Norsk Judo, nr. 1 – 1972

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 1097
  • Filstørrelse 2.77 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 21. januar 1972
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Norsk Judo, nr. 1 - 1972

OKTOBER 1972
NoRSK
JUDO
UTGITT AV INFORMASJONSKOMITEEN
NORGES JUDOFORBUND
NR. 1. ARGANG 1.
Artikler
Forsiden
Side 3: "Norsk Judo" - blad i rett tid?
4: Landskamp: Danmark-Norge 1971
"
5 •• Lag-NM 1972
6: Norgesmesterskapet 1972
7:
8:
9 : Tilbakeblikk : Nordisk Mesterskap 1970
9" Nordisk Mesterskap 1972
" 10: " -
11: Hva med læ.ndslaget?
12: Landsstevnet for gutt er, jenter og yngre
juniors 1972.
13:: " -
14: B-kurset 1972
15 : Bl i judoinstruktør!
16: Nbrges nest eldste judoklubb.
17: - " -
18 : Klubbstoff : Tysk besøk i MJC
OSI ' s sommerleir
Ungdomsleir
Norsk besøk på OJU's sommerleir
19:: Sommerleir neste år?
20 : Blindern Cup •.
og fotos av R. Kaarbø hvis ikke annet er angitt .
,. Jacobsen - Ottestad ( t, h.) i NM
(foto : Rolf Chr.Ulrichsen , A~enposten)
NORSK J UDO er meldings - og informasjonsblad f or Norges Judof orbund .
Bl adets adresse: Norsk Judo
Norges Judoforbund
Boks 5422, Majorstua
Osl o 3
Ansvarlig redaktør dette nr: Rolf Kaarbø , Gunnar Johnsensvei 3,
Oslo 8.
- 3 -
"NORSK JUDO" - blad i rett tid?
OSI fn'lmmet pli å r stinget i NJF 1970 fornleg c,m at NJF skulle utgi et• blad
"Norsk Judo" for å f remme informasjonsarbeic'et innen norsk jude . OS,r
fremmet på samme ting farsleg om en informa sjonskomite som skulle arbeicle
med tladet og a nnen nødvendig informasjon. Begge fonilag bl e vedtatt ,
men i'.,ret 1S71 passerte uten noe 11:.dere ir:itiativ frn den valgte informasjonskomite,
IK søkte våren 1972 styret om kr 1.000 til utgiveloe av ovennevnte blad,
men kassen var da bl. e.. på grunn av Nbrdisk Mesterskap bunnskrapt . /i
fikk pr. sept ember svar fra styret om at kr 1.000 var bevilget .
Dette nummer er et prøveeksemplar - hvis årstinget 1972 bifaller bladets
ramme og stoffvalg og muliggjør en fornuft igμ sammensatt informasjonskomite
som kan norsk judo - på troEs av fenomenet ~ajime - få et fast
informasjonsorgan.
Etabl ering av et progreEsivt lederskikt i norsk judo foruh,etter r ege l me~;~
ig og dekkencie informas jon om c'et som skjer i judo nasjonalt; og
internasjonalt , Den sent rale kontrol. l av norsk judo hør snart avskaffes
da den neppe tilstrekkelig tjener norsk 2udos interesser i glo~al sammenheng.
Viljen er kanskje tilstede, men vi må lete frem og velge de
rette personer t i l de rette funksjoner.
RKaa
NJIF 5 ÅR : VI GRATULERER OSS SELV!'
NJF ble stiftet sommeren 1967, og vi feirer
iår 5-års j ubileum . •. . ,
LIINDSKAMP : DANMARK - NORGE i Aalborg 13 . desember 1971
Første offisielle landskamp i judo mellorr Danmark og Norge fant sted i
Aalborg 13 . desember 1971 , Vi .har alltid regnet oss på omtrent samme
nivå som Danmark og reiste ned med de beste forhåpninger, mer, etterhvert
som kampene skred frem ble det klarlagt at Danmark har fått et forsprang.
Danskene viste i kamp etter kamp en teknisk og styrkemessig overlegenhet
som resulterte i at Danmark fikk 10 fulle seire og 5 delseire , 2 kamper
gi kk uavgjort og Nors:e fikk 3 del-seire. Poengstillingen ble 127 - 13 i
dansk favør. Et slikt resultat smaker av utklassing. Skulle vi trekke
frem lyspunkter måtte det være Arild Moen sorr med to delseire pl tilsammen
10 poeng var sterkeste norske . Jan Jansen vant en kamp med 3
poeng og han har avgjort utviklingsmuligheter . Uavgjorte kamper ble det
ved Per Steinar Ottestad og Wim van der Heijden.
Hemmeligheten bak den danske fremgangen kan v@re at danskene har landslagssamlinger
minst en weekend hver måned og at dansk judo er strukturert
mot et system med hyppige karr:per på kndsbasis krydret med større stevner
spredd over hele året ..
Judoka fra OSI trente sammen med danske landslagsfolk sommeren 1971 , og
undertegnede ble kanskje i kke så svært overrasket over utfallet av denne
landsk,~mpen.
Norges l ag ved defileringen, fra venstre (parvis i vektklasser):
Hans Petter Andreassen ( CSI) , Arild Moen (NJJK), Øistein Martinsen ( NJJK),
Da~• Hodne (NJJK), Morten Yggeseth (NJJK), Per Steinar Ottestad (NJJK),
Thor Pettersen (NJJK), Gunnar Sørensen (FPIL), Erik Haugen (NJJK), Jan
Jansen ( RJK) .
Vim vander Heijden (RJK) ble senere satt i nn som reserve i to kamper.
LAG-NM 1972
Første NM for lag ble arrangert søndag 20 . februar i Idrettshall en i
Bergen . 10 lf,g var påmeldt og stil te opp. Arrangør var BJK.
Pu1.j~ stilte med NJJK II, NTHI, IJK I, OSI II, BJK II ,
Her vant NJJK II over NTHI, NJJK II vant over IJK I, BJK II vant over
OSI II . I puljefinalen vant NJJK II over BJK II . I rekvalifiseringen
vant IJK I over NTHI og BJK II.
Pulje B stilte med RJK, IJK II, OSI I, BJK I, NJJK I .
Her vant RJK over IJK II, OSI I vant over RJK, NJJK I vant over BJK I .
I puljefinalen vant NJJK I over OSI I. OSI I vant rekvali fiseringen mot
BJK I .
I semi fina l en vant NJJK I overlegent over IJK I og OSI I vant o•.,er NJJK II.
NJJK I vant overbevisende f inalen mot OJSI I ,
Resultater : 1. NJJK I (Moen,Martinsen,Ottestad, Petterson ,Haugen )
2 .. OSI I (Andreassen , Engelstad,Jacobsen,Fjeldstad,
Ingvoldstad)
3 . IJK I (Laudan , Jensen, Vogt, Kleven, Thoresen )
4 . NJJK II (Foss , Hodne , Yggeseth , Hammarstrøm , Berg)
Per Steinar Ottestad NJJK I kaster Per Strømsnes BJK I med sin
uchimata- special.
/

NORGESMESTERSKAPET 18. mar s 1972 i Trasophallen - Oslo
Norgesmesterskapet samlet vel 400 tilskuere og gav flere virkelig fine
kamper. Weltervekt ble noe overraskende da endel klare favoritter ble
slått ut i puljene. Uhel dig treknihg i brasiliansk cup i nnebærer nesten
at man kan gå i dusjen istedenfor på matten , t il semifinalen kommer man
ikke. Mellomvekt ble stevnets fri skeste klasse , det er her vi har de
beste fighterne og typisk er det vel at vinneren av mellomvekt også vant
åpen klasse, Hans navn er Per Steinar Ottestad , 21 år gammel og svart
belte.
Det er interessant at Bergen - etter å ha vært ute'nfor judomiljøet i noen
år - nu deltok med heder : Mellomvekt er hard og det er sterkt å ta bronse
i denne klassen .
Lett tungvekt ga en overraskende , men fortjent seier til Terje Mortensen .
Han vant en spennende finalekamp mot Trygve Åas og var s å ledes mesterskapets
overraskelse .
Tungvekt ble preget av kraftige oppgjør. Vektløfteren Eivind Rekustad ,
FJK , kastet igjen glans over stevnet ved å stille opp . Han ble dessverre
skadet i foten og trakk seg fra semifinalen . I t ungvektsfinalen
mellom Ha t,gen og Jansen ble Lansen kastet utenfor linjen og fikk en hard
trøkk da han bl e kjørt på hodet ned . Beklagelig avslutning på en fin
match . Idag er Jansen restituert og trener . Episoden ble slått opp i VG.
Resultater:
Lettvekt :
Welte rvekt :
Mel lomvekt :
1. Arild Moen (NJJK)
2. H. P. Andreassen ( OSI )
3 . Ø.T . Foss (NJJK)
3 . Jan Laudan (IJK)
1. Øistei n Martinsen (NJJK)
2 . Jan Ulvås (NJJK)
3 . Erik Foss Je nsen (IJK)
3. Baard Strømme (NJJK)
1. Per Steinar Ottestad (NJJK)
2 , Morten Yggeseth (NJJK)
3. Øivind Jacobsen (OSI )
3 . Bjarne Njaastad (BJK)

Lett tungvekt : 1 . Terje Mortensen (BJØIL)
2, Trygve Aas (OSI)
3. Knut Kvalø (BJK )
3. Thor Petterson (NJJK)
Tungvekt : 1. Erik Haugen (NJJK)
2 , Jan Jansen (RJK)
3. Eivind Rekustad (FJK)
3 . Willy Thoresen (IJK)
Åpen klasse : 1. Per Steinar Ot testad (NJJK)
2 . Wim v . d . Heijden (RJK)
3 . Erik Haugen (NJJK)
3 . H. P. Paulsen (NJJK)
Øi s t ein Martinsen (t . v . ) med kongepokal en etter seieren i WV og Per
Steinar Ottestad med pokalene f or åpen kl asse og hurtigste ippon (27
s e kunder) .

Mellomvekt , fra venstre : Per Steinar Ottestad , Mor ten Yggeseth , Øivind
Jacobsen og Trygve Njaastad .
Åpen klasse , fra venstre : Per Steinar Ottestad, Wim v . d . Heijden og
Erik Hau!!fen.
- 9 -
TILBAKEBLIKK :
NORDISK MESTERSKAP i Gøteborg 1970 :
Bronse til Morten Yggeseth!
Morten tapte første kampen
for puljevinneren og vant
den ene rekvalifiseringskampen
og var derved klar
for semifinalen , men der ble
det tap . Allikevel : sterkt
og uventet. Morten har siden
dengang gjort seg vel bemerket
i inn- og utland.
Norge fikk delt 3-dje plass
med Danmark og på bildet til
venstre ser vi "bronselaget"•
Fra venstre : Erik Haugen (NJ
JK), H, P. Paulsen ( NJJK),
Thor Kleven (NJJK), H. P. Andreassen
(OSI), og Rune Ner
aal (OSI),
Anm : Etter bestemmelse av norske "ledere" ble laget beordret oppstilt
med hvitt belte - allerede her kompromiterte vi vår tekniske standard.
NORDISK MESTERSKAP 1S72:
Nordisk Mesterskap ble arrangert i Nadderudhallen 22 ,-23 . april . Lørdag
utkjempet man l agmester skapet og søndag individuelt mesterskap. NJF var
arrangør . Det var femte gang nordisk bl e arrangert og første gang Norge
var arrangør. Stevnet ble overvært av 500 tilskuere .
Mesterskapet viste at Norge har f ightere som kan bite fra seg selv om vi
fremdeles er for svake i skandinavisk sammenheng.
Hoveddommer var Wim Beuchel f ra Nederland og dømmingen ble utført av dommere
fra de nordiske land da mesterskapet ble eksamen for dommerkandidater
ved nordisk dommerkurs .
I lagkonkurransen tapte vi 1-3 for Finland . Her t apte Moen 0-7 t il Reviq
Hodne gikk hikewake mot Ekholm, Ottestad tapte 7+7 til Akrenius, Aas
tapte 7+7 t il Ojal a mens Haugen vant 7+7 over Reivuo. Dett e var en fin
innsats av Haugen!
(~
- 10 -
Mot Sverige tapte vi hver eneste kamp: Lindstrøm fikk ippon over Moen,
Edgren fikk ippon over Hodne , Tegelgård fikk 7 over Ottestad , Lindhe
klarte bare 3 over Aas, mens Løf fikk 7+7 over Hauge{j:.
I finalen vant Finland klart over Sverige og fikk derved revansje for
nederlaget i Nordisk 1970.
Norges lag f.v. : Erik Haugen, Trygve Aas , Per Steinar Ottestad, Dag
Hodne , Arild Moen .
Resultater :
1 . Finland (Rovio , Ekholm , Akrenius, Ojala, Reivuo)
2 . Sverige (Lindstrøm, Edgren , Tegelgård, Lindhe, Løf)
3. Danmark (Nørgaard , Fibiger, Hansen , Bækhave , Schlichter)
3, Norge (Moen , Hodne, Ottestad , Aas , Haugen)
I individuelt fikk vi det gledel ige og uventede utfall a t H.P . Andreassen
og Erik Haugen fikk hver sin bronsemedalje. Disse tapte begge sin før s t e
kamp mot puljevinneren (der var fire i hver pulje) , men vant hver sin rekvalifiseringskamp
og var derved begge i semifinalen. Der ble det imidlertid
t ap for begge.
Arild Moen vant en kamp over Nørgaard og Øistein Martinsen fikk ippocj,
over Ekholm etter 1 min, 25 sek ., men dessverre tapte begge neste kamp
for pul jevinner en og de r etter t a p i rekvalifiser ingskampen .
Resultater:
Lettvekt : 1 , Aimo Rovio (Finl and)
2. Arva Tarvainen (F )
3. Ronny Nilsson (Sverige) og H. P. Andreassen (Norge)

- 11 -
Wel t er vekt: 1. Larry Edgren (S)
2 , Berndt Mogensen (Danmark )
3. Claus Fibiger (D) og Bengt Benkert (S)
Mellomvekt : 1 . Sima Akrenius (F)
2, Tommy Tegelgård (s)
3 . Heikki LMhteenkorva (F) og Conny Petterson (s )
Let t tungvekt : 1. Curt Lindhe (s)
2 . Rei jo Oj ala (F)
3. Mogens Bækhave (D ) og Michael Jensen (D )
Tungvekt : 1. Tommy Løf (S )
2 . Erik Nielsen (D)
3 . Hans Sc~lichter (D) og Erik Haugen (N)
Åpen klasse : 1. Seppe Reivuo (F)
2. Mogens Bækhave (D )
3 . Ole Hansen ( D) og Tommy Løf (S )
Hans Petter Andreassen :•
HVA MED LANDSLAGET?'
Nordisk mesterskap i judo 1~2 har gått over i historien . Ti l t r oss for
enkelte norske l yspunkter , er det vel ingen grunn til å være fornøyd med
situas jonen i norsk j udo . Vi tapte begge lagkampene mot Sver ige og Finland,
og vi kan nok være glad for at vi slapp å kjempe om bronsemedalj
ene mot Danmark . De fleste husker hvordan høstens landsls!amp mot danskene
endte .
Mens danskene tidl iger e l i ksom oss lå langt etter Sverige og Finland, ser
det nå ut til at danskene har klart å lukke denne kløften for sin del ~
mens vi fremdeles ligger langt etter .
De mest blåøyde optimistene del te ut både gull og sølvmedal jer til Norge
på forhånd ved dette nordiske mesterskapet . Det kan være godt å være
optimist , men optimi sme i seg selv br inger ingen fremgang eller medal jer.
Det er nå på høy tid a t også disse optimistene våre kommer ned på jorden .
Man må ha fotfeste for å kunne satse ..
Slik situas jonen er pr . i dag, kan ingen klandre de aktive for at det
i kke blir gull ell er sølv i et nordi sk mesterskap for ikke å sna kke om i
- 12 -
større sammenheng .
Før man stiller krav til landslagsguttenes prestasjorer , må man gi disse
guttene utviklingsmuligheter . Dette kan i første omgang skje ved å tilrettelegge
forholdene for landslagstrening med jevne mellomrom . Dersom
man skal forlange større treningsi nnsats av landslagskandidatene , må NJF
sørge for at de først får et treningstilbud . Foran dette nordiske mesterskapet
har det vært arrangert en (1) eneste samling (med Wagenaar) i
år . Kort sagt, landslaget har gått for lut og kaldt vann .
Det finnes i dag en del bra og treningsvillige judokas her i l andet. NJF
bør derfor tilrettelegge forholdene for disse, slik at vi snart kan
mønstre et landslag som har mulig!)i'eter til å vinne .
Det må være opp til NJF 's styre å vurdere hvor mye penger man skal spandere
på landslagssamlinger, men om man ikke kan engasjere de dyreste
trenerne, kan en iallfall samle de aktive kandidatene med jevne mellomrom.
Jeg foreslo (2 . feb .72) for TK-fonnannen at de 4-5 presumtivt
beste i hver vektklasse burde innkalles til treningssamlinger minst en
gang i måneden . Dette har imidlertid ikke skjedd. Denne ordningen bør
pr øves t il høsten .
Til orientering kan nevnes at i Sverige blir de 10 beste i hver vektklasse
innkalt til landslagssamlingene .
Spesielt talentene utenom Oslo som trener i et mindre judomiljø vil være
helt avhengi g av slike treningssamlinger for å få en fair sjanse til å
komme med i landslagsbildet.
I enkleste (og billi gste) form kan man derfor innkalle a ktuelle landslagskandidater
og begrense omkostningene til å dekke utgiftene for de
tilreisende deltakerne.
Jeg tror jeg har samtlige landslagskandidater med meg , når jeg med dette
uttrykker et håp om en ny giv for vårt landslag .
LANDSSTEVNET FOR GUTTER, JENTER og YNGRE JUNIORS 1972 :
Det .første landsstevnet for gutter, jenter og yngre juniors som ble avviklet
på Tveita Ungdomsskole i Oslo (arr: NJJK/NJF) lørdag 10 . juni, ble
vellykket. Av de vel 90 påmeldte var det 62, hvorav 3 jenter , som stilte
opp og stevnet gav klar beskjed om at klubbene nu .-, arbeider meget alvorlig
med rekrutteringen, Svært mye bra judo ble fremvist, dog vil vi bemerke.
at i veren kanskje til sine tider ble så sterk at handlingene ble
ukontrollerte .
- 13 -
Samtlige 7 klubber som deltok fikk folk på premielisten, dette betyr at
nivået i norsk judo på bar ne- og ungdomsplanet er relativt jevnt, selv om
nok Oslo- området fremdeles dominerer.
I vektområdet 32 kg opp til 51 kg fikk man de 4 største klassene og
største klassen ble 40 - 45 kg med 10 deltagere .
Resultater:
GUTTER :
28 - 32 kg:
32 - 36 kg:
36 - 40 kg :
40 - 45 kg:
45 - 51 kg :

Jørgen Lien (Marienlyst)
Fredrik Theisen (Marienlyst)
Terje Ole Hell an (NJJK)
Svein Grøtnes ( I ppon)
Hallvard de Br uyn (Nesodden )
Jon Storli (Asker)
Bruna Hansen (Ippon)
Tom Færgestad (Nesodden)
Morten Sandtrøen (Nesodden)
Kåre Nordby (Asker)
Rune Steen (Asker)
Ole Fyl l i ng (Nesodden )
Erik Hagen (Marienlyst J"
Oddvar Hellan (NJJK)
Bjørn Solheim (Marienlyst)
Truls Grøtnes (Ippon)
3 . Arnstein Nygård (Romerike)
51 - 58 kg : 1. Ni ls Width (Marienl yst)
58 - 65 kg: 1. Tom Eliassen (NJJK)
65 - 75 kg: 1 . Tom Inge Ørner (Marienlyst)
JENTER :
1 . Nina Nessing (NJJK )
YNGRE JUNIOR :.
58 - 65 kg : 1 . Ka i Foss (NJJK)
2 . Stein Linge (Bergen)
3 . Espen Halvorsen (NJJK)
3. Jan Ruud Hansen (Romerike)
65 - 75 kg : 1. Knut Svindland (Bergen)
2. Helge Gjerde(Romerike)
- 14 -
s~KURSET våren 1972 :
8-kurs for judoinstruktører ble arrangert weekendene 14-16/1 og 28-30/1
av Utdannings- og Instruksjonskomiteen med kursleder H.P. Andreassen.
Dette er første gang NJF arrangerer et rent 8-kurs og vel også første
gang norske judoinstruktører er blitt tilbudt adekvat utdanning av denne
art. Kurset samlet 28 deltagere , hvilket er rekordartet for vårt unge
forbund, og hele 19 er blitt autorisert, mens noen få fremdeles mangler
A- kurset.
Kurset ble avsluttet med kurskritikk - positivt tiltak - og endel skjevheter
ble påtalt. Det er åpenbart at endel stoff kan utgis i stensiler
før samlingene , slik at man slipper å bruke kostbar tid på kjedelige og
unødvendige gjennomgåelser. En skarpere definering av stoffet kan med
tiden gi et førsteklasses kurs.
Kursdeltagerne, foran fra venstre: Kristin Hunstad (NIH), Willy Thoresen
(IJK), Stein Thoresen (IJK), Wim van der Heijden (RJK), Hans Petter
Andreassen (OSI) kursleder, Dag Hodne (NJJK), Reidar 8 . Nielsen (TJK),
Leidulv Risstad (TJK) , Kåre Østgaard (NJJK), midten fra venstre:
Toril van der Heijden (RJK), Freddy Engelstad (OSI), Knut Grythe (OSI) ,
Klaus Solheim (OSI), Anne Johansen (NJJK), Tor Stålhane (NTH!), Walter
Reinsch (FJK), bak fra venstre: Rolf Kaarbø (OSI) , Ernst Olsen (OSI),
Per In~voldstad (OSI), Inge Fjeldstad (OSI), Trygve Aas (OSI), Inge
Magstad (NTHI) , Tore W. Adamsen (FJK), Jarl Hole (NJJK), Øivind Jacobsen
(OSI), F~lgende deltagere var ikke tilstede da bildet ble tatt: Petter
Lind (MJC) , Petter Buchmann (OSI), Lars Hassel (OSI) og Axel Hopstock( OSI)
- 15 -
Hans Petter Andreassen , formann i UIK :
BLI JUDDINSTRUKTØR!
Vi lever i et ut danningssamfunn, og dette gjør seg også gjeldende på
idrettens områder . Dette må også NJF ta konsekvensen av .
Situasjonen i norsk judo er i dag at de "gamle" klubbene stadig ekspanderer,
og nye klubber dukker opp på forskjellige steder i landet . Derfor
er nå behovet for kvalifiseriE j udoinstruktører meget presserende.
NIF har med sitt opplegg for 75 timers treningslederkurs (A- kurs), tilrettelagt
en felles basis for idrettsfaglig lederutdanning i alle særforbund
, Gjennom dette t reningslederkurset får instruktørkandidatene
en solid og nødvendig grunnutdanning som er forutsetningen for videre
spesial utdanning .
NIF har også trukket opp retningslinjer for videre spesialutdanning av
instruktører/trenere.
Alle særf orbund har forsøkt å utvikle sine utdanningspl aner i t råd med
disse generelle retningslinjer.
Det er derfor også vår oppgave i NJF å lage utdanningsplaner som på alle
trinn (B- kurs, C-kurs og D- kurs ) harmonerer med NIF ' s intensjoner. Det
er videre vårt ansvar å gi kursti l budene et adekvat judoteknisk i nnhold,
slik at 6e oppfyller de krav som sportens internasjonale utviklingsnivå
til enhver tid krever .
VEIEN TIL SPORTSLIG SUKSESS GÅR GJENNOM EN SOLID INSTRUKTØRUTDANNING.
Ingen er født instruktør eller topptrener. Instruktørgjerningen er
meget krevende på alle plan, så uten gode teoretiske og praktiske kunnskaper
er mulighetene for å lykkes minimale . Klubbene bør derfor sørge
for å motivere sine i nstruktøremner til å benytte seg av forbundets
kurstilbud .
8-kurset er første spesiemle trinn på utdanningsstigen f or judoinstruktører
i Norge . Deltakerne på dette kurset uteksamineres som TRENER I,
og disse instruktørene f å r som hovedoppgave åta seg av nybegynneropplæringen
.
Neste trinn er C-kurs , som gir TRENER Il-kompetanse. Forutsetningen for
å delta på C-kurs, er at 8-kurset er bestått . Dessuten må alle som ønsker
å delta på C-kurs ha praktisert som TRENER I minst i seks måneder
kontinuerlig. Instruktører som er autorisert TRENER Il , kan f ungere som
kretstrenere .
D- kurs er høyeste trinn på utdanni ngsstigen . Deltakere på dette kurset
autoriseres som TREl~ER III etter bestått prøve , En instruktør med
TRENER Ill-kompetanse kan tilsettes som FORBUNDSTRENER:
D-kurset vil bli holdt i semi nar-form, og aktuelle aspiranter vil bli i n
innkalt av UIK . Deltakerne må selv velge en oppgave som må godkjennes
av UIK , Denne særoppgaven må så bearbeides overtid, og en skriftlig utredning
om denne oppgaven må leveres på siste D-kurs samling . Særoppgaven
blir da gjennomgått og drøftet i fel lesskap . Autorisasjon som
TRENER III kan ikke bli gitt før særoppgaven er godkjent .
Dette er i korthet utdanningsplanene for våre judoinstruktører, og jeg
håper de vil være til gavn for utviklingen av judosporten i landet.
Vel møtt til kurs!
- 16 -
Kolbjørn Rasmussen, sekr. BJK :
NORGES NEST ELDSTE JUDOKLUBB
Judoen i Bergen gjorde sitt inntog i 1960 da Per Strømsnes sammen med en
syd- afrikaner, Tony Cass (I .DAN) åpnet en avdeling for Judo og J i u- jitsu
i Strømsnes Institutt.
Etter et par års kursvirksomhet var interessen tilstrekkelig !±or til at
en klubb kunne stiftes . Dette skjedde 2/11 1963, og navnet ble Bergen
Judo Klubb. Per Strømsnes ble klubbens formann og instruktør, og der var
30 . medlemmer.
Bergen Judo Klubb drev meget godt en tid og nådde et høydepunkt i 1964 .
Klubben tok det året initiat ivet til Norges første judokamp . BJK stilte
et B- manns lag mot NJJK og vant med resultatet 15-13 og 4 uavgjorte.
Frem t il 1966 holdt nivået i klubben seg ganske jevnt , men så begynt e det
å svikte noe. Fler e av de beste ble gi ft, og judoen kom i annen rekke.
Klubbens nye medl emmer fikk .i kke den nødvendige inspirasjon da man ikke
kunne avholde oppgradering så ofte . Dette var et økonomisk spørsmål, da
vi måtte ha godkjente sensorer over fra Oslo . Kontakt en med Østlandet
svikter og vi ble stående noe isol ert og alene ,
Først i 1967 da Per Strømsnes ble gradert til 1 . Kyu og gi tt graderingsrett
fikk vi en ny oppsving og interessen økte . Vi deltok med 2 mann i
NM-69 og f i kk der en pen sølvmedalje ved Bjarne Bøe L/T .
I 1971 hadde vi besøk av OSI . Dette besøket vil vi her i Bergen tillegge
en ganske vesentlig betydning . Medlemmene hadde noe å arbeide fram
mot, et mål. Dette målet var ikke barefor de 2- 3 beste i klubben , for
der ble stilt 3 lag . Det var lett å merke en ny glød over treningskveldene.
Denne gløden er det vi som isolert klubb har savnet mest.
Vi stod som arrangør av NM - lag 1972 - forøvrig det første lag-NM som er
avholdt, Her stilte vi med to lag og gjorde en hederlig innsats . Videre
har vi i 1972 vært på turn~ i England med 36 mann . Vi møtte Newcastle
Universi ty Judo Club i klubbmatch . Dette er også en form for vi rksomhet
som engasjerer en større del av kl ubben , og det gav mersmak. Vi deltok
med 10 mann i NM - ind . 1972, og fikk der to bronsemedaljer, en ved Knut
Kvalø (L/T) og en ved Trygve Njåstad (M) .
- 17 -
Det er ikke vanskelig å finne årsaken til klubbens oppsving de siste par
år . Vi har hatt noen kontakter utad , vi har hatt noe å arbeide fram mot .
Det er fur oss klart at vi må fortsette meddenne virksomheten om ikke
klubben på ny skal komme inn i en død- periode .
Klubben har idag et medlemstall på ca. 200, hvorav ca. halvparten er nybegynnere,
så rekrutteringen er god . Vi har 4 treni ngskvelder i uken i
gode lokaler og med bad , badstu og vektrom til rådighet . Per Strømsnes
er klubbens daglige l eder på det instruksjonsmessige, administrative samt
på det mer uformelle pla n . Han må vel sies å være et av klubbens største
aktiva med de verdifulle lederegenskaper han har . Han og hans i nstit utt
danner rammen om judomil jøet i Bergen, og det er i dag et miljø vi selv
er meget stolt av . Som et ledd i miljøarbeidet har vi til hensikt å i nnarbeide
faste klubbaftener.
Det som er vårt øn s ke i tiden framover, er at vi får en bedre kontaktflate
utad. Det gjelder i første rekke det norske judomiljø , og dette er
som kjent nokså sterkt konsentrert om Oslo . Spirende judointeresser
andre steder i landet har den store hemsko at de må til Østlandet for å
oppleve judo utover begynnerstadiet. Flere judo- sentra burde etableres,
og mindre klubber i distriktene rundt disse sentra burde opprettes om
sporten skal få en bedre utbredelse her til lands . Judomiljøet i Norge
sett fra vJ r "utkantposisjon!' virker i dag noe snevert knyttet til spesielle
interesser . Det er kommet prestisjemessige og personlige hensyn med,
Disse hehsyn kan gå ut over judoen som sport , Vi her i Bergen mener mål settningen
må være å dra hel e landet med for åermed å f å et bedre rekrutteringsgrunnlag
og et mer stimulerende konkurransemiljø . Dett e er det
som må til for at nivået i norsk judo skal komme på linje med utenverden .
Bergen Judo Klubb kan i kke satse på kontakten Vest/Øst utelukkende . Den
geografiske avstand samt billettpriser er jo en realitet .
Vi vil også se det som en oppgave å etablere et judomiljø som omfatter
vår egen landsdel . Det må etableres flere klubber i Be r gensregionen på
kortere sikt , og øvrige knutepunkt på Vestlandet på lengre s i kt .
GRADERINGSOVERSIKT:
KYU :: 5 4 3 2 1 DAN : 1 2
ved starten 1963 9 4
første høydepunkt 1964 10 10 6 2
- 18 -
Red . anm. : Påstanden om at man måtte ha godkjendte sensorer over fra
Oslo må bero på misforståelser : NJF ble først stiftet 196? og NJJK har
aldri vært autorisert graderingsinstans . Altså: graderinger i Norge
inntil 196? er den enkelte klubbs ansvar, etter 196? er det den enkelte
klubbs ansvar ved den (de) person(er) som er t i lkjent graderingsrett av
NJF ved Teknisk Komite.
KLUBBSTOFF:
Selebert besøk i Marienlyst Judo Club :
I uken 16 .-20. oktober fikk MJC besøk av Judoklubben SAMURAI fra Hamburg
ledet av Halmbach IV DAN og med 18 gutter hvorav yngste var? år og hvor
gradene var opp til og med blått belte . I klubbkampen vant SAMURAI med
12-6 . Virkelig et positivt arrangement som nok gir rike impulser til
guttene i MJC.
Sommerleirer :
- 19 -
SOMMERLEIR NESTE ÅR?
Det kan være nyttig for klubbene å reflektere over de mange gode tilbud
på treningsleire om sommeren som tilbys hvert år. • vi nevner at Sverige
og Danmark har gode opplegg med trad isjoner, og at Holland og Tyskland
har tilbud med den helt store susen : internasjonal deltagelse og
instru~tører i verdensklasse.
Hvis du vil oppleve judo slik denne blir forstått ute i verden så er
kanskje en sommer-leir tingen - det kan hjelpe deg til en rikere forståelse
for sportens mange sider.
Begynn allerede nu å planlegge .sommerleir-oppholå' for medlemmer i din
klubb. Et slikt opphold betyr rike impulser og er vel investerte penger,
Kanskje klubben kan s ubsidiere oppholdet for en del ivrige instruktøremner?
Nærmere informasjon om sommerleire vil foreligge i begynnelsen av 19?3
OSI ' s sommerleir 19.- 24. august 19?2 i Sørkedalen (med innkvartering og vil da eventuelt bli sendt ut til Klubbene,
Studenterhytta) ble besøkt av 35 judotrenende fra hele 10 klubber . En
fra Sverige og en fra Danmark deltok også. Hovedinstruktør var Tonny
Wagenaar VI DAN fra Holland .
Ungdomsleir 19?2:
Andreassen/Kaarbø ' s UNGDOMSLEIR 16 .-19. august i Sørkedalen (med innkvartering
Studenterhytta) ble besøkt av 25 gutter, jenter og juniors.
Hovedinstruktør var Istwan Hambalek III DAN fra Gøteborg . Dette er
første gang leir for ungdom arrangeres i Norge , ogvi har bestemt inntrykk
~v at deltagerne satte pris på foretagendet.
Norsk besøk på dansk sommerleir :
OSI har igjen besøkt DJU ' s sommerleir, denne gang instruert av brødrene
Schnijdre begge V DAN fra Halland . 5 OSI'ere reistened. Dette er 4 . å r
på rad at OSI besøker denne tradisjonsrike leiren. Førstegang var i
1969 da hele 13 fra OSI og KSI med stort utbytte deltok på treningsleiren..
Ving stedleiren ligger i naturskjønne omgivelser ca . 10 km fra
Veile og har parkanlegg og utendørs svømmebasseng (med salamandere) i
tillegg til svær dojo (se bildet side 19).
Fra Vingsted-leiren i Danmark, juli 19?1
(
- 20 -
BLINDERN CUP
Blindern• Cup arrangere5 årlig av OSI og ble første gang arrangert i 1971
etter forslag fra R. Kaarbø.
Blindern Cup kjøres med 4 kampomganger pr, år i de 5 vektklassene. Det
er individuell premiering på hvert stevne. Det blir utdelt pokaler til
de beste sammenlagt i hver vektklasse: av de 4 kampomgangene teller her
de 3 beste for deltageren i sammendraget. Aftenposten har dessuten satt
opp en bestemannspremie.
Blindern Cup er et skritt i riktig retning, Herved lærer vi å "bruke"
cup-systemet - og vi får spredd stevnene over hele året. Blindern Cup
er dessuten en åpen cup: i vår deltok Universitet i Kiel etter invitasjon
fra æI.
Foran 4, kampomgang denne høsten er det virkelig spennende da flere av
vektklassene er "jevne" i toppen og det på ingen måte er klart hvem som
vinner pokalene.
Fra finalen i BC III (sept. 1972.) der Øivind Jacobsen (t.v.) og Per
Steinar Ottestad gikk en relativt j evn kamp, men hvor Ottestad vant på
poeng .