Judomagasinet, nr. 1 – 1990

Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 800
  • Filstørrelse 21.66 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 18. januar 1990
  • Sist oppdatert 12. april 2017

Judomagasinet, nr. 1 - 1990

Judomagasinet, nr. 1 - 1990
DEN
KOMPLETfE
LEVERANDØR
BROSJYRER • KATALOGER
TIDSSKRIFfER
KONVOLUTIER • SNAP-SET
FORMULARER • PLAKATER
PREGING • STANSING
FORRETNINGSTRYKKSAKER
GRAFISK FORMGIVING
AS INDUSTRITRYKKERIET
PROF BIRKELANDS VEI 24 B - POSTBOKS 236 LEIRDAL, 1011 OSLO JO - TELEFON (02) 32 42 40 - TELEFAX (02) 32 00 97
JUDO-magasinet
Organ for Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med et freelance
team
• Redaksjonens adresse:
Hauger Skolevei l
1351 RUD
• Telefon: 02 - 518800
• Telefax: 02 - 132989
• E-mail: 02 - 717568
• Redaksjon: Sigurd Carson, Erik
Mølmen og Alfredo Chinchilla .
• Layout forside: Terje Jenssveen
• Foto forside: Iris Informatique
• Lay out: ACh.
• Digital grafikk: Iris Informatique
• Trykk: lndustritrykkeriet A/S
Abonnement utdeles som et pakketilbud
til alle Judoforbundets lisensregistrerte
medlemmer sammen med
judo-forsikring.
Løssalgpris Kr. 25,-
Årlig abonnement Kr. 100,Annonser:
Annonsehenvendelser
rettes til Forbundskontoret.
Vi takker for støtte og gode råd for
dette nummeret fra Ragnhild Olsnes,
Gunnar Foss, Aanund Olsnes og
Raymond W ardenær.
Judo-magasinet reflekterer ikke
nødvendigvis redaksjonens eller
Forbundets syn, alle artikler står for
forfatternes egen regning og gode
vilje.
Signerte artikler kan bare gjengis,
delvis eller i sin helhet, etter tillatelse
fra artikkelforfatteren. Annet stoff
kan gjengis vederlagsfritt med
kildehenvisning.
Judo-magasinet - 3
NJF' s President har ordet
Nittiårene er her. Ethvert nytt tiår vil selvsagt representere
nye og spennende utfordringer. For oss norske
judoentusiaster blir denne effekten ytterligere forsterket
av vi nettopp ved tiårsskiftet er inne i en kritisk
prosess hvor toppidrett, utdanning og ikke minst rekruttering
vil bli bli helt avgjørende for hvilken framtid
idretten vår skal ha her i landet. Foreløpig er judo en
liten idrettsgren i Norge. Vi vil gjerne bli større, og
mener at vi både evner og fortjener å klare dette. Men
konkurransen om hvordan samfunnets ressurser skal
fordeles har hardnet til. Både mellom idretten og andre kulturelle aktiviteter og
mellom de enkelte idrettsgrener. Samtidig vet vi at fritiden og disponeringen av denne
stadig betyr mer for den enkelte. Vi har altså store ambisjon~r, og de kravene vi må
sette til oss selv kan ikke være mindre. I 1989 har rekrutteringen sviktet, og medlems- <
tallet blitt redusert. Nå må det jobbes, og det må jobbes med de viktige og riktige
oppgavene. En av de viktigste tror jeg blir å arbeide med og i forhold til media.
Faktisk finnes det enkelte klubber rundt i landet som har greidd å få til et skikkelig
samarbeid med lokalavisen, lokalradioen og til og med lokal-TV. De klubbene det her
er tale om utgjør dessverre et lite mindretall.Men det er nettopp disse klubbene som
har greidd å holde medlemstallet oppe, og det er et poeng det er viktig at alle vi andre
noterer oss.
For det er en kjensgjerning at det å oppnå offentlig oppmerksomhet er en av de
viktigste motivasjonsfaktorene for å drive idrett. Både idretten, klubben og den enkelte
ptøver trenger fra tid til annen å sole seg i, medias lys. Når vi selv - eller noen fra
klubben eller landslaget vårt -har gjort det bra i et stevne, er det følgelig bittert når
media-interessen er minimal eller ikke eksisterende. Særlig når man ser hvordan "alle
andre" idretter oppnår spaltemeter på spaltemeter for langt mindre prestasjoner.
Norges Judoforbund har riktig nok enkelte ganger fått noen streif av lys og varme over
seg, men stort sett har vi -og våre 6500 medlemmer -fristet tilværelsen i det
ytterste mediamørke i gråt og tenners gnissel. Det hjelper lite. Vil vi ha riksdekkende
mediaomtale må vi ha internasjonale resultater å slå i bordet med. Da kommer media,
og da kan både nye utøvere og sponsorer komme i neste omgang. Vi trenger begge
deler. Den tiden da man kunne nå et topp internasjonalt nivå med bare knapper og
glansbilder i klubbkassa er definitivt forbi.
Og vi skal nå et internasjonalt toppnivå. Men da må vi være klar over at det ikke
hjelper hvor dyktig landslagstreneren er, hvis vi ikke har trenere og ledere i klubbene,
kretsene og på regionplan som kan gi utøverne grunnlag for siden å mestre de prøvene
de vil bli stilte overfor på høyere nivåer.
To internasjonale stevner ble arrangert i Norge i 1989. Asker Cup og Norwegian
Open. Vi fikk gode plasseringer i begge disse stevnene, og fikk markert oss skikkelig
i media. Det viktigste var kanskje likevel at mange utøvere fikk anledning til å
oppleve hva som skal til for å oppnå plassering i et internasjonalt stevne. Vi må derfor
sørge for at det blir flere slike, og at det ikke går for lang tid mellom dem.
"D en nye" Norges-cupen er også et av midlen~ som skal hjelpe oss videre fremover.
Det er satt opp fine premier, kravene til arrangørene er høye, og vi skal bruke de
blå draktene.
l nittiårene skal nemlig Norges Judoforbund få nytt, og langt mer synlig og iøynefallende,
ansikt utad. Hvor synlig det blir er avhengig av hva vi gjør og hvordan vi gjør
~- .~
lki~
JUDO-mag~inet 1/90
Innholdsoversikt
Leder:
NJF's president har ordet ...... 3
Norwegian O pen 1989 .......... 4
VM i Beograd ......................... 8
EM-Jr 1989 .............................. 9
Internasjonal judo .................. 1 O
Internasjonalt stevne i Asker .. 11
Dommersidene ...................... 12
Norge rundt ....................... = 14-
Debatt ..................................... 16
Råd fra fagfolk ....................... 19
Judo-magasinets Info ........... 20
Terminliste .............................. 23
Resultatbørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 24
Foto: ©Iris Ilfformatique
JUDO-magasinet 1/90
Internasjonal judo
Av Erik Mølmen
6 bronsemedaljer ble den norske gevinsten etter
historiens første Norwegian Open, som gikk av
stabelen i Nadderudhallen i Bærum i november
i .fjor. Det var etter forholdene en bra sportslig
gevinst, selv om det skulle ha smakt bedre med
både sølv og gull
Derimot delte utenlandske deltakere og ledere ut både "sølv" og
''gull" til arrangørene i form av ros. De fleste var begeistret, og
lovet å komme igjen til neste år. Riktig så gjevt gikk det ikke til
på mediesiden. Etter stevnets to dager erfarte vi at både NRK
NJF - og i særlig grad sistnevnte - har endel hjemmearbeid
igjen å gjøre før TV -produksjon av et judostevne kan bli vellykket.
Vi lærte blant annet dette: Som hovedregel bør judo ikke
sendes direkte i lengre sekvenser, men derimot redigeres, slik at
de beste kamper og situasjoner kommer til sin rett.
Men uansett hvor flinke vi blir på medie -og arrangementssiden
så gjelder det: Vi får ikke aviser og TV til å komme hvis vi ikke
får bedre norske resultater. Denne gangen vil vi spesielt huske
regjerende Norgesmester Jøran Paulsens flotte pres-tasjon i klassen
under 60 kg der det var 18 deltagere. I de innledende kamper
kjempet han seg forbi en svenske og en skotte, men måtte i puljefinalen
gi tapt for Igor Karol fra Sovjetunionen. Russeren måtte i
sin tur gi tapt for Carl Finney, Storbritannia, som har en gull fra
Commonwealthlekene 1986. Dermed var Jøran i semifinalen, og
gjorde ikke skam på landslaget der. Bronsemedalje ble det, med
seier over Jim Toland fra Nord-Irland. Bra levert, Jøran!
Stig Traavik i -65 kg klassen hadde oddsene imot seg, i og med at
han fikk sølvmedaljevinneren fra OL i Seoul, polakken Janusz
Pawlowski i samme pulje som seg. Stig kom til puljefinalen,
etter å ha gjort unna først en finne og så to svensker. Der møtte
han betongmannen fra Polen, og Stig gikk
en etter forholdene bra kamp. De gikk
tiden ut, og Pawlowski måtte nøye seg
med en syvpoengseier. I bronsefinalen
møtte Stig sin mangeårige treningskamerat
Alfredo Chinchilla, som han slo på
dommeravgjørelse.
------ - ·· · - - --- -- -- -- --------
61 på damesiden. Frank Evensen, Sandefjord
og Norge, gikk på ei "blemme", som
han senere uttalte til Aftenposten, og tapte
første kamp. Senere vant han alle, og i
bronsefinalen slo han Sarpsborgs mann,
Bård Are Hultengren. Sistnevnte er vårt
håp i VM for junior i Paris i mars.
Norske bronsemedaljer ble det også i klas- Lovende Hege Aar gjorde en bra innsats. I
sene -78 og -86 på herresiden og i -56 og - klassen var det syv deltagere, og da ble det
----- - ---- - --------------..
Judo-magasinet - ~
kombinert pool/cup system. Hege ble nr. 2
i puljen sin, bare slått av rutinerte Loretta
Cusack, (tidligere med etternavnet Doyle),
fra Storbritannia. Vel ute av poolen
møtte hun britiske Nicola Fairbrother,
vinneren av den andre puljen. Det ble tap,
men bronse på Hege. Litt mere rutine og
internasjonal erfaring, så kan det bli riktig
bra!
JUDO-magasinet 1/90
I klassen under 86 kg var det 12 deltagere,
og her kjempet Darek Jezierski, NJJK,
seg til en bronsemedalje i et jevnt selskap.
Det ble medalje til Marienlyst i stevnet
også. Det sørget Sarah Jane Lloyd for i
klassen under 61 kg, også hun regjerende
Norgesmester i samme klasse. Svenske
Camilla Williams som hun møtte i puljefinalen
ble for hard, men i rekval beseiret
hun Sabine Gebert, også fra Sverige.
Deltagere og ledere uttrykte som sagt stor
tilfredshet med arrangementet, men på
publikumssiden er vi ikke flinke nok enda.
Ideelt sett bør en helt judoukyndig
publikummer i løpet av mindre enn 10
minutter kunne forstå kampavviklingen.
På sikt bør vi ved hjelp av PC og store,
godt plasserte skjermer kunne vise publikum
kampskjemaene, samtidig som de
føres av sekretariatet.
Stevnet viste også at selv om judo foreløpig
er en liten sport i Norge er vi godt
plassert geografisk. I Europa, både i øst
og vest, har judo en meget sterk stilling.
83% av judomedaljene i OL i Seoul i
1988 gikk til Europa. Derfor går NJF's
markedsfilosofi, f. eks. under produksjonen
av Norwegian Open blant annet på å
utnytte denne geografiske nærheten til
judomarkedene. Til neste år skal vi ha
enda flere deltagere, og vi hå~r at kvaliteten
på stevnet vil stige proporsjonalt
med nivået på deltagerne. Norwegian
Open er den suverent beste muligheten
norske judoka har til å få skikkelig internasjonal
matching. Vi sees i november til
Norwegian apen for annen gang! O
NRK dekket stevnet begge dagene med langsending
på lørdag og redigert sending på
søndag. Gode erfaringer har vi fått når det
gjelder å få judo mer atraktiv for seerne (foto:
Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/91
Internasjonal judo l
RESULTATER
-48kg: 1. Erika Bowley (GB), 2. Donna Robertson
(Scoijand), 3. Anisah Mohamoodally
(GB) & Olga Kroutolevitch (USSR).
-52kg: 1. Lisa Griffiths (Wales), 2. Claire Shiach
(Scotland), 3. Eva Wikstrom (Sweden).
-56kg: 1. Loretta Cusach (GB), 2. Nicola Fairbrother
(GB), 3. Ursula Myren (Sweden) &
Hege Aar (Norway).
-60kg: 1. Carl Finney (GB), 2. lgord Kord
(URSS), 3. Philip Sullivan (GB) & Jøran
Paulsen (Norway).
-61 kg: 1. Camilla Williams (Sweden), 2. Ni ni
Magnusson (Sweden), 3. Anette Hedman
(Sweden) & Sarah J. Lloyd (Norway).
-65kg: 1. Janusz Pawolowski' (Poland),
2. Peter lnman (GB), 3. Marek Rybicki (Poland)
& Stig Traavik (Norway).
-66kg: 1. Rowena Sweatman (GB), Victoria
Gordeeva (USSR), 3. Doreen Bagnall (Scotland)
& Joyce Malley (GB).
Medaljer -65kg (foto: Bjørn Haakenaa.s.e.n.) .
-71kg: 1. Wieslaw Blach (Poland), 2. Roy
Stone (GB), 3. Kalle Seppållå (Rnland) &
Anders Dahlin (Sweden).
-72kg: 1. Anne Lucitt (GB), 2. Galina Savemkova
(USSR), 3. Katarina Håkansson
(Sweden).
+72kg: 1. Verinika Kozlovskaia (USSR),
2. Mandy Bell (GB), 3. Joanne Mclean
(Scoijand).
-78kg: 1. Waldemar Baczek (Poland),
2. Davis Rtzroy (GB), 3. Colin Savage
(North lreland) & Frank Evensen (Norway).
-86kg: 1. Lloyd Alexander (GB), 2. Winston
Sweatman (Scotland), 3. Darek Jezierski
(Norway) & Adam Maj (Poland).
-95kg: 1. Vadim Voinov (USSR), 2. Vents
Tchakstinsh (USSR), 3. Marek Pitula (Poland)
& Vitalij Pesnjak (URSS). r4 +95kg: 1. Jevgeniji (URSS), 2. Tomasz T )1
bus (Poland), 3. Arthur Stiris (USSR).
.M..e.d.a ljer -60kg (foto: Bjørn Haakenaasen) •
.M..e.d.a ljer -78kg (foto: Bjørn Haakenaasen) .
De svenske jentene viste god teknikk (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Baczek (Polen) og Fitzroy (Storbritannia) sørget for et av de
mest spennende finale-oppgjørene. Her kaster Baczek med ura nage
(foto: Raymond Wardenær, courtesy NVBF).
-------- ---------------------~
Judo-magasinet - ~
Monica Halle begynner å bli rutinert internasjonalt og gjør det
bra. Her unngår hun en svensk tae otoshi (foto: Raymond Wardenær,
courtesy NVBF).
Darek Jezierski fra NJJK på sin vei til bronse. Han er i dag fast
bosatt i Canada, etter et års opphold i Norge (foto: Raymond
Wardenær, courtesy NVBF).
JUDO-magasinet 1/90
8
Av Bjarne Heimdal
VM ble denne gangen arrangert
i Beograd, og Norge var
representert med to utøvere,
Kirsti Harefallet (-61 kg) og
Stig Traavik (-65 kg).
Fordi det nå benyttes dobbel rekvalifisering,
og fordi damejudo er akseptert som
olympisk gren f.o.m. Barcelona 1992,
gikk dette VM over seks dager. For de
utøverne som ikke skulle gå før mot slutten
av uken, ble ventetiden lang. Det burde
fremdeles være mulig å arrangere et
slikt mesterkap over 4 dager; som det ble
gjort i Essen i 1987.
Kirsti var første i ilden fredag den 13., og
hun hadde en bra trekning. Hun skulle opp
mot Souhir, Marokko i sin første kamp.
Etter en meget nølende åpning hvor marrokkaneren
styrte kampen, kom Kirsti i siget
og fikk en yuko på tai-o-toshi l minutt
før slutt. I sin neste kamp møtte hun en av
favorittene, Tosinovic fra Jugoslavia. Her
ble det full fart fra første sekund, jugoslaven
var ute etter en rask avgjørelse og det
ble en ren forsvarskamp første halvdel av
kampen for Kirsti. Siste halvdel ble imidlertid
helt jevn, og en meget frustert jugoslav
reddet seg på dommerne som dømte
en koka inn, men som var langt ute. Kirsti
hadde nok tapt på en hon tai avgjørelse,
men jeg er sikker på at kampen reduserte
selvtilliten til jugoslaven for resten av
stevnet.
Jugoslaven slo deretter Hartel fra Østerrike,
og Kirsti var i rekvalen. Hun møtte
Maher, Egypt som hun slo med to yuko og
deretter holdt i holdetak til ippon. En meget
bra kamp.
Hartel var da neste, en råsterk jente fra
Østerrike som har vært med i verdenstoppen
de siste 10 årene. Kampen ble meget
jevn, med Kirsti foran hele veien. Da
JUDO-magasinet 1/90
kampen var slutt var t.o.m. de østerikske
laglederne sikre på at hon taien ville gå
Kirstis vei. Den gikk motsatt vei 2-1, noe
Hartel kan takke navnet sitt for.
En fantastisk debu av Kirsti, som akkurat
hadde fylt 16 år, og som vi må ha lov å
vente mye av fremover.
Stig gikk dagen etter og møtte i sin første
kamp Thorsman fra Sverige. De har møtt
hverandre før, og kampen ble like jevn
som alle de andre kampene de har gått mot
hverandre. Stig førte an og fikk inn en
yoko tomoe som ga yuko etter ca et minutt.
Denne vant han en godt gjennomført
kamp på.
I sin neste kamp skulle Stig opp mot østtyskeren
Quellmalz. Stig gikk en meget
bra kamp så lenge kreftene holdt -dvs 3
min. Da fikk øst-tyskeren inn en waza-ari
på en tai-o-otoshi, noe Stig ikke hadde
mulighet til å innhente. Han fullførte likevel
bra og gikk kampen ut. I rekvalen
møtte han kineseren Gao, som han gikk
meget bra mot og hadqe flere nesten-scoringer
på, det virket derfor helt unødvendig
da han ble lurt på en kontring og fikk
en yuko mot seg som han tapte kampen
på.
Dommerskandalene florerte og det gikk
også ut over øst-tyskeren som Stig møtte;
han ble bortdømt i finalen mot hjemmefavoritten
Becanovic.
Det var i det hele tatt et VM preget av
dommertabber og rot fra begynnelse til
slutt i organisasjonskomiteen. Rent
sportslig er jo det en katastrofe for utøverne
det går ut over, og det var ikke få.
Ellers er det tydelig at japanerne har tatt
lærdom av resultatene i OL og i langt
større grad benytter seg av uortodokse teknikker,
spesielt løftteknikker. Det er også
helt klart at perioden hvor man kunne nå
opp i et stort internasjonalt mesterskap
bare på teknikk definitivt er forbi. Styrke,
teknikk og eksplosivitet er stikkord å mer-
Internasjonal judo
ke seg for dere her hjemme som har ambisjoner
om å kjempe for Norge i årene som
kommer. O
Resutater
MEN
-60Kg: 1. Amiran Totikashvili (URSS), 2. Tadanori Koshino (Japan),
3. Hyun Yoon (Korea) & Battulga Dashgombyn (Mongolia).
-65kg: 1. Dragomir Becanovic (Yugoslavia), 2. Udo Quellm·'
(DDR), 3. Sergei Kosmynin (URSS) & B. Carabetta (France).
·71kg: 1. Toshika Koga (Japan), 2. Michael Swain (USA),
3. Chang Su U (N. Korea) & Georgi Tenadze (URSS).
·78kg: 1. Biuf1lNu·Kim (Korea), 2. Tatsudo Mochida (Japan),
3. Bashir Varaev (URSS) & Waldemar Legien (Poland).
-86kg: 1. Fabien Canu (France), 2. Ben Spyjkers (Netherlands),
3. Axel Lobenstein (DDR) & Stelan Freuderterg (BAD).
·95kg: 1. Koba Kurtanidze (URSS), 2. Baljuynnan Odgovin
(Mongolia), 3. Robert Van de Walle (Belgiun) & Mare Meiling
(BAD).
+95kg: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Franc Moreno Garcia (Cuba),
3. Grigiry Veritchev (URSSJ & Rafåel Klbacki (Polandl.
Open category: 1. Naoya Ogawa (Japan), 2. Akaki Kibordzalidze
(URSS), 3. Kun Soo Kim (Korea) & Alex Von der Groeben (BAD).
WOMEN
-48kg: 1. Karen Briggs (GB), 2. Fimiko Esaki (Japan),
3. Cecile Nowak (France) & Jessica Gall (Netherlands).
·52kg: 1. Sharon Rendle (GB), 2. Alessandra Giungi (Italia),
3. Maritza Per6z Cardenas (Clba) & Min.Shun-Cho (Korea).
·58kg: 1. Catherine Amaud (France), 2. Ann Hugues (GB),
3. Miriam Blasoo (Espai) & Sun Yong (Korea).
.a1kg: 1. Catherine Fleury (France), 2. Bena Petrova (URSS),
3. Gabriele Rhschel (BAD) & T akako Kobayashi (Japan).
-86kg: 1. Emanuela Pierantozzi (Italia), 2. Hikari Sasaki
(Japan), 3. Claire Lecat (France) & Reve Jimenez (Clba).
-72kg: 1.1ngrid Berghmans (Belgium), 2. Yoko Tanabe (JapaL
3. Aline Batailler (France) & Wu Wei Feng (China).
+72kg: 1. Ferglian Gao (China), 2. R6gina Sigmund (BAD),
3. Natalina Lupino (France) & Beata Maksymov (Polen).
Open category: 1. Estella Rodriguez (Clba), 2. Sharon Lee
(GB), 3. Yoko Tanabe (Japan) & Jing Zhang (China).
Stig Traavik representerte Norge i -65kg
klassen (foto: ©Iris Informatique 1989).
Temperaturen i Å.ih~n ·
%~~§Y.r~~~:~~'. .
Tierungsniulighetehe-var
mattearealer både i tilknytning til hallen
og med oppsatte busser til egen dojo. Hotellet
lå en fem minutters spasertur fra
hallen, og tross i at Kirsti klaget på skittent
ullteppe og jeg ble våt pga av lekkasje og i
tillegg ikke fikk bade fordi badekaret
manglet propp - vi bodde helt ideelt.
Arrangementsmessig gikk mesterskapet
bra. Arrangøren fikkriktig nok ekstra problemer
da strømmen gikk, og ikke kom
igjen før etter en drøy halvtime -for hva
vel elektriske poengtavler, høytalere
osv. uten strøm? Men back up utstyret var
på plass, så noe stort problem ble det ikke.
Men så til det viktigste: kampene "våre".
Anders (-60 kg) møtte finnen Marko Mikkonen
i den første kampen sin. Anders
satset friskt, men finnen var bedre og vant
med ippon. Mikkonen kjempet seg videre
frem til puljefinalen, og dermed fikk Anders
rekvalifisering. Det endte imidlertid
med et nytt tap mot Amit Lang fra Israel.
Likevel; Anders viste "fighting spirit" , og
han har utviklet seg mye det siste året.
Han har ennå to år igjen som junior, og vi
må få lov til å håpe på fine plasseringer
innen den tid.
Olav (-65 kg) fikk en stor utfordring allerede
i første kamp, hvor han møtte Bulgarias
medalje håp, Stilian Todorov. (Todorov
tok sølv i US Open senior 3 uker før
EM.) Olav sto imidlertid på fra første
Judo-magasinet - 9j
Jr 1989
morgenen
opprinnelig
osv. Dermed
tidlig på en
.. . han seg en
~·"'-·"-·-· straffe for uttråkk fra matte,
og ved kampens slutt var poengstillingen
lik. Men Olav hadde føringa gjennom hele
kampen, og dommerne var skjønt enige:
Olav var best. Neste kamp var mot Arie
Shelli fra Israel. Olav ledet klart de første
3 minuttene -men så gikk han "tom", israeleren
fikk poeng og vant. Dette var
Olavs siste kamp i klassen -65 kg. Trolig
hadde han pint seg ned for mye i vekt, slik
at kreftene ikke holdt. Men kampen mot
Todorov viste at han kan, lykke til i -71
kg!
Cathrines første kamp gikk mot Batia
Frantzuzu fra Israel. Den israelske jenta,
som tok bronsemedalje, fikk inn to scoringer
og vant kampen med syv poeng. I
rekvalifiseringen møtte Cathrine Huuiler
fra Sveits, og denne kampen vant Cathrine
med yuko . Men motstanderen i neste runde,
Talana Moskvine fra Sovjet, ble for
sterk. Cathrine hadde alt for mye respekt
for russeren og tapte på armbend.
Kirsti (-61 kg) møtte bronsemedaljevinneren
fra forrige JrEM, Yvonne Huber fra
Østerrike, i første kamp. Kirsti fikk det
ikke til oppe, men begge utøverne så ut til
å trives best med bakketeknikker. Scoring
fikk imidlertid ingen av dem, og dermed
måtte kampen avgjøres av dommerne. De
ga seieren til Huber, og det var nok riktig -
Huber hadde de beste angrepene. Huber
ble siden slått ut, så Kirsti fikk ikke rekvalifisering.
Kirsti mangler forsatt en del på teknikksiden,
men hun har vist at hun kan slå til i f.
eks. Swedish Open (gull). Dersom hun vil
satse for fullt fremover, og f. eks. får følge
opplegget til landslagstrener Bobby, har
hun uten tvil medaljesjanser i fremtiden.
I alt deltok 27 nasjoner i dette Europamesterskapet.
Nivået på utøverne var høyt, og
det blir mer og mer tydelig at det må
knallhard satsing til for å kunne hevde seg
i toppen. Eneste nordiske medalje gikk til
Mari Gustavson, Sverige (sølv i -56 kg).
..~ ;;:.~;;_4~r -- ··~·.:;:~;;:::~:.-:~~~;;;::: ....... ::
· -~-.: ~-- . ·-... :··:; .~r:-t;:.tt~ · i:.iiiS;;.~-ti!
.. ,
•r, • .,., ... , ,..,,,
·---··· ,, --
På dommerfronten gjorde Terje en svært
så bra jobb. Jeg hørte en av "de høye
herrer" uttale at Terje var en av de to beste
dommerne på matta. Men selv en god
dommer kan få problemer. I puljefinalen i
-52 kg fikk Peki fra Ungarn inn en blodkveling
på russiske Armonaite. Øyenene
begynte "å svømme", og Terje dømte helt
korrekt ippon. Da begynte pipekonserten,
prorussiske "topper" engasjerte seg, og
dommerteamet la seg presse til å annulere
ippon og lat kampen fortsette. Heldigvis
slo den ungarske jenta til med ippon-kast
sekunder senere, og slik vant hun kampen
for andre gang.
Litt tid til å se oss rundt fikk vi også. Om
formiddagen før flyet gikk tok vi turen til
Akropolis -men så var det bare å vinke
farvel til Athen. Det var ikke fritt for at vi
andre misunte Olav litt; han ble igjen noen
dager. Flere av oss har vært inne på tanken
om ikke forbundet har noen presserende
saker som bør forberedes i Athen - snare~
O
JUDO-magasinet 1/911
10
FINNISH JUDO
OPEN
4-5/11-1989
Av Bjarne Heimdal
ÅpentFinskhaddedenne
gangen samlet 180 utøvere fra
8 nasjoner. Dette var 4-5 nasjoner
mindre enn det normalt
p leir å være der. Det resulterte i
en dårlig standard på kvinnesiden,
selv om det franske damelaget
var der med sitt B-team.
På herre siden stilte det 3 lag
fra Sovjet, en blanding av
Japans l. og 2. Team og selvsagt
de beste finnene. Norge
var representert med Monica
Halle, Asker (-48kg) og Frank
Evensen, Sandefjord (-78kg).
I Monicas klasse var det 6 deltagere, og i
den første kampen møtte hun Ullamari
Granø (det finske Juniorlandslaget) i en
kamp hvor hun aldri kom inn, manglet
tempo i kroppen og tapte på yuko. I kampen
om bronsen møtte hun Maria Tortora,
Italia, som i kampen foran hadde tapt mot
Egorowa, Soviet. Dette ble en kamp med
skikkelig tempo fra Monicas side, noe
som frustrerte en seiersikker italiener
kraftig. Kampen var helt jevn, og selv om
italianeren fikk inn en koka mot slutten,
viste Monica at hun har et potensiale det
er verdt å satse på.
På herresiden hadde vi Frank i for ham en
ny vektklasse internasjonalt, -78kg. Der
møtte han i sin første kamp Lisamen, Finland,
som han feide av matta på en ippon
etter kort tid. I sin neste kamp møtte han
nr. 2 i Finland, Haanpæ. Dette ble en atskillig
tøffere kamp for Frank, som imidlertid
førte kampen i fin stil og fikk inn en
koka etter to min. Dommerne dømte imidlertid
kokaen til finnen, som ble tilkjent
seieren. Norge protesterte, og stevnet ble
stoppet i l O min mens man studerte videoopptaket.
Avgjørelsen ble omgjort og seieren
tilkjent Frank! I puljefinalen møtte
han den meget sterke sovjeteren Merkulow,
som var Sovjetisk mester i 1988.
Frank gikk ut sterkt, og kampen sto og
JUDO-magasinet I/90
vippet i ca 2 min. Da var Frank tom og ble
kastet i en waza-ari og deretter tatt i en
juji-gatame. Frank var så i bronse-finalen,
hvor han møtte japaneren Terato Takeshi
som han "knuste" med 2 koka, 2 yuko og
en avslutning etter 3 min med koshi-jime.
Herresiden ble naturlig nok dominert av
sovjetere og japanere, men selv de klarte
ikke å få opp den helt store stemingen i en
forøvrig fullsatt hall. O
NORDISK
MESTERSKAP o PA FÆRØYENE
AVLYST
Av Rune Neraal
Nordisk mesterskap for kvinner
(senior) og menn under 21 år
skulle i år avvikles på Færøyene.
Dette var første gang
Færøyene skulle stå som arrangør
for et internasjonalt
mesterskap, og forventningene
var store, spesielt fra arrangørens
side.
Etter at samtlige nordiske land hadde forhåndsvarslet
deltakelse, var skuffelsen
stor da påmeldingsfristen gikk ut og bare
Internasjonal judo
Danmark og Norge hadde påmeldt lag.
Finland hadde allerede sagt fra at de ikke
ville delta, og svenskene "satt på gjerdet".
Resultatet ble at stevnet ble avlyst.
Årsaken var todelt. For det første viste det
seg at . reiseutgiftene ble urimelig høye.
Faktisk var det rimeligere å delta i VM i
Beograd pr utøver. Forsøk på å få støtte
fra Nordisk Råd førte ikke fram. For det
andre gir deltakelse i Nordisk mesterskap
ingen anerkjennelse resultatmessig hos
noen av de nordiske lands olympiske
komiteer, i judosammenheng, og slett ikke
når det gjelder resultater i juniorstevner.
Landslagsledelsenes prioriteringer lå
derfor helt andre steder. En tredje faktor
som også spilte en viss rolle, var at Færøyene
selv ikke har noen kvalifiserte dommere.
Samtlige dommere måtte dery-- ·
importeres, hvilket ville si tre fra hvL ...
land. Dette bidro til å få utgiftene ytterligere
opp, og ingen av de andre nordiske
landene var egentlig villige til dette.
Da saken kom opp til behandling på siste
Nordisk judounionsmøte, kom diskusjonen
sterkt opp om hvorvidt det ville være
riktig å fastholde Færøyene som arrangør
av åpent skandinavisk mesterskap i 1992,
slik det er forutsatt. Egentlig var det bare
Færøyene og Danmark som fortsatt gikk
inn for det. Muligheten for å legge et nytt
Nordisk mesterskap til Færøyene ble også
avvist, idet det ble vedtatt å slå sammen
Nordisk for menn, kvinner og menn under
21 år, men å droppe lagkampen. Arrangør
i 1990 er Finland. Det brukes "dansk"
rekvalifiseringssystem, noe som gir 2 "" fi
kamper for hver deltaker. ·
Problemet med Færøyene som arrangør,
og forsåvidt også med Island, slik vi så
under årets åpne skandinaviske mesterskap
i Reykjavik, er at for å få et kvalitetsmessig
godt og interessant stevne, så må
det inviteres og betales for lag fra "interessante"
land. Dette gjorde Norge meget
vellykket til Norwegian Open, og det synes
også å være nøkkelen til å bygge opp
et internasjonalt toppidrettsmiljø på hjemmebane.
O
Judo-magasinet - 11
Referat fra
INTERNASJONALT STEVNE
l ASKER
Av Jon Petter Irgens- Stevneleder
Helgen 7.-8. oktober ifjor
arrangerte Asker Judo Club sitt
første internasjonale stevne for
jenter og gutter fra 14 ti/18 år.
AJC har i mange år arrangert sin tradisjonelle
Asker Cup for juniorer hver høst og
vår. For noen år siden ble stevnet utvidet
med en dag til også å gjelde ungdom, og
hadde iår altså også internasjonal deltagelse.
Etter å ha sendt ut først en "Announcement"
tidlig på våren og deretter invitasjon
til alle europeiske land samt utvalgte
rrenske klubber på førsommeren, var vi
.,...lært spente på hvordan deltagelsen ville
bli i dette første internasjonale stevnet.
Ved påmeldingsfristens utløp i begynnelsen
av september var det kommet endel
påmeldinger fra Nederland, Danmark og
Sverige, men svært få fra Norge. Men
utover i september strømmet påmeldingene
inn, slik at da stevnet startet var antall
påmeldte kommet opp i 197, hvorav 45
jenter. Blant deltagerne var det nasjonallag
fra både Sverige, Danmark og Nederland.
I den samarbeidsavtalen som NJF har innførste
gang de møtte russere i et stevne, og
de ble da også omfattet med stor interesse
både på og utenfor matta.
Innveiingen tok endel lengre tid enn planlagt,
og neste år vil vi ha parallell inveiing
av gutter og jenter i 2 rom for å spare tid.
Trekningen ble gjort datastyrt, under oppsyn
av alle laglederne og Terje Gran etter
at inveiingen var ferdig. Dette gjorde det
mulig for deltagerne å skifte vektklasse,
slik at ingen ble strøket fordi de ikke klarte
vekten.
Svenskene stilte med en stor kontingent
utøvere fordelt på 16 klubber/lag, hvorav
Judogymnaset stilte med hele 20 deltagere,
12 gutter og 8 jenter. De svenske deltagerne
tok da også godt for seg av premiene.
Men i mange klasser var de norske
utøverne med og kjempet helt til toppen.
Cathrine Tvete fra Fredrikstad Judoklubb
var den eneste norske deltageren som gikk
helt til topps, men både Monica Halle fra
Asker og Melinda Majerscik fra Hurdal,
samt Alexander Aamodt fra Ippon og
Ronny Rydberg fra Trondheim Judokwai
tok sølvmedaljer. I tillegg ble det en god
del norske bronsemedaljer.
gått med Judoforbunet i Latvia nylig, var Asker International Judo Tournament vil
latvisk deltagelse i "Asker International inngå i en serie stevner for ungdom i alJudo
Tournament" et av de konkrete dersgruppen 14 till8 år i Gøteborg, Brepunktene.
Latvia stilte da også med et lag men (Vest-Tyskland) og Riga (Latvia).
på 4 gutter og l jente. De 4 eldste hevdet Stevnearrangørene i de forskjellige byer
seg meget bra i sine klasser, selv om det vil markedsføre hverandres stevner og på
tilslutt "bare" ble en klasseseier på dem. den måten sørge for best mulig deltagelse
For de fleste andre deltagerne var det nok i hvert enkelt stevne.
Arrangementsmessig gikk det meste relativt
greit, selv om enkelte detaljer nok kan
gjøres bedre neste gang. Stevnets første
dag ble åpnet av Askers vara-orfører, Jan
T. Bonnevie, og finaledagen ble åpnet av
NJF' s visepresident Erik Mølmen som
også foresto premieutdelingen. For oss
som stevnearrangør er det også hyggelig å
registrere at de utenlandske laglederne
stort sett var godt fornøyd med stevnet, og
ikke minst at de ønsker å komme tilbake
neste år.
Det er også hyggelig å registrere at dommerne
fikk ros. Selv om det selvfølgelig
var diskusjon om enkelte dommeravgjørelser,
som det vel alltid vil være, gjorde
dommerteamene under ledelse av Terje
Gran en solid jobb. Stevnet fungerte som
oppkjøringsstevne for endel av dommerne
til Norwegian Open i november.
Til neste års stevne håper vi å få med enda
flere utøvere fra enda flere land, og da
håper vi også at enda flere norske utøvere
som ønsker internasjonal konkurransetrening
vil stille opp.
Velkommen til neste års internasjonale
stevne i Asker 6.-7. oktober 1990. O
JUDO-magasinet 1/90
12
DOMMERSEMINAR FOR
NASJONALE JUDODOM MERE
13. JANUAR 1990
Av Gunnar Foss
DK holdt det første norske seminar for
dommere på flere år.
Seminaret var først fastsatt til 30. september
1989, men måtte utsettes pga kollisjon
med Trønder Cup. Ny dato ble deretter
fastsatt til 13. januar 1990, idet det ikke
var terminfestet andre stevner denne dagen.
Dessverre ble Nyttårsstevnet til Marienlyst
JC - som var terminfestet til 20.
januar- flyttet en uke fram. Det ble derfor
en kjedelig kollisjon mellom dommerseminarogjudostevne,
en unødvendig kollisjon
som bør unngås for fremtiden.
Seminaret ble avviklet på hovedkontoret
til Volvo Norge på Mastemyr, et ideelt
sted. Totalt 27 dommere deltok, og med
en gledelig fordeling praktisk talt fra hele
landet. Det hadde likevel vært ønskelig
med ennå større oppslutning, behovet for
informasjon gjennom en slik seminarform
ble ganske godt fastslått av de tilstedeværende
dommerne.
Etter åpning og registrering ble det gitt en
orientering om dommeropplæringen generelt.
Det ble bl.a. påpekt at kravet for å
gå opp til h.h.v. B-, A- og UF-lisens var
deltakelse på dommerseminar i tillegg til
tilstrekkelig tid fra foregående lisens -
og selvsagt tilstrekkelig praksis som dommer.
Det ble så gitt en orientering om
vårens dommeroppgaver. Videre ble det
opplyst at et dommerseminar vil bli terminfestet
til midt i januar hvert år framover,
som en start på vårsesongen.
Terje Gran tok for seg de evig tilbakevendende
problemer - som ikke kan repeteres
ofte nok - nemlig mattedommerens
posisjon og bevegelse på matta, samarbeidet
mellom matte- og kantdommere, og
kantdommernes oppgaver.
Som en avveksling - og "rosin i pølsa"
-var det innbudt en kåsør, Egil Søby.
Han har en hel samling med medaljer og
kon-gepokaler, deriblant gullmedalje i OL
JUDO-magasinet 1/90
-i padling. Det var på forhånd flere som
lurte på hva han hadde å gjøre i dette
judomiljøet, men etter kåseriet var det
ingen som lurte mer. Søby hadde forsamlingen
helt i sine hender. Det fantes ikke
dødpunkter i kåseriet, og han fikk deltakerne
med seg i diskusjoner og synspunkter
gjennom 2 fulle klokketimer. Det
eneste som er synd er at ikke også ledere,
instruktører og aktive utøvere fikk høre
Søby's inspirerende foredrag. Han var
innom grunntrening, oppvarming/ for mye
oppvarming, autogen trening, forberedelsene
før en konkurranse, avslapping og
forberedelse mellom kamper, og ikke
minst den enkelte utøvers konsentrasjon
og planlegging for sitt ambisjonsnivå innen
sin idrett - noe som selvsagt også er
relevant for dommere.
Etter kåseriet var det avsatt tid for lunsj,
før programmet fortsatte med videovisning.
Deltakerne ble delt inn i dommerteam,
og fikk etter tur dømme kamper, for
deretter å få kommentarer fra forsamlingen
og DK. Den endelige "dommen" ble
til sist avsagt av EJU's dommerkommisjon.
Videoen kan leies fra NJF.
Så fulgte en seksjon med "negativ judo/
falske angrep", med en del eksempler på
video og diskusjon, under ledelse av Haakon
Hallingstad.
Som siste post ble de nye regler og regeltolkninger
fra UF gjennomgått. Endringene
hadde kommet fra UF for bare noen
dager siden, og det var nyttig å få en
orientering og diskusjon om de.
DK oppfattet deltakernes reaksjon på
dommerseminaret som positiv, og vi ser
fram til oppfølgingen på de lokale plan.
DK's fremste oppgave er å holde judodommerne
i Norge på et høyt nivå, og DK
vil derfor være representert på så mange
stevner som mulig for å kunne gi vegledning,
råd og kritikk til de deltakende dommerne.
O
Dommer
SATSER FOR DOMMERE,
TRENERE, INSTRUKTØRER
OG TILLITSVALGTE 1990
Reisegodtgjørelse
Bi/godtgjøre Ise:
,Kr. 1,50 pr. km+ kr. 0,10 pr. passasjer.
Ved dommeroppdrag skal dommere som
reiser fra samme sted/område så langt som
råd reise i samme biler.
Tog/buss:
Dekkes etter regning for rimeligste reisemåte.
Fly:
Kun etter avtale med forbundet. Minipris
skal i alle tilfelle benyttes.
Diett dommere:
Diettgodtgjørelse på kr. 150,- hvis total
reisetid overstiger 3 timer.
Arrangør skal sørge for bespisning under
stevnet.
Diett andre tillitsvalgte/trenere:
4-8 timer - kr. 50,-
0ver 8 timer - kr. 150,-
Instruktørhonorar:
For judokurs (dommer- og trenerkurs) i
regi av krets og regioner, er instruktørsum
kr. 150,- pr. time.
NB! Alle som får utbetalt godtgjørelse
skal levere spesifisert reiseregning. O
J~
l
sidene
Av Rune Neraal
På kongressen i Det Internasjonale
Judoforbundet (IJF) i
Beograd i år ble det vedtatt en
rekke regelendringer. Forslagene
ble vedtatt stort sett uten
diskusjon, men til gjengjeld lå
det en lang og grundig forberedelse
bak forslagene, med diskusjoner
i ulike fora på forhånd.
Det etter manges mening
viktigste forslaget ble
imidlertid ikke vedtatt, nemlig
forslaget om blå og hvitjudogi.
ange av forslagene kom fra Den Europeiske
Judounionen (EJU), som tildels
også har praktisert noen av dem en tid,
enten i ulike nasjonale sammenhenger,
eller i europeiske mesterskap. Bl.a. er
regelen om blå og hvit judogi innført for
europeiske mesterskap, selv om den altså
ennå ikke gjelder for verdensmesterskap
og olympiske leker.
I Europa blir alle regelforslag behandlet
på det såkalte TSA-møtet, for deretter å
bli vedtatt på kongressen. I fjor ble det
også for første gang en internasjonal teknisk
kongress, som mange etterpå mente
var et mislykket kaos. Til tross for dette
kom forslagene ut i en brukbar form, og vi
skal her gjengi noen av regelendringene.
• Alle medaljører fra siste verdensmesterskap
eller olympiade skal seedes, ikke
bare gull- og sølvvinnerne.
• Scoringspoengene på poengtavlen skal
vises horisontalt. Straffepoeng skal omgående
også krediteres motstanderen som
score av tilsvarende verdi.
• VM for menn og kvinner skal arrangeres
i hvert odde-år, i samme måned som
OL blir avviklet. VM menn under 21 år
avvikles i like-år, unntatt når OL avvikles,
også i samme måned. For 1990 ser det
likevel ut til at dette mesterskapet kommer
til å gå av stabelen i april.
• På judogien er det lov å ha nasjonalt
emblem max 100 cm2, på venstre jakkebryst,
produsentens varemerke på nederste
jakkekant max 25 cm2. Det er lov å ha
skuldermerker med max 25 cm lengde og
5 cm bredde. Utøverens navn kan stå på
beltet.
Judo-magasinet - 13
NYE REGLER l
INTERNASJONAL JUDO
• Jakken skal dekke hoftene og skal nå
ned til håndleddene når armene er strukket
ut nedover. Jakkeslagene skal overlappe
hverandre med minst 20 cm ved mellomgulvet.
Ermene skal være max 5 cm over
håndleddene, og det skal være en avstand
på 10-15 cm mellom erme og arm, inkludert
bandasjer, over hele armens lengde.
Buksene skal ikke ha merker av noe slag
og rekke ned til minst 5 cm over anklene.
Avstanden mellom bukse og ben skal være
minst 10-15 cm over hele benets lengde.
• Det skal foretas kontroll av både ordinær
og reserve judo gi ved innveiing. Den
judogien utøveren har på seg skal i tillegg
kontrolleres rett før han/hun går på matta.
Og for ordens skyld, judogien skal være
ren, tørr og uten ubehagelige lukter.
• Dersom noen del av judodrakten må
byttes utenfor matten under kampen, og
ingen dommer av samme kjønn kan følge
med, skal en annen funksjonær av samme
kjønn bli med.
• Hvis dommeren vil kontrollere utøverens
jakke, skal han be utøveren strekke
fram begge armer i skulderhøyde, og videre
eventuelt bøye albuene i 90 graders vinkel.
• Judoteknikker som påbegynnes innenfor
kamparealet skal ikke avbrytes selv
om deltakerne beveger seg ut av området,
så lenge de har kontakt med kamparealet.
Dersom et kastangrep påbegynnes innenfor
kampområdet, men uke beveger seg ut
av kampsonen under angrepet, skal det gis
poeng dersom teknikken utføres sammenhengende
og effektiviteten i angrepet synes
klart allerede mens utøverne befant
seg innenfor kampområdet.
Å gå ut av kampområdet uten at det er som
et resultat av et angrep, skal straffes med
SHIDO første gang.
• Forsøk som ligner HARAI-GOSHI,
UCHI-MATA, osv., med grep med en arm
fra en posisjon som ligner W AKI -GA TAME,
er forbudt.
• Dersom en utøver mister sine kontaktlinser
og ikke omgående kan finne disse,
og heller ikke kan fortsette kampen uten,
skal mattedommeren, etter konsultasjon
med sidedommerne, gi seieren ved KlKEN-
GASHI til motstanderen.
• Den legen som er ansvarlig for utøveren
på matta kan fra mattekanten gjøre
dommerne oppmerksom på at kampen må
stoppes, dersom hun anser at det foreligger
fare for skade på utøveren, særlig når
det gjelder kveleteknikker. Utøveren vil
da automatisk tape kampen, og regelen
kan derfor bare brukes i virkelige faresituasjoner.
• I motsetning til tidligere, kan dommeren
nå gi legen adgang til å berøre utøveren
ved ubetydelige skader, uten at dette
registreres som legebehandling. Utøverens
lege er forøvrig den eneste som tillates
å sitte på mattekanten. Han skal bære
et røde-kors armbind, og registreres som
lege før kampene begynner.
• Dersom det oppstår en skade som følge
av ulovlig teknikk fra motstanderen, og
denne straffes for dette men kampen likevel
fortsetter, skal det ikke ilegges ny
straff dersom den skadede utøveren senere
i kampen pga smerte etter den samme skaden
må avbryte kampen. Den skadede
utøveren taper da kampen.
• Til slutt tilbake til diskusjonen om blå
og hvit judogi, som ble både lang og usaklig.
Fordelene burde være kjent for de
fleste, ikke minst etter at vi fikk demonstrert
bruken på Norwegian Open. Motstandernes
syn kan kort summeres opp i
argumentene fra Det Japanske Judoforbundet,
uttrykt ved dets nåværende president
Yukimitsu Kano: Hvit judogi har
lang historie og tradisjon; det koster for
mye å ha to judogier; bagasjen blir tyngre;
det er ikke lett for en trett judoka å måtte
skifte judogi; det tar lengre tid å sy på
nummer på ryggen; og til sist: Introduksjonen
av blå judogier er intet annet enn et
påfunn for å gi judogiprodusenter større
profitt! Etter denne salven tenkte undertegnede
med en viss ironi på at Jigoro
Kano selv, grunnleggeren av moderne
judo og bestefar til Yukimitsu Kano, brukte
svart judogi ved mange anledninger. O
JUDO-magasinet 1/98
14 Norge rundt
OM MØRKETID, DØGNRYTME,
LEKSER OG JUDO
Av Einar Karlsen, HJK
Jeg er lat, så da Else ringte fra forbundskontoret og ba meg
skrive noe til Judo magasinet, var det ikke som å vinne tipping,
ikke engang en mindre gevinst. Det er klart at jeg har mobilisert
noe dårlig samvittighet, men jeg klarer å leve med slikt. Jeg var
nemlig i godt selskap! Redaksjonen har dessverre ikke flommet
ov(!r av innlegg og siden DIIT innlegg også manglet så måtte
altså jeg til pers.
I Nord-Norge er det mørketid nå. Jeg og
mange med meg har problemer med døgnrytmen.
På dagtid er vi trøtte og uinspirerte
mens vi på nettene er våkne og uinspirerte.
Det er klart at det går utover treningsiver
og -vilje også. Alle har imidlertid
ikke de samme plagene, og treningsoppmøtet
i klubben vår varierer fram
mot skikkelig vinter også av andre
grunner. Stadige influensaepidemier
fra eksotiske steder med sommernavn
gjør jevnlige innhogg på alle treningspartier.
Samtidig har vi hos oss et stort
innslag av unge medlemmer og skolearbeid
og leksepress krever sitt. Det blir
lett å skulke en trening eller to når arbeidet
synes å vokse over hodet. Når det
blir stadig færre på ditt treningsparti er det
lettere å skulke av den grunn også.
Ledelsen i de fleste klubbene kjenner nok
igjen mønsteret, men det er bare det enkelte
medlem selv som kan gjøre noe med
dette. Tenker du på at hvert eneste treningsparti
er et eget lite sosialt miljø, og at
du er nødvendig for at det miljøet ikke
skal brekkes opp?
Jevn trening og et visst formoverskudd er
viktig for å fungere skikkelig i en arbeidssituasjon.
Dette gjelder også skole og skolearbeid.
Når det totale arbeidspresset blir
høyt blir det derfor viktig å planlegge eget
tidsforbruk slik at ikke viktige ting kuttes
ut. Trening er viktig!
JUDO-magasinet 1/90
Etter endt skole om dagen er ...
det naturlig å bevilge seg en ~
hvilepause, men hvor lang
er den? Er den lenger enn
hjemreise og matpause?
Kanskje blir det i realiteten mest dødtid og
ikke bare hvile! Når skal hjemmeoppgavene
gjøres? Tenker du lenger fram enn {m
dag? Det bør du gjøre!
Tidsplan, leksearbeid og treningsopplegg
varierer for alle, og din egen effektivitet er
det bare du som kan ta ansvaret for. Råd
og hjelp kan likevel være godt å ta med
seg. Lærerne gir selvfølgelig veiledning i
studieteknikk, men ta også en prat med
treneren din. Ofte har trenerne vært i noenlunde
tilsvarende situasjoner som deg,
og du kan bli forundret over hva de kan
foruten å trene judoutøvere!
Ellers farges nok alt som skjer i klubben
vår for tiden av at vi skal arrangere NM
den 24. og 25. mars. Styret er hektisk engasjert
i flere kaotiske prosjekter, som vi
håper faller på plass til et fint arrangement
når datoen er der. Motivet for stevnets Tskjorte
er klart. Dan, pseudonymet for en
nasjonalt kjent avistegner fra Nord-Norge,
har stått for strekene. Tegningen er iøyenfallende
og er såpass humoristisk at vi
regner med at det blir rift etter T -skjorte
Også de andre klubbene i landsdelen forbereder
seg til NM i Harstad. Ledelsen i
Hammerfest Judoklubb arbeidet
allerede i oktober i
fjor med planer om busstur
for hele
klubben til Harstad, ikke bare for de
som skal delta. Det er en reise på omlag 75
mil hver vei, men ikke avskrekkende når
man blir vant til å reise landet rundt. Hvor
langt har klubbene andre steder i landet
kommet i sin reiseplanlegging mon tro?
Sport er mer enn bare idrett. Det er også
ledelse, ansvar, planlegging og økonomiarbeid.
Vi håper at dette slår ut til fordel
for et omfangsrikt og godt Norgesmesterskap
i Harstad den 24. og 25. mars 1990.
Vi håper også at flere etter hvert får øynene
opp for det årlige åpne nord-norske
mesterskapet. Fjordårets mesterskap hadde
173 deltakere. Åpent NNM 1990 ser ut
til å bli arrangert i Hammerfest den 21.-
22. april. Innbydelser går bl. a. til Murmansk.
Velkommen til NM i Harstad og
NNM i Hammerfest! O
Judo-magasinet - l ~
Rapport fra
PROSJEKTET JUDO •
NSF'S SPEIDERLEIER 1989
Av Rita Marit Sletteng Andersen
Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Rolf Michaelsen, Kåre Nordby, Rita
Andersen.
Ideen til hele prosjektet fikk Rolf Michaelsen da han hørte at det
skulle være speiderlandsleir i Asker på Asker og IJ.ærum lokal
TY. Han tenkte tilbake på Norges Judoforbunds Arsting hvor det
ble diskutert rekruttering av utøvere på landsbasis tiljudosporten.
En speiderlandsleier ville være midt i blinken for å spre
ifonnasjon om denne idrettsgrenen. Her kunne man få sjansen
til å nå ungdom fra ulike aldersgrupper fra hele landet. Speidere
er jo Jgent som ungdom med sunne interesser. Vi i prosjektgruppen
mener det er viktig å gi informasjon om denne idertten, da de
fleste blander den sammen med andre kampsporter.
Prosjektgruppen har hatt fem møter inkludert
befaring på aktivitetsområdet på
Skaugum før landsleiren tok til. Utenom
dette har gruppen hatt kontinuerlig kontakt
over telefon i planleggingsperioden.
Norges Speiderforbund ble kontaktet og
ideen ble lagt frem. Det ble gitt klarsignal
fra NSF. Prosjektgruppen tok så kontakt
med Norges Judoforbund, og la prosjektet
frem for generalsekretæren. Det ble tatt
opp i arbeidsutvalget og godkjent. Proektgruppen
har i planleggingsperioden
sendt sitt arbeidsreferat og budsjett til arbeidsutvalget
i Norges Judoforbund.
Vi hadde fire kvelder (6-9 august) til disposisjon
fra klokken 18:00 til19:30. Det
var forskjellige speidere hver kveld. Speiderforbundet
reklamerte for denne kveldsaktiviteten
gjennom sin informasjonsfolder,
samt at de trykte opp billetter til hver
kveld. Prosjektgruppen hadde utformet en
folder som ble delt ut til alle interesserte.
Vi kunne tenkt oss mer profesjonell hjelp
til utforming av brosjyren. På grunn av
knapp tid og begrenset økonomi nøyde vi
oss med en enkel folder. Det viste seg at
den var mer en bra nok til sitt formål.
Programmet for de fire kveldene var det
samme. Det var lagt opp på følgende måte:
Først introduksjon med videoen "Judofighter",
og en serie kata. Deretter ønsket
vi velkommen, og presenterte ulike judoteknikker
og prinsipper for disse. Den mer
aktive delen gikk ut på oppvarming med
ulike øvelser og ukemi som fremkalte
mye latter og morro. Speiderne hadde selv
bygd en scene som øvelsene ble vist på. Vi
viste og trente på o-soto-gari, o-goshi og
hon-kesa-gatame. Det foregikk på gresset.
Det var ca. 150-200 speidere hver kveld.
De speiderne som var spesielt interesserte
fikk vi navn og adresse på, slik at de kan
bli kontaktet av sin judoklubb på hjemstedet
(eller nærmeste klubb). I den forbindelse
kunne vi tenkt oss at det fantes en
mer fullstendig liste hvor både klubb, adresse
og kontaktperson var samlet i ett.
Prosjektgruppen hadde samlet 10-15 hjelpeinstruktører
hver dag, disse var fra de
lokale klubbene i Asker og Bærum. Foruten
medlemmene av prosjektgruppen hadde
vi knyttet til oss erfarne utøvere som
viste de ulike teknikkene. Disse var:
Dag 1: Olav Åse, Ippon
Ole Christian Remen, Ippon
Håvard Mo, Ippon
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag 2: Steinar Prytz, Asker
Tony Rønning, Asker
Dag 3: Hans Jakob Eliassen, Asker
Steinar Prytz, Asker
Sven Beukes, Ippon
Dag 4: Jon Are Beukes, Ippon
Frank Wind, Holland
Hans Jakob Eliassen, Asker
Dag Inge Hagerup, Trondheim
De andre hjelpeinstruktørene var: Stian
Bjørn Ødegård, Tomas Vegheim, Magnus
Vegheim, Gøran Nilsen, Rolf Nybø, Ian
V artun, Stian N ess Engen, Ercan Karakus,
Svein Hagen, V an ja Hagen og Bjørn Berg.
Denne aktiviteten ble en populær kveldsaktivitet
på landsleiren. Speidere som ikke
hadde fått billetter kom og spurte om de
ikke kunne få være med uten billett, og
flere ønsket å komme flere dager. Det var
bare positiv respons å få fra speiderne selv
og Norges Speiderforbund. Det var mange
spørsmål om judo hver kveld. En konklusjon
for dette arrangement må bli at informasjon
om judo ute i distrikt-Norge er
mangelfull. Dersom det er mulig å gjøre
noe lignende flere ganger, vil prosjektgruppen
anbefale det på det sterkeste. Vi
tror at slike arrangement kan ha stor effekt
hvis det gjøres enda mer profesjonelt enn
det vi klarte. Hva med en rekruttering/
opplysningskomite i judo? O
IIH~OA let? let Lr
JUDO-magasinet 1/90
l
,,r ,
16 Debatt
Hvem tør arrangere NM?
I Judo-magasinet Nr. 2-1989 har stevnekomiteen
tatt for seg stevnearrangement
generelt og siste senior NM spesielt. I sin
såkalte "konstruktive kritikk" blander
stevnekomiteen sammen velmente råd
med kritikk slik at en kan få et skjevt
inntrykk av stevnet. Ettersom stevnekomiteen
har fått bruke Judo-magasinet som
gapestokk for arrangører i sitt forsøk på å
drive rettledning i stevneavvikling svarer
vi her på noen punkter.
Innbydelse: At "judoutøvere/klubber ikke
sender påmelding før fristens utløp" er
tøys! Enkeltpersoner Qudoutøvere) har
ikke anledning å melde seg på!
-For sent påmeldte til NM får ikke delta!
Dette bør stevnekomiteen vite!
Alle deltakere i dette NM og andre som
TJK har arrangert var påmeldt i tide. At
høytider er et dårlig tidspunkt for påmeldingsfrister
er riktig. NJF hadde bestemt
at NM skulle legges til påska (årstingsvedtak).
Dette vurderte vi som et dårlig
tidspunkt. Innbydelse ble sendt 2 mnd. i
forveien til NJF og direkte til klubbene,
den ble publisert i mars-INFO side 22 og
23. Dersom stevnekomiteenhadde umaket
seg til å lese side 23, ville de sett 2
telefon nummer til kontaktpersoner. Om
telefon står forresten ingenting i stevnereglementet.
Stevnekomiteen skulle stå
for trekkingen til dette NM. Først etter
flere purringer kom trekkingen per telefax,
kvelden før NM. Samme erfaring
hadde vi under Jr. NM i nov. 1988. Slike
ting gjør ikke et arrangement lettere. Program
kan ikke legges over natta. Bør ikke
stevnekomiteen gjøre ting lettere for arrangører?
Oppvarmingsarealet: På lagledermøtet
ble det opplyst hvor arealet lå. I tillegg
var det skiltet. Høytalere var lagt opp slik
at de som varmet opp kunne følge med
stevnets gang. Bør stevnekomiteen delta
på lagledermøter? I alle fall: sjekk fakta
før kritikk!
Kampannonsering: Vår erfaring er: når
første kampen har startet, da først annonseres
neste.
JUDO-magasinet 1/90
Resultatservice: At dette manglet på fjorårets
NM er tøys! Resultater ble umiddelbart
etter stevnet meddelt massemedia,
NRK, TV (som var tilstede), distribuert til
aktuelle aviser via NTB (stevnereglementet
pkt. 16). Videre ble resultater og
kampskjema sendt til NJF (stevnereglement
ett pkt. 24). Stevnereglament fikk
altså resultater (og skjegget?) i posten.
Informasjon: Det ble satt et tidspunkt for
etteranmeldelse til åpen klasse, i følge
tidligere års praksis. Dette for at eventuelle
deltakere i lettere klasser kan etteranmelde
seg. I innbydelsen fremgår det at
det er åpen klasse. Altså ikke en halv
times tidsfrist, men en måned! At åpen
klasse starter før innledende kamper er
ferdig er også vanlig praksis. Rett og slett
fordi få eller ingen damer -48 kg og herre
-60 kg er aktuelle i åpen klasse.
Sekretariat: Ungdommene som satt ved
klo~ene og tavlene er naturlig nok svært
lei seg for å bli skjelt, hengt ut. Særlig når
det gjøres av stevnekomiteen i Judo-magasinet.
At vi satser på ungdom til denne
jobben er fordi de erfaringsmessig gjør
jobben bedre enn voksne. De har både
konkurranseerfaring og kampregelkurs.
Premiering: I stevnereglementets pkt. 21
står det tvert imot det stevnekomiteen
skriver, nemlig: "Det står arrangøren fritt
å fremskaffe gavepremier". At giveren
pålegger arrangøren å gi premien til "beste
trønderen" eller "beste østfoling" osv.
er ikke uvanlig ved NM.
Badstue: Vi er enige i at badstue er noe
utøvere liker. Badstua var et tilbud til utøvere
som hadde gått kamp. I følge undersøkelse
ved Norges Idrettshøyskole har
27% av kvinnelige judoutøvere i toppsjiktet
spisefortyrrelser (bulemi, anoreksia).
Fyrer en ikke opp under denslags ved å
tilby (oppfordre) i for stor grad til badstue
dagen før et stevne? Er utøverens vektproblemer
arrangørens ansvar?
Tips til stevnekomiteen: Stå frem når dere
er tilstede. "Buskkontroll", for så å henge
ut arrangøren etterpå, gagner ingen. Tilby
rettledning. Saklig kritikk umiddelbart til
arrangøren er bedre (for begge parter) enn
gapestokk 7 måneder etterpå gjennom
Judo-magasinet. Få et ajourført stevnereglament
på bordet så en slipper situasjoner
som gjentar seg år etter år (aldersgrense
for juniorer, nedre-øvre grense, hva
gjøres ved likhet i Lag-NM osv.) Besvar
brev og henvendelser: Trondheim Judokwai
sendte et notat til SK etter Jr.-NM
1988 med spørsmål og endel forslag.
Denne henvendelsen ble aldri besvart eller
kommentert. Er det kanskje andre enn
stevnearrangørene som kan bidra til
stevner blir bedre?
Vi finner det egentlig lite hensiktsmessig
å drive polemikk om dette i Judo-magasinet.
Vi håper stevnekomiteen i stedet vil
bruke ressursene på noen av de punktene
vi har satt opp, lykke til!
En sportslig hilsen
Trondeim Judo kw ai o
NORGES-CUP I NY UTGA VE
Fra og med 1990 er reglementet for NC
noe forandret.
Forbundet vil med dette forsøke å gjøre
NC mer attraktiv og derigjennom få (
bedre pressedekning enn hva tilfellet li-...
vært de siste sesonger. Den vesentligste
forandringen er at det nå er 8 stevner hvor
resultatene fra 6 skal telle med i poengberegningen.
Forbundet arbeider også for å
få TV-dekning fra noen av NC-stevnene.
Forbundsstyret har bl.a. derfor fattet følgende
vedtak :
INC-STEVNER SKAL BLA
JUDOGI BENYTTES.
Alle NC-arrangører skal umiddelbart etter
stevnets slutt ringe NTB, Sporten tlf.:
02-20 16 70 med resultatene fra stevnet
og stillingen iNC-sammenlagt. Disse resultatene
skal dagen etter stevnet sendes
forbundet.
For øvrig er regelverket for NC som følger
:
SK er enig med TJK i at polemikk ikke
alltid er like hensiktsmessig, men moro
kan det jo være! Vi vil iallefall her svare
på noen av TJK' s ankepunkter.
Det er riktig at etterpåmelding i henhold
til stevnereglementet (sr) ikke skal godtas
til NM. Det er imidlertid ikke til å komme
forbi at denne regelen· til tider har vært
praktisert noe lempelig, jfr. f. eks. siste
lag-NM for senior. TJK's indignerte irettesettelse
av SK på dette punktet er dessuten
noe på siden. Vi påpekte det uheldige
ved å sette påmeldingsfristen til påsken,
nettopp fordi etterpåmeldinger ikke
s.kal godtas og det m.a.o. er svært viktig at
isten overholdes. (Det var altså påmeldingsfristen,
og ikke selve stevnet, som
var lagt til påsken.)
Vi har forståelse for at TJK synes det var
problematisk å få trekkingen tilsendt så
sent. Problemet for SK var at vi fikk
påmeldingene oversendt så sent... I det
nye stevnereglementet, som nettopp er
blitt kunngjort (INFO, jan. 1990), blir det
bestemt at påmeldinger til NM skal sendes
NJF, innen en frist fast satt av Forbundet.
For framtida tror vi derfor dette problemet
vil være ute av verden. Vi ber forøvng
alle merke seg at for sen påmelding
heretter ikke vil bli akseptert til NM.
TJK har nok misforstått vår bemerkning
om resulatservice. Vi siktet til informa-
REGLEMENT FOR
NORGES-CUP
•l. Norges-Cup (NC) arrangeres for kvinner
og menn l junior og senior.
•2. NC-perioden følger kalenderåret.
•3. NC-stevner tildeles av NJF's styre etter
søknad, se stevnereglementets
punkt2.
•4. Det arrangeres inntil 8 NC-stevner
inkludert NM i perioden.
V ed tildeling skal tilstrebes best mulig
geografisk spredning på stevnene. Forøvrig
skal det ved tildeling tas hensyn til
tidsmessig spredning.
•5. Kampene avvikles etter serie-system
sjon til lagledere, utøvere og publikum
under stevnets gang, jfr. sr punkt 22 d, 3.
setning (det nye sr punkt 16).
Når det gjelder påmeldingen til åpen klasse,
var vel de fleste klar over at det kunne
gjøres første stevnedag. Problemet var til
hvem, hvor og innen hvilket klokkeslett.
Det ble annonsert en halv time før fristen
gikk ut. Ellers glipper det litt for TJK når
de nevner klassene -48 og -60 kg. Disse
klassene var ferdige med sine kamper lørdag.
På søndag, da åpen klasse gikk, husker
vi at en av jentene ble ropt opp for
kamp i åpen klasse mens hun gikk en av
sine kamper i -52 kg. Dette problemet er
imidlertid nå løst ved at NM åpen klasse,
etter initiativ fra TJK, i henhold til siste
årstingsvedtak heretter skal arrangeres
som eget stevne.
Mht. premiering må vi nok holde på vårt,
i det TJK's henvisning til sr punkt 21 ikke
er dekkende. I desember 1985, jfr. rundskriv
til klubbene, ble bl.a. følgende vedtatt:
" -NJF skal godkjenne ekstra-pokaler
satt opp til nasjonale mesterkap. Pokalene
bør settes opp slik at de fordeles på flest
mulig utøvere, for eks. bør det unngås å
sette opp ekstra pokal til vinneren av
Konge-pokalklassen. -Det er ikke mulig
•6. En vektklasse må ha minimum 4 deltakere.
Vektklasser med færre deltakere
slås sammen med den vektklassen over
eller under som har færrest deltakere.
I NM slås vektklasser likevel ikke sammen,
jfr. stevne-reglementets punkt 6.
•7. Seeding foretas i henhold til stevnereglementets
punkt 11.
For toppseeding (se stevnereglementets
punkt ll.A) gjelder følgende:
-1 første stevne iNC-perioden toppseedes
de fire beste sammenlagt iNC i
vektklassen i forrige periode.
-1 stevnene deretter toppseedes de fire
beste sammenlagt i samme periode.
I NM tas kun hensyn til forrige års NM.
eller cup med dobbel rekvalifisering. •8. NC-poeng beregnes på følgende måte:
Judo-magasinet - 171
å sette opp premier eller pokaler for beste
utøver fra en krets eller landsdel i et nasjonalt
mesterskap." På bakgrunn av
TJK's henvisning til pålegg fra giveren,
minner vi om sr punkt 19, 7. setning (det
nye sr punkt 18). Ellers vil vi påpeke at
selv om vi nok er avhengige av sponsorer,
må vi ikke la de ta helt over styringa. Det
går an å si nei takk om betingelsene som
følger med en gave ikke kan aksepteres.
Til TJK's forsvar for kald badstue, sier vi
oss med engang enige i at utøvernes eventuelle
vektproblemer ikke er stevne-arrangørens
ansvar, og det er heller ikke
noe krav til en arrangør om å sørge for at
badstue er tilgjengelig. Men når badstua
først er der, er det jo fint å få brukt den. Vi
mener TJK skyter langt over mål med sin
henvisning til spiseforstyrrelser, og frykter
m.a.o. ikke en økning av slike sykdommer
blant judoka som følge av vår artikkel.
Vi kan -håper vi- stadig bli bedre stevnearrangører,
og f.eks. Judo-magasinet er et
utmerket sted for alle til å lufte nye tanker,
formidle gode ideer osv. SK har ikke
noe monopol på området -det har vi heller
ikke mht kritikk av stevner. TJK kan
m.a.o. ikke føle seg trygge selv om ikke
SK er tilstede på et stevne. Utøverne selv
er ofte de skarpeste kritikerne, og nå har
de fått et forum å ytre seg i!
Avslutningsvis vil SK ønske TJK og dere
andre som skal arrangere stevner i 1990
lykke til! O
l. plass - 20 poeng
2. plass - l O poeng
3. plass - 5 poeng
5. plass - l poeng
•9. Arrangøren står for premiering i henhold
til stevnereglementets punkt 24. Det
skal settes opp gavepremier til samtlige
klassevinnere. NJF står for premiering av
sammenlagtvinnere.
•lO.Årets NC-vinnere kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner. Det kåres en vinner i
hver vektklasse. Utøvere som oppnår N Cpoeng
i sammenslåtte vektklasser, vil få
disse registrert i den ordinære vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet av perioden.
•ll.Med de unntak som følger av dette
reglement gjelder NJF' s stevnereglement.
JUDO-magasinet 1/90
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
®
N~[}{]@
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! SVARKUPONG
.. •• ••
.. ..... cm.
Vennligst send meg :
......... .Tenri drakt( er) ....
.. . . . Nippon drakt( er)
.Tiger drakt(er)
...... Katalog.
................. cm.
....................... cm.
Navn:
Adresse:
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
Råd fra fagfolk Judo-magasinet· 1g
Av Bernt Halvorsen, ;~raping av en
fysioterapeut
...._,,,._,~ ............
Taping og bandasjer inngår
som en viktig del i behandling
av skade. I tillegg brukes det
for å motvirke ny skade. Jeg vil
her kort nevne noen viktige
punkter, for deretter å beskrive
leggingen ved kade på utsiden
av ankelen. Hvis en ønsker mer
informasjon og mer utførlig
beskrivelse er Norges Idrettsforbunds
emnehefte nr.8, 1977
anbefale.
Ved den akutte fasen bruker en som regel
elastisk tape, og det legges filt som en
hestesko rundt ankelknoken. Det kan bli
smertefullt med stiv tape om ankelen hvis
det er økende hevelse. Filten gir kompresjon
og hesteskoåpningen tillater væske å
forflytte seg vekk fra skadestedet. Måten å
legge den elastiske tapen ligner på leggingen
av stiv tape. Filthesteskoen brukes så
lenge det er litt hevelse. I denne perioden
er det viktigst å dempe hevelsen. Idrettsutøveren
som er skadet bruker krykker
hvis smerte oppstår ved belastning. Når en
vil gå uten krykker kreves det mer støtte
og stiv tape er å anbefale. Ved bruk av
tape vil en tidligere kunne bruke og belaste
ankelen, noe som igjen bedrer tilhelinen.
Noen råd:
l . Rak av hår og rengjør området som skal
tapes .
2. Når tapen skal være på i lengre tid, eller
ved ømfindtlig hud, anbefales bruk av
skumplast tapeunderlag.
3. Unngå å tape rett rundt.
4. Det leddbåndet som skal avlastes bør
være i litt forkortet utgangsstilling når
.tapingen legges.
5. Sår og hudirritasjon oppstår lett hvis en
legger tape med rynker. En bør heller
ikke ha synlig hud mellom tapedragene.
6. Tape gir noe mekaniske støtte. Den
mekaniske støtte er avtagende p.g.a.
aktivitet og svetting. Tapen vil ved
forskjellige bevegelser gi forskjellige
drag i huden. Dette påvirker hudens
receptorer og øker dermed beredskapen.
@&::~~@Jls ~DB~®B
A
c
LEGGING AV TAPE F
•l. Forankring på leggen.
•2. Forankring bak tærnes grunnledd. Trå på foten, eller gi et trykk under foten når
forankringen legges, så den ikke blir for stram.
•3. Første stigbøyle legges over bakre del av ankelknoken. Husk minst 90 grader i
ankelen, i tillegg trekkes tapen godt opp på utsiden.
•4. Overlapping på tvers av stigbøylen.
•5. Figur C. Tre stigbøyler med overlappinger. Stigbøylene festes oppover i vifteform.
•6. Figur D + E. HellåSen starter på utsiden av leggen, går derfra nedover og skrått
bakover til helen. Så rundes helen på utsiden. Gå under og til innsiden
av ankelknoken. Derfra går tapen frem på forsiden av ankelen og nå rundt innsiden
av helen. Hellåsen avsluttes i spiral oppover leggen.
•7. Hud mellom tape tettes igjen (fig. F). O
JUDO-magasinet 1/90
(
Restaurant
~w~~
~,...
Gabelsgt. 11 - 0272 Oslo 2 - Tel. (02) 44 68 74
JUDO-magasinet 1/90
Groderinasolakater i aUe farger
LTA Ol.lJS
kr. 50,·
Også med olle belteforge1 i ett
LTA 06
kr. 50,-
4 typer_posters:
Kali Rolfsens~ judoplokot
LTA 39
LTA 24
LTA 25, olle 6 kr. 100, ·
Restesolg:
LTA 12
LTA 13
Kun kr. 30,-
INFO-Norge Judo-magasinet · 2 ~
Kretsmesterkapet 1989 for Oslo og Akerhus
Av Anne The/le
Hele 8 gull, 5 sølv og 6 bronse ble <1et til
NJJK i Kretsmesterskapet for Oslo og
Akerhus 4. nov., og dermed ble NJJK beste
klubb i dette stevnet. Det var en fin deltagelse
alt i alt med 95 påmeldte fordelt på
14 vektklasser. Dessverre var det veldig
dårlig representasjon av jenter, med bare
14 jenter totalt sett. Dette førte til at ungdom
og senior fikk bare en åpen klasse
hver, og at jentene måtte gå sammen med
guttene i barneklassene.
Dommere var det heller ikke mange avsamtlige
kamper ble avviklet uten kant)
mmere. Mangel på dommere førte til av
noen av de yngre dommerne fikk slippe
til. Her bør nok særlig nevnes 15-årige
Stian Jespersen fra NJJK, som vakte stor
respekt med sin flotte dommerinnsats.
Høydepunktet på stevnet var nok utdelingen
av den nyinnførte æresprisen i Oslo
Judokrets. Denne prisen er beregnet på
tillitsvalgte og andre som gjør og har gjørt
en innsats utenom det vanlige for Oslo
Judokrets. Prisen skal deles ut hvert år på
kretsmesterskapet, forutsatt at kretsen finner
en verdig kandidat. Oslo Judokrets
Ærespris gikk i år til Per Ame Grime. Han
har og har hatt uttalige verv innen norsk
judo, og han har gang på gang vist seg å
være den som stiller opp når alt annet
svikter. Per Ame er en person kretsen setter
stor pris på, og vi fant det derfor helt
naturlig at nettopp han fikk tildelt denne
første æresprisen. Gratulerer!
Norsk Studentmesterskap
i .judo 1989
Av Kristin Aksnes og
Tom S. Nordtvedt
NTHI arrangerte for andre gang NSM i
Judo. Det var 4 år siden siste gang. Arrangementet
gikk av stabelen lørdag 11. november
i idrettsbygget i Trondheim. Antallet
deltagere var ikke så høyt som vi
("-~tdde håpet på, men som kjent er det jo
_d<e kvantiteten det kommer an på.
17 deltagere fra 5 ulike læreresteder deltok
ved stevnet. Det ble utkjempet kamper
i 2 dame-, 3 herre- og l åpen mix
klasse.
På damesiden vant Kristin Aksnes fra
NTH -61 kg klassen, mens Camilla Hellem
fra A VH tok seg av den tyngste dameklassen,
dvs de over 61 kg. Nevnes på
dammesiden må også Anne Thelle fra
OSI. Hun stillte opp i -61 kg damer selv
om hun var 6 - 8 kg lettere enn de andre
tungvekterne i klassen. I den andre dameklassen
var det også store vektforskjeller.
David Verdu fra NTH vant alle sine kamper
i -71 kg herrer. Andreplassen i klassen
gikk til Knut Robøle fra NTH som kun
tapte med fem fattige poeng for David i
finalen. I -78 ble Håvard Moe seierherre.
Alle hans kamper ble avgjort på ippon
(full seier) bortsett fra kampen mot nr. 2 i
klassen, Tor Murvold fra TIH som tapte
på hantei (dommeravgjørelse). De tyngste
gutta kjempet i klassen + 78 kg. Nils
Knutsen fra NTH vant denne klassen.
I tillegg til premiene fra NSI hadde vi satt
opp fine premier for raskeste ippon i dame-
og herreklassene. De ble vunnet av
Kristin Aksnes som brukte l min og 42
sek, og David Verdu som kun brukte 7
sek.
På grunn av lavt deltakerantall ble det satt
opp en åpen klasse, felles for både damer
og herrer. Hele 13 påmeldte fikk vi her,
derav 3 jenter. Denne klassen ble vunnet
av Håvard Moe fra NTH etter en spennende
finalekamp mot Knut Robøle, også han
fra NTH. Nils Knutsen, NTH og Svein O.
Askeland, BIH tok tredjeplassene. Ellers
bør det nevnes at Camilla Hellem tok
plassen i klassen etter å ha kneblet endel
av gutta.
Alt i ett var det et meget vellykket stevne
sett med våre øyne. Vi avsluttet stevnet
med felles bespisning før turen gikk til
UKA 89 hvor de mest utholdne av oss
holdt ut til de tidlige morgentimene. O
Vi håper at både tilskuere og utøvere var
fornøyde med stevnet, og ønsker dere alle
velkommen igjen neste år. O
Per Ame Grime, tildelt Oslo Judokrets
Æresprisfor 1989.
PRESSEMELDING
Blindern Cup l Senior
Norges Cup stevne
Blindernhallen, Oslo,
søndag 11 /2-1990
Unge Liv Bue fra Asker vant sin klasse, -
61 kg, og tok med seg 20 poeng i Norges
Cupen som hun nå leder med 30 poeng.
Etter tre overbevisende kamper med tapscoring
måtte hun slite litt mer i finaleoppgjøret
mot sterke Pemilla Unebrandet
fra Sverige. Liv fikk inn en scoring og
beholdt kontrollen kamptiden ut og tok
dermed gull.
I den letteste herreklassen (-60 kg) var vi
spente på hva Alexander Aamodt fra Ippon
i Bærum kunne få til. Denne 17 år
gamle junioren vant over regjerende norgesmester
i klassen, Jøran Paulsen, i forrige
Norges Cup stevne i Molde. Men i
puljefinalen måtte han gi tapt for Kenneth
Øv land fra Vennesla, som senere tok sølv.
Nok en junior markerte seg bra i vektklassen
-71 kg. Odd Sandnes, NJJK Oslo, kom
greit til finalen i kamp mot flere sterke
svensker. Finalekampen mot svenske
Tobias Frygner var meget jevn og spennende,
men Odd var den mest aktive og
vant kampen.
Norges medaljehåp i EM i mai, Kay-Otto
Nilssen fra OSI vant alle sine kamper uten
problemer i klassen -86 kg. O
JUDO-magasinet 1/90
JUDO-LOTTERIET
1989/1990
li
~
Det er beregnet at våre knapt 7000 medlemmer
i lotteriet 89/90 skal selge
210.000 lodd a kr. 10,-. Dette blir ca. 30
lodd i gjennomsnitt pr. medlem, som absolutt
burde være et overkommelig antall.
V ed utsolgt lotteri vil klubbene sitte igjen
med et netto overskudd på over
l MILLION KRONER !
Det er svært få lotterier som gir en så stor
andel til selger-gruppen. Uten forarbeide,
premiekostmider, trykkeriutgifter etc.,
beholder klubben hele 50% av loddsalget.
Mange klubber har oppdaget at med noe
planlegging, entusiasme og fantasi kan
man selge langt flere lodd over en periode
på 6 måneder og har allerede bestilt flere
lodd.
Hva med deg og din klubb? Har dere tilstrekkelig
økonomi til å gjennomføre alle
ønskede aktiviteter? Har dere benyttet lotteriet
maksimalt til å styrke klubb-inntektene?
Hvis du svarer "ja" på disse spørsmålene,
trenger du ikke å ringe forbundet,
men er du i tvil så slår du på tråden, så skal
vi prøve å gi noen gode råd.
Solgte klubben hele loddkvoten i november/
desember, er det full anledning til å
kjøre en ny runde i februar/mars.
Å skaffe nok penger til å gjennomføre
verdifulle aktiviteter er en utfordring for
alle som er aktive innen frivillige organisasjoner.
Lotterier har fått en meget sentral rolle
som inntektskilde i nesten alle slike organisasjoner
og judo er intet unntak. I forbundets
budsjett utgjør lotteriinntekt nesten
25% av budsjetterte inntekter totalt. O
JUDO-magasinet 1/90
INFO-Norge
STOR KLUBB-BONUS o
FRA OG MED 1. JANUAR MA
Den klubben som selger flest lodd pr. registrert
medlem vil motta en EKSTRABONUS
på hele 5000,- KRONER.
DU KUNNE FOREVISE KVITTERING
FOR BETALT LISENS o o
FØR DU GAR PA MATTA
Vent ikke for lenge - bestill i dag. Snart
er vi utsolgt, og da er det for sent. O
Arrangøren har ikke anledning til å gi dispensasjon.
o o Alle utøvere som betaler lisens er forsikret
både i konkurranser og på trening, samt
ved reiser til og fra. I tillegg får du i løpet
av året Judo-magasinet direkte i din egen
postkasse.
NA MAALLE
LØSE LISENS
Inneværende sesong er den første hvor
alle judoutøverne over 12 år må løse lisens
for å kunne delta i stevner.
Dette gjør at vi anbefaler alle som trener
judo - også de under 12 år, og de som
ikke konkurrerer - å betale lisens. For
kun kr. 100,- er du forsikret på trening og
vil motta Judo-magasinet. Judo-magasinet
vil i 1990 bli sendt i ett eksemplar til klu ·
og til alle lisensierte medlemmer.
Hittil har stevnearrangørene kun registrert
de utøverne som ikke har hatt lisens ved
innveiing. O
INTERNASJONALE STEVNER
Om det ønskes ytterligere informasjon om stevnene nedenfor, ta kontakt med forbundskontoret.
VEST-TYSKLAND: HACHE-TURNIER, INTERNATIONALES TURNIER
DATO:
ARRANGØR:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
9-10/3-1990
Deutscher Judo-Bund, Niedersåchsischer Judo-Verband
Vest-Tyskland
Nienhagen ved Celle, Sporthalle am Europabad
Kvinner 1972-76, minimum 3.KYU
Frist: Innen 22/2-90. Oppgi navn, klubb, forbund (land), alder, KYUgrad
og vekt-klasse.
Til: Nobert Schultz
Rapsfeld 5
3101 NIENHAGEN
Påmeldingsavgift: DM 10,- betales ved påmelding til kto: 064413867
Kreissparkasse Nienhagen
Av alle kreves det startgodkjennelse fra forbundet.
BELGIA : OPEN INTERNATIONAL FEMININ D' ARLON
DATO:
STED:
DELTAKER:
PÅMELDING:
AVGIFT:
18. mars -90
Sportsenter "L'Hydrion", Arlon, Belgia
Kvinner -19 og +19
Fra 20. desember. Påmeldingen foregår utover til deltakergrensen
på 330 deltakere er oppnådd.
Oppgi navn, -19 eller + 19 og vektklasse.
Til: La Ligue Beige de Judo
15 rue General Thys
1050- BRUXELLES
250 FrB betales ved ankomst
Feb.
NC
NC
Mars
s 3. 5
Molde Judoklubb
Rosecup NC
T 4. 5 Treningssamling
Tegnforl<laring: K=
S=
T=
L=
hvem
KIM Senior
P/G Ungdom
Alle konkurr.-
Kurs
Stevne
Treningsssamling
Leir
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
S 31. 13 Asker Cup for Junior KIM Jr.
Asker Judo Club Damer -18 år
Herrer -21 år
S 31. 13 Barne-og ungd.stevne Barn/Ungd.
Harstad Judoklubb
Molde Judoklubb interesserte April S 1 . 13 Stevne
K 9.-11. 6 Katakurs del 11 Alle
Hordaland Judokrets
s 11. 6 Blindern Cup l KIM Senior
OSI-Judogruppa
s 17. 7 NM· Vetaraner Veteraner KIM
Bergen Judo Club
s 17. 7 Østfold Open KIM fra 16 år
Østfold Judokrets
s 18. 7 Østfold Cup G/P-12-16år
Østfold Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
K 23.-25. 8 Metodikkkurs Alle
Hordaland Judokrets
s 3. 9 Kolstad-Kampen Barn, Ungd. &
Kolstad IL-Judogr. Belte-Cup Senior
s 3.-4. 9 Vestkyst Cup Ungd. & Senior
Bergen Judo Klubb
K 9.-11. 10 Basisfag Alle
Hordaland Judokrets
S 10. 10 lnt.stevne for Ungd. Ungdom
NJJK (3.?) "Vårspretten '90"
S 24.-25. NORGES Sen. KIM
Harstad Judoklubb MESTERKAP
K 30. ·1 . 13 Eksamenskurstrener Alle
Hordaland Judokretsl & 11
S 31. 13 "Ryggjakast" KIM
Stavanger Judokl./ Rogaland Judokrets
S 31. 13 Åpent Trøndersk
Mesterskap
Levanger Judoklubb
Mai
Juni
Harstad Judoklubb
S 1. 13 Asker Cup for Ungd. J/G - 16 år
Asker Judo Club
K 20.-22. 16 Basisfag Alle
Sør-Trøndelag Judokrets
S 21. 16 "Ryggjakast" Barn/Ungdom
Sandnes Judoklubb/ Rogaland Judokrets
S 28. 17 Landsdelsstevne Barn
NJJK "Barn l '90",
S 28. 17 Trøndercup 1'90 U·P/G,
Trondheim Judokwai
LL 30.-1./5 18
Oslo
s 5. 18
Steinkjer Judoklubb
LL 19. 20
s 24. 21
Krokstad Judoklubb
K 15.-17. 24
Troms Judokrets
K 18.-20. 25
Troms Judokrets
Landslagssamling
Jr. -18 år KIM
Sen.KIM
Steinkjer Cup li Alle
Landslagssamling & Landslaget &
planmøte NM-medaljører
Sandefjord stevne Jr/Ungd ./Barn/
P/G ·KIM
Emne C l, 4.KYU og
NAGE-NO-KA TA oppover
KIME-NO-KATA Alle KYU·
graderte
L 15.-24. 24/25 Sommerleir Alle
Troms Judokrets
K 22.-24. 25 GOSHINJITSU Alle KYUTroms
Judokrets graderte
K 23. 25 Midnattsol SHIAI Alle
B/U/TRNET/KATA
RESIJI,TS FROM ASKER INIERNATIONAI,
JJJDO TOJJRNAMENT
7.- 8.0CTOBER 1989
GIRLS AND BOYS 14 - 18 YEARS
Participants from the Netherlands, Denmark, Sweden,
the Soviet Union and Norway took part in the
tournament, and representatives from all these
countrles were among the winners.
Girls -48 kg.
Nr.1 Cathrine Tvete, Fredrikstad Judoklubb, Norway
Nr.2 Monica Halle, Asker Judo Club, Norway
Nr.3 Pernilla Carlsson, IK Sødra, Sweden
Nr.3 Linda Wåtz, Judo-gymnaset, Sweden
Girls -52 kg.
Nr.1 Pemilla Anderson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Jessica W estberg,IK Sødra, Sweden
Nr.3 Katrine Karlson, NJJK, Norway
Nr.3 Kari Hagen, Vennesla Judoklubb, Norway
Nr.5 Karin Bafver, Stenungssund, Sweden
Nr.S Annika Molin, Lilla Edet, Sweden
Girls -56 kg.
Nr.1 Maria Gustavsson, Linkøping, Sweden
Nr.2 Anna-Maria Jalonen, Sundsvall, Sweden
Nr.3 Anette Johansson, Lindome, Sweden
Nr.3 Nina Haugen, Larvik judoklubb, Norway
Nr.S Vivi Olsen, NJJK, Norway
Nr.5 Laila Sandblost, Sandnes judoklubb, Norway
Girls -61 kg.
Nr.1 Bianca Lyon, Judo Bond Netherlands
Nr.2 Ludmilla Tiltinia, Riga, Latvia
Nr.3 Hege Aar, Trondheim Judo Kwai, Norway
Nr.3 Liv Bue, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Siv Hardersen, Harstad Judoklubb, Norway
Nr.5 Elisabeth van der Nal, Judo Bond Netherlands
Girls +61 kg.
Nr.1 Helen Sjøstrøm, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.2 Melinda Majerscik, Hurdal Judoklubb, Norway
Nr.3 Ilse Vuyesters, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Mona Rydberg, Trondheim Judo Kwai, Norway
Boys-45kg.
Nr.1 Johan Petterson, Vasterås, Sweden
Nr.2 Mathias Brage, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Thomas Johansen, Bergen Judo Klubb, Norway
Nr.3 Jan Erik Poulsen, Ålesund Judoklubb, Norway
Nr.5 Stian Iversen, Haugaland Judoklubb, Norway
Nr.5 Felix Polis, Riga, Latvia
Boys -50 kg.
Nr.1 John Forselius, Team Sweden
Nr.2 Henry Møller, Team Sweden
Nr.3 Pontus Granflo, Staffanstorp, Sweden
Nr.3 Anders Nielsen, Team Denmark
Nr.S Joachim Ericsson, IK Sødra, Sweden
Nr.S Krim Talia, Gavle, Sweden
Boys -55 kg.
Nr.1 Magnus Bøklin, Staffanstorp, Sweden
Nr.2 Alexander Aamodt, IPPON judoklubb, Norway
Nr.3 Martin Stribell, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.3 Leonid Dorfman, Riga, Latvia
Nr.5 Ketil Haug, Elverum Judoklubb, Norway
Nr.5 Magnus Granlund, Stenungssund, Sweden
Boys-60 kg.
Nr.1 Lars Thygesen, Team Denmark
Nr.2 Yuri Savtchenko, Riga, Latvia
Nr.3 Jørgen Moland, NJJK, Norway
Nr.3 Mathias Petterson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Jønsson, Staffanstorp, Sweden
Nr.5 Henrik Kalberg, Judo-gymnaset, Sweden
JUDO-magasinet 1/90
Boys-65kg.
Nr.1 Dmitry Bolshakov, Riga, Latvia
Nr.2 Ronny Rydberg, Trondheim J.kwai, Norway
Nr.3 Odd Sandnes, NJJK, Norway
Nr.3 Thomas Kristiansen, NJJK, Norway
Nr.5 Vegard Dybvad, Asker Judo Club, Norway
Nr.5 Marco Oord, Judobond Netherlands
Boys -71 kg.
Nr.1 Jens Strandberg, Team Sweden
Nr.2 Alexander Køster, Stenungssund, Sweden
Nr.3 Berge Ofstad, Kragerø Judoklubb, Norway
Nr.3 Niklas Hansson, Judo-gymnaset, Sweden
Nr.S Martin Andersson, Team Sweden
Nr.5 Jesper Johansson, Stenungssund, Sweden
Boys-78kg.
Nr.1 Tony Katz, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Andreas Sigas, Team Sweden
Nr.3 Roland Cronestad, Judo-gymnsaet, Sweden
Nr.3 Sven Benkes, IPPON Judoklubb, Norway
Nr.5 Muharern Emeci, Drammen Judoklubb, Norway
Nr.S Aksel Hellem, IPPON Judoklubb, Norway
Boys+78kg.
Nr.1 Anders Bengtsson, Stenungssund, Sweden
Nr.2 Atle Jørgensen, Jessheim Judoklubb, Norway
Nr.3 Teije Roaldstveit, Hurdal Judoklubb, Norway
EM jr 1989
Kvinner:
-48 kg: l. van Stokkum, Holland 2. Damman, BRD
3. Bomemann, Østerrike og Frantzuzu, Israel 5.
Strzalkowska, Polen og Martorell, Frankrike
-52 kg: l. Gal, Holland 2. Pekli, Ungarn 3.
Summers, Storbritannia og Deliege, Belgia 5.
Armonaite, Sovjet og Urbanska, Polen
-56 kg: l. Voloboueva, Sovjet 2. Gustavson,
Sverige 3. van de Caveye, Belgia og Heyne, DDR 5.
Kubica, Polen og Britton, Storbritannia
-61 kg: l. Bogomiagkowa, Sovjet 2. McQuarrie,
Storbritannia 3. Janisson, Frankrike og Lyon,
Holland 5. Kreth, BRD og Smolen, Polen
-66 kg: l. Howey, Storbritannia 2. Micouin,
Frankrike 3. Stusakova, Tsjekkoslovakia og
Moussaeva, Sovjet 5. Lazarova, Bulgaria og
Godinho, Portugal
-72 kg: l. Werbronk, Belgia 2. Murand, Frankrike 3.
Juszak, Polen og Broeders, Holland 5. Kourtelessi,
Hellas og Todorova, Bulgaria
+72 kg: l. Potte], Frankrike 2. Becker, BRD 3. v.d.
Lee, Holland og Walczak, Polen 5. Bondarenko,
Sovjet og Wenkova, Bulgaria
Menn:
-60 kg: l. Askolese, Italia 2. Donohue, Storbritannia
3. Tar, Ungarn og Trautmann, BRD 5. Gousseinov,
Sovjet og Mikkonen, Finland
-65 kg: l. Schmidt, DDR 2. Abdoune, Frankrike 3.
Bom, Sveits og Gafourov, Sovjet 5. Shelli, Israel og
Korhonen, Finland
-71 kg: l. Dgouebouadze, Sovjet 2. Brambilla, Italia
3. Dott, BRD og Frenz, DDR 5. Haimberger,
Østerrike og Kuka, Jugoslavia
-78 kg: l. Akobgjanian, Sovjet 2. Spittka, DDR 3.
Pisula, Polen og Pusztai, Ungarn 5. Lambacher,
Sveits og Bucher, Østerrike
-86 kg: l. Villar, Spania 2. Dannies, DDR 3.
Bagaouri, Sovjet og Nastula, Polen 5. Vasseur,
Frankrike og Lidgren, Sverige
-95 kg: l. Gaourgachvili, Sovjet 2. Hax, BRD 3.
Friedrich, Ungarn og Sargent, Storbritannia 5.
Koevoet, Holland og Heyer, BRD
+95 kg: l. Khakhaleichvili, Sovjet 2. Tzaianov,
Bulgaria 3. Borkowski, BRD og Douillet, Frankrike
5. Byl, Holland og Berezowski, Polen
Resultatbørs
NM · JUNIOR 1989
Lag:
Menn j r: l. Østfold 2. Iveland/Arendal3. Ippon og
Nord-Trøndelag 5. Marienlyst JC og Trondheim JK
Kvinner jr: l. Østfold 2. Asker
Individuelt:
Menn jr:
-56 kg: l. Knut Harefallet, Fredrikstad JK 2.
Alexander Aamodt, Ippon 3. Jørn Terje Krekling,
Steinkjer JK og Svein Ove Øglænd, Sandnes JK
-60 kg: l. Anders L. Lie, Marienlyst JC 2. Rolf
Johnsen, Kolstad IL- judogruppa 3. Kenneth
Øv land, Vennesla JK og Jøran Paulsen, NJJK
-65 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Vegard Dybvad,
Asker JC 3. Pål Haug, Elverum JK og Ronny
Rydberg, Trondheim JK
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon 2. Karl Erik Slettebø,
Marienlyst JK 3. Dag Inge Hagerup, Trondheim JK
og Geir Aage Jacobsen, Asker JC
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK, 2.
Geir Haakstad, Bodø JC 3. Tore Kongshaug,
Namsos JK og Sven Benkes, Ippon JK
-86 kg: l. Atle Jørgensen, Jessheim JK 2. Rolf
Pettersen, Stålkameratene IL - judogruppa 3. Steinar
Roppen Olsen, Arendal JK og Torgeir Pedersen,
BodøJC
+86 kg: Morten Roger Olsen, Borge JK 2. Teije
Roaldstveit, Hurdal JK 3.Hans Løken, Marienlyst JC
Kvinner jr:
-48 kg: l. Monica Halle, Asker JC 2. Cathrine
Tvete, Fredrikstad JK 3. Monica Enoksen, Hammerfest
JK og Beate Krogstad, Vennesla JK
-52 kg: l. Siri Marte Hollekim, Verdal JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. Emily S. Pope, Karasjok JK
og Margrethe Karlsen, Asker JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Anne Berit
Olsen, Sarpsborg JK 3. Vivian Olsen, NJJK og Hege
Pettersen, Trondheim JK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK 2. Liv
Bue, Asker JC 3. Lisa Grinaker, Molde JK og Tanja
Rønsen, Marienlyst JC
-66 kg: l. Tone Fager li, Sarpsborg JK 2. Mona
Roaldstveit, Hurdal JK 3. Mona Rydberg, TrondheimJK
SI'UDENTMFSI'ERSKAPET 1989
Kvinner:
-61 kg: l. Kristin Aksnes, NTH 2. Lisbeth Larsen,
TIH 3. Anne Thelle, UiO
+61 kg: l. Camilla Hellem, A VH 2. Line Jonassen,
TIH
Menn:
-71 kg: l. David Verdu, NTH 2. Knut Robøle, NTH
3. Kjetil Henninen, NTH
-78 kg: l. HAvard Moe, NTH 2. Tor Murvold, TIH 3.
Tom Ståle Nordtvedt, NTH
+78 kg: l. Nils Knutsen, NTH 2. Svein O. Askeland,
BIH
ÅPEN MIX: l. Håvard Moe, NTH 2. Knut Robøle,
NTH 3. Nils Knutsen,
NTH og Svein O. Askeland, BIH
Sandefjord Cup 2.12.89
Kvinner:
-48/52 kg: l. Cathrine Tvete, Fredrikstad JK 2. Tina
Øvland, Vennesla JK 3. May Elin Balk, OSI
-56 kg: l. Vivi Olsen, NJJK 2. Ester Myrebøe,
Bergkameratene IL
-61/66 kg: l. Kirsti Harefallet, Fredrikstad JK
+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2. Melinda
Majercsik, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Anita Koop, Sandefjord JK
Menn:
-60 kg: l. Kenneth Øvland, Vennesla JK 2. Knut
Harefallet, Fredrikstad JK 3. Alexander Aamodt,
Ippon JK og Kawal Singh, Lier JK
-65 kg: l. Fredrik Hoff, Ippon JK 2. Ole Martin
Søndervik, Sandnes JK 3. Vegard Dybvad, Asker JC
og Odd Sandnes, NJJK
-71 kg: l. Geir Aage Jacobsen, Asker JC 2. Jan
Robert Kristensen, Stavanger JK 3. Tom Andersen,
Sandefjord JK og Svein Hagen, Rykkirm JK
-78 kg: l. Sven T. Benkes, Ippon JK 2. Jarle
Kræmer, Vennesla JK 3. Per K. Molund,Stavanger
JK og Oscar Helium, Sandefjord JK
' kg: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Ole B.
.- ulsen, Stavanger JK 3. Sven A. Henriksen,
Fredrikstad JK og Muharem Emeci, Drammen JC
+86 kg: l. Svein Gårdsø, SandefjordJK 2. Morten
Rosenwinge, Fredrikstad JK 3. Tore v. Sørum,
Brumunddal JK og Teije Roaldstveit, Hurdal JK
Åpen klasse: l. Kurt Leere, Sarpsborg JK 2. Svein
Gårdsø, Sandefjord JK 3. Knut Harefallet, Fredrikstad
JK og Morten R. Olsen, Borge JK
LANDSSI'EVNE, UNGDOM - GUTTER
SANDEFJORD 25.11.89
-36 kg: l. Andreas Hopstock, Kragerø JK 2. Torfirm
Stave, Skien JK 3. Morten Salomonsen, Stavanger
JK og Roy Bjørnar, Jessheim JK
-40 kg: l. Morten Kompen, NJJK 2. Ole Chr.
Langfjæran, Levanger JK 3. Lars Fr. Stople,
Sarpsborg JK og Trond Sverre Hagelin, Vennesla JK
-44 kg: l. Jan E. Paulsen, Ålesund JK 2. Thomas
mnnesen, Bergen JK, 3. David Johansen,
åkerøy JK og Jon H. Friberg, Drammen JC
-48 kg: l. Tommy Einarson, Borge JK 2. Claus
Johnsen, Krokstad JK 3. Michael Rygh, Skien JK og
Stian Iversen, Haugaland JK
-52 kg: l. Tom A. Kristiansen, Bergen JK 2. Per
Olav Svendsen, Sarpsborg JK 3. Tor G Isdahl,
Haugaland JK og Andre Sunde Nilsen, NJJK
-56 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2. Eivind
SØrbo, Asker JK 3. Svein O. Øglænd, Sandnes JK og
Jørn T.Krekling, Steinkjer JK
-60 kg: l. Jens Firmstad, Steinkjer JK 2. Trond
Gubberud, Bergkameratene IL- judogruppa 3.
Ronny Olsen, Stavanger JK og Frode Waksvik,
ÅlesundJK
-65 kg: I. Petter Rognlid, Budosør JC 2. Thomas
Halvorsrød, Tønsberg JK 3. Torfirm Håkonsen ,
Larvik JK og Thomas Kristiansen, NJJK
-71 kg: l. Tomas Ross, Budosør JC 2. Tore
Kongshaug, Namsos JK, 3. Carl Fredrik Bjor,
Sarpsborg JK og Pål Haug, Elverum JK
-78 kg: l. Per A. Aalien, Asker JC 2. Arnstein
Brekke, Jessheim JK
Judobutikk Judo-magasinet - 25
PRISLISTE OVER MATERIEL
(pr. januar 1990)
NJPs lovhefte ............................................................................... kr. 10,-
lntroduksjonshefte .......................................................................... kr. 30,-
Aktivitetslederl<urshefte .................................................................. kr. 40,-
lntemasjonale kampregler .................. ............................................ kr. 25,-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte .............. ........ .. .. ................... kr. 40,-
Basisfagkurshefte .......................................................................... kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ......................................................................... kr. 40,-
Stevnereglement ............................................................................ kr. 20,-
Graderingsreglement ..................................................................... kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti .................................. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo ................................................. kr. 15,-
Wolfgang Biedron's "Lærobrev" :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ......................................... ................. kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 ......................................................... kr. 160,-
Nr. 1 og nr. 2 ........................ .. ................................................ ...... kr. 250.-
Judopass m/etui .. ................................................................... ...... .. kr. 25,-
Graderingsmerker ...................................................................... .... kr. 10,-
Diplom/Gradering ........................................................................... kr. 10,-
NJF's jakkemerke (metall) ............................................................. kr. 25,-
NJF's jakkemer1<e (brodert) ...... ..................................................... kr. 10,-
NJF's trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener ............. kr. 20,-
NJF's dommerving (brodert) C, B og A dommer ........................... kr. 20,-
Forbunds-slips m/NJPs broderte merke (mørk blå silke) .............. kr. 100,-
TRIM-mer1<e (bronse, sølv) ............................................................ kr. 15,-
STEVNE-merl<e (bronse, sølv) ..... .. ........ .. ..................................... kr. 15,-
KATA-merke (bronse, sølv) .. ......................................................... kr. 15,-
Video: "Judofighter" (musikk) ........................................... .. ...... kr. 500,-
"NAGE-NO-KATA" ................................................. ...... .. ... kr. 200,-
"JIGORI KANO CUP" ....................................................... kr. 595,-
Leie av video: "Judofighter"(musikkvideo) Pr.uke: ....................... kr. 50,-
Depositum : kr. 500,-
"NAGE-NO-KATA" ............ Pr.uke : ............................... kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
"EM-herrer 1985" Hamar ... Pr.uke: ...................... ........ kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
"VM-D/H 1987" Essen Pr.uke: ............................... kr. 50,-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER ... ................................................ ........ Gratis
TRIM MED JUDO ....................................................... Gratis
NJPs emblem (stickerlklistremer1<er) i farger .. .............................. kr. 5,-
Graderingsplakater .................................. .. .................................... kr. 50,-
Posters ........................................................................................... kr. 100,-
Kari Rolfsen's judoplakat ....................................... ........ ................ kr. 100,-
Brodert mer1<e ................................................. ............................... kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter (gummierte, alle klubber) ................... kr. 150,- r- ------- ---- ---------- Avsender:
Navn: ......... .............. ............... ..... ... ............ ..
Adresse: ..... ......................... ............ ............. .
Postnr./sted: .... ................................. ...... ..... ..
®: .................................................. .
Bes ti llingskupong
Send meg følgende artikler: anta l o
o
o
o
o
L ------------- -- ~------ --- -- ~
JUDO-magasinet 1/90
26
Kvinner:
NORGES CUP
Rose Cup 3.2.90
(arr. Molde JK)
-48/52 kg: l. Kathrine Karlsson, NJJK 2.
Cathrine Tvete, Kråkerøy JK 3. Siri M.
Hollekim, Verdal JK og Monica Halle, Asker
JC
-56 kg: l. Hege Aar, Trondheim JK 2. Gun
A. Totland, Verdal JK 3. Bente Stokke,
Kolstad IL og Vi vi Olsen, NJJK
-61 kg: l. Kirsti Harefallet, Kråkerøy JK 2.
Liv Bue, Asker JC 3. Janne Haugdal, Kolstad
IL og Monica Økshaug, NJJK
-66/+66 kg: l. Mari K. Jensen, Molde JK 2.
Mildrid Flø, Ulstein JK 3. Mona Rydberg,
Trondheim JK
Menn:
-60 kg: l. Alexander Aamodt, Ippon JK 2.
Jøran Paulsen, NJJK 3. Jørn Teije Krekling,
Steinkjer JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Stig Traavik, NJJK 2. Thomas
Kristiansen, NJJK 3. Ronny Rydberg,
Trondheim JK og Rolf Johnsen, Kolstad IL
-71 kg: l. Olav Åse, Ippon JK 2. Geir Åge
Jacobsen, Asker JC 3. Ivar Erik Bergum,
Molde JK og Odd Sandnes, NJJK
-78 kg: l. Frank Evensen, Sandefjord JK 2.
Johnny Roaldseth, Trondheim JK 3. Steffen
Krogh Pedersen, Bergen JK og Helge
Engebø, Førde JK
-86/+86 kg: l. Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL 2. Atle Jørgensen, Jessheim 3. Hans P.
Grønmyr, Langevåg JK
Kvinner:
NORGESCUP
Blindern Cup I, 11.2.90
(arr. OSI - judogruppa)
-48/52 kg: l. Eva Wikstrom, Sundsvall 2.
Pernilla Andersson, Judogymnaset Sverige 3.
Marianne Weidemann, NJJK og Linda Wåts,
Judogymnaset Sverige
-56/61 kg: l. Liv Bue, Asker Jc 2. Pernilla
Unebrandet, Uppsala 3. Monica Økshaug,
NJJK og Mia Ermanno, Judogymnaset
Sverige
-66/+66 kg: l. Anita Koop, Sandefjord JK 2.
Mia Kinnunen, Nacka 3. Mari Jensen, Molde
JK og Gerd Persson, Sundsvall
Menn:
-60 kg: l. Tomas Elding, Nacka 2. Kenneth
Øvland, Vennesla JK 3. Bjørn Lauritsen,
Oslo JK og Knut Harefallet, Kråkerøy JK
-65 kg: l. Jakob Reinius, Uppsala 2. Mathias
Johanson, Udevalla 3. Kjartan Johansen,
Skien JK og Staffan Øhrberg, Sundsvall
-71 kg: l. Odd Sandnes, NJJK 2. Tobias
Frygner, Goteborg 3. Marcello Novais,
Judogymnaset Sverige og Dag Andre
Espeseth, Bergen JK
-78 kg: l. Bård Are Hultengren, Sarpsborg
JK 2. Sven Tanab Beukes, Ippon JK 3. Geir
Haakstad, Bodø JK og Jarle Kræmer,
VenneslaJK
-86 kg: l. Kay-Otto Nilssen, OSI 2. Kurt
Leere, Sarpsborg JK 3. Trygve Toijussen,
Bergen JK og Rune Enget, Drammen JC
+86 kg: l. Åke Sundqvist, Uppsala 2. Kim
Andersen, NJJK 3. Per Magne Eide, Bergen
JK 3. Siri M. Hollekim, Verdal
r-------------- ------------,
Norges Judoforbund
Hauger Skolevei l
N-1351 RUD
L---------------------------~
JUDO-magasinet 1/90
Resultatbørs
NM lag, senior. 9.12.89
(arr. Molde Judoklubb)
Kvinner:
l. Østfold krets 2.NJJK 3. Marienlyst JC og
Møre og Romsdal krets Il 5. OSI - judogruppa
og Trondheim JK
Menn:
l. NJJK I 2. Bergen JK 3. OSI - judogruppa I
og Trondheim JK 5. Østfold krets og NJJK Il
NORGESCUPEN 1990
-de som leder etter 2 stevner
(Rose Cup og Blindern Cup I):
Kvinner:
-48/52 kg: Kathrine Karlsson, NJJK - 20
poeng
-56 kg: Hege Aar, Trondheim JK - 20
poeng
-61 kg: Liv Bue, Asker JC - 30 poeng
-66/+66 kg: · Mari Jensen, Molde JK - 25
poeng
Menn:
-60 kg: Alexander Aamodt, Ippon JK -
21 poeng
-65 kg: Stig Traavik, NJJK - 20 poeng
-71 kg: Odd Sandnes, NJJK- 25 poeng
-78 kg: Frank Evensen, Sandefjord JK og
Bård Are Hultengren, Sarpsborg JK - 20
poeng
-86 kg: Kay-Otto Nilssen, OSI - 20
poeng
+86 kg: Rolf Pettersen, Stålkameratene
IL- 20 poeng
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne» i judo-Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke». Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS· art. nr. 111 ·Kr. 294,·
«ELIN» P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college-genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T-shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
101 rød
101 blå
111
121
Antall
BELTER ·art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraklfritt.
Størrelse
Art.nr. s M L XL
131
141
151
Antall
Navn: ....................... ,.,,, ................. ,,"''"'"'"' .... u ........ ,, .. ,,.,, ........ , ................ ,,,,,,,,, .......... ......................................... ,, •• ,.. '''''''''""""""'''"''''''"'
Adresse: ......................................................................................................................................................................................................... .
Postnr.: ................................................. Sted: ............................................................................................................................................ .
JUDO SPORT AS
Hauger Skolevei 1,
1351 RUD.

Legg igjen en kommentar