MJC Nytt, nr. 6 – 1979

  • Version 1.0.0
  • Download 494
  • File Size 2.55 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23. juni 1979
  • Last Updated 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 6 - 1979

MJC Nytt, nr. 6 - 1979
høyst ærede leserkrets,
der er ikke enkelt at være redaktør
i en stor avis som mjc-posten. ta
til eksempel alle personalproblemene. problemet er i utpreget grad å
true, lokke eller lure andre til à
gjøre alt det en selv ikke gidder-
å gjøre noe med, og nybegynnere
har gjerne vært takknemlige offera
fra den første nybegynner av.
dette har da igjen i stor grad
vært forårsaket av begynnerens øns
ke om å høre med i "miljøet", noe
vi seIvsagt har benyttet oss av.
så skjer da det katastrofale
at nybegynnerpartiet lager sitt
eget miljø, fjerner dermed behovet
for ytterligere klubbmiljø, og
frarøver dermed avisen for arbeids
kraft.
for av viderekomne er det tre
typer; de som er instuktører og/
eller sitter i komiteer og derfor
ikke har tid, og, alle de andre
som ikke har tid, med den følge a
de må velges pru årsmøte...
t
I
U M
I Æ» Gííawlt
V flfåoæægwlåeæ
/°')e~u= Tvee M er
_ _ PILS ,_:'_
ErLemx6 ra/MR<~ Fil;
u ?
PR,$= u.nn. len- “tå
Åuoenscfleuse 13 Å"-
~ Å.
QNTRÆK .f ,~»~
W `

Landsstevnet for piker- Suksess;
Gull, 2 sølv og bronse, og en
fenomenal bredde er MJC's fasit
etter landsstevnet for piker
lørdag 27/10. Nivået blant jentene
stiger og gir seg utslag i mange
teknisk pene kamper.
Våre debutanter viste takter som
gir grunn til optimisme, særlig
fightet frk. Müller meget over-
bevisende. Våre medaljesankere
var:
-4OKg Dobbeltfinale og altså
sølv og gull til
Karin Morelle og
Trine Dunker
-51Kg Bronse til
Kristin Øygarden som
avgjorde bronse finalen
med dagens nydeligste
nteknikk: Uchi Mata
som ga IPPON,
-65Kg Sølv til
Mai Idll Hemer
ZV*
. “
dagen etter var dett NM for
I Jon
lå?
>~,
quinder, også dette drammen,,
noe som begynte med innveiing i
damegarderoben, med mjc-postens
utskremte medarbeider som ass.
tilskuer ved denne fantaniske
mønstring av tilsammen 2,4 tonn
pupper og lår. enkelte muskler var
dog også tilstede. V
dett err ellers nusselig hvor
slanke og pene alle jentene er
når de kommer og veier seg.....
etterpå finner de seg hver sin
stille krok, der de graver seg ned
for à kunne spise`uforstyrret.'
ellers begynte dagen med 3
kongepokalen skifter klasse, med
det umiddelbare resultat at endel
av damene som da hadde slanket seg
ned 4'5 kg, eller spist seg like
mye OPP» k°m med en rekke ord og
uttrykk av en type man kun sjelden
forbinder med damer.
så begynte kampene, og tiltross
for gale kamper, motvind og trått
føre, gjorde jentene endel nydelige
kamper.
inger lise greidde à karre til
seg kongepokalen, mens kristin
sikret seg gull, karen tok sølv,
og anne tok bronse.
"-§g§3F--á-
”tig “'2
._§:fâÉ______;
H
Mill 1
-HJELPM

å%mU %
det er moro å være på tur
med jentene, men duverden hvor
sliten man blir i ørene.. ikke
nødvendigvis fordi de prater
uavbrutt, men heller fordi de
liksom aldrig har fått overst-
àtt stemmeskiftet, og synger
om rødgrøt, svenskefaen og
ser'u,ser'u nonstop i atte
timer på glatte veier.. og
likevel, det er jo en viss
stil over "ja vi elsker" av-
sunget unisont ved passering
av svinesund.
ellers bør vel kanskje lag-
lederen innvilges en klokke
på neste tur. fra kl. 04.30
ble vi vekket med gjevne mel-
lomrom av en sådan leder som
krabbet rundt à skulle vite
hva klokken var.
alle hadde fått dårlig tre-
kníng, viste det seg, så etter
veiingen làp alle rundt seg
selv, for å få fortalt alle
andre hvor fort de kom til à
tape.. slik sett var det litt
rart at vi tok så mange medal-
ijer, og gjorde det så bra som
vi gjorde. det ble gull til
inger lise og heidd(njjk),
sølv til kristin, og bronse
til lise(sandefjord) og inger
lise.
det merkeligste som skjedde
var vel at da vi dro, ble vi
ønsket velkommen igjen.
Å
f _ FT MEDLEM av De forente staters
' rad for idrett og kroppskultur, Dave
Schmit, har underrettet sine medar-
beidere om at det finnes utmerkede
treningsapparater i den fem~etasjes
bygningen hvor de arbeider. «De
kalles trappen» sier han. _ ;;,,,-,-:MS
"?PIU-nu-u@_
Bieraaawsíun
ragnild, anita, akki, einar,
per og bjørn, som var over i
bergen på treningssamling, er
nå rekonstituert etter oppho1_
det, melder mtb.
E C'-cut
det var en saktmodig og stille
gjeng som møtte frem til mjc-cu
17 stk. stk. kjøtt hvorav 4 snadd -
pølser§david,ivo,jalla,sven) fra
marienlyst. og selv om det jo ble
stemning etterhvert, burde det vært
mange flere med.
í davids og ivos klasse var
bare de to med, og resultatet ble
(ikke uventet) gull til ivo og søl
til david. ellers ble det sølv til
sven etter endel overbevisende
kamPer(selv om han bør lære seg å
løfte på hodet). .
gi/ ,:*r A'_v«,-mm
3%?
N
* Q!!
s 2,1
;/,:/»,f'_;
K
Éfiäæ;
egg?
y9 91.
Q

.in _,
gi
fi
gf G
«t
.'11 #4  /Ma
til
1- Away, Ax.
«Hvis dumiricelig vil gå innfor
"'4_f0"U111SBf1I1g. er det ingenting som kan
male seg med menmfl/<3,-_,
- Handeisrnan i Punch

Landsstevnet wie óg
er r *1%%@f@f§@%*ero, Marienlyst stilte med rundt tyve deltakere i Haugerudhallen
den 20. november. -
Fra lagledersynspunkt var dette hvertfall ikke for få, det
virket som om de hadde mer enn nok med å få gutta samlet
ned i gardrobene, dobbeltsjekke alle judopass, lister og
vektklasser for så endelig å kunne slappe av men det går
ikke for nå skal vi "laine opp" og når begynner kampen min
er han god hva skal jeg gjøre da er du ferdig alt men jeg må
på do akkurat nå og nå kan du varme opp for hvor mange kamper
har jeg og se på den uchi-mataen en eller annen tar bilder
her men vi vil ikke smile og nå skal en eller annen gå mot
en eller annen som sikkert er både god og både dårlig du
vinner nok klart det bare pass på kontringer du må angripe
for à få inn noe kast men det endte jo bra vi tok seks
medaljer det var virkelig gøy bare litt mye armer og ben....
Og her er vinnerne fl  3
1 H t _
_É.`”»=|. -
'VÅR I
W W UE-R' Å
"m
g %
-1 «. `
“ Å
É à`_ä??33*» `_
%!"j@,_.. 'sífiif 7
*  de
at
U' -~?1 XH
ær*  å

I Á
L "
Gull til Per Håkonsen 5'""'*"""" '^°“'^~ Ivo
Sølv til Fredrik Scheel

Christian Winther
Bronse Terje Øksendal  @yP{,
Ivo scivoiemo
I
David Verdu “"""`““
FEI- vuâní
Dnnngyl.
~ ^V<1n.n.ns ',“,,.sE
'rik-.re I J
, veuczeu-1 rm. . 1
f '3 4/ , .
J '- tm. æ.
â...à>
,

el. ~.
wave
_;;JaM1§3 N

-er ikke skapt for deg, ' . ' .._,«,=':g`»í;>_ 1
-folk er intet verdt-
g.
Du går alene.
Alene og litt bitter,
og overlegent kynisk.
forstår deg ikke
Verden
Ingen har noen betydnin _. ;_.:«~ .Å
Men du forsøkte visst ikke noengang   - V a
à bety noe for dem. S'
Og det
stadig skuffelse og evig ensomhet.
Du fant ikke den rette.
For du tenkte aldri selv på à være den rette -- 7 _ _
for en a.nnen.... år-z-ff,-'
M 'i§""-' '_ _»
1 “"*  "fl
. V... _
skriv så Dnåååeåg
du cgså. ...-._
er derfor du er dømt til
(“~`.
K
䧻"'1;«;':->,
- til alle guttene som gjorde en fin
^r  'V  'K > .
"', -“L-,_, 5 Æ! - _, innsats ved landsstevnet
' - til Gunnar som var lagleder
`  - til de som arrangerte MJC-cup
er Æ* e

(f , .  , _,. » U - til heiaggengen som ikke var der under
_;
W W-N-hw3
:' _   jentenes landsstevne og dame NM
ág`fl` 5;  K. - til alle seniorer som ikke har noen
Q
1 kontakt med de yngere i klubben
i'__ "' ii W? 7 71
4;1;m1vE7/"M øçzzmz/z_,_ ms ans V»/z ver/øre Ivan sz: Q 7^Tfå'<;',;m;
vfzgzääíf zzzafffifêzfiz nm çaggzç,  ~'§«<
gírf ALLE 573/35-' ' E55/V - MFE '
vmwz znura  ovmsrz? m5“,M_, -
L. ~-   if =~-..f,_  “Ã
x;»: <(" >, .
F *  1 i , - - va Y
“=
%;>;l%~
M
tg L

' “ .,-=r~;“ ' > L " ~, ' N :«., f .. ' f ' -' '_ .. ' ,~
> H ` '” 4 ` 'V . ' ' wfl-Q. ", -.2 »-.. 'fu _- , 7 Ma'-H*-f ' ~~=>~/~~
.~ > =~».- .w ~,. ~ ..“^~;« «gå ,«.- >=“,` l .,,., ~'--=*":“:';. .N1,..,,4,,4-~. »><»“ ~=~
~ - Nuf _. .. ~  4. .  =~ . . - M ~ - =..,-~._._-=
_ .  **"~ er
'=`?~~_'   - “ “ ~f  "  ^-.=f
UN'/ll
få//f
1%
ai. wf  , _  ug-«,""
^*-"«".=`É7ÃY« M « `»;..ø?É'/:5`í`f"*f=`:xe.'<É"' tv få-` .7`.
z'«âZ~ 4 +.~«f“.LeFÉÉí?åÉf'*ff.'.%;ä  I »..~ .-
J  , _~-'-f,cä~~'<f>~ `».;'-Iiv»-v,=.f'~*f"§-f`~"'f“"`
tU«f2ɧ _ ,,f+“'Hfiääg$<áE> #;;;4á§mg§§æ¥
_ ff  2:* " '-   ~í; .= ÃÃ. `. _. C .. 'l " i
~ “I<=    ' Ã »`~'-1:
.N _ t
1' '.',Z:f,vI _ `
ff/l_f.l'.J`§'_W`.:` hf/
ks  <4
“Fv ' // ` `
.gr , ___ ,. ,_ ` U /, _ `
#6  ' >

' ' ` " 1'°""F^~u~«e`
,"x qr._r_,_?,,-r ~
:*`
r
4
x éçh- 1/
æ -/'
= /
'Q W

I

. ` _ -.'.--I-
;,*>zflå?»”í5ff»§=r»æ
3
.,
O 41 ,
<,4~'§ «t_ `§'“;~§Ã`l`*~*- “I-/1""'.«L~>'~  'M “z
'   - “Y .W v'"wf-- fr* ,.«>«« «;1~'f;«;.;ev-' 1
., 1-_» f 3'-",,
T-.. .>. .2 . 1.
f - P  , ,-.>f.>"-få»-"f-'F,~';g.fåfçrftzfii
_. . .-. "*~,_..,- eh =-2,» -
wa §" ~<=--' -*`$~<~^íf
f” Kia/ ÉI(.J,'=~ =:  ríifig-'~Ã'7'5"$*f-`»_^'  hEli!f.T_
~.'-4 . ';,~'.'.~f 'fz-'--'-*'^/C ; ":-"' :l=;'« 'fø '~
_;~=_.,,-á.f;;=§,-.f1;J_',,;,; ;_.-..=«
I GARDEROEEN SNAKKER VI OM:
at
at
at
at
at
,... _. .- `.,~..
Asbjørn har en rekke av klubbens hypokondere under behandling
disse blir tilknyttet strømnettet
vi skal ha juleball
de som var 1 danmark gjorde en bra jobb
det er graderingst id
|;<;»<,«;~u--»;v«,..f.-fi'.«.-.v,,.~_.P-_f,f,,._<.~,“.,",,,, “ev--,-ePvr_~ -,._.?$.--yr.-E.-,~»,, _-v <f.~'.v,w.~»=_ fn, -V.-« !.,.,fl,fl.`,,,,_,,__'_t,
,f
I
Det gies fra 'JI-Is side en generell diczpezlsesjon pà 2 -'E-0- år fra
de izlternasjcnele aláersbesterrmeleer.
Forutsetnínjfen er at utøveren har til-atelse fra egen klu`r»`o til á
stille opp, og zzennliffe utøvere mix være gradert 1:*_ine.t__:`<l_.l§{_1l,
kvinnlige utevel^e minst A. Zryu.
Dette blir de. `;l:1'o`:>ens ansvar, og man trenger ilcre sal-:e disoensa- I
sjon fra TK. V
For mezmlz.-;_e =.1tJ~fe:'e vil de gjelde: 2
De* -året  f_"lL:r  år l~:.=n en utzwer °lelf,= i :æitiorstevner få;
Det året nen :`§1l>:=r lå år Eier; -:«z1 utover delte i j;:r1ioz'nte'ner '
for L>'v:1..1:-l1'..='-2 ;:r:;val'e 1j;'e:»l«:le:': '
året li". Jfllêt" if år ke: en 1«1;'avei* felíf- 1 ;=.e!^.ior:f=*.'J3':'.
313ii-el1s=3'ic::t1^9"'Åe;le 211 ICLIJ: “" =:" vie íf“ .V-C'-==.'f* -"*"=iI' `7J":
rynrzlfseiscfráce. Å
.__,,., l.,l .te _, _-Y_.« _ __,_..-_Å«_..._- ._..`..._~->f . _. ..»< w...._,._. ., , M,

til
FORELØPIG ICRHINLISTÉ lUR 198U.
lb.-
2U.-
2.
9.
16.
23.
24.
15.-
22.-
5.
12.-
19.
20.
26.
26.-
3.
15.-
24.-
21.
1.
13.
27.
5.
el
18.
26.
16.
23.
13.
27.
18.
25.
okt
okt
HOV.
HOV.
jan.
jan.
febr.
Fcbr.
fubr.
febr.
febr.
müPS
MHPS
april
april
april
april
april
apríl
mai
mai
mai
juli
uuqust
sept.
sept.
okt.
Okt.
./nuv.
/nov.
nov.
/des.
/dos.
EJU-trvningsleir Paris, Frankrike
Truninqnluir m/Gcesink Østerrike
Knulle Cup I, jr. Borås, Sverige
Trundorcup I/BO Trondheim
(3.helg) Vårspretten Haugerudhallen, Oslo
Marienlyst Cup I/BO
Blindern Cup I/80
Mar. skole, Oslo
Blindern , Oslo
Bergen
Park hotell, Sandefj
NM sen, menn
Årsting NJF
Knalle Cup II ?
Åpent Hollandsk_ Kerkrade
Marienlyst Cup II/BO
Blindern Cup Il/80
Har. skole, Oslo ..
Blindern, Oslo
Sörmlandstreflen Oxelösund, Sverige
Vestkyst Cup Bergen
Trøndercup ll/80 Trondheim
EH, den., menn, ind. Wien
Jubilunmsturnering, Marienlyst JC 1O år
UL Moskva
Knullu Cup Ill ?
Swodish Judo Open Lund, Sverige
Blindern Cup lll Blindern, Oslo
NH jr. lag + ind.
NH log, herrer Tromsø (AK-59)
NM damer ind. + lag Trondheim JK
Knalle Cup IV Borås
Landsstevne, gutter NJJK, Oslo
Lundsstevne, piker Nordby I.L. v/Oslo