Norsk judo, nr. 1 – 1984

  • Version
  • Download 894
  • File Size 11.12 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1. januar 1984
  • Last Updated 12. april 2017

Norsk judo, nr. 1 - 1984

NORSK JUDO
Nr. 1-1984
Rune Nenaal, Romerike JK, kaster Hugo Aurdal, NJJK. Legg merke til Runes elegante fotføring.
(Fotos: Odd Steinar TøUefsen.)
LØSSALG KR. 15,-
Ru can or - Matsuru
Judodraktenes

MESTERMERKE
med abonnement på
EM, VM og OL-medaljer.
Også den eneste som er
anbefalt av Norges Judo
Forbund og i bruk ved landslagets
representasjonsoppgaver
Rucanor Matsuru Tatamis
Den berømte judomatte,
foretrukket til så mange store
mesterskap, f.eks. i det siste
VM herrer '81 i Nederland,
og i EM damer '82 i Oslo,
feirer nå sitt
10-års jubileum
med usammenlignbare gode
jubileumstilbud ut året 1983
soKNYHETER: Judo fOr alle (PÅSVENSK)
med meget gode illustrasjoner som gjør boken tilgjengelig
for alle Del 1 vitt . gult balte. . . . . . . . . kr. 40,-
Del 2 orange · grent balte . . . . kr. 40,-
Del 3 blått . brunt balte . . . . . . kr. 40,-
Del 4 1. og 2. Dan . . . . . . . . . . . kr. 40,-
Til bud fram til påsken '84: Alle deler tilsammen
for kr. 125,-. (Porto kommer i tillegg)
Be om gratis brosjyre om alt i judoutstyr
VOLDGATA 21 · 2000 LILLESTRØM · TELEFON (02) 713125
Offisielt organ for
NORGES JUDOFORBUND
Ansv. redaktør:
Atle Lundsrud
Red.komite:
Edgar Hansen
Håkon Hallingstad
Redaksjon, annonser etc.:
Norges Judoforbund
Tlf.: (02) 13 42 90
Bankgiro: 6230.05.51438
Postgiro: 2 07 97 54
Annonsepriser:
1/1 side kr. 1.800,-
1/2 side kr. 1.000,-
1/4 side kr. 700,-
1/8 side kr. 400,ekskl.
moms.
Utgivelsesdatoer:
20/2, 20/4, 20/6, 20/8, 20/10, 20/12
Trykk:
E. Laumann Trykkeri A/S
Adresse:
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei 1
1351 RUD
Tlf.: (02) 13 42 90
Ettertrykk uten kildeanvisning
forbudt.

Norge i et OL-år!
Har dere sett på TV i det siste, jeg mener idrett på TV - Sportsrevyen
- Sportsnytt - Sport i dag, eller hva det heter. Har dere sett
noe judo, eller noe av andre «små» idretter i det hele tatt? - Det er
vinteridrett og hånball opp og ned i mente - og trav.
Idrett interesserer og engasjerer generelt, men de samme idretter
om og om igjen kan man bli lei, ikke sant? Og nå under vinter-OL
blir det enda mer, men en kan jo håpe på andre tider utover våren.
Det presenteres formannskandidater til NIF hver uke - med bred
idrettslig bakgrunn, heter det.
Har noen registert annet enn fotball, håndball, friidrett, ski, skøyter
og orientering som bakgrunn, ikke jeg. Dette er seks av over 40
forbund i NIF, dessuten gamle etablerte forbund som vokser svært
lite i forhold til oss, eller står stille, eller faktisk går tilbake.
Hva skal «små» forbund gjøre for å markere seg, slå seg sammen?
Golf, tennis, badminton og bordtennis i småballforbundet - turn,
dans og kunstløp i lett akrobatikkforbundet, for eksempel. Vi sammen
med fekting, karate, boksing, bryting, vektløft og styrkeløft i
kampidrettsforbundet? Nei, jeg tror ikke det et løsningen.
Løsningen er skikkelig markering av eget forbund gjen nom resu I tater,
utvikling av markedsføring overfor massemedia og publikum.
Markedsføring er en hoveddel av bladet - hei, der smatt katten ut
av sekken!
Bladet ja, jeg håper klubbene vil se på det som en utgift til inntekts
ervervelse og ikke minst PR for norsk judo.
Heia, norsk judo!
Atle Lundsrud
3
80 på judosamling i Alesund:
Sølvvinner
fra VM
var instruktør!
De to instruktørene på samlinga i Alesund,
Kent Westerby ( t. v.) og sølvvinner
fra VM-82, Inger Lise Solheim.
(Foto: Odd I. Roaldsetli.)
Omlag 80 judoutøvere fra hele fylket
var samlet i Fagerlihallen i Ålesund
denne helga til den første samlinga
etter at kretsen formelt har tredd
i kraft. Instruktører på denne treningssamlinga
var ingen ringere enn
Inger Lise Solheim (sølvvinner i VM i
1982!) og Kent Westerby. Begge bryter
for Marienlyst Judoklubb.
De to instruktørene la mest vekt på
tekn isk trening under helgens samling.
Det er tydelig at de relativt ferske
utøverne i distriktet har mye å lære
her. Så det var som en skjønner
mange impulser og nyttige tips å
snappe opp for deltagerne som kom
fra sju forskjellige klubber, derav to i
Sogn og Fjordane.
Molde Judoklubb stilte med 10
utøvere på treningssamlinga i Fagerlihallen.
Særlig de aller yngste utøverne
i klubben synes å være storfornøyd
med det de så av Solheim/
Westerby, som begge har solid erfaring
med judosporten. Westerby har
endog 3. dan av sort belte, mens Solheim
ennå ikke har rukket å få mer
enn brunt belte, til tross for sin sølvmedalje
i 82-VM. Instru ktørene var
begeistret for det gode oppmøtet på
samlinga i Ålesund, og de hadde si kke
rt mye nyttig å vise av grep og
andre finesser.
4
Sendte trener til Japan for å lage judo-film:
Vennesla Judoklubb satset 100.000
på instruksjonsfilm i judo
Av ERIK VIGSNES
Det var ikke helt uten skepsis Vennesla Judoklubb i fjor bestemte seg
for å satse en betydelig del av klubbkassa si på å lage en instruksjonsfilm
i judo.
Nå er videokassetten ferdig. Og med et 70 minutter langt instruksjonsprogram
som har høstet lovord både i inn- og utland, er alle motforestillinger
gjort til skamme. Det er 70 minutter med judo i toppklasse og
med verdens fremste judoutøvere som aktører klubben i dag kan presentere.
Nærmere ett års dugnadsarbeid og
omtrent 100.000 kroner ligger bak
instruksjon sfilmen som nå har vært i
salg et par måneder. For Vennesla
Judoklubb - og ikke minst for klubbens
trener, Fred Sharp, som har
laget filmen - har arbeidet med den
betydd et kjempeløft. For den relativt
lille klubben innebar det en kjemperisiko
å satse så mye penger på et så
usikke rt foretagende som en videoproduksjon.
Støtte til prosjektet viste
det seg umulig å oppdrive. For Sharp
sin del ligger det nær et års dugnadsarbeid
bak kassetten. Sharp har nemlig
både filmet og redigert selv.
Nesten ett års dugnadsarbeid har klubbens
trener, Fred Sharp, lagt ned i
instruksjonsfilmen, som nå lanseres både
i inn- og utland. - (Foto: Fædrelandsvennen.)
Beste judofilm på markedet
Lønn for strevet har både den driftige
trener og klubben selv fått i rikt
monn, med alle de lovord filmen høster.
- Det er den beste judofilmen som
er laget, hevder landslagstrener Tony
Macconnell. Også i utlandet snakkes
det va rmt om den. På et toppdommerseminar
i Vest-Tyskland nylig, og
på VM i Moskva sist måned, ble filmen
berømmet for sin kvalitet.
Men så har da også Sharp lagt både
sin sjel og erfaring i produktet. Med
flere års arbeid som lydtekniker i britiske
TV-selskaper, va r han ikke helt
ukjent bak kamera og redigeringsbord.
Sharp har fått 75 forskjellige
kast og mattetekniker med på båndet,
og alle disse er behørig repetert i slow
motion.
Reiste til Japan
Det er nå vel et år siden at Sharp
pakket sine kofferter og reiste sammen
med det britiske landslaget til
Japan for å delta på judosportens 100
års jubileum.
Den internasjonale «Jigaro Kano
Cup» i Tokyo det året samlet verdens
beste judoutøvere til dyst. Nesten en
måned tilbragte Sharp bak kameraet
sitt i Tokyo, og da han kom tilbake til
Norge, hadde han 17 timer med judo
på kassettene. Alt dette er altså nå
blitt redigert ned til et 70 minutters
program.
Satser på verdensmarkedet
Instruksjonsfilmen er bl itt møtt med
åpne armer i norsk judomiljø. For-
Forts. side 11
Budsjett og planer for 1984
I tilknytning til behandlingen av
1984-budsjettet vedtok Idrettsstyret
(NIF) å gjennomføre endringer i
mønsteret for fordelingen av NIFs tilskudd
til særforbund og idrettskretser.
Fra 1984 vil tilskuddspostene bli
fordelt i følgende grupper:
1. Administrasjon.
Administrasjon, utdanningskonsulent.
2. Utdanning.
Instruksjon ordinært og særkrets.
Kurs/ utdanning.
3. Aktivitet.
Idrettslig samkvem ordinært.
Toppidrett.
OL/VM-forberedelser.
Trenere.
4. Trim.
Posten idrettsmateriell vil bli opprettholdt
som særskilt post.
For Judoforbundet innebærer dette
at poster vi har søkt om midler
særskilt på, f. eks. utdanningsmateriell,
faller bort. NIF hevder at dette er
iberegnet på posten for utdanning,
noe som «passive» forbund nyter
godt av. Gjennomsnittlig har NJF
mottatt ca. syv prosent mer midler
(ordinært tilskudd) for 1984.
På minussiden har vi fått husleieøkning
på over 100 prosent og økte
kopieringsutgifter.
For 1954 har NJF følgende planer:
Administrasjon:
Innføring av EDB og ETB som
hjelpemidler for de ansatte, organisasjoner,
samt at dette på sikt vil
utsette en eventuell nyansettelse i
administrasjonen. Et bedre (kvalitets)
medlemsblad som har balanse
med hensyn til inntekter og utgifter.
En bedre målsetting gjennom langtidsplanen
som letter arbeidet for de
ansatte.
Utdanning:
Utdanning harfremdeles en meget
høy prioritet i NJF, og for 1984
følger vi opp med C-kurs (tre stykker)
, trenerseminarer, lederutdanning
for utd. kontakter/ kurslederes
og utd. av de ansatte og dommere.
Av materi ell vil det bli produsert
kompendier for C-kurs, Metodikkkurs,
Basisfag-kurs, Aktivitetslederkurs.
En vil også prøve med produksjon
av videokassetter.
Landslag:
Målsetting for damene vil være VM
i Wien til høsten. For øvrig vil de delta
i EM, Åpent Britisk, Åpent Hollandsk
etc. Av samlinger regner vi med en
uke i England og en samling i april i
Trondheim.
På grunn av at Hans Badertscher
vil trekke seg i slutten av året, vil NJF
prøve å engasjere ny trener.
For herrene vil kvalifisering til OL
1984 være målsetting (gjelder våre
tre OL-kandidater). Disse vil ha samling
i England, Belgia, Frankrike og
Forts. side 11
VENNESLA JUDOKLUBB HAR VÆRT I JAPAN OG FILMET
JIGARO KANO CUP INTERNASJONAL JUDO TOURNAMENT I
ANLEDNING JUDOENS 100 ARS JUBILEUM
• Filmen er redigert av Fred Sharp.
• Teknisk judo-veiledning og kommentarer av Tony Macconnell.
• Spilletid ca. 70 min.
• En film med all verdens beste judoutøvere. • Nå levert til 22 land ved Den Internasjonale judofederasjon.
• Ca. 75 forskjellige kast og teknikker. • Praktisk hjelp og rå muskelkraft fikk vi fra det engelske judo-teamet i Japan 1982.
• Alle kast blir vist i «slow motion». • Norsk tale ved Dag Hodne, NJJK.
• Med bl. a. finalekampen med Y. Yamashito og H. Saito.
Y. Yamashito er verdensmester fem ganger.
• Filmen er beregnet til hjelp i undervisningen for de som kan litt judo allerede.
• Den norske landslagstreneren Tony Macconnell sier: • Vennesla Judoklubb har enerett til alt salg og kopiering.
«Beste judo på videomarkedet i dag.» Brudd på dette blir anmeldt.
• Filmen kan bestilles i alle videosystemer på markedet. • Norsk og engelsk kommentar.
Den koster N. kr. 595,- pluss porto og oppkravsgebyr.

VENNESLA JUDOKLUBB
Postboks 74
4701 VENNESLA
Jeg/vi bestiller .......... .. .. .......... stk. film av
Jigaro Kano Cup Judo Tournament
mot postoppkrav kr. 595,- pr. stk.
Navn: .. .. ... ... ... .. ...................... .. ........... .. ...... ........ .
Klubb: .... .. ........ ............. ...................................... .
Adresse: ........ ................... ............. ... .. ................ .
Underskrift
VHS D
Beta D
2000 D
Norsk D
Engelsk D
5
Heidi blant de andre blomstene i parken.
Drømmetur til Japan
Noe om bakgrunnen
Allerede i VM-82 i Paris, midt oppe i
den rare blandingen av begeistring
og utmattelse. tikk vi høre rykter om
en invitasjon til et stevne i Japan. Men
tørst i EM i Genova. da vi ikke hadde
like mye å glede oss over, gikk det
opp for oss at iallfall noen skulle inviteres
til Japan i desember samme år.
Men også da var høsten langt borte,
som alltid nær sesongavslutning; man
gleder seg som sø .... til konkurransepausen
om sommeren.
Tempel i parken.
6
Først da papir/telex-strømmen kom
skikkelig i gang ut på forsommeren,
ble dette stevnet for alvor til en del av
neste sesong. At stevnet var så sent i
høstperioden. var en stor fordel.
Oppmerksomheten ville naturligvis
mest rettes mot de stevnene midt på
høsten, som Åpent Britisk med London-
oppholdet, Blindern Cup, Nordisk
og NM rett etterpå. Dermed
hadde fighterne ikke tid til å grue seg
noe særlig på forhånd og ville etter
den store belastningen kunne tå en
sterk psykisk topp, fysisk begrenset
av kroppens totale tåleevne. Samtidig
blir vanligvis spiriten bedre og bedre
jo lenger ut mot jul man kommer.
Det var nokså klart at japanerne
ville sette en del prestisje i å vise
framgang med damelandslaget etter
skuffelsen i Paris, der verdens eldste
og største judonasjon ikke klarte åta
en eneste gull. Programmet inneholdt
fellestrening under japansk ledelse
tør kampene; en nokså tvilsom
sak! Innstillingen måtte derfor være
så fleksibel at fellestreningen kunne
kuttes ut uten psykisk belastning for
fighterne. det vil si at Japan måtte
settes på riktig plass i vår judoverden;
bildet av Japan som Judoens mekka
måtte erstattes med realiteter om
behandlingen av kvinnejodoen i Japan.
Jentene måtte bli klar over hvor
kvinnejudoen i verden hadde vært
hvis Vesten hadde fulgt Japans eksempel!
Vi var ikke der for å beundre
Japans Judo-hellige, men for å vise
dem at toget hadde gått! Derfor var
det nærliggende å velge en taktikk
som gikk ut på å late mest mulig som
om vi var på feriereise (vi trengte jo
taktisk alle det). ta det atskillig mer
med ro enn alle andre (noe som jeg
trodde passet iallfall bra til lngerLises
avslappende stil). men hele
tiden blåse på glørne bak tiger-øyet!
Reisen til Japan
Etter en behagelig tur med SAS
(denne gangen hadde vi Euroclass)
landet vi i Paris om kvelden den 4.
desember. (Japanerne betalte gildet.)
Trekløveret ble tort utvidet til en firkløver
av en i norske judokretser ikke
ukjent flyver, som tilfeldigvis var i
Paris og speidet etter I uftige overraskelser.
Han var tydeligvis fornøyd
med det han fikk for øyet, og etter en
koselig kveldstur på Champs d' Elysee
klarte han til og med å tå ned overnatting
sprisen på hotellet.
Mandag kl. 13.00 møtte vi etter
avtale opp på flyplassen og overlot
tørst bagasjen og så oss selv til Mikitravel
for reisen til Tokyo. Siden vi
hadde «ferie» slappet vi godt av,
spiste når vi tikk mat og sov når vi var
trøtte. Og det siste blir man tort når
man vet at man skal sitte i Jumboen
tørst 9 timer til Alaska og så 8 timer til
Tokyo. Vi brydde oss lite om tid sforskjell
og andre kilder til stress, inkludert
det at vi skulle fly omtrent samme
rute som det koreanske flyet som ble
skutt ned. Først da vi fikk servert
lunch I dinner I kveldsmat I nattmat
(stryk det som ikke passer! ) etter mellomlandingen
i Alaska, begynte det å
gå opp for oss hva vi hadde innlatt oss
på. Synet av de lekkert brune og nøyaktig
brettede spaghetti som skulle
vætes i suppen (som ble servert i en
lav tekopp} fikk til og med det italienske
laget til å gi opp og gå over til
neste rett. Vi hadde flaks: vi satt nær
det franske lagets japanske kjøkkenkonsulent
som med tydelig fornøyelse
viste til alle interesserte hvor
enkelt det var å plukke opp noen
spaghetti med pinnene og legge dem
til bløt i suppekoppen. Denne skulle
så løftes opp under haken og delikatessen
skuttes/ suges i munnen ved
hjelp av pinnene. Resultatet fikk den
franske lederen til å stryke seg over
magen for å bedømme om skorta
kunne reddes! Slik ble vi fort trøtte
nok til å sove litt til.
Etter ankomst i Tokyo- det var da
tirsdags-kveld i denne delen av verden
- fikk noen av jentene en første
judo-velkomstav passkontrollen. Hvorfor
vi skulle inn i Japan? Judo, ja!
Hvilken grad? 1. dan. Oh, så flott, tolleren
hadde temte!?! Turen til hotellet
var lang og lite spennende og vi sov
litt til. Så ble det mat igjen, denne
gangen tørr spaghetti med kniv og
gaffel. Vi så med sult i blikket på de
lekre rettene som en annen gjest tikk
servert; jeg tror det var da vi fikk lyst til
å prøve det japanske kjøkken!
På onsdag tok vi morgenflyet til
Fukuoka, hovedstaden på sørøya
Kiusju. Og da tikk vi servert japansk
mat: Ris-koldtbordet i pappesken så
lekkert ut, men de hadde «glemt» kniv
og gaffel! Som gamle elskere av Kinamat
klarte vi oss så godt at det nesten
ødela taktikken vår: konkurrentene
begynte å lure på om vi ikke hadde
ligget i hardtrening hele året? De
andre lot stort sett som om de hadde
store vektproblemer; verre var det for
ledere og trenere! En fortvilet forbundsformann
la en gummistrikk
rundt pinnene og prøvde å få i seg litt
mat ved å stikke lillefingeren mellom
pinnene og så trekke'n tilbake etter at
noen delikatesser hadde blitt sittende
fast. Det var ingen kjedelig tur!
Oppholdet i Fukuoka
Velkomsten var overveldende!
Spent så vi på det landskapet som
gled forbi, med rismarker og en tydelig
mer tropisk vegetasjon. Fukuoka
selv eren million-by, med hus i typisk
japansk stil i utkanten, men med et
moderne sentrum med bankkolosser
og store varemagasiner, men også av
og til en oase i form av et tempel , som
inviterer til kontemplasjon og danner
en meget velkommen kontrast til den
Glimt fra parken rundt hallen.
1
Il
Er dette riktig buss til hotellet, mon tro?
Det er riktig! - Se en annen vei, Inger-Lise.
hektiske trafikken. Underveis til hotellet
hadde vi muligheter til å bli litt
kjent med vår tolk Yoshie Kaneko
(fornavnet først). Hun var egentlig fra
Tokyo, var engelsk-lærer på en skole
og ikke noe særlig opptatt av judo
eller kampsport generelt'. Hun skulle
hjelpe oss under hele oppholdet, og
7
Ikke dumt med slike guider. Neste gang
håper redaktøren at det er guttas tur til
Japan-opphold.
viste allerede fra første stund en sans
for humor som vi satte stor pris på.
På den andre siden var hun overmåte
opptatt av at vi kunne gå oss bort i
den store byen og jentene våre måtte
først bevise at de klarte seg utmerket
alene.
Etter en fin bytur på onsdag ettermiddag,
avsluttet med en meget delikat
japansk middag med alle (råe) sji-
Heidi Andersen i dyp konsentrasjon før
bronsefinalen.
8
kaner, kom torsdagen med «sportsklinikken
», dvs. en fellestrening der
flere japanske VM-vinnere (menn
selvfølgelig) skulle hjelpe jentene
med «tekniske problemer»!?! Våre
jenter viste en forholdsvis nøktern
innstilling til forestillingen og kuttet
ut ved halvtid til fordel for en løpetur
rundt et fint vann midt i byen.
I mellomtiden satt jeg sammen
med en meget hyggelig manager for
hovedsponsoren (TV-selskapet R KB)
og tolken vår på et sjukehus i nærheten
og ventet på å få åpnet en tann
som holdt på å eksplodere. Etter en
del venting og en meget forfriskende
samtale - vi var vel alle tre litt lei de
blomkålørede og nokså ensrettede
ekspertene - kom jeg inn til behandling,
og på er,i, to tre var både smertene
og halve tannen borte. Det
gjorde et utmerket inntrykk at iallfall
noen av gjestene visste noe om og
viste interesse for japansk kultur og
samfunnsliv. Så ble det da for meg en
nokså lang dag med interessante
samtaler om kultur og teknikk, besiktigelse
av RKB's studio og konferanse
med ledelsen av et datafirma. Over alt
kom samtalen også inn på det forestående
stevnet, og jeg hadde rikelig
anledning til å handle i tråd med vår
«ferie-taktikk».
Fredagen gikk fort med registrering,
ledermøte, trekning og velkomstmottakelse,
gitt av borgermeste.:.
ren. Det ble mer og mer tydelig at
organisasjonen fra sponsorsiden var
perfekt, mens den judobundne lå
under europeisk standard. Det ble
også mer og mer tydelig at vår taktikk
begynte å gi resultater: vi hadde overskudd,
tiltakslyst og godt humør,
mens mange av de andre var tydelig
preget av søvnløshet og andre tidsforskjell-
problemer. Trekningen ble
god: Inger-Lise hadde ingen europeere
før kampen om finaleplass, mens
Heidi iallfall fikk to greie kamper først.
Siden Japan stilte med fire i hver
vektklasse, ville begge møte en i en av
de første kampene.
Konkurransen
Hallen var stor og lå en del etter
europeisk standard, f. eks. var oppvarmingsmattene
lagt ut i damegarderobene
eller så fantes det ingen
slike. Men stemningen var topp og
åpningsseremonien var fenomenal,
jeg får fremdeles gysninger nedover
ryggen når jeg tenker på trommemusikken.
Sekretariatet hadde noen problemer
med rekkefølgen av kampene,
men kom seg etter hvert. Tavlene
viste navnene i japanske tegn (de
utenlandske også, skrevet etter uttalen!),
slik at vi måtte gå etter numrene.
Våre fightere åpnet begge sikkert
og rutinert med klare seire i de første
kampene. Heidis ipponkontrering mot
Kondo, JAP, ble da også vist flere
ganger på TV. TV-dekningen gikk så
langt at et team fokuserte spesielt på
treneren på mattekanten; det er ikke
spesielt deilig å ha en lyskaster rettet
mot øynene mens man skal konsentrere
seg om det som hender på
matta!
lnger-Lises tredje motstander var
Laidler, en lite kjent kanadier, som
hun kontrollerte sikkert (waza-ari),
mens Heidi hadde de Kok, NL, for
tiden den beste europeer i denne
klassen. Heidi leverte en meget god
kamp, med tapte med yuko. Hun kom
som ventet til rekvalifiseringen og
traff der på Netherwood, GB, med
Hallen ga et imponerende inntrykk, men publikum var det lite av.
Loretta Doyle i aksjon, det er tydelig at
også jentene kan sine saker.
mange internasjonale plasseringer.
De to hadde truffet hverandre flere
ganger før. For hver gang hadde
Heidi tapt med mindre og mindre,
siste gang med kun en shido. Denne
gangen var det Heidis tur, hun vant
med koka etter en fin kamp som hun
behersket klart. Dermed var hun i
bronsefinalen.
Inger-Lise var med i kampen om
finaleplass og møtte Ritschel, BRD,
med blant annet bronse fra VM og
sølv fra siste EM. Etter en jevn og
beinhard fight hadde Inger-Lise mer
på tavlen ((yuko) og var dermed i finalen.
Heidis bronsefinalemotstander var
Penick, USA, en - for å si det pentusedvanlig
dårlig ambassadør for
pen judo. Heidi hadde bare en mulig
taktikk: jobbe hardt og konsekvent og
minst like fort. Det klarte hun lenge,
men ikke lenge nok. Dermed hadde
hun sikret seg en femteplass i stevnets
sterkeste klasse, der absolutt
samtlige toppfightere var med, blant
annet to verdensmestere med tre VMgull
tilsammen.
Før lnger-Lises finale mot Wahnsiedler,
BRD, Tysklands nr. 2 i klassen,
en liten og tett plugg som kanskje
noen husker fra skiturer i Nordmarka,
tenkte vel ikke bare jeg at nååå har vi
sjansen! Men kampen ble til antiklimaks,
det ble etter hvert tydelig at
Inger-Lise hadde gitt alt hun hadde i
kampen før, hun møtte nå sin fysiske
grense. Hun tapte klart og dermed sto
de to badstufenomenene på plass 1
og 2, til forbausel se for de mange
som hadde kommentert slankingen.
Seiersseremonien gikk over som
en drøm, det tar jo noen tid før det går
opp for en hva som egentlig har
skjedd. Jo mer man har «degradert»
stevnet for å unngå nerver, dess lenger
tid tar det å begripe hva man har
klart! I Paris for eksempel reagerte
jentene først som om vi hadde fått
medaljer i en «bedre» Blindern-cup.
Mens jentene avreagerte i badstuen
hadde jeg tid til å slappe av og ringe
hjem - naturlig uten å tenke på tidsforskjellen!
Så meldte jeg avbud på
kveldens invitasjon for ledere/trenere,
slik at vi alle tre i ro og mak kunne
rekonstruere hendelsene over et godt
kinesisk måltid.
Hjemreisen
Søndagens kamper i de letteste
vektklassene og i åpen klasse kunne
vi oppleve som interesserte tilskuere,
studere motstanderne til våre hjemmeværende
fightere, observere ledere
og trenere fra de landene vi ikke
treffer ofte og trekke noen (stygge)
konklusjoner.
Avskjedsfesten utviklet seg fra velregissert
tilbakeholdenhet med folkloristiske
innslag til mer spontane
EM-inspirerte polonaiser som inkluderte
alle tilstedeværende som ikke
klarte å komme seg i sikkerhet tidsnok.
Jeg har fremdeles til gode å
oppleve den organisasjonen som klarer
å stoppe jentene i den situasjonen.
Men så har jeg heller aldri
opplevd maken til glad og frisk stemning
som etter kvinnestevner!
Hjemturen på mandag og tirsdag
ble igjen brukt til så mye soving som
mulig og føltes atskillig lengre enn
den andre veien, kanskje fordi vi
måtte fly via Alaska, London, Paris og
København. Vi var jo alle nokså slitne
da vi endelig traff styret og pressen på
Fornebu, men jeg håper vi så brukbart
glade og fornøyde ut. Det hadde
vi all grunn til, siden vi hadde klart å
vise at det går an å få gode resultater,
bare man har den riktige innstillingen,
erfaring kombinert med fysikk
og av og til litt flaks i trekningen.
Hans Badertscher
Inger-Lise Solheim på pallen sammen med Wahnsiedler, Vest- Tyskland, Ritschel, VestTyskland,
og Reiter, Østerrike.
Et fornøyd trekløver. Heidi og Inger-Lise med Loretta Doyle fra England i midten, godt
kjent av de norske jentene fra trening i E.ngland og Norge. Loretta vant sin klasse.
9
Åpent Britisk for damer
1983
Norge stilte med ni deltakere på
dette stevnet. Disse var: Kristin Øygarden,
Hanne Pedersen, Eli Kvilhaug,
Vigdis Nesse, Gerd Nygjordet,
Hanne Eva Muller, Ingunn Wright,
Heidi Andersen og Inger-Lise Solheim.
Hans Badertscher og Misj
Guenin reise som ledere.
Reisen gikk med fly fra Oslo til
Heathrow. Fra Heathrow gikk turen til
Tokey Judo Club, hvor vi skulle bo. Vi
hadde hørt rykter om at dette var
både kaldt og fuktig. Det stemte godt
etter vår oppfatning. Om vi ikke var
vikinger før vi reiste, ble vi det her.
Eneste mulighet for å bli ren var
under en meget kald dusj, men etter
hvert ble vi vant til det.
Veiingen foregikk dagen før stevnet.
Tre av oss reiste i forveien, men vi
reiste i feil retning. Etter mye frem og
tilbake kom vi omsider frem til Crystal
Palace. Alle klarte vekten, men en fikset
seg opp en vektklasse på en
meget smart måte. Så var det ut å
spise og alle gikk opp i matchvekten.
Stevnet gikk lørdag og foregikk på
fem matteareal. Alle gikk på forskjellige
matter, så det ble mye løping for
lederne, men med hjelp fra deltakerne
gikk det bra.
Oppsummering etter stevnet:
Gerd og Inger-Lise kom ut av poolen
i henholdsvis ...;- 56 og ...;- 66. Vi kan
jo nevne at Inger-Lise møtte engelske
Dawn Neatherwood i neste kamp og
fløy av gårde på en ippon. Heia,
Inger-Lise! Heidi var ute for en meget
tvilsom dømming og kom seg derfor
ikke ut av poolen. Resten av gjengen
gjorde en god innsats og var stort sett
fornøyd med det.
Treningen startet mandag morgen
med Loretta Doyle som instruktør.
Midt på dagen hadde vi en kondisjons-
og styrkeøkt, noe som førte til
at enkelte gikk rundt med meget stive
legger i noen dager. Kveldsøkten foregikk
i Tokey med mye randorri.
Dagen etter var alle stive og støle,
noen hadde også skadet seg litt.
Humøret var ikke på topp, så vi tok en
tur i Londons gater etter formiddagstreningen.
Dette hjalp en del , og vi
reise med noenlunde friskt mot til
Fairholm Judo Club i nærheten av
Heathrow, hvor denne kveldsøkten
skulle foregå. Der fikk Vigdis en fin
blåveis som skiftet farge i tide og
10
Enkelte på det norske damelaget holdt en
lav profil ved ankomst Heathrow.
utide og prydet henne den tiden vi var
i London.
Onsdag formiddag hadde vi fri og
benyttet sjansen til å handle. Det var
mye billig og mye pent, så pengene
fikk «ben å gå på». Denne kvelden
besøkte vi Lorettas klubb, og det var
populært hos alle. Det var felles trening
med ungdom og barn. Disse sto
på for fullt hele tiden til stor fornøyelse
· for oss.
Torsdag og fredag ble vi instruert
av en skotsk judoutøver, en person
Kristin hadde «fightet» med tidligere.
Torsdag kveld reiste vi igjen ut til
Fairholm, hvor vi hadde en fin randorriøkt.
Fredag kveld og den siste kvelden
i London, trente vi på budokwai.
Vi var denne gang litt uheldige med
dagen, fordi det for det meste var
eldre menn som trente. Enkelte klaget
seg litt etterpå på grunn av tilnærmelser.
Damene syntes at de
eldre engelskmennene tok seg vel
mye til «rette».
Dette var den siste treningsøkten,
og vi tok ut det vi hadde av reserver.
Uken ble avsluttet med en tur på pubdisco,
der vi sto som sardiner i en
boks på dansegulvet og ellers.
Morgenen kom litt for tidlig, men
med tanke på at vi skulle hjem, fikk vi
pakket sakene og dro av gårde.
I Oslo skilte vi lag og vi takket hverandre
for en grei tur. V. N.
Selv eldre engelskm.enn har altså
sans for søte norske jenter. Hva
mener du med eldre forresten, Vigdis?
(Redaktørens bemerkning.)
Spørsmål og svar:
Norsk Judo har fått spørsmål om
judo fra Tormod Grøndahl fra Bjørkelangen.
Vi skal svare så godt vi kan:
1. I hvilke type stevne kan man ha en
dommer?
Det gjelder stevner av mindre viktighetsgrad,
klubbmesterskap, vennskapskamper
mellom klubbene, i
innledende kamper i barnestevner
etc. Når en kommer opp på kretsplan
er det uheldig med bare en dommer,
men det kommer jo litt an på dommerens
kompetanse.
2. Når begynte Yashito Yamashito
med judo?
Det vet jeg sannelig ikke, men sannsynligvis
begynte han i tidlig skolealder
som alle andre japanske gutter.
Første gang jeg hørte om ham var da
han vant All Japan Championship
som 18-åring. Etter hvert har han
vunnet det som er å vinne, bl.a. sitt 4.
VM i Moskva i fjor. Han er 25 år og er
ubeseiret de siste årene.
3. Har noen judoutøver blitt fratatt
medalje på grunn av doping under
konkurranser?
Ja, dessverre, en mongoler ble fratatt
sin sølvmedalje i klassen inntil 63 kg i
OL i Munchen.
Atle Lundsrud
Stoff fra kretsene
Det er artig å se sitt eget navn på
trykk, kanskje også et bilde, kanskje
også om det som foregår i klubben
og i kretsen.
«Norsk Judo» presenterer i hvert
nummer en av kretsene, men siden vi
nå har 19 kretser, vil det si at vi skriver
om din krets hvert tredje år - det er
sikkert ingen fornøyd med.
Derfor vil vi fra nå av presentere
noe stoff fra kretsene hver gang ved
siden av en hovedpresentasjon av
kretsene etter tur.
Altså - send inn småstoff og
gjerne bilder. Det vi har plass til, presenteres
under fylkesvåpen eller navn
(det er nemlig ikke alle fylker som har
våpen!?)
Atle Lundsrud
Forts. fra side 4
mannen i Vennesla Judoklubb, Per
Erik Granly, forteller at førsteopplaget
på 70 kassetter forlengst er
utsolgt, og han legger til at nye blir
kopiert fortløpende, etter hvert som
bestillingene kommer inn.
For at instruksjonsfilmen også skal
være aktuell på det internasjonale
marked, blir det laget en variant med
engelsk tekst. Hittil er vel 30 slike blitt
solgt, forteller Gran ly, og legger til at
han blant annet har mottatt bestillinger
helt fra Jugoslavia og Libanon.
Forts. fra side 5
Japan. For et større antall vil deltakelse
i Åpent Tysk-, Hollandsk-,
Britisk-, Nordisk Mesterskap og EM
være aktuelt. For herrer junior vil det
bli ansatt en trener. Midler for trening,
stevner pluss lønn til trener er
avsatt i budsjettet.
Felles for begge landslagskomiteene
vil være at formann velges på
årstinget, og at styret utnevner to
personer til hver komite.
For øvrig vil det være viktig at utøvere
som vil frem, deltar på krets- og
regionssamlinger. For trenere/ instruktører,
deltakelse på UIKs kurser.
Landslagene vil være avhengig av
å ha med seg dommere til ulike stevner/
mesterskap. Teknisk komite vil i
1984 avholde fire forbundsgraderinger
samt to TK-seminarer, som strekker
seg over to dager.
Organisasjonen:
De fleste særforbund arrangerer
årsmøte hvert annet år, og NIF går nå
inn for 3-årige tingperioder. NJF vil
derfor gå inn for 2-årige tingperioder.
Siden en del av styret ble valgt i
1983 for to år, vil deres periode kunne
forlenges med ett år. Arbeidspresset
vil som følge av 2-årige tingperioder
bli mindre på administrasjonen. Mellom
årstingene vil NJF arrangere
formannsmøte. Styret har for øvrig
arbeidet videre med langtidsplanen,
som ble fremlagt på årstinget 1983,
og vil følge denne i sitt arbeid, under
forutsetning at den vil bli vedtatt.
Jan Ulvås,
formann
I år eller neste år?
Dame-judoen i DDR rør på seg. I
nærmeste fremtid vil damene delta i
EM og VM, så se opp jenter, nå blir det
skarpere konkurranse. Snart dukker
vel russerne opp også, men den tid
den sorg.
Slik kan det gjøres:
NM i Florø
NM damer 1983 i Florø går inn i historien
som et av de best arrangerte
mesterskap til nå.
Jeg skal ikke gå inn på noe referat,
fordi jeg dessverre ikke var til stede,
men «Norsk Judo» prøver seg med en
fotomontasje fra avisene i distriktet
som taler for seg selv.
Hovedansvarlig var Britt Sande,
men vi forstår at hun hadde fantastisk
hjelp av ypperlige medarbeidere.
Vi gratulerer!
Dette har vi ventet på så lenge: Endelig
kongepokal til Heidi Andersen. VI gratulerer!
Glade medaljevinnere i NM damer.
Dommere i NM. Fra venstre: Edgar Hansen, Gausdal JK,. Unni Kirkn_e s, Selbu ~K.
Walther Reinch, Kråkerøy JK, Ole Storaas, Stjørdal JK, Ter1e Gran, Sofiemyr JK, K1ell
Arne Hoff, Bergen JK, og Haakon Hallingstad, Drammen JK.
Judolf - onde tunger påstår at Norsk Judo's redaktør har stått modell! ? ! ?
11

Nedtelling tor iudo-NM i fort
Det var lk kJe må.te pl ros
arrangerane tor NM l Fore
fekk høyre. Dette var orda del
~ drammensJ, ntene AJlla
b OOP og tng~r L,.l!IP. Moe
n.1kte til å k11ra.kterl11ere NM·
o pph&.ldeU11lt I F lorø.
U:laren I Norges judofor·
vanskee.g
reise ti
Florø
OSLO KRETS - OSLO KRETS - OSLO KRETS - OSLO KRETS
Oslo Judokrets
Denne gang.presenteres Oslo Judokrets.
Det har kommet inn mindre
stoff til redaksjonen enn fra noen av
de andre kretsene, selv om den er
den eldste og største - 20 klubber
med tilsammen ca. 2100 medlemmer.
Det er 1/4 av Judo-Norge.
«Norsk Judo» tillater seg å mene at
Oslo Judokrets bør skjerpe seg, først
og fremst ved å få til fellestreninger
for landslagskandidatene og andre
interesserte som er vi llige til å trene
etter Macconnells opplegg. Det er
ærlig talt en skam at ikke de to største
klubbene, både i kretsen og i landet,
kan la prestisje og personlige motsetninger
fare for å få til et samarbeid!
Hvis så ikke skjer, er det bare et
tid sspørsmål om når Bergen og
Trondheim overtar som sterkeste
judo-distrikt, uten at det er noe galt i
det.
Vi ønsker Hvardal og hans styre
lykke t il med ny økt og håper på
fremgang i kretsen.
Ny klubb i Oslo
Svein Sandtorp og Per Arne Grime
har brutt ut av NJJK sammen med et
20-talls yngre folk for å starte ny
klubb sentralt i Oslo.
Navnet er ikke bestemt ennå, men
så langt «Norsk Judo» er orientert,
trener de på Kri stelig Gymnas.
Vi ønsker lykke til, så får tiden vise
om klubben har livets rett.
Ny trener i NJJK
Norges største klubb har engasjert
Bogdan Zienewich, 3. dan, som ny
trener.
Han er polakk og har bodd i Oslo
en tid. For undertegnede er det uforståelig
at en slik kapasitet har fått gå
ubrukt i Oslo så lenge.
Han får sikkert et godt lag ut av
NJJK's trenende, slik at klubben kan
nå gamle høyder igjen - det er på
tide.
A. Lundsrud
Marienlyst Judo Club
med filial
Marienlyst Judo Club har på oppfordring
fra Oslo Idrettskrets og med
samtykke fra Oslo Judokrets, begynt
trening i idrettskretsens lokaler på
Ekeberg.
Det er trening to ganger i uken,
mandag og onsdag med to partier.
Ungdom under 16 år og voksne over
16 år.
Ungdomspartiet har 20 deltagere
og de voksne 15.
Lokalene er ikke store, og det er
dessverre en skjemmende stolpe i
dojoen, men mattene ligger permanent,
hvilket er sympatisk.
Marienlyst vil inntil videre drive
treningen som en avdeling av Marienlyst
Judo Club. Morten Willy Hirre
har ansvaret for trening og administrasjon
av Ekeberg-treningen.
Gunnar Winter
Rekruttering
viktigst
- Ti lveksten på nye klubber er
ikke av de oppgaver som bør prioriteres
først, sa Lars Hvardal, formann i
Oslo Judokrets, etter kretstinget: Vi
må få sikret kontinuiteten i de bestående
lag først, fortsatte han, og la ti l:
- Det må legges vekt på bevisst
rekruttering, slik at den sosiale faktor
ikke blir neglisjert til fordel for en
eksklusiv idrett basert på de få.
Ellers kunne formannen legge frem
Lars Hvardal, formann i Oslo Judokrets.
en solid beretning, som viser at det
jobbes seriøst med de problemer
man har. Ønskedrømmen er å få lønnet
hjelp, slik at man får mer tid ti l å
drive med selve id retten. Men slik
den økonomiske situasjonen er nå,
ligger sannsynligvis det nokså langt
frem i tiden. Også regnskapet viste et
hyggelig overskudd, selv om all forfallen
kontingent ikke var innbetalt.
Det var ingen revolusjonerende
forslag til behandling, og valget ga
følgende resultat:
Formann: Lars Hvardal, Asker JK.
Nestform ann: Inge Jarl Clausen, Marien
lyst CJ (ny). Sekretær: Arne
Grøtnes, NJJK. Styremedlemmer: Morten
Willy Hirre, Marienlyst CJ (ny),
Rolf Bauer, NJJK.
-Jeg synes dere alle sammen skal
spørre deres foreldre om å få kjøpe
fotografiet av klassen, sa læreren. -
Tenk, hvor morsomt det vil bli å kunne
sitte og si en dag: Og der er Per, han er
generaldirektør nå, og Eva er blitt lege.
- Ja, og der er lærer Knutsen, han er
død nå, lød det fra bakerste pult.
OSLO KRETS - OSLO KRETS - OSLO KRETS - OSLO KRETS
14
VM i Moskva 1983!
I midten av oktober reiste 12
spente nordmenn til Moskva for å se
på VM. Et VM med langt færre deltakerland
enn vanlig, bare 41 land, noe
som er halvparten av det det pleier å
være.
Dette hadde selvfølgelig en sammenheng
med det nedskutte koreanske
flyet, samt de fantasiprisene
russerne opererte med for opphoidet.
Vi, inklusive laget, bodde på et
såkalt førsteklasses hotell, Belgrad 11,
til halve prisen. Vær oppmerksom på
at Sovjet har to klasser hoteller over
det som kalles 1. klasse.
Moskva var imponerende hva størrelsen
angår, men svært så lite spennende.
Gjennomgående møkkete, dårlig
vedlikeholdt og ingen fristende forretninger,
grå mennesker og en bilpark
som hadde fått norsk biltilsyn til
kanten av kollektivt hjerteinfarkt.
Hallen var stor og nesten full hver
dag. Russerne opplyste 10 - 12.000
mennesker pr. dag.
Stemningen var på topp, spesielt
når en russer var på matten. Vi hadde
plasser midt mellom ca. 1200 østtyskere.
DDR gjorde det bra. Så vi
gikk hjem delvis hørselskadde hver
kveld.
Den norske innsatsen kan vel forbigås
i stillhet, spesielt skuffet Kay
Otto Nilssen, han tapte mot en hollender
han har slått før, på en benfelling
til yoku helt innledningsvis. ·
Frank Evensen fightet bra mot en
amerikaner som het Swain. Amerikanerne
kommer, satser maksimalt
nå foran OL i Los Angeles. Frank
tapte med et poeng på hontai. Amerikaneren
slo en fra Mongolia i neste
kamp, men tapte sin neste mot en
franskmann, dermed var Frank ute.
Kampene ellers var av varierende
kvalitet, men Yamashita tok sitt fjerde
VM, men skuffet. Nei I Adams i inntil
78 kg er en drøm å følge, men han
tapte finalen i sin klasse hårfint mot
Hikage fra Japan. v. d. Walle+ 95 kg
fikk to bronsemedaljer etter fantastiske
kamper, han ga riktignok bort finaleplassen
i puljefinalen da han pådro
seg en unødvendig shido like før
slutt. Tre av v. d. Walles kamper i
åpen klasse vi l bli husket lenge. Først
fikk han revansje for bortdømmingen
i EM i Paris mot Parisi, deretter knøt
han kineseren Hwang opp og igjen
som en julepakke- Hwang veide ca.
140 kg og var over to meter, og v. d.
Walle veier 95 kg.
Dessuten fikk han løft på Saito fra
Japan i harai goshi og nesten scoring.
Saito er en liten klump på bare
135 kg. v. d. Walle tapte riktignok mot
Saito, men var åpen klasses letteste
mann og tok bronse.
Norges Judoforbunds æresmedlem, Torkel Sauer, og redaktøren på den Røde Plass.
Saito - Japan.
Tyngste fighter var egyptiske Rashwam,
en nett liten fyr på 160 kg. Det
var en fantastisk stigning på kampenes
kvalitet, spesielt var åpen klasse
severdig.
Dommerne klarte seg bedre enn
jeg kan huske fra noe VM - ingen
store tabber, men russerne vartet
opp med svake sekretariater forbausende
nok. Sekretariatet ble byttet
helt ut på den ene matten, det har jeg
aldri sett før.
Det er artig å overvære VM og EM,
men det er en ting jeg ikke forstår:
Hvorfor er ikke flere norske judointeresserte
med på slike turer?
De koster ikke all verden, og det
må jo være maksimalt inspirerende å
se slikt, se hvilken stor idrett judo er
ute i verden, spesielt for dere som
skal utvikle judo utover i distriktene.
AL

KM Møre og Romsdal 1983
Møre og Romsdal Judokrets' aller
første kretsmesterskap ble arrangert
av Hareid I.L. Judogruppe 15. oktober
i fjor. Det deltok tilsammen 72
deltakere fra samtlige av kretsens
klubber.
Det ble konkurrert i 13 klasser, fordelt
på tre dameklasser, fem guttekl
asser og fem herreklasser. Det ble
konkurrert . på ett matteareal, og 95
kamper ble gjennomført på åtte timer.
Stevnet ble en stor suksess, og alle
utøverne gleder seg til neste stevne
som blir arrangert i Møre og Romsdal.
Vedlagt følger resu ltatliste fra
stevnet.
0. I. Roaldsethli
15
esterskap
NM 1984
Fotos: Odd Steinar Tøllefsen.
«FIG THING FA CES» - Pål Herlovsen, Lier JK, prøver kvelegrep på Stein «Saft» Fossum,
Florø, JK.
I mange år har det blitt snakket om
å arrangere veteran-NM her i landet.
Først i fjor på tinget kom det reelle
forslaget fra lppon; det medførte
selvfølgelig at I ppon måtte påta seg
arrangementet, som gikk av stabelen
28.1. 1984 på Beiset skole i Bærum.
Etter noe treg påmeldingsfrekvens
i begynnelsen, hjalp det med noen
uhøflige, lett injurerende brev direkte
til påtenkte deltakere etter navneliste
utarbeidet på forbundskontoret. Påmeldingen
ble overveldende, - 37
menn og kvinner - fantastisk.
Så over til kampene:
I den letteste klassen hadde arrangøren
satt damer og herrer sammen,
tilsammen 7 deltakere. Propellen
Ann Hopkinson satte i gang som vanlig
og kjempet etter strikkmotormetoden,
det holdt etter hvert til en
sølvmedalje i klassen, idet hun slo
Thor Kirkesæther på vei til finalen.
Kirkesæther fikk den oppsatte premie
for fair play på grunn av at han
tok så pent på damene. Heretter betegnes
han i norsk judo som Gentleman
Thor.
I finalen tapte Ann mot Per Johnsen.
Faye Lund ble noe hemmet i
sine kamper, han hadde flest damer i
sin pulje, men etter en sterk åpning,
sånn litt på kanten, ble det opplyst fra
sekretariatet at hans kone befant seg
i hallen, men tross dette fikk han slitt
seg til bronsemedalje.
Så over til klassen med topp deltakelse
- 20 fightere, kampene ble
meget severdige. Tydeligvis en kamp
som det fra sekretariatet ble opplyst,
at det etter utallige oppfordringer fra
bublikum ble forlenget på ubestemt
tid. De to eminente teknikerne og
kondisjonssterke fightere Terje Gran
og Atle Lundsrud lot seg ikke affisere
av det, spesielt ikke etter behandling
med Bruseths intravenøse. Noe av
konsentrasjonen ble riktignok borte
etter ufine tilrop fra publikum, spesielt
«Jamen, de rør jo på seg»! skal bli
husket. Vi vet nok hvem som sa det.
Terje vant til slutt på yoku, en
dommeravgjørelse undertegnede ikke
helt kan godta, men men.
Stevnets største spørsmålstegn var
Karsten Hansen, som en god nr. 2
rangerer HP. Andreassen. HPA og
Karsten møttes tidlig. Etter 16 sekunder
lå HPA på rygg etter de ashi
barai. HPA har gått raske kamper før
- i sitt forrige VM i Lausanne i s_in_ _ti.d.
Lineupen var rene skjære judonostalgien,
deltakere fra 5 kyu til 4.
dan, derav 4 stykker over 50 år. Alt
var på plass, Bærum Sykehus kontaktet,
alle jernlunger og pacemakere
sto med kontakten i, bare å slå
på bryteren. 2 leger på plass i hallen,
derav en som deltaker, Pål Heri ofsen,
spesialist i psykiatri, det trengtes.
Stig Bruseth fra I ppon var«for liten» til
å delta, men stilte med topp utstyr,
deriblant utstyr for intravenøs behandling,
herlig Koskenkorva på kolben,
det hjalp flere av deltakerne
etter hvert å komme seg gjennom det
siste minuttet av kamptiden, som var
på hele 2 minutter.
Dette er ikke fra Libanon, men Terje Lund og Erik «Lillegutt» Haugen, under intravenøs
behandling av lege Stig Bruseth midtveis i kampen.
16
trente deltakere. Lillegutt måtte trekke
seg. Bronsemedaljene gikk til
Wim van der Heijden og Arild Berg.
Banketten etterpå ble meget vellykket
siden det var 30 prosent flere
deltakere enn beregnet. Det var nok
av mat og drikke til alle, og dansen
gikk til langt på natt.
Det er å håpe at dette ikke blir et
engangsfenomen, men at det blir et
årvisst arrangement.
Forslag om å legge det midt i
Norge, nærmere bestemt Gausdal,
neste år. Hvis ikke det lykkes, hva er
vel mer naturlig enn at klubben med
100 prosent medaljeuttelling påtar
seg arrangementet neste år, nemlig
Romerike Judoklubb - tre deltakere
og tre medaljer.
Stevneleder Erik Otto Jacobsen, lppon, i aksjon. Et avslappet sekretariat i bakgrunnen.
Til slutt en takk til Erik Otto Jakobsen
og I ppon og klubbens unge styre
og medlemmer for vel gjennomført
arrangement.
brukte han 12 sekunder på å havne
på ryggen. Denne gangen skyldte
HPA på dårlig heiagjeng, men de
rakk jo bare å si: HEIA, heia, heia,
åhhh. Et ganske vanlig norsk judoheiarop.
Neste gang Karsten Hansen så ut
som et spørsmålstegn var mot Øystein
Martinsen. Karsten ble kastet
på nøyaktig samme måte som han
kastet HPA på, denne gang til wazaari,
noe han aldri greide åta inn igjen,
men Karsten Hansen rodde i land
bronsen til slutt mot Terje Gran i
bronsefinalen.
Øystein Marthinsen, NJJK, hadde
ikke hatt judogi på seg på fire år, alli kevel
ble det sølv i klassen. Han er en
utrolig fighter. Kay Otto Nilssen,
Chinchilla og andre får bare ha meg
unnskyldt. Øystein Marthinsen er det
største talent vi noen gang har hatt i
norsk judo. Han satset, dessverre for
judoen, på topp utdannelse, og har
endt opp som utviklingsdirektør i et
stort oljefirma her i landet, noen tar
ikke sin idrett alvorlig nok, tydeligvis!
Rune Neraal viste også fine, gamle
takter, spesielt da han kastet Hugo
Aurdal ut av turneringen (se forsidebildet)
. Gamle politifolk tåler ikke
stort. Rune feid e videre, og tapet mot
Dag Hodne kan det vel settes et
spørsmålstegn ved. Rune nådde til
slutt en bronseplass.
Torkel Sauer tilhører den gamle
f i in e årgang, 57 år, og fire kamper
med tap til slutt i bronsefinalen, hører
til blant topprestasjonene i mesterskapet.
Forbundspresidenten, Jan Ulvås,
gjorde også fra seg, men kom ikke
helt opp.
Finalen mellom Dag Hodne og
Øystein Marthinsen var jevn, svært
meget jevnere enn den bleke og fattede
vinneren satte pris på, 2-1 til
Dag Hodne.
I den tunge klassen ble vi snytt for
det lenge etterlengtede oppgjør mellom
Munchausen Frank Busch og
norsk judos svar på Cassius Clay -
Arild Berg. Busch led av en eller
annen udefinerbar skade og trakk
seg, noe han aldri skal få tjangs til å
glemme. Dermed mistet klassen noe
av sin «glans».
Lillegutt (Erik Haugen) «børstet»
bokstavelig ta lt støvet av drakten i
første kamp mot Terje Lundh, som
sti lte i sterkt gulnet gi, første gang jeg
ser Terje i judogi.
I finalen møttes Svein Gårdsø og
Lillegutt, her fikk vi stevnets eneste
skade, noe som tyder på gjennom-
PS!
Etter dette stevnet henger flere
dommerlisenser i en tynn tråd!
AL
RESULTATER
FRA VETERAN-MESTERSKAPET:
+ 70 kg:
1. Per Johnsen, lppon
2. Ann Hopkinson, Lier JK
3. Thor Kirkesæther, Drammen
3. Jan Faye-Lund, lppon
+ 70 - 80 kg:
1. Dag Hodne, NJJ K
2. Øystein Marthinsen, NJJK
3. Karsten Hansen, Romerike JK
3. Rune Neraak, Romerike
+ 80 kg:
1. Svein Gårdsø, Sandefjord
2. Erik Haugen, NJJK
3. Arild Berg, Nesodden
3. Wim van der Heijden, Romerike
Medaljevinnerne i klasse 70 - 80 kg. Fra venstre: Nr. 1 Dag Hodne, NJJK - nr. 2 Øystein
Marthinsen, NJJK, - nr. 3 Karsten Hansen, Romerike JK - nr. 3 Rune Nervaal, Romerike
JK.
17
Internasjonalt organisasjonsarbeid
Ved RUNE NERAAL
Organisasjonstilslutning
Norges Judoforbund er tilsluttet
Den internasjonale judoføderasjon
(IJF), Den · europeiske judounion
(EJU) og Den nordiske judounion
(NJU). Judoforbundet er dessuten
representert i Norges olympiske komite
(NOK), som har et utstrakt internasjonalt
arbeidsområde.
IJF
IJF er sammensatt av de nasjonale
judoforbund, som er tilsluttet de kontinentale
judounionene. IJF anerkjenner
judo slik den er utformet av
grunnleggeren, Jigoro Kano.
IJF har som formål å ivareta utviklingen
av judoaktiviteter og å fremme
samkvem mellom medlemmene. IJF
skal videre sørge for arrangement av
verdensmesterskap og judokonkurranser
under de Olympiske Leker og
se til at konkurransene er åpne for
medlemmene av alle tilsluttede forbund.
Dessuten fastsette internasjonale
lover og regler for judo, herunder
også kravene til deltagelse i
stevner (amatørreglene). IJF har 15
medlemmer og er et av de største
internasjonale særforbund.
Ordinær kongress avholdes annethvert
år, fortrinnsvis i forbindelse
med VM og OL. Kongressen skal
velge styre, behandle årsberetninger
og budsjett, vedta lover og behandle
innkomne forslag fra medlemsland
og kontinentale unioner. Det kan
nevnes at hvert enkelt styremedlem
avgir egen beretning for perioden
siden forrige kongress. Dette gjelder
også de fem visepresidentene som
ikke er valgt av kongressen, men er
de til enhver tid sittende presidentene
i de respektive kontinentale unionene.
I sine beretninger avgir de rapport
om aktivitetene innen egen union.
Dessuten avgir kontrollkomiteen sin
rapport.
Styret består foruten presidenten
og de fem visepresidentene av en
generalsekretær, en kasserer, to
sportsdirektører og en direktør for
trening og utdanning. Styremedlemmene
velges for 4-års perioder. Arbeidsutvalget
består av presidenten.
generalsekretæren, kassereren og en
sportsdirektør.
Det er nedsatt noen faste komiteer,
vanligvis sammensatt med ett medlem
fra hvert kontinent og med et styremedlem
som formann:
18
Finanskomiteen har ansvaret for
løpende budsjettkontroll, finansrapportering,
cash-flow plan, forslag
til inntekter og assistanse i
finansielle spørsmål vedrørende
arrangement av VM. (Komm.: Denne
komiteen har en bra målsetting,
men fungerer bare delvis slik.)
Sportskomiteen fungerer i hovedsak
som en stevnekom i te med ansvar
for terminkalender og arrangementskontroll.
Den er også rådgivende
organ i sportslige spørsmål
og ved forberedelse av slike
saker til kongressen.
Dommerkomiteen har ansvaret for
eksaminering av dommere til internasjonal
A-lisens, uttak av dommere
til VM og OL, og er dessuten
rådgivende organ i dommerspørsmål
og ved oppfølging av praktisering
og tolkning av dommerreglene
på de ulike kontinentene.
Utdanningskomiteen skal bistå
med utbredelse av judosporten,
spesielt i judoens utviklingsland,
utdanningsmetodikk og treningslære.
Den kan arrangere egne seminarer
og utarbeide eget utdanningsmateriell.
Den utarbeider
dessuten judohåndboken og utgir
en judobulletin. Komiteen er også
ansvarlig for doping og medisinske
spørsmål, statistikk og arbeidet
med Olympic Solidarity.
Saker som har vært
behandlet i de senere år
De viktigste sakene som har vært
behandlet i de senere år har vært rent
organisasjonsmessige, men de har til
gjengjeld vært så omfattende at de
medfører konsekvenser for alle andre
områder og videre utvikling. Endringene
ble påbegynt etter at Dr. Matsumae
i 1979 ble valgt til president
ved å slå ut Palmer. Siden er posten
som utdanningsdirektør opprettet,
utdanningskomiteen og finanskomiteen
dannet, og sammensetningen
og arbeidsmåten for al le komiteene
forandret. Dr. Matsumae ble gjenvalgt
i 1983 uten motkandidat.
Gjennom kontrakter med japanske
TV-selskaper, TV-inntektene fra OL i
1984 og diverse reklame- og sponsoravtaler,
er de finansielle midlene
IJF rår over vesentlig øket. Noe av
midlene blir fordelt på de kontinentale
unionene, men hovedtyngden er
avsatt til IJF's egne aktiviteter, bl. a.
kurs, samlinger og internasjonale
mesterskap. Det er til nå blitt avholdt
to sentrale trener/ utdanningsseminarer
(uten norsk deltagelse) og en
rekke samlinger i mange land, deriblant
Norge. Det tredje seminaret er
planlagt til Wien i 1984 med bl.a. judo
for kvinner og barn på programmet.
Norge foreslo i 1981 et punktprogram
overfor IJF med forslag om seminarer
vedrørende emner som nettopp judo
for kvinner. barn og ungdom, judo i
skolen, treningsmetoder for konkurranseutøvere,
kamptaktikk og dessuten
utstrakt bruk av video-tapes for
praktisk demonstrasjon og utdanningsmetoder.
samt tapes fra alle
større mesterskap. Utarbeidelsen av
utdannings- og videomateriell pågår,
bl. a. videotapes med treningsmetodene
til Parisi, Yamashita og Adams.
IJF har dessuten gått til anskaffelse
av et større antall av den norskproduserte
Vennesla-kassetten.
Fremgangsmåten for utvelgelse og
eksaminering av internasjonale dommere
er blitt endret. Reglene for stevnegjennomføring
med nytt rekvalifiseringssystem
er forandret (for øvrig
første gang utprøvet i et internasjonalt
mesterskap under EM for damer i
Bærum i 1982), og regelendringer
som gjørdommeravgjørelser og kampavvikling
mer publikumsvennlig vil
komme i stadig sterkere grad.
Senest på kongressen i Moskva i
1983 ble de finansielle betingelsene
for arrangører av .VM endret, slik at
mulighetene for at arrangøren skal
kunne komme ut med stort økonomisk
overskudd er vesentlig bedre,
og risikoen for tap bæres hovedsakelig
av IJF ved at de påtar seg en rekke
av de utgiftene som tidligere måtte
dekkes av arrangøren. Norge foreslo i
1980 bl. a. at reiseutgiftene for dommere
til Jr.-VM ikke skulle dekkes av
arrangøren, og dette vil nå bli praktisert
etter de nye reglene.
Med den enorme PR-verdien et
slikt mesterskap har, er det bare et
organisatorisk spørsmål før Norge
kan påta seg arrangementet av et VM.
Listen av søkere er imidlertid allerede
blitt påtagelig lengre enn for bare ett
år siden.
De kontinentale unionerEJU
Den europeiske judounionen (EJU)
er som de fire andre kontinentale
unionene sammensatt av hvert kontinents
nasjonale judoforbund. Ett unntak
er Israel, som er medlem av EJU
selv om det formelt tilhører Asia. EJU
er den største av de kontineritale
unionene med 35 medlemmer. Senest
på kongressen i 1983 ble Færøyene
tatt opp som medlem (prøveår).
Oceanea har for øvrig det minste forbundet,
OJU, med fem medlemmer.
EJU har som formål å fremme
judosporten i Europa og å bidra til
samarbeid med andre kontinentale
unioner. EJU skal koordinere ulike
judoaktiviteter i Europa og sørge for
gjennomføring av europeiske mesterskap
og andre arrangementer av
felles interesse for videreutvikling av
sporten i Europa, dessuten samarbeide
med IJF i utarbeiding og
gjennomføring av tekniske, sportslige
og organisatoriske regler og vedtak.
EJU har engelsk, tysk og fransk
som offisielle språk.
Den ordinære kongressen i EJU
holdes hvert år i april og skal på
samme måte som kongressen i IJF
velge styremedlemmer, kontrollkomite,
behandle årsberetninger og budsjett,
vedta lover og regler, bestemme
arrangører og behandle innkomne
forslag. Styret består av president, tre
visepresidenter, generalsekretær, kasserer
og to sportsdirektører. Styremedlemmene
velges for fire år.
Inntil for 2 - 3 år siden var styret
preget av medlemmer med usedvanlig
mange perioder bak seg. Samtidig
var Nord-Europa svært underrepresentert
i styret, mens balansen mellom
Øst- og Vest-Europa var noenlunde
ivaretatt. Sveriges representant
gjorde i 1977 et forsøk på å bli innvalgt,
men uten å lykkes. Som følge
av påtrykk fra bl. a. den nordiske
blokken på fem land, Vest-Tyskland,
Holland, England og Irland ble det i
1981 gjennomført en organisasjonsmessig
endring med en midlertid ig
utvidelse av styret for å få til en naturlig
rekruttering og fornyelse. Allerede
under kongressen i 1980 var det kl art
at en eventuell kandidat fra et av de
nordiske land ville få nok støtte til å bli
va lgt. Resultatet ble da også at Kaj
Lindberg fra Finland, som allerede
satt i kontrollkomiteen, ble valgt til 2.
kasserer i 1982. Samtidig ble Englands
kandidat valgt inn som visepresident,
og Norge fikk som kjent et
medlem i kontrollkomiteen.
Dommerkomiteen er en fast underkomite
oppnevnt av styret. Komiteen
har bl. a. ansvaret for internasjonale
B- lisenser i Europa og uttak av dommere
til EM.
TSA
TSA-møtene (Technical & Sports
Assembly) er av forholdsvis ny dato
og avholdes hvert år i februar. EJUTSA
er et viktig forberedelsesmøte
for kongressen i april. Alle saker av
teknisk og sportslig art diskuteres og
forberedes her før de kommer opp til
behandling på kongressen. Tidligere
års diskusjoner på kongressen har
vist at det ofte har vært vanskelig å
komme til enighet og fatte vedtak i
slike saker uten at delegatene er forberedt
og emnet er blitt utdypet på
forhånd. Flere saker som først har
vært tatt opp på TSA-møtene har
senere vist seg å bli akseptert av IJF.
Saker som har vært behandlet i den
senere tid er nytt kampsystem med
dobbelt rekvalifisering, nye systemer
for poeng- og straffeutmåling, poengtavler
og standardisering av utstyr,
alders- og vektgrenser, dan-diplomer,
judo for barn og ungdom, forkvalifisering
og puljeinndeling av deltagere,
innregistreringssystem for
EM, taktisk bruk av skadetid, draktreklame,
judo som publikumsidrett,
lag-EM for damer osv. Arbeidsformen
er siden 1983 basert på planmessig
gruppe- og plenumsarbeid. I
enkeltsaker er også ad-hoc komiteer
nedsatt. TSA tjener som et diskusjonsforum
for en rekke interessante
spørsmål og gir mulighet for bred
faglig belysning av ulike temaer.
Mange nasjoner stiller derfor med
mer enn en representant på disse
møtene.

Dommer-møtet
Dommer-møtet er et seks-dagers
seminar og finner sted vanligvis i juli.
Møtet tar for seg diskusjon av nye
dommerregler og praktisering av gjeldende
og nye kampregler. Deltagelse
på møtet er obligatorisk for al le
nasjoner som ønsker å sende dommere
til internasjonale mesterskap.
Det er tilstrekkelig at hver nasjon stiller
med en eller to deltagere, og de
dommere som blir tatt ut til internasjonale
oppgaver, behøver ikke nødve
ndigvis ha vært blant deltagerne på
møtet.
NJU
Nordisk judounion er en sammenslutning
av de nordiske lands judoforbund.
Færøyene ble senest tilsluttet
i 1982. NJU skal være et samarbeidsorgan
for de nordiske forbund,
og vedtak er bare bindende
etter godkjennelse i hvert enkelt
lands forbund. NJU utpeker arrangørland
for NM (Nordisk mesterskap)
og SOC (Skandinavisk åpent mesterskap).
NJU kan også samordne felles
treningssamlinger, utdannings- og
dommerseminarer. Arbeidet med dette
har skutt fart i de siste 2 - 3 årene.
Norge avholdt det første internordiske
dommerkurset i 1982, og et
utdanningsseminar i Sverige er under
planlegging for 1984. NJU ønsker her
å søke om bruk av midlerfra Olympic
Solidarity. Tidligere er det bare Norge
og Israel som har fått tildelt slike midler
til judo i Europa.
NOK
Norges Olympiske Komite er sammensatt
av representantene fra de
olympiske særforbund, i alt 36 stykker,
samt IOC's representant i Norge,
Jan Staubo. NOK arbeider i hovedsak
med finansielle og organisasjonsmessige
forberedelser til OL, tar ut
OL-kandidater og leder Norges tropp
under lekene. En rekke av de spørsmål
som behandles i den internasjonale
olympiske komite, IOC, berører
også IJF og judosporten generelt,
herunder doping og amatørregler,
dame-judo som OL-gren, antall vektklasser
og spørsmålet om åpen kategori.
Konklusjon
Internasjonalt organisasjonsarbeid
gir Norge muligheter for multinasjonalt
samarbeid og kontakter som vi
har stort utbytte av. Innenfor rammen
av våre finansielle muligheter bør
Norge søke aktiv deltagelse på så
bred basis som mulig. Dette bør være
reflektert ved en gjennomtenkt målsetting
med forutgående planlegging
og forberedelser for vår deltagelse.
Den litt på kanten - svensk denne gang
En bonde transporterade sin tr6skade sad med traktor-karra forsedd med tippanordning.
Denna anordning kunde man6vreras av bonden stående bakom vagnen,
varigenom aven kontroll av avlastningen m6jliggjordes.
Nu intraffade den kalamiteten att den tunga baklammen p16tsligt hakade ur sina
fasten och hamnade med olyckliga f61jder på bondens fot. Alltdetta var dju pt beklagligt.
I sin anmalan till f6rsakringsbolaget beskrev den olycklige handelsesf6rloppet på
f61jande satt:
«Vid sadesutt6mningen lossnade lemmen och 16 11 till marken varvid foten skadades."
Nerikes Allehanda
19
La det gå sport i det!
Jeg er, som de fleste vet, ansatt som redaktør av Norsk Judo fra
1. januar 1984.
De to siste num mere i 1983, nr. 5 og 6, ble slått sammen i ett nummer
fordi abonnentene var blitt lovet 6 nummer i året, det ble også
redigert av meg.
I lederen i alle nummer i 1983 ble det mast om flere abonnenter uten
at antallet øket noe særlig. Derfor skrev jeg i lederen i nr. 5/6 at
målsettingen var å øke antallet abonnenter til minimum 1500 i løpet
av 1984.
Sjelden har vel en leder blitt uaktuell på kortere tid, både på grunn
av at trykningskostnadene er store og fordi vi har tilgang på stoff
som tilsier et blad på minst 24 sider.
Noe må gjøres, og det med en gang, slik at bladet ikke skal fortsette
å være en belastning på forbundets økonomi. Det skal bære seg, og
helst skal bladet på sikt gi et overskudd, slik at det kan gjøres enda
bedre.
Vi må ha et forbundsblad, det er styrets og forhåpentligvis resten av
klubbene og forbundets medlemmers innstilling. Seminaret på
Sundvollen ga i hvert fall et massivt inntrykk av det.
Derfor har styret pr. 14.1. 1984 bestemt følgende opplegg for bladet
fra nå, etter forslag fra meg: Vi har et forbund som teller ca. 7500
medlemmer og ca. 125 klubber. Vi trykker først opp 4500 eksemplarer.
Når antallet kommer så høyt, har vi reelle muligheterfor annonseinntekter.
Ca. 4.000 eksemplarer selges til medlemmer og andre
interesserte. De resterende 500fordeles til aktuelle aviser i landet, til
en del skolebiblioteker, til andre idrettsforbund og til judoforbund vi
samarbeider med.
Bladene selges på følgende måte: Hver enkelt klubb mottar et antall
blader, tilsvarende halvparten av klubbens medlemsmasse, i henhold
til årsrapporten begrenset oppad til 50 blader. I tillegg kommer
de som ønsker personlig abonnement. Bladet koster kr. 10,- pr.
stykk. Utenpå bladet står trykt løssalg kr. 15,-. Den femmer'n er
klubbenes inntekt pr. blad. Salget skjer selvfølgelig ut fra klubbenes
eget hode, men kan forslagsvis skje på følgende måte:
1. Noen klubber betaler gildet og lar medlemmene få bladet gratis.
2. Noen klubber lar en eller flere selge bladene i klubben og tjene
femmer'n.
3. Noen klubber deler femmer'n mellom selger og klubbkassen.
Derfor håper jeg at klubbene ser på denne måten å få bladet på som
en mulighettil en liten ekstrainntekt, ikke som en belastning. Bladet
kan kanskje også brukes til PR for judosporten ved salg · utenom
klubber, og på den måten være et bidrag til å skaffe klubbene flere
medlemmer. Dessuten innvilges tre måneders returrett på bladet,
noe som kanskje trengs for å dekke etterspørselen utover de bladene
som klubbene får i første omgang.
Jeg kan opplyse om at styret vil fremme et forslag om flat kontingent
for alle klubber og overgang til graderingsavgift igjen på tinget.
Dette vil bedre klubbenes økonomi, samtidig med et stortsalg innen
klubben av «Norsk Judo».
Så setter vi i gang - dere setter i gang. Tilbake til overskriften «La
det gå sport i det», slik at vi får et forbundsblad og en utbredelse som
er forbundet verdig.
Lykke til! Hilsen Atle
20
I trening igjen!
Edith Simon fra Østerrike, verdensmester
og to ganger europamester
i inntil 66 kg i Oslo i 1982, har vendt
tilbake til Wien etter et lengre opphold
i USA.
Hun ble skadet to måneder etter sin
triumf i Oslo. Diagnosen lød på dobbeltsidig
korsbånd-avrivning i kneet.
Hun ble operert av dr. James
Andrew på hospitalet i Columbia,
Georgia. All etterbehandling ble overvåket
av legen, hun bodde sågar hos
legens familie, alt kostnadsfritt. Den
22-årige wienerinnen trener nå for
fullt igjen og stiller opp i EM 1984 i
Pirmasens, så se opp, frøken Andersen.
Inger Lise Solheim
har i I i khet med 1983 også for 1984
mottatt statens idrettsstipend i hard
konkurranse med hele idretts-Norges
toppfolk. - Vi gratulerer!
Stipendiet er på kr. 26.000,- . Hva
Inger Lise skal bruke det til, vites ikke
på det nåværende tidspunkt, men
pengene kommer godt med.
Liste av tildelingen følger:
Lars Rønningen (bryting), Klaus
Mysen (bryting), Dag Otto Lauritzen
(sykkel), Morten Sæther (sykkel),
Geir Bakke (dans), Trine Dehli (dans),
Ingrid Kristiansen (fri-idrett), Stig
Roar Husby (fri-idrett), Per Erling
Olsen (fri-idrett), Erling Trondsen
(handicap-idrett), Inger Lise Solheim
(judo), Einar Rasmussen (kajakk),
Morten Berglia (orientering), Tore
Sagvolden (orientering), Øivind Thon
(orientering), Brit Volden (orientering),
Alf Hansen (roing), Rolf Thorsen
(roing), Sverre Løken (roing),
Magnus Grepperud (roing), Svein
Rasmussen (seiling), Harald Stenvaag
(skyting) , Siri Landsem (skyting),
Geir Skirbekk (skyting). Jon
Grunde Vegard (stup) og Katrine
Bomstad (svømming).
I.
Er du fornøyd
med dette
nummer
av bladet
Norsk Judo?
BLI ABONNENT!
Sykdom stopper
Europa-topp
Torstein Reissman, fire ganger europamester
i inntil 65 kg klassen, har
avsluttet sin judokarriere.
. Han s_to over den store turneringen
r Leondrng og sti lte heller ikke opp i
VM 1983 i Moskva.
Gr~nnen er at Reissman er syk,
han lrder av epilepsi og anfallene er
blitt hyppigere. Reissman var en fenomenal
tekniker. Han vil bli sterkt savnet
i Europa-toppen.
Vi ønsker god bedring.
EMBLEMER
V i fremstiller følgende
produkter:
Emalje emblemer
Vævede
Guldtrælc.lc.eri
Selvlc.læbende
Maslc.inbroderede II
skriv eller ring efter vor brochure
G.K.PEDERSEN ApS
Fuglevadsvej 75, 2800 DK-Lyngby
Danmark . Telefon: 02-8704 74,
Telex: 37109 gkp dk.
21
' RESULTAT-BØRSEN
VM herrer Moskva
RESULTATER:
+ 60 kg:
1. Khazret Tletseri. U.R .S.S.
2. Tamas Bujko, Hongrie
3. Kenichi Haraguchi, Japan
3. Klaus-Peter Stoll berg, R.D.A.
+ 65 kg:
1. Nicolai Solodouchine, U.R.S.S.
2. Yoshiyuki Matsuoka, Japan
3. Janush Pavlovski, Polog ne
3. Sandro Rozati, Italia
+ 71 kg:
1. Hidetoshi Nakanishi, Japan
2. Ezio Gamba, Italia
3. Tomazi Namgalauri. U.R.S.S.
3. Steffen Stranz, R.F.A.
+ 78 kg:
1. Nobutoshi Hikage, Japan
2. Neil Adams, Grande-Bretagne
3. Shota Habarelli, U.R.S.S.
3. Mircea Fratica, Romania
+ 86 kg:
1. Detlef Ultsch, R.D.A.
2. Fabien Canu, Fran krike
3. Robert Berland, U.S.A.
3. Seiki Nose, Japan
+ 95 kg:
1. Andreas Preschel, R.D.A.
2. Valeri Divisenko, U.R.S.S.
3. Gunter Neureuter. R.F.A.
3. Robert van de Walle, Belgia
+ 95 kg:
1. Yasuhiro Yamashita. Japan
2. Willy Vilhelm, Holland
3. Henry Stohr, R.D.A.
3. Mihai Cioc. Romania
Åpen klasse:
1. Hitoshi Saito, Japan
2. Vladimir Kocman, Tsjekkoslov.
3. Andras Ozsvar, Hongrie
3. Robert van de Welle, Belgia «~ ffi 1 [El 1æltliJ 00~*.'.fU~=Ffi:*:~
~ I THE I st FUKUOKA INTERNATIONAL WOMEN'S JUDO CHAMPIONSHIPS I
+ 48 kg:
1. K. Briggs, USA
2. M. Saita, JPN
3. Y. Ding, TPE
3. H. Nakahara, JPN
+ 52 kg:
1. L. Doyle, GBR
2. K. Yamaguchi, JPN
3. E. Hrovat, AUT
3. R. Takemori, USA
+ 56 kg:
1. S. Wi lliams, AUS
2. E. Aronoff, USA
3. G. Winkelbauer, AUT
3. B. Rodric uez. FRA
+ 61 kg:
1. P. Wahnsiedler, FAG
2. Inger Lise Solheim, Norge
3. G. Ritschel, FAG
3. H. Rei ter, AUT
+ 66 kg:
1. I. D. Kok, HOL
2. S. Kandori, JPN
3. G. Lieckens. BEL
3. C. Penick, USA
5. Heidi Andersen, Norge
7 72 kg:
1. I. Berchmans. BEL
2. V. Vigneron, FRA
3. S. Cheng, TPE
3. K. Posch, AUT
+ 72 kg:
1. M. Castro, USA
2. N. Lupino, FRA
3. F. Gao, CHN
3. M. van Unen, HOL
Åpen klasse:
1. I. Berghmans, BEL
2. M. Castro, USA
3. Y. Zuydam. AUS
3. M. van Unen, HOL
Åpent Skandinavisk
for herrer
RESULTATER:
+ 60 kg:
1. Fagerlund, Finland
2. Rivara, USA
3. Raekorpi , Finland
3. Hellqvist. Sverige
+ 65 kg:
1. Agena. USA
2. Laats, Belgia
3. Hiiggqvist, Sverige
3. Belmans. Belgia
+ 71 kg:
1. Miyakoshi, Japan
2. Wulperho rst, Vest-Tyskland
3. Demaesschal k, Belgia
3. FRANK EVENSEN, Norge
22
+ 78 kg:
1. Schell , Vest-Tyskland
2. Nemeth, Ungarn
3. Angus. Canada
3. Poikela, Finland
+ 86 kg:
1. Meiling , Vest-Tyskland
2. Martin, USA
3. Szilagyi, Ungarn
3. Leini nger, USA
+ 95 kg:
1. Takazawa, Japan
2. Jenssen, Danmark
3. Fridrikson. Island
3. Molnar, Ungarn
+ 95 kg:
1. Ruiken, Vest-Tyskland
2. Nelson. USA
3. Plata, Vest-Tyskland
3. Mitchell, USA
Norges Cup judo - Damer
1. halvår 1983 - 1984
Damer Lett-Fjærvekt + 48 kg - 6 deltagere:
1. Siw Øverland 3. Kyu Vennesla
2. Siv Ulvestad 4. Kyu Sandefjord
138 poeng
66
Damer Fjærvekt + 52 kg - 12 deltagere:
1. Kristin Øygarden 1. Kyu MJC/Oslo
2. Hanne Pedersen 1. Kyu KSI-JG/Oslo
3. Bodil _Døssland 3. Kyu Bergen
4. Kathrine Pedersen 2. Kyu Trondheim

Damer Lettvekt + 56 kg - 11 deltagere:
1. Kristin Aksnes 2. Kyu As
2. Gerd Nyjordet 1. Kyu Trondheim
2. Line Bergene 1. Dan Sandefjord
4. An ne Eklund 3. Kyu Stavanger

Damer Weltervekt + 61 kg - 11 deltagere:
1. Line Bergene 1. Dan Sandefjord
2. Hanne-Eva Muller 1. Kyu MJC/Oslo
3. Gerd Nyjordet 1. Kyu Trondheim

Damer Mellomvekt+ 66 kg - 14 deltagere:
1. Else Marie Bratt 2. Kyu Trondheim
2. Heidi Andersen 1. Dan NJJK/Oslo

3. Inger Lise Solheim 1. Kyu MJC/Oslo 46
3. Ingunn Wright 2. Kyu Drammen
5. Kath rine Aksnes 3. Kyu As
46
34
Damer Lett-Tungvekt + 66 kg - 4 deltagere:
1. Anita Koop 3. Kyu Sandefjord
2. Marit Wisnes Fystro 3. Kyu Hamar/Kongsberg

Damer sammenlagt 1. halvår for Vandrepokalen - 68 deltagere:
1. Siw Øverland 3. Kyu Vennesla .
2. Kristin Øygarden 1. Kyu MJC/Oslo ~ ~~
3. An1t_a Koop 3. Kyu Sandefj ord 116
4. Mant W1snes Fystro 3. Kyu Hamar/ Kongsvinger 5. Else Mane Bratt 2. Kyu Trondheim 102 100
6. Line Bergene 1. Dan Sandefjord
7. Heidi Andersen 1. Dan NJJK/ Oslo ~6
8. Hanne-Eva Muller 1. Kyu MJC/ Oslo ·
9. Hanne Pedersen 1. Kyu KSI-JG/ Oslo ;6
10. Bodil Døssland 3. Kyu Bergen 68
Norges Cup judo - Herrer
1. halvår 1983 - 1984
Herrer Lett-Fjærvekt + 60 kg - 18 deltagere:
1. Helge Høynes 1. Kyu Budosør/ Kr. 98 poeng
2. Nils Smestad 3. Kyu Budosør/Kr. 56
3. Jirka Ronzani 2. Kyu Stavanger 54
3. David Verdu 1. Kyu MJC/Oslo 54
Herrer Fjærvekt + 65 kg - 35 deltagere:
1. Dag Andre Espeseth 1. Kyu Bergen 130
2. Ole Christian Remen 1. Kyu IJK/ Bærum 86
3. Rune Bergmann 1. Kyu Trondheim 58
4. Alfredo Jose Chinchi lla 2. Dan NJJK/Oslo 48
4. Sven Henriksen 1. Kyu MJC/Oslo 48
Herrer Lettvekt+ 71 kg - 40 deltagere:
1. Frank Evensen 1. Dan Sandefjord 134
2. Erik Brunvatne 1. Dan Vennesla 72
3. Alfredo Jose Chinchilla 2. Dan NJJK/Oslo 50
4. Hans Jørgen Vik 1. Kyu Budosør/Kr. 50
Herrer Weltervekt + 78 kg - 30 deltagere:
1. Per Haakonsen 1. Dan MJC/ Oslo 154
2. Leif Bjerkely 1. Kyu Rykkinn 60
3. Fridtjof Thoen 1. Dan MJC/Oslo 56
4. Kent Westerby 3. Dan MJC/Oslo 54
Herrer Mellomvekt + 86 kg - 11 deltagere:
1. Rune lnrald Sundland 1. Dan NJJK/ Oslo 96
2. Svein G rdsø 1. Dan Sandefjord 84
3. Rolf W. Lang nes 3. Kyu Levanger 58
Herrer Lett-Tungvekt + 86 kg - 2 deltagere:
1. Jos Appelmann 1. Dan Fredrikstad 78 -

NM damer Florø -83
RESULTATER:

INDIVIDUELT (lørdag):
Under48 kg:
1. Kristin Øygarden, Marienlyst JK
2. Hanne Pedersen, KSI
3. Eli Kvilhaug, Trondhjem Jodo Kwai
3. Jannicke Olsen. Bergen JK
Turid Straume, Førde, møtte Hanne Pedersen,
KSI, og vart slått ut.

Under 52 kg:
1. Vigdis Nesse, Bergen JK
2. Anne B. Svendsen, Vennesla
3. Liv Gulliksen, As JK
3. Marianne Larsen. Stavanger JK

Under 56 kg:
1. Gerd Nyjorde, Trondhjem Judo Kwai
2. Line Bergene, Sandefjord JK
3. Anne Eklund, Stavanger JK
3. Randi Skaug, Marienlyst JK
Ruth Myren. Florø, møtte Renate Jakobsen,
Bergen JK, og vart slått ut i første kampen.

Under 61 kg:
1. Inger Lise Solheim, Marienlyst JK
2. Hanne E. Muller, Marienlyst JK
3. Hilde Hjertnes. Bergen JK
3. Wenche Risan. Trondhjen Judo Kwai
Linda Nygård, Florø. vann sin første kamp
med sju poeng, men tapte mot klassevinnaren,
Inger Lise Solheim, Marienlyst JK.
Vivi-Ann Teige, Sandane, møtte Wenche Risan,
Trondhjem Judo Kwai, og vart slått ut.

Under 66 kg:
1. Heidi Andersen, NJJK
2. Siren Strømme, Bergen JK
3. Else M. Bratt. Trondhjem Judo Kwai
3. Svanh ild Storstein, Hauga!. JK

Under 72 kg:
1. Erna Mikalsen, Bergen JK
2. Solveig Mikalsen, Bergen JK
3. Reidun Heiene. Marienlyst JK
3. Kari Sørdal, Sandane

Over 72 kg:
1. Ase Hoff, Sofiemyr JK
2. Gry Aleksandersen. KSI
3. Peggy Haugsnes. Molde
3. Anita Koop, Sandefjord JK

Åpen klasse:
1. Heidi Andersen, NJJK (Kongepokal)
2. Else M. Bratt, Trondhjem Judo Kwai
3. Inger Lise Solheim, Marienlyst JK
3. Kristine Øygarden, Marienlyst JK
LAGMESTERSKAP (søndag):
1. Mari enlyst JK
(Kri stin Øygarden, Line Brevik, Randi Skaug,
Hanne Eva Muller, Inger Lise Solheim, Reidun
Heiene)
2. Bergen JK
(Jannicke Olsen. Vigdis Nesse. Anita Lilleng.
Hilde Hjertnes, Siren Strømme. Erna Mikalsen)
3. KSI
(Hanne Pedersen, Ragnhild Olsen, Heidi
Rønningen, Berit Gallefoss, Kirsti Thorsen.
Gry Aleksandersen)
3. Trondhjem Judo Kwai
(Eli Kvil haug, Kathrine Pedersen, Gerd Nyjorde.
Bjørg Nyjorde, Wenche Risan , Else
Marie Bratt)

KM Nord-Trøndelag
RESULTATER
DAMER:
1. Astrid Arntsen. Levanger judoklubb
2. Sølvi Melvold, Levanger judoklubb
3. Siri Tøsse Blindheim, Levanger judoklubb

GUTTER:
Under 40 kg:
1. Stig Are Schjødt, Levanger judoklubb
2. Tor Arne Bratli, Steinkjer judoklubb
3. Morten Anderson, Steinkjer judoklubb

Under 44 kg:
1. Jørgen Hillestad, Namsos judoklubb
2. Ivar Sørensen, Levanger judoklubb
3. Anders Bjøru, Steinkjer judoklubb

Under48 kg:
1. Kjell Age Aune, Mamsos judoklubb
2. Robert Finnanger, Namsos judoklubb

Under52 kg:
1. Bjørnar Eriksen. Namsos judoklubb
2. Morten Rånes. Levanger judoklubb
3. Tor Voldseth, Levanger judoklubb
3. Jon Terje Åkervik, Namsos judoklubb

HERRER:
Under60 kg:
1. Lars Bjørås, Levanger judoklubb
2. Svein Thommassen, Namsos judoklubb
3. Jonny Kårstad, Levanger judoklubb

Under 65 kg:
1. Eivind Øvrelid, Levanger judoklubb
2. Lasse Thom massen, Namsos judoklubb

Under 71 kg:
1. Jon Bjerkås, Stjørdal judoklubb
2. Bjørn Sve, Stjørdal judoklubb
3. Ketil Strømberg, Levanger judoklubb
3. Lars Bjørås, Levanger.judoklubb

Under 78 kg:
1. Torbjørn Eliasson, Levanger judoklubb
2. Magne Sandvik, Stjørdal judoklubb
3. Per Helge Sakshaug, Levanger judoklubb

Under 95 kg:
1. Rolf Langnes, Levanger judoklubb
2. Snorre Johansen, Levanger judoklubb
3. Alf B. Rostad, Levanger judoklubb
Åpen klasse:
1. Rolf Lang nes, Levanger judoklubb
2. Snorre Johansen, Levanger judoklubb
3. Ketil Strømberg, Levanger judoklubb
3. Alf B. Rostad, Levanger judoklubb

Herrer sammenlagt 1. halvår for Vandrepokalen - 136 deltagere:
1. Per Haakonsen 1. Dan. MJC/Oslo 154
2. Frank Evensen 1. Dan Sandefjord 134
3. Dag Andre Espeseth 1. Kyu Bergen 130
4. Helge Høynes 1. Kyu Budosør/Kr. 98
5. Rune Ingvald Sundland. Dan NJJK/ Oslo 96
6. Ole Christian Remen 1. Kyu IJK/Bærum 86
7. Svein Gårdsø 1. Dan Sandefjord 84
8. Jos Appelmann 1. Dan Fredrikstad 78
9. Leif Bjerkely 1. Kyu Rykkinn 60
1 O. Rune Bergmann 1. Kyu Trondheim 58
10. Rolf W. Lang nes 3. Kyu Levanger 58

KM Møre og Romsdal
RESULTATER:
GUTTER:

Under 40 kg:
1. Thommas Martinussen, Ålesund
2. Arne Bjerkås, Frei
3. Andre Eidskrem, Ålesund
4. Frank Solstad, Molde

Under 53 kg:
1. Yngve T. Aasheim, Molde
2. Egon Kalvatn. Volda
3. Anders Lyder, Frei
4. Helge Tornes, Molde

Under 60 kg:
1. Odd Andre Varhaugvik, Molde
2. Jørn Johannesen, Volda
3. Bernhard Rekdal, Ålesund
4. Bjørn Aasen, Ålesund

Under65 kg:
1. Jan Egil Hamnes. Ålesund
2. Trond Lønseth, Molde
3. Michael Gundersen, Ålesund

Over 65 kg:
1. Jo Holstad, Hareid
2. Odd Iver Rånes, Molde/Tingvoll
3. Omar Seines. Frei

DAMER:
Under 52 kg:
1. Synnøve Pilskog, Ålesund
2. Trine Bjørnæs, Molde
3. Hege Lyder, Frei
4. Inga E. Vaksvik, Ålesund

Under 61 kg_:
1. Audhild Arøen, Ålesund
2. Vibeke Gjøsdal, Volda
3. Gry Pi lskog, Hareid
4. Lisbet Kulø, Hareid

Over 61 kg:
1. Jorid Østvik, Molde
2. Peggy Haugnes. Molde
3. Tora M. Hatlebakk, Molde
4. Marit Olsbø Holen, Ålesund

HERRER:
Under 60 kg:
1. Geir Lange, Ålesund
2. Svein Farstadvoll, Molde
3. Rune"B. Rei tan, Frei

Under 65 kg:
1. Arne Mikelsen, Molde
2. Vebjørn Eilertsen, Hareid
3. Helge Jøsund, Ålesund
4. Bertil Underlid, Ålesund

Under 71 kg:
1. Helge Lange, Molde
2. Ivar Erik Bergum, Molde
3. Terje Sørflaten, Molde
4. Johan Vasstrand, Ålesund

Under 78 kg:
1. Arnfinn Lien, Molde
2. Ole Anders Gagnat. Molde
3. Arnstein Vik, Molde
4. Egil Holstad, Hareid

Over 78 kg:
1. Roger Johansen, Molde
2. Viktor Brunvol l, Ålesund
3. Norvald Ulla, Volda
4. Terje Haugnes. Molde
Amerikansk definisjon av helvete:
Hvor britene er kokker, franskmennene
mekanikere. tyskerne politi, og amerikanerne
elskerne!
23
EMNEHEFTER
for SALG
INTRODUKSJONSKURSET
Heftetgiren kort, men allsid ig inn- 1 Q
føring i judoens bestanddeler. kr. ,-
AKTIVITETSLEDERKURSET
Dette er selve grunnsteinen i vår
utdanningsmodell for trenere. -
Kurset vil gjøre deg i stand til å 25
lede et nybegynnerkurs. kr. ,-
GRUNNKURSIKAMPREGLER
Heftet er laget for å bidra til en
bedre forståelse av kampreglene
både for utøvere og dommeraspi- 25
ranter. - Heftet er rikt illustrert. kr. ,-
INTERNASJONALE KAMPREGLER
Dette er dommerens «bibel» med
kommentarer. Den bør være med 1 Q
på alle stevner o. I. kr. ,-
STEVNEREGLEMENT
Heftet bør ligge på alle stevnearrangørers
nattbord. Her får du
svar på de fleste av problemene 1 Q
som kan dukke opp. kr. ,-
GRADERINGSREGLEMENTET
Her vil du se hvordan en går frem
for å få graderingsrett, og kra vene
til de enkelte graderinger. 1 Q
Et meget nyttig hefte. kr. , -
ALT DETTE OG MER TIL KAN DU BESTILLE
PÅ FORBUNDSKONTORET!