Lag NM – 1979

[featured_image]
Last ned
Download is available until [expire_date]
  • Versjon [version]
  • Last ned 431
  • Filstørrelse 2.34 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 20. oktober 1979
  • Sist oppdatert 29. april 2015

Lag NM - 1979

Sølv til fppon Judoklubb
iNM forlag ihelgen Ippon Judoklubb s.ir n.er den
ln li storr sensasjonen da vi
kjempet i-.s frem til finalen mot
Vl.irienls st Judo < hip ok tapte
harfint .'M i NM lor laK gi Xs i belgen I de innledende kampene
niMlle i furst OM vim si slo I f
nest* motstander sar Fredrikstad
som s i også slo t i
Puljrfinalens motstanden- sar
MIX n II lag som sar et av la
«•ii- som sar regnet med i
medaljestriden
Ile sar ss aken- enn sentet og s i
vant iisi-rr.iskenile 12. dermed
sar si i finalen mot Marienlyst
Judo ( lub I lag. som sar holdt
som lasonll i»r NM Ile flætt
regnet med utklassing men såre
in Un r. hadde latt hl.nl pa tann
l for t« kamp s ant Eilif Hande
land programrrx ';i. it
i andn kamp mel
s imi Brauet den mangraiik<
■■r l vittr i md Brauei
.t oret en 1 pængei ihllik i mot
i hen uk den overraskande
Lind greide ikke a k|t mpt
de nødvendige poeng fur a vinne
■l it 11, i . mulie' • it r
Di lo ne 1» k . i.. i
pa at van folk skulle ru i land
UaVgJOfl men Sands Vedeler,
BOm fur tiden as t|i mi si ineplikt i Nord Karge ug bore fei ireni
kondisjon og Mk. tapte mot Inge .lal I ( lausen Erik I Mlv
Ln oboen gjurde det han maktet
mot Bjarn Solheim, men tapli
dermed i ar «i« i
.Ni tt kamp | ar mellom Slik
Ii Og Turn lri);t '>inei DetUM kampen matte si s inne fm
a hengi med mot lutten Bi u atk
sar heitn nt uk kjorte ball i hatt
mei) Dr rier dermed Ile det | •-,1
igjen håpet s ipa uavgjofl de lo
i tt kamp. ru Kran/ Heller n ..m
"Ksa er i militant fm tiden.
møttie Geir Åstorp Hellern e
ikke ban I ikrt en uavgjort
.i t t pa a i mue ll. m gjorde
tt! pr.iktrnal. h, mt ri tapte hei Imi
pa lutten med i i«.t ng
Na tv det likt ikji n uk ptniiiii
P 'i Og U iimiiigeri ihallen ar p.,
lopp Bel nt h ~<- I vrid rnoit. | -, , ilagi n Han matte »Inra tur mtd
uasgjuii hadde Manenlj i tur
ii .ii
siiii vlnra inn Lund
kiuemt hikokketelgorseipKiemnidl i kampen ~k
S.iken var avgjoit. si tapte M, men hadde fulgi storfavortttene heit tii garen, ni aka ovirra kei te fur publikum ug ikke minst for Marlen!) i las Ettei tre bronaemedaljei i i for lag, en ene* Ifjor, sar vi for for It KaliK l en finale forhapent
llg ikke fur siste k.iiik Neste Kang
lykkes vi kanskje, rmiligheteneer
tilstille fur fem ~: .|t y ~,, |~w,,t er under Bål og dh i ei ungt lag | IM k judo
Eilif Handeland tikk preiiden
f'" '•' k'Eivind •'■ 'i. r|| .ekundei Brauei kom etl lekund '■•(<•' Eivind Brauei tikk premien fl " ' • oringei Eilif Handeland vai ire po ng
la sai VM i., ii rightere
lar
M, Skot't"la"nid'i'"• •' 111 EM luntet i •'" "ir Ul VM .„„„ ,i "' Handeland vil uk I 1,1,
*Olr ei hs,s "K tel tillate, det !'.■
Vl1 " "> ■' •fl Ikret billett til «runn '.."v".to'n.elienrhar takket ne, p|a