MJC Nytt, nr. 5 – 1979

  • Version 1.0.0
  • Download 453
  • File Size 2.11 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23. mai 1979
  • Last Updated 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 5 - 1979

MJC Nytt, nr. 5 - 1979
ærede leser....
hermed er vi atter tilbake med
et nytt fantanisk nummer av
avisen, iyllt til ranuen med
leserinnlegg, artikler, refer-
ator og aktuelle debatt-tema
(som alt sammen er skrevet av
311119
for at vi skal få inn stoff
også
HANS
' ' a t'kFel om klubbens
sxrive en r 1 .
historie, PETTER LIND til à
fortelle litt om hvordan tren-
ingen skal legges opp fremover,
og hvilke stevner som skal
prioriteres, mens AYUMO OTHA
skal få lov til å skrive om
hva-som~helst
` fra andre utfordrer vi nå Q ~
rrræærn ANDREASSEN til å "l ///j
,` P
_ Wflf' Åvt
vi //1M`T ., .
Q
(SE_ filluw nm un-1:: AV ,-lfí/
VAR-1 .,1»r=1;uw. j ';__  frâ t
00 .l . ; Riv' f “, 1; a/a .í '4
`*|H(> ga * -'^ _. _ ^“L=`p *(<` fi/ ~>7  1;/fv ;
-. 1 » f , ,
"'=-L f <f J ^ I I "
'Lig-' ' '
gubfll'
U
1:9-
/I
.
u ,//
I.
-
~
U..
AQ;
Q
av 5,;
' ICHO
<1) ( HVORI INNLEMMÆT DOGFIGHTER Rrwlrw )
QQO C),
H NR. 5 ÅRGANG 4
ellers er humøret på topp, for
som jo alle allerede vet så vamt
vi jo lag-NM sist søndag, og hadde
en heidundrende fest etterpà......
og nå søndag blir det nM for
DAMÆR i drammen, o%_tjo og hei"
og bjørn, dvs. redaktionen.) 7 til,  K 7 v
t
35j5`“s  1  1,
_ J§N?â_§;§É;åI1É afif/“JF
W,
Ö  ç  “>.<I,<Y,';'_-QA
:fb
CI5
§fk`*?“*“
J"-:
Öli
rrtåf*

g,f*<
I É-
'=
tlix
_

___  "-"',:..M__flf_,f,-':'- " '  ~~ ~`,  :>wu.-u-.~;. ,,_ _
If -c1.-,_,-:f-.,-;.- f<:1,, , _,  ”_-:_ :__ GL» -_»
VX; r f I ':y;I,3(
f=_=::::'=
sw. `.~. :_ _` Yq
fi§> ,i`$fi;;»,- _,h 7; _)
f;.J
1 fisvf  r; .
”åå
:EJ
'X
&,L åæw
. ` )
' ,)
_____ _(
4% M ~"Å`7

åmssnee
if det hender jo av og til at ei
.:^--1-j-V ~" "?22'.:_
gå; ,ge_gä; _ _ roter oss med i stevner på andre
:§?:=fjQ raWf`n=É${}; siden av grensen, og nå pà høsten
T; 7jfi3}@èÃy7;f'§3 er det særlig two stevner som er
)*=,=«',f^ r =_' . .
í§§f;Lw“§@,rfl}Éàfi§É av interesse, nemlig 1
-gçf Åegråfifiíáäå huskvarna-cup 4, for jenter,
,_;«e:e»,»._,;=;_," fl' å .
h :gne >g4 2,, som g r i huskvarna den lo. november,
' 2; flfl :;~.<w,':-*:~1^< . .
Q§ä;§3~W,`(§Zç;2§,æ~ Y (pamelding senest Bo. okt.), for dem
,_:__i_ä.;v --3; ,  Jk. .
fi: -».1~4'*_.___
ÉÉÉ
;`l>å
a
XX
som minst har gult belte, og
toyota-cup 2, for herrer senior,
som går i oxelösund den 1. desember,
(påmelding senest 20. nov.), for dem
som minst har grønt belte.
begge steder overnattes det i
judo-salen, og intersserte i huskvarna
kan jo snakke med inger lise, mens de
som vil til oxeløsund får ta en prat
- Du, Perikles - hva er egent-
lig dypsindighet?
- Det er når man ti'er stille og
rynker pannen.
lifläíloeae
årets NM for lag gikk i as-
hallen i nordby kommune, og st-
artet med en ørten meter lang
tale om kaninbestanden og an-
tall veier og trappetrinn i den
allerede nevnte kommune. deretter
begynte kampene (noe forsinket
pga. bergenstoget), og vi vant
først 6-o, så 6-l, men så begy-
nte det à bli nerve-pirrende,
annet førstelaget som var kom-
met seirende ut av poolen, ble
slått ut, og annet-laget fikk
semifinale og finale med tràtt
føre, motvind og solen i øynene.
kort sagt hardere klima.
nivået fra tribunene overskred
fort helserådets forskrifter
(dett varr enn fantanisk heia-
med einar.
íäåeèslfièa
klubben hadde for ikke lenge siden
besøk av waldemar säkorski, som
er 4. dan, ca. 40 år gammel, og
polsk landslagstrener. han hadd
mye å lære bort, men det viktigste
var vel kanskje bruken av ens egen
bevegelse og tyngde, for å kunne~”*
skape kastsituasjoner.
støy- marsend var også innom klubben, og
han er vel cam 50 år, 5. dan, og
trener i metro-paris. forhåpentlig-
vis husker vi ennå litt av det han
gjeng), og så vant vi......, forsøkte å lære Oss,
» we n, , _r¥“«
inger lise, kent, bjørn, ivo, dadd
og terje har vært i trøndercup.,..
,“L~.:=-e_g=
“`<>
Vi hadde klubbkamp mot rykkinn og
tap-í~
N _
1-;»,_^, .. ./ar,  -;,_»»;'_;f'fi~e'“-' f fs
' 7”L`-«l(:>fv~.-W..-.,.-.-. f--^. V-,..-=Ö'-J.Y,ÃU”"" """'“' ' f ^' ' " ^`

-».- ......,-...V
få?
L.. _ _.
54%
'-/;.-zfl
r
.>«i.Å/';.it;~,1.;il:.i ` ' ` "
,_
5 fi
C,
í
ç ,_
b$kw&<,l u
we/ vefuf (Ø T '^ ii
-.-
..  T-,/L _,
ifå“??"*%f*,3:-l Áfii?
.tli.L;ti:w» =;,«<>«.L.-i
í
'
jååfl
EILG

E; Á J

gli.
E?"1
fr?
g;;
R;§
niiseudeil
(Mette Bugge) Lands»
kamper i judo hører til
sjeldenhetene, men forst-
kommende lørdag skal
Norge ha sin ene, årlige
landskamp mot Danmark.
Oppgjøret finnen' sted l
Drmnxmmsiiailen, og Nor-
ges Judoforbund intr tatt
ut et slaglcnittig lag som
teller syv liorror, syv lint-
mer og syv junior-herrer.
Danmark ligger på. samme
nivå som Norge, og derfor kan
hjemmelaget med litt flaks hale
iland sammenlagtseieren i
landskampen. På .let norske
landslaget er det verdt å. merke
seg Gro Walde fra Oslo som ble
“inner av Norgescupen l 78/79,
som (ikk Norges Judofor~
nunds vandrcpoksl. Hun har
brunt belte, og har hatt en fin
fremgang de siste årene. Blant
juniorene er Kai Otto Nielsen
(Vennesla Judoklubb) og Ei-
vind Brauei (Ippon) meget lo-
KOMENTARER??
vonde, og man venter mye av
dem i lordagens kamper. Begge
deltok i åpent skandinavisk
mesterskap for juniorer. og
gjorde en rcspektabel innsats.
Pi herresiden har Petter
Lind markert seg l toppen l flc~
re år. Han kommer fra Marien-
lyst Judo Club i Oslo. Oddvar
Hellan har også fine resultatet'
åt vise til.
Denne landskampen teller
også som uttztgning' til verdens»
mesterskapet i Paris fra ~t.»7.
desember. Det er realistisk à
tro at forbundet velger à sende
to mann nedover, pluss en dom-
IHGT,
Dommeren Atle Lundsrud fra
Ippon har gjort seg bemerket
som dommer i positiv retning.
Han dømte under EM - og
gjorde jobben så godt at han
slapp å gâ opp til`den årlige
kontrolleksamon som er nod-
vendig for á beholde EJU-llsen-
sen (European Judo Union).
Mye taler for at han også kom-
mer til á dømme i VM, og i EM
Herrer: -
60 kg: Per Kullbràten, Sofiemyr. Á-E71 I `
65 kg: Petter Lind, MJC.
71 kg: Oddvar Hellan, NJJK.
78 kg: Bjørn-Se-ihsi-m,-Mäê.
86 kg: Geir Åfltmp, MJC.
95: John Lysholdt. NJJK.
+ 95 kg: Erik Haugen, NJJK.
Damer:
-18 kg: Karin Øygarden, MJC.
52 kg: Liv Johnsen, Nordby.
56 kg: Heidi Andersen, NJJK.
61 kg: Inger Lise Solheim, MJC.
66 kg: Gro Waldc. NJJK.
72 kg: Karl Nordheim. KSI.
+ 72 kg: Åse Hoff, Sofiemyr.
Juniorer:
611 kg: Giert Clausen/Terje Bak-
ken.
65 kg: Eivind Bi-aner, Ippon.
71 kg: Arne Henriksen. MJC.
18 kg: Erik Henriksen, MJC.
86 kg: Kai O. Nielsen, Vennesla.
95 kg: Rune Torgeirson, NJJK.
+ 95 kg: Rune Sundland, NJJK.
zzfyá
f
'  f.,f@:iir^"q
._'(,( i-.` >
, Qt .L
for juniorer i Edinburgh i be- ,- `Y~`.w_;5~v'
gynnelsen av november.  _:2`I/_
Landslagene inotDanmsrk: V )
t
ma»-_i`.;...

Vi kan i hvertfall føye til at Norge vant landskampen,
men det visste dere vel fra før?...
'=../11 / ~ 1 fs*
/ti
`:"_,_.
;)" A"~v._"`
'_.-.
."`. wa/
p~M_"#
f“ ~f
“N l
, _/
= L
.'~_`. `T"....f"
_- :_
_ I .=
V .f
N. §lLf' ~lä~
C:
,f  _, --,
»- V ti
ikksrw
T" iw
{'-*~`_
__(,'
i,___v,;«
fa /
.';:;;.«
- til Axel og Karen som er flyttet til Kragerø bare
for ä bli avisens utsendte medarbeidere
- til dem som driver klubben vår
- til nybegynnerne som tør å fortsette
» til dem som sitter på tjukkassen og skravler
i steden for à trene
til alle som ikke skriver innlegg til avisen
- til dem som ikke varmer opp for kamper
-ris
I 1' 15 iai
".;;fz=J
K,
I .
A3? ~ , '
ty
El.,
..f
,~,.._, 3
1i,'_`
f

'lg
1
4

~“:.“.**'
. ..
131'
C, f
f _
Jorden lå ikke lenger kald og øde
slik den hadde gjort i tusener av
år. Et varmt og godt lys skinte
over fjellene og skogene.
Havet som hadde forandret jord-
overflaten til et_sumplandskap, '
hadde trukket seg tilbake og
overlatt store landområder til
et rikt og yrende dyreliv.
Med sin uhemmede teknologi hadde
mennesket forrådt naturen, og
sviktet sin forpakteroppgave.
Nå var det bare duren fra
fossene,og vindan som suste
gjennom tretoppene, tilbake.
Naturen hadde seiret og gjen-
er obret skogene og viddene.
Aldri mer skulle en jegers kule
finne veien til et ràdyrhjerte,
ikke engang en rusten levning
var igjen av menneskenes gevrrer,
Stàket fra~byene,og larmen fra
trafikkmaskinene, hørte til en
fjern fortid som ikke en gang de
eldste trærne kunne minnes.
Jorden var blitt det stedet som
dikteren drømte om for syv tusen
år siden, da han satt i femtiende
etasje og stirret ned på havet av
kjøretøy under seg, og visste at
en tredjedel av jorden så slik ut.
Den eneste makt som kunne baseire
mennesket var mennesket selv.
Atomkrig og forurensning hadde
lagt jorden øde og utslettet
alt liv. Men mennesket kunne
ikke ta naturen med seg i graven,
for et frø ville alltid bli tilbake
og gjøre naturen uforgjengelig.
Aldri mer ville forurensningen
ligge som et grått teppe over Tokyo
« r->
gater. Aldri mer skulle trafikk-
konstablene bli nødt til å gå med
gassmaske i rushtiden. Der hvor
Tokyo en gang lå, var dype skoger
med yrende fugleliv. Utenfor det
som en gang hadde vært den amerikan
ske østkyst, lå frihetsstatuen som
tusener av ørsmå sandkord nå hav-
bunnen som et symbol på naturens
frihet fra mennesket. Et bevis på
at aldri mer ville folk få se farge
fjernsyn i Chicago, og at rettene i
Harlem aldri mer ville få høre stor
byens larm.
Nå dufter villrosene oppe i ås) den
og elvene flyter stille gjennom
skogene,og vitner om at dette er
den gode, gamle verden slik den var
før mennesket kom. Skjønt en skal
ikke skjære alle over en kam,
tenker de gamle, hvite klippene ve*
Dover o tenker á de lade barna
» P
som lekte på stranden nedenfor.
Et sted ved ekvator ligger en stor
hage. Et naturens mesterverk av
store, skyggefulle trær og nydelige
blomster. Overalt finner en gr ine
enger og fiskerike småtjern, prydet
av vannliljer langs kantene.
Fuglene synger, og blomstene strek;
er sine kronblad mot himmelen. Ja,
det er nesten som de venter'en
kjærkommen gjest.
Plutselig bøyer en gammel mann seg
ned over den store, vakre hagen.
Han smiler ned mot blomstene og
dyrene, og forsiktig setter han en
liten, naken mann ned i gresset
ved siden av en rislende bekk.
Mennesket ser seg nysgjerrig om-
kring i hagen. Litt ensom føler
han seg selvom dyrene ser vennlige
ut

Et av fortidens religiøse menn-
esker ville straks ha lagt merke
til noe spesiellt; Det fantes
verken epletrær eller slanger i
, , “_ _,_,. _ _ .,_.f_.;..,.; .__..,, _
Gel well qui<'k1_v 1
if 3,
you should ge! ill! 5
"x>_ _ -
.7“fsgf; '
hagen. Bare den gamle mannen visste «digg fgqäákr
hvorfor det skulle være slik. .EL w;weai;nn;an 3
I den kraftige hånden sin holdt
han varsomt en naken liten
kvinne.
Hun smilte da hun fikk øye på den
vesle mannen
gamle mannen
ned i gresset mens han mumlet:
//
/
_ /  ”
-, . 1 .
nedi hagen. Den {( Uåf 1
satte henne forsiktig ,~ ° 2 /
I
1
/
"Håper det går bedre denne gangen?
at skadefrekvensen i Blindern cup var stor, og
at MJC ikke hadde så gode resultater somtidligere
at vi snart skal ha jubileumsfest og juleball...,?
Kristin gjorde en fin debut på landslaget
Inger Lise malte guttas tær med red neglelakkjl
MJC egentlig burde ha hett Näüffiaricrlyst Kose Club)
at vi har fått nye judo matter