Norsk Judo, nr. 2 – 1983

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1113
  • Filstørrelse 6.14 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 1. mars 1983
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 2 - 1983

 

NORSK JUDO
Nr. 2 - 1983

Fra NM i Sandefjord. ( Foto: Per Langevei.)
Rucanor - Matsuru
·Judodraktenes
M ESTERM ERKE
med abonnement på
EM, VM og OL-medaljer.
Også den eneste som er
anbefalt av Norges Judo
Forbund og i bruk ved landslagets
representasjonsoppgaver
Rucanor Matsuru Tatamis
Den berømte judomatte,
foretrukket til så mange store
mesterskap, f.eks. i det siste
VM herrer '81 i Nederland.
og i EM damer '82 i Oslo,
feirer nå sitt
10-års jubileum
med usammenlignbare gode
jubileumstilbud ut året 1983
soKNYHETER: Judo fOr alle (PÅSVENSK)
med meget gode illustrasjoner som gjør boken tilgjengelig
for al le Del 1 vitt . gult balte. . . . . . . . . kr. 40,-
Del 2 orange · gront balte . . . . kr. 40,-
Del 3 blått · brunt balte . . . . . . kr. 40,-
Del 4 1. og 2. Dan . . . . . . . . . . . kr. 40,-
Tilbud fram til påsken '83: Alle deler tilsammen
for kr. 125,. (Porto kommer i tillegg)
Be om gratis brosjyre om alt i judoutstyr
VOLDGATA 21 - 2000 LILLESTRØM - TELEFON (02) 713125
Offisielt organ for
NORGES JUDOFORBUND
Ansv. redaktør:
ANDREAS WANGEN
Red.komite:
Edgar Hansen
Håkon Hallingstad
Andre-as Wangen
Redaksjon, annonser etc.:
Norges Judof orbund
Tl f.: (02) 13 42 90
Bankgiro: 6230.05.51438
Postgiro: 2 07 97 54
Annonsepriser:
1 /1 side kr. 1.800, -
1 /2 side kr. 1.000, -
1/4 side kr. 700,-
1/8 side kr. 400,ekskl.
moms.
Utgivelsesdatoer:
20/2, 20/4, 20/6, 2018, 20/10, 20/12
Trykk:
E. Laumann Trykkeri A/S
Adresse:
Norges Judoforbund
Hauger Skoleve i 1
1351 RUD
Tlf.: (02) 13 42 90
Ettertrykk uten kildeanvisning
forbudt.
INNHOLD:
Side 4 - Arstinget 1983
Side 6 - NM - Herrer
Side 8 - EM - Damer
Side 10 - Opplands-nytt
Side 12 - Resultatbørs
Side 15 - Leserinnlegg
Her er vi igjen,
forhåpentlig vis til glede for en del av dere. Andre skjønner
ingen ting, for de mottar ikke bladet. Og hvorfor ikke?
DE HAR IKKE TEGNET ABONNEMENT!
Siden siste nummer har vi hatt ÅRSTING på landjorden, som
du finner en oppsummering av inne i bladet. - Litt trist er det
å tenke på at vi på årsting et ikke klarte å få tatt opp Langtid splanen
til di skusjon . Den vil tross alt væ re vår vikti gste rettesnor
i de kommende år, men nå skal den taes opp på Lederseminaret
utpå høsten en gang, og det er da noe.
EM for damer bl e arrangert uten at vå re damer klarte å bringe
hjem noen medaljer, men vi fikk noen hederlige resultater,
.til tross for matforgiftning .
Kay Otto Nilssen måtte i hui og hast reise ned til Åpent Tysk
Mesterskap for å prøve å få til et res ultat som overbeviste NIF
om at han fort satt var verdig Statsstipend. En hederlig 7.
plass ble resultatet til tross for forkjølelse med feber.
Gledeli g er det også å regi stere at OPPLAND JUDOKRETS
følger opp med stoff.
I neste nummer vil vi få vite hvordan det står til i SØRTRØNDELAG
KRETS. I august-nummeret får vi en hilsen fra
sommer-Norge ved VEST-AGDER JUDOKRETS.
Når dette leses er gutta i full gang med forberedelsene til EM
i Pari s, som avvikles 12. til 15. mai.
Andreas
3
ÅRSTINGET 1983
Ved A. Wangen
Årstinget 1983 må kunne gå over i historien som et rolig og saklig ting, selv
om en ikke rakk å behandle Langtidsplanen.
Det var innkommet 19 forslag til behandling og noen av disse var sammenfallende,
så som forsikring av judoutøvere.
NIF var representert ved Einar Jørum, og det var gledelig at han hadde tid til
å følge hele Tinget.
Årsting er jo gjerne noe mer enn et sted hvor man sitter og diskuterer
rapporter, regnskap og budsjetter. Det sosiale samværet teller også, og en
sitter igjen med det inntrykket at Judo-Norge er i ferd med å bli en familie.
Jeg skal her trekke frem noen av de tingene som var oppe til behandling i et
kort sammendrag.
Styre- og komiterapportene samt
regnskapet for 1982 og budsjettet
for 1983 ble god kjent uten nevneverdige
kommentarer.
Overgangisordningen
Det ble gjort en endring i overgangsbestem
meisene som virker mer
hensiktsmessig enn den vi hadde,
og lyder som følger:
En utøver kan skifte klubb.
Overgangstiden er 1 - en - måned
hvor utøveren ikke kan delta
i nasjonale konkurranser. Bestemmelsene
gjelder for alle over
17 år. Dispensasjon fra overgangstiden
gis ikke.
For øvrig gjelder som tidligere at
melding gis til Forbundskontoret osv.
Kampgraderinger for KYUgrader
Her ble vedtatt at:
- Alle kretsmesterskap samt kretsenes
åpne stevner godkjennes
for samling av kamp-poeng til og
med 1. kyu.
4
Dette vil vel innebære at det blir mer
attraktivt å arrangere og å delta på
stevner i kretsene.
Reise-/treningsstipend
Marienlyst Judo Club hadde lagt inn
et forslag om å utdele fire stipenda
kr. 5.000,- til lovende judokas utenfor
Oslo/ Østlands-området.
Forslaget ble en stem mig vedtatt, og
finansieringen av stipendet ble vedtatt
å skulle skje ved innbetaling til
et STIPENDIEFOND av alle klubbene.
Beløpet hver enkelt klubb skal
betale ble kr. 200,- . Derfor unge
judokas som har ambisjoner: STA
PÅ!
Forsikring av judoutøvere
Dette punktet har stor interesse
rundt om i klubbene, da flere har
bedt om at dette skulle taes opp.
Resultatet etter diskusjonen ble at
NJF's medlemsklubber skal sti lle
seg som SELVASSURANDØR.
Det vil si at den enkelte klubb må
betale inn kr. 10,- pr. registrert
medlem til et fond hvert år. Fondet
vi l så dekke inn utgiftene til skadebehandling
den enkelte utøv.er pådrar
seg.
Redaktøren må si at han har store
betenkeligheter med denne form for
forsikring. Hva vil skje dersom en
eller to utøvere i løpet av et år skulle
være så uheldig å bli 100 prosent
invalide p.g.a. judo. Som selvassurandør
må NJF dekke inn erstat-
. ningsbeløpet. Forsikringsbeløpet ved
invaliditet bør ve l ligge på 100.000
kroner?
Nå vil jeg si at det heldigvis ikke blir
min jobb å vurdere erstatningsbeløpene.
Her må det nedsettes et
FONDSSTYRE, bestående av minst
en lege, en fysioterapeut og en tannlege
som skal vurdere de enkelte
skademeldingerog erstatningskrav.
Jeg er enig i at vi bør ha en forsikringsordning,
men ikke på denne
måten.
Uoffisielt NM for veteraner
av begge kjønn
Gled dere litt til års- og vektkommende
judokas, - årsti nget gikk
ensemmig inn for at en skal arrangere
uoffisielt NM for veteraner. Det
blir vel lppon som står for det første
stevnet en gang ut på høsten?
Honorærgraderinger
Det er bare å gratulere de som ble
honorærgradert på tinget:
Hans Badertscher til 4. dan.
Atle Lundsrud til 3. dan.
Rune Neraal til 3. dan.
Dette på bakgrunn av deres innsats
for judosporten i Norge.
Valg
Valgene gikk for så vidt greit unna
etter at formannen Jan Ulvås ble
gjenvalgt for en ny to-års periode
under akklamasjon.
Nestforkvinne Gry Alexandersen, ny.
Sekretær Lars Hva rdal.
Styremedlemmer:
Atle Lundsrud .
Øyvind Jacobsen.
Geir Otterbeck.
Oddbjørn Toften, ny.
1. vararepr. Jan Jansen, ny.
2. vararepr. Hilde Hjertnes, ny.
Styrebordet. - ( Foto: A W.)
En del av representantene. - (Foto: AW.)
Ellers ble vårt omdiskut~rte med- at skal bladet leve videre, må det STÅ PÅ - VERV NYE ABONNENlemsblad
kommentert. Både positivt tegnes abonnement. TER DU OGSÅ!
og negativt, men det må være klart
----------------------------------------~
Bli abonnent • Bli abonnent • Bli abonnent
Jeg tegner årsabonnement på NORSK JUDO:
NAVN:
ADRESSE:
KLUBB:
Abonnementsavgift kr. 60,- er innbetalt til
D Postgirokonto nr. 2 07 97 54
D Bankgirokonto nr. 6230.05.51438
5
NM - HERRER
Kay Otto Nilssen tok Kongepokalen
Av Sigurd Øie
Sandefjord Judoklubb sto for nok et
vellykket stevne da de arrangerte
NM individuelt for herrer senior i
Ormestadhallen 5. og 6. mars. Klubben
hadde et par utøvere som kunne
hevde seg i mesterskapet, men det
ble «bare» sølv til Frank Evensen i
minus 71 kg som beste resultat.
Kongepokalen skulle opprinnelig
settes opp i minus 95 kg denne gangen,
men ettersom det bare var tre
påmeldte i denne klassen - hvorav
bare to stilte i mesterskapet - ble
den i stedet satt opp i åpen klasse.
Og, vi hadde nær sagt naturligvis,
den var det ingen som kunne ta i fra
Kay Otto Nilssen, Vennesla.
Det var ingen direkte «bomber»
under mesteskapet, men man kan
nok kalle enkelte seire noe overraskende.
I klassen under 60 kg var
Gjert Clausen fra MJC blant favorittene,
og han vant da også en lett
seier over David Verdu, MJC, i finalen
. I denne klassen var det ventet at
Martin Johansen, MJC, ville nå finalen,
men han fikk «bare» bronse.
Derimot var det ganske overraskende
at Erik Brun vatn fra Vennesla
klarte å slå finalefavoritten Petter
Lind fra MJC i minus 65 kg . Denne
kampen var uhyre jevn, og Erik vant
med ett poeng. Her var det imidlertid
røster som hevdet at Lind kanskje
burde vært vinneren.
I minus 71 kg var Frank Evensen
Du vil møte
sportslig vennlighet i
6
SANDE HEISEBYHA
6901 FLORØ - TELEFON 057 - 41 611
Også utenom kontortid tlf. 057 -41 666
reisebyrået for alle og alle slags reiser
fra Sandefjord den store, store favoritten
i alles øyne. Frank kjempet da
også meget godt i samtlige kamper
frem til finalen. Samtlige motstandere
røk ut på lppon før maksimaltiden
var ute. Hjemmepublikummet
var overbevist om at Frank vil le klare
gullet mot Trygve Njåstad fra Bergen
i finalen, og dermed forsvare
fjorårsseieren. Dessverre klarte ikke
Frank det store nervepresset publikum
la på ham, og han var meget .
anspent i finalen. Trygve Njåstad
ble utropt som vinner med ett poeng
etter at den jevne finalen var over.
I minus 78 kg var både Oddvar
Helland fra NJJK og Inge Jarl
Claussen fra MJC blant favorittene
på forhånd. Claussen, som tidl igere
har vunnet NM-medaljer, klarte i midlertid
ikke å slå Helland i 78-finalen.
Derimot fikk han revansj dagen
etter, da han slo samme Helland i
bronsefinalen i åpen klasse.
. I den tyngste vektklassen det ble
konkurrert i i NM, minus 86 kg, gikk
Fridthjof Thon til topps. Han har
vært skadet i ca. et halvt år, men
hadde trent iherdig i fire uker i
England foran NM. Denne treningsleiren
lønte seg tydeligvis, for Thon
hadde små problemer med å slå
Wilhelm Grimsgaard i finalen.
I åpen klasse var Kongepokalen
det store «å tet», men den hadde
råsterke· Kay Otto Nilssen kastet
sine øyne på. Han var soleklar favoritt
i både andres og si ne egne øyne
- og han klarte da også forholdsvis
lett å slå veteranen Joh n Lysholdt
Pettersen, med mange NM-titler bak
seg, i finalen.
I de to tyngste vektklassene, pluss
og minus 95 kg, var det skuffende
dårlig deltakelse. I minus 95 stilte
bare to av de tre påmeldte opp, og
dermed ble klassen strøket av programmet.
I den tyngste vektk lassen
var det ingen som hadde tatt seg
bryet med å melde seg på. I disse to
vektklassene bør klubbene skjerpe
seg og prøve å melde på utøvere,
idet det er mange tungvektere som
driver aktivt.
Mange av utøverne var meget misfornøyde
med dømmingen som ble
prestert under NM - og enkelte
uttrykte det så sterkt at noen av
dommerne burde holde seg til KM
og liknende ting - i NM hadde de
lite å gjøre. Grunnen til misnøyen er
bl. a. at flere av dommerne ikke er
ajour med de nyeste teknikkene de
beste utøverne har trent seg til. Dog
må det sies at dommerstanden i
Norge er meget liten - derfor stiller
de «dårlige» i NM. Her bør klubbene
og forbundet gå sammen og utdanne
flere dommere - og skolere
dem riktig.
Det pleier ikke oppstå noen alvorlige
skader under judostevner i sin
alminnelighet, men Norsk Folkehjelp
fikk det tavelt i Sandefjord da
en utøver brakk nesebeinet- og en
annen fikk skulderen ut av ledd . Blå
merker ble det også en del av, men
det må en nok regne med!
Sandefjord Judoklubb sto som
nevnt for et godt stevne, og vi er
sikre på at klubben styrket sitt kanditatur
til kommende store arrange
menter.
Resultater NM herrer
Under 60 kg:
1. Gjert Claussen, MJC
2. David Verdu , MJC
3. Arne Rasmussen , Buda Drammen
3. Martin Johansen, MJC
Under 65 kg:
1. Erik Brunvatn , Vennesla
2. Petter Lind , MJC
3. Bård Ivar Hansen, Sandefjord
3. Tore Berg , MJC
Under 71 kg:
1. Trygve Njåstad, Bergen
2. Frank Evensen, Sandefjord
3. Sven Henriksen , MJC
3. Geir Andersen, NJJK
Under 78 kg:
1. Oddvar Helland, NJJK
2. Inge Jarl Claussen, MJC
3. Bjørn Solheim, MJC
3. Øyvind Jacobsen, NTHI
Sandefjords egen Frank Evonson i aksjon. - Foto: S. Øie.)
Under 86 kg: Åpen klasse:
1. Fidthjof Thon, MJC 1. Kay Otto Nilssen , Vennesla
2. Wilhelm Grimsgaard, MJC 2. John Lysholdt Pettersen, NJJK
3. Geir Astorp, MJC 3. Rune Sundland, NJJK
3. Frants Hellern, lppon 3. Inge Jarl Claussen, MJC
7
EM damer 1983
Det var med spenning vi så frem mot årets EM, for det var her de norske
jentene kunne få endelig bekreftelse på at de fortsatt henger med internasjonalt.
La det være sagt med en gang - gull og heder ble det ikke på de norske
jentene.
Det vi sitter igjen med etter dette EM er en 5. plass til Inger Lise Solheim(-:-
61 kg), en 7. plass til den samme i Åpen klasse og en meget gledelig 7. plass
til Kristin Øygarden i ...;..- 48 kg,
At de andre jentene ikke blir nevnt innledningsvis, skyldes at de var matforgiftet
og ikke kunne yte maksimalt ute på matten, men desto mer andre
steder.
Fra Hans Badertscher har vi mottatt følgende rapport:
Igjen skulle et EM gå i Italia. Med
tanke på siste gang (Udine i 1980)
forberedte jeg meg på:
1. Lang og kostbar reise.
2. Være på vakt for problemer i matveien
(drikkevann og frukt/salat).
3. Være forberedt på å takle mengder
av uforutsette problemer med
organisasjonen.
Med tanke på spesielt Italias klager
over dyr overnatting og mat under
EM i Oslo, håpet jeg i alle fall på
lavere priser der.
Dessverre ble virkeligheten verre:
Reisen var lang og kostbar, men
særlig tilbakereisen meget slitsom
p.g.a. SAS's behandling av
billigreisende.
- Allefikk mageproblemer, verst gikk
det utover Heidi, som måtte spy
mellom kampene!
Behovet for å takle spesielle problemer
var atskillig større enn jeg
hadde ventet, og kunne ha blitt til
bøygen hvis ikke de beskjedne
italiensk-kunnskapene fra gymnastiden
hadde dukket opp til riktid
tid og EJU-mannskapet hadde
vært til så god hjelp!
Hotellet var meget dyrt (lokalkjente
sier dyrest i byenl ) Og
maten så dyr at til og med Osloprisene
bare er hyggelig!
Men for å være mer rettferdig enn
publikum klarte å være under stevnet,
må jeg også nevne den enkelte
funksjonærs store vilje til å hjelpe,
og hotellpersonalets fantasti ske tjenestevillighet.
Straks etter ankomsten bar det rett
til vektkontrollen for de som tvilte på
sin egen vekt. - Som allerede i
Paris foretok vi den (snart) trad isjonelle
løpeturen for å finne en park
eller i alle fall en rolig grønn fl ekk for
å svette litt. Etter portierens opplysninger
løp vi ned mot «Strandpro-
8
menaden», forbi en kino med aldeles
kvinnefiendtlige plakater, og
havnet midt i det tilhørige horekvartalet.
Vi håpet på bedr(ng og fortsatte
videre langs «Strandpromenaden
» til vi ikke orket mer eksos og
trafikk. Kom oss oppover fjellsiden
og håpet å finne byens grønne lunger
der oppe. Vi fant da omsider høyt
oppe to vennlige jenter som forklarte
oss veien tilbake til hotellet.
På hotellet fant vi Atle og Berit, i
kjempehumør, in.nsjekket på alle
måter og med lyst til å undersøke
hotellets matfat. Betjeningen var
topp, maten var himmelsk og prisene
enda høyere. Deretter måtte vi
nøye oss med å se på herlighetene.
Dagen deretter trente vi på formiddagen,
jentene vurderte grammene
og dro på en times shopping mens
Inger-Lise klatret på toppen av
åsen , fant en trimløype og klarte å
bli kvitt en kifo til. Vi er jo etter hvert
blitt vant til å se henne slite for å
klare vekta, men denne gangen virket
det som om alle hennes interne
systemer hadde bestemt seg for å
spille henne et puss. Omsider klarte
jeg å få tak i et helsesenter med badstu
som kunne ta imot de overflødige
kiloene inkl . eiere (Loretta ble
gjerne med da hun omsider ble tørr i
øya etter å ha oppdaget vår nye
offisielle).
Misj og jeg overvar ekspresstrekningen.
Denne gangen hadde vi
ikke mye å rope hurra for. Ingen av
oss fikk walk-over i første omgang,
selv om det va r 20 - 25 prosent som
fikk det. Heidi kom i en meget sterk
gruppe og skulle møte Lieckens fra
Belgia (vinner av Åpent tysk 83) i
første kamp, deretter verdnsmester
Deydier fra Frankrike. Inger-Lise
fikk første kampen på dagen· mot
Ritschel fra Tyskland (nr. 3 fra VM
og meget sterk). Dessuten hadde de
forandret tidsplanen , slik at tiden fra
veieslutt til første kamp ble redusert
fra to timer til en, meget uheldig
siden Inger-Lise måtte slite så mye.
Line fikk en brukbar trekning med
en lite kjent polakk i første kamp
(som hun da måtte vinne for å
komme videre), mens Vigdis hadde
en håpløs oppgave med tidligere
verdensmester Wi nkelbauer fra Øster
rike i første og tidligere Europamester
og lokalfavoritt Montaguti fra
Italia i rekvalifikasjonen.
Kristin , som lenge har hatt topp
uflaks med trekningene, fikk iallfall
en brukbar start oenne gangen: En
ukjent jugoslav (men en av favorittene),
Boffin fra Frankrike i andre
og Europamesteren fra 1981 , Friedrich
fra Tyskland, i en eventuell
rekvalifisering.
Altså ingen lett trekning for noen,
men iallfall ingen favoritter i første
kamp for Line og Kristin. Totalt sett
en av de dårligste trekninger på
lenge.
Den første kampdagen begynte med
at Inger-Lise klarte vekta i siste
minuttet (etter to timers slit), slik at
hun kunne kutte ut oppvarmingen
og i stedet få i seg noe væske og
mat. Hennes første kamp var noe
preget av slitet, hun tapte knepent
og fikk dermed minst en times
pause ti I re kvalifiseringen. Heidis
første kamp var glimrende, hun slo
Lieckens med 2 kokaer og en yuko.
Etter kampen fortalte hun at hun ble
så kvalm at hun kjørte. de siste 2
minutter nesten i svime. At hun i
denne perioden likevel klarte å
score to ganger, viser hvor gode
hennes reflekser er! En kjempegod
kamp! I den korte pausen mellom
kampene måtte hun spy og følte seg
nokså redusert i neste kamp mot
verdensmesteren. Hun ga alt hun
hadde igjen, men det holdt ikke. Nå
var også hun i rekvalifiseringen.
Der traff hun på Kranzl fra Østerrike,
en mostander hun vanligvis pleier å
slå. Hun hadde tydeligvis ikke krefter
igjen , og tapte på bend. Meget
godt gjort å fighte så bra når man er
såpass redusert.
Inger-Lise startet rekvalifikasjonen
med fornyede krefter, overrumplet
en sterk spanjol med en kombinasjon
av holdegrep og kveling , slik at
spanjolen mistet pusten og litt mer.
Deretter traff hun på en jugoslav
hun hadde slått i VM i første kampen.
Hun behersket henne sikkert,
og dermed var hun i bronsefin alen.
Dessverre hadde hennes finalemotstander
fra VM tapt for Ann Hug hes
fra England med et poeng, sl i kat det
skulle bli en omgang til, denne gangen
for bronse. Etter en pause i deilig
vårvarme kom finalekampene,
som endte for oss med en 5. plass.
Inger-Lise tapte med en koka etter
en god kamp, som igjen viste at Rottier
har så få svakheter at hun nesten
bare kan slåes med et poengstaktikk.
På søndagen gikk det bedre med
vekta, iallfall for våre jenter.
Kristin behersket den første motstanderen
klart og vant uten vil med
et poeng. I den andre, mot Boffin fra
Frankrike, ble hun slått med tre scoringer.
Så var det å vente på rekvalifi
kasjonen og forberede seg på en
hard kamp mot Europamesteren fra
Madrid om en plass i bronsefinalen.
(Hun fikk vår eneste walk-over i første
rekvalifiseringskampen). Line
klarte ikke å finne den riktige innstillingen
til polakkenes tempo- og
kraftkjør, og fikk mye juling (to blåveis
på fire minutter) . Vigdis hadde
ingen sjanser mot Winkelbauer (over
10 internasjonale førsteplasser!) , og
traff som ventet på Montaguti fra Italia
i rekvalifi seringen . Der fightet
hun tappert og ble ikke slått med
høyere scoringer enn kokaer. Kristin
hadde en meget god kamp mot
Friedrich fra Tyskland, og hadde
etter Atle en knapp ledelse, til begge
gikk på det siste minuttet. Der fikk
tyskeren inn det hittil sterkeste
angrepet og vant med et poeng. Hun
møtte i bronsefinalen som ventet
finnen Ronkainen, som hun slo like
knapt. Kristin var altså meget nær
medaljene, og fikk dermed det gjennombruddet
hennes teknikk og treningsinnsats
lenge har tydet på.
I Apen klasse hadde trekningen gitt
Inger-Lise bronsemedaljøren fra i
fjor i første kampen, med mesteren i
Åpen klasse fra Åpent Britisk
(Schreiber fra Sveits) i andre og
sannsynligvis Europamesteren i +
72 kg i tredje. Likevel var hun ikke i
den sterkeste halvparten! Hun fikk
en kjempefin koka på Teguruma, og
gikk inn for å beholde ledelsen til vi
begge oppdaget at scoringen var
satt opp for motstanderen! Påvirkningen
av supporterne (bare italienske
og likesinnede ble tolerert ved
siden av ta vi ene) var vel blitt for stor.
I det avsluttende sjansekjøret for å
få uttelling , ble det to scoringer mot
henne og hun måtte fortsette i
rekvalifikasjonen. Der møtte hun
newazaspesialisten Schreiber, som
Kristin kan smile etter et godt EM-resultat. - ( Foto: A W.)
fikk seg en hel kamps leksjon i bakkekamp.
I kampen om bronsefinalen møtte
Inger-Lise Vigneron fra Frankrike,
en meget sterk jente med gode kast.
De gikk lenge jevnt, Vigneron ledet
med en koka, så fikk hun det riktige
grepet, dreide inn og Lille IngerLise
ble med på en veritabel flytur.
Hun smilte allerede på vei ned, og
ippon ble det også. Fint at begge
kan glede seg over flott judo! Dermed
var vi bare til skuere i finalekampene.
Etter finalene kunne vi oppsummere:
Vi fikk en 10. plass blant
nasjonene, brukbart når man tar i
betraktning at ingen andre nasjoner
enn de seks store fikk medaljer. I VM
hadde våre mest erfarne god trekning
og ingen var syke eller skadet.
Blant så mange og sterke fightere
må allting klaffe optimalt hvis vi skal
få medaljer. Vi må prøve ikke å bli
ubeskjedne.
Banketten om kvelden var perfektgod
mat (selv om vi alle sammen fikk
mageknip og kvalme dagen etter)
og hvert lag fikk en stor pokal, størst
for England som ble beste nasjon.
På mandag ble det mye slit med vår
ærede lagleder. Vår nye lagkaptein,
Inger- Li se, fant ut at Misj hadde
fødselsdag på mandag, og da skulle
hun ha frokost på senga. Siden vi
skulle reise fra hotellet allerede halv
åtte, måtte sengebespisningen skje
ganske tidlig. Jeg fikk ordre om å
skrape sammen den beste italiensken
min (selv det blir ikke mye) og
overtale etasjekelneren til å komme
før vanlig frokosttid kl. 7. Så skulle
koret vekkes og til slutt bursdagsbarnet.
Det gikk ikke helt etter planen.
Allerede kvelden før gjorde bursdagsbarnet
vanskeligheter. - Hun
skjønte ikke at noen had,de rappet
vekkerklokka hennes til hennes eget
beste, og ba meg sint om å bli vekket.
- Det var jo flott!
Med kelneren gikk det bedre. Han
smilte som ti soler og forsto nesten
alt, men ikke før 7 - nei, det var
umulig. Vel vel. Men så våknet Misj
før tiden og skulle opp. Ingen ting
hjalp, selv ikke Heidis lange doopphold.
Da fikk vi heldigvis tak i
fengselsbetjenten som da omsider
klarte å få laglederen til sengs igjen.
Fra da av gikk alt greit, kelneren
kom med kaffe, litt medtatt rose og
gratulasjonskort. Kri stin som siste,
kom løpende med buksa på vei opp,
koret gikk til aksjon og Misj fikk
kaffe på senga. Resten gikk og
måtte gå fort: Frokost, rask forflytning
til stasjonen og oppdagelse at
det siste toget vi hadde fått oppgitt
bare førte første-klasse og reserverte
plasser. Etter en del jo-joakti
vitet fant jeg ut at det var greiest
Forts. side 11
9
OPPLANDS-NYTT - OPPLANDS-NYTT - OPPLANDS-NYTT
Oppland Judokrets
·
Ved EDGAR HANSEN
vår serie fra kretsene er denne
gangen turen kommet til Oppland
Judo-krets. Beklageligvis for kretsens
skribent blir han alene om
ordet denne gangen, da ingen av
kretsens klubber har klart å få satt
noe på papiret.
Fra redaksjonen sin side ber vi om at
klubbene hjelper til med stoff til
denne serien. - LA DET BLI EN LAGÅND
FOR OG I KRETSARBEIDET!
Formålsparagrafen
Oppland Judo-krets skal stimu lere
og koordinere judo-aktiviteten i Oppland
fylke.
Geografi
Ikke al le er klar over hvor stort dette
fylket er og hvor langt det er mellom
ytterpunktene. Syd ligste punkt er
ved Kirkeberget, en mils veg sydvest
for Harestua - her har vi faktisk
noen ki lometerfellesgrense med Oslo.
I nord tar vi med oss fjel I partiet nord
om Lesjaskog , Dombås og Hjerkinn.
Her har vi grense mot Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag . I vest
mangler vi noen mil for å få med
Geiranger. Her har vi også grense
mot Sogn og Fjordane. I øst tar vi
med oss Ringebufjellet og når nesten
ned i Østerdalen. Her grenser vi
stort sett bare mot Hedmark.
Problemer
Mange kretser har problemer med å
øke/ opprettholde aktiviteten. Vi har
også våre. Vi vi l nevne noen av
disse: ·
- Kretsen og de fleste klubbene har
eksistert mindre enn to år.
Det administrative arbeidet har
ikke rukket å bli skikkelig utbygd
enda. Et fåtall personer drar hele
la sset.
Kombinasjonen av store avstander
og då rlig økonomi gir liten
deltakelse på stevner og samlinger.
Dårlig deltakelse på stevner gir lavt
sportslig utbytte, da klassene lett
blir meget små. 2 - 4 deltakere
blir eventuelt slått sammen rned
naboklassen til supermix-klasser.
Ny konkurranseform -
«STIL JUDO»
Vi har kommet frem til at vi trenger
en ny konkurranseform , og vi har
samlet oss om det vi kaller «STIL
JUDO».
Vedlagt vi l dere finne en rettledning
for denne form for konkurranse.
Den kan selvfølgelig bli noe justert
etter at den er utprøvet.
Lillehammers Thomas Helseth har overtaket på en gjøviking.
Klubb/familieoppgjør: Hege og Charlotte Gustafsson, begge fra Gausdal JK.
OPPLANDS-NYTT - OPPLANDS-NYTT - OPPLANDS-NYTT
10
OPPLANDS-NYTT ~ OPPLANDS-NYTT - OPPLANDS-NYTT
Konkurransen bør ha en valgfri del
med et kast fra hver kastgruppe
(skulder, hofte og bein), og en obligatorisk
del, som skal være kastteknikker
fra en av seriene i Nageno-
kata. Det er imidlertid ikke meningen
på dette stadiet å lage en
Kata-konkurranse.
Vi har også gått inn for flere klasser.
- Fordelen med denne konkurransen
er flere:
1. Store klasser.
2. Ingen vektproblemer (pining).
3. Fjerner aggresjon som moment i
konkurransen.
4. Stimulerer teknisk trening.
5. Konkurransen burde kunne utnyttes
i gradering·søyemed.
Vi har ikke fått disse konkurransene
i skikkelig gjenge ennå, men synes
at ideen er så god at vi gjerne deler
den med andre.
Aktiviteter
I det siste året har vi avholdt flere
treningssamlinger, og like før jul
hadde vi vårt første KM.
Gjøvik Judoklubb sto for et prikkfritt
arrangement. Ca. 40 utøvere kjempet
om pokaler og edle medaljer.
Vårt hittil siste arrangement var Glisens
kurs for dommere på Otta. 15
deltakere fra de fleste klubbene i
kretsen deltok, samt fire fra Hedmark
Judokrets.
Planer
Våre nærmeste oppgaver blir å stimulere
klubbene til å kjøre introduksjonskurs,
aktivitetslederkurs og
grunnkurs i kampregler i lokal regi,
for så å arrangere videregående
kurser i kretsregi.
«Stil-judo»-konkurransene må få en
endelig utforming og komme i fast
gjenge.
Arbeidet med kretslag er i gang,
men skal utvides til konkurransekontakter
med nabo-kretsene i løpet
av året.
Oppland Judo-krets hilser til slutt til
,alle judokas i hele landet, og kommer
dere på besøk til fylket, ta gi'en
med.
DU ER ALL TID VELKOMMEN!
OPPLANDS-NYTT
Regler for «Stil Judo»
Kast: 6
1. Uki - otoshi.
2. lppon - seoi - nage.
3. Kata - guruma.
Kastene utføres både til høyre og til venstre. Begge utøvere
skal kaste alle kastene.
Utførelse:
1. Alle kastene skal utføres i bevegelse. Det vil si minimum
tre skritt før kastet starter.
2. Kastene skal utføres med konsentrasjon og verdighet.
3. En utøver kasterferdig alle sine kastfør den andre begynner
med sine.
4. Hvert kast utføres til høyre og venstre før neste kast
starter.
5. Alle 12 kastene skal utføres innen tre minutter (begge
utøvere).
6. Framføringen starter og slutter med stående hilsen mot
sekretariatet.
Klasser:
Det blir satt opp tre aldersklasser.
Alderen beregnes som gjennomsnittsalder for de to deltagere.
Parene kan være både gutter og jenter, eventuelt en av hver.
Poengberegning:
Etter at begge utøverne er ferdige, blir de stående på matta.
Først gir dommerne inntil 10 poeng for første utøver og så
tilsvarende for andre utøver.
Både uke og Torris opptreden gis poeng.
NB! Alt som foregår på matta mellom starthilsen og avslutningshilsen
er gjenstand for bedømmelse.
EM - DAMER - Forts. fra side 9
å gå på toget straks, spille dum turist
og prøve å fikse tingene der. Det
gikk greit, og vi rakk flyet og klarte til
og med å bli kvitt Vigdis og IngerLi
se ganske fort i København, slik at
vi andre kunne ta fatt på SAS' strafferunde
for billigrei sende!? Vi rakk
iallfall å lage en del planer om høstens
oppkjøring og penge-beskaffelse
til generalprøven til neste VM,
turneringen i Japan (desember),
som vi er blitt invitert til.
H. B. • 11
RESULTAT-BØRSEN :
I
Resultater fra KM
Senior i Rogaland
+ 61/+ 66 kg
Sammenslått serie - 4-delt
1. Svanhild Storstein, Hauges. JK
2. Margareth Ledaal, Stavanger JK
3. Aud H. Løland, Stavanger JK
DAMER:
4. Ase M. Høie, Haugesund JK
+ 52/--:-- 48 kg
Sammenslått serie - 4-delt HERRER:
--:-- 60 kg
Serie - 4-delt
1. Ane Rostrup, Sandnes JK
2. Hilde Aarsheim, Haugesund JK
3. Doris Sivertsen, Stavanger JK 1. Odd I. Torvestad, Haugesund JK
4. Veslemøy Tveitaskog, Hauges. JK 2. Bjørn T. Lade, Sandnes JK
+ 56 kg
Serie - 4-delt
3. Hans Chr. Hansen, Sandnes JK
4. Tor H. Eike, Haugesund JK
1. Anne Eklund, Stavanger JK
+ 65/+ 71 kg
Sammenslått cup - 9-delt
2. Liv J. Svendsen, Stavanger JK
3. Tove Fagerland, Haugesund JK
4. Marianne Skiftestad, Hauges. JK
12
1. Jan R. Kristensen, Stavanger JK
LANDØYA CUP 1983
Landøya Judo arrangerte for første gang LANDØYA CUP - et
stevne for barn. Tiltaket var tydeligvis populært, da hele 102 utøvere
fra 13 klubber marsjerte inn på matta under åpningen.
Selve avviklingen gikk etter arrangørens utsagn tilfredsstillende.
Her følger resultatene:
NJJK .................... 4 7
LANDØYA JUDO ...... .... 3 3 2
SANDEFJORD JK ........ 2 1
AS JUDOKLUBB . . ....... 2 1
FREDRIKSTAD JK . . . ..... 1 2 3
SARPSBORG JK .... . ... . 1 1 2
KROGSTAD JK .. .. ....... 1 1 1
NORDBY JUDOKLUBB . . . 1 1 1
ASKER JUDO CLUB ...... 1
IPPON ......... .... ...... 3 3
RYKKIN JUDO CLUB ..... 2
HAMAR JUDOKLUBB ... . 1
Den oppsatte LANDØYA CUP for beste lag ble vunnet av NJJK -
Norsk Judo- og Jiu-jitsuklubb.
Ekstraprem ier for god judo gikk etter dommernes vurderinger til:
Hans Jacob Eliassen, Asker - --:-- 40 kg
Susanne Kjærvik, Nordby - --:-- 40 kg
Robert Putzicha, Fredrikstad - + 31 kg
Nicolay Weiergang, Landøya - + 25 kg
Liv Bue, Landøya - + 37 kg
Terje Grønlie, Landøya - + 34 kg
Dommere var:
Hans Petter Andreassen, Jan Faye Lund, Dag Hodne og Erik
Johansen.
2. Geir Zinke, Stavanger JK
3. Arne Kaiberg, Sandnes JK
4. Olav Bjerkås, Sandnes JK
+ 86/+ 78 kg
Sammenslått cup - 7-delt
1. Harald Monsen, Sandnes JK
2. Arnfinn Johannsen, Sandnes JK
3. Helge Pedersen, Stavanger JK
Landøya-Cup 1983
RESULTATER:
Gutter+ 25 kg
1. Nicolay Weiergang, Landøya JK
2. Atle Knudsen, Sarpsborg JK
3. Arjar Vidar Olafsen, Fr.stad JK
Gutter + 28 kg
1. Svein E. Lundestad., Fr.stad JK
2. Joacim Jørgensen, Rykkinn JK
3. Bent Alkan, Nordby JK
3. Anders Haug, NJJK
Gutter + 31 kg
1. Reidar Friberg , St. JK
2. Robert Putzicha, Fr.stad JK
3. Jon Sommervold, lppon JK
3. Ronny Olafsen, Sarpsborg JK
Gutter --:-- 34 kg
1. Terje Grønlie, Landøya JK
2. Vegard Dybwad, Landøya JK
3. Per Gregersen, NJJK
3. Kurt Reidar Bye, NJJK
Gutter + 37 kg
1. Jarle Løvlie, St. JK
2. Sigurd Bjørke, lppon JK
3. Tomas Lindal, NJJK
3. Tore Myrvold, As JK
Gutter + 40 kg
1. Hans J. Eliassen, Asker JK
2. Gaute A. Johnsen, Krogstad JK
3. Rune A. Olsen, NJJK
3. Rodny Lynum, St. JK
Gutter + 44 kg
1. Roy Kristiansen, As JK
2. Pål Sigurdsen, Landøya JK
3. Stein Gustavson, lppon JK
Gutter + 44 kg
1. ·Glenn Aasen, NJJK
2. Olav Fossum, Hamar JK
3. Morten Bredesen, Hamar JK
3. Kenneth Roen, NJJK
Jenter + 25 kg
1. Mina Milsem, NJJK
2. Stina Kaarsberg, lppon JK
3. Lena Thomasrud, Sarpsborg JK
Jenter + 28 kg
1. Vivian Olsen, NJJK
2. Jeanette Johansen, Fr.stad JK
Jenter + 31 kg
1. Solveig C. Mørdre, NJJK
2. Asa Berglund, As JK
3 .. Cecilie Sollihagen, NJJK
Jenter + 34 kg
1. Anita Thomasrud, Sarpsborg JK
2. Benedicte Bruun, Landøya JK
Jenter + 37 kg
1. Liv Bue, Landøya JK
2. Mona Brendengen, Rykkinn JK
3. Gunn Melåsen, Fr.stad JK
Jenter + 40 kg
1. Susanne Kjærvik, Nordby JK
2. lngelin Krogh , Nordby JK
3. Lena Mjøvik, Landøya JK
3. Marit Schrøder, Landøya JK
Jenter + 441+ 44 kg
1. Kristina Perry, Krogstad JK
2_. Ellen Bachmann, lppon JK
3. Veronica Engebak, Krogstad JK
Norges-Cupen
Stillingen pr. 1/4-83
DAMER:
+ 48 kg
1. Janicke Olsen, Bergen JK 42 p
2. Sandra Amble, As JK 30 p
+ 52 kg
1. Eli Kvilhaug , Trondh. JK 78 p
2. Marianne Hagen, Asker JK 56 p
3. Anne Sværen, Asker JK 54 p
4. Hanne Pedersen, Li lles. JK 46 p
+ 56 kg
1. Gerd Nyjordet, Trondh. JK 72 p
2. Bjørg Nyjordet, Trondh. JK 58 p
3. Kristine Ligaarden,
Gjøvik JK 54 p
4. Line Bergene, Sandefj. JK 46
+ 61 kg
1. Pia L. Bårdsen, Trondh. JK 46 p
1. Misj. Guenin, KSI 46 p
3. Marianne Auli , Asker JK 44 p
+ 66 kg
1. An ne Hogstad, Gjøvik J K 78 p
2. Else M. Bratt, Trondh. JK 66 p
3. Signe Kaarsberg, lppon JK 64 p
4. Anne K. Haug, lppon JK 46 p
4. Heidi Andersen, NJJK 46 p
+ 66 kg
1. Kari Nordheim,KSI 46 p
2. Gry Alexandersen, KSI 34 p
HERRER:
+ 60 kg
1. Ivar Berget, NJJK
2. Ole K. Remen, lppon JK
3. Rune Nordstrand, NJJK
+ 65 kg
74 p
68 p
36 p
1. Erik Brunvatne, Vennesla JK 94 p
2. Eivind Brauer, lppon JK 84 p
3. Jan Sørli , OSI 36 p
--:-- 71 kg ,
1. Frank Evensen, Sandefjord
2. Knut Østby, NTHI
3. Per Håkonsen, MJC
+ 78 kg
1. Oddvar Helland , NJJK
2. Ulf Klingan, Orkanger JK
3. Truls Skaug, Ski JK
98 p
48 p
48 p
84 p
48 p
46 p
+ 86 kg
1. Petter Mikalsen, Trondh. JK128 p
2. Inge J. Clausen, MJC 46 p
3. Morten Pedersen, Gjøvik JK 36 p
+ 86 kg
1. Kay Otto Nilssen,
Vennesla JK
2. Nils J. Ringdal, OSI
3. Jos Appelmann, Fr.stad JK
44 p
.42 p
32 p
Er Idrettstroppen noe for deg?
Ved Hans Petter Andreassen
Norges Idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Forsvaret, som
hvert år gir lovende idrettsutøvere muligheter ti l å kombinere regelmessig
trening med avtjening av førstegangstjenesten. Skiløperne stasjoneres ved
idrettstroppen i Garden, mens alle øvrige idrettsutøvere holder til på Elverum
(S.V.I. Terningmoen). Kort fortalt går opplegget ut på at det er avsatt to
timer (k l. 10.00 - 12.00) hver dag til fysisk trening i tjenestet iden, og
utstrakt anledning til å søke idrettspermisjoner.
For å skape et treningsmiljø for judofolk også utenfor leiren, tok vi i Forbundet
initiativ til å etablere judoklubber først på Hamar, og senere i 1981
på Elverum. Arbeidet med oppbyggingen av disse klubbene har gått meget
bra ved hjelp av judoguttene i Idrettstroppen i denne perioden.
Vi kan allerede i dag si at vi har et godt judomiljø på Hamar og Elverum.
Dette gjør det mulig for våre judoutøvere å kombinere instruksjon med
egen judotrening nesten hver eneste kveld.
Vår primære målsetting er at vi skal ha 4- 6 judoutøvere med i Idrettstroppen
pr. år, med en gradvis opptrapping til 8 - 10. For at dette skal kunne
realiseres, bør alle våre lovende konkurransejudokas søke seg til Idrettstroppen
.
Alle judoutøvere som plasserer seg blant de seks beste i junior-NM eller i
tilsvarende stevner (også i seniorstevner) og har ambisjoner som konkurranseutøvere
framover, bør absolutt søke Idrettstropp-tjeneste. Hvis du
selv synes at du pr. i dag ikke har gode nok resultater å vise til, bør du søke
likevel . Du vil kanskje få en god plassering i løpet av høsten 83, og da kan
saken ordne seg likevel.
Søknaden må skrives på eget søknadsskjema som du får ved henvendelse
til Norges Idrettsforbund, Hauger Skolevei 1, 1351 Rud. Tlf. (02) 13 42 90.
Tjenesten i Idrettstroppen følger skoleåret, med inntak primo juli. Dersom
du skal inn i militæret i 1984 og kan tenke deg å avtjene din verneplikt i
Idrettstroppen, er søknadsfristen 15. Jull I år.
Få derfor tak i søknadsskjema og ta pennen fatt snarest. Søknad fra alle
judokas blir prioritert av Norges Judoforbund.
Har du noen spørsmål om forholdene ved Idrettstroppen eller søknadsskj
emaet, kan du ta kontakt med Judoforbundet.
13
Side8
SPORT
-------------------------------------------~-------~
:: Line Bergene fikk sin bragdpremie :
I I
• ii:år bit Unt Ber11ene o,er- bank ':-andefjnrds Blad for sponen i del forfopn<· kulen- fjord Judoklubb. Judospor·
rakt sin velfortjente premie 1'182 . derår, men også en bekrefiel· len er uni: her i b~ eo. men har
'lied en enkel ho, 1idelighet i w m , in ner a, ,,IDRE1· r s. Et ~) nlij! be,b p:i hennes fi. se på vel u1fort arbeide a, ti l· ikkt desto mindre rukkel å
Sandar Spurebanh lok.aler BRAGDF.N» Su ndar Spare- ne prestihjuner innen judo· lit,nl11.te OJ! I renere i Sande· markere ~tfl med full I) ni:de. ~--------------------------------------------------J
14
APRIL:
23.
23.
22.
MAI:
6.
8.
12.
JULI:
4.
17.
23.
TERMINLISTEN
Åpent Britisk - Menn.
24. Åpent Hollandsk - Juniorer.
24. VM for Juniorer.
8. TRENERSAMLING I BERGEN
Blindern Cup li (NC-stevne).
15. EM - Herrer ind. Paris.
12. Varmland Camp, Kristinehamn.
22. SOMMERLEIR, HUKELANDSHALLEN, BERGEN
29. Lugi Camp, Lund, Sverige.
LESERINNLEGG Med dette grunnlaget i orden blir
betenkelighetene antagelig ikke så
store om ikke akkurat publikum
strømmer til i stort antall.
Bladet NORSK JUDO nr. 1/82 setter
diverse spørsmålstegn i forbindelse
med publikum og markedsføring. -
Kan noen gi meg/ oss/ deg selv svaret,
ble det spurt.
I det følgende kommer noen kommentarer
til dette uten at det er ment
som noe direkte svar.
Selve .markedsføringen av EM-stevnet
som sådant var nok for dårlig,
for å anvende Andreas' egne ord. Vi
holder både Aftenposten og Asker
og Bærums Budstikke, og vi har
radio og TV, men den skulle være
spesielt observant som fant så mye
der om et judo-EM i Norge, som
sk ulle få folk til å gå mann av huse.
Til Landøya Judo fikk vi tilsendt et
innbydelsesark til dette stevnet, som
ble fotostatkopiert av oss, omtalt på
treningspartiene og delt ut. Noen fra
oss kom nok til stevnet, men antagelig
ikke mange, og årsaken er nok
ikke manglende interesse for judo.
Hva arrangørenes markedsføring
som skulle gå på det store publikum
gikk ut på, kan jeg i dag ikke huske
at jeg har sett.
Markedsføring er en omfattende og
meget van skelig og utfordrende sak
- skal den være god, må den være
godt forberedt og manager må være
oppfinnsom og dyktig, samtidig som
visse and re forutsetn inger antagelig
også må være til stede.
Generelt gjelder det vel at noe som i
seg selv ikke har særlig appell til
folk, kan være vanskelig å selge selv
med en stor PR-gruppe rundt seg.
Hva spesielt idrett angår, kommer
man nok i en stor familie med hensyn
til de spesielle problemer med å
få folk til å møte opp på stevner.
Det er ve l en kjent sak at interessen
for selv å være til stede på stevner er
avtatt sterkt i forhold til tidligere, og
årsak til dette igjen er fra mange
hold sagt å være en økende og stadig
forbedret mediadekning. Weekend
'ene går i langt høyere grad enn
ti dl igere til hytter og hotell , eller
turer i skog og mark.
Hva, spesielt judo angår, har jeg ti dligere
nevnt at jeg er usikker på om
man egentlig markedsfører denne
idretten som sådan godt nok. Har
man det klart for seg hvilken appell
judo i seg selv har på folk flest? Er
denne appellen god og sterk nok?
Det spørs om ikke Andreas' spørsmålstegn
burde settes her før man
går på markedsføringen av stevner
og etterl ysi ng av publikum.
De aktive judo- utøvere selv er antagelig
ikke de beste til å svare. Det
vi lle antagelig være mer nyttig å
begynne med en slags gallup blant
tilfeldig utva lgte mennesker, gjerne
foreldre til rekrutter som ennå ikke
har valgt idrettsgren å satse på -
spørre hva de forbinder med judo og
om de uten å bl i forklart noe
nærmere om hva judo egentlig er,
kunne tenke seg å la barna sine
begynne med dette?
De som har døtre kunne bli vist tidligere
oversendte avisutklipp fra Aftenposten
6. desember 82 om I. L.
Solheim og M. Rottier, og bli spurt
om hva de synes.
Dette går på en slags markedsundersøkelse
og kartlegging av muligheter,
det burde være forholdsvis raskt
gjort, og det spørs om man ikke bør
begyn ne der om man ønsker en
bredere oppslutning og også rekruttering
til judo, som en særdeles fin
idrett jeg mener den er, om man
bare får øye på den.
I samme blad , NORSK JUDO nr. 1,
fremgikk det at judo i Norge har 107
medlemsklubber fordelt på 19 kretser,
og, herav en del nye. Dette må jo
være en fin utvikling og godt materiale
å bygge på. Nyttig lesing for
oss internt i klubbene og enda nyttigere
om det kommer ut på det generelle
markedet.
Jeg tror at alle må bli flinkere til å
markedsføre judo-idretten, det ligger
på alle plan. Aviser, TV og radio
må utnyttes i langt, langt høyere
grad enn nå. Enkeltklubbene har
nok ofte hendene fulle med sin
daglige drift, slik at PR blir skadelidende
- det er heller ingen opplagt
sak at oppfinnsomheten er helt i
orden.
Det må nok ti I en hvileløs sentral
impulsgiver som selv går på massemedia
samtidig som de forer klubbene
med momenter og materialer,
som klubbene igjen kan gå til sine
lokalaviser med.
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Bruun
Tanker etter en tapt kamp på
vårspretten
Jeg har grønt, du har blått,
det gikk så smått og litt rått.
Men så sluttet kampen brått,
da ble det vått.
Men flaksen var ei her.
Medaljen min har gått,
den har du fått.
Nå har du det godt og jeg ,
har det så smått.
Nå har jeg gått.
Hilsen Berge Ofstad, 11 år
Kragerø Judoklubb
15
EMNEHEFTER
for SALG
INTRODUKSJONSKURSET
Heftet giren kort, men allsidig inn- 1 Q
føring i judoens bestanddeler. kr. ,-
AKTIVITETSLEDERKURSET
Dette er selve grunnsteinen i vå·r
utdanningsmodell for trenere. -
Kurset vil gjøre deg i stand ti l å 25
lede et nybegynnerkurs. kr. ,-
GRUNNKURSIKAMPREGLER
Heftet er laget for å bidra til en
bedre forståelse av kam preglene
både for utøvere og dommeraspi- 25
ranter. - Heftet er rikt il lustrert. kr. ,-
INTERNASJONALE KAMPREGLER
Dette er dommerens «bibel» med
kommentarer. Den bør være med 1 Q
på alle stevner o. I. kr. ,-
STEVNE REGLEMENT
Heftet bør ligge på alle stevnearrangørers
nattbord. Her får du
svar på de fleste av problemene 1 Q
som kan dukke opp. kr. ,-
GRADERINGSREGLEMENTET
Her vil du se hvordan en går frem
for å få graderingsrett, og kravene
til de enkelte graderinger. 1 Q
Et meget nyttig hefte. kr. ,-
ALT DETTE OG MER TIL KAN DU BESTILLE
PÅ FORBUNDSKONTORET!