MJC Nytt, nr. 1 – 1981

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 686
  • Filstørrelse 3.61 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 23. januar 1981
  • Sist oppdatert 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 1 - 1981

MJC Nytt, nr. 1 - 1981

Åpent Scandinavisk I95O.
Sent i høst dro en gjeng med
if?
suljzns juáokas til København
or Q = <1 1 .äcand En =r Lfnn
" sdnltlig: kom mwd til treknlntfsn
(_.
av i >  f  d~=1t~ ' = ~ . op. .sv..
` Innveiingen var ikke noe problfln,
“ ,`) f   ; _ 1_
` N
“ ~ ~ o
“ * 4' _ . ~ .
_ `   Inge-Jarl veiae til og-; med
'T ~ .",,_...- LJ '. _ Å
,  I kg. under 71 Kg. Giert var først
» _,.._ _ ._ Q
'I
- ut: av viír-, han gjorde sitt
:
T'
fa' Må,/p_ Æ ,.,- ,  - . , _.
»=»-f”°“ ff Q C:-,~ hakbiskc» sekunder mot Kris P:-: ,.k
í -';_,  _ og ble uplasscrt. Liens Bjørn
' J M ledet yzl .'/azari mot Kjellin (S)
Érfêw,/Å i bromsefinal@n,<>,<_f p1^ei<ie~ á zo ilaind
' ,_...~ ` pl..#].fre:do pr--sízffirte selv e=t“c~:-:1~
2
/,/`
, I . --   ' (KD J 1.5: ; Fix? I' ,
U   I pul jf fi 11-fh] «" " "
-Fe ;` '  -,~;-=:,~;' -'.»fl~f' - i . , . ,_   _- .
_-QK flí-;W_§ 'I/...li-=^~-  5 :»:-an. 111: G) u.~ 11 han 1.1 !<_-, 5 9
~ _/L:L:....~ ' ` ~L - *-
E/?/fl/(:`/Z/f/'V/ÖÁJÃ/fy/f ` img* 1; 0 v' nt rå <~n I-Lo“'~
“Y 'ätfi oíff - for ngf J<11l var «fin
KL.ff«`<_Ã __ ílf/Tvq ^ ' 1 I
M
212'  --W” fn NC ' Q I f ~
§f/, K . J-<1« .(,u ,.'i")
Q
m 'H
Lori» 1-I

~c ('
Å
L-L
:s
«_
;j;.@--Jarl
_" __..~;~._;` r .., ./-,;-- - -~_,~_. _; . , . Y : « -_, r,| fl. r r~ I
.`_._Å~.4__.~:-_«_-,»;V:lA:.Å,_->`_:_;__,_) L1;|T,4&<_,|`_iL-;`;((~4 1» J I Vri: pi 1 m, L. :'. . . K .'( . ) 
2[rn_U~;.=»  ' ' “ ' " "'
/í.
5
*.
AO
~ ( .J )
K/   ` filgäl i 1'inal='=n.Vf..r kjære lille" tunnll_eg;c:-
@fl'?>2É §% skzlduft na.k1-:ren og í`o1“bk_< L1pJ_a,:f=s':..1`t.
f V f 'UU]ü>"'Q* I11g"-.»:- -Jar]_ var 6.;-n kjjcsts 1m;'s;k~;: :mm
[_ _ I/2/;é_íS?;]j'/ii,//l,Á,Á3[Zj_/wÉí2É/Qf/3/ly bunke. (:ron1;_,=,-}:;jcfi.ft1;).;n nordmann,
| 1 L 1 Ull L “ P Å' U
C

mvor CP åd stått ON M3C`CU åflfiê'
. ?
Turneringer for juniorer vokser ikke
akkurat på trær.
I denne forbindelse er det litt ille
at vi som en av norges største judo-
klubber ikke arrangerer en eneste
turnering lenger.
De som her gått på a~kurs, og for øvrig
alle andre dødelige, vet at motivasjon
er av avgjørende betydning for å fort-
sette à drie en idrett. Det er også
allment kjent at turneringer kan være
en kilde til motivasjon.
Hvis vi ønsker at våre juniorer skal h
1
1
`  Hii" `_`U_.:  . .i
,`.=.
'. I: l .
ffa3
zwzäri
få/”,,r2~

( ,
=~
I.-:sl ._ ,,:; /'L«
“ `~ .. . ._ - _ `
__ .-L-> ~-^` _ __ - - ,v""-'T
.. vi ___  il, 8-LÉÃ.
- 1 H «i«'«*=fi1'-"  "- i, .,
.,~.=v<_,f>--_L_.1_".,-/bl-“I , _
/BH-,~fi&f';:w /V Y> ~ “ " ///1
.ø :_ .ild `(Vr,r;  //Á
t ~ ' "   -' / J
".. »_/~/ /
./ ~- _ - ,,:`-'
írrvu ,.  '--. -'
«. “~-1-__.-Hi .f -.___.___.
~- Jeg skunc ønske han ville. noye seg med en goiiflskf
â
framgang, burde vi også gi dem et konkurranse-
tilbud.......
Inger Lise har sagt seg villig til å
bli I-.«'aJC-cup general og etterlyser medhjelpere.
Tanken er f.eks. å arrangere cupen på en
lørdag før Blindern-cup og ordne overnatting  V
på Marienlyst skole
Ivied jenter og gutter i alderen I6-20 ar .~ -if ` '_ 1/
burde dette bli en artig og miljøslsapendefiá/"". "
, turn^ring.  1/
"Fram for tradisjonene"  1
^' -'- '*E>~. Q
DEY ER KL/«RT vl HAR MEN,-5_LK vL DET Bu
MEGET som DE mm FOR“osS oe5Å,- vz
HADDE DA DE /AR FOREKSEMPEL HAR
uNeEl nm-E c+ssmAs+<ER nor 5 l
LuFrFor<uRENs1N@v_,_-D fi
,//, . //~' _ M ` /_,-'
».<.`
.sgíy
Aus
/2%
/e Eg; AZ m
L , E) W
DET)~ KOMNER VÅRE D
BARN nr A HA,-»
/_ fi  ` : J:
,“ .-  `;íW'iv**°.É?`(¥;l§f{;1
f me  / /W'/mim,-'if y; 1 ffn~, 1,.,/l;;vfffl;ií;vr“@i**mx»;
En
ffäf L Cl I~'J.*^`~Li*,fá1z,=fm§;;i;” gâ,-:ozfri`<Jlf;/»E§f'f11i“)%»ñfl;;á i Ål; 3;
~ <~»,.,» " ~ r <. V -f
-de ~ '» ~ >e«.«.««~»- vm,
|,.- 5,-M
L...,l.i,l.-,__i_  ,,_.lJ1.._..M._.._-,_,i.E_._iE__M;;;fg
- “ti-” fffä
., /.r s få

`;~,  büfdül.
Am ,1.e'(>f> sirødokv ove»-a.¥.
Tffi-e.5Lr~§f,'~ ml k~afi>.<«rc§-u~,
03 .Skr~ emost'r som. ikke I'uӒU`.
Hu. Jí&Fd
`<. ~u~w''S.-:J` 0c`
5iYf0C{°~.f°H- Få. Jiu-ohciz.
OWIS-gxdvx .-
Tèm. líor fduf
DCI |'did- -H Å.   DLZUUOI.
"L`V.M` Mad* door to Å`cL.”
Om Oq 'vm uflev» få
limarit sQ Lru -
R»_d_°t«;s'o«sr=~rHe, ir {<,{>(:, ,,SM_u
A.

.. w. f ' ' Y _
f -, , ,- .
.
ovn”
ra-f~<.».
'f ` -f 5 V/ JJ 4' ,. ._ .. . . . ....,  . .> ff
3 . år sf - 7 ^~. f' É åg få Ã
A         ~ 2
5 I   > »,x-» , 43, í V
_ "'*"4,,._uÉ  z>` "-f-_;
- .. , , a
"R , >. 1-,:
X ` äflf*
_' .WW,lp- n
I. ,, .,;* Z' ->./
f""'~?e
år
â

'gå
ä
Æ
fzfífä
_ februar 8.
l4.
22.
, 28.
Huskvornu cup l, damer senior, Oxclösund/Sverige
Vårspruttcn, gutter, Huu5erudhnfl.en, oslo
Blindern cup I, damer/herrer snnior
Toyota cup I, herrer senior, Oxelösunó
mars 7.
' 21.
2l-22.
27-29.
Åpent tysk, herrer senior
Åpent tysk, damer senior
NM, herrer senior, VI nh ARRANGØRLR
EM, damer senior, Barcelona
Knalle cup, herrer junior
Åpent Hollandsk
Blindern cup ll, damer/herrer senior
april 4.
4~5.
5.
ll.
l2.
Gränges cup, gutter/jenter, Jönköping/Sverige
Huskvarns cup Il, damer senior, Jönköping
Ietvan~leir/jujutsu-leir ??
25.
mai l l4-l7.
Åpent britisk, herrer senior, London
LM, herrer senior, Debreóen/Ungarn
guni 2l-22. Kieler-woche, lagturnering, Kiel
.i~=-mf~1m§~w~¥!=mwwflm1Imvme:
_ _,  ..~#%_
'Wa-a-"'
..»- ve,
- giê fk Skrell eplene og skjær dem
-==~ I Éjfçê? i sm§_bite: og la den koke
. %,0( i* I sa viot more 1 karamellsausenfi
Æ
e = HI <Q2»W.* | n .
* gi, |( f`”*x iw 5 E; Plsk 999, Sukker og vanilje-
`“n S |U ; flygl' sukkeret tilsett otetm l
« 9 . - ,. - ~-'I  og
?_.`..~1:-=.....,..,.:..-«»~--T=<~»«>.f=~-1«<e.r...us.,7,; 4 ten.
~, =.|_< ;- l-.1 H ;;-, -
" . 11<',M-:. :'..:.~ :r~"'
mnaifl' @4fl=;§;,»,è;; ; KÁ5 LÅ_ Ha eplene-over i et ildfast
fat, strø på litt kanel og
En deilig eple-og-krem-dessert hell den Øvrige blandingen
denne gang. Sakset fra en av over.
AB Bates annonser for krem-
fløte. _ V Sett i ovn i 59 minutter
Til 4-5 personer trenger vi: på lô00C.
ä kg epler, l dl karamellsaus,
3 egg, l ts sukker, l ts vanil~ Serveres varm med pisket
jesukkcr, l ss potetmel og 2% lkficm. Farlig godt var min
dl kremflwte + litt fløte til erfaring. 4 I ,
pynt (pisket) og litt kanel. Ellcn

» «`.._
IO
ä:
t.
»

F
t-
.t
if

1111.
.,q=~l-tr,-_»-m u
lå-
.vw
3
F,
t;
r
t
-I
äfiåio --;=~'-fiei. ~'.~ 2-=v-e-'.=-..~ ar- 4 «'---1. sa,-'~' ~ H-v .;:-'-. -f:='-='-=;~^'f§'i«-^<2t=“"fi'.^->^;1<-24-ätfie
3ÆWå »@..
hip
;_7
-ea
et
re
m
fiftvrarn
Ée enhet
- lnteret
M s çineja?
Den store lntvding i Washington har sendt bud om at
han onsker å kjdpc vårt land. Den store høvding forsik-
rer oss også om sitt vennskap og sitt godvilje. Dette er
vennlig av han-t. ettersom vi vet at han ikke tt'enget' vårt
vennskap. Men vi vil tenke over ditt tilbud, ettersom vi
vet at hvis vi ikke gjør det, da vil den hvite mantt komme
med våpen og tu vårt land. Den store hovding i Washing-
ton kan stole på det høvding Seathl sier, like sikkert som
våre hvite brødre kan stole på årstidenes vekslinger. Mine
ord er som stjet'nene ~ de blekner ikke.
Hvordan kan du kjøpe eller selge himmelen - varmen
ft'a jorden? Tanken er fremmed for oss. Vi eier ikke luf-
tens renhet eller glitteret i vannet. Hvordan kan du da
kjçtpe det av oss? Vi bestemmer bare i vår tid. Hele denne
jord er hellig for tnitt folk. Hver eneste skinnende bar-
nål, alle sandstrendene, hvert slør av dis i de mdrke
skogene, hver eneste lysning og alle de sttmmende in-
sektene er hellige i mitt folks tradisjoner og bevissthet.
Vi vet at den hvite mann ikke forstår vår levemåte.
Det ene lattdomràdet er for ham likt det andre. Fot' han
er en fremmed som kommet' om natten og røver fra
landet alt han trenger. Jorden er ikke hans bror, men
ans fiende, og når hatt har pint den ut, dt'ar han videre.
att etterlater seg sin fars grav uten dårlig samvittighet.
Han revet' jorden fra sine barn. Han tar ikke hensyn.
Fedrenes graver og barnas rett blir glemt. Hans grådighet
vil utarnte jorden og legge orkener bak seg. Synet av
dine byer er en pine for den rode manns oyne. Men
kanskje det er fordi den røde mann er en villmann som
ikke forstår . . .
Det et' ingen fred å finne i den ltvitc manns byer. lkke
n0e sted der man kan hore lovet sprette om våren eller
raslingen i inscktvinger. Men, kanskje fordi jeg er en
villmann som ikke forstår _ er lartnen i byene for
mcg en hån tnot orct. Og hva er det for slags liv Itvís
mennesket ikke kan ltorc ntlttrnvnens stemme eller froskc-
ncs sztmtale ved en dum om tnttten? lndittncren foretrek-
kct' vindcns milde ltvisking over et vartnspeil og selve
lukten av vinden, renset av middngst'egnet og med en
duft av furu. Lttftctt et' dyt'elntt' for den røde mann.
For alt levende ånder i den srtmtne luften ~ dyrene,
tt'tt:t'nc, ntenttesket. Det .ser ikke ttt til at den hvitt: nntntt
bryt' seg om den luittrtt han pustet' i. l.ik en tlttrndt: tnttnn
er hun ttfolsont for slnnkcn.
'rlvis jeg hestemmct' mcg for ft akseptere, vil jeg stille en
tmtittgelse, Den hvite mann må beltandle dyrene som om
th: vnr hans bt';tdt'e. Jeg et' en villmttntt og fot's'tåt' ikke at
mrä
siå
'
Iz'
noe annet kam være riktig. Jeg har sett tusenvis av lwisun
ligge t';"ttttetttlo på nr:rt'iett, cttcrltttt av den hvite mann
som skjot tlcm fra toget. Jeg cr en villmann og forstår
ikke hvordatt dett rykende jcrnhcsten kan 'tt:t'c mer verdi-
full enn bisotten, som vi indianere drcpct' hare for å
oppholde vårt eget liv. l-lva er tncnttcskct' utcn dyrenc'?
Hvis alle dyr var borte, ville mennesket da av åndelig
ensomhet, for alt som skjer med dyr kan også ramme
mennesket. Alt henger sammen. Alt som rammer jorden,
rammet' også jordens sdnner.
Våre barn har sett sine fedre ydmyket i nederlag. Våre
krigere er tynget av sknmmcn. Og etter nederlaget fordri-
ver de tiden i lediggang og forgifter sin kropp med søt
mat og sterke drikker. Det spiller liten rolle hvor vi til-
bringer våre siste dager - de er ikke mange. Noen få
timer til, enda noen få vintrc, og ingen barn av de store
stamtnene som en gang levde på denne jord eller som
streifet omkring i små flokker i skogene, vil vaere til-
bake for å sçlrge over gravene etter et folk som en gang
var så mektig og fullt av håp som vårt.
En ting vet vi som den hvite mann kanskje vil oppdage
en gang. Vår gud er den samme gud. Du tror kanskje
at du kan eie ham på samme måte som du onsker å eie
vårt land. Men det kan du ikke. Han er menneskenes
gud. Og han har like rrtye ltjertelag for den røde mann
som for den hvite. Jorden er dyrebar for hant. Og å
skade jorden er 5 vise forakt for dens skaper. Den hvite
vil også forsvinne. kanskje raskere enn andre stammer.
Fortsett å forurense din egen seng, og du vil en natt bli
kvalt i ditt eget avfall. Når alle bisoner er slaktet og alle
villhester temmet, når de hemmelighetsfulle skogene stin-
kur av menneske og når de bugnende bakkene er fulle
av skvaldrende kvinner 7 hvor er da villmarkene? Borte.
Hvor er ornene? Borte. Det som står igjen er å ta farvel
med tårnsvalen og jakten, slutten på livet og begynnelsen
på kampen for å overleve.
Kanskje vi ville forstå hvis vi kjente den hvite manns
drommer, ltvis vi visste hvilke håp han bringer videre til
sine barn i de lange vinterkveldene. hvilke fremtidsvycr
han skjenker deres sinn for at de skal kunne forme sine
ønsker for n~torgend:tg<>tt. Men vi er villmenn. Dett hvite
manns drçtntmcr er skjult for oss. 0g fordi de er skjult,
må vi velge vår egen vei. I-lvis vi samtykker. cr det fot' å
sikre rcscrvatenc du har lovet oss. Der kan vi kanskje
leve våre siste dager som vi onsker. Når den siste røde
munn er borte og minnet bare er skyggen av en sky som
seiler over przvricn. vil mitt folks ånd fremdeles leve i
disse skogene og strendene, for vi elsket' landet som den
nyftldte elsker sin mors hjettcslag. l-lvis vi selger deg
vårt lztnd. elsk det som vi lun' elsket det. Vern om det
som vi hnt' vernet det. (item aldri ltvordnn landet vttt
da du overtok det. Og med all ditt styrke, all din makt
og hele ditt hjerte ~ hevat' det fot' dine ltnt'n. og elsk det
som gud elsket' oss alle. lån ting vet vi - våt' gud er
den samme gud. Denne jord er dyt'ul1:
fot' ltzttn. lkke
engang den hvitt: mnttn kan unngå vår felles' skjebne.
(Fru ut Izrrtr /ru ittrlirtttwlttl'tlingr'n Svulltl lil pt'i'.tt'iIu/il
l'it't'<'t', l='55 _ `
.` J
- . 1; '-'-~
â
'I
5
if
a
`?

,,.
s~.'ovm|w
7?
2-
;_g_1».t wa-:vm

è
f:
æaflm.
í.
rfavæwwfra §=:t-,-,«=s.av:.~nw- -t<
v il-w,v».o »r::-.~r=:u-
rfl- rm- .:«-mrftfirrvtlfl-enflw ma v;-s-w»».t-tmr
:=

,_..._.._..____@ .._______..______
AMA Du Kommgg DET SFEMMEQ aeq- LUN su DEG, UIEN A
1-“_ DEN ;_(Al_VAQ|_|G,E DET :Ta-man HA SC". PA TCMNBQE “NE
TANN |<o~|-rr2ou_EN 7 ~^ "f.É""f'
ígwñflvobm snakkar vi om
at
ut
at
at
at
.«~
LJ E _ LJ /  ,
â , X “kr
“J .. » vil _
! `
» 'T /1~w-
. 0.1 Kmf ovn-vw.
a. ~o- H«<°°*«" $°"Wt“°“
9%
lÆi”=W:*.#7Q'z7,ñ
--at Bgørn hdyer 1,1 nattutsgf kk:
Æí_7ÆflH@Zä
26' <7;
leru Iekn1==,kc> lurt; tddig vokser
Julofefsten var In nov overfyllt o1p1câæ]fl,»~«.»
ndchqpielct how Vlnvke matte Kronen pl verxht
axcl og Kalen snart fød r en ir lser
Yrlstln har hull L (mellom) tennene
AT DU HAQ ET f>`l'/GJ' L-4u|_|_,
DB2 FF ELLLQ ANNC's'rU>' /
«H ,
“ åå” íglféà
B  § nylig/Y?
X-
gi:

LL
åg 6% på

3 «~/”
/
åå* cms» HO
CHOP 40 C~oP
mv ~*°
_ .__ f r _ _ _ ____ r,_,,
1 , '{<2':' -
L. ' _;
J '_ sf HO L 'wp
v., '_"Z 140
//
.L /Q 0
-4-.f
mø 1
«".I.'_I3 av cm «#2 om J-
am? mer
_-__ ,,_ HO (HOK
.=A“v^1*i> ._._._
K , M' «5 W Om
?;E?  Y (Kg/v
mm* mo? _, /
r»1or'4,P M __ i.`__ ~ å/ "~
(Mor gne? _ ---f~~» `~ ~ ____

?y;ráâ%%â%í%5äÉÉ%äê ä%å&#§å%%:::::::::zZzØ.
I 3 Q .us
áííåe
sa:
Vi har siden i høst hatt
en time på Sentrum Squash,
og det har vært veldig gøy ååí Ku)rv f` ' (i)
for de som har funnet veien C2Cr,*lr^k`_J
ned dit.
Dette ballspillet, som kom-
mer fra USA, setter store K`) r"
kæv til hurtighet; kondisjon
og oppfattelsesevne, og vi -
me?Er át_det 6% 6? âvart _ Som sikkert alle vet så
êgät tlliegg tll JuuOtrenmn_ skal det være lagturnering
Imidlertid er det gjerne de utover Våren nå' Vi regner
_ ` at “ _ s " -. "
samme somm kommer og spiller, meg “ oe fleqt kdmpcne vil
og Vi har heller ikke greid gå på NIH( Norsk idrets høyskole)
å utnytte tiden effektivt,
slik at det har gies blitt
Kampene awikles i serie,
d.v.s. at alle møter alle i
for få som benytter seg av ~Sin klasse'
.o Juniorfine må selv denne on
tioudet. c gd i
_ sette sammen lagene. Når de
Det er derfor svært mulig C g Å
. § Q .D
at klubben sier opp sin er ggort me der, vise frem
t ` e f B'
avtale med squashsenteret lagoppse ting n Or Jørn'
fra medium fpbruar Det_skal være 2 guttelag og I
Sist år var kent og bjørn
jentelag. rå hvert lag skal
der være 7 deltakere.
Hvis man ikke har noen i en
vektklasse er det tap.
Vi er satt opp i pulje 4
og skal da gå mot Asker
Judoclubb, N.J.J.K.,
Iypon J.K., Rykkin J.K.
Jentene skal "bare“ mote
Asker J.C.
i sverige på ju-jitsu-leir,
hvor de overnattet i istvans
treningslokaler, og greide
â gradere seg til gult.
I år håpet vi å få med endel
av de høyere gredcrte, og
A71/iä
også ta etpar dagers judo-
QA-
/
3
ltreningsleír med istvan
samtidig.
Denne leiren kommer 1 påsken,
IT
='f 1 Kø? F K r“ - V
«mim er sms ,,/  ),SÁ~_~i.,,-. _. s
('§i;3arlr.cre . . . W <;<,'..,.. '*'*. 4: ,;-.s"“"7."::1l~f.'.s¥-.h
mi jf  ~ L-
li:
;';:1:*,'r,*:::, _/ -íôl

` I
' S .
-til de som ikke har betalt
medlemskontingenten.
QQ

-til Arne og Sven som bare Den II-12 okt. ble det arrang-
er blitt onkler, ert NM i Jr. individuelt og lag
-til Kristin som snublet inn i Fredrikstad-
í I98I.  Qäb MJC éEj0rde det så bra som det
^'W« kunne gjørrs.
(gâ _ èäy' *
OS ø -60 Kg Giert Clausen (gull)
-til redaksjonen for godt

:ie
.à “Z
" " Jørgen Lien (sølv)
_71 Kg Per Haakonsen (gull)
arbeid.
- til Per for fin jobbing
med juleballet.
-til alle som har villet være
H H Jarl Bjerknes _(sølv)
-78 Kg Erik Henriksen (gull)
H H Fritjof Thon (sølv)
instruktører. _ Q
Arne og Sven Henriksen var ogsa
Og ros til allesom sier med. Nevnes skal Oäså at “JC
seg villig til á være med vant lagkamp@n@(S@l*1s@gt)
på å arrangere NM.
~ V . FOK/'IHT Of 6/øk øflmfz/of
/WU ”WE  "   mms/«Æ//7
seem g
dW”§b%üL Q@§Eí§Q3äà§íäÉ;;:$fl§zw~fl*i I {“ dmlg
ådwflwívn mwmmfi I fv -UM _æ
Æ H __f___ÉI_
5 1 , « f'  7/fggyflflfif ~ Å wfåffåf
<>.vAsH-    H/”R 6% LIF/?Eå0/Q'/V  A
æå 4*    .N 1 /Yâyf.. Zijd 49 H
1. 1 “ -_;<'; ,,.    av  K;
FJ r  _ _ ,- rm-, fiV./ R M
Hi , fr i    vi
/7
'fffza
_ . 3 _- . . _  N ._ - I, _ ._ Y la
-_» _>..,. _ ____._.,_._;;i. ..,_.__..-_. _ Å . l _ - mx _., l., ni, .i-.,,u....* ._._ _,-...,___» .._. i«..>i-.....,.;-...,_»,;;,-~.-.ei-_..___ , ,..___
.er _. :;____,_,;;_ __,,, T __ , , _.._,l=,_:..,. __, _ ._ _______,i __,
14/ N * “"`“""` "" lfíøøäfl I/<5 '"""`"*"`*
V * ga!/A  J/mv? If/ . , , LHL;
'Éf/Öíä   fil  'e  D
f ;,_. F LH c äífiiilffèeefi M__M;',-1/.A M- ]L;___
.I    vg/ i (gâ

/
H'

tt dí
Éfayxzä
af
r/
'af "'É"f
_ ~4/
2 <=-É
P mama»
"'~'7"Z'Xf=.".TfiflZ
í ~fim2
P
efíggeefä
§':~ _
.J '*"
`.;;%=v(A. “E .

cmamgzumà
Cm; filflj
W., I
d -ed” d '_ "«
L ÉD ÉD 3
Noe de « `e.n: har oppfattet j ha Q
s I' , æfi
er at marienlytt judo club skal Q fi Y
arrangere årets norgesmesterskap "e~"
for senior, herrer.
Det betyr at klubbens medlemmer
(dvs. du) må stille opp og hjelpe
til med mattebmring, kakebaking,
brussalg, sekretarieter, reklame-
inntekter, ER, og forefallende
arbeid.
NE arrangeres 2l.-22. mars i
hovseter~hallen, og da skal alle
klubbens medlemmer være med som
deltakere, hjelpemannskaper
eller heiagjeng. fem
Á
'ennu
'3â
Me ,fl»~
4. ä @
lâôü har vært et økonomisk svært
dårlig år for MJC, delvis på grunn
av svikt i inntekter fra nybegf
ynnerpartier (innskrenket trenè
ingetid), og delvis fordi flere
av klubbens medlemmer har begynt
à satse bevisst for internasjonale
resultater.
I den forbindelse har klubben et
unaerskudfi pà ca. 15 000, Oe Gfiel I
desperate håp om å skaffe penger-
Styret håper 44 tak i Sponsors,
men har ikke greid à fange ndefl-
W
w
"~.'y1
Ellers håper vi å kunne loppe
klubbens foreldre og slektninger
på en forholdsvis underholdenäe
måte.
Ideen er at klubben skal starte
et tippesystom som skal finansieres
ved qaln' av "”Ui]JPf3-flksjgrnø og der
V * -"<1
klubben melker en viss pfflåflflt-
(detaljer felger senere.)
(  1/
1,., f
Det riktig vrlmler av pyj-
amasfolk i alle belte~
grader fra kl.I8.00
til kl.I9.00 for tiden.
Ltterpå ser det imidler-
tid ut til at gjengen
har fått nok. Forrige
trening ble det ikke ob-
servert fler enn I5
'konkurransedyktige på nes-
te parti.
Meningen med å bytte om
tidene var vel å gi de
aktive et bedre trenings-
tilbud. Nå synes det å væ-
re få som følger opp
intensjonene. I stedet
har vi fått et overfyllt
teknisk parti med så mange
utøvere at det er ubehag-
elig trangt på matta.
Faren ved dette er at vi
mister fjordårets "ny-
begynnere" som kanskje fø-
ler seg bortkomne blant
alle de andre. På en annen
side åpner denne disponern
ing av treningstidene nye
muligheter for dem som.
har lyst til å satse.
Da vi ikke har anledning
til à opprette flere par~
tier, blir spørsmålet her
hvem klubben ønsker å -
prioritere.