MJC Nytt, nr. 1 – 1979

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 310
  • Filstørrelse 2.02 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 22. januar 1979
  • Sist oppdatert 29. oktober 2014

MJC Nytt, nr. 1 - 1979

Vi kan vel ikke akkurat si at
hei her er vi på nyåret, for
selv om dette er første nummer
iàr, så har det rukket à bli

Vår alles kjære nekrolog Kuna
He Sun har ikke vært à se på
aldri så lenge, heller ikke
frvkon T.O.Mocnage, så
ruflnktorcn sitter her helt
lpolms med dårlig samvittigw
hot o~ firublcr over aviser som

ouräo ha kommet ut forlengst.
Æon, la oss slutte med
grublingon, for her er vi ali»
3 forske nyheter fra det
sfifirc utland (nesten iallefall)

Efter adskillig diskusjon om irening^
og fircningstiâer bestemte styret
og trenere seg for et opplegg som
vàr omtrent slik som ihastø
Vi fikk VK junior og senior + et
konkurranseparti (og nybèg. selv~
sagt)@ Fflrsüo måneden så dette ut
ñil à fungere utmerket, men de sisüo
2~3 treningene for vínüorferion var
- fronmotot ganflzo dårlig, særlig
blant sonioronefi Bismo fironingono
var jo ekstra viktige da det var
siste innçpurt_foràn NE, og det en
stor skam at det i MJC som flcfytor
av à være lnndoäs beste klubb of så
svakt fremmøte på treninger at man
seriøst tenker på à slå sammen
partier '

treningen er forutsetning for
fowtsatü spartslig fremgfl og

vi øpgforärcr alle.üil
møte upp på fireníngenc mg dermed
holäe treningmæktivitetan i
klubben pà et høyt nivàq

(lgså íàr, sum de to foregående
år har klubben tenkt à sende
jr, og sen. til Kicler«woche~
turne?íngen i juni (ved sta
Hans«tíder)1 Også íär håper
vi à få meå en supportergjeng
så dat er bare â forberede seg
antgn man skal gâ í laget ellar
ai* Vi har gade prestasjoner å
se fiilbake på , og âct hadde
vært morsofit nm vi pånytt
kufine gjøre oss positivt

Som da Masi chscrvante har zett:
KLUBBFEST 'n MARS
Dette finner sted på Bergen Kro -

Granlund

Det var meâ adskillige fcrventníngar
at äJCere dra til Fredrikstad
24~25 februar der NM senior inå. -

gikk av sfisbelenfl
Slik äet alltid må være, så innfridåe
ikke alle halt, iallefall ikke 1 egne
øyne, men MJC ble likevel âen stsrste
medaljesankerenø
2 gull, 4 sølv ug 5 bronse lød
slutfifasíüen på, og det er at resgl~
üat som vi nesten kan være fornøyd
nede Vi har hatü stigning i mcdaljew
høsten i alle üe senior~NM vi har
üelhutt 1, og dette áret had ikke
på noe ürndisjousbrudd 1

Defi er ikke 1.
opp og side med de enkelte kampænefi
men nevnes har finalen 1 «Sö kg.
klassen som var kongopokalklaçsem
I våre syne var dette en meget jevn
kamp, men Will haflàc nær scoret en
kokn, mg haüäe flere sficuko angrep»

Hæysfi ufcrtjcnü fikk han fraäm
scifircnfi dommerteamet 1 Gen finalen

var en skandulr

1. Giert Clausen
2 John Ejexkàc,Süjardal

3, Eàrd I. Hanman? <nnäcf3crå

65 kg.
1. Inge Jarl Clausen
2« Petücr Linê
3» Tara Berg
3. Eivind Bræuer, Ippon
kan
Oddvar Hellan NJJK
2m Axel Hopstock
3. Tøm Eliassen, NJJK
5 Geir Resberg Bergen

1. Kay Otto Nilsen Vennesla
2» Karsten flansén, Romerike
3 Kent Westerby
3 Svein Kjansnuä, NJJK

Stig Bruseth, Ippon
2. Hilholm Grimsgaard
Jacbsen NTHI

John Lysholi Pcèorsen NJJK
Alf Lillebø

Jwhn Lyflho E Peterson, NJJK
Jan Jansen, NJÆK
3 Pur Hagen
3. Eilhelm Grigsganrd

vi ser var det ro laiivfi
e klubber som tok medaljer* ofi
det er jo en gleäelig utvikling»
Det
er også lett å se hvem som tok
desl
Gled
at V


àe flwsto vet nå,
juni

å sende new lag fi;1 arets
erflturnering i Líppætadt.i
land. ¥i ville venüa à se til
efter Vàrsprciten på Tveitao

agelsen der vag adskillig minåxe
ventet fra vàr side, og vi üåor
er riktig at de som er aküuelle
er mer før vi deltar i en slik
inernasjonal turneringc
Vi har trass alt gull ä forsvareåå

til helaggcng, coacher.og àel~
Årsmøtet i MJC blir holdt i mars
engang dato er ennå ikke fastsnttø
Axel bg Petter sitter í valgkomi~
( een, og hører gjerne fra DEÉ og
alle de andre scm.ar interesserfi
i à gjøre en liten eller stor
innsats for klubben i året som
kommer»
Petter har snakket en god dal om
dette på treningen allqreâefl Han
har nevnt afi vi kanskje skal andre
litt på eppgavene til de enkelte
süyremedlemner, ug han har»
heldigvis allerede snakket meü
flere som vil gjøre noe 1 siyre
>g stell. Men, fremdeles er flere
poster ubesatt, og muligens er det
nettopp DEG vi trengero Lurer du
på üct? Snakk mcä en i styret,
eller en i valgkømitecñm
Har du forslag til saker som àrs~
møtet bør ta opp, mà'du øgså
komme med dette forslaget skriftlig
SFARESTEÃ

tagere i NM i Fredrikstad.
~ üil dæm som vil gjøre noe i
styre og säell í MJU
~ til alle som er flinke med
tanhpusäen»
.byn

hr, Mcäun eg frk, Hoenageu
folk som er slappe på treníngeno
fiíl àem sem ikke møter på
årsmmfiez 1 mc