Norsk Judo, nr 1 – 1987

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1193
  • Filstørrelse 12.95 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 20. mars 1987
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr 1 - 1987

Norsk Judo, nr 1 - 1987

Les i dette nummeret om:
* Tin~-valg, s. 2 * Klubb-presentasjon, * Sma)!lukk, s. 2 s. 5 * Omradesamling, s. 3 * Forbunds-Tinget, * Profesjonell satsing, s. 4 s. 6- 15
Les mere om Grener
Eriksen & Co. i Stålkameratene
på side 5.
TING-VALG
Av Roald Rundberget
Bjarne Heimdal, Oslo, vil trolig være det
nye navn i ledelsen, etter årstinget i Norsk
Judoforbund. I hvertfall er han foreslått
fra valgkomiteen som ny formann etter
Lars Hvardal fra Asker, som har vært formann
i to år.
Valgkomiteens formann Jens Aassved i
Trondheim forteller at Heimdal er forespurt
og har sagt seg villig til å overta formannsvervet.
Heimdal er kjent blant
annet som formann i teknisk komite i
Judoforbundet, hvor han har gjort en bra
jobb i to år.
Valgkomiteens forslag til nytt styre
omfatter to av de eksisterende styremedlemmene:
Rune Neraal, Romerike og Jan
Ul vås, NJJK, som har sagt seg villig til en
ny runde. Som nye kandidater til styret er
foreslått: Liv Thomasrud, Sarpsborg,
Arild Sand, Sofiemyr og Erik Mølmen,
Oslo. Den siste plassen til styret har valgkomiteen
latt stå åpen foreløpig, ikke på
grunn av mangel på aktuelle kandidater,
men rett og slett for om mulig å sikre at
også den siste kandidaten er en med
ønskede kvalifikasjoner, på linje med de
øvrige.
Aassved forteller at valgkomiteen har
lagt mye arbeid i det forslag som nå legges
fram for Tinget. Den positive vilje valgkomiteen
møtte i sitt arbeide, viser en
gledelig stor interesse, som gir grunn til
optimisme og pågangsmot i Norsk Judoforbund
i tiden som kommer, sier han.
Dopingtest av herrene
NIF's dopingkomite møtte opp på vår elitesamling
i NJJK's lokaler på Haugerud 3.
januar. I tillegg til en meget givende og
uformell prat om doping, ble tre av utøverene
testet. Resultatet kom i slutten av
februar, og var (selvfølgelig) negativt -
dvs. ingen dopingpreparater påvist i de
skvettene vi avleverte.
Dopingkomiteen er i ferd med å utarbeide
to videofilmer som belyser forskjellige
sider av dopingproblematild{en og
prestasjonspresset på utøverene. Disse
kan klubbene få låne ved å henvende seg
til NIF eller NJF.
Come-back av Inger Lise Solheim
Vår tidligere sølvmedaljevinner i EM,
Inger Lise Solheim (MJC) er tilbake i
seriøs trening. Hun erforeløpig vår eneste
kvinnelige utøver i elitegruppa, men vil
forhåpentligvis få følge av flere i løpet av
året.
Etter seier i Scandinavian-apen og to
bronsemedaljer i Ahloell-cup tidligere i
vinter, er det ting som tyder på at hun er på
veg inn igjen på den internasjonale arenaen.
Kanskje allerede under EM i Paris i
begynnelsen av mai, selvom dette realistisk
sett kanskje er i tidligste laget. Det
kunne imidlertid trengs en liten vitamininsprøytning
i norsk damejudo nå.
Baksmell i herrenes sesongåpning
Scottish o pen i Edinburgh 21. -22. februar
markerte åpningen på herrenes vårsesong.
Etter en ganske tung treningsperioss
om plass
prisar og ruter
når du vil reise!
RINQ 41&11 UTANOM KONTORTID TELEFON 41666
Flyferie med individuell
reiseservice er vår spesialitet
ode i vinter, viste tester i slutten av januar
visse tegn til overtrening hos de fleste av
eliteherrene. Det var derfor med stor
spenning laget reiste til Scotland. Etter en
ukes oppladning i Bergen før konkurransen
var utøverene bra forberedt. Resultatene,
og det som ble prestert på matta
viste imidlertid at det er et styldæ igjen til
toppformen. Nordmennene var fysisk OK
og har i utgangspunktet gode og sterke
telmildær, men manglet den glødende
fighterviljen og mentale engasjementet
som kjennetegner en utøver i toppform.
Betegnende nok ble beste nordmann,
Steffen Krog Pedersen fra Bergen som
ildæ er i elitestallen. Han endte på 5. plass.
Resultatene er selvfølgelig ildæ det viktigste
i slik «test-konkurranse>>, og treningsleiren
etter konkurransen understreket
at nordmennene treningsmessig
ligger bra an foran sesongen, idet de var de
eneste som sto distansen fullt ut. Herrene
er således i rute med tanke på vårens
hovedmål, som er EM i Paris i begynnelsen
av mai. Det er nå snald{ om formutløsning
i tiden framover, og Scottish open
kan nok ha vært en positiv veld{er i så
måte.
Scottish open snart større enn British
o pen?
Stevnet samlet i år 14 nasjoner og ca. 200
deltakere. Kombinert med en ukes treningsleir
etter stevnet, og plassert på et
gunstig tidspunkt på terminlista, blir dette
et attraktivt arrangement for de fleste vesteuropeiske
nasjoner. Av de store kanonene
var det i år i første reldæ belgieren
Robert Van der Walle som stjal oppmerksomheten.
Han vant da også klassen
under 95 kg.
BYENS ~ AGENT
FLY • BÅT • TOG • FERJE • BUSS • HOTELL
INTERRAIL • CAMPINGPLASS • FERIEHUS
2
BILFERIE MED RABATI FOR NAF-MEDLEM
Bringer og sender billettar etter avtale
SANDE REISEBYRA
Din direkte kontakt med heile verden l
t
NORSKe JUDO
Nr. 1- 1987
Offisielt organ for
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei l
1351 RUD
Tlf. (02) 13 42 90*
Redaktør og teknisk utgiver;
Bo Norseng Johansen
Reldamens Hus/Mediagrupen
a.s
St. Olavsgt. 2, 2300 Hamar
Tlf. (065) 30 588*
Telefax (065) 31 778
Bankgiro; 7162.05.12294
Postgiro; 3 04 66 61
Annonsepriser;
1/1 side kr. 3.200,-
1/z side kr. 1.800,-
1/4 side kr. 1.000,-
Opplag;
2000 eks.
Utgivelsesdato;
20/3-87
Grafisk produksjon;
Chr. Morbech
- mediaFalch - Hamar
Ettertryldc uten
kildeangivelse forbudt.
Kjære judo-venner
Her prøver vi oss igjen med et nytt nummer av «Norsk Judo». Som dere forstår
er dette et prøvenummer. Alt koster penger, også det å drive reklame for oss selv.
Tenk om vi denne gang kunne enes om å støtte opp om bladet «Norsk Judo» ved
at hvert enkelt medlem gjennom sin kontingent eller som abonnement var med
å sikre en jevn utgave av vårt blad. Sake'!: vil bli .~iskutert på ti:zget i april.
Mange meninger vil sikkert komme fram, sa~el poszt~v.e som negatzve. Det som
kan føyes til i denne sak er at vi alle t:rorpa de posz.tzve krefter. . .
Det er flere interessante saker som vzl blz tatt opp pa tznget. Fo.rszkrzng for alle
utøvere har man lenge tenkt på, undersøkt, arbeidet med. Endelig ser det ut
til at flere enn ett forsikringsselskap forstår oss, og det ville være en frer:zgang
for oss alle om vi her kunne komme frem til et resultat som alle parter vzlle ha
glede av. . •
Den største og viktigste sak er vår økonomi. Selv om regnskapet for szste ar
viser et lite overskudd- når dette skrives- er det langt igjen til vi har de summer
som vi i vårt ekspansive forbund trenger. Det som har vært med på å redde
oss er vårt landslotteri, hvis nok det første hos oss- men ikke det siste. Tak~
til hver enkelt av dere som var med på å bringe det trygt i havn. Et nytt lotten
er på beddingen, jeg håper det blir vel så godt mottatt. .
Vi har lagt bak oss den første treårige tingperioden. Hva r~s~ltate~e_vzser av
godt og ondt overlater jeg i første rekke til representantene pa tznget a gz uttry~k
for. For min egen del vil jeg benytte anledningen til å takke for alle hyggelzge
judoarrangementer rundt om i det ganske land, takke for møter, sammenkor:zster,
jubileer, arbeids- og styremøter, samt den mulzg~etformannsvervet har gztt
meg til å treffe en rekke fine judo-utøvere og -admznzstratorer.
Det er mange saker som fremdeles ligger ugjort men noen arbeidsoppgave.r
må det nye styret også få . Jeg forstår at det ~ye styr~t i likhet med meg s~l~ vz~
prioritere toppidrettsutøvere. Jeg tror og er szkker pa at toP_pu~øvere ~gsa vzl gz
oss den bredde vi trenger. Jeg ønsker alle nye krefter lykke tzlz sztt arbezde. Idrett
er bra, JUDO er best!
Med idrettshilsen
fan N Hvarda!
formann/ president
Områdesamling i Bergen
Den nye ordningen med områdetrenere
som i samarbeid med landslagsledelsen
skal bedre kvaliteten og kvantiteten på
konkurranserettede judoaktiviteter innen
spesielle områder, begynner å fungere
bra.
Områdetrener/koordinator i Bergen er
Hilde Hjertnes. Hun deld{er i utgangspunktet
Hordaland/Rogaland. Områdestallen
(ca. 20 stk) samles en helg pr. mnd.
til trening eller konkurranse. En av eliteutøverne
og 6 av rekrutteringsutøverne tilhører
dette området.
Elitelandslaget brukte områdesamlingen
i Bergen 14. -15. februar som en del
av sine forberedelser til Scottish-open en
uke senere. Kvaliteten på utøverene på
samlingen var svært høy, og landslagsgutta
fild{ virkelig verdifull trening før
konkurransen. Utøvere utenfor området
vet også å verdsette slike arrangementer
og RolfWynn (Lunheim) hadde tatt turen
helt fra Tromsø for å delta.
I tillegg til arrangementer lokalt, skal
områdetrenere også bidra til å få sendt
utøvere ut i verden for åfå impulser og forhåpentligvis
resultater. I denne forbindelse
vil utøvere fra Bergensområdet og
Tromsø (Lunheim) delta i en internasjonal
turnering i Moirans i Frankrike i påsken.
Det er selvfølgelig en del detaljer som fortsatt
må forbedres før områdeordningen
fungerer etter intensjonene, men uttalelser
fra deltagerene tyder på merkbar forbedring
allerede nå:
Geir Tofte fra Halsnøy Judo klubb:
-Viktig å gå kamper mot andre utøvere
og få sjansen til å lære av andre. Samlingene
virker som en grundig <<Opplæring».
Spesielt nyttig når også landslaget er på
besøk. Som høyeste graderte i klubben (2
kyu) har jeg stor nytte av de erfaringene,
teknildwne og treningsmodellene som vi
får med oss på samlingene, under instruksjon
hjemme i klubben.
Jannicke Olsen (Bergen Judo klubb- NJF
rekrutt. stall)
- Rekrutteringsgruppen får for lite
oppfølging. Spesielt jentene som er så få
her hjemme trenger å komme ut å konkurrere
for å få impulser. Det er positivt å ha
en lokal trener som er knyttet til landslagsarbeidet.
På den måten blir organiseringen
bedre og vi får bedre oppfølging enn
tidligere.
Ideen med områdetrenere er god, men
foreløpig virker det som om kommunikasjon
mellom de ulike områdene og kontoret
er for dårlig. Dette går først og fremst
ut over rekruttgruppa, som også trenger
flere impulser fra landslagsledelsen.
Som man forstår er det fortsatt et styldw
igjen, men de fleste vil være enig i at ordningen
er et skritt i riktig retning. Det finnes
selvfølgelig også kretser og klubber
som ild{e inbefattes i områdeordningen
som fungerer bra, og intensjonen er at
man ved å satse bevisst på enkelte <<toppidrettssentre>>,
skal få en spredningseffekt
utover i landet.
I tillegg til Bergen er det forløpig engasjert
områdetrenere i Tromsø, Trondheim
og Sandefjord/Buskerud.
3
Ny profesjonell satsing
i norsk Judo og jiu-jitsu klubb
NJJK- Norges største judoklubb- har sine lokaler i tilknytning til Haugerud
U-skole i Oslo. Klubben har i dag rundt 350 medlemmer, men etter
alt å dømme vil klubben -som ikke bare er størst, men også eldst i landet
- satse på å få dette tallet enda høyere.
Som første klubb i Norge har nemlig NJJK
ansatt en daglig leder som i første rekke
skal være et bindeledd mellom styre og
klubbens medlemmer. Dette vil bety en
avlastning for de tillitsvalgte som igjen
selvsagt vil gjøre det mer atraktivt for
medlemmer å påta seg tillitsverv.
- For de aller fleste idrettsklubbene i
Norge i dag vil det valgte styret ha store
problemer med å løse sine oppgaver i
klubben. Det mangler ild<e ideer og vilje,
men jobben de har vil ofte ta mye tid og da
kommer klubben uvilkårlig i bakevjen.
- Og her kommer du inn som daglig
Det er Hanne Siri Melsæter - bl.a. leder?
utdannet ved NIH - som har fått denne
utfordrende oppgaven. At daglig leder har
nok av oppgaver å løse fikk vi erfare da vi
skulle besøke henne i NJJK's lokaler. På
kontoret sitter Hanne Siri opptatt med å
bli ferdig med dataregistrering på klubbens
nye data-anlegg før flyet til en treningssamling
i Bergen skal ta av.
- Ja, man kan vel si at jeg bl.a. er et
bindeledd mellom styret og resten av klubben.
Som jeg nevnte vil styrets medlemmer
har mange konstruktive tanker og
ideer- som dessverre så altfor ofte strander
som en ide. Nå kan imidlertid jeg som
koordinator og bindeledd utføre og realisere
mange av disse tanker og ideer.
Vi spør Hanne Siri hvorfor klubben satset
på å ansette daglig leder.
- Utover funksjonen som koordinator
og bindeledd, hva vil du si er dine viktigste
4
De tekniske ferdigheter oker med ~a nge_
års hard og målbevisst trening. Saf!!ltdig blir
det et naturlig behov for bedre kvali tet på
utstyr som brukes i den daglige treningen.
M :f·1: t•Z!ti•l:,I:J :j j t•l: i
En drakt av fineste bomuUskvalite t. Hver Gi
skreddersys og nummereres. Jakke. bukse og
belte blir levert med ditt navnetrekk i
u japanske .. bokstaver. 1 o års garanti!
En av de mest brukte drakt-typer i USA og
Canada. Offisiell leverandor til hvert WM og
olympiade de 20 siste årene. Vår toppmodell
er av særlig hoy kvalitet. Kraftig forsterkning
ved skuldre. brystparti. under armene og foran
på knærne. Prisene er meget
konkurransedyktige. Bestillingstid. så vær ute i
god tid!
·~f:!!:J:J•J:I
Dette er en Judo gi som er varmt anbefalt
av bl.a. Europamesteren 1984. Gi.inter
Neureuther. En te tt dobbeltvevet drakt. som er
like god som klangen i navnet.
?KORT<:
+30.- Gjelder Itillegg Ill klubbrabal!en
ved bealllllng over kr. 300.-.
- Bestill Nol]les
største katalog
over budo-utstYr!
l vå r nye katalog vil du finne et meget stort utvalg i judogier og
judo utstyr for trening og konkurranser, til nybeg ynnere og
viderekomne. Vårt utvalg representerer det beste både i design og
kva litet, i alle prisklasser.
- Det stilles høye krav til et Budofirma!
Vi må også ligge i "hardtrening" for å tilfredsstille de kravene
våre kunder har til oss.
3 merker som
er vanllll
medaljeplass!
Kano-Competition. Bear
og Nippon judogiene er
unike i kvalitet. hver på sin
måte. l vår katalog
presenterer vi modellene
som du finner i alle
prisklasser. fra de rimeligste
til de dyreste.
KJEMPEUTVALG l JUDO-LITTERATUR.
Av We~r Nyere . Av ls ako Okano • • •·
læ ,ebok rmer • .. Dol rog 2. !.foger ~
~i~~~:e av • g;[;fi;~~::~ .' ~ ·
THE JUDO TEXTBDDK:I VITAL JUDO: ~AL
Kr. 1U.- _-,., ettameJudokae• . . , 1(,161,-pr bckf,~1 .a
Vi er eneforhandlere av
Dragon Books, og forer det alt
vesentligste innenfor Martial
Arts litteratur. l var katalog
presenterer vi hele vart utvalg
på over 600 titler.
~ t ! . :. · -
Klipp ut! l
l JA - JEG BESTILLER
(Fyll ut/kryss av det som passer. )
O WME's store Buda-katalog,
kr. 25,-
1 O Vital judo del11 2. Kr. 168.-
0 The judo textbook, kr. 110 .-
1 Navn:
Adresse:
Nr.: Sted:
Klubb: l Tlf.:
Varene sender vi i postoppkrav. Skriv tydelig,
helst med blokkbokstaver. Klipp ut kupongen, l eller kopier den og send den fil oss. Husk
frimerke, kr. 2,50.
Klipp ut!
Klipp ut! -------
11
Westwlnd Market Exc.
Diesenvn. 7
2300 Hamar
Av Ove Johnny Busnesli
oppgaver som daglig leder?
- Jeg tror det kan være riktig å dele
disse inn i 3 deler:
l - Oppfølging av medlemmene, f.eks.
skriv, kontingenter, generell informasjon
etc. Ja du kan si at jeg skal være med på å
legge forholdene best mulig til rette for
medlemmene.
2 - Organisering. Dette vil si at man legger
opp rutiner i klubblokalet, fordeler
oppgaver etc.
3- Økonomi. Det er kanskje dette punktet
som betyr mest for klubbens eksistens.
Alle som har jobbet i et idrettslag vet at
inntektskildene er minimale. En viktig
oppgave for meg her i NJJK har i den siste
tiden vært å skaffe sponsorer til klubben.
Dette har vært et møysommelig arbeide,
men nå begynner arbeidet å gi frukter ...
Når Hanne Siri her er inne på økonomi
kan det være på sin plass å nevne at klubblokalets
areal snart økes fra 300 kvm til
700 kvm. Dette nybygget vil ha en verdi på
ca. 2 mill, og av dette vil klubbens egeninnsats
utgjøre 113. I tillegg til STUI-midler
har man fått støtte fra Oslo Kommune til
dette nybygget. Under planleggingen av
dette prosjektet har styret tenkt på komersiell
drift av lokalene. Dvs. at man kan leie
ut arealer til andre når klubben selv ildce
benytter lokalene.
- Hvordan fungerer samarbeidet mellom
deg som daglig leder og klubbens «frivillige
arbeidskraft,,?
-Jeg vil si at samarbeidet med alle her
i NJJK er helt topp, og samarbeidet med de
tjue mest aktive kunne ildce vært bedre.
Nå vil jeg nødig treldce frem noen enkeltpersoner,
men jeg tror nok at jeg har hele
NJJK med meg når jeg allikevel nevner Per
Eliassen og Bjørn Smith. Disse to jobber
noe helt utrolig for NJJK.
-Når det gjelde frivillige, hvordan føler
du samarbeidet med foreld rene er?
- Et viktig spørsmål som jeg også er
engasjert i. Detjegharjobbetmed på dette
området er å få organisert en foreldregruppe.
Denne gruppen vil være ansvarlig
for å delegere ansvaret ved tilstelninger/
arrangement. Det skulle vel være helt
klart at en slik organisering vil lette arbeidet
for alle parter.
' Vi hadde egentlig mye mer å prate med
daglig leder i NJJK om, men hvis Hanne
Siri skulle reldce flyet til samlingen, måtte
vi la henne få arbeidsro. Men vi har imidlertid
fått bekreftet at det skjer positive
ting i norsk judo. Satsingen på en mer
komersiell drift iNJJK vil nok kunne spore
flere klubber i Norge til å tenke nytt og
kreativt.
Vi ønsker NJJK lyldce til videre.
Adresse:NORSKJUDOOGJIU-JITSU
KLUBB
Tvetenvn. 183
0673 Oslo 6
Tlf. 02/32 45 68
l r
l l
NORSK® JUDO
ø anker
på hos ...
Judogruppen i IL
ø Sta/kameratene
J udosporten har etterhvert fått mange tilhengere i Norge. Denne idrettsgrenen,
som krever så mye, men allikevel k~n utøves av,så,m~ng~, h~r møysommelig
spredt seg ut over hele landet. VI begynner a fa vmd 1 sedene.
«Norsh: judo» vil med denne spalten presentere noen av de klubbene/--
gruppene som etterhvert har etablert seg rundt i landet.
Viharvalgtåstartemidtilandet, nærmere Mange klubber og ledere kan vel va;re
bestemt Mo i Rana, hvor judosporten i or- enige om at det som mest av alt kreves 1 et
ganiserte former er av forholdsvis ny dato. idrettslag er idealismen. Vi håper noe av
den idealisme vi finner i Rana vil smitte
Tradisjonelle idretter over på distrikter som ennå ildce har knyt-
Av Ove Johnny Busnesli
tet bekjentskap med «idretten vår» . «Dæm
veit)ldcje ka dæm ha gått glipp a»
Talt'k for praten Grener, og lykke til
videre.
Ranadistriktet har i alle år vært velsignet ~----------------------::---:--:::---==:::----,
med et rikt idrettsmiljø. Det må imidlertid
erkjennes at det ser ski, ballidretter og friidrett
som stort sett har dominert dette
miljøet. I Norge kan dette trygt kalles tradisjonelle
idretter.
Tre judofrelste ranaværinger, Anne
Grete Møller, Knut Kvalø og Grener Eriksen,
inngildc l. november ifjor en avtale
med IL Stålkameratene om å drive en judogruppe
i idrettslaget. Vi spør nestformann
i judogruppen, Grener Eriksen,
om hvorfor man ikke etablerte et eget
Jag/klubb når judosporten skulle innføres
i Rana?
- Det var rett og slett av praktiske og
økonomiske årsaker. For det første ble vi
da straks tildelt treningstider i Ranahallen,
noe som ellers ville ha tatt lang tid.
For det andre er en etablering og drift av
en klubb et økomomisk og administrativt
løft. Man kan vel slå fast at vi slipper relativt
"billig» unna slike problemer.
-Innkjøp av utstyr?
-Ja, her fikk vi også hjelp av idrettsla, 's
get. Det bød ikke på problemer å få låne
penger til innkjøp av utstyr. Etter Jlh år er
nå judo gruppen kommet skikkelig i siget,
og i dag er det 53 aktive medlemmer. Grener
Eriksen og Egil Korsmo (formann) er
uteksaminert B-trenere. Det er disse to
som står som hovedansvarlig for treningen
men hjelpetrenere blant klubbens
medlemmer er det ikke vanskelig å få tak
i.
Vi forstår at miljøet i klubben er
meget bra, men hvordan har dere markert
dere sportslig?
- Vi har faktisk deltatt i en del stevner
i løpet av disse årene - både i og utenfor
kretsen. I kretsmesterskap har vi 2 bronse,
i "Steinkjer Cup» 2 sølv og 2 bronse, fra
"Trønder Cup» har vi 3 bronse. I tillegg til
disse medaljene har vi 2 sjuendeplasser
fra NM.
-Hvilke graderinger har dere i klubben
pr. dato?
- Vi har selvfølgelig flest gulbelter-32,
dessuten 12 orange, 7 grønne, l blått, og l
brunt belte. Nå er dette pr. dato, og flere
av oss vil nok klare et trinn høyere ganske
snart.
Vi kan etter denne lille presentasjonen
slå fast at judosporten har slått røtter også
i dette distriktet.
Bildet: I Judo gruppa i IL Stålkameratene på tur til Irønder-Cup i Irondheim. Irener
Egil Korsmo i forgrunnen .
5
Forbunds-tinget 1987
TINGPERIODEN 1985- 1987
Styret/komiteer/utvalg har hatt følgende sammensetning:
Styret:
Formann:
Viseformann:
Sekretær:
Styremedlem:
l. vararepr. :
2. vararepr.:
Teknisk komite:
Formann:
Vararepr.:
Dommerkomiteen:
Formann:
Vararepr.:
Utdanningskomiteen:
Formann:
Lars Hvardal, Asker
Rune Neraal, RJK
Anne Julie Klæboe, Lundheim
Berit Wahl Sande, Florø
Gry Aleksandersen, UlK
Oddbjørn Toften, Sortland
Kjell Arne Hoff, BSI
Berit Rødland, Landøya
Jan Ulvås, NJJK
Bjarne Heimdal, UlK
Svein Gårdsø, Sandefjord
Michele Guenin, UlK
Dag Hodne, NJJK
Steinar Haukøy, UlK
Terje Gran, Sofiemyr
Jan Faye-Lund, Ippon
Walter Reinch, Kråkerøy
Haakon Hallingstad, Drammen
Edgar Hansen, Gausdal
Hilde Hjertnes, BJK
Johan Chr. Giertsen, BJK
Vidar Strøm, Ålesund
Vararepr.: O.l. Roaldsethli, Ålesund
Barne- og ungdomskomiteen:
Formann: Thor Kirkesæther, Drammen
Haakon Hallingstad, Drammen
Vararepr.:
Trimkomiteen:
Formann: (1985)
Formann: (1986)
Vararepr.:
Lov komiteen:
Formann:
Vararepr. :
Statistikk-komiteen:
Formann:
Langtids plankomiteen:
Formann:
Sekretær:
Rolf Østrem, Drammen
Ingunn Wright, Drammen
Sigrid Gabrielsen, Tromsø
Rosie Evans, Tromsø
Sven Arne Brygfjeld, Tromsø
Stud. I.L.
Reynir Grimsson, Finnsnes
Knut Kvalø, Stålkameratene
Thor Kirkesæther, Drammen
Bjørn Smith, NJJK
Eivind Solheim, Bodø
Dag Hodne, NJJK
Oddbjørn Toften, Sortland
Geir Otterbech, Olsvik
Hans Jørgen Bruun, Landøya
Hans Petter Andreassen, adm.
EM-komiteen: (1985)
Formann: Alte Lundsrud, Ippon
Gunnar Winther, MJC
Ellen Winther, MJC
Rune Neraal, RJK
Lars Hvardal, Asker
Jan Sørlie, OSI
Rolf Rustad, NRK
Carsten Carlsen, Aftenposten
Landslagskomiteen, herrer:
Formann:
(til juni 1986)
Formann:
(fra juni 1986)
Inge Jarl Clausen
Kåre Norby, Asker JC
Jens Aassved, TJK
Vararepr.: Asbjørn Lunde, MJC
Landslagskomiteen, damer:
Formann: Gry Aleksandersen
Svein Gårdsø, Sandefjord
Frank Busch, NJJK
LL-kom. D/H truldæt seg pr. 01.10.86
Stevnekomiteen:
Formann:
Vararepr.:
Valgkomiteen:
Formann:
Kontrollkomiteen:
Formann:
.Vararepr.:
Vararepr.:
Domsutvalget:
Formann
Vararepr.:
Appelutvalget:
Formann:
Vararepr.:
Erik Mølmen, UlK
Elin Johansen Stenvik, Hamar
Rita Marit Sletteng Andersen,
Asker
Harry Olsvold, Gjelleråsen
Astrid Nordbotten, UlK
Jens Aassved, TJK
Astrid Reehorst, MJC
Geir Otterbech, Olsvik
Kjell Salling, Sarpsborg
Gunnar Winther, MJC
Odd Johnsen, NJJK
Erik Haugen, NJJK
Torkel Sauer, NJJK
Axel Hopstock, Kragerø
Knut Kvalø, Stålkam.
Walter Reinch, Kråkerøy
. Asbjørn Dyrendal, Berg Kam.
Jens Aassved, Trondheim
David Eastwood, Buda Sør
Terje Gran, Sofiemyr
Johan Chr. Giertsen, BJK
Lars Dyrendal, Bergkameratene
Klaus Solheim
Gunnar Eldjarn
Følgende klubber/lag er opptatt som
medlemmer i Norges Judoforbund i
1985
Følgende klubber har blitt strøket
1985:
Svelvik Judoklubb
Tingvoll Judoklubb
Veten Judoklubb
Vinstra Judoklubb
Ytre Herøy Judoklubb
As Judoklubb
l. Bergen Judoklubb
2. Sandnessjøen
Judoldubb
3. Ulstein Judoklubb
4. Havøysund
Judoklubb
5. Kolstad Judoklubb
6. Voss Judoldubb
7. Tønsberg Judoklubb
6
06.03 .85
11.04.85
11.04.85
29.05.85
21.06.85
14.10.85
14.10.85
Hattfjelldalen Judoklubb
Elverum lærerhøgskole Judoklubb
Svelgen Judoklubb
Voss Judoklubb
Ekeberg Judoklubb
Hornindal Judoklubb
NIHI Judoklubb
Nordby Judoklubb
Rørvik Judoklubb
Skjervøy Judoklubb
Forbundet har ved årskiftet 116 medlemsldubber.
Følgende klubber/lag er opptatt som
medlemmer i Norges Judoforbund i
1986
l. Follo Judoklubb
2. Halden Judoklubb
3. Koppang
Judoklubb
4. Fauske Judoklubb
5. Fitjar Judoklubb
6. Olsvik Judoklubb
7. Høyang Judoklubb
8. BSI Judoklubb
9. Averøy Judoklubb
l O. Langevåg
Judoklubb
06.01.86
20.03.86
07 .04.86
18.04.86
08 .07 .86
08 .07 .86
28.08.86
15.09.86
05.11.86
05.12.86
Følgende klubber har blitt strøket i
1986:
Buda- Drammen Judoklubb
Fitjar Judoklubb
Rognsund Judoklubb
Strand Judoklubb
Aros Judoklubb
BSI Bergen Judoklubb
Svolvær Judoklubb
V. Oppland Folkehøyskole Judoklubb
Bergen Politi Judoklubb
Forbundet har ved årsskiftet 117 medlemsklubber.
DOMMERKOMITEEN's rapport for
1985-1986
Komiteen består av formann : Terje Gran,
styremedlemmer: Walter Reinch, Haakon
Hallingstad og Jan Faye-Lund.
Det har blitt holdt C-dommerkurs i
Tromsø, Hamar, Drammen og. Bergen.
Kurs som har blitt avlyst er: Oslo, Østfold
og· Hammerfest.
Det er fem internasjonale dommere i
Norges Judoforbund:
Atle Lundsrud
Terje Gran
Hans Petter Andreassen
Wim v.d. Heijden
Walter Reinsch
IJF A
<< B
'' B
<< B
<< B
Terje Gran deltok på et dommerseminare
i Namur i Belgia 1985 .. Atle Lundsrud og
Walter Reinsch deltok på Mallorca 1986.
Dette er seminarer som Norge må delta i
for at lisenser skal opprettholdes. DK vil
i framtiden sende to representanter på
disse kurs.
DK har tatt ut dommere til EM og åpne
stevner der hvor vi har deltatt med landslags
utøvere. Terje Gran reiste til EM for ·
lag damer og herrer i Brtissel-85 og fild(
dømme finalen mellom Russland og
Frankrike. Atle Lundsrud ble tatt ut av IJF
for å dømme VM jr. i Roma. Det er første
gang Norge har med en dommer i et VM.
Lundsrud er satt opp som reserve til OL i
Seoul i 1988. Vi håper at Norges Judoforbund
kan ldare å følge opp en slik utfordring.
Dette er OGSÅ TOPPIDRETT på
dommersiden, og jeg håper at folket
skjønner det. Lundsrud ble invitert av IJF
til et dommerseminar for A-dommere fra .
hele verden. Det var kun 15 styldær fra
Europa. Dette var i Wien. DK har tatt ut
dommere til alle nasjonale og nordiske
stevner.
DK ber kretsene om å føre liste over sine
egne dommere for så å sende inn dette til
forbundet. Dette vil gjøre det lettere å få
oversikt over dommere som er i aktivitet.
DK mener at vi har en god dommerstand
her hjemme, men uten penger er det
vanskelig å følge opp. Vi ber derfor kretsene
og klubbene satse på sine dommere.
DK taldær klubber og kretser for et godt
samarbeid i tiden som har gått.
NORGES JUDOFORBUND
Dommerkomiteen
Terje Gran
Årsrapport 1985 - 1986 fra Domsutvalget
Domsutvalget har heller ikke i dette tidsrom
hatt noen saker til behandling, og
utvalget har heller ild(e hatt noen møter.
Domsutvalgets formann deltok l. - 2.
september 1986 i et lov- og domsseminar
· for alle idrettsgrener. Seminaret var
arrangert av Norges Idrettsforbund.
Rapport fra seminaret er sendt Norges
Judoforbund og de øvrige medlemmene i
domsutvalget. .
I følge Idrettsforbundets forslag til nye
straffe bestemmelser, går man nå inn for at
forgåelser som strider mot NIF's bestemmelser
skal behandles av NIF's domsutvalg
eller Idrettskretsens domsutvalg.
Hensikten er at man på denne måten vil
oppnå en mer ensartet behandling.
Saken blir tatt opp på kommende
idrettsting.
For Domsutvalget
Torkel Sauer
formann
Rapport fra landslagskomite for herrer
-LLK-h
Perioden juli/85- des/85
Organisasjon:
LLK-h ble omorganisert i juni/85. Ny
komite:
Landslagsleder: Kåre Nordby
Medlem: Jens Aassved
Etter over ett år uten trener, ble Rune
Sundland ansatt på 112 tid som l. l trener
fra 1/7-85. ·
I samme tidsrom ble NJF's medisinske
utvalg opprettet. Dette skulle være et
medisinsk støtteapparat for landslagene,
og besto av:
Asbjørn Lunde -fysioterapeut
Ørn Terje Foss - lege, og
Pål Herlofsen - lege
Gry Aleksandersen var representant for
styret og LLK-d
Rune · Sundland var representant for
LLK-h.
Økonomi:
Alle aldivitetsmidler for LLK-h ble brukt
opp l. halvår -85. Aktivitetene i 2. halvår
ble derforfinansiert av klubb/krets og utøverene/
lederene selv.
Landslagsstall:
Det ble etablert en <<rekrutterings gruppe>>
på ca. 40 utøvere. Av disse skulle det trekkes
ut en elitegruppe i begynnelsen av
1986. Elitegr. størrelse ville avhenge av
økonomi og kvalitet.
Aktiviteter:
22 - 26/7 Trening, Lund, 15 utøvere
+ l leder/trener
20 - 29/8 Trening, Polen, 2 utøvere
+ l trener
2- 3/11 Nordisk mesterskap H-21,
Island, 6 utøvere + l trener
23- 24/11 Scand.open, Danmark, 3
utøvere + 2 ledere/trenere
+ 5 treningssamlinger i Norge.
Resultater:
Nordisk mesterskap H-21: Sølv- Bjørn
Age Ørmen, Fredrikstad, - 95 kg
Sølv til Norge i lagkampen.
Scand.open: GULL til Frank Evensen,
Sandefjord, ~ 71 kg
Kommentar:
Denne perioden ble av LLK-h betraktet
som en kartlegging- og planleggingsperiode.
Viktige arb.oppgaver var:
- utarbeide planer og målsetting på
_ kort og lang sikt.
etablere en funksjonell l. l administrasjon
samarbeide aktivt med kretsene
bedre kvaliteten på det sportslige
arbeidet
skjerpe kravene til utøverene
bedre økonomi
Perioden jan/86 - sept/86
1986-sesongen var vår første «ordentlige>>
sesong, idet LLK-h nå kunne gjennomføre
egne planer innenfor de økonomiske
rammene gitt i NJF's budsjett.
Organisasjon: uforandret
Landslagsstall:
En elitegruppe på 9 utøvere ble tatt ut.
Denne ble i løpet av perioden redusert til
4 utøvere, pga. strenge kriterier, langvarige
skadeavbreld( o!.
Økonomi:
LLK-h ble tildelt ca. kr 230.000,- (inld .
90.000,- til trener) i 1986. Behovet for
midler fra andre inntektskilder var derfor
stort. NJF inngild( våren -86 en samarbeidsavtale
med Sponsor-Service A/S ,
med hensikt å skaffe NJF sponsorinntekter.
Dette arbeidet har hittil ildæ gitt resultater.
Også i denne perioden ble det uønskede
økonomiske belastninger for
utøvere, ledere, klubber og kretser, for å
oppretthode et minimumsnivå for et forsvarlig
landslagsarbeid.
Kommentarer:
På bakgrunn av erfaringene i de foregående
perioder, konkluderte LLK -h med at
det i første omgang var nødvendig med
følgende tiltale
Bygge opp et kompetent og profesjonelt
støtteapparat.
Bygge opp et funksjonelt system for
talentutvikling/rekruttering.
Bedre økonomi, skaffe nye inntektskilder.
Bygge opp en landslagsstall med <<de
rette utøverene>> - se kriterier.
Toppidrettsrelevant utdanning av
aktuelle utøvere, trenere, ledere og
dommere.
Økt nasjonalt og internasjonalt aktivitetsnivå.
<<Toppidrettsmiljø»
I sept./86 ble LLK -h og LLK -d oppløst, og
en ny modell for landslagsarbeidet ble
iverksatt, for å realisere overnevnte tiltale
Kåre Nordby fortjener STOR tald( og
heder for et enormt frivillig arbeid nedlagt
i de foregående perioder.
For LLK-h
Rune Sundland
Herrelandslaget var i 1986 involvert i følgende
arrangementer:
19 stk. Nasjonale samlinger/lmrs/tester/
forberedelsesleire.
8 stk. Internasjonale treningsleire.
7
11 stk. Internasjonale konkurranser.
Resultater: se egen oversikt.
Rapport fra landslagsarbeidet/NJF fra
okt/86:
Fra og med l. okt 1986, innførte NJF en
prøvemodell for organiseringen av sitt
landslagsarbeid.
En modell med tillitsvalgte ispedd
enkelte ansatte trenere, ble forlatt til fordel
for en hel-profesjonell modell med
lønnede personer innenfor alle ledd i
landslagsarbeidet.
(Se skisse: «organisering landslag»)
Landslagsledelsen har fått full handlefrihet
innenfor gitte økonomiske rammer,
og NJF vil ved budsjettet for 1987 prioritere
toppidrettsrettet arbeid innenfor alle
ledd av organisasjonen.
Dagens landslagsledelse:
Landslagssjef
Rune Sundland er engasjert i denne stillingen.
RS har formell bakgrunn fra forsvaret
og NIH, og har selv vært landslagsutøver
i judo, samt fungert som trener på
alle plan i NJF. Han har også trener- og
utøverbakgrunn fra håndball.
Landslagssjefen er landslagsledelsens
formelle leder, og er direkte underlagt styret/
NJF. Han har ansvaret for NJF's
landslagsdrift, med bl.a. planer, budsjetter,
personellsammensetningen innenfor
de ulike støtteorganer, koordinering av
støttetiltak, samt generell utvikling av
NJF's landslagsarbeide.
Landslagssekretær
Dette er en halvt administrativ, halvt faglig
stilling, hvor NJF har engasjert Hanne
Siri Melsæter. HSM har formell bakgrunn
fra skoleverket og NIH, og har vært aktiv
utøver innenfor håndball, fotball, turn og
dans, og også fungert som klubbtrener i
turn og dans.
Hun blir trukket inn i utdanningen av
utøvere, trenere og ledere på landslagsplan,
samt vil sammen med 1.1 sjef utføre
alt administrativt landslagsarbeide.
Landslagstrener
Rune Sundland.
NJF ønsker ideelt sett at de forskjellige
stillingene innenfor I.l. ledelsen innehas
av ulike personer, både med hensyn til
arbeidskapasitet og ansvarsfordeling. Vi
vil derfor arbeide mot en slik løsning.
I forbindelse med omorganiseringen av
I.l. arb, ble hele damelandslagsstallen
klassifisert som rekrutteringsgruppe, og
stilt overfor de samme ramme-kriterier
som herrestallen. De ble gjennomført en
spørreundersøkelse for å kartlegge situasjonen
blant utøverene. Til nå er det tatt
ut en dame til elitestallen. Dette, sett i
sammenheng med samkjøringen av internasjonale
arrangementer for damer og
herrer, gjør at det ikl{e er engasjert noen
egen dametrener etter Svein Gårdsø, som
hadde avtale med NJF ut 1986.
Organisering landslagsarbeid
Skjema
Medisinsk utvalg
Lege: Ørn Terje Foss
Lege: Pål Herlofsen
Fysioterapeut: Asbjørn Lunde
Alle har bakgrunn fra judomiljø, og
arbeidsforhold som gjør at de har muliga
heter til endel reisevirksomhet.
I tillegg til disse er NJF iferd med å tilknytte
seg ytterligere en fysioterapeut, en
naturmedisiner og en massør.
Oppgaver: - utdanning av utøvere, trenere
og ledere,
Dommere
- behandling, oppfølging og
forebygging av skader,
- med. støtte under landslagets
aktiviteter,
- med.kontroll av !.!.utøvere,
- prosjekter.
Dette er den gruppen dommere som
representerer Norge internasjonalt.
Dommerenes og utøverenes internasjonale
aktiviteter vil samkjøres, og dommerene
vil involveres i utdanningen av utøvere
og trenere, slik at disse til enhver tid
er ajour med gjeldende regler.
Arbeidsfordelingen for de ulike sentrale
støtteorganene blir dermed som følger:
Idrettsfaglig støtte - landslagstrener.
Medisinsk støtte - medisinsk utvalg.
Administrativ støtte - landslagsledelse.
Sosial støtte - landslagsledelsen.
NJF har planer om å opprette egne sentrale
støtteorganer innenfor sosial støttetilpassning
av bo-, arbeids- og utdanningsforhold,
og administrativ støtte - markedsføring/
sponsors. Dette arbeidet utføres
i dag av I.l. adm., som i sponsorarbeidet
har inngått samarbeidsavtale med Sponsor
Service AlS.
Lokalt støtteapparat- rekruttering
I forbindelse med lokal oppfølging av
landslagsutøvere, har NJF opprettet en
områdetrener-ordning.
(Se skisse: <<organisering landslagsledelse
»)
Områdetreneren er l.l.ledelsens forlengede
arm i et spesielt område, uavhengig
av krets grenser o.l. Området avgrenses på
bakgrunn av:
antall landslagsutøvere innenfor
«området>>,
muligheten for funksjonelt treningsog
konkurransesamarbeid mellom
klubbene i området,
tilgangen på kvalifiserte samarbeidsvillige
personer,
Områdetrenerenes hovedoppgaver:
samarbeide med klubb, krets og forbund
om lokale støttetiltak for
!.!.utøvere,
rekruttering til toppidretten,
øke den konkurranserettede aktiviteten
i området,
Områdetreneren iverksetter følgende tiltak,
dersom dette ikke allerede fungerer:
opprettholder områdetall,
avholder områdesamlinger (l
helg/mnd på rundgang i klubbene),
avholder områdemesterskap,
iverksetter en klubbserie, klubb mot
klubb, innenfor området,
lagkonkurranser mot nabokretser/
områder,
avholde landslagssamlinger i området,
i samarbeid med NJF,
organisere reiser til mindre internasjonale
stevner.
Klubbenes egne ressurser er fortsatt det
viktigste i den daglige oppfølgingen av
l.l.utøverene, men områdetreneren sørger
for koordinering av aktiviteter og tiltak
i området, slik at man ved et progressivt
aktivitetstilbud bedrer rekrutteringen
oppover mot toppen, og samtidig gir de
beste utøverene bedre utviklingsmuligheter.
Med.utvalg vil også bruke omr.tren. for
å skaffe seg lokale kontakter i forbindelse
med sitt arbeid.
Følgende områdetrenere engasjeres høsten
1986:
Troms- Anne Julie Klæboe (Lunheim
JK)
Trondheim-Jens Aassved (Tr.heim JKw)
Sandefjord - Svein Gårdsø (Sandefj JK)
Bergen - Hilde Hjertnes (Bergen JK)
I tillegg er det enkelte kretser som allerede
fungerer tilfredstillende bl.a. Oslo,
Buskerud. NJF regner med å engasjere
minst to nye omr.tren. i 1987.
Uttakskriterier og krav til Norges Judoforbunds
landslagsstall
Landslagsstallen består av en damelandslagsstall
- LLD, og en herrelandslagsstall
- LLH.
LLD og LLH omfatter både juniorer
(- 21) og seniorer.
LLD og LLH deles inn i en elitestallgr.
I, og en rekrutteringsgruppe- gr.
Il.
Det totale antall utøvere i landslagsstallen
er avhengig av:
hvor mange utøvere som tilfredstiller
uttakskriterier og krav,
NJF's økonomi.
Fordelingen mellom damer og herrer er
avhengig av:
hvor mange utøvere innenfor hver
kategori som tilfredstiller uttakskriterier
og krav.
Antall utøvere i elitegruppene, og fordelingen
mellom damer og herrer, er avhengig
av;
hvor mange utøvere innenfor hver
kategori som tilfredstiller uttakskriterier
og krav til elitegruppa.
NJF's økonomi.
Uttak til rekrutteringsgruppe:
Uttak til rekrutterings gruppene skjer i
forbindelse med:
NM individuelt damer senior,
NM individuelt herrer senior,
NM individuelt damer junior(- 21),
NM individuelt herrer junior(- 21).
Alle medaljevinnere i disse konkurransene
tilbys plass i landslagsstallens
rekrutteringsgruppe.
Nytt uttak/justering av stallen skjer
ved hvert individuelle NM.
Krav til rekrutteringsgruppene:
delta på NJF's landslagssamlinger for
gr. Il (2-3 pr. år).
oppfølging av de tiltak som NJF iverksetter
for gr Il.
NJF kan invitere spesielle talenter til disse
samlingene. Klubb/krets kan henvende
seg til LL-ledelsen hvis de har spesielle
talenter de ønsker å sende til samlingene.
NJF's økonomi vil avgjøre de økonomiske
betingelsene for slike avtaler.
Vilkår for rekrutteringsgruppene:
NJF innkaller til treningssamling/kurs
for gr Il, og deldær reise (rimeligste
alternativ) og overnatting (NJF's
opplegg).
Kort beskrivelse av NJF's eliteopplegg
for herrer
gressiv utvikling via de ulike konkurransenivåer,
fram til EM, VM og OL.
Alle utøverene skal matches fram mot
minst to hovedkonkurranser hver
sesong. Sesongens målsetting er knyttet
til disse konkuransene.
NJF gir kontinuerlig aktuell informasjon
til gr Il (planer, konkurranser, treningsleire,
resultater o.l.).
Daglig trening:
NJF gir generelle råd og treningsveiledning.
Uttak til elitegruppe:
NJF vil vurdere opptak i elitegruppene 2
ganger i året, i forbindelse med samlingene
for gr. Il. Uttaket skjer i henhold til
følgende kriterier:
Deltagelse i og oppfølging av alle aktiviteter/
tiltak for gr Il.
Langsiktig målsetting (minst 3 år), og
ambisjoner på høyt internasjonalt
nivå.
Deltagelse i internasjonale konkurranser
(du bør ha deltatt i minst 2 konkurranser
pr. år utenfor Norge).
Deltagelse i nasjonale konkurranser
(du bør ha deltatt i minst 5 Norges-cup
stevner, evt. junior stevner, pr. år) .
Deltagelse i internasjonale treningsleire
(minst l pr. år).
Deltagelse i nasjonale treningsleire
(minst l pr. år) .
Resultater fra nasjonale og internasjonale
konkurranser.
Nødvendige treningsmuligheter for
judotrening og ressurstrening (løping,
styrketrening osv.) på hjemstedet.
Trening: Minimum 10 timer pr. uke,
dokumentert med treningsdagbok.
Kontroll av egentrening ved hjelp av
treningsdagbok og tester.
Klubb/krets: godt samarbeid med
.landslagsledelsen, god oppfølging,
seriøst opplegg.
Krav til elitegruppe:
Gjennomsnittlig 15 timer trening pr.
uke. (Periodeavhengig).
Treningen er lagt opp av langslagstrener
i samarbeid med klubbtrener og
utøver, og individuelt tilpasset
utøveren.
Treningen kontrolleres ved hjelp av
treningsdagbok, og enkle tester som
gjennomføres i klubben . Treningsdagbok
sendes landslagstrener en gang pr.
mnd. for registrering og kommentarer.
(Se også <<lokalt støtteapparat»)
Samlinger l kurs:
Elitegruppen samles en helg pr. mnd.
Denne samlingen omfatter både praktisk
trening og teoretisk undervisning.
Hver mnd. tar man opp ett aktuelt
tema innenfor hvert av områdene:
• Judo (teknikk, taktild{, trening).
• Ressurs-trening(kondisjon, muskelstyrke,
osv.).
• Mental trening.
Innenfor hvert tema gis det en oppfølgingsoppgave
fram til neste samling.
Disse månedlige samlingene vil så
langt det er mulig til passes P-88 forum
og andre liknende tilbud til utøvere/
trenere.
(Se også <<lokalt støtteapparat»).
Testing:
Alle fysiske faktorer testes fire ganger
i året.
Disse fire total testene danner utgangspunktet
for eventuelle oppfølgende
tester innenfor spesielle faktorer hos
den enkelte utøver.
Årlig sjekk hos forbundets lege og
fysioterapeut, med nødvendig oppfølging.
Forut for hver av hovedkonkurransene
deltar de aktuelle utøverene i
minst to kvalifiserings-/forberedelseskonkurranser.
Resultatene i disse kvalifiseringskonkurransene,
i forhold til fastsatte
uttakskriterier, vil avgjøre det videre
konkurranseprogrammet for den
enkelte utøver.
Dette innebærer deltagelse i 6-lO internasjonale
konkurranser for hver utøver,
sesongen 1987.
Konkurranseforberedelser:
Før sesongstart deltar elitegruppa på 2
- 3 internasjonale treningsleire (ca.
en uke pr. leir), med resten av europaeliten.
Før hver internasjonale konkurranse,
eller konkurranseperiode, samles elitegruppen
i l uke, ca. 20 dager forut
for konkurransen.
Troppen er også samlet de siste 4 - 7
dagene før konkurransen.
I tillegg til dette har NJF inngått forskjellige
treningsavtaler med andre
nasjoner, som også innebærer kortere
og lengere treningsopphold i utlandet.
Dette utgjør ca. 3 - 4 uker pr. sesong.
Dette innebærer 5 - 7 uker med
internasjonale treningsleire sesongen
1987.
Judo prioriteres som nr. l de nærmeste
3-5 år, arbeid og utdanning tilpasses
judokarrieren.
(Se vedlegg).
Etter alle konkurranser, nasjonale og
internasjonale, blir erfaringer registrert
og systematisert i form av
evaluerings- og registeringsskjemaer
for utøvere, trenere og ledere. For utøverene
blir det lagt spesiell vekt på forhold
omkring konkurranseforbere100
% oppfølging av de planer, prodelsene.
grammer og tiltak som iverksettes.
100 % oppfølging fra klubb/krets. .
Følger skriftlige og muntlige avtale'!
med NJF.
Representasjonsoppgaver/ konkurranser:
Sentralt støtteapparat:
(Se <<Organisering av NJF's landslag»)
Progresjon i konkurranseresultater og Lokalt støtteapparat:
treningsresultater (vurderes i 2 års
perioder).
Alle utøverene matches progressivt
fram mot en langsiktig målsetting
knyttet til EM, VM og OL (medaljer).
Utøverene deltar i stevner hvor deres
målsetting realistisk kan ligge i medaljesjiktet.
(Se beskrivelse av områdetrener ordningen)
Uttakskriterier/krav vil følge en pro-
Internasjonele konkurranseresultat (nov/85 - nov/86).
Nordisk Mesterskap, junior, Reykjavik 2 - 3/11-85
SØLV -95 kg Bjørn Age Ørmen, Fredrikstad
Sølv til NORGE i lagkampen
Nordisk Mesterskap, senior, Reykjavik 2-3/11-85
GULL -66 kg Heidi Andersen, Oslo
GULL -72 kg Anita Koop, Sandefjord
SØLV -52 kg Kristin Øygarden, MJC
BRONSE -48 kg Janicke Olsen, Bergen
SØLV til NORGE i lagkampen
Scandinavian Open, senior, Ålborg 23/11-85
GULL -71 kg Frank Evensen , Sandefjord
Ahlsellcup, senior, Kalmar 1/2-86
BRONSE -48 kg Janicke Olsen, Bergen
BRONSE. Apen kl. Anita Ko.op, Sandefjord
Apent Tysk Mesterskap, senior 8/2-86
BRONSE -61 kg Heidi Andersen, Oslo
Scottish Open, senior, Edinburg 22/2-86
5. plass -71 kg Frank Evensen, Sandefjord
7. plass -65 kg Dag A Espeseth, Bergen
7. plass -86 kg Erik Brunvatne, Vennesla
9. plass -60 kg Rune Nordstrand, Oslo
9. plass -65 kg Stig Traavik, NJJK
11 . plass -71 kg Rune Bergmann, Trondheim
EM, senior, London 15-16/3-86
7. plass -61 kg Heidi Andersen, Oslo
Nordisk Mesterskap, senior, Eskilstuna 29-30/3-86
GULL -71 kg Frank Evensen, Sandefjord
BRONSE -65 kg Dag A Espeseth, Bergen
BRONSE til NORGE i lagkampen
Moirans Internasjonal, junior, Frankrike 30/3-86
GULL -78 kg Johnny Roaldseth, Trondheim
BRONSE -65 kg Stig Traavik, NJJK
BRONSE -71 kg Rune Bergmann, Tronheim
5. plass -71 kg Hans Chr. Jensen, Oslo
British Open, senior, London 12/4-86
7. plass -71 kg Frank Evensen, Sandefjord
Gøteborg Internasjonal, junior 3115-86
SØLV -60 kg Knut Harefallet, Fredrikstad
SØLV Hans Jacob Eliassen, Asker
SØLV -71 kg Hans Chr. Jensen, Oslo
Swedish Open, senior, Lund 27/9-86
5. plass -65 kg Alfredo Chinchilla, NJJK
British Open, senior, London 27/9-86
9. plass -52 kg Kristin Øygarden, MJC
9. plass -66 kg Else Marie Bratt, Trondheim
9
Bregens Internasjonal, junior, Østerrike 27/9-86 Scandinavian Open, senior, Helsinki 29-30/11-86
SØLV -65 kg Stig Traavik, NJJK GULL -66 kg Inger Lise Solheim, MJC
7. plass -71 kg Rune Bergmann, Trondheim
7. plass -78 kg Johnny Roaldseth, Trondheim
5. plass -65 kg Alfredo Chinchilla, NJJK
5. plass -71 kg Frank Evensen, Sandefjord
Resultatnivå
I forbindelse med definering av mål og
resultatopplysninger, deler vi internasjonale
konkurranseresultater inn i ulike
nivå, avhengig av konkurransens kvalitet/
standard.
Nivå 1: Plassering(min. 7. pl.)imindre
internasjonale konkurranser.
Nivå Il: Medalje i mindre int. konk.
Plassering i større int. konk.
Nivå Ill: Medalje i større int. konk. Plassering
i EM, VM, OL.
Nivå IV Medalje i EM, VM, OL.
Målsetting for NJF's elitegruppe:
1987:
- Minst to utøvere på nivå Ill.
- En utøver på nivå IV-junior.
-Resten av elitegruppa på nivå Il.
1988:
- Minst en utøver på nivå IV.
- Minst tre utøvere på nivå Ill.
-Resten av elitegruppa på nivå 11, hvorav
minst tre bør være jr.
1989-90:
- Minst en utøver på nivå IV.
- 10 utøvere på nivå Il eller høyere.
Viktige konkurranser i forbindelse med
målsettingen:
1987: - EM senior (plassering - 7 pl.
eller bedre),
-EM junior (medalje),
-VM senior (plassering),
1988:- EM senior (medalje),
- OL (medalje),
Norges Judoforbunds elitegruppe ·
Stig Traavik .
Klubb: Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb
Født: 19/12-67 - junior
Hjemstedsadresse: Oslo
Vektldasse: -65 kg
Avtjener for tiden verneplikten i idrettstroppen,
Oskars borg festning.
Rune Bergmann
Klubb: Trondheim Judokwai
Født: 2/1-66- siste års junior/senior i -87
Hjemstedsadresse: Trondheim
Vektldasse: -71 kg
Arbeid: Emma Hjort (skaffet av Judoforbundet,
slik at han bor og trener i Oslo).
Johnny Roaldseth
Klubb: Trondheim Judokwai
Født: 27/10-66- siste års junior/senior i
-87
Hjemstedsadresse: Sandefjord
Vektklasse: ~71 kg
Arbeid: Sandefjord El-verk.
Alfredo Chinchilla
Klubb: Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb
Født: 2/3-62 - senior
Hjemstedsadresse: Oslo
Vektklasse: -65 kg
Arbeid: Vit.ass. Botanisk avdeling Universitetet
i Oslo.
Dag Espeseth
Klubb: Bergen Judoldubb
10
7. plass -78 kg Kent Westerby, MJc
RESULTATER FOR VÅREN -87 ER IKKE KOMMET MED
Født: 17/8-65- senior
Hjemstedsadresse: Oslo
Vektklasse: -65 kg
Arbeid: Lagerarbeider.
Knut Harefallet
Klubb: Fredrikstad Judoklubb
Født: 20/1-69 - junior
Hjemstedsadresse: Torp
Vektklasse: -60 kg
Elev ved idrettsgymnas.
Inger Lise Solheim
Klubb: Marienlyst Judoklubb
Født: 9/2-60 - senior
Hjemstedsadresse: Oslo
Vektklasse: -66 kg
Arbeid; Fengselsbetjent.
Rekrutteringgruppe (gr Il):
Damer -junior
Liv Bue - Landøya
Anette Dahlø - Steinkjer
Bodil Døssland - Bergen
Ann Kristin Kolflaath - Landøya
Tale M. Kyllingstad
Sara Jane Lloyd- Kragerø
Sissel Murvold - Trondheim
Helle Piene - MJC
Gunn Berit Ulven - Drammen
Damer - senior
Else Marie Bratt - Trondheim
Liv Bystøl - BSI
Anne Julie Klæboe - Lunheim
Anita Koop - Sandefjord
Eli Reitan Kvilhaug - Trondheim
Gerd Nyjordet - Trondheim
Janicke Olsen - Bergen
Svanhild Storstein - Haugaland
Ingunn Wright - Oslo JK
Kristin Øygarden- MJC
Herrer -juniorer
Ragnar Fredriksen - Lunheim
Eivind Halaas - Budosør
Hans Petter Haraldsen - Larvik
Bård Are Hultengren - Sarpsborg
Helge Høynes - Budosør
Egil Kvåle - Levanger
Dag Inge Opsethmoen - Elverum
Karl Erik Slettebø - MJC
Odd Andre Varhaugvik - Molde
Staal Vinterho - Lunheim
Andre Walgren - Landøya
Per Wynn - Lunheim
Terje Øversveen- Nordre Land
Olav Ase - Ippon
Herrer senior tas ut etter NM-H 14/3-87
Idrettstroppen:
NJF hadde i 1985/86 fem utøvere i Idr.
tr/SVI.
I 1986/87 ble tre utøvere tatt opp i Idr.
tr/SVI. Av disse var det to som ikke møtte
pga skade/studier. En reservekandidat ble
uttatt, men valgte mil. tjeneste i annen
avd.
I tillegg til dette inngild( to judoutøvere
i et prøveprosjekt med en kampidrettsgruppe
på Oscarsborg festning ved
Drøbak.
ÅRSRAPPORT 1985
Hodnes Buda-statistikk/statistikkkomite-
Norges Judoforbund
A. Ajourføringer:
l . Hodnes Ridder, Kommandør og
Storkors Ordner.
2. Norges Mesterskaps Ranking (NR)
herrer 1977 - 1984 nr. 2, skulle
være utdelt under NM ind. herrer
1986. Dette var årsvedtak på tinget
i 1985. Midlene skulle styret få fullmakt
til å ta fra den posten de mente
var mest hensiktsmessig.
Norges Mesterskaps Ranking herrer
1985 - 1992 nr. 3, under
ranking.
Norges Mesterskaps Ranking
damer 1983 - 1990 nr. 2, under
ranking.
3. Norges Dan graderte i Judo 1985.
Klubbens Dan graderinger i Judo
1985.
4. Arstoppen (Å )Judo herrer og damer
1985. (hele kalenderår) .
5. Norges-Cup (NC) Judo damer og
herrer nr. 6, 1983-1984. Da forbundet
ild(e har fulgt opp premieringen
av NC'en, er rankingen blitt
stoppet. De ferdiggrankede listene
som ble sendt forbundet, ble heller
ild(e offentliggjort i Norsk Judo,
eller INFO'er Forbundet har også
forandret kriteriene på NC'en uten
å innformere, eller spørre meg som
gjør alt arbeidet. Norges Cup Judo
damer og herrer nr. 7, 1984-1985
er derfor ild(e forandret eller ranket
ferdig.
6. Norges Mestere og Kongepokal vinnere
1985.
B. UTARBEIDELSER/STATISTIKK
GENERELT:
l. Utarbeidelsene er utsatt inntil
videre, og er bare delvis utført.
2. Statistikk generelt er helt utsatt inntil
videre.
Dette på grunn av at min hovedoppgave
som NR er blitt drenert og stoppet. Selv
etter at det har vært godkjent både styremøte
i 1983 som jeg selv var til stede på,
ild(e har kommet med i referatet. Og at det
på nytt ble godkjent på årstinget 1985, og
heller ildæ kommet riktig med i referatet,
så må en få lov til å reagere. Det må skrives
riktige referater i NJF's styre og ting, og de
må få med seg alle sakene som blir tatt opp
på møtene. Dette må innskjerpes at det
blir gjort i fremtiden.
ÅRSRAPPORT 1986
Hodnes Buda-statistikk/statistikkkomite-
Norges Judoforbund
A. AJOURFØRINGER
l. Hodnes Ordner har fått innvilget
utdeling på årstinget 1987.
2. Norges Mesterskaps Ranking (NR)
herrer 1977 -1984 nr. 2, utdeles på
årstinget 1987. Samtaler og møter
med formannen Lars Hvardal, har
gitt forståelse for min NR og den
l
l
utvikling saken har tatt, angående
vedtaket på årstinget 1985.
Norges Mesterskaps Ranking herrer
1985 - 1992 nr. 3, under
ranking.
Norges Mesterskaps Ranking
damer 1983 - 1990 nr. 2, under
ranking.
3. Norges Dan-graderte i Judo 1986.
Klubbens Dan graderinger i Judo
1986.
4. Arstoppen(Å)Judodamerogherrer
1986. (hele kalenderår).
5. Norges Cup'en er inntil videre ild(e
ranket, før det blir et møte med styret,
angående enighet om hvordan
NC'en er fra høst til vår over to halve
år, men forskjellige stevner og
poeng.
6. Norges Mestere og Kongepokal vinnere
1986.
B. UTARBEIDELSER/STATISTIKK
GENERELT:
l. Utarbeidelser er utsatt inntil videre.
2. Statistikk generelt er utsatt inntil
videre.
Håper at forbundstinget 1987 blir et godt
ting, som gir klarhet og retter opp skjev heter.
De to siste årene ha det vært vanskelig
å få inspirasjon til å arbeide videre med
HBS når man arbeider med saker på frivillig
basis, og deld(er de økonomiske sidene
selv. Da skulle det ildæ være så vanskelig
å støtte opp om de. Den eneste støtten
HBS har fått av NJF, er det økonomiske
med premiene for NR'en.
Rapport til Norges Judoforbunds forbundsting
4. og 5. aprill987
fra Stevnekomiteen
Stevnekomiteen har i perioden 10.3 1985
- 4./5.4 1987 bestått av
Formann: Erik Mølmen,UIIC
Medlemmer: Rita Marit Sletteng Andersen,
Asker Judo Club, Harry
Olsvold, Gjelleråsen IF- ju-.
dogruppa, Elin Johanseht
Stenvik, Hamar Judoldubb.
Vara: Astrid Nordbotten, UlK
Komiten har pr. 14.1. 1987 hatt 9 møter.
Det har vært avholdt stevnelederkurs slik:
20.41985, Blindern: Avlyst p.g.a. avforfå
deltakere
26.10 1985, Blindern: 2 deltakere
14., 15. og 16.3 1986, Karasjok: I forbindelse
med åpent klubbmesterskap for
judoklubbene i Finnmark, 23 deltakere
19. og 20.4 1986, Blindern: I forbindelse
med Blindern Cup Il, 10 deltakere.
Det har også vært avholdt en del stevnefunksjonærkurs.
Bl.a. har det i perioden
blitt avholdt 3 kurs i Haugerud Judasenter,
Oslo. Kursene har vært holdt av NJJK
med bistand av SK. Invitasjon har gått ut
til klubbene i Oslo og distriktene rundt.
Kursene har vært avholdt som drill av
funksjonærer til Vårspretten og Høststevne
for ungdom i Haugerudhallen.
Kombinasjonen har vært vellykket.
SK har videre vært observatør ved en
reld(e regionale og nasjonale stevner i
perioden. SK har utarbeidet rapporter og
tatt notater angående den tekniske gjennomføringen
av stevnene. SK har i perioden
også mottatt en reld(e rapporter som
stevnearrangører selv har sendt inn.
Dette er meget nyttig for SK.
Hovedoppgaven til SK har likevel vært
å fortsette arbeidet med stevnehåndbok.
Det arbeidet vi har gjort så langt kan inndeles
slik:
Forslag til endringer og tillegg i det
nåværende stevnereglementet av 1.1
1983.
Forslag til nye kampskjemaer. Vi har
utarbeidet en standard som vi har utprøvd
på ulike stevner rundt i landet og i forbindelse
med stevnelederkurs. Skjemaet har
fått blandet mottagelse, og vi vil arbeide
videre på bakgrunn av den konstruktive
kritild(en som har kommet. Målet er å få
et konsept som er selvinstruerende og
konsist, og som fører til en mere effektiv
kampavvikling.
Utarbeidelse av standardskjemaer,
bl.a. for innveiing, lagkonkurranse o.a.
SK har tidligere utarbeidet sjelddiste for
stevnegjennomføring, samt diverse
instrukser.
Økonomi
For 1985 vedtok NJF slikt budsjett forSK.
Utgifter, til avholdelse av kurs, konto
2370, kr 10.000,-.
Inntekter, kursavgift, konto 8250, kr
5.000,-.
For 1986 vedtok NJF slikt budsjett for SK
Utgifter, til avholdelse av kurs, konto
2370, kr 10.000,-.
Inntekter, kursavgift, konto 8250, kr
8.500,-.
Virkeligheten ble slik:
SK har verken i 1985 eller 1986 overskredet
utgiftsrammen, men man har heller
ild(e klart å få inn de budsjetterte inntekter.
Pr. 18.8 1986 så SK's situasjon slik ut:
konto 2370, utgifter kr 870, -
konto 8250, inntekter kr 1.310,-
ÅRSRAPPORT T.K. 1985 - 1986
Teknisk Komite har i perioden hatt følgende
sammensetning:
Bjarne Heimdal, Dag Hodne, Misj Guenin,
Svein Gårdsø og Steinar Haukøy
Møtevirksomhet: 1985: 8 møter, 1986: 4
møter.
Forbundsgraderinger: 1985: 2 stk., 1986:
2 stk.
Kretssensorseminar: 1985: l stk., 1986: l
stk.
Katakurser: 1985: 4 stk., 1986: 4 stk.
De viktigste saker til behandling og gjennomføring
i perioden: Videoen Nage No
Kata og Utdanningen av kretssensorer.
Video-produksjonen
Som bl.a. hjelp i standardiseringen av graderinger
og som ett ledd i utdannelsen av
kretssensorer, ble videoen Nage No Kata
produsert i 1985. Produksjonen har blitt
etter forutsetningene og det er hvordan
hovedtreldæne i Nage No Kata og den
generelle graderingsprestasjonen skal
være. Salget av videoen har hittil vært som
forventet, ca. 50 kassetter solgt. Kretsene/
utvalgene har støttet produksjonen
med 1.000,- hver.
Firmaet Tv.2/Nye Novio ble brukt til
opptak, redigering og kopiering, og kan
anbefales for senere oppdrag. Men bør
imidlertid gjøre bruk av en opptaksform,
som gjør det mulig etterhvert å se scenene
som er tatt opp.
Kretssensorseminar
Som ledd i utdannelsen av kretssensorer,
ble det i 1985 avholdt l seminar. Dette var
del 2 og avsluttende. 5 fikk status som
kretssensorer. Se vedlegg.- _
Nytt seminar var planlagt til våren 86,
men måtte avlyses på grunn av for dårlig
oppslutning. Det ble i stedet lagt til høsten
86, hvor vi hadde 8 kretssensorkandidater
med. Se vedlegg. l fild( kretssensor-status
etter seminaret som må betegnes som vellyldæt.
Hvis ønskelig stiller nåværende T.k. seg
disponible for gjennomføringen av del 2
våren 87.
Hvis alt går etter planen vil det pr. mai
1987 være 13 kretssensorer som er ferdig
utdannet. De resterende kretssensorkandidater
bør komme igang med utdannelse
så raskt som mulig, hvis det finnes kom p etan
se i kretsen.
Graderinger
Det ble i 1985 gradert l til5. Dan, l til4.
Dan, l til3. Dan, 11 til l. Dan. Tilsammen
14, se vedlegg.
Det ble i 1986 gradert 2 til2. Dan, 21 til l.
Dan. Tilsammen 23, se vedlegg.
Den generelle standarden på Dan graderinger
er blitt høyere etter hvert, selv om
vi i 1985 hadde katastrofalt mange stryk.
Stryk som for det meste kommer av misforståelser
i presentasjonen av graderingene.
Det går sent å nå ut til alle med hvordan
vi vil ha det, så her blir kretssensorene
det viktigste hjelpemidlet. Standarden på
graderinger til Dan grader, kan ennå økes
betraktelig.
Katakurser
Det har vært et stort behov av katakurser
både i 85 og 86. T.K. har bare i liten graq
kunne etterkomme ønsker om å holde
kurs.
Vi har nå utarbeidet en liste over
aktuelle katakursinstuktører, og håper
etterhvert og kunne tilfredstille behovene
for katakurser.
"-Graderingsreglement
Det er gjort følgende endringer i graderingsreglementet:
Poengskalaen s. 17
Forbundsstyremedlem
Landslagsleder
Trener 80 - 120 t
Trener 120-
Kretssensor
25 til
15 til
30
40
30
45
25
Rapport fra TK-seminar den 3. og 4.
april1985
Sted: Haugerud Judosenter
Tilstede fra TK:
Bjarne Heimdal, Svein Gårdsø, Misj Guenin,
Dag Hodne, Steinar Haukøy.
Tilstede fra kretsene:
Rosie Evans, Troms Judoutvalg, Klaus
Solheim, Hedmark Judoutvalg, Jan Weiseth,
Rogaland Judoutvalg, Axel Hopstock,
Telemark Judoutvalg, Svein
Gårdsø, Vestfold Judoutvalg
Tidsskjema:
fredag 18.00- 22.00 graderinger
lørdag 09.30- 10.00 diskusjon
graderinger
10.00- 12.00 graderinger
12.00- 14.00 video
På fredag kveld var det 5 kandidater som
prøvde seg til en teknisk l. dan. En av de
11
l
tok først og fremst en plasseringsgradering,
da hans l. kyu og l . dan fra Tyskland
ikke er godkjent fra noe forbund.
Deltakerne på seminaret fikk utdelt et
skjema til bedømmelse av kandidatene.
Deres oppgave oppgave var å bedømme de
graderingene som ble foretatt av TK -
skrive ned resultatet med begrunnelse. De
fikk ikke høre resultatet TK kom fram til.
Neste dag ble graderingene diskutert.
Det sørgerlige skjedde at alle fem strøk
til l. dan, og TK kan ildce huske at noe lignende
har hendt før. Vedkommende som
tok en plasseringsgradering, ble plassert
til l. kyu.
Et gjennomgående treldc blant alle kandidater
var full forvirring over hva som forlanges
til l. dan. Hensikten med kata var
nærmest misforstått av alle: Samtlige tilstedeværende
ble enig om at en instruksjonsfilm
nå var på sin plass- det hersker
et skrikende behov etter noe retningsgivende.
Lørdag begynte med en gjennomgang
av graderingene. TK hadde samlet inn
skjemaene og i tillegg tok seminardeltakerne
for seg en kandidat etter den andre
muntlig- med begrunnelse av resultatet.
Forumet viste stor enighet og påfallende
lik bedømmelse og begrunnelse. Det var
ingen grunn til dypere debatt og man gild<
videre til de gjenstående graderingene.
Det dreide seg om en telmisk og to kamptelmiske
l. dan. Kandidatene sto og igjen
diskuterte vi resultatet.
Neste punkt på programmet var videoen.
De første kopiene ble hentet dagen
før- så alie var spent på resultatet. Noen
av tilskuerne fildc også adgang til å se videoen
- TK anså det som viktig, da til-
NORGESMESTERE I JUDO 1985
skuerne stort sett var de kandidater som
hadde strøket dagen før.
Det oppstod en vid diskusjon om prinsipper
i kataen, at videoen først og fremst
er en veiledende versjon, hvordan kataen
kan utføres på, hva som er viktig og hva
som er uvesentlige detaljer. Det samme
ble tema for diskusjon av den generelle
delen. Videoen ble godtatt av alle tilstedeværende
og noen kretser og noen utøvere
ga uttrykk for at det er en skrikende nødvendighet
endelig å ha muligheten til å få
tak i en slik instruksjonsfilm i utkanten.
Bare graderingene dagen før, var bevis
nok på at Judo-Norge trenger informasjon.
Til slutt redegjorde TK om salg av kassetten,
og den videre ordning og oppfølging
av landets første kretssensorer. Når
krets sensorene foretar graderinger, må de
ha med en bisitter godkjent av TK. De
første gangene kommer TK til å sende en
representant for å kunne følge opp utviklingen.
Kretssensoren plikter å avvikle
faste graderinger l - 2 ganger året og ta
seg av graderingsberettigede i klubbene.
Referat fra TK-seminar 15.11 - 16.11
1986
Sted:
Oslo (NJJK's lokaler på Haugerud)
Tilstede;
Bjarne Heimdal
Dag Hodne
Misj Guenin
Steinar Haukøy
Per Nordland
Roald Nerli
Teknisk Komite
Teknisk Komite
Teknisk Komite
Teknisk Komite
Finnmark judoutvalg
Romerike judoutvalg
JUNIOR DAMER:
- 44 kg Liv Bue
Aase Bergmann
Liv Karin Thomasrud
Charles Razafindrazaha
Per-Arne Grime
Thor Kirkesæther
Kjell Arne Kristiansen
Ildce møtt:
Wim van der
Hejiden
Hordaland
judokrets
Østfold judokrets
Møre og Romsdal
judo krets
Oslo ji..tdokrets
Buskerud judokrets
Nordland judokrets
Romerike judoutvalg
Vi begynte lørdagen med en gjennomgang
av TK-videoen, med særlig vekt på
kata'en, men også på hvordan de generelle
teknildcene, samt kombinas joner/motkast
kan utføres. Det er viktig å huske på at det
er ildce bare en lovlig måte å utføre kataen
på. De generelle teknildcene bør tas ut i fra
realistiske situasjoner. Man må kunne
vise forståelse for judo. Med motkast og
kombinasjoner må første angrep være
ordentlig- særlig ved kombinasjoner der
det første angrepet er viktigst.
Etter at TIC-videoen var vist og diskutert,
hadde Kjell Arne Kristiansen en
gjennomgang av en video der han presenterte
en del tanker og ideer han hadde i forbindelse
med opplæring uten gi av nybegynnere.
Dette hørte ildce med til
seminaret, men han ville gjerne benytte
anledningen til å få høre noen reaksjoner.
Bare positive kommentarer.
Ettermiddagen fortsatte med mere diskusjoner
rundt pensum til l. DAN.
Landøya J
- 48 kg Jannicke Olsen
SENIOR HERRER:
- 60 kg Giert Clausen
- 65 kg Alfredo Jose Chinchilla
-71 kg PerM. Haakonsen
- 78 kg Fridtjof Thoen
- 86 kg Petter Mikalsen
Marienlyst JC
NJJK/Oslo
Marienlyst JC
Marienlyst JC
NTHIJG!
Trondheim
- 52 kg Marianne B. Larsen
- 56 kg Anne Eklund
- 61 kg Ingunn Wright
- 66 kg Else Marie Bratt
+ 66 kg Svanhild Storstein
VETERAN HERRER (DAMER):
Bergen JK
Stavanger JK
Stavanger JK
Oslo JK
Trondheim JKwai
Haugaland JK
-95 kg ikke
+ 95 kg ildce
Apen ldasse Kay Otto Nilssen
Kongepokalen Kay Otto Nilssen
JUNIOR HERRER:
- 56 kg Kjell Arve Schevik
Hansen
- 60 kg Rune Nordstrand
- 65 kg Dag Andre Espeseth
- 71 kg Rune Bergmann
- 78 kg Johnny Roaldseth
- 86 kg Steffen Krog Pedersen
+ 86 kg Bjørn Aage Ørmen
SENIOR DAMER:
- 48 kg Kristin Øygarden
-52 kg Vigdis Nesse
- 56 kg Gerd Nyjordet
- 61 kg Heidi Andersen
- 66 kg Else Marie Bratt
- 72 kg Anita Frog
+ 72 kg ildce
Apen klasse Heidi Andersen
Miniatyr- (Kongepokalen)
Kristin Øygarden
12
VenneslaJK
Vennesla JK
Oslo JK
Oslo JK
BergenJK
Trondheim JKwai
Trondheim JKwai
BergenJK
Fredrikstad JK
Marienlyst JC
BergenJK
Trondheim JKwai
Oslo JK
Trondheim JKwai
Oslo JK
Oslo JK
Marienlyst JC
- 70 kg Terje Gunnerud SIL- JG/Ski
- 80 kg Terje Gran Sofiemyr JKwai
+ 80 kg Svein Gårdsø Sandefjord JK
Apen klasse Svein Gårdsø Sandefjord JK
LAG:
senior herrer Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb l. Lag/Oslo
junior herrer Oslo Judo Klubb
senior damer Trondheim Judo Kwai
junior damer Landøya Judo (Oslo)
Ajourført ut 1985 av Dag Hodne.
NORGESMESTERE I JUDO 1986
SENIOR HERRER:
- 60 kg Giert Clausen
- 65 kg Alfredo J. Chinchilla
- 71 kg Frank Evensen
- 78 kg FridtjofThoen
- 86 kg Frans Hellern
-95 kg ildce
+ 95 kg ildce
Apen klasse Fridtjof Thoen
Kongepokalen Fridtjof Thoen
Marienlyst JC
NJJK/Oslo
Sandefjord JK
Marienlyst JC
lppon JK
Marienlyst JC
Marienlyst JC
JUNIOR HERRER:
- 56 kg Olav Ase
- 60 kg Knut Harefallet
- 65 kg Stig Traavik
- 71 kg Rune Bergmann
- 78 kg Johnny Roaldseth
- 86 kg Eivind Halaas
+ 86 kg ildce
SENIOR DAMER:
- 48 kg Jannicke Olsen
- 52 kg Kristin Øygarden
- 56 kg Gerd Nyjordet
- 61 kg Anne Julie Klæboe
-66 kg ildce
- 72 kg Liv Bystøl
+ 72 kg ildce
Apen klasse Inger Lise
Solheim
Kongepokalen ildce
Ippon JK
Fredrikstad JK
NJJK/Oslo
Trondheim JKwai
Trondheim JKwai
Budosør/Kristiansand
Bergen JK
Marienlyst JC
Trondheim JKwai
Lunheim/Tromsø
BSI-JG/Bergen
Marienlyst JC
NORGES DAN GRADERTE I JUDO 1985 nr. 24
Nr. l- 228 Henrik Oørgen)
Lundh
« 2 - 229 Kristin Øygarden
« 3 - 230 Hanne Pedersen
« 4- 231 Arnfinn Eidet
« 5 - 232 Rune Nordstrand
« 6 - 233 Kjell Arve Schevig
(( 7-234
(( 8-235
(( 9-236
Hansen
Per Andre Kulbraaten
Terje Gunnerud
Sigrid Skjelstad
Gabrielsen
« 10 - 237 Cato Paulsen
<< 11- 238 Pål-Iver Ødegaard
<< 12 - 239 Per Arne Grime
« 13 - 240 Hilde Haug
« 14- 241 Johnny Roaldseth
l gradert 5. Dan
l gradert 4. Dan
l gradert 3. Dan
11 gradert l. Dan
5. Dan
l. Dan
l. Dan
l. Dan
l. Dan
9.
28.
28.
4.
4.
3.1985 H
3.1985 K/T
3.1985 K/T
5.1985 T
5.1985 K/T
l. Dan 4. 5.1985 K/T
l. Dan 4. 5.1985 K/T
4. Dan 31. 5.1985 T
l. Dan
l. Dan
l. Dan
3. Dan
l. Dan
l. Dan
21. 6.1985 T
21. 6.1985 T
21. 6.1985 T
29.11.1985 T
12.12.1985 T
14.12.1985 K/T
241 graderinger tilsammen fra 1928 till985.
l
1-5. Dan, 5-4. Dan, 10-3. Dan, 33-2. Dan og 120-1. Dan.
169 Dan graderte i landet.
14 graderte i 1985.
Ajourført ut 1985 av Dag Hodne. .
NORGES DAN GRADERTE I JUDO ' i986 nr. 25
Nr. l- 242 Ragnar Fredriksen l. Dan 21. 3.1985 T
« 2- 243 Maria Thørring l. Dan 21. 3.1986 T
« 3- 244 Anne-Grethe Hermansen l. Dan 21. 3.1986 T
JUNIOR DAMER:
- 44kg ikke
- 48 kg Jannicke Olsen Bergen JK
- 52 kg Siw Øverland Vennesla JK
- 56 kg Gunn Berit Ulven Drammen JC
- 61 kg Heidi Toreli Lyngstad JK
- 66 kg Else Marie Bratt • Trondheim JKwai
+ 66 kg Svanhild Storstein Haugaland JK
VETERAN HERRER (DAMER):
-70 kg ildce
-80 kg ildce
+ 80 kg ikke
Apen ldasse ildce
LAG:
~en!or herrer Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb's l. Iag/Oslo
jumor herrer Trondheim Judo Kwai
senior damer Marienlyst Judo Club/Oslo
junior damer Trondheim Judo Kwai
Ajourført ut 1986 av Dag Hodne.
NJJK/Oslo
MJC/Oslo
UIK-JG/Oslo
VJKNennesla
OJK/Oslo
TJK/Trondheim
SJK/Sofiemyr
SIL-JG/Ski
TJK/Tromsø
BJK/Bjerkvik
BJK/Bjerkvik
OJK/Oslo
UIK-JG/Oslo
TJK/Trondheim
ÅRSRAPPORT TRIM - komite.
I det siste året har TRIM-kom. bestått av:
Rosie Evans, leder
Sigrid Gabrielsen, (leder fram til
juni 1986)
Anne-Grethe Hermansen
Reynir Grimsson (vara)
TRIM-kom. har utarbeidet to hefter:
Øvningsutvalg for judo og TRIM-leder
judo. Heftene har vært sendt til høring til
BUK, NJF, UDK. Eventuelle kommentarer
er innarbeidet i heftene.
Det er planlagt et PR-fremstøt lilce etter
påskeferie 1987 da en del klubber bør ha
folk som er kvalifisert til de forskjellige
utmerkelser. PR-fremstøt vil bestå av en
paldce til hver krets som inneholder:
- registreringsskjema for utmerkelsene,
- en av hver utmerkelse (stevne ka ta
TRI~ medaljene, ferdighetsdiplom),'
oversikt over rutiner for utmerkelsene,
- en kopi av TRIM leder hefte ·
- en kopi av øvningsutvalg for' judo.
Vi gjør oppmerksom på at TRIM-leder
heft~ inneholder også et forslag til hvordan
JUdo valgfag kan gjennomføres.
« 4-245 Øystein Johansen l. Dan 25. 4.1986 K/T
LJK/Lunheim-.
TJK/Tromsø
TSL-JG/Tromsø
OJK/Oslo
IJK/Bærum
SSK-JG/Spjærøy
FJK/Fredrikstad
OJK/Oslo
OJK/Oslo
TJK/Trondheim
TJK/Trondheim
TJK/Trondheim
TJK/Trondheim
JJK!Jesheim
JJK!Jesheim
LIL-JG/Lillesand
OJK/Oslo
LJK/Lunheim
FJK/Fredrikstad
FJK/Fredrikstad
IJK/Bærum
IJIC/Bærum
OJK/Oslo
TRIM kom. har et samarbeidsprosjekt
?ående med Tromsø Lærerhøyskoles IL
JUdogruppa som går ut på å utdanne blivende
lærere som TRIM-leder i judo som
en del av deres judotrening. Det er stor
interesse blant studentene for dette og vi
venter resultatene om to år med stor
spenning.
« 5- 246 Håvard Moe l. Dan 25. 4.1986 K/T
« 6- 247 Sigmund Puzicha l. Dan 26. 4.1986 T
« 7- 248 Morten Langvik l. Dan 26. 4.1986 T
« 8- 249 Ivar Bergen l. Dan 26. 4.1986 K/T
« 9- 250 Hans Christian Jensen l. Dan 20. 5.1986 K/T
« lO- 251 Pål Johnsen l. Dan 8. 6.1986 T
« 11- 252 Lars G. Johnsen l. Dan 8. 6.1985 T
« 12- 253 Jan-Ove Rein l. Dan 8. 6.1986 T
« 13- 254 Else-Marie Bratt l. Dan 8. 6.1986 T
« 14- 255 Roald Nerli 2. Dan 18. 6.1986 T
« 15- 256 Bjørn Inge Bakken l. Dan 18. 6.1986 T
« 16- 257 Ottar Barsnes l. Dan 19. 6.1986 K/T
« 17-258 Frode Hagen l. Dan 20. 6.1986 T
« 18- 259 Rolf Wynn l. Dan 28. 6.1986 K/T
<< 19- 260 Jos E.G. Appelman 2. Dan 16.11.1986 T
« 20- 261 Knut Harefallet l. Dan 16.11.1986 K/T
« 21- 262 Erik Otto Jacobsen l. Dan 16.11.1986 AlT
« 22- 263 ··Per Johnsen l. Dan 16.11.1986 AlT
« 23- 264 Ingunn Wright l. Dan 7.12.1986 K/T
2 gradert 2. Dan
21 gradert l. Dan
264 graderinger tilsammen fra 1928 till986.
1-5. Dan, 5-4. Dan, 10-3. Dan, 35-2. Dan og 141-1. Dan.
190 Dan graderte i landet.
23 graderte i 1986.
Ajourført ut 1986 av Dag Hodne.
Videre er TRIM kom. interessert i å
komme i kontakt med klubber/kretser
som kunne tenke seg å avholde TRIMleder
kurs.
Det var opprinnelig tenkt at TRIM kom.
skulle bli helt ferdig med sitt arbeid i 1986
men uklare retningslinjer har ført mede~
viss tidsspill.
ÅRSRAPPORT PERIODEN
1985-1986
UlK har i perioden hatt få formelle møter
de fleste oppgaver er blitt diskutert nå;
UlK har vært samlet på seminar og ved
telefonen. Vår arbeidsmåte har vært minst
mulig papirarbeid, mest mulig handling.
De mest omfattende tiltale UlK har planlagt
og gjennomført er:
13
l) TRENERSEMINAR 22.-24. november
1985. (60 deltagere)
Instruktører: Ulrich Klocke, Tyskland
og Vigdis Nesse.
Foredrag: Kosthold/vektregulering
v/ernæringsfysiolog Kari Tove Elvebakken.
- Idrettskader v/fysioterapeut Jan O.
Nielsen.
2) TRENERSEMINAR 12.-14. desember
1986. (30 deltagere)
Instruktør: Wolfgang Biedron, Sverige,
Rune Sundland LLK.
Foredrag: Trening av barn og unge
v/Biedron.
Landslagsaktivitet/treningsplanlegging
v/Sundland.
Anatomiske/fysiologiske forskjeller
hos kvinner/menn v/Hilde
Hjertnes, UlK.
3) NORDISK TRENERKONFERANSE:
UlK har deltatt på Nordisk trenerkonferanse
i Sverige 22.-23. august -85.
Foredrag v/Kaare Nordby, LLK-H og
Hilde Hjertnes, UlK.
Finland 23.-24. august -86.
Foredrag v/Christopher Giertsen, UlK
og Hilde Hjertnes, UlK.
ÅRSRAPPORT UlK
For å kunne forbedre eksisterende kurser
i trener-l modellen, er det nødvendig å tilegne
seg detaljert kunnskap om svakheter
og styrker ved de enkelte kurs. Derfor har
UlK undervist ved følgende kurs:
Vestfold Judo krets:
Basisfagkurs 25.-27. okober -85
Eksamenskurs 21.-23. februar -86.
Hordaland Judo krets:
Basisfagkurs: 4.-6. mai -86.
Finnmark Judo krets:
Metodikk-kurs 14.-16. november -86.
Blant de mindre sakene UlK har arbeidet
med, er blant annet;
- registrering av aktive trenere,
- registrering av kursinstruktører til
trener-l modellen,
UlK har søkt NIF om midler til <<prosjekt
kvinnelige instruktører». Søknaden
ble innvilget og UlK mottok kr.
30.000, -. Beløpet ble:. brukt til reisestøtte
for kvinnelige instruktører på de
to trenerseminarene UlK arrangerte.
UlK var med i forberedelse til Hordaland
Judokrets seminar for kvinnelige
judoutøvere. UlK var behjelpelig med
sølmad om midler fra NIF og HJK mottok
kr. 15.000, -. UlK holdt foredrag
AKTIVITET
Arrangementene fordelte seg
slik: 1985
ved dette seminaret om kosthold/vektregulering.
Utdannelse og Instruksjonskomiteen
Hilde M. Hjertnes
formann
LOV FOR NORGES JUDOFORBUND
MED ENDRINGER VEDTATT PÅ
NORGES JUDOFORBUND's 18.
ORDINÆRE TING
9.-10. mars 1985
Alminnelige bestemmelser:
§l
N.J.F. er stiftet 29. juni 1967.
Forbundet er en sammenslutning av de
lag eller grupper av lag innenfor Norges
Idrettsforbund som driver med judo.
N .J. F. er landets høyestefaglige myndighet
innen judo.
N.J.F. er tilsluttet Norges Idrettsforbund,
Den Europeiske Judo Union og Det
Internasjonale Judoforbund og undergitt
de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser
for disse.
Samarbeid med profesjonelle idrettsorganisasjoner/
utøvere må være godkjent
av og er underlagt kontroll av N.J.F.
Formål:
§2
N.J.F.'s formål er å lede idretten judo og
arbeide for dens utbredelse og utvikling,
og ivareta dens interesser og anseelse, og
representere idretten internasjonalt.
Medlemmer:
§ 3
Ethvert lag eller gruppe av lag opptatt i
Norges Idrettsforbund, som driver med
judo kan opptas som medlem av N.J.F.
Søknad om medlemsskap sendes forbundsstyret
gjennom idrettskretsen/
utvalget der sådan er opprettet.
Ethvert lag eller gruppe av lag får representasjonsrett
på krets- og forbundsting
når det har vært medlem av N.I.F. i ett år
og de pålagte forpliktelser er oppfylt.
Utmelding skal skje skriftlig til N.J.F.' s
styre.
Lag eller gruppe av lag som er tilsluttet
forbundet plikter å rette seg etter forbundets
og NIF's lover, vedtak og bestemmelser.
For behandling av straffesaker gjelder
NIF's «Felles straffe bestemmelser om forgåelsen>.
§4
Innen 15. januar hvert år sender lag eller
grupper lag og judokretser/utvalg rapport
til forbundsstyret på fastsatt skjema.
1986
NM-herrer ind.
NM-herrer lag
NM-damer ind.
NM-damer lag
NM-jr. herrer ind.
NM-jr. herrer lag
NM-jr. damer ind.
NM-jr. damer lag
Landsstevne, piker
Landsstevne, gutter
LANDSFINALE LAG P/G
Veteran-NM
Ippon JK
Trondheim JK
Asker JK
Trondheim JK
Akser JK
ÅlesundJK
Asker JK
ÅlesundJK
UIKJK
Krokstad JK
Stavanger JK
Sandefjord JK
- BergenJK
-DrammenJK
- Sandefjord JK
-DrammenJK
- AskerJK
- AskerJK
- AskerJK
- AskerJK
- Fredrikstad JK
-NJJK
- MoldeJK
- lppon JK (Avlyst)
14
§ 5
Norges Judoforbund's høyeste myndighet
er Forbundstinget som avholdes hvert
annet år innen l. mai.
På Forbundstinget møter med stemmerett:
a) Forbundsstyret
b) l representant fra hver særkrets/
særutvalg
c) Representant/er fra lagene etter følgende
skala:
Medlemstall til og med 50 - l representant.
Medlemstall fra 51 til og med 150- 2
representanter.
Medlemstall over 150 - 3 representanter.
En representant må være medlem av
det lag eller den organisasjon hun/han
representerer.
Særkretsene/utvalgenes og lagenes
representanter må være valgt på vedkommende
organisasjonsledd's årsmøte
eller medlemsmøte. Ingen representant
kan avgi mer enn l stemme.
Uten stemmerett, men med tale-og forslagsrett
møter:
a) Kontrollkomiteens medlemmer.
b) Styrets varamenn.
c) Forbundets konsulenter.
d) Formann i lovbestemte eller tingvalgte
utvalg.
Ved formannens forfall møter nestformannen.
Er også han hindret fra å
møte, kari utvalget velge et annet
medlem.
Representanten må forøvrig oppfylle
betingelsene i NIF's lov § 7.
§6
Forbundstinget innkalles av forbundsstyret
med minst 12 uker varsel.
Forslag som ønskes behandlet skal være
styret i hende senest 8 uker før tinget.
Fullstendig sakliste skal sendes ut av
styret senest 3 uker før tinget holdes. Ved
tinget nyttes reiseforsikring (ildæ diett).
Forbundstinget skal:
§ 7
l) Godkjenne de fremmøtte representanters
fullmakter
2) Godkjenne sakliste og forretningsorden.
3) Velge dirigenter, sekretærer samt to
representanter til å undertegne protokollen.
4) Behandle årsberetninger.
5) Behandle reviderte regnskaper.
6) Bestemme sted og arrangør for neste
to års hovedarrangementer.
7) Behandle innkommende forslag og
saker.
8) Tilsette statsautorisert/registrert
revisor og fastsette godtgjørelsen.
9) Fastsette kontingenten.
10) Vedta budsjett for inneværende og
det kommende året.
11) Velge følgende tillitsmenn :
a) Forbundsstyret bestående av: formann,
viseformann, sekretær og
4 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter
for 2 år.
b) Kontrollkomite på to medlemmer
med to varamenn.
c) Domsutvalg, bestående av formann,
viseformann og ett medlem
samt to varamenn.
d) Appellutvalg, bestående av formann,
viseformann og tre medlemmer
samt to varamenn.
e) Representant til Idrettstinget med
varamann.
f) Representant til Norges Olympiske
komite med varamenn.
g) Valgkomite for neste Ting, bestående
av formann, viseformann og
l (3) medlemmer.
12) Bestemme sted for neste forbundsting.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger
mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler
teller ild{e og regnes som ildæ
avgitt.
Formannen, viseformannen og varamenn
i forbundsstyret, formann og viseformann
i utvalgene m.m. velges
enkeltvis.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat
ild{e oppnår flertall (dvs. mer enn
halvparten av de avgitte stemmer), foretas
bundet omvalg mellom de to kandidater
som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalget stemmelikhet, avgjøres valget
ved loddtrelming.
Når flere skal velges ved en avstemming,
må alle, for å ansees valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer.
Hvis ild{e tilstreld{elig antall kandidater
har oppnådd dette i første omgang, ansees
de valgt som har fått mer enn halvparten
av stemmene.
Det foretas så bundet omvalg mellom de
øvrige kandidater, og etter denne avstemming
anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrelming.
Forbundstinget er beslutningsdyktig
med det antall representanter som møter.
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall,
(dvs. mer enn halvparten av de
avgitte), når ikke annet er bestemt i loven.
Ekstraordinært forbundsting:
§8
Ekstraordinært Ting holdes:
l) Etter vedtak av ordinært forbundsting.
2) Etter vedtak av forbundsstyret.
3) Etter krav fra minst en tredjedel av de
tilsluttede lag/grupper av lag.
Det kunngjøres på samme måte som
ordinært forbundsting og kalles inn med
minst to ukers varsel.
Ekstraordinært Ting kan kun behandle
de saker som er angitt i innkallelsen.
Forøvrig gjelder regler som ved ordinært
Ting.
Styret: § 9
Styret har forbundets høyeste myndighet
mellom forbundstingene.
Styret skal:
l) Iverksette forbundstingets- og overordnede
idrettsmyndigheters vedtak
og bestemmelser:
2) Forestå forbundets daglige ledelse,
representere dette utad og utøve den
faglige myndighet.
3) Oppnevne medlemmer av utvalg og
komiteer etter oppdrag fra Tinget
eller som styret finner påkrevet, samt
utarbeide instruks og retningslinjer
for disse.
4) Etter evne søke å løse forbundets
oppgaver, jfr. § 2.
5) Godkjenne internasjonale judoarrangementer
i Norge.
§ 10
Styret holder møte når formannen
bestemmer. Styremøte skal dessuten holdes
når et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall
av styrets medlemmer er tilstede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av
de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør
formannens stemme utslaget. Over styrets
møter føres protokoller.
§11
Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer av Norges Judoforbund
kan, etter enstemmig innstilling fra styret,
utnevnes av forbundstinget med 4/5
flertall.
Honorær gradering:
Honorær gradering kan etter enstemmig
innstilling fra styret fremlegges forbundstinget
til godkjenning.
Vedtaket gjøres med alminnelig flertall.
Aktives representasjon:
§ 12
Kretser/ldubber/utøvere kan ild{e drive
organisert idrettslig samkvem med judoklubber
i inn/utland som ikke er tilsluttet
Norges Judoforbund, Den Europeiske
Judounion eller Det Internasjonale Judoforbundet.
§ 12.2
Overgangsbestemmelser
En utøver kan skifte klubb. Overgangstiden
er en -l-måned hvor utøveren ikke
kan delta i konkurranser. Overgangsbestemmelsene
gjelder kun utøvere over
17 år.
Dispensasjon fra overgangstiden gis
ildæ.
Melding om overgang skal gis til forbundskontoret
på forbundets fastsatte
skjema, hvor den blir registert og bekreftet
tilbake. Alle overganger registreres uten
avgift. Overgangen skal offentliggjøres i
INFO/NJ.
§ 12.3
Deltakelse i Norges Mesterskap:
For å kunne delta i norske mesterskap må
utøveren være norsk statsborger eller ha
fast bopel i Norge i minimum tre- 3-år.
Amatørbestemmelser:
§13
Ethvert enkeltmedlem og lag tilsluttet
N.J.F. må til enhver tid følge forbundets
amatørbestemmelser.
Oppløsning:
§ 14
Forslag om oppløsning av forbundet må
først behandles på ordinært forbundsting.
Blir oppløsningen vedtatt med minst %
flertall bestemmer dette Tinget disponeringen
av forbundets midler.
Midlene må bare brukes til idrettslig formål
og bruken godkjennes av Idrettstinget.
Lovendring:
§ 15
Endring av denne lov kan bare foretas på
ordinært eller ekstraordinært forbundsting.
Til gyldig vedtak kreves 2/J flertall av de
avgitte stemmer.
Lovendring må godkjennes av Idrettstinget.
Be om vår katalog i farger. Vi gir gjerne tilbud og forslag.
l•rntlukt;mcrking a-s
. Sannergt. 25 - 0557 Oslo 5 - Tlf.: (02) 37 47 æ
o o
15
/11 SPORT ~
Norges ledende budusportleverandør
de siste 17 år.
Bruk vår direkte ORDRETELEFON
02/71 31 25 etter 26. mars 06/81 31 25,
enten det gjelder bestilling av varer eller
vår gratis budokatalog.
Heiden Sport, Voldgata 21,
2000 Lillestrøm.
Telefon 02/71 31 25 etter 26. mars
06/81 31 25 ..
Gerd von Kriichten
Fabr.-lmp.-Ekp.
Christinastr. 11
NL-5981 BS Panningen
Tel.: 0031-47603082,
0031-47603915, 0031--47601191
Polypress Judomatter!
Vinyl belagt, i rødt og grønt. Hjørnene
sveiset, undersiden Anti-slipt.
Mattestørrelser etter ønske,
Vinyl - Velour - Bomull matter.
Eget verksted til innretning av Dojo'r.
Brukte matter tas i bytte.
Vi sender Dem gjerne våre mønster og
prisliste.
Jos Appelman
Kirkebakken 6
1750 Halden
Tlf.: (031) 87 542