herrer jr. i
t
1981 Det skyldes
. a
har fått et større antall
82 og
vi
judoka til å forstå at
hard og riktig tr ‘
det eneste som gir
tater internasjonalt.
Derimot ser dette
handlingsplanen, so går
. . ju
enm
en
g er
resul-
da
ønskede effekt på judo-
sportens utbredelse.
fa
Medlemstallet har
gått ned. En av år
ikke ut til å ha hatt den
sak
kstisk
ene
til nedgangen er etter FS
mening, at vi enda
har oppnådd medal
EM, VM eller OL.
ikke
jer i
Aviser, radio og TV
interesserer seg for
kjendiser. For å bli
idrettskjendis må mari
først oppnå medalje i
EM, VM eller OL. Først
etter en slik plassering
vil media omtale
vedkomrnende også

gråværsdager. NJF har
dessverre enda ikke klart
å etablere en
idrettskjendis innen
egne
rekker, feks. ala Rønnin-
gen & co. innen bryting.
Vi vet også at det
kun
er medaljer av nevnte
kaliber, som kan br
sponsormidler til ju
sporten. Det er en
inge
do-
”Catch-22″ -situasjon: For
å få penger, må vi
resultater. For å få
ha
resul-
tater må vi ha penger.
Det betyr at NJF
foreløpig er henvist
til å
oppnå toppresultater med
de få midler vi har. For
å få det til, må hele
judo-Norge være med å
trekke i samme enden av
tauet. Vi må gjøre hver-
andre bedre, som vi
lærte på kurs i vår.
MAL – TOPPIDRETTS-
SATSINGEN
Det er NJF’s intensjon å
delta i OL i Barcelona
1992, og senere OL.
Mål: OL-medalje 1992.
Det er NJF’s intensjon å
sende representasjonslag
til EM og VM senior og
junior når det arrangeres.
Mål: Medalje i EM, VM.
ØKONOMI – BRUKEN AV
TOPPIDRETTSMIDLER
Hva skal toppidretts-
midlene gå ti?
NJF tilbyr klubbene et
generelt toppidrettsopp-
legg. Klubbene kan og
skal benytte seg av
toppidrettsopplegget, men
selv om LL-trener skal
hjelpe og bistå klubbene
på alle måter, presiseres
det at det er klubbenes
ansvar å bringe utøveme
frem til det stadium hvor
de kan vurderes for
internasjonal represen-
tasjon. Alle ugifter med å
bringe utøverne frem til
dette stadium dekkes av
klubbene. Det er først
når utøveren har kvalifi-
sert seg til deltakelse på
representasjonslag, at NJF
overtar det økonomiske
ansvar helt eller delvis.
Utgifter påløpt før dette
tidspunkt refunderes
normalt ikke. [Se RE-
PRESENTASJON).
Det følger av dette at
toppidrettsmidlene dekker
lønn til LL-trener. Videre
dekker NJF helt eller
delvis reise -og
oppholdsutgifter når
utøver skal delta i EM
og VM og eventuelle
andre internasjonale
konkurranser NJF vedtar
å sende utøvere til.
Deltagelse i OL dekkes
av Norges Olympiske
Komité etter de til
enhver tid gjeldende
regler.
Utover dette, kan FS
vedta at toppidrettsmidler
skal brukes på spesielle
utøvere som er uttatt til
representasjon i EM, VM
eller OL.
FS kan i samråd med
LL-trener vedta å bruke
toppidrettsmidler til
utgifter til uten- og in-
nenlandske gjestetrenere,
eller andre toppidretts-
tiltak, (feks. bo-
nusordning for klubber
og trenere med topp-
idrettsutøvere).
UTØVEREN
Utøvere som ønsker å
kvalifisere seg til repre-
sentasjon skal følge det
opplegg som klubb, eller
LL-trener i samarbeid
med klubb har laget.
Utøveren skal generelt
-føre treningsdagbok og
stevnedagbok
– gjennomføre oppsatte
tester
-møte på fastsatte
samlinger
Utøveren kan også skaffe
seg økonomisk kompen-
sasjon gjennom plasserin-
ger i bonusstevner.
Utøvere som har
oppnådd resultater som
gir rett til bonusutbetal-
ing, kan søke om ytter-
ligere støtte til dekning
av utgifter i sammenheng
med toppidrettssatsingen,
f.eks. utgifter til reiser,
trening, utstyr, etc.
REPRESENTASJON
Utøverne skal vise resul-
mter i på forhånd
utvalgte kvalifiserings-
stevner. Hvilke stevner
dette er, gjøres kjent i
god tid foran hver se-
song. For å vurderes til
uttak på representasjons-
lag til EM og VM i 1991,
eller andre internasjonale
stevner NJF vil represen-
tere i, for hel eller delvis
regning av NJF, må
følgende kriteri-er være
oppfylt:
Medalje i bonusgivende
stevner i 1990 og 1991.
Medalje som kvalifiserer
for vurdering til uttak
må generelt være
\
t
KVALIFISERING TIL OL
1992
Kriteriene for deltakelse i
OL 1992 settes av NOK,
og offentliggjøres sann-
synligvis i løpet av
høsten 1990. De judoka
som har ambisjoner om å
kvalifisere seg til OL, må
oppnå resultater i hen-
hold til disse kriterier.
De som kvalifiserer seg,
Bareelona’92
oppnådd ikke senere enn
2 – to – uker foran
angjeldende represen-
tasjonsstevne. I særskilte
tilfeller kan LL-ledelsen
bestemme annerledes.
Dette gjelder både senior
og junior, damer og
herrer.
Resultater i nasjonale
stevner kvalifiserer ikke
for deltakelse i inter-
nasjonale stevner.
Den enkelte klubb/ utøver
må for egen regning
delta i bonusgivende,
internasjonale stevner som
er nevnt ovenfor. Dog vil
NJF, i henhold til
tidligere inngått avtale,
dekke reise og opphold
for to utøvere og en
leder til Warszawa Inter-
national 1990.
vil følge et opplegg
innrettet på OL-deltakelse
spesielt.
TRENINGEN
Top idrett i NJF’s regi
skalp være et tobalopplegg
som forbereder den
enkelte utøver på en
spesiell tilværelse som
tojåpidrettsutøver. Den
en elte utøverlskal følge
et trenin so e som er
utarbeidegt a§)rpLI%§rener,
klpbbtrener og utøveren
se v.
Toppidrettsopplegget kan
eksempelvis omfatte:
– judotrening
– styrketrening
-annen relevant trening
innen ulike idrettsgrener
videre
-opplegg for kosthold
– høydetrening
– felles grunntrenings-
prinsipper
-tilrettelegging av utdan-
nings- og arbeids-
situasjon for utøveren
-hvile og sosiale arrange-
menter
– andre aktiviteter
INTERNASJONALE
TRENINGSSAMLINGER
Deltakelse i internasjonale
treningssamlinfger avgjøres
av LL-trener or de
utøvere som vurderes for
representasjon.
INFORMASJON
All info om NJF’s topp-
idrettsopplegg må være
åpen og lett tilgjengelig
for alle. Toppidrett vil ha
fast spalte i Judomagasi-
net.
Ved siden av dem som
alt er toppidrettsutøvere,
vil en særlig aktuell
målgruppe for infor-
masjonen være aspiranter
som kan bruke opplegget
for delmkelse i inter-
nasjonale A-B-og C-
stevner. Det er svært
viktig at kriterier og krav
i forbindelse med
representasjon til enhver
tid er kjent for alle, slik
at vi ikke mister poten-
sielt gode utøvere. En
infopakke, tilgjengelig fra
Forbundkontoret, in-
neholder følgende info:
-målene for toppidretten
i NJF
-oversikt over bonus-
stevner
-info om hele topp-
idrettsopplegget,
treningsformer / måter,
ete.
-Beskrivelse av
samarbeidet mellom LL-
trener, klubber og
utøvere
-tider og steder for
toppidrettstrening, inkl.
LL-treners reiseopplegg
for sesongen (det legges
opp hvert semester,

3 7 W ]1ld0″ll1gflSí1lef 07401191’ ’90 Iudomagasínet oktober ’90 P P 9
endringer)
~treningssamlinger
-sommerleire
KOMMUNIKASJON
trener, LL-koordina
eller tillitsvalgt for
idrettsutøveme vær
to idrett Det kan
informasjon, eller n
informere FS/AU.
FS har det øverste
nomiske og faglige
tilsetter og avsetter
innenfor disse r
det faglige og prak
ansvar for N]F’s to
sende utøvere til.
Det er LL-treners
oppgave å rettlede
at NJF’s målsetting
medalje i EM, VM
sørger for en opti
TRENING).
tasjonslag i EM, V
sportslige resultater
enhver tid av FS o
LL-TRENER
amm
a
koordinering av klub-
M
med forbehold om
‘kriterier for deltakelse
på representasjonslag
For å sikre best mulig
informasjonsflyt, kan LL-
tor,
wpp-
E
tilstede i møter i FS og
AU i saker som angår
skje
PP ~
når FS/AU har behov for
år
LL-trener, LL-koordinator,
eller tillitsvalgte, ønsker å
øko-
ansvar
for toppidretten i NJF. FS
LL-
trener *1). LL-trener
rapporterer til FS og har
er
tiske
PP’
idrett. LL-trener har
ansvaret for utnak av
representasjonslag til EM,
VM og eventuelle andre
intemasjonale konkur-
ranser NJF vedtar å
og gi
faglig bistand til klubb-
trenerne og utøveme, slik
Om
Os
OL kan oppnås. LL-trener
m
l
benes aktiviteter med det
felles toppidrettsopplegg
for NJF. (Om innholdet i
det, se under punktet
For at en utøver skal
komme i vurdering for
delmkelse på represen-
eller
OL, stilles det krav til
. Hva
disse sportslige resultater
skal være, bestemmes til
g LL-
trener, og for OL’s
vedkommende av NOK.
[Se REPRESENTASJONJ.
*1) Hvis ikke LL-trener
er tilsatt, er LL-trener
ensbetydende med FS,
eller den FS utpeker.
KLUBBENES ROLLE
Klubbene er rekrutter-
ingsbasen for topp-
idretten. Uten klubber
som arbeider seriøst og
etter planer og mål, vil
det ikke være grunnlag
for norsk representasjon i
intemasjonale stevner.
Våre toppidrettsutøvere
har siden vinteren 1989
vært gjennom en periode
med intens mengdetren-
ing i regi av LL-trener.
For å få opp nivået på
treneme og judoen i
klubbene, mener FS det
er riktig i det videre
opplegg å legge vekt på
at toppidretten skal vaere
et samspill mellom
1) de sentralt ledede
opplegg og treninger
2) treningen i klubbene.
Klubbene skal forberede
utøverne på det nivået
som møter utøverne
internasjonalt. Det kan de
bare gjøre ved selv å
sende de utøvere de
satser på til internasjonale
A-B-og C-stevner. Det
anbefales å bruke de
stevner som er oppført i
bonuslista. Det er klub-
benes oppgave å velge ut
de intemasjonale stevner
de mener deres utøvere
bør delta i. Påmelding til
B-og C-stevner foretas av
klubbene selv. Påmelding
til A-stevner, EM, VM og
de stevner/arrangementer
der påmelding etter ar-
rangørens regler skal tas
av de respektive nasjon-
ale forbund, foretas av
NJF.
Det forutsettes hele tiden
et nært samarbeid mel-
lom LL-trener og klubb.
Det er også klubbenes
ansvar å holde seg ajour
med toppidrettsopplegget
til N]F til enhver tid. Det
innebærer at den topp-
idrettsansvarlige i klubben
får et overordnet ansvar
m.h.t. toppidrett. Den
toppidrettsansvarlige skal
sørge for at hovedtrener
og andre trenere, samt
ledere, dommere og
aktuelle utøvere deltar på
fastsatte seminarer, kurs
og samlinger. Hensikten
med det er å strømlinje-
forrne klubbaktiviteten og
den sentralt ledede
aktivitet, slik at total-
tilbudet for utøveren
fremstår som helhetlig,
og uten overlappinger.
Dette opplegget vil
vurderes nøye underveis,
og står som nevnt
innledningsvis foran en
kritisk totalgjennomgang
igjen om et år fra nå.
KLUBBTRENEREN
l samarbeid med LL-
trener og utøver skal
klubbtreneren
-sette opp program for
hver toppidrettsutøver
-gjennomføre tester med
utøveren
-kontrollere og godkjenne
treningdagbøkene
‘hver måned rapportere
til LL-trener testresul-
tater, deltakelse og
gjennomføringen av
program.
Klubbtrenere skal også
delta på fastsatte semi-
narer, kurs og samlinger.
FJERNTRENING
For utøvere som av
geografiske årsaker ikke
kan delta på de felles
aktiviteter, eller som
ønsker å kjøre et indi-
viduelt opplegg, kan det
lages egne tilbud. Dette
avtales mellom LL-trener,
klubbtrener og utøver. Cl
NORWEGIAN
Æmmh
MWM
Wmmk
mmd
Mmd
M%
[mm
Mwmm
Mwhü
Mw%md
Æm
Emwmmw
MMWWW
Wme
Wmåd
MM
SNART!
,.\ h\_“* stevneleiar
,
Ø/ o –
.-
Av Ragnhild Olsnes,
esongens store
høgdepunkt,
Norwegian Judo
Open 1990, er
rett rundt
hjørnet. For-
bundstyret og
Forbundskon-
toret har heilt
sidan fjorårets NO ar-
beidd for å gjera stevnet
enno betre enn i fjor, og
litt etter litt er også ein
arrangements-komité
komen i siget.
NO er eit stort arrange-
ment – vi reiknar med
over 200 deltakarar, og
store arrangement krev
grundig førebuing og
mykje arbeid. For å få
det til er vi heilt avhen-
gige av at folk er viljuge
til å stille o p og ta i eit
tak. Til nå gar vi med få
unntak blitt møtt med
velvilje og arbeidslyst når
vi har spurt om hjelp –
slik vonar vi det vil vera
framover og.
l skrivande stund har
påmeldingsfristen nettopp
gått ut. Alle på-
meldingane har nok enno
ikkje n dd fram til oss
(-mange norske klubbar
er som vanleg ute i siste
litenfil, men av dei som
er komne ser vi at dette
teiknar til å bli eit
spanande stevne. I alt 17
land er til nå re resen-
tert, og dei norske håpa
vil få prøve se mot
topputøvarar få Sovjet,
Latvia, Polen, Bulgaria,
Tyskland, Nederland,
Storbritannia, Nord-Irland,
Italia, USA, Australia,
Libanon, Island, Sverige,
Danmark og Finland.
Eit godt stevne er også
avhengig av eit stort og
entusiastisk publikum. Vi
oppmodar alle judoin-
teresserte til å ta turen
til Nadderudhallen den
17. og 18. november! EI

10 I ]udoma__gasínet oktober ’90
BONUS UTBETALINGER 1990 & 1991
SENIOR 1.plass 2.plass 3.plass
OL ’92: 100.000,- 50.000,- 25.000,-
VM ’91/EM ’91 ’92: 30.000,- 15.000,- 7.500,-
A-stevner: 10.000,- 5.000,- 2.500,-
B-stevner: 5.000,- 2.500,- 1.250,-
C-stevner: 2.500,- 1.000,- 500,-
VM-EM junior: 15.000,- 7.500,- 3.500,-
JUNIOR
Junior i senior-stevne : samme bonusbeløp som
over. Junior i junior-stevne : halvparten av bo-
nusbeløp som over (eks: 1.250,- som nr.1 i jr. C-
stevne).
BONUS STEVNER Høst 1990 & 1991
EM’90-junior, Ankara, Tyrkia, 15-18/11-1990
EM’91-senior, Praha, Tsjekkoslovakia,16-19/5-1991
VM’91, Barcelona, Spania, 25-28/7-1991
EM’91-junior, Finland, 14-17/11-1991
NJF A-STEVN ER
Jigoro Kano Cup, Tokyo, Japan, des.-1990
Tournoi de Paris [sju A-stevne), Paris, Frankrike, 8-
10/ 2-91
Liberation Cup (sju Astma), Sofia, Bulgaria, feb. 91
Rüsselsheim, Rüsselsheim, Tyskland, 23-24/2-1991
EJU A-stevne, Praha, Tj5ekkos1ovakia, mars-1991
Granitt Cuprsiu Aareimel, udapest, Ungarn, mars’91
EJU A-stevne, Tblissi, Sovjet, mars-1991
EJU A-stevne, Potsdam, Tyskland, 23-24/ 3-1991
Dutch Open, Nieuwegein, Holland, 6-7/4-1991
British Oåen, London, Storbritannia, 6- 7/4el991
German pen, Tyskland, sept.-1991
EJU A-stevne, Leonding, Østerike, sept.-1991
A-stevne, Warszawa, Polen, 3-4/8-1991
Fukuoka Tourn., Fukuoka, Japan, des-1991
NJF B-STEVNER
Å eni Finsk, Helsinki, l=inlana, 34/11-1990
US Open, Colorado Springs, USA, 2-11/11-1990
Int. Turn., H-18, Bremen, Tyskland, 26-27/1-1991
Open Belge, I-I, Visé, Belgia, 2-3/2-1991
Open Belge, D/D-19, Arlon, Belgia, 16-17/3-1991
Minsk Inv., Minsk, Sovjet, mars-1991
Int. I-Iache, D-19, Nienhagen, Tyskland, 9/3-1991
Int. Jr. turn., H-21, Belgia, august-1991
Åpent Finsk, Helsinki, Finland nov.-1991
litt. TLu’n, I-I-18, Mannheim, Tykland, 21/9-1991
pent Tysk, D-19, Wittlich, Tyskland, 5/10-1991
Åpent Tysk, I-I-18, Duisburg, T skland, 12/10-’90
US Open, Colorado Springs, UÅA, nov.-1991
NJF C-STEVNER
Swedish Open, Lund, Sverige, 29/9-1990
German Open I-I-18, Duisburg, Tysk., 13/10-90
Irish Open, Dublin, Irland, 27/10-1990
Scandinavian Open, Danmark, 24-25/11-1990
Scottish Open, dinburgh, Skotland, april-1991
Göteborg-turn., I-I-18, Göteborg, Sverige, 1-2/6-91
Latvia Judo Ch., Riga, Sovjet, februar 1991
Swedish Open, Lund, Sverige, 28/9-1991
Int. Turnering, Oxelöslmd, Sverige, 6/10-1991
Irish Open, Dublin, Irland, oktober 1991
Scandinavian Open, Finland, november-1991
UTBETALINGER I HØST
Kirsti Harefallet, gull i Swedish Open, kr. 2500,-
Liv Bue, sølv i Swedish Open, kr. 1000,-
Gry lmsgaard, Bronse i Swedish Open, kr. 500,-
Stig Traavik, sølv i Irish Open, kr. 1000,-
Olav Åse, bronse i Irish Open, kr. 500,-
E2ll%’l@® en
JUDODRAKTER
KKELEQ
T E N R\`\’
malm =
“»\,,vr)vrzN\v
0,,,=|<;|/~`>.fl,
Niwno
W”’“,ll,iili=
cnt\Ml»° `
1  Ã-
“’i
r ,.
` V \ 2
5;
”Fi
\v
.ga Å J
~=,f,i\,i\i`i?ii-ii~1SZa*ii

f~,’§,-.-‘fe-*I’O`.7,
al .-«».~.’-;;:.’. ~`
~,t__,_§_f:_<.,’_.n¥
-f\(3ER
L
/
1
t
i »’
i ‘L
mi» “ r
§»
Y ^ L
Yak: f
eg, YK
\,;, gli’
\

gi

7, , F
Q 0
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvil.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330-
fi  =*<f =’“` ‘
f:zW““»‘
0
0
nIon00oon0aonoounoeonocnQonøoooooooooøoøoooononnønnunanoennoe
Tenri Extra konkurransedrakt. Nippon EM konkurransedrakl.
Bleket hvit. Farget blå.
150-200 om med 10 cm sprang.
F’ris : 750,-.
150-19O cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
SVARKUPONG
Vennligst send meg :
…… _, .Tenri drakt(er) , .
Nippon drakt(er)
_. .Tiger drakt(er)  ,. . ..cm
……… .Katalog
Z
HVFI I …………………………………………………………………. ._
)>
dresse : _ , ..
`U
ostnr./sted : …………………………………………………………… .,
7?
upongen sendes 2 Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Storgt. 37,
inng. Bernt Ankers gate.
Tel.: (02) 11 40 55

Det 3. Olympiske
Akademi
Helgen 10. til 12. august
ble det tredje Olympiske
Akademi arrangert på
Lillehammer. Vi som dro
dit var Marianne Weide-
mann, Jørgen Giævenes
og Gry lmsgard.
Med dette referatet har
vi forsøkt å gjengi noe
av det som foregikk på
dette seminaret. l tillegg
til forelesninger og grup-
pearbeid var det under-
holdning og leker.
Olympiske
Akademi
Den olympiske idés
filosofi og moralske
prinsipper har i mange
år vært gjenstand for en
livlig debatt i det inter-
nasjonale samfunnet. Den
olympiske bevegelse tar
nemlig ikke sikte på bare
å øve mennesker fysisk,
men også å styrke arbei-
det for fred, forståelse og
vennskap mellom folkene.
Det Internasjonale
Olympiske Akademi ble
opprettet i Olympia i
Hellas i 1961. 25
nasjoner var representert.
I dag er dette akademiet
en stor institusjon med
konferansebygg,
gjesteværelser,
idrettsanlegg etc.
Arbeidet ved Det Inter-
nasjonale Olympiske
Akademi i Hellas er i de
senere år utvidet gjennom
opprettelsen av ca. 40
nasjonale olympiske
akademier rundt om i
verden.
Etter initiativ fra Norges
Olympiske Komite ble
det første styret i Norges
Olympiske Akademi
oppnevnt den 11. januar
1988. D
Olympiske leker
slik de var og
slik de ble
Av jørgen Gjævenes.
tarten på de
gäyrnpiske
er: Det er
blitt fortalt flere
versjoner av
hvordan lekene
skal ha startet,
men en versjon
som går igjen
er om en mann
ved navn
He-rakles.
Kong Angeas fra Elis sa
til Herakles at han kunne
få en tiendel av alle
kongens hester hvis han
klarte å vaske kongens
store stall innen 24 timer.
Herakles gravde i en elv
i nærheten og fikk den
til å renne gjennom
stallen. Lekene ble til for
â feire «seieren» over
kongen.
“WHEN WE ARE
TO BE
WILL IT
í
Den første datoen man
har for en seierherre i de
Olympiske Leker er fra
år 776 f.Kr. og derfor er
det da grekerne begynner
tidsregningen etter olym-
piader (fireårsperioder).
Likevel regner forskere
med at lekene startet
allerede i det 13.århundre
f.Kr.
ldrett har en gammel
tradisjon i Hellas. Greske
innflyttere som bosatte
seg i Olympia omkring
midten av det andre
årtusen f.Kr drev med
aktiviteter som å hoppe
over tyrer ved fyrstehof-
fene. Boksing og bryting
har også en lang tradi-
sjon i Hellas.
Øvelser som var med: I
år 776 f.Kr. var stadion-
løp den eneste form for
øvelse. De forskjellige
stadionløpene var
følgende:
-stadionløpet 192 m
~ dobbeltløpet, smdion
ML mc , mye
frem og tilbake
-lengdeløpet på 12 sta-
dionlengder (á 192 m]
Banen var ikke fast, men
dekket med et lag sand.
Etter ca. 100 år var
femkamper på program-
met: ,
1. Det hele startet med
stadionløpet.
Bryting.
. Boksing.
Spydkast.
. Diskos.
uwgaoago
Bryting var satt veldig
høyt hos grekerne. ingen
mindre enn atenernæ
nasjonalhelt Tesevs skal
ha fastsatt reglene. Fikk
bryteren sin motstander
tre ganger i bakken
hadde han vunnet. Fusk
ble straffet med slag fra
kontrollørens lange stav.
En annen øvelse som var
veldig populær var
”Pankration». Det var en
blanding mellom bryting
og boksing og nesten alt
var tillatt [strupetak 01.).
Utøveme konkurrerte
nakne.
Alle utøvere som skulle
være med i lekene måtte
først gjermom 10
måneder intensiv trening.
I de siste tre månedene
før lekene stoppet krigene
i Hellas. Dette med at de
Olympiske bekene bl.a.
skal være et symbol på
samhold mellom landene
viser seg at gjelder
senere i historien også.
Det kjente fakkeltoget
ved starten av OL i
Berlin 1936 viser dette.
Da var det en som
startet å løpe med en
fakkel på vestsiden av
Peloponnes og fakkelen
endte i Berlin. Fakkelen
gikk fra hånd til hånd og
krysset landegrenser og
veiskiller.
Ingen kvinner hadde
adgang til lekene. Det
var dødsstraff for slik
nysgjerrighet. Jomfruene
hadde sine egne konkur-
The Olympic dream
must not be shattered.
ritt-oljmjm .trail …..i.»l,..«.- at-.rrr.~s. .tru ir ll.»
I
em mm ms “trille .|.-rum nl’mr.m.rrir».r.l| rm. .f.
.r.m.|mu … varmt.. Tin. .Mitt-r|r.l\l_~ Mt»..i’….ll.t.i.i
kliss at rr.pj»t~rr. \\t~ – nr. fa.p|r~.ll nu lrirllrrrsl-ir|_
twin ri» at n. ma perm.-..l.r. sl .ru .. tmmt.. ri..r.l-ir
pit, ler m.rkr~ surt- nl.. .inn M- ~,~..rr\ lt .. rettar
in ritt- alla- rir».-lilla-|~.rr-r..rr,..lMti r1r..r.ir.».=1.l,l.»t
«W in the Wt».,l~..i..n ..r.,.. fr
nn… . .i til
ir.. l ll nl.-till.. ll–W..
Mirr–.\;i.\n~«ir
..,..l.,>\..i>- it ll,-.
il.. ti.. …W
ranser, og det var
kappløp.
Etter forskjellige kriger og
intriger ble det forbud
mot lekene i år 394 e.Kr.
Det at kristendommen ble
innført på denne tiden er
i stor grad med på å
ødelegge de olympiske
lekene – man skulle ikke
dyrke andre guder.
I 1896 fikk den franske
mannen Coubertin i gang
de Olympiske Lekene
igjen. Coubertin var den
første som kom med at
”det viktigste er ikke å
vinne, men å delm».
Det første OL ble en
verdensutstilling og
lekene skulle være åpne
for alle menn. Det var
nemlig stor motstand mot
kvinner i OL.
Kvinnene hadde sitt eget
OL i 1922, og kom for
første gang med i et
ordentlig OL i 1928.
preget lekene ved århtm-
dreskiftet er blitt veldig
forandret. Før var det
ikke bare det å v’ e
som preget lekene, men
det var liI<e mye det at
et sunt legeme hadde en
sunn sjel. I dag er det
mye mer penger og
sponsorer som er flettet
inn i idrettsmiljøet og det
gjør det mye mere at-
traktivt for utøveme å
vinne. Dopingproblema-
tikken viser dette klart. El
Den holdningen som
inn
Massemedia
idretten
Av Marianne Weide-
mann og jørgen
Gjævenes.
09
t av konfer-
ansens temaer
var forholdet
mellom masse-
media og
idretten.
judomagasínetoktober ’90 I I]14d011lflgflSí11éfiflkfflbtfl»9bw 71 B I I I  W fr B  113; B
Innledninger fikk vi ved
idrettsutøverne Ragnhild
Bratberg og Torbjøm
Løkken, journalist Esten
Sæther og informasjonsdi-
rektør Audun Tjomsland.
Etter innledningene ble
temaet debattert i
smågrupper, mens det til
slutt var samtale i
plenum – hvor man
hadde anledning til å
stille spørsmål til innle-
derne.
Ragnhild og Torbjørn
begynte sine innlegg med
å legge frem en rekke
påstander om forholdet
mellom massemedia og
idretten.
Noen av disse påstan-
dene var:
~ massemedia styrer
idretten
‘i massemedia blir ikke
idrettsprestasjonene satt
i høysetet
-massemedia er mer
opptatt av omkring-
liggende forhold
-massemedia trives best
når utøveren mislykkes
-«småsporter» får for
liten dekning i masse-
media, noe som gjør
rekrutteringen vanskelig.
Torbjøm og Ragnhild
kom så med sine person-
lige erfaringer med
massemedia. De har
begge hatt både positive
og negative erfaringer
med forholdet mellom
massemedia og idretten.
De har hatt positive
erfaringer med TV. Her
har de selv fått være
med på å klippe og
redigere tv-opptakene før
de sendes. Deres erfarin-
ger med avisene har ikke
vært fullt så positive.
Her har det hendt at det
som har kommet på
trykk ikke var i samsvar
med det utøveren sa. Det
har hendt at setninger og
utsagn har blitt vridd og
vrengt på til det

ugjenkjennelige. Dette har
– ifølge Torbjøm og
Ragnhild – ført til at
forholdet mellom journa-
lister og utøvere ofte blir
dårlig, og at enkelte
utøvere etterhvert kvier
seg for å uttale seg til
pressen.
Ragnhild og Torbjøm
kom til slutt i sine
innlegg med et par råd
til idrettsutøvere om
hvordan man bør for-
holde seg til pressen:
-Vær kritisk! Sjekk at
det du sier som utøver,
er det som kommer på
trykk. En har rett til â
være med på â redigere
et tv-opptak om seg selv,
og en har rett til å lese
et intervju før det
trykkes.
-Det er lov å si nei! En
er ikke nødt til å stille
opp for alle journalister
til enhver tid.
Journalist Esten Sæther
«
begynte sitt innlegg med
å si seg enig i Ragnhild
og Torbjøms råd til
idrettsutøveme: det er
viktig å være kritisk, og
det kan være lurt å lese
gjennom et intervju før
det trykkes. På denne
måten slipper en kanskje
idrettsutøvere som føler
seg feilsitert, og som
siden krever erstatning
og oppreisning.
Esten mente at idretten
var viktig for masseme-
dia. Det har jo vist seg
at idrett ”selger». Men
han poengterte at masse-
media ikke opererer på
idrettens premisser.
Redaktørene og dermed
journalistenes eneste
oppgave er å selge
aviser. Det samme
gjelder, ifølge Esten, også
TV. I-ler er den eneste
oppgaven å få flere seere.
Massemediene tilpasser
seg markedet for å kunne
konkurrere med hver-
andre. Derfor får
”småsporter» liten
i
M
a
r 5* S
~ I
«P .
Æ-*’f” Å.
får
all
together.
<><§><§>
I I
dekning i massemedia.
lnteressen for disse
idrettene er lav og
de»selger» ikke!
Esten avsluttet sitt inn-
legg med â stille seg
tvilende til samarbeid
mellom massemedia og
idretten. Ifølge Esten
kunne et godt sarnarbeid
føre til at negative for-
hold innen idretten , som
f.eks doping, spisefor-
styrrelser og korrupsjon,
ikke blir avdekket.
Audun Tjomsland begyn-
te sitt innlegg med å
påpeke hvor vanskelig
forholdet mellom journa-
lister og idrettsutøvere er.
Han mente at det er
viktig å ha klart for seg
hva massemedias oppga-
ve er – å finne nyheter
som selger. Massemedia
er ikke endel av idrettens
PR-opplegg! Audun
mente likevel at mediene
og idretten er avhengige
av hverandre, og at de
bør ha et godt forhold.
På slutten av sitt innlegg
påpekte Audun at det er
vanskelig for idretten å
forandre på massemedia,
men at idretten kan
forandre seg selv.
ldrettene må bli flinkere
til å skaffe seg PR på
egen hånd. Audun mente
også at det kunne være
lurt å sende
idrettsutøverne på kurs
for å lære seg å ”takle”
massemedia.
Etter innledningene gikk
vi sammen i grupper og
diskuterte innleggene.
Som ekstra tema fikk vi:
» Hvilke grenser vil dere
som idrettsutøvere sette
ovenfor pressen?».
Temaet massemedia og
idretten ble avsluttet med
samtale i plenum. Sen-
trale spørsmål som kom
opp var:
-Hvorfor har sportsjour-
nalistene så stor «makt»?
-Bør det vaere et samar-
beid mellom idretten og
massemedia?
-I-lvor viktig er idretten
for massemedia, og
omvendt?
-Bør idrettsutøverne gå
på kurs for å lære seg å
«takle» massemedia? Cl
Eliteidretten
– masse-
idrettens
forutsetning
eller tiende?
Av Gry Imsgard
K; ”E
ette emnet
var det siste
som ble tatt
opp på dette
seminaret.
Irmlederne
var Vigdis
Rønning,
tidligere toppidretts-
utøver, nå prosjektleder
for ”Folk i Fonn til OL”,
lege Lasse Efskind, også
han tidligere eliteutøver
og Thor Ole Rirnejorde,
leder for ”Olympiatop-
pe“,,_
Rønning begynte sitt
innlegg med å under-
streke det gjensidige
forholdet mellom
eliteidrett og masseidrett.
Masseidretten frernbringer
en elite, og derme eliten
er igjen med på å inspi-
Farsetter side 28 HH’
ll

e.Å»-.-.~_-_.
KS
|. MÅLSETTING
Norske utøvere som tas
ut til De Olympiske Leker
i 1992 skal ha dokumen-
tert plasseringsmullghet
blant de 8-12 beste.
II. KRITERIER FOR
U`l’I’AK-SPESIFIKASJON
AV DELTAGERKATE-
GORI
A) Individuelle utøvere
uten spesielle 0L-kvalifi-
seringer.
Disse kriteriene gjelder
for individuelle utøvere
generelt. Ett av følgende
krav må oppfylles:
1. Medalje eller plass 4-6
i VM (1.-6.).
2. Medalje i EM.
3. Sammenlagt i WC 1-3
og tilsvarende konkur-
ransesystem.
4. Plassering 4-8 i EM og
6-12 i VM etter
nærmere vurdering.
(se pkt. d).
5. 2 plasseringer blant de
6-12 beste i på
forhånd avtalte
konkurranser, etter
nærmere vurdering.
6. 2 resultater i målbare
og over all tid sam-
menlignbare resultater.
Blant de 10-15 beste
på verdensstatistikken,
etter nærmere
vurdering.
7. l spesielle tilfelle kan
r I
– etter avtale – resul-
tater i nasjonale mester-
skap tas med i vurderin-
gen under forutsetning av
at resultatet er målbart
og holder topp inter-
nasjonal standard.
Forøvrig etter nærmere
vurdering.
B) Gjelder idretter under-
lagt spesielle OL-kvalifi-
seringer.
C) Gjelder for stafettlag
og lagkonkurranser.
D) Etter nærmere vurder-
Ing, betyr en omfattende
og grundig vurdering av
bl.a. følgende momenter:
-idrettens størrelse og
utbredelse nasjonalt og
internasjonalt,
-kvaliteten på konkur-
ransenivået,
-antall deltakere og
nasjoner i de inter-
nasjonale mesterskap,
-idrettens konkurranse-
system, mesterskap,
World Cup, etc,
-idrettens utviklingsnivå,
-utøverens resultatbilde
– engangsresultat
– stabilt konkurransenivå
– stigende/ fallende
resultatkurve
-tidlig/sent i topp-
idrettskarrieren.
B Fastsettelse av kvalifi-
seringskonkurranser og
resultater.
Med bakgrunn i krav til
dokumentasjon skal pkt.
Il a (5, 6, 7] fastsettes i
samarbeid mellom NOK
og det enkelte særfor-
bund når den internasjo-
nale terminliste foreligger.
III. PROSEDYRE FOR
UTTAK
A) Uttakskomité
Myndighet til uttak er
delegert til en uttaksko-
mité bestående av
følgende tre representan-
ter for NOK’s styre:
president, visepresident
og saerforbundsrepresen-
tanten for henholdsvis
sommer eller vinter.
NOk’s styre er ansvarlig
for samtlige uttak.
B) Nominering av kandi-
dater.
Etter ønske fra det
enkelte særforbund kan
utøvere nomineres som
OL-kandidater med
bakgrunn i dokumen-
tasjon i siste sesong før
OL-sesongen. For vin-
teridretter – våren 1991,
for sommer idretter –
høsten 1991.
C) Uttak.
-Uttak skjer etter særfor-
bundenes innstilling etter
oppnådde kvalifikasjons-
krav i OL-sesongen.
-Siste uttak i henhold til
overenskomst mellom
14 jurlomagasínet oktober ’90 I judomagasinet oktober ’90 I I R I få 7  I R R I I I Vi I I’ I I 15
~9
»a
Z ‘:-‘_
©
ås ‘-
NOK og det enkelte
særforbund. – Forhands-
nominerte må bekrefte
form i forhold til uttaks-
grunnlaget, før endelig
uttak.
IV. SPESIELL VURDER-
ING
A) Utøvere som kvalifi-
serer seg i henhold til
foranstående vil normalt
bli hatt ut til olympiadel-
takelse. I spesielle tilfelle,
der idrettens regler ikke
er overholdt (ref. rule 26
i OLæharteret], kan
imidlertid kvalifiserte
utøvere bli nektet del-
takelse.
B] Gjelder for vinterlek-
ene i 1992 i samråd med
Olympiatoppens prosjekt.
V. INFORMASJON OM
UTFAKSKRITERIENE
A] NOK er ansvarlig for
grundig orientering om
kriteriene for uttak til
OL-92 til:
-idretten generelt
-særforbundene spesielt
– presse/media/almen-
heten.
B] Saerforbundene er
ansvarlige for grundig
orientering innad i eget
forbund og omfatter:
-ledere
– trenere
-utøvere spesielt. El

Av Erik Mølmen
Det er ettermiddagssol
over Kråkerøy sør for
Fredrikstad i Østfold. Det
er onsdag, og det er midt
i september. Selv om det
har vært en varm dag,
vitner et kjølig drag i
luften om at høsten
trenger seg på. I dojoen
til Kråkerøy Judo Club
driver en liten gruppe
mennesker på med å
trene innganger på kast
– rolige sikre bevegelser.
tter en times
tid, da klokken
har begynt å
nærme seg syv
på kvelden,
avslutter de
treningen. Men i
stedet for å gå i dusjen,
trekker de over-
trekksdrakter over gi’ene,
og forlatm’ judosalen. De
setter seg inn i to biler,
og kjører av gårde.
Omtrent samtidig setter
lignende transporter seg i
bevegelse fra judoklub-
bene i Sarpsborg og
Borge. Målet for dem alle
er Kruseløkka skole i
Sarspborg. Der holder
Sarpsborg Judoklubb til,
SUKS
alt riktig
Østfold Judokrets gjør
og nå da klokken er
snart halv åtte, begynner
folket fra bilene å entre
dojoen, samtidig som
Sarpsborg Judoklubbs
vanlige onsdagstrening er
i ferd med å gå mot
slutten.
Vi er vitne til den ene
av tre ukentlige treninger
til elitegruppa i Østfold
Judokrets, som går fra
1930-2030. Den teller 7
personer, men sammen
med elitegruppa trener
også de som får lov av
instruktør og kretstrener
Knut Thomasrud (41). l
alt er 14 judokas på
matta denne
onsdagskvelden.
i
í.
Å .
gi . 4.
Eliteutøveme har også
morgentrening tre ganger
i uka. Fra 0600 – 0730/
0800 trener utøverne
under ledelse av Tho-
masrud styrke, kondis og
innganger i Sarpsborg
Helsesenter, som utøverne
disponerer gratis!
_ Den vanlige kretstren-
ingen går mandag,
onsdag og fredag fra
1800 _ 1930, forteller
Thomasrud.
To økter om dagen, samt
én på lørdager, blir det
alt i alt når østfoldingene
kjører for fullt.
Systematisk
Elitegruppa består for
/ ”V jhg,  , Leere og Bård ‘Are Hul-
~. . /f -1’ 3
/
Harefallet og
tiden av Cath.ri.ne Tvete,
. , \
_ Knut Harefallet og Kirsti
Harefallet fra Kråkerøy
Judo Club, Morten
Rosenvinge fra Fredrik-
stad Judoklubb Kurt
tengren fra Sarpsborg
Judoklubb og Morten
Olsen fra Borge Ju-
doklubb.
_ Under VM-oppkjørin-
gen trente vi på Life-
\\ __ «(3/J f ~ sykler i Helsesenteret tre
__ fr” ganger i uka, sier Tho-
masrud. _ Bård Are og
Kirsti kjørte kondistrt-ming
på sykkel i økter på 24
Knut ‘Fhnmasmd leder trenin- \\.\ minutter, tre ganger pr.
gen med SI7<kBf hånd. – uke. Det ga resultater
zenstre Kurt Leere,
kondismessig, sier han.
Han forteller at de også
brukte trappemaskin og
romaskin. Trening på
innganger, 30 sekunder
innsats og 30 sekunder
hvile ble også brukt som
kondistrening. I tillegg
inngikk et systematisk
styrketreningsprogram i
VM-forberedelsene. Tre
måneder før VM kjørte
Bård Are og Kirsti styrke
tre ganger pr. uke, to
måneder før to ganger,
og siste måneden ble det
ikke trent styrke.
_ Våre tester viste at
dette ga resultater, sier
Thomasrud, som forteller
Are Hul engren, Kirsti
at han legger opp indi-
viduelle treningsplaner
for hver av eliteutøveme.
Ingen sutring
I 2 år har Østfoldklub-
bene hatt ordningen med
felles treninger. Knut
Thomasrud har laget
dette opplegget. Han er
samtidig kontaktperson
og logistikksjef. En
måned i forveien lager
han et oppsett som viser
hvor treningen skal
foregå påfølgende måned.
For treningen foregår
ikke kun i Sarpsborg.
Den flyttes rtmdt i
Østfoldklubbene. Alle
melder til Thomasrud om
\
Knut
forfall og lignende, og
han koordinerer fra gang
til gang hvor treningen
skal være.
_ Dette hadde aldri gått
uten topp innsats og
oppfølging fra utøverne
selv, sier han.
_ De viser en skikkelig
stå-på holdning, og møter
også opp i ferier og på
skolefridager. Det er fine
folk å jobbe med!
Han berømmer også
arbeidsgiveren, Sarpsborg
Politikarnmer, som er
fleksibel og viser stor
forståelse for idretten.
Det er så gjevt å delta
på disse elitetreningene,
16 > Iudoflfagasínet oktober ’90 i Illdfllllflgflsíllet Okf`Of]EI’ ’90 ”T W 7 TW W fr Wmiwmr  WW* I _’ W T ni” I 7 T 7 N TW
i
at andre judoka står i
kø. Men Thomasrud må
sortere ut de beste, for
dette dreier seg om judo
på Europanivå.
_ Så det er ikke rivali-
sering mellom klubbene,
da?
_ Nei, det føles som om
det er en klubb. Det er
godt kameratskap, og i
helgene har vi av og til
felles turer, eller opplegg
der jeg kjører dem litt
for å få dem harde, sier
kretstreneren med glimt i
Øyet.
Kreativitet
Hemmeligheten bak
Østfold Judokrets’ suksess
er enkle hjelpemidler,
som telefon og litt plan-
legging, kombinert med
kreativitet. Fleksibilitet fra
arbeidsgivere og nær-
miljø, samt en sterk stå-
på-vilje hos utøveme _
og fullstendig fravær av
sutring og ”systemfork1a-
ringer» _ er andre
viktige ingredienser.
Østfold Judokrets har
også hatt nært samarbeid
med landslagstrener og
toppidrettsopplegget til
Norges Judoforbund.
_ Hva er målet med alt
dette slitet, Thomasrud?
_ Vi sikter på medalje i
EM, VM eller OL. Jeg
tror det er mulig. Hvis
jeg ikke hadde hatt tro
på dette, hadde jeg ikke
drevet med det, sier
Knut Thomasrud, krets-
trener i Østfold.
Og resultatene hittil viser
at østfoldingene ikke kun
farer med store ord og
fett flesk. 5. plass i junior
VM i Paris i mars i år
og gull i nordisk i april
har det blitt på Bård Are
Hultengren. Kirsti Hare-
fallet følger hakk i hel,
med 7. plass i senior
VM, og bronse i nordisk.
Og hvem vet, en vakker
dag vil kanskje både ett
og to utenlandske gullhåp
få erfare at det ”aern’te
bare bare å komme ut
for disse østfoldske
gaer’ningaene». El

Av fysioterapeut
Bemt Halvorsen
Bevegelsesuislag i ledd er
sammen med faktorer
som styrke og teknikk
avgjørende for vår
idretislige prestasjon.
n må prioritere
der en ligger
mest under det
idretten optimalt
krever. For
mange vil det
være bevegelighet som
må prioriteres, da judo
krever god bevegelighet.
At judo betyr den myke
vei sier oss noe om hva
som ble sett på som en
spesielt viktig egenskap.
De faktorer som be-
stemmer vår idrettslige
prestasjon har et inn-
byrdes avhengighets-
forhold. Meget korte
muskler på en side av et
ledd, svekker musklene
på den andre siden av
leddet. Lite bevegelighets-
utslag hindrer eller gjør
at mere kraft må brukes
for å utføre en teknikk.
Bevegelighetstrening
sammen med oppvarming
er viktig for å holde
judomngasznet oktober 90 judomagasznet oktober 90
skadefrekvensen lavest
mulig. Begge deler gjør
at bl.a. muskel- og sene-
apparatet tåler mere og
virker dermed
forebyggende mot
muskelbrister og sene-
betennelser.
Jeg vil i derme omgang
skrive litt om hvordan og
når en bør tøye. Til slutt
vil jeg beskrive en tøying
av setet.
Generelt om utførelsen:
Etter god, aktiv oppvar-
ming, settes muskelen på
strekk. Stram og spenn
muskelen som tøyes med
moderat kraft 5-10 sekun-
der eller lengre. Avspenn
muskelen, øk bevegelig-
hetsutslaget ved å la
avstanden mellom ut-
spring og feste på mus-
kelen øke. Bruk heller
lang tid og mindre kraft
enn stor kraft og kort
tid. Gjenta noen ganger.
Stillingen med optimal
strekk holdes i 15-60
sekunder. Til slutt, når
en er i stillingen med
optimal strekk, brukes
musklene på motsatt side
av de som tøyes.
Når?
Lett tøying etter opp-
varming og på slutten av
treningen. Er kroppen
skikkelig varm kan en
tøye kraftigere.
Forutsetninger
En bør ha en god ut-
gangsstílling, slik at en
har god støtte og får
brukt egen tyngde og
muskelkraft.
En konsentrerer seg om
et ledd. Utgangsstíllingen
skal være slik at mus-
kelen er på strekk.
Ved tøying av hofteledds-
bøyer og lårmuskulatur
er det viktig at en kan
vippe bekkenet bakover
i tillegg til en god
utgangsstilling, slik at
ryggen ikke blir
unødvendig belastet.
En bør passe på at ledd,
leddbånd og muskler
som tar del i bevegelsen
ikke er skadet, da skal
en i noen tilfeller ikke
líØy6.
En skal kjenne tøyir\gen i
den muskelen som tøyes
og ikke i andre. Det kan
vaere vondt, men ikke
pinefullt vondt.
Tøying av setet
Utgangsstillíng:
Utsiden av høyre lår skal
ligge mot gulvet. Den
høyre hoften og kneet
bøyes. Den venstre hoften
og kneet strekkes
bakover. Vri kroppen litt
mot høyre og len deg litt
framover.
Tøying:
Len deg framover med
ryggen over høyre hof-
teledd. Vær påpasselig
med utgangsstilling og
utføring for å unngå
unødig belasting av rygg
og kne. Cl
I’ Vi
Bilde tatt av Bernt Halvorsen,
Oslo 1990.
f \
mss PÅ: NYE xA1vr1>nnel.r:n
\
l
l
l
.l I
x
1
l
V l
l
r r
ll/
K
\
\
\
«we
‘\?Ã |f 2:
\
«_.$_
«l’=
I/ me; s .
ieífläáâ Vi
/Én
KOMMER

/
leir
/ r
WWW V
\
í
*r. -\ ` §\6
ea
Slå

I
I
OF, l
<0 “W I
NJJK -30 ÅR
AU Dag Hodne
udosporten ble
innført til Norge
av advokat
Henrik Lundh i
1947, og etter-
hvert fikk han
flere med seg. I
1956 ble Henrik
Lundh, Torkel Sauer og
Per Ombudstvedt, som
de første i landet, gradert
1.Dan (sort belte), Henrik
Lundh ble etter sin bort-
gang tildelt 5. Dan for
sin innsats for judo-
sporten. Norges første
judoklubb, Norsk Judo og
Jiu-jitsuklubb, ble stiftet i
Oslo i 1960. Treningen
startet på Bislet Bad, ble
flyttet til Maskinistskolen
på Etterstad, så til
Kristlig Gymnasium,
videre til Tveita skole, og
holder nå til i Tveten-
veien 183. NJJKs Dojo er
blitt et judosenter for
hele Østlandet, og kalles
Haugerud Judo Senter.
NJJK fyller 30 år i år
(1990). Norges Judofor-
bund ble stiftet i 1967.
Oslo Judokrets ble stiftet
i 1976. Initiativtaker til
Oslo Judokrets var Tryg-
ve Aas, som også ble
kretsens første formann.
Nåværende formann er
Curt Lier. Fram til 1989
besto Oslo Judokrets av
klubber både i Oslo og i
judomagasmet oktober 90
Akershus (17 klubber).
Akershus Judokrets ble
opprettet i 1989, og i dag
består Oslo Judokrets av
6 medlemsklubber: Mari-
enlyst Judo Club, Norsk
Judo og Jiu-jitsuklubb,
Oslo Budokan, Oslo
Judoklubb, Oslo Politiets
l.L. og Oslo Studentenes
l.L. Disse klubbene har
tilsammen ca. 800 med-
lemmer. Blant disse
befinner seg Norges
høyest graderte:
-Dag Hodne, NJJK,
5.Dan,
den eneste i landet som
har gradert seg teknisk
til denne graden.
-Torkel Sauer, NJJK,
4.Dan.
-Hans Petter Andreassen,
MJC, 4.Dan.
Foruten ovenstående har
Osloklubbene sammenlagt
6 3.Dan’ere, 17 2.Dan’ere
og ca. 100 1.Dan’ere.
Dette tilsvarer omtrent
halvparten av Norges
sortbelter. Osloklubbene
har også dominert
Norgesmesterskapet i alle
år. Av internasjonale
prestasjoner nevnes VM-
sølv til Inger Lise
Solheim, MJC og VM-
bronse til Heidi An-
dersen, NJJK. Flere
utøvere er også blitt
Nordiske Mestere. Det
første Kretsmesterskapet i
Oslo ble arrangert i
1983. El
NORSK JUDO
JUDO
MAGAQNET
15 AR
Av Dag Hodne
«Norsk Judo» så dagens
lys for første gang i
oktober 1972. Bladet ble
utgitt av Informasjons-
komitéen i Norges Ju-
doforbund, med Rolf
Kaarbø som redaktør.
Det var et stiftet hefte i
A5 format, med 20 sider.
Året etter ble det utgitt 2
nummer, og formatet var
endret til A4. I 1975 tok
Klaus Solheim over som
redaktør. Han gikk
tilbake til A5 formatet,
og fikk utgitt 3 nummer
i løpet av året.
Så gikk det et par år
uten «Norsk Judo», men
i 1977 kom 4. årgang,
igjen i A4 format og nå
med Haakon Hallingsbad
som redaktør. Han var
ansvarlig for mellom 1
og 2 nummer i året fram
til 1980. Da ble han
avløst av Kjell Salling,
som det året utga 2
nummer, det største
hadde hele 48 sider. I
1981 ble Andreas Wangen
redaktør. Han holdt på
t.o.m. nummer 4 for
1983, da Atle L\1ndsrud
tok over som redaktør
for et dobbeltnummer [5/
6 1983). Atle sto på i 2
år til, og både i 1984 og
1985 utga han 5 nummer
i året.
lngen tok over jobben
etter Atle. 13. årgang
kom ikke før i 1987, da
det ble utgitt 1 nummer
til NJF’s årsting _ det
31. i rekken. Det ble
imidlertid med det fram
til 1989. Da ble ”Norsk
Judo” til «Judomagasi-
net», og det ble utgitt 2
nummer i 1989. Det tas
nå sikte på å utgi 4
nummer i året, og vi er
altså kommet fram til
den 15. årgangen. Cl
D judomagasmet oktober 90 7
OPPSIÅGSTAVIA
/ \
ROTASJONSORDNING FOR TRENING I OSLO-OMRÅDET
For å få en bedre trening for de som satser mot toppen – og for å variere
treingspartnere for disse, vil det bli forsøkt en rulleringsordning i Oslo-området.
Topp-utøvere fra andre deler av landet som besøker Oslo av ulike årsaker, er naturligvis
ogsa velkommen til å delta.
Følgende treningstider og -steder er satt opp:
`|»|rsdag: kl. 18.30-20.00: OSI _.__.=’- , “j
onsdag: k|.19.oo-21.oo;|ppon ` .V ‘tå
ein. 19.00-21.oo:NJ.1k * 5
Mandag: egen klubb (
( .
Torsdag: k|.19.oo-21.oo;|vuc Q) f/ ,*\ _/ B’
.(  l 1,»
Fredag; k|.1s.oo-2o.oo;NJJK °° 9).,
\
HAVE LOTS OF FUN
ø/fr/K”
,.
,.
E” 1
\’-
(gm Øl” Q 1:,  g
Norges lag i «Viking _u,,.\«
Garnes», Lugi camp, l~»-3′ -fr’
Lund, Sverige i år.
Bildet er tatt rett etter at
vi vant «hol.rngång». [Vi
fikk utdelt et plastskjold
og -sverd med en pensel
påført rødmaling, det var
om å gjøre å merke den
andre først.)
Bildet fra venstre:
Cathrine Tvete, Knut
Harefallet, Jørgen
Gjævenes, Kirsti Harefal-
let, Anders Lie, Bård Are
«Brors“ Hultengren og
Johnny Roaldseth. Bildet
er tatt av Sissel Murvold.
Hilsen Kirsti El

I desember reiser Frank
Evensen, Johnny
Roaldseth og Stig Traavik
til Japan sammen med
Wolfgang Biedron og en
del folk fra det svenske
landslaget.
JIGORO KANO
CUP
International JUDO Tonrnamenr
De reiser for å delta i
Jigoro Kano cup; det
mest beryktede og aere-
rike stevnet som finnes i
judoverden. I tillegg til
at de 4 beste japanerne i
hver klasse deltar, får
alle sterke judonasjoner
delta med 2 deltakere i
hver klasse. Dette gjør
at stevnet, som ar-
rangeres hvert 4. år i
Budokan i Tokyo, er den
hardeste judokonkur-
ransen vi har pr i dag.
Den skandinaviske trop-
pen skal være i Japan en
måneds tid og trene etter
stevnet. Cl
.\ \`\ I
<4 = F ‘ls
. .’f V – 3.
ø- , _ «A pt* ,,
Y `s~._{,,:< .L ._ _,
SF-  .
— .S ‘
* Ö* 0 ‘
x ` ,» .V ` -~ – .o I
Budokan i Tokyo. Forn A.Ch. 187.
j
UCI-II-KQMIKK
,~

(-
Per , der ser du! Hvis
du bare hadde mosj onert:
litt, slik som de søte
unge mennene der , er
jeg sikker pà at ingen
ville tråkke på deg pà
kon t øre t !
__íí
%
Swedish Open ’90
Kvinner
-52kg: 1. Schiac, Skotland
2 Wikström, Sverige 3. Urbanska,
Polen og Maidan, Polen 5. Tvete,
Norge -56kg: 1. Cusack, Skotland
2 Magnusson, Sverige 3. Matusiak,
Polen og Myhren, Sverige. -61kg:
1. Nilsson, Sverige 2. Bue, Norge
3. Koivo, Finland og Gebert, Sverige.
-66kg: 1. Harelallet, Norge
2 Nielsen, Danmark 3. lmsgard,
Norge. +66kg: 1. Karlsson, Sverige
2 Kienhuisk, Nederland 3. Syria,
Hnland.
Menn
-60kg: 1. Wagner, Ungarn 2. Kauppi-
nen, Sverige 3. Raik, Tyskland og
Przystasz, Polen. -65kg: 1. Csak,
Ungam 2. Kendelbacher, Tyskland
3. Korhonen, Finland og Reinius,
Sverige. -71kg: 1. Schultz, Tyskland
2 Korhonan, I-Tnland 3. Cusack,
Skotland og Dahlin, Sverige. -7Bkg:
1. Adollsson, Sverige 2. Franz,
Tyskland 3. Zsoldos, Ungarn og Loll,
Tyskland. -Bôkg: 1. Lech, Polen
2 Laitinen, Finland 3. Rosén, Sverige
og Kallama, Finland 5. Hultengren,
Norge. -95kg: 1. Geisler, Tyskland
2 Winkvist. Sverige 3. Sarad, Polen
og Korhonen, Hnland.
Asker International Tournament
6.-7.10.90 Junior 14 – 18 år
Jenter
48kg: 1. Pemilla Carlsson, Sverige
2 Monica Halle, Asker/Norge 3 Sofie
Haglov, Uppsala/Sverige. -52kg:
1. Jessica Westberg, Sverige
2 Cathrine Tvete, Kråkerøy/Norge
3. Pia Nielsen, Danmark og Carin
Carlsson, Sverige. -56kg: 1. Vivi
Olsen, NJJK/Norge 2 Nina Haugen,
Larvik/Norge 3. Jenny Ololsson,
Uppsala/Sverige og Carina Andersson,
Sverige. -61kg: 1. Manina Eriksson,
Lidome/Sverige 2 Erika Terao,
Uppsala/Sverige 3. Victoria Andersson,
Ulla Ededets JKlSverige. +61kg:
1. Kirsti Harelaller, Kråkerøy/Norge
2. Ilse Vuysters, Sverige 3. Linda
Zanders, JudogymnasellSverige.
Gutter
-45kg: 1. Sean Power, Storbritannia
2 Per Ololsson, Uppsala/Sverige
3. Lars Fredrik Stople, Sarpsborg/
Norge. -50kg: 1. Justin Saltmer,
Strobritannia 2 Riku Kinnunen,
Finland 3 Mathius Brage, Judogym-
naset/Sverige og Edgard Pasters,
Latvia ~55kg: 1. John Forselius,
Sverige 2. Jukka Putaala, Finland
3 Jukka Huoplo, Finland og Joachim
Eriksson l.K. Sødra/Sverige. -60kg:
1. Mattias Pettersson, Sverige
2 Tommy Ahlquist, Taby/Sverige
7 7 3 7 7 7 7 7 udomagasmetoktolrer 90 . udoma asmet oktober 90  7 7 W 7 W 7 7 7
3. Alexander Aamodt, lppon/Norge og
Patrik lvarsson, Sverige. âäkgz
1. Phillip Hanisson, Storbritannia
2. Ronny Rydberg, Trondheim/Norge
3 Janne Kurki, Finland og Juri Savch-
enkov, Latvia -71kg: 1. Geir Aage
Jacobsen, AskerINorge 2 Allan Tram-
pedach, Danmark 3. Lars Maagaard,
Danmark og Marko Ylikannö, Finland.
-78kg: 1. Hannu Hokkanen, Finland
2 Robert Bengtsson, Stenungslund/
Sverige 3. Roland Cronestad, Ju-
dogymnaset/Sverige og Christopher
Johnsen, Storbritannia. +78kg:
1. Fredrick Tolilovski, Judogymnaset/
Sverige 2. Hiroyuki Muto, Tokai/
Japan.
Gaukahiv, Sandnes 293.90
Mix
-32kg: 1. Fredric Potier, Stavanger JK
2 Anette Johannesen, Strand JK
3 Fredric Hauswold, Stavanær JK og
Tina Klubben, Sandnes JK.
Jenter
-40kg: 1. Line Larsen, Strand JK
2. Marianne Aareskjold, Sandnes JK
3. Madeleine Monsen, Sandnes JK.
+50kg: 1. Hege Monsen, Sandnes JK
2. Laila Sandblost, Sandnes JK
3 Inger Margrethe Bøe, Bergen JK.
Gutter
-25kg: 1. Kim Olav Svines, Strand JK
2. Kjell Henning Solheim, Strand JK
3. Espen Bygdevoid, Strand JK.
-32kg: 1. Preben Sandaker, Sauda JK
2 Espen Øvravik, Halsnøy JK
3 Rune Olsen, Stavanger JK. -36kg:
1. Jan Cato Nessa, Halsnøy JK
2 Vidar Jansson, Sauda JK 3. lngvar
Raugstad, Sandnes JK. -44kg:
1. Stig Dalva, Stavanger JK 2 Jon
Eri Prytz, Haugaland JK 3 Kenneth
Olsen, Strand JK og Nils Filc,
Stavanger JK. -56kg: 1. Thomas
Johannesen, Bergen JK 2 Tor
Gunnar Isdahl, Haugaland JK 3. Stian
Iversen, Haugaland JK. 65 kg:
1. Svein Ove Øglænd, Sandnes JK
z noir Hrenaker, Bergen Jk
3 Øyvind Thorsen, Bergen JK. -71kg:
1. Egil Rønnevik, Haugaland JK
2. Kai Morten Anda, Sandnes JK
3. Egil Bergersen, Haugaland JK.
+71 kg: 1. Arnstein Brekke,
Haugaland JK 2. Øyvind Løland,
Sandnes JK 3 Jan Tora Fjelland,
Halsnøy JK.
Trøndercup ll 29.09.90
Jenter
– 48kg: 1. Anne B. Brandt, Steinkjer
JK 2. Silje Amundsen, Trondheim JK
3 Anniken Barstad, lppon JK. -56kg:
1. Vivi Olsen, NJJK 2 Kristin Mo
Nerli, Hamar JK 3. Ann Kr.
Guldbrandsen, Stjørdal JK. -61kg:
1. Hege Pedersen, Trondheim JK
2 Liselotte Schmitz, Drammen JC
3 Eva Standal, Asker JC.
Gutter
40kg; 1. Nirender Laher, Drammen
JC 2. Bjørn G. Eliassen, lpoon JK
3 Vidar Lyngmo, Kråkerøy JK. -4Bkg:
1. Jan Erik Paulsen, Ålesund JK
2 Andreas Hopstock, Kragerø JK
3. Pål Slngsø, Kristiansund JK og
Morten Kompen, NJJK. -52kg:
1. Erlend Brovold, Trondheim JK
2 Stig Aatangen, Kragerø JK 3. Odd
Henrik Båtnes, Ålesund JK og Stian
Jespersen, NJJK. -56kg: 1. Rune
Reitan, Verdal JK 2. Kai Stridh,
Hareid IL 3 Kjetil Dahle, Kolstad IL
-60kg: 1. Bjame lestra, Trondheim JK
2 Eivind Srbo, Asker JC 3 Kjetil
Rogne, Kristiansund JK. »60kg:
1. Ronny Rydberg, Trondheim JK
2 Petter Ellingsen, NJJK 3. Kristian
Sørensen, Trondheim JK.
Kvinner
-56kg: 1. Vivi Olsen, NJJK 2Ceci|ie
Solberg, Hamar JK 3 Gunn Totland,
Verdal JK. +56kg: 1. Hege
Pettersen, Trondheim JK 2. Janne
Haugdal, Kolstad IL 3. Anne Birg.
Belboe, Trondheim JK og Tanja
Bakken, Kråkerøy JK.
Menn
S0kg: 1. Knut Harelallet, Kråkerøy JK
2 Jøm T. Krekling, Steinkjer JK
3. Bjørn Lauritsen, Oslo JK og Rune
Nordstrand, Oslo JK. -65kg:
1. Ronny Rydberg, Trondheim JK
2 RoI1 Johnsen, Kolstad IL 3 Kris-
tian Sørensen, Trondheim JK og Ole
Martin Sendervik, Sandnes JK. -71kg:
1. Tomas Kristiansen, NJJK
z Freanr Herr, rppon Jk 3. øyvrna
Hopshaug, Kristiansund JK og Svein
Hagen, Rykkin JK. -78kg: 1. Rune
Bergmann, Trondheim JK 2 Berge
Olstad, Kragerø JK 3. Jon Are
Beukes, lppon JK og Per Asle Aalien,
Asker JK. +78kg: 1. Dan Hagen,
Oslo JK 2. Torgeir Pedersen, Bodø
JK 3. Roll Pettersen, iL St.§lkamera~
tene og Helge Pedersen, Bodø JK.
Ellinderncup ll 14.10.90
Kvinner
-52kg: 1. Eva Vikstrom, Sverige
2 Cathrine Tvete, Kråkerøy JK
3. Siw Ulvehøj, Sandeilord JK og Ellen
Ringdahl, OSI. -56kg: 1. lfivi Olsen,
NJJK 2. Cecilie Solberg, Hamar JK
3. Cisllie Svensen, Tønsberg JK
dikgz i. Sabine Gehen, Sverige
2. Pernilla Unebrandt, Sverige
3 Heidi Hagen, OSI. +61kg:
1. Tanja Bakken, Kråkerøy JK
2 Mona Roaldstveit, Hurdal JK
3. Camilla Christensen, lppon JK.
Menn

RIELL
GR
SLI
‘_ ____ __
| Avsender:
] Navn:
I Adresse:
| Postnr./ sted: _
I ©.
J l.
Afia >_ -‘-
få/
/
ll’ .
NJF`s Iovhefle
lntroduksionshefle
Aktivitetslederkurshehe
lntemasionale kampregler
Grunnkurs i kampregler – studiehefle
Basisfagkurshefle
Metodikk-kurshefle
Stevnereglement
Graderingsreglement
Program for instruktører på nybegynnerparti
Grunntrening for konkurranseiudo …….
Wolfgang Biedron’s ‘Lærobfeifz
(Nybegynnere 7-11 år) nr.1
(Nybegynnere 10-16år) nr. 2
Nr.1 og nr.2 …………..
Judopass m/etui
Graderingsmerker
Diplom/Gradering
NJF’s iakkemerke (metall)
NJF’s iakkemerke (brodert)
NJF’s trenerving (brodert) Trener l, ll, Ill og Diplomtrener
NJF’s dommerving (broden) C, B og A dommer
Forbunds-slips m/NJF’s broderte merke (mørk blå silke)
TRIM-merke(oronse,sølv)……………
STEVNE-merke (bronse, sølv)
KATA-merke (bronse, sølv)
Video : ‘Judotighter’ (musikk)
“NAGE-NO-KATA”
“JIGORO KANO
Leie av video : «Judo1ighter»(musikkvideo) Pr.uke:
Depositum: kr. 500,-
Depositum for alle videoer under: kr. 200,-. Uke pris:

“EM-herrer1985» Hamar
‘VM-D/H1987” Essen
‘VM-D/H1989’
‘EJU-dommerseminar 1990’, Mallorca……….
‘NM-Judo 1989′ fra sportsrevyen
Brosjyrer: JUDOFOLDER

………….Gratis
TRIM MEDJUDO
å’
judomagasznet oktober 90 Iudomagasznet oktober 90
kr. 10,-
kr. 30,-
kr. 40.-
kr. 25,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 20,-
kr. 20,-
kr. 15,-
kr. 15,-
kr. 160
kr. 160
kr. 250
kr. 25,-
kr.
10,-
kf. ro.-
kr. 25.-
kr. 20,
kr. 10.-
kr. 20,-
. 100.
kr. 15,-
kr. 15,-
kr 15,-
5555
Ull\>UT
gass
kr
sêêsês
.Gratis
NJF’s emblem (stioker/klistremerker) ifarger  5,-
Graderingsplakater  kr. 50.- ~1h<
Posters  100,-
Brodert merke   kr. 30.- ÉÉJ 0
A`ourtøne adresse-etiketter
I
(gummiene, alle klubber)………………………..kr. 150.- ”M
I
Bestillingskupong
Send meg følgende artikler: antall
Har du belølt
juda-lisarsøi ?
ikke gli glipp W det neste
.ruan-magasineriir
i_m___í|
i. _ _ _ _ _
_.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – – –
-__-1
__!_
,.
I.
._
El
III
EI
El
-60kg: l. Knut Harelallet, Kråkerøy JK
2. Jon Sommervold, Ippon JK
IL Bjørn Lauritsen, Oslo JK.
-65kg: 1. Eivind Brauer, Ippon JK
2. Morten Schiøtz, Drammen JC
3. Ronny Olsen, Stavanger JK og Ole
Martin Søndervik, Sandnes JK.
-71kg: 1. Thomas Kristiansen, NJJK
2 Jan Robert Kristensen, Stavanger
JK 3. Ole Alnes, Sofiemyr JK og
Fredrik Hofl, lppon JK. -78kg:
1. oiav Åse, ippm .Jk 2. Jon
Beukes, lppon JK & Berge Olstad,
Kragerø JK og Sven Beukes, lppon
JK. +78 kg: 1. Kay Otto Nilssen.
Vennesla JK 2. Kurt Leere, Sarpsborg
JK 3. Rune Bakken, NJJK og Torgeir
Pedersen, Bodø JK.
Høst-salg!
udo Sport A/S har salg på
udo- og fritidsutstyr:
oggedress, før kr. 294,-
– A KUN kr. 219.-
qllegegenser, tør kr. 138,-
A KUN kr. 98,-
-shirt, tør kr. 69,-
* A KUN kr. 49,-
undo-bag, tør kr. 279,-
A KUN kr. 209,-
uødo-sokker, tør kr. 49,-
A KUN kr. 36,-
llQB$iES_G.l.LLl.9.9.ll
Stillingen etter G Norges cup stevner
Kvinner:
48 kg: Cathrine Tvete, Kråkerøy JK
(60 poeng)
-52 kg: Marianne Weidemann, NJJK
(25 poeng)
-56 kg: Vivi Olsen, NJJK (45 poeng)
-61 kg: Liv Bue, Asker JC
(60 poeng)
-66 kg: Sarah Jane Lloyd, MJC
(25 poeng)
+66 kg: Mari Jensen, Molde JK
(55 poeng)
Menn:
-60 kg: Knut Harelallet, Kråkerøy JK
(50 poeng)
65 kg: Stig Traavik, NJJK
(40 poeng)
-71 kg: Olav Åse, lppon JK
(40 poeng)
-78 kg: Sven T. Beukes, Ippon JK
(45 poeng)
– 86 kg: Kurt Leere, Sarpsborg JK
(31 poeng)
+86 kg: Per Magne Eide, Bergen JK
(35 poeng)
Fm side 3
UUO VADIS
kandidat er tøffe: Medalje
i siste VM eller EM,
eller, i løpet av det siste
året, medalje i et av de
stevnene som av NJF er
satt opp som bonus A-
stevne [senior).Ved plas-
sering (5. eller 7. plass) i
mer enn ett av de oven-
nevnte stevnene (også
dette i løpet av det siste
året), eller dersom
utøveren viser høy klasse
ved å slå flere inter-
nasjonale toppjudoutøvere
kan det også gis adgang
til denne eksklusive
gruppen. Maksimalt kan
det være to utøvere fra
samme vektklasse i denne
gruppen samtidig.
B-toppuløvere:
For â komme med i
denne gruppen må
utøverne kunne vise til
medalje i minst ett av de
stevner som er satt opp
av NJF som bonusstevne
(senior) eller i Norwegian
Open. Plassering i et
bonus A-seniorstevne
kvalifiserer også til å bli
B-utøver.
Juniorlandslaget:
Grunnlaget for uttak til
juniorlandslaget vil være
konkurranseresultater fra
nasjonale stevner (Norges-
Cup stevner med god
deltakelse av andre
utøvere på et godt nivå,
NM-jr og NM-sen) samt
resultater fra intemasjo-
nale stevner [bo-
nusstevner + Asker
internasjonale og Norwe-
gian Open).
Uttakskriterier OL:
NOK setter opp kriteriene
for deltakelse i OL.
Medalje i EM (sen) eller
en 5. plass eller bedre i
et senior-VM kvalifiserer
til OL-deltakelse. Ved en
5. plass i EM eller 7.
plass i VM må det i
tillegg dokumenteres sterk
innsats i andre store
stevner (av nivå bonus A
stevner] før det er dis-
kusjonsgrunnlag Dette i
følge Rune Neraal som
har vært i kontakt med
NOK.
Andre uttak:
Uttak til konkurranser og
til landslagsstallen vil bli
gjort av Wolfgang og
godkjent av NJF’s styre.
En evaluering av dagens
utøvere vil bli foretatt
etter at årets åpne
stevner i Norden er av-
viklet. Når det gjelder
mesterskap (som for eks
nordisk) er det etter
hvert blitt åpnet for at
klubber selv kan dekke
utgiftene for kvalifiserte
utøvere som judoforbun-
det av økonomiske grun-
ner ikke kan sende. Det
er opp til den enkelte
klubb å foreslå kandi-
dater som den mener er
kvalifisert og derfor kan
tenke seg å dekke ut-
giftene for. Men det er
LL-treneren/ NJF som
avgjør om utøveren kan
dra.
Uttak til VM og EM for
senior gjøres fra A-
landslagskandidat-grup-
pen. A-gruppen vil alltid
komme først ved uttak dl
mesterskap med begrenset
norsk deltakelse. Dersom
det er økonomi for det
og ingen eller få A-
kandidater, kan også B-
kandidater sendes, men
da først etter en grundig
vurdering av det inter-
nasjonale nivået til de
judoka utøveren har
slått/har blitt slått av i
løpet av det siste året.
For at juniorene skal bli
tatt ut til VM eller EM
for jr. må det kunne
vises til resultater og
framgang i internasjonale
stevner.
Økonomisk støtte.
Penger er en konstant
mangelvare i NJF. Uten
toppresultater inter-
nasjonalt [EM, VM, eller
OL) har vi ”lite å selge”
og får derfor ingen fete
sponsoravmler som gir
klingende mynt i kassa.
Og, utcn penger er det
umulig å gi god øko-
nomisk støtte til
utøverne.
En medalje i et bonus-
stevne gir selfølgelig den
oppsatte mengde sedler.
Men vær klar over at det
ikke er automatikk i
utbetalingen. Regnskaps-
messig må de ha bilag i
NJF, så send inn en
søknad med henvisning
til resultatet, så vil be-
løpet bli oversendt. Land-
slagskandidater kan søke
om støtte til konkrete
foretak (som for eks.
reisestøtte). Som vedlegg
til søknaden må det
sendes kopi av trenings-
opplegget, treningsdag-
bøker og konkurranse-
dagbok samt en oversikt
over hvilke stevner som
er planlagt kommende
sesong. Legg også med
egne resultater fra (først
og fremst internasjonale)
konkurranser. A-kandidat-
ene vil få mest økono-
misk støtte, men så langt
midlene til NJF strekker,
vil det også være mu-
ligheter for B-kandidater
og junior-kandidater å få
noe støtte.
Trenrngsplanlegging:
Wolfgang hadde et inn-
legg på LL-samlinga på
Beitostølen der han tok
for seg toppidrett
lanl ging trenin s-
ldagboeñ osv. Jeg slêal ikke
gå inn på hva han sa
her nå, men de som er
interessert i ko i av
«overheadene» kan få det
ved å kontakte NJF.
Kopier skal allerede være
sendt til de som deltok
på samlinga.
Helt til slutt vil jeg få
lov å takke de som var
tilstede på samlinga på
Beitostølen for at de var
med å gjøre det til en
fin helg! U

l0’l`i`
*>
seie

tigjfåo
l
_ et
H 1 i
»- ~.»\ ~’
f’~

Øverst. Det er ikke lett å
holde en judodrakt tørr, men
vi pmvde så godt vi kunne.
ertinoro
sommerleir i
Italia gir
anledning til
topp trening i
14 dager.
For 1800
kroner uken
får du tre økter daglig,
hvorav 4 timer randori,
tre måltider [beskjeden
frokost, men kraftig lunsj
og middag) og losji. Det
kommer folk fra hele
Europa – og en bør
komme seg litt i form
før en drar dit. l-ler til
`~\
.\
i \
f Vi/ ‘
`_`~=’  Q
_. -e
høyre den ene tatami.
To slike er totalarealet. i ,É-«f’â’í;j’.’.
t-gain
.liff , 1 I
Miu Kinnunen, Tomas Elding  I  V. ,, É’
og lasse (Lorenzo) Lydinell   ,,Éii§,?Ã. U,  í{“` øv, __
fotografert i Bertinaro’s 1, _§5_.  ”« ; __;%’f§a5;ií,;>.`
rådhus, hvor vi var invitert t «“-Yo.^1§Åí;_,,`;’§f<tj ,`–L , Våg/ , 5 ”’~ -,
på kjeks og vin av ordføreren. L, §`»`^^`~’É4iû‘    ,
Tekst og bilder av Alfredo “K “ii ` ‘~ “.v’~;  «;;_’__`./

1 1,
.i

___~t=f*“1fs§~.Ii\  ‘fsívi fri:
see
=~ `
ft;,,’\\ «~-=
; at
cnimhizm -*  ‘ ` r»
Helga 31.8. – 2.9. inviterte
Norges Judoiorbund
toppidrettsutøvarar og
trenarar til seminar på
Beitostølen.
et praktiske
arrangementet
sto landslags-
koordinator
Astrid Nord-
botten for,
med god
hjelp av Berit
Gallefoss, tidlegare OSI-
medlem som no arbeider
på Beitostølen helse-
sportsenter. Eg lurte
meg med som «t_renar»,
og det var fleire enn
meg som let seg freiste
av ein fjelltur. Oppslut-
ninga om seminaret var
upåklageleg; i alt 63
personar deltok.
Hovudformålet
med seminaret
var å presentere
it Forbundsstyrets
L opplegg for
toppidrett, samt
den nye lands-
lags-trenaren vår,
Wolfgang Biedron. I
tillegg til det ju-
dofaglege var den
sosiale sida ved ar-
rangementet tillagt
stor vekt, og slik eg
oppfatta det var
deltakarane vel
nøgde med såvel det
faglege som det sosiale.
Laurdagskvelden grilla vi
medbragte varer på to
store utegríllar ~ i regn-
og ruskevær. Godt for-
synte trekte dei fleste
etter kvart innandørs, til
Beitostølens ymse etablis-
sement, som denne
kvelden var særleg godt
besøkt pga ”trubadur-
treff” i bygda. Sundagen

var mange på tur i
fjellheimen, til fots eller
på hesteryggen, og ein
del av oss var på
elvepadling i Sjoa. Sjoa
var mykje vatn i, og
straumen gjekk stri, men
alle fekk utdelt våtdrakt,
hjehn og redningsvest, så
det var ingen fare (trur
eg). Dei fleste av oss
datt i elva opptil fleire
gonger, båten eg var i
kantra – og det var
kjempemoro!
Etter det eg forstår er
tanken å gjenta arrange-
mentet til neste haust –
ikkje gløym å få med
elvepadling/symjetur i
Sjoa. El
(G»
~,….
E89
Efllit
‘J&»lI!»~’h’
Øverst: Grillparty på Beito-
stølen. Frd venstre og rundt
grillen: Gerd Nyjordet, Sissel
Muruold, Kay Otto Nilssen,
Johnny Roaldseth, Kenneth
Øuland og Rune Bergman.
I midten: Opjruising på
Beitostølen helsesportsenter,
under myndig leiing av Stig
Traavik.
Nederst: Berit Gollefoss.
Tekst og bilder av Ragnhild
Olsnes.
i

28
Fra side 14
Eliteidretlen
rere og underholde mas-
sen.
Deretter stilte hun spørs-
mål ved den skjeve
fordelingen av midler
mellom disse to grup-
pene. Eliteidrettsutøveme
– som utgjør omtrent en
promille av befolkningen
_ får den største ande-
len av de ressursene som
går til idretten. Dette
gjelder penger, trenere og
utstyr, men også me
diafokusering. Rønning
mente at dette var
satsing på bekostning av
masseidretten, og at
endel av disse midlene
hadde kommet flere til
gode hvis de hadde blitt
brukt på masseidretten.
Der kunne disse midlene
ha bidratt til å høyne
rekrutteringen blant de 60
prosentene av folket som
mosjonerer mindre enn
en gang hver 14.dag.
Til sist trakk hun frem
den positive irmflytelsen
eliteidretten har på
mosjonsidretten, som det
å være forbilder, moti-
vere andre utøvere og
sist men ikke minst: lage
underholdning.
Efskind begynte sitt
foredrag med å stille
spørsmålet: Masseidrett
avler eliteidrett,men
skaper eliten masseidrett?
Hvor mye har
idrettsstjernene â si for at
vanlige folk begynner
med idrett/mosjon?
Kanskje er det rekrutter-
ingen i nærmiljøet som er
viktigst, og som man
derfor burde bruke mest
penger på?
I-lan lurte også på om vi
brukte for mye penger på
eliteidrett i det hele tatt?
De helsemessige be-
traktningene som ble
trukket frem var blant
annet det fakta at i dag
så dør folk for tidlig av
É K- 41777 7” få Ilirdorrzngaslíilèlt oktober ’90 j
I.
I
to årsaker: den ene
gruppen mosjonerer for
lite, den andre gruppen
trener seg i hjel.
Efskincl var også uenig i
at idrettsstjerner som
forbilder er av bare
positiv karakter. Disse
utøverne som i mange
tilfeller har kommet seg
frem ved bruk av spisse
albuer og ufine metoder,
er ikke bare beundrings-
verdige. Særlig skeptisk
var han til doping og
korrupsjon.
Rimejorde sa seg enig i
de fleste argumentene til
Rønning og Efskind,
men han mente at det
var en klar sammenheng
mellom f.eks toppalpinis-
tenes resultater i det
siste, og den økende
tilstrømningen til de
alpine idrettene.
På den andre siden så
han klare eksempler på
at toppidretten var en
hemmende faktor for
masseidretten. Forhold
som konkurransepress,
økende profesjonalisering
og sponsorenes voksende
innflytelse spiller her en
avgjørende rolle.
Etter innleggene var det
igjen gruppesamtaler, som
ble avsluttet med en
fellesdiskusjon om temaet.
Da hadde man anledning
til å stille innlederne
spørsmål om de emner
som de hadde forelest
over. El
\\
tlf’ ‘
/,/` ,.
J-
et cs*
/Q
A
r (SM
‘O A
Ö SW)
U/`
‘(0 of/
/ Q
.í ,
K
‘Xf
få .
,/ ./_
\r
<C§J°
Bli med mot toppen – BESTILL IDAG’
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr
Kvalitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med vare leverandører
STRlKKEJAKKE – art. nr. 101 – Kr. 297,-
En elegant dobbel-kneppet strikkeakke for alle
l
«voksne» i judo~Norge. Passer like bra pá iobben som i
frrlld. og bør bll ludoens tstyreiakke». Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av ludo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS – art. nr. 111 – Kr. 294,-
«ELIN» pariserblà loggedress med flosset innside.
DEILIG A HA PA SEG. Bukse med dype lommer.
Passer bade til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE-GENSER – art. nr. 121 – Kr. 138,-
En college-genser l god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T-SHIRT -art. nr. 131 – Kr. 69,-
En T-shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG – art. nr. 141 – Kr. 279,-
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både ludogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon,
Farge: Pariserblà
JUDOSOKKER – art. nr. 151 – Kr. 49,-
Trendset judosokker er kvalitelssokker produsert
for á tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch-nylon
som giør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk sale.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T-shirr og sokker.
BELTER – art. nr. 171
Slá to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
\/| har belter i alle larger. MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles giennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT –
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ilior en suksess.
I år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvaltet enn fjorårets,
men den er også bleket hett hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben.
og bestilling på 10 eller flere drakter
sendes fraktfritt
äfex-s
NW ”I nt\°»
kvite “lmgä
d`3Y\\2
M Størrelse A H
.nr. S M L XL nla A
101 rød
â
101 bla
E
22
_.
2
X
Navn:  _
medlems rlser
[L Størrelse M
«» s M L XL ‘a
JUDO SPORT AS
4 Hauger Skolevei 1,
Adresse.  . .  _ , g 1351 BUD

NORGES JUDOFORBUND
HAUGER SKOLEVEI 1

Judomagasinet, nr 2 – 1990

Judomagasinet, nr 2 – 1990
-2 ]udomagasiuei ,;ta i ’90{ ,: fudomagasiuet mai ’90 – — — — –~- — —~-3
edermøtet i
Trondheim er
avlyst. 5 klubber
og 1
krets hadde
meldt seg på,
1 uke etter fristens
utløp. Det er bare å
beklage, men jeg kan
ikke forsvare at det brukes
store summer til
reiser, hotell og foredragsholdere
for å
gjennomføre et møte
med tilsammen 7 personer
fra alle landets
klubber og kretser.
Papirene til ledermøtet ·
ble likevel sendt ut, og
vi kommer til å gjennomføre
programmet i
region og kretsregi.
Informasjon om dette
kommer senere.
Forbundsstyret hadde til
tinget i 1989 laget 1 O
oppgaver til tingdelegatene.
Resultatet av dette
arbeidet skulle så danne
grunnlaget for en
langtidsplan, som det
skulle ha vært arbeidet
videre med på ledermøtet
nå i juni.
Ut i fra dette
arbeidet samt
status for norsk
judo i dag, har
forbundsstyret
kommet frem til
tre punkter som
skal danne
grunnlaget for
langtidsplanen.
Disse punktene er
klubbutvikling, trenerutdanning
og toppidrett.
Det hjelper ikke at vi i
inneværende sesong har
resultater internasjonalt
som vi aldri før har hatt
(jeg har ikke glemt
Inger-Lise og Heidi),
hvis vi ikke samtidig
klarer å sette klubbene
på riktig spor, med
utvikling av trenere og
ledere.
Vi tar nå konsekvensen
av at dere ikke vi l
komme til oss, ved at
vi kommer til dere. Og
jeg vil ikke se en klubb
fraværende på disse
møtene. La meg bare
føye til at det er noen
klubber som fungerer
meget bra i dag, det
skulle bare vært 100 til.
Til slutt vil jeg gratulere
Bård Are Hultengren og
hans trener Knut Thomasrud
med kjempeplasseringen
i verdensmesterskapet
for juniorer.
En 5. plass som
viser at det for en liten
nasjon som Norge går
an å hevde seg i et
slikt selskap.
På vegne av forbundskontoret
og forbundsstyret
ønsker jeg alle en
riktig god sommer! o
Junior
innsats i
Tyskland,
VM i
Frankrike
op Nordisk i
Finland.
Reportasjer frri
sesongens viktigste
internasjona:a stevner.
Lovende takter fra
våre yngre judoka.
SENIORER PA
lURNE i
EUROPA
Sofia, Praha, London
og Frankfurt har vært
·oppholdsbyer for våre
fremste iudoka.
Vi ser på deres
prestasjoner og
forholdene rundt dem.
10 UEDDBANDSKADE
12 Dl SPALTE
13 MIUØFESTIVAL
19 VIRIEUGHETENS
SPILL
20
21
22
25
NORDNORGE
Tre artikler
gir oss
et inntrykk av det
Nord-norske
judomiljøet, og
høydepunkter fra
årets NNM.
OPPSLAGSTAVLA
TERMINUSTE
RESULTATBØRS
OVERGANGSSIDE
………… . ……………………. ………… .. …………………..-. -…- ……….; .::::%
Judo
magasinet
Organ for
Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med
et freelance team
::::;:
i~~ l ~~~~ l :~ :-:-:
•R~jonensadr~s~ J
Hauger Skolevei 1 .·:<
•Telefo~~51 ~~~ 518800 lill
:~~~~Reda=o~~~~ l
Sigurd Carson, Erik il
Mølffien, Terje Jenssveen 1j
og Alfredo Chinchilla W
Te~:»J~:;een ~
•Lay out: T.]. & ACh. ~~
A:~~~;:/S l
~i~~~~ l
~~~~~-l
~l;~~lf; l
1:!\ •X ~i
fudomagasinet reflekterer ikke ·!l
§~1§:,§,;; i Signerte artikler kan bare «»
gjengis, delvis eller i sin helhet, ~m
etter tillatelse fra artikkelforfat- W
teren. Annet stoff kan gjengis Æ
vederlagsfritt med kildehen- ·;®
visrung. ;~~~
J T • ., – – – – – – – — – — ————.-
4 ]udomagasiuct mai ’90 : ]udomagas1uet nwz 90 ‘- 5
oen ulemper
er det ved
å arrangere
NM så
langt borte
fra der den
største
massen
judoutøvere finnes –
triangelen Oslo-BergenTrondheim.
Endel judoutøvere
med høy stanav
våre fremste juniorer,
som ikke fikk lov å delta
grunnet VM helgen
etterpå. En kan stille
spørsmål om et slikt
forbud er nødvendig for
våre eliteutøvere. NM
dreier seg om 4-5 kamper
som kunne tas som
en oppvarming, om de
ønsket det. Det er tross
alt dem som burde ha
Åpen klasse, mange spennende otppgjør, her strever Rolf Wynn på veien til finalen
(foto: Frank Roksøy, Harstad Ti(/ende).
NM i Harstad var et
velarrangert stevne.
Harstad J K viste at en
liten klubb kan både
utvikle judosporten og
opparbeide kompetanse
til å arrangere det største
stevnet i nasjonalkalenderen.
dard deltok ikke pga en
kostbar billett. Ikke alle
klubbene betaler for sine
medlemmer, og for unge
judoka kan en dyr reise
bli en for stor økonomisk
belastning. Det positive
var at vi fikk sett mange
nye ansikter fra NordNorge,
talenter sjelden
sett på sørlige trakter.
Ellers kan nevnes fravær
stått på podiumet i
mange klasser.
Ingen sak for de gamle
Et annet ankepunkt som
resultatene viser, er at
våre eldre judoka dessverre
ikke er blitt erstattet.
F. eks. kan enda
ingen stå imot Inger Lise
Solheim, noe jeg synes er
trist.
Kampene
Jøran Paul!ten, Stig Traavik,
Olav Ase, Frank
Evensen og Kay-Otto
Nilsen rettferdiggjorde
sine ledende plasser i
landsla~et. 60-kg klassen
så ut til å være den
mest lovende, med unge
talenter fra hele landet:
Knut Harefallet, Kenneth
Øvland og Jørgen Gjævenes.
Marginen er liten
mellom dem, og dagsformen
var nok avgjørende
i denne klassen. I 65-kg
klassen gikk det som forventet,
med Stig Traavik
og meg selv i finalen, og
jeg måtte gi fra meg min
NM- tittel til Stig. Kvaliteten
på Anders Lie,
Ronny Rydberg og Tho-
Kongepokalvinnere, Inger Lise ‘»‘~'»‘…,
(foto: Frank Roksøy, Harstad
mas Kristiansen har
steget jevnt, og jeg
regner med en helt
annerledes resultatliste til
neste år. I {1-kg klassen
viste Olav Ase at han
kan prestere like bra der.
Han var så å si uberørt
frem til finalen mot Rolf
Wynn. Vi må også merke
oss fin og lovende judo
Einar Karlsen {37), · s:iteren
buk Harstad NM (foto: Frank
RJl;ssy, Harstad Tidende).
og innstilling fra Geir
Aage Jakobsen. Hvis vi
inkluderer Odd Sandnes,
som ikke fikk lov å
delta, ser denne klassen
bra ut, og vi får nok
internasjonale resultater
så sant de fortsetter å
trene. Frank Evensen
dominerte som ventet i
78-k& klassen, men merk
at Bard Are Hultengren
ikke deltok. I 86-kg
klassen viste Kurt Leere
fremgang. Det virket som
om han har jobbet med
utholdenheten, som har
sviktet han tidligere.
På damesiden manglet
48-kg klassen. Heldigvis
forutså de aktuelle situasj~
nen og valgte riktig: å
ga opp en vektklasse.
Vektforskjellen var ingen
stor ulempe for Cathrine
Tvete, hun erobret sølvmedaljen
og tapte bare
mot \1arianne Weidemann.
May Elin Balk og
Siri Holekim er nye
utøvere, som viste sine
ar.1bisjoner og ble blant
de beste. 56-kg klassen er
«tøff», og kampen om
medaljeplass var hard.
Vivi Olsen førte an en
spennende finale, og trass
i at hun lå under mesteparten
av kampen – med
god kondisjon og tro på
egen judo fullførte hun
kampen med et tae-otoshi
ippon kast på Hege Aar.
Det er dette judo dreier
seg om! Inger Lise Solheim
promenerte seg på
matta, og det var en
formalitet for henne å
vinne. De som kom
nærmest var Liv Bue og
Sarah Jane Lloyd. Begge
hadde dessverre for mye
respekt og for lite tro på
det de egentlig kan, hvis
de prøvde hardere. Heidi
Andersen gjorde come
back. Hun har ikke
mistet noe bortsett fra
rutine, og hun er ung
nok til å satse igjen.
Antakelig er hun nærmere
et internasjonalt nivå
enn våre yngre kort i
denne klassen – beviset
er sølv i åpen klasse.
OSI’ s Gry Imsgard er en
«fersk» jente og ivrig
etter seier. Hun oppførte
seg a~gresivt og vant på
det vare jenter ofte
mangler. Det gjenstår
bare å lære litt mer
judo… Vi mangler store
jenter, slik at i de tyngste
klassene er det relativt
lett å få medalje.
Shido til dommerne
Dommerprestasjonene var
stort sett bra, men jeg
skulle ønske kantdommerne
var mere aktive og
grep inn når det trengtes.
En kan unn sky Ide at en
hoveddommer tar feil,
men ikke at kantdommerne
ikke retter det opp.
Passivitetvarsel burde gis
til en del av dem. Mange
dommere har ikke
opplevd å være en ung
kjemper på matta, og
synes å ha liten forståelse
for hvor viktig oppgaven
deres er. En kamp er
for fightere verdens
viktigste øyeblikk, og
dommere burde innse
det.
Lettvint å klare vekten
Et teknisk punkt jeg ikke
forsto i årets NM, var
hvorfor stevnereglementet
ble oversett og innveiing
foretatt dagen før. NM er
ikke et åpent stevne, det
er det offisielle mesterka.
— — — — – ~ l – – – — – – – — — – – – – –
6 ]udomagasiuet mai ‘9q· 1 ]udomagasinet mai ’90 ‘ 7
pet der våre beste judoutøvere
måler seg mot
hverandre. Et prestisjeoppgjør
på lik linje med
EM, VM og OL, og
ALLE Europa’ s nasjonale
mesterskap følger denne
regelen. Dvs innveiing
like før stevnet, som
regel 2 timer. Dette
sikrer rettferdighet. Flere
kilo væske kan svettes
bort i badstuen dagen før
uten at dette påvirker
prestasjonen dagen etter i
vesentlig 9:ad, da har
kroppen fatt tid til å
samle væske igjen. I
praksis kan innveiing
Skjulte triks ! !
(foto: Frank Roksøy).
MKTET
dagen før bety at det er
en vektforskjell på opptil
5 kg mellom utøverne på
konkurransedagen. La
oss holde NM med den
standard som Stevnereglementet
tilsier, slik som
EM, VM og OL.
NRK sviktet oss
Hele arrangementet var
lagt til rette for TVsending.
I siste liten, uten
en fornuftig forklaring,
trakk NRK-sporten seg.
Så dårlig behandling
hadde vi ikke ventet oss.
Hadde NJF fått vite at
NRK ikke kom i rimelig
tid på forhånd, hadde
det trolig vært mulig å
finne fram til en alternativ
måte å oppnå TVdekning
på.
Jeg avslutter dette inn!
rykket med å takke
Emar Karlsen for et
vellykket stevne, og Harstadpublikummet
for en
bra stemning under
mesterskapet. O
Alfredo Chinchilla
Internasjonal turnering i
Nienhagen (Hanover),
for kvinner under 19 år
10/3-1990.
Hvorfor må alltid «judoreiser»
starte så tidlig på
morgenen?
i morgenfriske
(?) judofrelste
personer
møttes
på Fornebu
kl 06.15!
Eneste hane i
kurven var
Rune Bergmann, som
reiste i egenskap av
trener. Flyturen fra
København til Hanover
ble ideell for de som
skulle slanke seg. En
skikkelig huskestue som
medførte at ingen hadde
· matlyst. Selv det å gå
på do var tabu. Ingen
måtte så mye som tenke
på å løsne på sikkerhetsbeltet,
nei.
Innkvarteringen gikk
greit, selv om vertinnen
var noe betenke på at
Rune skulle overnatte i
rommet ved siden av
jentene. Innveiing kvelden
før er alltid en fordel,
men akk, ingen badstu
denne gangen. En kort
joggetur etterfulgt av
kontrollveiing pa vekta til
Anders Lie (den vekta er
mye ute og reiser både
med og uten eier), viste
at alle unntatt Cathrine
Tvete hadde kontroll på
kiloene. Med Liv Thomasrud
som «slavedriver»
ble det hopp og sprett i
dusjen for den goaeste
østfoldjenta. Og det gikk!
Stevnet hadde samlet hele
235 utøvere fra 10 nasjoner,
hvorav 6 stilte med
sine landsl~~: Stevneavviklingen
gikk likevel
raskt, da kampene gikk
på 4 matter. Problemer
og VM -biletten er dermed
sikret.
I klassen -48 kg stilte
både Monica Halle og
Cathrine Tvete. Begge var
klar over at dersom det
Premieutdeling i 61 kg (foto: Astrid Nordbotten).
med å ~e speaker,
sammen med det faktum
at en klasse snart-ble
kjørt J;å to matter samtidig,
sa på en matte for
så å starte opp på to
andre arealer igjen,
gjorde det vanskelig å
følge med i kampavviklingen.
Men kanskje
det var dette som gav
den ekstra tenninga»?
V åre jenter gikk i ~lefall
bra. · ·
Kirsti vant første kamp
på hantai og de to neste
på ippon. Hun var
dermed klar for finalen
mot Daniella Thomas,
den tyske deltakeren til
jr. VM. Kirsti åpnet noe
passivt, men jobbet
etterhvert bra i ne-waza,
likevel ble det tap på
armbend. Med litt mer
«fighting spirit» kunne
Kirsti Harefallet greid å
vinne denne kampen.
Men altså, det ble sølv
En lovende fr., Norgesmester
(foto: Alfredo Chinchilla).
gikk bra her, ble det
VM-tur. 34 deltakere fra
9 nasjoner deltok i klassen.
Monica kom til puljefinalen
etter å ha vunnet
to kamper på hantai
og en på yoko. Dorte
Damman fra Tyskland,
som tok sølv i EM i
Athen, var motstander i
puljefinalen. Monica gikk
offensivt fra første stund.
Men tross bra fighting,
den tyske jenta ble for
sterk. Det ble tap på
armbend etter ca 3 min.
I bronsefinalen skulle
askerjt-nta møte nok ei
tysk jente, Diana Steeck.
Motstanderen trakk mot
kanten og Monica pådro
seg keikoku. En feiing
sikret Steeck seieren. Det
ble 5. plass til Monica.
Cathrine vant sin 1.
kamp og tapte så neste
mot den engelske landslagsjenta
Linda Topham
på hantai. I rekvalifiseringa
møtte hun først Nadja
Schulze, ei jente Monica
hadde slått på hantai
tidli~ere i konkuransen.
Ogsa denne gangen gikk
dommeravgjørelsen vår
vei. 4. kamp satt som
den skulle, og Cathrine
kunne gå av matta som
vinner etter bare 15
sekunder. Men så ble
det et tre
poeng;s tap
mot Italienske
Silvia
Cupuano og
dermed en 9.
plass til
Cathrine.
Vivi Olsen,
i klassen -56
kg, gjør virkelig hva
hun kan for å komme
hurtig av matta igjen.
Hun gikk totalt 6
kamper. 4 av disse
avgjorde hun til sin
fordel på ippon etter
kort tid. Tapene var en
3-poenger mot tyske
Nonnengart og en splithantai’
er mot nederlandske
Langeveli. Stå
på Vivi, det nytter.
Margrethe Karlssen fra
Asker dro nedover på
klubbens regning. Også
hun viste en goo kampånd,
gikk offensivt og
bestemt. Hun vant tre av
sine kamper, men måtte
se seg slatt i to: av klassevinneren
Michelle
Brown og av Lorraine
forsetter side 25 u:F
. i
-·· – —– r – – – – — — – — —– ——– —–..
8 ]udomagasiuet mai ’90 ]udomagasinet mai ’90 ‘ .,9
l
Det var en spent og Bobbys første sjokk. gater som en ekte norsk Det Nordiske Mesterska- ring som rir alle minst 2 et dårlig startgrunnlag. I En kjapbe beve1else med
forventningsfull gjeng «What is this?» Vi villmann, ikledd allslags pet i judo ble avviklet i kamcter. begynnelsen den første kampen fant venstre- inet, itt løft, og
andre hadde nemlig tøy for å forbrenne de had e vi li~roblemer han ut at yndlingskastet, finnen lå strak i lufta et
som møtte på Fornebu bestilt vanli& kaffe, mens siste gram. Også Bård Helsinki den 14. og 15. med kamEr efølgen, uchi-mata, ikke kunne øyeblikk før han landet
onsdag 28. mars for Bobby had e bestilt es- Are var ute og løp for å april i år. Som stevne- men vi s jønte det etter- gjennomføres med lyske- rett på ryg~. Bare smil
kresso og dermed fikk en sikre vekta. Lørdag mor- hvert. strekk, og han måtte og full ap~ aus i salen.
avreise til Frankrike og opp på størrelse med et gen, ved veiingen, var leder ved mange Blin- trekke seg fra stevnet. Det beste astet på
VM for junior. fingerbøl. Urettferdig alle tre der de ønsket å dem-cuper, med en noe Norge hadde 3 gull, 5 stevnet?
syntes Bobby, men vi være. sølv og 7 bronsemedaljer Med en fersk 7. plass i
andre fikk oss en god distansert kontakt med å forsvare, og størst for- VM for ;unior og mange Dommerinnsatsen var et
latter. Første mann ut var Odd. utøverne, var det en ny ventninger hadde vi nok sterke p asseringer inter- kapittel for seg. Med 3
Han hadde trukket en til Kay: Otto Nilssen (- 86 nasjonalt det siste året, dommerteame /å hver
motstander fra Algerie. opplevelse for underteg- kg), Bård Are Hultengren var Kirsti vår beste matte og m 2-3 dom-
Odd gikk friskt ut, men nede å være lagleder. (-78 kg, jr.) og Kirsti Hatil
tross for god innsats refallet (-61 kg).
ble det tap. Algireren Den norske troppen
ble senere slått ut, slik at besto av hele 19 utøve- I}ay Otto kom rett fra
Odd ikke fikk flere re, og i tillegg 2 dom- Apent Britisk med påfølkamper.
gende treningsleir. Løpe-
Kirsti møtte Daniela Thomere,
trener, landslags- trening på hard asfalt,
koordinator og altså meg. uten tilstrekkelig uttøying
mas fra BRD i første etterpå, viste seg å være
kamp. Kirsti tapte for
henne i finalen i Tyskland
bare få uker tidligere,
så her lå det an til
spenning. Det var lenge
en jevn kamp, men
denne gangen var det
Kirsti som trakk det
lengste strået og avgjorde
kampen med et holdegrep.
Neste kamp tikk
Iri1.iillertid ikke like ra, To glade jente1~ sølv til Gry og bronse til Kirsti (foto: Grete
og før kampen om U:atumo).
7.plassen var Kirsti sugen
pa seier. Det gikk bra kvinnelige utøver. I mere fra hver av de
– ippon på armbend. Finland var hun bra andre nordiske landene,
irritert over kamp~ste- ble det mye «finsk»
e som skulle Vel framme i D~on ble Siste mann ut lørd~ var met, med bare 8 eltake- dømming. De fleste
delta var vi innkvartert pa et lite Bård Are. Han ha de i re i klassen ble det bare hontai-avgjørelser gikk i
Monica Halle hotell midt i byen, like første kamp trukket en en bronsefinale. Ved at favør av en finne, og de
i -48 kg, ved McDonalds, til alles mexikaner, som sikkert både Kirsti og Liv Bue var det forøvrig litt for
Kirsti Harefal- begeistring. Etter at vi trodde han hadde møtt i dro av- tapte sine første kamper, man~e av etter man/es
let i -61 kg, hadde fått parkert baga- et norsk troll. Allerede ~årde lang- førte dette til at de møtte menmg. Hvert lan kan
Odd Sandnes sjen på rommene, var det etter 3 sek. var han ute redag hverandre i bronsefinalen. stille med inntil 2 deltai
-71 kg og felles avmarsj til McDo- og fløy. Norsk seier, og morgen, og Altså bare 1 bronseme- kere pr. vektklasse i Nor-
Bård Are Hultengren i nalds for bespisning. kamhen avgjort etter ca. takket være dalje til oss. disk, av en eller annen
-78 kf Ellers reiste Kanskje ikke den helt 1 1 2 min. Neste mot- oss slap~ grunn deltok imidlertid
Astri Nordbotten fra sunne maten, men godt stander, en polakk, måtte Finnair Brush (Bård Are) satser o~til 4 finner i enkelte
forbundet og landslagstre- smakte det. o~så bite i gresset for fly uten for fullt på judo igjen, og v tklasser. Endel feilner
Bobby. Undertegnede Bard Are. Bedre gikk passasjerer. Vi ble innlo- til Nordisk var han vel dømming off dommerrot
var med som observatør Torsdag var det ingen det heller ikke med sjert f.å et velutstyrt forberedt med 3 måne- slapp vi he er ikke, av
og ansvarlig for videofil- ting som skulle skje for mannen fra Tsjekkoslova- hotel , og særlig. saunaen ders intens trening bak den grunn glapp bronseroingen-
sammen med utøverne, men det var kia, så det var tydelig at var populær blant seg. Bare 2 uker før medaljen til Odd Sandkone
og yngstemann på 2 nasjonsregistrering og Bård Are var i slaget. utøverne. Så opprant kjempet han seg til en 5. nes. Han hadde føringen
mnd. treknint på kvelden, så Neste kamp var semifina- første stevnedag, og vi plass i VM for junior, og i bronsefinalen, men
Astrid adde nok å gjøre len, mot Marko Spittka ble busset til et stort med sølv i Nordisk fra sekretariatet gav en koka
Flyreisa fra Fornebu til også denne d~en. De fra DDR. Bård Are idrettsanlegg. Hallen var før både i -88 (senior) og til motstanderen etter en
Paris gikk greit, og på andre brukte a1en til kjempet friskt mot den velegnet, og de øvrige fa- -87 Uunior) var det bare umotivert armbevelielse
fliJklassen ble vi møtt av shopping og en ett mer erfarne Spittka, de siliteter også rimelig bra gullmedaljen i~en å fra dommeren. Vi e
fo fra det franske judo- treningsøkt på ettermid- første 2 min. var det – skjønt matutvalget var erobre. Med lare seire i hrotester, og heldigvis
forbundet. De kjørte oss dagen. Fredag var det faktisk vår mann som begrenset og temmelig innledende kamper var adde den ene kamptil
en av jernbanestasjone- åpning av mesterskapet, styrte kampen. Ved full utsolgt på slutten av det en spent gjeng av dommeren reaksjonsevne
ne i Paris, hvor vi måtte som ble arrangert i Palais tid var imidlertid seieren dagen. supportere som sto på slik at poenget ble annulvente
et par timer før det des Sports. Neste dafa i havn for tyskeren. kanten da finalen begyn- lert – men da gjensto
bar videre med et av de var den store da~en or Synd, men godt kjempet » ‘
Vel, over til selve stev- te. Vi gjorde store øyne bare ett minutt. Odd
franske supertogene – Odd, Kirsti og Bard Are. av Bård Are. Det var net. Vi fikk stort sett og protesterte vilt da var blitt ganske forvirra,
over 200 km/t! På toget Monica o~ Odd hadde også artig å se hvor glad den informasjon vi treng- Brush ble kastet rett på men fullførte kampen for
skulle vi innta vårt første ~en pro lemer med Spittka selv var over å te underveis – alle opp- hodet, og finnen han å vinne. Dommerav~
felles måltid, ol etter at v ta, så det gikk på is, ha vunnet over «det rop var på både finsk og møtte fikk en koka. Men reisen, 2 mot 1, var · e
Astrid ~å frans hadde is og atter is – til norske trollet». I kam- engelsk. Det «danske» Bård Are Hultengren, nordisk Brush kom seg på beina, helt grei å takle, og flere
fått or et oss bord og Kirstis store ergrelse. pen om bronse møtte kampsystemet ble brukt, gullmedoljør i 78 kg (foto: og benyttet den første enn Odd var lettere
bestilt det vi ønsket, kom Hun gikk rundt i Dijons Bård Are en russer som dvs. cup med rekvalifise- Grete Utstumo). anledningen som bød seg: irritert.
forsetter side 25 nT forsetter side 25 nT
·=<- –~ — – — – – —- – —- — – – – —- – — – – – –
10 ]udomagasiuet mai ’90
Av Fysioterapeut
Bernt Halvorsen
Skaden kan begrenses ved
å dempe hevelsen og
vevsinitasjonen. For å
oppnå det benyttes ICE
prinsippet de første ett til to
døgnene. Behandlingen
videre er avhengig av skadens
omfang.
ICE prinsippet består av:
is, compresjon og
elevasjon
Få benet høyt ( elevasjon).
Samtidig bør en få pa en
ispose og over det en bandasje.
Dette skal skje umiddelbart
etter skaden.
Bandasjen (elastisk bind)
legges stramt på. Den gir
dermed en kompresjon. En
bør løsne litt på bandasjen
innen en halv time. Da kan
en ta vekk isen og legge filt
rundt ankelknoken som en
hestesko med åpningen
opp. Så kan en enten bruke
elastisk bind eller elastisk
tape oppå. For å dempe
blødningen er isen spesielt
viktig rett etter skaden.
Isen blir også brukt periodevis
20 minutter hver
annen time mot vevsirritasjon
så lenge den er økende.
I tillegg er is smertedempende.
En lege kan gi
en resept på irritasjonsdempende
medisin. Lege
og fysioterapeut kan
kontaktes for å få en vurdering
av skaden og for
videre opptrening. Rett
etter skaden er det lettest å
teste stabiliteten i båndene,
etter kort tid vil det bli
hevelse og muskelspenninger
som gjør testing vanskelig.
Forenklet kan en si at
hvis en finner instabilitet på
grunn av skaden så kreves
det lengre tid tid med ro (1-
2 uker) og for noen operasjon.
~——~~
Nedkjøling av skadestedet
Trykk på skadestedet
Heving av skadestedet
Hold deg innenfor
smertegrensen
Ved mindre skade bør en
ha relativ ro i 24 timer, for
så å gi økende belastning
og bevegelse. Relativ ro vil
si at en i tillegg til å bevege
tær og spenne/ avspenne
muskler, også kan bevege
litt forsiktig i ankelen
innenfor smertegrensen.
I videre opptrening bør en
tenke på alternativ trening
for resten av kroppen. Hvis
en ikke kan gå normalt
uten smerte, så skal en
bruke krykker. Som regel
skal foten berøre bakken
slik som ved normal gange,
selv om en av laster med
krykkene. Et hvert idrettslag
kunne med fordel hatt
et par krykker. Pass på at
dere ikke får økt hevelse
etter aktivitet. Det går
nærmere 20 uker før et
strukket leddbånd oppnår
tilnærmet sin gamle styrke.
I hvertfall den første tiden
(2 mnd. l anbefales det
derfor å bruke tape ved
belastende aktivitet. Det er
spesielt viktig å trene den
aktive stabiliteten.
Med aktiv stabilitet mener
jeg at musklene rea~erer
hensiktsmessig for a hindre
nye overtråkkinger. Derfor
bør en for eksempel bruke
balansebrett regelmessig.
Balansebrett er &od trening
for stabiliteten sa fremt en
kan stå på brettet uten å
vingle i ankelen. Husk god
oppvarming før all trening ,
da varmen &iør at blant
annet leddbandet tåler
mere. o
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i SVARKUPONG

Vennligst send meg :
……. Tenri drakt(er) ………… . . ….. cm.
……… Nippon drakt(er) .. .. …. cm.
…. Tiger drakt( er)
….. Katalog.
………………………….. cm.
Navn: ..
Adresse :
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
——– . —- –, —
· · – -12 -~ – – · — – – – — — — – — — ]l;domagasiuet mai ’90 l Judomagasiuet mai ’90 .
NYBEGYNNERSTEVNER l
ROMSDAL
Klubbene Skålheim IL,
Lyngstad Jk og Molde Jk
har gått sammen og
startet opp en «serie»
nybegynnerstevner. Vi
mener at frafallet er alt
for stort, og at en av
grunnen er at møtet med
konkurransejudoen blir
altfor tøft for mange,
særlig de Yl} gre. For at
alle skal fa konkurrere og
få litt rutine uten å måtte
reise i flere . døgn, har vi
startet «øveprosjektet». De
tre samarbeidende klubber
holder til 1,5 time
med bil fra hverandre,
lengste avstand SkålheimLyngstad.
Det er overkommelig,
og mange av
DK rapport mal 1990
Dommerkomiteen har
denne våren lagt vekt på
å følge opp de aktive
dommerne, ved å sitte
som observatører på en
rekke stevner. DK’s
medlemmer, supplert
med Atle Lundsrud,
mener denne observatørvirksomheten
fungerer
bra og er med på å sikre
et godt nivå på de
norske dommerne. DK
kommer derfor til å
fortsatt benytte denne
metoden.
Det vil bli mulig å gå
opp til B – lisens som
judodommer ved et av
foreldrene har anledning
til å bli med.
Kort fortalt er opplegget
som følger: De pameldte
deles opp i grupper etter
antatt styrkeforhold. Hver
gruppe har helst 5 deltakere,
unntaksvis 4 eller 3.
Jenter og gutter blandes,
og vi forsøker å blande
folk fra forskjellige klubber.
De fleste får 4
kamper, noen 3 eller 2.
Kamptiden gjør vi km;t, 2
min. for de yngste. VI
forsøker å «avfokusere»
på resultat og skriver
derfor ikke resultatliste
på vanlig måte. Ved
poenglikhet etter full
kamptid får begge poeng.
Høyeste scorin.g a~ taJ?er
blir også ført Inn 1 skjemaet
som er et vanlig
«alle-mote-alle» skjema.
Taperens scoring er viktig
å få med for neste stevne
kampoppsett. Alle som
har fullført sine kamper,
får bronsemedalje første
gangen, sølvmedalje neste
og gull tredje. Skålheim
biUker runde medaljer,
Molde firkantede osv.
Utøver som har fått ~ull,
får ikke være med pa
flere nybegynnerstevner
på det stedet og må
finne seg alvorligere
oppgaver. «Resultatlisten’!
etter hvert stevne starter
med den som har tapt
flest kamper i laveste
gruppe, nest flest tap nr.
to pa listen osv. Ved
likhet i seire og poeng
blir letteste/yngste satt
først. Den med flest seire
i gruppen, blir på neste
stevne flyttet opp en
gruppe. l tilfel!e nr. 2 .i
en gruppe ogsa vant sme
kamper overlegent, blir
han flyttet opp om det .
passer slik. Pa samme VIS
blir den med flest tap,
flyttet ned på neste
stevne, evt. de to med
flest tap. For barn inntil
ca. 12 år, vurderes jenter
og gutter på lik linje.
Over ca. 12 år vurderes
hver enkelt. I de øverste
klassene havner voksne
nybegynnere. Stevnene
blir ikke bare trening for
utøverne. Vi legger også
vekt på at så mange som
mulig skal få føre kampskjema,
passe klokke,
være speaker, passe
poengtavle, og disse
tren~er opplæring og
trenmg. Det er ganske
overraskende hvor mange
som tør når den verste
prestisjen blir tatt bort.
For å finansiere de høye
leieutgiftene til lokale og
vaktmester, har vi loddsalg
og matsalg. På
denne måten kan startkontingenten
holdes lav
og dommerne får sine
honorar. O
Terje Haugnes
INFORMASJON FRA
Dommerkomiteen
Norgescup-stevnene til
høsten. Når og i hvilket
stevne vil bli kunngjort i
NJF’ s INFO, antakelig i
augustutgaven. For
første gang vil det til
høsten også bli anledning
til å avlegge A -lisensprøve
etter et nytt opplegg,
nærmere bestemt i
Levanger den 8. og 9.
desember i forbindelse
med NM for lag, senior
K & M. Invitasjon til
denne prøven vil bli
sendt alle B – lisensierte
dommere som finnes i
DK’s arkiv, i tillegg til
kunngjøring via INFO.
Dommerseminaret som
ble avholdt i januar i år
ble godt mottatt, og etter
planen skal dette holdes
hvert år framover. Vi
ber om at alle dommere
allerede nå noterer seg
datoen for neste seminar,
den 12. og 13. januar
1991. Deltakelse på
dommerseminaret vil bli
obligatorisk for de som
skal opp til B eller A –
lisens i løpet av året,
men vi understreker at
også A og IJF – lisensierte
dommere bør delta.
Ved uttak av dommere
til NM og representasjonsoppgaver
vil del~kelse
på dommersemmaret
bli tatt med i vurderingen.
O
Gunnar Foss
Tren judo på
Hellerudsletta
i tiden 28.
juni til 1. juli
l anledning
Nordisk Miljøfestival

Hellerudsletta
tilbyr Norges
Judoforbund
judotrening.
Judo vil være representert
sammen med 8
andre idretter og organisasjoner:
Orientering, sykkel
volleyball, bordtennis,
g~g -og turmarsjforbundet,
handikap-idretten,
folk i form til OL 1994.
Dessuten byr arrangementet
på utstillinger, forelesninger,
filmfremvisninger,
konserter, sol og bading,
ulike verksteder, samt et
spennende og inspirerende
miljø med unge mennesker
fra hele Norden.
Det er muli~et for
overnatting 1 egen teltleir.
Deltakerne står selv for
mat, men det blir satt
opp festival-restaurant
som holdes åpen til sent
på natt.
På programm~t står blant
annet forelesrung av
Lloyd Timberlake om
Brundtland-rapporten,
og Ungdommens miljøforum
der deltakerne får
sjansen til å diskutere 90-
årenes miljøutfordring
med nordiske politikere,
bl.a. Islands president
Vigdis FinnbOgadottir.
Judotreningen vil bli lagt
opp med tre økter pr
dag.
Judo for alle
kl. 10:00 til 11:30
Her kan nybegynnere og
mosjonister være med.
Treningen vil også bli .
lagt til rette for at handikappede
kan være med.
Judotrening for viderekomne
kl. 12:30 til 14:00
Det vil bli lagt vekt på
teknisk trening. Kvalifiserte
trenere vil ta hånd om
treningen.
Randori
14:30 til 17:00
Her vil det bli lagt vekt
på ulike former randori
trening.
Det vil også bli arrangert
oppvisninger i j’;ldo. Al_1
trening er lagt til formiddags
– og ettermiddagsøkter,
slik at man ska1
ha mulighet til å delta
på de aktivitetene som er
om kvelden.
Vel møtt til Hellerudsletta!
Påmelding innen 14.
juni sendes til
FORENINGEN NORDEN,
Harbitzalleen 24,
0275 Oslo 2
Tlf. 02 506900
\
-~- ..»,…. – – — – – — — — — — ~ . – ~ ~ ~ – – — —~ – -~ ~ — -· ~- — -·-~ –~ – —–~ —
14 ]udomagasinet mai ’90 ]udomagasiuet mai ’90 15 ,
Han ble slått ut i de Kay-Otto var den av våre Traavik. Det er tydelig at Lovende Bobby ofte før ble stående stille,
innledende kamEer av som gjorde det best. disse gutta går på matta og vips UCHI-MATA 5
øst-tyske Schmi t, og var Walk-over i første kamp for å ta medalje nå, de Stoyanov, p~ og tap for Frank.
ute etter åfpreisning. Til før han møtte japaneren er ikke lenger fornøyd dommer Tsj eren kom til bronalt
overm hadde Petri- Hamana. Japaneren gikk med å vinne en eller to sefinalen. I rekvalifiserinkov
hatt walkover i {or morote seonage og kamper. Men det er imsats, var Terje ~en møtte Frank en spanforegående
kamp. Det fikk inn to skoringer på ikke alltid like lett å Gran. JOl, Mendez. Frank kastet
~ galt. Petrikov kastet det. Men så kom Kay i vinne på bortebane. Ta uten å få scoring, men
g på IPPON el vant siget og fikk inn et for eksemfel kampen om bedre I tillegg var
kom inn i holdegrep og
senere bronsem aljen. armbend, japaneren slo retten til få gå puljefi- vant på IPPON. Neste
Det var en dårlig dag for av og dommeren sa: nalen mellom Kay-Otto 5 fans med, kamp var mot en ny
Polen. Frank Evensen i «mate»! Japaneren hadde og Densi~ White (GB). inklusive un- mann fra den ?r:’reneiske
78-kg klassen slo oiså ut imidlertid broblemer med Kampen le scorinfcsløs dertegnede. halvøy, Matias ra Portuen
polakk, i første aml?. armen og le passiv. Kay
~
til tross for at vi og em Vi bodde på
gal. Frank førte kampen,
Unge Barszcz ble tatt~ kaster maki-komi og «vi» inkluderer Te!je men i en kontring scoret
armbend av sandefjor · – avgjør kampen nede, Gran) mente Kay fikk inn Hotel Post, portugiseren en YOKO.
gen. Det avstedkom leie Ippon! Dagen etter stilte l~ et bra kast. Terje sa at Sindlingen, et På slutten av kampen
mishagsytrinfaer overfor japaneren med begge såvidt han kunne bedøm- før stykke utenfor kom Frank inn i et
den norske agledelsen armene i fatle, noe som me fra der vi satt, burde Frankfurt, men holdegrep som ikke ble
fra den ~olske trener, fikk landslagstrener det blitt Waza-ari. Men ikke langt fra dømt, og tapte kampen.
som ha de Stig’ s seier Bobby til å dra på bJen den gang ei, det ble hallen, som var Det ble til slutt 7. plass
over Kranciocp i friskt og kJøpe et nydelig · on ingen scoring. Bobby • helt ny. på portugiseren.
minne. Olav Ase var i «forsoningspresang». ~~~ i 100″ og da det
også med og fikk walk- Kay vant også neste b e dommeravgjørelse ryjfiDJB For første gang Kay Otto Nilssen var
forsetter side 25 la» kamp mot Rigos fra skrek han: «Vær ærlig optevde vi rot i nestemann, -86 kg, ny
Hellas, men klassevinne- nå»! Hantaien ~ for indelse med klasse for han, og _enda
ren Abdulaev fra Sovjet likevel i White s favør. et arran~ement i muligens litt lett. Første
ble for sterk i puljefina- Den eneste i den norske Vest-Tys and. kamp var mot Lobenlen.
I bronsefinalen var leiren som tok det med Heimdal sto for stein, DDR, som senere
CZECHOSLOVAK CUP motstanderen Vildar fra stoisk ro, var Kay selv; inn~ekkingen og tok sølv. Sannsynligvis
Spania, fjorårets europa- «Slikt må en regne med», grei e som en av siste gang en øst-tysker
10-13/3-1990 mester for junior. Kay sa han. White tok sølv i tre landslagledere, å hadde sjansen til det!
Den norske innsatsen i kom for dårlig med i klassen og Kay endte på få til innsjekking Dette ble en helt jevn
den store, internasjonale kamken og tapte. Men en en ?.plass. «første» dag, en pre- kamp, en ørliten KOKA
5. bass i dette selskapet stasjon under dette mot Kay Otto ble avgjøjudoturneringen
i Praha er ra! Gutta våre skulle møte stevnet. rende. I rekvalifiseringen
10. og 11. mars i år flere sølvmedaljevinnere i
De fleste ~ppen
ble Nikiforov, Bulgaria,
Treningssamlin~en ble innledende kamper. Frank første offer – Kay Otto
viste at vi er på rett vei ikke helt som orventet. møtte i sin andre kamp fløy til Fr , kom inn i holdegrep og
i internasjonal toppjudo. Tidligere har de beste i sølvmedaljevinneren i sin Rune Neraal og jeg da gikk det som det
Bulgaria trent i samlet klasse, Fevillet (Fra). Stig «fløy» også, men litt pleier. Neste kWfu gikk
tropp i Sofia. Glasnost møtte Freeman (GB) lavere – i Rune’ s bil. mot den sorte ‘te fra
Det er ennå et stykke har ført til desentralise- allerede i 1. kamp. Etter
I og med at vi kom
England, som ble kastet
igjen, men Stifc Traavik, ring, og det viste se~ å Stigs kamp satt vi i~en • av Kay Otto tå IPPON i
-65 kg, viste ovende være et problem å fa med følelsen av at tig senere enn de andre, Open British or en
takter. Norge deltok organisert treningene. absolutt bør kunne vinne prøvde vi å sjekke inn måned siden uten at det
ellers med Olav Åse, -71 Dette førte til at flere det neste oppgjøret mot –på det offisielle hotellet, ble dømt. Dømmingen i
kg, og Frank Evensen, Stevne/treningssamling i trenin~søkter måtte tas Samtidig med stevnet var engelskmannen. I sin uvitende om at Bjarne British Open er ~ent for
-78 kg. I første kamp slo mer e ler mindre «på det lagt opp til noen ·~’ neste kamp møtte Stig hadde ordnet alt, men vi å være litt spesie l.
Stig bulweren Kostadi- Sofia, Bulgaria sparket». V åre junior- dagers trenin~ sammen Rosa fra Portugal og ble regelrett kastet ut. Kampen ble helt jevn
nov på ANTEI. Deretter 1 0-2412-1990 jenter endte stort sett med en enge sk klubb.
J(
avgjorde den &reit sin
De to første stevnedagene
med mye gi og ta samt
sto tsjekkeren Svitic for Stevnet i Sofia er et A- opp med å trene med de Gigantstevnet i London favør. Han le et også passivitet. Kay Otto ble
tur. Men mot Stig hjalp
stevne med hele ver- yngre bulgarske guttene. hadde tidligere status lenge sin neste kamp, forløp normalt etter at tildelt første advarsel og
det ikke med hjemme- Men bortsett fra Jøran som A-stevne, men de mot frasnskmannen Ab- kampene kom i gang, beholdt den «ledelsen».
publikum i b~gen. Nok denseliten på plass. Det (Paulsen) som· stort sett høye herrer på de britis- doune, [med en yoko. selv om tidsskjemaet Han kom først til CHUI
en HANTEI e det til ble banka av svære karer ke roer fant ut at det Men like før slutt, i en sprakk. De to siste daJ:e- o/h tapte på det. White
Stig, etter en jevn kamp. gikk rykter om at lands- (lettvektere så ut til å ble or dyrt å ha A- kresset situasjon ~ ne ble ekstra spennen e. s · et seg senere en
Nestemann viste ~ å lag fra flere land planla være mangelvare akurat status. Krav om EJU- anten, fikk frans an- Rekkefølgen på kampene bronse.
være verre. Spanske de da), var de fleste fornøyd dommere, dopingkontroll nen inn et «dårli~ka- ble snudd opp ned uten
Marcos var en luring og å oppholde seg i denne med treningsøktene. osv. fordyret stevnet, kast» som ble be et at laglederne hadde fått Den siste av våre på
hadde !f en tsjekker og byen’ før og etter stevnet, samtidig som det hindret med en yoko og dermed noen som helst beskjed, første dag var Kirsti
en pol ie;jen &t matta noe som skulle gi mulig- Noen turer lå byen ble bruken av egne domme- glapp seieren for Stig. det var ikke mulig a få Harefallet. Hun møtte en
etter seg. Stig g· jevnt det også ti til. Men re. Stevnet er en masse- papirer på noe, helt til vi sveitser, Bieri, som senere
med ham lenge, men så heter for gode trenings- vanskelig å se at vi var mønstring sokÆk fiod Frank gikk meget offen- ~ennom «forbindelser» kom til bronsefinalen.
fikk spanjolen inn et 7- partnere. turister var det tydeligvis anledning til s · e 1g sivt i rekvalifiseringen. I aktisk fikk kamEskjemae- Kirsti er uerfaren enda
poenJ:skast, og dermed ikke. På gata fikk vi kamptrening. Men ingen tillegg til å slå ut to NJF sendte fire deltakere
ne til sportsdire tør o~ bør vel helst matekere
var et gjort. I rekvalifi- stadig spørsmål om å som har røtter utenfor de engelskmenn, tok han Besson himself. pa juniomivå til rutinen
seringen møtte Stig Det bulgarske forbundet veksle penger eller selge britiske øyer må regne o~så knekken på ei til EM ’90, tre herrer og Den første av nordmen- er der o& te~kene •
polske Krandoch, og her tilbød seg å dekke opp- · klær. Da en av gutta med seier dersom det e ektronisk scoringstavle en dame. President sitter. H g’ hun pa
slo Stig til med et vak- holdet for nordmennene, våre ropte «kylling» til blir dommeravgjørelse! (Frank havna oRpå tavla nene i ilden var Frank to «unødvendige» WAkert
IPPON-kast. Neste så det ble en stor tropp en annen, dukket det så lyspærene b inka i Bjarne Heimdal fungerte Evensen, -78 kg. Han ZA-ARI’er. Den første
skritt mot bronsefinalen som heiv seg på charter- straks oRp en type som Våre deltakere var Kay- vilden sky). Det ble til som leder av gruppen møtte en tsjekker, Chyno- fordi hun ble stående
var tsjekkeren og hjem- flyet med peiling for sa «shil ing, veksle?». Otto NilseJ1 Frank Even- slutt en 9. plass for ranskh. Kampen var helt oppreist og så tippet
mefavoritten Petrikov. Sofia. Den norske troppen ble sen, Olav Ase og Stig Frank, da lian gikk på sammen med trener jevn elt til Frank som rundt i en MOROTE.
forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~
:; . ~– ~ ~ – -~ — – – — – — ———–~——
16 ]udomagasinet mai ’90 ·:~Judomagasinet mai ’90 17 · \
l ~ ~ ~
z
-ØNSKER SAMARBEID,
SIER DEN RUSSISKE
LEDEREN
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
20 deltok under
NNM i judo i
Hammerfest. En
tropp på seks
sovjetiske utøvere
sto for det historiske
innslaget. Et
utslag av glasnost
og ønske om sportslig
samarbeid. Lederen for
sportskomiteen i Kola,
Alipa Nikolai, sier at
man ønsker samarbeid og
sportsutveksling over
grensen. Til høsten håper
vi å få til et besøk av
judoutøvere fra Hammerfest
til Kola, forteller
Nikolai.
De russiske utøverne
stortrivdes i Hammerfest.
Og det er heller ingen
grunn til å legge skjul på
at russerne viste solid
styrke under dette åpne
NNM. De virket råsterke
og kastet de norske
ganske raskt i bakken. Ja,
enkelte ganger tok det
kun sekunder før IPPON
var utført. Det er mulig
de norske var noe utak.tiske
når de møtte russerne.
I alle fall bør de
ta lærdom etter de raske
tapene.
Brødreseier
Finnmark fikk en juniormester.
Den bragden sto
Ann Sissel Reite fra
arrangørklubben for. Hun
foretok NE-WAZA og (Foto: IJen russiske troppen
sto for kjapp og sterk judo
under det åpne NNM i Hammerfest.
I sær gjaldt dette
blant juniorene, mens de på
seniornivå ikke fikk til så
mange IPPON. Alipa Nikolai,
bakerst til venstre, sier at
russerne trener på en sportsskole.
Oppkjøringen foran
NNM var syu økter i uka).
Russerne
stortrivdes
i Nord-Norge
TACHI-WAZA på en
glimrende måte. (Hun
tuktet også den sterke
Lailyn Pope fra Karasjok
med OSOTO GARI og
TAIOTOSHI).
SJ,;>enningen var også stor
pa herresiden. Rolf Wynn
fra Tromsø ble en frontfigur,
men også brødrepa-
1 rene Beldo og Pedersen i fra Finnmark Judoklubb
l fikk full klaff under dette
l NNM. Kjell Reidar Peder!
sen fra Hammerfest vant l -65 kilos klassen. Broren
1 Wiggo ble toer i klassen
1 -71. Altas Karl Beldo
l
vant -78 etter å ha
nedkjempet broren sin,
Odd. Snakk om to fine
l
; fighter plant de. 130 kampene
pa matta 1 Isbjørilhallen. O
l
l
Av Gunnar Foss
– og forsøk på medlemskap
i «‘lsfrontklubben».
o fiskeglade
medlemmer av
dommerkomiteen
mottok med
gledelig takk
innbydelsen til
Hammerfest
som dommere
i Åpent Nordnorsk Mesterskap
i judo. Nå skulle
de få oppfylt et ønske de
hadde sett frem til i lang
tid – nemlig å få virkelig
fersk nykokt «fesk» til
middag.
Etter bokstavelig talt å ha
sittet fastspent i «melkeruta»
fra Oslo i 5 timer,
bare med en kort frigjøring
i Tromsø hvor vi
byttet fly, og hvor samtalen
hele veien hadde
dreiet seg om smaksopplevelsen
av fersk «fesk’
– havnet vi på flyplassen
i Hammerfest kl.
15.00, og hvor vi på
veien inn til hotellet ble
orientert om opplegget
for stevnet.
Ikke før hadde vi blitt
anvist rom – og pakket
ut litt – før vi satte
kursen for middag i
spisestuen. Nå skUlle det
smake med «fesk». Men
nei – «fesk» fantes ikke
på menykartet. Derimot
kunne vi få pizza med
kjøtt i diverse varianter,
lapskaus, biff eller hjemmelagede
kjøttkaker. Vi
valgte kjøttkakene, som
sikkert smakte utmerket –
men med hele sanseorganet
innstilt på «fesk» ble
det nok ikke helt fulltreff.
De to dommerne ble i
alle fall en illusjon fattigere
etter dette første
middagssjokket – og de
giJ<k gråtende tilsengs
den kvelden.
Lørdag startet det Åpne
Nordriorske Mesterskapet,
og det var gledelig
mange dommere til stede
– som alle fikk en
gjennomkjøring på matta
– og med gjennomgående
svært bra resultater.
De to hoveddommerne
kom også relativt bra ut
av dømmingen – men
de var tydelig preget av
gårsdagens flause med
«fesk». De kviknet imidlertid
til etterhvert som
ny middagstid nærmet
seg, for selv om de
begge skulle være med
på fellessammenkomsten
på kvelden med kotelett
eller lapskaus som valgfri
spise, så kunne de tenke
seg en «oppvarming» på
hotellet med skikkelig
«fesk».
Men nei, – det gikk nok
ikke. Det var ikke noe
«fesk» på spisekartet.
Derimot kunne vi få
pizza med kjøtt i diverse
varianter, vi kunne få
piroger med kjøtt, lapskaus
eller lammekoteletter.
Dette ble avslått, for
vi skulle ha koteletter
noe senere på kvelden.
Vi tok derfor for oss
smørbrødlisten, og der
fant vi ihvertfall fram til
det som var tilnærmet
nærmest «fesk» -nemlig
reker. Og vi bestilte dermed
hvert vårt smørbrød
rikelig besatt med reker.
Men også denne gleden
ble kortvarig. Det tok
bare ett lite minutt før vi
fikk beskjed om at det
ikke var flere reker igjen.
Etter å ha svelget skuffelsen
med en halvliter øl
– eller to – dro vi avgårde
til kveldens samling,
der vi ble benket
sammen med kultursjef
Gerd Hagen i Finnmark
kommune, som på stevnet
hadde stått for medaljeutdelingen.
De to hoveddommerne
hadde
overfor henne i hallen
ymtet fremr,å om medlemskap
i Isfrontklubben».
Vi ble jo omgående
korriRert – idet det ikke
het ‘ Isfront» men Isbjørnklubben.
Hun hadde gjort
fortvilede forsøk på å få
fatt i den/ de som hadde
med dette å gjøre, men
været var så fint at den/
de hadde dratt på hyttetur
– og dermed falt
muligheten for medlemskap
i «Isfrontklubben»
bort for denne gang. Vi
ble i alle fall ønsket
hjertelig velkommen igjen,
og da skulle det bli
ordnet.
Vi fortalte selvsagt om
vår skuffelse over ikke å
ha fått fersk «fesk» – og
hun skulle ta seg av
«saken» idet hun var
fullstendig enig i at det
burde være muligheter
for «fesk» til de turistene
som kom sørfra. Vi ble
imidlertid ikke helt
overbevist om hennes
entusiasme for «fesk» til
middag, idet hun selv
satt og gomlet «kaninmat»,
mens vi andre åt
skikkelig mat. Hun antydet
at hun ikke ville
spise opp «vennene» sine,
men vi fikk ikke klarhet
i om også «fesk» var
med i denne vennekretsen.
I likhet med de andre
dagene startet O_Rså
søndag med strålende
vær. I Isbjømhallen skulle
denne dagen seniorene
sitt mesterskap gå. De to
hoveddommerne hadde
begge stadig sjokkskader
på grunn av opplevelsene
med fersk «fesk» men de
tødde så smått o’pp
etterhvert, og ved middagstider
gikk igjen
feraen til hotellets spisesal.
Men nei, – heller
ikke denne dagen var det
mulig å få «fesk». Vi
kunne derimot få pizza
med diverse kjøtt, vi
kunne få piroger med
kjøtt – op vi kunne
selvsagt fa lapskaus …….
Hvem som vant i Nordnorsk
Mesterskap i judo?
Nei, det har jeg ingen
anelse om.
(P.S. Vi ble riktignok
ønsket velkommen igjen
til Hammerfest, men det
blir vel kanskje trukket
tilbake etter denne artikkelen).
J O
– – – – —- – – \
18 ]udomagasiuet mai ’90 judomagasinet mai ’90 19 \
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
Martt Enoksen treffer du
i verdens nordligste by.
En dame full av engasjement
for judosporten.
Men også full av varme
og sosial omtanke. Hvor
i all verden henter hun
kreftene fra?
Marit Enoksen er en
slank og lys dame i 30-
årene:· Hun har tre barn
som alle driver aktivt
med judo. To jenter har
hun, Hege på 19 og
Monica på 16. Sistnevnte
tok medalje under NMjunior
i Levanger. Sønnen
Tommy er 14 år gammel,
og han er lovende og
full av energi som kan
føre gutten langt. Og
disse tre barna er Marits
stoltheter – selvsagt. Om
hennes barn ikke alltid
klarer å vinne, så forlanger
hun at de gjør sitt
beste. Gjør de det er
Marit fornøyd. Men tro
ikke at Marit kun bryr
seg om sine egne.
Sosial klubb
Marit er så ofte som
mulig på treningene.
Klarer hun å følge klubbens
utøvere på konkurranser
så gjør hun det.
For Marit legger ikke
skjul på at hun sliter
med en alvorlig sykdom.
For de aller fleste hadde
det vært mest nærliggende
å gi opp. Men denne
dama klarer altså å trylle
frem krefter. Etter at hun
sto frem i lokalavisen
Finnmark Dagblad og
fortalte om sitt liv og sitt
judoengasjement, har en
ekte beundring spredt seg
ut over judokretsen.
Utøverne i klubben setter
umåtelig pris på henne. I
det flotte programmet
(Foto : Marit Enoksen er leder
for den jre.mgangsrike klubben
Hammerfest Judoklubb. Dama
viser en idrettslig urglede.
Hun er også en som tør å si
tingene rett ut, som den
typiske finnmarking hun er.
Nå har hun lagt et åpent
NNM bak seg, stevnet ble en
suksess for klubben i verdens ..
nordligste by.)
klubben hadde laget
foran årets Nord-Norske
Mesterskap i judo, sto
det med hilsen fra klubben:
«Marit, vi er glade i
deg.» Glade fordi hun er
en idrettsleder som bryr
seg om utøverne i klubben.
Uansett om de er
dårlijSe eller gode. Det vil
si, sa lenge alle gjør det
de klarer, så
er ingen
dårlige i
hennes øyne.
Hammerfest
Judoklubb
har vist at
den klarer å
få til en
sosial ramme,
og her er leder Marit
Enoksen spesiell. Hun har
fått fram at det er viktig
å samle medlemmene
utenom trening og konkurranser,
derfor har
klubben titt og ofte
klubb-kvelder der de
møtes, koser seg med
kaker, kaffe og brus. Det
er alt for mange idrettsledere
som glemmer denne
siden av idretten. Og
enda flere glemmer dette
med oppmuntring, sier
Marit.
Minnemarsj
Hammerfest Judoklubb
satser på vennskap og
åpenhet ungdommene i
mellom. Finnmark har de
siste årene vært rammet
av en selvmordsbølge. En
ungdom som
drev judo, tok
sitt liv ifjor, noe
som gikk svært
hardt inn på judoutøverne.
I
Hammerfest
skapte dette et
så stort engasjement
at klubben
fikk til en turmarsj til
minne om denne tragiske
hendelsen. I tøft og
høstlig ruskevær tok de
seg over Kvaløya, en tur
på flere mil i barskt
terreng. Klubbens medlemmer
vil ha åpenhet
om dette med mobbing
og selvmord.
Finmark framover
Judomiljøet i Finnmark er
forholdsvis ungt. Hammerfest
Judoklubb ble
stiftet i 1983. Det finnes
flere gode klubber i
Finnmark; Alta, Kirkenes,
Havøysund og Karasjok.
(En Hammerfest-utøver,
Wiggo Pedersen ble f.eks.
tilbudt landslagsplass
blant juniorene etter NM.
Men Wiggo var ett år for
gammel. Han akter å
satse videre). Og det gror
godt i Hammerfest Judoklubb.
Klubben satser på
rekruttering der lek er
stikkordet.
Tusen kilometer
Å drive judo i F!rnrmark
er ikke alltid like lett. Et
kretsmesterskap betyr for
hammerfestningene en
reise på 100 mil ei helg
om stevnet går i Kirkenes.
Ett tusen kilometer
for noen judokast. Dette
er noe som også opptar
Marit Enoksen. -Jeg
skulle ønske vi klarte å
få støtte til et kretslag.
Vi har drevet litt med
felles samlinger, men det
koster. Og det koster oss
mye å arrangere stevner
som NNM. Vi har større
utgifter på å få dqmmere
og andre hit opp, enn
den støtten Judoforbundet
gir oss. Riktignok fikk vi
fem tusen kroner til dette
NNM, men det koster
oss mye å arrangere
dette. Nå hadde vi jo
også russere på besøk,
forteller Marit Enoksen
som ikke er redd for å si
sin mening. Hun er kjent
med at forbundet satser
på å få til regionale
samlinger. -Det er tenkt
på Harstad, 90 mil unna.
Det virker som om
mange sørpå tror at;
Finnmark, ja det er jo så
langt borte…. Men vi er
her og jobber skikkelig.
Derfor fortjener vi mer
støtte. Avstandene her er
formidable. Sier Marit
forsetter side 26 ~
eg begynte som
14-åring, kunne
ingen ting. Visste
ikke engang hva
judo var. Var på
trening hver
gang, hadde kun
ett mål: bli så
god som mulig.
Trening, trening, trening …
Etter hvert kom judoen
til å bety mye mer for
meg enn bare selve
sporten. Treningen
og stevnene ble de eneste
gangene jeg fikk ut min
aggresjon og samtidig
fikk følelsen av å få
til noe. Og judoen skaffet
meg mange venner. Vår
klubb er som en stor
familie, vi står sammen
på godt og vondt.
Du må være smart og
sterk for å mestre spillet
Judo må være verdens
skjønneste sport!
Hilsen trøndersk judoentusiast!
O
— — – – –
20 ]udomagasinet mai ’90
S om leserne nok
har lagt merke til,
har vi gitt Judomagasinet
et nytt
ansikt.
Vi får nå profesjonell
støtte fra Terje Jenssveen,
og ved å kombinere
hans ekspertise og data
JUDO
SPORT
håper vi · å ha fått til et
bedre resultat. Nå er det
opp til dere å kommentere
og gi oss nye ideer.
Vi har nok av stoff, men
fristene er forsatt noe vi
bør forholde oss til. Fristen
for innlevering av
stoff til neste nummer
(3-1990) er 2. september.
Innen den tid kan alle
judoka som har vært på
treningsleir i Norge og i
utlandet dele sine erfaringer
og inntrykk med oss
i ord og bilder.
Ha en god sommer, og
husk å ikke legge bort
judodrakten for så lang
tid, tren litt judo i ferien
også!
På gjensyn til høsten.

Alfredo
Vi i Judo Sport er meget tilfreds med å bli
tildelt enerett for salg og distribusjon av
BUDO NORD judodrakter i Norge.
BUDO NORD er Skandinavias ledende leverandør
de siste 20 år med hovedkontor i Stockholm.
BUDO NORD er representert i Norge gjennom
firmaet Buda Norge AS, som for mange sikkert er
kjent som betydelig leverandør innen Buda de
siste 10 år.
BUDO NORD stiller meget høye krav til kvalitet
i alle ledd.
JUDOSPOØT
ØNSKER A
INFORMERE
MEDL~MMENE
OM VAR NYE
LEVERANDØR
AV
JUDODRAKTER
BUDO NORD har en betydelig markedsandel i
Norge, Sverige og Danmark med egen fabrikk i
Østen som kun produserer for BUDO NORD.
BUDO NORD Kodokan judogi er designet for
Nordiske utøvere med perfekt passform og en
utsøkt stoff kval it et.
BUDO NORD Kodokan blir i Norge levert bleket
hvit med alle nødvendige forsterkninger.
Judo Sport ønsker alle Judokas en god sommer
og ser fram til et godt samarbeid neste sesong.
y
/
Kurs
Stevne
Treningsssamling
leir
Uke 27: Herrer: Samling Aix-en-Provence, Frankrike
Damer: Sophia-Antipolis
Uke 30: Lugi Camp, Lund, Sverige
Uke 31: Warsa~a Cup, EJU A stevne
Uke 34-35: Regionale landslagssamlinger.
Uke 36: Sverige-Norge treningssamling
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for. senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
Uke 39: Norges Cup stevne Trønder Cup 11, arrangør: Trondheim Judokwai
Uke 39: Swedish Open, arrangør: Svenska Judoforbundet
Oktober: Finnish Open, arrangør: Suomen Judoliitto
Uke 40: Asker Internasjonal Turnering, arrangør: Asker Judoklubb
Uke 41: Blindern Cup 11, arrangør: OSI
Uke 42: Treningssamling for landslaget
Uke 43: Norges Cup stevne Steinkjer Cup, arrangør: Steinkjer Judoklubb
Tblissi, USSR, opphold for senior landslaget
November: Scandinavian Open, arrangør: Dansk Judo Union
Uke 45: NM-junior D/H, arrangør: Oslo Judoklubb
Uke 46: Norwegian Open, arrangør: NJF
Uke 46: EM-junior,. Ankara (Tyrkia)
Uke 48: Norges Cup stevne Sandefjord Cup, arrangør: Sandefjord Judoklubb
Uke 49: Lag NM
Uke 50: Student VM Fristen for terminfestelse for sesongen 1990/1991 er satt til
l. Juni 1990. Vi kan derfor ikke sette opp liste for høsten
før denne frist er gått ut.
22 judomagasiuet mai ’90 -~ – ~,~~dou;agasf11~t- 11~ai ’90 — – – — — ——— – – — ———~
l
VM-JUNIOR, DIJON, FRANKRIKE,
30/3-1/4
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. Nikolai Ogegin,
URS 2. Planas Hoez, CUB 3. Naoya
Uchimura, JAP 3. Jin Lim Young, KOR
-65 kg. 1. Tukima Nakamura, JAP 2.
Jens Altendrof, ROA 3. Vladimir
Dratchko, URS 3. James Pedro, USA
-71 kg. 1. Vlad Dgenbouadze, URS 2.
Oren Smadja, ISR 3. Patrick Beiter,
AUT 3. Daisu Hideshima, JAP -78 kg.
1. Marko Spittka, ROA 2. Japon
Honda Katsuyosh, JAP 3. Yeol Back
Woo, KOR 3. Roslan Mazaev, URS –
86 kg. 1. Tam Saakachvili, URS 2.
Marcos Daud, BRASIL 3. Yoshio
Nakamura, JAP 3. Croitoru, ROU -95
kg. 1. Mike Hax, ROA 2. Ho Oh Min,
KOR 3. Indre Pertelson, URS 3. Anton
Koevoet, HOL +95 kg. 1. Dobroundachili,
URS 2. Keisi lwata, JAP 3.
Dirk Radach, RFA 3. Frank Holler,
ROA
.DAMf.B.;. -48 kg. 1. Rguez Decine,
CUB 2. Bo Strzalkowska, POL 3.
Helena Chelova, URS 3. Nan van
Stokkum, HOL -52 kg. 1. Christie
Deliege, BEL 2. Noriko Sugawara, JAP
3. Michelle Brown, GBR 3. Ping Chou
Yu, TAl -56 kg. 1. Sun Cho Min,
SCO 2. Shiaofeng Tseng, TAl 3.
Gulusan lntas, TUR 3. Pasca Mainville,
CAN – 61 kg. 1. Karine Petit, FRA 2.
lrena Tokaez, POL 3. Micha
Vernerova, TCH 3. Bodomagkova, USR
-66 kg. 1. Kate Howey, GBR 2.
Yukiko Abe, JAP 3. Katarz Juszcak,
POL 3. Ulik Ogasawara, USA -72 kg.
1. Ulla Wersbrouck, BEL 2. Marsch
Brceders, HOL 3. Richter, ROU 3,
Chloe Cowen, GBR +72 kg. 1.
Guisado Be~ran, CUB 2. Moniqu v.d.
Lee, FRA 3. Gaelle Potel, FRA 3.
Donata Burgatta, ITA
NORDISK MESTERSKAP
14/15 APRIL 1990
.Jr.;. -60 kg. 1. Marko Mikkonen, FIN 2.
Kari Ketonen, FIN 3. Janne Kurki, FIN.
4. Kenneth Øvland, NOR -65 kg. 1.
Bisto Otollinen, FIN 2. Peter Hubert,
SWE 3. Antti Renko, FIN 3. Jens
Christensen, DEN 7. Thomas
Kristiansen, NOR 7. Ronny Rydberg,
NOR -71 kg. 1. Mika Makela, FIN 2.
Lattu Matti, FIN 3. Tero Mikkenen,
FIN. 4. Odd Sandnes, NOR -78 kg. 1.
Bård Ale Hultengren, NOR 2. Rumi
Myllymaki, FIN, Freyr G. Sigmundsson,
ISL 3. Harri Honkanen, FIN -86 kg. 1.
Alexander Lindgren, SWE 2. Peter
Larsen, DEN 3. Timo Paltola, FIN -95
kg. 1. Torsli Hokkanen, FIN +95 kg.
Panu Vauhkonen, FIN Åpen 1. Rami
Myllymaki, FIN 2. Freyr Sigmundsson,
ISL 3. Hannu Hokkanen, FIN
DAMER SENIOR: -48 kg. 1. Marjo
Vilhola, FIN 2. Cathrine Tvete, NOR 3.
Pern il la Karlseon, SWE -52 kg. 1.
Jaana Ronkainen, FIN 2. Annika
Mutanen, FIN 3. Tanja Silvan, FIN -56
kg. 1. Ninni Magnusson, SWE 2.
Jaana Kilponen, FIN 3. Vivi Olsen,
NOR. 4. Hege Aar, NOR -61 kg. 1.
Annika Nilsson, SWE 2. MArjaana
Hynninen, FIN 3. Kirsti Harefallet, NOR
4. Liv Bue, NOR -66 kg. 1. Mia
Kinnunen, SWE 2. Gry lmsgaard, NOR
3. Kirsi Honkalampi, FIN -72 kg. 1.
Mari Ojala, FIN +72 1. Anne
Åkerblom, FIN 2. Marika Haanpaa, FIN
HERRER SENIOR· -60 kg. Pasi
Lauren, Fin 2. Mikl! Mukkula, FIN 3.
Bo Christiansen, DEN .. 5. Jøran
Paulsen, NOR -65 kg. 1. MArko
Korhonen, FIN 2. Mauri Kivisto, FIN 3.
Allan Fevre, DEN .. 9. Anders Lie,
NOR -71 kg. 1. Kalle Seppala, FIN 2.
Jørgen Haggquist, SWE 3. Jorma
Korhonen, FIN -78 kg. 1. Jukka-Pekka
Metsola, FIN 2. Ari Jaaskelainen, FIN
3. LArs Ado~sen, SWE 3. Vasa-Matti
Peltola, FIN .. 5. Frank Evensen, NOR
-86 kg. 1. Petri Kollanen, FIN 2.
Marko Malinen, FIN 3. Juho Nikkola,
FIN -95 kg. Carsten Jensen, DEN 2.
lsmo Korhonen, FIN 3. Nicklas
Winkvist, SWE +95 kg. 1. Janne Selin,
FIN 2. Kari Hamalainen, FIN Åpen 1.
Juha Salonen, FIN 2. Johnny
Roaldseth, NOR 3. Halldor Hafsteinsson,
ISL
BRITISH OPEN, 7/4-1990
.I::IEBBEB;, 60 kg. 1. Dibert, FRA 2.
Bikinov, FRA 3. Donahue, GBR 3.
Bimont, FRA -65 kg. 1. Preston, GBR
2. Freeman, GBR 3. Campangue, FRA
3. Laguerre, FRA -71 kg. 1. Bani,
FRA 2. Stone, GBB 3. Damlin, SWE
3. Maggquist, SWE -78 kg. 1. Birch,
GBR 2. Feuilett, FRA 3. Libert, FRA
3. Musquin, FRA -86 kg. 1. Leibnitz,
FRA 2. White, GBR 3. Calise, FRA 3.
Kollanen, FIN 7. Kay Otto Nilssen,
NOR .DAMf.B.;. -66 kg. 1. Howey, GBR
2. Prommegger, AUT 3. Swetman,
GBR 3. Mills, GBR -72 kg. Assombe,
FRA 2. Zangel, AUT . 3. Landreau,
FRA 3. Gransard, FRA +72 kg. 1.
Lee, GBR 2. Akerblom, FIN 3. Wright,
GBR 3. Syleymanogln, FRA
BULGARIA INT. TOURNAMENT,
16-1812-1990
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. En, KOR 2.
Karpppov, URS 3. Dju, KDR 3. Arnold,
GDR 5. Barzakov, BUL 5. Valchev,
BUL -65 kg. 1. Quellmalz, GOR 2.
Osaku, JAP 3. Petrikov, TCH 3.
Shishkin, URS 5. Novachek, TCH 5.
Patrashko, RUM -71 kg. 1. Tokiasu,
JAP 2. Ruiz, ESP 3. Jitkov, URS 3.
Ogurosava, JAP 5. Gagliano, FRA 5)
Yochich, YUG -78 kg. 1. Mochida,
JPN 2. Munteano, ROM 3. Dukeznoa,
FRA 3. Schmid, GOR 5. Verdoliva,
ITA 5. Dimitrov, BUL -86 kg. 1.
Abdulaev, URS 2. Paduano, ITA 3.
Vildar, ESP 3. Gonzalez, CUB 5.
Martinez, CUB 5. Nilssen, NOR -95
kg. 1. Akajama, JPN 2. Mandi, FRA
3. Jamasaku, JPN 3. Guido, ITA 5.
Labus, YUG 5. Kim Son Do, KOR +95
kg. 1. Vatanabe, JPN 2. Brumer, GDR
3. Geri, ITA 3. Rognon, FRA 5.
Muller, GOR 5. Hvan Dje Gir, DDR
.DAMf.B.;. -48 KG. 1. Verdesia, CUB 2.
Boteva, BUL 3. Li, CIN 3. Zanete, ITA
5. Perlberg, GOR 5. Fonseka, CUB –
52 kg. 1. Gavrilova, URS 2. Petrova,
BUL 3. Favier, CUB 3. Chen Ying
Gou, CIN 5. Pekli, HUN 5. lkeda, JPN
-56 kg. 1. Kavamura, JPN 2. Esk, ·
AUS 3. Tsuchikava, JPN 3. Lumbaro,
ITA 5. Rodriges, CUB 5. Hong, CIN –
61 kg. 1. Jin, CIN 2. Kammerer, AUS
3. Kombatashi, JPN 3. Gomes, ESP 5.
Blasko, ESP 5. Ostolek, POL -66 kg.
1. Fujimoto, JPN 2. Chang, CIN 3.
Burmeister, GDR 3. Bellon, ESP 5.
Prianu, BOM 5. Hurenberg, GOR -72
kg. 1. Tanabe, JPN 2. Leng, CIN 3.
Sato, JPN 3. Feldmann, GOR 5. Vu,
CIN 5. Colagrossi, ITA +72 kg. 1.
Beltran, CUB 2. Lissenskaia, URS 3.
Matsuo, JPN 3. Tomova, BUL 5.
Dimova, BUL 5. Acone, ITA
HACHE·TOURNIER, BRO, 10/3-1990
DAMER U-19
– 48: 1) Dorte Dimmann, BRO
2) Linda Topham, GB
3) Dajana Steeck, DDR
3) Alaxandra Steininger, BRO
5) Monica Halle, NOR
– 52 : 1) Michelle Brown, GB
2) Rachel Sonnemans, NL
3) Debora Gravenstejn, NL
3) Martina Effinger, BRD
– 56 : 1) Sabrina Winkler, BRO
2) Kerstin Lochner, BRD
3) Natalie Evans, GB
3) Birgit Korthase, BRO
– 61 1) Daniela Thomas, BRO
2) Kirsti Harefallet, NOR
3) Melaine Klinner, BRD
3) Sheratee Marlin, NL
– 66 : 1) Kate Howley, GB
2) Ghania Belabbas, BRO
3) Simone Besgen, BRO
3) Claudia Zweers, NL
– 72 : 1) C loe Cowen, GB
2) Simona Riedel, BRO
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
+ 72 : 1) . Monique Aarts, NL
2) Danata Burgatta, ITA
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
RESULTATER CZECHOSLOVAK CUP
• MENN, 10-11/3 – 1990
-60 kg. 1. Pavel Botev, BUL 2. Gir.
Giovinazzo, ITA 3. Carlos Sotillo, ESP
3. Petr Sedivak, TCH ·65kg. 1. Mertin
Schmidt, BRO 2. Rene Sporleder, BRO
3. Alberto de Marcos, ESP 3. Pavel
Petrikov, TCH -71 kg. 1. Pascal Bozo,
FRA 2. Joef Vensek, TCH 3. V.
Vielle·Marchiset, FRA 3. Stefano
Bologni, ITA -78 kg. 1. Kaerad
Masigbajev, URS 2. Martin Baca, TCH
3. R. Chynoransky, TCH 3. Michael
Buchner, AUT -86 kg. 1. Axel Lobenstein,
BRO 2. Jean-Luis Geymond,
FRA 3. Dave Faulkner, USA 3. Pascal
Tayot, FRA -95 kg. 1. Mare Meiling,
BRD 2. Frank Borkowski, BRD 3. Jens
Geisler, BRD 3. Givi Guorgasvili, URS
+95 kg. 1. Joerg Breummer, ADA 2.
lmre Czosz, HUN 3. B. Bat-Erdene,
MGL 3. Koba Kurtanidze, URS
RESULTATER ASKER CUP -90 l
JUDO
Arranger : Asker Judo Club
Sted : Borgen skole Dato : 1/4-90
JUNIOR HERRER UNDER 21 JR·
-56 kg. 1. Kawal Singh, Lier 2. Dorim
Nicodemus, Gjøvik 3. Tiberius
Nicodemus, Gjøvik -60 kg. 1. Alexander
Aamodt, lppon 2. Jan Erik
Fjeldseth, Trondheim Judo kw ai 3.
Jørgen Næss, Asker -65 kg. 1.
Thomas Kristiansen, NJJK 2. Vegard
Dybvad, Asker 3. Raymond Alonsen,
Jessheim 3. Morten Schøitz, Drammen
-71 kg. Geir Aage Jacobsen, Asker 2.
Berge Ofstad, Kragerø 3. Dag Inge
Hagerup, Trondheim 3. Pål Haug,
Elverum -78 kg. 1. Sven Beukes,
lppon 2. John Sørbo, Asker 3. Per
Asle Aalien, Asker 3. Stig Atle Frey,
Kristiansund +78 kg. 1. Atle Jørgensen,
Jessheim
KVINNER JUNIOR UNOER 19 JR·
-52 kg. 1. Cathrine Tvete, Kråkerøy 2 .
Margrethe Karlsen, Asker -56 kg. 1.
Vivi Olsen, NJJK 2. Katrine Karlsen,
NJJK -66 kg. 1. Monica Økshaug,
NJJK 2. Stine Lastein, Sandefjord 3.
Mona Rydberg, Trondheim 3. Camilla
Bruknap, Kråkerøy
UNGDOM GUTIER 13-16 ÅR : -36
kg. 1. Bjørn Eliassen, lppon 2. Morten
Hauknes, Skien 3. Aina Eriksen,
Kråkerøy 3. Kristoffer Berg Halm øy,
NJJK -40 kg. 1. Torfinn Stave, Skien
2. Kjetil Skreda, Landøya 3. Jon Asle
Andersen, Krokstad 3. Mats Kongshaug,
lppon -44 kg. 1. Eirik Ågren,
Bergkam. 2. LArs Fredrik Stople,
Sarpsborg 3. John Friberg Horgen,
Drammen -48 kg. 1. Thomas
Johannesen, NJJK 2. Stian Jespersen,
NJJK 3. Thor Hvitsten, Skien -56 kg.
1. Per Olav Svendsen, Sarpsborg 3.
Andre Sunde Nilsen, NJJK 3. Mats
Halvorsrud, Gjøvik -60 kg. 1. Jørgen
Næss, Asker 2. Kristian Sørensen,
Trondheim 3. Jon Magnus Trondsen,
Sofiemyr -65 kg. 1. Ronny Rydberg,
Trondheim 2. Frank Knudsen, lppon 3.
Petter Ellingsen, NJJK 3. Jan Løken,
NJJK +65 1. Carl Fredrik Bjor Sarpsborg
2. Øystein Tverå, Ber.9kam.
UNGPOM JENTER 13-16 ÅR· -44 kg.
1. Ragnhild Nødtveit, Kråkerøy -48 kg.
1. Birgitte Kristiansen, Bergkam. 2. Anniken
Barstad, lppon -52 1. Kristian
Mo Nerli, Hamar 2. Hanne Knudsen,
Krokstad -56 kg. 1. Vivi Olsen, NJJk
2. Katrine Karlson, NJJK 3. Ane Gro
Enerud, Jessheim -61 kg. 1. Monica
Økshaug, NJJK 2. Liselotte Schmitz,
Krokstad 3. Hilde Hellem, Rykkinn -66
kg. 1. Stine Lastein, SandefjOrd 3. Ann
Helen Rossland, Landøya
YESJKYSICUP NC 4 DAMER· -56
kg. (sm.slått) 1. Cathrine Tvete,
Kråkerøy 2. May Elin Balk, OSI 2. Siw
Ulvehøy, Sandefjord 4. Lene Bøe,
Bergen +61 kg. (sm.slått) 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
Molde 3. Gry lmsgaard, OSI .4. Birthe
Hagenes, Sotra Åpen klasse 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
forsetter side 26 trF
NJF’s lovhefte …….. …… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …………………. .. .. …….. ……. kr. 10,-
lntroduksjonshefte … .. .. … ……. .. … ….. … .. … .. ………. …………….. ……. … kr. 30 ,-
Aktivitetslederkurshefte ……… ………….. .. .. ….. ………………. .. ….. .. …… kr. 40.-
lnternasjonale kampregler .. ………………………… ……………… ……. .. … kr. 25.-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte .. …… .. .. ……………….. .. ……….. kr. 40,-
Basisfagkurshefte ……………. …… ……. …………. .. .. … .. ….. ……….. .. ….. kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ……… …………….. … ….. …………………. ….. .. ………. kr. 40.-
Stevnereglement ………. .. ….. .. .. … … .. .. ………. .. …. ….. .. …………….. .. … kr. 20.-
Graderingsreglement ………… .. …………… .. ………………. .. .. …………… kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti .. …….. ………….. …… .. .. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo …….. …………………… .. .. …… ……. kr. 15,-
Wolfgang Biedron’s «Lærobrev» :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ………… .. .. ……………….. ………… ………. kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 …….. .. …… .. .. .. ……………….. …….. .. .. … kr. 160.-
Nr. 1 og nr. 2 ……………. ………….. …….. .. .. …… …….. .. ……………. …. .. kr. 250,-
Judopass m/etui ………… .. .. … ……… …….. .. ……………………. …… .. …… kr. 25,-
Graderingsmerker .. …………. .. ………. .. ……………… .. … .. .. …… ………… kr. 10,-
Diplom/Gradering …. .. ………………. ………………. .. … …. ………… ….. .. … kr. 10,-
NJF’s jakkemerke (metall) .. …….. .. ……………………………. .. …………. kr. 25.-
NJF’s jakkemerke (brodert) …… …… …….. .. .. ………….. .. .. …………….. kr. 10,-
NJF’s trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener …… ……. kr. 20,-
NJF’s dommerving (brodert) C, Bog A dommer ……………. .. …. ….. kr. 20 ,-
Forbunds-slips m/NJF’s broderte merke (mørk blå silke) .. ………… kr. 100,-
TRIM-merke (bronse, sølv) …….. …….. .. .. …… .. .. …. .. ………… …… …. .. kr. 15,-
STEVNE-merke (bronse, sølv) …….. .. …………………… …….. ………… kr. 15,·
KA TA-merke (bronse, sølv) …….. ………. …. …………………… …………. kr. 15.-
Video : «Judofighter» (musikk) .. .. .. …. .. ………….. .. .. .. .. ………… .. … kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» …. .. ….. … …… .. …………. … .. .. .. ……………. kr. 200.-
«JIGORI KANO CUP» …….. .. …… ……………. …… .. .. .. .. …. ….. kr. 595,-
Leie av video : «Judofighter»(musikkvideo) Pr. uke : ………. …. ……… kr. 50 ,-
Depositum : kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» .. .. .. …… Pr.uke : …. …………. ………….. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
«EM-herrer 1985» Hamar … Pr.uke : ………………………. .. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
«VM-D/H 1987″ Essen Pr.uke : …… .. .. .. .. …. .. .. …. ….. kr. 50.-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER ……….. .. .. …………………………………….. Gratis
TRIM MED JUDO ………… …. …….. .. …………………… .. … Gratis
NJF’s emblem (sticker/klistremerker) i farger …….. .. .. .. …….. ………. kr. 5,·
Graderingsplakater ……………….. ………… .. .. .. .. ………… .. ….. kr. 50,- ~
~o~t~\»‘ » :» •:oodooooool. ..k .. .. .. ………… .. ………………….. kr. 100,- r:~.-1:~
an osens juopaat …….. ……………. .. .. .. ……. kr . 100,- lf~,’-0
Brodert merke …………………. ………….. ………….. … kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter ,–..,’Il
r ———- ~u.:_miert~a~klubber)=·=·=·=·=·= ~~ -*~C_,
Avsender:
Navn: ………………………………………………….. .
Adresse: ………………………………………………. .
Postnr./ sted: …………………………………………. .
Ø: ………………………………………….. .
Har du betalt
judo-lisensen ?
Ikke gti glipp av neste
Judo-magasinet !!!
Bestillingskupong
Send meg følgende artikl er:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
antall l
o
o
o
o
o
l
l
l
l
l
l
l
L — – — – ——– – — – — – — – — – ~
-~– – —~- — – – – – – ——~~~ — – — ——— .
24 ]udomagasiuet mai ’90 judomagasiuct mai ’90 25 .1
tlad~,r~ li'» let ~ ~~-:·,tt~-: ~~~
,~/:;~ ~ ~-l »l ~~d:~, 7~~~~ 4
a t•. ‘A.Ø ff J tlf: 1>2 378847′ Fax 02 378853 ….). c;;uj»’
Strandkjole m. {rynse
eller T-skjorte
i 100% bomull
kr. 89,-/stk.,
5 eller flere
kr. 79,-/stk.
KJOLE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
T-SKJORTE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
~Cl»ll: ……………………………………………… .
Adresse: …………………………………………… .
Postllr./sted: ……………………………………. .
Sendes mot oppkrav, ev. forskudd til:
Banksdro 8643 ·06 01212 (+ kr. 35,- i porto)
Nye ‘PREMIEPRODUKTER a/s,
6452 ~BEKK dt 072 44581
Spesialister i lnte1GØ)886 proøe8801″
baserte datamaskiner.
·Iris Minitower S86SX
·Iris Slimline 886-20:.Mhz & 25MHz
·Iris CACHE 886 systemer:
20MHz, 25MHz & SSMHz
·Iris CACHE 4B6-25MHz
F:~ har «ri· alt innen
IBM-konipatlbelt datautstyr:
hard-dtsker, ~ VGA-lmrt, minne
oppgradering, programvare m.m.
ServiCe og ~ av IBM-kompatfb~
datamasldnet
DeskTop Publishing: La.,out av tidøkrlft.e.r
og blader, annonser sort/hvitt,
griifikk og OCR databe.hand.JJng.
Ring oss og bestill vår
produktkatalog, eller kom innom
hvis du er på ja.kt etter en kra.ftig
data.rnask1n.
REISESERVIæ FOR NORSK IDREIT
WINGE REISEBUREAU NS
HAR ETABLERT KONTOR I
lDRE’I*I’ENS HUS
ÅPENT MAN – ONS – FRE
08:30 – 15:45
Slåfø~ emed #WINGE
Hauqe r Skole ve i l – 1351 RUD
Tlf. 02 – 51.88.00 Fax . 02 – 13.29.89
Fra side 7:
GOD INNSATS l
Elliot, begge fra England.
Alt i alt må dette kunne
betegnes som et stevne
det kan anbefales å dra
til. Nivået på deltakerne
er godt, og alle er sikret
minimum 2 kamper.
Store klasser (49 stk i
klassen til Vivi) gir
muligheter til mange
kamper og dermed også
god kamperfaring. Dette
stevnet bør absolutt være
noe å tenke på for de
klubbene som har juniorjenter
de ønsker å satse
.på! Så vi sees til neste
ar. O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 8:
BRA; BRUSH OG KIRSTI
ikke ga han en sjanse.
Bård Are er sterk, men
russeren holdt et greJ?
slik at Bård Are aldrl
fikk reist seg skikkelig
opp. Det endte med
passivitet etter passivitet,
og dermed seier for
russeren.
Ved seiersseremonien
hadde vi altså 2 norske
som marsjerte inn, 5.
plass til Bård Are og 7.
plass til ‘Kirsti. Gratulerer!
På søndag var det Monicas
tur. Søndag morgen,
full buss, klar for avreise
– men bussen gikk ikke
fordi bremsene hadde låst
seg! Utøverne begynte
etter hvert å kikke urolig
på klokka. Astrid ropte:
«Kom, vi tar en taxi», og
dermed raste Astrid og
Monica avsted. Vi andre
fikk haik med en mindre
buss, og spenningen var
til å ta og føle på. Vi
så på lystavlen at det
var Monicas tur, og hun
korn inn med bestemte
skritt. Motstanderen var
polsk, og det ble en jevn
kamp. Vi heiet det vi
kunne, men polakken
gikk av med seieren.
Hun gikk videre slik at
Monica fikk rekvalifisering,
men dessverre ble
det tap også her. Monica
var misfornøyd, men
hun fikk med seg noen
nyttige erfaringer.
Om søndagskvelden var
vi alle samlet til en
bedre middag, før vi
avsluttet med en dans på
banketten. Tidlig neste
morgen gikk turen hjemover
igjen, og det var en
sliten, men fornøyd gjen&
som ankom Fornebu utpa
ettermiddagen. O
!hl Knut Thomasrud.
Fra side 9:
NORDISK JUDO
Vi rakk så vidt å få med
oss finalen i åpen klasse
før vi måtte dra, den
gikk mellom Europamesteren
i åpen, Juha Salonen,
og Johnny Roaldseth
fra Trondheim. Med ca
50 kg mindre enn sin
motstander hadde jo
Johnny fordelen av å
være raskere, o~ han
klarte da også a dra
finnen med seg rundt på
matta i ca 2 minutter.
Men da bar det rett på
rygg. Likevel, Johnny
var godt fornøyd. Totalt
fikk Norge l gull, 3 sølv
og 2 bronse i mesterskapet,
og det må vi være
rimelig fornøyde med.
Det var en hyggelig
gjeng å reise med, og
etter det jeg har skjønt
var utøverne fornøyde
med turen – det er jo
en forutsetning for å
beholde dem og for å
jobbe videre med en nivåheving.
O
!hl Grete Utstumo
Fra side 14:
PRAHA
over i første kamp. Det
ble dessverre også den
eneste seier i turneringen
for landslagsmannen, som
har slitt med sykdom i
vinter. O
!hl Erik Mølmen
Fra side 14:
SOFIA
etter hvert klar over at
det eksisterte en skikkelig
«veksle-mafia» i Sofia.
Til tider følte vi oss
nesten forfulgt! Men det
er vel en erfaring å ta
med seg til neste tur? Til
slutt, var det noen sqm
la merke til Olav’s (Ase)
frisyre da han kom hjem?
Hårklippen var utført av
damene Vivi (Olsen) og
Kirsti (Harefallet) med
neglesaks. Det er farlig å
tape i mattis! O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
LONDON
tap mot engelskmannen
Southby.
Det kan sikkert sies mye
om London, men ett er i
alle fall sikkert, servicen
er ikke hva den en gang
var. Selv treningsøktene i
klubben i London måtte
det betales for! Jeg håper
inderlig ingen norsk
klubb vil kreve inngangspenger
av utenlandske
utøvere på gjestevisitt hos
oss! Men la ikke slike
ting avskrekke mot å dra
til et treningsopphold i
England. De har så
mange J’udoutøvere at et
opphol der vil gi et
godt utbytte rent treningsmessig
sett. Og for
den som likevel er i
London, ta en titt etter
god judolitteratur, det
finnes mye av den i
større bokhandler som f.
eks Foyles, og det yå et
språk som er forstaelig.O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
EM i FRANKFURT
Den siste fikk hun forsterket
mot seg idet hun
kastet hva hun trodde
var et bakoverkast, men
TORI hadde foten inne i
KO UCHI GARI og fikk
seieren. Eneste medisin
– mer match-trening =
rutine.
Stig Traavik gikk neste
dag. Han så passe tent
og grinete ut på vei til
hallen. Første kamp mot
en tyrker gikk gre1t, seier
til Stig på YOKO. Neste
kamp gikk mot Quellmalz,
DDR, som senere
kom til finalen og sikret
seg sølv. Stig tapte
– – – – — – — -~ – — —- ——– ————— ——– —
26 judomagasiuet mai ’90
kampen på IPPON, men
bet godt fra seg til han
ble holdt i holdegrep.
Patrecu, Romania, var
neste motstander i rekvalifiseringen.
Dessverre
kom de i en posisjon
hvor Stig prøvde et offerkast
mens rumeneren
samtidig angrep i O
SOTO GARI, -PANGIPPON
til rumeneren som
senere ble bronsemedaljevinner.
Undertegnede var med
for å ta en titt på praktiseringen
av de nye
dommerreglene, men de
skal likevel ikke praktiseres
før i 1991 i Europa,
takket være rot i DK i
Europa. I stedet fikk jeg
sjansen til å beundre hele
45 dommere, hvorav en
rekke med ferske Alisenser.
Det er ille å måtte konstatere
at 2/3 av de som
har fått lisens, ikke
fortjener den. I tillegg
har noen av de «gcunle»
A-lisensierte blitt gcunle,
samt at et par A-lisenser
tatt utenom Europa er
verdiløse. Alt for mange
dommere – alt for mye
dårlig dømming – alt
for få kamper på vår
mann, Terje Gran, ut i
fra generell kvalitet. Men,
det går flere tog, både
for norske deltakere og
dommere! O
16 Atle Lundsrud
Fra side 19:
MARIT -et unikum
Enoksen, med idrettsglede
i blikket og kjærlighet for
judo. Da hun ville ha
mer PR for judoklubben,
inviterte hun kultursjefen
i Hammerfest kommune,
Gerd Hagen, til en kamp.
Hagen sa ja takk til en
slik utfordring. Marit og
Gerd tørnet i hop til
vennskapelig match på
matta. Marit vant. Hvis
legene hadde fått vite at
hun skulle prøve seg på
matta hadde hun fått
startforbud). O
Fra side 23
RESULTATER
Molde 3. Gry lmsgard, OSI
.l::lfBBEB;. -60 kg. 1.Aiexander Aamodt,
lppon 2. Bjørn Lauritsen, Oslo 3. Knut
Harefallet, Kråkerøy 3. Svein Ove
Øglænd, Sandnes -65 kg. 1. Jan
Robert Kristensen, Stavanger 2. Anders
Lie, MJC 3. Espen Lehn Nilsen,
Bergen 3. Pål Kristensen, Stavanger –
71 kg. 1. Dag Andre Espeseth, Bergen
2. Vidar Amundsen, Bergen 3. Kjetil
Folgerø, Bergen 3. Berge Ofstad,
Kragerø -78 kg. 1. Sven T. Beukes,
lppon 2. Steffen Krogh Pedersen,
Bergen 3. Ole Peder Grip, Stord 3.
Per Molund, Stavanger + 78
kg.(sm.slått) 1. Per Magne Eide,
Bergen 2. Rune Engel, Drammen 3.
Trygve Torjusen, Bergen 3. Rune
Selvik, Sauda Åpen klasse 1. Per ·
Magne Eide, Bergen 2. Stallen Krogh
Pedersen, Bergen 3. Trygve Torjusen,
Bergen 3. Rune Engel
RESULTATER ØSTFOLD OPF.N
~ -52 kg: (sammenslått) 1)
Cathrine Tvete, Kråkerøy 2) Maria
Huglen, Sverige 3) Siw Ulvenhøy,
Sandefjord 3) Margrethe Karlsen, Asker
-56 kg: 1) Ninni Magnusson, Sverige
2) Maria Persson, Sverige 3) Anne
Berit Olsen, Sarpsborg 4) Petra
Håger, Sverige 5) Ester Myrebøe,
Bergkam. -61 kg: 1) Liv Bue, Asker
J.C. 2) Marie Lundgren, 3) Trine
Thomasrud, Sarpsborg 4) Trude
Setterberg, Fredrikstad +66 kg:
(sammenslått) 1) Melinda Majercsik,
Hurdal 2) Gry lmsgard, OSI 3) Tone
Fagerli, Sarpsborg 4) Heidi Hirth Bye,
Fredrikstad
twrwr;. -60 kg: 1) Bjørn Lauritsen,
Oslo JK 2) Knut Harefallet, Kråkerøy
3) Roger Svedberg 3) Peter lvarsson,
Sverige 5) Alexander Aamodt, lppon 5)
Ketil Haug, Elverum -65 kg: 1) Morten
Schiøts, Drammen 2) Michael
Pascaetto 3) Conny Ekstrøm, Sverige
3) Rune Bruun Evensen, Hurdal 5)
Mathias Johansson, Sverige 5) Fredrik
Andersen -71 kg: 1) Joacim Fleetwood,
Sverige 2) Geir Åge Jacobsen, Asker
3) Marcello Novais, Sverige 3) Jørgen
Levander, Sverige 5) Jørgen Larsson,
Sverige 5) Per Frygner -78 kg: 1)
Christer Jacobsen 2) Rene Gangestad,
Sarpsborg 3) Sven T. Beukes, lppon
3) Jon Ivar Asbjørnsen, Sarpsborg 5)
Robert Gonschlik, Krokstad 5) Thomas
Johannsens, Sarpsborg -86 kg: 1)
Tony Olson, Sverige 2) Rune Engel,
Drammen 3) Tony Roger Rønning,
Asker +86 kg 1) Morten Rosenvinge,
Fredrikstad 2) Morten Olsen, Borge
3) Orlin Dimitrov Peev, Bergkam. 4)
Terje Roaldstveit, Hurdal 5) Tore
Vegard Sørum, Brummunddal
NORGES CUP 1990
Poengstillingen i Norges Cup 1990
etter awiklet NC-1, NC-2, NC-3,
~C-4 , NC-5 & NM.
Arets NC-vinner kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner.
Det kåres en NC-vinner i hver
klasse, og hver klasse har derfor
sitt eget skjema.
Vi gjør oppmerksom på at ved
sammenslåing av klasser,, blir
utøverne poengført i den vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet
av perioden.
STILLINGEN SAMMENLAGT
ETTER 6 NORGES-CUP
STEVNER
KVINNER:
-48: Cathrine Tvete, Kråkerøy
(60 poeng)
-52: Marianne Weidemann, NJJK
(25 poeng)
-56: Hege Aar, Trondheim
(30 poeng)
-61 : Liv Bue, Asker
(60 poeng)
-66: Sarah Jane Lloyd, MJC
(25 poeng)
+66Mari Jensen, Molde
_ (55 poeng)
MENN:
-60: Alexander Aamodt, lppon
(43 poeng)
-65: Stig Traavik, NJJK
(40 ~ng)
-71: Olav Ase, lppon
(40 poeng)
-78: Sven T. Beukes, lppon
(45 poeng)
-86: Kurt Leere, Sarpsborg
(30 poeng)
+86:Per M. Eide, Bergen
(35 poeng)
t::::–r-..–
==—- n ——
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne)) i judo· Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke)). Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS ·art. nr. 111 • Kr. 294,·
<HIN)) P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college·genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T·shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Art.nr.
101 rød
101 blå
111
121
Navn:
Adrea;
Antall
BELTER· art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraktfritt.
Art.nr.
131
141
151
Antall

Judomagasinet, nr. 1 – 1990

Judomagasinet, nr. 1 – 1990
DEN
KOMPLETfE
LEVERANDØR
BROSJYRER • KATALOGER
TIDSSKRIFfER
KONVOLUTIER • SNAP-SET
FORMULARER • PLAKATER
PREGING • STANSING
FORRETNINGSTRYKKSAKER
GRAFISK FORMGIVING
AS INDUSTRITRYKKERIET
PROF BIRKELANDS VEI 24 B – POSTBOKS 236 LEIRDAL, 1011 OSLO JO – TELEFON (02) 32 42 40 – TELEFAX (02) 32 00 97
JUDO-magasinet
Organ for Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med et freelance
team
• Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
• Telefon: 02 – 518800
• Telefax: 02 – 132989
• E-mail: 02 – 717568
• Redaksjon: Sigurd Carson, Erik
Mølmen og Alfredo Chinchilla .
• Layout forside: Terje Jenssveen
• Foto forside: Iris Informatique
• Lay out: ACh.
• Digital grafikk: Iris Informatique
• Trykk: lndustritrykkeriet A/S
Abonnement utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets lisensregistrerte
medlemmer sammen med
judo-forsikring.
Løssalgpris Kr. 25,-
Årlig abonnement Kr. 100,Annonser:
Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Vi takker for støtte og gode råd for
dette nummeret fra Ragnhild Olsnes,
Gunnar Foss, Aanund Olsnes og
Raymond W ardenær.
Judo-magasinet reflekterer ikke
nødvendigvis redaksjonens eller
Forbundets syn, alle artikler står for
forfatternes egen regning og gode
vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatelse
fra artikkelforfatteren. Annet stoff
kan gjengis vederlagsfritt med
kildehenvisning.
Judo-magasinet – 3
NJF’ s President har ordet
Nittiårene er her. Ethvert nytt tiår vil selvsagt representere
nye og spennende utfordringer. For oss norske
judoentusiaster blir denne effekten ytterligere forsterket
av vi nettopp ved tiårsskiftet er inne i en kritisk
prosess hvor toppidrett, utdanning og ikke minst rekruttering
vil bli bli helt avgjørende for hvilken framtid
idretten vår skal ha her i landet. Foreløpig er judo en
liten idrettsgren i Norge. Vi vil gjerne bli større, og
mener at vi både evner og fortjener å klare dette. Men
konkurransen om hvordan samfunnets ressurser skal
fordeles har hardnet til. Både mellom idretten og andre kulturelle aktiviteter og
mellom de enkelte idrettsgrener. Samtidig vet vi at fritiden og disponeringen av denne
stadig betyr mer for den enkelte. Vi har altså store ambisjon~r, og de kravene vi må
sette til oss selv kan ikke være mindre. I 1989 har rekrutteringen sviktet, og medlems- <
tallet blitt redusert. Nå må det jobbes, og det må jobbes med de viktige og riktige
oppgavene. En av de viktigste tror jeg blir å arbeide med og i forhold til media.
Faktisk finnes det enkelte klubber rundt i landet som har greidd å få til et skikkelig
samarbeid med lokalavisen, lokalradioen og til og med lokal-TV. De klubbene det her
er tale om utgjør dessverre et lite mindretall.Men det er nettopp disse klubbene som
har greidd å holde medlemstallet oppe, og det er et poeng det er viktig at alle vi andre
noterer oss.
For det er en kjensgjerning at det å oppnå offentlig oppmerksomhet er en av de
viktigste motivasjonsfaktorene for å drive idrett. Både idretten, klubben og den enkelte
ptøver trenger fra tid til annen å sole seg i, medias lys. Når vi selv – eller noen fra
klubben eller landslaget vårt -har gjort det bra i et stevne, er det følgelig bittert når
media-interessen er minimal eller ikke eksisterende. Særlig når man ser hvordan «alle
andre» idretter oppnår spaltemeter på spaltemeter for langt mindre prestasjoner.
Norges Judoforbund har riktig nok enkelte ganger fått noen streif av lys og varme over
seg, men stort sett har vi -og våre 6500 medlemmer -fristet tilværelsen i det
ytterste mediamørke i gråt og tenners gnissel. Det hjelper lite. Vil vi ha riksdekkende
mediaomtale må vi ha internasjonale resultater å slå i bordet med. Da kommer media,
og da kan både nye utøvere og sponsorer komme i neste omgang. Vi trenger begge
deler. Den tiden da man kunne nå et topp internasjonalt nivå med bare knapper og
glansbilder i klubbkassa er definitivt forbi.
Og vi skal nå et internasjonalt toppnivå. Men da må vi være klar over at det ikke
hjelper hvor dyktig landslagstreneren er, hvis vi ikke har trenere og ledere i klubbene,
kretsene og på regionplan som kan gi utøverne grunnlag for siden å mestre de prøvene
de vil bli stilte overfor på høyere nivåer.
To internasjonale stevner ble arrangert i Norge i 1989. Asker Cup og Norwegian
Open. Vi fikk gode plasseringer i begge disse stevnene, og fikk markert oss skikkelig
i media. Det viktigste var kanskje likevel at mange utøvere fikk anledning til å
oppleve hva som skal til for å oppnå plassering i et internasjonalt stevne. Vi må derfor
sørge for at det blir flere slike, og at det ikke går for lang tid mellom dem.
«D en nye» Norges-cupen er også et av midlen~ som skal hjelpe oss videre fremover.
Det er satt opp fine premier, kravene til arrangørene er høye, og vi skal bruke de
blå draktene.
l nittiårene skal nemlig Norges Judoforbund få nytt, og langt mer synlig og iøynefallende,
ansikt utad. Hvor synlig det blir er avhengig av hva vi gjør og hvordan vi gjør
~- .~
lki~
JUDO-mag~inet 1/90
Innholdsoversikt
Leder:
NJF’s president har ordet …… 3
Norwegian O pen 1989 ………. 4
VM i Beograd ……………………. 8
EM-Jr 1989 ………………………… 9
Internasjonal judo ……………… 1 O
Internasjonalt stevne i Asker .. 11
Dommersidene …………………. 12
Norge rundt ………………….. = 14-
Debatt ………………………………. 16
Råd fra fagfolk ………………….. 19
Judo-magasinets Info ……….. 20
Terminliste ………………………… 23
Resultatbørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 24
Foto: ©Iris Ilfformatique
JUDO-magasinet 1/90
Internasjonal judo
Av Erik Mølmen
6 bronsemedaljer ble den norske gevinsten etter
historiens første Norwegian Open, som gikk av
stabelen i Nadderudhallen i Bærum i november
i .fjor. Det var etter forholdene en bra sportslig
gevinst, selv om det skulle ha smakt bedre med
både sølv og gull
Derimot delte utenlandske deltakere og ledere ut både «sølv» og
»gull» til arrangørene i form av ros. De fleste var begeistret, og
lovet å komme igjen til neste år. Riktig så gjevt gikk det ikke til
på mediesiden. Etter stevnets to dager erfarte vi at både NRK
NJF – og i særlig grad sistnevnte – har endel hjemmearbeid
igjen å gjøre før TV -produksjon av et judostevne kan bli vellykket.
Vi lærte blant annet dette: Som hovedregel bør judo ikke
sendes direkte i lengre sekvenser, men derimot redigeres, slik at
de beste kamper og situasjoner kommer til sin rett.
Men uansett hvor flinke vi blir på medie -og arrangementssiden
så gjelder det: Vi får ikke aviser og TV til å komme hvis vi ikke
får bedre norske resultater. Denne gangen vil vi spesielt huske
regjerende Norgesmester Jøran Paulsens flotte pres-tasjon i klassen
under 60 kg der det var 18 deltagere. I de innledende kamper
kjempet han seg forbi en svenske og en skotte, men måtte i puljefinalen
gi tapt for Igor Karol fra Sovjetunionen. Russeren måtte i
sin tur gi tapt for Carl Finney, Storbritannia, som har en gull fra
Commonwealthlekene 1986. Dermed var Jøran i semifinalen, og
gjorde ikke skam på landslaget der. Bronsemedalje ble det, med
seier over Jim Toland fra Nord-Irland. Bra levert, Jøran!
Stig Traavik i -65 kg klassen hadde oddsene imot seg, i og med at
han fikk sølvmedaljevinneren fra OL i Seoul, polakken Janusz
Pawlowski i samme pulje som seg. Stig kom til puljefinalen,
etter å ha gjort unna først en finne og så to svensker. Der møtte
han betongmannen fra Polen, og Stig gikk
en etter forholdene bra kamp. De gikk
tiden ut, og Pawlowski måtte nøye seg
med en syvpoengseier. I bronsefinalen
møtte Stig sin mangeårige treningskamerat
Alfredo Chinchilla, som han slo på
dommeravgjørelse.
—— – ·· · – – — — — — ——–
61 på damesiden. Frank Evensen, Sandefjord
og Norge, gikk på ei «blemme», som
han senere uttalte til Aftenposten, og tapte
første kamp. Senere vant han alle, og i
bronsefinalen slo han Sarpsborgs mann,
Bård Are Hultengren. Sistnevnte er vårt
håp i VM for junior i Paris i mars.
Norske bronsemedaljer ble det også i klas- Lovende Hege Aar gjorde en bra innsats. I
sene -78 og -86 på herresiden og i -56 og – klassen var det syv deltagere, og da ble det
—– – —- – ————–..
Judo-magasinet – ~
kombinert pool/cup system. Hege ble nr. 2
i puljen sin, bare slått av rutinerte Loretta
Cusack, (tidligere med etternavnet Doyle),
fra Storbritannia. Vel ute av poolen
møtte hun britiske Nicola Fairbrother,
vinneren av den andre puljen. Det ble tap,
men bronse på Hege. Litt mere rutine og
internasjonal erfaring, så kan det bli riktig
bra!
JUDO-magasinet 1/90
I klassen under 86 kg var det 12 deltagere,
og her kjempet Darek Jezierski, NJJK,
seg til en bronsemedalje i et jevnt selskap.
Det ble medalje til Marienlyst i stevnet
også. Det sørget Sarah Jane Lloyd for i
klassen under 61 kg, også hun regjerende
Norgesmester i samme klasse. Svenske
Camilla Williams som hun møtte i puljefinalen
ble for hard, men i rekval beseiret
hun Sabine Gebert, også fra Sverige.
Deltagere og ledere uttrykte som sagt stor
tilfredshet med arrangementet, men på
publikumssiden er vi ikke flinke nok enda.
Ideelt sett bør en helt judoukyndig
publikummer i løpet av mindre enn 10
minutter kunne forstå kampavviklingen.
På sikt bør vi ved hjelp av PC og store,
godt plasserte skjermer kunne vise publikum
kampskjemaene, samtidig som de
føres av sekretariatet.
Stevnet viste også at selv om judo foreløpig
er en liten sport i Norge er vi godt
plassert geografisk. I Europa, både i øst
og vest, har judo en meget sterk stilling.
83% av judomedaljene i OL i Seoul i
1988 gikk til Europa. Derfor går NJF’s
markedsfilosofi, f. eks. under produksjonen
av Norwegian Open blant annet på å
utnytte denne geografiske nærheten til
judomarkedene. Til neste år skal vi ha
enda flere deltagere, og vi hå~r at kvaliteten
på stevnet vil stige proporsjonalt
med nivået på deltagerne. Norwegian
Open er den suverent beste muligheten
norske judoka har til å få skikkelig internasjonal
matching. Vi sees i november til
Norwegian apen for annen gang! O
NRK dekket stevnet begge dagene med langsending
på lørdag og redigert sending på
søndag. Gode erfaringer har vi fått når det
gjelder å få judo mer atraktiv for seerne (foto:
Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/91
Internasjonal judo l
RESULTATER
-48kg: 1. Erika Bowley (GB), 2. Donna Robertson
(Scoijand), 3. Anisah Mohamoodally
(GB) & Olga Kroutolevitch (USSR).
-52kg: 1. Lisa Griffiths (Wales), 2. Claire Shiach
(Scotland), 3. Eva Wikstrom (Sweden).
-56kg: 1. Loretta Cusach (GB), 2. Nicola Fairbrother
(GB), 3. Ursula Myren (Sweden) &
Hege Aar (Norway).
-60kg: 1. Carl Finney (GB), 2. lgord Kord
(URSS), 3. Philip Sullivan (GB) & Jøran
Paulsen (Norway).
-61 kg: 1. Camilla Williams (Sweden), 2. Ni ni
Magnusson (Sweden), 3. Anette Hedman
(Sweden) & Sarah J. Lloyd (Norway).
-65kg: 1. Janusz Pawolowski’ (Poland),
2. Peter lnman (GB), 3. Marek Rybicki (Poland)
& Stig Traavik (Norway).
-66kg: 1. Rowena Sweatman (GB), Victoria
Gordeeva (USSR), 3. Doreen Bagnall (Scotland)
& Joyce Malley (GB).
Medaljer -65kg (foto: Bjørn Haakenaa.s.e.n.) .
-71kg: 1. Wieslaw Blach (Poland), 2. Roy
Stone (GB), 3. Kalle Seppållå (Rnland) &
Anders Dahlin (Sweden).
-72kg: 1. Anne Lucitt (GB), 2. Galina Savemkova
(USSR), 3. Katarina Håkansson
(Sweden).
+72kg: 1. Verinika Kozlovskaia (USSR),
2. Mandy Bell (GB), 3. Joanne Mclean
(Scoijand).
-78kg: 1. Waldemar Baczek (Poland),
2. Davis Rtzroy (GB), 3. Colin Savage
(North lreland) & Frank Evensen (Norway).
-86kg: 1. Lloyd Alexander (GB), 2. Winston
Sweatman (Scotland), 3. Darek Jezierski
(Norway) & Adam Maj (Poland).
-95kg: 1. Vadim Voinov (USSR), 2. Vents
Tchakstinsh (USSR), 3. Marek Pitula (Poland)
& Vitalij Pesnjak (URSS). r4 +95kg: 1. Jevgeniji (URSS), 2. Tomasz T )1
bus (Poland), 3. Arthur Stiris (USSR).
.M..e.d.a ljer -60kg (foto: Bjørn Haakenaasen) •
.M..e.d.a ljer -78kg (foto: Bjørn Haakenaasen) .
De svenske jentene viste god teknikk (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Baczek (Polen) og Fitzroy (Storbritannia) sørget for et av de
mest spennende finale-oppgjørene. Her kaster Baczek med ura nage
(foto: Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
——– ———————~
Judo-magasinet – ~
Monica Halle begynner å bli rutinert internasjonalt og gjør det
bra. Her unngår hun en svensk tae otoshi (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Darek Jezierski fra NJJK på sin vei til bronse. Han er i dag fast
bosatt i Canada, etter et års opphold i Norge (foto: Raymond
Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/90
8
Av Bjarne Heimdal
VM ble denne gangen arrangert
i Beograd, og Norge var
representert med to utøvere,
Kirsti Harefallet (-61 kg) og
Stig Traavik (-65 kg).
Fordi det nå benyttes dobbel rekvalifisering,
og fordi damejudo er akseptert som
olympisk gren f.o.m. Barcelona 1992,
gikk dette VM over seks dager. For de
utøverne som ikke skulle gå før mot slutten
av uken, ble ventetiden lang. Det burde
fremdeles være mulig å arrangere et
slikt mesterkap over 4 dager; som det ble
gjort i Essen i 1987.
Kirsti var første i ilden fredag den 13., og
hun hadde en bra trekning. Hun skulle opp
mot Souhir, Marokko i sin første kamp.
Etter en meget nølende åpning hvor marrokkaneren
styrte kampen, kom Kirsti i siget
og fikk en yuko på tai-o-toshi l minutt
før slutt. I sin neste kamp møtte hun en av
favorittene, Tosinovic fra Jugoslavia. Her
ble det full fart fra første sekund, jugoslaven
var ute etter en rask avgjørelse og det
ble en ren forsvarskamp første halvdel av
kampen for Kirsti. Siste halvdel ble imidlertid
helt jevn, og en meget frustert jugoslav
reddet seg på dommerne som dømte
en koka inn, men som var langt ute. Kirsti
hadde nok tapt på en hon tai avgjørelse,
men jeg er sikker på at kampen reduserte
selvtilliten til jugoslaven for resten av
stevnet.
Jugoslaven slo deretter Hartel fra Østerrike,
og Kirsti var i rekvalen. Hun møtte
Maher, Egypt som hun slo med to yuko og
deretter holdt i holdetak til ippon. En meget
bra kamp.
Hartel var da neste, en råsterk jente fra
Østerrike som har vært med i verdenstoppen
de siste 10 årene. Kampen ble meget
jevn, med Kirsti foran hele veien. Da
JUDO-magasinet 1/90
kampen var slutt var t.o.m. de østerikske
laglederne sikre på at hon taien ville gå
Kirstis vei. Den gikk motsatt vei 2-1, noe
Hartel kan takke navnet sitt for.
En fantastisk debu av Kirsti, som akkurat
hadde fylt 16 år, og som vi må ha lov å
vente mye av fremover.
Stig gikk dagen etter og møtte i sin første
kamp Thorsman fra Sverige. De har møtt
hverandre før, og kampen ble like jevn
som alle de andre kampene de har gått mot
hverandre. Stig førte an og fikk inn en
yoko tomoe som ga yuko etter ca et minutt.
Denne vant han en godt gjennomført
kamp på.
I sin neste kamp skulle Stig opp mot østtyskeren
Quellmalz. Stig gikk en meget
bra kamp så lenge kreftene holdt -dvs 3
min. Da fikk øst-tyskeren inn en waza-ari
på en tai-o-otoshi, noe Stig ikke hadde
mulighet til å innhente. Han fullførte likevel
bra og gikk kampen ut. I rekvalen
møtte han kineseren Gao, som han gikk
meget bra mot og hadqe flere nesten-scoringer
på, det virket derfor helt unødvendig
da han ble lurt på en kontring og fikk
en yuko mot seg som han tapte kampen
på.
Dommerskandalene florerte og det gikk
også ut over øst-tyskeren som Stig møtte;
han ble bortdømt i finalen mot hjemmefavoritten
Becanovic.
Det var i det hele tatt et VM preget av
dommertabber og rot fra begynnelse til
slutt i organisasjonskomiteen. Rent
sportslig er jo det en katastrofe for utøverne
det går ut over, og det var ikke få.
Ellers er det tydelig at japanerne har tatt
lærdom av resultatene i OL og i langt
større grad benytter seg av uortodokse teknikker,
spesielt løftteknikker. Det er også
helt klart at perioden hvor man kunne nå
opp i et stort internasjonalt mesterskap
bare på teknikk definitivt er forbi. Styrke,
teknikk og eksplosivitet er stikkord å mer-
Internasjonal judo
ke seg for dere her hjemme som har ambisjoner
om å kjempe for Norge i årene som
kommer. O
Resutater
MEN
-60Kg: 1. Amiran Totikashvili (URSS), 2. Tadanori Koshino (Japan),
3. Hyun Yoon (Korea) & Battulga Dashgombyn (Mongolia).
-65kg: 1. Dragomir Becanovic (Yugoslavia), 2. Udo Quellm·’
(DDR), 3. Sergei Kosmynin (URSS) & B. Carabetta (France).
·71kg: 1. Toshika Koga (Japan), 2. Michael Swain (USA),
3. Chang Su U (N. Korea) & Georgi Tenadze (URSS).
·78kg: 1. Biuf1lNu·Kim (Korea), 2. Tatsudo Mochida (Japan),
3. Bashir Varaev (URSS) & Waldemar Legien (Poland).
-86kg: 1. Fabien Canu (France), 2. Ben Spyjkers (Netherlands),
3. Axel Lobenstein (DDR) & Stelan Freuderterg (BAD).
·95kg: 1. Koba Kurtanidze (URSS), 2. Baljuynnan Odgovin
(Mongolia), 3. Robert Van de Walle (Belgiun) & Mare Meiling
(BAD).
+95kg: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Franc Moreno Garcia (Cuba),
3. Grigiry Veritchev (URSSJ & Rafåel Klbacki (Polandl.
Open category: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Akaki Kibordzalidze
(URSS), 3. Kun Soo Kim (Korea) & Alex Von der Groeben (BAD).
WOMEN
-48kg: 1. Karen Briggs (GB), 2. Fimiko Esaki (Japan),
3. Cecile Nowak (France) & Jessica Gall (Netherlands).
·52kg: 1. Sharon Rendle (GB), 2. Alessandra Giungi (Italia),
3. Maritza Per6z Cardenas (Clba) & Min.Shun-Cho (Korea).
·58kg: 1. Catherine Amaud (France), 2. Ann Hugues (GB),
3. Miriam Blasoo (Espai\a) & Sun Yong (Korea).
.a1kg: 1. Catherine Fleury (France), 2. Bena Petrova (URSS),
3. Gabriele Rhschel (BAD) & T akako Kobayashi (Japan).
-86kg: 1. Emanuela Pierantozzi (Italia), 2. Hikari Sasaki
(Japan), 3. Claire Lecat (France) & Reve Jimenez (Clba).
-72kg: 1.1ngrid Berghmans (Belgium), 2. Yoko Tanabe (JapaL
3. Aline Batailler (France) & Wu Wei Feng (China).
+72kg: 1. Ferglian Gao (China), 2. R6gina Sigmund (BAD),
3. Natalina Lupino (France) & Beata Maksymov (Polen).
Open category: 1. Estella Rodriguez (Clba), 2. Sharon Lee
(GB), 3. Yoko Tanabe (Japan) & Jing Zhang (China).
Stig Traavik representerte Norge i -65kg
klassen (foto: ©Iris Informatique 1989).
Temperaturen i Å.ih~n ·
\%~~§Y.r~~~:~~’. .
Tierungsniulighetehe-var
mattearealer både i tilknytning til hallen
og med oppsatte busser til egen dojo. Hotellet
lå en fem minutters spasertur fra
hallen, og tross i at Kirsti klaget på skittent
ullteppe og jeg ble våt pga av lekkasje og i
tillegg ikke fikk bade fordi badekaret
manglet propp – vi bodde helt ideelt.
Arrangementsmessig gikk mesterskapet
bra. Arrangøren fikkriktig nok ekstra problemer
da strømmen gikk, og ikke kom
igjen før etter en drøy halvtime -for hva
vel elektriske poengtavler, høytalere
osv. uten strøm? Men back up utstyret var
på plass, så noe stort problem ble det ikke.
Men så til det viktigste: kampene «våre».
Anders (-60 kg) møtte finnen Marko Mikkonen
i den første kampen sin. Anders
satset friskt, men finnen var bedre og vant
med ippon. Mikkonen kjempet seg videre
frem til puljefinalen, og dermed fikk Anders
rekvalifisering. Det endte imidlertid
med et nytt tap mot Amit Lang fra Israel.
Likevel; Anders viste «fighting spirit» , og
han har utviklet seg mye det siste året.
Han har ennå to år igjen som junior, og vi
må få lov til å håpe på fine plasseringer
innen den tid.
Olav (-65 kg) fikk en stor utfordring allerede
i første kamp, hvor han møtte Bulgarias
medalje håp, Stilian Todorov. (Todorov
tok sølv i US Open senior 3 uker før
EM.) Olav sto imidlertid på fra første
Judo-magasinet – 9j
Jr 1989
morgenen
opprinnelig
osv. Dermed
tidlig på en
.. . han seg en
~·»‘-·»-·-· straffe for uttråkk fra matte,
og ved kampens slutt var poengstillingen
lik. Men Olav hadde føringa gjennom hele
kampen, og dommerne var skjønt enige:
Olav var best. Neste kamp var mot Arie
Shelli fra Israel. Olav ledet klart de første
3 minuttene -men så gikk han «tom», israeleren
fikk poeng og vant. Dette var
Olavs siste kamp i klassen -65 kg. Trolig
hadde han pint seg ned for mye i vekt, slik
at kreftene ikke holdt. Men kampen mot
Todorov viste at han kan, lykke til i -71
kg!
Cathrines første kamp gikk mot Batia
Frantzuzu fra Israel. Den israelske jenta,
som tok bronsemedalje, fikk inn to scoringer
og vant kampen med syv poeng. I
rekvalifiseringen møtte Cathrine Huuiler
fra Sveits, og denne kampen vant Cathrine
med yuko . Men motstanderen i neste runde,
Talana Moskvine fra Sovjet, ble for
sterk. Cathrine hadde alt for mye respekt
for russeren og tapte på armbend.
Kirsti (-61 kg) møtte bronsemedaljevinneren
fra forrige JrEM, Yvonne Huber fra
Østerrike, i første kamp. Kirsti fikk det
ikke til oppe, men begge utøverne så ut til
å trives best med bakketeknikker. Scoring
fikk imidlertid ingen av dem, og dermed
måtte kampen avgjøres av dommerne. De
ga seieren til Huber, og det var nok riktig –
Huber hadde de beste angrepene. Huber
ble siden slått ut, så Kirsti fikk ikke rekvalifisering.
Kirsti mangler forsatt en del på teknikksiden,
men hun har vist at hun kan slå til i f.
eks. Swedish Open (gull). Dersom hun vil
satse for fullt fremover, og f. eks. får følge
opplegget til landslagstrener Bobby, har
hun uten tvil medaljesjanser i fremtiden.
I alt deltok 27 nasjoner i dette Europamesterskapet.
Nivået på utøverne var høyt, og
det blir mer og mer tydelig at det må
knallhard satsing til for å kunne hevde seg
i toppen. Eneste nordiske medalje gikk til
Mari Gustavson, Sverige (sølv i -56 kg).
..~ ;;:.~;;_4~r — ··~·.:;:~;;:::~:.-:~~~;;;::: ……. ::
· -~-.: ~– . ·-… :··:; .~r:-t;:.tt~ · i:.iiiS;;.~-ti!
.. ,
•r, • .,., … , ,..,,,
·—··· ,, —
På dommerfronten gjorde Terje en svært
så bra jobb. Jeg hørte en av «de høye
herrer» uttale at Terje var en av de to beste
dommerne på matta. Men selv en god
dommer kan få problemer. I puljefinalen i
-52 kg fikk Peki fra Ungarn inn en blodkveling
på russiske Armonaite. Øyenene
begynte «å svømme», og Terje dømte helt
korrekt ippon. Da begynte pipekonserten,
prorussiske «topper» engasjerte seg, og
dommerteamet la seg presse til å annulere
ippon og lat kampen fortsette. Heldigvis
slo den ungarske jenta til med ippon-kast
sekunder senere, og slik vant hun kampen
for andre gang.
Litt tid til å se oss rundt fikk vi også. Om
formiddagen før flyet gikk tok vi turen til
Akropolis -men så var det bare å vinke
farvel til Athen. Det var ikke fritt for at vi
andre misunte Olav litt; han ble igjen noen
dager. Flere av oss har vært inne på tanken
om ikke forbundet har noen presserende
saker som bør forberedes i Athen – snare~
O
JUDO-magasinet 1/911
10
FINNISH JUDO
OPEN
4-5/11-1989
Av Bjarne Heimdal
ÅpentFinskhaddedenne
gangen samlet 180 utøvere fra
8 nasjoner. Dette var 4-5 nasjoner
mindre enn det normalt
p leir å være der. Det resulterte i
en dårlig standard på kvinnesiden,
selv om det franske damelaget
var der med sitt B-team.
På herre siden stilte det 3 lag
fra Sovjet, en blanding av
Japans l. og 2. Team og selvsagt
de beste finnene. Norge
var representert med Monica
Halle, Asker (-48kg) og Frank
Evensen, Sandefjord (-78kg).
I Monicas klasse var det 6 deltagere, og i
den første kampen møtte hun Ullamari
Granø (det finske Juniorlandslaget) i en
kamp hvor hun aldri kom inn, manglet
tempo i kroppen og tapte på yuko. I kampen
om bronsen møtte hun Maria Tortora,
Italia, som i kampen foran hadde tapt mot
Egorowa, Soviet. Dette ble en kamp med
skikkelig tempo fra Monicas side, noe
som frustrerte en seiersikker italiener
kraftig. Kampen var helt jevn, og selv om
italianeren fikk inn en koka mot slutten,
viste Monica at hun har et potensiale det
er verdt å satse på.
På herresiden hadde vi Frank i for ham en
ny vektklasse internasjonalt, -78kg. Der
møtte han i sin første kamp Lisamen, Finland,
som han feide av matta på en ippon
etter kort tid. I sin neste kamp møtte han
nr. 2 i Finland, Haanpæ. Dette ble en atskillig
tøffere kamp for Frank, som imidlertid
førte kampen i fin stil og fikk inn en
koka etter to min. Dommerne dømte imidlertid
kokaen til finnen, som ble tilkjent
seieren. Norge protesterte, og stevnet ble
stoppet i l O min mens man studerte videoopptaket.
Avgjørelsen ble omgjort og seieren
tilkjent Frank! I puljefinalen møtte
han den meget sterke sovjeteren Merkulow,
som var Sovjetisk mester i 1988.
Frank gikk ut sterkt, og kampen sto og
JUDO-magasinet I/90
vippet i ca 2 min. Da var Frank tom og ble
kastet i en waza-ari og deretter tatt i en
juji-gatame. Frank var så i bronse-finalen,
hvor han møtte japaneren Terato Takeshi
som han «knuste» med 2 koka, 2 yuko og
en avslutning etter 3 min med koshi-jime.
Herresiden ble naturlig nok dominert av
sovjetere og japanere, men selv de klarte
ikke å få opp den helt store stemingen i en
forøvrig fullsatt hall. O
NORDISK
MESTERSKAP o PA FÆRØYENE
AVLYST
Av Rune Neraal
Nordisk mesterskap for kvinner
(senior) og menn under 21 år
skulle i år avvikles på Færøyene.
Dette var første gang
Færøyene skulle stå som arrangør
for et internasjonalt
mesterskap, og forventningene
var store, spesielt fra arrangørens
side.
Etter at samtlige nordiske land hadde forhåndsvarslet
deltakelse, var skuffelsen
stor da påmeldingsfristen gikk ut og bare
Internasjonal judo
Danmark og Norge hadde påmeldt lag.
Finland hadde allerede sagt fra at de ikke
ville delta, og svenskene «satt på gjerdet».
Resultatet ble at stevnet ble avlyst.
Årsaken var todelt. For det første viste det
seg at . reiseutgiftene ble urimelig høye.
Faktisk var det rimeligere å delta i VM i
Beograd pr utøver. Forsøk på å få støtte
fra Nordisk Råd førte ikke fram. For det
andre gir deltakelse i Nordisk mesterskap
ingen anerkjennelse resultatmessig hos
noen av de nordiske lands olympiske
komiteer, i judosammenheng, og slett ikke
når det gjelder resultater i juniorstevner.
Landslagsledelsenes prioriteringer lå
derfor helt andre steder. En tredje faktor
som også spilte en viss rolle, var at Færøyene
selv ikke har noen kvalifiserte dommere.
Samtlige dommere måtte dery– ·
importeres, hvilket ville si tre fra hvL …
land. Dette bidro til å få utgiftene ytterligere
opp, og ingen av de andre nordiske
landene var egentlig villige til dette.
Da saken kom opp til behandling på siste
Nordisk judounionsmøte, kom diskusjonen
sterkt opp om hvorvidt det ville være
riktig å fastholde Færøyene som arrangør
av åpent skandinavisk mesterskap i 1992,
slik det er forutsatt. Egentlig var det bare
Færøyene og Danmark som fortsatt gikk
inn for det. Muligheten for å legge et nytt
Nordisk mesterskap til Færøyene ble også
avvist, idet det ble vedtatt å slå sammen
Nordisk for menn, kvinner og menn under
21 år, men å droppe lagkampen. Arrangør
i 1990 er Finland. Det brukes «dansk»
rekvalifiseringssystem, noe som gir 2 «» fi
kamper for hver deltaker. ·
Problemet med Færøyene som arrangør,
og forsåvidt også med Island, slik vi så
under årets åpne skandinaviske mesterskap
i Reykjavik, er at for å få et kvalitetsmessig
godt og interessant stevne, så må
det inviteres og betales for lag fra «interessante»
land. Dette gjorde Norge meget
vellykket til Norwegian Open, og det synes
også å være nøkkelen til å bygge opp
et internasjonalt toppidrettsmiljø på hjemmebane.
O
Judo-magasinet – 11
Referat fra
INTERNASJONALT STEVNE
l ASKER
Av Jon Petter Irgens- Stevneleder
Helgen 7.-8. oktober ifjor
arrangerte Asker Judo Club sitt
første internasjonale stevne for
jenter og gutter fra 14 ti/18 år.
AJC har i mange år arrangert sin tradisjonelle
Asker Cup for juniorer hver høst og
vår. For noen år siden ble stevnet utvidet
med en dag til også å gjelde ungdom, og
hadde iår altså også internasjonal deltagelse.
Etter å ha sendt ut først en «Announcement»
tidlig på våren og deretter invitasjon
til alle europeiske land samt utvalgte
rrenske klubber på førsommeren, var vi
\\\.,…lært spente på hvordan deltagelsen ville
bli i dette første internasjonale stevnet.
Ved påmeldingsfristens utløp i begynnelsen
av september var det kommet endel
påmeldinger fra Nederland, Danmark og
Sverige, men svært få fra Norge. Men
utover i september strømmet påmeldingene
inn, slik at da stevnet startet var antall
påmeldte kommet opp i 197, hvorav 45
jenter. Blant deltagerne var det nasjonallag
fra både Sverige, Danmark og Nederland.
I den samarbeidsavtalen som NJF har innførste
gang de møtte russere i et stevne, og
de ble da også omfattet med stor interesse
både på og utenfor matta.
Innveiingen tok endel lengre tid enn planlagt,
og neste år vil vi ha parallell inveiing
av gutter og jenter i 2 rom for å spare tid.
Trekningen ble gjort datastyrt, under oppsyn
av alle laglederne og Terje Gran etter
at inveiingen var ferdig. Dette gjorde det
mulig for deltagerne å skifte vektklasse,
slik at ingen ble strøket fordi de ikke klarte
vekten.
Svenskene stilte med en stor kontingent
utøvere fordelt på 16 klubber/lag, hvorav
Judogymnaset stilte med hele 20 deltagere,
12 gutter og 8 jenter. De svenske deltagerne
tok da også godt for seg av premiene.
Men i mange klasser var de norske
utøverne med og kjempet helt til toppen.
Cathrine Tvete fra Fredrikstad Judoklubb
var den eneste norske deltageren som gikk
helt til topps, men både Monica Halle fra
Asker og Melinda Majerscik fra Hurdal,
samt Alexander Aamodt fra Ippon og
Ronny Rydberg fra Trondheim Judokwai
tok sølvmedaljer. I tillegg ble det en god
del norske bronsemedaljer.
gått med Judoforbunet i Latvia nylig, var Asker International Judo Tournament vil
latvisk deltagelse i «Asker International inngå i en serie stevner for ungdom i alJudo
Tournament» et av de konkrete dersgruppen 14 till8 år i Gøteborg, Brepunktene.
Latvia stilte da også med et lag men (Vest-Tyskland) og Riga (Latvia).
på 4 gutter og l jente. De 4 eldste hevdet Stevnearrangørene i de forskjellige byer
seg meget bra i sine klasser, selv om det vil markedsføre hverandres stevner og på
tilslutt «bare» ble en klasseseier på dem. den måten sørge for best mulig deltagelse
For de fleste andre deltagerne var det nok i hvert enkelt stevne.
Arrangementsmessig gikk det meste relativt
greit, selv om enkelte detaljer nok kan
gjøres bedre neste gang. Stevnets første
dag ble åpnet av Askers vara-orfører, Jan
T. Bonnevie, og finaledagen ble åpnet av
NJF’ s visepresident Erik Mølmen som
også foresto premieutdelingen. For oss
som stevnearrangør er det også hyggelig å
registrere at de utenlandske laglederne
stort sett var godt fornøyd med stevnet, og
ikke minst at de ønsker å komme tilbake
neste år.
Det er også hyggelig å registrere at dommerne
fikk ros. Selv om det selvfølgelig
var diskusjon om enkelte dommeravgjørelser,
som det vel alltid vil være, gjorde
dommerteamene under ledelse av Terje
Gran en solid jobb. Stevnet fungerte som
oppkjøringsstevne for endel av dommerne
til Norwegian Open i november.
Til neste års stevne håper vi å få med enda
flere utøvere fra enda flere land, og da
håper vi også at enda flere norske utøvere
som ønsker internasjonal konkurransetrening
vil stille opp.
Velkommen til neste års internasjonale
stevne i Asker 6.-7. oktober 1990. O
JUDO-magasinet 1/90
12
DOMMERSEMINAR FOR
NASJONALE JUDODOM MERE
13. JANUAR 1990
Av Gunnar Foss
DK holdt det første norske seminar for
dommere på flere år.
Seminaret var først fastsatt til 30. september
1989, men måtte utsettes pga kollisjon
med Trønder Cup. Ny dato ble deretter
fastsatt til 13. januar 1990, idet det ikke
var terminfestet andre stevner denne dagen.
Dessverre ble Nyttårsstevnet til Marienlyst
JC – som var terminfestet til 20.
januar- flyttet en uke fram. Det ble derfor
en kjedelig kollisjon mellom dommerseminarogjudostevne,
en unødvendig kollisjon
som bør unngås for fremtiden.
Seminaret ble avviklet på hovedkontoret
til Volvo Norge på Mastemyr, et ideelt
sted. Totalt 27 dommere deltok, og med
en gledelig fordeling praktisk talt fra hele
landet. Det hadde likevel vært ønskelig
med ennå større oppslutning, behovet for
informasjon gjennom en slik seminarform
ble ganske godt fastslått av de tilstedeværende
dommerne.
Etter åpning og registrering ble det gitt en
orientering om dommeropplæringen generelt.
Det ble bl.a. påpekt at kravet for å
gå opp til h.h.v. B-, A- og UF-lisens var
deltakelse på dommerseminar i tillegg til
tilstrekkelig tid fra foregående lisens –
og selvsagt tilstrekkelig praksis som dommer.
Det ble så gitt en orientering om
vårens dommeroppgaver. Videre ble det
opplyst at et dommerseminar vil bli terminfestet
til midt i januar hvert år framover,
som en start på vårsesongen.
Terje Gran tok for seg de evig tilbakevendende
problemer – som ikke kan repeteres
ofte nok – nemlig mattedommerens
posisjon og bevegelse på matta, samarbeidet
mellom matte- og kantdommere, og
kantdommernes oppgaver.
Som en avveksling – og «rosin i pølsa»
-var det innbudt en kåsør, Egil Søby.
Han har en hel samling med medaljer og
kon-gepokaler, deriblant gullmedalje i OL
JUDO-magasinet 1/90
-i padling. Det var på forhånd flere som
lurte på hva han hadde å gjøre i dette
judomiljøet, men etter kåseriet var det
ingen som lurte mer. Søby hadde forsamlingen
helt i sine hender. Det fantes ikke
dødpunkter i kåseriet, og han fikk deltakerne
med seg i diskusjoner og synspunkter
gjennom 2 fulle klokketimer. Det
eneste som er synd er at ikke også ledere,
instruktører og aktive utøvere fikk høre
Søby’s inspirerende foredrag. Han var
innom grunntrening, oppvarming/ for mye
oppvarming, autogen trening, forberedelsene
før en konkurranse, avslapping og
forberedelse mellom kamper, og ikke
minst den enkelte utøvers konsentrasjon
og planlegging for sitt ambisjonsnivå innen
sin idrett – noe som selvsagt også er
relevant for dommere.
Etter kåseriet var det avsatt tid for lunsj,
før programmet fortsatte med videovisning.
Deltakerne ble delt inn i dommerteam,
og fikk etter tur dømme kamper, for
deretter å få kommentarer fra forsamlingen
og DK. Den endelige «dommen» ble
til sist avsagt av EJU’s dommerkommisjon.
Videoen kan leies fra NJF.
Så fulgte en seksjon med «negativ judo/
falske angrep», med en del eksempler på
video og diskusjon, under ledelse av Haakon
Hallingstad.
Som siste post ble de nye regler og regeltolkninger
fra UF gjennomgått. Endringene
hadde kommet fra UF for bare noen
dager siden, og det var nyttig å få en
orientering og diskusjon om de.
DK oppfattet deltakernes reaksjon på
dommerseminaret som positiv, og vi ser
fram til oppfølgingen på de lokale plan.
DK’s fremste oppgave er å holde judodommerne
i Norge på et høyt nivå, og DK
vil derfor være representert på så mange
stevner som mulig for å kunne gi vegledning,
råd og kritikk til de deltakende dommerne.
O
Dommer
SATSER FOR DOMMERE,
TRENERE, INSTRUKTØRER
OG TILLITSVALGTE 1990
Reisegodtgjørelse
Bi/godtgjøre Ise:
,Kr. 1,50 pr. km+ kr. 0,10 pr. passasjer.
Ved dommeroppdrag skal dommere som
reiser fra samme sted/område så langt som
råd reise i samme biler.
Tog/buss:
Dekkes etter regning for rimeligste reisemåte.
Fly:
Kun etter avtale med forbundet. Minipris
skal i alle tilfelle benyttes.
Diett dommere:
Diettgodtgjørelse på kr. 150,- hvis total
reisetid overstiger 3 timer.
Arrangør skal sørge for bespisning under
stevnet.
Diett andre tillitsvalgte/trenere:
4-8 timer – kr. 50,-
0ver 8 timer – kr. 150,-
Instruktørhonorar:
For judokurs (dommer- og trenerkurs) i
regi av krets og regioner, er instruktørsum
kr. 150,- pr. time.
NB! Alle som får utbetalt godtgjørelse
skal levere spesifisert reiseregning. O
J~
l
sidene
Av Rune Neraal
På kongressen i Det Internasjonale
Judoforbundet (IJF) i
Beograd i år ble det vedtatt en
rekke regelendringer. Forslagene
ble vedtatt stort sett uten
diskusjon, men til gjengjeld lå
det en lang og grundig forberedelse
bak forslagene, med diskusjoner
i ulike fora på forhånd.
Det etter manges mening
viktigste forslaget ble
imidlertid ikke vedtatt, nemlig
forslaget om blå og hvitjudogi.
ange av forslagene kom fra Den Europeiske
Judounionen (EJU), som tildels
også har praktisert noen av dem en tid,
enten i ulike nasjonale sammenhenger,
eller i europeiske mesterskap. Bl.a. er
regelen om blå og hvit judogi innført for
europeiske mesterskap, selv om den altså
ennå ikke gjelder for verdensmesterskap
og olympiske leker.
I Europa blir alle regelforslag behandlet
på det såkalte TSA-møtet, for deretter å
bli vedtatt på kongressen. I fjor ble det
også for første gang en internasjonal teknisk
kongress, som mange etterpå mente
var et mislykket kaos. Til tross for dette
kom forslagene ut i en brukbar form, og vi
skal her gjengi noen av regelendringene.
• Alle medaljører fra siste verdensmesterskap
eller olympiade skal seedes, ikke
bare gull- og sølvvinnerne.
• Scoringspoengene på poengtavlen skal
vises horisontalt. Straffepoeng skal omgående
også krediteres motstanderen som
score av tilsvarende verdi.
• VM for menn og kvinner skal arrangeres
i hvert odde-år, i samme måned som
OL blir avviklet. VM menn under 21 år
avvikles i like-år, unntatt når OL avvikles,
også i samme måned. For 1990 ser det
likevel ut til at dette mesterskapet kommer
til å gå av stabelen i april.
• På judogien er det lov å ha nasjonalt
emblem max 100 cm2, på venstre jakkebryst,
produsentens varemerke på nederste
jakkekant max 25 cm2. Det er lov å ha
skuldermerker med max 25 cm lengde og
5 cm bredde. Utøverens navn kan stå på
beltet.
Judo-magasinet – 13
NYE REGLER l
INTERNASJONAL JUDO
• Jakken skal dekke hoftene og skal nå
ned til håndleddene når armene er strukket
ut nedover. Jakkeslagene skal overlappe
hverandre med minst 20 cm ved mellomgulvet.
Ermene skal være max 5 cm over
håndleddene, og det skal være en avstand
på 10-15 cm mellom erme og arm, inkludert
bandasjer, over hele armens lengde.
Buksene skal ikke ha merker av noe slag
og rekke ned til minst 5 cm over anklene.
Avstanden mellom bukse og ben skal være
minst 10-15 cm over hele benets lengde.
• Det skal foretas kontroll av både ordinær
og reserve judo gi ved innveiing. Den
judogien utøveren har på seg skal i tillegg
kontrolleres rett før han/hun går på matta.
Og for ordens skyld, judogien skal være
ren, tørr og uten ubehagelige lukter.
• Dersom noen del av judodrakten må
byttes utenfor matten under kampen, og
ingen dommer av samme kjønn kan følge
med, skal en annen funksjonær av samme
kjønn bli med.
• Hvis dommeren vil kontrollere utøverens
jakke, skal han be utøveren strekke
fram begge armer i skulderhøyde, og videre
eventuelt bøye albuene i 90 graders vinkel.
• Judoteknikker som påbegynnes innenfor
kamparealet skal ikke avbrytes selv
om deltakerne beveger seg ut av området,
så lenge de har kontakt med kamparealet.
Dersom et kastangrep påbegynnes innenfor
kampområdet, men uke beveger seg ut
av kampsonen under angrepet, skal det gis
poeng dersom teknikken utføres sammenhengende
og effektiviteten i angrepet synes
klart allerede mens utøverne befant
seg innenfor kampområdet.
Å gå ut av kampområdet uten at det er som
et resultat av et angrep, skal straffes med
SHIDO første gang.
• Forsøk som ligner HARAI-GOSHI,
UCHI-MATA, osv., med grep med en arm
fra en posisjon som ligner W AKI -GA TAME,
er forbudt.
• Dersom en utøver mister sine kontaktlinser
og ikke omgående kan finne disse,
og heller ikke kan fortsette kampen uten,
skal mattedommeren, etter konsultasjon
med sidedommerne, gi seieren ved KlKEN-
GASHI til motstanderen.
• Den legen som er ansvarlig for utøveren
på matta kan fra mattekanten gjøre
dommerne oppmerksom på at kampen må
stoppes, dersom hun anser at det foreligger
fare for skade på utøveren, særlig når
det gjelder kveleteknikker. Utøveren vil
da automatisk tape kampen, og regelen
kan derfor bare brukes i virkelige faresituasjoner.
• I motsetning til tidligere, kan dommeren
nå gi legen adgang til å berøre utøveren
ved ubetydelige skader, uten at dette
registreres som legebehandling. Utøverens
lege er forøvrig den eneste som tillates
å sitte på mattekanten. Han skal bære
et røde-kors armbind, og registreres som
lege før kampene begynner.
• Dersom det oppstår en skade som følge
av ulovlig teknikk fra motstanderen, og
denne straffes for dette men kampen likevel
fortsetter, skal det ikke ilegges ny
straff dersom den skadede utøveren senere
i kampen pga smerte etter den samme skaden
må avbryte kampen. Den skadede
utøveren taper da kampen.
• Til slutt tilbake til diskusjonen om blå
og hvit judogi, som ble både lang og usaklig.
Fordelene burde være kjent for de
fleste, ikke minst etter at vi fikk demonstrert
bruken på Norwegian Open. Motstandernes
syn kan kort summeres opp i
argumentene fra Det Japanske Judoforbundet,
uttrykt ved dets nåværende president
Yukimitsu Kano: Hvit judogi har
lang historie og tradisjon; det koster for
mye å ha to judogier; bagasjen blir tyngre;
det er ikke lett for en trett judoka å måtte
skifte judogi; det tar lengre tid å sy på
nummer på ryggen; og til sist: Introduksjonen
av blå judogier er intet annet enn et
påfunn for å gi judogiprodusenter større
profitt! Etter denne salven tenkte undertegnede
med en viss ironi på at Jigoro
Kano selv, grunnleggeren av moderne
judo og bestefar til Yukimitsu Kano, brukte
svart judogi ved mange anledninger. O
JUDO-magasinet 1/98
14 Norge rundt
OM MØRKETID, DØGNRYTME,
LEKSER OG JUDO
Av Einar Karlsen, HJK
Jeg er lat, så da Else ringte fra forbundskontoret og ba meg
skrive noe til Judo magasinet, var det ikke som å vinne tipping,
ikke engang en mindre gevinst. Det er klart at jeg har mobilisert
noe dårlig samvittighet, men jeg klarer å leve med slikt. Jeg var
nemlig i godt selskap! Redaksjonen har dessverre ikke flommet
ov(!r av innlegg og siden DIIT innlegg også manglet så måtte
altså jeg til pers.
I Nord-Norge er det mørketid nå. Jeg og
mange med meg har problemer med døgnrytmen.
På dagtid er vi trøtte og uinspirerte
mens vi på nettene er våkne og uinspirerte.
Det er klart at det går utover treningsiver
og -vilje også. Alle har imidlertid
ikke de samme plagene, og treningsoppmøtet
i klubben vår varierer fram
mot skikkelig vinter også av andre
grunner. Stadige influensaepidemier
fra eksotiske steder med sommernavn
gjør jevnlige innhogg på alle treningspartier.
Samtidig har vi hos oss et stort
innslag av unge medlemmer og skolearbeid
og leksepress krever sitt. Det blir
lett å skulke en trening eller to når arbeidet
synes å vokse over hodet. Når det
blir stadig færre på ditt treningsparti er det
lettere å skulke av den grunn også.
Ledelsen i de fleste klubbene kjenner nok
igjen mønsteret, men det er bare det enkelte
medlem selv som kan gjøre noe med
dette. Tenker du på at hvert eneste treningsparti
er et eget lite sosialt miljø, og at
du er nødvendig for at det miljøet ikke
skal brekkes opp?
Jevn trening og et visst formoverskudd er
viktig for å fungere skikkelig i en arbeidssituasjon.
Dette gjelder også skole og skolearbeid.
Når det totale arbeidspresset blir
høyt blir det derfor viktig å planlegge eget
tidsforbruk slik at ikke viktige ting kuttes
ut. Trening er viktig!
JUDO-magasinet 1/90
Etter endt skole om dagen er …
det naturlig å bevilge seg en ~
hvilepause, men hvor lang
er den? Er den lenger enn
hjemreise og matpause?
Kanskje blir det i realiteten mest dødtid og
ikke bare hvile! Når skal hjemmeoppgavene
gjøres? Tenker du lenger fram enn {m
dag? Det bør du gjøre!
Tidsplan, leksearbeid og treningsopplegg
varierer for alle, og din egen effektivitet er
det bare du som kan ta ansvaret for. Råd
og hjelp kan likevel være godt å ta med
seg. Lærerne gir selvfølgelig veiledning i
studieteknikk, men ta også en prat med
treneren din. Ofte har trenerne vært i noenlunde
tilsvarende situasjoner som deg,
og du kan bli forundret over hva de kan
foruten å trene judoutøvere!
Ellers farges nok alt som skjer i klubben
vår for tiden av at vi skal arrangere NM
den 24. og 25. mars. Styret er hektisk engasjert
i flere kaotiske prosjekter, som vi
håper faller på plass til et fint arrangement
når datoen er der. Motivet for stevnets Tskjorte
er klart. Dan, pseudonymet for en
nasjonalt kjent avistegner fra Nord-Norge,
har stått for strekene. Tegningen er iøyenfallende
og er såpass humoristisk at vi
regner med at det blir rift etter T -skjorte
Også de andre klubbene i landsdelen forbereder
seg til NM i Harstad. Ledelsen i
Hammerfest Judoklubb arbeidet
allerede i oktober i
fjor med planer om busstur
for hele
klubben til Harstad, ikke bare for de
som skal delta. Det er en reise på omlag 75
mil hver vei, men ikke avskrekkende når
man blir vant til å reise landet rundt. Hvor
langt har klubbene andre steder i landet
kommet i sin reiseplanlegging mon tro?
Sport er mer enn bare idrett. Det er også
ledelse, ansvar, planlegging og økonomiarbeid.
Vi håper at dette slår ut til fordel
for et omfangsrikt og godt Norgesmesterskap
i Harstad den 24. og 25. mars 1990.
Vi håper også at flere etter hvert får øynene
opp for det årlige åpne nord-norske
mesterskapet. Fjordårets mesterskap hadde
173 deltakere. Åpent NNM 1990 ser ut
til å bli arrangert i Hammerfest den 21.-
22. april. Innbydelser går bl. a. til Murmansk.
Velkommen til NM i Harstad og
NNM i Hammerfest! O
Judo-magasinet – l ~
Rapport fra
PROSJEKTET JUDO •
NSF’S SPEIDERLEIER 1989
Av Rita Marit Sletteng Andersen
Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Rolf Michaelsen, Kåre Nordby, Rita
Andersen.
Ideen til hele prosjektet fikk Rolf Michaelsen da han hørte at det
skulle være speiderlandsleir i Asker på Asker og IJ.ærum lokal
TY. Han tenkte tilbake på Norges Judoforbunds Arsting hvor det
ble diskutert rekruttering av utøvere på landsbasis tiljudosporten.
En speiderlandsleier ville være midt i blinken for å spre
ifonnasjon om denne idrettsgrenen. Her kunne man få sjansen
til å nå ungdom fra ulike aldersgrupper fra hele landet. Speidere
er jo Jgent som ungdom med sunne interesser. Vi i prosjektgruppen
mener det er viktig å gi informasjon om denne idertten, da de
fleste blander den sammen med andre kampsporter.
Prosjektgruppen har hatt fem møter inkludert
befaring på aktivitetsområdet på
Skaugum før landsleiren tok til. Utenom
dette har gruppen hatt kontinuerlig kontakt
over telefon i planleggingsperioden.
Norges Speiderforbund ble kontaktet og
ideen ble lagt frem. Det ble gitt klarsignal
fra NSF. Prosjektgruppen tok så kontakt
med Norges Judoforbund, og la prosjektet
frem for generalsekretæren. Det ble tatt
opp i arbeidsutvalget og godkjent. Proektgruppen
har i planleggingsperioden
sendt sitt arbeidsreferat og budsjett til arbeidsutvalget
i Norges Judoforbund.
Vi hadde fire kvelder (6-9 august) til disposisjon
fra klokken 18:00 til19:30. Det
var forskjellige speidere hver kveld. Speiderforbundet
reklamerte for denne kveldsaktiviteten
gjennom sin informasjonsfolder,
samt at de trykte opp billetter til hver
kveld. Prosjektgruppen hadde utformet en
folder som ble delt ut til alle interesserte.
Vi kunne tenkt oss mer profesjonell hjelp
til utforming av brosjyren. På grunn av
knapp tid og begrenset økonomi nøyde vi
oss med en enkel folder. Det viste seg at
den var mer en bra nok til sitt formål.
Programmet for de fire kveldene var det
samme. Det var lagt opp på følgende måte:
Først introduksjon med videoen «Judofighter»,
og en serie kata. Deretter ønsket
vi velkommen, og presenterte ulike judoteknikker
og prinsipper for disse. Den mer
aktive delen gikk ut på oppvarming med
ulike øvelser og ukemi som fremkalte
mye latter og morro. Speiderne hadde selv
bygd en scene som øvelsene ble vist på. Vi
viste og trente på o-soto-gari, o-goshi og
hon-kesa-gatame. Det foregikk på gresset.
Det var ca. 150-200 speidere hver kveld.
De speiderne som var spesielt interesserte
fikk vi navn og adresse på, slik at de kan
bli kontaktet av sin judoklubb på hjemstedet
(eller nærmeste klubb). I den forbindelse
kunne vi tenkt oss at det fantes en
mer fullstendig liste hvor både klubb, adresse
og kontaktperson var samlet i ett.
Prosjektgruppen hadde samlet 10-15 hjelpeinstruktører
hver dag, disse var fra de
lokale klubbene i Asker og Bærum. Foruten
medlemmene av prosjektgruppen hadde
vi knyttet til oss erfarne utøvere som
viste de ulike teknikkene. Disse var:
Dag 1: Olav Åse, Ippon
Ole Christian Remen, Ippon
Håvard Mo, Ippon
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag 2: Steinar Prytz, Asker
Tony Rønning, Asker
Dag 3: Hans Jakob Eliassen, Asker
Steinar Prytz, Asker
Sven Beukes, Ippon
Dag 4: Jon Are Beukes, Ippon
Frank Wind, Holland
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag Inge Hagerup, Trondheim
De andre hjelpeinstruktørene var: Stian
Bjørn Ødegård, Tomas Vegheim, Magnus
Vegheim, Gøran Nilsen, Rolf Nybø, Ian
V artun, Stian N ess Engen, Ercan Karakus,
Svein Hagen, V an ja Hagen og Bjørn Berg.
Denne aktiviteten ble en populær kveldsaktivitet
på landsleiren. Speidere som ikke
hadde fått billetter kom og spurte om de
ikke kunne få være med uten billett, og
flere ønsket å komme flere dager. Det var
bare positiv respons å få fra speiderne selv
og Norges Speiderforbund. Det var mange
spørsmål om judo hver kveld. En konklusjon
for dette arrangement må bli at informasjon
om judo ute i distrikt-Norge er
mangelfull. Dersom det er mulig å gjøre
noe lignende flere ganger, vil prosjektgruppen
anbefale det på det sterkeste. Vi
tror at slike arrangement kan ha stor effekt
hvis det gjøres enda mer profesjonelt enn
det vi klarte. Hva med en rekruttering/
opplysningskomite i judo? O
IIH~OA let? let Lr
JUDO-magasinet 1/90
l
,,r ,
16 Debatt
Hvem tør arrangere NM?
I Judo-magasinet Nr. 2-1989 har stevnekomiteen
tatt for seg stevnearrangement
generelt og siste senior NM spesielt. I sin
såkalte «konstruktive kritikk» blander
stevnekomiteen sammen velmente råd
med kritikk slik at en kan få et skjevt
inntrykk av stevnet. Ettersom stevnekomiteen
har fått bruke Judo-magasinet som
gapestokk for arrangører i sitt forsøk på å
drive rettledning i stevneavvikling svarer
vi her på noen punkter.
Innbydelse: At «judoutøvere/klubber ikke
sender påmelding før fristens utløp» er
tøys! Enkeltpersoner Qudoutøvere) har
ikke anledning å melde seg på!
-For sent påmeldte til NM får ikke delta!
Dette bør stevnekomiteen vite!
Alle deltakere i dette NM og andre som
TJK har arrangert var påmeldt i tide. At
høytider er et dårlig tidspunkt for påmeldingsfrister
er riktig. NJF hadde bestemt
at NM skulle legges til påska (årstingsvedtak).
Dette vurderte vi som et dårlig
tidspunkt. Innbydelse ble sendt 2 mnd. i
forveien til NJF og direkte til klubbene,
den ble publisert i mars-INFO side 22 og
23. Dersom stevnekomiteenhadde umaket
seg til å lese side 23, ville de sett 2
telefon nummer til kontaktpersoner. Om
telefon står forresten ingenting i stevnereglementet.
Stevnekomiteen skulle stå
for trekkingen til dette NM. Først etter
flere purringer kom trekkingen per telefax,
kvelden før NM. Samme erfaring
hadde vi under Jr. NM i nov. 1988. Slike
ting gjør ikke et arrangement lettere. Program
kan ikke legges over natta. Bør ikke
stevnekomiteen gjøre ting lettere for arrangører?
Oppvarmingsarealet: På lagledermøtet
ble det opplyst hvor arealet lå. I tillegg
var det skiltet. Høytalere var lagt opp slik
at de som varmet opp kunne følge med
stevnets gang. Bør stevnekomiteen delta
på lagledermøter? I alle fall: sjekk fakta
før kritikk!
Kampannonsering: Vår erfaring er: når
første kampen har startet, da først annonseres
neste.
JUDO-magasinet 1/90
Resultatservice: At dette manglet på fjorårets
NM er tøys! Resultater ble umiddelbart
etter stevnet meddelt massemedia,
NRK, TV (som var tilstede), distribuert til
aktuelle aviser via NTB (stevnereglementet
pkt. 16). Videre ble resultater og
kampskjema sendt til NJF (stevnereglement
ett pkt. 24). Stevnereglament fikk
altså resultater (og skjegget?) i posten.
Informasjon: Det ble satt et tidspunkt for
etteranmeldelse til åpen klasse, i følge
tidligere års praksis. Dette for at eventuelle
deltakere i lettere klasser kan etteranmelde
seg. I innbydelsen fremgår det at
det er åpen klasse. Altså ikke en halv
times tidsfrist, men en måned! At åpen
klasse starter før innledende kamper er
ferdig er også vanlig praksis. Rett og slett
fordi få eller ingen damer -48 kg og herre
-60 kg er aktuelle i åpen klasse.
Sekretariat: Ungdommene som satt ved
klo~ene og tavlene er naturlig nok svært
lei seg for å bli skjelt, hengt ut. Særlig når
det gjøres av stevnekomiteen i Judo-magasinet.
At vi satser på ungdom til denne
jobben er fordi de erfaringsmessig gjør
jobben bedre enn voksne. De har både
konkurranseerfaring og kampregelkurs.
Premiering: I stevnereglementets pkt. 21
står det tvert imot det stevnekomiteen
skriver, nemlig: «Det står arrangøren fritt
å fremskaffe gavepremier». At giveren
pålegger arrangøren å gi premien til «beste
trønderen» eller «beste østfoling» osv.
er ikke uvanlig ved NM.
Badstue: Vi er enige i at badstue er noe
utøvere liker. Badstua var et tilbud til utøvere
som hadde gått kamp. I følge undersøkelse
ved Norges Idrettshøyskole har
27% av kvinnelige judoutøvere i toppsjiktet
spisefortyrrelser (bulemi, anoreksia).
Fyrer en ikke opp under denslags ved å
tilby (oppfordre) i for stor grad til badstue
dagen før et stevne? Er utøverens vektproblemer
arrangørens ansvar?
Tips til stevnekomiteen: Stå frem når dere
er tilstede. «Buskkontroll», for så å henge
ut arrangøren etterpå, gagner ingen. Tilby
rettledning. Saklig kritikk umiddelbart til
arrangøren er bedre (for begge parter) enn
gapestokk 7 måneder etterpå gjennom
Judo-magasinet. Få et ajourført stevnereglament
på bordet så en slipper situasjoner
som gjentar seg år etter år (aldersgrense
for juniorer, nedre-øvre grense, hva
gjøres ved likhet i Lag-NM osv.) Besvar
brev og henvendelser: Trondheim Judokwai
sendte et notat til SK etter Jr.-NM
1988 med spørsmål og endel forslag.
Denne henvendelsen ble aldri besvart eller
kommentert. Er det kanskje andre enn
stevnearrangørene som kan bidra til
stevner blir bedre?
Vi finner det egentlig lite hensiktsmessig
å drive polemikk om dette i Judo-magasinet.
Vi håper stevnekomiteen i stedet vil
bruke ressursene på noen av de punktene
vi har satt opp, lykke til!
En sportslig hilsen
Trondeim Judo kw ai o
NORGES-CUP I NY UTGA VE
Fra og med 1990 er reglementet for NC
noe forandret.
Forbundet vil med dette forsøke å gjøre
NC mer attraktiv og derigjennom få (
bedre pressedekning enn hva tilfellet li-…
vært de siste sesonger. Den vesentligste
forandringen er at det nå er 8 stevner hvor
resultatene fra 6 skal telle med i poengberegningen.
Forbundet arbeider også for å
få TV-dekning fra noen av NC-stevnene.
Forbundsstyret har bl.a. derfor fattet følgende
vedtak :
INC-STEVNER SKAL BLA
JUDOGI BENYTTES.
Alle NC-arrangører skal umiddelbart etter
stevnets slutt ringe NTB, Sporten tlf.:
02-20 16 70 med resultatene fra stevnet
og stillingen iNC-sammenlagt. Disse resultatene
skal dagen etter stevnet sendes
forbundet.
For øvrig er regelverket for NC som følger
:
SK er enig med TJK i at polemikk ikke
alltid er like hensiktsmessig, men moro
kan det jo være! Vi vil iallefall her svare
på noen av TJK’ s ankepunkter.
Det er riktig at etterpåmelding i henhold
til stevnereglementet (sr) ikke skal godtas
til NM. Det er imidlertid ikke til å komme
forbi at denne regelen· til tider har vært
praktisert noe lempelig, jfr. f. eks. siste
lag-NM for senior. TJK’s indignerte irettesettelse
av SK på dette punktet er dessuten
noe på siden. Vi påpekte det uheldige
ved å sette påmeldingsfristen til påsken,
nettopp fordi etterpåmeldinger ikke
s.kal godtas og det m.a.o. er svært viktig at
isten overholdes. (Det var altså påmeldingsfristen,
og ikke selve stevnet, som
var lagt til påsken.)
Vi har forståelse for at TJK synes det var
problematisk å få trekkingen tilsendt så
sent. Problemet for SK var at vi fikk
påmeldingene oversendt så sent… I det
nye stevnereglementet, som nettopp er
blitt kunngjort (INFO, jan. 1990), blir det
bestemt at påmeldinger til NM skal sendes
NJF, innen en frist fast satt av Forbundet.
For framtida tror vi derfor dette problemet
vil være ute av verden. Vi ber forøvng
alle merke seg at for sen påmelding
heretter ikke vil bli akseptert til NM.
TJK har nok misforstått vår bemerkning
om resulatservice. Vi siktet til informa-
REGLEMENT FOR
NORGES-CUP
•l. Norges-Cup (NC) arrangeres for kvinner
og menn l junior og senior.
•2. NC-perioden følger kalenderåret.
•3. NC-stevner tildeles av NJF’s styre etter
søknad, se stevnereglementets
punkt2.
•4. Det arrangeres inntil 8 NC-stevner
inkludert NM i perioden.
V ed tildeling skal tilstrebes best mulig
geografisk spredning på stevnene. Forøvrig
skal det ved tildeling tas hensyn til
tidsmessig spredning.
•5. Kampene avvikles etter serie-system
sjon til lagledere, utøvere og publikum
under stevnets gang, jfr. sr punkt 22 d, 3.
setning (det nye sr punkt 16).
Når det gjelder påmeldingen til åpen klasse,
var vel de fleste klar over at det kunne
gjøres første stevnedag. Problemet var til
hvem, hvor og innen hvilket klokkeslett.
Det ble annonsert en halv time før fristen
gikk ut. Ellers glipper det litt for TJK når
de nevner klassene -48 og -60 kg. Disse
klassene var ferdige med sine kamper lørdag.
På søndag, da åpen klasse gikk, husker
vi at en av jentene ble ropt opp for
kamp i åpen klasse mens hun gikk en av
sine kamper i -52 kg. Dette problemet er
imidlertid nå løst ved at NM åpen klasse,
etter initiativ fra TJK, i henhold til siste
årstingsvedtak heretter skal arrangeres
som eget stevne.
Mht. premiering må vi nok holde på vårt,
i det TJK’s henvisning til sr punkt 21 ikke
er dekkende. I desember 1985, jfr. rundskriv
til klubbene, ble bl.a. følgende vedtatt:
» -NJF skal godkjenne ekstra-pokaler
satt opp til nasjonale mesterkap. Pokalene
bør settes opp slik at de fordeles på flest
mulig utøvere, for eks. bør det unngås å
sette opp ekstra pokal til vinneren av
Konge-pokalklassen. -Det er ikke mulig
•6. En vektklasse må ha minimum 4 deltakere.
Vektklasser med færre deltakere
slås sammen med den vektklassen over
eller under som har færrest deltakere.
I NM slås vektklasser likevel ikke sammen,
jfr. stevne-reglementets punkt 6.
•7. Seeding foretas i henhold til stevnereglementets
punkt 11.
For toppseeding (se stevnereglementets
punkt ll.A) gjelder følgende:
-1 første stevne iNC-perioden toppseedes
de fire beste sammenlagt iNC i
vektklassen i forrige periode.
-1 stevnene deretter toppseedes de fire
beste sammenlagt i samme periode.
I NM tas kun hensyn til forrige års NM.
eller cup med dobbel rekvalifisering. •8. NC-poeng beregnes på følgende måte:
Judo-magasinet – 171
å sette opp premier eller pokaler for beste
utøver fra en krets eller landsdel i et nasjonalt
mesterskap.» På bakgrunn av
TJK’s henvisning til pålegg fra giveren,
minner vi om sr punkt 19, 7. setning (det
nye sr punkt 18). Ellers vil vi påpeke at
selv om vi nok er avhengige av sponsorer,
må vi ikke la de ta helt over styringa. Det
går an å si nei takk om betingelsene som
følger med en gave ikke kan aksepteres.
Til TJK’s forsvar for kald badstue, sier vi
oss med engang enige i at utøvernes eventuelle
vektproblemer ikke er stevne-arrangørens
ansvar, og det er heller ikke
noe krav til en arrangør om å sørge for at
badstue er tilgjengelig. Men når badstua
først er der, er det jo fint å få brukt den. Vi
mener TJK skyter langt over mål med sin
henvisning til spiseforstyrrelser, og frykter
m.a.o. ikke en økning av slike sykdommer
blant judoka som følge av vår artikkel.
Vi kan -håper vi- stadig bli bedre stevnearrangører,
og f.eks. Judo-magasinet er et
utmerket sted for alle til å lufte nye tanker,
formidle gode ideer osv. SK har ikke
noe monopol på området -det har vi heller
ikke mht kritikk av stevner. TJK kan
m.a.o. ikke føle seg trygge selv om ikke
SK er tilstede på et stevne. Utøverne selv
er ofte de skarpeste kritikerne, og nå har
de fått et forum å ytre seg i!
Avslutningsvis vil SK ønske TJK og dere
andre som skal arrangere stevner i 1990
lykke til! O
l. plass – 20 poeng
2. plass – l O poeng
3. plass – 5 poeng
5. plass – l poeng
•9. Arrangøren står for premiering i henhold
til stevnereglementets punkt 24. Det
skal settes opp gavepremier til samtlige
klassevinnere. NJF står for premiering av
sammenlagtvinnere.
•lO.Årets NC-vinnere kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner. Det kåres en vinner i
hver vektklasse. Utøvere som oppnår N Cpoeng
i sammenslåtte vektklasser, vil få
disse registrert i den ordinære vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet av perioden.
•ll.Med de unntak som følger av dette
reglement gjelder NJF’ s stevnereglement.
JUDO-magasinet 1/90
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
®
N~[}{]@
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! SVARKUPONG
.. •• ••
.. ….. cm.
Vennligst send meg :
……… .Tenri drakt( er) ….
.. . . . Nippon drakt( er)
.Tiger drakt(er)
…… Katalog.
…………….. cm.
………………….. cm.
Navn:
Adresse:
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
Råd fra fagfolk Judo-magasinet· 1g
Av Bernt Halvorsen, ;~raping av en
fysioterapeut
…._,,,._,~ …………
Taping og bandasjer inngår
som en viktig del i behandling
av skade. I tillegg brukes det
for å motvirke ny skade. Jeg vil
her kort nevne noen viktige
punkter, for deretter å beskrive
leggingen ved kade på utsiden
av ankelen. Hvis en ønsker mer
informasjon og mer utførlig
beskrivelse er Norges Idrettsforbunds
emnehefte nr.8, 1977
anbefale.
Ved den akutte fasen bruker en som regel
elastisk tape, og det legges filt som en
hestesko rundt ankelknoken. Det kan bli
smertefullt med stiv tape om ankelen hvis
det er økende hevelse. Filten gir kompresjon
og hesteskoåpningen tillater væske å
forflytte seg vekk fra skadestedet. Måten å
legge den elastiske tapen ligner på leggingen
av stiv tape. Filthesteskoen brukes så
lenge det er litt hevelse. I denne perioden
er det viktigst å dempe hevelsen. Idrettsutøveren
som er skadet bruker krykker
hvis smerte oppstår ved belastning. Når en
vil gå uten krykker kreves det mer støtte
og stiv tape er å anbefale. Ved bruk av
tape vil en tidligere kunne bruke og belaste
ankelen, noe som igjen bedrer tilhelinen.
Noen råd:
l . Rak av hår og rengjør området som skal
tapes .
2. Når tapen skal være på i lengre tid, eller
ved ømfindtlig hud, anbefales bruk av
skumplast tapeunderlag.
3. Unngå å tape rett rundt.
4. Det leddbåndet som skal avlastes bør
være i litt forkortet utgangsstilling når
.tapingen legges.
5. Sår og hudirritasjon oppstår lett hvis en
legger tape med rynker. En bør heller
ikke ha synlig hud mellom tapedragene.
6. Tape gir noe mekaniske støtte. Den
mekaniske støtte er avtagende p.g.a.
aktivitet og svetting. Tapen vil ved
forskjellige bevegelser gi forskjellige
drag i huden. Dette påvirker hudens
receptorer og øker dermed beredskapen.
@&::~~@Jls ~DB~®B
A
c
LEGGING AV TAPE F
•l. Forankring på leggen.
•2. Forankring bak tærnes grunnledd. Trå på foten, eller gi et trykk under foten når
forankringen legges, så den ikke blir for stram.
•3. Første stigbøyle legges over bakre del av ankelknoken. Husk minst 90 grader i
ankelen, i tillegg trekkes tapen godt opp på utsiden.
•4. Overlapping på tvers av stigbøylen.
•5. Figur C. Tre stigbøyler med overlappinger. Stigbøylene festes oppover i vifteform.
•6. Figur D + E. HellåSen starter på utsiden av leggen, går derfra nedover og skrått
bakover til helen. Så rundes helen på utsiden. Gå under og til innsiden
av ankelknoken. Derfra går tapen frem på forsiden av ankelen og nå rundt innsiden
av helen. Hellåsen avsluttes i spiral oppover leggen.
•7. Hud mellom tape tettes igjen (fig. F). O
JUDO-magasinet 1/90
(
Restaurant
~w~~
~,…
Gabelsgt. 11 – 0272 Oslo 2 – Tel. (02) 44 68 74
JUDO-magasinet 1/90
Groderinasolakater i aUe farger
LTA Ol.lJS
kr. 50,·
Også med olle belteforge1 i ett
LTA 06
kr. 50,-
4 typer_posters:
Kali Rolfsens~ judoplokot
LTA 39
LTA 24
LTA 25, olle 6 kr. 100, ·
Restesolg:
LTA 12
LTA 13
Kun kr. 30,-
INFO-Norge Judo-magasinet · 2 ~
Kretsmesterkapet 1989 for Oslo og Akerhus
Av Anne The/le
Hele 8 gull, 5 sølv og 6 bronse ble <1et til
NJJK i Kretsmesterskapet for Oslo og
Akerhus 4. nov., og dermed ble NJJK beste
klubb i dette stevnet. Det var en fin deltagelse
alt i alt med 95 påmeldte fordelt på
14 vektklasser. Dessverre var det veldig
dårlig representasjon av jenter, med bare
14 jenter totalt sett. Dette førte til at ungdom
og senior fikk bare en åpen klasse
hver, og at jentene måtte gå sammen med
guttene i barneklassene.
Dommere var det heller ikke mange avsamtlige
kamper ble avviklet uten kant)
mmere. Mangel på dommere førte til av
noen av de yngre dommerne fikk slippe
til. Her bør nok særlig nevnes 15-årige
Stian Jespersen fra NJJK, som vakte stor
respekt med sin flotte dommerinnsats.
Høydepunktet på stevnet var nok utdelingen
av den nyinnførte æresprisen i Oslo
Judokrets. Denne prisen er beregnet på
tillitsvalgte og andre som gjør og har gjørt
en innsats utenom det vanlige for Oslo
Judokrets. Prisen skal deles ut hvert år på
kretsmesterskapet, forutsatt at kretsen finner
en verdig kandidat. Oslo Judokrets
Ærespris gikk i år til Per Ame Grime. Han
har og har hatt uttalige verv innen norsk
judo, og han har gang på gang vist seg å
være den som stiller opp når alt annet
svikter. Per Ame er en person kretsen setter
stor pris på, og vi fant det derfor helt
naturlig at nettopp han fikk tildelt denne
første æresprisen. Gratulerer!
Norsk Studentmesterskap
i .judo 1989
Av Kristin Aksnes og
Tom S. Nordtvedt
NTHI arrangerte for andre gang NSM i
Judo. Det var 4 år siden siste gang. Arrangementet
gikk av stabelen lørdag 11. november
i idrettsbygget i Trondheim. Antallet
deltagere var ikke så høyt som vi
(«-~tdde håpet på, men som kjent er det jo
_d<e kvantiteten det kommer an på.
17 deltagere fra 5 ulike læreresteder deltok
ved stevnet. Det ble utkjempet kamper
i 2 dame-, 3 herre- og l åpen mix
klasse.
På damesiden vant Kristin Aksnes fra
NTH -61 kg klassen, mens Camilla Hellem
fra A VH tok seg av den tyngste dameklassen,
dvs de over 61 kg. Nevnes på
dammesiden må også Anne Thelle fra
OSI. Hun stillte opp i -61 kg damer selv
om hun var 6 – 8 kg lettere enn de andre
tungvekterne i klassen. I den andre dameklassen
var det også store vektforskjeller.
David Verdu fra NTH vant alle sine kamper
i -71 kg herrer. Andreplassen i klassen
gikk til Knut Robøle fra NTH som kun
tapte med fem fattige poeng for David i
finalen. I -78 ble Håvard Moe seierherre.
Alle hans kamper ble avgjort på ippon
(full seier) bortsett fra kampen mot nr. 2 i
klassen, Tor Murvold fra TIH som tapte
på hantei (dommeravgjørelse). De tyngste
gutta kjempet i klassen + 78 kg. Nils
Knutsen fra NTH vant denne klassen.
I tillegg til premiene fra NSI hadde vi satt
opp fine premier for raskeste ippon i dame-
og herreklassene. De ble vunnet av
Kristin Aksnes som brukte l min og 42
sek, og David Verdu som kun brukte 7
sek.
På grunn av lavt deltakerantall ble det satt
opp en åpen klasse, felles for både damer
og herrer. Hele 13 påmeldte fikk vi her,
derav 3 jenter. Denne klassen ble vunnet
av Håvard Moe fra NTH etter en spennende
finalekamp mot Knut Robøle, også han
fra NTH. Nils Knutsen, NTH og Svein O.
Askeland, BIH tok tredjeplassene. Ellers
bør det nevnes at Camilla Hellem tok
plassen i klassen etter å ha kneblet endel
av gutta.
Alt i ett var det et meget vellykket stevne
sett med våre øyne. Vi avsluttet stevnet
med felles bespisning før turen gikk til
UKA 89 hvor de mest utholdne av oss
holdt ut til de tidlige morgentimene. O
Vi håper at både tilskuere og utøvere var
fornøyde med stevnet, og ønsker dere alle
velkommen igjen neste år. O
Per Ame Grime, tildelt Oslo Judokrets
Æresprisfor 1989.
PRESSEMELDING
Blindern Cup l Senior
Norges Cup stevne
Blindernhallen, Oslo,
søndag 11 /2-1990
Unge Liv Bue fra Asker vant sin klasse, –
61 kg, og tok med seg 20 poeng i Norges
Cupen som hun nå leder med 30 poeng.
Etter tre overbevisende kamper med tapscoring
måtte hun slite litt mer i finaleoppgjøret
mot sterke Pemilla Unebrandet
fra Sverige. Liv fikk inn en scoring og
beholdt kontrollen kamptiden ut og tok
dermed gull.
I den letteste herreklassen (-60 kg) var vi
spente på hva Alexander Aamodt fra Ippon
i Bærum kunne få til. Denne 17 år
gamle junioren vant over regjerende norgesmester
i klassen, Jøran Paulsen, i forrige
Norges Cup stevne i Molde. Men i
puljefinalen måtte han gi tapt for Kenneth
Øv land fra Vennesla, som senere tok sølv.
Nok en junior markerte seg bra i vektklassen
-71 kg. Odd Sandnes, NJJK Oslo, kom
greit til finalen i kamp mot flere sterke
svensker. Finalekampen mot svenske
Tobias Frygner var meget jevn og spennende,
men Odd var den mest aktive og
vant kampen.
Norges medaljehåp i EM i mai, Kay-Otto
Nilssen fra OSI vant alle sine kamper uten
problemer i klassen -86 kg. O
JUDO-magasinet 1/90
JUDO-LOTTERIET
1989/1990
li
~
Det er beregnet at våre knapt 7000 medlemmer
i lotteriet 89/90 skal selge
210.000 lodd a kr. 10,-. Dette blir ca. 30
lodd i gjennomsnitt pr. medlem, som absolutt
burde være et overkommelig antall.
V ed utsolgt lotteri vil klubbene sitte igjen
med et netto overskudd på over
l MILLION KRONER !
Det er svært få lotterier som gir en så stor
andel til selger-gruppen. Uten forarbeide,
premiekostmider, trykkeriutgifter etc.,
beholder klubben hele 50% av loddsalget.
Mange klubber har oppdaget at med noe
planlegging, entusiasme og fantasi kan
man selge langt flere lodd over en periode
på 6 måneder og har allerede bestilt flere
lodd.
Hva med deg og din klubb? Har dere tilstrekkelig
økonomi til å gjennomføre alle
ønskede aktiviteter? Har dere benyttet lotteriet
maksimalt til å styrke klubb-inntektene?
Hvis du svarer «ja» på disse spørsmålene,
trenger du ikke å ringe forbundet,
men er du i tvil så slår du på tråden, så skal
vi prøve å gi noen gode råd.
Solgte klubben hele loddkvoten i november/
desember, er det full anledning til å
kjøre en ny runde i februar/mars.
Å skaffe nok penger til å gjennomføre
verdifulle aktiviteter er en utfordring for
alle som er aktive innen frivillige organisasjoner.
Lotterier har fått en meget sentral rolle
som inntektskilde i nesten alle slike organisasjoner
og judo er intet unntak. I forbundets
budsjett utgjør lotteriinntekt nesten
25% av budsjetterte inntekter totalt. O
JUDO-magasinet 1/90
INFO-Norge
STOR KLUBB-BONUS o
FRA OG MED 1. JANUAR MA
Den klubben som selger flest lodd pr. registrert
medlem vil motta en EKSTRABONUS
på hele 5000,- KRONER.
DU KUNNE FOREVISE KVITTERING
FOR BETALT LISENS o o
FØR DU GAR PA MATTA
Vent ikke for lenge – bestill i dag. Snart
er vi utsolgt, og da er det for sent. O
Arrangøren har ikke anledning til å gi dispensasjon.
o o Alle utøvere som betaler lisens er forsikret
både i konkurranser og på trening, samt
ved reiser til og fra. I tillegg får du i løpet
av året Judo-magasinet direkte i din egen
postkasse.
NA MAALLE
LØSE LISENS
Inneværende sesong er den første hvor
alle judoutøverne over 12 år må løse lisens
for å kunne delta i stevner.
Dette gjør at vi anbefaler alle som trener
judo – også de under 12 år, og de som
ikke konkurrerer – å betale lisens. For
kun kr. 100,- er du forsikret på trening og
vil motta Judo-magasinet. Judo-magasinet
vil i 1990 bli sendt i ett eksemplar til klu ·
og til alle lisensierte medlemmer.
Hittil har stevnearrangørene kun registrert
de utøverne som ikke har hatt lisens ved
innveiing. O
INTERNASJONALE STEVNER
Om det ønskes ytterligere informasjon om stevnene nedenfor, ta kontakt med forbundskontoret.
VEST-TYSKLAND: HACHE-TURNIER, INTERNATIONALES TURNIER
DATO:
ARRANGØR:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
9-10/3-1990
Deutscher Judo-Bund, Niedersåchsischer Judo-Verband
Vest-Tyskland
Nienhagen ved Celle, Sporthalle am Europabad
Kvinner 1972-76, minimum 3.KYU
Frist: Innen 22/2-90. Oppgi navn, klubb, forbund (land), alder, KYUgrad
og vekt-klasse.
Til: Nobert Schultz
Rapsfeld 5
3101 NIENHAGEN
Påmeldingsavgift: DM 10,- betales ved påmelding til kto: 064413867
Kreissparkasse Nienhagen
Av alle kreves det startgodkjennelse fra forbundet.
BELGIA : OPEN INTERNATIONAL FEMININ D’ ARLON
DATO:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
18. mars -90
Sportsenter «L’Hydrion», Arlon, Belgia
Kvinner -19 og +19
Fra 20. desember. Påmeldingen foregår utover til deltakergrensen
på 330 deltakere er oppnådd.
Oppgi navn, -19 eller + 19 og vektklasse.
Til: La Ligue Beige de Judo
15 rue General Thys
1050- BRUXELLES
250 FrB betales ved ankomst
Feb.
NC
NC
Mars
s 3. 5
Molde Judoklubb
Rosecup NC
T 4. 5 Treningssamling
Tegnforl<laring: K=
S=
T=
L=
hvem
KIM Senior
P/G Ungdom
Alle konkurr.-
Kurs
Stevne
Treningsssamling
Leir
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
S 31. 13 Asker Cup for Junior KIM Jr.
Asker Judo Club Damer -18 år
Herrer -21 år
S 31. 13 Barne-og ungd.stevne Barn/Ungd.
Harstad Judoklubb
Molde Judoklubb interesserte April S 1 . 13 Stevne
K 9.-11. 6 Katakurs del 11 Alle
Hordaland Judokrets
s 11. 6 Blindern Cup l KIM Senior
OSI-Judogruppa
s 17. 7 NM· Vetaraner Veteraner KIM
Bergen Judo Club
s 17. 7 Østfold Open KIM fra 16 år
Østfold Judokrets
s 18. 7 Østfold Cup G/P-12-16år
Østfold Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Hordaland Judokrets
s 3. 9 Kolstad-Kampen Barn, Ungd. &
Kolstad IL-Judogr. Belte-Cup Senior
s 3.-4. 9 Vestkyst Cup Ungd. & Senior
Bergen Judo Klubb
K 9.-11. 10 Basisfag Alle
Hordaland Judokrets
S 10. 10 lnt.stevne for Ungd. Ungdom
NJJK (3.?) «Vårspretten ’90»
S 24.-25. NORGES Sen. KIM
Harstad Judoklubb MESTERKAP
K 30. ·1 . 13 Eksamenskurstrener Alle
Hordaland Judokretsl & 11
S 31. 13 «Ryggjakast» KIM
Stavanger Judokl./ Rogaland Judokrets
S 31. 13 Åpent Trøndersk
Mesterskap
Levanger Judoklubb
Mai
Juni
Harstad Judoklubb
S 1. 13 Asker Cup for Ungd. J/G – 16 år
Asker Judo Club
K 20.-22. 16 Basisfag Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
S 21. 16 «Ryggjakast» Barn/Ungdom
Sandnes Judoklubb/ Rogaland Judokrets
S 28. 17 Landsdelsstevne Barn
NJJK «Barn l ’90»,
S 28. 17 Trøndercup 1’90 U·P/G,
Trondheim Judokwai
LL 30.-1./5 18
Oslo
s 5. 18
Steinkjer Judoklubb
LL 19. 20
s 24. 21
Krokstad Judoklubb
K 15.-17. 24
Troms Judokrets
K 18.-20. 25
Troms Judokrets
Landslagssamling
Jr. -18 år KIM
Sen.KIM
Steinkjer Cup li Alle
Landslagssamling & Landslaget &
planmøte NM-medaljører
Sandefjord stevne Jr/Ungd ./Barn/
P/G ·KIM
Emne C l, 4.KYU og
NAGE-NO-KA TA oppover
KIME-NO-KATA Alle KYU·
graderte
L 15.-24. 24/25 Sommerleir Alle
Troms Judokrets
K 22.-24. 25 GOSHINJITSU Alle KYUTroms
Judokrets graderte
K 23. 25 Midnattsol SHIAI Alle
B/U/TRNET/KATA
RESIJI,TS FROM ASKER INIERNATIONAI,
JJJDO TOJJRNAMENT
7.- 8.0CTOBER 1989
GIRLS AND BOYS 14 – 18 YEARS
Participants from the Netherlands, Denmark, Sweden,
the Soviet Union and Norway took part in the
tournament, and representatives from all these
countrles were among the winners.
Girls -48 kg.
Nr.1 Cathrine Tvete, Fredrikstad Judoklubb, Norway
Nr.2 Monica Halle, Asker Judo Club, Norway
Nr.3 Pernilla Carlsson, IK Sødra, Sweden
Nr.3 Linda Wåtz, Judo-gymnaset, Sweden
Girls -52 kg.
Nr.1 Pemilla Anderson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Jessica W estberg,IK Sødra, Sweden
Nr.3 Katrine Karlson, NJJK, Norway
Nr.3 Kari Hagen, Vennesla Judoklubb, Norway
Nr.5 Karin Bafver, Stenungssund, Sweden
Nr.S Annika Molin, Lilla Edet, Sweden
Girls -56 kg.
Nr.1 Maria Gustavsson, Linkøping, Sweden
Nr.2 Anna-Maria Jalonen, Sundsvall, Sweden
Nr.3 Anette Johansson, Lindome, Sweden
Nr.3 Nina Haugen, Larvik judoklubb, Norway
Nr.S Vivi Olsen, NJJK, Norway
Nr.5 Laila Sandblost, Sandnes judoklubb, Norway
Girls -61 kg.
Nr.1 Bianca Lyon, Judo Bond Netherlands
Nr.2 Ludmilla Tiltinia, Riga, Latvia
Nr.3 Hege Aar, Trondheim Judo Kwai, Norway
Nr.3 Liv Bue, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Siv Hardersen, Harstad Judoklubb, Norway
Nr.5 Elisabeth van der Nal, Judo Bond Netherlands
Girls +61 kg.
Nr.1 Helen Sjøstrøm, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Melinda Majerscik, Hurdal Judoklubb, Norway
Nr.3 Ilse Vuyesters, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Mona Rydberg, Trondheim Judo Kwai, Norway
Boys-45kg.
Nr.1 Johan Petterson, Vasterås, Sweden
Nr.2 Mathias Brage, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Thomas Johansen, Bergen Judo Klubb, Norway
Nr.3 Jan Erik Poulsen, Ålesund Judoklubb, Norway
Nr.5 Stian Iversen, Haugaland Judoklubb, Norway
Nr.5 Felix Polis, Riga, Latvia
Boys -50 kg.
Nr.1 John Forselius, Team Sweden
Nr.2 Henry Møller, Team Sweden
Nr.3 Pontus Granflo, Staffanstorp, Sweden
Nr.3 Anders Nielsen, Team Denmark
Nr.S Joachim Ericsson, IK Sødra, Sweden
Nr.S Krim Talia, Gavle, Sweden
Boys -55 kg.
Nr.1 Magnus Bøklin, Staffanstorp, Sweden
Nr.2 Alexander Aamodt, IPPON judoklubb, Norway
Nr.3 Martin Stribell, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Leonid Dorfman, Riga, Latvia
Nr.5 Ketil Haug, Elverum Judoklubb, Norway
Nr.5 Magnus Granlund, Stenungssund, Sweden
Boys-60 kg.
Nr.1 Lars Thygesen, Team Denmark
Nr.2 Yuri Savtchenko, Riga, Latvia
Nr.3 Jørgen Moland, NJJK, Norway
Nr.3 Mathias Petterson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Jønsson, Staffanstorp, Sweden
Nr.5 Henrik Kalberg, Judo-gymnaset, Sweden
JUDO-magasinet 1/90
Boys-65kg.
Nr.1 Dmitry Bolshakov, Riga, Latvia
Nr.2 Ronny Rydberg, Trondheim J.kwai, Norway
Nr.3 Odd Sandnes, NJJK, Norway
Nr.3 Thomas Kristiansen, NJJK, Norway
Nr.5 Vegard Dybvad, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Marco Oord, Judobond Netherlands
Boys -71 kg.
Nr.1 Jens Strandberg, Team Sweden
Nr.2 Alexander Køster, Stenungssund, Sweden
Nr.3 Berge Ofstad, Kragerø Judoklubb, Norway
Nr.3 Niklas Hansson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Andersson, Team Sweden
Nr.5 Jesper Johansson, Stenungssund, Sweden
Boys-78kg.
Nr.1 Tony Katz, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Andreas Sigas, Team Sweden
Nr.3 Roland Cronestad, Judo-gymnsaet, Sweden
Nr.3 Sven Benkes, IPPON Judoklubb, Norway
Nr.5 Muharern Emeci, Drammen Judoklubb, Norway
Nr.S Aksel Hellem, IPPON Judoklubb, Norway
Boys+78kg.
Nr.1 Anders Bengtsson, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Atle Jørgensen, Jessheim Judoklubb, Norway
Nr.3 Teije Roaldstveit, Hurdal Judoklubb, Norway
EM jr 1989
Kvinner:
-48 kg: l. van Stokkum, Holland 2. Damman, BRD
3. Bomemann, Østerrike og Frantzuzu, Israel 5.
Strzalkowska, Polen og Martorell, Frankrike
-52 kg: l. Gal, Holland 2. Pekli, Ungarn 3.
Summers, Storbritannia og Deliege, Belgia 5.
Armonaite, Sovjet og Urbanska, Polen
-56 kg: l. Voloboueva, Sovjet 2. Gustavson,
Sverige 3. van de Caveye, Belgia og Heyne, DDR 5.
Kubica, Polen og Britton, Storbritannia
-61 kg: l. Bogomiagkowa, Sovjet 2. McQuarrie,
Storbritannia 3. Janisson, Frankrike og Lyon,
Holland 5. Kreth, BRD og Smolen, Polen
-66 kg: l. Howey, Storbritannia 2. Micouin,
Frankrike 3. Stusakova, Tsjekkoslovakia og
Moussaeva, Sovjet 5. Lazarova, Bulgaria og
Godinho, Portugal
-72 kg: l. Werbronk, Belgia 2. Murand, Frankrike 3.
Juszak, Polen og Broeders, Holland 5. Kourtelessi,
Hellas og Todorova, Bulgaria
+72 kg: l. Potte], Frankrike 2. Becker, BRD 3. v.d.
Lee, Holland og Walczak, Polen 5. Bondarenko,
Sovjet og Wenkova, Bulgaria
Menn:
-60 kg: l. Askolese, Italia 2. Donohue, Storbritannia
3. Tar, Ungarn og Trautmann, BRD 5. Gousseinov,
Sovjet og Mikkonen, Finland
-65 kg: l. Schmidt, DDR 2. Abdoune, Frankrike 3.
Bom, Sveits og Gafourov, Sovjet 5. Shelli, Israel og
Korhonen, Finland
-71 kg: l. Dgouebouadze, Sovjet 2. Brambilla, Italia
3. Dott, BRD og Frenz, DDR 5. Haimberger,
Østerrike og Kuka, Jugoslavia
-78 kg: l. Akobgjanian, Sovjet 2. Spittka, DDR 3.
Pisula, Polen og Pusztai, Ungarn 5. Lambacher,
Sveits og Bucher, Østerrike
-86 kg: l. Villar, Spania 2. Dannies, DDR 3.
Bagaouri, Sovjet og Nastula, Polen 5. Vasseur,
Frankrike og Lidgren, Sverige
-95 kg: l. Gaourgachvili, Sovjet 2. Hax, BRD 3.
Friedrich, Ungarn og Sargent, Storbritannia 5.
Koevoet, Holland og Heyer, BRD
+95 kg: l. Khakhaleichvili, Sovjet 2. Tzaianov,
Bulgaria 3. Borkowski, BRD og Douillet, Frankrike
5. Byl, Holland og Berezowski, Polen
Resultatbørs
NM · JUNIOR 1989
Lag:
Menn j r: l. Østfold 2. Iveland/Arendal3. Ippon og
Nord-Trøndelag 5. Marienlyst JC og Trondheim JK
Kvinner jr: l. Østfold 2. Asker
Individuelt:
Menn jr:
-56 kg: l. Knut Harefallet, Fredrikstad JK 2.
Alexander Aamodt, Ippon 3. Jørn Terje Krekling,
Steinkjer JK og Svein Ove Øglænd, Sandnes JK
-60 kg: l. Anders L. Lie, Marienlyst JC 2. Rolf
Johnsen, Kolstad IL- judogruppa 3. Kenneth
Øv land, Vennesla JK og Jøran Paulsen, NJJK
-65 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Vegard Dybvad,
Asker JC 3. Pål Haug, Elverum JK og Ronny
Rydberg, Trondheim JK
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon 2. Karl Erik Slettebø,
Marienlyst JK 3. Dag Inge Hagerup, Trondheim JK
og Geir Aage Jacobsen, Asker JC
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK, 2.
Geir Haakstad, Bodø JC 3. Tore Kongshaug,
Namsos JK og Sven Benkes, Ippon JK
-86 kg: l. Atle Jørgensen, Jessheim JK 2. Rolf
Pettersen, Stålkameratene IL – judogruppa 3. Steinar
Roppen Olsen, Arendal JK og Torgeir Pedersen,
BodøJC
+86 kg: Morten Roger Olsen, Borge JK 2. Teije
Roaldstveit, Hurdal JK 3.Hans Løken, Marienlyst JC
Kvinner jr:
-48 kg: l. Monica Halle, Asker JC 2. Cathrine
Tvete, Fredrikstad JK 3. Monica Enoksen, Hammerfest
JK og Beate Krogstad, Vennesla JK
-52 kg: l. Siri Marte Hollekim, Verdal JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. Emily S. Pope, Karasjok JK
og Margrethe Karlsen, Asker JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Anne Berit
Olsen, Sarpsborg JK 3. Vivian Olsen, NJJK og Hege
Pettersen, Trondheim JK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK 2. Liv
Bue, Asker JC 3. Lisa Grinaker, Molde JK og Tanja
Rønsen, Marienlyst JC
-66 kg: l. Tone Fager li, Sarpsborg JK 2. Mona
Roaldstveit, Hurdal JK 3. Mona Rydberg, TrondheimJK
SI’UDENTMFSI’ERSKAPET 1989
Kvinner:
-61 kg: l. Kristin Aksnes, NTH 2. Lisbeth Larsen,
TIH 3. Anne Thelle, UiO
+61 kg: l. Camilla Hellem, A VH 2. Line Jonassen,
TIH
Menn:
-71 kg: l. David Verdu, NTH 2. Knut Robøle, NTH
3. Kjetil Henninen, NTH
-78 kg: l. HAvard Moe, NTH 2. Tor Murvold, TIH 3.
Tom Ståle Nordtvedt, NTH
+78 kg: l. Nils Knutsen, NTH 2. Svein O. Askeland,
BIH
ÅPEN MIX: l. Håvard Moe, NTH 2. Knut Robøle,
NTH 3. Nils Knutsen,
NTH og Svein O. Askeland, BIH
Sandefjord Cup 2.12.89
Kvinner:
-48/52 kg: l. Cathrine Tvete, Fredrikstad JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. May Elin Balk, OSI
-56 kg: l. Vivi Olsen, NJJK 2. Ester Myrebøe,
Bergkameratene IL
-61/66 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK
+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2. Melinda
Majercsik, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Anita Koop, Sandefjord JK
Menn:
-60 kg: l. Kenneth Øvland, Vennesla JK 2. Knut
Harefallet, Fredrikstad JK 3. Alexander Aamodt,
Ippon JK og Kawal Singh, Lier JK
-65 kg: l. Fredrik Hoff, Ippon JK 2. Ole Martin
Søndervik, Sandnes JK 3. Vegard Dybvad, Asker JC
og Odd Sandnes, NJJK
-71 kg: l. Geir Aage Jacobsen, Asker JC 2. Jan
Robert Kristensen, Stavanger JK 3. Tom Andersen,
Sandefjord JK og Svein Hagen, Rykkirm JK
-78 kg: l. Sven T. Benkes, Ippon JK 2. Jarle
Kræmer, Vennesla JK 3. Per K. Molund,Stavanger
JK og Oscar Helium, Sandefjord JK
‘ kg: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Ole B.
.- ulsen, Stavanger JK 3. Sven A. Henriksen,
Fredrikstad JK og Muharem Emeci, Drammen JC
+86 kg: l. Svein Gårdsø, SandefjordJK 2. Morten
Rosenwinge, Fredrikstad JK 3. Tore v. Sørum,
Brumunddal JK og Teije Roaldstveit, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Svein
Gårdsø, Sandefjord JK 3. Knut Harefallet, Fredrikstad
JK og Morten R. Olsen, Borge JK
LANDSSI’EVNE, UNGDOM – GUTTER
SANDEFJORD 25.11.89
-36 kg: l. Andreas Hopstock, Kragerø JK 2. Torfirm
Stave, Skien JK 3. Morten Salomonsen, Stavanger
JK og Roy Bjørnar, Jessheim JK
-40 kg: l. Morten Kompen, NJJK 2. Ole Chr.
Langfjæran, Levanger JK 3. Lars Fr. Stople,
Sarpsborg JK og Trond Sverre Hagelin, Vennesla JK
-44 kg: l. Jan E. Paulsen, Ålesund JK 2. Thomas
mnnesen, Bergen JK, 3. David Johansen,
åkerøy JK og Jon H. Friberg, Drammen JC
-48 kg: l. Tommy Einarson, Borge JK 2. Claus
Johnsen, Krokstad JK 3. Michael Rygh, Skien JK og
Stian Iversen, Haugaland JK
-52 kg: l. Tom A. Kristiansen, Bergen JK 2. Per
Olav Svendsen, Sarpsborg JK 3. Tor G Isdahl,
Haugaland JK og Andre Sunde Nilsen, NJJK
-56 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2. Eivind
SØrbo, Asker JK 3. Svein O. Øglænd, Sandnes JK og
Jørn T.Krekling, Steinkjer JK
-60 kg: l. Jens Firmstad, Steinkjer JK 2. Trond
Gubberud, Bergkameratene IL- judogruppa 3.
Ronny Olsen, Stavanger JK og Frode Waksvik,
ÅlesundJK
-65 kg: I. Petter Rognlid, Budosør JC 2. Thomas
Halvorsrød, Tønsberg JK 3. Torfirm Håkonsen ,
Larvik JK og Thomas Kristiansen, NJJK
-71 kg: l. Tomas Ross, Budosør JC 2. Tore
Kongshaug, Namsos JK, 3. Carl Fredrik Bjor,
Sarpsborg JK og Pål Haug, Elverum JK
-78 kg: l. Per A. Aalien, Asker JC 2. Arnstein
Brekke, Jessheim JK
Judobutikk Judo-magasinet – 25
PRISLISTE OVER MATERIEL
(pr. januar 1990)
NJPs lovhefte ……………………………………………………………………. kr. 10,-
lntroduksjonshefte ……………………………………………………………….. kr. 30,-
Aktivitetslederl<urshefte ………………………………………………………… kr. 40,-
lntemasjonale kampregler ……………… …………………………………….. kr. 25,-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte ………….. …….. .. .. ………………. kr. 40,-
Basisfagkurshefte ……………………………………………………………….. kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ………………………………………………………………. kr. 40,-
Stevnereglement …………………………………………………………………. kr. 20,-
Graderingsreglement …………………………………………………………… kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti ……………………………. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo …………………………………………. kr. 15,-
Wolfgang Biedron’s «Lærobrev» :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ………………………………….. …………….. kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 ………………………………………………… kr. 160,-
Nr. 1 og nr. 2 …………………… .. ………………………………………… …… kr. 250.-
Judopass m/etui .. …………………………………………………………. …… .. kr. 25,-
Graderingsmerker ……………………………………………………………. …. kr. 10,-
Diplom/Gradering ………………………………………………………………… kr. 10,-
NJF’s jakkemerke (metall) ……………………………………………………. kr. 25,-
NJF’s jakkemer1<e (brodert) …… …………………………………………….. kr. 10,-
NJF’s trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener …………. kr. 20,-
NJF’s dommerving (brodert) C, B og A dommer ……………………… kr. 20,-
Forbunds-slips m/NJPs broderte merke (mørk blå silke) ………….. kr. 100,-
TRIM-mer1<e (bronse, sølv) …………………………………………………… kr. 15,-
STEVNE-merl<e (bronse, sølv) ….. .. …….. .. ………………………………. kr. 15,-
KATA-merke (bronse, sølv) .. ………………………………………………… kr. 15,-
Video: «Judofighter» (musikk) ……………………………………. .. …… kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» …………………………………………. …… .. … kr. 200,-
«JIGORI KANO CUP» ………………………………………………. kr. 595,-
Leie av video: «Judofighter»(musikkvideo) Pr.uke: ………………….. kr. 50,-
Depositum : kr. 500,-
«NAGE-NO-KATA» ………… Pr.uke : …………………………. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
«EM-herrer 1985» Hamar … Pr.uke: …………………. …….. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
«VM-D/H 1987″ Essen Pr.uke: …………………………. kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER … ………………………………………… …….. Gratis
TRIM MED JUDO ………………………………………………. Gratis
NJPs emblem (stickerlklistremer1<er) i farger .. ………………………… kr. 5,-
Graderingsplakater ……………………………. .. ……………………………… kr. 50,-
Posters ………………………………………………………………………………. kr. 100,-
Kari Rolfsen’s judoplakat ………………………………… …….. ……………. kr. 100,-
Brodert mer1<e …………………………………………. …………………………. kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter (gummierte, alle klubber) ………………. kr. 150,- r- ——- —- ———- Avsender:
Navn: ……… ………….. …………… ….. … ………… ..
Adresse: ….. ……………………. ………… …………. .
Postnr./sted: …. …………………………… …… ….. ..
®: ………………………………………….. .
Bes ti llingskupong
Send meg følgende artikler: anta l o
o
o
o
o
L ————- — ~—— — — ~
JUDO-magasinet 1/90
26
Kvinner:
NORGES CUP
Rose Cup 3.2.90
(arr. Molde JK)
-48/52 kg: l. Kathrine Karlsson, NJJK 2.
Cathrine Tvete, Kråkerøy JK 3. Siri M.
Hollekim, Verdal JK og Monica Halle, Asker
JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Gun
A. Totland, Verdal JK 3. Bente Stokke,
Kolstad IL og Vi vi Olsen, NJJK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Kråkerøy JK 2.
Liv Bue, Asker JC 3. Janne Haugdal, Kolstad
IL og Monica Økshaug, NJJK
-66/+66 kg: l. Mari K. Jensen, Molde JK 2.
Mildrid Flø, Ulstein JK 3. Mona Rydberg,
Trondheim JK
Menn:
-60 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2.
Jøran Paulsen, NJJK 3. Jørn Teije Krekling,
Steinkjer JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Stig Traavik, NJJK 2. Thomas
Kristiansen, NJJK 3. Ronny Rydberg,
Trondheim JK og Rolf Johnsen, Kolstad IL
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon JK 2. Geir Åge
Jacobsen, Asker JC 3. Ivar Erik Bergum,
Molde JK og Odd Sandnes, NJJK
-78 kg: l. Frank Evensen, Sandefjord JK 2.
Johnny Roaldseth, Trondheim JK 3. Steffen
Krogh Pedersen, Bergen JK og Helge
Engebø, Førde JK
-86/+86 kg: l. Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL 2. Atle Jørgensen, Jessheim 3. Hans P.
Grønmyr, Langevåg JK
Kvinner:
NORGESCUP
Blindern Cup I, 11.2.90
(arr. OSI – judogruppa)
-48/52 kg: l. Eva Wikstrom, Sundsvall 2.
Pernilla Andersson, Judogymnaset Sverige 3.
Marianne Weidemann, NJJK og Linda Wåts,
Judogymnaset Sverige
-56/61 kg: l. Liv Bue, Asker Jc 2. Pernilla
Unebrandet, Uppsala 3. Monica Økshaug,
NJJK og Mia Ermanno, Judogymnaset
Sverige
-66/+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2.
Mia Kinnunen, Nacka 3. Mari Jensen, Molde
JK og Gerd Persson, Sundsvall
Menn:
-60 kg: l. Tomas Elding, Nacka 2. Kenneth
Øvland, Vennesla JK 3. Bjørn Lauritsen,
Oslo JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Jakob Reinius, Uppsala 2. Mathias
Johanson, Udevalla 3. Kjartan Johansen,
Skien JK og Staffan Øhrberg, Sundsvall
-71 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Tobias
Frygner, Goteborg 3. Marcello Novais,
Judogymnaset Sverige og Dag Andre
Espeseth, Bergen JK
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg
JK 2. Sven Tanab Beukes, Ippon JK 3. Geir
Haakstad, Bodø JK og Jarle Kræmer,
VenneslaJK
-86 kg: l. Kay-Otto Nilssen, OSI 2. Kurt
Leere, Sarpsborg JK 3. Trygve Toijussen,
Bergen JK og Rune Enget, Drammen JC
+86 kg: l. Åke Sundqvist, Uppsala 2. Kim
Andersen, NJJK 3. Per Magne Eide, Bergen
JK 3. Siri M. Hollekim, Verdal
r————– ————,
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei l
N-1351 RUD
L—————————~
JUDO-magasinet 1/90
Resultatbørs
NM lag, senior. 9.12.89
(arr. Molde Judoklubb)
Kvinner:
l. Østfold krets 2.NJJK 3. Marienlyst JC og
Møre og Romsdal krets Il 5. OSI – judogruppa
og Trondheim JK
Menn:
l. NJJK I 2. Bergen JK 3. OSI – judogruppa I
og Trondheim JK 5. Østfold krets og NJJK Il
NORGESCUPEN 1990
-de som leder etter 2 stevner
(Rose Cup og Blindern Cup I):
Kvinner:
-48/52 kg: Kathrine Karlsson, NJJK – 20
poeng
-56 kg: Hege Aar, Trondheim JK – 20
poeng
-61 kg: Liv Bue, Asker JC – 30 poeng
-66/+66 kg: · Mari Jensen, Molde JK – 25
poeng
Menn:
-60 kg: Alexander Aamodt, Ippon JK –
21 poeng
-65 kg: Stig Traavik, NJJK – 20 poeng
-71 kg: Odd Sandnes, NJJK- 25 poeng
-78 kg: Frank Evensen, Sandefjord JK og
Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK – 20
poeng
-86 kg: Kay-Otto Nilssen, OSI – 20
poeng
+86 kg: Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL- 20 poeng
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne» i judo-Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke». Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS· art. nr. 111 ·Kr. 294,·
«ELIN» P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college-genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T-shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
101 rød
101 blå
111
121
Antall
BELTER ·art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraklfritt.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
131
141
151
Antall
Navn: ………………….. ,.,,, …………….. ,,»»»‘»‘»‘ …. u …….. ,, .. ,,.,, …….. , ……………. ,,,,,,,,, ………. ………………………………….. ,, •• ,.. »»»»'»»»»»»»'»»»»»‘
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Postnr.: …………………………………………. Sted: ………………………………………………………………………………………………………………………….. .
JUDO SPORT AS
Hauger Skolevei 1,
1351 RUD.