Norsk Judo, nr. 1 – 1997

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 955
  • Filstørrelse 3.77 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 22. januar 1997
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 1 - 1997

Norsk Judo, nr. 1 - 1997

-
Nye l. Dan
Folgende personer ble gradert
til 1. dan i Mo i Rana 7/9 -96:
Anne Grete Moller. Knut
Jacob Larsen og Pål Sørensen
fra IL Stàlkameratenekjudo.
Alf Martinsen fra Mosjoen
Judoklubb og Geir Bendiksen
fra Bardal Judoklubb.
Region Vest melder om
folgende graderinger, men har
ikke oppgitt dato: Anders
Didriksen, Thomas Johannesen
og Tom Arne Kristiansen fra
Bergen Judoklubb, samt Ester
Myrebø fra BK-Judo.
Den 25/1 -97 avholdt TK
gradering i Nadderudhallen
der følgende bestod en kamp/
teknisk gradering:
Kim G. Andersen, Bodø JK
Bjom Gunnar Eliasen. IpponJK
.Vlartin Thiblin, Ippon JK
Daniel Eriksen. DralnmenJK
Andreas Hansen. SofiemyrJK
Toin Larsen, SofiemyrJK og
Rune Jensen. Krokstad JK.
Samtlige gratuleres!
Sa et bilde av Ernst Halstensen
som begynte som ny general-
sekretær i NJF den 01.01.97
Forelopigjobber Ernst i halv
stilling og er â treffe tirsdag.
onsdag og torsdag frem til 12.00.
| nonsn  I/97 |
Judo på Internett
Internett har i det siste vokstfra et
dyrt medium for de spesielt
interesserte til noe deflestefamilier
har tilgang til gjennom skole eller
arbeid. Det er heller ikkefa som har
fcitt internett inn i stua eller på
gutterommet. Dette nye mediet har
den fordelen at leseren kanfå data
når han selv ønsker tlet. Vi er ikke
lenger avhengig av undervisning eller
fjernsyn til bestemte tidspunkter
Problemet er derimot at det er en
enormt stor mengde med informasjon
tilgjengelig som det kan veere
vanskelig d finne fram i.
Det siste året harjeg lagt ut
informasjon for Rogaland judokrets og
de 5 klubbene i kretsen. Telleverket
som er lagt inn på sidene viser at
mange harfunnetfram til sidene uten
at det er ofientliggjort på noen måte
gjennom N]E
Siden l. augusti år harjeg også lagt
ut de offisielle sidene for Nfl? Disse
sidene er ment ei veere ”up to date"
informasjon om det som foregår i
judo-Norge. Problemet har vcert åfå
tak i mye av denne informasjonen, da
jeg ikke harfått vite om endringerfør
det har vaertfor sent c`i legge det ut.
De soin har vcert inne på sidene ser at
det enkelte steder på terminlistene er
lagt ut linker til invitasjoner/
informasjon om stevner og kurs o.l
somforegåri inn og utland. Dette er
skriv somjeg liar_[t°tttfi'a andre og
som også DU kan sende meg på
e-post. På denne måten kan ALLE på
en enkel måtefinnefram til den siste
informasjonen om stevner; kurs o.l. En
annen fordel er at vi ntirfram til den
enkelte utover i klubben, og slipper
dermed at informasjonen blir liggende
i postboksen elleri sekretcerens skuff.
sult: -« -
1ix--nu
_°.=* : :_ åfi FC
->."i'?,-,,-,,~_- , ., _,,_,,l________._...._..
íma. ._ jíjíjí
.iU'u
I 1 '
t :_ . _
. , 5
(LH J`|_1.Ll."Ll`L Ta UN. 'lJ'Zt`l ii
I 7
l yuoammnn
I ..__..»...
: _..._..-..
1 ...__-
! «-....-...- eg,
- ei  .
E' -
Bare det siste året har det skjedd en
rivende utvikling av informasjon om
judo på internett. I en scerstilling står
”The fitdo Information Site” som har
alle typer informasjon, og nok er den
størstejudo site'en på netteti dag. For
ei slippe d ramse opp haiigevis med
gode linker har jeg lagt disse ut på
N]F's sider slik at det enkleste er ei
bruke N]F 's sider som et springbrett
videre.
Hva kan DU bidra med?
For å kunne holde sidene oppdatert og
interessante trengerjeg ferske data om
judo i Norge. Dette er oppdatering til
terminlister; innbydelser/imformasjon
om kurs, stevner o.l, resultatlister og
gjerne annetjudorelatert stoff. Gjerne
tips om teknikker; tegninger; bilder
(ikkefor mye) og ovelseií Sammen
kan vi gjøre dette til et sted helejudof
Norge kan kommefor ei hente tips og
ideer til trening og utdanning. Det
enestejeg krever er at det som sendes
til meg blir sendt på diskett eller post
på htmlformat eller som ren aseii
tekst. jeg har desverre ikke tid til ti
skrive av brev ellerfaks utenom sind
endringer når det gjelder dato o.l,
Så til det viktige:
N]F's hjemmeside:
littp;//homesol.nofiudo
Min e»postadresse: maka@online.no
_]_____-_L__
Kampsport
er tøft
KWON-utstyr gir
god beskyttelse
For å få mest mulig glede og
utbytte av treningen, trenger
du det beste utstyret.
KWON leverer deg alt du
trenger av Budoutstyr.
Vi sender deg gjerne vår
store fargekatalog.
Kupongen sender du til:
KWON Norge
Valhall 18, 1782 Halden
Tlf. 69 17 52 72
Fax 69 17 69 52
Vennligst fyll ut og postlegg
kupongen, eller bare ring
e e
oss for a fa den store farge
katalogen fra KWON gratis
i posten.
Z
)>
__l
Telefonnr.:
Postnrgli
Klubbens adresse: l
Er du instruktør? Ja|:l Nei |:l
avn: mi
dresse: ii

iionsii i/97 I nonsii i/97
Kvalifisering til landslaget Idrettens Studieforbund (ISF)
en medspiller for deg og din idrett.
Kravet til å kvalifisere seg til landslaget blir
ufor'andr'et i 1997 iforhold til 1996.
Vi har' informert tidligere orn kravene men
gjentar' de irå.
I lopet av to påfolgende sesonger kreves det
5. plass eller' bedre i 3 kvali_fiserende
stevner: For herrer under 18 og darner' under'
17 år er' kravet 2 kvalifiserende resultater:
Et stevne er' kvalifiserende når det er
minimum 5 nasjoner og 16 deltakere i den
aktuelle vektklassen. Va;r oppmerksom på
at kravene g/'elderfor hver' enkel vektklasse
og ikke stevnet totalt. Resultatene skal
dokumenteres med offisielle kainp- og
r'esultatlister: Når' dere lrar' det antall
kvalifiser'ende i'esultater' sorn kreves, sendes
listene til NjF ved Toppidr'ettskomiteen. Det
skal samtidig oppgis navn på ntøverens
personlige trener: For at en utøver' skal vasre
på landslaget krever' vi at han/hun har egen
personlig trener:
Alle forhold orn opptak og deltakelse på
landslaget står' utforlig beskrevet i Håndbok
for' toppidrett. I hånelboken ei' det også en
veiledningfor klubber som onsker' å utvikle
judoutøvere på internasjonalt nivå. Det er' i
tillegg et utfyllende appendiks orn
judotekniske forhold som kan vasre en grei
støtte i arbeidet rned å planlegget treningen
i klubben.
Ring Forbundskontor'et for å få tilsendt
Toppidrettshåndboken.
I terminlisten står' det ført opp stevner' som
erfaringsmessig har mange nok deltaker'e i
de eirkelte vektklassene og tilfredstiller'
kr'avene til antall nasjoner:
Nordisk Mest
Deltakelse i Nordisk Mesterskap er ikke en
del av landslagets vir'ksomhet, men siden
det er' et offisielt mesterskap skal NjF melde
på deltakerne. Toppidrettskomiteen harfått
oppgaven å ta ut hvem som skal få delta i
Nordisk Mesterskap. Erfaringen fi'a i år
med å bruke NM som uttaksstevne var så
positive at vi vil folge samme opplegg for
neste år:
Medaljevinnere fra senior NM og finalister
fra junior NM blir' i utgangspunktet tilbudt
deltakelse, Det hender' at yngre utøvere
skifter' vektklasse_frajunior NM til Nordisk
året etter: Landslagsutovere kan også av
forskjellig grunner ikke ha deltatt i NM.
Toppidiettskomitcen har' derfor' muligheten
til år awikefra den generelle reglen.
1 1997 arrangeres Nordisk Mesterskap i
Stoekholrn. Vi planlegger å ha en felles tur:
Reisen vil bli med buss og vil skal bo på
samrne hotell alle sammen. Blir' det like
mange deltakere fra Norge i 1997 som i
1996 er' vi sikre på at det kommer til å bli en
morosoin tur:
erskap i I997
Internasjonale
resultater í hast.
Landslags aktiviteter:
Lars Sandnes kvalifiserte segfor'junior' VM
og EM. I VM ble det seier på ippon iforste
kamp og så ett tap. 1 EM tapte harr forste
kainpen på kveling. Vi ltatlde liåpet på noe
bedre resultatet, men Lars har fått veelifull
erfaring som han kan ta med seg til neste år:
Han har ett år igjen som _junior' og med den
utviklingen kari har hatt tror vi at Iran
greier' å kvalfisei'e seg til neste år også.
Senior' landslaget deltok i verdens eup
stevne US Open. Stine I_astein tok en 5.
plass etter to seire og to tap. Morten Schiøtz
fikk 7. plass etter'fii'e seiere og to tap.
Andre resultater.
NTG deltok i et stort stevne i Nederland
med godt resultat.
Stine og Morten var de eneste norske
deltakerne i Åpent Finsk Mesterskap. Stine
varit alle sine kamper ogfikk gull. Morten
Er du opptatt av at idrettsgruppa skal
fungere bedre og at medlemmene skalfå
et best mulig tilbud? Kanskje ti'engcr' du
hjelp for åfå til dette? Da kan Idi'ettens
Studieforbund (ISF) være et verktøy du
kari dra nytte av. ISF har avdelinger' i
samtlige fylker og er' klare til å yte deg
service.
Store deler av norsk idrett er ennå ikke
kjent med 1SF og de tjenester de kan tilby
lag og grupper; sterkretser; idrettskr'etser' og
sazrforbund. Alle sorn er engasjert i idrett
har' behov for påfyll av kunnskaper: Erling
Rirneslåtten, daglig leder i ISE snakker'
engasjert om et sveert viktig element innen
idretten - utdannirtgsarbeidet.
tapte finalen mot 3. mann fr'a US Open og
fikk dermed sølv.
1 Åpent Svensk Mester'skap deltok det i år
fem utøvere. Alfredo Chinchilla, N]]K, viste
at erfaring er grill verdt ijudo selv om det
bare ble sølv i « 65 kg. Esther Myrebø fra
BK]udo kjempet segfrern til en flott bronse
medale i » 61 kg. Bente Stensrud, N]]K,
Stine og Morten tapte alle sine bronse
finaler; Totalt var' det bra fremgang fra i
fjor; da alle de norske utøverne tapte sine
forste kainper i Sverige.
Åpne Iandslagssamlínger
Toppidrettskomiteen planlegger' 6 åpne
larrdslagssamlinger i 1997. Det vil bli
samlinger' i alle aktive regioner: De endelige
planer blirfastsatt ved årsskifte, men alle
de åpne samlingene konrmeri terminlisten.
Både Tr'ondelag,Vest ogyst vil bli besøkt av
landslagsirenererre sammen med
larrdslagsutoverene. I tillegg til selve
judotreningen planlegger' vi å gjermomføre
utdanning og inforniasjonsaktiviteter: Det
vil vctre regionene som har arrsvar' for' å
informere om disse samlingene. Innbydelse
rned program vil bli sendt til alle klubbene i
god tidfoi' samlingene.
Vi befinner oss i lokalene til Norges
Idr'ettsfoi'biiricl (NIF) i Ba;run1. Vi er på
besøk hos adinirristrasjorten til ISF sentralt.
Hva er' så Idr'ettens Studiefoibuird, og hva kan
det gjarefor norsk idrett? Dette er' det store
spørsmålet vi håper' åfå svar på i løpet av
besoket. ISF skal were et service- og
samor'dnings~ organ for' rnedlemnierie på
utdarmings- og voksenopplaringsområdet.
Medlernrnerre er lag, kr'ctsei' og sterforbund.
Om du representerer en stor' eller liten idrett
i ditt neermilje, så vil vi gjerne hjelpe, sier'
Rimeslåtten.
I 000 kurs
ISF hai' idag en kurskatalog som rommer
1000 ulike kurs fordelt på 50 idretter: Her
finnes det kurs på alle nivåer av generell og
spesiell karakter; kan han fortelle. Her vil
idrettslag med sine grupper kunne finne
aktuelle kurs. Vi liai' valgt å dele kursene
inn i 8 l1ovedomi'åder'.'
- Trenerkurs ~ Bygg» og arileggskur's
- 1_eder'kur's « Organisas_jonskurs
- Dornmer'kurs » Spesielle kurs
« Arrangor'kurs - Kur'sla:rer'kurs
ISF er i seg selv ikke noefaglig organ, legger'
Rirneslåtteri til. Det er seerforbundene som
hai' ansvaret for innholdet i de tuserr
kur'sene. Et neert samarbeid med de ulike
idretter er' en forutsetning om ISF skal
kunne spille en aktiv rolle i
utdariningsarbeiclet i norsk idrett.
Er utdanning viktig?
To av hans medai'beider'e, er' Terje Stilen og
Svenn Erik Bolle, Vi spør disse om hvorfor'
utdanning er' så viktig? I de fleste idretter
jobbes det med r'ekrntter'ing. Bolle snur litt på
problemstillingen og sier' at barn og unge
irrdirekte stiller krav til kvalitet i den idretten
de er' med i. Dersorrr denne idretten ikke
klarer å gi medlemmene, kall det gjerne
«kurtdene», gode opplevelser; vil de etterhvert
velge en annen idrett eller' velge seg ut av
idretten. De blir' «kunder» hos andre.
Nettopp utdanning av ledei'e, trenere
og andre sentrale aktorer; kan vtere
et vi rkerrriddel for' den enkelte idrett i
å gi medlemmene et spennende og
attraktivt tilbud. Kunnskap er
nokkeleii til en bedre idrett, sier'
Svenn Erik Bulle.
Stilen følger' opp med å presisere at
idrettens utdanning gir kompetanse.
I dagens kunnskapssainfunn er det
viktig å påpeke dette. Og Iran legger
til at utdanning gir den enkelte
rnuligliet til å utvikle seg, og i tillegg
vet vi at i mange sammenhenger' er'
neeringslivet opptatt av den
kunnskap og erfaring mange skaffer
seg gjennom idr'etten og dens
kiirsaktivitet.
. 1 .
Finansiering
Også når' det gjelder'finansieringen
av kursene, kari ISF veere til hjelp,
idet de kan formidle offentlig
tilskudd til gjennomføringen av
godkjente kurs. Dette betyr at
dersom dere gjennomf fører et kurs
tilpasset deres behov, vil det kunne
gis økonomisk støtte. Betingelsene
for' åfå slik støtte, er at kurset er på
minst 12 timer og at det sainler' minst
5 deltakere som er' 14 år' eller' eldre.
De okonomislze satsene er' kr 80,4 pr:
time med kurslcerer; men det er også
mulig å gjennomførefler'e av kursene
LIICI1 IIUCII ICIÉTCIÃ DCI gj-CII.II.UII`If.ØI'(f$
kurset som en såkalt studiering, men
da er' satsene kr50,- pr: time. Itillegg
finnes det enkelte kurs som kari få
helt opp i kr 200,- i støtte pr: time.
Daglig leder' Erling Rimeslåtten
forteller' at ISF skal vaere et
servieeorgan for de som onsker å
starte opp med utdanning. Der' det ei'
behovfor' det skal vi kunne hjelpe til
med å tilrettelegge det praktiske som
for eksempel å skaffe lokaler og
instruktører: ISF skal, om det er'
behov for' det, hjelpe lagene og
sterkretsene på en slik måte at
arbeidsmengden blir minst mulig i
samrnenheng med kursawiklingen.
l

NORSK I/97 NORSK I/97
.. H,
wmyøw
','i .
5"/-yntü
_ 'í 2'
.; «'-' . - -_. ":
~ - ~ «av
`
Bak fra venstre: Terje Stilén og Rune Fredriksen. Foran: Svenn Erik Bulle og Erling Rimeslåtten
40 000 deltakere på kurs í
l 995 - hvor mangei l 996
og I997?
Fjcrdernann på laget i ISF sentralt er Rune
Frecirilzsen. Harr holder orden på
bestillinger av materiell og statistilzlz på
den aktiviteten som til enhver tid forcgeir
over det ganske land. I 1995 ble det
gjerrrrornfort 3099 lcnrs sonr mottok
vohsenoppla'rings-rnidler: Tilsammen
samlet disse lurrsene over 40 000
deltalzere. Det er irritert fotballen vifinner
den storste leursalctivitet.
En del mindre forbund er også dylcttge til
åjå sine rrredlernrner til å hnrse seg, mens
det i andre idretter' omtrent ililze er noen
utdanningsalztivitet. Furclopige tall i 1996
viser en nedgang i ahtiviteteu.
Bek mret
Selv og tallene på lzursalztiviteten de siste
par årene lrar vært stigende, så er
Rimeslåtten behyrnret for utvihlingerr irrnen
idrcttsutdanningen i rrorsh idrett.
Utdanning lrar ofte blitt nedprioritert,
hevder lran. Dette er en tendens som vi rnå
klare å snu, Hvis ilrlce vil idretten bli
skadelidende på alle ornråder: Derlor er
3099 lzurs og 40 000 deltaleere langt ifra noe
vi er _/`orrr<r_vd med, fordi potensialet er så
mye storre. Vi i lSF rnå derfor vtere
«valztbil=l2_ier'» og hele tiden trvlzlze på og
irrvitere til sanrarlreid med sa'r_^forbundene,
slih at disse i sirr tur sorgerfor at det irrrrerr
den enleelte sctridrett satses på hvalitet og
kvantitet innen utdarrrrirrgsarlreidtfi.
Vi samarbeider i dag godt med mange av
seerforburrdene, og vi er opptatt av åfå til en
bedre samordning av virlzsornlreten innen de
ulilze idretter: Derfor er vi igang rued et stort
arbeid innenfor idrettens eget datanettvcrh,
FIAS. Her vil det bli lagt inn irrforniasjorr
om hurs, navn på alztttelle irrstr'ttl2tor'er' og
rnve arrrren rrvttig infnrrnasjon, Vi vil med
sa'r[or'brtrrderres hjelp splitte opp alle leurs i
rnindre enheter; eller moduler: På denne
måten han alle gå inn og hente inn de delene
de har belrov for når nye lenrs skal settes
sammen. Da slipper mange å rnåtte «finne
opp lzrnttet på n_vtt», sier' Rimeslåtterr.
Klubbutvikling
ISF og NIF har også et spesielt tilbud
innenfor klubl1utvikling. Bolle laarrfortelle
at det finnes over 200 utdannede
lzlubbveileflere som står hlare til å lede
prosesser i små og store lzlubber: Vår
oppgave er ti sorge for frenidriften í
prosessen, hjelpe lzlubberr rned å beslzrive
dagens situasjon, finne målsetninger og
virleernidler; sarnt utarbeide en handlings-
plan. Vi synes seerjbrbtrndene i mye storre
grad bør få o_ynene opp for den muligheten
sornfinnes her; laorrlzludererBolle.
Rirneslåtten ønsker å lzornnre rned en
sluttappell til alle leserne « «Vcer ilalee redd
for ä ta hontaht med ditt regionale ISF-
laontoit Her vil du få nødvendig hjelp til å
homme igang. Det er ilalee for sent å
begvnne med utdar1ningsat'l7t'id. ISF
oppfordrer derfor alle ledere uansett idrett i
å planlegge minst et utdanningstiltalz i
1997. =jobbe med utdanning innen idretten
rnå bli en lznltnr tilsvarende det å gå på
trening. Vi venter spent på telefon fra deg»,
avslutter Erling Rirneslåttcu.
ldrettsutdanníng - noe
«bokuspokus» eller en grei
måte å jobbe på?
Stilen onslzerå gi et t-lzsempel på lrvnrdan et
httrs han gjerrrrorn/'or'es. Ulilee leurs vil stille
nlilze olrorrornishe hravforteller han, men tle
rrvutvilelede heltene til Idrettens Leclcrstige
er et av flere elesempler på lrvortlan det i
mange tilfeller er mulig å homrne gjennom
et lcnrs nterr de helt store utgiftene. Tenlz
dere et st_vre i et ltvilhen som lrelst idrettslag
ellergruppe. Styret onslaer åjoblre bedre, bli
flinkere til å rnarleedsfore laget eller gruppa
og å rekruttere n_ve rnedlernrner: De
bestemmer segfor åfursolzc å gjøre noe med
situasjonen, og leantalater sitt regionale l5F«
lmntor: Her får de opplysninger om en
leursrelzlie som heter Idrettens Lcderstige.
Kurset består av en mengde hefter; såkalte
«moduler» som de han velgefra. Dt't er lagt
opp til at det slml brnlaes 4 timer' på hvert
lrtjfle. De bestenrrner' seg for ti bestille tre
ulike hefter: totalt består styret av 5
personer og totalt bestilles det 15 hefter:
I”urset blir gjerrrrornfort uten lterer
(studiering). Stilen presenterer folgende
regnestvlzlzefor' oss:
Utgifter til materiell:
15 hefter ti kr 40,- :h1'600,-
inntehter gjennom tilslzudd:
l2 timer a ler 50; = hr 600,»
Dette laurset (studieringen) ble gjennomfort
lrjennne hos en av stvrerncdlemrnene, og de
eneste utgiftene til dette kurset ble noen
hroner til lzaffe og lealaer: Selv onr dette bare
var et av mange hurs, sier Stilen at disse
leursene er spesielt enlzle å gjcnnonrfore og
at stofiet er lett tilgjenge- lig og tilpasset
arbeidsjormen på styremoter rundt
ornlzring.
Hvilket ernnefoler du at dere bor «laurses i»?
«I bilen lrjem fra motet med ISF kommer
jeg til år tenke på rnin rolle som
lotbnlltrenel' for småguttelnget i mitt
lrjernlige idrettslag. Kanskje dette kunne
være noe  tenke på for oss også? jeg
hcsternmer meg for allerede i morgen å
ringe Lle andre trencrnc i klubben for â
lorsoke  lå elem med på et
nluivitctsleclerkurs. På den måten kan ISF
få lov âjobbe litt for meg også...
Av Henrilz Aasbo

Juonsrc T 1/97 | "
Junior-NM l996
30. november - T. desember i Sundnes
0 Klasse Damer -56 kg
i. Nina Schreiider, Stavanger JK
2. Nina Braendhagen, Sarpsborg JK
3. Linn Schreüder, Stavanger JK
3. Tone Loge Hauge, Haugaland JK
0 Klasse Damer -66 kg
l. Katrine Raaen, NJJK
2. Elisabeth Simonsen, Sandefiord JK
3. Eva Skeie, Oslo JK
0 Klasse Herrer -55 kg
l.Torbiørn Sele, Ippon JK
2. Per Jarle Hjellum, JK Flora T&IF
3. Morten Heiberg, Sofiemyr JK
3. Lars Vissmark, Oslo JK
0 Klasse Herrer -60 kg
l. Daniel Eriksen, Drammen JK
2. Andreas Hansen, Sofiemyr JK
3. Kietil Undal, Stavanger JK
3, Andreas Nordeide, Larvik JK
5. Øyvind Dæhlin, Ippon JK
5. Ole P. Wikene, Oslo JK
0 Klasse Herrer -65 kg
l. Rune Jensen, Krokstad JK
2. Kristoffer Halmøy, NJJK
3. Jarle Ladstein, Finnøy JK
3. Stig Dalva, Stavanger JK
5. Andreas Strand, Oslo JK
5. Sverre Kvalvik, Stavanger JK
0 Klasse Herrer -71 kg
i. Eirik Agren, BK-iudo
2. Endre Frey, Kristiansund JK
3. Tonny Holte, Krokstad JK
3, Biarn Gunnar Eliassen, Ippon JK
5. Audun Furunes, Steinkier JK
5. Martin Thiblin, Ippon JK
0 Klasse Herrer -78 kg
l. Kristian M. Norheim, Krokstad JK
2. Lars Fr. Stople, Sarpsborg JK
3. Stian Larsen, Konnerud IL- iudo
3. Kim Andersen, Bodø JK
0 Uollisiell Klasse Damer -48 kg
l.May Linn Andersen, Fredrikstad JK
2. Linn Stamnes, Fredrikstad JK
0 Uoffisíelle premier
Raskeste Ippon: _
Vidar Føll, Kolstad Judo pA 3 sekunder.
Stevnets uheldigste:
Vidar Lyngmo, Krrikerøy JK.
Han var fioàrets norgesmester og ble slütt ut i
første kamp.
Stevnets humarspreder:
Stavanger iudoklubb for godt humør og
pågangsmot tross forbundets store bot på 3000,-
Dommereksamen
Under NM-Junior i Sandnes gikk følgende personer opp til, og bestod, en
høyere doinnierlisens.
A-lisens: Esther Myrebøe, BK-Judo, Svein Gårdso, Sandefjord JK
B-lisens: Rune Farstad, OsloJK, Jostein Skjold, Haugaland JK,
Arild i/laka, Sandnes JK.
NorskJudo gratulerer og ser frem til nye dommere på nasjonale stevner.
Side
8
| Nonsk I/97 |
Senior -NM T997
5. - 6. april i Trondheim
0 Kongepokal Damer:
May Linn Hystad, NJJK
0 Kongepokal Herrer:
Geir Aage Jakobsen, Asker JK
0 Klasse Damer -56 kg
T. May Linn Hystad, NJJK
2. Birgitte Ursin, BK-Judo
3. Sylvia Lindøe, Haugaland JK
3. Nina lirændhagen, Sarpsborg JK
0 Klasse Damer -61 kg
l. Nina Schreuder, Stavanger JK
2. Hege lgeland, Bardal JK
3. Cecilie Lille, Alta JK
3. Vibeke Sæther, Kristiansund JK
0 Klasse Damer -66 kg
l. Bente Stensrud, NJJK
2. Liv R. Dalen, Trondheim JK
3. Line Jonassen, Stavanger JK
0 Klasse Damer +72 kg
i. Eva Standal, Asker JK
2. Solrunn Kvamen, Førde JK
3. Liv Svendsø, OSI
3. Ann Helen Tygseth, Sofiemyr JK
0 Klasse Åpen Damer
i. Bente Stensrud, NJJK
2. Vibeke Sæther, Kristiansund JK
3. Aline Martinsen, BK-Judo
3. Therese Winger, NJJK
0 Klasse Herrer -60 kg
l. Knut Horefallet, Sarpsborg JK
2. Daniel Eriksen, Drammen JK
3. Kietil Undal, Stavanger JK
3. Tom Andersen, Hurdal JK
0 Klasse Herrer -65 kg
l. Alfredo Chinchilla, NJJK
2. Jarle Ladstein, Finnøy JK
3. Jon Sommervold, Ippon JK
3. Tom larsen, Sofiemyr JK
0 Klasse Herrer -7] kg
l, Alexander Aamodt, lppon JK
2. Jørn T. Krekling, Steinkier JK
3. Morten Kompen, NJJK
3. Bjørn Eliassen, Ippon JK
0 Klasse Herrer -78 kg
l. Geir Aage Jakobsen, Asker JK
2. Richard Knebel, AVHI
3. K. M. Norheim, Krokstad JK
3. Th. Kristiansen, NJJK
0 Klasse Herrer -86 kg
l. Olav Aase, Ippon JK
2. B. A. Hultengren, Sarpsborg JK
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Arnstein Brekke, Haugaland JK
0 Klasse Herrer -95 kg
l. Steffen Pedersen, Bergen JK
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Odd S. Helle, Trondheim JK
3. Stig Atle Frey, NJJK
0 Klasse Herrer +95 kg
i. Rolf Pettersen, IL Stülkameratene
2. Johnny Roaldseth, Trondheim JK
3. Morten R. Olsen, Fredrikstad JK
3. Egil Kvåle, Levanger JK
0 Klasse Herrer Åpen
l, Geir Aage Jacobsen, Asker JK
2. Stig Atle Frey, NJJK
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Svein Hagen, Rykkin JK

| Nonsk I/97 | S
Svartiscup -97 (NC)
Norgescup 22. februar í Mo i Rana
0 Klasse Damer -66 kg U Klasse Herrer Åpen
I. Edny Beate Karlsen, Harstad JK
2. Hege Igeland, Bardal JK
3. Kristin Nymann, Steinkjer JK
4. Borghild Holtedal, Steinkjer JK
° Klasse Damer +66 kg
I. Line Jonassen, Stavanger JK
2. Grete Nilsen, Steinkjer JK
3. Lillian Larsen, IL Stålkameratene
I Klasse Herrer -71 kg
I. Jan Robert Kristensen, Stavanger JK
2. Henrik Trønsdal, IL Stålkameratene
3. Audun Furunes, Steinkjer JK
3. Torbjørn Aspvik, IL Stålkameratene
S. Torgeir Haiem, Trondheim JK
5. Helge Juul, Steinkjer JK
0 Klasse Herrer -78 kg
I. Rune Togersen, Trondheim JK
2. Ronald Guttormsen, Trondheim JK
3. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Kjetil Vaag, IL Stålkameratene
5. Peter Berg Olsen, Bardal JK
S. Ståle Gyth, Bardal JK
0 Klasse Herrer -86 kg
I. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkameratene
4. Knut teigen, Bardal JK
0 Klasse Herrer +86 kg
I. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
2. Thomas Hansen, Bodø JK
3. Christian Taldnes, Levanger JK
4. Magne Haugstad, Steinkjer JK
5. Tore Vegar Sørum, Brummundal JK
I. Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Richard Knebel, AVHI Judo
3. Knut teigen, Bardal JK
3. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
5. Ken Ove Larsen
5. Rune Tøgersen, Trondheim JK
0 Klasser for ungdom (ikke NC)
Jenter -56 kg
I. Hildegun Hoel, Harstad JK
2. Stina Reinfjell, Bardal JK
3. Benedicte Fikseaunet, Steinkjer JK
Jenter -66 kg
I. Hege Igeland, Bardal JK
2. Silje Volden Rostad, Levanger JK
3. Linda Fagerli, Harstad JK
Gutter -41 kg
I. Stian Andersen, IL Stålkameratene
2. Odd Ragnar Stangnes, Harstad JK
3. Ken Roger Ertsås, Steinkjer JK
Gutter -45 kg
I. Joakim Lindseth, Bardal JK
2. Eskil Klausen, Harstad JK
3. Eirik Langfors, Bardal JK
Gutter -50 kg
I. Magnus Ross, Steinkjær JK
2. Ørjan Bjarnmyr, IL Stålkameratene
3. Torkel Guttormsen, Harstad JK
3. Gabriel Fikseaunet, Steinkjer JK
Gutter -55 kg
I. Henning Fjellheim, IL Stålkameratene
2. Tor Erik Pedersen, Harstad JK
3. Svein Tore Ertsås, Steinkjer JK
Gutter -65 kg
I. Ken Ove Lauritsen, Bardal JK
2. Ivan M. Kristiansen, Levanger JK
3. Jarle Oddvang, IL Stålkameratene
Gutter -78 kg
I. Hans Kr. Munkeby, Bodø JK
2. Robert Lund, LevangerJK
3. Eirik Lein Strand, Levanger JK
| Nonsk I/97 |
Vestkystcup -97 (NC)
Norgescup IS. mars i Bergen
0 Klasse Damer +61 kg
I. Esther Myrebøe, BK-Judo
2. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
3. Helene Breivik, BSI
0 Klasse Herrer -65 kg
I. Kjetil Undol, Stavanger JK
2. Sverre Kvalvik, Stavanger JK
3. Jarle Ladstein, Finnøy JK
0 Klasse Herrer `-7I kg
I. Morten Schiøtz, NJJK
2. Tore Ranstad, Bergen JK
3. Stig Dalva, Stavanger JK
3. Steinar 0. Løkkebø, Florø TIL-Judogruppa
0 Klasse Herrer -78 kg
I. Morten Kompen, NJJK
2. Jørn Terje Krekling, Steinkjer JK
3. Øyvind Halskau, BSI
3. Rolf Hjertaker, Bergen JK
I Klasse Herrer +78 kg .
I.Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
2. Jonny F. Johansen, Florø TIL-Judo
3. Jim Frode Hansen, IL Stålkameratene
4. Knut Teigen, Bardal JK
0 Klasse Herrer +36 kg
I. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK
2. Jon Helge Karlsen, Sandnes JK
3. Tore Eikanger, BSI
3. Rolf Pettersen, IL Stålkameratene
0 Klasser for ungdom (ikke NC)
Jenter +61 kg
T. Solrunn Irene Kvammen, Førde JK
2. Ragnhild Tveita, Judo Club Stord
Gutter -55 kg
I. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkameratene
2. Paal Kevin Donovan, Bergen JK
3. Håkon Garfors, Førde JK
Gutter -65 kg
I. Torbjørn Åspvik, IL Stålkameratene
2. Win Zwinkels, Judo (Iub Stord
3. Jarle Oddvang, IL Stålkameratene
3. Robert Tender, Sotra JK
Gutter +71 kg
I. Thomas Austestad, Judo Club Stord
2. Tim (ata Netland, Judo (Iub Stord
3. Joar Andre Friberg, Førde JK
Å|>e_n
I. Torbjrn Åspvik, IL Stålkameratene
2. Ørjan Bjørnmyr, IL Stålkameratene
3. Tim (ata Netland, Judo Elub Stord
Andre stevner, Norgescuprankíng, terminliste.
E5AB«Cup for ban og ungdom ble arrangert i Larvik den 8/3 -97, og
Vårspretten for barn og ungdom i Oslo JS/3 -97.
Vi har bare mottatt stevnerapporter og ingen resultatlister fra disse stevnene
Norgescupen blir ajourført av Statistikk komiteen og vil bli tatt inn i neste
utgave av Norsk Judo.
Terminlisten er fremdeles en del mangelfull, slik at vi lier vil vise til
internett sidene til NJF, EJU og UE Se artikkel foran i bladet.
I neste utgave, med utgivelse uke 23, vil vi lia en komplett terminliste.