Judomagasinet nr 1 – 1992

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 610
  • Filstørrelse 5.15 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 3. april 1992
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet nr 1 - 1992

Judomagasinet nr 1 - 1992
2
- - -
Judomagasinet april '92 · Judomaqasinet april '92
~ l
,/
En nyhet i dette nummer av JUDOMAGASINET er junior-sider. Her ser du Ole Anton Stø,
medlem i nystartede Vinstra Judoklubb, i full aksjon. 4 JUDOEN RmDEf TOMMY LEDER
Judo ble redningen for Tommy JUDOEN REDDET TOMMY
Enoksen fra Hammerfest. Idag er
han snart 16 år, og ferdig med 9. NORDISK DOMMERSEMINAR
klasse. I sju år var han daglig INNTRYKK FRA JUDOgjennom
et sant mobbehelvete. FORBUNDETS TOPPIDRETTSSEMINAR
6 NORDISK DOMMERSEMINAR
BLINDERN CUP
eDen mannen skulle aldri vært TOPPIDRETTSSENTERET
dommer! Jeg håper vi aldri ser SVART BELTE
ham på matta mer.» Utsagnet INNTRYKK FRA LAG-NM
kommer fra George Kerr. Les mer
om hams friske uttalelser. JUNIORSIDENE
NORGESMESTERSKAPET 1992 12 SVART BELTE • JAVISST MATSUMAE·CUP
Send et brev til meg, oppfordrer DRAMMEN JUDO CLUB Sigmund Andersen i denne artikkelen.
Jeg har tenkt endel på å FORBUNDS· OG-REGIONSGRADERING
stikke hodet i løvens gap og utfor- DIABETES·SnPEND
dre til deltagelse i kata-stevne.
(Adr.: Trålevn. 6, 1650 Sellebakk) RESULTATER

JUDO MAGASINET
Organ for Norges JudofortMJnd
Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
Telefon: (02) 87 46 00
Telefax: (02) 13 29 89
Redaktør:
Erik Mølmen
Redaksjon:
Torger Bjømstad
(Huset Grafisk Atelier)
layout:
Terje Jenssveen
Huset Grafisk Atelier
Hauger Skolevei l
1351 Rud
Tlf.: (02) 87 47 67
Grafisk Jlf'C~Ck*sjon:
N S Industritrykkeriet. Oslo
Abonnement
utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets
lisensregistrerte medlemmer
sammen med judoforsikring.
Løssalgspris: Kr. 25,Årsabonnement:
Kr. l 00,-
Annonsepriser:
l/l side kr. 4 000,-
1/2 side kr. 2 500,-
1/4 side kr. l 200,-
1/8 side kr. 900,·
JUDOMAGASINET reflekterer
ikke nødvendigvis redaksjonens
eller Forbundets syn. Alle artikler
står for forfatternes egen regning
og gode vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, ener tilla·
telse fra artikkelforfatteren. Annet
stoff kan gjengis vederlagsfriu
med kildehenvisning.
EDIA
Hei alle sammen og
et godt nytt, om enn
noe sent, judoår.
Dette nummeret av
Judomagasinet vil
dere se har sider for
barn og ungdom.
Hvor mange sider vi
skal ha og hvor bra
disse sidene skal bli,
avhenger av dere og
det stoffit dere sender
inn. Faste barne- og
ungdomssider blir det
i alle fall heretter. Det
er selvsagt ikke forbudt
å sende inn an net
stoff med bilder,
helst i sort/hvitt. Vi
tar imot alt.
Huset Grafiske med
Terje J enssveen og
Torger Bjørnstad har
nå tatt over det meste
av det redaksjonelle
og produksjonsmessige,
noe vi tror er en
meget bra løsning.
4 nummer kommer
ut i år, selv om
vi dessverre ligger
godt under budsjettert
på lisensene, som er et
av grunnlagene for å
kunne produsere
Judomagasinet.
Arbeidet med heldagsskolen
og idrettsskolen
for barn,
begynner å gi resultater
nå. 3 l 4 side i
Aftenpostens søndagsutgave
den 16.2.
19 9 2 med overskrif
ten «Glede, disiplin og
trygge barn», viser
det. Den reportasjen
avdekket}Orøvrig noe
jeg har mast mye
med i de to forrige
numrene, nemlig behovet
for instruktører.
Der har vi fremdeles
mangel. Den etterspørselen
må vi klare
å dekke, og husk, det
er godt betalt for
instruktørjobbene.
Hvis dere ønsker
mer opplysninger,
kan dere jo slå opp i
Judomagasinet som
omhandlet heldagsskolen,
eller ringe
forbundskontoret.
Når det gjelder
spalteplass på sportssidene
i de riksdekkende
avisene er det
tynt, og vi vet hva
som må til: Resultater
i internasjonale mesterskap.
Det samme
gjelder for TV, selv
om vi nå ser en lysning
med det nye
riksdekkende TV 2.
Derimot er det etter
hvert blitt svært så
mye stoff i de lokale
avisene, og her kan
mye gjøres av den
enkelte klubb eller
krets. Se på Østfold -
et meget godt eksempel
til etterfølgelse.
Så et lite hjertesukk
til slutt: Ikke la en
eller to personer dra
hele lasset i den enkelte
klubb, jOrde!
ansvaret.
4
e
ti
Q
Q
1&1
D::
z:
1&1
·-
Judo eller •den myke vei»
som ichtten kalles, ble
redningen for Tommy Enok·
sen i Hammerfest. l dag er
han snart 16 år, og ferdig
med 9. klasse. l sju år va~
han dagtig gjennom et sant
mobbehelvete. Det hil satt
spor. Nå prøver Tommy å
legge årene bak seg. l dag
gleder han seg til mor·
gendagen. Det h11 ikke
alltid vært slik.
~ - -·
Judomagasinet april '92 ' Judomagasinet april '92 -
I dag er Tommy Enoksen
en av landsdelens beste
judo-utøvere. Som den
eneste nord-norske deltakeren
reiser han 22. juli
til Edinburgh for å være
med på en samling med
1000 judoutøvere fra hele
Europa. Bare fem andre
norske skal være med.
Under den tre uker lange
samlingen skal Tommy
blant annet gå kamper
mot utøvere fra det skotske
landslaget, og tre andre
meget gode britiske lag.
En enorm utfordring og
seier for mobbeofferet fra
Hammerfest
l, l"
I sju lange år var nemlig
livet hans et sant helvete i
konstant frykt for fysisk og
psykisk terror. Det begynte
med litt erting. Så utviklet
det seg til baksnakking og
!yving. Så fulgte daglige
doser med fysisk terrorisering.
Tommy ble mobbet
på det groveste, og i dag
sier han selv at det har
ødelagt sju år av livet
hans.
Men Tommy vet at hans
opplevelser ikke er så spesielle.
Mange andre barn
opplever daglig det samme
som han selv gjorde gjennom
mange år. Derfor ønsker
han å stå fram, fortelle
sin historie. Kanskje kan
jeg hjelpe noen, sier
Tommy.
- Judo er selvforsvar, og
det ble redingen for meg.
Når du blir utsatt for psykisk
og fysisk mobbing
over så lang tid, mister du
all selvtillit, får lyst til bare
å gjøre slutt på alt Men fra
jeg som l O-åring var så
heldig å få bli med på
judo, har jeg gradvis bygd
opp selvtilliten. Det viktigste
er imidlertid at man
lærer å beskytte seg. Det er
veldig vanskelig for meg å
snakke om dette, men jeg
føler jeg må, forteller han.
dt
Idretten var forløperen til
mobbingen, men også redningen,
forteller Tommy.
Det var nemlig i gymtimene
på barneskolen
marerittet startet For gymnastikk
var ensbetydende
med ballspill, og svaksynte
Tommy så ingen ball.
Lærerne prioriterte ballaktiviteter,
så det var mest
fotball, basketball og båndball
i gymtimene på skolen.
Tommys handikapp
gjorde ham lite populær
som medspiller, en å være
på lag med. Hvem ønsket
å ha en på laget som alltid
bommet på ballen? At
gymlæreren presterte å gi
ham karakteren LG i gymnastikk
gjorde ikke situasjonen
bedre.
- Gjennom judotreningen
har.jeg'trent opp selvtilliten
og lært selvforsvar. Da
jeg som l O-åring fikk være
med i judomiljøet trengte
jeg ikke lenger bare eta
mot» juling.
Jeg lærte å beskytte meg.
I dag er han kvitt mobbingen,
men arrene er der
fremdeles. År med psykisk
og fysisk terror har satt
varige spor.
Det tok mange år før
Tommy begynte å beskytte
seg selv.
- Hvorfor tok du ikke
igjen, Tommy?
- Fordi det gjorde vondt og
jeg var livredd. Det var bedre
d ta imot julingen forteller
han.
til
Vi må ikke være passive
tilskuere til at noen blir
plaget eller mobbet
Judoen har lært ham at
man skal ha respekt for
andre og vise medmenneskelighet.
Nd ser han fram til hver dag,
Tommy Enoksen. Judo har
fått ham ovenpå etter sju års
mobbe-helvete på skolen
Han ønsker å fortelle sin
historie, fordi vi alle må
ba øynene åpne og sllr ned
på mobbing. Bare da kan
vi bli kvitt dette samfunnsondet.
- Litt erting er farlig,
når det skjer hele tiden.
Tommy er nå elev på
idrettslinja ved Holstbakken
Videregående Skole.
Tommy ønsket å komme
inn der, for selv om en
lærer mente han ikke var
god for mer enn LG i gym,
begynner han å få trua på
seg sjøl og sine muligheter.
Gjennom idretten sin har
han nemlig reist seg opp
fra cbakken». I dag er han
en av landsdelens aller
beste judo-utøvere. Tommy
begynner å komme covenpå
». Det har tatt tid å reise
seg opp fra 7 års mobbehelvete,
men ingen legger
Tommy Enoksen ned på
bakken igjen.
Jigoro Kano var judosportens
grunnlegger og
selv et mobbeoffer. Som
sin «læremester» nekter
han å ta imot juling på
matta.
- Når man har gjennomgått
det jeg har gjort,
tror jeg man kjemper mye
mer intenst enn andre for
ikke å bli lagt ned på
mana, sier han. Det lover
godt for kampene i Skott·
land i juli for Tommy.
Finnmark Dagblad,
5
· - Judomagasinet april '92 · Judomagasinet april '92
AV HARALD MONSEN Totalt 56 deltakere var ikke redd for å gjøre en dem imot. Man skal ha skaffe den kjedelige, de- drakter også i verdensmes- Søndagen ble brukt til
representert, fra Norge feil. Er du likevel usikker, temmelig god rygg til å ta struktive judoen og isteden terskap og i olympiske resten av videoen og av-
(30), Sverige (9), Danmark så konsulter dine kant- upopulære avgjørelser, spe- skape en offensiv judo og leker ved å gjøre forslag sluttet med en spørrerunde.
•Den mannen skulle aldri (7), Finland, Island og dommere. sielt når man dømmer ut- belønne action. Dommeren om dette på kongressen i Mange stilte seg vantro til
vært dommer! Jeg håper vi Litauen (3 hver), og Est- øvere i verdenstoppen. har et klart ansvar i pro- Barcelona senere i år. George Kerr's utvetydige
slipper å se ham på matta land (1). (Når blir de bal- Enhver dommer skal ha Derfor er litt av hensikten sessen for å utvikle en oppfatning om at forbudet
mer.• George Kerr, 8. Dan, tiske statene «tatt opp» som kontroll over det som fore- med å avholde denne positiv judo ved å straffe Av offisielle dommer- mot å gripe fatt i ermekanen
del av Norden tro?) går på matta. Rett og slett typen seminarer ikke bare de negative tendensene. tegn er det nå inntatt i ten eller buksekanten også president i det Britiske vise mot og hvem som å holde dommerne (og reglene at tegnet for nega- gjaldt egen gi! Den var ny
Judoforbundet og medlem Det var en meget opp- bestemmer uten å domi- andre aktive) oppdatert Ettermiddagen på lørda- tiv judo (f.eks. falsk an- for de fleste.
av EJU's Dommerkommi· lagt George Kerr som pre- nere kampen. Har man med siste endringene i gen var avsatt til den prak- grep, blokkering, osv.) er sjon, var ikke nådig i sin senterte eksemplene på først begynt å vise usikker- regelverket, men også for å tiske delen av seminaret. det samme som for hik- Det er noe eget ved å få
omtale av enkelte dommere videoen og utfordret del- het, vet øyeblikkelig ut- øke kompetansen med Den foregikk i judohallen i takerne til diskusjoner, øverne og publikum å hensyn til den praktiske komi (ned dragning); dom- oppleve instruktører av en på videotapen. Holmenhallen, velvilligst meren holder armene ut- slik kapasitet som George mens Karl Wøst oversatte umytte situasjonen ved å utførelsen av dommergjer- utlånt av Asker Judoklubb. strakt framover, knytter Kerr og Karl Wøst. De til «SVOrsk». prøve å påvirke dom- ningen; beholde roen, vise Karl Wøst innledet med hendene, og gjør en beve- gjorde seminaret til et Sammen med Karl Wøst, Eksemplene i seg selv roerens avgjørelser. sikker og resolutt hold- å gi en demonstrasjon av gelse nedover med begge «motivasjonskick» og en 5. Dan, også medlem av var tildels kontroversielle ning, god plasseringsevne, korrekt kontroll av judo- hendene (EN gang. Det er uhyre lærerik opplevelse. EJU's Dommerkommisjon, med realistiske og vanske- Paris Open er kanskje ikke kjøre solo, men ar- gien før en konkurranse. ikke nødvendig å demon- Ole Storås' takk på vegne ledet han instruksjonen av lige situasjoner. I noen av den hardeste judotumerin- beide som et team der De nye reglene har mye strere hvordan mann mel- av deltakerne og dommerman
hjelper hverandre og klarere bestemmelser for ker ei ku.). komiteen og overrekkelsen
sammen ender opp med et riktig størrelse, lengde og av selvfisket røykelaks
riktig resultat i kampen. vidde etter at det tilsynela- Flere av seminardel- (forstå meg riktig) ble som
Dette ble sterkt poengtert tende har foregått mye takerne fikk den blandede anerkjennelse kanskje bare
av begge instruktørene. lureri blant utøverne på fornøyelsen av å praktisere overgått av formannen i
«Hvorfor er så mange dette punktet. George Kerr som dommere mens det svenske judoforbundets
dommere redde for å gi kunne fortelle om flere George Kerr agerte som en dommerkomjte som in viipponscoring
», spurte Karl triks han selv hadde sett, av utøverne og «Skapte terte begge instruktørene
Wøst. Et meget interessant ikke bare med små drak- situasjoner» for ofrene. Det til tilsvarende seanse i
spørsmål som kan ha flere ter, men hvor utøvere var neimen ikke rart om Sverige om 2 år.
nyanser av samme svar: hadde smurt gien inn med det stokket seg for flere av Medlemmene i NJF's
Kanskje dommeren er redd såpe for å gjøre den glatt, praktikantene. At det sto Dommerkomite skal også
for å ta skrittet fullt ut, eller at hele landslag 50 andre kolleger med kri- ha honnør, både for initiastikke
nakken fram og hadde skiftet til andre tiske falkeblikk på side- tivet til å kjøre seminaret
avslutte kampen (den drakter etter den offisielle linjen gjorde ikke situa- og den profesjonelle gjenhadde
jo tross alt bare vart kontrollen. Ved å stemple sjonen bedre. nornføringen. BRAVO!
i noen få sekunder, og den kontrollerte gien ved
hjemmefavoritten ble kas- kontrollen kan man sette
tet! Huffda. Hva gjør jeg en effektiv stopper for nå? En Yuko er sånn passe slikt, mente han. WALTER REINSCH
trygt, men kanskje jeg
skulle driste meg til en Det ble vist eksempler Kråkerøy Judo Club døde 13. mars 1992 48 år
waza -ari . . . ) . på uakseptable blåfargede gammel.
Flere situasjoner fra vi- drakter. EJU hadde valgt å deoen viste skrekkeksemp- gå inn for fargede drakter Walter Reinsch startet sin judo-karriere i OSI (Oslo
ler på elendig dømming. av forskjellige årsaker: TV- Studentene) judogruppe. l 1968 ble han medlem av
«Få dem ut!», sa George selskapene forlanger at Fredrikstad Judoklubb og var medlem der inntil han
Kerr hissig. sporten blir mer seervenn- startet Kråkerøy Judo Club i 1980. l disse 12 år inne-
Eksemplene på videoen lig. Psykologisk virker det hadde han formannsvervet.
var redigert etter tema: bedre for utøverne som
Scoringer, kontreringer, slipper å distraheres av å Waijer Reinsch hadde godkjent Trener 11 utdannelse og
situasjoner på kanten, ne- gå med et kampbelte i til- var gradert til 1. DAN.
gativ judo, osv. Spesielt ble legg til sitt eget. Sist, men
det brukt en del tid på ikke minst, for dommerne Fra 1984 innehadde han IJF's 8-dommerlisens og sin
negativ judo. «Dersom er det langt lettere å holde dommergjerning tok han alvorlig.
dommerne ikke straffer rede på de to konkurrente- det nordiske dommerse- tilfellene hadde det tatt gen som fins, ikke bare negativ judo, vil det om 10 ne og se teknikkene tydeli- Walter Reinsch betegnes som en omhjengelig person
minaret på Scandic Hotell Dommerkommisjonen i sportslig, men også for år ikke lenger være noen gere. Japanerne har hittil som sto for sine meninger.
i Asker helgen 10.-12. ja- EJU opp til en time å dommerne. Som oftest vi- judo!», mente George Kerr. holdt igjen moderniserinnuar
1992. Seminaret tok oppnå enighet om det «rik- ser opptil halvparten av til- Passivitet, falske angrep, gen av sporten ut fra en Vi lyser fred over Waijer Reinsch's minne.
dommerkomiteen i NJF tige» resultatet. Som dom- skuerne en negativ hold- blokkering osv. må straffes overdreven tradisjonsbunnærmest
på sparket etter at mer på matta er man nødt ning overfor dommerne, i rett tid. De siste års regel- den holdning, sett fra vest- svenskene hedde «glemt» til å ta stilling til situasjo- og de er heller ikke redde endringer er nettopp myn- lige øyne, men EJU akter å BJARNE HEIMDAL
at de sto for tur som nene på sekundet. Men for å gi uttrykk for sin tet på å stramme inn på fortsette presset for å gjen- Preticlent NJF
6 arrangører. som Karl Wøst sa: «Vær misnøye dersom noe går dette området for å av- nomføre bruken av fargede 7
-- --~ - --
Judomagasinet april '9 2 Judo magasinet april '9 2
18. og 19. januar 1992 var
utøvere, administrasjon,
styre og diverse utvalg i
NJF samlet til • Toppidretts·
forum• på Sundvollen. Saks·
lista besto av diverse fore·
drag og av gruppearbeid.
Jeg vil i hovedsak formidle
mine inntrykk av
foredraget til Tor Ole
Rimejorde (leder av Olym·
piatoppen).
Når jeg velger å fokusere
på dette foredraget er det
fordi Rimejorde tok opp
sentrale emner i forhold til
toppidrett og fordi innlegget
skapte mye debatt.
Eller rettere sagt: Det skapte
ingen eller liten debatt
under foredraget, men
desto mer etter.
Grunnen til dette er nok
at Rimejorde innledningsvis
sa ifra om at han
ikke ville diskutere innholdet
i hans foredrag. Jeg
tror mange i forsamlingen
gjeme ville kommentere
en del av de påstandene
Rimejorde framførte, men
med et uttrykt forbud mot
motargumenter, ble det
hele en monolog fra Rimejordes
side.
Når det er sagt, så får en
prøve å summere en del
tanker omkring innholdet
i foredraget. Jeg vil også
spe på med noen egne tanker
og kommentarer.
Rimejordes innlegg var i
hovedsak basert på to
emner:
• Norsk modell for toppidrett,
og
• Fra talent til topputøver.
j Rimejorde er leder av
Olympiatoppen som har
som formål å bidra til et
norske utøvere er på toppen
i sin idrett in ternasjonalt.
Med topplassering
menes grovt sett medaljer i
internasjonale mesterskap.
Å vinne medaljer i internasjonale
mesterskap er et
mål seriøse konkurranseutøvere
må ha. Utøvere
som ikke har dette som
mål, har lite på et landslag
å gjøre.
Dette høres brutalt ut,
men på dette punktet er
jeg helt enig med Rimejorde.
Resultatene til den
enkelte utøver er et «speilbilde
» av forberedelser og
forarbeid. Dvs. når man
trekker i fra «uflaks», «dårlig
trekning», «sykdom»,
«Skade» osv., så vil utøverens
nivå (over tid) «speiles
» i de resultater han/
hun oppnår. Det er altså
ikke nok å stole på «talentet
» alene.
Norsk judo har mange
talenter, men dessverre har
vi ikke så mange toppplasseringer
å akilte med
internasjonalt.
Hvordan kan så Judoforbundet
utvikle sine talenter
slik at de oppnår toppnivå,
og hva krever dette
av den enkelte utøver?
Her vil jeg trekke fram
noen stikkord:
«Hvis du gjør det samme
i år som i fjor, da vinner
du aldri.»
«Ca. 80% kan være kjent,
resten må være nytt (tren
for framtiden - ikke for
fortiden).»
«Det tar minst 5-9 år å
nå topp-prestasjoner med
målrettet trening (på senior-
nivå).»
«Treningsopplegget må
være individuelt tilpasset»
«Utøveren er utøver 24
timer i døgnet, 365 dager i
året i 5-9 år.»
«Utøveren må trene 35
timer i uka/365 dager i
året/5-9 år for å bli verdensmester.
»
Etter Rimejordes oppfatning
er dette realiteten
norske judoutøvere må
møte, hvis de skal bli gode
nok til internasjonale toppplasseringer.
Jeg er også enig med
Rimejorde på disse punktene,
bortsatt fra at man
må trene judo i 3 5 timer i
uka. Det er nok riktig når
det gjelder hvor mye tid
totalt en utøver må sette av
til å drive med idrett, men
da inkluderer det også tid
til restitusjon mellom øktene.
I ren treningstid, vil
jeg tro at senior judoutøvere
med en målsetning om
å nå toppen, bør trene 2
ganger om dagen a ca. 2
timer, 4-7 dager i uka. Dvs.
ifra ca. 15 til 2 5 timer trening
i uka, alt avhengig av
treningens intensitet og
hvilken periode man er
inne i. Hvordan omsetter
man så denne «virkeligheten
» i praksis?
1. må ha et--.....
en~
Uten et landslag og en
landslagstrener blir det
problemer med å etablere
et godt toppidrettsmiljø i
NJF. Her er vi i den situasjon
at styret mener vi har
begge deler, mens «landslaget
» og «landslagstrener»
ikke deler denne oppfatning.
Et godt miljø kan skape:
• Harmoniske utøvere
• Gode resultater
• Aksept og forståelse for
toppidrett.
11
Det koster å drive toppidrett,
og man kan ikke
basere seg på kakelotteri
og dugnad. Jeg foreslår at
man høyner medlemsavgiften
til NJF med 200
kroner pr. medlem. l 00 av
disse kronene øremerkes
toppidrett. Med 5000 betalende
medlemmer i NJF
blir det 500.000 kroner
som kan brukes tillandslagstrener,
samlinger, reiser,
regelmessige fysiologiske
tester av landslagene
og til event. å kjøpe utøvere
fri til trening.
I tillegg bør landslagsutøvere
betale for å være
med på landslaget. F.eks.
7000,- kr. for l. år, 5000,for
2. år, 3000,- for tredje
års deltakelse osv.
Jeg tror at aktive som er
villige til å betale for en
landslagsplass er seriøse
nok til å kunne nå toppprestasjoner.
NJF må legge seg i selen
for å bli eksponert i media
og for å få en hovedsponsor.
Her kan man velge
mange strategier, og mange
gode ideer svirret i luften
på Sundvollen. Her er
det bare for NJF å spinne
på medlemmenes kreativitet.
er
De aktive må i praksis
være en «24 timers utøver
». Med dette er det å
forstå at i løpet av 24
timer skal det være plass
til: Sosial aktivitet/familie/
venner, hobbyer, jobb/
utdanning, restitusjon/
hvile, måltider og trening.
Med 15-25 timer
trening i uka, hele året
igjennom i 5-9 år, er det
lett å innse at dette er et
krevende liv som krever
at de aktive har en gjennomtenkt
og strukturert
timeplan over sine gjøremål.
Uten finansiell støtte
i form av studielån, forbundsstøtte,
sponsorstøtte
eller stipendier er det
vanskelig for de aktive å
leve det livet som kreves
for å utvikle seg til toppidrettsutøvere.
NJF bør bruke den andre
bundrekronen av «ekstraavgiften
» til forbundet til
talentutvikling (bl.a. samlinger
med yngre talenter)
og til å bygge opp en
profesjonell organisasjon.
Dvs. lønn til sentrale tillitsvalgte,
lege/fysioterapeut,
lagledere og til å
etablere et nett av betalte
regionstrenere rundt i
landet. Penger bør også
brukes til å «kjøpe» media
slik at judo eks-
Overgang til s. 18 9
l - ~·-- -·- - ·--- - ---
)udomagasinet april '92 Judonzaf]asinet april '92 - - ~-
10
a..
z:
D::
1&1
Q z:
Blindern-cup ble arrangert
for 92. gang, søndag 16.
februar. Dette kunne Dag
Hodne opplyse da han
hedret BlindemoQipenS
grunrHgger, Trygve Aas
med medalje. Trygve var
frontfigur i OSI på 70·
tallet, og har ikke satt
sine ben i en judosal på
mange år.
Dette årets første BC var
lite sammenlignet med
storhetstiden for ti -femten
år siden, men i forhold
til den bølgedalen
som norsk judo svømmer
i, ble det et middels
stevne. Stadig flere av de
unge vokser opp og feier
veteranene av matta.
Oppslutningen på spinnesiden
er sviktende,
men av de fire kvinneklassene
som gikk, kan
OSI skilte med 2 gull, l
sølv og l bronse som
resultat. Men de ønsker
seg jo større konkurranse
i flere stevner; ikke bare i
NM. I mellomste vektklasse
(-56 kg), var Birgitte
Ursin fra Bergkameratene
på Kongsberg
suveren, men hvor er jentene
fra NJJK, rppon,
Asker, Trondheim osv.?
Knut Harefallet regjerer
fortsatt i letteste herreklasse,
men motstanden
fra de yngre blir stadig
større. Kavai Singh fra
Konnerud og Thomas
Johannessen fra Bergen
er gutter vi skal legge
merke til.
Nå må det jo nevnes at
det var enkelte gyldige
frafall på herresiden på
grunn av Matsumae-cup
i København.
Oppslutningen i de letteste
vektklassene er blitt
mindre de siste åra, men
vi har flere sterke som
gjør seg bemerket etterhven.
Tron Gubberud fra
Bergkameratene vant
overlegent i -65 kg med
en rekke forskjellige teknikker
som han scorer
høyt med.
Alfredo Chinchi1la er tilbake
på matta etter en
omfattende kneoperasjon,
og det ser ut til at seoinage-
kastene fortsatt er
like sterke. Han hadde
heller ingen problemer
med å vinne -71 kg og
skaffe seg det 3. gullet til
OSI. Selv om han nå er
for veteran å regne, blir
han ikke noe lett bytte
for de unge som kommer
til.
Hans Christian Jensen,
Oslo Judoklubb, måtte
svette mye for å komme
under 78 kg denne gangen.
Det tappet nok mye
av kreftene, og han måtte
gi tapt for Odd Sandnes,
NJJK i puljefinalen. Odd
har gått opp en vektklasse
det siste året, og
prøver seg fram mot
tyngre folk. I finalen
møtte han Sven Beukes
fra [ppon. Kampen var
veldig jevn og spennende,
men ble tilslutt
knepent vunnet av Sven
som fikk inn et poenggivende
kast på slutten.
Det er gledelig å se at
de tyngste vektklassene
har fått bedre oppslutning,
og at det er flere
som er med og kjemper
om topp-plasseringene.
Steffen Krogh Pedersen,
Bergen og Knut Leere,
Sarpsborg veksler på å
vinne i -86 kg. Denne
gangen havnet gullet i
Bergen.
Kay Otto Nilssen, Vennesla,
er også en -86 kgmann,
men valgte å
prøve seg i klassen over
denne gangen. Der hadde
han ingen problemer
med å vinne selv om han
ikke har fått trent nok
det siste året. OL-satsingen
måtte han gi opp da
knærne protesterte.
TOPPI RE li SS
• DEN OLYMPISKE FABRIKK
Toppidrettssenteret på
Kringsjå i Oslo har vært i
verdenspressens fokus
etter Albertville·OL. Den
ene etter den andre av
gullvinnerne fortalte inter·
vjuere fra TV-selskaper
over hele verden om sam·
arbeidet de ulike icntts·
grener imellom på Topp·
idrettssenteret. Etter at
hjemmeværende alpinist
Atle Skårdal på svensk TV
15. februar fortalte om
dette, sendte Sveriges
TV1 fluksens et team til
Oslo, og brakte en svært
positiv reportasje fra sen·
teret ved Sognsvann til
svenske seere.
Vi i Norges Judoforbund
kan bare slutte oss til gratulasjonene
til de norske
OL-utøverne. Uansett vinter-
eller sommeridrett
gavner dette norsk idrett
totalt, og det ergledelig.
Norges Judoforbund er
også en ivrig bruker av
Toppidrettssenteret, både
innen toppidrettsopplegget,
og som hotell under
store, internasjonale stevner.
Vi ser frem til å samarbeide
med andre forbund,
og vi tror topp-judo
med sine allsidige treningsformer,
vil ha mye
å bidra med i samarbeid
med andre idrettsgrener.
Toppidrettssenteret eies
av Norges Idrettsforbund
og kan benyttes av alle.
Prismessig er det gunstig.
Kapasiteten på stedet er
3 3 rom med 64 senger,
møterom for ca. 50 personer
og grupperom. I underetasjen
er det et stort,
lyst helsestudio med topp
utstyr. Flere av landets
aller beste toppidrettsutøvere
bruker dette helsestudioet.
Toppidrettssenteret ligger
meget sentralt kommunikasjonsmessig.
Adressen er Sognsveien
228 i Oslo. Det vil si at vi
har Norges Idrettshøyskole
som nærmeste nabo på
den ene sida, mens Nordmarka
og Sognsvann er
våre naboer den andre
veien. Sognsvannstrikkens
endestasjon er l 00
meter fra Toppidrettssenteret
Hvis du kommer
med biL så har Toppidrettssenteret
egen parkeringsplass
og ligger i
tillegg rett ved siden av
parkeringsplassen for
Nordmarka. Der er det
ypperlig å parkere busser.
Toppidrettssenteret er et
sted hvor forholdene er
lagt til rette for aktive
mennesker. Hvis du trener
mye, er det godt å
kunne bruke vaskemaskiner
og tørketromler på
JUDO
MAnER
stedet Hvis du vil legge
inn måltider - eller selv
tilberede mat - så er det
eget lite kjøkken til den
slags bruk. Det vil også
gjøre oppholdet rimeligere.
ROMMENE:
Pene rom med to senger
og sofa (kan gjøres om til
seng). Hvert rom har telefon
og bad/toalett. Rommene
er lyse og fine.
BESPISNING:
Toppidrettssenteret har et
meget godt kjøkken, der
maten er tilrettelagt på
en fornuftig måte med
sunn, god mat.
Gjelder det matter? Snakk med oss!
Innredning av dojo- fra vegg til vegg belagtogså
ukurante mål. Be om prøve!
BUDO SPORT
Valhall 18 - 1750 Halden - Tlf. (09) 18 75 42
Mobiltlf. 031-02543
11
;l Judo magasinet april '9 2 l Judo-magasinet april -,9 2 -- - ~-- - --- -- - - ~ ---~-~ ----
12

Lll m
Med disse ordene vil jeg
gjerne sende en hilsen til
Kjell Arne Kristiansen -
«forhenværende Fredrikstad
Judoklubb-trener». Det
er nemlig nå det begynner,
etter gradert l. DAN - det
er nå du er ferdig med
«læretiden» og blitt en
judoka. Selvfølgelig finnes
det tusenvis av judokas
som ikke har gradert til
DAN -grad og dette skyldes
ofte en prioritering som
går i retning av konkurransetrening,
eller også at
utøverne ikke har nok
kjennskap til selve graderingsrutinene/
kataene.
Dette mystifiserer selve
graderingen og jeg vet det
finnes utøvere som ikke
tar sjansen fordi de er
redde for å mislykkes. En
bot på dette er å ta med
utøvere til å overvære graderinger.
En annen metode
vi har tatt i bruk i Fredrikstad
er å la utøverne få
en «prøvegradering» eller
generalprøve før de melder
seg opp til gradering.
Når det gjelder katatrening
så har vi på eget
initiativ gjort noe konstruktivt
med dette i vår
klubb: Vi startet med organisert
kata-trening hver
lørdag, kombinert med litt
andre sosiale arrangement
så har dette fungert bra.
Foreløpig har vi hatt trening
på Nage no kata og
·L Katarne no kata (kravet til
l. DAN er som kjent Nage
no ka ta), men vi har også
Ju no kata og Kime no
kata på programmet i
1992. Gjett om våre karautøvere
gleder seg!
For å komme igang med
denne treningen kreves det
litt forkunnskap. Den skaffer
man seg delvis gjennom
å delta på sommerleir
(Morten Langvik bor i Bertinoro
i -91). Eller man
leier/kjøper Forbundets instruksjonsvideo.
(De har
«lovet» å tilby flere kataer
på video etterhvert, foreløpig
tror jeg at det kun er
Nageno kata som er tilgjengelig.)
Sist men ikke minst så
er det mulig å få noen til å
komme på besøk som instruktør
og avholde et
katakurs. Man kan i så fall
søke kommunen om støtte
til dette, og man kan også
arrangere det som en studiering
og søke om støtte
på dette grunnlaget. Andre
hjelpemidler er selvfølgelig
bøker, men da bør man
etter min mening ha endel
forkunnskap for å kunne
få noe utbytte.
Til slutt vil jeg ta Kjell
Arne's utfordring på direkten
og oppfordrer dere til å
ta kontakt med meg. Send
et brev og fortell hva akkurat
dere er interessert i.
Jeg kunne tenke meg å
dra igang en samling/evt.
leir, og jeg har også tenkt
endel på å stikke hodet i
1 Katatrening er ikke nødvendigvis
et tilbud til «gamle
avdankede» judokas. Her fra
venstre: Morten Langvik,
Sigmund Andersen og Sven
Arne Henriksen etter gradering
til 2. DAN - slitne men glade,
og med klar målsetting for
neste gradering ... .
løvens gap og utfordre til
deltagelse i kata-stevne.
For at dette skal kunne bli
realitet må jeg vite hvor
mange som er seriøst interesserte.
Dermed skulle ballen
være kastet tilbake til
Kjell Arne og alle andre
interesserte i det ganske
judo-land.
11N
l
Ingen skal komme å si at
styret i Norges Judoforbund
bare er papirtigre, som -
hevet langt over den allmenn
judomatte - kun sprer dekreter
over det ganske land.
Tvertimot. På Lag-NM i
Klæbuhallen i Trondheim i
desember 1991 oppdaget vi
visepresident Arild Sand.
Det seirende lag av glade
bæringer fra Ippon Judoklubb:
F. v. Alexander
Han ga hundre prosent for
sitt lag, Sofiemyr Judokwai.
På bildet til venstre (bilde l)
har kampen nettopp startet,
og alt kan skje. Men akk - et
sekunds uoppmerksomhet fra
visepresidenten, (bilde 2), og
motstanderen Tjukke-Alf fra
NTH!, viser hvordan et
ipponkast skal se ut (bilde 3).
Aamodt, Jon Sommervold,
Olav Aase, Sven Beukes, Jon
Are Beukes, Franz Hellern.
KODOKAN
n~~nnerdrakter
Bare positive 250 meldinger på kvaliteten Kr. ,.
l str. 150, 1 60, 170 så lenge lageret varer!
Ny. sending av drakter i str. 130- 295
200 vil være på lager fra uke 17. Kr. ,.
KNALL TILBUD!
Tennis•sokker
Ekstra god kvalitet
Judobag
m/emblem
(nylon/pariserblå)
Kr. 30,•
Kr. 150,•
JUDO SPORT AlS
HAUGER SKOLEVEI 1, 1351 RUD
TEL.: (02) 87 46 00 • FAX: (02) 13 29 89
13
~ - - -- - - ~ ~ - - --- - - -
Bjørn Harry Haugland er
snart 10 år og nybegynner
i Hurdal Judoklubb.
Han startet opp på treningen
høsten 91, men
innrømmer at han har
tjuvtrent litt, sammen
med storebroren Øystein,
på stuegolvet hjemme.
Som alle barn på hans
alder, synes han det er
vanskelig å velge en
idrettsgren. Han holder
på med fotball både om
sommeren og vinteren,
og slalåmskia blir også
flittig brukt hvis det er
noe snø i nærheten. Det
er nok ikke bare å være
foreldrene til Bjørn Harry.
Han har nemlig 3 søsken
som er like aktive. Allikevel
tror vi det er en
god «investering» å la
barna få være med på litt
forskjellig. Allsidig idrett
er viktig i denne aldersgruppen.
- Hvorfor begynte du
med judo, Bjørn Harry?
- Øystein, storebroren
min, har trent judo i
mange år. Han har lært
meg litt hjemme på stuegolvet,
og jeg synes det
virket gøy og ville prøve
å trene i klubben jeg
også. Må jo lære noen
«knep» hvis jeg skal klare
å ta «bruttern».
..
Judoma_qasinet april '92 Judoma_qasinet april '92
- Du driver også med
slalåm og fotball, blir det
ikke lin mye på en gang?
- Nei, jeg synes det er
kjempegøy å drive med
forskjellige ting. Da blir
det ikke så fort kjedelig.
Judo er forresten veldig
morsomt for der leker vi
så mye, dessuten får vi
trene sammen med de
som er litt større enn oss.
Det synes jeg er så fint.
- På «Vårspretten» tok
du en sølvmedalje, kan
du fortelle litt om dette?
- Jeg ville egent1ig
være med på stevnet for
å få gå mot noen andre
enn de jeg trener med til
vanlig. Jeg var veldig
nervøs før stevnet, men
det gikk jo faktisk kjempebra.
Det hadde jeg ikke
trodd! Jeg vant første
kampen, men tapte den
andre. Da jeg skjønte at
jeg hadde fått sølv ble jeg
nokså overrasket. Det ble
mamma, pappa og Øystein
også.
- Hva synes du om å
være med på stevne da?
Har du lyst til å være
med en gang senere
også?
- Jeg synes det var veldig
gøy å være med, og
jeg skal helt sikkert være
med neste gang klubben
skal på stevne. Lurer på
om det går like bra da
forresten, det er jo ikke
sikkert. Skulle egentlig at
jeg kunne få være med
på en slags «mini-samling
», for da kunne jeg få
litt mer trening i å gå
med andre som er like
som jeg er.
- Kommer du ti] å fortsette
med judo tror du?
- Ja, jeg vil gjeme fortsette
med judo slik at jeg
kan få like høy gradering
som trener'n. Dessuten er
det gøy å trene det
samme som broder'n.
Ja, Bjørn Harry er nok
en utøver vi får se mer til
på stevnene fremover.
Heldigvis har han blitt
påvirket av broren Øystein,
som tok bronse i
sin klasse på «Vårspretten
».
Og vi i klubben, ja vi
gleder oss også til neste
stevne. Det blir spennende
å se hvordan det
går fremover .
VARSPRETTEN 1992
Sognshall n 7. mars
l l
Etter «Streng» beskjed fra
Per-Arne Grime innfant
jeg meg på stevnet. Den
weekenden hadde jeg
sagt ja til å passe vårt
barnebarn Magnus l år -
så mormor tok med seg
barnevognen og dro avgårde.
Det angrer jeg
ikke.
Du verden så mange
barn, håper ikke jeg husker
feil, men jeg tror det
var 198 deltakere! Kampene
gikk på 3 matter.
I døren inn til hallen
ble man møtt med utlevering
av «overtrekksplasttøfler
» (engangsbruk,
innkjøpt fra Plesner). Det
er forbudt å bruke utesko
på parketten i hallen.
TAKK FOR
KJEMPE·
FINE
TEGNINGER
Dette var gøy! Snakket
med noen tilfeldige utøvere
ca. 8-1 O år. Jeg
spurte hvorfor de holdt
på med Judo? Så litt rart
på meg og litt unnselig
kom det: FORDI DET ER
KJEMPEGØY VEL! Begynte
på lekeparti men
nå er det skikkelig trening
altså!
Dette var første gang
jeg har overvært et barnestevne
og det blir helt
sikken ikke siste gang.
Jeg er ansatt på forbundskontoret
og når
dommerrapporten fra
stevnet mottas kunne jeg
registrere at l Intnasjonal
B-lisens, 5 nasjonal
A, 3' B og 3 C-lisens
dømte i dette barnestevnet
- flott gjort! (synes
jeg). Det deltok også l
svensk elitedommer-A
Alle dommere var i korrekt
antrekk (stilig
sådant).
16
- -- - - - -- - --- --- ---·- - -- - -- -------------=----=--~ --- --- - - - -- - --- -- -- - Judomagasinet april '92 Judomagasinet april '92
Herrer og damer
individuelt
La det være sagt med e11
png: Asker Judo aut.
skli ha ros før måten NM
ble mildet på. Sportslig
sett ... det kampen mel·
lom Stie Traavlk OC
Aleunder Almat, -65 kg,
sombtelllydepuritet.
AV MORTEN BECHMANN
Ippon Judo Klubb
Helgen 14. og 15. mars
arrangerte Asker Judo
Club Norgesmesterskapet
for herrer og damer individuelt.
Stevnet begynte hver
dag med at dagens deltagere
marsjerte inn med
følge av dommerne. Deltagende
klubber og dommere
ble presentert og så
var stevnet i gang.
Avviklingen av stevnet
gikk prikkfritt, som store
Sensei Atle Lundsrud
sier: «Dette er et av de
beste stevnene han hadde
vært med på når det
gjaldt NM. Aldri har det
gått så prikkfritt og smurt
som arrangeringen av
dette stevnet.» Stor stjerne
i boka til Asker Judo
Club.
Når det gjelder kampene,
er det 2 kamper
som var spesielt spennende.
På lørdag: -78 kg
som også var klassen
hvor Kongepokalen var
satt opp, skulle Frank
Evensen, Sandefjord
Judoklubb og Olav Åse,
Ippon Judo Club møte
hverandre i deresandre
kamp. Olav Åse er egentlig
71 kg-mann, men han
stilte opp i -78 kg-klassen
for å prøve å få revansj
for fra fjorårets NM. Han
bor og trener i Paris for
tiden sammen med Stig
Traavik, NJJK.
l
Det var en meget sterk
kamp hvor Olav scoret en
tidlig Yuke med en Ke
nehi gani-kontring.
Frank kjempet desperat
og mot slutten måtte
Olav pådra seg en Shido
for passivitet. Olav svarte
så med noen sterke angrep,
men det ble ikke
flere scoringer og Olav
vant.
Olav hadde også prob·
lemer mot Odd Aandnes
fra NJJK, hvor han vant
på splitt han tai. Han sa
senere at han aldri har
vært så sliten som etter
kampen mot Frank og at
han mot Odd måtte
l
hente de kreftene han
hadde igjen i kjelleren.
I finalen møtte han
Sven T. Beukes, også fra
Ippon. Olav vant kampen
raskt og Kongepokalen
gikk til Olav. Dette var
forøvrig Sven' s tredje
medalje i NM på 3 år.
Frank vant resten av
kampene og bronsefinalen
lett.
På søndag var det
kampen mellom Stig
Traavik og Alexander
Aamot i -65 kg-klassen
som var dagens høydepunkt.
Aldri har jeg sett
Alex så tent før en kamp.
Alex scoret en waza ari
på en kontring ganske
tidlig i kampen, og Stig
kom egentlig aldri inn i
kampen, selv om han
hadde noen sterke angrep.
Alex vant med
waza ari. Resten av kampene
vant Stig lett og det
ble bronse på ham. Alex
gikk fram til finalen og
vant den.
Ellers var det mange
fine kamper å se på.
Noen gode og noen dårlige,
og det samme kan
vel sies om dømmingen.
Spesielt i en kamp mellom
to jenter, hvor den
ene har fått inn et armbend
og den andre slår
av i samme øyeblikk som
dommeren roper mate.
Hoveddommeren kunne
ikke se dette, men sidedommeren
satt 1,5 meter
unna så det ikke. Jeg
lurer på hva han tenkte
på? I et NM kan man
ikke sitte og drømme når
man skal dømme.
Beste klubb i NM -92
ble Ippon Judo Klubb
med 4 gull. l sølv og l
bronse.
Til Asker Judoklubb vil
jeg si: Gratulerer med et
vellykket NM-arrangement!!!!
17
18
Judomagasinet april '92 Judomagasinet april '92- - -- ---~- - ---·
ATSUMAE·CUP
AV UNNI KIRKENES
•Danmark er Dejlig. heter
det i reklamen. «Judo·
stevne i Danmarit er eks·
tra dejlig., vil vi gjerne
tilføye. Spesielt når vi blir
invitert på danskenes reg·
ning!
Vi var i alt l O personer. 7
aktive, 2 ledere og l dommer
som var invitert til København/
Danmark. På flyplassen
Kastrup ble vi hentet av
arrangørene og kjørt til
Idrættens Hus. Vi ble så
registrert og innkvartert.
Ikke lenge etter var det
lunch, og der var det ikke
spart på noen ting. Det
som var uvant for oss
nordmenn var at det sto
øl på bordet, og hvis du
ville ha noe annet, så
måtte du spesielt be om å
få byttet det ut.
Litt senere på ettermiddagen
var det kontroll
av giene. For de
flestes vedkommende
gikk dette greit. Ronny og
Frank var de eneste som
ikke greide å tilfredsstille
kravene i første omgang.
Etter at de hadde halt og
slitt og strukket i giene i
lang tid, gikk de igjennom
med et nødskrik.
Klokken 20.00 på kvelden
var det dommermøte.
Det var Ole Jensen
fra den danske dommerkomiteen
som ønsket alle
velkomne, og informerte
om hvordan vi skulle
organisere oss under stevnet.
Totalt var det l 2
dommere; 7 fra Danmark,
og l fra hvert av
de andre landene: Island,
Sverige, Finland, Skottland
og Norge. Vi ble delt
inn i fire hele team.
Lørdag startet med
bussavgang til Bavnehøjhallen
kl. 09.00,
selvfølgelig etter en solid
dansk frokost for de fleste
av oss. Hallen var en
utmerket hall til et stevne
av et slikt format. Det var
lagt ut to mattefelt som
var sperret av, og det var
tribuner på den ene langsiden.
De brukte noen
elektroniske klokker som
var noe uvant for meg.
Poengene for osae-komi
ble ført opp automatisk
som poeng, og antall sekunder
forsvant fra tavla
før dommeren rakk å se
hvor lang tid det varte.
Dette betyr at du må
huske hva poengtavla til
enhver tid viser og finne
ut hvilke foprandringer
som skjer etter et holdegrep.
Kampene startet kl.
10.00 etter innmarsj. Tilsammen
var det ca. 80
deltagere fordelt på
Japan, Færøyene, Island,
Danmark, Sverige, Skottland,
Finland og Norge.
Stevnegjennomføringen
gikk stort sett greit, bortsett
fra at de hadde en
del kluss med den ene
klokka. Heldigvis hadde
de manuell tid i ti l! egg så
det gikk ikke ut over de
aktive.
Dessverre for Norge så
gikk det ikke like bra for
alle sammen. Da dagen
var over, så var det bare
Bård Are Hultengren som
var kommet til finalen,
som ikke skulle gå før på
søndag. Når det gjelder
dommerne var det noe
ujevn dømming i noen
av teamene. For min
egen del var jeg brukbart
fornøyd med dagens innsats.
Forbausende mange
kamper gikk full tid, noe
som gjør at det blir mer
slitsomt å dømme. I og
med at det var to team
på hver matte, fikk vi
heldigvis ganske lang
pause i mellom.
Etter stevnet ble vi
kjørt i buss tilbake til
Idrættens Hus. Der var
det bankett på kvelden.
Det var ingen dans etterpå,
så kvelden ble avsluttet
i rett tid.
Kl. 09.00 på søndag
morgen var vi igjen på
vei til hallen. Alle mer
eller mindre morgentrøtte,
noen etter en tur på
byen kvelden i forveien.
Kl. l 0.00 startet bronsefinalene.
Dommerne i
dag var plukket ut etter
hvilke land som var i
finalene. Etter bronsefinalene
var den offisielle
åpningsseremonien med
innmarsj, taler og presentasjon
av finalistene og
dommerne.
Etter denne seremonien
kom finalene.
Det ble en kort kamp for
Bård Are som møtte en
motstander fra Japan.
Etter noen få sekunder
ble han kastet i et offerkast
som var meget kjapt.
Bård Are vred seg i lufta
og landet nesten på
magen. Da hadde dommerne
allerede sagt
Ippon, og det ble sølv til
Bård Are, noe som var
ganske bittert i og med at
han ikke hadde fått
prøvd seg skikkelig mot
motstanderen.
Overgang fra s. 9
poneres over det ganske
land.
Vel, dette var en lett
blanding av Rimejordes
tanker, egne meninger og
ideer som ble diskutert av
deltakerne på seminaret.
Som oppsummering vil
jeg si at jeg opplevde stor
iver og glød og mye godt
engasjement i gruppearbeidene
og i de mer
uformelle diskusjonene
utover kvelden. NJF sentralt
skal ha takk for et
utmerket og positivt tiltak
som jeg håper blir
gjentatt. Seminaret gjorde
det klart at meningene
var mange og sprikende,
men at hovedmålet er
klart: Norsk judo skal til
topps!
PS. Jeg mottar gjerne
synspunkter på dette innlegget
AV THOR KIRKESÆTHER
Vi synes det kunne være
på sin plass å feire oss
selv og samtidig vise at
barn har moro av å drive
Judo. 110 deltagere fra
13 klubber var med i et
morsomt jubileumsstevne.
Her kan du lese litt om
etableringen av klubben,
utviklingen og jubileums·
stevnet.
Den 6. januar 1972 fikk
vi brev fra Utvalget for
tildeling av idrettsanlegg
at vi kunne få gym.salen
på Fjellheim Skole. Uka
etter var vi igang med
besøk og oppvisning i
judo av bl.a. Hans Petter
Andreassen, Petter Lind,
Jan Janssen og Wim v. d.
Hejden.
Wim ble vår sjeftrener
med Hans Petter og Carl
August som assistenter.
De kom og hadde treningen
en gang i uka i nesten
2 år. Betalingen til
Wim og Hans Petter var
togbillett, en termos kaffe
og en pose wienerbrød!
Midlertidig opptak i
Norges Judoforbund var
3. mai 1972_ Dette ble
konfirmert senere på året
på generalforsamlingen.
3 medlemmer tok Akurs
på våren og i oktober/
november NJFs Bkurs.
Dette etter stort
«påtrykk» av Hans Petter!
Dessverre reiste S.
Bjerke fra Drammen i
juli 1972. T. K.irkesæther
overtok imidlertid som
formann og ble valgt permanent
på klubbens første
årsmøte 15. januar
1973. Siden har han sittet
i formann/lederstolen.
Han har flere ganger bedt
om avløsning, det er
dessverre ikke kommet
DJC har ikke markert
seg så veldig stort på
judo-ckartet», men en
junior NM-tittel ble det
til Gunn Berit Ulven.
Barn og ungdom er i
grunnen varemerket til
klubben. Det har vært en
ganske stor gjennomtrekk
i klubben. Vi har hatt
183 medlemmer, og er nå
nede i ca. 60 betalende
medlemmer.
Av arrangementer har
vi hatt: NM lag damer og
herrer, NM damer, Ungdommens
lagturnering,
landskamp Norge-Danmark,
Nordisk damer -
menn jr. sammen med
Buskerud Judokrets.
Vårt treningslokale i
alle disse årene har vært
Fjellheim Skole og vi har
et meget godt forhold til
skolen og byens myndigheter.
Fjellheim Skole
ble nedlagt som ungdomsskole
og avertert til
salgs. Salget ble det ikke
noe av.
Som et lite jubileum
for å feire oss selv valgte
vi å arrangere et barneog
ungdomsstevne for de
nærmeste klubbene rundt
om Drammen. Vi valgte
å holde det på Fjellheim
der vi begynte. Rimelig
påmelding av deltagere
regnet vi med! Det var
127 påmeldte og l l O som
startet. Dette var noe av
det mest formidable vi
hadde opplevd. Det var
14 klubber som kom
med utøvere og med
Ippon Judo Klubb som
størst med 20 - tjue -
deltagere.
Vi har merket oss behovet
for barne- og ungdomsstevner
og vil gjerne
komme tilbake.
Drammen Judo Club
har en god og flink «kjerne
» som holder klubben
igang. Med den «kjernen»
kan klubben se de neste
20 årene trygt i møte.
19
-- -
i - - Judoma._qasinet april '92 Judoma._qasinet april '92
20
FORBUNDS·
G
REGI O
GRADERING
Lørdag 16/ 11-91 ble det
avholdt DAN-gradering i
NJJK's dojo, Oslo.
Graderingen startet kl.
08.30 og varte til kl. 18.30.
Graderingskommisjonen
besto av TK's leder PerAme
Grime, TK-medJem
Gunnar Røsberg, regionsensorene
Roald N erli
(Øst), Kjell Arne Kristiansen
(Nord) og Axel Hopstock
(Sør). I tillegg var
Dag Hodne spesielt invitert
som sensor.
Regionsgraderingen ble
ledet av Reg.sensor Øst,
Roald Nerli. Det var 5 kandidater
til l. DAN. Fire av
disse besto og beklageligvis
en som strøk. Den største
svakhet hos kandidatene
var, og det bør trenes mer
på, nemlig fordypninger og
kombinasjoner. Hva TK
legger i dette kan man Jese
i graderingsreglementet.
Disse to ordene (fordypninger/
kombinasjoner) bør
gi en pekepinn om hva
som menes. Ellers kan
man si at graderingene var
bra, man ikke mer.
Forbundsgraderingen
startet kl. 13.00. Det var 5
kandidater og alle besto
gradering til 2. DAN. Det
var aldri noen tvil ved
disse graderingene hos sensorene.
Personlig vil jeg
fremheve Thor Kirkesæther,
Drammen Judo
Club. I en alder av 62 år å
vise KATA og alt annet
som hører inn under en
gradering til 2. DAN. Det
var en meget bra presentasjon,
og kommisjonen
hadde ingen diskusjon om
det var bestått eller ikke.
Hadde TK's leder vært innehaver
av en hatt, så
hadde jeg tatt av meg den
for Thor Kirkesæther for
hans prestasjoner.
Gratulerer Thor!!!
Det var også 3 kandidater
fra Fredrikstad Judoklubb
som viste meget ·
gode KATA' er. La oss håpe
at vi kan få et godt KATAmiljø
i «plankebyen».
Til sist var det gradering
til 4. DAN. Det var Frank
Evensen og Svein Gårdsø
fra Sandefjord Judoklubb.
Begge viste 3 KATA'er og
hadde en blendende oppvisning
i fordypninger.
Kommisjonen brukte kun
tiden til å fylle ut judopasset
og diplomer før vi fortalte
at de hadde bestått til
4. DAN med glans.
Gratulerer Frank og Svein!!!
Til sist noen ord til dere
som går med planer om en
DAN-gradering - hvilket
bør være et mål: Kom og
overvær en gradering før
dere melder dere opp til
gradering. Lykke til.
PER-ARNE GRIME
Leder NJF/TK
STIPEND TIL UNGE
IDHE li SUTØVERE
Mm DIABETES
l 1991 utlyste Boehringer
Mannheim for første gang
to stipend til unge idretts·
utøvere med diabetes.
Dette gjentas nå for
1992.
Målsettingen med stipendiene
på henholdsvis kr.
25.000,- og kr. 5.000,- er
to-delt. For det første vil
man spre kunnskap om
diabetes blant ikke-diabe.
tikere. Dessuten vil man
vise at man ikke bare
kan leve et godt, normalt
liv, men også bli en
framgangsrik idrettsutøver
selv om man har
en alvorlig sykdom som
diabetes.
For å komme i betraktning
må man være type I
diabetiker og en lovende
utøver innen sin idrettsgren.
Man må benytte
blodsukkermåling og ta
aktivt del i behandlingen
av sin diabetes. Dessuten
forutsettes det at vinnerne
er villige til å være
med å spre informasjon
om diabetes, f.eks. gjen nom
intervjuer. Alle søkere
er med i vurderingen
for det største stipendiet,
mens det minste er
forbeholdt søkere, som er
født i l 977 eller senere.
Juryen består også i år
av leder i Norges Idrettsforbund,
William Engseth,
professor Jak. Jervell,
diabctessykepleier
Liv Rasmussen og generalsekr.
i Norges Diabetesforbund
Georg Gramfjeld,
samt markedsdirektør
i Boehringer Mannheim
Erik Staal.
Søkere som ikke nådde
opp i l 99 1, kan gjerne
søke om igjen i 1992.
Fristen for å søke
Boehringer Mannheims
idrettsstipend er 15. juni.
Søknadsskjema fås ved
h envendelse til Medinor
Produkter NS, Boehringer
Mannheim informasjonskontor,
Boks 111
Kalbakken, 0902 Oslo.
Tlf.: (02) 25 55 10.
- - - -
((ATT BLI BRA l JUDO,,
(Ha alltid detta papper i din plånbok!l - Lis det ofta
så att du kan det utantil, samt lar dig att forstå
«med ditt inre» vad som menas .... )
- Var ODMJUK mot din partner både vid tråning
och tåvling.
- Var Odmjuk mot ALLA!!!
- Var ÅRUG! (både mot dig sjaJv - och mot andra).
- Det ar latt att vara en bra segrare, men svårt att
vara en BRA fOrlorare.
- Man LÅR sig mera då man f6rlorar.
- Tank LÅNGSIKTIGT!!
- SJÅLVDISCIPUN!!!!
- Ha alltid KV ALITE på din tråning.
- «ANPASSA» din randori efter partnem.
- Håll inte emot med cSTELA AR.MAR:t, f6rsok
cantecipera» istallet.
- Kompensera inte bristande teknik med styrka -
utan UTVECKLA hela tiden ditt TEKNISKA
kunnande.
- KOMPLEMENT-TRÅNING regelbundet!
(Kondition, styrka, smidighet.)
- Naringsriktig och regelbunden KOST!!!
- Analysera din judo! Tank på balansbrytningen-
INDIREKT KUZUSCHJ!!
- Var noga med VILAN/SOMNBN!!!
- FORSTOR INTE det du byggt upp med
nedbrytande faktorer.
- MENTAL TRÅNING regelbundetl!
- Bn bra judoka ar ett FOREDOME for andra
manniskor.
- Var POSITIV - se mojligheterna!!l (Inte hindren!!)
LYCKA TILL!!!
MERIT BADGES
Dyktighetsmerker for din klubb
Karate/ Judo plakat kan t lllpasses alle slagjkast
stilarter. 77 ulike merker på plakaten
"STARTER PACK" består av:
50 av våre mest populaere merker (i sett på fem)
Stort plakat i farger som viasr alle merkene
Informasjon og introduksjons brosjyre
Bestillings seddel for eventuelle framtidige bestillinger
Pris: NKR. 290.00
MERIT BADGES SCANDINAVIA V / RUNE HANSEN
Gravaveien 8, 3940 HEISTAD, NORGE.
Tel: 00974- 03 549041
Ring el. skriv for din "STARTER PACK" och spesifiser
"JUDO" eller "KARATE" når du bestiller 21
22
VÅRSPRmEN 1992
BARN/PIKER: .;.25/28 kg: L Elisabeth
Kalvig, lppon, 2. Ane Presterud, OJK.
3. Hege Solum, Jessheim . .;. 31 kg : 1.
Ailin Grøndalen, Jessheim, 2. Hege·
Wesley Johansen, OJK. .;. 34 kg: l.
EUen Lien, lppon, 2. Anncue Sålte,
Kragerø, l. Altita Nilsen, Drammen.
.;. 37 kg: L Katrine Larsen, Jessheim, 2.
Ragnhild Bakken, Ippon, 3. Tonje
Haabeth, Kråkerøy . ..,44/ +44 kg: l.
Hanne L. Drage lid, Stord, 2. Elisabeth
Simonen, Sandefjord. 3. Christel B.
Lærum, Kragerø.
BARN/GUTTER: .;. 2 5 kg: L Henrik Schau
Sørlie, Ippon, 2. Monen Byhring, MJC,
3. Monen Ingebrigtsen, OJK, 3. Tom
Hagen Hansen MJC . .;-28 kg: 1. Jostein
Moen, Rykkinn, 2. Bjørn Haugland.
Hurdal, 3. Phil Merken, MJC, 3. Stef·
fen Borge, Sandefjord. 5. Ahmed Qvreshi,
MJC. 5. Odd Watbne, Tppon . .;.3(
kg: L Bård Karlsen, Sofiemyr, 2. Matt
Zander, OJK.. 3. Ole Halsa, Jessheim, 3.
Erland Reime, MJC. + 34 kg: l. Wouter
Vergote, lppon, 2. Helge JuuL Stein·
kjer. 3. Øivind Dæh.lio, Ippon, 3
Henrik Fonahn, lppon . .;.37 kg: l.
Jonatan Kittelscn, Sandefjord, 2. Magnus
Halle, Sarpsborg, 3. Martin BliXrud,
MJC. 3. Manio Pedersen. Krokstad,
5. Fredrik Jacobsen, Ippoo, 5. Are
Fjeldberg, Sarpsborg . .;.40 kg: L Manin
Riblin. lppon, 2. Stefan Hellstrøm,
Ippon, 3. Mattew Aakerøy, MJC, 3.
Rune lyngmo, Kråkerøy, s. Manin
Aaser, OJJ( s. Alexander Johnsen,
OJK . .;.44 kg: l. Stig AJe Olsen, NJJJ(
2. Joachim Boug, NJJK, 3. Sjur
Haabeth, Kråkerøy. 3. Anders Kjelen.
Rykkinn, s. Christian Messe!, 5. Mattru
Conteh. Krå kerøy. +44 kg: L Alex·
ander Osa, MJC, 2. Robert Szymanowski,
OJK.. 3. Chris tian G. Nilsen, NJJK.
UNGDOM/PillER: .;.44 kg: !. Aina Erik·
sen, Kråkerøy, 2. Anja Thonhaugen,
BK·Judo, 3. Therese Hvanun, Larvik.
.;.48 kg: 1. Linda Melsom.. NJJK 2.
Trine Stavseth, NJJK 3. Julie Messe!,
NJJK. 3. May Linn Hystad, NJJK + 52
kg: l. Cathrine Austad. Konnerud, 2.
Kristin Lerstad, Drammen . .;.56 kg: l.
Alette Bade, Steinkjer, 2. Helene Breivik,
Stord, 3. Katrine Raaen, Kon·
nerud . .;.61/66 kg: l. Eva Camilla
Stavdal, Asker, 2. Rannveig Normann,
OJK, 3. Cinc Kronhaug, OJK
UNGDOM/GUTTER: .;.37 kg: 1. Tommy
Eriksen, Kråkerøy, 2. Daniel Eriksen,
Drammen. 3. Øystein Haugland, Hur·
dal. 3. Andreas Hansen. Sofiemyr, 5.
Kristoffer Lorck, lppon, 5. Nils Skal·
berg, Sandefjord . .;.41 kg: l. Kristoffer
Hal møy, NJJK. 2. Jens laltritz, Larvik,
3. Tommy Forsberg. Sarpsborg. 3. Bård
Håkonsen, Larvik, 5. Bem H. Nesse,
Stord, 5. Petter Gunnerud, Ski. .;.45 kg:
l. Jonas Fjeldhelm, Krokstad, 2. Rw1e
Je nsen, Krokstad, 3. Vidar lyngmo,
Kråkerøy, 3. Thomas Engebretsen,
Skien, 5. Kristian Skjønnelien. Sofie·
myr, 5. Marius Bakke, Krokstad . .;.50
kg: J. Torbjørn Sete, lppon, 2. Jon Asle
Andersen. Krokstad, 3. Bjøm G. Elias sen,
Jppoo, 3. Endre Tveitan. lppon, 5.
Mars Nissen. !ppon, 5. Magnus Dæhlin,
Jppou. -;-55 kg: l. La rs F. Stolpe,
Sarpsborg, 2. Eirik Ågren, BK-Judo, 3.
Torfinn Stave, Skien, 3. Kars P. Einar·
sen: Kråkerøy, 5. Rune Elli. Steinkjer,
5. Ag<: Røcn, StOrd. .;.60 kg: J. Henrik
Ødegård, Jesshe im, 2. Kristian Nord·
heim, Krokstad, 3. Rune Farstad, OJK,
3. Knut Brekke, Sofiemyr . .;.65 kg: l .
Davik Maninez, Kragerø, 2. Håvard
Hagstrørn, Jessheim . .;.71/78 kg: l.
Henning Brenden, Krokstad, 2. Glenn
Pjeldheirn, MJC. 3. Bård Hansen, OJK,
l. Christian O. Sæterlid, Larvik.
Judomagasinet april '92 ..... Judomagasinet april '92
VESTKYST CUP 1992
Norgescup
DAMER: .;.52 kg (4 deltakere): 1. Ragnhild
Nødtveit, Kråkerøy (.;.52), 2. An·
niken Barstad, lp(Xln (.;.48), 3. Brynhild
Lorentten. Stord (.;.48) . .;.56 kg (3
deltakere): l. Birgitte Ursin, BK-Judo.
2. May Elin Balk, OSI. .;.61 kg: l.
Esther Myrebøe, BK-Judo, 2. Heidi
Hagen, OSI. 3. Margrethe Hopkinson,
Strand . .;.66 kg (6 deltakere): 1. Gry
lmsgård, OSI (.;.72), 2. Siv Karin
Førde, OSI (.;.72), 3. Vigdis Stensby,
BSI (.;.72), 3. Ann Helen Tygsett,
Sofiemyr (.;.72).
HERRER: .;.60 kg (6 deltakere): 1. Knut
Harefallet, Kråkerøy, 2. Kawal Singh,
Drammen, 3. Bjørn Lauritsen, Oslo, 3.
Torn Larsen, Sofiemyr. +65 kg (8 deltakere):
l. Aløexander Aamodt, lppon,
2. Jon Sommervold, !ppon, 3. Tron
Gubberud, BK·Judo. 3. Jørgen Gjævenes,
MJC . .;.71 kg: l. Anders Lohne
Lie. MJC, 2. Dag Andre Espeseth, Ber·
gen, 3. Svein Hagen, Rykkinn, 3.
Chrisrian Dingstad, MJC . .;. 78 kg (6
deltakere): l. Geir Aage Jacobsen,
Asker, 2. Hans Jørgen Vik, NTHI. 3.
Helge Engebø, !'orde, 3. Gunnar Heffe.
nnehl. MJC. + 78 kg (l O deltakere):
l. Kai Otto Nilsen, Vennesla (+95), 2.
Per Magne Eide, Bergen (.;.95), 3. Stef·
fen Krog Pedersen, Bergen (+95), 3.
Torbjøm Næss. Sotra (+ 95).
JUNIOR HERRER: .;.60 kg: 1. Kawal
Singh, Konnerud, 2. Morten Kompen,
NJJK, 3. Thomas Johannessen, BJK. 3.
Mon en Normann. Jessheim . .;.65 kg:
l. Alexander Sunde Nilsen. NJJK. 3.
Stian Iversen, Haugaland JK . .;.71 kg:
l. Rolf Hjenaker, Bergen J K, 2. Petter
Ellingsen, NJJK. 3. Tom Ame Kristian·
sen. BJK, 3. Bgil Røonevik, Haugaland
JK. +71 kg: l. Arnstein Brekke, Hau·
galand JK. 2. Egil Bergersen, Haugaland
JK, 3. Gunnar Fosseid, Jessheim.
JUNIOR DAMER: .;.s6 kg: l. Marie The·
rese Heitne, Ålesund, 2. Anniken Barstad,
lppon. 3. Brynhild Lorentseo,
Stord JK.
UNGDOM GUTTER: .;.40 kg: L Manirl
Thiblin, lppon, 2. Daniel Eriksen,
Drammen. 3. Jan Ivan f olgerø, Ber·
gen, 3. Bent H. Nesse, JK StOrd . .;.48
kg: !.Vidar Lyngmo, Kråkerøy, 2. Bjørn
G. Eliassen, Ippon, 3. Nirender Le her
Drammen. +52 k.g: !.Åge Røen, JK '
Stord, 2. Jon E. Prytz, Haugaland JK, 3.
Einar Moen, Strand J K. + 52 kg: l. Leif
Ove Voster, Strand, 2. Andreas Hopstock,
Kragerø. 3. Kriss Hiimarson, Øystese,
3. Torkel Tveit, Øystese.
UNGDOM JENTER: .;.56 kg: 1. Ragnhild
Nødtveit, Kråkerøy. 2. He lene Breivik,
JK Stord, 3. Tone Inge Hauge, Hauga·
land JK.
APEN KLASSE SENIOR
Herrer: l. Geir Åge Jacobsen, Asker, 2.
Stell'en Krog Pedersen, BJK, 3. Per M.
Eide, BJK. 3. Trygve Torjuseo, BJK.
Damer: l. Ann Helen Tygseth, Softe·
myr, 2. Gry !msgård. OSI, 3. Heidi
Hagen, OSI, 3. Vigdis Stensby, BSI.
NM·SENIOR 1992
KVINNER: -;-48 kg: 1. Anniken Barstad,
Ippon, 2. Sigrun Jorde-Larsen, Sofie·
myr, 3. Aina Eriksen, Kråkerøy . .;. 52
kg: l : Monica Halle, Asker, 2. Mari·
anne Weidennann, NJJK, 3. Siw Ulwhøj,
Sandefjord . .;. 56 kg: l. Heidi
Hagen, OST, 2. Vivi Olsen, NJJl<., 3.
Birgitte Ursin, BK·J udo, 3. Hege Aar,
lppon . .;.61 kg: l. Liv Bue, Asker, 2.
Heidi Andersen, Oslo J k., 3. Hanne Eva
Muller, Marienlyst, 3. Margrethe W.
Karlsen, Asker. +66 kg: l. Stine Las·
tein, Sandefjord, 2. Liv R Dahlen,
Trondheim, 3. Hilde Hjcrtnes, Bergen.
.;.72 kg: l. Gry Tmsgård, OSI, 2. Ann
Helen Tygsetb, Sofiemyr, 3. Monica
Olsen, Kolstad, 3. Anita Andersen,
Alta. +72 kg: 1 Anlta Koop, San·
defjord, 2. Siv Karin Førde, OSI.
MENN: .;.60 kg: l . Jon Somrnervo.LL
!ppon, 2. Jørgen Jevenes, Marienlyst,
3. Jøran Paulsen, NJJK, 3. Knut Hare·
fallet, Krå kerøy. +65 kg: l. Alexander
Aamodt, Ippon, 2. Morten Schiøts,
Drammen, 3. Stig Traavik, NJJK 3.
Tron Gubberud, BK·Judo . .;.71 kg: l.
Alfredo Chinchilla, OSL 2. Dag Andre
Espeseth, Bergen, 3. Anders Lie, Ma·
rien lyst, 3. Robert Kristianse n, Stavanger.
+ 78 kg (Kongepokal): l. Olav Åse,
Jppon, 2. Sven T. Beukes. lppon. 3.
Frank Evensen, Sandefjord, 3. Hans
Chr. Jensen, Oslo JK. .;.86 kg: 1. Bård
Are Hultengreo, Sarpsborg, 2. Kun
Lee re, Sarpsborg, 3. fridrjof Thon,
Marienlyst, 3. Steffen Krog Pedersen.
Bergen . .;.95 kg: l. Per Magne Eide,
Bergen, 2. Erik Brunvatne, Vennesla, 3.
Egil Kvaale, Trondheim.
NORGES CUP 1991
KVINNER: +48 kg: 1. Siw Ulve høy, San·
defjord, 2. Cathrine Tvete, Kråkerøy,
Monica Halle, Asker . .;.52 kg: Marian·
ne Weidemann, NJJK 2. Cathrine
Tvete. Kråkerøy, 3. Ann K. Gulbrand·
seo, Stjørdal Shirley Brian, Skottland.
+ 56 kg: lene Bøe, Bergen, 2. Hege
Aar, lppon, Vivi Olsen, NJJK, Margrete
Karlsen, Asker, Eva Wikstrøm,
Sverige. +61 kg: l. Liv Bue, Asker, 2.
Hege Aar, lppon, 3. Kirsti Weir, Skott·
land. +66 kg: Kirsti Harefa!Jet, Kråkerøy,
2. Ann Helen Tygseth. Sofiemyr,
Stine Lastein, Sandefjord . .;.66 kg:
l. Artita Koop, Sandefjord, 2. Mari
Jensen, Molde, 3. Mildred Flø, Ulstein.
MENN: .;.S6 kg: Ingen utdeling . .;.60 ks:
Alexander Aamodt, lppon, 2. Krmt
Hare fallet, Kråkerøy, 3. Jørgen Gjæve·
nes, MJC . .;.6 5 kg: l. Anders Lie, MJC,
2. Jon Sommervold, Ippon, 3. Ernst
Figstad, Vennesla . .;. 71 kg: Dag And re
Espeseth, Bergen, 2. Stig Traavik,
NJJK. 3. Olav Åse, !ppon . .;.78 kg: l.
Sven Beukes. lppon, 2. Olav Å.~e. Ber·
MERK DEG DATOEN 27. JUNI1992
Da avholdes 25-års jubileumsfeiring for Norges
Judoforbund i Bærum Seilforenings lokaler ved
Sarbuvollen, Høvik i Bæn,tm.
Nærmere innbydelse og informasjon følger senere.
DAN-kollegiet.
l
gen, 3. Frank Evensen, Sandefjord.
+86 kg: l. Kay Otto Nilsen, Vennesla,
Kun Leere, Sarpsborg, 3. Trygve Torjussen,
Bergen. + 95 kg: Ingen utdeling.
NM·Lag 14/12·91
Arrangør:
Kolstad IL • Judogruppa
KVINNER:
l . Akershus Judokrets
2. NJJK
3. Trondheim Judokwai
3. Østfold Judokrets
MENN:
l. Ippon Judoklubb
2. Trondheim Judokwai
3. Oslo Judo Klubb
3. Bergen Judo Klubb
5. Østfold Judo krets
5. NJJK
Veteranmesterskapet 1992
15/2·92
AlT.: Sandefjord Judoklubb
MENN ·80 kg:
l. Gunnar Røssberg
2. Nils Sørbo
3. Trygve Njaastad
4. Ole Severin Nesse
5. Terje Gunnerud
MENN +80 kg:
l. David Eastwood
2. Per-Ame Grime
3. Svein Gårdsø
4. Knut Svindland
5. Arild Sand
Internasjonal Judo
Federation (IJF)
8-dommerlisens
NJF har nå 3 internasjonale
B-dommere.
Ole Storås, Trondheim
Judokwai, tok sin lisens i
Leonding, Østerrike 16/6·
1991 og Haakon Halling·
stad, Konnerud IL-Judogruppa
i Warszawa, Polen
22/3-1992.
Begge tok prøven med
glans!
Terje Gran, Sofiemyr
Judokwai tok sin Internasjonale
B·dommer]jsens i
juni 1983, også i Leonding,
Østerrike.
Denne gang GRATULERER!
vi Ole og Haakon.
Atle Lundsrud
formann DK
GODKJENTE OVERGANGER
Bjørnar Eriksen,
Ippon Judoklubb.
Overgang innv. 9/3-92.
Håvard Ingvald Moe.
NTHI - Judogruppa.
Overgang innv. 20/3·92.
EN
HYGGEUG
HILSEN
FRA ..
UNKOPING
JUDO
Arr. av Ost Cup
Hej! Vi hadde det store
nojet att gastas av tre
judokas från Norge på vår
tavling Ost Cup I i Atvida·
berg. De tre var Alfredo
Chinchilla, OSI · Odd
Sandnes NJJK och Gunnar
Heffennehl, MJC.
Om det år Olympiska
spel eller judotåvlingar
spelar tydligen ingen rolL
medaljerna går til Norge i
vilket fall som helst
Rur som helst ar de vålkomna
tilbaka igen når vi
har tavling nåsta gång.
De norska resultaten ble:
Jr. H ·78 kg:
L Odd Sandnes, NJJK
Sen. H -71 kg:
l. Alfredo Chinchilla, OSI
Sen. H ·78 kg:
1. Odd Sandnes, NJJK
2. Gunnar Heffennehl,
MJC
Åpen klasse:
l. Odd Sandnes, NJJK
3. Gunnar Heffermehl,
MJC
3. Alfredo Chinchilla, OSI
NORGES JUDOFORBUND'$
VALGTE KOMITEER
LOVUTVALGET:
Formann Bjørn Smith
Medlem Ame Jenssen
)) Ivar Johansen
Vara Arild Sand
)) Terje Haugnes
DOMSUTVALGET:
Formann Torkel Sauer
Medlem Rolf Michaelsen
» Gunnar Foss
Vara Per Andre Kulbraaten
)) Axel Hopstock
APPELLUTVALGET:
Formann Gry Alexandersen
Medlem Harald Monsen
)) Tore Willy Adamsen
Vara Thor Kirkesæther
)) Torbjørn Eliasson
KONTROLLKOMITEEN:
Formann Jan Ulvås
Medlem Gerard de Bruyn
Vara Wilhelm Grimsgaard
VALGKOMITEEN:
Fonnann Ole Storås
Medlem Rune Sundland
» Uv Thomasrud
Vara Anne Julie Klæboe
)) Vidar Strøm
OPPNEVNTE KOMITEER
UTDANNINGSKOMITEEN (UDK):
Formann Terje Fikkan
Medlem Jørgen Gjævenes
» Anders Lohne Lie
TEKNISK KOMITE (TK):
Fonnann Per-Ame Grime
Medlem Svein Gårdsø
» Gunnar Røsberg
DOMMERKOMITEEN (DK):
Formann Atle Lundsrud
Medlem Thor Kirkesæther
» Ola Storås
STEVNE· OG TERMIN (STK):
NJJK
Oslo JK
OSI -Judogr.
Sofiemyr JK
MoldeJK
NJJK
RykkinnJK
NJJK
Sofiemyr JK
Kragerø JK
OSI -Judogr.
Sandnes JK
Fredrikstad JK
DrammenJC
Levanger JK
NJJK
NesoddenJK
Bodø JC
Trondheim JK
NJJK
Sarpsborg JK
LunheimJK
ÅlesundJK
OSI-Judogr.
MJC
MJC
Oslo JK
Sandefjord JK
HamarJK
Ippon JK
DrammenJC
Trondheim JK
Formann Grete Utstumo OSI-Judogr
Medlem Rita M. Sletteng Andersen Asker JC ·
» Jon Are Beukes Ippon JK
Ivar Johansen OSI-Judogr.
23
KURS 1992
l u • E
HORDALAND JUDOKRETS NORDLAND JUDOKRETS
Katakurs: 27., 28., 29/9 Aktivitetsledertwrs: 8-10/5
MØRE OG ROMSDAL Aktivitetsleclertwrs: 11·13/9
JUDOKRETS Metodikk-kurs: 2-4110
Dommer C.lisens: 24-26/4 SØR· TRØNDELAG
TROMS JUDOKRETS JUDOKRETS
Basisfagkurs: 25/4 Karnpregellurs: 18-20/9
Metodikkurs: 23/5 Trener 1: 13·15/11
Katakurs: 26/6 Aktivitetsledertwrs: 13·15/11
NORD· TRØNDELAG
ROGALAND JUDOKRETS JUDOKRETS
Aktivitetsledert<urs: 22·24/5 Aktivitetsledert<urs: 25·26/4
SOGN OG FJORDANE Grunnkurs i kampregler:
JUDOKRETS September
Baslsfagkurs: Våren Dommer C.lisens: Oktober
Trener 1: Våren AKERSHUSJUDOKRETS
ØSTFOLDJUDOKRETS C.dommert<urs: 27·29/3
Metodikk·kurs: 30/10-1/11 Grll'lnkurs i kampregler: 11-13/9
TALENTIADEN
TEAM·FUN 92
lMdag 23/5·92 amngerer
Fredrikstad Judokl.mb:
TALENTlADEN • et stevne for de
lyse beltegrader (dvs. for hvitt,
Pl etler orange belte).
Deltakervilkir:
Jenter/gutter ftdt 1976
etler senere.
Kampstart kl. 09.30.
Samme dag aiTangeres
TEAM·FUN 92 •
Lagstevne K/M
(et stevne med pondus)
Dettakervltkår:
Senlorgracl og godt humør.
Kampstart kl. 14.00.
Returadresse:
NORGES JUDOFORBUND,
HAUGER SKOLEVEI 1,
1351 RUD
Påmeldingsfrist til begge stevner
er 9/5·92.
Gebyr for: Talentiaden kr. 75,·.
Team·FII'I kr. 600,·.
Påmelding/ startkontingent
sendes:
Fredrikstad Judc*lubb,
Pb. 871, 1670 Kråkerty.
Bankgiro: 9016.20.11072.
Stevneleder:
Morten Langvik,
tlf. p. 09·33 65 46
tlf. a. 02·60 43 95
Har du/dere meldt dere på?