Tingpapirer 2011

  • Version 1.0.0
  • Download 979
  • File Size 9.01 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30. oktober 2011
  • Last Updated 30. oktober 2014

Tingpapirer 2011

DET 31. ORDINÆRE FORBUNDSTING
Lørdag 30. april 2011 | Gardermoen
2
Innholdsfortegnelse
Saksliste 5
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 5
SAK 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 5
Godkjenne innkalling. 5
Godkjenne saksliste. 5
Godkjenne forretningsorden 5
SAK 3. Velge dirigent, sekretær og representanter til å underskrive protokollen. 6
Velge dirigent 6
Velge sekretærer 6
Representanter til å undertegne protokollen 6
SAK 4. Behandle beretningene for NJF, 2009-2010 7
Formål, visjon og verdigrunnlag 7
Medlemstall Norges Judoforbund 2009-2010 8
Oversikt over kretser/utvalg og klubber i 2009 og 2010 9
Forbundsstyrets sammensetning 2009-2010 11
Rapport NJFs styre 2009 12
Rapport NJFs styre 2010 16
Sammensetning av tingvalgte komiteer 2009-2010 21
Rapporter fra tingvalgte komiteer 2009-2010 22
Rapport Lovkomiteen 2009 22
Rapport Lovkomiteen 2010 22
Rapport Kontrollkomiteen 2009 23
Rapport Kontrollkomiteen 2010 24
Sammensetning av styreoppnevnte komiteer 2009-2010 25
Rapporter fra styreoppnevnte komiteer 2009-2010 28
Rapport Medisinsk-Psykologisk Komité 2009 28
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2009 29
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2010 32
Rapport Dommerkomiteen 2009 34
Rapport Dommerkomiteen 2010 36
Rapport Landslagskomiteen 2009 39
Rapport Landslagskomiteen 2010 40
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2009 42
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2010 44
Rapport Teknisk Komité 2009 46
Rapport Teknisk Komité 2010 47
Rapport Honorær Komité 2009 49
Rapport Honorær Komité 2010 51
Rapport Media- og Markedskomiteen 2009 53
Rapport Media- og Markedskomiteen 2010 56
Rapport Ung Judo 2009-2010 59
Rapport Judo for fred 2009-2010 60
3
SAK 5. Behandle NJFs regnskap, 2009-2010 61
SAK 6. Behandle innkomne forslag og saker 92
Lovsaker 92
Ikke lovsaker 93
SAK 7. Fastsette kontingent og avgifter, 2012-2013 94
SAK 8. Behandle langtidsplan 2011-2014 og langtidsbudsjett 2011-2012. 94
Langtidsplan 2011-2014 94
Budsjett 2011 95
Budsjett 2012 96
SAK 9. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap. 97
SAK 10. Foreta valg 97
Valgkomiteens innstilling 98
Styrets innstilling til ny valgkomite 98
Vedlegg 99
4
Saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover § 13, at følgende saker skal behandles:
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
SAK 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Godkjenne innkalling.
Godkjenne saksliste.
Godkjenne forretningsorden
Styrets forslag:
”Tinget ledes av valgt dirigent som leder møtet. Protokollen føres av valgt sekretær.
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til fem
minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan
foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJFs lover
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.”
5
SAK 3. Velge dirigent, sekretær og representanter til å underskrive
protokollen.
Velge dirigent
Forslag fra styret: Anne-Britt Nilsen
Velge sekretærer
Forslag fra styret: Lill Merethe Tjeldvoll.
Representanter til å undertegne protokollen
Forslag:
6
SAK 4. Behandle beretningene for NJF, 2009-2010
Formål, visjon og verdigrunnlag
Formålsparagraf:
“Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling,
ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt”.
NJFs visjon og verdigrunnlag er en del av NJFs strategidokument 2009- 2012, og ble vedtatt på
Tinget i 2009:
Visjon:
”Judo skal være Norges viktigste idrett når det gjelder fysisk, mental og sosial trening og
utvikling”.
Kjerneverdier:
Respekt, Ærlighet, Fellesskap, Mot.
7
Medlemstall Norges Judoforbund 2009-2010
Antall medlemmer 2006 2007 2008 2009 2010
Jenter 0-5 år 20 35 38 37 39
Jenter 6-12 år 377 329 438 408 448
Damer 13-19 år 167 190 180 172 173
Damer 20-25 år 43 56 43 33 50
Damer 26 år - 90 114 127 165 169
Gutter 0-5 år 45 77 84 125 141
Gutter 6-12 år 1355 1247 1406 1382 1322
Herrer 13-19 år 602 640 694 735 743
Herrer 20-25 år 125 129 180 134 175
Herrer 26 år - 341 394 419 521 562
Sum totalt medlemmer 3165 3211 3609 3712 3822
Totalt antall registrerte klubber 2006: 68 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2007: 67 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2008: 64 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2009: 66 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2010: 67 klubber
8
Oversikt over kretser/utvalg og klubber i 2009 og 2010
Per 31.12.2009 Per 31.12.2010
SK0135 Østfold Judokrets
Fredrikstad Kampsportklubb Fredrikstad Kampsportklubb
Kråkerøy Judoklubb Kråkerøy Judoklubb
Sentrum Kampsport Senter Sentrum Kampsport Senter
SK0335 Oslo og Akershus Judokrets
Asker Judo Club Asker Judo Club
Aurskog - Høland Judoklubb Aurskog - Høland Judoklubb
Go Dai Judo Club Go Dai Judo Club
Ippon Judoklubb Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Kinsa Judoklubb Kinsa Judoklubb
Nesodden Judoklubb Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb Oslo Judo Klubb
Romerike Judoklubb Romerike Judoklubb
Ski Judo og Ju-Jitsuklubb Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai Sofiemyr Judokwai
SK0435 Hedmark Judoutvalg
Elverum Judoklubb Elverum Judoklubb
Hamar Judoklubb Hamar Judoklubb
Tynset Judoklubb Tynset Judoklubb
SK0535 Oppland Judokrets
Nordre Land IL-Judo Nordre Land IL-Judo
SK0635 Buskerud Judokrets
IL BK-Judo IL BK-Judo
Drammen Judo Club Drammen Judo Club
Krokstad Judo Klubb Krokstad Judo Klubb
Lier Judoklubb Lier Judoklubb
Ringerike Judoklubb Ringerike Judoklubb
SK0735 Vestfold Judoutvalg
Larvik Judoklubb Larvik Judoklubb
Sande Sportsklubb Sande Sportsklubb
Sandefjord Judoklubb Sandefjord Judoklubb
SK0835 Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb Skien Judoklubb
SK0935 Agder Judoutvalg
Budosør Budosør
9
SK1135 Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb Stavanger Judoklubb
Aktiv Judo (del av Aktiv
Kickboxing & Kampsport Klubb)
SK1235 Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb Bergen Judo Klubb
BSI-Judo BSI-Judo
Rosendal TL-Judo Rosendal TL-Judo
Stord Judo Klubb Stord Judo Klubb
Sotra Judoklubb Sotra Judoklubb
SK1435 Sogn og Fjordane Judokrins
Førde Judoklubb Førde Judoklubb
SK1535 Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og omegn Judoklubb Kristiansund og omegn Judoklubb
Ulstein Judoklubb Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb Ålesund Judoklubb
SK1635 Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb Nidaros Judoklubb
NTNUI – Judo NTNUI - Judo
Trondheim Judokwai Trondheim Judokwai
SK1735 Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club Namsos Judo Club
Nærøy Judoklubb Nærøy Judoklubb
Snåsa Judoklubb Snåsa Judoklubb
Steinkjer Judoklubb Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb Stjørdal Judoklubb
SK1835 Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb Bardal Judoklubb
Bodø Judoklubb Bodø Judoklubb
Møysalen IL-Judo Møysalen IL-Judo
Sortland Judoklubb Sortland Judoklubb
Stålkameratene IL-Judo Stålkameratene IL-Judo
SK1935 Troms Judokrets
Gratangen IL-Judo Gratangen IL-Judo
Harstad Judoklubb Harstad Judoklubb
Tromsø Judoklubb Tromsø Judoklubb
Tromsøstudentenes IL-Judo Tromsøstudentenes IL-Judo
Svalbard Turn - Judo Svalbard Turn - Judo
SK2035 Finnmark Judokrets
Alta Judoklubb Alta Judoklubb
Nordstjerna IL-Judo Nordstjerna IL-Judo
Talvik Judo Talvik Judo
Karasjok Judoklubb
10
Forbundsstyrets sammensetning 2009-2010
President
Vibeke Thiblin
Telefon (priv): 92660636
Epost-adresse: president@judo.no
Klubb: Ippon Judoklubb
Visepresident
Harald Monsen
Telefon (priv): 92 82 12 42
Epost-adresse: harald.monsen@lyse.net
Klubb: Sandnes Judoklubb
Styremedlem:
Svein Erik Rud
Telefon (priv): 928 08 411
Epost-adresse: svein.erik.rud@lyse.net
Klubb: Sandnes Judoklubb
Styremedlem:
Marius Ingum
Telefon (priv): 91512101
Epost-adresse: marius@ingum.net
Klubb: Ski Judo og Ju-jitsu Klubb
Styremedlem (trakk seg 22/4-2010):
Lill Merethe Tjeldvoll
Telefon (priv): 45253401
Epost-adresse: lill.tjeldvoll@judo.no
Klubb: Larvik Judoklubb
1. Vara (styremedlem fra 22/4-2010):
Frøydis Øren
Telefon (priv): 48066377
Epost-adresse: froidis.oren@gmail.com
Klubb: Nærøy Judoklubb
2. Vara:
Thom Hallum
Telefon (priv): 90658065
Epost-adresse: thom-hal@online.no
Klubb: Nesodden Judoklubb
11
Rapport NJFs styre 2009
Styremøter
Det ble gjennomført 10 styremøter i 2009. De 3 første møtene ble holdt av styret som satt fram
til Tinget 3. mai 2009, og de siste 7 møtene av styret som ble valgt på det samme Tinget. Referat,
møteplan og dagsorden fra samtlige FS møter ble lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
Det ble avholdt styreseminar på Rica Helsfyr Hotel i Oslo helgen 5.- 7. Juni 2009. Målet med
seminaret var at det styret som ble valgt på Tinget 3. mai 2009, skulle få en innføring i
styrearbeidet i NJF. Det er første gang det arrangeres et slikt seminar i NJF.
Presidenten gjennomførte utviklingssamtaler med alle styremedlemmene høsten 2009. Målet med
samtalene var å komme fram til en god arbeidsdeling og et godt samarbeid i styret.
Representasjon
Nasjonal representasjon
Styret vedtok og fulgte følgende representasjonsplan:
• Høststevnet, Sandefjord, 19. september: Lill Merethe
• Gradering, Oslo, 27. september: Vibeke Thiblin
• Dommerseminar, Trondheim, 2. oktober: Harald Monsen
• Trønder cup, Trondheim, 3. oktober: Harald Monsen og Vibeke Thiblin
• 830- cup, Kongsberg, 24. oktober: Marius Ingum
• Ippon Cup, Bærum, 7. november: Thom Hallum
• Nordenfjellsk mesterskap, Namsos, 14. november: Frøydis Øren
• Lag- NM, Levanger, 28. november: Vibeke Thiblin
I tilegg var styret representert på følgende arrangementer:
• Medlemsmøtet i Judo for fred, 13.- 15. mars, Vibeke Thiblin
• Klubbutviklingsseminar i Sandefjord, 5.- 6. september: Lill Merethe Tjeldvoll og Vibeke
Thiblin
• Regionalt klubbledermøte i Trondheim, 3. oktober: Vibeke Thiblin og Harald Monsen
• NIFs lov- og domsseminar, 30.- 31. oktober 2009: Vibeke Thiblin
• Medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 17. november: Vibeke Thiblin
Klubbrepresentasjon:
Styrets medlemmer gjennomførte i 2009 5 klubbesøk og 7 oppfølgingsmøter.
Vibeke Thiblin deltok på årsmøte i TX- kampsport klubb 15. november.
Styret vedtok høsten 2009 et sett med etiske retningslinjer for sitt representasjonsarbeid.
Internasjonal representasjon
NJF har vært representert på følgende internasjonale arrangementer:
• Møte i Nordisk ungdomskomité i København, 22.-24.mai: Lill Merethe Tjeldvoll
(styremedlem), Ida Ruiken (Ung- judo) og Alexander Lange (Ung- judo).
• Congress of European College of Sport Science (ECSS) i Oslo, 24-27. juni: Håvard
Hamarsland (UUK).
• IJF- kongress, ekstraordinær EJU- kongressen og Nordisk møte i Rotterdam, 23.- 26.
august: Harald Monsen (Vise- president)
• Judo for peace instruktørkurs i Burundi, 13.- 15. oktober: Jan Eirik Schiøtz (Honorær
President), Birgit Ryningen (JFF) og Nils- Petter Rudhaug (JFF)
• EJU- kongress i Düsseldorf, 28.november: Svein Erik Rud (Styremedlem)
Honorær President Jan Eirik Schiøtz har ved en rekke anledninger representert IJF med
bakgrunn i hans posisjon som direktør i Judo for Peace Commission.
12
Prioriterte saker:
Styret prioriterte arbeidet med følgende saker:
• Åpenhet og synlighet
• Styrking av organisasjonen
• Oppfølging av strategidokumentet 2009- 2011
• Markeds- og mediearbeid
• Omprofilering
• Utdanning
• Evaluering av landslag og NTG
Komiteer
Styret opprettet to nye komiteer, vedtok instrukser og utnevnte leder:
• Markeds- og mediekomiteen (MMK), leder Kjetil Olsen (Asker JK)
• Ung- judo (UJ), leder Ida Ruiken (Ålesund JK)
NJF hadde ved utgangen av 2009 10 styreoppnevnte komiteer:
• Dommerkomiteen
• Teknisk komité
• Stevne- og arrangementskomiteen
• Utdannings- og utviklingskomiteen
• Landslagskomiteen
• Honorær komiteen
• Markeds- og mediekomiteen
• Medisinsk psykologisk komité
• Ung- judo
• Judo for fred
I tilegg til 3 Tingvalgte komiteer:
Lovkomiteen, Valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Styreoppnevnte arbeidsgrupper og koordinatorer
Styret oppnevnte og vedtok mandat for:
Barne- og ungdomskoordinator: Stian Jespersen (NJJK)
Kata- koordinator: Ronald Guttormsen (Stålkameratene IL judogruppa)
EM- gruppe: Ledes av Harald Monsen (Vise- President)
Strategigruppe: Ledes av Vibeke Thiblin (President)
Tinget i 2009 valgte Jan Eirik Schiøtz til honorær President, og styret vedtok også et mandat for
denne rollen.
Strategiarbeidet
Evaluering a strategidokumentet 2009- 2012:
Styret har prioritert oppfølging av målene i strategidokumentet 2009- 2011, og gjennomførte en
evaluering høsten 2009 og en statusrapport ble lagt fram i november. Følgende konklusjon ble
trukket:
”Vi er godt i gang mot målet på forbundsutvikling (grønt), mye arbeid er igangsatt på kompetansehevnig og barneog
ungdomsidrett (oransje), vi er på idestadiet og har langt igjen på klubbutvikling (gult)”
Et sammendrag av evalueringsresultatene for 2009 finnes i tabellen under. Beltefargene er brukt
for å vise status på de ulike områdene:
13
Se hele evalueringsrapporten fra 2009 i vedlegg IX.
Utvikle nytt strategidokument 2011- 2014:
Styret har fullført arbeidet med å utvikle et utkast til strategidokumentet 2011- 2014 som legges
fram for vedtak på forbundstinget i 2011.
• I henhold til rutinene for strategiarbeidet opprettet styret en strategigruppe.
• Gruppa fikk et mandat til å lede arbeidet fram mot strategidokumentet 2011- 2014, som
styret skal legge fram for Tinget i 2011.
• Gruppa består av Vibeke Thiblin (President), Harald Monsen (Vise- President), Lill
Merethe Tjeldvoll (Styremedlem), Kristoffer Halmøy (Generalsekretær).
Økonomi
Regnskapet for 2009 viste et overskudd på kr 497.229,-.
Det tingvedtatte budsjettet for 2009 og 2010 påla styret å øke egenkapitalen med 100.000 kr pr år.
Pga det solide overskuddet i 2009, ble dette gjennomført på kun et år. Pr. 1.1.2010 var NJFs
egenkapital på kr. 896.263,-.
Regnskapet for 2009 er lagt ut på NJFs nettside.
Personal
I løpet av 2009 reduserte NJF sine ansatte ressurser fra 2,25 årsverk ved inngangen av 2009 til
kun 1 årsverk ved utgangen av 2009.
Kristoffer Halmøy har siden 2007 vært ansatt i 100 % stilling som generalsekretær. Han har i
2009 fortsatt sitt arbeid med å effektivisere forbundskontoret, har fokusert på å forbedre vårt
arbeid overfor til NIF og starte profesjonaliseringen av vårt markeds- og mediearbeid. Det har til
tider vært et stort arbeidspress, og generalsekretæren har jobbet 200 timer ulønnet overtid. Intern
statistikk viser at Halmøy i snitt mottar 36 og sender 26 mail pr dag, og at han daglig bruker 1
time i telefon på omlag 7 samtaler. Halmøy har i 2009 vært medlem av Fellestjenesteutvalget og
IT-utvalget i NIF.
Erik Otto Jacobsen ble i august 2007 engasjert av NJF som seniorrådgiver, og det ble inngått en
oppdragsavtale mellom NJF og Jacobsens firma for perioden 1.8. 2007- 1.8. 2011. Styret avsluttet
dette samarbeidet og sa opp kontrakten med virkning fra 1. oktober.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
14
I juni sa Jonas Mallo opp sin 75 % stilling som landslagstrener og fratrådte 1. september 2009.
Det ble høsten 2009 prioritert å gjennomføre en omfattende og grundig prosess for å få på plass
en ny trener, og på bakgrunn av dette ble en enige med Anders Dahlin om å inngå en kontrakt på
40 % stilling fom 1. Januar 2010.
Sykefraværet har vært lavt, og ikke hatt noen innvirkning på driften av NJF.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom NJFs
nettsider; www.judo.no. Sidene ble utvidet med flere blogger, blant annet styrets blogg og
landslagets blogg.
Både aktiviteten og besøkstallene for siden økte i 2009. 122.580 unike brukere var innom sidene i
2009, noe som er en vekst på over 20 % fra 2008. I 2008 ble det publisert 144 artikler på sidene, i
2009 hadde dette økt til hele 225 artikler.
I løpet av 2009 opprettet NJF sin egen side på Facebook.
15
Rapport NJFs styre 2010
Styremøter
Det ble gjennomført 8 styremøter i 2010. Protokoll, møteplan og dagsorden fra samtlige FS
møter ble lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no.
Representasjon
Nasjonal representasjon
Styret vedtok og fulgte følgende representasjonsplan:
Gradering Fredrikstad 12. juni Vibeke Thiblin
Gradering Trondheim 19. september Frøydis Øren
Høststevnet Sandefjord 25. september Marius Ingum
Trøndercup Trondheim 9. oktober Frøydis Øren
Trener 1 kurs Trønderlag Okt/nov Frøydis Øren
830- cup Kongsberg 30. oktober Marius Ingum
Ippon- Cup Bærum 13. november Marius Ingum
Gradering Oslo 20. november Thom Hallum
Lag- NM Sandnes 27. november Svein Erik Rud
I tilegg var styret representert på følgende arrangementer:
Arrangørforum i NJF 12. mars Vibeke Thiblin
Medlemsmøte i SFF 11. mai Vibeke Thiblin
Ledermøte NIF i Tromsø 28.- 29. mai Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
Medlemsmøte i SFF 18. august Vibeke Thiblin
Dialogmøte NIF 15. september Vibeke Thiblin
Fagseminar i Oslo 24. oktober Vibeke Thiblin
NIFs lov- og domsseminar 29. oktober Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
Foreldremøte ULL 13. november Vibeke Thiblin
Årsmøte i SFF 30. november Vibeke Thiblin
Klubb representasjon:
Styrets medlemmer gjennomførte 10 klubbesøk i 2010.
Administrasjonen arrangerte storklubbseminar i Oslo 4.- 5. desember. Her var de 12 største
klubbene invitert, og 10 deltok på seminaret. Målet med seminaret var å igangsette NJFs
storklubbsatsing og å skape en møtearena for erfaringsutveksling.
Styret vedtok og gjennomførte regionale klubbmøter i 4 soner:
Sone øst: Vibeke Thiblin På Ippon- cup 13. november
Sone midt: Frøydis Øren På Trønder- cup 9. oktober
Sone vest: Harald Monsen På Lag- NM 27. november
Sone nord: Thom Hallum På Bodø cup 5. februar 2011 (utsatt fra desember til
februar)
Jubileer:
NJJKs 50- års jubileum 22. oktober Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
30- års jubileum Steinkjer JK 11. september Vibeke Thiblin
16
Deltakelse på sentrale møter:
20. januar Møte med NORADs direktør Poul Engerg Pedersen Vibeke Thiblin
Mai – okt Diverse møter med Wang toppidrett Vibeke Thiblin, Stig Traavik
21. sept Anleggsmøte kampsportforbundet Vibeke Thiblin
11. november Møte kulturdep byråsjef for anlegg Ole Fredriksen Vibeke Thiblin
30. november Dialogmøte, Nasjonalt senter for trening og prestasjon Vibeke Thiblin
President Vibeke Thiblin har vært kampidrettenes representant i NIFs anleggspolitiske utvalg.
Internasjonal representasjon
NJF har vært representert på følgende internasjonale arrangementer:
Møte i Nordisk ungdomskomité i Oslo 29.- 31. januar Vibeke Thiblin, Ung- judo
EJU- kongress i Kiev 28.november Vibeke Thiblin
Honorær President Jan Eirik Schiøtz har ved en rekke anledninger representert IJF med
bakgrunn i hans posisjon som direktør i Judo for Peace Commission.
Prioriterte saker:
Styret prioriterte arbeidet med følgende saker:
• Åpenhet og synlighet
• Styrking av organisasjonen
• Daglig drift av komiteene
• Klubbutviklingsplan
• Oppfølging av strategidokumentet 2009- 2011
• Arbeid med nytt strategidokument 2011- 2014
• Markeds- og mediearbeid
• Omprofilering
• Den Norske Judoskolen
• Evaluering av landslag og NTG
• Ny budsjettstruktur
Komiteer
NJF hadde ved utgangen av 2010 9 styreoppnevnte komiteer:
• Dommerkomiteen
• Teknisk komité
• Stevne- og arrangementskomiteen
• Utdannings- og utviklingskomiteen
• Landslagskomiteen
• Honorær komiteen
• Markeds- og mediekomiteen
• Ung- judo
• Judo for fred
I tilegg til 3 Tingvalgte komiteer:
Lovkomiteen, valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Nedlagte komiteer:
Styret la i januar 2010 ned Medisinsk Psykologisk Komité.
Komitéseminar:
Administrasjonen arrangerte komitéseminar for alle komitéledere 19.- 21. november. Fokus på
seminaret var daglig komitédrift og effektivisering av denne. Inkludert møterutiner,
saksbehandling, budsjettstyring, styrekontaktrolle, strategisk virksomhet i komiteen, årskalender
og terminliste.
17
Strategiarbeidet
Evaluering av strategidokumentet 2009- 2012:
Styret har prioritert oppfølging av målene i strategidokumentet 2009- 2011, og gjennomførte en
evaluering høsten 2010 og en statusrapport ble lagt fram i november. Følgende konklusjon ble
trukket:
”Vi er godt i gang med arbeidet (grønt) både på kompetanseheving, barne- og ungdomsidrett og klubbutvikling, og
på forbundsutvikling er vi på god vei mot mål (blått)” Vi har således hatt en positiv utvikling på alle
innsatsområdene, og størst er utviklingen når det gjelder klubbutvikling (fra gult til grønt)”
Et sammendrag av evalueringsresultatene for 2009 og 2010 finnes i tabellen under. Beltefargene
er brukt for å vise status på de ulike områdene.
Se hele evalueringsrapporten fra 2010 i vedlegg X.
Utvikle nytt strategidokumentet 2011- 2014:
Styret har fullført arbeidet med å utvikle et utkast til strategidokumentet 2011- 2014 som legges
fram for vedtak på forbundstinget i 2011.
Strategigruppa:
Arbeidet ble ledet av strategigruppa, som ble utnevnt av og fikk sitt mandat fra styret. Gruppa
bestod av president Vibeke Thiblin, vise- president Harald Monsen, generalsekretær Kristoffer
Halmøy og utviklingskonsulent Lill Merethe Tjeldvoll. Gruppa har hatt 5 møter.
Prosessen:
• Arbeidet ble igangsatt med et strategiseminar 9.- 11. april der styret og alle komiteene var
med.
• Styret vedtok et første utkast til dokument i styremøte nr 6 2010, og sendte dette ut på
åpen høring i organisasjonen.
• Styret gjennomgikk høringsinnspillene og vedtok dokumentet som legges fram for
forbundstinget i 2011 i styremøte nr. 2011.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009 STATUS 2010
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
18
Resultatet:
• Kjerneverdiene er ytterligere konkretisert.
• Ansvarsfordelingen er klarere.
• Det er blitt enklere å måle.
• Omganget har økt og innholdet er blitt konkret.
• Bedre samsvar med NIF
• Bedre samsvar i NJF
Økonomi
Regnskapet for 2010 viste et overskudd på kr 489.563,-.
Pr. 1.1.2011 var NJFs egenkapital på kr. 1 385 827,-.
Regnskapet for 2010 er lagt ut på NJFs nettside.
Det store overskuddet skyldes at NJF de siste årene har hatt en utvikling der NJFs inntekter har
økt mer enn vi greier å øke utgiftene.
Personal
I løpet av 2010 økte NJF sine ansatte ressurser fra 1 årsverk ved inngangen av 2010 til 2,1 årsverk
ved utgangen av 2010.
Kristoffer Halmøy har siden 2007 vært ansatt i 100 % stilling som generalsekretær. Han har i
2010 spesielt fokusert på å legge til rette for effektivisering av den daglige driften av komiteene. I
tilegg har han arbeidet med å effektivisere forbundskontoret og bemanningsprosesser, og
forbedre vårt arbeid overfor NIF. Det har til tider vært et stort arbeidspress, og generalsekretæren
har jobbet 250 timer ulønnet overtid. Halmøy har i 2010 vært medlem av Fellestjenesteutvalget
og IKT-styringsgruppe i NIF.
Anders Dahlin ble ansatt i 40 % stilling som landslagstrener fom 1. Januar 2010.
Lill Merethe Tjeldvoll ble ansatt i 50 % stilling som utviklingskonsulent fra 22. april 2010. Hennes
ansvarsområder er klubbutvikling og utdanning.
Ena Strandli ble ansatt i 20 % stilling som koordinator for landslaget fra 16. august til 31.
desember. Hennes ansvarsområde er å koordinere landslagets reiseaktivitet. Midlene til å ansette
Ena Strandli ble hentet fra landslagskomiteens eget budsjett.
Høsten 2009 sa styret opp oppdragsavtalen med seniorrådgiver Erik Otto Jacobsen med virkning
fra 1. oktober 2009. NJF ble våren 2010 stevnet for urettmessig oppsigelse av avtalen. Det ble
inngått forlik i rettsmekling 8. desember 2010.
Sykefraværet har vært lavt, og ikke hatt noen innvirkning på driften av NJF.
19
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom NJFs
nettsider www.judo.no.
Både aktiviteten og besøkstallene for judo.no økte i 2010. Totalt var over 130.000 innom judo.no
i 2010, noe som er en økning på 7 % fra 2009. Det ble publisert 228 artikler på judo.no i 2010,
mot 225 i 2009.
I løpet av 2009 ble judo.no utvidet med flere blogger, blant annet styrets blogg og landslagets
blogg. I løpet av 2010 ble det publisert 122 blogginnlegg.
I 2009 fikk NJF egen profil på Facebook, og i løpet av 2010 hadde antallet medlemmer av sidene
økt til om lag 600.
20
Sammensetning av tingvalgte komiteer 2009-2010
Kontrollkomité:
Leder Eva Isaksen Trondheim Judokwai
Medlem Jan Erik Larsen Levanger Judoklubb
Medlem Nina Bråthen Kinsa Judoklubb
Vara Heidi Andersen Oslo Judoklubb
Vara Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lovkomité:
Leder Kurt Lier Oslo Judoklubb
Medlem Tore Brenne Levanger Judoklubb
Medlem Cecilie Lille Alta Judoklubb
Vara Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
Vara Eirik Lein Strand Levanger Judoklubb
Valgkomité:
Leder May Linn Hystad Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth Trondheim Judokwai
Medlem Hanne Myrnes Bodø Judoklubb
Vara Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
21
Rapporter fra tingvalgte komiteer 2009-2010
Rapport Lovkomiteen 2009
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2009. Komiteen har jobbet med én sak:
- Behandling av lovendringsforslag til forbundstinget 2009.
Kontakten begrenset seg til et par henvendelser pr. e-post (kontakt mellom de som satt i
komiteen frem til tinget). Etter tinget har det ikke vært noen kontakt.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2009, ut over reisekostnader i forbindelse med
forbundstinget i 2009.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Tore Brenne
Leder frem til tinget 2009, medlem etter tinget
(sign.)
Rapport Lovkomiteen 2010
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2010
Det ikke vært noen kontakt mellom medlemmene i 2010.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2010.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Curt A. Lier
Leder
(sign.)
22
Rapport Kontrollkomiteen 2009
23
Rapport Kontrollkomiteen 2010
24
Sammensetning av styreoppnevnte komiteer 2009-2010
Dommerkomiteen:
2009:
Leder Per-Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Medlem Sven-Ove Johansen, Krokstad Judoklubb
Medlem Thom Hallum, Nesodden Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb
2010:
Leder Per-Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Medlem Sven-Ove Johansen, Krokstad Judoklubb
Medlem Thom Hallum, Nesodden Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb (fra 14. mai 2010)
Judo for fred:
2009:
Leder Per-Einar Torbergsen, NTNUI-Judo
Nestleder Marit Øvstedal, Ippon Judoklubb
Økonomiansvarlig Nils Petter Rundhaug, NTNUI-Judo
Sekretær Anders Levoll, NTNUI-Judo
Styremedlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
Varamedlem Lars Kyllingstad, NTNUI-Judo
Varamedlem Vibeke Thiblin, Ippon Judoklubb
2010:
Leder Per-Einar Torbergsen, NTNUI-Judo
Nestleder Marit Øvstedal, Ippon Judoklubb
Økonomiansvarlig Nils Petter Rundhaug, NTNUI-Judo
Sekretær Anders Levoll, NTNUI-Judo
Styremedlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
Varamedlem Lars Kyllingstad, NTNUI-Judo
Medisinsk-psykologisk komité:
Leder Stig Bruset, Lier Judoklubb
Medlem Esther Myrebøe, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem Pål Herlofsen, Lier Judoklubb
Medlem Stephan Röhrl, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem Stian Jespersen, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Komiteen ble lagt ned 26. januar 2010.
Landslagskomiteen:
2009:
Leder Gøril Johansen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Landslagssjef Jonas Mällo, Kinsa Judoklubb
Medlem Stig Traavik, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
NTG Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Foreldrerepresentant Hanne Myrnes, Bodø Judoklubb
Utøverrepresentant Martin Thiblin, Ippon Judoklubb
25
2010:
Sportssjef Gøril Johansen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Landslagstrener Anders Dahlin, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ungdomstrener Jessica Thiblin, Ippon Judoklubb
Medlem Stig Traavik, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
NTG Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Foreldrerepresentant Frank Hermansen, Sandnes Judoklubb
Utøverrepresentant Mona Jacobsen, Nesodden Judoklubb
Stevne- og terminkomiteen:
2009:
Leder Hans Engebretsen, BK-Judo
Medlem Morten Bachmann, Ippon Judoklubb
Medlem Frøydis Øren, Nærøy Judoklubb
Medlem Tonje Mathisen, Trondheim Judokwai
2010:
Leder Hans Engebretsen, BK-Judo
Medlem Morten Bachmann, Ippon Judoklubb
Medlem Tonje Mathisen, Trondheim Judokwai
Medlem Håvard Myrnes, Bodø Judoklubb
Medlem Johnny Lund, Levanger Judoklubb
Teknisk komité:
2009:
Leder Rosalie A. Evans, TSI-Judogruppa
Medlem Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb
Medlem Roland Ruiken, Ålesund Judoklubb
Medlem Ronald Guttormsen, IL-Stålkammeratene-Judo
2010:
Leder Rosalie A. Evans, TSI-Judogruppa
Medlem Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb
Medlem Roland Ruiken, Ålesund Judoklubb
Utdannings- og utviklingskomiteen:
Leder Håvard Hamarsland, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Stian Jespersen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Honorær Komité:
Leder Eirik Lein Strand, Levanger Judoklubb
Medlem Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb
Medlem Rune Neraal, æresmedlem NJF
Medlem Alf Birger Rostad, Levanger Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb
Markeds- og mediakomiteen:
Leder Kjetil Olsen, Asker Judo Club
Fotograf Christian Wolff, Ippon Judoklubb
Medlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
26
Ung Judo:
Leder Ida Ruiken, Asker Judo Club
Medlem Gullik Gundersen, Ippon Judoklubb
Medlem Kristoffer Olsen, Fredrikstad Kampsportklubb
Komiteen ble opprettet 18. august 2009.
27
Rapporter fra styreoppnevnte komiteer 2009-2010
Rapport Medisinsk-Psykologisk Komité 2009
Komiteen har i løpet av 2009 fulgt opp og hjulpet de utøvere som har trengt eller bedt om hjelp,
råd og veiledning.
Esther deltok på EJUs Medical seminar på Malta, med fokus på dopingproblematikk og nye
medisinske regler.
Høsten 2009 ble komiteen oppløst fra sin eksisterende form. En del av medlemmene har gått inn
i andre komiteer, slik at tjenestevei blir kortere, og terskelen for å benytte seg av tilbudet blir
lavere.
Alle tidligere medlemmer har sagt seg villig til å hjelpe NJF videre ved behov for deres
kompetanse.
Marius Ingum
Styrekontakt Medisinsk –psykolgisk Komité
28
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2009
Komiteen har gjennomført møter med alle samarbeidspartnere i forhold til oppdragsavtaler i
2009.
Disse er :
• Jessica Wåhlstedt, beltehefte til gult og oransje.
Gult er levert.
• Ane Ofstad Presterud, beltehefte til grønt og blått
• Martin Thiblin, kapittel og økt for grep til trener
2. 100 øvelser til øvelsesbank. Begge levert.
• Therese Winger, hjelpetrenerkurs
• Anne-Grethe Hermansen, katakapittel,
instruktørmanual og øktplaner til trener 1
I tillegg har komiteen holdt møter angående den nye leders overtagelse av komiteen og
barneidrettskoordinatorens oppgaver.
Utviklingsarbeid:
Knøttejudo:
• Det er gjort en avtale med Stian Jespersen om at han skal utvikle et kursopplegg for
aldersgruppen 6- 8 år, kalt judoskolen i løpet av 2010.
Trener 1:
• Førsteutkastet til kapittel om funksjonshemmede er levert og godkjent.
• Førsteutkastet til instruktørveiledningen om judo for funksjonshemmede er levert og
godkjent.
• Førsteutkast til kapittel om kata er levert. Det har vært på høring til Kent Westerby og
Ronald Guttormsen og blitt godkjent.
• Førsteutkast til instruktørveiledningen om kata er levert. Det har blitt sendt på høring til
Kent Westerby og Ronald Guttormsen og er godkjent.
Trener 2:
• Førsteutkastet til trener 2 ble lagt ut på høring i forkant av tinget
• Utkast til kapittel om skader og førstehjelp er levert og godkjent
• Utkast til kapittel om treningsplanlegging, ressurstrening og kosthold er levert og
godkjent
• Kapittel og praksisøkt i kumi-kata er levert og godkjent
• Disposisjon for kapittel om kata er levert
Konsepter:
• Beltehefte for gult er ferdig utviklet og trykket. Ble delt ut til samtlige klubber på Tinget i
mai.
• Belteheftet for oransje er levert og godkjent. Er i lay out prosess hos MMK.
• Heftene for grønt og blått er under utvikling
• Utkast til hjelpetrenerheftet skulle leveres før 30.12.2009, men har ikke blitt levert.
• Arbeidet med øvelsesbanken er startet og de 100 første øvelsene er samlet inn,
kategorisert og beskrevet.
Saksbehandling:
• UUK har i samarbeid med de andre komiteene som gir ut lisenser eller grader (TK og
DK) blitt enige om og laget retningslinjer for realkompetansevurdering av medlemmer
som søker om dispensasjon.
• UUK har behandlet 2 saker om trener 1 lisenser med de nye retningslinjene.
29
Annet:
• Forsøk på samarbeid med TK og DK. Det ble holdt to møter, men samarbeidet ble ikke
videreført etter tinget.
• Gjennomført en vurdering av hvor UUK står ift de målene som er satt i NJFs
strategidokument.
• Det er satt i gang et samarbeid med landslaget ang utviklingen av en utviklingstrapp.
• Styret vedtok høsten 2009 å gi UUK ansvaret for katautdanningen i NJF.
Aktivitet
Knøttekurs:
DATO INSTR. ANT.
KLUBBER
ANT. DELT. ANT.
LISENSER
Oslo Stian Jespersen 6 14 14
TIL
SAMMEN
6 14 14
Trener 1 kurs:
DATO INSTRUKTØR Helg
1
Helg
2
Helg
3
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LISENSER
Bærum 27. februar-1.
mars, 20.-22.
mars, 17.- 19.
april.
Jessica
Wåhlstedt
34 25 26 12 36 27
Fredrikstad 11. – 13. Sept
13-15. Nov
Kim Mathiasen 22 19 5 23
Tromsø 30. jan - 1.feb
21 - 23. Feb
13.- 15. mars
Anne-Grethe
Hermansen
9 10 8 1 11 10
TIL
SAMMEN
65 48 34 18 70 37
Trener 2:
DATO INSTR. Helg
1
Helg
2
Helg
3
Helg
4
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LIS.
Trondheim 17-19.apr
5-7.jun
25-27.sep
30. okt-1nov
Vibeke
Thiblin
Håvard
Hamarsland
Stig Atle
Frey
8 9 8 7 5 9 4
TIL
SAMMEN
8 9 8 7 5 9 4
30
Annet:
DATO ANT. DELTAKERE STATUS
Oppdaterings-
Seminar for trenere
6. juni 15
Katasamling 11-13 des 19
Deltakelse på internasjonale kurs og konferanser:
26. juni ECSS, Håvard Hamarsland
Kostholdsforedrag på OLT, Håvard Hamarsland
1.- 5. oktober EJU utdanningsseminar på Malta, Håvard Hamarsland og Jessica Wåhlstedt
Deltagere på Trener-1 kurs i Fredrikstad.
31
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2010
Komiteen har gjennomført møter med samarbeidspartnere i forhold til oppdragsavtaler og
utviklingsarbeid i 2010. Disse er :
• Jessica Thiblin
• Vibeke Thiblin
• Pål Herlofsen
Utviklingsarbeid:
Knøttejudo:
• Det jobbes fortsatt med å få ferdig judoskolen 6-8 år. Stian Jespersen vil få ny kontrakt
fra 2011.
Trener 1:
• Trener 1 ble gjennomgått og diskutert på oppdateringsseminaret. De nye kappitlene ble
presentert for instruktørene. Diskusjonen vil danne grunnlaget for en kommende
oppdatering.
Trener 2:
• Stig Atle Frey har fått i oppgave å skrive modulen om teknisk utvikling og kapittelet og
coaching i judo.
Konsepter :
• Det er satt i gang et arbeid med å utvikle et konsept med mental trening i trener 1 og
trener 2. Pål Herlofsen er prosjektleder.
• Arbeidet med en utviklingstrapp for norsk judo er igangsatt med Gøril Johansen som
prosjektleder
• Øvelsesbanken har fått 100 nye øvelser
• Grønnbelteheftet er ferdig.
Saksbehandling:
• UUK har behandlet en søknad om trener 1 lisens.
Annet:
• UUK arrangerte en judospesifikk del under den store kurshelgen.
• UUK arrangerte et oppdateringsseminar for trener 1 instruktørene.
Aktivitet:
Knøttekurs:
DATO INSTR. ANT.
KLUBBER
ANT. DELT. ANT.
LISENSER
Sandnes 29-30. okt. Stian Jespersen 2 8 8
TIL SAMMEN 2 8 8
32
Trener 1 kurs:
DATO INSTRUKTØR Helg
1
Helg
2
Helg
3
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LISENSER
Fredrikstad 8-10. jan Kim
Mathiassen
16 5 23 16
Stavanger 15–17. jan
19–21. feb
19–21. mars
Lars
Kyllingstad
16 17 16 3 17 16
Bodø 16 – 18. apr
29–31. mai
11.-13. juni
Anne-Grethe
Hermansen
11 13 12 2 15 12
Trondheim 01. - 03. okt
22. - 24. okt
05.- 07. nov
Roland Ruiken 14 13 12 6 14 13
TIL
SAMMEN
41 43 56 16 68 57
Trener 2:
DATO INSTR. Helg
1
Helg
2
Helg
3
Helg
4
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LIS.
Trondheim 17-19.apr
5-7.jun
25-27.sep
30. okt-1nov
Vibeke
Thiblin
Håvard
Hamarsland
Stig Atle Frey
8 9 8 7 5 9 7
TIL
SAMMEN
8 9 8 7 5 9 7
Annet:
DATO ANT. DELTAKERE STATUS
Oppdaterings-
Seminar for trenere
10-12. sept 8
Den store kurshelgen 22-24. okt 23
Deltakelse på kurs og konferanser:
29.sept NFEs høstseminar: Ernæring, trening og prestasjon
Trener-1 kurs i Bodø.
33
Rapport Dommerkomiteen 2009
Dommerkomitéen (DK) har hatt løpende kontakt på telefon, e- post og i møter i hele perioden.
Det har vært avholdt møter bl.a.i forbindelse med dommerseminar og NM. Totalt har det vært 4
komitémøter. DK har stått for uttak av dommere til begge NM og Nordisk Mesterskap i Finland.
DK har også vært representert ved alle Norges Cup stevner i 2009. Den norske utgaven av de
Internasjonale kampreglene har blitt løpende oppdatert og lagt ut på judo.no.
Thom Hallum gikk opp til IJF- B lisens i Celje, Slovenia og besto eksamen.
Utdanning:
Det ble avholdt 3 C- dommerkurs og 2 ”Innføring i dommerrollen” i løpet av 2009:
13- 14/ 02, Nesodden (Sone Øst)- 10 deltagere. Instruktører: Per.- Arne Grime, Thom Hallum
27- 28/ 03, Ålesund (Sone Midt)- 11 deltagere. Instruktør: Vidar Strøm
25- 26/ 09, Sande (Sone Sør)- 5 deltagere. Instruktør: Sven-Ove Johansen
11 og 18/03, ”Innføring i dommerrollen”.
For unge, viderekomne utøvere. Prøveprosjekt for utøvere i alderen 12- 16 år, 3 mon eller høyere
gradert i Ippon JK.. Kan dømme i barnestevne (Jubapool) under veiledning. Instruktør: Thom
Hallum
28/ 10 og 4/11, ”Innføring i dommerrollen” i Ippon JK. Instruktør Thom Hallum
22- 23/ 05, EJU dommerseminar ble avholdt i Chisinau, Moldova.
Norske representanter var Sven-Ove Johansen og Thom Hallum
02- 04/ 10, NJF Dommerseminar ble avholdt samtidig med Trønder Cup.
15 deltagere foruten DK, hvorav hele 5 deltagere fra Levanger. Bra med mange dommere, men
selv om mange dommere også er trenere så er ”rene” trenere/ coacher fullstendig fraværende i et
viktig fora. For landslagstrenere burde dette seminaret være obligatorisk, det samme for trenere i
klubber som ikke har dommere representert.
27-28/11, 1 dommer har bestått nasjonal B lisens: Harald Dørum Nidaros JK
12/12, Tilstede ved LL Trening T Hallum og P A Grime informerte om de nye regler som
kommer fra 2010.
Internasjonal representasjon:
Januar:
WC Sofia (k), Bulgaria. Sven-Ove Johansen
Åpen Belgisk (h), Visé Belgia. Petter Grime. Thom Hallum
Februar:
WC Budapest (h), Ungarn. Harald Monsen
WC Wien (k), Østerrike. Sven-Ove Johansen
WC Warszawa (h), Polen. Sven-Ove Johansen
Matsumae Cup, København, Danmark. Thom Hallum, Ådne Lie, Arild Maka
34
Mars:
Int. Maters Bremen (h), Tyskland. Petter
Grime, Thom Hallum. Supervisor: Per-Arne
Grime
April:
Swiss Open (h), Baar/ Zug, Sveits. Thom
Hallum
Mai:
Nordisk Mesterskap, Vantaa, Finland. Thom
Hallum, Marius Ingum
EJU dommerseminar, Chisinau Moldova:
Sven-Ove Johansen, Thom Hallum
Juni:
WC Madrid (d), Spania: Harald Monsen
Dax Cup, Celje, Slovenia: Thom Hallum
IJF- B lisens, Celje, Slovenia. Thom Hallum
Juli:
EYOF, Tampere, Finland. Sven-Ove Johansen
September:
Swedish Open Jr. Stockholm, Sverige. Ådne Lie. Thom Hallum
WC Birmingham, England: Per Arne Grime. Sven-Ove Johansen
Oktober:
Swedish Open, Borås, Sverige: Thom Hallum, Sven-Ove Johansen
November:
EM U23, Tyrkia. Sven-Ove Johansen
Desember:
Grand Slam Tokyo, Japan. Sven-Ove Johansen.
Den internasjonale representasjonen i 2009 har vært stor for flere av dommerne. Det er ikke bare
tid, men også store kostnader forbundet med dette. For DKs medlemmer har egenandel i 2009
vært følgende:
Per Arne Grime: Ca.kr. 5000,-
Sven-Ove Johansen: Ca. kr. 24.000,- inkl tur til Grand Slam i Japan
Thom Hallum: Ca. kr. 20.000,-
Egenandel for Internasjonal representasjon for øvrige dommere er ca. kr. 20.000,-
DK lager og gjennomgår DVD eks. til dommerseminar og til NM ind. og NM lag.
DK har nå i år for første gang tatt i bruk Care-systemet. Dette er et system hvor kamper blir
filmet og overført til PC med forsinkelse. Med dette systemet er det mulig for DK å analysere
situasjoner underveis i kampene og gi tilbakemelding, evt. korrigere dommeravgjørelser. Systemet
brukes også av EJUs dommerkommisjon.
Grime Jr. og Sr. prøver å finne frem i Tyskland.
35
Rapport Dommerkomiteen 2010
Dommerkomitéen (DK) har hatt løpende kontakt på telefon, e- post og i møter i hele perioden.
Det har vært avholdt møter i forbindelse med dommerseminar, NM, Ippon Cup og
juleavslutning. DK har stått for uttak av dommere til begge NM og til Nordisk Mesterskap på
Island. DK har også vært representert ved alle Norges Cup stevner i 2010 med unntak av 830-
Cup, hvor Harald Monsen (tidligere DK) var hoveddommer i DKs fravær. Høst 2010 var det ny
ordning hvor DK har stått for uttak av dommere til NC- stevner.
I forhold til strategiene for 2010 har DK startet arbeidet med å utvikle kvinnelige dommere. Ikke
bare 2, men 3 aktive kvinnelige dommere fra sone Øst har vi hatt gleden av inneværende år.
Dette er en god utvikling, og flere er på gang. Vi er spesielt spent på utviklingen i Sone Midt, som
virkelig har hatt mange deltagere på kurs i 2010. I tillegg har DK selv også fått et kvinnelig
medlem, og vi ønsker Ane O. Presterud hjertelig velkommen som medlem. Hennes fokus vil
være nettopp kvinner og ungdom, og det blir spennende å følge utviklingen videre. Vi har også
holdt kurs i sone Nord med Sven- Ove Johansen og Thom Hallum som instruktører, i det som er
verdens nordligste judoklubb: Svalbard. Videre ligger utviklingstrappen ute på judo.no og
kursmateriellet er sendt MMK for ny layout. Roland Ruiken gikk opp til nasjonal A-lisens under
lag- NM i Sandes.
Også på den internasjonale arena har det vært en flott utvikling, og belønningen kom selvfølgelig
da Petter Grime gikk opp til IJF- B lisens i Hamburg, Tyskland i august og besto eksamen. Han
er nå en av Europas yngste IJF- dommere. Som vanlig har norske dommere deltatt på EJUs
dommerseminar, og vi holder tritt med utviklingen i resten av Europa. Som et tydelig bevis på
det siste ble også Per- Arne Grime uttatt og deltok under EM U20 i Bulgaria i september. Vi har
flere dommere som er kvalifisert for World Cup, og flere dommere representerer Norge ute med
å få høyere klassifisering gjennom Europa Cup stevner. All internasjonal aktivitet bidrar til å
utvikle norske dommere til det bedre, og det vil selvfølgelig også komme hjemlige stevner til
gode.
DK søker samarbeid spesielt med LLK og landslagstrener Anders Dahlin, og det er av betydning
at vi har utøvere og dommere på de samme stevnene. I Norge er det spesielt SAK som er en
viktig samarbeidspartner. DK tar nå ut dommere til både NM og NC- stevner, og kravene i
Stevnereglementet søkes oppfylt så langt det lar seg gjøre.
Utdanning:
Det ble avholdt 4 C- dommerkurs og 1 ”Innføring i dommerrollen” i løpet av 2010.
12- 13/ 02, Nesodden (Sone Øst)- 15 deltagere. Instruktører: Per- Arne Grime, Thom Hallum
19-20/ 02, Levanger (Sone Midt)- 17 deltagere. Instruktør: Alf B. Rostad og Eirik Lein Strand
03- 04/ 08, Kongsberg/ Viking Camp (Sone Sør)- 14 deltagere. Instruktør Hans Engebretsen
17- 18/ 09, Longyearbyen (Sone Nord)- 11 deltagere. Instruktør: Sven-Ove Johansen og Thom
Hallum
07 og 14/ 04, ”Innføring i dommerrollen”.
For unge, viderekomne utøvere. Prøveprosjekt for utøvere i alderen 12- 16 år, 3 mon eller høyere
gradert i Ippon JK. Kan dømme i barnestevne (Jubapool) under veiledning. Instruktør: Thom
Hallum
12- 13/ 03, EJU dommerseminar ble avholdt i Carovigno/ Puglia i Italia.
Norske representanter var Thom Hallum og Petter Grime.
36
15- 17/ 10, NJF Dommerseminar ble avholdt samtidig med Trønder Cup.
20 deltagere foruten DK, hvorav hele 13 deltagere fra Sone Midt, 4 fra sone Vest, 2 fra sone Øst
og 1 fra sone Sør. Bra med mange dommere, men selv om mange dommere også er trenere så er
”rene” trenere/ coacher fullstendig fraværende i et viktig fora. For landslagstrenere burde dette
seminaret være obligatorisk, det samme for trenere i klubber som ikke har dommere representert.
Internasjonal representasjon:
Januar:
Åpen Belgisk (h), Visé Belgia: Per- Arne Grime, Petter Grime og Marius Ingum
Februar:
WC Warzawa (k), Polen: Thom Hallum
WC Praha (h), Tsjekkia: Per- Arne Grime
WC Wien (h), Østerrike: Harald Monsen
Mars:
EJU Dommerseminar Puglia Italia: Thom Hallum, Petter Grime
Mai:
Nordisk Mesterskap, Reykjavik, Island: Petter Grime, Margrethe Karlsen
British Open (EC), London England: Thom Hallum
Juni:
WC Tallinn (d), Estland: Per- Arne Grime
Dax Cup (EC), Celje, Slovenia: Thom Hallum
August:
German Open (EC) Hamburg, Tyskland: Petter Grime, Margrethe Karlsen. Veileder: Thom
Hallum
IJF-B lisens til Petter Grime.
September:
EM jr. Sofia, Bulgaria: Per- Arne Grime
Swedish Open Jr. Stockholm, Sverige. Petter Grime, Arild Maka, Ådne Lie, Marius Ingum og
Thom Hallum
Oktober:
WC Birmingham (k), England: Per Arne Grime.
WC Minsk (h), Hviterussland: Sven- Ove Johansen
EC SWOP, Borås, Sverige: Thom Hallum, Petter Grime
Desember:
Sundsvall Cup, Sverige: Knut Aarvik, Jørgen E. Hansen, Jakob Grønhaug, Ingebjørg Holbø, Iver
Tronstad, Udo Heinrich Lieber, Vidar Moe, Einar Kjølstad, Jørgen Hillestad.
Den internasjonale representasjonen i 2010 har vært stor for flere av dommerne. Det er ikke bare
tid, men også store kostnader forbundet med dette. For DKs medlemmer har egenandel i 2010
vært følgende:
Per Arne Grime: Ca.kr. 10.000,-, pluss 7 feriedager
Sven-Ove Johansen: 5000,- pluss 2 feriedager
Thom Hallum: Ca. kr. 10.000,- pluss 9 feriedager
37
På DK budsjett 2010 var det også satt av kr. 5000,- i reisestøtte til 4 dommere i forbindelse med
SWOP jr.
DK lager og gjennomgår DVD eks. til dommerseminar og til NM ind. og NM lag. Fra og med
Ippon Cup 2010 ble det også tatt i bruk et nytt, egenutviklet videosystem tilsvarende EJUs Care
system, for evt. korrigering og utvikling av våre dommere. Takk til Ole- Petter Vikene (Oslo JK)
og hans kollegaer som har utviklet programmet og sørger for at det fungerer optimalt.
For DK
Per- Arne Grime, leder DK.
Thom Hallum i aksjon under World Cup, Warsawa.
38
Rapport Landslagskomiteen 2009
Møter:
Det ble avholdt møte i forbindelse med NM 2. mai der vi diskuterte komiteens arbeid, utvikling
av landslaget, involvering av regionene, optimalisering av landslagsdriften, økonomi og
strategier/planer. For øvrig har en rekke saker av både praktisk, sportslig, og overordnet
strategisk art vært drøftet daglig via e-post og telefon. Det er lagt opp til at det meste av
kontakten skal foregå på denne måten for å spare midler og av logistiske hensyn.
Komiteen har jobbet med følgende saker:
- Utforming av strategier for LL
- Utforming av spilleregler for utøvere, trenere og ledere
- Utforming av Målprosessdokument
- Oppstart av arbeid med strategier for 2012 og 2016
- Utarbeiding av søknad til OLT for 2010
- Oppretting av tettere kontakt til OLT
- Oppstart av arbeid med å integrere NTG tettere i LL-arbeidet
- Iverksetting av konkrete tiltak for optimalisering av LL-drift (omstrukturering)
- Utarbeiding av maler for informasjon, evaluering, uttak og ulikt materiale
- Utarbeiding av standard prosedyrer for aktivitet
- Oppretting av samarbeid med andre komiteer, herunder UUK, Dommerkomiteen m fl.
- Rekruttering av nye personer til landslagsarbeidet
- Oppretting av tettere kontakt med regioner og klubber
- Knytting av kontakter internasjonalt
- Ansettelse av ny landslagstrener etter at forrige trener fratrådte 1. september 2009
LLK har i tillegg ivaretatt driften av Landslaget og holdt kontakt med utøverne for å holde
aktiviteten i gang i den ekstraordinære perioden LL har vært uten trener. Dette arbeidet har
inkludert både administrative-, trener- og coachoppgaver. LLK har lagt opp til en transparent
tilnærming der mye informasjon har vært gitt til utøvere, foreldre og støtteapparat.
I forbindelse med ansettelse av ny landslagstrener har LLK vektlagt en profesjonell og ryddig
fremgangsmåte der tydelig informasjon jevnlig har blitt gitt på nettsiden. LLKs arbeid har blitt
utført gjennom et meget godt og nært samarbeid til forbundskontoret og president. Vi er tilfredse
med at Landslagets utøvere tross vanskelige forhold, har oppnådd svært gode resultater i 2009.
Økonomi:
Landslagskomiteens budsjett
for 2009 er i balanse
Med hilsen
Norges Judoforbund
Landslagskomiteen
Gøril Johansen
Leder
(sign.)
For oversikt over resultater,
se vedlegg III. Aserbajdsjans landslag på besøk i Norge
39
Rapport Landslagskomiteen 2010
Møter:
LLK er stadig svært involvert i Landslagets daglige drift, og drøfter daglig en rekke saker av både
praktisk, sportslig, og overordnet strategisk art via e-post og telefon.
Komitémøter:
Det ble avholdt møte i forbindelse med NM i Oslo 20. mars, der hele komiteen var til stede. Her
ble komiteens arbeid, utvikling av landslaget, involvering av regionene, optimalisering av
landslagsdriften, økonomi og strategier/planer, samt NTG diskutert.
Administrasjonsmøter:
LLK har avholdt 6 administrasjonsmøter på forbundskontoret med den hensikt å forbedre
koordineringen av landslaget, herunder økonomiske spørsmål. Styrekontakt, generalsekretær,
komité leder, landslagstrener og koordinator har deltatt på møtene.
Andre møter:
LLK hadde foreldremøte for ungdomslandslaget i Nadderudhallen (Bærum) 13. november.
Det ble gjennomført fellesmøte med alle utøverne ifm landslagssamling 1.- 4. Januar, samt på
flere torsdagstreninger og riksrandorier.
Det har blitt avholdt orienteringsmøter med klubber og soner.
LLK har tett kontakt med og har hatt månedlige møter med Olympiatoppen.
Sportslig kontakt og ULL trener har deltatt på møter med Wang toppidrett
Komitéleder deltok på NJFs strategiseminar 9.- 11. april og på NJFs komitéseminar 20.- 21.
november.
Komiteen har jobbet med følgende saker:
- Daglig drift av landslaget inkl. koordinering av aktivitet og budsjettkontroll
- Assistere og veilede ny landslagstrener
- Arbeid med utviklingstrapper
- Etablering av tett kontakt til Olympiatoppen
- Arbeid mot klubber og regioner, økt dialog og samarbeid
- Arbeid med å integrere NTG tettere i LL- arbeidet og evaluere NTG og landslaget
- Sportslig kvalitetssikring av igangsettingen av judo ved Wang toppidrett
- Knytting og pleie av kontakter internasjonalt
- Igangsetting av tiltak på teknisk basistrening for barn for å stille vår kompetanse til
rådighet og ”avmystifisere” landslaget, ”Landslagets barnesamlinger” avholt i Alta og i
Sandnes.
Økonomi:
LLK har hatt et budsjett i 2010 på kr. 940.000, dette etter en tileggsbevilgning på 180.000 kr
våren 2010. Det er en utfordring å jobbe mot de høye mål som er satt med såpass små ressurser.
Det har vært høye egenandeler for utøverne. LLK regnskap for 2010 gikk i balanse.
Alle midlene har gått til aktivitet (samlinger og konkurranser for utøverne, samt lønn til LL-trener
og honorar til ULL-trener).
40
Samlinger:
Lukket landslagssamling i Oslo 1.- 4. januar
Lukket landslagssamling i Oslo 5.- 7. februar
Riksrandori i Bærum 5.- 7. mars
Landslagssamling på Nesodden 18.- 20. juni
Riksrandori i Oslo 3.- 5. september
Landslagets barnesamling i Alta 2.- 4. desember
Riksrandori i Sandnes 10.- 12. desember
ULL trener har holdt samling for ungdommer ifm en rekke Norges- cup stevner.
Ungdomslandslaget:
Vi har utviklet og hatt fokus på en bred teknisk utdanning og utvikling for utøverne. Det er blitt
laget en teknisk test som alle utøverne har fått en scoring på med tilbakemelding om hva de bør
ha fokus på fremover. Vi ønsker å sette en standard for hvordan judo skal utføres i Norge og
dette sprer seg i landet.
Kampteknisk sett har vi hatt fokus på å delta på stevner som vi går vinnende ut av med antall
kamper. Vi har god fremgang og vinner mange kamper. Utøverne sitter igjen med medaljer og en
god følelse av fremgang.
Vi har hatt fokus på å styrke kjernemuskulaturen for å unngå skader. Flere utøvere med kneproblemer
er pga dette ikke lengre så plaget av knærne at de må stå over trening. Vi har hatt
fokus på å sette utøvernes trening i system og har sett resultatene av dette gjennom året som er
gått.
Utøverne er blitt synliggjort ved intervjuer på judo.no og på mange samlinger rundt om i landet.
Utøverne jobber hardt med spillereglene og oppleves som inkluderende ovenfor utøvere som
ikke er på landslaget.
Avslutning:
LLK har vært opptatt av å få i gang og assistere landslagstrener Anders Dahlin. Dette arbeidet
har inkludert både administrative-, trener- og coachoppgaver. LLK har lagt opp til en transparent
tilnærming der mye informasjon har vært gitt til utøvere, foreldre og støtteapparat. Komiteens
arbeid er blitt utført i nært og godt samarbeid
til forbundskontoret og president. Vi er
tilfredse med at Landslagets utøvere har
oppnådd gode resultater i 2010 og at laget er i
stadig sportslig utvikling.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Landslagskomiteen
Gøril Johansen
Leder
(sign.)
For oversikt over resultater,
se vedlegg IV.
Martin Thiblin vinner Europacup i Sarajevo.
41
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2009
På NJF sitt ting på Bolkesjø 3.mai ble to av medlemmene i komiteen valgt inn i forbundsstyret.
Lill Merethe Tjeldvoll ble dermed tvunget til å forlate komiteen, men er heldigvis vår
styrekontakt. Hun har også bidratt noe til komiteens arbeide etter at hun gikk over i FS. Frøydis
Øren fortsatte i komiteen siden hun er varamedlem i FS, noe vi setter stor pris på. Som erstatning
for Lill Merethe har vi fått inn Tonje Mathisen fra Trondheim Judo Kwai. Vi er dermed en av de
få komiteene som ikke sliter med å tilfredsstille kravene til kvinneandel.
Komiteen har avviklet sine møter via Skype denne høsten, og det fungerer nå tilfredsstillende. Vi
har i tillegg avgjort en del hastesaker via mail, og dette har også fungert greit.
Målsettinger - kommentarer
SAK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
I år gjennomførte vi arbeidet med revisjon av stevnereglementet i god tid til å få dette
ferdig godkjent av FS allerede i november. Før sommeren hadde generalsekretæren gjort
en stor innsats med å flytte deler av reglementet ut i vedlegg. I tillegg behandlet komiteen
innsendte forslag fra Jessica Wåhlstedt (Ippon JK), og det dukket også opp noen forslag
underveis i prosessen.
SAK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og –funksjonærer.
På denne fronten har det skjedd alt for lite. Leder har utarbeidet et mindre kursopplegg
for stevneansvarlige som skal prøves ut på NJJK i forbindelse med NM våren 2010.
SAK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, gjøre dem kjent, og tildele
NC etter disse kravene.
De som nå har NC status har hatt dette i en del år, og vi føler at flere av disse er på riktig
vei. Nytt evalueringsskjema er utarbeidet som en hjelp i denne prosessen.
STK har hatt observatører på alle NCup-stevner i 2009.
SAK skal behandle søknader til NM og innstille til FS.
Lag NM høsten 2009 ble arrangert av Levanger. Individuelt NM 2010 skal arrangeres av
NJJK.
Sandnes arrangerer lag NM høsten 2010.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind. NM Ungd. Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Totalt
2004 23 60 10 33 13 77 216
2005 17 48 12 42 19 83 221
2006 15 43 11 38 14 65 186
U17 U15 U17 U15
2007 16 42 12 37 10 12 23 38 190
2008 7 42 13 39 6 18 28 36 189
2009 14 41 13 40 13 11 32 33 197
42
NM SR Lag NM JR Lag NM U17 Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix Totalt
2004 4 9 - - 3 - 7 - 23
2005 4 8 5 - 4 2 9 - 32
2006 2 5 5 - 4 - 7 2 25
2007 3 8 6 - 8 - 5 2 32
2008 - 7 5 - 5 - 3 - 20
2009 3 4 4 - 3 - 4 - 18
(Bare deltagere som stilte til start er tatt med i oversikten. Deltagere i åpen klasse er ikke med
dersom de er med i en av de individuelle klassene)
Med hilsen
Hans Engebretsen
Fung. leder
Stevne- og Terminkomiteen
Resultater NC og NM 2009, se vedlegg I.
Vårspretten arrangeres på Bøler i Oslo.
43
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2010
Også dette året har vært preget av store endringer i SAK sin sammensetning. Siden Frøydis Øren
også forlot komiteen siden hun gikk fra vara til fast medlem i Forbundsstyret har komiteen vært
på jakt etter nye medlemmer. Vi var derfor svært glad for at det i september lyktes oss å få inn to
nye og kompetente medlemmer. Johnny Lund vil få hovedansvaret for den årlige oppdateringen
av Stevnereglementet.
Komiteen har kun hatt ett ordinært møter i løpet av året, men har avgjort saker via mail og
telefon. Siden komiteen har hatt bare tre medlemmer det meste av året har dett fungert greit. Det
ordinære møtet ble brukt til diskusjon om oppdatering av stevnereglement, og møtet foregikk via
Skype.
Målsettinger - kommentarer
SAK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
I år kom prosessen med revidering av SR litt sent i gang, men det kom innspill fra tre
personer innen fristens utløp 15. november, som komiteen behandlet.
SAK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og –funksjonærer.
På denne fronten har det dessverre ikke skjedd noe i 2010. Komiteen har dessverre ikke
hatt kapasitet ut over det som har vært nødvendig for å gjennomføre løpende oppgaver i
forbindelse med SR, NM og Norgescup.
SAK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, gjøre dem kjent, og tildele
NC etter disse kravene.
De samme arrangørene har hat Norgescup-status i mange år, og klubbene har mye rutine,
men kvaliteten kan fortsatt heves. Vårens individuelle NM ble avviklet på en meget flott
måte av NJJK. De gjorde et meget godt forarbeide, og gjennomførte et flott arrangement
med sin leder May Linn Hystad i spissen.
STK har hatt observatører på alle NCup-stevner i 2010, og alle arrangører har sendt inn
rapportskjema.
SAK skal behandle søknader til NM og innstille til FS.
Lag NM høsten 2010 ble arrangert av Sandnes Judoklubb. Individuelt NM 2010 skal
arrangeres av Levanger Judoklubb, og lag NM av Sandefjord Judoklubb.
I tillegg til dette har NJF søkt etter arrangør til Nordisk som skal gå i mai, men her har
ingen meldt seg, og NJF må derfor ta hovedansvar, med hjelp av klubber til praktiske
oppgaver.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind. NM Ungd. Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Totalt
2004 23 60 10 33 13 77 216
2005 17 48 12 42 19 83 221
2006 15 43 11 38 14 65 186
U17 U15 U17 U15
2007 16 42 12 37 10 12 23 38 190
2008 7 42 13 39 6 18 28 36 189
2009 14 41 13 40 13 11 32 33 197
2010 13 40 12 42 10 4 25 34 197
44
NM SR Lag NM JR Lag NM U17 Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix Totalt
2004 4 9 - 0 3 0 7 - 23
2005 4 8 5 0 4 2 9 - 32
2006 2 5 5 0 4 0 7 2 25
2007 3 8 6 8 5 2 32
2008 0 7 5 0 5 0 3 0 20
2009 3 4 4 0 3 0 4 0 18
2010 0 5 4 0 3 0 5 3 20
(Bare deltagere som stilte til start er tatt med i oversikten. Deltagere i åpen klasse er ikke med
dersom de er med i en av de individuelle klassene)
Med hilsen
Hans Engebretsen
Leder
Stevne- og Terminkomiteen
Resultater NC og NM 2010, se vedlegg II.
Karl André Reichelt viser Oslos ordfører Fabian Stang noen triks.
45
Rapport Teknisk Komité 2009
TK har fulgt både sin langtidsplan, årsplan, komitéinstruks og strategidokument i sitt arbeid i
2009. TK har stort sett klart å legge ut rapport om aktiviteter innen 1 uke etter at de er
gjennomført, i alt 14 rapport som er lagt ut på judo.no.
Samarbeid med UUK, DK har ikke fungert. Det har ikke lyktes komiteene å finne egnet
møtedato. Dermed ble felles sommerleir utsatt, og videre diskusjon om hvordan UUK skulle
overta all utdanningsansvar stoppet også opp.
TK sin hovedoppgave er behandling av søknader for dan-kandidater i henhold til gjeldende
reglement og å avholde dan-eksamineringer. Graderingsveiledning, både via
kommunikasjonsmedia og instruksjon på tatami er viktig her. TK sine medlemmer har gitt slik
veiledning, også i oppmøte på klubber og har tatt imot judoka fra andre klubber i sine treninger
fra Longyearbyen til Fredrikstad.
TK behandlet 24 komplette søknader og 2 email saker med tilhørende flere hundrede telefoner
og eposter fra private. Her, som for alle vedtak i TK, var avgjørelsene enstemmig. Daneksaminering
ble avholdt stort sett etter kandidatenes ønsker, i Fredrikstad, Oslo, Tromsø,
Trondheim, Ålesund. Resultat var 15 nye shodan, to 2.dan,to 3.dan, en 4.dan, en 5.dan (se
vedlegg).
Arbeid mot et globalisert graderingsreglement fortsetter, med R. Ruiken som drivkraft. På grunn
av uenigheter i tolkning av reglementet er det lagt inn en presisering: ”Teknisk Komite er delegert
myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt. Øverste
myndighet i saker som omhandler graderinger er uansett forbundsstyret i Norges Judoforbund”.
Ifølge TK sine instrukser fram til sommer 2009 hadde TK ansvar for katautvikling inkludert
katadommer og instruktørutdanning, kata landslag og katakurs generelt. Det var ingen nye som
var interessert i katadommer eller instruktørutdanning. Oppdatering av de registrerte ble gjort i
forbindelse med uoffisielle NM i kata i februar. Totalt ble det arrangert fem katakurs i
Trondheim, Oslo og Fredrikstad.
Uoff. NM i kata hadde lav deltakelse, men mange kom for å se, og forhåpentligvis ble det klart at
å delta her er ikke mer skremmende enn å delta i vanlig shiai. Særlig ungdommene imponert her,
som de har gjort også på alle katakursene hele året.
Internasjonal katavirksomhet: katalandslag med R. Guttormsen og T. Hågensen deltok i EJU
kata championship. R. A. Evans fikk tildelt innledningspuljer for Nage- og Kime-no-kata og
finalene for Kime-no-kata. Dessverre, flyreisen var bestilt slik at Evans måtte takke nei til
dømming av finalene.
K. Harefallet og K. Olsen deltok i First Open Nordic Kata og fikk 3.plass. Her dømte Evans,
som de andre dommere, alle kata for alle deltakerne. På Fukuda International Kata fikk Evans
dømme Nage- og Katame-no-kata.
For TK
R A Evans
Alle dan-graderte 2009, se vedlegg V.
46
Rapport Teknisk Komité 2010
TK har funnet fram til en organiseringsform hvor email og telefonmøte brukes, med innsendelse
av møtereferat til Forbundsstyret.
TK har følgende hovedoppgaver:
- organisering og gjennomføring av dan-eksaminering
- utvikling av graderingsreglement mot internasjonal standard
- godkjenning av klubbsensor
TK ser på veiledning av kandidater og utvikling av klubbsensor og bisittere til dan-eksaminering
som en naturlig del av disse oppgaver.
Veiledning av kandidater
TK svarer på hundrevis av spørsmål om gradering og dan-eksaminering i løpet av året. Flere
sender inn del-søknader med ønsker om råd for videre utarbeidelse av sine søknader. TK følger
opp disse ønsker så godt det lar seg gjøre. Noen ganger er det nok å vise til det etter hvert utførlig
”bibliotek” av skjema, veiledninger og selve graderingsreglement.
TK mener selv at graderingsveiledning som er gitt i forbindelse med dan-eksaminering har ført til
bedret resultat for kandidatene.
I tillegg til graderingsveiledning i forbindelse med terminfestet dan-eksaminering, har TK et
stående tilbud om å lede graderingsveiledning hvor som helst, så lenge utgiftene blir dekket.
Hittil har ingen klubb/krets bestilt slik veiledning.
TKs medlemmer driver også veiledning av kandidater på ”privat” basis når det er anledning til
det. Dermed har TK gitt innspill til Trondheim, Mo i Rana og Longyearbyen i 2010.
Dan-eksamineringer
Dan-eksaminering ble arrangert i Fredrikstad, Ålesund, Trondheim og Oslo i 2010. Tilbud om
veiledning av kandidater før dan-eksaminering ble gitt på alle disse arrangementene.
I alt besto 15 til shodan, 3 til nidan og 2 til sandan (se vedlegg). Direkte kampgradering til nidan
ble tildelt Birgit Ursin til for sin sølvmedalje i Veteran Mesterskap (International Judo Federation
godkjent internasjonal mesterskap).
Graderingsreglement
Graderingsreglementet ble satt ut til høring, noe som er nytt for graderingsreglement. TK vil
takke alle som kom med innspill. Noen forenklinger mot en internasjonal standard ble foretatt,
hvor det mest vesentlig var at krav til å vise kata som uke erstattes av krav til å kunne forklare
ukerollen.
Leder for TK har hatt dialog med sin motpart i Finland, Danmark og Sverige i 2010.
Graderingsreglementet er på alle felt ganske standardisert mot internasjonale krav. Her er det
interessant at flere land viser interesse for å kreve dommer/trenerutdanning for sine kandidater.
Godkjenning av klubbsensor
TK har forsøkt å bruke motivasjon som grunnlagg for klubbsensor godkjenning. Alle klubber
skal rapportere sin(e) sensor til TK. Dette er i liten grad praktisert.
Alle 1.kyu graderinger skal innrapporteres slik at TK kan se hvor i landet det kan være gunstig å
avholde dan-eksaminering. Rapportering av 1.kyu er også i liten grad praktisert.
47
TK ser tydelig på gradering at kandidater mangler basiskunnskap. Dette understrekker hvor
viktig det er at klubbsensor virkelig fremmer god judo på høyt nivå.
Klubbsensorer ble invitert til veiledning i Trondheim, men kun dan-kandidatene og deres
partnere møtt opp. Planlagt klubbsensor/bisitter kandidat seminar i november i Oslo måtte vike
for NJF strategimøte.
Det er slik at klubber uten godkjente klubbsensor ikke kan gradere. TK har hittil sett bort fra
dette krav. Men om klubbene ikke forbedre seg kan det være nødvendig å returnere søknader til
kandidater som er gradert til 1.kyu av ikke godkjent klubbsensor .
På vegne TK
R A Evans
Alle dan-graderte 2010, se vedlegg VI.
Dan-gradering i Ålesund, juni 2010.
48
Rapport Honorær Komité 2009
I løpet av 2009 har komiteen mistet 2 av sine medlemmer. Leder Marius Ingum, samt medlem
Harald Monsen gikk ut av komiteen ved forbundstinget da de ble valgt inn som henholdsvis
styremedlem og nestleder. Derfor ble det utnevnt ny leder av komiteen, Eirik Lein Strand som
tidligere var medlem. Etter forbundstinget har derfor komiteen fått to nye medlemmer, Ane
Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb og Alf Birger Rostad, Levanger Judoklubb.
Komiteen har i løpet av 2009 mottatt en del saker. Det har i all hovedsak vært søknader om
honorære Dan-grader. Det har blitt delt ut en 7. Dan og to 6. Dan, samt noen lavere grader. HK
sin innstilling til FS har i de fleste tilfeller blitt tatt til følge. Liste over tildelinger med saknummer
følger. Som det fremgår av listen står ikke 7.Dan nevnt, da dette ligger til EJU å tildele.
Det har i tillegg vært noen saker inne til behandling som ikke har tilfredsstilt kravene til søkerne
og har dermed blitt avvist. (2 søknader om honorær 1.Dan er blitt avvist.)
Saker behandlet i FS:
SAK 28/09 – Honorær søknad Terje Gunnerud
Søknaden fra Ski JJK/Terje Gunnerud ble behandlet etter innstilling fra HK den 10. juni 2008.
Vedtak ble fattet av FS som fulgte HK sin innstilling. HK kunne den gang ikke anbefale honorær
grad på grunn av mangler ved søknaden. Gunnerud har sendt inn tilleggsinformasjon, og HK har
nå kommet til en ny innstilling på bakgrunn av tilleggsinformasjonen og endring/tolkning av
reglementet.
Vedtak:
Terje Gunnerud tildeles honorær grad 6. dan.
SAK 40/09 – Saker fra Honorær komite
HK har mottatt og behandlet søknader for Jonas Mällo, Tron Gubberud og Carl August
Thoresen, og innstiller positivt på honorær gradering for kandidatene.
Vedtak:
Jonas Mällo tildeles honorær grad 3. Dan og Tron Gubberud tildeles honorær grad 4. Dan på
bakgrunn av innsatsen som trenere for landslaget de siste årene. Carl August Thoresen tildeles
honorær grad 4. dan på grunn av hans virke for norsk judo i en periode på over 50 år.
SAK 63/09 – Honorære saker
Nesodden JK har søkt om honorær gradering for Thom Hallum. Hallum var aktiv i judo en
periode på 1970-tallet. I voksen alder har han returnert til judoen og utvist et stort engasjement
innen idretten. Han har vært og er en pådriver innen Nesodden judoklubb både som trener og
som dommer. Han har og er fortsatt aktiv på forbundsnivå innen DK og var en viktig ressurs i
forbindelse med EJU dommerseminaret i 2007. Thom Hallum fikk IJF-B lisens 21. juni 2009 og
dette er hovedårsak til tildelingen.
Vedtak:
Thom Hallum er erklært inhabil av FS i denne saken.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Thom Hallum honorær grad 3. dan.
49
SAK 67/09 – Honorære saker
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb sendte inn søknad til NJF om honorær gradering til 6. dan for Dag
Hodne 6. oktober 2009. Honorær Komite sendte innstilling på gradering for Hodne 2. november
2009.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Dag Hodne honorær grad 6. dan.
Utdelingen skal skje av en representant fra forbundsstyret under NM Individuelt 2010, som
arrangeres av NJJK i Oslo.
Komiteen har i gjennom året ikke hatt noen formelle møter. Noen uformelle samtaler har det
blitt når vi har møttes i forbindelse med stevner og andre aktiviteter, men for øvrig har det meste
av kommunikasjonen skjedd via e-post. Samt at vi enkelte ganger har hatt telefonsamtaler
underveis. Undertegnede føler at samarbeidet har fungert rimelig bra, men det var litt
innkjøringsproblemer til å begynne med. Etter hvert har samarbeidet blitt bra.
Men vennlig hilsen
Honorær Komite
v/Leder Eirik Lein Strand
Dag Hodne blir tildelt honorær 6. dan av president Vibeke Thiblin under NM i Oslo 2010.
50
Rapport Honorær Komité 2010
Komiteen har behandlet alle saker ved hjelp av e-post og telefon. Det har ikke blitt avholdt
møter, men det har blitt avholdt samtaler i forbindelse med stevner. Samarbeidet har fungert
rimelig bra, men det er litt ulikt hvor raske medlemmene er til å svare på e-post. Komiteen har
selv satt seg som mål at saker skal behandles innen 3 uker, noe som i de aller fleste sakene er blitt
overholdt.
Honorær Komite har i 2010 hatt 8 saker oppe til behandling. Av disse er det blitt delt ut 6 Dangrader.
I tillegg var det en sak der FS gikk imot HKs innstilling. Det er ikke blitt delt ut noen
annen honorær oppmerksomhet. Bakgrunnen for dette er at HK har fått beskjed fra
Forbundskontoret om at det er tomt for honorære merker, noe Markeds og Mediakomiteen
jobber med. Håpet var at de nye merkene skulle være klar i desember 2010, men det ble de ikke.
Det er foreløpig ikke klart når disse vil være ferdigstilte.
Saker som har blitt behandlet i FS etter innstilling fra HK:
SAK 05/10 – Honorære saker
Ippon Judoklubb har søkt om honorær gradering for Morten Bachmann. Han startet med judo i
1972, har fungert som trener, stevnearrangør, klubbleder, samt at han har hatt ulike verv i Norges
Judoforbund. Bachmann var stevneleder under World Cup Norway i 2008. Hans engasjement i
norsk judo teller 23 år med sammenhengende innsats.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Morten Bachmann honorær grad 2. dan.
SAK 15/10 – Honorære saker
Sandefjord JK og Larvik JK har sammen sendt inn søknad til NJF/HK om honorær gradering til
7. Dan for Svein Gårdsø. HK har behandlet søknaden og har levert en splittet innstilling, 3 mot 2
stemmer i favør Gårdsøs kandidatur.
Vedtak:
Forbundsstyret følger ikke HKs innstilling om 7. Dan for Svein Gårdsø med følgende
begrunnelse:
- HK var splittet i sin innstilling om gradering for Gårdsø.
- Kandidatens kompetanse og virke på det internasjonale plan er for svak.
Svein Gårdsø gjør en prisverdig innsats som trener og arrangør, og FS vil påpeke at det ikke vil
være umulig for Gårdsø i fremtiden å oppnå 7. Dan.
SAK 46/10 – Honorære saker
Honorær Komite har behandlet innkomne søknader om honorære tildelinger.
Vedtak:
Harald Monsen og Svein Erik Rud erklæres inhabile av FS i behandlingen av søknadene som
kom fra Sandnes JK.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Harald Monsen honorær grad 4. dan.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Petter Grime honorær grad 3. dan.
Utdelingen skal skje av leder for Honorær Komité Eirik Lein Strand på NM Lag i Sandnes.
SAK 53/10 – Honorær grad
Honorær Komite har gjenopptatt behandling av en tidligere avslått sak, på bakgrunn av endret
reglement.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Andreas Strand honorær grad 3. dan. Utdelingen
skal skje av en representant fra forbundsstyret på Nyttårsstevnet i Mjøndalen.
51
Revidering av reglement
I løpet av 2010 har det blitt foretatt en mindre endring av regelverket til HK. Dette ble i
hovedsak gjennomført av generalsekretæren og FS.
SAK 29/10 – Revidert honorært reglement
Administrasjonen presenterer revidert forslag til reglement, med hovedsakelig endringer i logisk
oppbygging og korrektur. I tillegg foreslås endringer som følge av vedtak i sak 16/10 Ildsjelpris.
Utmerkelsen bronse gjøres mer tilgjengelig for flere medlemmer med stor innsats i klubb. Den
ensidige fokuseringen på dommer-/trenerutdanning tones ned.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til revidert honorært reglement vedtas med enkelte endringer etter
diskusjon i styret.
For Honorær Komitè
Eirik Lein Strand
Andreas Strand tildeles honorær 3. dan av styremedlem Marius Ingum, under Nyttårsstevnet i
Mjøndalen 2011.
52
Rapport Media- og Markedskomiteen 2009
2009 har vært et år hvor komiteen har jobbet mye med å bygge et fundament for det videre
arbeidet. Prosessen har vært lang og faglig krevende. Det har ikke blitt avholdt mange formelle
møter i komiteen, men det har vært korrespondert på e-post og uformelle møter samt
telefonsamtaler. Fordi komiteen har hatt store, tunge oppgaver innser komiteen at man oppfattes
som noe anonym overfor klubber og en del komiteer i NJF.
Komiteen har ikke hatt mangel på oppgaver forbundsstyret og forbudskontoret ønsker at det skal
bli satt fokus på. Komiteen har derfor hatt en del jobb med å prioritere oppgavene sine, noe som
vil være en kontinuerlig jobb for denne komiteen.
Komiteen har i 2009 jobbet med følgene saker:
1. Finne medlemmer til komiteen
2. Forhandle frem avtale for trykksaker til NJF
3. Utarbeide en kommunikasjonsplan for NJF
4. Utarbeide ny visuell profil for NJF
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
6. Veien mot OL 2012
1. Finne medlemmer
Komiteen ble startet med komitéleder Kjetil Olsen, raskt etter kom Christian Wolf inn
som fotograf. Birgit Ryningen kom inn litt senere med hovedansvar for Judo for Fred
innen media og markedsføring.
2. Forhandle avtale med trykkeri
MMK så raskt at det var penger å spare ved å inngå en avtale med et trykkeri om total
leveranse av trykksaker til NJF. Det ble gjennomført en anbudsrunde med 5 trykkerier i
Oslo området, av disse var det 4 som leverte tilbud. Tilbudene ble nøye gjennomgått og
de totale trykk- og distribusjonskostnadene ble lagt til grunn for valg av trykkeri.
Resultatet ble at NJF inngikk avtale med Allkopi AS for 2 år. Hensikten er å kunne tilby
avtalen til samtlige klubber etter hvert, siden Allkopi AS har filialer over hele sør delen av
Norge.
3. Kommunikasjonsplan
MMK startet på jobben med å utvikle en overordnet plan for hvordan norsk judo skal
komme bedre frem i media og hvordan vi kan skaffe flere sponsormidler. Det ble avlagt
en rapport til FS på styremøte 18. August 2009. Som et resultat av dette gikk MMK og
forbundskontoret sammen og utarbeidet sponsorpakker for NJF som markedsagenter
kan selge til sponsorer. Ivar Årnes sa seg villig til å coache 4 markedsagenter rekruttert av
NJF.
4. Visuell profil
Å utarbeide en visuell profil har krevet mye tid, prosjektet gikk
over 11 måneder. Profilen skal omfavne og inkludere all aktivitet i
NJF.
Hensikten er å gi judosporten en tydeligere kommunikasjon og
helhet ovenfor media, fremtidige sponsorer og ny rekruttering.
Det er laget en designmanual som forklarer profilprogrammet
nærmere.
53
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
Komiteen har jobbet med å synliggjøre
norsk judo i media og fått inn flere artikler i
nasjonale media. Komiteen har bistått i
arbeidet NJF har inngått med Skjermen
Media og sending på VIASAT Sport.
Komiteen bisto i profileringen av NJF og
judo.no under TV-kampene i Norwegian
Combat.
Komiteen har dekket følgene stevner i 2009:
- NM på bolkesjø
- VM i judo, Nederland
- Tønder cup
- 830-cup
- Ippon cup
Komiteen har inngått et samarbeid med LLK for å få mer mediadekning på de
internasjonale stevnene LL er med på. Dette har vært og er en krevende jobb fra alle
parter, siden det ikke er økonomi til å ha en mediaperson som følger LL for å ta bilder og
skrive om stevner. Dette arbeidet vil fortsette i 2010 og vi ser at vi bare kan bli bedre og
bedre innen dette feltet.
Dato Mediesak Media aktør
09-02-09 Portrett, Martin Thiblin TV2 Zebra
19-02-09 Uovervinnelig på hjemmebane, Martin Thiblin Aftenposten
27-02-09 Tilbake på rekordtid, Martin Thiblin Budstikka
19-03-09 WC Warzsawa og portrett, Martin Thiblin NRK Sport
29-04-09 På vei mot 25 gull Aftenposten
02-05-09 Norgesmesterskap, Bolkesjø TV2 Sporten
04-05-09 Seier på alle fronter, Martin Thiblin Budstikka
28-05-09 Kostholdsprosjekt OLT Aftenposten
30-06-09 Judo for Fred - presisering i sak, pressemelding Kapital
25-08-09 Forhånd VM, Martin Thiblin Budstikka
28-08-09 Sjokk exit for Thiblin Budstikka
12-09-09 TV kamper, Norwegian Combat VIASAT SPORT
23-09-09 WC, Birmingham: Reiste seg etter VM skuffelsen,
Martin Thiblin
Budstikka
06-10-09 TrønderCup, NJF satsing i sone-midt Adressa
11-10-09 Norske judoinstruktører i internasjoalt fredsarbeid, JFF
og JFP
Aftenposten
28-10-09 830-Cup, Norwegian Combat VIASAT SPORT
04-11-09 Veien til OL 2012, portrett Martin Thiblin VIASAT SPORT
09-11-09 OL kval og Aserbajdsjan, Martin Thiblin Aftenposten
09-11-09 Hardkjør mot OL 2012, Martin Thiblin Budstikka
11-11-09 Omtale i forbindelse med Ippon Cup, Martin Thiblin Aftenposten
54
6. Veien mot OL 2012
Komiteen fikk i oppgave å bistå forbundskontoret i arbeidet med å fornye sponsoravtalen
for Martin Thiblin for 2010.
Arbeidet har vært et samarbeid mellom LLK, Forbundskontoret og MMK, rollen til
MMK har vært å sette strategier og visjoner i system og forenkle for å gjøre det lettere for
sponsoren å forstå hvor NJF skal og hvordan vi skal komme dit.
Design av nye NM-medaljer:
55
Rapport Media- og Markedskomiteen 2010
2010 har vært et år komiteen har jobbet mye med å videreutvikle profilprogrammet til NJF og
klargjøre det for implementering i 2011. Komiteen har jobbet med å finne ut hvilke oppgaver
komiteen skal prioritere å løse og hvilken rolle komiteen skal ha i Norges judoforbund. Komiteen
har ikke hatt mangel på oppgaver andre komiteer, forbundsstyret, administrasjonen ønsker at
MMK skal se på og komme med løsinger på.
Komiteen har i 2010 jobbet med følgene saker:
1. Finne medlemmer til komiteen
2. Utviklet visuell profil til NJF
3. Heve standarden på Norges Cup stevnene og Norgesmesterskap
4. Sponsorarbeidet i NJF
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
6. Foto og referater fra stevner
7. Bistå i arbeidet med å etablere Den Norske Judoskolen
8. Øvrig arbeid
Komiteen har valg å ikke prioritere følgene oppgaver:
1. Jobbe med utvikling av judo.no
2. Holde mediakurs for hele landslaget med trenere og komité medlemmer
Judo.no – dette har blitt stoppet fordi man venter på rettingslinjer til det nye portalsystemet til
NIF og det er lite eller ingen informasjon om når dette systemet kan bli klart. Det er derfor tatt
en beslutting om å ta opp denne tråden i 2011 og se på hvilken mulighet vi har til å forbedre
judo.no uten å bruke for mye ressurser på dette prosjektet.
Mediakurs – komiteen har ikke hatt ressurser til å kjøre kurs i 2010, komiteen har heller valgt å
legge ressurser i å få mediaomtale og jobbe med å heve standarden på Norgescup og NM.
1. Finne medlemmer
Komiteen har i 2010 bestått av 3 medlemmer. Komiteen har vært i kontakt med flere for
å øke kapasiteten. Dette har vi gjort ved å legge ut artikler på judo.no og drevet
oppsøkende rekruttering.
2. Utvikle den visuelle profilen til NJF
Komiteen har i 2010 jobbet mye med å ferdigstille den visuelle profilen til NJF. De
grunnleggene retningslinjene er nå på plass og en profilmanual er produsert. Vi regner
med at 2011 vil gå med til å implementere profilen i flere ledd og arenaer.
3. Heve standarden på Norges Cup og Norgesmesterskap
Komiteen har i 2010 laget nytt design på Norges Cup medaljene og utarbeidet nye
pokaler for vinnere av Norges Cupen og Norgesmesterskap i lag. Komiteen har også
jobbet mye med å se på mulighetene for å innføre en standard på hvordan stevnene skal
se ut visuelt, og sett på den nye standarden som har kommet på Europacupen til EJU for
å se hvilken elementer og systemer de har sett på som viktig. MMK har også høstet en del
erfaringer fra World Cup som NJF arrangerte i 2008.
MMK har brukt 2010 til å se på hvordan de forskjellig klubbene gjennomfører Norgescup
og Norgesmesterskap, og sett på hvordan haller er utstyrt for å finne frem til et system
som kan fungere for alle.
56
MMK ser på stevnene som den viktigste arena for å markedsføre judo i media og vil
derfor jobbe med å utarbeide retningslinjer for hvordan hallene skal utformes når NC og
NM skal avholdes, i samarbeid med SAK.
4. Sponsorarbeidet i NJF
Komiteen fikk i oppgave å se på mulighetene for sponsorarbeidet til NJF. Vi kom i
kontakt med Ivar Årnes som jobber profesjonelt med coaching av selgere og
sponsorarbeid, hvor han så holdt kurs og utdannet 3 markedskonsulenter.
MMK bisto Martin Thiblin når han skulle holde et foredag for Sector Alarm sine ansatte i
august 2010 som er en del av sponsoravtale NJF har med Sector Alarm. MMK bistår i
reforhandling av avtalen med formål å få den forlenget til 2011.
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
Komiteen ser på dette som en meget viktig oppgave og dette er et kontinuerlig arbeid.
MMK har satt i gang arbeidet med å få i gang NJF TV som en del av mediasatsingen.
Dato Mediasak Media
VM i judo EuroSport
TrønderCup, OT/NJF satsing Adressa
02.02.2010 Reportasje KM- Ungsport Budstikka
05.03.2010 Omtale Reichelt/Skretting – Åpent Estisk Nordstrandsposten
22.03.2010 Reportasje / Intervju NM/ Reichelt Nordstrandsposten
22.03.2010 Intervju – NM - Danielsson Budstikka
22.03.2010 Reportasje NM / Myrebøe Akers Avis
02.11.2010 Sindre Olsen – Griper muligheten Moss Avis
06.11.2010 Lier Judoklubb Drammens Tidende
16.11.2010 Ippon Cup – Reportasje - ungsport Budstikka
30.11.2010 Ippon Suverene i Lag-Nm Budstikka
Dette er omtale hvor MMK har bidratt direkte enten ved pressemelding forut for stevnet,
med faktastoff, artikler eller bilder.
Faksimile fra Drammens Tidende 6. nov 2010
Faksimile fra Budstikka 30. nov 2010
57
6. Foto og referater fra stevner
MMK drifter www.judobilder.org. Galleriet inneholder nå ca. 5500 bilder fra ca 25
stevner fra 2008-2010. Nettsiden har ca 50 besøkende daglig. Galleriet hadde 650.000
bildevisninger siste år, dvs. ca 1800 daglige visninger i gjennomsnitt. Ca halvparten er fra
utlandet.
Bildene blir flittig brukt på judo.no, klubbsider, NTG Judo, lokalaviser, til instruksjons –
og informasjonsmateriell og i foredragsvirksomhet. Flere hundre bilder er lagt ut på
Facebook på norske judoutøveres egne sider.
MMK har dekket følgende stevner i 2010: Swedish Open (Intervju), Ippon Cup, 830 Cup
og Lag-NM (referat og foto/video), Nyttårsstevnet, Høststevnet, NM og Åpent Belgisk
(foto).
7. Bistå i arbeidet med å etablere Den Norske Judoskolen
MMK har vært i løpende dialog om hvordan dette konseptet kan utvikles til en egen
merkevare. På bakgrunn av dette har MMK sendt inn en søknad til Høyskolen i
Buskerud, visuell kommunikasjonslinjen om å kjøre et desig-/kommunikasjonsprosjekt
med dem på dette, våren 2011.
8. Øvrig arbeid som ble gjennomført i 2010
- Design/profilering:
- Nytt design på NJF slips
- Nytt design på N-Cup medaljer
- Nytt design på NJF pokaler
- Markedsføring av Fagseminaret i Judo 2010
- Fotografering av LL-utøvere som skal brukes til profilering av NJF aktivitet
Nytt design på NC-medaljer
58
Rapport Ung Judo 2009-2010
Ung Judo ble etablert i 2009 som ungdomskomite i Norges Judoforbund. Siden den gangen har
komiteen bestått av tre medlemmer, Kristoffer Olsen , Gullik Gundersen og Ida Ruiken. I tillegg
har Lill Merethe Tjeldvoll vært aktiv i komiteen som styrekontakt der hun også hjalp til og deltok
på møtene til UJ til hun fikk jobb på forbundskontoret.
Ung Judo har skrevet en rekke artikler for judo.no som har belyst ungdommen i dagens Judo.
Randoristevne
Ung Judo har, siden det ble etablert i 2009, arrangert tre randoristevner i forskjellige klubber i
Norge.
Det arbeides med et hefte til randoristevnet sammen med MMK.
NYC Judo (Nordic Youth Committee of Judo)
Ung Judo har deltatt på to møter til NYC Judo siden komiteen ble etablert.
Ung Judo har arrangert ett av disse to møtene selv som fant sted på Olympiatoppen og varte i tre
dager. I løpet av de dagene deltok både Stian Jespersen og Vibeke Thiblin på ett av møtene.
Ung Judo har tatt på seg oppgaven til å utforme en logo til NYC Judo, noe komiteen er godt i
gang med.
Teknikkstevner
Ung Judo har oversatt heftet til teknikkstevnereglementet til norsk.
Ung Judo har kontakt med Linda Petersson, teknikkstevnekursholder fra Sverige, som skal holde
et teknikkstevnekurs i Norge i løpet av 2011.
Barne- og ungdomsarbeid
Ung Judo har deltatt på to møter med president Vibeke Thiblin der tema for møtet var barn og
ungdom i NJF.
I tillegg har Ung Judo deltatt på:
- Strategiseminaret til NJF
- Komiteseminaret til NJF
- To av medlemmene har vært med på utdanningsprogrammet for yngre ledere.
- Det olympiske akademi arrangert av NIF
59
Rapport Judo for fred 2009-2010
Styret i JFF sin rapport for 2009, se vedlegg VII.
Styret i JFF sin rapport for 2010, se vedlegg VIII.
60
SAK 5. Behandle NJFs regnskap, 2009-2010
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
NORGES JUDOFORBUND
NOTER TIL REGNSKAPET 2010
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas.
Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har øremerkede
midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges judoforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Prinsippendring
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Det offisielle regnskapet presenteres konsolidert mellom avdeling for ordinær drift (NJF) og avdeling
for Judo for fred (JFF), i motsetning til tidligere år. Sammenlignbare tall for årsregnskapet inneholder
også begge avdelinger.
78
Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
2010 2009
NIF - Post 2/Grunntilskudd 782.312 794.098
NIF - Post 2/Aktivitetstilskudd 623.781 613.826
NIF - Post 2/Regiontilskudd 161.827 158.393
NIF - Post 2/Integreringstilskudd 120.000 120.000
NIF - Post 2/Utviklingsorientert ungdomsidrett 334.678 322.165
NIF - Post 3/Barn, ungdom, bredde 740.000 585.000
NIF - Utstyrsmidler 370.607 203.850
Sum ordinære tilskudd NIF 3.133.205 2.797.332
NIF - OLT-stipend 70.000 50.000
NIF - Støtte Judo for peace 20.000 50.000
NIF - Kampidrettssamarbeid 12.500 100.000
NIF - Mva-kompensasjon 121.068 40.293
NJU - Nordisk ungdomskonferanse 21.840
ISF - VO-tilskudd 9.540 17.752
IJU - Diverse tilskudd 129.802 123.455
Sum andre tilskudd NJF 384.750 381.500
Norad-tilskudd Jufo for fred 525.000 800.000
SUM tilskudd 4.042.955 3.978.832
Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Kursinntekter 238.850 244.650
Egenandeler 658.686 634.607
Årskontigenter og lisenser 1.095.975 1.094.365
Judo for fred - støttemedlemsskap/julekort m.m. 46.998 143.283
Andre inntekter 119.137 223.424
Sum 2.159.646 2.340.329
Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2010 2009
Lønn 919.046 593.240
Arbeidsgiveravgift 112.699 98.090
Pensjonskostnader 16.958 52.784
Stipend 90.000 62.000
Andre lønnskostnader 43.115 7.977
Sum 1.181.818 814.091
Lønn til generalsekretær utgjør kr 437 167.
Det er utbetalt totalt kr 90 200 til styret i 2010. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.10.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av
med AFP per 31.12.2010.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 36 875 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 6 250 inkl. mva
til andre attestasjonstjenster.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2010 er det betalt inn kr 33 916
79
Note 5 Tilskudd andre organisasjoner
2010 2009
Utstyrsmidler 370.607 204.851
Jenteaktivitet 29.990
Norges Toppidrettsgymnas 228.000 228.000
Komeptanseklbb funksjonshemmede 95.000 60.000
Arrangørstøtte NM/NC 85.500 50.000
Klubbutvikling 26.000
Dojo Burundi 23.894
Judo for Fred - Afghanistan 345.737 210.319
Sum tilskudd 1.204.728 753.170
Spesifikasjon utstyrsmidler:
Idrettslag Tildelt beløp Innkjøpt utstyr
Fredrikstad Kampsportklubb 34.200 Judomatter
Krokstad Judo Klubb 100.000 Judomatter
Levanger Judoklubb 100.000 Judomatter
Nordre Land IL – Judo 11.025 Judomatter
Sande Sportsklubb – Judo 28.087 Judomatter/Tjukkas
Sentrum Kampsport Senter 10.609 Judomatter
Sotra Judoklubb 16.465 Judomatter
Stavanger Judoklubb 11.377 Judomatter
Tromsø Judoklubb 4.000 Tjukkas
Tromsøstudentenes IL – Judo 23.549 Judomatter/Tjukkas
Trondheim Judokwai 13.482 Judomatter
Ulstein Judoklubb 17.813 Judomatter
Totalt utstyrsmidler 370.607
Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Kontorkostnader 798.161 1.232.041
IT-kostnader 83.171 71.675
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 9.138 112.875
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 107.883 258.305
Reise- og oppholdskostnader 1.866.171 1.659.711
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 457.193 422.549
Judo for Fred - reise og administrasjonskostnader 238.015 417.316
Sum 3.559.731 4.174.472
Kontorkostnader inneholder kostnader til avslutning av oppdragsforhold til tidligere seniorrådgiver.
Saken er avsluttet med totale kostnader på 350.000 hvorav 210.000 er belastet regnskapet i 2010.
Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende.
Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Forskuddsbetalte kosntader 4.514 3.591
Påløpte inntekter 117.708 3.940
Sum 122.222 7.531
80
Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1 917 638,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr 85 614,-
Note 10 Egenkapital
Annen Annen Sum
egenkapital
NJF
egenkapital
JFF
egenkapital
Egenkapital pr 01.01.10 896.264 125.536 1.021.800
0
Årets endring i egenkapital: 0
Årets resultat til annen egenkapital 489.563 5.079 494.642
Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0
Egenkapital pr. 31.12.10 1.385.827 130.615 1.516.442
Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Påløpte feriepenger 75.823 47.307
Avsatt aga av feriepenger 8.417 6.670
Avsatt aga av feriepenger - utland 46.161
Nordisk Judo Union 21.711
Forskuddsbetalte inntekter 46.000
Andre avsatte/påløpte kostnader 140.000
Sum 130.401 261.688
Note 12 Internasjonal representant
Prosjektet inneholder Jan Eirik Schiøtz sin reisevirksomhet i forbindelse med sitt internasjonale verv.
Internasjonal representasjon Schiøtz 154.034
Tilskudd Dojo-prosjekt Burundi 23.894
Støtte International Judo Federation -129.802
Støtte Norges Idrettsforbund -20.000
Andel Norges Judoforbund 28.126
Note 13 Landslaget
Prosjekt nr. - navn Inntekter Kostnader Resultat Budsjett Avvik
32020 - Seniorlandslag -143.400 314.884 171.484 65.000 106.484
32021 - Juniorlandslag -253.550 419.780 166.230 95.000 71.230
32022 - Ungdomslandslag -173.590 285.092 111.502 95.000 16.502
32023 - Landslagstrenere 0 255.802 255.802 260.000 -4.198
32024 - Ungdomssamlinger -96.270 102.526 6.256 15.000 -8.744
72001 - Norges Toppidr. gym. 0 228.000 228.000 230.000 -2.000
Delsum -666.810 1.606.084 939.274 760.000 179.274
FS økte rammene i revidert budsjett med totalt 180.000 i 2010. Landslaget har således levert et
resultat i balanse.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
SAK 6. Behandle innkomne forslag og saker
Lovsaker
Styrets forslag: Lovendring for å endre periode for forbundsting og forskyve
forbundsting-syklus
Endre § 10, 1. avsn. til: ”NJFs øverste organ er judoforbundstinget som holdes hvert tredje år
innen utgangen av mai måned.”
Begrunnelse: ”Styret ser behovet for å samkjøre periode for avholding av Judoforbundstinget
med våre samarbeidspartnere. Tanken er at neste Ting arrangeres om 3 år, men at man så endrer
tilbake til to-års syklus slik at man får Ting i 2014, 2016 og så videre. Det vil gjøre at vi er
usynkrone med Idrettstinget som er en fordel for å gi det nyvalgte styret tid til å forberede sin
deltagelse der. Samtidig vil det gjøre oss synkrone med Kampsportforbundet som er en fordel på
politisk nivå i forhold til langtidsplaner.
Ved å flytte siste frist for gjennomføring av Tinget fra april til mai måned vil det gi styret og
administrasjonen noe bedre tid til å forberede Tinget.”
Lovkomiteens kommentar:
Lovkomiteen har kommet til at lovendringsforslaget ikke strider mot NIFs lover.
92
Ikke lovsaker
Styrets forslag: Utnevne Alf Birger Rostad til æresmedlem i NJF
CV for Alf Birger Rostad, se vedlegg XI.
Begrunnelse:
”Styret ønsker en ryddig prosess med utnevning av æresmedlemmer, og ønsker sin innstilling
behandlet på Tinget.
Kandidaten Alf Birger Rostad (4. dan honorært) har vært aktiv med judo i 39 år. Han har vært
president i fire år og styremedlem i ytterligere fire år. Utdrag fra karrieren:
- 10 års fartstid som leder/styremedlem i forskjellige komiteer i NJF
- Virket som leder/medlem i judokrets i 14 år
- Tillitsverv i 6 forskjellige klubber
- Krets/regiontrener i 14 år
- Aktiv som trener i 38 år
- Hovedtrener i 8 forskjellige klubber
- Aktiv dommerkarriere i 11 år
Har har i tillegg vært kursinstruktør, forfatter for flere av forbundets publikasjoner og
stevnearrangør på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.”
Styrets forslag: Utnevne Jan Eirik Schiøtz til æresmedlem i NJF
CV for Jan Eirik Schiøtz, se vedlegg XII.
Begrunnelse:
”Styret ønsker en ryddig prosess med utnevning av æresmedlemmer, og ønsker sin innstilling
behandlet på Tinget.
Kandidaten Jan Eirik Schiøtz (1. dan honorært) er NJFs lengstsittende president med sine seks
påfølgende år. Han har i tillegg vært visepresident i fem år. Utdrag fra karrieren:
- Leder/styremedlem i Drammen Judo Club i 9 år
- Leder Buskerud Judokrets i 4 år
- Komiteleder NJF i 6 år
- Director Judo for Peace Commission i EJU i 2 år
- Head director Judo for peace Commission i IJF i 4 år (fortsatt aktiv).
Han er den eneste nordmann med internasjonalt verv siden Rune Neraal på 80-og 90-tallet.”
Forslag fra Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb: Øke kontingenten med kr 50,- per aktiv utøver
Begrunnelse: ”Midlene skal øremerkes toppidrett/landslag. Det ønskes videre satsing på
toppidrett, og dette krever mer penger. En økning av kontingenten muliggjør høyere stilling for
landslagstrener. Estimert økte inntekter er 185.600 (basert på medlemstall i 2009).”
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget fra NJJK.
93
SAK 7. Fastsette kontingent og avgifter, 2012-2013
Styret støtter NJJKs forslag om økt kontingent, og foreslår:
”Det er kun judoklubber og –grupper som er medlemmer i Norges Judoforbund. Det skal betales
kontingent for medlemskap i Norges Judoforbund basert på klubbens størrelse. Klubbens
størrelse fastsettes til antall aktive utøvere med en sum på kr. 250,- per aktive utøver i klubben.
Definisjon og registrering gjennom NIF benyttes som utgangspunkt. Hvis administrasjonen
mistenker underrapportering vil det fastsettes en skjønnsmessig disiplinær forføyning (ref. NIFs
lov §11-1) i tillegg til kontingenten. Denne kan påklages til styret.
Definisjon på aktiv utøver: Alle som deltar i klubbens trening/aktiviteter, eller har ansvar for å
lede, trene, koordinere, arrangere eller praktisk legge til rette for klubbens aktiviteter,
administrasjon eller anlegg.”
SAK 8. Behandle langtidsplan 2011-2014 og langtidsbudsjett 2011-
2012.
Langtidsplan 2011-2014
Se Strategidokument 2011-2014, vedlegg XIII.
94
Budsjett 2011
Prosj.nr Tekst Inntekter Utgifter Årsbudsjett
AKTIVITETSPROSJEKTER
32010 NC/NM, premiering -80.000 -80.000
32011 NC/NM, arrangørstøtte 100.000 -250.000 -150.000
32020 Seniorlandslag 200.000 -360.000 -160.000
32021 Juniorlandslag 100.000 -200.000 -100.000
32022 Ungdomslandslag 100.000 -200.000 -100.000
32023 Støtteapparat, Landslaget -260.000 -260.000
32024 Ungdomssamlinger 50.000 -65.000 -15.000
71046 Jenteaktivitet -30.000 -30.000
71048 Judo for funksjonshemmede -130.000 -130.000
UTVIKLING/UTDANNING
73000 Faglig oppdatering, komiteer -240.000 -240.000
74000 Utviklingsprosjekter -150.000 -150.000
75000 Kurs/seminar 220.000 -240.000 -20.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter -120.000 -120.000
71052 Lederutdanning -45.000 -45.000
72001 NTG, Norges Toppidrettsgymnas -230.000 -230.000
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90000 Styrehonorar -100.000 -100.000
90010 Styrets møte- og aktivitetsutgifter -85.000 -85.000
90020 Årsting/strategiseminar -85.000 -85.000
90030 Styrets representasjonsutgifter -60.000 -60.000
90040 Internasjonal representant 100.000 -130.000 -30.000
90095 Medlemskap EJU, IJF -20.000 -20.000
95010 Administrasjon, lønn -900.000 -900.000
95030 Administrasjon, drift 30.000 -460.000 -430.000
95045 Kampidrettssamarbeid 100.000 -130.000 -30.000
95050 Media og markedsaktiviteter -80.000 -80.000
95060 Støtte til utstyr -240.000 -240.000
96010 Matriell/utstyr/merker/medaljer 150.000 -70.000 80.000
98011 Forbundskontingent 740.000 740.000
98012 Forsikring 220.000 -150.000 70.000
98090 Tilskudd NIF 3.000.000 3.000.000
Totalt 5.110.000 -5.110.000 0
95
Budsjett 2012
Prosj.nr Tekst Inntekter Utgifter Årsbudsjett
AKTIVITETSPROSJEKTER
32010 NC/NM, premiering -80.000 -80.000
32011 NC/NM, arrangørstøtte 100.000 -250.000 -150.000
32020 Seniorlandslag 200.000 -360.000 -160.000
32021 Juniorlandslag 100.000 -200.000 -100.000
32022 Ungdomslandslag 100.000 -200.000 -100.000
32023 Støtteapparat, Landslaget -260.000 -260.000
32024 Ungdomssamlinger 50.000 -65.000 -15.000
71046 Jenteaktivitet -30.000 -30.000
71048 Judo for funksjonshemmede -130.000 -130.000
UTVIKLING/UTDANNING
73000 Faglig oppdatering, komiteer -240.000 -240.000
74000 Utviklingsprosjekter -150.000 -150.000
75000 Kurs/seminar 220.000 -240.000 -20.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter -120.000 -120.000
71052 Lederutdanning -45.000 -45.000
72001 NTG, Norges Toppidrettsgymnas -230.000 -230.000
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90000 Styrehonorar -100.000 -100.000
90010 Styrets møte- og aktivitetsutgifter -60.000 -60.000
90020 Årsting/strategiseminar -90.000 -90.000
90030 Styrets representasjonsutgifter -60.000 -60.000
90040 Internasjonal representant 100.000 -130.000 -30.000
90095 Medlemskap EJU, IJF -20.000 -20.000
95010 Administrasjon, lønn -1.070.000 -1.070.000
95030 Administrasjon, drift 30.000 -460.000 -430.000
95045 Kampidrettssamarbeid 100.000 -130.000 -30.000
95050 Media og markedsaktiviteter -80.000 -80.000
95060 Støtte til utstyr -240.000 -240.000
96010 Matriell/utstyr/merker/medaljer 150.000 -70.000 80.000
98011 Forbundskontingent 790.000 790.000
98012 Forsikring 220.000 -150.000 70.000
98090 Tilskudd NIF 3.100.000 3.100.000
Totalt 5.260.000 -5.260.000 0
96
SAK 9. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap.
Styrets forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet BDO Oslo AS.
SAK 10. Foreta valg
Foreta følgende valg:
- President og visepresident
- 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
- Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
- Lovkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
- Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen
i forhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det er minst to
representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge
kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
97
Valgkomiteens innstilling
Forbundsstyret:
President Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Visepresident Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Medlem Siv Monica Tjeldvoll Larvik Judoklubb
Medlem Gullik Gundersen Ippon Judoklubb
Medlem Marius Ingum Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
Vara Ida Ruiken Ålesund Judoklubb
Vara Tore Brenne Levanger Judoklubb
Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara
Lovkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara
Representant til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet:
Myndighet til å velge representanter gis til styret.
Styrets innstilling til ny valgkomite
Valgkomité:
Leder Frøydis Øren Nærøy Judoklubb
Medlem Svein-Erik Rud Sandnes Judoklubb
Medlem Hanne Myrnes Bodø Judo Club
Vara Narve Bjørneseth Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Innstilling fra valgkomiteen til
kontrollkomité presenteres på
Tinget.
Innstilling fra valgkomiteen til
lovkomité presenteres på
Tinget.
Vedlegg
I - Resultater NM og NC 2009 ............................................................................................................... 101
II - Resultater NM og NC 2010 ............................................................................................................. 114
III - Resultater Landslaget 2009 ............................................................................................................. 128
IV - Resultater Landslaget 2010 ............................................................................................................. 130
V – Dan-graderte 2009 ............................................................................................................................ 132
VI – Dan-graderte 2010 .......................................................................................................................... 133
VII - Rapport Judo for fred 2009 .......................................................................................................... 134
VIII – Rapport Judo for fred 2010 ........................................................................................................ 138
IX – Statusrapport Strategidokument 2009 .......................................................................................... 142
X – Statusrapport Strategidokument 2010 ........................................................................................... 155
XI – Kandidat til æresmedlemskap, Alf Birger Rostad ....................................................................... 171
XII – Kandidat til æresmedlemskap, Jan Eirik Schiøtz ...................................................................... 174
XIII - Strategidokument 2011-2014 ...................................................................................................... 175
XIV – Lov for Norges Judoforbund ..................................................................................................... 209
99
100
I - Resultater NM og NC 2009
Resultatliste NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Levanger
Dato: 28/11-09
Arrangør: Levanger Judoklubb
Stevneleder: Snorre Johansen
U17 Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Sone Midt
3. Levanger Judoklubb
4. Ippon Judoklubb 2
U20 Herrer
1. Ippon Judoklubb
2. Nord-Trøndelag Judokrets
3. Trondheim Judokwai
Senior Damer
1. Sone Midt
2. BK-Judo
3. NTNUI-Judo
Senior Herrer
1. BK-Judo
2. Ippon Judoklubb
3. NTNUI-Judo
4. Levanger Judoklubb
Senior Mix
1. Oslo Judoklubb
2. BK-Judo
3. Sone Midt
4. NTNUI-Judo
101
Resultatliste NM individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Bolkesjø
Dato: 01/05-09
Arrangør: BK-Judo
Stevneleder: Hans Engebretsen
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Sondre Sønderland - Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
2. Ben Benarik - Stavanger Judoklubb
3. Thim Falch-Ytter Lindholm - Asker Judo Club
3. Andreas Lahammar - Stavanger Judoklubb
5. Jørgen Winther-Jacobsen - Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Linus Vinje - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Herman Slålien - Ringerike Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sture Aursnes - Nesodden Judoklubb
2. Nicolai Johnsen - Ippon Judoklubb
3. Konrad Sandvik - BK-Judo
4. Øystein Lindseth Nitter - Asker Judo Club
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Islam Shaipov - Sandnes Judoklubb
2. Erik Alsgaard - Ippon Judoklubb
3. Jonas Møller - Ippon Judoklubb
3. Jørgen Flyum - Levanger Judoklubb
5. Ole Kristian Grongstad - Namsos Judo Club
5. Einar Kjølstad - Namsos Judo Club
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Petter Austad - Ippon Judoklubb
2. Mathias Kollerud - Krokstad Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Sindre Olsen - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Simen Romnæs - Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Brage Andreas Karlsen - Alta Judoklubb
2. Jørgen Hiroshi Brønlund - Asker Judo Club
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Henrik-Christian Heffermehl - Ippon Judoklubb
2. Yngve Mardal Moe - Trondheim Judokwai
3. Jonas Møller - Ippon Judoklubb
3. Daniel Molnes Hole - BK-Judo
5. Marius Jacobsen - Nesodden Judoklubb
5. Sture Aursnes - Nesodden Judoklubb
102
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Stian Bakken - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Lars Kristian Larsen - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
3. Ragnar Øren - Nærøy Judoklubb
4. Jørgen Jørgensen - Alta Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Simen Aas - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Kristian Hegna Storli - Ippon Judoklubb
3. Magnus Nicolaysen - Steinkjer Judoklubb
3. Alexander Gård - Ippon Judoklubb
5. Lars Aaserud - Ippon Judoklubb
5. Ronny Osckatz - Romerike Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Aleksander Fossan - Steinkjer Judoklubb
2. Dennis B. Severinsen - BK-Judo
3. Johannes Strauss - Ålesund Judoklubb
3. Joacim Oven - Kråkerøy Judo Club
5. Odd Jørgen Beldo Knutsen - IL Nordstjerna Judo
5. Ola Løvrød - Levanger Judoklubb
Ungdom U15 Jenter -44 kg.
1. Synne Kristine Berge Anderssen - Stavanger Judoklubb
2. Trine Tvinerheim - Judo Klubb Stord
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Cecilie Bolander - Ippon Judoklubb
2. Hanne Katrine Rolfsen - Stavanger Judoklubb
Ungdom U15 Jenter -57 kg.
1. Madelene Rubinstein - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Lena Myklebust - Ippon Judoklubb
3. Mina Wang Husby - Trondheim Judokwai
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Lena Myklebust - Ippon Judoklubb
3. Cecilie Bolander - Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Julie Bygdevoll - Ippon Judoklubb
2. Hedda van der Hagen - Kråkerøy Judo Club
Ungdom U17 Jenter -70 kg.
1. Fredrikke Roaldseth - Trondheim Judokwai
2. Eline Dagestad Helland - Nesodden Judoklubb
3. Stine Victoria Forsberg - Krokstad Judoklubb
4. Ingrid Meland - Stavanger Judoklubb
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Brage Gerdsønn Eikanger - Trondheim Judokwai
2. Stian Bakken - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Sigve Årnes - Ippon Judoklubb
103
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson - Asker Judo Club
2. Geir Bjerknes - BK-Judo
3. Sivert Eimhjellen - Asker Judo Club
3. Eirik Myrnes - Bodø Judo Club
5. Joakim Myrvoll Johansen - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
5. Isak Danielsen - Steinkjer Judoklubb
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting - Ippon Judoklubb
2. Niklas Langerød - Ippon Judoklubb
3. Stian Hallum - Nesodden Judoklubb
3. Axel Hirai - Ippon Judoklubb
5. Pål Andreas Narum - Slemdal Judoklubb
5. Runar Halvar Glendrange - Elverum Judoklubb
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
2. Daud Aliev - Kragerø Judoklubb
3. Marius L. Torjusen - Rosendal Turnlag-Judo
3. Erik De Vries - Namsos Judo Club
5. Kjartan Bauge - Rosendal Turnlag-Judo
Senior Herrer -66 kg.
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Geir Sekse Danielsson - Asker Judo Club
3. Thomas Engebrethsen - BK-Judo
3. Truls Aaserud - Ippon Judoklubb
5. Geir Bjerknes - BK-Judo
5. Michel Tigchelaar - Kragerø Judoklubb
Senior Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting - Ippon Judoklubb
2. Stig Traavik - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Jarle Ladstein - NTNUI Judo
3. Magomed Ruslanovitsj Gorakajev - Namsos Judo Club
5. Axel Hirai - Ippon Judoklubb
5. Pål Andreas Narum - Slemdal Judoklubb
Senior Herrer -81 kg.
1. Martin Thiblin - Ippon Judoklubb
2. Lars Petter Holst - Ippon Judoklubb
3. Jon Erie Prytz - Haugaland Judoklubb
3. Øyvind Løland - Sandnes Judoklubb
5. Frank Bochmann - BK-Judo
5. Torbjørn Engebretsen - BK-Judo
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
2. Geir-Aage Jacobsen - BK-Judo
3. Oscar Gulseth - Oslo Judo Klubb
3. Geirmund Glendrange - Elverum Judoklubb
5. Egil Bergersen - Haugaland Judoklubb
5. Tony Thoresen - BK-Judo
104
Senior Herrer -100 kg.
1. Lars Lynge Christiansen - Krokstad Judoklubb
2. Rune Enget - BK-Judo
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Thomas Engebrethsen - BK-Judo
3. Pål Andreas Narum - Slemdal Judoklubb
3. Vegard Sæter Grytting - Ippon Judoklubb
5. Magomed Ruslanovitsj Gorakajev - Namsos Judo Club
5. Morten Andersen - BK-Judo
Senior Herrer Åpen
1. Lars Lynge Christiansen - Krokstad Judoklubb
2. Torbjørn Engebretsen - BK-Judo
3. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
3. Jon Erie Prytz - Haugaland Judoklubb
5. Rune Enget - BK-Judo
5. Egil Bergersen - Haugaland Judoklubb
Junior U20 Damer -57 kg.
1. Julie Bygdevoll - Ippon Judoklubb
2. Linn Røkenes - Alta Judoklubb
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen - Nesodden Judoklubb
2. Lisa Mari Thorsdalen - Bodø Judo Club
3. Eline Dagestad Helland - Nesodden Judoklubb
3. Fredrikke Roaldseth - Trondheim Judokwai
5. Ida Maria Ruiken - Ålesund Judoklubb
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Marie Thue Holm - Oslo Judo Klubb
2. Sofie Mølstre - Bodø Judo Club
Senior Damer -63 kg.
1. Ane Ofstad Presterud - Oslo Judo Klubb
2. Mona Jacobsen - Nesodden Judoklubb
3. Gøril Johansen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Katrine Hofstad - Budosør
5. Jessica Wåhlstedt - Ippon Judoklubb
5. Lene Kilde - Romerike Judoklubb
Senior Damer -70 kg.
1. Esther Myrebøe - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Sofie Mølstre - Bodø Judo Club
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Marie Thue Holm - Oslo Judo Klubb
3. Katrine Hofstad - Budosør
3. Ane Ofstad Presterud - Oslo Judo Klubb
5. Gøril Johansen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Anne Lene Andersen - Sandefjord Judoklubb
105
Kongepokal 2009
HERRER: Lars Lynge Christiansen - Krokstad Judoklubb
DAMER: Esther Myrebøe - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
NorgesCup 2009
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2009:
07/11-09 Ipponcup
24/10-09 830-cup
03/10-09 Trøndercup
19/09-09 Høststevnet
25/04-09 Åpent Trøndersk Mesterskap
07/03-09 Vårspretten
10/01-09 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFs nettside judo.no
Sammenlagtvinnere NC 2009
U15 Gutter
Islam Shaipov
Sandnes Judoklubb
U15 Jenter
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
U17 Gutter
Simen Aas
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
U17 Jenter
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
U20 Herrer
Geir Sekse Danielsson
Asker Judo Club
U20 Damer
Mona Jacobsen
Nesodden Judoklubb
Senior Herrer
Albin Dal
Ippon Judoklubb
Senior Damer
Mona Jacobsen
Nesodden Judoklubb
106
Sammenlagtliste U15 Gutter
1. Islam Shaipov 180 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Sindre Olsen 135 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Petter Austad 98 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Sture Aursnes 90 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Brage Andreas Karlsen 88 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Sondre Sønderland 85 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Linus Vinje 74 NC-poeng. 7 plasseringer
9. Henrik Reitan 70 NC-poeng. 6 plasseringer
10. Mathias Kollerud 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Sondre Sønderland 85 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Ben Benarik 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Kristoffer Aurstad Dolvik 50 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Linus Vinje 74 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jesper Grude 45 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Harald Tryti Rieber 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sture Aursnes 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Herman Hermansen 65 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Jan Roger Strøm 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Konrad Sandvik 60 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Jonas Møller 31 NC-poeng. 6 plasseringer
107
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Islam Shaipov 180 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Petter Austad 98 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Henrik Reitan 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Sindre Olsen 135 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Mathias Kollerud 70 NC-poeng. 6 plasseringer
U15 Gutter -66 kg.
1. Simen Romnæs 46 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Brage Andreas Karlsen 88 NC-poeng. 6 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U15 Jenter
1. Madelene Rubinstein 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Cecilie Bolander 105 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Michelle Tatjana Harefallet 90 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Fredrikke Roaldseth 70 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Synne Kristine Berge Anderssen 48 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Lena Myklebust 43 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Hanne Pettersen 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Cecilie Bolander 105 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 90 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Synne Kristine Berge Anderssen 48 NC-poeng. 3 plasseringer
108
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Lena Myklebust 43 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Hanne Pettersen 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -63 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 70 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtlagtliste U17 Gutter
1. Simen Aas 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Aleksander Fossan 140 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Marius Jacobsen 126 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Ragnar Øren 80 NC-poeng. 6 plasseringer
5. Alexander Gård 73 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik-Christian Heffermehl 70 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Kristian Hegna Storli 65 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Lars Kristian Larsen 56 NC-poeng. 6 plasseringer
9. Johannes Strauss 55 NC-poeng. 4 plasseringer
10. Jørgen Ruiz Garcia 55 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Marius Jacobsen 126 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Henrik-Christian Heffermehl 70 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Sture Aursnes 51 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Ragnar Øren 80 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Lars Kristian Larsen 56 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Mads Holen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
109
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Simen Aas 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jørgen Jørgensen 19 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Petter Austad 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Alexander Gård 73 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Kristian Hegna Storli 65 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Jørgen Ruiz Garcia 55 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Aleksander Fossan 140 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Johannes Strauss 55 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Joacim Oven 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -81 kg.
1. Adrian Tollefsen Nilsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Nils Robin Bjørklund 40 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U17 Jenter
1. Madelene Rubinstein 170 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Fredrikke Roaldseth 110 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Julie Bygdevoll 95 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Eline Dagestad Helland 75 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Lena Myklebust 50 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Rikke Juel Bugge 28 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Runa Berstad Frengen 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 170 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Lena Myklebust 50 NC-poeng. 3 plasseringer
110
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Julie Bygdevoll 95 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Rikke Juel Bugge 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 110 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Eline Dagestad Helland 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Runa Berstad Frengen 18 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U20 Herrer
1. Geir Sekse Danielsson 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Brage Gerdsønn Eikanger 85 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl Andre Reichelt 80 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Pål Andreas Narum 51 NC-poeng. 4 plasseringer
6. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Niklas Langerød 50 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Sigve Årnes 50 NC-poeng. 5 plasseringer
9. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Sivert Eimhjellen 40 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Brage Gerdsønn Eikanger 85 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sigve Årnes 50 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Eirik Myrnes 33 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Geir Bjerknes 35 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Alexander Gård 11 NC-poeng. 3 plasseringer
111
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Pål Andreas Narum 51 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Niklas Langerød 50 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 80 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U20 Damer
1. Mona Jacobsen 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Lisa Mari Thorsdalen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 35 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Lisa Mari Thorsdalen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 35 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste Senior Herrer
1. Albin Dal 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Vidar B. Skretting 60 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
Senior Herrer -73 kg.
1. Albin Dal 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
112
Senior Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste Senior Damer
1. Mona Jacobsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Rina E. Næss 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Damer -70 kg.
1. Rina E. Næss 25 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
113
II - Resultater NM og NC 2010
NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Sandnes Vågen videregående skole
Dato: 27/11-10
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Stevneleder: Svein Erik Rud
U17 Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Levanger Judoklubb
3. Rogaland Judokrets 1
4. Ippon Judoklubb 2
5. Rogaland Judokrets 2
U17 Mix
1. Ippon Judoklubb
2. Rogaland judokrets
3. Sone Midt
U20 Herrer
1. Ippon Judoklubb 1
2. Rogaland judokrets
3. Ippon Judoklubb 2
Senior Herrer
1. Ippon Judoklubb
2. Oslo Judoklubb
3. Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
4. BK-Judo
5. Rogaland Judokrets
Senior Mix
1. BK-Judo
2. Oslo Judoklubb
3. Rogaland Judokrets
4. NTNUI-Judo
114
NM individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Oslo Haugerudhallen
Dato: 20/03-10
Arrangør: Norsk Judo og JIu-jitsu Klubb
Stevneleder: May Linn Hystad
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander - Ippon Judoklubb
2. Michelle Tatjana Harefallet - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
3. Anne Sophie Stephansen - Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Johan Fredrik Heffermehl - Ippon Judoklubb
2. Kristoffer Aurstad Dolvik - Steinkjer Judoklubb
3. Jørgen Winther-Jacobsen - Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Sondre Sønderland - Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
2. Børge Pahlm - BK-Judo
3. Tørres Kjeka - Judo Klubb Stord
3. Åsmund Falk Botolfsen - Ringerike Judoklubb
5. Viktor Hermansen - Sandnes Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sjamhan Elimhkanov - Nesodden Judoklubb
2. Daniel Haugen - Larvik Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Herman Hermansen - Sandnes Judoklubb
2. Linus Vinje - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
3. Jan Roger Strøm - Steinkjer Judoklubb
4. Jonas Bråthen - Larvik Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Erik Alsgaard - Ippon Judoklubb
2. Nicolai Johnsen - Ippon Judoklubb
3. Phillip Berggren - Ippon Judoklubb
4. Konrad Sandvik - BK-Judo
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Mathias Kollerud - Krokstad Judoklubb
2. Petter Austad - Ippon Judoklubb
3. Henrik Fauskanger - Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -66 kg.
1. Øyvind Klyve - Asker Judo Club
2. Martin Andersen - Sande SK - Judo
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander - Ippon Judoklubb
2. Synne Kristine Berge Anderssen - Stavanger Judoklubb
3. Lena Myklebust - Ippon Judoklubb
3. Madelene Rubinstein - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
115
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Julie Bygdevoll - Ippon Judoklubb
2. Runa Berstad Frengen - Trondheim Judokwai
3. Ingebjørg Holbø - Levanger Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -46 kg.
1. Ingmar Fjærestad - Nesodden Judoklubb
2. Andreas Lahammar - Stavanger Judoklubb
3. Ben Benarik - Stavanger Judoklubb
4. Jon Laugen - Ringerike Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Sture Aursnes - Ippon Judoklubb
2. Linus Vinje - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
3. Kjetil Muri Skarstein - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Nicolai Johnsen - Ippon Judoklubb
2. Erik Alsgaard - Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Islam Shaipov - Sandnes Judoklubb
2. Henrik Reitan - Levanger Judoklubb
3. Ole Kotsbakk - Trondheim Judokwai
3. Jonas Møller - Ippon Judoklubb
5. Jørgen Jørgensen - Alta Judoklubb
5. Jørgen Grødem - Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia - Levanger Judoklubb
2. Magnus Nicolaysen - Steinkjer Judoklubb
3. Cato Risholm - Stavanger Judoklubb
4. Amund Sveen Oksavik - Nesodden Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Alexander Gård - Ippon Judoklubb
2. Kristian Hegna Storli - Ippon Judoklubb
3. Iver Finanger Nesbø - Levanger Judoklubb
3. Simen Rimehaug - Stavanger Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -90 kg.
1. Nils Robin Bjørklund - Levanger Judoklubb
2. Ghezali Youcef - Bergen Judo Klubb
Junior U20 Damer -52 kg.
1. Madelene Rubinstein - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Hanne Katrine Rolfsen - Stavanger Judoklubb
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Marie Thue Holm - Oslo Judo Klubb
2. Julie Bygdevoll - Ippon Judoklubb
3. Runa Berstad Frengen - Trondheim Judokwai
116
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Mona Jacobsen - Nesodden Judoklubb
2. Synøve Holm Årsandøy - Namsos Judo Club
3. Fredrikke Roaldseth - Trondheim Judokwai
4. Eline Dagestad Helland - Nesodden Judoklubb
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Lars Kristian Larsen - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
2. Yngve Mardal Moe - Trondheim Judokwai
3. Sture Aursnes - Ippon Judoklubb
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Islam Shaipov - Sandnes Judoklubb
2. Ole Kotsbakk - Trondheim Judokwai
3. Sigve Årnes - Ippon Judoklubb
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson - Asker Judo Club
2. Jørgen Ruiz Garcia - Levanger Judoklubb
3. Magnus Nicolaysen - Steinkjer Judoklubb
3. Simen Aas - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Patrick Løveid - Krokstad Judoklubb
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum - Nesodden Judoklubb
2. Truls Aaserud - Ippon Judoklubb
3. Sivert Eimhjellen - Asker Judo Club
3. Aleksander Fossan - Steinkjer Judoklubb
5. Torstein U. Høye - Elverum Judoklubb
5. Isak Danielsen - Steinkjer Judoklubb
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting - Oslo Judo Klubb
2. Vegard Sæter Grytting - Ippon Judoklubb
3. Axel Hirai - Ippon Judoklubb
3. Lars Petter Holst - Ippon Judoklubb
5. Runar Halvar Glendrange - Elverum Judoklubb
5. Ahmad Khatib Abdelsalam - Sandnes Judoklubb
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
2. Magomed Eltujev - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Karl-Martin Karlsen - Fredrikstad Kampsportklubb - Judo
3. Erik De Vries - Namsos Judo Club
Senior Damer -63 kg.
1. Esther Myrebøe - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Mette Johansen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Birgitte Ursin - BK-Judo
3. Marie Thue Holm - Oslo Judo Klubb
5. Rina E. Næss - BK-Judo
5. Tonje Mathisen - Trondheim Judokwai
117
Senior Damer -70 kg.
1. Anne Lene Andersen - Sandefjord Judoklubb
2. Mona Jacobsen - Nesodden Judoklubb
3. Gøril Johansen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Katrine Hofstad - BK-Judo
3. Birgit Ryningen - NTNUI Judo
3. Anne Lene Andersen - Sandefjord Judoklubb
5. Birgitte Ursin - BK-Judo
5. Synøve Holm Årsandøy - Namsos Judo Club
Senior Herrer -66 kg.
1. Thomas Engebrethsen - BK-Judo
2. Jarne Byhre - Krokstad Judoklubb
3. John Hansen - Romerike Judoklubb
3. Bjørn Restan - Namsos Judo Club
Senior Herrer -73 kg.
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Vidar Lund - Ippon Judoklubb
3. Sivert Eimhjellen - Asker Judo Club
3. Håvard Myrnes - Bodø Judo Club
5. Stig Traavik - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Abdul Azizi Zultefar - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Herrer -81 kg.
1. Martin Thiblin - Ippon Judoklubb
2. Vidar B. Skretting - Oslo Judo Klubb
3. Vegard Sæter Grytting - Ippon Judoklubb
3. Lars Petter Holst - Ippon Judoklubb
5. Håvard Hamarsland - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Bård Nesbø Skreien - Bergen Judo Klubb
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
2. Selim Silaev - Ulstein Judoklubb
3. Eirik Aaserød - Nesodden Judoklubb
3. Oscar Gulseth - Oslo Judo Klubb
5. Niels De Vries - Namsos Judo Club
5. Tony Thoresen - BK-Judo
Senior Herrer -100 kg.
1. Lars Lynge Christiansen - Sande SK - Judo
2. Rune Enget - BK-Judo
3. Carl-Magnus Fossum - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Håvard Myrnes - Bodø Judo Club
3. Stig Traavik - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
4. Abdul Azizi Zultefar - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
118
Senior Herrer Åpen
1. Oscar Gulseth - Oslo Judo Klubb
2. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
3. Rune Enget - BK-Judo
3. Lars Lynge Christiansen - Sande SK - Judo
5. Bård Nesbø Skreien - Bergen Judo Klubb
5. Torbjørn Engebretsen - BK-Judo
Kongepokal 2010
HERRER: Albin Dal – Ippon Judoklubb
DAMER: Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
NorgesCup 2010
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2010:
13/11-10 Ipponcup
30/10-10 830-cup
16/10-10 Trøndercup
02/10-10 Høststevnet
24/04-10 Åpent Trøndersk Mesterskap
13/03-10 Vårspretten
23/01-10 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFs nettside judo.no
Sammenlagtvinnere NC 2010
U15 Gutter
Erik Alsgaard
Ippon Judoklubb
U15 Jenter
Cecilie Bolander
Ippon Judoklubb
U15 Gutter
Herman Hermansen
Sandnes Judoklubb
U17 Jenter
Synne Anderssen
Stavanger Judoklubb
U17 Gutter
Alexander Gård
Ippon Judoklubb
U20 Damer
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
119
U20 Herrer
Karl André Reichelt
Oslo Judoklubb
Senior Herrer
Karl André Reichelt
Oslo Judoklubb
Sammenlagtliste U15 Jenter
1. Cecilie Bolander 120 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 115 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Rebecca Tvinerheim 65 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Trine Tvinerheim 38 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Hanne Pettersen 35 NC-poeng. 4 plasseringer
6. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Elise Børtveit 23 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -44 kg.
1. Rebecca Tvinerheim 65 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Trine Tvinerheim 38 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander 120 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 115 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Elise Børtveit 23 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -63 kg.
1. Hanne Pettersen 35 NC-poeng. 4 plasseringer
120
Sammenlagtliste U15 Gutter
1. Erik Alsgaard 130 NC-poeng. 6 plasseringer
1. Herman Hermansen 130 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Johan Fredrik Heffermehl 110 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Kristoffer Aurstad Dolvik 110 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Mathias Kollerud 105 NC-poeng. 7 plasseringer
6. Nicolai Johnsen 90 NC-poeng. 6 plasseringer
7. Linus Vinje 85 NC-poeng. 6 plasseringer
8. Jan Roger Strøm 80 NC-poeng. 7 plasseringer
9. Petter Austad 75 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Øyvind Klyve 70 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -34 kg.
1. Johan Fredrik Heffermehl 110 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Kristoffer Aurstad Dolvik 110 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jørgen Winther-Jacobsen 28 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Sondre Sønderland 65 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Julian Jørgensen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Tørres Kjeka 43 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Åsmund Falk Botolfsen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Tormod Lang 15 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sjamhan Elimhkanov 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Aleksander Auseth 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Oscar Helgeland Calish 45 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Daniel Haugen 33 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Jesper Grude 18 NC-poeng. 4 plasseringer
121
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Linus Vinje 85 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jan Roger Strøm 80 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Børge Pahlm 58 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Morten Hovind 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Herman Hermansen 130 NC-poeng. 6 plasseringer
1. Erik Alsgaard 130 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Nicolai Johnsen 90 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Phillip Berggren 20 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Konrad Sandvik 14 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Henrik Fauskanger 55 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Jonas Bråthen 47 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Edvard Lervik 20 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Markus Brage Hongset 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -66 kg.
1. Mathias Kollerud 105 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Petter Austad 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Martin Andersen 33 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Ole Kallerud 13 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Øyvind Klyve 70 NC-poeng. 3 plasseringer
122
Sammenlagtliste U17 Jenter
1. Synne Kristine Berge Anderssen 115 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Madelene Rubinstein 110 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Cecilie Bolander 83 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Michelle Tatjana Harefallet 80 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Julie Bygdevoll 70 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Lena Myklebust 28 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Rebecca Tvinerheim 25 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Ingebjørg Holbø 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -44 kg.
1. Rebecca Tvinerheim 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -48 kg.
1. Synne Kristine Berge Anderssen 115 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 110 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Cecilie Bolander 83 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Michelle Tatjana Harefallet 80 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Lena Myklebust 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Ingebjørg Holbø 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Julie Bygdevoll 70 NC-poeng. 3 plasseringer
123
Sammenlagtliste U17 Gutter
1. Alexander Gård 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jørgen Ruiz Garcia 125 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Islam Shaipov 100 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Nils Robin Bjørklund 100 NC-poeng. 6 plasseringer
5. Ben Benarik 95 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik Reitan 90 NC-poeng. 6 plasseringer
7. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Sture Aursnes 85 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Herman Hermansen 70 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Erik Alsgaard 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -46 kg.
1. Ben Benarik 95 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jon Laugen 41 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Linus Vinje 53 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Ingmar Fjærestad 48 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Andreas Lahammar 35 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Jan Roger Strøm 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Sture Aursnes 85 NC-poeng. 4 plasseringer
1. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Erik Alsgaard 70 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Herman Hermansen 70 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Marius Jacobsen 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Islam Shaipov 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Jonas Møller 35 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Jørgen Grødem 17 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Sondre Hov Naavik 16 NC-poeng. 3 plasseringer
124
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia 125 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Henrik Reitan 90 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Sindre Olsen 45 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Magnus Nicolaysen 38 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Sander Berli 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Iver Finanger Nesbø 33 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -81 kg.
1. Alexander Gård 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Simen Rimehaug 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -90 kg.
1. Nils Robin Bjørklund 100 NC-poeng. 6 plasseringer
Sammenlagtliste U20 Damer
1. Madelene Rubinstein 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Fredrikke Roaldseth 55 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 19 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Damer -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 80 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 55 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Eline Dagestad Helland 19 NC-poeng. 3 plasseringer
125
Sammenlagtliste U20 Herrer
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Stian Hallum 90 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Islam Shaipov 70 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Vidar B. Skretting 70 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Lars Kristian Larsen 68 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Jørgen Ruiz Garcia 53 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Sivert Eimhjellen 50 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Henrik-Christian Heffermehl 46 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Runar Halvar Glendrange 41 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Sigve Årnes 40 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Islam Shaipov 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Kristian Larsen 68 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Henrik-Christian Heffermehl 46 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Sigve Årnes 40 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Jonas Møller 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia 53 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Patrick Løveid 19 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Sindre Olsen 16 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum 90 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 50 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Aleksander Fossan 35 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Truls Aaserud 35 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Torstein U. Høye 26 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Runar Halvar Glendrange 41 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Adrian Tollefsen Nilsen 20 NC-poeng. 3 plasseringer
126
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Nils Robin Bjørklund 33 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Lars Petter Holst 23 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Karl-Martin Karlsen 20 NC-poeng. 3 plasseringer
Sammenlagtliste Senior Herrer
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Stian Hallum 80 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
4. John Hansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Sigve Årnes 30 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Sivert Eimhjellen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Håvard Hamarsland 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -60 kg.
1. Sigve Årnes 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -66 kg.
1. John Hansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Håvard Hamarsland 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
127
III - Resultater Landslaget 2009
Senior
Albin Dahl 66 kg
1 pl. Nordisk mesterskap
(Skadet/syk store deler av året)
Martin Thiblin 73 kg.
5 pl. World Cup Budapest
5 pl. World Cup Birmingham
(Skadet/syk store deler av året)
Sanna Askelöf 52 kg.
5 pl. Europacup Åpent tysk
7 pl. Europacup Sverige Borås
9 pl. Europacup Slovenia Celje
9 pl. World Cup Wien
2 pl. Matsumae Cup København
Katrine Hofstad 52 kg.
7 pl. Europacup Sverige Borås
7 pl. Europacup Finland Vantaa
3 pl. Europacup Sarajevo
1 pl. Matsumae cup
3 pl. Nordisk Mesterskap
Esther Myrebøe 63 kg.
2 pl. Scottish open
Junior
Marie Thue Holm
1 pl. Scottish Open u20
1 pl. Scottish Open sr.
1 pl. Nordisk Mesterskap
2 pl. EC Estland
5 pl. EC Praha
Mona Jacobsen
1 pl. Nederland Open
1 pl. Emmen Open, Nederland
3 pl. SWOP jr.
3 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Nordisk mesterskap
2 pl. Finnish Open Jr.
Karl A Reichelt
3 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Nordisk mesterskap
1 pl. Scottish open jr.
5 pl. Scottish Open sr.
7 pl. Sens Open, Frankrike
128
Vegard Sæter Grytting
9 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Nordisk Mesterskap
4 pl. Alkmaar Open, Nederland
1 pl. Emmen Open, Nederland
3 pl. Swedish Open u20
Pål Narum
2 pl. Nordisk u20
Geir Sekse Danielsson
3 pl. Swedish Open u20
Ungdom
Open Drentse Judo Kompioenschap, Nederland
2 pl. Eline Helland u17 -63
2 pl. Sture Aursnes u15 -46
3 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
3 pl. Herman Hermansen u15 -46
3 pl. Fredrikke Roaldseth u15 -63
5 pl. Henrik Reitan u15 -55
7 pl. Islam Shaipov u15 -55
Open Alkmaar, Nederland
2 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
3 pl. Islam Shaipov u15 -55
5 pl. Sture Aursnes u15 -46
5 pl. Henrik Reitan u15 -55
7 pl. Herman Hermansen u15 -46
Swedish Open Jr., Sverige
1 pl. Eline Helland u17 -70
5 pl. Julie Bygdevoll u17 -57
Finish Open Jr., Finland
1 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
1 pl. Eline Helland u17 -70
2 pl. Madelene Rubinstein u17 -52
2 pl. Sture Aursnes u15 -50
2 pl. Julie Bygdevoll u17 -57
129
IV - Resultater Landslaget 2010
Senior
Katrine Hofstad -52 kg
3 pl. Sarajevo Open
2 pl. Europacup, Borås
Albin Dal -66 kg
7 pl. Sarajevo Open
Martin Thiblin -73 kg
7 pl. Belgian Open
1 pl. Sarajevo Open
Junior
Mona Jacobsen -70 kg
1 pl. Estland Open u20
1 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Baltic Sea Games
Marie Holm -63 kg
5 pl. Estland Open u20
7 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Nordisk Sr.
3 pl. Nordisk u20
2 pl. Baltic Sea Games
Karl André Reichelt -90 kg
1 pl. Estland Open u20
2 pl. Europacup u20 Portugal
1 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Baltic Sea Games
Vegard Grytting -81 kg
5 pl. Estland Open u20
2 pl. Emmen Nederland
Vidar Skretting -81 kg
3 pl. Estland Open u20
5 pl. Europacup u20 Portugal
Pål Narum -73 kg
2 pl. Budo Nord Cup
9 pl. Europacup u20 Moskva
Lars Petter Holst-81 kg
2 pl. Nordisk u20
3 pl. Budo Nord Cup
130
Sigve Årnes -60 kg
1 pl. Nordisk u20
3 pl. Budo Nord Cup
3 pl. Emmen Nederland
3 pl. Open Alkmar, Nederland
Ungdom
Sörmlandsträffen, Sverige (25/3)
1 pl. Kristian Storli
2 pl. Madelene Rubinstein
2 pl. Erik Alsgaard
3 pl. Herman Hermansen
3 pl. Nicolai Johnsen
3 pl. Marius Jacobsen
7 pl. Linu Vinje
Budo Nord Cup, Sverige (12/5)
1 pl. Fredrikke Roaldseth
2 pl. Nicolai Johnsen
3 pl. Erik Alsgaard
5 pl. Kristian Storli
5 pl. Islam Shaipov
7 pl. Julie Bygdevoll
Kent Open, England (26/6)
2 pl. Herman Hermansen
2 pl. Madelene Rubinstein
2 pl. Fredrikke Roaldseth
3 pl. Islam Shaipov
5 pl. Linus Vinje
Flanders Judo Cup, Belgia (30/11)
3 pl. Madelene Rubinstein
3 pl. Nicolai Johnsen
5 pl. Herman Hermansen
7 pl. Erik Alsgaard
131
V – Dan-graderte 2009
Navn DAN Type Dato
Per-Arne Grime 7. DAN Honorær 18/02-2009
Terje Gunnerud 6. DAN Honorær 07/06-2009
Dag Hodne 6. DAN Honorær 08/12-2009
Knut Harefallet 5. DAN Teknisk 22/05-2009
Tron Gubberud 4. DAN Honorær 11/08-2009
Carl August Thoresen 4. DAN Honorær 18/08-2009
Roland Ruiken 4. DAN Teknisk 13/12-2009
Carl August Thoresen 3. DAN Teknisk 22/05-2009
Jonas Mällo 3. DAN Honorær 11/08-2009
Thom Hallum 3. DAN Honorær 10/11-2009
Ronald Guttormsen 3. DAN Teknisk 13/12-2009
Pål Herlofsen 2. DAN Teknisk 22/05-2009
Espen Tangen 2. DAN 23/09-2009
Geir Sekse Danielsson 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Axel Hirai 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Truls Aaserud 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Vegard Sæter Grytting 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Lars Petter Holst 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Katrine Hofstad 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Pål Andreas Narum 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Marcel Trenado 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Johannes Strauss 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Ida Maria Ruiken 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Jarle Ladstein 1. DAN 13/06-2009
Harald Larsen 1. DAN 13/06-2009
Martin Sund 1. DAN 23/09-2009
Knut Ellefsrud 1. DAN 27/09-2009
Christian Haugan Toldnes 1. DAN Teknisk 13/12-2009
132
VI – Dan-graderte 2010
Navn DAN Type Dato
Harald Monsen 4. DAN Honorær 09/11-2010
Sven Arne Henriksen 3. DAN Teknisk 12/06-2010
Jos Edmundus Gerardus Appelman 3. DAN Adm/teknisk 12/06-2010
Petter Grime 3. DAN Honorær 09/11-2010
Andreas Strand 3. DAN Honorær 14/12-2010
Morten Bachmann 2. DAN Honorær 26/01-2010
Alf Uhre 2. DAN Teknisk 12/06-2010
Lars Kyllingstad 2. DAN Teknisk 19/09-2010
Birgit Ryningen 2. DAN Teknisk 19/09-2010
Birgitte Ursin 2. DAN Kamp/teknisk 11/10-2010
Henrik Biørnstad 1. DAN Kamp/teknisk 12/06-2010
Kristoffer Olsen 1. DAN Teknisk 12/06-2010
Viktor Bernhus 1. DAN Teknisk 12/06-2010
John Hansen 1. DAN Teknisk 12/06-2010
Bjarne Jensås 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Bård Nesbø Skreien 1. DAN Kamp/teknisk 19/06-2010
Ola Hjørungdal 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Thor Hvidsten 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Jonny Brandal 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Tonje Mathisen 1. DAN Kamp/teknisk 19/09-2010
Brage Gerdsønn Eikanger 1. DAN Kamp/teknisk 19/09-2010
Karl Andre Reichelt 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Vidar B. Skretting 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Marie Thue Holm 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Mona Jacobsen 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
133
VII - Rapport Judo for fred 2009
Judo for fred
- slåss for frihet
www.judoforfred.org
www.judo.no
Styrets beretning for 2009
Judo for freds (JFF) 5. Medlemsmøte
Nesodden Judoklubbs lokaler,
13.3.2010
134
1. Styre og stell i JFF
1.1 Styret i JFF har side medlemsmøtet i 2009 bestått av:
Leder: Per-Einar Torbergsen
Nestleder: Marit Øvstedal
Økonomiansvarlig: Nils Petter Rundhaug
Sekretær: Anders Levoll
Styremedlem: Birgit Ryningen
Web-ansvarlig: Lars Kyllingstad
Varamedlem: Vibeke Thiblin
1.2 Styrekontakt i forbundsstyret er Lill Merete Tjeldvoll
1.3 Prosjektkoordinator
I Afghanistan: Shafiq Eqrar
I Norge: Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.
2. Organisatorisk
2.1 JFF er en komité i NJF med ansvar for forbudets bistandsarbeid.
2.2 Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars.
måned.
2.3 Det har blitt utarbeidet instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere.
3. Møteaktivitet
3.1 Styremøter
Det har blitt avholdt ni styremøter i 2009.
3.2 Andre møter
3.2.1 Nils Petter og Per-Einar var i januar i Delhi for å etablere kontakt med det indiske
judoforbudet for å kunne samarbeide med de om et partnermøte med afghanerne.
3.2.2 Nils Petter og Birgit ble invitert til Burundi på et Judo for peace arrangement og deltok
på dette i oktober.
3.2.3 Per-Einar var til stede på forbundstinget 2009 som representant for JFF.
3.2.4 I november arrangerte vi oppdateringsseminar på hytta til familien til Per-Einar hvor
alle i styret med partnere var invitert. Marit og Lars hadde ikke anledning til å komme.
3.2.5 Per-Einar var i utviklingssamtale med generalsekretæren og FS-kontakt i november
3.2.6 Per-Einar var i møte med Norad ang søknad for 2010 i november.
3.2.7 Det har blitt avholdt fire arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
3.2.8 Forskjellige personer fra styre har deltatt på ulike seminarer og kurs.
4. Reiseaktivitet
4.1 På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan i 2009
som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd. For å lodde aktiviteten i
judo-norge ble det lagt ut en annonse på judo.no der JFF søkte etter judoinstruktører som
ønsker å dra til Afghanistan. Vi fikk god respons, og de som har meldt sin interesse vil bli
kontaktet når vi anser det for trygt og hensiktsmessig å sende nedover noen instruktører.
Det har blitt tatt kontakt med det norske forsvaret for å undersøke muligheten til å sitte
på med forsvarets fly til Mazar e Sharif hvor sikkerhetssituasjonen ansees for å være
bedre.
4.2 Burundi og India, se pkt. 2.2 Andre møter.
135
5. Aktivitet i Afghanistan
5.1 Anleggsaktivitet
Det er påbegynt bygging av en dojo i Mazar e Sharif som en del av JFFs sin plan om å
utvide aktiviteten til utenfor Kabul. Dojo forventes å blir ferdigstilt og tatt i bruk innen
mars 2010. Dojoen er finansiert med midler fra Norad.
5.2 Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene og rundt omkring på diverse skoler og barnehjem i tillegg til klubbene. Det som
er en stor utforfring er å bidra til å bedre forholdene for jentene til å drive judo. I
desember 2009 ble det på et styremøte besluttet at JFF skulle finansiere leie av en buss i 6
måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket vil tre i kraft i
løpet av mars 2010. Ved slutten av 2009 er det kun Lina Aini som har en ren jenteklubb,
mens det er fire jenter som trener sammen i en klubb hvor gutter og jenter trener
sammen. Sette er i Sakrias klubb ved Olympic i Kabul.
5.3 Syv personer er sentrale i JFFs arbeid i Afghanistan, disse er Shafiq Eqrar, Farhad
Hazrati, Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer.
Mesteparten av kommunikasjonen mellom JFF i Norge og Afghanistan går gjennom
Shafiq og man har kontakt flere ganger ukentlig hvor man diskuterer videre planer og får
oppdateringer på status. Det er et mål å få mer diekte kommunikasjon med de andre
nevnte personene.
6. Kjip aktivitet
6.1 Kapital
JFF ble feilaktig omtalt i en reportasje om bistand i bladet Kapital i juni 2009.
Journalisten som skrev artikkelen fikk svært mangelfull informasjon fra
forbundskontoret noe som medførte at han skrev feilaktig om JFFs arbeid og praksis.
JFF har vært i kontakt med JFF og skrev leserbrev til Kapital for rette opp de feilaktige
påstandene i artikkelen.
6.2 Irish Open 2009, Judo for peace tournament
Irish open markedsførste seg som en judo for peace turnering ved å bruke JFF billed
og tekstmateriale. Alt dette uten å spørre om tillatelse. Det ble sendt to mailer til de
ansvarlige for turneringen for å klage på dette, men ingen av mailene til det irske
judoforbundet ble besvart.
7. Positiv aktivitet
7.1 Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra fjoråret og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte inntekt
på ca 12.000,- som vil gå til drakter til judobarn i Afghanistan.
7.2 Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber og har kontakt med en interessert som skal ha
ansvaret for å utvikle solidaritetsprosjektet videre. Dette arbeidet antas å starte i løpet
av mars 2010.
7.3 Støttemedlemmer.
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet
og kontinuitet. 10 ulike familier/enkeltpersoner bidrar økonomisk. Det er ikke gjort
noe for å rekruttere flere. Det har ikke blitt sendt ut nyhetsbrev tim støttemedlemmene
i 2009, men alle mottok en oppmerksomhet ved juletider. Det er også sendt ut et
nyhetsbrev til støttemedlemmene.
136
8. Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2009 totalt 800.000,- i støtte
fra Norad, 575.000,- til prosjektet i Afghanistan og 225.000,- til pilotprosjektet i
Burundi som var et samarbeidsprosjekt med Judo for peace. I søknaden for 2010 ble
det søkt om de samme beløpene. Årsrapport for 2008 ble levert og godkjent. Søknaden
for 2010 ble levert i tide for Afghanistan-prosjektet, mens søknaden for Burundiprosjektet
ble levert flere uker etter fristen. Etter møte og e-postkorrespondanse med
Norad ble vi forsikret om at Burundi-søknaden skulle behandles på samme vilkår som
om den var sendt inn tidsnok. Pengene til Burundi-prosjektet finansierte sammen med
midler fra Judo for peace en konferanse med work-shop om menneskerettigheter for
representanter fra land i Great-Lake distriktet.
137
VIII – Rapport Judo for fred 2010
Judo for fred
- slåss for frihet
www.judoforfred.org
www.judo.no
Styrets beretning for 2010
Judo for freds (JFF) 6. Medlemsmøte
Trondheim, 12.3.2011
138
1. Styre og stell i JFF
1.1 Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2010 bestått av:
Leder: Per-Einar Torbergsen
Nestleder: Marit Øvstedal
Økonomiansvarlig: Nils Petter Rundhaug
Sekretær: Anders Levoll
Styremedlem: Birgit Ryningen
Web-ansvarlig/ Varamedlem: Lars Kyllingstad
1.2 Styrekontakt i forbundsstyret fram til 31.03.2010: Lill Merethe Tjeldvoll
Nåværende styrekontakt i forbundsstyret: Frøydis Øren
1.3 Prosjektkoordinatorer
I Afghanistan: Shafiq Eqrar
I Norge: Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.
2. Organisatorisk
2.1 JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
2.2 Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars
måned.
2.3 Det er utarbeidet en instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere. Det er
besluttet at JFFs kontakt med JFP skal skje gjennom forbundet, ref. pkt. 3.2.3.
2.4 JFP kom med forslag til NJF om at JFF skulle opptre som kompetanseorganisasjon
under JFP. Etter vurdering ble det besluttet at JFF ikke skulle anbefale dette for FS.
3. Møteaktivitet
3.1 Styremøter
Det ble avholdt 7 ordinære styremøter i 2010.
3.2 Andre møter
3.2.1 Møte med NIF (Tove Paule og B.O. Evju) 4. januar angående fremtidig samarbeid. JFF
rep. Per-Einar og Birgit. Sted; Oslo.
3.2.2 Møte med Norad 20. januar angående fremtidig samarbeid med NIF og felles søknad.
JFF rep. Birgit. Presidenten i NJF var også tilstede. Sted; Oslo.
3.2.3 Møte med forbundsstyret 26. januar angående JFFs forhold til JFP. JFF rep. Per-Einar.
Sted; Oslo.
3.2.4 Partnermøte i India siste uka i februar (se pkt 4.2).
3.2.5 Møte med Ole Moland 20. mai ang. utvidelse av JFF til Zambia. Sted; Oslo.
3.2.6 Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
4. Reiseaktivitet
4.1 På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan
i 2010 som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd.
4.2 Partnermøte ble avholdt i Jaipur, India samtidig som IJFs Judo for peace tournament. I
alt 7 deltakere fra Afghansitan (se pkt 5.4) deltok og 6 fra Norge (Per-Einar, Marit, Nils
Petter, Anders, Lill-Merethe og Stig Atle Frey). Per-Einar (3.plass) og Nils Petter (med
stor innsats, vilje og offentlig eksponering) deltok.
139
5. Aktivitet i Afghanistan
5.1 Anleggsaktivitet
Dojoen som ble påbegynt i 2009 i Mazar-e-Sharif, ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010.
JFF har dermed oppnådd målet om å utvide aktiviteten utenfor Kabul. I desember 2010
ble det besluttet å finansiere ytterligere én dojo i Kabul og midler ble overført – dojoen
blir plassert ved Kabul olympic stadium. Dojoene er finansiert med midler fra Norad.
5.2 Matteinnkjøp
Det ble bevilget midler til innkjøp av matter til fordeling mellom flere dojoer. Det tok
nesten et år før mattene var på plass pga problemer med pengeoverføring og transport av
mattene fra Iran til Afghanistan. Shafiq hentet mattene og fraktet dem på busstaket fra
grensa til Iran til Kabul.
5.3 Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene og rundt omkring på diverse skoler og barnehjem i tillegg til klubbene. Det som
er en stor utfordring er å bidra til å bedre forholdene for jentene til å drive judo. I
desember 2009 ble det på et styremøte besluttet at JFF skulle finansiere transport i 6
måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket tredde i kraft i
mars 2010. Denne ordningen førte til konflikt og uoverenstemmelser fordi
transportpengene ble sett på som lønn til jentene, hvilket ble ansett som urettferdig. Etter
endt prøveperiode har vi forstått det slik at det, på tross av konflikter, totalt sett var et
positivt tiltak. Vi vil vurdere å videreføre ordningen i modifisert utgave etter partnermøtet
i mars 2011.
5.4 Sentrale personer
Antall sentrale personer i JFFs arbeid i Afghanistan har blitt noe redusert i løpet av det
siste året. Sju personer deltok på partnermøtet i februar: Shafiq Eqrar, Farhad Hazrati,
Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer. Men i
etterkant har det vært noe frafall. Tafseer studerer i India, Atefa har flyttet til Iran med
familien, Kambiz har flyttet til Canada og Jawed sluttet pga interne uenigheter ifm JFFs
intensjoner. Mesteparten av kommunikasjonen mellom JFF i Norge og Afghanistan går
gjennom Shafiq og man har kontakt flere ganger ukentlig hvor man diskuterer videre
planer og får oppdateringer på status. Det er et mål å få mer direkte kommunikasjon med
de andre som fremdeles vil være del av JFF. Kontakten med Farhad og Lina har vært
økende og det er et ønske å bedre denne ytterligere.
6. Øvrig aktivitet
6.1 Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra tidligere år og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte en
inntekt på 16.750,- som vil gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan.
6.2 Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber, og Stig Atle Frey skulle ha ansvaret for å utvikle
solidaritetsprosjektet videre. På grunn av diverse vanskeligheter har dette arbeidet stått på
stedet hvil. Vi håper å ta opp dette arbeidet i 2011 ifm ny rekruttering til styret.
6.3 Støttemedlemmer
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet og
kontinuitet. 9 ulike familier/enkeltpersoner bidrar med faste økonomiske gaver. I 2010
fikk vi tilsammen 16.600 kr. Det er ikke gjort noe for å rekruttere flere. Det har ikke blitt
sendt ut nyhetsbrev til støttemedlemmene i 2010.
140
7. Offentlighet og sosiale medier
7.1 JFF web-TV ble opprettet og flere filmer er lagt ut på http://judoforfred.com/. Omtrent
4000 NOK har blitt overført til JFF som en del av dette.
7.2 De nye hjemmesidene til JFF ble publisert.
7.3 En Facebookside ble opprettet for JFF, og har per 12. mars 2011 215 tilhengere.
7.4 JFF har fått egen blogg på NJFs sider. Denne er operative fra tidlig i 2011.
8. Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2010 totalt 525.000,- i støtte fra
Norad til prosjektet i Afghanistan. Søknaden om penger til Burundi ble avslått. JFF har
fått ny kontaktperson i Norad: Arve Nordheim
9. Samarbeid med NIF
Fra og med 2011 vil NJFs søknad om støtte fra Norad innlemmes i søknaden til NIF. Vi
har allerede i 2010 hatt kontakt med ansvarlige Diane Huffman og Bjørn Omar Evju.
141
IX – Statusrapport Strategidokument 2009
142
Norges Judoforbund
Statusrapport
strategidokumentet 2009- 2012
10. November 2009
Strategiarbeidet i NJF høsten 2009
• På NJFs Ting 3. mai 2009 ble det vedtatt et strategidokument for perioden
2009- 2012.
• Det er dette styret og komiteene styrer og jobber etter i Tingperioden
• Den første oppfølgingen på hvordan vi ligger an på de ulike innsatsområdene,
målene og strategiene i dokumentet ble gjennomført i november 2009.
• Oppfølgingen ble gjennomført på følgende måte:
o Samtlige komiteer samt administrasjonen ble tildelt de målene og
strategiene i dokumentet som tilhørte komiteens arbeidsområde.
o På bakgrunn av dette ble det laget et oppfølgingsskjema til hver enkelt
komité
o Komiteene ble bedt om å gi en vurdering av status og utfordringer på ”sine
områder” i strategidokumentet gjennom å fylle ut oppfølgingsskjema.
o Styrekontaktene til de ulike komiteene samlet inn skjemaene og laget en
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
oppsummering av resultatene.
o Styrekontaktene presenterte resultatene til sine komiteer på styremøte 10.
november 2009.
• Resultatene av oppfølgingen er oppsummert og presentert i denne
statusrapporten.
143
Struktur
Statusrapporten viser status på følgende
innstasområder og underpunkter i
strategidokumentet:
1. Kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
Vi har valgt å bruke beltefargene fra
hvitt til svart for å illustrere hvor langt vi
har kommet på de ulike områdene:
Ingenting gjort
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
Igangsatt på ide nivå
Konkret arbeid
igangsatt
Godt i gang med
arbeidet
På god vei mot mål
I stor grad gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Gjennomført
1. Kompetanseheving
Judospesifikt kunnskapsløft i hele
organisasjonen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
144
A. Den Norske Judoskolen
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Den norske judoskolen skal være ferdig utviklet Igangsatt
31.12. 2011.
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Den Norske Judoskolen skal inneholde:
o Trener, dommer og arrangør stigen
o Konsepter klubbene kan bruke på egen hånd.
Trener: Godt i gang
Dommer: Godt i gang
Arrangør: Satt i gang
Konsepter: Godt i gang
Den Norske Judoskolen skal utvikles av et samlet fagmiljø
bestående av fagkomiteene i NJF som skal gis midler og
kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet.
Samlet fagmiljø: Langt igjen
Midler: Innen rekkevidde
Kompetanse: Trenger flere
Den Norske Judoskolen skal basere seg på NJFs utviklingsmanual
Utviklingsmanualen: Under
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
og utviklingstrapp.
revidering og oppdatering
Utviklingstrapp: Igangsatt
Det skal lages en fagside på judo.no som heter Den Norske
Judoskolen.
Ingenting gjort
UUK skal lage utviklingstrappen for utøvere på klubbnivå fra 3 år
og oppover, TK skal lage utviklingstrappen for kata, landslaget skal
lage utviklingstrappen for U, J og S landslags utøvere,
dommerkomiteen skal alge utviklingstrappen for dommere og STK
skal lage utviklingstrappen for arrangører.
UUK har tatt over katadelen.
UUK: Igangsatt
LLK: Igangsatt
SAK: Igangsatt
DK: Har utviklingstrapp
B. Utdanning
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
145
Utdannings- og utviklingskomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Utdanne 100 nye trenere pr. år 2009:
Fokusere på en bedre markedsføring av alle kurs Ingenting gjort
Tilby et kurs i hver sone pr. år. f.o.m. 2008 2008: OK
2009:
Ferdigstille trenerstigen nivå 1 og 2 i løpet av 2009, og nivå 3 i løpet av 2011 T 1: Ferdig
T 2: Ferdig 31.12.2010
Få til et samarbeid med NIH og Bath Unviersity om et nivå 4 og 5 i
trenerutdanningen
Utsatt
Judoskolen 6- 8 år utvikles som et opplegg tilsvarende knøttejudo i løpet av
2009
Igangsatt
Tilby kompetente deltakere som NJF ønsker å satse på topptrenerstudiet på
OLT og/eller studiet i Bath.
Utsatt
Sørge for at UUK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde.
Mange bidrar, for få i
komiteer
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Trenerutdanningen skal være på et faglig høyt nivå, oppdateres jevnlig og
tilpasses krav utenfra.
Kontinuerlig arbeid
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund
i NIF der det er fornuftig.
Igangsatt, særlig med
LLK
Kompetansetilbudet skal være lett tilgjengelig, tilpasses unge trenere og
subsidieres av NJF
Tilgj og tilp: +
Subsidiering 2009:
Teknisk komité
STRATEGIER STATUS KOMMENTARE
R
Tilby 4 shodan graderinger og 2 graderinger til høyere Dan- grader årlig i
forskjellige soner.
Gjennomført
Årlig revidering av graderingsreglementet i NJF Gjennomført
Sørge for at TK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde.
Mangler flere
kvinnelige bisittere
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig.
Igangsatt, særlig
med UUK
Utarbeide et forslag til organiseringen og utviklingen av kata i NJF (dommere,
trenere, landslag, komité/akademi, kurs, finansiering, konkurranser)
Overført UUK
Stevne – og arrangementskomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Oppdatere stevnereglementet årlig Gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Lage og oppdatere arrangørstigen i Den Norske Judoskolen Igangsatt
Holde arrangørkurs på alle nivåer ved behov Igangsatt
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig
Konkrete planer
Sørge for at SAK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde
Trenger flere
146
Dommerkomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Oppdatere dommerreglene og instruksen kontinuerlig Gjennomført
Utdanne 1 IJF- B dommer i året fom. 2009 tom. 2012 Gjennomført
Utdanne 2 dommere til nasjonal B, og 1 dommer til nasjonal A lisens årlig
Holde C- dommerkurs i alle soner hvert år 2009: nord -
Få frem 2 aktive kvinnelige dommere ila perioden Jobber med 1
Utarbeide og oppdatere dommerutdanningen som skal inn i Den Norske
Judoskolen
Godt i gang
Avholde dommerseminar årlig Gjennomført
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig
Igangsatt, særlig med
LLK
Sørge for at DK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde
Mangler et kvinnelig
medlem ift NIFs lov
Judo for fred
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Judo for fred skal bidra i forhold til judoens egenart og verdier i Den Norske
Judoskolen og overfor Norske judoklubber
Kontinuerlig arbeid
Judo for fred uarbeider og oppdaterer utdanning for både JFF og JFP instruktører Ikke behov i 2009
Judo for fred tilbyr faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp) i samarbeid med NIH Gjennomført
C. Funksjonshemmede
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Det skal være en kompetanseklubb for integrering av
funksjonshemmede i judo i hver sone innen 2011
Igangsatt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal gi økonomiske midler til kompetanseklubbene med utgangspunkt i
klubbenes egen plan og budsjett for aktiviteten
Rutiner laget og brukes
Det skal utvikles et tilbud om å spesialisere seg i judo for funksjonshemmede
på nivå 3 i trenerutdanningen
Modul utviklet, men for
tidlig for kurs
Det skal utarbeides forslag til hva som må gjøres med graderings-, stevne- og
honorærreglementet for at disse også skal inkludere funksjonshemmede
Ingenting gjort
Det skal opprettes kontakt mellom kompetanseklubbene og andre
organisasjoner som har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle grupper
funksjonshemmede
Satt i kontakt med
idrettsnettverk (NIF,OLT,
kretsene)
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Det skal utredes om kompetanseutviklingen skal prioriteres rundt noen
grupper funksjonshemmede (for eksempel synshemmede og psykisk
utviklingshemmede)
Ingenting gjort
To moduler på området skal integreres i trenerutdanningens nivå 1 og 2 i
løpet av 2009. Dette skal gjøre alle klubber kan ta med enkeltutøvere med
funksjonshemminger på de vanlige treningspartiene
T1: Modul utviklet,
integreres fra 2011
T2: Modul utviklet ila
2010.
Judo for fred åpner for samarbeid med kompetanseklubbene Ingenting gjort
147
2. Barne- og ungdomsidrett
Utvikle et bedre tilbud til flere
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Barneidrett (3- 12 år)
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til
barn (3- 12 år) med fokus på ferdighetsutvikling og
judoens egenart.
Gjør mye bra, men
mangler planverk
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Idrettens vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om
barneidrett» skal bearbeides, tilpasses judo og markedsføres
Noe manglende
kompetanse
Informasjon om barneidrett skal være en del av i trener 1 kurset Gjennomført
Stevnereglement skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Gjennomført
Det skal utvikles og holdes kurs med spesiell fokus på barn under 7 år
(knøttejudo 3- 6 år og judoskolen 6- 8 år)
Knøtte: Gjennomføres
Judoskolen: Igangsatt
Det innføres obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere (tom U20) til alle
arrangement i organisasjonen og det skal utvikles en laglederinstruks i løpet av
Kravet inkludert i
reglementet. Ingenting
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
2009
gjort med instruks
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for barn i løpet av 2009
Konkrete planer
NJF skal utikle 5 års planer for sin barnesatsing Ingenting gjort
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for barn, samt gi
barn mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Solidaritetsprosjektet,
stands..kontunuerlig
arbeid
148
B. Ungdomsidrett (13 – 19 år)
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og
markedsføres for alle ungdommer (13- 19 år) i NJF
Ung- judo har fått
ansvar, mangler
planverk
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal utvikle 5 års planer for sin ungdomssatsing Ingenting gjort
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for ungdom i løpet av 2009
Igangsatt
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt alle
karriereveier i NJF, dvs. konkurranse/landslag, mosjon, trener, dommer, kata,
arrangør og leder
Igangsatt
Det skal opprettes ressursgrupper for ungdom i alle fagkretsene (dommer,
trener, arrangør)
Gjennomført ved
opprettelsen av Ung- judo
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Det skal finnes et ungdomslandslag og et juniorlandslag. Landslagene skal gi
alle utøvere muligheten til å konkurrere på høyeste nivå
I stor grad gjennomført,
men regionale forskjeller
Delta i Nordisk samarbeid for ungdom med mål om å skape god aktivitet for
ungdom i NJF
Gjennomført
Judo for fred skal gi ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid Kontinuerlig arbeid
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for ungdom, samt gi
ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Igangsatt i MMK
3. Klubbutvikling
Utvikle og markedsføre flere, bedre
og mer relevante verktøy til
klubbene.
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
149
A. Organisasjonskompetanse
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter innen en
to års periode. Det skal holdes idrett og ledelse prosesser i 10
klubber årlig.
Igangsatt, men
langt igjen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Utdanne 2 nye veiledere innen Coaching og ledelse årlig 2009: Ingen
Markedsføre tilbudet om Idrett og Ledelse for klubbene Informert, men ikke
nådd frem
Til en hver tid ha 10 personer som er offisielle klubbesøkere og gi disse faglig
påfyll
2009: 6 stk
Lederutdanningen skal være tilpasset unge ledere Gjenneomført
Det skal arrangeres et klubblederseminar hvert 2. år i forbindelse med tinget Erstattet av årlig
klubbledermøte i hver
sone fom 2010
Administrasjonen skal fokusere på å få god og nyttig informasjon ut til
klubbene
Godt i gang
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Idrettskretsenes tilbud skal synliggjøres overfor klubbene Informert, men ikke
nådd frem
JFF skal være med å gjennomføre klubbesøk samt motivere klubbene for å
gjennomføre idrett og ledelse
JFF 2009: 2 besøkere, 1
besøk.
JFF skal gi de medlemmene som engasjerer seg i JFF økt
organisasjonskompetanse både innenfor administrasjon, økonomi,
internasjonalt idrettssamarbeid, kommunikasjon, styrearbeid og frivillighet
Gjøres i stor grad.
B. Anlegg
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Øke judoens formelle innflytelse i anleggspolitikken, og øke
andelen norske judoklubber som har eget anlegg.
Prosesser
igangsatt, men
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Prioritere samarbeid med andre særforbund der det er nødvendig Kampidrettenes
anleggssamarbeid
Delta og ta initiativ i anleggspolitisk utvalg I gang med å få
presidenten inn
Øke de politiske og administrative ressursene og presset overfor det
offentlige og overfor planlagte anleggsprosjekter
Få initiativ fra klubbene,
har fulgt opp de vi har fått
tidkrevende
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Utvikle startdokument for klubbene med generell informasjon om
anleggsprosessen
Gjennomført, ligger på
judo.no
150
C. Verktøy for rekruttering
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har bruk for
og som de enkelt kan ta i bruk for å rekruttere nye og beholde
Mye satt i gang, men
lite har foreløpig
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal utvikle og markedsføre følgende verktøy:
•Konseptene i Den Norske Judoskolen.
•Informasjonspakke til klubbene om oppstart og gjennomføring av judo i SFO
•Rekrutteringspakke med informasjonsmateriell.
•Idrett og ledelse
Konsepter: Godt i gang
SFO pakke: Gjennomført
Rekruttering: I gangsatt
Idrett og ledelse: Informert,
men ikke nådd frem
Verktøyene skal markedsføres overfor klubbene, spesielt gjennom
klubbesøkene
Gjøres på judo.no. Få
klubbesøk gjennomført
Det skal vurderes behov for en markedsførings-/grafisk komité MMK opprettet og godt i
gamle medlemmer.
kommet i mål
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
gang
NJF skal ansette en klubbutvikler i løpet av 2009 Utsettes til 2010
Tilbudet i Den Norske Judoskolen skal gi et kompetanseløft som i sin tur gjør
klubbene i stand til å rekruttere flere og beholde flere medlemmer
Godt i gang
Utvikle og sette i gang en rekrutteringskampanje når det er utdannet
tilstrekkelig med trenere og klubbledere til å takle en medlemsøkning
Ingenting gjort
Judo for fred skal brukes aktivt til å markedsføre judo på en positiv måte i
Norge
Gjøres i stor grad
4. Forbundsutvikling
Skape bedre vekstvilkår i hele
organisasjonen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
151
A. Likeverd gjennom Judoens
egenart
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Judo er gjennom sitt unike verdigrunnlag, en idrett som setter likeverd
høyt, og skal vise nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett
kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming
Meget godt i gang i alle
ledd
Det skal bestrebes å bruke et likeverdig språk Gjøres, men ikke proft nok
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på
judoens egenart i all aktivitet og i alle ledd i
organisasjonen
Økt fokus, men i
startgropen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
i alle ledd
Sterk fokus på judoens grunnleggende filosofi og verdier Økt fokus (JFF, trenerutd,
kata)
Fokusere på at integrering av funksjonshemmede er en naturlig konsekvens
av judoens filosofi og verdier
Godt i gang, men langt
igjen
B. Lover og regler
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i
henhold til lovverk og regler.
Kommet langt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Komiteene og administrasjonen skal være første domsinstans, mens FS er
appellinstansen
Gjennomført og fungerer
Saksbehandlingsreglement skal gjøres kjent i hele organisasjonen Styret og komiteer er
informert, klubbene er ikke
informert
Basis-lovnorm for idrettslag, NIFs lov og NJFs lov skal gjøres lettere
tilgjengelig på judo.no
Ingenting gjort
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Øke den generelle kompetansen på området gjennom Idrett og Ledelse Har et godt tilbud, men har
ikke nådd frem med info
NJF skal ha skriftelige og juridisk holdbare kontrakter med alle som i en
eller annenform utfører betalt arbeid for NJF
Gjennomført
152
C. Internasjonalt
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den
hensikt å fremme judoidretten i Norge
Vi er godt med
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Arrangere EM innen 2012 Nedsatt gruppe for å jobbe
med dette
Bruke JFF og JFP som døråpner for kontakt, samarbeid og til å knytte
relasjoner internasjonalt
Gjøres i stor grad, men
Delta i internasjonale fora for samarbeid med andre særforbund i andre
land
Gjøres så ofte vi har tid og
penger
Delta i internasjonale fora for trenere, dommere og arrangører med sikte
Trenere og dommere: OK
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
på å hente kompetanse tilbake til Norge
Arrangører: Ingenting gjort
Forsøke å få på plass et samarbeid mellom NIH og Bath ang nivå 4 og 5 i
trenerutdanningen
Utsatt
Judo for fred skal arrangere JFP- instruktørkurs i Norge ved behov Kurset er laget
Judo for fred skal bidra til økt kunnskap om internasjonalt
idrettssamarbeid
Gjøres i stor grad
D. Landslag
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine
ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det
høyeste internasjonale nivå
Langsiktig arbeid
godt i gang, krever
enormt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Evaluere toppidrettssatsingen i NJF, inkludert NTG Igangsatt
Landslagene skal utvikle et system for å dokumentere sitt arbeid, slik at
kunnskap videreføres og bygges opp i NJF
Godt i gang, samarbeid OLT
Landslaget skal lage en utviklingstrapp for U, J og S landslags utøvere som
skal være en del av Den Norske Judoskolen
Igangsatt, samarbeid OLT
Jobbe langsiktig for å få sørge for et kompetent trenere og støtteapparat ila
perioden
Godt i gang, ny trener
Landslagene, både U, J og S, skal ha 4 års planer Igangsatt
Det skal utvikles en strategiplan for toppidrett i judoforbundet, fra ungdom
til senior
Gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Videreutvikle tilbud om judo på andre videregående skoler med idrettslinje Godt i gang i Trondheim, men
tar tid
Norge skal kvalifisere seg med minimum en deltager i OL 2012 Plan frem mot 2012 snart
ferdig, samarbeid OLT
Det skal videreutvikles et faglig sterkt og dopingfritt toppidrettsmiljø Kontinuerlig arbeid
Utvikle tverridrettslig samarbeid der det er naturlig Fokusert på økt samarbeid
med OLT
153
E. Strategiprosess
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Videreutvikle og forankre strategidokumentet og
prosessen i hele organisasjonen.
En del av NJFs daglige
arbeid på gensek og
styrenivå, mer å hente
på komité- og
klubbnivå
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Gjennomføre et årlig strategiseminar der strategidokumentet evalueres og
oppdateres
Gjennomføres, men hvert 2. år
Seminaret skal arrangeres i forbindelse med et annet arrangement i NJF Foreløpig eget arrangement
NIFs idrettspolitiske dokument skal være retningsgivende for NJFs
strategidokument
Gjennomføres
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Strategidokumentet skal være komiteenes styringsdokument i deres arbeid
og handlingsplaner
I gangsatt, en oppfølging er
gjennomført.
Strategidokumentet skal være lett tilgjengelig for komiteer og klubber Gjøres, men vet ikke om når frem
Oppsummering
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
154
X – Statusrapport Strategidokument 2010
155
Norges Judoforbund
Statusrapport
strategidokumentet 2009- 2012
15. November 2010
Strategiarbeidet i NJF høsten 2010
• På NJFs Ting 3. mai 2009 ble det vedtatt et strategidokument for perioden
2009- 2012.
• Det er dette styret og komiteene styrer og jobber etter i Tingperioden
• Det gjennomføres en evaluering av hvordan vi ligger an ift målene og strategiene
i dokumentet i november hvert år.
• Oppfølgingen blir gjennomført på følgende måte:
o Samtlige komiteer samt administrasjonen og styret ble tildelt de målene og
strategiene i dokumentet som tilhørte komiteens arbeidsområde.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
o På bakgrunn av dette ble det laget et oppfølgingsskjema til hver enkelt
komité
o Komiteene ble bedt om å gi en vurdering av status og utfordringer på ”sine
områder” i strategidokumentet gjennom å fylle ut oppfølgingsskjema.
o Styrekontaktene til de ulike komiteene samlet inn skjemaene og laget en
oppsummering av resultatene.
o Styrekontaktene presenterte resultatene til sine komiteer på styremøte 14.
desember 2010.
• Resultatene av oppfølgingen er oppsummert og presentert i denne
statusrapporten.
156
Struktur
Statusrapporten viser status på følgende
innstasområder og underområdene i
strategidokumentet:
1. Kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Vi har valgt å bruke beltefargene fra hvitt til
svart for å illustrere hvor langt vi har
kommet på de ulike områdene:
Ingenting gjort
Igangsatt på ide nivå
Konkret arbeid
igangsatt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Godt i gang med
arbeidet
På god vei mot mål
I stor grad
gjennomført
Gjennomført
1. Kompetanseheving
Judospesifikt kunnskapsløft i hele
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
organisasjonen
157
A. Den Norske Judoskolen
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Den norske judoskolen skal være ferdig utviklet
31.12. 2011.
Ansatt utviklingskonsulent med
koordineringsansvar for DNJS –
DNJS lanseres i 2011
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Den Norske Judoskolen skal inneholde:
o Trener, dommer og arrangør stigen
o Konsepter klubbene kan bruke på egen hånd.
Trener: På god vei mot mål
Dommer: Gjennomført
Arrangør: ingenting gjort
Konsepter: Godt i gang
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Den Norske Judoskolen skal utvikles av et samlet fagmiljø
bestående av fagkomiteene i NJF som skal gis midler og
kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet.
Ansatt utvkons med
koordineringsansvar, felles
oppdateringsseminar og fagseminar i
2011., ny budsjettstruktur
Den Norske Judoskolen skal basere seg på NJFs
utviklingsmanual og utviklingstrapp.
Konkret arbeid satt i gang med å
oppdatere manualen og trappen.
Det skal lages en fagside på judo.no som heter Den Norske
Judoskolen.
Utsatt pga mangel på kapasitet
UUK skal lage utviklingstrappen for utøvere på klubbnivå
fra 3 år og oppover, TK skal lage utviklingstrappen for kata,
landslaget skal lage utviklingstrappen for U, J og S
landslags utøvere, dommerkomiteen skal alge
utviklingstrappen for dommere og STK skal lage
utviklingstrappen for arrangører.
DK: Har utviklingstrapp
LLK og UUK: Arbeid satt i gang
SAK: Ingenting gjort
TK: Ikke lenger ansvar for kata
B. Utdanning
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal tilby og markedsføre
oppdaterte trener, dommer og
arrangørkurs på alle nivåer til
medlemmer som er over 14 år og har
oransje belte eller høyere.
Økt antall deltakere på kursene.
Avholdt kurs i alle soner.
Ansatt utviklingskonsulent
administrerer alle kurs
Faste datoer for alle kurs i
terminlisten for 2011.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Fagseminar gjennomført.
158
Utdannings- og utviklingskomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utdanne 100 nye trenere pr. år Om lag 80 stk på trenerkurs i 2010
Fokusere på en bedre markedsføring av alle kurs Markedsføringsprosjekt igangsatt i
samarbeid med Høyskolen i Buskerud, faste
helger for alle trenerkurs fom 2011.
Tilby et kurs i hver sone pr. år. f.o.m. 2008 Trener 1 i øst, midt, sør og nord
Trener 2 i midt. Knøttekurs i vest
Ferdigstille trenerstigen nivå 1 og 2 i løpet av 2009, og nivå 3 i
løpet av 2011
Trener 1 ferdig
Trener 2 ferdigstilles ila 2011
Trener 3 utsatt pga NIF
Få til et samarbeid med NIH og Bath Unviersity om et nivå 4 og
Bath er nedlagt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
5 i trenerutdanningen
Judoskolen 6- 8 år utvikles som et opplegg tilsvarende
knøttejudo i løpet av 2009
Kontrakt signert med fagperson som skal
utvikle kurset.
Tilby kompetente deltakere som NJF ønsker å satse på
topptrenerstudiet på OLT og/eller studiet i Bath.
En deltaker på OLTs topptrenerstudium.
Sørge for at UUK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap
innenfor komiteens ansvarsområde.
Knyttet til seg kompetanse på kata ,
funksjonshemmede, historie, mental trening,
video og barn.
Trenerutdanningen skal være på et faglig høyt nivå, oppdateres
jevnlig og tilpasses krav utenfra.
Kata, funksjonsh, mental trening og historie
inn i trenerutdanningen. Tilpasning ift NIFs
trenerløype igangsatt
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med
andre særforbund i NIF der det er fornuftig.
Samarbeider med LLK om utviklingstrapp.
Kompetansetilbudet skal være lett tilgjengelig, tilpasses unge
trenere og subsidieres av NJF
Faste helger for alle trenerkurs fom 2011,
markesføringsprosjekte med HIB fom 2011,
UUK budsjett på 120.000 kr.
Teknisk komité
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Tilby 4 shodan graderinger og 2 graderinger til høyere Dan- grader
årlig i forskjellige soner.
Faste datoer fom 2011
Årlig revidering av graderingsreglementet i NJF Gjennomført
Sørge for at TK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde.
Komiteen består av de samme
som i 2009
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig.
Samarbeider med UUK ang kata
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Utarbeide et forslag til organiseringen og utviklingen av kata i NJF
(dommere, trenere, landslag, komité/akademi, kurs, finansiering,
konkurranser)
Oppgaven gjennomført i 2009. i
2010 har ikke TK hatt ansvar for
kata.
159
Dommerkomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Oppdatere dommerreglene og instruksen kontinuerlig Oppdatert ift nye regler i 2010
Utdanne 1 IJF- B dommer i året fom. 2009 tom. 2012 Petter Grime i 2010
Utdanne 2 dommere til nasjonal B, og 1 dommer til nasjonal A lisens
årlig
1 nasjonal B- lisens 2009
1 nasjonal A 2010
Har en B og en A kandidat i 2011
Holde C- dommerkurs i alle soner hvert år Manglet sone nord i 2009
Mangler sone vest i 2010
Få frem 2 aktive kvinnelige dommere ila perioden Har to nye, unge og aktive c-
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
cdommere
Utarbeide og oppdatere dommerutdanningen som skal inn i Den Norske
Judoskolen
Materialet er sendt til
utviklingskonsulent
Avholde dommerseminar årlig Gjennomført ifm Trøndercup 2010
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig
Samarbeider med LLK, SAK,
MMK.
Sørge for at DK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde
Utvidet komiteen med et kvinnelig
medlem ila 2010
Stevne – og arrangementskomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Oppdatere stevnereglementet årlig Omfattende revidering og
opprydding gjennomført i 2010
Lage og oppdatere arrangørstigen i Den Norske Judoskolen Har planen klar, leter etter folk
som kan gjøre jobben.
Holde arrangørkurs på alle nivåer ved behov Holdt kurs hos NJJK ifm NM 2010
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig
Samarbeider med LLK, MMK og
DK.
Sørge for at SAK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap
innenfor komiteens ansvarsområde
To nye medlemmer ila 2010
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
STRATEGIER STATUS
2009
STATUS
2010
KOMMENTARER
Judo for fred skal bidra i forhold til judoens egenart og verdier i Den
Norske Judoskolen og overfor Norske judoklubber
Gjøres på samme nivå som i 2009
Judo for fred uarbeider og oppdaterer utdanning for både JFF og JFP
instruktører
Kurset er utviklet og gjennomført
en gang i Burundi ila 2010
Judo for fred tilbyr faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp) i samarbeid
med NIH
Gjøres
Judo for fred
160
C. Funksjonshemmede
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Det skal være en kompetanseklubb for integrering av
funksjonshemmede i judo i hver sone innen 2011
Øst: Nesodden JK
Sør: Sande JK
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal gi økonomiske midler til kompetanseklubbene med
utgangspunkt i klubbenes egen plan og budsjett for aktiviteten
Nesodden og Sande har fått støtte
på bakgrunn av egen plan og
budsjett
Det skal utvikles et tilbud om å spesialisere seg i judo for
funksjonshemmede på nivå 3 i trenerutdanningen
Kurset er laget.
Trener 3 er utsatt pga NIF
Det skal utarbeides forslag til hva som må gjøres med graderings-,
Ingenting gjort.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
stevne- og honorærreglementet for at disse også skal inkludere
funksjonshemmede
Fagkomiteene vil ha avklaring ift
oppgavens rammer og innhold.
Det skal opprettes kontakt mellom kompetanseklubbene og andre
organisasjoner som har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle
grupper funksjonshemmede
Det er opprettet kontakt med
kompetansemiljøet i NIF, i
idrettskretsene og i det svenske
judoforbundet
Det skal utredes om kompetanseutviklingen skal prioriteres rundt
noen grupper funksjonshemmede (for eksempel synshemmede og
psykisk utviklingshemmede)
Ingenting gjort. Avventer
kompetanseklubbenes valg av
målgruppe
To moduler på området skal integreres i trenerutdanningens nivå
1 og 2 i løpet av 2009. Dette skal gjøre alle klubber kan ta med
enkeltutøvere med funksjonshemminger på de vanlige
treningspartiene
Trener 1: Del av kurset fom 2011
Trener 2: Modul utviklet, del av
kurs fra 2012.
Judo for fred åpner for samarbeid med kompetanseklubbene Nesodden JK holdt trening
tilpasset fh på JFFs
medlemsmøte i 2010
2. Barne- og ungdomsidrett
Utvikle et bedre tilbud til flere
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
161
A. Barneidrett (3- 12 år)
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Idrettens vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og
«Bestemmelser om barneidrett» skal bearbeides, tilpasses judo
og markedsføres
Er bearbeidet og tilpasset judo.
Ny barne- og ungdomskoordinator gitt
mandat til å jobbe med markedsføringen
Informasjon om barneidrett skal være en del av i trener 1 kurset Gjennomført
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til
barn (3- 12 år) med fokus på ferdighetsutvikling og
judoens egenart.
Barne – og ungdomskoordinator i
UUK, randoristevne, planarbeid
igangsatt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Stevnereglement skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Gjennomført.
Det skal utvikles og holdes kurs med spesiell fokus på barn
under 7 år (knøttejudo 3- 6 år og judoskolen 6- 8 år)
Knøttekurs: 2 stk i 2010, arbeid med å få på
plass instruktørkorps igangsatt. Faste helger
fom 2011.
Judoskolen: Utviklingen igangsatt
Det innføres obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere (tom
U20) til alle arrangement i organisasjonen og det skal utvikles
en laglederinstruks i løpet av 2009
Krav til lagleder er lagt inn.
Laglederinstruksen er ikke påbegynt.
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for barn i løpet av 2009
Ung- judo har testet ut konseptet
randoristevne og oversatt det til norsk, samt
satt i gang samarbeid med den svenske Ungjudo
om teknikk konkurranse.
NJF skal utikle 5 års planer for sin barnesatsing Barne- og ungdomskoordinator i gang dette.
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for
barn, samt gi barn mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt, økt fokus på
solidaritetsprosjektet.
B. Ungdomsidrett (13 – 19 år)
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal utvikle 5 års planer for sin ungdomssatsing Ung- judo er i gang.
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for ungdom i løpet av 2009
Randoristevnet testet ut, samarbeid med
svenske ung- judo om teknikk
konkurranse i gang, velykket test av
lagkonkurranse på 830 cup.
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og
markedsføres for alle ungdommer (13- 19 år) i NJF
Ung- judo har kommet godt i gang
med sitt arbeid.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt
alle karriereveier i NJF, dvs. konkurranse/landslag, mosjon,
trener, dommer, kata, arrangør og leder
Arbeidet igangsatt gjennom Ung- judos
mandat/ arbeid og planene for DNJS.
Det skal opprettes ressursgrupper for ungdom i alle fagkretsene
(dommer, trener, arrangør)
Ung- judo ble opprettet i 2009 og utvidet
i 2010.
Det skal finnes et ungdomslandslag og et juniorlandslag.
Landslagene skal gi alle utøvere muligheten til å konkurrere på
høyeste nivå
Gjennomført på et høyere nivå , med mer
system og med mer regionfokus i 2010
enn i 2009.
Delta i Nordisk samarbeid for ungdom med mål om å skape god
aktivitet for ungdom i NJF
Ung- judo er en aktiv initiativtager i
Nordisk ungdomskomité.
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for
ungdom, samt gi ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs
arbeid
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt,
Utvekslingsmuligheter også i Afrika
gjennom samarbeid med NIF.
162
3. Klubbutvikling
Utvikle og markedsføre flere, bedre
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
og mer relevante verktøy til
klubbene.
A. Organisasjonskompetanse
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utdanne 2 nye veiledere innen Coaching og ledelse årlig 3 stk fra NJF på NIFs ung leder utdanning
Markedsføre tilbudet om Idrett og Ledelse for klubbene Flere arenaer for markedsføring:
storklubbseminar , regionale møtenr og i
klubbesøkene.
Til en hver tid ha 10 personer som er offisielle klubbesøkere og
Har ? Klubbesøkere. Disse har fått tilbud
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter
innen en to års periode. Det skal holdes idrett og
ledelse prosesser i 10 klubber årlig.
Besøkt ? av ? klubber.
Idrett og ledelse i 2 klubber
Storklubbseminar
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
gi disse faglig påfyll
om faglig oppdatering.
Lederutdanningen skal være tilpasset unge ledere Gjennomført
Det skal arrangeres et klubblederseminar hvert 2. år i
forbindelse med tinget
Klubblederseminar gjennomføres på tinget
30. april 2011.
Administrasjonen skal fokusere på å få god og nyttig
informasjon ut til klubbene
Informasjon på flere arenaer:
storklubbseminar, regionale møter,
blogger, kalender.
Idrettskretsenes tilbud skal synliggjøres overfor klubbene Utviklingskonsulenten har lagt inn
kretsenes tilbud som en del av de regionale
møtene.
JFF skal være med å gjennomføre klubbesøk samt motivere
klubbene for å gjennomføre idrett og ledelse
Har 2 klubbesøkere, men disse har ikke
vært aktive i 2010.
JFF skal gi de medlemmene som engasjerer seg i JFF økt
organisasjonskompetanse både innenfor administrasjon,
økonomi, internasjonalt idrettssamarbeid, kommunikasjon,
styrearbeid og frivillighet
Gjennomføres, men sliter noe med
rekrutteringen til komiteen,
rolleavklaringen ift JFP, samt med
sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
163
B. Anlegg
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Øke judoens formelle innflytelse i
anleggspolitikken, og øke andelen norske
judoklubber som har eget anlegg.
Den formelle innflytelsen har økt, men
det tar tid før resultatene kommer i
form av nye anlegg
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Prioritere samarbeid med andre særforbund der det er
nødvendig
Initiativtager og aktiv bidragsyter i
kampidrettenes anleggssamarbeid.
Delta og ta initiativ i anleggspolitisk utvalg Presidenten inn som kampidrettenes
representant fom våren 2010.
Øke de politiske og administrative ressursene og presset
overfor det offentlige og overfor planlagte
anleggsprosjekter
Igangsatt samarbeid med kulturdep ifm
utviklingen av kampidrettsannekset.
Utvikle startdokument for klubbene med generell
informasjon om anleggsprosessen
Ble gjort i 2009
C. Verktøy for rekruttering
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal utvikle og markedsføre følgende verktøy:
•Konseptene i Den Norske Judoskolen.
•Informasjonspakke til klubbene om oppstart og gjennomføring
av judo i SFO
•Rekrutteringspakke med informasjonsmateriell.
•Idrett og ledelse
Velkommen til judo, gul- og
oransjebelteheftet er utviklet.
DNJS er nærmere en lansering og det vil
lages en markedsføringsplan i samarbeid
med Høyskolen i Buskerud.
SFO pakke er utviklet
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har
bruk for og som de enkelt kan ta i bruk for å rekruttere
nye og beholde gamle medlemmer.
Ansatt utviklingskonsulent
Opprettet MMK
Flere møtearenaer
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Idrett og ledelse markedsført på flere
arenaer
Verktøyene skal markedsføres overfor klubbene, spesielt
gjennom klubbesøkene
Markedsført på flere arenaer:
Storklubbseminar, regionale møter,
fagseminaret , trenerkurs og på et økt antall
klubbesøk
Det skal vurderes behov for en markedsførings-/grafisk komité MMK opprettet i 2009.
NJF skal ansette en klubbutvikler i løpet av 2009 Tjeldvoll i 50 % stilling fom 22. april 2010
Tilbudet i Den Norske Judoskolen skal gi et kompetanseløft som
i sin tur gjør klubbene i stand til å rekruttere flere og beholde
flere medlemmer
Øk antall kursdeltakeret, holdt kurs i alle
soner, gul- og oransjebelteheftene er ferdig,
grønn- og blåbelteheftene er på vei, første
versjon av en øvelsesbank er laget.
Utvikle og sette i gang en rekrutteringskampanje når det er
utdannet tilstrekkelig med trenere og klubbledere til å takle en
medlemsøkning
Utvikling av massemønstringsprosjekt
igangsatt
Judo for fred skal brukes aktivt til å markedsføre judo på en
positiv måte i Norge
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt.
164
4. Forbundsutvikling
Skape bedre vekstvilkår i hele
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
organisasjonen
A. Likeverd gjennom Judoens
egenart
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Judo er gjennom sitt unike verdigrunnlag, en idrett som setter
likeverd høyt, og skal vise nulltoleranse for diskriminering og
trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
Inkludert i trener – og dommerutdanningen
Ingen saker til behandling i 2010
Styret har utviklet egne etiske spilleregler for
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på
judoens egenart i all aktivitet og i alle ledd i
organisasjonen
Synlighet i ny profil, del av
mediearbeidet og av DNJS, fokus
verdiarbeid, felles språklig profil.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
orientering og funksjonshemming
sin representasjon.
Det skal bestrebes å bruke et likeverdig språk Styret har gitt generalsekretæren ansvaret
for alle NJFs publikasjoner for å sikre en
felles språklig profil.
Sterk fokus på judoens grunnleggende filosofi og verdier Viktig del av MMKs plan for markeds- og
mediearbeid, og i NJFs nye grafiske profil.
Ytterligere konkretisering av NJFs verdier i
arbeidet med nytt strategidok, inkludert for
NJFs interne kommunikasjon
Ofte framhevet i styrets artikler og
blogginnlegg, og i styrets kommunikasjon
med media.
En rød tråd i trenerutdanningen.
Fokusere på at integrering av funksjonshemmede er en
naturlig konsekvens av judoens filosofi og verdier
Målet med modulene som integreres i trener
1 og trener 2.
165
B. Lover og regler
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i
henhold til lovverk og regler.
Økt fokus på komiténivå
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Komiteene og administrasjonen skal være første
domsinstans, mens FS er appellinstansen
Gjennomført og fungerer godt.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Saksbehandlingsreglement skal gjøres kjent i hele
organisasjonen
Ble gjennomgått, diskutert og innøvd på
styreseminaret og på komité seminaret.
Basis-lovnorm for idrettslag, NIFs lov og NJFs lov skal
gjøres lettere tilgjengelig på judo.no
Gjort tilgjengelig gjennom lovdata.
Øke den generelle kompetansen på området gjennom Idrett
og Ledelse
Gjennomført idrett og ledelse i 2 klubber.
Har hatt fokus på dette på flere arenaer:
komité seminaret , styreseminaret, regionale
møtene storklubbseminaret
NJF skal ha skriftelige og juridisk holdbare kontrakter med
alle som i en eller annen form utfører betalt arbeid for NJF
Gjøres.
C. Internasjonalt
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den
hensikt å fremme judoidretten i Norge
Nordisk ungdoms komité
JFF samarbeid med NIF
JFP utvidelser
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Arrangere EM innen 2012 Styret har nedsatt arbeidsgruppe som har
igangsatt arbeidet.
Bruke JFF og JFP som døråpner for kontakt, samarbeid og
til å knytte relasjoner internasjonalt
JFF har i samarbeid med NIF utvidet sin
aktivitet til Afrika.
JFP setter stadig Norge på kartet gjennom
sin omfattende aktivitet i en lang rekke land.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Delta i internasjonale fora for samarbeid med andre
særforbund i andre land
Ung- judo, LLK, JFF, DK og TK deltar aktivt i
internasjonale fora.
Ung- judo var vertskap for et møte i Nordisk
ungdoms komité i 2010.
Styret har deltatt på samtlige IJF og EJU
kongresser, og Nordiske møter.
Delta i internasjonale fora for trenere, dommere og
arrangører med sikte på å hente kompetanse tilbake til
Norge
DK deltar aktivt, UUK og SAK har ikke
deltatt i internasjonale fora i 2010.
Forsøke å få på plass et samarbeid mellom NIH og Bath ang
nivå 4 og 5 i trenerutdanningen
Bath er lagt ned, derfor ingenting gjort.
Judo for fred skal arrangere JFP- instruktørkurs i Norge ved
behov
Kurset er utviklet, men det er ikke kjørt kurs
i Norge. Et kurs avholdt i Burundi i 2010.
Judo for fred skal bidra til økt kunnskap om internasjonalt
idrettssamarbeid
De som reiser ut på utveksling og er med på
partnermøtene lærer mye. Nytt tilbud om
utveksling til Afrika vil og flere mulighet til å
reise ut.
166
D. Landslag
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Evaluere toppidrettssatsingen i NJF, inkludert NTG Evalueringssystem og rutiner utviklet,
Evaluering av LL i 2009 og 2010, Evaluering av
NTG i 2010.
Landslagene skal utvikle et system for å dokumentere sitt arbeid,
slik at kunnskap videreføres og bygges opp i NJF
Bevisst fokus på skriftliggjøring.
Landslaget skal lage en utviklingstrapp for U, J og S landslags
Alle faglige og økonomiske rammer på plass.
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner
og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste
internasjonale nivå
Kommet langt i å få på plass et godt
støtteapparat, samt i å utvikle planer,
systemer , rutiner og instrukser.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
utøvere som skal være en del av Den Norske Judoskolen
Utkast framlegges arbeidsgruppa 9. 4 2011.
Jobbe langsiktig for å få sørge for et kompetent trenere og
støtteapparat ila perioden
Anders Dahlin ansatt, ULL trener fungerer
svært godt, flere regiontrenere på plass, økt
samarbeid OLT (Oslo + Trondheim), Martin
Thiblin på topptrenerstudiet, utviklet klare
instrukser for alle, judo Trøndelag i gang
Landslagene, både U, J og S, skal ha 4 års planer Utviklet individuelle planer for alle senior
utøvere, og for flere av juniorutøvere.
Det skal utvikles en strategiplan for toppidrett i judoforbundet, fra
ungdom til senior
Ble utviklet i 2009, og videreutviklet i 2010.
Videreutvikle tilbud om judo på andre videregående skoler med
idrettslinje
Inngått avtale med Wang toppidrett sammen
med de andre kampidrettsforbundene.
Norge skal kvalifisere seg med minimum en deltager i OL 2012 Har gode planer, men en noe svak sesong i
2010.
Det skal videreutvikles et faglig sterkt og dopingfritt
toppidrettsmiljø
Økt samarbeid med OLT og anti-doping Norge.
Utvikle tverridrettslig samarbeid der det er naturlig Økt samarbeid med de andre kampidrettene,
spesielt gjennom Wang avtalen.
E. Strategiprosess
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Gjennomføre et årlig strategiseminar der
strategidokumentet evalueres og oppdateres
Strategiseminar gjennomført 9.- 11.4 2010.
Tydeligere ansvarsfordeling, klarere mål, og
målbare resultatindikatorer ble innført.
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Videreutvikle og forankre strategidokumentet og
prosessen i hele organisasjonen.
Evaluert strategidokumentet 2009- 2012 –
Evalueringsrutiner utviklet
Laget utkast til nytt strategidokument 2011-
2014 - forbedret struktur på dokumentet
samt høringsrutiner utviklet
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Seminaret skal arrangeres i forbindelse med et annet
arrangement i NJF
Vurdert som ikke hensiktsmessig.
NIFs idrettspolitiske dokument skal være retningsgivende
for NJFs strategidokument
NIFSs IPD for 2011- 2015 har vært
retningsgivende både for strukturen og innholdet i
NJFs SD 2011- 2014.
Strategidokumentet skal være komiteenes
styringsdokument i deres arbeid og handlingsplaner
Fokus på strategiseminar, komitéseminar og i
utviklingssamtaler. Alle nødvendige
arbeidsrutiner er utviklet, men trenger tid til å
øve.
Strategidokumentet skal være lett tilgjengelig for komiteer
og klubber
Ligger på judo.no, henvist til i en lang rekke
artikler og blogginnlegg, sendt ut til alle klubber
og komiteer., markedsført på flere arenaer
(strategi,- komité, - og storklubbseminar,
regionale møter, klubbesøk), åpen høringsprosess.
167
Oppsummering 2010
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Konklusjoner
Strategidokumentet 2009- 2012
168
Evalueringsresulat 2009
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Evalueringsresultat 2010
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
169
INNSATSOMRÅDE HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen NJF skal tilby og markedsføre oppdaterte trener, dommer og arrangørkurs
på alle nivåer til medlemmer som er over 14 år og har oransje belte eller
høyere.
B. Utdanning NJF skal tilby og markedsføre oppdaterte trener, dommer og arrangørkurs
på alle nivåer til medlemmer som er over 14 år og har oransje belte eller
høyere.
C. Funksjonshemmede Det skal være en kompetanseklubb for integrering av funksjonshemmede i
judo i hver sone innen 2011
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år) Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til barn (3- 12 år) med
fokus på ferdighetsutvikling og judoens egenart.
B. Ungdomsidrett (13- 19 år) Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og markedsføres for alle
ungdommer (13- 19 år) i NJF
3. Klubbutvikling
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
A. Organisasjonskompetanse Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter innen en to års
periode. Det skal holdes idrett og ledelse prosesser i 10 klubber årlig.
B. Anlegg Øke judoens formelle innflytelse i anleggspolitikken, og øke andelen
norske judoklubber som har eget anlegg.
C. Verktøy for rekruttering Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har bruk for og som de
enkelt kan ta i bruk for å rekruttere nye og beholde gamle medlemmer.
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens
egenart
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på judoens egenart i all
aktivitet og i alle ledd i organisasjonen
B. Lover og regler Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i henhold til lovverk og regler.
C. Internasjonalt Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den hensikt å fremme
judoidretten i Norge.
D. Landslag Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle
idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå
E. Strategiprosess Videreutvikle og forankre strategidokumentet og prosessen i hele
organisasjonen.
STATUS TILTAK 2009 TILTAK 2010
14 12,6% 6 5,4%
26 23,4% 11 9,9%
14 12,6% 12 10,8%
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
15 13,5% 16 14,4%
12 10,8% 19 17,1%
8 7,2% 16 14,4%
22 19,8% 31 27,9%
SUM 111 100 111 100
170
XI – Kandidat til æresmedlemskap, Alf Birger Rostad
Alf Birger Rostad (f. 11.07.1953)
Levanger Judoklubb
Kandidaten har vært aktiv for norsk judo i en årrekke og har lagt ned
en formidabel innsats for utviklingen av norsk judo og Norges
Judoforbund. Han er æresmedlem i Levanger Judoklubb og har 4. dan
honorært.
CURRICULUM VITAE
Tillitsverv
Norges Judoforbund
Medlem Honorær komite 2009-dd
Medlem Teknisk komite 2003-2006
President i Norges Judoforbund 1999-2003
Styremedlem i Norges Judoforbund 1995-1999
Leder i Dommerkomitèen 1997-1999
Medlem i Lovkomiteen 1992-1995
Judokrets
Styremedlem i Nord-Trøndelag judokrets 1980-1992
Leder i Nordland judokrets 1978-1980
Klubb
Leder i Levanger judoklubb 1997-dd
Nestleder/styremedlem i Levanger judoklubb 1986-1997
Leder i Verdal judoklubb 1984-1986
Leder i Levanger judoklubb 1980-1986
Leder i Norbatt judoclub/FN-styrkene Sør-Libanon 1980
Leder i Bodø judoclub 1977-1980
Leder i Levanger judoklubb 1975-1977
Leder i Fauske judogruppe 1974-1975
Kasserer i Levanger judoklubb 1972-1974
Graderinger
Grad Graderingsform Dato
4. dan Honorær 260403
3. dan Teknisk 250300
2. dan Teknisk/kata 110596
1. dan Teknisk/kata 060589
171
Initiativtaker til judoklubb-, judogruppe- og judokretsetableringer
Mosvik judogruppe 1995
Skogn judogruppe 1991
Verdal judoklubb 1984
Norbatt judoclub (FN-styrkene i Sør-Libanon) 1980
Nordland judokrets 1979
Bodø judoclub 1977
Fauske judogruppe 1974
Levanger judoklubb (co-etablerer sammen med O. K. Eklo) 1972
Judoutdanning
Trener
Diplomtrener (Diplomoppgave: Selvforsvarskurs i Judo for incestutsatte) 2002
Trener III (D-kurs) 1997
Trener II (C-kurs) 1986
Trener I (B-kurs) 1980
A-kurs 1979
Dommer
Dommer A-lisens 1992
Dommer B-lisens 1989
Dommer C-lisens 1981
Arrangør
Arrangør nivå 3. 2006
Treneransvar i klubb, krets og region
Kretstrener i Nord-Trøndelag 1980-1992
Kretstrener i Nordland 1978-1980
Regionstrener for Nord-Norge (Tony McConnell var rikstrener) 1982-1984
Hovedtrener i Levanger judoklubb 1980-dd
Hovedtrener i Mosvik judogruppe 1995-1996
Hovedtrener i Skogn judogruppe 1991-1992
Hovedtrener i Verdal judoklubb 1984-1988
Hovedtrener i Norbatt judoclub i Libanon 1980
Hovedtrener i Bodø judoklubb 1977-1980
Hovedtrener i Levanger judoklubb 1975-1976
Hovedtrener i Fauske judogruppe 1974-1975
Trener i Levanger judoklubb 1973-1974
172
Dommer-, lærer-, kursleder- og annen virksomhet
Alf B. Rostad har dømt stevner lokalt, regionalt og nasjonalt. 1989-2010
Han har i en årrekke vært brukt som dommer i forbindelse med Nasjonale Mesterskap.
Han har også dømt noen stevner i utlandet.
Har vært lærer og kursleder ved trenerkurs, dommerkurs og samlinger.
Undervist Humanistiske konfirmantene i Levangerområdet 1998-2011
Har med bakgrunn i Judoens gode verdier om etikk og moral brukt dette som
bakgrunnsteppe for undervisningen. Dette er satt inn i en Judosammenheng.
Har hatt selvforsvarskurs i Judo for ulike grupper. Både ungdom og voksne kvinner.
Har skrevet artikler om etikk og moral med Judo som basis.
Sentrale dokumenter i NJF forfattet av Alf B. Rostad. Blant annet det første honorære
regelverket, fadderordningen for nye dommere i NJF, den første utgaven av
”Instruks for dommere” og første utgave av ”Velkommen til Judo” (co-forfatter).
Arrangert en rekke stevner over mange år. Dette har vært Klubbmesterskap,
Kretsmesterskap, Åpent Trøndersk Mesterskap (NCup) og Norgesmesterskap.
173
XII – Kandidat til æresmedlemskap, Jan Eirik Schiøtz
Jan Eirik Schiøtz (f. 16.09.1949)
Drammen Judo Club
Kandidaten er NJFs lengstsittende president med sine seks påfølgende år.
Han har i tillegg vært visepresident i fem år. Han er også en av kun to
personer som har hatt verv i EJU og Norges eneste representant med
verv i IJF.
CURRICULUM VITAE
Tillitsverv
Internasjonalt
Head Director Judo for Peace Commission IJF 2007 - dd
Director Judo for Peace Commission EJU 2006 - 2007
Norges Judoforbund
President 2003 - 2009
Leder Domsutvalg 1999 - 2003
Leder Landslagskomité 1997 - 1999
Visepresident 1994 - 1999
Judokrets
Leder Buskerud Judokrets 1990 - 1994
Klubb
Leder Drammen Judo Club 1991 - 1998
Styremedlem Drammen Judo Club 1989 - 1991
Graderinger
Grad Graderingsform Dato
1. dan Honorær 290405
Annen virksomhet
Ressursgruppe for NJF generalsekretær, utviklet blant annet klubbhåndbok. 1993
Som president, initierte opprettelse av:
• Honorær komité
• Medisinsk psykologisk komité
• Judo for Funksjonshemmede
• Jentekomite
Innlemmet Stian Jespersens Knøttejudo i NJF utdanningssystem
Innlemmet Judo for Fred som ordinær komité i NJF
174
Strategidokument Norges Judoforbund
2011-2014
175
176
Forord
Strategidokumentet 2009- 2012 ble vedtatt av forbundstinget i 2009. Det var første gang NJF vedtok en slik langtidsplan,
og arbeidet fram mot ferdig vedtatt dokument var på mange måter nybrottsarbeid. Strategidokumentet har
vært et svært godt arbeidsverktøy for styret, og gjennom to evalueringsrunder har vi sett gode resultater og god
framgang på målene og tiltakene. Strategidokumentet og prosessen knyttet til utvikling og evaluering av dette er nå
godt innarbeidet i organisasjonen.
NJF høstet mye skryt for dokumentet, og det ble blant annet delt ut til kursdeltagere hos NIFs kompetanseavdeling
som et godt eksempel på strategisk ledelse og arbeid. Spesielt har vi fått mange positive tilbakemeldinger på det
unike verdiskjemaet hvor styret, administrasjon og komiteene har konkretisert kjerneverdiene for egen aktivitet.
Det var derfor med selvtillit og entusiasme at styret senhøstes 2009 satte i gang arbeidet med et nytt strategidokument.
Resultatet av arbeidet er det du sitter med i hånden nå, strategidokumentet 2011- 2014.
Dokumentet har vært gjennom en lang prosess:
Styret oppnevner strategigruppa og gir den mandat til å lede strategiprosessen 1 1. 0. november 2009
2. Diskusjonen igangsettes på strategiseminaret 9.-11. april 2010 der styret, administrasjon og komitéledere er med.
3. Styret vedtar versjon 1 28. september 2010
4. Dokumentet sendes ut på åpen høring i hele organisasjonen
5. Styret vedtak versjon 2 8. februar 2011
Strategigruppa som har ledet prosessen har bestått av president Vibeke Thiblin, Vise- president Harald Monsen,
utviklingskonsulent Lill Merethe Tjeldvoll og generalsekretær Kristoffer Halmøy. Gruppas utgangspunkt har vært
resultater og erfaringer fra strategiprosessen 2009- 2012, NJFs budsjett 2009- 2010, samt innspill fra strategiseminaret
og høringsrunden. I tilegg har føringer fra NIF, som Idrettspolitisk dokument 2011- 2015, søknad om spillemidler
2011, NIFS handlingsplan for 2011 og retningslinjer for utviklingsorientert ungdomsidrett stått sentralt.
Gruppa har vært opptatt av at dokumentet skal være et nyttig arbeidsverktøy for styret, administrasjonen og komiteene.
Det er derfor lagt vekt på å peke ut de områder som judo- Norge selv ønsker fokus på. Ansvarsfordelingen
er også gjort tydeligere ved at det for hvert tiltak er lagt inn en primæransvarlig samt en eller flere samarbeidspartnere.
Og det er definert resultatindikatorer for hvert tiltak, slik at det blir enklere å evaluere måloppnåelse. Dette
har gitt oss et omfattende, men konkret og tydelig dokument.
Styrets reviderte versjon vil være blant sakspapirene til tinget 2011, som skal vedta det endelige strategidokumentet.
Følgende prosess frem til da:
1. Markedsføres gjennom en nyhetsartikkel på judo.no.
2. Det skal trykkes en utgave som sendes alle klubber
3. Dokumentet skal ligge tilgjengelig på judo.no
4. Ytterligere markedsføring i alle naturlige sammenhenger.
5. Dokumentet skal gi føringer for budsjettarbeidet for 2011.
Det legges opp til en toårlig rullering/revidering av dokumentet som skal gjelde for to påfølgende perioder. Altså
vil det på tinget i 2013 vedtas ny plan gjeldende for 2013-2016. Den samme prosessen som til dette dokumentet skal
følges, og på denne måten blir strategidokumentet en naturlig del av NJFs arbeidsrutiner.
Dette dokumentet blir fra det er vedtatt av tinget komiteenes og styrets retningsgiver i arbeid og planer.
Med vennlig hilsen
For strategigruppa

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær
Norges Judoforbund
177
Klubber og utøvere (medlemmer)
Honorær komitè
Markeds- og mediakomiteen
Ung judo
Teknisk komitè
Stevne og arrangementskomiteen
Dommerkomiteen
Trenerutdanningskomiteen
Judo for fred
Landslagkomiteen
Landslagtrener
Anders Dahlin
(40%)
Utviklingskonsulent
Lill Merethe Tjeldvoll
(50%)
Generalsekretær
Kristoffer Halmøy
Landslaget
Forbundstinget
Valg
komitè
Lov
komitè
Kontroll
komitè
Klubbutvikling Utdanning
Gradering og
oppmerksomheter
Stevner og
aktiviteter
Forbundsstyret
Medlemsmøte
Organisasjonskart
178
Fakta om NJF
Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967 og søkte umiddelbart opptak i Norges Idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF/Idrettsforbundet). NJF ble innvilget medlemskap senere samme år, som
særforbund nr. 38. Som særforbund under NIF er NJF forpliktet til å følge de lover og regler som gjelder for norsk
idrett generelt.
Norges Idrettsforbund
NIF er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon
som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Dette følger av
NIFs lov §§ 1-1 og 1-2.
Særforbund og idrettslag er NIFs medlemmer. Idrettskretsene spiller en viktig rolle med regionansvar i
organisasjonen, men er ikke medlemmer i NIF. Særforbundene sitter med høyest faglig myndighet for sin
idrett. Idrettstinget er NIFs øverste myndighet, og avholdes hvert 4. år (neste gang i 2011). På Idrettstinget velges
et idrettsstyre, som er NIFs høyeste myndighet mellom Idrettstingene. Styret ansetter generalsekretær som er
organisasjonens daglige leder. Siden 2004 har dette vært Inge Andersen.
NIF er Norges største frivillige organisasjon:
Over 2 millioner medlemskap
12 000 idrettslag (2008)
19 idrettskretser
55 særforbund (2009)
Organisasjon
NJF er medlem av European Judo Union (EJU) og (assosiert medlem av) International Judo Federation (IJF). NJF
sin øverste myndighet er Forbundstinget som avholdes hvert 2. år. Alle medlemslagene har mulighet til å møte med
sine representanter. Antall representanter er basert på antall aktive medlemmer i laget. I 2010 var det 68 klubber i
NJF med rundt 3.700 aktive medlemmer. Klubbene er organisert i kretser/regioner med varierende aktivitet. Det er
ikke krav til organisering i krets/region, som er et middel for klubbene som sogner til den aktuelle kretsen/regionen
å håndtere fellesprosjekter og representere samlet inn mot NIFs regionkontorer i Idrettskretsene.
Operativ virksomhet
På Forbundstinget velges det et styre bestående av
president, visepresident, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er
høyeste myndighet mellom tingene.
Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i administrasjonen, og presidenten er generalsekretærens overordnede.
Generalsekretæren arbeider etter utarbeidet instruks, og har det daglige ansvaret for virksomheten, herunder
økonomi.
Styret har også utnevnt 9 komiteer med instruks for sitt ansvarsområde. En del myndighet er delegert av styret til
komiteene, som I mange tilfeller er NJFs fagkompetanse innen sitt område. Komiteene drives av frivillige, og er
kjernen I NJFs operative virksomhet.
NJF arrangerer Norgescup og Norgesmesterskap, men det er klubber og kretser som er tekniske arrangører.
Økonomi
Første tilskudd fra NIF ble gitt i 1968 og var på kr. 19.500,- Tilskudd i 2010 var til sammenligning 2.8 mill.
(omtrent 50 % av forbundets totale inntekter). Medlemskapet i NIF er av avgjørende betydning for at forbundet skal
kunne drive aktivitet i så stor grad som det gjør.
Øvrige inntekter er I stor grad basert på kontingent fra klubbene og inntekter fra forsikring og materiellsalg, samt
egenandeler fra utøvernes deltagelse på alt fra landslagsaktiviteter til kurs.
179
Oversikt over kostnader fra regnskapet 2010:
Stevner 260.000
Landslag 1.500.000
Treningssamlinger 210.000
Utdanning 480.000
Funksjonshemmede 130.000
Styremøter og representasjon 290.000
Internasjonal representasjon 230.000
Administrasjon lønn 650.000
Drift forbundskontor/ administrativt 820.000
Media og marked 260.000
Klubbutvikling og støtteordninger 440.000
Forsikring 240.000
Totale kostnader 5.510.000
Designprofil
NJF har utviklet ny logo og visuell profil.
Å bruke ressurser på markedsføring og kommunikasjonsarbeid er blitt en viktig del av strategien for å rekruttere
flere til judo.
Den nye logoen er satt sammen av tre deler: dragehodet, japansktegn for judo og Norges Judoforbund. Den
gjenspeiler judoens enkelhet, kompleksitet og eleganse. Logoen skal vise at Norges Judoforbund skal være et åpent
og inkluderende forbund, og logoen har derfor ingen markante grenser til omgivelsene.
180
Formålsparagraf
Norges Judoforbund (NJF) er idretten JUDO sin organisasjon.
NJF jobber etter sin formålsparagraf:
«Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling,
ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt».
Visjon
Norges Judoforbunds visjon er:
«Judo skal være Norges viktigste idrett når det gjelder fysisk, mental og
sosial trening og utvikling».
Verdigrunnlag
All aktivitet i NJF skal bygge på det vedtatte verdigrunnlaget i NJF.
NJFs kjerneverdier er:
RESPEKT
ÆRLIGHET
FELLESSKAP
MOT
181
Kjerneverdier Respekt Ærlighet Intern
kommunikasjon
Prøv å forstå før du prøver å
bli forstått.
Alle blir sett og hørt. Styret Korrekt og seriøs saksbehandling.
Åpen kommunikasjon omkring
status på sentrale prosesser og
innsatsområder.
Administrasjonen Objektive saksbehandlingsrutiner.
Profesjonell i møte
med medlemmene.
Informere medlemmene om viktige
tema og saker.
Landslagskomiteen Objektive uttakskriterier. Ta
utøvernes utvikling på alvor.
Nulltoleranse for doping. Tydelige
på forventninger og krav.
Teknisk komite Ta alle graderingskandidater
på alvor.
Gi oppriktige tilbakemeldinger til
alle kandidater.
Trenerutdanningskomiteen
Skape gode vekstvilkår for
trenere.
Tydelig budskap om trenerrollen. Dommerkomiteen Ta vare på utøvere ved best
mulig kampledelse.
Vise selvinnsikt fordi ingen er
ufeilbarlige og ingen situasjoner
er like.
Stevne- og Arrangementskomiteen
Støtte arrangører i planlegging
og gjennomføring av
arrangementer.
Gi klare tilbakemeldinger til arrangører
basert på observasjon og
evaluering.
Markeds- og
Mediekomiteen
Organisasjonens historie og
judoens ånd ligger til grunn.
Være klare på hva som kreves for
å oppnå utvikling.
Ung- Judo Ta hensyn til at ungdom har
andre behov enn barn og
voksne.
Være vaktbikkjer i organisasjonen
på ungdoms vegne.
Honorær komiteen Behandle søknader og tolke
regelverket objektivt.
Gi anerkjennelse til de som fortjener
det.
Judo for Fred Ydmykhet overfor andres
kultur og livssituasjon.
Åpen dialog med
samarbeidspartnere.
Komiteene i NJF har konkretisert de 4 kjerneverdiene for sin aktivitet:
182
Fellesskap Mot
Anerkjenne den frivillige innsatsen som
arbeidet er tuftet på.
Fronte og støtte opp under de beslutningene
som er fattet av fellesskapet.
Ta vare på judoens fellesskap ved å fokusere
på judoens egenart, verdier og integritet.
Ta valg på fellesskapets vegne og ta konsekvensen
av disse.
Forbundskontoret er samlingspunktet for
norsk judo.
Ta ansvar for utviklingen av norsk judo.
Klare spilleregler for utøvere og støtteapparat.
Gi og få klare tilbakemeldinger.
Ta vare på og kvalitetssikre den judofaglige
aktiviteten.
Stå for og forsvare eget faggrunnlag.
Være med å skape et sterkere fagmiljø for og
nettverk av trenere.
Presentere et faglig ståsted og invitere til
debatt.
Forvalte sportens ånd gjennom tolkning av
reglementet.
Dommere må dømme det de ser, og ikke
la seg påvirke av eksterne faktorer.
Representere arrangørene, og lede nettverket
av arrangører.
Utvikle og forbedre alle stevneformer.
Markedsføre mulighetene som ligger i judoens
egenart.
Utfordre til nytenkning.
Motivere ungdom til å engasjere seg i organisasjonen.
Skape utvikling ved å utfordre.
Premiere bidrag til fellesskapet gjennom
utdeling av honorære utmerkelser.
Finne og fremme kandidater til honorære
utmerkelser.
Være pådrivere i verdiarbeidet i NJF. Aktivt forsvare judoens verdier i Norge
og i utlandet.
183
184
Utviklingstrekk og utfordringer
Strategidokumentet 2009- 2012 – Resultater og erfaringer
Evalueringsresultater – Fremgang på alle innsatsområdene, men fremdeles langt igjen!
Strategidokumentet 2009- 2012 ble evaluert både i 2009 og 2010. Et sammendrag av evalueringsresultatene finnes i
tabellen under. Beltefargene er brukt for å vise status på de ulike områdene.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009 STATUS 2010
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
Følgende hovedkonklusjon ble trukket:
«Vi er godt i gang med arbeidet (grønt) både på kompetanseheving, barne- og ungdomsidrett og klubbutvikling, og på
forbundsutvikling er vi på god vei mot mål (blått)” Vi har således hatt en positiv utvikling på alle innsatsområdene, og
størst er utviklingen når det gjelder klubbutvikling (fra gult til grønt)»
Det er grunn til å være ganske fornøyd med følgende:
Det er framgang over hele linja, og ikke kun på enkelte områder knyttet til enkelte ildsjeler. De • tte viser at fremgangen
ikke er tilfeldig.
• Det er framgang på svært forskjellige områder. Dette viser at vi er i gang med å bygge et bredt tilbud slik at flere
kan finne gode vekstvilkår innenfor judoen.
• Styret tok det dårlige resultatet på klubbutvikling og kompetanseheving i 2009 til etterretning og ansatte en
utviklingskonsulent med dette som ansvarsområdet. Evalueringen for 2010 viser at dette har gitt resultater.
• Resultatene viser at det er viktig og riktig at styret har en klar strategi med noen mål som vi jobber etter, tar valg
ut fra, styrer innsats etter, motiverer folk med, og blir målt på.
185
Det er også grunn til å være litt misfornøyd med et par ting:
Det er langt igjen til mål! Ingen av innsatsområdene var svarte, ingen av underområdene v • ar svarte, og kun 31 av
111 tiltak var svarte. Sagt på en annen måte; Mye er godt i gang, svært lite er fullført. Det synes nødvendig å videreføre
mange av disse tiltakene til neste strategidokument.
• Den positive utviklingen på alle innsatsområdene har ikke ført til noen betydelig økning i antall medlemmer og
klubber.
Erfaringer fra prosessen – Hva var bra og hva må forbedres?
De erfaringene vi har gjort under arbeidet med strategidokumentet 2009- 2012, har ført til at vårt strategiarbeid har
utviklet seg positivt. Vi har forankret prosessen i organisasjonen og vi har kommet opp med en god måte å evaluere og
illustrere hvordan vi ligger an i forhold til målene.
Så har vi også sett at det er nødvendig å forbedre oss på en del punkter:
• Det må bli enklere å måle om vi når målene
• Det må komme klarere fram hvem som har ansvaret for de ulike tiltakene.
• Hovedmålene må være vide og overordnede, delmålene må være avgrensede og målbare, og tiltakene må være helt
konkrete
• Dokumentet må i større grad være tilpasset og samkjørt med NIFs strategier og rutiner
• Dokumentet må i større grad være samkjørt med andre sentrale styringsdokumenter i NJF
De resultatene og erfaringene som er skissert over dannet utgangspunktet for prosessen fram mot dette dokumentet,
og har ført til noen sentrale endringer.
Strategidokumentet 2011- 2014 – Sentrale endringer
Kjerneverdiene - Respekt, ærlighet, fellesskap og mot
Både styret, administrasjonen og komiteene har jobbet kvalitetsmessig med en ytterligere konkretisering av NJFs kjerneverdier.
Det er også startet et arbeid med å forbedre kommunikasjonen i NJF, og som et første skritt er det lagt inn
en konkretisering av kjerneverdiene for NJFs interne kommunikasjon.
Strukturelle endringer – Klarere ansvarsfordeling, enklere å måle
• Basert på erfaringer fra arbeidet med det forrige strategidokumentet, er det gjort noen strukturelle endringer:
• Kapittel om utfordringer og utviklingstrekk, og faktakapittel om NJF er lagt til for å gjøre dokumentet mer helhetlig.
• Innsatsområdet barne- og ungdomsidrett er erstattet med aktivitetsutvikling, som i tillegg omfatter voksenidrett,
toppidrett og arrangementsutvikling.
• For å gjøre ansvarsfordelingen tydeligere er oppbygging er endret:
• Fra: Innsatsområde > Undertittel > Mål > Strategi
• Til: Innsatsområde > Hovedmål > Delmål > Tiltak > ansvar (primær/ samarbeidspartner)
• For å gjøre det enklere å evaluere måloppnåelse, er det for hvert tiltak definert noen resultatindikatorer.
Endringer i faglig innhold - Mer konkret og økt omfang
Evalueringsresultater fra forrige strategidokument, utviklingstrekk i norsk judo, samt mange og gode innspill fra organisasjonen,
har gjort omfanget av dette dokumentet større og det faglige innholdet mer konkret.
De faglige endringene i dokumentet kan i hovedtrekk oppsummeres slik:
• Den Norske Judoskolen1 har fått større betydning og både struktur, innhold og arbeidsfordelingen er blitt klarere.
• Klubbutviklingsplanen som er utarbeidet av vår utviklingskonsulent og vedtatt av styret er lagt inn og har ført til at
både mål og tiltak nå er langt mer konkrete.
• Arbeidet til Ung judo har gitt ungdomsidretten og ungdoms innflytelse en sentral plass.
• Toppidretten er blitt langt mer konkretisert og det er et økt fokus på langsiktig arbeid, unge utøvere og på regionene.
• Arrangementsutvikling har fått langt større plass og fokuset ligger på utvikling av Norgescup og NM samt utvikling
av nye arrangementsformer.
• Ledelse og administrasjon er blitt et eget punkt, med fokus på effektivisering og forenkling av komitédriften og
konkretisering av styrets og administrasjonens rolle/ ansvar.
• Hvorfor og hvordan NJF skal drive bistandsarbeid er beskrevet i et eget punkt.
186
Bedre samsvar med NIF
Over halvparten av NJFs midler kommer fra NIF, og hvert år legger vår administrasjon ned et omfattende og tidkrevende
søknads- og rapporteringsarbeid overfor NIF. Vi har hatt som mål å tilpasse strategidokumentets struktur og
innhold slik at dette arbeidet kan forbedres, effektiviseres og forenkles.
På idrettstinget i 2011 vedtar NIF et idrettspolitisk dokument 2011- 2015. Signaler fra arbeidet med Idrettspolitisk dokument
har lagt sentrale føringer på utarbeidelsen av vårt strategidokument og ført til at følgende temaer har fått større
plass og økt betydning:
Implementering og markedsføring av barneidrettsbestemmelsen• e
• Ungdomsidrett og ungdoms innflytelse på egen aktivitet
• Et ryddig forhold til lover og regler
• Økt organisasjonsforståelse på klubbnivå
• Voksenidretten (over 26 år)
• Miljøansvar
Bedre samsvar i egen organisasjon
NJFs arbeid styres av lover og regler, reglementer, budsjetter, instrukser og handlingsplaner. Vi har hatt som mål å
tilpasse strategidokumentet til disse føringene. Dette har også ført til en opprydding i komiteenes instrukser og en
endring av strukturen i NJFs budsjett. Igjen har hensikten vært forenkling og effektivisering.
De tøffeste utfordringene
Strategidokumentet peker på de mest sentrale utfordringene i Norsk judo framover:
• Lansering og etablering av Den Norske Judoskolen som NJFs merkevare for all vår utdanning.
• Forhindre frafall blant ungdom
• Skape større bredde og variasjon i vårt aktivitetstilbud
• Bedre kvaliteten på våre arrangementer
• Profesjonalisere og forenkle klubbdrift
• Profesjonalisere, effektivisere og forenkle NJFs daglige drift
Den aller tøffeste utfordringen vi står overfor framover er imidlertid å øke antall judoutøvere og judoklubber i Norsk
judo. Dette er helt nødvendig hvis vi skal utvikle oss videre, og en positiv utvikling på punktene over vil forhåpentligvis
legge et grunnlag for dette. Evalueringsresultatet fra strategidokumentet 2009- 3012 viste at vi har kommet
lengst på forbundsutvikling, og at vi således har en organisasjon som vil være i stand til å legge forholdene til rette for
medlemsøkning i klubbene.
187
188
189
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Den Norske Judoskolen
Den Norske judoskolen skal dekke medlemmenes judospesifikke utdanningsbehov
Den Norske Judoskolen skal være oppdatert og på et faglig høyt nivå
Funksjonshemmede
Norske judoklubber skal være i stand til å ta imot funksjonshemmede utøvere
190
KOMPETANSEHEVING
– Judospesifikt kunnskapsløft i hele organisasjonen
191
1. Kompetanseheving
1.1. Den Norske Judoskolen (DNJS)
1.1.1. Mål: Den Norske Judoskolen skal dekke medlemmenes judospesifikke utdanningsbehov.
1.1.1.1 Delmål: Den Norske Judoskolen skal utvikles og driftes i samarbeid mellom utviklingskonsulenten og
utdanningskomiteene (TUK, DK og SAK).
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utviklingskonsulenten skal koordinere utdanningskomiteenes arbeid med
DNJS
Adm. / SAK, TUK, DK
Utviklingskonsulenten skal administrere kursene i DNJS Adm. / SAK, TUK, DK
Utdanningskomiteene har det faglige ansvaret for sine fagområder i DNJS Forbundsstyret /
SAK, TUK, DK
Alle utdanningskomiteene skal ha en egen utdanningsansvarlig som står for
komiteens arbeid med DNJS samt kontakten med utviklingskonsulenten
Forbundsstyret /
Adm., SAK, TUK, DK
Teknisk Komité setter standard for, og har ansvar for kvalitetssikring av,
judoteknisk innhold i DNJS gjennom forvaltningen av graderingsreglementet.
TK / SAK, TUK, DK
1.1.1.2 Delmål: Ferdigstille konseptutviklingen av Den Norske Judoskolen.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Lage utviklingsmanual som beskriver den grunnleggende filosofien og innholdet
i DNJS
Adm. / SAK, TUK, DK, MMK
Lage utviklingstrapp som inneholder alle utdanningsområdene (trener, dommer,
arrangør)
Adm. / SAK, TUK, DK, MMK
Alt utdanningsmateriell er offisielle publikasjoner og skal utvikles innenfor
NJFs designprofil
Adm. / SAK, TUK, DK
Ferdigstille trener 2 og utdanne et instruktørkorps. TUK / Adm.
Utvikle ”Judoskolen” som et trenerkurs for aldersgruppen 6- 8 år TUK / Ung judo
Utvikle øvelsesbank for judotrenere som skal være en database med judorelaterte
øvelser
TUK / LLK, TK, Ung judo, MMK
Utvikle hjelpetrenerkurs som kan kjøres i klubb TUK / Ung judo
Utvikle økthefter fra grønt til brunt belte for trenere TUK / TK
Utdanne et instruktørkorps for knøttejudo-kursene TUK /
Barne- og ungdomskoordinator
Utvikle kurs for graderingssensorer i klubb TK / Adm.
Utvikle kurs for arrangører av shiai-konkurranser SAK / DK
Inkludere kata i Trener 1 og 2 TUK / Kata-koordinator
1.1.1.3 Delmål: Avholde kursene i Den Norske Judoskolen.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
DNJS skal markedsføres til alle medlemmer som er over 14 år og har oransje
belte eller høyere
Adm. / MMK
DNJS skal markedsføres spesielt overfor grupper som er underrepresentert i NJF MMK
Tilby kurs i alle soner årlig for alle utdanningsområdene i DNJS Adm. / TUK, SAK, DK
Tilby kurs i utdanningsområdene i DNJS til faste datoer årlig Adm. / TUK, SAK, DK
Tilby dan-graderinger i alle soner til faste datoer årlig TK / Adm.
Utdanne instruktører slik at det til en hver tid er et tilstrekkelig antall aktive
kursinstruktører
Adm. / TUK, SAK, DK
192
1.1.2 Mål: Den Norske Judoskolen skal være oppdatert og på et faglig høyt nivå.
1.1.2.1 Delmål: Kurshefter og kursinstruktører skal være faglig oppdaterte.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
DNJS skal tilpasses og oppdateres iht. NIFs Trenerløype TUK / Adm.
DNJS skal revideres og oppdateres ved behov. DK, SAK, TUK / Adm.
Etablere en godkjenningsordning for alt kursmateriale og for kursinstruktører DK, SAK, TUK / Adm., MMK
Tilby oppdateringsseminar for alle kursinstruktører årlig Adm. / DK, SAK, TUK
1.1.2.2 Delmål: Bygge et sterkere fagmiljø i NJF.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Avholde årlig felles fagseminar for alle utdanningsområdene, for alle som har
lisens fra DNJS
Adm. / TUK, DK, SAK
Etablere nettverk for å ta vare på de som er utdannet gjennom DNJS, med
spesielt fokus på nyutdannede og ungdom
Adm. / TUK, SAK, DK, Ung
Judo
Sørge for at komitémedlemmene er faglig oppdatert og har kapasitet til å løse
de pålagte oppgavene
DK, SAK, TUK, TK /
Forbundsstyret
Søke samarbeid med andre komiteer i NJF der det er fornuftig DK, SAK, TUK, TK / HK, JFF,
LLK, MMK, Ung Judo
Søke samarbeid med andre organisasjoner/land/idretter der det er fornuftig DK, SAK, TUK, TK / JFF, Adm.
1.2 Funksjonshemmede
1.2.1 Mål: Norske judoklubber skal være i stand til å ta i mot funksjonshemmede utøvere.
1.2.1.1 Delmål: Kompetanseklubbene skal videreutvikles.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Opprette kompetanseklubber i alle soner Forbundsstyret / Adm
Utvikles en informasjonsbrosjyre om kompetanseklubbordningen Adm. / Kompetanseklubber
Gi økonomisk tilskudd til kompetanseklubbene med utgangspunkt i klubbens
egen plan og budsjett for aktiviteten
Forbundsstyret /
Adm., Kompetanseklubber
Kompetanseklubbene skal bruke studieturer for å øke sin kompetanse på arrangementer
for funksjonshemmede
Adm. / Kompetanseklubbene
Opprette kontakt mellom kompetanseklubber og andre organisasjoner som
har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle grupper funksjonshemmede.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubber, Adm.
Gjennomføre tiltak for å øke rekrutteringen av funksjonshemmede utøvere i
kompetanseklubbene.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubbene
Utvikle en terminliste med nordiske, nasjonale, regionale og lokale arrangementer
for funksjonshemmede utøvere og trenere/ ledere for funksjonshemmede
utøvere
Adm. / Kompetanseklubbene
Delmål: Økt kompetanse i organisasjonen på tilrettelegging av judo for funksjonshemmede
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Trener 2 skal inneholde en modul om inkludering av funksjonshemmede
ungdommer i judotrening
TUK / Kompetanseklubber
Utvikle modul til trener 3 for spesialisering i judo for funksjonshemmede TUK / Kompetanseklubber
Utvikle en informasjonsbrosjyre om tilrettelegging av judoaktivitet for funksjonshemmede
barn og ungdom
Adm. / Kompetanseklubber
Inkludere kunnskap om kampledelse av funksjonshemmede utøvere i dommerkurs
DK / Kompetanseklubber
Teste ut stevner og samlingskonsepter for funksjonshemmede utøvere på
lokalt og regionalt nivå.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubbene, SAK, DK
193
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Barneidrett
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig aktivitetstilbud til barn (8- 12 år) med
fokus på ferdighetsutvikling og judoens egenart
Ungdomsidrett
Redusere frafallet fra ungdomsgruppen (13- 25 år)
Voksenidrett
Øke kvaliteten på judotilbudet til voksne medlemmer (over 26 år) i NJF
Toppidrett
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige
ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå.
Utvikle en kompetansebasert og verdidrevet toppidrett.
Arrangementsutvikling
Utvikle og avholde bedre Norgescup og Norgesmesterskap.
Utvikle nye arrangementsformer, og legge til rette for
bedre lokale og regionale arrangementer.
194
AKTIVITETSUTVIKLING
– Skape aktivitet og arrangementer for bredde og topp
195
2. Aktivitetsutvikling
2.1. Barneidrett
2.1.1. Mål: Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig aktivitetstilbud til barn (3- 12 år) med fokus på
ferdighetsutvikling og judoens egenart.
2.1.1.1 Delmål: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal ligge til grunn for aktiviteten.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
NIFs vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett»
skal bearbeides og tilpasses judo
Adm. / TUK, Ung judo, SAK, DK
NJFs reglementer og bestemmelser skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Adm., SAK, DK, TK /
TUK, Ung judo
DNJS skal til enhver tid tilpasses gjeldende reglement/bestemmelser
for barneidrett
TUK, SAK, DK, TK / Adm.
Markedsføre gjeldende reglement/bestemmelser for barneidrett overfor klubbene. Adm. / MMK, TUK, barne- og
ungdomskoordinator
Utvikle en strategi for judo for barn med basis i gjeldende reglement/bestemmelser
for barneidrett
Forbundsstyret /
TUK, Ung judo
2.1.1.2 Delmål: Klubbene skal tilby god kvalitet på judoaktiviteten for barn.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle og markedsføre tiltak for hvordan klubber kan ta bedre vare på sine
trenere for barn
Forbundsstyret /
TUK, Ung judo
Tilby kurs med spesiell fokus på barn under 7 år (knøttejudo 3- 6 år og ”judoskolen”
6- 8 år).
TUK /
Barne- og ungdomskoordinator,
Adm.
Trener-1 skal inneholde Informasjon om barneidrett TUK
Innføre obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere til alle arrangement i
organisasjonen
TUK, SAK, LLK, DK
2.2 Ungdomsidrett
2.2.1 Mål: Redusere frafallet fra ungdomsgruppen (13- 25 år).
2.2.1.1 Delmål: Ungdom skal ha innflytelse på egen aktivitet på egne arenaer
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Norsk ungdom skal delta i Nordisk samarbeid for ungdom Ung judo / Adm., Forbundsstyret
Norsk ungdom skal skape aktivitet for ungdom Ung judo / Adm., Forbundsstyret
Sonene skal utvikles til å bli en arena for ungdomsaktivitet Forbundsstyret / Adm., Ung judo
Utvikle en strategi for ungdomsidretten i NJF Ung judo / Forbundsstyret
Ung judo skal være høringsinstans i alle relevante saker, spesielt i forhold til
DNJS
Forbundsstyret / Adm., Ung
judo
2.2.1.2 Delmål: Alle judoens karriereveier skal utvikles til og markedsføres for alle ungdommer i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt alle karriereveier
i NJF, dvs. konkurranse, mosjon, trener, dommer, kata, arrangør og leder.
Adm. / MMK, UUK, DK, SAK,
LLK, kata-koordinator, JFF
Skape et bredere tilbud til ungdom, med spesiell fokus på de som ikke er
konkurranseutøvere.
Ung judo / TUK, TK, SAK
NIFs retningslinjer for ungdomsidrett skal ligge til grunn for all aktivitet for
ungdom
Forbundsstyret / Ung judo, adm.
196
2.3 Voksenidrett
2.3.1 Mål: Øke kvaliteten på judotilbudet til voksne medlemmer (over 26 år) i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle konsept «Judo som mosjon» for klubb og som har voksne som målgruppe Forbundsstyret / Adm.
Avholde et veteranarrangement i forbindelse med NM SAK / Adm.
Utrede om NJF skal ha et årlig sommerarrangement for familier Forbundsstyret /
SAK, DK, TUK, LLK, TK
Synliggjøre utviklingsmulighetene som ligger i graderingsreglementet for alle
judoka uavhengig av alder, funksjonsnivå og fysikk
TK / Adm., MMK
2.4 Toppidrett
2.4.1 Mål: Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på
det høyeste internasjonale nivå
2.4.1.1 Delmål: Utviklingsorientert ungdomsidrett skal skape fremtidens utøvere
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby et ungdoms- og junior landslag med objektive uttakskriterier Forbundsstyret / LLK
Avholde åpne, nasjonale treningssamlinger for unge talenter i alle soner med
fokus på grunnleggende ferdigheter i judo.
LLK / TUK, Ung judo
Lage en strategi fram mot OL i 2016 LLK /Forbundsstyret
Utvikle et faglig sterkt tilbud om judo på Wang toppidrett LLK / Forbundsstyret
Evaluere og kvalitetssikre tilbud om judo ved NTG LLK / Forbundsstyret, NTG
Utvikle en plan for en regionssatsing på unge utøvere LLK / Forbundsstyret, Ung judo
Utvikle retningslinjer for hvordan unge talenter skal trene i sin klubb. LLK / TUK, Ung judo
Hver enkelt utøvers totalbelastning skal stå i sentrum ved utarbeidelse
treningsopplegg, slik at frafall knyttet til utbrenthet begrenses
LLK
2.4.1.2 Delmål: Skape gode sportslige prestasjoner på seniornivå
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby et senior landslag med objektive uttakskriterier Forbundsstyret / LLK
Norge skal kvalifisere seg med minimum en judoutøver til OL 2012 LLK / Forbundsstyret
Utvikle kontakten og samarbeidet med andre judolandslag skal utvikles LLK / Forbundsstyret
Prioritere og videreutvikle samarbeidet med OLT, også i regionene LLK / Forbundsstyret
2.4.2 Mål: Utvikle en kompetansebasert og verdidrevet toppidrettskultur
2.4.2.1 Delmål: Utvikle rutiner og spilleregler for å fremme toppidretten i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Landslaget skal bidra til utviklingen av basisferdigheter i Norsk judo. LLK / TUK, Ung judo, DK
Fokuseres på et dopingfritt toppidrettsmiljø LLK / Adm., TUK
Lages utviklingstrapp for judomessige, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter
for utøvere på ungdoms-, junior- og seniorlandslag
LLK / TUK
Gjennomføre en faglig evaluering av landslagsaktiviteten mot slutten av hver
tingperiode
LLK / Forbundsstyret
Håndheve spilleregler for landslagets ledere, trenere og utøvere LLK / Forbundsstyret
Skape møtearenaer med fokus på rolle- og forventningsavklaring mellom
klubb og landslag
LLK / Forbundsstyret
197
2.4.2.2 Delmål: Landslaget skal ha et kompetent trener- og støtteapparat.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ansette landslagssjef i 100 % stilling. Forbundsstyret / LLK, Adm.
Profesjonalisere landslagets reiseorganisering Adm. / LLK
Inkludere regiontrenere fra hver sone i landslagets trenerapparat, med instruks
gitt av LLK og som følges opp av landslagstrener
LLK / Forbundsstyret
Støtte fremtidige trenere/ledere for landslaget økonomisk til å ta relevant kursing/
utdanning
Forbundsstyret / LLK
2.5 Arrangementsutvikling
2.5.1 Mål: Utvikle og avholde bedre Norgescup (NC) og Norgesmesterskap (NM)
2.5.1.1 Delmål: Bedre markedsføring av Norgescup og Norgesmesterskap
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Synliggjøre NJFs stevner overfor media MMK / SAK
Utvikle enhetlig, felles designprofil for hele NC og NM. MMK / Adm.
Samle kompetanse og erfaring om streaming av stevner på internett MMK / Forbundsstyret, Adm.
Rekruttere journalister som dekker NC for judo.no MMK / Forbundsstyret, Ung Judo
Landslagets utøvere skal delta på NC og NM LLK / SAK
2.5.1.2 Delmål: Legge forholdene bedre til rette for arrangørene av Norgescup og Norgesmesterskap
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Vurdere om barnestevner skal arrangeres utenom Norgescup for U15, U17,
U20 og Senior
Forbundsstyret / SAK
Utvikle arrangørmanual for NC og NM arrangører SAK / MMK, Adm.
Gjennomføre årlig seminar for arrangørene av NC SAK / Adm.
Utvikle pressekurs for arrangørene av NC og NM MMK / Adm.
Subsidiere arrangørenes dommerkostnader for NC og NM Forbundsstyret / Adm.
Eierskapet til NC og NM skal sikres ved at kun organisasjonsledd i NJF kan
være arrangør
Forbundsstyret / SAK, Adm.
2.5.2 Mål: Utvikle nye arrangementsformer, og legge til rette for bedre lokale og regionale arrangementer
2.5.2.2 Delmål: Styrke arrangementene for barn og ungdom i klubb og i sone
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ferdigstille, teste og markedsføre det tyske konseptet «Randoristevne» Ung judo / SAK
Teste konseptet «judofestivalen» som et aktivitetstilbud til barn Ung judo / SAK, TUK
Teste den svenske konkurranseformen «Teknikkonkurranse» Ung judo / SAK
Teste lagkonkurranser for ungdom på sonenivå SAK / Ung judo
Teste rekrutteringsstevner for utøvere med liten stevneerfaring og lavere
beltegrader
SAK / Ung judo
Gjennomføre NM i kata årlig Kata-koordinator / TK
198
2.5.2.2 Delmål: Styrke arrangementene for barn og ungdom i klubb og i sone
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle veileder for gode barne- og ungdomsarrangementer, med fokus på
NJFs kjerneverdier
SAK / Adm., TUK, Ung judo
Utvikle informasjonsmateriell om judostevner til foreldre og andre tilskuere MMK / SAK
Markedsføre nye arrangementsformer overfor klubbene,
som klubbarrangementer
Ung Judo / SAK, UUK, MMK
Gi økonomisk støtte til arrangementer for jenter Forbundsstyret /
Koordinator for jenteaktivitet
199
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Organisasjonskompetanse
Utvikle klubbene med utgangspunkt i den enkelte klubbs størrelse og ambisjonsnivå
Rekruttering
Øke aktivitetstallet (antall judoutøvere) med 10 % årlig
200
KLUBBUTVIKLING
– Gjøre klubbene i stand til å ta imot flere medlemmer
201
3. Klubbutvikling
3.1 Organisasjonsutvikling
3.1.1. Mål: Utvikle klubbene med utgangspunkt i den enkelte klubbs størrelse og ambisjonsnivå.
3.1.1.1 Delmål: Etablere en satsing på store klubber (grupper)
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby Klubbens utviklingsprogram kostnadsfritt Adm. / Forbundsstyret
Utfordre klubbene til å utvikle egne mål og handlingsplaner Adm. / Forbundsstyret
Utvikle forslag til mandat for et ungdomsstyre/ungdomsråd, og oppfordre
klubbene til å opprette et slikt styre/råd i sin klubb
Adm. /
Forbundsstyret, Ung judo
Skape et storklubbnettverk, inkludert å avholde et storklubbseminar årlig Adm. / Forbundsstyret
Tilby fellesfunksjoner der det er kostnadsbesparende Adm. / Forbundsstyret
3.1.1.2 Delmål: Økt organisasjonskompetanse i alle norske judoklubber
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utdanne et korps av klubbveiledere som kan kjøre start- og oppfølgingsmøter
samt utviklingsprogrammet i NJFs klubber.
Adm. / Forbundsstyret
Gjennomføre klubbesøk i alle norske judoklubber Adm. / Forbundsstyret
Tilby start- og oppfølgingsmøte til klubber som ønsker utvikling Adm. / Forbundsstyret
Arrangere klubblederseminar hvert 2. år i forbindelse med tinget Adm. / Forbundsstyret
Formidle nyttig informasjon til klubbene med særlig fokus på lov og organisasjon
Adm. / Forbundsstyret
Kontrollere at klubbene har oppdaterte og korrekte organisasjons- og
medlemsregistre
Adm. / Forbundsstyret
Formidle suksesshistorier fra klubbutvikling på judo.no Adm. / Forbundsstyret
Legge til rette for erfaringsoverføring fra anleggsprosesser i klubber Adm.
Nedtegne NJFs historie for å ivareta identiteten og fremheve egenarten Adm.
3.1.1.3 Delmål: Ungdom skal ha innflytelse på egen aktivitet på egne arenaer
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Avholde regionale klubbmøter i alle soner hvert år Adm. / Forbundsstyret
Evaluere dagens ordning med organisering i særkretser Forbundsstyret / Adm.
Støtte regionale samarbeidsprosjekter hvor klubbene er initiativtagere Forbundsstyret / Adm.
202
3.2 Rekruttering
3.2.1 Mål: Øke aktivitetstallet (antall judoutøvere) med 10 % årlig
3.2.1.1 Delmål: Gjøre det enklere å starte klubb
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utarbeide dokument «Hvordan starte judoklubb» Adm. / Forbundsstyret
Tilby en ordning for leasing av judomatter Adm. / Forbundsstyret
Tilby de som ønsker å starte aktivitet direkte kontakt med dedikert styrekontakt
Forbundsstyret / Adm.
3.2.1.2 Delmål: Legge til rette for økt rekruttering i klubb
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje med fokus på judoens kjerneverdier
og der rekruttering av begge kjønn vektlegges
MMK / Forbundsstyret, Adm.
Utvikle økonomisk gunstig klubbpakke med markedsføringsmateriell MMK / Forbundsstyret, Adm.
Utvikle og gjennomføre massemønstringsprosjekter Forbundsstyret / Adm., MMK
Tilby informasjonspakke for klubber som ønsker å starte med judo i skole/SFO Adm. / UUK, MMK
203
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Likeverd gjennom judoens egenart
Fremme likeverd gjennom fokus på judoens unike verdigrunnlag
Anleggsutvikling
Øke andelen judoklubber med fast matteareal
Ledelse og administrasjon
Legge til rette for effektivisering av komitédriften.
Styret og sentraladministrasjonen skal operere ryddig og
i tråd med lover og regler.
Bistandsarbeid
Vise fram NJFs kjerneverdier i praksis
Miljøansvar
NJF skal ta et aktivt ansvar for miljøpåvirkning som følge av aktiviteten
204
FORBUNDSUTVIKLING
– Verdibasert utvikling av organisasjonens
evne til å prestere
205
4. Forbundsutvikling
4.1. Likeverd gjennom judoens egenart
4.1.1. Mål: Fremme likeverd gjennom fokus på judoens unike verdigrunnlag
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Vise nulltoleranse for diskriminering, trakassering og hets uansett kjønn,
etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.
Forbundsstyret / Adm.
Holdningsarbeid mot homohets skal være en del av trener 2 kurset TUK
Utrede hvordan NJF kan tiltrekke seg flere medlemmer med
fremmedkulturell bakgrunn og andre underrepresenterte grupper
Forbundsstyret / JFF
Fokusere på forbundets kjerneverdier gjennom bevisste verdivalg og
tydelig kommunikasjon
Forbundsstyret / JFF
4.2 Anleggsutvikling
4.2.1 Mål: Øke andelen judoklubber med fast matteareal
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle felles anleggsplan for kampidrettene Forbundsstyret / Adm.
Utvikles ferdige planer for et ”kampidrettsanneks” i samarbeid med Kulturdepartementet
som er tilrettelagt for spillemidler
Forbundsstyret / Adm.
Kartlegge anleggssituasjonen og anleggsbehovet i NJF, med fokus på store
klubber
Forbundsstyret / Adm.
Delta og ta initiativ i NIFs anleggspolitisk utvalg Forbundsstyret
Delta i og ta initiativ i kampidrettenes anleggssamarbeid Adm.
Markedsføre NJFs anleggsdokument Adm. / MMK
4.3 Ledelse og administrasjon
4.3.1 Mål: Legge til rette for effektivisering av komitédriften
4.3.1.1 Delmål: Økt organisasjonskompetanse i komiteene
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Arrangere årlig komitéseminar med fokus på daglig drift Adm. / Forbundsstyret
Gjennomføres årlige utviklingssamtaler med komitéledere Adm. / Forbundsstyret
Styrekontakten skal være en aktiv støttespiller for komiteene i henhold til
styrekontaktinstruks
Forbundsstyret
Øke kompetansen om rekruttering og styring av frivillige Forbundsstyret / Adm.
Utvikle strategisk kommunikasjonsplan for intern og
ekstern kommunikasjon i NJF
Forbundsstyret / Adm., MMK
4.3.1.2 Delmål: Utvikle verktøy for enklere og mer effektiv komité drift
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle organisasjonshåndbok som oppslagsverk for tillitsvalgte Adm. / Forbundsstyret
Utvikles et årshjul som skal være en oversikt over NJFs faste
rutiner/arrangementer
Adm. / Forbundsstyret
Utvikle faste rutiner for fastsetting av NJFs terminliste Adm. / SAK
Utvikle administrative verktøy for komitédrift Adm.
Utvikle en komitéleder instruks Forbundsstyret / Adm.
Opprette judo.no e-post adresser for komiteene Adm.
206
4.3.2 Mål: Styret og sentraladministrasjonen skal operere ryddig og i tråd med lover og regler
4.3.2.1 Delmål: Forbundets administrasjon skal fungere i henhold til overordnede ledds krav og medlemmenes
forventninger
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Gjøre interne og eksterne reglementer og lover tilgjengelig for alle ledd Adm.
Sørge for skriftlige og juridisk holdbare kontrakter med alle som utfører betalt
arbeid for NJF
Adm.
Organisere det administrative arbeidet rasjonelt med utgangspunkt i kjerneoppgaver
og tilgjengelige ressurser
Adm.
Økonomisk styring og forvaltning av både offentlige og egne ressurser på en
god måte og i henhold til NJFs mål
Adm. / Forbundsstyret
Holde nær kontakt med NJFs lokale og regionale ledd Adm. / Forbundsstyret
Samarbeidsavtaler skal inngås uten at NJF mister sin uavhengighet og styringsrett,
og avtaler skal være i tråd med NJFs kjerneverdier
Forbundsstyret / Adm.
Nettsider og andre informasjonskanaler skal være oppdatert i henhold til
NIFs krav og medlemmenes forventninger
Adm. / Forbundsstyret
Skaffe oversikt over og arkivere historisk materiale som forbundets eier og
etablere hensiktsmessige rutiner for fremtidig arkivering
Adm.
4.3.2.2 Delmål: Forbundsstyret skal forvalte ansvaret fra tinget på en god måte
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Lede forbundet i tråd med NJFs lov, og det til en hver tid gjeldende
idrettspolitiske dokument for hele norsk idrett
Forbundsstyret
Utvikle forbundet i tråd med vedtatt Strategidokument og komiteenes
strategier og handlingsplaner
Forbundsstyret
Avholde internt styreseminar etter tinget for det nyvalgte styret Forbundsstyret
Utvikle nytt strategidokument til påfølgende tingperiode
iht. vedtatte strategiprosess
Forbundsstyret / Adm.
Være initiativtager og aktiv deltager i samarbeidsprosjekter
med de andre kampidrettene
Forbundsstyret / Adm.
207
4.4 Bistandsarbeid
4.4.1 Mål: Vise frem NJFs kjerneverdier i praksis
4.4.1.1 Delmål: Bidra til samfunnsutvikling i samarbeidsland
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Bistandsprosjektene skal styres gjennom JFF med NIF som samarbeidspartner Forbundsstyret / JFF
Bistandsprosjektene skal bygge på den norske idrettsmodellen og
NJFs kjerneverdier
Forbundsstyret / JFF
Bistandsprosjektene skal tilby judoaktivitet av god kvalitet, og legge til rette
for gode rammebetingelser for aktiviteten
JFF
Utvide og videreutvikle aktivitet i samarbeid med NIF JFF / Forbundsstyret
Rekruttere deltakere til utvekslingsprogrammene med samarbeidsland og
bidra til å utdanne/kurse
JFF / MMK
4.4.1.2 Delmål: Forankre eierskapet til JFF blant norske judoklubber
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Være aktiv bidragsyter i forhold til judoens egenart og verdier i DNJS, og overfor
norske judoklubber
JFF / Adm.
Utvikle solidaritetsprosjektet til å inkludere 20 klubber JFF / MMK, Adm.
Være samarbeidspartner for Norges Idrettshøyskole (NIH) i forbindelse med
faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp)
JFF
Markedsføre JFF som en av NJFs karriereveier for ungdom. MMK / JFF, Ung judo, Adm.
Aktivt benytte JFF for å markedsføre judo på en positiv måte i Norge MMK / JFF, Forbundsstyret
Utvikle en egen design- og medieprofil for JFF MMK / JFF
4.5 Miljøansvar
4.5.1 Mål: NJF skal ta et aktivt ansvar for miljøpåvirkning som følge av aktiviteten
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utarbeide egen miljøpolicy innen 2013 Forbundsstyret
NJFs styre og administrasjon skal være miljøbevisste og ta miljøansvar Forbundsstyret / Adm.
NJFs arrangementer skal ha en miljøvennlig profil og gjennomføring Forbundsstyret / SAK, Adm.
Nye anlegg skal tilfredsstille myndigheten krav til miljøstandard Forbundsstyret / Adm.
208
XIV – Lov for Norges Judoforbund
Norges Judoforbund stiftet i Oslo 28. juni 1967.
Vedtatt av forbundstinget den 3. mai 2009.
Godkjent av Idrettsstyret den 14. august 2009.
§ 1 Formål
Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens
utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og respekt.
§ 2 Organisasjon
NJF er en sammenslutning av de lag som organiserer judoidretten og som er medlemmer av
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Lagene kan organiseres i
judokretser, jf NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering godkjent av NJFs styre. Judokretsenes
grenser fastsettes av NJFs styre.
NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det
internasjonale Judoforbundet (IJF), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og
bestemmelser for disse. Opptak av nye idrettsgrener i NJF må forelegges Idrettsstyret for
godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller
NIFs definisjon av idrett. Ved avslag, kan NJF fremme forslag om opptak av den nye
idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder for judoforbundet uavhengig av hva
som måtte stå i judoforbundets egen lov.
§ 3 Oppgaver og kompetanse
NJF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de
krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
NJF er den høyeste faglige myndighet for judoidretten i Norge (jfr. NIFs lov § 6-2). Med faglig
myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for
at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
Samarbeid med organisasjoner/ utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av
NJF.
§ 4 Medlemskap
Alle idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF kan søke medlemskap i
forbundet.
Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.
Alle idrettslag som er tilsluttet NJF plikter å overholde NIFs og NJFs lover, sikkerhetsforskrifter,
bestemmelser og vedtak.
209
Innen 15. februar hvert år sender alle lag/klubber som er medlem i forbundet rapport til
forbundet på fastsatt skjema. Den samme plikten påligger judokretser/judoutvalg.
§ 5 Kontingent/avgifter
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.
NJFs styre kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall,
medlemskap i NJF, og anbefale ovenfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs
lov § 10 – 2 gjelder tilsvarende.
Idrettslag/ klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser innen forfall, taper etter 21 dager fra
den dag rekommandert varsel er sendt fra NJFs styre og inntil oppgjør finner sted, enhver rett til
å utøve lagsrettigheter. Er forpliktelsene ikke ordnet innen ovennevnt frist, kan NJFs styre stryke
laget som medlem av judokrets/ judoutvalg.
Idrettslag/ klubb som er blitt strøket som medlem av judokrets/ judoutvalg og NJF, kan
gjenopptas som medlem etter at gamle forpliktelser er i orden.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste,
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring
for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal
fremgå av budsjett og regnskap.
NJFs styre bestemmer hvem som er berettiget og hvilke satser som skal benyttes.
§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg
mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med
mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge
kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
§ 8 Inhabilitet
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.
§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffebestemmelser).
§ 10 Judoforbundstinget
NJFs øverste organ er judoforbundstinget som holdes annen hvert år innen utgangen av april
måned.
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i
henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2
måneder før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må
være sendt ut senest 4 uker før tinget.
Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter jf NIFs lov
§ 2-5.
210
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av
sakslisten.
Foreliggende forslag sendes av NJFs styre til Lovkomiteen til uttalelse.
§ 11 Representasjon på judoforbundstinget
På judoforbundstinget møter med tale-, forslags og stemmerett:
a) NJFs styre
b) 1 representant fra hver judokrets/judoutvalg
c) Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer
2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer
3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer
4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av
styret etter fullmakt.
Videre møtes uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets / komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem, dersom leder er
forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.
e) Forbundsstyrets varamedlemmer.
f) NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer
g) NJFs generalsekretær
h) Æresmedlemmer.
Videre kan personer som er foreslått valgt inn i styre eller komiteer møte med talerett ifm dette
valget.
NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Lag eller judokretser/judoutvalg som ikke har oppfylt sine forpliktelser til NJF innen 21 – tjueen
– dager etter at rekommandert varsel er sendt, jf § 5 tredje ledd, taper sin rett til å delta på
judoforbundstinget.
§ 12 Ledelse av judoforbundstinget
Judoforbundstinget ledes av to valgte dirigenter. Dirigentene behøver ikke å være valgte
representanter.
§ 13 Judoforbundstingets oppgaver
Judoforbundstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretninger for NJF, herunder
a) NJFs styre
b) kontrollkomite
c) lovkomite
d) valgkomite
211
5. Behandle NJFs regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter for kalenderåret etter det året tinget holdes, og det
derpå følgende kalenderår.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere NJFs regnskap.
10. 10. Foreta følgende valg:
a) President og visepresident.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d) Lovkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen
i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget
er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi
dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som
får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
§ 14 Stemmegivning på judoforbundstinget
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
212
Alle tillitsvalgte må være medlemmer av judoklubber eller idrettslag som begge må være tilsluttet
NJF.
Medlemmer og varamedlemmer i den enkelte komité bør ikke være medlemmer av samme
judokrets/judoutvalg eller idrettslag.
Valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer bør velges mest mulig geografisk fordelt. Som
leder, medlem eller varamedlem bør ikke velges leder, medlem eller varamedlem i annen tingvalgt
komité/utvalg.
Medlemmer og varamedlemmer i Kontrollkomiteen kan ikke velges til verv i forbundsstyre,
lovkomite og valgkomite.
§ 15 Ekstraordinært judoforbundsting
Ekstraordinært judoforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av Idrettsstyret. ( Jfr. NIFs lov § 2-12)
b) Vedtak av judoforbundstinget.
c) Vedtak av NJFs styre.
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste judoforbundsting representerte minst ¼ av
de stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært judoforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
§ 16 NJFs styre
NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er NJFs høyeste myndighet mellom tingene.
Det nye forbundsstyret til trer etter avsluttet forbundsting.
NJFs styre skal:
1. Iverksette judoforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå NJFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige
myndighet.
3. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
4. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra judoforbundstinget eller som
NJFs styre finner påkrevd, samt utarbeide mandat/ instruks for disse.
5. Utarbeide konkurranseregler og instrukser.
6. Etter søknad bestemme sted og arrangør for norgescup og norgesmesterskap.
7. Utarbeide retningslinjer for æresbevisninger.
8. Utarbeide regler for medlemmers rettigheter og plikter, samt overgangsregler fra en
klubb til en annen.
9. Foreslå aktuelle kandidater til internasjonale judoforbunds styrer og underliggende
komiteer.
NJFs styre skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt judoforbunds styre når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale judoforbundets styre
møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
213
I samråd med norsk medlem av internasjonalt judoforbundsstyre diskutere NJFs standpunkt i
internasjonale idrettspolitiske saker.
NJFs styre er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styrets medlemmer, ledere og medlemmer av tingvalgte og styre oppnevnte komiteer/ utvalg skal
ha fri adgang til alle judostevner arrangert av judokretser/judoutvalg eller lag/klubber, samt til
judokretsting/judoutvalgsting.
§ 17 Rettigheter til idrettsarrangement
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1.
§ 18 Medierettigheter
For bestemmelser om medierettigheter gjelder NIFs lov § 14-2.
Lokale arrangører kan gis rettigheter av NJFs styre.
§ 19 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og NJFs styre kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet
NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse,
medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn.
NJF fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jf. NIFs § 14-3.
§ 20 Komiteer og utvalg
NJF skal ha følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse
bestemmelser.
2. Valgkomiteen velges på judoforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret,
og har som oppdrag å legge frem sin innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv
som skal velges på tinget.
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 15 tredje ledd pkt. 4.
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt judoforbunds tilsvarende komiteer. De
møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
§ 21 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært judoforbundsting etter å ha vært
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover,
redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for NJF, trer i kraft umiddelbart.
§ 22 Oppløsning
Forslag om oppløsning av NJF må først behandles på ordinært judoforbundsting. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært judoforbundsting 3 måneder senere. For
at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
214
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NJF, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret.
Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning.
215
216