Stikkordarkiv: Thor Petterson

Sluttrapport fase 1 – NJF Historikkprosjekt

Forsidebilde, tatt av Lars Erik Hjorthaug fra Asta:
Tre fornøyde herremenn foran NJFs nyordnede arkiv.
Fra venstre Erik Barstad fra Stiftelsen Asta,
leder for Historikkprosjektet Geir Åstorp Reehorst og generalsekretær i NJF, Kristoffer Halmøy.

NJF Historikkprosjekt fase 1 slutt etter 4 år.

Arbeidet har vært omfattende og mye er funnet. En del av materialet er også presentert på judoinfo.no
judoinfo.no er det også lagt ut en del artikler om diverse hendelser i Norsk Judo fra starten på 1960 tallet ( NJF ble stiftet 1967 ).

Erik Brastad og Lars Erik Hjorthaug fra Asta på lagret i 5.etg, 20160218-RI februar 2016, har ‘Stiftelsen Asta’ jobbet med å fullføre arkiveringen og katalogiseringen av alt materialet.
Stor takk til Erik Barstad og Lars Erik Hjorthaug fra Asta.

Mye arbeid gjenstår, men vi ha nå fått orden på NJF sitt arkiv og det blir da lettere å jobbe videre med å finne stoff til artikler, resultater, styrereferat, tingpapirer, komitedokumenter, blader, info-skriv og mye annet.

Det er mye mer som kan legges ut på judoinfo.no og mye kan legges ut på  wiki.judoinfo.no.
På wiki-databasen kan alle bidra med fakta om klubber og personer i Norsk judo. Registrer deg og vær med å bidra slik at dette blir mest mulig komplett.

Vi har en del bilder, skaffet tilveie av Dag Hodne og digitalisert av Tore Brenne, og noen av disse er brukt i noen av artiklene.
Bildene er tatt av Gunnar Foss og Thor Petterson.

Vi har også en del VHS kassetter ( video) av varierende kvalitet.
Noen av disse vil etterhvert bli presentert på Youtube
www.youtube.com/user/judonorway.
Så langt er VM kampene, 1982 i Paris, til Inger Lise Solheim, sølv, og Heidi Andersen, bronse, lagt ut.

Fase 1 har bestått av:

 • Kontakt og veiledning fra Riksarkivet
 • Kontakt med Tom Oddby, Byarkivet i Drammen , og Kjetil Olsen, MMK.
 • Kontakt med Norges Golfforbund ved Jens Engelstad
  Jens har mye erfaring fra lignende prosjekt i Golfforbundet
 • Gjennomgang av NJF sine arkiver av prosjektgruppen
 • Søknad om støtte ( vi fikk 75.000 kr. fra Kulturrådet 2014 )
 • Høsten 2014 fikk vi laget judoinfo.no
  Redaktør her er Geir Åstorp Reehorst,
  Teknisk ansvarlig er Kristoffer Halmøy.
 • Diverse artikler er skrevet og lagt ut på judoinfo.no
 • Diverse ‘papir’ er lagt ut på judoinfo.no
 • 2015- første video / VHS presenteres på youtube-Judonorway
 • Høsten 2015 ble WIKI-database for NJF / wiki.judoinfo.no. lansert. Arkitekt her er Kristoffer Halmøy
 • Vinteren 2016 fikk vi Asta til å sluttføre arkiveringen.

Se mer om prosjektet : Status NJF Historikkprosjekt 2015

Prosjektgruppen har bestått av:
Dag Hodne, Carl August Thoresen, Terje Lund, Arild  Maka, Tore Brenne og Geir Åstorp Reehorst.
Og vi har fått god hjelp Kristoffer Halmøy underveis.

Hva er lagt inn på judoinfo.no frem til nå:

Blader, magasiner, aviser og info:
 1. NJJK medlemsblad – 16 blader ‘Hajime’ og NJJK nytt
 2. MJC, Marienlyst judo club, – ca. 35 stk. av MJC nytt og frisk kast
 3. Bladene Norsk judo, Judo Magasinet og Judo treneren – 52 stk.
 4. Klubbavis for Sandnes Judoklubb – Sonamama 9 stk.
 5. Katamagasinet – 14 stk.
 6. Informasjonsavis Rogaland judokrets – 11 stk.
 7. NJF medlemsinfo – ca. 62 stk.
 8. SKA-Info, Styre, Komite og Administrasjons-info, – ca. 30 stk.
NJF-papirer:
 1. ca. 50-60 –Tingpapirer og referat – helt fra det først i 1968
 2. Kun styrereferat fra 1968 er til nå lagt ut
 3. Stiftelsesdokument fra 1967 og møter i forkant av dette
Komitedokumenter:
 1. Honorærkomiteen
 2. Graderingskomiteen
 3. Diverse dok
 4. Stevnedok
 5. JFF, Judo for fred
Stevner – Internasjonale:
 1. EM damer 1982 – Nadderudhallen
 2. VM damer 1982 – Paris
 3. EM herrer 1985 – Hamar
Stevner – Nasjonale:
 1. Kun lagt ut Junior NM 1994
Avisklipp:

Diverse klipp fra aviser i Norge. Noe er lagt ut, men her finnes flere klipp som kan legges ut.
Vi har dessuten klipp fra Argus ( Norske Argus, Byrået for avisutklipp ). NJF abonnerte på denne tjenesten frem til ca. 1985.
Morten Backmann har levert klipp fra Asker og Bærum budstikke, en del av dette er lagt ut.
Tore Brenne har levert klipp fra Trønder Avisa, noe av dette er lagt ut.

Artikler:

32 er artikler er skrevet. De fleste av Geir Åstorp Reehorst, men Kristoffer Halmøy, Carl August Thoresen og Birgit Ryningen har også bidratt.

Fase 2 er ikke definert, men dette kan gjøres:

 • Legge ut flere digitaliserte VHS filmer på youtube-Judonorway .
 • Få lagt ut de manglende ting-rapportene, blader og annet.
 • Videreføre arbeidet med WIKI-database for NJF for å få denne  mest mulig fullstendig. Her kan alle bidra.
 • Flere artikler kan legges ut på judoinfo.no. Her kan alle bidra.
 • Legge inn flere stevneresultater
 • Legge inn flere klipp av avisartikler
 • Legge ut flere bilder
 • Legge ut flere publikasjoner, hefter, o.l. produsert av NJF og komiteene.
 • Nå som alt materiell / dokumenter er ordnet og katalogisert kan man ta for seg et emne og studere dette nærmere, f.eks. lage en ‘bok’ eller lignende.

Arbeidet utført av NJF-Historikkprosjeketet vil bli presentert på NJF sitt 50 årsjubileum våren 2017.

 

Vi har huller i materiale vi sitter på i dag og vil gjerne få fylt disse.
Vil du bidra i arbeidet så er du velkommen til å delta i arbeidet.
Ta gjerne kontakt med en av oss eller NJF kontoret.

Vennlig hilsen

Geir Åstorp Reehorst
Leder i Historikkprosjektet
Tlf: 911 77 895

Flere magasiner og avisartikler publisert

Vi er noe nærmere en komplett samling av publikasjoner fra NJF: Norsk Judo og Judo Magasinet
Mangler Norsk Judo nr. 4 fra 1985 og

Judo Magasinet nr. 1 fra 1990.

Om vi mangler fler vet vi ikke, det kan være gitt ut flere blader, men vanskelig å vite når det ikke er opplagte hull.

Vi har litt igjen på alle typer INFO-skriv NJF har utgitt. Men her er det litt uvist hva som er gitt ut.

Vi er også på utkikk etter gamle filmopptak, VHS eller annet.
Opptak som f.eks.:

 • Ser i Norsk judo fra 1977 i et intervju med Henrik Lund, han sier her at de tok opp en film i 1952
 • Kano cup 1982 – Fred Sharp – Denne har vi i Video 2000 format. Er det noen som har denne i andre format ?Kano cup 82 - Forside
 •   Film om «Graderings pensum til 1.Dan» – Utgitt av Fred Sharp på 1980 tallet

Spørsmålet er jo da – hvor finner vi disse og andre filmer i dag ?

Gode bilder fra 1950 til ca. 1990 tallet og alle typer dokumenter, hefter og lignende er også av stor interesse.

Så hvis du har noe vi mangler så ta kontakt med en av oss i
historikkprosjektet eller NJF-kontoret.

Desember 2015 er det lagt ut avisklipp fra Asker og Bærums Budstikke. Disse er fremskaffet av Morten Backmann og lagt ut av Geir Åstorp Reehorst. Her er mye om Ippon judoklubb:
 • Avisklipp fra 1970 tom 1979, totalt ca. 60 klipp
November 2015 har prosjektet ved Geir Å.Reehorst lagt ut:
 • Tingpapirer 1978
 • Tingpapirer 1991
 • Referat fra tinget 1983
 • Referat fra tinger 1987
Høsten 2015 har Arild Maka bidratt med følgende:
 • NJF / SKA info fra 1998, 1999, 2000 og 2002
 • NJF info fra 1987, 1988 og noe fra 1994
 • NJF info fra  1987, 1986, 1985 og noe fra 1984
Våren 2015 har Arild Maka bidratt med følgende:
 • Sonomama – klubbavis for Sandnes judoklubb
 • NJF-INFO fra 1996 og noe fra 1994 ( 14.juni 2015 )
 • Norsk judo, nr.1 -1987
 • Judomagasinet, nr.1-1989 og nr. 2-1990
27.mai har Carl August Thoresen bidratt med følgende:
 • Judo Treneren fra 1970 – Redaksjon: Øivinn Tveter og Thor Petterson
 • Norsk judo 3/4 fra 1984
14.mai er det lagt ut noen avisartikkler fra Trønder-Avisa. Disse er fremskaffet av Tore Brenne:
 • Foreløpig er 2 klipp lagt ut fra 1980 og 1988
14.mai har Arild Maka bidratt med følgende:
 • NJF-info mars 1989
 • NJF-info april 1989
 • NJF-info mai 1989
 • NJF-info juni 1989
 • Kursmateriell fra 1970 (?) tallet
29.april er det lagt ut noen avisartikkler fra Asker og Bærums Budstikke. Disse er fremskaffet av Morten Backmann:
 • Mange artikler fra 1979
 • Noen artikler fra 1970
 • I tillegg er det noe fra andre årstall
21.april er det igjen Arild Maka som har bidratt med følgende:
 • NJF-info januar 1989
 • NJF-info februar 1989
 • NJF-info januar 1990
 • NJF-info mars 1990
 • NJF-info mai 1990
 • NJF-info februar 1991
 • Intruktørhefte – fra 1980 tallet
 • Aktivitetslederkurs – fra 1980 tallet
28.mars er det Arild Maka som har bidratt med følgende:
 • Norsk Judo. nr. 1 – 1995
 • Norsk Judo. nr. 1 – 1996
 • Judo Magasinet nr. 1 – 1992
 • Judo Magasinet nr. 3 – 1991
 • Medlemsinformasjon  – Mars 2004
 • Medlemsinformasjon – Oktober 2003

Bilder fra lag NM i Trondheim 1974

Lag NM i Trondheim 23.februar 1974

Her vises et utvalg av bilder fra stevnet. I 1974 var det kun NM lag for senior herrer. Bildene tatt av Gunnar Foss og Thor Petterson med flere, digitalisert av Tore Brenne og oppbevares av Dag Hodne.  Du finner et referat i Norsk judo nr. 2 fra 1974 og et NJJK referat i Hajime nr. 2 fra 1974.

Stevnet var arrangert av NTHI’s judogruppe ( NTNU )  og Trondheim Judokwai. 11 seniorlag stilte.

Resultat :
 1. NJJK 1
 2. Marienlyst Judoclub, MJC
 3. Bergen Judoklubb, BJK og Oslostudentenes Idrettsklubb,  OSI

PTDC3069 Knestående seoi-nage

PTDC3090Terje Gran som dommer. Arild Berg, NJJK 2,  vinner på Ippon.

PTDC3093

PTDC3113 Gunnar Foss får en erkjentlighetsgave av NJF president Per Ingvoldstad for sin 2 års periode som NJF president.PTDC3118 Nesodden judoklubb

PTDC3120Deltagende lag og dommere.

PTDC3121

PTDC3125 Wim Van der Heiden, Romerike JK,  og Thor Petterson, NJJK 1.

 

 

PTDC3135

PTDC3158Trondheim Judokwai (?) sitt lag.

PTDC3178 Dommer Atle Lundsrud

PTDC3183Carl A. Thorsen som dommer. Morteh Yggeseth, NJJK 1, kaster.

PTDC3201NJJK sitt vinnerlag.

 

PTDC3209 Erik Haugen og NJJK 1

PTDC3217

PTDC3222 Dommer er Gunnar Foss

 

Judo oppvisning Lillehammer, juni 1973

I 1973 var judo fortsatt nokså ukjent i Norge og det ble avholdt visning av judo flere steder, bl.a. i juni 1973 i Lillehammer.

PTDC2077

Dette vet vi fordi Gunnar Foss og Thor Petterson fra NJJK tok mange bilder fra flere judostevner, treninger, oppvisninger, sommerleirer, mm.  i mange år. Disse bildene er tatt vare på av Dag Hodne og vi vil vise noen av disse etter hvert.

Bildene er digitalisert av Tore Brenne fra Levanger Judoklubb. Mye arbeid, det er flere tusen bilder, og en stor takk til Tore for at han har tatt på seg denne jobben.

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

–•
Jll1)0-
TRENEREN
ORGAN FOR NORSKE JUDOTRENERES FORENING.

. .
p • l ~ ..
,
l ‘
h>’g’~- IJ ~ ~) ~ .tiv:l’SL\:Cl t.H.,c,i~ ·~!Ø1W!i.· .. FJ .lli ·~ 0 ,r.J. ;:,
‘iH1to~~ fi;ce gangi!Jxo i Ø:.rat ..
B~ab le >i il il 9’10 11
t!t~,J.f.o arv :D!orekø Jud1>ire.oej~(n Fo1 ~n -. .~:~ ~: .. ~’t~r: ·~ »
~j·$11d·~EI .gr~t1a ·Ul msdlemmor ~\T liarnke .Jr~d{!l ·
‘lSGUerea ‘rer®tting t)(f i,: U~ fl.n\lrc:i ~i ?m Li·(; ‘X’td; l { r; ; l}
l:t~o·~øl’l~llit o
t~to;;lail~lt·~ o
Ø i vinn ~\T~~ •ax c xoø1 t~1: ;ø:~,
:lhor l’fl·~(H)’~ SOilc
. .
l.
…… ~~ …… ….,. .~.- :.· ~
l. InnledninJ av ~lvlun ~v~t~r
2 v æolll.Jl’ltar V.:l1rØr.l~ld~J h»lstrulø:.sj. -underv.
– l~rin~. av ~.A.Larsano
3. JudOl’lytt o
49 .·t.e 1(1 i~l.iGr fra … :J7 ,/.
·s. -Bølc:~r ..
6., T ren1n~sle1ren 1970 ..
‘l t •’ tv t ·’ »
‘,lf f
. l
‘ l.
:;.:;..,.:,~.;.;· ;.;·…;.,!·;;;.-.;;-;.,;·:…·:;.·;.;– .· – ……..- –· –·–·- ·—_,~. ….~
All t for len~e her det vært manlel på
et or3an som d~kker judosporten i No~e~
Dat or reåaksjon~»s hap at v i skal få
l.lt sli!~t or ,;an i JlDO’i’.1!:J»!R!il. Redaksjon ..
on vil f orsøk~ å skaffe t ilveie 03
f ormidle informasj oner om judo med
s p~ sielt he nbliklt på det behov t raneren.
ha r •
·:1. vil :Eorsølce å d e kke tre;’:’lin~so pplegg,
t r~ninJs planle~3in3 og den dir ektø
avviklinJen av t ~anin3 s kveldene. for
å !tul’lrt\~ :;jøre det t >;) til f reds s t i llende
vi l v i s øke å en3a sjere så man3e
spesia l iater vi kan, v i vil s øke hjelp
hos 1ior:;•3S treninøaet<sper.t: i se og i
de~ hel a tatt sk af fe til veie mest
mu l i.; i n:f or masjon om de t inge ne som
e r invoh rert i ju’-\ott’eni ngen. Vi
h åper med detf.3e å let·te arbeidet f or
do ma.n,l<3 t r ei.ler e ut O\?er i .·lor~e
som ikk•.:il har <l i røltt~ l’. <)n.’ta1~1· m{;:d
1annc el.{spertis.;;·m . Samt:idi.J vil v i
oppfordto allG som har noe pa hje~et,
væ:r:l3 s~ .• om tronin .; eU.er andr e t in_i,
i :aønde oss noen ord slik at v i l< ;m
lut te r. r obleamene i vå1:~ spalt e r . ~·.an.;e
prob!ec;mer er .:;cncrell’.e o~ vi k r.m
på dGnho måten hj<~ lpa ‘tve randrø ~
‘T’i l {). bøjynnc rnød vi l JUOOTR~N!: R!:>!
l:o,r,me ut: med f i ra num:.H~r i å;ce~::. \Ti
håper 1 første omgan~ at vi i 1971
slta l ku.nne komme ut hver måned s men
dett 2: er i stor utst raltkni ng a vhengig
av d~n interesse tllOnt utvisetl f :r.a
les r!.rtle .


,,
‘ ‘
,., ..,_…_. ~~~- ~J ~l~ …. ~ …sk~ l;~~.. . \:.w ~:: ~ ~ ;.·~ ·~·…: ~fØrste
om3an3 v~rt så heldi~e å knytte
til ose R.P.~arsan, som holder på
~ad den avsluttende dal av sitt peda.
JO,Jild~studium på Universi.tøt0t i 6slo.
Han har . lovet å skri ve an s e t:•i-3 o.,1
da ;;ene ralle peda:;o.;iskø ..sr:unnn:d.ns:q .. pex:·
o_z hvordan disse l~an anv13ndas i idz;~;) n:
1 sin alminnelllhet 03 i judo i scerd f’.le t tle’t
Je.; ~r sikker på at vi a l.le vil ha rme
å lære av denne serien Ol ønaker ~ o P ~
larsen velkommen i våre s palt er.
Hva judo an,Jår håpør vi at l.;or..;es
Judoforbunds konsulent 3 .2. gleoson
vil yte noe til osso JeJ kan f o~s ikr~
at han er en i nternasjonal anerlq ent
kapasit e t på judoo Under en t ur i
Frankri ke nyli3 var da f ranak~ .;ymnas til .t•
l CU’ere mec3et interessert i det han h~t ddt
å fortelle om judo 1 skolaneo I Fran~(~il !.
har judo blitt holdt helt utenfor ;s}’!nn.a t: :: j .. k …
unclervisni ngan med den be3x~ne l s~ se
det er a lt: for far li.:;a De var: me,3at
imponert over forholdene ~ ~ng land h ~or
j udo pr akt:i.seres nest:en pi1 enhver t>k :::le .
Det bør i d e nne forbi ndel:;e he ller i kJ.te
underslås at de e n3el ake s ko lamynd::l,:; ;·~Gt t ..
heller i kke vil le ha noG tr:€ld judo å
,zjØro i nntil de h øn’!e G .. :LJle e aon ~
f remstillin5 av idret ten .
l til le~g t il dekknin~en øv den r ent
judotekni sl~e s iden av saken v i l v i
o~så s øke å holde leserne inf o ~ert
om ~~a eom foregår 1 judoverde nen1 koruturraneer, organiaaajonsmos sig,
øpeaielle hendinger både hjemme og i
ut:landeto Her ~r døt essensielt .at
klub~ne sender inn i nforrnRsjoner om
‘f
hva som skj~r i dt.; forskjeli;e klubbene
av konl~urranser, (!.raderin3er 03 andre
tin~ som det kan være hensiksmessiø å
fortelle resten av judoverdanen om.
La. :::t.:.i§ understr.alte at tidsskr:l.ftei:a
liv 11il vv:re C1Vhcm1;i.3 av d … m informasjon
som l’lubben.;. lar tilsi~c osso
Dat e1r danne kont~~::.t..ln rn~d tr~narG,
l<luboor OJ den lev: . .:mdG judove:c~mon soln
vil Ji oes livets rett.
·~i J. slutt V’il ja:; h h<1!,’)e ~t rikti3 man3e
føler sa3 kallet til å si sine meninJer
i Våll:’~ spalter O.J at vi k~n få frisk
03 en:.;aaj-3rt ;neninJsbeytnin.;; som 1tan
v~~:~ e.v verdi for judodn utvikli!l3 i
. :ot.»j~ ..
;:’if~l.f!f~:.~,~·!~~o~.,n~.&. i~!~3lli!l ~;-:;.~~<!~2:!:!!~1 ~:-:}._~fi.~~
. \Y,..~#.~!!’~:
1:H~:~·-%:’~: kt.h’l ~.a.;iD~i.·es i:30n1 «:i’o~:’~-~~J.~:l.t.g ~·i ~;tjf’er;:~»
hn»‘ 1-IÆUi ~!l»‘!~nl!t;•’ se~ nye fe:r:di.1l’lete:r/k»J.l.on.:~l:.!3.p,
1/. i:r;1· ~ll.’lf.lll~;’} .• u&u tt.v t;-\S’!il?.la ~t:t ~il t<;} ru&.ta i
rp.:: ~;. W’!la~~.;~’I’J.i ~<IJr ,,
· ~;r;. c;:~· eg s.n: e,}:g
‘:..tt~ ~E:l W.!tddu~~ ~~t:·
~;i\ ll-!il:~~f:t c Im~å·~(ttr
)};.,t /:.n(.~tb~»{.
~~· 1;& nlt»‘dG:!Ov’:U’
~u. t~j;,d;ig Jtivi1.:k·..’
hirfg’ r~v ult k~ el.t.~g»
Jr,!; ,,·;. et::!! n;-;· d.(;)t nlUlø.:; f.o::ek;i~ll::.Gæ fahtr1’J!GN:
;_M’f. •t.,:t>:t~~W ;l.ii .l V·ft }.a~il:.lf;Of’t c;g iz~l’f…ngs~:J a\.\.!ta.’t.ot:.
.;~l·~t);, ·rb::r·m~ ~p.aJ.ttve~, l:ll!.H1~!! uoe;atf-.:Ja~ Jf~JZ’ å f.r~
.at (1’~·’;.~; :’rHHl~).t;t:-.’>i m~ dw·i; v ..O A~it; §. ku~·t:(.·r,Jo:t•o
:Ul ~.:_.~ ~~~~··n:U:&.:9tci.dc i’altt~-,Y.•mli lw~l’i; mull:: … !}.c,’t
‘»~n·:;~;lv~- i%::: ftTI i’m:aoh:-:CI it ~J i;;dlt~e:t?<~ .f.lllG;.e
:1′, ~’ (;~ tld·.<iH:..;o; J<i; &.o Jl’.)t<i ~:a.,, .. ~ b~:::: G:?. f.. :>~srdr.:»~
i1 . \·;q,’,i.le~t~·o o
.eyL 1;-t’W~2 .. <lg r•J u~dwra«J~t;~:~;-:rE.JJ • (J; f»‘ p;ea::;tie1: c:t-‘
:f.~ .: ~f. ~,-g ~f,::’ ::., l:OL’llllGt f:.:>ei;) 1_~: l ff:~.._~:·~:) 3/,:U.$’~)
a:-C»•,jl-~$ f1(_3 .1!1·,:·1 ,113!1(\)~r ll»)U!. (;.~- .. t J(; J.’ i’·)i!’S@l~klS å
;t·c ·~$$ :!. <t Oli:\ ~ ta·h;:;)~~ik~ t.e <t:..’ muf: 1.g» lk,øn
,:av <llssø :fi~f.r ~ipp~illo e~ f(:~: <Hj fc-:t ~l l .. ~:d.~~ J
iil.! ~~~ sx ~~r s~~si~l! g o.e; ~.~t>·:· .. t~~~ ~·ari1l •Jt
\llf.,,,j’i;t~t>l’t glloifatOf.f o
‘ .

l l
\

– } .. ~. ; .;.
mA les~s en pl•a re~ såvel hele kurset som
to• 4en enkel• leksjon/time. Selvsagt behøver
man ikke følse denne plan slavisk, men den må
voso~ klu n&za en ‘beøru’le:r timen. Hva som skjer i
løpet av denne vil også være avhensig av
hverdoA øl$V$U rttar stoffet» – otte vil elet
wur<n u4vea41« 4 foxoanclre planæn underveieo
.Wllet mat4 wa4e:rviaD1JSPD IHli væraJ helt ‘klar·t
06 epeøitlse~t nølftktisa fo~ QkSo en liete
ovar hva eleveae Økal ·kuAAe ~ttø~æ sttør å
ba s3ea&emø’tt un4e~~isø1ngGDo Denne mAl~
‘•øtømmøleea mA bysgea på elevanoa tork\tnn~
skape~ ee ferdigheter. Uten at GD v9t nø7akt!g
hvor eA stl\&-tttJ: og bv~ en vil oppnå» samt
unier bvllk~ fora~setninger dat arbeid0a er
det ~mulla A løsge opp en realistisk plan.
••• 4 kunno formulere mAlat og laga en reale
1atisk plan $r 4et oss& nødvendig l anal 7aere
ltal»$etoft’et ll ep~tari og inrabold.a Jucl() kaD for
ek&o ‘es~A · ~v: 1o f.røi ake tærdighate~ som
~akn!klt.,koncU.s~oral’ st~kGp tortlyttningsøv.mt9
taktisk gjø~mfør1&go 2o KUftnskeper som
$u4otøol:l (teknisk fær4.iahotannal ;rs5 o a teJ~ ….
·Ul&k
9 ~tl’eAiR8). regl.Ql’ ·CJa hiato:dak
beli~o
»en plaaen so~ blir last bør. føls5e d stø~atQ
mulisutætw<tlmiq Ot!J e.vvik~lao~ bare tol.S’a ta.u
~ det ~% saaøynlia at dettø vi l fø~e til
et b~~ undervianingsreaultato En ~ør også
~ øyne&~ OiJ0 tor ønakolieheten av øvontuBllG
tosand»i~r eg i tilt&lle no~ere n@d for slag
tll før-~d~inaø~ Oo l sn komm~~ påo Heddal
dlna arfaringer til ~ndre og diskuter di a s~ l
Altsi en plu ~yggøt på mU. 08 torutaatni~a1~er.
fivis avvikalser tore·km.a ruA sn vi te nøyakt!{~ hvorfoa
·’-
..
l
l
l .
!~an 1 Jl&ilGn, :Jl’o:taøk å f’å en naturli~ r:;a.:.»‘
mGDheDS ~~ det •nkle til det vanakeligeø
S~ til at !o~ ekso ikkG hø~t grad0rt~ ti?
etad1-6h~1:1 gi:i!’ mot lavt g».$dertø ·ia ch ‘dø ;,ril
ovet;ppel de l avt! ~dortlll i t:. tv~.k ,,ingen .
. ~~!l9..~~.m.!<l§.J1_ ~2″
!jr. kN.1\ il.kl~~ 1øJr.o for atld&•e t~~: llt:-\1~r ~f:dx,
let~..’~ a~e,, ll:vo:c- i:t21kel t ml\ 1\.æt.~o ‘l®l~ ~-l e!
l\ h’ljf!~Oo U~t øl.c’ ih:kø nok å ·n: =;).~~}!’t~;’t to~ J
~-~·;~ lllart ølJ,~)li’ d.eruonøt~~ertJ olsv~m.t~ me. <~nh1
l’~mve e« øve .,
VIØE=-!J~FU!U:J,AJllll=ØVE er. Si’\ ‘b}i’Utb~;.:-· m&- G
å gjø~c 4~-j ‘fil’, .., l!el.,.,doJlohGl ~:;t~Jc;n ~·5.}, ~ ~~tr.
vm~e wrveutiø)~1~;y i l:ysiak insh~ukujcr;.» 1Kln -‘
n~~ø~ via~~ ol0v~~e h0l~ l~et~t ( l~r c~
~~ØVeø fo21hlat'(‘tl?. Oij’ ØVGd.’ ~&’.jQZ.o iJår Qt~O!SV’i.r\G
ha~ f&tt f!l~l J.i tml .følontr rt~~ ~»»?ol.at~~æ b:ua •:øn
:’:.11. ~fl t~{,me 1,1 fiø ~rlkel·t$ d.~l~r. og ø~;’:!fr !~t
4e!l’ll.m~ lU? inuø~'(l 4;i\r an t~rj -tJ!l. 0′.-7\3.l’ t :1.:. \K j~&
o·velSQ~o Itøt Ø:\;’ hc·J.Jl•t~t~ 80 ‘fl ;•k’\~~ h&:»-’08 f fl.
fl~~~~· ·~,j?Ji~:;,~~l~,.»~~S}~'»· ~ft;_~~l:J.,
R:. ,g~L· fri’~ tbt 1~j’:’FZ.~- ~ ~LU d. ~ ‘· ~·.~cjnt•t .. .Jv’ ,
(l.•~» g;;;.yc;;. kn:jr~~;g<· t~ l d41’i> ·Jn ·<f.<1.il’. ·?ra. f,~:..: ~’ .. Gi.
~~~;f.’)’!~)’i t 0.~.1·~i? ~;jc!’HlUDJ[;rl. ~'» ri.f.U. ,~.~pl® . l: l:e~ ..
~ht<-ø 1rah ~j;)~.:w l ,j,.rea v·od 1 J {‘J;~·1~- ·;p.fi; pa
it-Jl:t’h:·F..:.-e’D~:nc 🙂 D «>JC’ 7d.ld!~)~91~.9, ~tt: ~ J.f:i: trr ‘~ia
41!~riio; ~).it:dcl: 11 ·h·~r\H tt. –~··:t.· JEc t~:1
nU;z~~ o ‘U»10F !1:;:’4i:t..’P~Hlr~., rnJt v-!J Ja. V•’:}’-.t ‘-~.r~
:~~~~ eL;.tt·~oll.ol4\n•J .• -.a.l~ Å’:~l> :~~hV ::_;;~ ;, G3.~.r. :.:1.1:
r.-.~ dtt\’. ~kttJ.•. ·w,:.::<l L4H’t 1.:•1 J..j. ~ ;:: ~l_·r~; ·.~:r·:’r.;’·~ ·mb ‘::
~~’ø tl(li’~!t.•UOo
Cij~~ ;?eilz~t-:i.J·’t;’!Ol.’- l~Of.·il’ld:·~ n~.~·.m:d’l~:::J· t ···1
f. . ~&\tJ»\ i~» ;r :1~~; ~ø.·l ·\1 ~ \, (ai.ll,~b. !.3~,; :~::i’:Yr ‘,»: er~.A: ,.’,· .~»‘ …….c.. ~, J ‘»..)
J,nrm d·~·! st;;:r~l. ~~j··~=:~f:l t}g i~IL’~~ ~…,.:.41, !lr~ :~l-\~. 1~-:z ~
aj~r!’!’.S» t!t:~’:J~~V’D:!.’ <.itJ :·n:e Kl’/]tg ~-~ …. l)~! rrN,’.’,!~O ~h,-~
:):!\ :fil$;;}fZ»-::l -;;;i i, !: ~h’><i :il.el’l ft’i: ff.1.:r: Tc.:.5:C(‘ lj;, ~ ·. , • t . ·• .;1n ····jo ·
n:~ ~iLi:~Jl. i~)’ ·~&. ·v;’~~ ~~flt anti!.’t:’L> ~~il~ ‘»‘LT~ -::;r.’ ,1~,· U ,,l
. ~
·out e;;1 !2x3tr:: o.U.t!:.t1 ··te-u l·:·ntt-) l:»1;&d kv!leH.; :J. :~
~’·· U~:c-ti;~:ill;’;!.., 119.1~. c.iD.ih>;;. ~O=i 3 ~. av ~} ppJ.u,;t1:e iL.!;(!
.2 … !~·1~ ~,vr• ~lut: ~r. h<:..r.l (t’; m: 1\.:n øl1~2.’ ikl~e
i}( ·~ ~ no?.:., ::rmf~ ~ må ·~:.<mer;~::n e·esf.~ :J·.it :it
J.~Y~. e;a~.~r,:l ~<~ .U~)l(.rt b~Jl:’ tl.!~t Vli»~~s c;n hjaJ.J.Yt«·
‘tt;li~~:’-:»~~~X’ 1~ l!J T~Ydi5 r.om ~et-ill hj~:b~Wl ~U
rM~j vrai.1.~a5..\.C~;t’ ::t~ f(~~ l. r.;J»~:·~~’.~l~;»r •
;n.~m bJ»i~2’~’2 ;~. m.rU c~ t’o:.a,~e·~tnAnt{~.i;~
i1~·:~»»~:;\®l·~ilu~7;, ;:if! ~!)ti~~ c
,,.~ tH.-,.:-:)1-~~ VfJ· .. !»•;;r. k:.rt~ll.’ ‘OVtb :· :?t ;::I. ~i ‘li .i ~~ll~;:’rl·,tfl. rr;z~
~\J;»:JJ.t.vtdt,’i)ll :::’oil~ei·:.it.:<:t\,·
l de~nc spalten er dat rnenl nJøn at det
n’~al ::JiS infoonasjon o:n hva som hender
i judov~rdene11 – hj~m.’I’Ie 03 ut:e . a.edaks j onen
er tct:~lme;nli . .; for stoff fra alle som
har no il u bet\}tte Et V a 1Il’.sn interGstJa ~
FØrst et lite blikk på ~Jordisk M~St$J:-…
skap i 3Øte bo:t.~.;. aor,;e fikk her f. ot’
fØrste ~artJ ~n. m<t:da lje .., br.orute i
~::rt3lte tveki.: o ~-lorten Y..;;.;eset:h f x:e i.U .. »I.{ nto
for denn~ fin.a ~n.-ea ta ajoneno ~ tt: r1ovn
· til bØr nevnes1 nemli3 Jan Ulvås som
~jord~ ~n J li~~rende kamp mo~ en av
fin~aQeS s~erk~ ste ko~t~ Zll~rs e~ det
‘-‘ si at- ALL:!: d~ norske delta~erne
viste ~od insats OJ fin judoø Att de
andre no t:disk.~ nasj onene 9 med un’te}~. Enl
Danmarl{• fre:ndeles er for sterke for
oss er bare a sk~ive seJ bak øra~ ~or
landets trene r~ ~ OJ sØr!e for å rette
pli d~tte i tidan frem til .~ordisk .·!ef!ter»‘
ska~’ i 1972, so.:n da 3il~· i. Osloo
Cv..lr· t-il ::uro:>e.m.JstarGl{a~t: i ;1st–Ber:lin ,
!.»er lt.an vi f ørst t a et blikk pa mødel.)eford~
lin ~en : ·
\vSt’-‘i’ys1~1At’ld 2 .:;ut1 l søl·v
Sov1et-tnionen 2 n l n
5 br.c· ~e…;;.
2
L»ra~1kl:’i’:~o3 l u
~t»o~:=hrtt:ania J. n
~-olilflnd
~lasa~vi~ne rno bla:
B.pe11 klasse:
TunJvckt:
.·.vllomvekt:
~leL~t~o.l:r.’V\:’lkt :
I .. ettvel4:.t:
4
3
l
~
Klaus Rene 11
Klaus .Hahn
B.ri~~:m Jacks
\~

• l
)et· t<-;m ::o:-.:’ t l)’i le::: Rt … .:ro ~:-..;a s Judo fo r-
)ttrd ble opf.i’!:t-::t\: gcm f uJ. lverdi;;.; medlem
~v .:::\JlZO P.5< \J.nl•.JJ:ien .. P.t:,lc i:und~ rud som
•uu: .·J~rx<.H) J ·~ldofo?:bucdtl repres en<t.ant i
;)er:· .. t:n ha;:.: lovet å f orto l .~..e ()fi sine
:Lnn’\:ryl~. ·’ D~’H:\:e i nrt l ·~l~Ct: korumer i neste
t’lUnlf!»-<:l.i:»
Til shttl.: kFH’l døt nevnGG tlt det før
ijh!.l:’a’fame:.;tat:ska p·~ t bl e avholdt l.sndskemp
m<~U. o;n Ho l l-and o,~ 2ngl .;md hvor det
a.n3øl ska hq@t 3ikk av mad s e iex.’en

Her e:~: dot: ffit.)l.’lin..?;~n at :J’;’.c.i’s st:yrc
før:et» o~ fr~:nst sl~al d i sponc r.; onalt~
~less»L’l, l!!l3n mcldi n:;~r fra ~nk.alte
medl.cilllltie:C so.n wu ant::ao d ha int e res ra
fo:c .:•a-:lr..:: ·tr.cner~ kan o.:;så t as i~t.l o
D~’i.: mGdd0-1es med d~ t:t..; .-n.~dl~;mno3n.:.~ F.Lt
dat; ild~ ha~ lykl~ s oss el. O!):;:>nå ~d lem&~
tap i .. n.•o .t\ vsla.:;e t b.;j.;run:tes Hld6 a t
\ri ildtr:?l har til hansU~ t u drh7d i dr.:tt sli..];
akt:ivitet, men er ~ t s l aJS t::ran~rlaug
-alløl:- tl.~ne);»fa.;; f o X\i:nin__,. i:ve so.:n
s~~:al .;jør~s i. de ~»‘l.O s a:nm~nh~n..; lurr
atyret funnet dat hens i kts .ness i..; u
le33~ frG~ for d~n f ør ste o rd in~
oene l.»alfor.srunlin~., Vi hc.iper at e.lle
medløm .. nøne tenl~ar a l v o r liJ _;j ..;~m1o;.n
‘» lt~u:nati vø or~.;ani sa sj onsf or.-n~r el l~r
hvorvidt v.:h:u lover b<~ r f oJ:andr e s sli l.c.
at da ~an ]Odtas av NI FR

l do~~ spalt~n vil vi pr~vø å anbefale
fonkjølli~e bØttor scxn vi men\lr t rane ren
kan ha utbyt~~ av øll~r so~ han kan
anbefal\# sine elevor. !!vis no»»n l~sll r .
bØker d~ men~r ~r JOde vil redaksjonen
være takknemli,J for inf ormas jon o.n di ssa ,
altk at de kan deles med de andre t r enerne »
• ~ ·· , J _.. …..~.. ;• .;.~..·… «u»;»~:~.: ,• .»J». 0’·-«7 :…. ~• , ( sva :\s_,. …. ) o ~ i ns·<» >-rukt .<&l . vt
jrunntranin1spro3ram for i drettsmdnn 9
·mad dia3ram for p~rson l i 3e da t ~ data 03
?ras.t:asjoner. es. ltr. 7. 50
J .. t. il~~son: ~»;»ou to ft l ay J udo. (en.-; o)
D~nall bolten .::tr basert -,å a t: rv .. pr.o:;ram
SCU’ ,.r blitt sendt over hale 1n J 1and.
«D~tt..:> ~r judo som det: v irke l1~ e r ,
beskr~v~t for den fullstendi3 uvitende,
o,; – på sa:n.11o t:id – .-;it:t ~.Jn ny o ~ i.nt-er ossant
vri for de ea:n allerede J jØr
judo. Dat ~r brultt :nal’l..;e i l. l ustr.:~sjoner
sam:-.~n .rod t el(.Stl3n i ~ n t::ombins j onsforrn
so'» iltk\3 tid li,Jer er f ors økt . ~e sultatet
mGd dann\3 presentasjonan er st j udo
visøs s lik so~a det kan være P men s om
den ofte i kke e r : so~ en t iltrekende,
fasiner~nda kamp-idret t , som kan til passes
03 ut føres av be.;,5e kjønn 03
for nesten all e a lder&Jrupper ~ »
Alle bøker kan beøt:illes f ra
Øiv1nn Tveter, i ndustri ~t 42 c, Os lo 3
c
. ·;
v ~<! lv I.~v rrc,:11sqa vt:nob I
v n.o~ ‘:.te f~d ;;;; lllot:-Ia-:co~
. :•. I~ ‘-‘ ‘J· ·:1 :t_d:w arl na}j,
• • -:–~t e n.h ~ … l ;l~d.nB
n » ‘Jb -:te,!i!.ld
:;. m ,f .. /;fs:1 e·.t~;v
e ~ [b 2n ~ila
1

l
1Rt~.:~~Ji.r~alr;1ran , 9’70 vU bl: avholdt i tiden
28/{l •. 4/1 1 Oølt;~ml»ed<~t, oenaynligvis på
~T(‘j·~e;Gt:l !tii:sttsbzsskol41o Des.~’ v!l som m,~nlie;
·oli tu4ot !W d«lu onph1åe \!ii#:etrenær GøR.,
GJ..t’1nll(+Eiø JIJ’Fu kcn’lau~~m:: i tslmh~ke apørsmåll)
‘lf:·:<f~rA~~i t9:~’ hl1JI:eu ~r s::Ga Jhk..'<_, faøaat\.9 møn
c\M~ v.,J .. r.!C1r»;G.t;~!l~l!1t;rvi.e l) 1 i Oi.l.o ti 2!)o00 ki~ .. :!Xlttcs
QP . o;»t’a.v~~.u·t-an o;; O}~pllolt1 oe nu’!.t må lt’ttJgl:UH3
u·\J~}.OlJ:. NJ1:f o~ øilr.ke;;.:-)IØ ld E?.:i! ov~~~ at dat tø kan
to3.i rn økrdnn.\ b~~.a.e.tui~A« L’o~ de som ikke bor
i (Jii\ .)~~Zi..f! Oa.lo 05 Llf’ Gt.A,~va.:!il~ge ~t>X’gE>…V.C~
vb-l rdk..~~.wt ··nurd(l:i.’o »!U ‘ .• i~~t:Jtan ;~’or aubeHt.ie.r
W.~)f[,’>,/~ !liØ~ (‘ o
All<:1 :»JGm ~ uwxo ø<tl ~i\31Gelia cia l ‘a på clf11m10
t~~g . .-~~;} ø~ dtll’iite «;ittldø:r.• i asrU.g grad de
1:K~B .f·l~;?!G>7.’ som trQne:r.>o ~- aintJ ldu.bl!HIU~o Dl1
!3 \·t:i l·.H~6l~~ t4~ ~.aint;Cln o~ i eærdal ~ehat du. aom
a.:~ ~u~cx;-:t.:!ø:~·~ t~OW! tl’.økl!!’!r CJ.’! NJL’ er anavar.:U.€’
f l} Il j .r.doil::ll.~B\:1. tv1.kU.BG i NIJ»Z;iiD 06 d$11& bar i kltø
l,(.n t’~l ~~ e~:uJ.l:e unna. ·løntl~ ~ne mttliBhetcan i
f?.~M ~.. ttl ~. !:9:1 nv&~ på dø1~os s:gcorantål av en
hl~-j:t~n(}~1llt~\. t 11/.liØl:’kj~!At 1~i3.l)S.u:’l tet pi}. jUdO o
:tb:.~ :>løn rJ;~ vt:rra; .Ull!f t_»u.tcrisa:~te trenurei
},~fl. H~?s now~~r:\.4)~.~ 19. .l 1o
~l~·~-~14~~,.:i’ll:l ekjo&t til&
l:~~~.:gt•s J<:!lit)?.’or~uud, ~rn: 5422~ bjoxostuen~ Oslo}
Red o
? oS. Det e r nå bestemt at sommerens
t reninlsleir skal øvholden p4 Norses
J d~e~tshøg skole, Sogn.