MJC Nytt, nr. n – 1980

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 818
  • Filstørrelse 4.47 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. oktober 1980
  • Sist oppdatert 1. november 2014

MJC Nytt, nr. n - 1980

MJC Nytt, nr. n - 1980

ærede lcserkrets
mlne damer og nerver
MJC-nytt's reaksgon har atter rotet
.hem de små grå, og vært kreative
resultextetmer- det valfre result^t som
nå har tore tatt over jobben
som oppmann for senior,(((((
I PÅVENT AT VI/ DET KOMMER EN
OG OVERTAR JOBBBEN))))))))))
osv. .
J, . ., __; _
V _ l Y
... ' ' P   I), -
dere holder 1 pusselankene
det er tll-og-med blltt en avle med
mange slder og mye kultur
mer ront bortsett fra det rent kul-
turelle er det lkxe så mye morsomt
tvert imot nar vi ett stort unders
på handel»oeLansen, færre medlemmer
enn på lenge, og et nytt reglement
for tlldellng av relsestøtte.
også har vi 1 tt ternmlnllstell
trenlngene er begynt à flyte, med
tlldels bra oopmøte, og ordnede
4;èJpu_Lu oou
SFU! Ja Lun;
:pe 9; gâddo
fn aaq won
1ø_f>= mos lø;
Jhofl lag
md «
aâu_{
'uasso
EQ 'uo,
q us o
SÉYTIY
S
?.fS -%
1 'Jæ/
>{>[el
OP
puz
Luo
l_._1.
.e=..Jf
...M
am;
va HH
Ise; d
0>l
1.
U9
w?
ål?
/' M)

Gi ,
,, .-
.%
<
J ' ,
~ íå `
ÅR cm wa 5_ 4
er
A -J* <- '
"   ``7 |
et
Å-7-<`
`U
@>PI 1
uala_ .sp
Imp _) U;
-uofâ slem
-çfsafsoxp
) G
X/å`"
, ;§>Q*~
I ífi
"Ø6/Vâfpl M -
derlmoí hel v1 hatt litt problemer
2.. , _.,  t .t'.Z.',mz1vm.p-
med pemeldengen ill de tldl lgste pezgwäjfZjif11't;z:Z,§{et'mm
stovnene ford L till-opn-mennene « _ 5
hadde flvttot tal hovttaheltt L, QK  /--
ââæ 455; >`"»> Y å / .f  få
do var oppmenn. “Q / 3 6%
,   ,
gravde see neo el l er (_, Lemte at k ,,  3 /6,?
I H -_ O I _f>~ TL_ `
v. i 5 __" J 3».
f Åfi Nå    @
t ,, ~U;__,; /  _` '>_`_`7.§,,A»,";;/.':X>/  y
way -  (M I Q ,,
F EZH'
' .,,,;;7; .
É,,* ': V I~.
j H
eee
ai? .
4
v P4,
CI-3:
/ ` ~, .ii
f
r- ~>... lg/n än "_>-.._;f;;E:;3::--

of 'T=?ä'2.2 f.eJI'T."° §*;=,""“'.s.<.'f,.ä-,"ir "' “Z 5
I
f~ «Ö
Q

«
fiwé *

,,-»~
Qt)
LG
“wa 1% /
.J V ~,-
._ , F;
M - _ fv _
~~ sig, ,  M _3
/íäf    ' ` '
Kf
í*;ä'@É:É.f=;suà*» 3 .
1>-'f-.E 2 ` E , "
A _ _
e,,_ .M ~.-,,,__,. -°
l.._»°afl ' -.â§f«._:
_ i~,<e_»”,,';;,.':'«_3«;“-~*,;_;é;é~. ._;»§/

Éfzmnnåigí til
y G 3%
if-.g L MM
”E fe
5 -'-èo
<<g> æg
ÃLl..§_5*?.1F§- .Elf-;`°*.1`_i *fij11Å-Lf§7l5.°9T.§1.`.f~”_ 1
årets lO-årsjubileum markerte overgangen til e
fase i klubbens liv. f ra á være en klubb i oppbygning og
stadig i angrepsposisjon - har vi nå stabilisert medlems-
tallet,og sportslig er vi så absolutt i norgestoppen.
problemet ved å være"etablert",er at vi glemmer å
fornye oss. det er bare så alt for lett à kjöre seg fast
i det gamle sporet.
andre klubber ligger nå i angrepsposisjon - og det vil
kreve stadig mer av oss å holde dem på god avstand,
treningsforholdene våre er så langt fra ideelle,med
kort treningstid og uten klubblokale. derfor foregår gli i
dojoen,trening og sosialt samvær - noe som kolliderer på
nesten hver trening.
enkelte klubber praktiserer fullkommen ro i dojoen
- ingen utenom treneren får si et pipp. dette önsker vi ikkgi
men at det er for mye bråk i vår dojo - det er helt sikkertll
sportsrådet vil pröve å rette på endel av problemet,
noe Som vil kreve innsats fra alle, i klubben: b
det vil komme endel nye "regler" som alle må etterleve.
disse regler - judokotgme - er ment brukt for å få rolige og
trygge treningsforhold i dojoen, og slett ikke for å legge
en demper på stemningen.
til deg vil jeg si - tren hardt når §g_har mulighet -
utnytt treningstiden din maksimalt -og delte. i alle de
konkurranser du har muli het til for det er den beste trening
__ 8 f ______ 0
du kan få
petter'
l.
~

í
til vk-senior
partiet sto uten trener helt til treningene skulle
begynne i höst : fordi ingen kunne ta treningen både mandag
og torsdag.
kent og jeg fikk allikevel lov til å dele treningen,
slik at han kjörer torsdag og jeg mandag.
vi er ikke ferdige med opplegget for treningen ennå.
men det vil snart foreligge - og treningen vil da bli noe
mer systematisk.
det er viktig å påpeke fordelen med to trenere -
nemlig at det er flere måter å utföre en teknikkx pá,
og kanskje passer en av disse spesielt for deg.
det er fruktbart å lære av disse forskjeller ~ og ikke
sette dem opp mot hverandre. ,
vi håper å få reaksjoner fra dere på treningsopplegget.
slik at vi får vite hvordan det fungerer, og kan lære av det.
friskt mot antonius - sykkelen er lappetl
_ petter
K* 3
/'
_ W
Ueeaee eee anggggffir '
' `ea-MWM-M. a
If:/fi> . MW
J
J»/tw-H. V,/,4.`
w farm: om fafpg m-  .
sf~1m »144m>fal;4*,sof1ø:;. Á'
fi@3ÉÉ$%' ~“§Q émóaífl/4
I 'I`!5 Råil >t4,4íá{Q to #47/L ~
~ N fa... _' > ., YMS/ f<A7vw<> ahu. 10%.
L li
_-A=|.4~_.._..`.
_.fl“%:ya_ M

Lk-óflzfguåuwt ~ ' _.
/ev»<`»L få<-«A <íe:fG,yZ«M<,í<, Å<'/mf/./«U I
4l«3~ P «1 Zfmrfzv (4,.,`,41, f;_ L/M,
P@~:>Å-«än-v ÉÉ. aus:
l'2 ./f-W..f«{ Å!-flm/la ;,3'_;.m_,
(__Á_,,,.
jr
Ã
v,r
<1*
>x:
J;=~====Éè§ä”
V fn /,
1- ,2 . «Mp
A fa. 512 ya
__åL=ø,ñ ¥.:,
Åb`1%Ö
, 2

1
3?

Referat fra sommerleireni i judo i Sandefjord.
Den 28 juni reiste vi til
Leiren begynte kl.14oo på Ve
Sandefjord. Vi var Sstk. fra NJC som reiste.
sterøy skole på Vesterøy. Kl.14oo skulle vi
spise middag før første an ' l ' W " ^ - " '
g g 1 eiren. Etter middag fikk vi noen onolvsninve~
Noen av dem lød: Vi trener 2
og for andre gang kl. 1500 t
og løpe en morgentur før vi
fikk straff. Middagen ble S
være fullstendig ro kl.25oo
treningene og måltidene kunne vi bade el
ganger daglig, først fra kl. 1000 til kl. 1200
il 1700. Vi skulle stå opp kl. 800 hver dag
spiste frokost kl.O900. De som skulket unna
ervert kl.13OO og kvele kl.18oo. Det skulle
i leiren. Noen andre beskjeder var at mellom
Ier gjøre noe annet.
De dagene som var ekstra varme kunne vi á til la b
g nge y Camping eller Vøræ
camping for á bade. De dagene bagynte treningen en halv time før tiden.
Den 2. 'uli måtte ` K
j jeg, jell Inge, til Sandefjor sykehus. Jeg hadde fått
en over benet mitt mens jeg
hadde í spenn. På sykehuset fikk jeg vite
at jeg hadde brist i benet o at 'e h dd
måtte Ida på sykehuset. Hun
g j g a e strekt en sene. Dagen etter
hadde fått en oppå brystet, så hun hadde knekt
noen ribben og fått en skade i skulderen.
Den 3. juli fikk vi besøk
av Bjørn og Kent. De var på tur her i Sande-
fjord. Den 4. Juli kom Inger lise en tur til oss. Den 5.juli sluttet
leiren og vi tok toget som gikk fra Sandefjord Kl.16oo (4). Mwn i leiren
på Vesterøy skole sluttet kl.14oo xx så ` h dd t
til å gå rundt i byen for à
Da klokka var 1600 satt
, vi a e o timer som vi brukte
se oss rundt omkring.
alle på toget hjem til oslo. Vi syntes alle
at leiren var gøy, men vi var ikke vant til så hard trening, så vi syntes
den var litt hard. Men de s
om trente oss var meget greie. De var englands
landslagstrenere. Turen var altså meget ok.
Referatet er skrevet av Kje
ll Inge Furu, som var reiseleder for MJC.
y 4 ~..
.,._..._._..._
Yi én s
g;f.*T;1i Såå få
H.
Fri?
9./
pu ørezmz I/LK/2352 kr to uke være usrå «'^,Y=H 53 EK Jå '<'<f ”R "°*1 Å
«_ ., 5 _  .__   __,
<' <_'"_“ f' .;"É 5 i _
~ -at / a ' 1 ,<<~ 1 I
, _ I l
, W, aa yä
(u/mfcm; ME Foer: .tr Fon: i MEN VILLE 1>.:M nczr. M {“~'5'^" ““<*,3°0 ':°É<-UTEN»
' `, , _ f » /.H-.PÅ/4 fwrsrz'
SÅ wa? SW “wa PU/ OM vil //«E DäfÃ;_'7,o gÉ'P»:«'T<fr1.xi -/{:,«=»-}O| I Å,-1)'
“`É)""'   $.~S%AÉqp'_
HYL  f*-nfl  fs- «M í-9;f>>^Ã_7è
_.«'" " __ 7 (É~{<`<>” . i i-- _~ fig-' C-m _.
Å V I If! ` _ vi-I
~--"' `- :fll '_  ` , _./L_.1 21 '
.- ”tr” «- _ W 6 G r5- “ 0 L U j ° ~ g . H?
I “__ " mw, _ g_ g __,._,_  g ig' ““V^L§
^""'f
hd/

_Å2§H@_§Y@t§t_
Det åpne svenske mesterskapet gikk i år av stabelen
i Lund lørdag 27.september,og som vanlig sendte vi
nedover en gjong.l år bestod denne av Giert,Inge Jarl,
Bjørn,Petter,Kent, Geir,Fridtjofff,treneren og lag-
lederen Alex,Forøvrig sendte NJJK også et lag.Fire
av oss reiste med tog og fire fløy med dette nu
berømte flyet som lander hvor det skal være.Jeg skal
ikke nevne navn.
Deltagelsen var enorm.Hele 10 nasjoner deltok,
og av dem var Frankrike,Storbritania og Øst«Tyskland
som er blant de største og beste judonasjonene i verden.
Vi fightet det nerver og tøy kunne holde,men det
viste seg at det ikke alltid er nok.De fleste av oss
kom riktignok gjennom poolen ,men stort lenger enn
det kom vi ikke,..untatt Petter da som ikke lot seg
pille i nesen.Han fightet seg frem til finalen i
klassen -65kg.Da Petter gikk finalen måtte jeg
dessverre flytte flyet;,det var noen biler utenfor
hallen som ikke kom frem,men ifølge informerte
kilder møtte han en tøffing som var enda tøffere
enn han selv,men sølv er absolutt ikke å forakte
i et stevne med så høyt nivå.VI GRATULERER Petter
Jeg vil også trekke frem Fridtjofff som også
viste store og gode takter,Han kommer vi nok til
å høre mye fra fremover.(han trener han)
Hele stasen ble avsluttet med en kjempe
bankett.DE av oss som fløy tilbake fikk dessverre
ikke overvære den,men det skulle vistnok komme
masse rrrumper,og det sier jo litt.
Hjemreisen gikk.
Konk1usjon:Innsatsen var bra,men vi må trene
EEE;
Flyvern
§9¥M§§§9§HEE_Æ-EBéɧE§B2
Med det for øynene at Bjørn skulle gradere seg
til 2.dan satte vi oss inn i vàr to-seter av et
fly den 28.juli,og på flightplanen stod destination:
Frankfurt am Main.For de som ikke vet hvor,så er det
et sted i Europa,og Ei er selvsagt Bjørn og jeg.
Vi skulle trene en uke og det hele skulle av-
sluttes med graderinger. '
Flyveledefen i Aalborg trodde vi var i et
helikopter.
Første treningsdag var svært bra,resten var
bare tøys.
Bjørn gjorde en kjempe gradering.
Festen siste kvelden var topp,der Bjørn
gjorde for første gang stor lykke med munnspillet
sitt."Tenk om jeg hadde et slikt publikum i Norge”
sa Han til meg etterpå.Jeg hadde naturlig nok ikke
hjerte til å fortelle ham at alle brukte hørselværn.
3.august fløy vi hjem igjen til Nprge,ikke
helt fornøyd med insruktørene som var der det året.
K.E.ZfiW.

. Istvan leir sommeren I98Ol!
6
I strålende gråvær dro vi nedover til Linkøpipg
0%
i en overlasta stasjonsvong. Vi vil si: store P
, Bjørn, Giert, Lille Per, Hanne- Eva, Kristin.
_ V kunne en jo ikke akkurat slå salto.
6 .
4%
, Vel fremme ble vi tatt i mot av Istvan, som med
på loven(vel og merke ikke i høyet) der vi både
spiste, sov og trente,var vi klare for en kose-
_Wlig natt.
Kaldt var det å stå opp neste morgen, og like
våkene kan en vel ikke akkurat si at alle var,
men en joggetur ble det allikevel(+ et nakenbad på _H vw^ '
effler' er , --T?-»
Bjørn). Senere var det frokost, soveposer og kos. åå' ÉF> ,,,íM
Det var 2 treninger om dagen(fra IO-12 og fra I4- Éx “gi Éf
I7) + en frivillig kveldstrening. Treningene ble
avløst fmed mat, kurrongspill og soveposekos
samt noe musikk(Play the Game av Queen) som
svenskene ble noe lei av etter som dagene gikk
1:
,__i
-gil
D
,x,flæ

I .r.-.L

ägg; gfgz
zziàáflfinrgäíi
aa fl "
(gj
Ãlfl É /
WL.
GI'
Den trange og musikkfylte turen tok noe over 7 t.
Med to foran , tre i baksete og en som bagasje ~
smil forklarte at vi skulle opp kl. 7 neste morgen
, for å jogge. Vel til rette i soveposene inne
ev...
GGLKMP
Dàgene gikk og etter hvert forsvanflda også den
berømte treningsværkene(!) Noen småskader hadde vi
`”W%WWW%%%WWW%%%?f
íäåñfwêäøflfiíâäåäáå da også, spêåeääf St Per som ikke fmrktod at han
<4  *  . . . . .
Q3;Å~ “« U§ä. var for høy til a ga oppreist under takbgelkene.
(og enda mindre forsto han vel -tterpa)
om
Ã;?%?f åg li »,% Vi var inne i byen for å ta badstu og varm dusj
- 'í.(§<;,» f Å V'
,& Á §`§ t rg en kveld. Kald dusj under open himmel er O.K,
ZP. P ,~f~.`=/ Å' ..2:'
_  i =««-. 111: .- =. >
a . _ V . - t . ' I ~  . ig I
Den lenge etterlengtéêe Inger- Lise dukket da om- Øv rfí àgiæ 'å
sider opp på 5, dagen, etter noen mer eller mindre íS.,_ __
vellykkede haiketurer med noen midre appetittelige @;fl% , LV- /, _m_
trailersjåførfl ær; . g ' S;/§]âl;IaIl'l:;lestàí11,L:`i;ñ1èítur_ Sett,l1|bakelarge~TVien
rfl]5í;§§/ ,» ga ,men selv vi Vikinger synes at det er i orden med
åg`åk'""'_""“ä$iä noe varmere av og til. Den mørke turen tilbake til
|HÉÅÉɧ§gâ¥Éê=:=j 2 låven medførte at en eller annen (?(!)) gikk på
sf.

g @?,§É;¥%p 2 låve døra og fikk naturlig øyenskygge resten av
à Ã}flg%ØQÉ&Å,â à leiren. Discotek fikk vi også tid til som gjorde
if-, ` 6   4"1'~`&.- '  .
; êâååflildrê* at vi slapp neste morgentrøtte luftetur.
Qyrf 3 Vi hadde løpe- og judo-konkuranse. Vi stilite
heller sva t da le” Q
áääieí ` . _ ,
"*'@L§;A?%è?@y k, « vi ,u av vrikkeoe ankler, stolpe-
`(ÁÉâffg§ skællere o.l. Hanne-Eva løp i mål som nr. I av
r,“ px ,..._ t
,LÉÉèåi'@NÅÉè5 I jentene. L.Per vant guttenes judok. mens Kristin
Fhc v,::B`.f1;._ , _ . _

Q?
gif»
Inf*@f~LiS@ <i1"<> hjem litt før, da hun skulle tilbu-
_ til Sine bGIØInte trailersjåfører, mens vi koste
Oss hgem 1 den samme sardinboxen (som vi forregtgn
nm ip få hadde store vansker med å skaffe)
få!-,6 Alle var enige om at det hadde vært- en hårete~-
G.-,~ TUR!!!!!!
"" ___:r`:'_._'-~=- ~
hilsen anonym? ?'??'???' 1 1 I I
É ffflàm/L/Ex  titt"  ; fv  - =~ Y -- -~
9 de fe /A:»ç/5 /A/7544/afa/12 ,Dz//«W/ieä En/M . gm/ M,«,°
åfijáfgflííhögê g/me afsçv 1;/lå/4% »å0f;,;g/är /Mfee 4/fr
MW' %_/qáu/Æ unmffezz /v / Lugg P; ~>
Q 2
...___â re
nmxmrmuw man »«.w=wuwf==~.<
m per .Z
. , 7 4: - «f 'lwí-'---~'=,;   í~v»-.«,_,.,;.§ 1 x * )|_IÉ ø `
, 0 -" ä.»>_;í « (G  0 ,f""“"'““  “' 4
Mäfiä  0 3_'{._V» _ /JL. I I .
è ”O 0 O <  rAm;.{ :za 0
l}D@Uí?Má%Nå3 ZÉ@M@ O
Styret har mottatt loo $ fra Jan Heitman, som for tiden er FN~soldat
i Libanon. _
Pengene er øremerket en "av de lovende judoutøverne, som det er så
mange av i klubben vàr".
«_ """“-;f;>"`>,;_=fi“'~  __
.re ~»-»-'-~= -- Q - -~-»-~- w ., - -, ._ ~~ ,~_'_._:;,;_,í_,!-,l
&_.«s1r; Em:/zff .14..... MMI, ...Mr/Æ .-:fwf»4/fizfs.-*f2f° i
fø<?.«frz>§r gmfifl  95,1//,/,ç ,1,;,;;f;§,1/ y 2 §7~y5(; 4
Ælm->fr,~*“ ma-:?;=.., _ if wäàííjäq j X/  vm//1/av nn
«~
(SN I  <“~*».~"§   ./
,. *
«*  3 “MI  y  XX <'::*~:_*:'"{“*,`
fi1'*“fg«K*§>W “` “R  '“L§~,;..f;fff' `* *'1.J1.;1' çk  °à",7'<;í~'~í:
f   FI  +.~
,».ç - -   1 ` « »
I' horn Byflak ha 13
“V
0.4
fx
Y; W*
I I <.m..,s_;-.~...'!:L.....-»
0 yf/J
Cam

3
.
”åå

Én/ ==»r:«,
1 “O «Q 1(w"`°`/'1“_> Z
HU' » «f - i
.. .~ “`=' *C?"--°-'-Ã* f “'f.”itf;“'“f:f=    .~.;.r-.:x1L;r.err..e-,......e,.:5è
Å?
"' ~~ ~ ,._..... ., _ “__ __ _,  .
TLZ/
år
_, SÅNN EN _ se MEQ oww' mva: . V H . _ ;
à . n>r>M4».x1s1< kr/LL1>.. WNEME 0q_s,MEG_ _ MÅKAEÅ? Æ
A  / K Lu/A no see Daa I Q: '  I
Q Q  e Ö
  f T A,  f
/'Z f'*«`/4'//'IK Å T /I ` EENW O f Ã/.  ,
«//,/~ ee: W/ /' § <   60%
“Å  «-10 r   <  eåefifi r
_/
Ask-  ,..f_; -» , m ,f ;;,,;_=,_m___;}>_~ am fair, .;:3______,u____`_: _h,__1~_ Å.;____,,: lå!
17

l
v
8.
Mâñgwi; “__ -kr __ _ H» #7 “_ 7 '_ /7 '__i___.» ~~ >“}
.f
ey
/
Ål».
i
l - Hav? Er dette en
svensk gate? Da må jeg
forsöke igjen.
Sa (len norske spurtllygaren
och lörsvann till väders. Efter en
halvtimme hittade han rätt till
det lilla sportflygíältet Haslanda
i Lund, Sedan polisen skickat
upp ett nytt sportflygplan för att
eskortera honom ner på fältet.
Hántlelsen utspelade sig strax
_ etter kl 18 på fredagen i stadsde-
` len Gastelyckan i östra Lund.
Den norske piloten och tre kam-
rater, som på lördagen deltar i
en inlernutionell juclotävling i ~
Lund, llög fràn Stnrup till Lund.
Men enligt den norska ilygiält-
kartan skulle Haslancla llyglält
l ha aslalterad start- och landnin-
gsbana. Så år nu inte fallet.
Piloten såg en aslalterad bana

F..
SÉÉÉ
en, gjorde några lägsniliningar
och lanrlade.
Först när lolk rusade till ble
han varse om misstaget - planet
stod mitt
som de-ssbättre inte år särsllíi
livligt tralikerad sent på elte
' idd ' « de . h a en
ml aganítitlobrottarna <te av sm afgel' Éñíredag 5i.0ií: till den üy§"r“;ku“e ha l
. ll '
l DHSPI nen- 2o5§0nel'.'PerS° å han egenlflligmisvisendfl
nu ne r>}'<'=5 a pg Syfld P gått ned- mwiso-
De tre
.l - E
och lnstade ur sitt bagage. Pilo
ten startade på nytt för att leta
etter llygfältet.
Polis tillkallades och väntade
otáligt på Haslanda. När det
norska planet hade flugit orn»
m
kring i
upp för att visa Vågen ner till det
gräsbevuma íältet.
>.Lultfnrlsvel-ket skall nu ut
recla händelsen för att se om
melse i lulttartsíörorclningen
som passade in på beskrivning
Nl
f
ll  loi /fi
_i:-z;t_lf_i1_ti,_tâå_t-13-ffe ,  i§,i<~....fii  ~
på Porlyrvågen i L
Om 111
luften en halvtim arna'
(få

å
med-i
Sveriffe ko* N med i
Nm..
E , ~- . l. . .
det s k  _.
iektcl.
.ffi li  ',~;`i'.3;.'É-':.»~i
. 'j;L;fl_.,«,  -
._.~. ..,.-m..s...v...f.,._,v,__4_`
Á ~_
F <_
/, . '
'//_, < .
:A i ~_. _.
"` ,I`ä3l'”'
_..=-fil! få.
Ill' " "iss
fr
» ni 2. ii
r' H -vi
,f,fi KPT:
1' I H
~ ,»  ,w;;» <4-,;, K "_
`-;/Jå 11 cl
. ,._..t_ -.,___, -, ~, _
~ Ls;-m
to
= ;< §
_gn;1<w_
Llr--~~~-__..;~:::1'_.=_-=~l
.;,., I
I 1::'I;1'!1_r1!u^/fn fl- (1, ,» ,,w,.,,
_ .ni gr i,._;,- M-Ö-__
i-`~/N 1/r'1'r'!--'_<;A<:.-' _u_fn'<'1ll|j.
sionen
sitt ârslr
vudstztd
Den s
gen ir"
««-  __._i__. ..__.s-s_l`
esäezrnacssoesa  L
: '
s Ik h fs I _>  `
.t _- -  -. t  _
i  liv  " _  t
'L * i 1% .  _ . _:T' `
år-Jeneis iw*
rrmznl
lfrgl
ll'-lfwfi
li
QJILÅL
'i -wl
ä o /
^ nam
Lund, 27. september.
-- Er dette en svensk
gate? Ja, da må jeg prøve
om igjen, sn. den norske
sportsílyveren for han tok
av og forsvant til værs. El-
ter en halv time fant han
frem til den lille flyplas-
sen, Haslfinda utenfor
Lund. Men (let skjedde
først etter at politiet hadde
sendt opp et fly tor à. oskor-
lere Gslo-xmmxien ned på.
plassen.
Hcndelscn [ant sted fredag ef-
tcrmicldag l bydelen Gastelyc-
kan i den østlige delen av uni-
versltetsllycn Lund. Den norske
flyveren og hans tre kamerater,
som lørdag deltok i en interna-
sjonal juclo-konkurranse 1 Lund.
l-mm fra Sturup ved Malmo til
Lund.
Ifolge flyv_er-.flis norske kart
slut un
socialarb
dagar e
250 000 k
clepartern
//Ø/,
si* _"*l/ll' k
i

to->~=-=f'
@
leg,
çjä
img.-4. 0
lsfyfw'
.wtyrfl
Q
ififffg
g/N

sf?
i
F-
`:;;_-;".”Zfl
ss
;r,,.
-“,'[E;'~I Lördagen den 27 september 1980 "_ .V ` _,íA/'""T
ll. -4
Q.
.-«.«
4 'A
3543 illfi
rf  (fs  'Å  å.
_  . .W t Det hele gii<§å§hf§§n_
_ - nye ir- .
" Selv om i1atfl_“il;elen. GT penl lol; Sizlfíel SM opa
. et gate 1 Y -se nen W nt som ha
d gitt l' _ d j Svefln - 'en lille 93 _ onfiet
jf ` ~ r°*“*.°lj~lS*:lÅtt ikke i°“`_ líki<leisn<1<=t~ flåfç, ft-enl
tydelig n n0rdmfl“_ ~ ip nam P". mot
lig 5Y“?s - kthavefldç g var åfsall'
1- va kar ' _
ham) Slgtiltammefel ul (len. l Sist» “ii 2
o elv
på li osten Hw er S
Ål

~?ííçj//-`;i
4

små
§§§§*""“l

e
skickades ett annat sportplan Det så Afle Q _ ' . _  - '_'_-it
fly-af-f°f°““ ._ ~ ,
'  ~-1. ~ E-  -_”Lf«<wJf^1~ Ã-_
piloton brutifmotnågonbestäm-  -_Viav~*  '- i. ._ - _ 13,
.-»~  Å»-:1
X Q 1 il   /__
_.     .»-fe*
4' và _ ' â»
.-«è"
â it; -, J `. L
skulle Haslancla flyplass ha as-
faltert rullebanc, men det stem-
mer ikke med virkeligheten. Da
flyveren så en bane som passet
til beskrivelsen på kartet. gjor-
de han noen svinger over plus»
sen og landet.
Først da folk kom løpende.
oppdaget nordmannen at han
lmddc tatt feil: Flyet sto midt l
gaten. l-leldigvls var det ikke
særlig stor biltrafikk pà den tl-
den av døgnet.
De tre konkurranse-deltag'2l"
no. tok med seg bagasjen og
gikk ut av flyet, mens ilyvcren
tok av igjen for Å finne flyplas-
sen. Svensk politi, som l mel-
lomtiden var varslet, ventet på
ncmcimztnnen. som i en halvtime
floy lavt over Lund uten à finne
-noen asfaltert hane. Til slutt ble
et annet fly sendt opp for à led-
sngc den noiskc sportsmanncn
ned på den gressmattcn som er
flyplass l Lund. -
Vakthavende Tor Nordgrcn,
pnlitikammeret l Lund. sier tll

ä
9
t rikke
et  gt-rate
Aftenposten at Gastelyckan er
et nbebygget omrâde hvor det
skal reises industri. Derfor er
litt grov asfalt lagt ut på. noen
felter som anleggsveler. Do
skal senere bli gater. Nordgren
understreker at flyet ble tatt
helt korrekt ned, og starten var
vel planlagt.
- Gutten kan (ly. det er klart
og det merkes. Men han hadd:
nok ikke orientert seg godt nok.
Hvis han hadde brukt flyhánd-
boken, ville han ha funnet íly-
plassen llaslzmda. Men han
brukte et vanlig norsk kart.
- Hva vil politiet foreta seg?
f Vl vil bare sende en rap-
port til Luftfartsverkct l Sveri-
ge om det som er skjedd. Par-
sonlig synes jeg synd på gutten.
for han utdanner seg til flyvei
og har bilde A- og Bscrtlfikat.
Det vil blant annet sl at han lt:-sn.
fly taxifly. Jeg har litt vondt av
ham nå, for jeg er selv gzunme:
ílyver, sier 'For Nordgren.

regler for tildeling av støtte i marienlyst judo club.
07.06.80
l. alle utgifter skal dokumenteres med bilag, billetter, o.l..
utgifter til mat vil kun untaksvis bli dekket.
2. instruktørkurs, dommerkurs, katakurs, førstehjelpkurs,
dekkes med looä av kursavgifter for bestått kurs, og
50% av kursavgifter for ikke bestàtte kurs.
utgifter til reise dekkes 50% av billigste reisemåte
for de av klubben prioriterte kurs.
3. sportskomiteen skal dele inn klubbens utøvere i a-,
b-, og c~kandidater.
a-kandidater er utøvere som virkelig satser for
internasjonale resultater, som trener slik sportskomiteen
íorordner, og gjør det bra i nasjonale og internasjonake
stevner.
klubben antas à ha 2 - 5 a-kandidater.
b-kandidater er utøvere som klubben ønsker å satse pá,
og som trener gjevnt.
klubben antas à ha 2o~25 b-kandidater.
cekandidater er resten av klubbens medlemmer.
4. sportskomiteen skal oppdatere listen over a- og b-kandidate
5 ganger pr. år. dog skal en kandidat direkte kunne
nedgraderes som følge av disiplinære årsaker.
sportskomiteen skal oppdatere listen over prioriterte
stevner og kurser minst 2 ganger pr. år.
5. a~kandidater får dekket loo% av utgifter til de av
klubben prioriterte stevner og leirer.
b-kandidater får dekket 40% av utgifter til de av
klubben prioriterte stevner og leirer.
c-kandidater får dekket 20% av utgifter til de av
klubben prioriterte stevner og leirer.
6. ungdom (o-16) skal ikke deles inn i slike grupper,
men få lik støtte.
7. ved lagmesterskap som arrangeres i forbindelse med
individuelle stevner gies støtte som for individuelle
. stevner. forøvrig gies lik støtte_
5 .
W

IQ
EN KALD
2
'If
C/J
><.
W
I:-'
EN OPP-
VARMET
MUSKEL
SLIK KAN
VI VARME
OPP
Oppvarming for trening er viktig H
u
,
En muskel kan sammenliknes med en strikk. Er strikken
kald vil den slites over ganske snart, mens en varm
strikk tåler en langt større tøyningsimpuls. Slik, kan
vi si,~ virker også våre muskler.
Når muskelen er kald, er bare et lite antall kappillærer
(små blodårer) åpne, og blodgjennomstrømningen i muskelen
er liten. Oksygentilførselen blir lav og muskelen blir
fort trett. Dessuten er en kald muskel mindre elastisk
enn en oppvarmet- og det kan være fare for muskelbrist
under øvinger med belastning over det normale.
En oppvarmet muskel har derimot
m
5
F
S'-1
ti
m
a
flere åpne kapil-
lærer,og som følge av dette blir oksygentilgangen betydeligere.
En varm muskel er derfor langt mere utholdeneog elastisk
enn en kald.
Det er en kjent sak at mange av de idrettsskader en hører
er av største
(D
,_+
om, skyldes dårlig oppvarming på forhånd. D
betydning at en idrettsutøver er oppvarmet før de mer krevende
øvinger tar til. -
Oppvarmingen bør føregå i rolig tempo, med jogg og lettere
gymnastikk. Dette arbeidet går ut på å øke forbrenningen i
kroppen, så kapillærene kan åpne seg og musklene bli varme
og mer elastiske. Utføres oppvarmingen med for stor belastning
svarer den ikke til hensikten, fordi musklene da blir trette.
Består treningen (konkurransen) etter oppvarmingen av serier
med raske kontraksjoner, bøt oppvarmingen avsluttes med
tilsvarende raske muekelbevegelser, slik at også nervesystemet
blir forberedt på det som senere skal komme.
Skal det konkurreres etter oppvarmingen, bør edt legges inn
en kortere hvilepause før selve kampen for å få pulsen ned
på et normalt nivå. Unngå tap av kroppsvarme, kle deg godt i paus