Tingpapirer 1999

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 729
  • Filstørrelse 18.62 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 30. oktober 1999
  • Sist oppdatert 31. oktober 2014

Tingpapirer 1999

Tingpapirer 1999

DET 25. ORDINÆRE
FCRBUNDSTING
24. APRIL /999
MEVERGARDEN HØTELL MO I RANA
99° INNHOLDSFORTEGNELSE 99°
Konstituering/ sakliste
Forretningsorden
SAK 1: Beretninger, perioden 1997-1998
SAK 2: Regnskap for året 1997-1998
SAK 3: Valg av revisor og godkjennelse av honorar
SAK 4: Innkornne forslag
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 2000 og 2001
SAK 6: Budsjett for 1999 og 2000
SAK 7: Valg
SAK 8: Bestemme tid og sted for neste forbundsting
DET 25. QRDINÆRE FORBUNDSTING - 24. APRIL 1999
3
6
7
32
51
52
56
57
62
63

Æ
6

DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 24 APRIL 1999
NJF ønsker alle representanter velkommen til forbundstinget
08.30
09.00
10.45-11.15
11.15 -13.00
13.00 - 14.00
14.00 -
18.00 -
NORGES JUDOFORBUND
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av forbundstinget ved
president Erik Otto Jacobsen -
etterfølgende forhandlinger
Kaffe/te
Forbundstinget fortsetter
Limsj
Forbundstinget fortsetter
Forbundstinget avsluttes
DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING - 24. APRIL 1999

DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING 24. APRIL 1999
F orbundstinget avholdes på Meyergårdet Hotell, Mo i Rana
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.00.
Åpning av forbundstinget
Konstituering
*~>e**
.Q“O.U'9°
Godkjenning av innkalling
Registrering av de fremmøtte representanter
. Godkjenning av representantenes fullmakter
Valg av funksjonærer (dirigenter, sekretærer og tellekorps),
som ikke behøver å være valgte tingrepresentanter
* e. Valg av to tingrepresentanter til â gjennomgå og undertegne
forbundstingets protokoll
Godkjenning av forretníngsorden
Godkjenning av saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles
Sakene foreslâs behandlet i derme rekkefølge:

_ Godkjenne beretninger fra perioden 1997/98
Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1997 og 1998
_ Valg av revisor og godkjennelse av honorar
Behandle innkomne forslag
_ Fastsetting av klubbkontingent 2000 og 2001
Budsjett med kommentarer for l999 og 2000
Valg av følgende tillitsmenn:
A. Forbundsstyret, som består av:
1. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
PE-'J
B. Lovkomiteen, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
. To varamedlemmer
UJ
DET 25. oRD1NÆR1: FoRBUNDsTrNç _ 24. APRIL 1999

D. Appellutvalget, som består av:
1 . Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. Ett medlem
_ Ett varamedlem
bl
F. Valgkomiteen, som består av:
1. Leder
2. To medlernmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
l. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges Idrettsforbunds Ting
8. Bestemme sted og tid for neste forbundsting
DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTINGV g-L 24. APRLL 1999

FORRETNINGSORDEN
1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av
møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
ínnledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemrner med de unntak NJF”s
lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte sternrner for og imot.
DET 25. ORIHNÆRE FoRBUNDsTn~1G _ 24. APRIL 1999 F 5

SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1997 - 1998
A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 1997:
F orbundsslyret (FS:
President Erik Otto Jacobsen Ippon Judoklubb
Visepresident Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Styremedlemmer Heidi B. I-laugseggen Hurdal Judoklubb
Alf B. Rostad
Kirsti H. Harefallet Sarpsborg Judoklubb
Levanger Judoklubb
Varamedlemmer Heidi 'Andersen Oslo Judoklubb
Marit Enoksen l.halvdel/97 Hammerfest Judoklubb
fratråtte etter eget ønske
Arbeidsutvalget (A U) oppnevnt av FS:
Erik Otto Jacobsen
Jan Eirik Schiøtz
Kirsti Helene Harefallet
Ernst Halstensen, Generalsekretær
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1997:
Lovkomíteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Domsutvalget:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Morten Yggeseth
Thor Kirkesæther
Alf S. Martinsen
Johnny Roaldseth
Kjell R. Pedersen
Axel Hopstock
Rolf Michaelsen
Per A. Kulbraaten
Torkel Sauer
Tom Landås
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Drammen Judo Club
Mosjøen Judoklubb
Trondheim Judokwal
Finnmark J udoutvalg
Kragerø Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Haugaland Judoklubb
2f4}t;AÉ?RTL,§1§?ä2f:o  ' , , _

Appellulvalget:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Konlrollkomiteen:
Leder
Medlem:
Varamedlem
Valgkomileenf
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Gry Alexandersen
Tore Willy Adamsen
Harald Monsen
Unni Kirknes
Ole J. Storås
Ragnhild Olsnes
Gumar Winther
Svanhild Storstein Eide
Jan F. Ulvås
Sven-Ove Johansen
Gunnar Davidsson
Tommy Aadahl Olsen
Per Magne Eide
OSI-Judo
Fredrikstad Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Trondheim Judokwai
OSI-Judo
Marienlyst Judo Club
Haugaland Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Konnerud IL-Judogruppa
Tromsø Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Bergen Judo Club
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komite Ting og ledermøter:
Erik Otto Jacobsen
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Barne- og ungdomskomiteen:
Leder l. halvår l997 :
Dommerkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Kvínneurvalgei'
Nedlagt 1997
Markedsførigskomiteen:
Leder :
Medlemmer
Nedlagt l.kv. 1998
DET 7154;
Marit Enoksen
Alf B. Rostad
Ole J. Storås
Per-Ame Grime
Harald Monsen
Marit Mørtsell
Jan Ove Urheim
Stian Iversen
Arild Maka
Hammerfest Judoklubb
Levanger Judoklubb
Trondheim Judokwai
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Bjerkvik IF-J udo gruppa
Stavanger Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
_ .

Organisasjons- og ledelseskomiteen:
Leder
Medlemmer
Statistikk-komiteen'
Leder
Medlemmer
Stevne- og termínkomíteen:
Rolf Michaelsen
Margrethe W. Karlsen
Merete Bolstad
Leif Bjarne Ersnes
Dag Hodne
Arne Henriksen
Thor Kirkesaether
Ståle Dahlberg
Medlemmer første halvdel 1997:
Leder1997 : Ivar S. Johansen
Nestleder:
Medlemmer
Dag Inge Opsetmoen
Janne I-Iaugdal
Jon Are Beukes
Medlemmer andre halvdel 1997:
Leder
Nestleder
Medlem:
Medlemmer 1998:
Leder
Nestleder
Medlemmer
T eknísk komite:
Leder
Medlemmer
Janne Haugdal
Ivar Johansen
Dag Inge Opsetmoen
Janne Haugdal
Ivar Johansen
Dag Inge Opsetmoen
Arild Maka
Jon Brattlid
Svein Gårdsø
Gunnar Røsberg
Rykkinn Judoklubb
Asker Judo Club
HINIL
NTNUI
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og J iu-jitsu Klubb
Drammen Judo Club
Budo - Oslo
OSI-Judo
Konnerud IL-Judogruppa
Kolstad Judo
Ippon Judoklubb
Kolstad Judo
OSI-Judo
Konnerud IL-Judogmppa
Kolstad Judo
OSI~Judo
Konnerud IL-Judogruppa
Sandnes Judoklubb
BK-Judo
Sandefjord Judoklubb
OSI-Judo
DETI

Toppidrettskomíteen:
Leder
Landslagssjef
sen. (til 31.05.97)
Landslagssjef
sen. (fra 01.06.97)
Landslagssjef/jr.
Landslagssjef
ressurs (til 01.12.97)
Landslagsleder/adm.
Hjelpetrener
(til 01.05.98)
Hj elpetrener
(fra 01.06.98)
Observatør/medlem
T reneruldanningskomíteen:
Leder
Medlemmer
Nedlagt 1. kv. 98
Utdanníngsrådet:
Leder
Jan Eirik Schiøtz
Stig Traavik
Alfredo Chinchilla
Olav Åse
Anders Lohne Lie
Astrid Nordbotn
Geir Aage Jacobsen
Morten Schiøtz
Fredrik Brenna-Lund
Stig Atle Frey
J olmny Roaldseth
Gisle Amundal
Kirsti H. Harefallet
Norsk Judo og J iu~jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ippon Judoklubb
Marienlyst Judo Club
OSI
Asker Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Trondheim J udokwai
Stjørdal Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Nedlagt 1. kv. 98 og erstattet med Utdanningsutvalget. Se rapport nr. ll.
B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1997 - 1998:
,_`:.,.;.»N%.:.fí.É,'.í3_
. , .w v, ., , _ x
^;.~~;«“ _~  vw..
Damer under 12 år
Damer 13 - 16 år
Damer 17 år I=>
Herrer under 12 år
Herrer 13 - 16 år
Herrer 17 år =t>
295 301
168 162
367 351
1250 1089
451 465
814 867
Sum totalt medlemmer 3345 3235
Totalt antall registrerte klubber 1997: 77
Totalt antall registrerte klubber 1998: 77
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1997 OG 1998.
ADMINISTRASJON
Forbundet har i perioden hatt en generalsekretær på 50% stilling og en heltidsansatt sekretær.
Forbundsstyrets medlemmer har også gjennomført administrative oppgaver.
ORGANISASJON
F orbundsstyret (FS) hadde i 1997 10 styremøter og 7 arbeidsutvalgsmøter (AU). I 1998 ble
det gjennomført 7 FS møter og 4 AU møter.
Organisasjonsutvikling har også i denne perioden vært et av satsingsomrâdene. Det ble satt
store krav til komitelederenes ansvar, lederevne og kompetanse. Noen komiteer fungerte
tilfredsstillende, mens andre greide det ikke. Som en følge av dette fikk organisasjons- og
ledelseskomiteen (OLK) mandat til finne den beste organisasjonsform, utifra tilgjengelige
resurspersoner som var villige til ä gjøre en innsats for fellesskapet. På denne bakgrunn ble
det besluttet å oppløse de styreoppnevnte fagkomiteene, og heller satse på prosjektgrupper,
mens økonomistyringen ble lagt under generalsekretæren.
Styret har erkjent belastningen av å måtte påta seg betydelige administrative oppgaver. Dette
har ikke vært tilfredsstillende, verken for organisasjonen eller styremedlemmene. Slitasjen
har vært stor, og det har vært en svakhet for organisasjonen at styremedlemmer i løpet av
perioden har måttet overta ”driften” av tre komiteer. Styrearbeid som visjoner, mâlfokus og
strategitenking måtte bli nedprioritert.
Den 1 1. - 12.4.l997 sto NJF som arrangør av den 49. kongress til den Europeiske Judo Union
(EJU), og høstet lovord fra delegatene for godt gjennomført arrangement.
Rune Neraal ble gjenvalgt som 1. visepresident i EJU.
ØKONOMI
Økonomistyring har fortsatt vært et prioritert område i perioden. NJF gikk inn i 1997 med en
egenkapital på kr. 153.706. Driftsåret 1997 viste et underskudd på kr. 42.427.
Rammetilskuddet fra NIF i 1997 ble i juni mnd. redusert med kr. 73.000. P.g.a vedtak på
Årstinget den 28. juni om reduksjon av innbetaling av forsikring/lisens, ble denne posten
redusert med kr. 100.000. Inntektsreduksjoner på til sammen kr. 173.000 ble fordelt på
toppidrett, komiteer og utdanning og kurs, og Forbundsstyret hadde kun et halvt år på å
gjennomføre derme reduksjonen.
Driftsåret 1998 viste et overskudd på kr. 49.290. Det ble kun innbetalt 38,6% forsikring/lisens
i forhold til tingvedtatte budsjett. Driftsinntektene ble redusert med 14,7% og driftsutgiftene
ble redusert med 17%. Som en følge av disse reduksjonene ble aktivitetene innen toppidrett
og komiteer sterkt redusert. For tingperioden 1997/1998 viste resultatet et samlet overskudd
på kr. 6.863 med en egenkapital på k.r. 160.569.
DET25.,OR1DINÆREfFORBUNI3STING 7 ~24'.íAPRIL'1'99"9"= Yi* ,  10

Egenkapitalutvikling:
1993 1994 1995 1996 1997 1998
-601.300 -854.645 -126.323 +153.706 +111.278 +160.569
Resultatutvikling:
-124.163 -253.345 +728.332 +280.030 -42.427 +49.290
TOPPIDRETT
I 1997 klarte kun tre utøvere kravene til landslagsplass og to i rekruttgruppen, mens i 1998
klarte fire utøvere kravene til landslagsplass og tre i reknittgruppen.
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er fortsatt et satsningsområde for å utvikle fremtidige topp-
idrettsutøvere og samtidig gi elevene gode judokunnskaper, som i etterkant vil tilflyte
klubbene.
BREDDEIDRETT
Det er forhandlet frem en samarbeidsavtale med Polen, som underskrives i løpet av første
kvartal 1999, om kompetansehevning og utdanning av trenere og utøvere. Polen er en av
Europas beste judonasjoner.
UTDANNING
Det har i tingperioden vaert arbeidet intenst for å utvikle ny utdanningsmodell tilpasset det nye
utdanningssysternet til Idrettens Studieforbund. Manglende kompetanse på resurspersoner
innen treningsutdanning har forsinket dette arbeidet. Den nye organisasj onsstrukturen har
gjort at idealistiske personer har tatt ansvar og vil fremlegge forslag til Trener I utdanning før
ârstinget.
1999/2000 SATSNINGSOMRÅDER
Foruten å videreføre ovennevnte satsingsområder, bør det nye styret prioritere tilrettelegging
for rekruttering, gjennom utdanning av ledere og trenere. Klubber med god ledelse, samt
dyktige og kvalifiserte trenere vil kunne ta imot nye medlemmer. For å oppnå økt rekruttering
må klubbene ta inn nybegynnere vår og høst, og se på muligheten for tilknytning til
skolefritidsordningen (SFO). Økt konkurranse fra profesjonelle fritidsaktiviteter vil også
kreve økt profesjonalitet når det gjelder drift av klubbene.
§ 7.7 sier at forbundsstyret skal fremlegge langtidsplan. Det nåværende styret har valgt ikke å
binde opp det nye forbundsstyret med visjoner, mål, målsettinger og tiltak. Langtidsplaner
har i alle år blitt presentert på årstingene, men de har aldri i etterkant blitt evaluert eller fulgt
opp. Dette skyldes vidløftige visjoner og mål, manglende resurspersoner, hyppige skiftende
styrer og en del urealisme i planene.
¥DE:_T   - _  Å?

D. RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1997/1998
1. Rapport fra Appelutvalget
Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i perioden, og har derfor heller ikke hatt noe
aktivitet.
Sandvika 28.12.98
Gry Alexandersen (sign.)
Leder
2. Rapport fra Barne- og ungdomskomiteen
Barne- og ungdomskomiteen (BUK) har dessverre ikke vært særlig aktiv i Perioden l997-
1998. Dette skyldes først og fremst at sentrale personer med ansvar for dette området trakk
seg fra sine verv tidlig i perioden. F orbundsstyret gjorde flere forsøk på å etablere en ny
komite, men dette lykkes ikke. Undertegnede har hatt ansvar for post og annen
kommunikasj on, samt besvart spørreundersøkelser og rapportering til NIF.
Gledelig er imidlertid at Norges Judoforbund representerte med Silje. V. Rostad og Christian
H. Toldnes, begge fra Levanger Judoklubb, på NIF's Ungdomsting i Lakselv den 14. og 15.
mars 1998.
Heidi Bruun Haugseggen (sign.)
Styremedlem Norges Judoforbund
1?flE,T,2§.-í  f - 111512

3. Rapport fra Dommerkomiteen
Rapport fra Dommerkomiteen i Norges Judoforbund
1997~1998
Komiteen har bestått av følgende medlemmer i inneværende tingperiode.
Navn I Ansvarsområde
Alf B. Rostad I Leder. Planlegging, utvikling og koordinering
Harald Monsen I Økonomi, regnskap og budsjetter
Ole Johan Storaas I Utdanning, kurs, kursutvikling
Per-Arne Grime Uttak av dommere til stevner nasjonalt/
intemasjonalt. Karriereplanlegging.
Int. regler, instruksverk.
Marit Mørtsell I Ivareta kvinners interesser.
Ungdomsrepresentant. I ivareta ungdoms interesser.
1997
Det ble awiklet 8 telefonmøter. I tillegg kommer møter i forbindelse med NM.
Komiteen ble styrket med en kvinnelig representant. Det er arbeidet kontinuerlig for å skaffe en
ungdomdsrepresentant i komiteen, men aktuelle kandidater prioriterte egen aktiv karriere og/eller
utdanning.
Dommerkomteen har tatt ut dommere og vært tilstede ved alle NM.
Ved NM jr. i Levanger ble det awiklet lisensprøve til B- og A- prøve. Resultatet ble 3 B-
lisensierte og 1 A-lisensiert.
Navn I Klubb Lisens
C>
state Berg liafisnanstmd jk.
US!
Thomas Brenclboe I Kolstad jk.
CU
Lars Jacob Larsen I Stålkameratene jk./Mo i Rana
021
A1fseheiManinsen |M0s>iøen jk.
Dommerseminar 6.-7. september 1997
Lørdag var det samling i Idrettens hus, Bærum, med informasjon, gruppeopppgaver og
internasjonal og nasjonal video hvor deltakerne fikk prøve seg. Søndag var det en praktisk
sekvens i Ippon judoklubbs lokaler, med bistand fra Fredrik B. Lund og to deltakere fra
Toppidrettsgyrnnadet. Lørdag var det 26 deltakere og på _søndag 20 deltakere. Det ble foretatt en
spørreundersøkelse om innhold og form. Dette skulle være grunnlaget for innhold og form ved
neste dommerseminar. På enkelte spørsmål fordeler svarene seg med diamentralt motsatte
oppfatninger. I sum kan resultatet tolkes som at deltakerne er fornøyde. Resultatet ble
offentliggjort.
Det ble forsøkt gjennomført et seminar i Tromsø (Dommerseminar Nord). Dette lot seg ikke
gjennomføre på det aktuelle tidspunktet fordi det ikke var mulig å få tak i lokale,
Det ble utarbeidet en instruks for dommerne som ble godt mottatt på dommerseminaret.
1998
Det ble awiklet 4 telefonmøter. I tillegg kommer møter i forbindelse med NM.
Dommerutdarmingen ble endret fra å være et 16 timers kampregelskurs pluss 16 timers
dommerkurs til et 16 timers kurs inklusive en 4 timers modul for kampregler.
'D

Dommerkomiteen har tatt ut dommere og vært til stede ved alle NM.
Dommerseminar 5 .-6. september
Seminaret ble i hovedsak gjennomført som året før pga evalueringen og tilbakemeldingen fra
1997. For å gi deltakeme “mere for pengene” som ønsket var, fikk deltakeme en kopi av videoen
fra EIU. En av hovedmeldingene fra 1997 var at det var unødvendig â måtte betale for servering
av lunsj, selv om noen mente at den serveringen som var året før var for dårlig. Resultatet var at
den enkelte ble oppfordret til ä ta med matpakke. Dette aksepterte alle.
Lørdag var det samling i Idrettens hus, Bærum, med informasjon, gruppeopppgaver og
internasjonal og nasjonal video hvor deltakerne fikk prøve seg. Søndag var det en praktisk
sekvens i Ippon judoklubbs lokaler, med bistand fra Fredrik B. Lund og to deltakere fra
Toppidrettsgynmadet. Lørdag var det 20 deltakere og på søndag var det 12 deltakere. Det ble
foretatt en spørreundersøkelse om innhold og form som skulle være grunnlaget for neste
dommerserninar.
Det ble forsøkt gjennomført et seminar i Tromsø (Dommerseminar Nord). Dette lot seg ikke
gjennomføre pga liten påmelding.
Ole Johan Storås ga beskjed om at han ønsket å trekke seg som medlem i dommerkomiteen og fra
internasjonal dømming. Dette var fundert i hans arbeidssituasjon og ønsket om å ha mere tid til
familien. Pâ slutten lørdag fikk han en påskjønnelse for det arbeid han bidratt med i den tiden han
har vært medlem i DK og for sin innsats som aktiv dornmer.
Det ble høsten 1998 foretatt en ny oversettelse av de internasjonale reglene.
Dommerdeltakelse iutenlandske stevner 1997-1998
Vi har Vært representert med dommere i:
Scandic-cup, Gøteborg
Gøteborgturneringen
Swedish open, Malmø
Scandinavian open
Limfjord-cup, København
Våre internasjonale dommere har deltatti følgende internasjonale aktiviteter.
Per-Ama Grime | 1997 1 1998
I Paris A-tournament | Paris A-tournament
|EM, Sr. Ostende _ I Hertogen Bosch A-tournament
|Basel A-tournarnent I EM team, villach
| Dommerseminar i Stockholm
Harald Monsen -prøve i Birmingham I München A-toumament
E
I Herto gen Bosch A-tournament
I Dommerseminar i Stockholm
Forbundsstyret vedtok høsten 1998 å gå bort fi'a kornitestruktur og over til en prosjektstyrt
organisasjon.
DET  eii~Píí.U«.19"9f9f` f _  s 14

4. Rapport fra Domsutvalget
RAPPORT FRA DOMSUTVALGET I PERIODEN 1997-98
Utvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
leder: Axel Hopstock, Kragerø JK
medlem: Rolf Michaelsen, Rykkin JK
Per A. Kulbraaten, Sofiemyr JK
varamedl: Torkel Sauer, NJJK
Tom Landås, Haugaland JK
Utvalget har ikke hatt møter i perioden, men det har vært telefonisk kontakt mellom
medlemmene etter behov.
Utvalget har i perioden hatt to saker til behandling.
Det er vanskelig å planlegge økonomisk for et utvalg som domsutvalget, da saksmengden er
svært uforutsigbar.
lnneværende periodes utgifter er belastet utvalgets medlemmer (i det vesentlige lederen).
Kragerø, 4. januar 1999
Axel Hopstock
leder
to . ;

5. Rapport fra Lovutvalget
NORGES JUDOFORBUND
LOVKOMITEEN
ÅRSRAPPORT 1997/1993
Lovkomíteen har revidert NJF s lover í overensstemmelse med NIF s basis-lovnorm for
særforbund for fremleggelse på forbundstlnget og senere godkjennelse av NIF.
Sportslig hilsen
for Lovkomiteen
DET 2S,~0RDIfNÆ;RE  241' Li

6. Rapport fra Organisasjons- og ledelseskomiteen
MEDLEMMER I PERIODEN
Rolf Michaelsen, Leder
Margrethe Wíiger Karlsen, Merete Bolstad, Leif Bjame Ersnes.
ØKONOMI
OLK har insistert på at budsjettet for OLK overføres UR. OLK har ikke belastet NJF med
utgifter.
Alle møter er gjennomført uten kostnader.
MØTER
OLK har gjennomført alle møter via e-mail.
Dette er en møteform som er svært billig, når møtedeltakerne sitter i Narvik, Trondheim og
Oslo.
HOVEDOPPGAVER FOR OLK I PERIODEN:
1 LEDERUTDANNING.
OLK i samarbeid med UR har gjennomført lederseminar på Ringkollen på Ringerike i 97. Og
i Narvik i 98.
OLK har i perioden også gjennomført flere ledermoduler for komitemedlemmer.
OLK har medvirket i oppbyggingen av den nye utdanningsmodellen for NJF.
Utdanningen som har foregått i regi av OLK er rapporten til ISF.
I løpet av 1998 er utvikling av lederutdanning flyttet over til UR.
Planer for flere lederkurs og seminarer i alle regioner er også flyttet over til UR.
2 ORGANISASJONSJUSTERINGER
OLK har i perioden fortløpende vurdert komiteorganiseringen, og foreslått justeringer i
komitestruktur eller instrukser i henhold til dette. OLK har også arbeidet direkte mot F S og
foreslått at FS skal arbeide med langtidsplaner og utvikle satsingsområder som er prioritert på
grunnlag av medlemsmassens behov og forbundets økonomi. FS har hatt problemer med å
komme opp på det nivået som OLK har ønsket fort nok. Årsaken til dette har vært
kommunikasjonsproblemer mellom FS og komiteene.
OLK har på grunnlag av kommunikasjonsproblemer mellom komiteene, og mellom
komiteene og FS, sett behovet for å redusere antall komiteer. Alle berørte komiteer har vært
innkalt til møter i forbindelse med dette.
Det ble enighet om å overføre flere av komitefunksjonene til NJ F/ADM.
FS skulle utrede hvilke funksjoner som skulle overføres og hvilke komiteer som skulle legges
ned.
På slutten av 1998 registrer OLK at flere av komiteene har misforstått opplegget og lagt ned
aktiviteten.
Og at dette medfører betydelig merarbeid for ADM.
DETt253~ ÅÉRII`+1ii99?fÅ:  .  17

3 LOVER OG INSTRUKSER
Flere av komiteinstruksene var umoderne eller direkte feil. Noen instrukser manglet.
OLK har skrevet om instrukser for samtlige komiteer i perioden. Noen nye komiteer har blitt
opprettet og ny instruks er laget. Samtlige instrukser er forandret etterhvert som
komiteorganisasjonen har endret seg.
Flere av komiteene manglet instruks, eller instruksen var feil eller ikke
OLK har foreslått nye instrukser for samtlige komiteer.
OLK har også arbeidet med lovene for NJF i perioden hvor lovutvalget ikke har fungert.
NEDLEGGELSE AV OLK
OLK mener å ha bidratt med grovarbeid for å komme i gang med en ny struktur som ikke
binder for mange personer opp i administrativt arbeid. Og at FS og ADM må overta det
daglige arbeidet med å utvikle dette videre.
Vøyenenga 5.januar 1999
Rolf Michaelsen (sign)
18
.DET 25.  FÖRÉUNDSTINGÉ `24' APRIL 1999* ~ e

7. Rapport fra Statistikk-komiteen
Årsrapport for årene 1997 & 1998
Organisasjon
Statistikk Komiteen har i periodene bestått av følgende personer med verv navn og
ansvarsområdemed medlemsklubb:
Leden
Oslo
Medlem:
Oslo
Medlem:
Medlem:
Dag Hodne Statistikk & historikk
Arne Henriksen Datakonsulent
Thor Kirkesæther Informasjon
Ståle Dahlberg Foto
Norsk Judo og Jiu~Jitsu Klubb ~
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb -
Drammen Judo Club
Budo - Oslo
Ståle ble medlem fra den 11.02.1998.
Representasjon:
Lederen har representert komiteen på kurs og møter í regi av forbundet.
Økonomi:
Komiteen har for første gang siden opprettelsen i '83 fått et budsjett å jobbe etter for
i ^97`98.
Budsjettet for 1997 er 7.245,- kr. ikke brukt budsjettet sitt for året.
Budsjettet for 1998 er 5.000,- kr. brukt -1.032,- kr. igjen +3.968,- kr. av budsjettet sitt
for året.
Mål:
Målet var å få en komite som besto av fem medlemmer, noe som ikke er helt
gjennomført.
Føre statistikk/historikk over all aktivitet knyttet til NJF, delvis gjennomført da ikke alle
sender inn rapporter og lister over arrangementer med resultater til NJF Statistikk
Komite.
Registrering av alle typer graderinger, lisensieringer, autorisasjoneringer og ven/ i
forbundet.
Det erjo synd at når først komiteen har fått økonomiske midler til rådighet og var på
vei til å
få flere medlemmer som kunne gjøre en innsats at den blir lagt ned.
Dag Hodne takker for seg som leder av Statistikk Komiteen fra opprettelsen i 1983 til
1998 på 15 år.
Med vennlig hilsen
Dag Hodne
Leder
Statistikk Komite
Norges Judo Forbund
Oslo den17,12.1998.
DET 25. 0RDINÆRE:FoRBUNDsTING[-124. APR'IgI;1f99`9* F 019

8. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
ÅRSRAPPORT FOR STEVNE- OG TERMINKOMITEEN 1997
Stevne- og Terminkomiteen (STK) besto i første halvdel av 1997 av 4 personer, 3
menn og 1 kvinne. Vi hadde ett medlem under 25 år, og oppfylte NJF's krav til
representasjon.
Medlemmene i første halvdel av 1997:
Leder: lvar Johansen
Nestleder: Dag Inge Opsetmoen
Medlemmer: Janne Haugdal
Jon Are Beukes
Medlemmene i andre halvdel av 1997:
Leder: Janne Haugdal
Nestleder: lvar Johansen
Medlem: Dag Inge Opsetmoen
I tillegg var Heidi Bruun Haugseggen Forbundskontakt.
Det ble avholdt 7 møter, og en del uformelle møter via telefon, e-mail og faks.
STK`s virksomhet i 1997 har bestått av møtevirksomhet, fordeling av stevner,
utgivelse av terminliste, trekking til NM-stevner, ajourholdt stevnereglement og
evaluering av NM og NC.
STJ har hatt små utgifter og små inntekter. Målet for STK var i denne perioden å
delta mer aktivt på arrangement i regi av NJF/klubber for å øke kompetansen og
bedre kommunikasjonen.
Stevne- og Terminkomiteen
Ivar Johansen (sign.) og Janne Haugdal (sign.)
ÅRSRAPPORT FOR STEVNE- OG TERMINKOMITEEN 1998
Stevne- og Terminkomiteen besto i 1998 av følgende personer:
Leder: Janne Haugdal
Nestleder: lvar Johansen
Medlem: Dag Inge Opsetmoen
Medlem: Arild Maka
Både Dag Inge Opsetmoen og Arild Maka var medlem av STK deler av året.
Forbundskontakt var Heidi Bruun Haugseggen.
Totalt ble det avholdt 7 møter, i tillegg en del uformelle møter via telefon, faks og
e-mail.
DET 25éiiQRDINÆB.!3rFQ1SBMUND.SIIl5íG.f 19”  .

STK har hatt små utgifter og små inntekter. Målet for STK i denne perioden var å
forberede terminlisten, evaluere NM og NC, og arbeide med å utvikle arrangørkurs.
l tillegg til ovennevnte momenter har STKs virksomhet i 1998 bestått av å ajourholde
stevnereglementet, foretatt trekking til NM-stevner og avholdt et funksjonærkurs.
På slutten av året ble ajourføring av terminlisten overtatt av forbundskontoret.
Stevne- og Terminkomiteen
Janne Haugdal(sign.)
9. Rapport fra Teknisk komite
Rapport foreligger ikke
10. Rapport fra Toppidrettskomiteen
Årsrapport fra Toppidrettskomiteen, 1997 - 1998
Organisasjon
Sammensetning:
Leder .lan Eirik Schiøtz. NJJK
Landslagssjefsenior Stig Trâvik, NJJK (til 31. mai 1997)
Landslagssjef senior Alfredo Chinchilla, NJJK( fra l.juni 1997)
Landslagssjefjunior Olav Åse, lppon
Landslagssjefressurs Andres Lohne Lie, Marienlyst Judo Club, (til 1. desember 1997)
Landslagsleder adm. Astrid Nordbotn, OSI
1-Ijelpetrener Geir Aage Jacobsen, Asker Judoklubb. Trakk seg fra stillingen 1. mai 1998
Hjelpetrener Morten Schiøtz, NJJK. (fra l.juni 1998)
Observatør/medlem Fredrik Brenna Lund, NTG
Det er avhold jevnlige møter etter behov i TIK.
Regioner
Regionene har hatt variert aktivitet. Noen fungerte godt, mens andre har ikke hatt aktiviteter i
perioden. På grunn av reduserte budsjetter, har ikke TIK hart midler til å støtte aktiviteter i regionene.
Landslags aktiviteter.
Senior:
I perioden har følgende utøvere kvalifisert seg for seniorlandslaget:
Stine Lasten, Sandefjord Judoklubb, hele perioden
Morten Schiøtz, NJJK, l.januar 1997 til l.juni 1998. 1-lan hadde treningsforbud på grunn av
overtrening fra 15. oktober 1997. Trakk seg fra landslaget på grunn av manglende leging av skaden.
Cecilie Lille, Alta Judoklubb, fra l. september 1997
.DET  F.01íBUNI§§`T1NG_i24-rAPRU§.1É2§ÅFifa . ._ , 17°.

Resultater:
1997
Morten Schiøtz, 9. plass~ 71 kg, EJU A~stevne Praha, Tsjekkia
I EM 1997 Oostende Belgia, deltok Stine Lasten og Morten Schiøtz. Begge ble uplassert
I VM 1997 Paris Frankrike, deltok Morten Schiøtz. Han ble uplassert
1998
Stine Lastein, 7. plass - 63 kg EJU A-stevne, Roma Italia
Stine Lastein, 5. plass - 63 kg EJU A-stevne, s`I-Iertogenboch Nederland
I EM 1998, Spania deltok Stine Lastein. Hun ble uplassert
Junior:
I perioden har følgende utøvere kvalifisert seg forjuniorlandslaget:
Lars Sandnes, Ippon. I-lan ble seniorutøver fra l.januar 1998 og oppnådde ikke kvalifiserende
resultater for seniorlandslaget.
Martin Tiblin, Ippon. Kvalifisert for landslaget fra 1.januar 1998
Jonatan Kittilsen, Sandefiord Judoklubb. Kvalifisert for landslaget fra 1.januar 1998
Resultater:
Alle utøverne har deltatt påjunior A-stevner i perioden. Dette er ikke oppnådd plasseringer i noen av
stevnene,
Rekruttlag:
Utøvere som har oppnådd ett tellende resultat har deltatt i en rekruttgruppe. Denne gruppen har fått
treningsoppfølging avjunior landslagssjef og hjelpetrener.
Generell betraktninger'
Nivået på internasjonal toppjudo er meget høyt. Judo er en helårsidrett som utøves i over 170 land.
Nivået på norskjudo er generelt meget lav. Den faglige kompetanse klubbtrenere har er
gjennomgående alt for lav. TIK har også registrert at få klubbtrenere har virkelige ambisjoner for å få
frem internasjonale utøvere. Før kompetansen blir hevet betraktelig, og trenerne hever sine
ambisjoner, kan vi ikke regne med å få frem internasjonale topputøvere. Uten holdningsendringer vil
vi i fremtiden bare av og til få frem enkeltstående gode utøvere som har evnen til å nå resultater på
egenhånd.
Drammen 20. februar 1999
Jan Eirik Schiøtz
DET 2f5f-.  . .   22

11. Rapport fra Utdanningsrådet
Årsrapport
Utdanningsrådet (UR)
Utdanningsutvalget (UU)
1997/98
Det har vært avhold 3 møter i Utdanningsrådet (UR) i 1997 og ett møte i 1998. Disse møtene
har vært arrangert i samarbeid med OLK som modul 3-5 i organisasjonsutviklingskurset i
NJF s regi. Hensikten med dette har vært å utdanne fagpersoner i NJFS organisasjon innen
organisasjonsutvikling og NJFS utdanningssystem, for å gi et grunnlag for den påkrevde
revideringen av utdanningssystemet. Komiteenes egen fremdrift i denne sammenheng var ikke
tilfredsstillende, og det ble vedtatt opprettet et eget Utdanningsutvalg (UU) som i
utgangspunktet skulle fungere som en pådriver i forhold til de enkelte komiteene. I
forbindelse med omorganiseringen sommeren 1998 ble URS rolle vurdert som lite
hensiktsmessig, og rådet ble vedtatt lagt på is imitil videre.
Utdanningsutvalget (UU) ble opprinnelig opprettet for å få en fortgang i arbeidet med
utvikling og revidering av utdanningssystemet og kurstilbudet i NJF. Første møte ble holdt
17.11 1997 og utvalget ble opprettet med Rune Sundland, Rolf Michaelsen og Rune Bruun
Evensen som medlemmer, og med Kirsti Helene Harefallet som leder. I forbindelse med
arbeidet med omorganisering av NJFs komitestruktur ble det tydelig at det var nødvendig med
et raskere arbeidende utvalg enn UR til å ta tak i utdanningsarbeidet. UUs mandat ble i
forbundsstyremøte 30.04.1998 gitt til â omfatte utvikling og vedlikehold av NJF s
utdanningssystem, prioritering av tiltak innenfor kursutvikling og utvikling av det faglige
innholdet i NIFs utdanning og utdarmingssystem.
Det har vært avholdt i alt 5 møter i 1998. Vekt har vært lagt på å utvikle en helhetlig
utdanningsmodell for NJF, som beskrevet i ”Informasjon om utdarmingssystemet i Norges
Judoforbund” og på å komme frem til en hensiktsmessig organisering av utviklingsarbeidet.
Arenamodellen ble utviklet som et verktøy til analyse av fomiell og uformell kompetanse i
forbindelse med rekruttering til kursutvikling, og kriteriene for de ulike trinnene ble
beskrevet. Det var enighet om å prioritere en revidering av trenerutdanningen, og en ny
trenerstige ble utarbeidet. Videre ble en prosjektgruppe for Trener l vedtatt opprettet med
Rune Sundland som ansvarlig.
Arbeidet videre i 1999 vil fortsatt prioritere ferdigstilling av nytt Trener l kurs i løpet av
første halvår, pâbegynnelse på Trener 2 og en arrangørstige. Videre håper vi å kunne ta tak i
revidering av dommerutdamielsen. Videre skal det arrangeres et Utdanningsseminar, som er
tenkt som en erstatning for UR.
Oslo, februar 1999
Kirsti Helene Harefallet.
(sign)
DET 25-.,QRI?!NÆRÉ FQ1}BUN1?,5.T1N.G  2.4}..Å1”B1Li_19_9?.:, f . . I 23

12. Rapport fra Valgkomiteen
Rapporten deles ut på tinget
13. Rapport fra Kontrollkomiteen
Rapporten deles ut på tinget
E. KRETSER/UTVALG - KLUBBER pr. 31.12.1998:
1. Østfold Judokrets
Fredrikstad Judoklubb
Kråkerøy Judo Club
Sarpsborg Judoklubb
2. Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club
AurskogHøland Judoklubb
Hurdal Judoklubb
Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJ C)
Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judogruppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark .ludokrets
Brumunddal Judoklubb
4. Oppland Judokrets
Hamar Judoklubb
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Konnerud IL-Judogruppe
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Røyken Judoklubb
DET. 25<f.0BDI1ÉÆB§E.FÖÅ1§?U1Y.DST.!N,G -2%  J ]

Vestfold J udokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vermesla Judoklubb
Rogaland Judokrets
Finnøy Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
Strand Judoklubb
Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
Sogn og Fjordane Judokrets
Florø TL-Judogruppa
Førde Judoklubb
Studentspretten IL-Judo
Møre og Romsdal J udokrets
Hovdebygda IL-Judogruppe
Kristiansund og Omegn Judoklubb
Sykkylven Judoklubb
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
Sør-Trøndelag Judokrets
Kolstad Judo
Norges Tekniske Høyskole IL-Judogruppe (NTNUI)
Trondheim Judokwai
DET 25 ORDINÆRE FORBUNDSTINGÅ- 24; APRIL 1999

15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Verdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
IL-Stålkameratene-Judogruppa
Lofoten Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
Narvik Ing.l-løyskole IL-Judogruppe
Sortland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Lunheim Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogmppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
IL-Nordkyn-Judogruppa
ÉDET 25- QRDIN%§?!§EtÉt0RBH1“DST1NG.+tÅKÁPRIL  L

F. NM- OG NC-RESULTATER 1997
1. NM-senior - damer/h
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
Vinnere: -56kg
-6lkg
-66kg
+72kg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen
Vinnere: -60kg
-65kg
-7 1 kg
-78kg
-86kg
-95kg
+95kg
Åpen klasse
EITCI'
05. og 06.04.1997
Husebyhallen, Trondheim
Kolstad Judo
May Linn Hystad, Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
May Linn Hystad, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Nina Schreuder, Stavanger Judoklubb
Bente Stensrud, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Eva Standal, Asker Judo Club
Bente Stensrud, Norsk Judo og J iu-Jitsu Klubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Knut Harefallet, Sarpsborg Judoklubb
Alfredo Chinchilla, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Steffen Krogh Pedersen, Bergen Judo Club
Rolf Pettersen IL-Stålkameratene-Judogruppa
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. NM 1997 lag senior - damer/herrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer
Herrer
06. desember 1997
Jotunhallen, Sandefjord
Sandefjord Judoklubb
l. BK-Judo
2. Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
3. Rogaland J udokrets
1. Ippon Judoklubb
2. Buskerud Judokrets
3. Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
3. NM junior damer/herrer
Dato 29. og 30. november 1997
Sted Levangerhallen, Levanger
Arrangør Levanger Judoklubb
Damer:
Vinnere: -6lkg 1. Line Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
Herrer:
Vinnere: -55kg Magnus Ross, Steinkjer Judoklubb
-60kg Daniel Eriksen, Drammen Judo Club
-65kg Jonathan Kittelsen, Sandefjord Judoklubb
-71kg Rune Jensen, BK-Judo
-78kg Bjørn Eliassen, Ippon Judoklubb
-86kg : Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
4. NM lag junior - damer/herrer
Vinnere:
Damer Ingen konkurranse
Herrer l. Buskerud J udokrets
2. Ippon Judoklubb
3. Oslo Judoklubb
5. Norge cup
Fullstendige lister fra Statistikk-komiteen v/Dag Hodne vil foreligge på forbundstinget
“DET 25 ORDINÆRE  24'”'ÅP~RIL 1999 r I

G. NM- OG NC-RESULTATER 1998
e
1. NM senior - damer/h rrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -57kg
-63kg
-70kg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -60kg
-66kg
-73kg
-Slkg
-90kg
-lOOkg
Åpen klasse
2. NM lag senior - damer/herrer
Dato '
Sted
Arrangør
Vinnere:
Damer
Herrer
25. april 1998
Giskehallen, Sandnes
Sandnes Judoklubb
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb
May Linn Hystad, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Esther Myrebøe, BK-Judo
Stine Lastein, Sandefiord Judoklubb
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb
Alexander Aamodt, lppon Judoklubb
Daniel Eriksen, Drammen Judo Club
Alexander Aamodt, lppon Judoklubb
Rune Tøgersen, Trondheim J udokwai
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Lars Sandnes, lppon Judoklubb
Dan Hagen, Oslo Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
05. desember 1998
Sandnes
Sandnes Judoklubb
l. Oslo Judoklubb
2. BK-Judo
3. Rogaland Judokrets
1. lppon Judoklubb 2
2. Norsk Judo og J iu~Jitsu Klubb
3. lppon Judoklubb l
3. Buskerud J udokrets
DET 25 foRDINÆRE FORBUNDSTING r 24 da Aiflíírg 1999

3. NM junior damer/herrer
Dato 05. og 06. desember 1998
Sted Sandes
Arrangør Sandnes Judoklubb
Vinnere:
Damer: -57 kg Nina Brændhagen, Sarpsborg Judoklubb
-63 kg Line Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
Herrer:
-55 Kyrre Magnus Sveistrup, Larvik Judoklubb
-60 Andreas Hansen, Sofiemyr Judokwai
-66 Rune Jensen, BK-Judo
-73 Martin Thiblin, Ippon Judoklubb
-81 _ Per Marius Myrland, Harstad Judoklubb
4. NM lag junior damer/herrer
Damer : Ingen konkurranse
Herrer 1. Buskerud Judokrets
2. IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Rogaland Judokrets
5. Norges Cup
Fullstendige lister fra Statistikk-komiteen V/Dag Hodne vil foreligge på forbundstinget
ÃDET`2§§l0RDíNÆ1íE/FORBUNDSTING - 24.  1999 ' “ s '

H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1997
1. Europamesterskapet
I EM 1997, Oostende, Belgia, deltok Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb og Morten Schiøtz,
Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb. Begge uplassert. I
2. Nordisk Mesterskap
Cecilie Lille, Alta Judoklubb, 1. plass i -61 kg, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 2. plass i
-66 kg, Bente Stensrud, Norsk Judo og J iu-Jitsu Klubb og Rolf Pettersen, lL-Stålkameratene-
J udogruppa, begge bronse i åpen klasse
3. VM
I VM 1997, Paris, Frankrike, deltok Morten Schiøtz, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Han ble
uplassert.
4. EJU A-stevner
I Praha, Tjekkia fikk Morten Schiøtz, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, 9. plass i -7lkg.
5. US Open
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 3. plass åpen klasse, Cecilie Lille, Alta Judoklubb,
5. plass, Alfredo Chinchilla, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, 5. plass.
6. Canada Cup
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 3. plass, Cecilie Lille, Alta Judoklubb, 5. plass
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 1998
1. Europamesterskapet
I BM, Spania, deltok Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb. Hun ble uplassert.
2. EJU A-stevner
Roma, Italia, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 7. plass -63kg.
s`Hertogenboch, Nederland, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 5. plass ~63kg.
3. Nordisk Mesterskap
Cecilie Lille, Alta Judoklubb - 3. plass i -63 kg, og 2. plass i åpen klasse. Gudrun Høie,
Kristiansund Judoklubb, - 5. plass i «-57 kg, Daniel Eriksen, Drammen Judo Club, 5. plass i -
60kg.
4. Canadian Open
Esther Myrebøe, BK- Judo, deltok privat og oppnådde 7. plass.
DIÉTEZSLQRDINÉÉRÉLFQÉBUNDSIINGÉ  -  ål

SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRENE 1997-1998
,D,1§T, 25,=/QRQHFÆRE   i,9§9fl Å  'Ã W

2 1 Regnskap for året 1997
2 1 1 Resultatregnskap 1997
1
11NNTE1<1'ER
1 Budsjel11 Regnskap]
Awik Regnskap 96
1Medlernsinntekter
410 000.001 398 501-3,001
1149400 517 625
1Ti|skudd/overføringer fra idrettsorg.
1 1 274 00011 271 200.001
-2 740,00 1 392 000
1Stevne- og aktívitetsinntekter 1
URESULTATREGNSKAP 1997 1J
129 7501 93 294.001
-:10 450,00 J 124 002
|SaIgsínnlekter 1
1640001 92 525,001
~71-475,00 110 630
hnntektsbringende tiltak 1
01 0,001
1RekIame-, annonse, sponsor- og avtaler
1 00 0001 4 000.001
0,001`| o
-01 400,00 0
1Andre inntekter 1
1 505 0001 454 072.001
40 072.001 1 10 901
1suM DR1F1s1NNTEKTER (50-301
2 200 75012 204 057.001
1 1
-103 B93,001 1 2164 648
1 1
1s1EvNE oe A1<nvnETsulelF1ER
1De|1al<eIse i andres stevner 1
1 1 1
1 270 7001 515 205001
-38 585,00 337 773
1Egne stevner/arrangementer
255001 20 700001
4 704,00 2 036
1Trening og instruksjon
1 2000001 200 020001
25 977,00 385 548
1Udanning og kurs
175 4001 107 250001
1Andre utgifter
-21 050,00 45 020
-10 754,00 1 0
C1
1T1 350 0001 429 754001
-109 510001 1770 305,00
1 111000011220110001
T1 1 1
1Pers0nalutgifIer. lønn etc.
1 1 1
4010001 445 054001
15 146,00
1Møteutgifler
1 1 1
1AoM|N|s1RAsJoN, MØTER os MARKEDSFØRING
1 1
1 I
1 102 2501 159 095001
1
1Adminis1rasjonsutgifter
1:] 202 0001 201 470001
527,00 394 011
1 Informasjon
11 050001 10027001
256 871
3157,00 181 073
67 073,00 13 870
0
1Markedsføríngs11Itak
U 40001 27:11,001
1 269,00 U
1 1 40001 10a7a,001
-0 370001 1 0104
|And:e utgifter
1
-1 9791501 000050001
849 759
1Ti|skudd til særforbund/særkrets/gruppe
200 0001 209 000,001
1Kon1ingenter/avgifter til idrefisorg.
1 I 1 1 1:1 1 1
1T|LSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER, UTG. VED lNNT.BR|NGENDE TILTAK 1
~ P
1 150001 10052001
80 794,001_1
1
0,00 228 000
-1 052,00 _1 16 718
1SaIgsutg1íter 1
T1 000001 4011001
04 007001 1 7153
1U1gí1ler ved reklame-, annonse, sponsor-
20000,001 1 55071
1 200001 0,001
513 0001 220 005001
ss 0s5,001:1 207 742
54 913,001_1 1 907 886
1 1
1suM DRIFTSUTGIFTER (40-79)
1 1
1 1240075012a5sas7,001
1_1 1 1
1 1
40 9000010 250 002
1DmF1sResu|.TA1 1
1 1
1_1 400001 -50000001
1` 1 I
1F1NANS1NNTEKTER!~UTGlFTER
1Finansinntekter 1
1 1
1C1 150001 22102001
11 50001 5039001
7192,00t1 28133
-539,00 _1 5 066
1Finansulgifter
1
1
|oveR-1uNDERsKuDD
1:1 100001 10553001
11 01 -42427,001
7 831 ,00 23 067
1
42 427,00fJ1 280 029
DET 255?  APRIL 199,9  1 _ ,

5 11NNr1al<rE1=<
I
I
BudsleX^tI
30 1MEDLEMSINNTEKTER
I
Regnsi-<ap1
I
, LI
Aw|k1 Regnskap 96
U
3010 1MedIemskon1J`nge|1ler
154 000,001
3020 |Trenings- og ins1ruks1`onavgífler1
I
1000001
°I
0,001
-5 000,00  104 000
0,00,_1 0
30301Lisensens/avgifter fra medlemmene
244 500001
I
250 0001
01
0,001
30 1L 1
I I
II
4100001
I
300 500001
I
-5 494,00' 353 625
0,00 0
-114945001 517 625
LJ
I I
31 ITILSKUDD FRA IDRETTSORG
I
31101N0rges Idrehsforbund
C
I
230 030001
3111 1N11=,1<u
0,001
0,00
0s0,00H 1312 000
IJ U
31121N|F, BUK
I
200 00011
°I
°I
4 000001
4 000001
10000
31131NlF, OLK
50001
10 000,001
5 000,001j
0
31141NIF, VO midler
11 550001
1 550,00 U
0
al151vo 10141
100001
UI
5 7a0,0o1
5 780,00
0
3123 1NOK, bonus
°I
0,001
0,00
0
31241NOK, stipendier
20 0001
0,001
-20 000,00
20 000
31201Tiskudd fra NOK -
_I:
01
0,001
0,00 1
50 000
31 1T
32
01
I:
0 I
0001
0,001
0001 0
0001 0
31901Andre overføringer fra idrettsorg.
I I
274 00011
I
271 200001
I
I I
33 ISTEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
3310 1Egenande|, andres stevner, TIK
I
43 501001
10 001001
-2 740.00 1:1 1 302 000
III
34 828
13311 |EgenandeI, andres stevner, DK1
13
I
25 0001
UI
0
4 059001
4 e50,001`1
9 864
33141Egenande|, EM, DK
0,001
3315 1EM-kvaiifiseringjr-TIK
0,001
3320 1Srel/neinritekter, egne arr.
I
0I
°I
e 500001
0 500_001J
0,00 0
0,00 0
0
3330 1Egenande| kurs/samling, TIK
33
5 0001
0 300001
2 503
33401Kurs dommerkomiteen, DK
13980001
15 200
3341 |Kurs Irenerutkomiteen, TUK
il:
30 0001
°I
1 25o,001
5 000,00
025 020,00
1 250,00 1
29 026
3342 1Kurs Teknisk komite, TK
107501
11 100,00]
33431Kurs Stevnekomíteen, STK
:C
se 0001
0,001
3344 1Kurs Markedsføríngskomítee
P
§
X
0 0001
0,001
-5 000,00
-7 550,001_ 21000
55 000,00 0
0
33451Kurs kvinneurvalgel, KU
°I
0,001
33461Kurs OLK
01
1 704001
0,001 12 271
1 704.001 0
aa 11
01
0,001
0,00L1
0
0I
0,001
0,001_1
0
3390 1Diverse innlekter
I
sa 204001
1297501
I
I
25 1sALes1NNrE1<rER
-30 450001 124 002
I
I
35101Malerie||/utstyr
2715,001
-9 285,00
13 795
35151Judomaller
I
120001
“I
0001
0,00 0
3520 1UndervisníngsmaterieI|
100001
10130001
130,00
10 956
3530 1Merker,meda|1`er, Judupass 0
IÉCI'
50 0001
70 761,00]
-9 239,00
73 831
35501Porioloppkrav
00001
7510001
1 519,00
10 698
3560 |Overgang5gebyr
:I
10001
1 400001
400,00
1 200
135701salg=51111<lef101=1le0m, MK
0,001
-55 000,00
0
CU
550001
01
0,001
3590 [Diverse inntekter
I
000 1 150
-71475001`1 110 030
104 0001
I
02 525001
I
I 36 HNNTEKTSBRINGENDE TI
51
>
X
3610 1L0tleri, bingo, basar 0.1
I
0,001
o
36201Ti1sieln1nger, dans 0.1
0,001
H
0,001
0,00
c>
:LJ
0,001
0,00
c
3630 1Ougnadsvirks0mhet
I
c>
1
01
01
01
01
1
0,001
I
I I
37 1REKLAM E-/ANNONSE-/SPONSOR OG SAMARBEIDSAVTALER
I I
:il
I
4 000001
o
37T01Ann0nseinn1. Norsk Judo, MK |
3750 1Sponsor-/samarbeidsavtaler
0,001
o
I
I
300001
01
01
0,001
0,00 1
-51 400,00
0,00
0.00
o
3700 1
I
Q
35 0001
I
4 000001
I
III
-31 400,001_1
H
DE,T1,99,9   .

I I
:as IANDRE |NNre|<reR I
Busjett |Regnskap IAwik |Regnskap96
I I_
3901 ITilskudd fra NIF til EJU-kongress
0
50 000I
I
50 000,00I 0,00
o
3902 I Oppholdsinntekter
:100 000I
380 301 ,00I
lÉl:l_
80 301,00
I
3903 Iâponsor, EJU-kongress, MK I
0,00I -15 000,00
co
3910IGaverc1g bidrag
15000I
°I
0,00I 0,00
o
3920 IProvisjoner,CIGNA
20 000I

<0
0
3930 IAbonnementsinntekter
0 I
3 074,00I -10 020,00
o00I 000
Q
3940 Ilâillettinntekter
11
0,00I 0,00
o
as Is
01
0,00I
0,00I3
o
0
11
II
0 I
a07,00|
a07,00I I
Q
3950 IDiv, inntekter
I
434 e72,00I
40 072,00 IT

to
Q
ass 000I
I
I I
4 IslevNe~ oa A1<rivirErsuTG1|=reR
40 IDELTAKELSE I ANDRES STEVNER
0,00I
0,00 0
4010 IKlubbstevner I
4030 IDK Nasjonale mesterskap |
I
I
I
I
UI
°I
1115,00I
-1 115,00
_I3:L
0
4035 I Intstevner, Nordisk
17 7ae,00I
-2 736,00
9846
4039 Ilntstevner Jr TIK
15000I
UI
13 a7a,00I
~13 373,00 141 896
4040 Ilnt.nasj. stevner, TIK
J
LI
194 0o0I
104 04a,o0I
9152,00 126 935
4041 IlnI.nasj. EM, TIK
27 a05,00I
-2 305,00
11413
4042 Ilnt.naSj. VM, TIK
I_lj_
2s000I
°I
20 :142,00I
-28 342,00
12 520
4050 IVM andre
C*
14107,00I
-14107,00
0
4060 Ilnt.nasj. stevner, DK
II
°I
30 000I
2151a,00I
8 487,00
35163
4061 Ilntnasj. mesterskap, EM, D
9:
12 700I
2 4s1,00I
10 269,00
o
4070 IEM andre
I
4 s15,00I
o
0,00I
c>
4000 I
40 I
I
01
01
01
0,00I
o
GI
0,00|
4 515,00
0,00
0,00
0,00I`I
4000Iropp10lel1, NOK
I
23
0
-aa 505,00 `| 237 773
270 700I
I
1115 205,00 I
I
I I
41 IEGNE srevneru-MEsreRs1<AP
_Cw
41 10 Ixlubbstevner I
I
0I
0,00I
0,00
Q
4129 INasj. stevner/-mesterskap SK I
s000I
0,0oI
3 000,00
o
4130 INC premiering I
5 000I
2 7ee,00I
2 234,00
o
4131 INasj. stevner/-mesterskap, STK
15s00I
:1 790,00I
11 702,00
2 036
I3
II
2000I
14 2sz,00I
-12 232,00
:CL
0
4132 INasj. mesterskap, DK-NM I
I I
25 500I
2 036
20 70s,00I
I
4 704,00I:I
I
_ I I
42 Irnsnme- oo1NsrRu|<sJoN
I
I
4210 ITrening-insttiltak TIK
01
I
10150,00I
-10 150,00 __I
TL
0
4219 INsjonale saml. Jr TIK
01
7 s00,00I
25 810
4220 ISamlinger, nasjonalt, TIK
5000I
3 405,00I
16 536
4221 Isamlinger, regionalt, TIK
s 407,00I
1044
4222 Ir0pp10lel1_ N01<, T11<
5000I
°I
0,00I
0
4226 I Samlinger Nasjonalt, DK
2 a40,00I
-2 849,00
7401
4229 Ilnt. samlinger Jr TIK
I_
01
UI
4le,00I
-416,00
810
4230 ILeire, internasjonalt, TIK
114 0s5,00I
-7 500,00
1 505,00
-1 407,00 I
0,00 H
sa5,00É
72 854
4231 ISam|inger, internasjonalt, D
X
115000I
°I
475e,00I
32 244
4232 ISarnlinger, nasjonalt, TUK `
s s09,00I
475000 I
-as00,00_I
15884
4235 Isamllnger, regionalt, KU
UI
12000I
0,00I
12 0O0,00I
5 233
4236 Isamlinger, regionalt, TK
15000I
4 020,00I
10 9B0,00I
11 667
4237 Iâarnlinger, internasjonalt, T
X
7 000I
0,00I
7 000,00
0
4240 ILisenser, avsatt
100 s76,00I
29 124,00
196 065
1a0000I
UI
0,00I
0,00 I
0
A
N
200 000I
202 02a,0oI
25 077,00I
385 548
I
0
11
0
IJ
E
II
l_I
I
:III
I
I
11
DET   APBIIJ 1999 5 I ; _ ,

Budsjekt 1
Regnskapf
Awík1 Regnskap 96
43 |UTDANNING OG KURS
4310 1U1danning/prosjekter, TIK
III!
1
17 500;
1
10 000,001
261
43201Barne og ungdomskomiteen, BUK
17501
2 000,001
2 000
43301Dommerkumíleen, DK 1
12 0001
0174001
LJ
-2 100001
.250001
3 020,00
~ 21 242
4331 1Trenerutdanningskomiteen, TUK
14 0001
5210001
21 066
4332 1Tel<ms1< |<omile, TK 1
III:
00001
055.001
5 552001
a 105,00 1
0
43331Stevne ug temxinkomiteen, STK
120001
0,001
12 000001 1
459
43341Markeds1øringskomiteen. MK 1
01
0,001
0,00U
o
43351Kvinneutvalget, KU 1
ca
4336 |Org. og Iedelseskomíteen, OLK1
L2
0 0,001
7000 12 000001
<:
43371U1danníngsrädel, UR 1
1:
as 0001
50 050.001
0,001
.5 000,00
-15 050,00 1
o
433B1Stales1ikkkomíleen, SK
1501
0,001
150,001`1
0
07 0001
97 338,00
o
4340 |Trener0ppføIging, TIK
1
:JI
01
1
0,001
.ao 350,00 _
0 00
o
1:
1754001
-21 055001
45 028
C
107 250.001
1
1
44 1ANDRE UTGIFTER
4401 1Adm/møte/diettlreíselarnkomite
1
1
20 0001
1
4 750001
o
4402 1TransIatørulgí1ter
40 0001
42 140,001
11
1
15 250,00
-2 140,00
4:
44031U1g. tekn. Persanell
20 000
15 727.001
4 273,00
o
44041Plenumssal, møterum
1
150001
0001
15 000,00
o
4405 1OpphoIdsulgfler
ILA
200 0001
200 005001
»a0 005001
0
4406 1S1yremiddag
1-1
15 000
13 537,00
1 463,00
c>
440B1Lur1sj, kaffe í pausene
1
55 0001
0,00
35 000,00
o
4408 1Transp0r1 av delegater
U
U
1
1
5 070001
-679,00
o
1 1
50001
01
07 050001
-07 05000 1
0
44091Kongressmiddag
1
El
550 0001
o
429 754001
1
5 1ADM. OG MØTEUTGIFTER
1
1
50 1PERSONALUTGlFTER
50101Lønn
355 000
I
341 430001
70 754.001 1
5
1
10 57000171
200 889
50201Feriepenger
36 000
04 031001
1 100,001:1
19 660
5030 1Arbeídsgiveravgifl
40 000
55 318,001
-15010001 1
33 152
5040 1Bilgod1gjørels5
28 000
20 059001
7141,00
3170
5050 |SosíaIe Utgifter
2 000
0,001
2 000,00
0
5060 1Relusjon av sykepenger
-0 554001
6 584,00
0
50701
0,001
0,00
0
50001
01
01
01
0,001
0
445 854,00
256 871
1
1
4010001
1
0,001 1
15140,001_|
T
51 1MøTEuTG|FTER
1
1
I
51101S1yrels møleutgifter
102 192,001
-22 192,00
83 399
5111 1Tnpp1drel1skcmíleen, TIK
1
00 0001
01
0,001
0,00
6 224
5112 1Dommerk0míleen, DK
0
4
1
1
1
0
01
0,001
0,00
2 287
5113 1Treneruldanningskomíteen, TUK
20 0001
0 040001
_3_
11 352.001
915
51141Tekniskkom1le,TK 1
10 050
5 002001
4 240,00 `
13 478
5115|Slevne og terminkomiteen, STK
1
0 0001
0,001
8 000,00
1 251
51161Markedsføringskomiteen, MK 1
100001
1 400001
Av:
8 594,00
0
51171Bame og ungdomskorniteen, BUK
1 550001
3 550,00
1 878
51181Kvinneul/alget, KU 1
51001
01
0,001
CU
0,00
750
51191Org. og Iedelseskomiteen, OLK1
11
50001
0 000001
~4 009,00
5104
51201U1danneIsesrádel, UR
50001
0 004001
I
-3 334,00
11506
5121 1S1ales1ikkkomiteen, SK
1
4100
205001
3 505,00
0
5130 1 Deltakelse i andres møter
205001
14 735,00
10183
51401Árs1íngIkrels|eden'nale
1
150001
01
21 592.001
-21 592,00
44 098
51501
01
0,001
0,00
I
0
51001
° 1
0,001
0
5190
01 0001
313313
0
102 2501
159 093001
5157001
181 073
1
33
DET 25:  F0RB93W$l!NG7f12í1.4,AP,R1L 199? ,
11

5 |ADM. OG MØTEUTGIFTER
I:
I
Budsjel1[
I
Regnskap 1
Awik hålegnskap 96
I
sz 1A01v|.urs11=TER
U
5210 [Husleie
I
aa 200001
12 800,00[] 39 200
I
51 0001
5211 [Leie av andre lokaler 0[
0,001
0,00 . 0
HI
5220 [Telefon
15 0001
15117001
-117,00 10 696
5221 [Porto
ss 0001
se 005001
-4 895,00 35 014
5230 [Kontorrekvisita 10 000[
1s ses,0o1
-e ses,00 | a sos
I__Å
5240 [Trykking/kopiering 20 000[
20 932.001
-932,00 J 10 922
5250 110111 01
0,001
5251 1500, nppdaering ere 500001
45 ss7,001
0,00 as 222
4 403001
5260 [Kopi og Data, leasing 25 000[
28 303,00[
12470
-3303001 [ 31144
2
140001
4 860,00 0
CIIII:
5270 [Vedlikehold av kuntormaskin 5 000[
5277 1 01
0,001
5280 [Forsikringer
340001
38 805,00[
000[] 0
«1 005.001 34 057
I
5290 [Revisiunshonorar
12 000,00[
0,001 1 24 000
12 000 1
5291 [Tapt arbeidsforljeneste 01
0,001
0,00 95 040
0,001
0,00 0
:IIS
5292 [Lønn, komiteer. samlekonto 0|
5293 [Feriepenger 0[
0,001
0,00
o
5294 [Arlmgíveravgifl
0,001
0,00
o
0,001
o
0,00
01
5295 [LØ!
, Andre 01
5296 [Feriepenger 0[
CCD
0,001
c>
0,00
5297 [Arb.giveravgift 01
0,001
o
0,00
5010001
919,00 4 243
5298 [Regnskapstjeneste 5 000[
0I
TI
0,001
00010 0
je
5299 [Nyansetlelse
1 262 0001
I
201 -173.001
I
I
sa 11N1=oRMAsJoN
I
5310 [Hàndbøkerlpublikasjoner 12 000[
I
025.001
11 375,00 11 450
5320 [Norsk Judo, MK 68 000[
10 202.001
s27,001"1 394 011
P
4el0s,o0['1 0
5330 [1nf0rmasj0nsmalerlale, BUK
0,001
2 400,00 0
CDI: 3321
2 4001
5331 [Informasj0nsmateria|e, MK 0[
0,001
0,001 1 000
5332 ||nf0rmasjc1nsmaleríale, UR
0,001
0,00 0
IJ
5333 [lnlonnasjonsmateríale TK [ [
0,001
3 500,00 0
0,001
0,001 1 520
°I
3 5001
[ 5340 [Årbok/årsberetning 0[
I °I
33
0,001
0,00 0
ss 9001
I
10 a27,001
I
Å__
| sa |MARKE0s1=øRmesr1Lr
å
67 073,00[3[ 13 870
P
I
5410 [Utgifter vedr. nyansettelser 01
0,001
0,00 0
5420 [ProfiIIeringsmaleríeI|, MK 4 0001
2 731001
1 269,00 0
I
40001
I
2 731.001
I
1 200,00 1 0
I
I
ss [ANDRE UTGIFTER
I
40001
I
10 :17e,001
-6 375,00 3 134
3321:
5510 [Gaver
1 4 0001
10 310.001
.e a7s,o0|_1 31341
I
I I I
10 1nLsKu00 TIL SÆRFQRBUND/.1<RErs/GRUPPE
I I I I CI I I
7 1r1|.s1<u00, KONUNGENTER os ovERFøR|NeER, urerrren ven |NNr.aR|NsEN0E HLTAK1
I I I
I I
A4_
209 000,00[
0,00 228 000
_ 200 0001
01 0,001
_I:|
0,00
7010 [Norsk Toppidrettsgymnas, NTG [
[70201 1 1
I I I
200 0001
209 000,00]
[__ 0
0,00|_1 22a 000
il
I:
I I I
72 [KONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG.
7210 [Nordiske Juclounionen, NJU [ |
23
_ 20001
2 150001
I:
~1 50,00 3 846
7220 [EJU- og lJF-kunlingenter 13 000[
13 002001
-902,00 12 872
7230 11
0,00 0
[ 0[ 0,001
[ 0| 000[
0,00 0
[ 7240[Kcnlingen1NHO
I
150001 10 052001
I I
-10s2,001:1 10 710
I
11
:L
:I
H
FI
,2.í*}1A1§få1!4*1I§99fí1fne `  I

75 ISALGSUTGIFTER
I
7510 |MaIeriellluIs1yr
I I I
Budsjett |Regnskap IAwik Regnskap 96
0
438,00]
-438,00
7520 [Undervisningsmateriell
I
UI
soooI
o4ooI
s ooo,oo I
0
7530 IMerker, medaljer u.I
64 ooo|
s s1s,oo I
so 12s,ooI_I
7153
7seu|
es ouoI
4 aIs_oo|
64 687,00|_I
7153
7710 |Reklame~ og annonseutgífter I
I
I
o,oo|
opoä
15 E71
I I I I
17 IREKLAME_IANNoNsE-IsPoNsoR- oe UTGIFTER ven sAMARaEInsAvrALeR |
I I_I °I
I_I I
7720 IStípend I
20 000
o,uoI
20 000,00 U
20 000
“I
o,ooI
o,oo I_I
0
7750 |Sponsor-/samarbeidsavtaler I
I I
II
zu oooI
o,oo|
20 ooo,oo| |
35 871
I I
s IFINANS- / EKsTRAoRD. Posren
I
:CU
I
ao |ANDREINN1EKrER
-I
5
8010 IRenteinntekter
15 000
22 192.no;
-7 192,00
28133
8030 |Agiovinning
I
UI
o,ooI
0,00
0
0I
o,ooI
o,oo _;
0
8090 [Andre finansinntekter
I
28133
1soooI
I
22 192,ooI
I
I
III |ANnRe UTGIFIER
1:12]
-7192,00}J
_ I
I F
8110 IRenteutgífter
I
72a,ooI
~7zs,oo |
421
8130 IAgiotap
CC
I
II
II
o,oo|
0,00
186
8190 IAndre finanstap, banknmkostninger
4 oooI
4 ses,oo|
3 687
T
1ooo|
aso,ooI
-ses,oo1
sso,oo|
772
8191 |Andre finansíap, poslomkostninger
I I
soooI
s sasI,oo|
~eae,oo T]
5 066
< .~ _ ; _ _

2.1.2 Balanseoppstilling per 31.12.1997
1 1sA|.ANseo1>1=sTu.|.|Ne PR. 31.12.97
__ 1 1
11E1ENDE|.ER 1
1oMLøPs|v||DLER
1Regnskap 97 1Regnskap 96 1 _,
10_101Kas$e 1 see,70 1
520,00 1
:1_0301DNa s134.0e.0e020 44 300,67 1
149 917,98 1
10311Bam<,s1<al1 1 17103,7e 1
960,00 1
10701F'0stgir0 0B01.2070754 150 973,68 1
40 009,03 1
1071_1P0srgir0 nsens 0s23.0771sel 33 032,03 1
17 010,00 1
12101Kundef0rdr1nger 1 4 500,00 1
- 1
12301Reisef0rskuud 1 -71,00 1
20 709,00 1
1 12s01F0rdringer 1 22 304,00 1
14501F0rskuddsbetaIte kostnader 31 619,48 1
229 944,6
<0
1SUM OMLØPSMIDLER 305 022,12 1
7 1
229 944,6
<0
1 1 I
1SUM EIENDELER 305 022.12 1
1 1 I
21 GJELD OG EGENKAPITAL
I
egnskap 97 1 Regnskap 96
1KoR'rs|K'r1G GJELD
49 255,00 1
Leverandørgjeld 1
9940101
_2o201smrebrand/cigna 70 070,00 1
0 040,50 1
_2§01Dep0si1um 1 -200,00 1
20321Relsef0rael1ng ring 1 000,00 1
-1
-1
22101 s1<al1<-.~1rel<1< 1 12130,00 1
11 737,00 1
22s01sky1d1g arbeidsgiveravgifl 10 013,00 1
3 173,00 1
24201s1<yxd1g feriepenger 34 331,00 1
20 491,00 1
24251Arb.avg. Skyldíg feriepenger 4 910,00 1
2 009,00 1
_24501Avsetníg pàløpne kostnader 2 828,00
13150001
70 230,00 1
1
1suM GJELD 1 193 743,60 1
1 1 I
2 1
1
`______1EGEN1<AP1TA|. 1
1
153 706,09 1
20101Egenkapi1al 01.01
120 323,90 1
"'2s201Arels resunac 1 -42 427,57 1
1
230 030,05 1
>~`_1§1m egenkapital1
153 700,09 1
111 270,52 1
0" 1
1 1
1SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 1
305 022,12
220 044,00 1
1N§.1í,,2ê&iê?;B1P 1.9.?9«Éè,<,1 _ T  åå

2.1.3 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NIF har i 1997 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 33 stevne- og aktivitetsinntekter viser en inntektssvikt på 28% i f.t. budsjettf
Aktivitetene i komiteenes budsjetter ble ikke fulgt opp.
Kto. 35 salgsinntekter viser en inntektssvikt på 43,6%, som hovedsakelig skyldes at
det var minimal interesse for NIFs 30 års jubileumsartikler, som derfor heller ikke ble
laget. _
Driftsinntektene ble totalt redusert med 11%.
Kto. 53 informasjon ble redusert med 78%. Bladet Norsk Judo utkom med et nummer,
og forbundsstyret anså det for uforsvarlig å utgi flere nummer.
Kto. 75 salgsutgifter ble redusert med 93,8%, som i det vesentlige skyldes redusert
kjøp av merker, medaljer etc.
Driñsutgiftene ble totalt redusert med 9%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 1997.
3 IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPLRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTLLLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
2.1.4 Kontrollkomiteens beretning for 1997
Foreligger ikke, deles ut på forbundstinget.
DET 25 ORDÉNÆRE íi`ÖRB^lJN" Di STING1 L2Á'~>ÃPÉiL199§~*f   » 40

2.1.5 Revisors beretning for 1997
r
ovBwAo.;
REVISJON-2'
Til Statsautoriserte revisorer f=
.>-._-..~.....__ ..._ _
1-
5 -, r--Y--_-«S-,.r« _. J,  ~r.r-= -=
NORGES JUDOFORBUND V" "'”'“:"` ""':"" D/` ` i' '
”W” seere sener»
512-H Åliflevíen Jâflfi GUHGQISEH' Kjell Slcrihdé
Lasse smia.-a -regrsvefrrwisar em rer-.èn
ErkEfl R Hil [Ed ES "T,=
ger ey s nr. .ar
ruarrame Hamre 'tore Lyscrani Lars 1 u»r»..>u
REVISJONSBERETNING FOR 1997
Vi har revidert årsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1997 som viser et årsunderskudd pâ
Kr 42 427. Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er
avgitt av forbundets styre.
Vår oppgave er å granske forbundets ârsoppgjør, regnskap og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifler og god revisjonsskikk. Vi har
gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefie at
årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av
grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av ârsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskíkk har vi
gjennomgått forbundets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling pr.
31.12.96 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk.
Oslo, den 12 mars 1998
bwad Revisjon DA
I/
nå/ir (1z([Ø,WM/
nlírilê/if dersen
Registr rt revisor
RSM
international
Dybwad Revisjon DA - Sørkedalsveien 10/X, 0369 Oslo - TIL 22 59 04 00 - Fax 22 59 04 90 ~ Bank 5005 06 20554 Á Foretaksregisteret NO 979 443 218
Medlemmer av Norges Statsauioriserte Fievisorers Forening - Member of RSM international
, .

2.2 Regnskap for året 1998
2.2.1 Resultatregnskap 1998
1170200
RESULTATREGNSKAP 1
10sal_1 1
1|NNTEKT ER
H
Budsjett1 Regnskap1
Aw1k1 Regnskap 971
1Med|emsinntekter
1-1-110 000.001 244 065.001 -
165 905.001 398 5061
1Ti|skudd/overføringer fra idreflsorg.
I_1
1 259 00011 294 440.001
35 440,00 1 271 2601
1Stevne- og aktivitetsinntektef 1
120 7501 70 436.001
-59 314,00 . 93 2941
1Salgsinntekter
1340001 07 667.301
-46 312,70 92 5251
1lnntektsbringende tiltak
1
I
61 0,001
1Reklame~, annanse. sponsor~ og avtaler
36 0001 0.001
0,00 01
-36 000.001"1 4 6001
1Andre inntekter
3
20 0001 0,001
-20 000,001`1 434 6721
:I
I
1suM DR|F1s1NN7EKreR (3039)
I I
1 eee 75011 606 656.301
I I
-292 091.701 1 2 294 8571
I_ I
11
1STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
I
1De|takelse 1 andres stevner
1:III:I
I I
276 7001 223 936.421
I
52 761.501 3152651
1Egne stevner/arrangementer
25 5001 14 006.001
11 404,00 20 7061
1Trening ng instruksjon
260 0001 226162.671
62 837.33 263 0231
1Utdanníng og kurs
172 4001 125160601
47 239.20 197 2581
3:13:
01 0.001
0,001_1 420 7541
1Andre utgifter
I
il
C
763 6001 569 357691
I 1
174242,111`1 12261161
1 I I
C
I I
1AnM1N1srRAs.1oN. Møren oe MARKEDSFØRING
I
1PersonaIutgif2er. lønn etc.
I I
462 0001 466146131
U 1
4146,131:| 4456541
1Møteutgifier
149 2501 114 912.951
34 337,05 159 0931
1AdmInís17asjonsutgífter
HI
262 0001 203 937.221
56 062.76 261 4731
1Infcrmasjon
70 9001 23 275.141
47 624.86 18 8271
1MarI-ædsføríngstiltak
4 0001 0,001
4 000,00 2 731 1
1Andre utgifter
4 0001 0,001
4 000.001 10 3781
ÉÉIIII
9521501 306 271.441
143 a73.561"1 600 3561
I I I I_I
1`I'ILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERF
I
I
1Tilskudd til særfurbundlsærkrets/gruppe
I
U
I I I
ØRINGER, uro, ven |NN'r.sR1NeENDE HLTAK 1
I
209 0001 228 000.001
-10 000,00 203 0001
15 0001 16 245.201
-1 245,20 16 0521
1KonI1`ngenter/avgifter til idrettscrg.
1
1Sa|gsutgi1ter
Utgifter ved rektame-. annonse, sponsor-
39 0001 22 037.51
20 0001 0,00
16 962,40C1 43131
20 000,00| 1 01
283 0001 266 282.711
16 717,2s1_1 229 3651
I
1 998 75011 663 912.041
334 637.96 1:1 2 353 6371
I I I_I I
I I
1suM DR11=rsuTelFTER (40-73)
I I
I
1DRIFTSRESULTAT
_I|
>10 0001 32 746.261
42 746.261 1 -56 3601
I
I
I I I_1 I
I I 11 I
I I
|F1NANs|NNreKTER/-ure|FrER
I
1Finans1nntekter
150001 20 501.041
5 0001 3 958.201
5501,04_1 221021
104100 1 56301
1Finansutgífter
I
100001 16 543,741
4460.141_1 16 5531
I 1 I-1 I
I
1ovER-1uNDeRsKUDD
11
15
01 40 230.001
49 200,00 1_1 -42 4271
DET 25- 01É1?INÆBf¥É;,FQR3UN1?$T1NG f 24? ÅÉ13!L*í1999, 2 1. _ _ 42

3 |1NNTE1<TER
1
I 1
Budsjel11 Regnskap1
Awik
1 I
Éegnskap 971
30 1MEDLEMSINNTEKTER
3010 1Medlemskontingenler
1 I
160 0001 147 500,001
-12 500,00
3020 1Trenings- og insi:uksjnnavgifler1
0.
0
01 0,001
1
fi 1540001
I ' 1
3030 1Lisensenslavgifter fra medlemmene
250 0001 96 595.001
01 0,001
0 00 0'
-15340500 244 5001
0 00 1 01
00 11 1
1 1
-165 905,00
4100001 244 005.001
1 1
1 1
31 1T|LSKUDD FRA IDRETTSORG
1-1 300 5001
H 1
3110 1Norges Idrettsforbund
0"
0
1 I
1 239 00011 239 000001
0,00
3111 1N1F, KU
01 0,001
0,00
1
1 230 0301
1 01
3112 1N|F, BUK
01 0,001
0,00
40001
31131NlF,C1LK
0,00
100001
31141NlF, VO midler
01 0,001
01 0,00
0,00
01
31151V0 midler
1
01 5440001
5440.00
173301
3123 1TiSkudd fla NOK,Toppid!efl
01 50000001
50 000,00
01
31241NOK, siípendier
20 0001 0,001
31201TiSkudd fra NOK -
01 0.001
0,00
-20 000,00 01
1
31 1r
01 0,001
0,00
01 0,001
0,00
11
41
11
3190 1Andre overføringer fra idrettsurg.
1 1
1 259 00011 294 440,001
35 440,00
1 12712001
I
1 1
33 1STEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
3310 1EgenandeI, andres stevner, TIK
250001 14 200.001
-10 740,00
I
43 0011
3311 1Egenandei, andres stevner, DK1
:IIIUHIIIÉCIIUA
01 3232001
33141Egenande|, EM, DK 1
01 0,001
3 232,001_1 40591
0 00 01
3315 1EM-kvalifiseringjr-TIK
01 0,001
0,00 01
3320 1Slevneinntekler, egne arr.
01 0,001
0,00
0 5001
33301Egenande| kurslsamling. TIK
5 0001 30 044001
31 044,00
0 3301
3340 1Kurs dommerkomíteen, DK
39 0001 7150,00|
3341 1Kurs trenerutknmiteen, TUK
01 0,001
3105000 130001
0,00 | 12501
33421Kurs Teknisk knmite, TK
18 7501 9750,001
-9 000,00
T1 111001
33431Kurs Stevnekomíteen, STK
300001 0,001
3344 1Kurs Markedsføringskomítee
F'
2
X
00001 0,001
-30 000,00? 01
01
-6 000,00
33451Kurs kvinneutvalget, KU
01 0,001
11
33461Kurs OLK
0,001
17041
33 11
0,00
01
F
11
11
E
H
01
01 0,001
01 0,001
000 1
0,00 1
1_
000 1
01
3390 1Diverselnn(ekter
1
120 7501 70 430001
-50 314,001:1
121
1 1
93 2041
1
1
35 1sA1_es1NNTE1<rER
35101Materie|I/utslyr
-11 000,00
0
3515 1Judomailer
1 1
1 1
12 0001 1 000.001
01 0,001
0,00
27151
01
3520 |Unden/isningsmaterieil
100001 10 000001
68,00
101301
35301Merker,medaIjer, Judopass o.
800001 68111601
-11 888,40
70 7011
3550 1Fcr1o/oppkrav
00001 0107701
107,70
75101
3560 10vergangsgebyr
1 0001 2 400.001
1 400,00
|_| 1 4001
3570 1Sa|gsar1ik|er jubileum, MK
25 0001 0,001
~25 000,00
L1 01
01 0,001
0,001 1 01
3590 1Diverse inntekter
1
01
11
I]
1
-46 312,70
1
1340001 07 007301
1 I
1 1 02 5201
17 1
36 1|NNTEKTSBR|NGENDE TILT
å
36101Lo!leri, bingo, basar 0.1
1
0,001
1'
3620 1Ti1sleln1nger, dans 0.1
0,001
0,00
0,00
0,00 1
3630 1Dugnadsvir1<somhet
1
1
0
0,00
1
01
01
01 0,001
01 0,001
1 1
1
01
01
01
F1 °1
10 1
37 1REKLAME-/ANNQNse-1s1=oNsoR. oe sA|v|ARaE10sA
rA1_ER
1 1 |
3710 1Annonseinn1, Norsk Judo, MK
J
1
0,001
-36 000,00
3750 1Spnnsor»/samarbeidsavtaler
1
30 0001
01 0,001
0,00
01 0,001
0,00
T1 4 0001
1' 1
141 01
37001
I
-36 000,00
0
1_| 40001
H
11
30 0001 0,001
l
1-1
1
1 I
1_1 I
11 I
DETZS  APRU3 i » 2,

1 1
39 1ANoR1: |NN1EKrER 1
3901 1`filskudd fra NIF til EJU kongress
3902 1Oppholdsinntekler
11
, 380 301
39031Sponsor, EJU-kongress, MK
0
0,001
0
3910 1Gaver og bidrag
Budsjett 1Regnskap |Awik Regnskap 97 1
1 1 1
01 0,001 0,00 500001
0 001 0 00 1
1 0 00 01
01 001 01 01
0,0
3920 1Provisjoner.ClGNA
3930 1Ab0nnemenlsinntekter
11
200001
01
0,001 -20 000,00 3 9741
0 001 0 00 01
1
39401Billel'tinntekter
30 10
1]
1 I
01
01
0,001 0,00 1 01
0,001 0,00 _1 01
39501Dlv. inntekter
1_|
01
0,001 1 3971
1_1
0,001
0,001
20 0001
1
-20 000,001__| 4340721
1 1 I
4 1STEVNE~ OG AKTIVITETSUTGIFTER
40 1DELTAKELSE l ANDRES STEVNER
4010 1Klubbstevner 1
CDI
0,001 0,00
Hi
01
4030 1DK Nasjonale mesterskap
1
1
11
01
3 700001
-3 708,00 1 1151
40351lnt,stevner, Nordisk
11 053201
3345001 17 7301
4039 1lnt.stevner Jr TIK
I
150001
01
0,001 0,00
133731
40401|nt.nasj. stevner, TIK
194 0001
105 320001
28 673,01 184 B481
4041 1lnl.nasj. EM, TIK
H
25 0001
10741031
0 250,37 27 3051
40421lnt.nasj. VM. TIK
01
0,001 000
20 3421
40501VM andre
01
1 024501
-1 024150 1-1 10 0221
40601lnt.nasj. stevner, DK
30 0001
21301001
215131
4061 1|nt.nasj. mesterskap, EM. D
X

004.001
40701EM andre
127001
01
0,001
40001
41
0,001
0 019,00 -1
12 000001 2 4311
0,00 01
0,00 F1 01
401
11
0,001
0,00 1 01
01
0,001
0,00
4090 1Toppidretl, NOK
1
270 7001
1
223 930421
1
41 1EGNE STEVNERLMESTERSKAP
4110 1Klubbstevner 1
1
01
0,001
E 4
52 701501 1 315 2051
1 1
1
0,00 01
4129 1Nasj. stevner/-mesterskap SK 1
30001
1 032.001
1 900,00 01
41301NC premiering 1
5 0001
1 o00,001
4 000001 1 2 7001
4131 1Nasj. stevner/-mesterskap, STK
15 5001
2 004.001
2 0001
10 000,001
13 430,00 _ 3 7001
-0 000,00 14 2321
41321Nasj. mesterskap, DK-NM 1
1 1
11
11 404,n01:1
25 5001
1
14 000.001
1
20 7001
1
1 1
42 1111511111113- oe 1Ns1Rul<sJoN
42101Trening-inst.tiI1akT|K
1
0,001
1
0,00 101501
42191Nsjc1nale saml. Jr TIK
1
11
11
0,001
0,00 7 5001
4220 1Sam1inger, nasjonalt, TIK
5 0001
500001
4 400,00 3 4951
4221 1Samlinger, regionalt, TIK
5 100.001
-100,00 1 04071
4222 1Toppidrett, NOK, TIK
:l:l__
50001
01
0,001
0,00 01
42201Samlir1ger Nasjonalt, DK
11
0,001
0,00
4229 1lnt. samlinger Jr TIK
0,001
2 0401
0,00 4101
4230 1Leire, internasjonalt, TIK
L
149 000.501
«34 666,50 114 0551
4231 1Sam|inger, internasjonalt, D
X
01
1150001
01
10 700,041
-10 700,04 4 7561
4232 1Samlinger, nasjonalt, TUK
4235 1Samlinger, regionalt, KU
01
120001
0,001
0,001
0,00 0 3991
12 000,00 01
4236 1Samlinger, regionalt, TK
150001
0 234001
a700,001_1 4 0201
42371Samlinger, internasjonalt, T
X
7 0001
1 045.001
4240 |Lisenser, avsatt
46 453,301
42501Leger,1ysi0terapeu!
1300001
01
5 503751
515500 01
0354070 1 1000701
-550375 1 01
226 162,67]
11
11
Ei
209 0001
1
02 037,03 -1 203 0231
1
10
4
DE3L2,§3  AI*l1§Uå1,?,Å9f91 , ,,
44

Budsjet11
Regnskap 1
Awik1 Regnskap 971
1
43 1UTDANNlNG OG KURS
4310 1Utdanninglprusjekler, TIK
175001
1
11 075001
1.1
5 525,00
105551
4320 1 Barne og ungdumskomileen, BUK
11
Ö
17501
0,001
1 750,00H
2 0001
4330 1D0rr1merk0míteen, DK 1
12 0001
5 243,5o1
5755,501 1
, 51741
4331 |Trenerutdanningsk0miteen, TUK
L_
14 0001
150.001
53151
43321Tel<n1sk komne, TK 1
0 0001
0,001
0351
43331Stevne og tenninkomiteen, STK
0,001
13 040.001"
0 000001
12 o00,001
43341Markedsføringsk0mileen, MK 1
__
120001
01
0,001
0,00 U
43351Kvinneulvalget, KU 1
11
0,001
0,001
11
11
11
4336 j Org. og ledelseskomileen, OLK|
50001
375,001
4 625,001_:1
12 0551
4337 1Utdanningsrádet, UR
35 0001
14 045001
20 152001 1
50 0501
4338 1Slales1ikkk0mileen, SK
-W
1501
0,001
150,00L1
01
55 0001
02 550,:101
07 3301
4340 1`l'rener0ppfø|g1ng, TIK
1
T1
VI
01
0,001
-25 550301
0,00 1
0 1
172 4001
125160,80|
1`|
Cl
107 2551
I
1
44 1AN0RE uls11=TER
C
47 230201 1
I
1
4401 1AdmImøre/111511/reísHarr,komile
01
0,00
0,00 1:1
1
4 7501
4402 1Translatørutgífter
01
1
1
1
0,001
0,001
421401
44031U1g. lekn. Personell
0,001
0,00
157271
4404 1Plenumssal, mølerum
11
11
0,001
0,00
01
4405 1Oppholdsulglter
:IIS
0,001
200 0551
4406 1Skyremiddag
11
11
0,001
135371
44081Lunsj, kaffe i pausene
11
0,001
0,00
0,00
0,001
11
4408 1TranspDrt av delegater
11
0,001
0,00C1
5 5701
4409 1K0ngr1-zssmlddag
01
0,001
0,001 1
57 5551
01
1
0,001
1
0,00T1
1
420 7541
1
1 .
1
1
fi___
5 1ADM. OG MØTEUTGIFTER
[II-
1
1
50 IPERSONALUTGIFTER
5010 1Lønn
1
355 0001
1
351 532001
1
341 4301
5020 1Feriepenger
35 0001
35 885861
1
315500 1
113,14
340311
5030 1Arbeídsgiveravgift
40 0001
57 308,47|
117 305,47 1
55 3151
50401Bllg0dlg11arelse
20 0001
25 425801
3 574,20
20 0501
5050 1S0s1ale utgifter
11
101
20001
0,001
2 000,00 1
01
5060 1Refusjon av sykepenger
11
4 307001
4 307,00
-5 5541
50701
11
0,001
0 ,00
01
11
01
0,001
01
50001
1
452 0001
1
455145,131
1
445 0541
I
1
51 11v1ø1EuTs1FTER
0,00H
4145,13F1
11
51101Slyrels møteutgifter
1
70 o00,001
000101]
5111 1Toppidret1sk0míleen, TIK
fl:
1
50 0001
11
2 o00,501
1
1021021
01
51121Dommerk0mlteen, DK
11
1 4 274451
01
5113 1Trenerutdannlngskomiteen, TUK
1_Cl_
100001
0 277,501
-2 009,50
-4 274,45
722,50
55451
51141Tekn1sk komite, TK 1
100501
540501
0400501 1
5 0021
51151Slevne og terrninkomiteen, STK
8 000
4 030001
316100
11
51161Markedsføringsk0m1leen, MK 1
1
100001
4071001
5 929,00
1 4051
5117 1Barne og ungdumskomíteen, BUK
ÉCII
51001
0,001
5 100,00
1 5501
51181K1/inneutvalget, KU |
3_
11
0,001
0,001
5119 |0rg. og ledelseskomiteen, OLK|
2 0001
1 033.001
157001
01
00001
51201Uldannelsesràdet, UR
50001
532001
4 450001
03341
41001
0,001
4100001 1
2051
5121 Stateslikkkomiteen, SK
5130 Deltakelse i andres møter
H
11
150001
7 100.001
7 000,00 1
2551
51401ÁrslingIkretsledennøle
11
1 325101
-1 326,10
215021
51501
11
0,001
11
51501
U
H
01
0
0,001
11
5190
1 0,001
0,00
0,001_
o,001_
11
114 912,95]
34 337 ,05|
150 0031
1402501
1
C1
11
10
:1I1Il
DET 25,- ~72,4%.APR1L_i,99f9f ,
45

5 [ADM. OG MØTEUTGIFTER
I
Budsjet1[
I
Regnskap [
I
Awik [TZIegnskap 97[
I
52 4A0M.urelFrER
_I
5210 [Husleie
I
ss 000.004
11200,00H
5211 [Leie av andre lokaler
I
510004
°I
0,004
0,00
I
302004
. 04
5220 [Telefon
0
LI
F
150004
9 020.004
5 071,20
151174
5221 [Porto
:15 0004
43 300404
H
-a 309,40 U
30 0054
5230 [Kontorrekvisita
10 0004
7 400524
105054
5240 [Trykking/kopiering
19 217.504
20 9324
5250 4is|v|
20 0004
°I
0,004
2 591,40 4
702,50
0 00
04
5251 IEDB, oppdatering etc
II
FI
50 0004
0,004
50 000100 4:4
45 5074
5260 [Kopi og Data, leasing
25 0004
14 414004
10 500004 4
5270 [Vedlikehold av kcnlomaskin
en
-0
0,004
205004
1404
50004
°I
0,004
5 000,00 `
0 00
52774
5280 [Forsikringer _
5
_I
340004
42 232.004
-a 232100 4'4
°I
sa 0054
5290 [Revisj0nshon0rar
13 0o0,o0|
-1 500,004_
5291 [Tapt arbeídsfonjeneste
120004
UI
0,004
0,00
120004
UI
5292 [Lønn, komiteer, samlekcnlo
33
0,004
0,00
UI
5293 [Feriepenger
3
0,004
0,00_[
°I
5294 [Amgiveravgífl
I
04
<>I
«I
0,004
0,004 4
04
5295 [L0nn, Andre
UI
0,004
U I
5296 [Feriepenger
I:
°I
0,004
0 I
5297 [Arllgiveravgífl
0,004
0,00 _
0,00
0,004
°I
5298[Regnskaps1jeneste
13 907,00|
.s 907,004:4
5299 [Nyanseltelse
°I
50004
°I
0,004
0,00[_[
50104
UI
I
I
202 0004
I
202 937.224
I
50 002704 4
I_I
2014734
I
53 4|NFoR1vIAs.|oN
5310 [Håndbøker/publikasioner
I
120004
I
452.144
LI
11 567,86
I
0254
5320 [Norsk Judo, MK
CH
53 0004
22 042004
30 157,00
5330 4InI0nnasj0nsmateriaIe, BUK
C
0,004
2 400,00 4
102024
°I
5331 [lnfurmasjonsmateriale MK
24004
°I
0,004
0,00
°I
5332 [ lnforrnasjonsmateriale, UR
0,004
0,00
°I
5333 [In1ormasjonsmaterlale, TK
:I
0,004
°I
0,004
01
5340 [Årbok/årsberetning
I
3
°I
35004
“I
DI
0,004
3 500,00
0,004_
0,004_
ÉI
47 024004
70 0004
I
23 275.144
I
54 4M4RKEDs1=øR|NesnLrA
X
:I
H
°I
105274
I
I
5410 [Utgifter vedr. nyansellelser
I
01
0,004
0,004' 4
40004
0,004
4 000,004_4
°I
27314
| 5420 4Pr0nIier1ngsmareriei|, MK
I
II
4 0004
I
0,004
I
4 000,00 |:4
I_I
27014
I
I
55 4ANDRE UTGIFTER
3
I
40004
0,004
I_I
4 000004
I
103754
5510 [Gaver
I I
4 000.004"
4 0004
I
0,004
I
105704
I
I I I I
7 4n|.sI<uDn, Konrineemerz oe oveRi=øR|NeeR, UTGIFTER ve
LBRINGENDE TIUAK4
I I
___E
z
I I
I
I
I
7010 [Norsk Toppidrettsgymnas, NTG
220 000.004
-19 000,O0UI
70
I I I I
70 4r|L0Ku0D ni. sÆRFoReuND/-KRETS/GRUPPE
I
2° I I I
200 0004
DI
0,004
0,004 4
209 0004
“I
I I I
I I I
200 0004
I
220 000004
I
-19 000,o04`4
I
200 0004
I
I
7210 [Nordiske Judounionen, NJU
I
72 [KONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG.
I
C_IiJ
I
20004
I
1 000204
I
001004
15 207,00[
~2 207004
7220 [EJU» og IJF-kontingenter
7230 41
130004
°I
0,004
21504
130024
°I
TI
°I
0,004
0,004
0,004`4
7240 [Kontingent NHO
I
:I_
150004
10 245,20|
-1 245,20 4-4
I'
01
100524
I
:II
33:)
Iwl
DET ING)-de 24+í;APRIIJÃ1999 5
46

75 |SALGSUTGIFTER
CC
I
7510 |Malefie|uuls1yr
0,00
7520 |UndervisningsmalerieII
5 ooo|
o,oo|
5 000,00
24 cool
22 037,51 |
I I I
Budsjelt IRegnskap |AwiI< Iñàgnskap 97 |
01 o oo| 13 4:saI
01
H 751
38
7530 |Merker, medaljer o,I
75901
11 962,49]
16 962,49]_
as uoo|
I
22 037,51 |
I
C-
43131
I
I
77 IREKLAME-/ANNONSE-/sPoNsoR~ oe uTs|1=TER VED SAMARBEIDSAVTALER I
I I I “I
7710 ]RekIame- og annonseulgifter
o,oo|
0,00
7720 Istipend
o,ooI
20 000,00
7750 |Sponsor-!samarbeídsavtaIer
20 ooo|
III
o,ooI
om 1
o,oo[
20 000,00 |
20 ouoI
I
B IFINANS- I EKSTRAORD. P0
m
-1
m
FU
H
13
d
I
ao |ANoRe |NN1EK'rER
I
I
I
I
I
«I
01
01
01
I
I
I
8010 [Renteinntekter
:III
20 501.94I
8030 IAgiovínning
C
1soooI
°I
0,001
221921
°I
0,001
8090 IAndre finansínntekler
I
20 so1.94I
I
0I
221921
I
I
81 IANDRE UTGIFTER
L
0I
150001
I
I
8110 |RenteuIgiñer
01
I
a9,oo]
8130 I/Ågiulap
CI:
01
64,041
I
7231
°I
8190 IAndre finansIap, bankomkostninger
4 oooj
3 ooo,41 I
10001
so4,7s|
-550194
o,oo
0,00
-sso1,s4
-s9,oo |
-64,04
999,59
195,25 I
4 see]
asoi
8191 IAndre finanstap, pustomkostninger
I I
sooog
3 9sa,2o|
1 o41,eoI_I
s ese|
DET 25. ORDINÆRE"FORBUNDSTING~ " 124l`APRIL 1999 741
47

2.2.2 Balanse per 31.12.98
1BALANSEOPPST|LLING PR 31.12.98
' 11E|EN0ELER 1
1Regnskap 98 1Regnskap 97 1
7 1oMLøPsM|DLER
1 1
l9l9.1_'íflSS@ |
5 670,50 _
i
666,70 1
1030 DNB 5134.06.06020
200 839,03 1
44 606,67 1
10à'1`*Bani<, skatt 1
17 556,07 I
17100761
1_07§_É0stgiro 0601 .2070754
15 221,00 É
150 073 681
1071 Postgiro lisens 0823.0771961
36 976,20 1
ss 052183 1
Z2_1_FKu ndeford ringer 1
` 3 000,00 1
4 500,00 1
12301Reiseforskudd 1
-71,00 1
1250iF0rdringer
6 135,00 1
22 364,00 1
1 i i
14501Forskuddsbetaite kostnader1
4 667,00 1
31 619,48 1
1SUM OMLØPSMIDLER 1
290 064,80
305 022,12 1
I
""`1`suM EIENDELER
290 064,80
i
_- 305 022,12 1
` I
I-
, 1_ i
' ZGJELD oe EGENKAPHA
É
egnskap 981
Regnskap 97 1
IKORTSIKTIG GJELD
20101Leverandørgjeid
i
6 703,70 1
i
49 255,60 |
2020lStorebrand/Cigna
0,25 1
76 076,00 1
2030 Avsetning 1
3 661,30 1
- 1
2050 1 Depositum 1
-200,00 1
2082,ReisefordeIing ting
1 000,00 1
2210;si<arrefrel<i< 1
12 329,00 i
12130001
228O,Skyldig arbeidsgiveravgift
11752,111
10 913,00 1
2420,Skyidig feriepenger
35 601,69 1
34 631,00 1
2425 1Arb.avg_ Skyldig feriepenger
5 056,66 1
4 910,00 1
Éfivxvsetníg pàiøpne kostnader
39 409,70 1
2 626,00 1
Lisenser 99
6 600,00 1
2550  Kontigenter 99
6 000,00 1
1SUM GJELD 1
129 496,28
193 743,6
O
1EGENKAPiTAL
i
i
1
72010_'LEgeni<apirai 01.01
11127652 1
153 706,09 1
29201Årets resuitat1
49 290,00 1
-42 427,57 1
'W Míäum egenkapital
160 568,52 1
111 278,52 1
i
1suivi GJELD os EGENKAPHAL
I
200 064,60 1
i
305 022,12 1
DET 25f1?4§§ÅP1åELí19919',í 1 “L 'sf ?í*§

2.2.3 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 1998 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 30 medlemsinntekter viser en inntektssvikt på 40,5% i f.t. budsjett, som
hovedsakelig skyldes manglende innbetalinger av forsikring/lisens.
Kto. 33 stevne- og aktivitetsinntekter viser en inntektssvikt på 45,7%. Dette skyldes at
aktivitetene i komiteenes budsjetter ikke ble fulgt opp
Kto. 35 salgsinntekter viser en inntektssvikt på 34,6%, som skyldes mindre salg av
salgsartikler.
Drifisinntektene ble totalt redusert med 14,7%.
Kto. 52 admutgifler ble redusert med 22,2%, som skyldes at nødvendig oppdatering
av data ble foretatt i 1997.
Kto. 53 informasjon ble redusert med 67,2%, som skyldes at bladet Norsk Judo ikke
kom ut.
Drifisutgiftene ble totalt redusert med 17%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 1998.
3 IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VIDERESALG
Produktene NIF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
2.2.4 Kontrollkomiteens beretning for 1998
Foreligger ikke, deles ut på forbundstínget.
; 1

2.2.5 Revisors beretning for 1998
Q-_..---a,-. _..-...a-Y...
DYBWAD A
nrsvisuowi;
. Statsautoriserie revisorer _
Ti l
P**^"°'°' Henie slem
NORGES JUDOFORBUND smi Mama. Jan E. Gimwsem iqeu srmiae
Lasse amim - m«;s:m-i «avsi» spm rem
En Enga, Roy Hmm Ewan: 'mai
iiflnanns NW. 'rm Lysøen Lars r umsri
REVISJONSBERETNING FOR 1998
'_ Vi har revidert årsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1998 som viser et årsoverskudd på
Kr 49.290. Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er
avgitt av forbundets styre.
Vår oppgave er å granske forbundets årsoppgjør, regnskap og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har
gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at
årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollen utvalgte deler av
grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av årsoppgiøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi
gjennomgått forbundets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling pr.
31.12.98 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk.
Oslo, den 23. februar 1999
D bwa is'on DA
in rik ersen
egistr t revisor
international
Dybwad Revision DA ~ Sørkedalsveien 10 A. 0369 Oslo ~ Tlf. 22 59 04 00 - Fax 22 59 04 90 - Bank 5005 05 20554 - Foretaksregisteret NO 979 443 218
internett: httpj/wvwv.dybwad.no, E-post: dybwad@dybwad.no
Medlemmer av Den norske Revisoriorening ~ Member oi RSM International
DET 25.ii0RDi1EÆRÉiF0RBlfNP$.T1NGif2Æ;APRTLf1999§ -  ' 5.0

SAK 3: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV
HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet Dybwad Revisjon DA og NIFs styre gis fullmakt til å bli
enig med revisor om størrelsen på hans honorar.
DET 25- F0RBUNP5TlNG ~ 2Ãä§A?R1k;l999g.. ,,§ ' _ o

SAK 4: INNKOMNE FORSLAG
4.1 LOVSAKER
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
NY LOV NORGES JUDOFORBUND
Ny lov for Norges Judoforbund er utarbeidet i samarbeid mellom
Lovkomiteen/Organisasj ons- og Ledelseskomiteen/Administrasjonen.
Forslaget har vært til gjennomsyn í Norges Idrettsforbund, som har
påpekt noen endringer som er foretatt.
Forslag til ny lov ligger ved som eget bilag.
IKKE LOVSAKER
KLUBBKONTINGENT FOR 2000 OG 2001
Styret foreslâr:
Alle klubber betaler en årskontingent på kr. 100,- per medlem. Lisens
faller bort, men forsikringsordningen opprettholdes. Det er styrets ansvar
å bestemme rutiner for innkreving av kontingenten.
PREMIE TIL BESTE KLUBB OG BESTE KRETS PÅ KR. 10.000,-_
Buskerud Judokrets foreslår:
Det opprettes en premie til beste klubb og beste krets på kr. 10.000,- til
hver.
Kriterier kan være:
Overholde tidsfrister (rapportering, påmelding innbetalinger etc.).
Flinke til å få inn lisenser (for eksempel at minimum 90-95 % av
medlemsmassen har betalt).
Arrangere utdanning (leder, trener, dommer).
Delta på kurs/seminarer.
Begrunnelse:
Det er en økende tendens til at frister etc ikke blir overholdt. Det er et problem
at ikke alle som skal løse lisens gjør det. Mange klubber sørger ikke for å
utdanne nye trenere, ledere og dommere, og derved blir kvaliteten på klubbenes
arbeid ikke fullgodt.
En slik belønning til den beste klubben og kretsen kan være et middel til å
motivere klubbene og kretsene til å gjøre en bedre jobb.
Styrets kommentarer:
Unødvendig â belønne klubbene for å oppfylles sine normale forpliktelser til
Norges Judoforbund.
Forbundsstyret foreslår at forslaget awises.
DET2§.r0RDINÆREe.F0ÉBUN1íSTíNCf'i2?1i>ÉÁPRiIf199§“å.»í"7` , ~ 52

4.2.3 BREDDEUTVALG
Buskerud J udokrets foreslår:
Det opprettes et breddeutvalg.
Begrunnelse:
Antall deltagere innen judoen har vært synkende i de siste årene og dette er en
trend som vi må snu. Det har i en lang periode blitt fokusert litt for ensidig på
toppidrett og men har glemt bredden i norsk judo.
Tanken er at et breddeutvalg kan jobbe med å komme med forslag til tiltak i
forhold til å få opp bredden i norsk judo.
Forbundsstyrets kommentarer:
Det er en av forbundsstyrets tildelte arbeidsoppgaver å oppnevne komiteer,
utvalg og prosjekt grupper som rådgivende organer for løsning av spesielle
oppaver, og utarbeide instruks og retningslinjer for disse.
Styret er enig i at det bør satses på breddeidrett, og at dette gjenspeiles i
budsj ettbehandlingen.
F orbundsstyret foreslår at forslaget awises.
4.2.4 AKTVITETSTILTAK FOR BARN OG UNGDOM
Buskerud Judokrets foreslår:
Det settes av kr. 300.000,- hvert år på budsjettet til NJF. Dette skal gâ til
aktivitetstiltak for barn og ungdom.
Begrunnelse:
Det er tenkt at klubber, kretser og regioner kan søke på midler her.
Det er viktig at det rettes søkelyset mot å få opp aktiviteten blant bam og
ungdom i norsk judo. Erfaringene fra de siste årene viser at det har gått nedover
med antallet som deltar i konkurranser og på andre måter i judonorge. Dette
kan være et godt middel til å øke dette. Det er også viktig at midlene går til
selve aktiviteten og ikke til møtevirksomheten etc.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forslaget peker på et viktig element, men dette skal ivaretas gjennom den
normale klubbdrift.
Forbundsstyret foreslår av forslaget awises.
.DET 25) 1NG,ft2f¥”AFRUäi_199.9i  Q _  53

4.2.5 REKRUTTERING OG KLUBBSATSING
Kolstad judoklubb foreslår:
Støtte til kjøp av materiell blir gieninnført i Norges Judoforbund, og settes
til kr. 300.000,- per år. i
Støtten prioriteres slik:
1. Nystartede klubber, eller kretser med nye klubber
2. Klubber/kretser som starter nye aktiviteter.
3. Klubber med flere treningssteder, og eller deltar i SFO.
Begrunnelse:
Dette vil være en klar satsing på klubbene, og helt i tråd med
Kulturdepartementets ønske om i større grad å overføre midler til lagsnivå i
norsk idrett, samt å prioritere aktivitetstilbud og rekruttering. Materiell vil i
hovedsak være judomatter og tjukkaser. I den første 5 års perioden bør mattene
eies av den lokale judokretsen og etterpå tilfalle klubben eller idrettslaget.
Forbundsstyrets kommentarer:
l de nye retningslinjene fra Kulturdepartementet skal en større del av midlene
tilføres lag og klubber gjennom fylkesdkommunene. Sentralt fra NIF deles det
ikke ut midler til ”flyttbare annlegg”.
Forbundsstyret foreslår at forslaget awises.
4.2.6 KONGEPOKALUTDELING
Sandnes Judoklubb foreslår følgende endring i Stevnereglementet:
§ 27 H. M. KONGENS POKAL
I forbindelse med NM-individuelt senior settes det hvert år opp
kongepokaler for kvinner og menn etter følgende regler:
a) Det må delta minst 15 personer av samme kjønn på stevnet for at
kongepokalen skal kunne deles ut.
b) Kongepokalen går til den vektklassevinneren som har høyest
gennomsnittlig scoringsverdi.
c) Ved flere like kandidater trekkes vinneren.
d) Reglene om utdeling av kongepokal skal kunngjøres i
stevneinnbydelsen (jfr § 10 pkt lu).
Begrunnelse:
Etter bråket rundt kongepokalutdelingen i 1998 ønsker vi å la judotinget
fastsette et nytt regelverk slik at liknende tilfeller ikke kan skje igjen.
DET 25. ORÖINÆRE FÖRBUNDSTING   * g T 521

Lovkomiteens kommentarer:
Regler for utdeling av H. M: Kongens pokal bør ikke tingbehandles. Eventuelle
fremtidige endringer av reglene vil i så måte kreve tingbehandling. Etter
lovendring tilkommer det forbundsstyret å utarbeide et stevnereglement, jfr. §
15.
NIF har utarbeidet regler for utdeling av I-I. M. Kongens pokal (vedtatt i
Idrettsstyret 15-16 mars 1996). NIFs regler skal følges og eventuelle endringer
av disse mellom våre forbundsting vil medføre at våre tildelingskrieteríer ikke
er ajour med de til enhver tid gjeldende regler for utdeling fastsatt av NIF.
F orbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret har forelagt NIF forslaget som anbefaler at regler som kommer
inn under Stevnereglementet ikke gjøres til en forbundstings sak, men overlates
til forundsstyret.
Etter forbundsstyrets mening tilfredsstiller ikke punkt b) og c) NIFs krav til
kvalitet.
Forbundsstyret foreslâr at forslaget awises.
iDE.T. 2.52;   19.99. > kr  . 55

SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 2000 OG 2001
Se punkt 4.2.1.
DETÆ5; 0RDI1ÉÆRÉf,F9R§Ifl*ííä$TIN§i    Ã

SAK 6: BUDSJETT FOR 1999 OG 2000
__ __ .._.___ _` 1
BUDSJETT 1999 OG 2000
1 20.02.09,
_ 7 "` s11NNTEKTER 1
E
uDsJE1'r 1990 `
“BuDsJÉ1'r 2000
""` gi Me0lemsinmel<ler 1
447500 “
448000
31 1Tilskudd/Kontingenter/overføring fra NIF
1284000
1264000
N 351Sa|gsínntekter 1
93500
93500
1825000
1805500
1SUM DRIFTSINNTEKTER 1sum 30-35
1 1 1
41STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
401 Deltakelse i andres stevner 1
268500
210000
28000
45000
_ 411 Egne stevnerlarrangementer
__, __f*å1Trening og instruksjon 1
307200;
315000
431 Utdanning og kurs 1
1000001
120000
703700
690000
1
51ADM|N1STRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING 1
50fPersonalutgifter, lønn etc. 1 1
5056251
520200
s11Møzeutgifrer 1
170000;
135000
52 1Adminístrasjonsutg1fter
1904751
208000
56§Andre utgifter1
' 2000;
2000
_____  1 1SUM
8741001
865200
1 1 1 1
71T|LSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER 1
7 " ' 7 TRGIFTER VED |NNT BRWGENDE T1|_
K S
1 . T
'7'01Tilskudd til særforbund/særkrets/gruppe
A
1
228000
228000
_"`_“:'_Vríñfiontingenter/avgifter til idrettsorg.
10200 _
18800
16000;
16500
751Salgsutgífter 1 1
1 1 1SUM
202200;
263300
___á' 1SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40-75)
18400001
1810500
__1 J 1
1
______í í1PRIFTSRESULTAT 1
-150001
-13000
___,___ ___fi1 v 1 1
(IJ
1F1 NANSINNTEKTER/~uTG1FTER
Awv 801Finansinntekter
200001
18000
W" _ 1Éinansutgífler1 1
50001
5000
_____V _ Y 1__ 1 1su|v|
150001
13000
____.__, L _,| 1
0 Ã
0
aelARsovERsKu00/.UNDERSKUDD
7' 1 1 1
L
2;
1
1._.._-. .
1
...__..1 _
1
T
D.ET;225'f:10RD11,NåER.E1F0B§W1?§I!1ÉSåfå%4f.¥ä¥BI!el999*  1 0 _ _

3”INNTEKTER !
Budsjett 1999 iBudsjett2000
Å 30§MEDLEMSlNNTEKTER Å ,
301 0  Medlemskontíngenter | 150000
148000
3030fLisensens/avgifter fra medlemmene 297500
300000
1 1 ]SUM 447500
448000
! 1 i 1
31 [TILSKUDD FRA IDRETTSORG .
31 10 E Tilskudd fra Norges Idrettsforbund 1264000'
1264000
3124}Tislskudd NOK, Stipend 1 200001
0
1264000
1 ysuM 12840001
1 I I í
35 I SALGSINNTEKTER I I
3520[Undervisningsmateriell 1 12000.
12000
3530 1 Merkenmedaljer, Judopass o_l 73000;
73000
3550 å Porto/oppkrav I 6500:
6500
2000
3560§Overgangsgebyr  2000]
1 1 [SUM 93500]
93500

IíE_íff il?

41STEVNE- OG AKTNITETSUTGIFTER Budsjett 1999 jBudsjett 2000
401DELTAKELSE l ANDRES STEVNER
40401Internasjonale stevner, Toppidrett
170000
165000
40501internasjona|e mesterskap, Nordisk
70000
15000
4060j|nternasjonaIe stevner, Dommere ,
13500
15000
15000
“W 15000
4000; Ungdoms o|.1 _ 1
1 1 1suM
268500
210000
41 1 EGNE STEVNER/-MESTERSKAP 1
41301NC premiering 1
80001
15000
41321NM dommeref 1
200001
30000
28000:
45000
1 1 1suM
1 1 1
421TRENlNG- OG INSTRUKSJON
1
1
42301 Leire internasjonalt, Toppidrett
2000001
2000001
4240  Lisenser, Avsatt
1072004
115000
1
f 1suM
3072001
315000
43 1 UTDANNING OG KURS
43301 Dommere 1
200001
20000
43371 Utdanningsutvalget
80000;
100000
120000
1 1 1suM
1 1
1000001
1
_' _ 51ADMIN|STRASJON OG MØTEUTGIFTER
_____ 50  PERSONALUTGIFTER 1
__ s0101Lønn 1 1
1
3070001
378000
A 5020 1 Feriepenger 1
1
34060;
35700
50301Arbeidsgíveravgifi
635651
65500
5040  Bílgodtgjørelse 1
215001
22000
1saoo1
19000
É
c
É
520200
50501Sosia|e utgifter
1
1
5055251
1
511MØTEUTGIFTER
51 1 0 1 Styrets møteutgifier
1
750001
110000
5f?01 Deltakelse i andres møter
150001
25000
800001
O
__W_:51í(>_ÖÅrsting/kretsledermøte
,__._,,_____ 1
1700001
135000
_ 2Aí4_.
C
É
4~_._T_
._.,__'__
fi__I
5 . 0  ,

52 ;ADMlNlSTR/ÅSJONSUTGIFTER
Budsjett 1999 Budsjett 2000
à 52101Hus|eie 1 1
40000
'45000
_ 5220 :Telefon 1 1
17000
19000
M s221;Pono 1 1
42000
45000
á _> _ 5230 I Kontorrekvisita 1
11875
12000
vi __ 5240 :Trykking/kopiering 5
17500
15000
_ 52601Kopi og Data, leasing 1
18600
19000
5270iVed1ikehold av kontormaskiner
500
500
5280 I Forsikringer 1 I
22000
23000
5290 I Revisjonshonorar `
15000
16000
12000
13500
52981Regnskapstjeneste
1 1
6
UM
196475
208000
551ANDRE UTG1FTER
551 O1Gaver 1
2000
2000
1 | 1SUM
2000
2000
1 1 1 1 1
71TILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER 1
1UTG|FTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
, 1 1 1
701T|LSKUDD TIL 1
` 701 O1Norsk Toppidrettsgymnas, NTG
228000
228000
228000
228000
1 1 1suM
1 1 1
721KONT|NGENTER/AVGIFTER TIL IDRETTSORG.
_i__ 721OfNordiske Judounionen, NJU
2200
2300
rv _>_iAJ722O1EJU- og IJF-kontingenter
16000
16500

C
E
18200
18800
|
1 1
7 “iT `1
_ 1
'f:" 7s1sALc;sUTG|FTER
_* >75101VMaterie|I/utstyr
4000,
4000
_ 75201Undervisningsmateriell
zooo1
2500
75121 Merker, medaljer o.I
100001
10000
É
C
§
160001
16500
_____ 81F|NANs»/EKsTRAoRD.PosTER
801ANDRE INNTEKTER 1
:í__80101T?enteinnlekter 1
20000'
18000
20000f
18000
_ 1 1 ÉSUM
1 1
811ANDRE UTGIFTER
__ B1901Bankomkostninger
sooo1
5000
SUM
50001
5000
»  __

~e
SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling foreligger ikke ennå. Den vil bli delt ut på forbundstinget.
,. 61

SAK s= BESTEMME TID OG sTED FOR NESTE FORBUNDSTING
DET 25. QRDINÆRE FORBUNDSTING -l 24. APRIL 1999 E

. N I 4