MJC Nytt, nr. 2 – 1979

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 552
  • Filstørrelse 2.10 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. februar 1979
  • Sist oppdatert 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 2 - 1979

MJC Nytt, nr. 2 - 1979

Kine damer og nerver,
far éé sum ikke allerede
vee_defi. så har mäofnytt fått
ny redaksjonell stab, vesentlig
bestäenäa av fian allereåe bery~
kteâe Anne Schumqehet( b1.a. A
etfieraøkt før flelaktighéfi 1
Fagerborg skbles elevwavia),
og Bjørn Solheim (nettopp løs»
latt etter 15 mndr.).
Andre medarbeidere er Yàr
tekniske sjef Gnaxel Hopstock,
godt assiàtegt av sin charmente
hustru, Karen; for 1kke_!orgle~
mfie Jon Simonsen (som under
dekknavn har lovet ä levere
sine memegrer). 0fi`G°if~ÅS§°TP»
vår utenrikskorrespondenå 1
Sarfisborg og Ehredrikstad.
Dagens avis tar for seg
Åramætei, Kíuäbíest, Pàskenf

Klubben hadäe ársmæte mandag
26. mars, mqd et rekativt bra
oppmøte av medlemmer.
Ifølge årsberetningen hadde
eee vært en liten økning 1 maa;
`lemfltallet, slik at vi nå har 311
` betalende mefilemmer, og det gikk
også fram at_ví_iløpet.&v ärat
hadde Hjort grovt innhñgg på
'çremíebnédene rnñdt omkring.
Vi hadde bgsñ ansvaref for 4
arrangement av senker-HH, åpenát
skandinavisk og 4 mJC~e“per_
I Klubbêfl har kigpt afiàèlcr 1
EC Planlflrt samffinnshus, slik at

vi um ÉM4 år skal kunne difl«
penere cpns lmkalmr.
Ellerä blæ ÃLÉ lågt Kjem
fürslag fra vaflgkumiteem cm a?
hvert süyræmeñlcm skulle üildeles
gi, ;_>:,1'1g'g;;_j|ge3; - g; <;".f`§ e ,, bl .  ; $":<!.ä:U.íå
nøsñfnrmanuch ha unæwmr far kiM~
hbæns idræüs1i§;'l@dal3;, mv
,süyremed1@nnet uknllc ía seg av
defi sosiale, Dektæ fwrtæ åil
livlig üiskusjon, og det ser ut
c?
CO
appgave
blir a høcl enkelts
ansvarsomrfde, slik at arbeiået
til at endel av sfiyrü
2 .- (_ ;_ :_ M ,
Q
Q
0

= 5.-.
ä
ra

r
blir rimelífl fnrdelfifl
Valgkomiteens fnrslap til at»
yre ble vclgfi, med Tore Berg som
føwmann, of ta nestformeun som
skal fungere et-halvt år hverfi
(se siste slêæ)
1 an '
m 1  /"`“ _
kfa/@%”2~{~>« M
"~“ _ &M~u U,f
-=....-flf'
9
0
I
x~%m§@%@..wfi
i Ha,'s»;fu»=>m«.».g,m<>5w ¥äf°,fz:L
'www :<fi1:sv}@-@:flaM'f§fi#1 OG
mav-LALL »~1~í:~«ER %«#w~If<'5>'/^"
äflaflsæ. . i
çqwå fase m:~<C<..U0 -
C::TMW::Q K
” r ~ - 'sñfi
Ef%afi@JJ@@@ @f%í}~9(;*3L~4.@@@
Kjæf fi.® mcänaüe
jsj cl an vwlgi líüæn pike sem
lmlek gå nm ås? gâl Å mjwpæ àånmm
juflv üíl å 4æisæ %1ll harnwâimæn
når äammfiz 2 og màêämgen ug
.Y
CD :C
mfi- **“
ål'
L?
za
flfifififi Earl aiflw afi äæfi cl gáfifl à
wàws når han og mmæfimæ ai vmlgi
finíll mamma nlsà ug ha båäæ før-å
Eádä åüüer
Kjære, kjær@ Tfínfl,
You are üha sunshinæ af my Tííea
Hiiæcfl TGOQE. *
3 ffifigíiä
ffxä ií
“%L;W
guy eg;-få)
_. 134 !fle..Haw
Aezsmmofivr
~ 'M Kfizeefl Ffifn äpcemxç
M. Kfama mm: «MM
W  *
-~ TU, sw-Wee? :ram um
1M'VvL='.é& Ny» Slmfvfi-
I"'1^5@.H~' 'ha ffiäuufw.
"FYVÉM
W 9%
flnw,
q'2~
f .
3 ` 1 “
. 1' 1.
» f zf -
Éåfläå
=-L
:rm 1-n/gu.
åwäfiäæw
v ` " QÉ
3%;
çfifilê*
gå' få

» Tlc. MM sm« .Ime MW*
pg Aflímäfí

.~5 fíf”í§w75

l§?É;;ä?
ä' rff .É
vf, wa;
'> L ' ... 1.»
hf. .. fl , ~
..
iflflf* ' `  K
(
A
2.?  z
mg-  ;~..<«'»*;ø.fff:r:-s ;,=,í~'w«f~;:;;~;'.'~fk=*:   Æfinmgàn mm'  »:«=g'
såfall, 1. J. 33-Ie=a.f~°i:1-= . 4 éíñ-,««'.`§c=» fiflimjh..   ` ' '
få. fy ri- m «ffa.3x u.-~»;'.§a.::«fi ¥§.i .1ii.fm .!:'m:»;«: ü1*em§:rfem,f. Jflr1g1!iæ:å@1.w?+a
3.
5:)
fr* wii. :fn a..ä.le
x
§=a
zæ1§y*=*»s=iz;  wfawêäa   fi.*l«;;m:.;  g,;§ø.xfcL. .=f.z>,fi=fs..,. 'a.f.2.;3è@f-
fifa. åå.  ~f;f:.-wa ~fi.g;§-rm. few* .*<cf1.»L11'%=i»f1If.~>=fl.;v,: man m*  '*~s1i;%.'mg~.~a
fifi
*fis:i.3L
Im   ,'1f«2-am* en -;~>1r:; 51.-.31»1t=b =a=h.,.»1í:1_ iw,u~g§.alr.=æ`,
-Ji;fs=::fl.-sms 33:'-ca  .f!;f=rf,um1c~flfa ai ,., «mg íâim  ;íf;!L_@re=.= ser  på: få _«;~'f.å.='>
;»:;=,@:=«s«,@ ^>>~'>l:<i 1-:~.  år; gfhz-.W ;~:`mf   1
É ~<""«“' v ~ M _ 1" . _ . . W. *... M .,._ ., - .,.__,, »
M       <.
E
an M;    '?;~ille;gg;~ 'ä:-m. äí«.-m. w  'hmfin Ifxmizæ
viliiw    :war fziüa man   zmsfi EMC åå. ggøizäæ,
Sm
«f

ente-n fh:-.~ av ali 1:,-wa    fiülnkm 1'z%w.3'l ma;  _
:vris  en :',sP;~z-ea '%sr5r1~:ka't::i.fl.@ vfliílc åm; iikífia W=?~'fl.<-H z-xx'-,::Éá.:íá,g å
.mu hwíkt f<e:m:ä w;;fx1sf§«.==fxé,, äfäsílfh»  w=.f<ii?«:l@ «M-.  mm :am
eäcagsa.  :xafmia-'-:ay ?w@»rø vif m*aä~:fè*;e~ ræssufl. rá fra cíifen
s:E.-ata s'ile'vn-fer, ~;1.a__;,p@;fr c*».*s^°-=.='+;. ävs xsfynefl     íiim?
Kfwme åen ha  fear  1! lzzílfalíæ er  }:~.==.@Zk.fll= sflmengçígs
av :'i.n:r.:læagg* fifa «Z§è.as'«a.~_ En reåuksfia-m hvämken  @=zf.~..l.@1** Bør'
laga aviaerfl, raltæneeä*
ØG AFRØPOS, 3 0 f,
”Raff ifikäiia *ä:i<i*"
S-aa-fäzicars i”:»rs:IL:mri:e se~$n:ä,n§f.,.~»
jeg er :mim med på à 'brme âeg;
f» 'ffi.a3.:e?`lfi.g'«. `
deg ;3,~a'=mfí,Ir,üi$ amfiaring .
3:23; "vinden xa“!:r:,~mf' l¥.wmzanni'rø om Tnøfsaízaun
Symffx-^ nuen om :n-:re
rJ;,3f“r::mr jeg zaak tea:
"*§ím;“ Årilake =i'°,, “har :makte %::Ld"
Å*Æ:v'A«;.;:4;;er meg; så  du?
,:§eg hm- iác iklfe 'tiflfi
31 .aízm  3%*
3.' mc'-ffgen  <. C. _ ~ = .1
Arne

_ if

«'
. w,"
H K
.,,$
.J  gi
~. fç ') `.
<...
.~ <  1. ,
..»~,_;»3-í-_,=-iíiízäi ej »1f..-_ ..;; ~; .
.m
ø
..
«-
.-
-L-
U.

p
-Q
.-
Devlzetør må smvkili ai uaváat dzflømar íngexi. og; èáwb hån- jo www
amt. men 11-varflan kan foreldra vite om.`hnx~nu 'vii law øpp't1.L det
nfwm. Du fleste år lalmla, anflrfl mot P:lo'bs`í'e^. Den kan NM avgjøre
at
at
Pt
at
M
at
nt
at
nt
M!
Ӯ
at
at
nt
»-::*=_'=<7f
äf f-f

HU'
C.-'3
Å* " n må erwbcrw
3 ~~  ` snaktær '
vf om...
IÆJC-:1_y's't har fått ny redaksjon
det val' -flere på àrstingafi: enn de* ploícr 5. 'mru....
Ellen eg Guzmar har gjort en kjompojobb 1 1978, man
vi håper." de nå får ner hjelp av det nye styret __
Irl'-_5c=x= Lise ble :z-ussopr'l.msosma på fngcrborg akolc
K1:°:1'ilen :-flzillez' til valg på mias norgü 1 DET RYE
de? ,f§å'z~ mot lysere fiäer, eg ~
slowím orr ør:c<$o§à- _
Jon, Per og Bjørn :var lmflf opnfvisxxing under karate,-lil
festen pâ. Borgwn Km var vellylckcfl. og ~
vr 'rm En xx mm PA zsomzrzr mø aa, 6'. mu
lapp'-1 til Kent er groäd
det mamlmzc nullpunkiz ennå ikke er nådd, man -
vi li!:e~m3. ønalzcr nl-le god pâeçlcofería
N*=°~M:»:,.~w'c,e. ' .
am fliseq' low.-r «pp til nn-mona uir.<=.....;.....
. :^. B C_I»illflba?)
underjordisk 'vesen
I