Stikkordarkiv: Øivinn Tveter

Jubileum 2017

NJF 50 år – Tilbakeblikk på starten

Norges Judoforbund, NJF, ble stiftet 28.juni 1967 og har 50 års jubileum i 2017. Noe vi vil feire med flere arrangement i løpet av året. Hovedarrangementet blir jubileumsfesten 9.september.

Jubileumsbok:
NJF har et bokprosjekt gående, med et mål om å presentere en jubileumsbok i 2017. Her er det plass for flere historier. Derfor en oppfordring til alle – Har dere historier, bilder, video, blader, plakater eller annet som kan være med å belyse Norsk judo sin historie så ta kontakt med Stine Lastein, Birgit Ryningen eller Geir Åstorp Reehorst.

Historisk tilbakeblikk. Torkel Sauer m.fl. i aksjon
Kilde: Filmavisen

Tilbakeblikk:
Norsk judo har sin spede  begynnelse i 1950 årene med Henrik Lundh som den ledende judoka.

På 1960 tallet begynte man å starte klubber og tanken om et judoforbund ble tent.
Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund hadde møte hjemme hos Øivinn Tveter den 8.desember 1966. Her ble det diskutert hvordan man skulle gå frem for å stifte NJF. Det ble sendt en delegasjon fra Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb og fra Oslostudentene til møtet.  Her ble det ble opprettet et interimsstyre bestående av Torkel Sauer, Terje Gunnerud og Øivinn Tveter som gjorde jobben med å lage lovene til det nye forbundet. Det var Øivinn som sekretær som førte vedtakene i pennen. Det var mange møter og mye arbeid.

Stiftelsesmøtet ble avholdt den 28.juni 1967 og det ble starten på Norges Judoforbund. Forbundet ble i starten styrt av de største klubbene i Oslo og bar preg av det.
Det første NJF forbundsstyre var da også kun satt sammen av personer fra Oslo og kun menn.
Disse ble valgt:
President Torkel Sauer – Kasserer: Terje Gunnerud –
Sekretær: Øivinn Tveter.

Norges Judoforbund ble opptatt som særforbund i 1971, før dette var NJF et utvalg i NIF.

Første styremøte sin eneste oppgave var ifølge protokollen å invitere G.R. Gleason som instruktør til sommerleiren 1968. Mer om de første møtene finner du her.

Graderinger:
JubileumsplakatJudo i Norge startet på 1950 tallet og mer om dette finner du her, skrevet av Carl August Thoresen, 5.dan.
En morsom sak her er Norges første svartbelte, historien om Lauritz Grønvold.

Den første som ble gradert til svart belte, 1.dan i NJF ( etter 1967 ) var Terje Gunnerud, kampgradert  i 1968.

Se egen artikkel om Terje Gunnerud her.
Flere kom etter i 1969:
Her kan nevnes: Øivinn Tveter, Carl August Thoresen, Dag Hodne, Øystein Martinsen og Per Steinar Ottestad alle til 1.dan.

Men flere var allerede gradert til dan grader før NJF ble siftet.
Her kan nevnes: Henrik Lund 3.dan, Torkel Sauer 3.dan og Per Ombudstvedt, Svein-Erik Engebretsen, Olav Kudtsen – alle 2.dan.

Flere klubber kom til på 1960 tallet:
NJJK er Norges eldste klubb, stiftet i1960, og var ledende i jobben med å stifte NJF.

 • Bergen Judoklubb ble stiftet 1. august 1962, her var Per Strømsnes aktivt med.
 • Kongsvinger judoklubb i 1963.
 • I 1964 var bl.a. Terje Gunnerud, 6.dan, med å starte ei judogruppe i Oslo Studentenes Idrettslag, OSI.
 • Trondheim Judokwai ble stiftet 1. februar 1966, Erik Lian var med her.
 • Fredrikstad Judoklubb ble stiftet 2. oktober 1967, men judo ble startet allerede i 1965 av Thorbjørn Hansen fra Kråkerøy.
 • NTNUI – Judo ble etablert som gruppe i NTNU Idrettsforening i 1967.

Jubileumsrollup

Mer fart i sakene ble det på slutten av 1960 tallet og videre på 1970 tallet, med det første offisielle NM for herrer i 1969, damer i 1975, og kongepokal til herrer i 1971 og for damer i 1979.  Resultatlistene er her preget av NJJK og OSI.

NJJK var tidlig ute med et medlemsblad, Hajime, og sammen med NJF sitt blad Norsk judo ble dette populært lesestoff i en tid uten internett.
De fleste bladene finner du i www.judoinfo.no under folderen’ Magasiner’.

Flere klubber kom til, bl.a. Marienlyst Judoklubb som ble en ledende klubb siste halvdel av 1970 tallet.
En sentral person i klubben var Hans Petter Andreassen, som også ble NJF sin første generalsekretær eller daglig leder som stillingen ble kalt de første årene.

En annen klubb som ble startet var Ippon JK av Atle Lundsrud. Atle var en markant person og bidro mye i Norsk judo, bl.a. som dommer i mange år.

Norsk judos storhetstid:
Interessen for judo var stor på 1970- og 1980-tallet. Medlemstallet vokste til ca. 10.000 og antall klubber var over 150.
Utover på 1980- og 1990-tallet dukket flere dyktige utøvere opp som også gjorde seg bemerket på den internasjonale arenaen. Judo var godt etablert på 1980-tallet, men utforingene var mange og medlemstallet sank frem til 2000-tallet. Gledelig er det derfor at medlemstallet de siste årene igjen har steget.

Jubileumsåret:
2017 blir et spennende år, budsjettene er høyrere enn noen gang tidligere og det er mange gode krefter i klubbene som jeg håper kan bringe oss videre i årene som kommer.

En jubileumskomite har jobbet i et år med å planlegge hva man skal gjøre for å markere jubilet i 2017. Komiteen har bestått av:
Geir Åstorp Reehorst ( leder), Hanne Myrnes og Lars Archer Lauritzen og Stine Lastein.
Her må også nevnes Hans Petter Haraldsen som har vært til stor hjelp i utforming av plakater og roll’up. Disse vil du etterhvert se i NC, NM og andre arrangement.

Geir Åstorp Reehorst
President
Norges Judoforbund, NJF

Flere magasiner og avisartikler publisert

Vi er noe nærmere en komplett samling av publikasjoner fra NJF: Norsk Judo og Judo Magasinet
Mangler Norsk Judo nr. 4 fra 1985 og

Judo Magasinet nr. 1 fra 1990.

Om vi mangler fler vet vi ikke, det kan være gitt ut flere blader, men vanskelig å vite når det ikke er opplagte hull.

Vi har litt igjen på alle typer INFO-skriv NJF har utgitt. Men her er det litt uvist hva som er gitt ut.

Vi er også på utkikk etter gamle filmopptak, VHS eller annet.
Opptak som f.eks.:

 • Ser i Norsk judo fra 1977 i et intervju med Henrik Lund, han sier her at de tok opp en film i 1952
 • Kano cup 1982 – Fred Sharp – Denne har vi i Video 2000 format. Er det noen som har denne i andre format ?Kano cup 82 - Forside
 •   Film om «Graderings pensum til 1.Dan» – Utgitt av Fred Sharp på 1980 tallet

Spørsmålet er jo da – hvor finner vi disse og andre filmer i dag ?

Gode bilder fra 1950 til ca. 1990 tallet og alle typer dokumenter, hefter og lignende er også av stor interesse.

Så hvis du har noe vi mangler så ta kontakt med en av oss i
historikkprosjektet eller NJF-kontoret.

Desember 2015 er det lagt ut avisklipp fra Asker og Bærums Budstikke. Disse er fremskaffet av Morten Backmann og lagt ut av Geir Åstorp Reehorst. Her er mye om Ippon judoklubb:
 • Avisklipp fra 1970 tom 1979, totalt ca. 60 klipp
November 2015 har prosjektet ved Geir Å.Reehorst lagt ut:
 • Tingpapirer 1978
 • Tingpapirer 1991
 • Referat fra tinget 1983
 • Referat fra tinger 1987
Høsten 2015 har Arild Maka bidratt med følgende:
 • NJF / SKA info fra 1998, 1999, 2000 og 2002
 • NJF info fra 1987, 1988 og noe fra 1994
 • NJF info fra  1987, 1986, 1985 og noe fra 1984
Våren 2015 har Arild Maka bidratt med følgende:
 • Sonomama – klubbavis for Sandnes judoklubb
 • NJF-INFO fra 1996 og noe fra 1994 ( 14.juni 2015 )
 • Norsk judo, nr.1 -1987
 • Judomagasinet, nr.1-1989 og nr. 2-1990
27.mai har Carl August Thoresen bidratt med følgende:
 • Judo Treneren fra 1970 – Redaksjon: Øivinn Tveter og Thor Petterson
 • Norsk judo 3/4 fra 1984
14.mai er det lagt ut noen avisartikkler fra Trønder-Avisa. Disse er fremskaffet av Tore Brenne:
 • Foreløpig er 2 klipp lagt ut fra 1980 og 1988
14.mai har Arild Maka bidratt med følgende:
 • NJF-info mars 1989
 • NJF-info april 1989
 • NJF-info mai 1989
 • NJF-info juni 1989
 • Kursmateriell fra 1970 (?) tallet
29.april er det lagt ut noen avisartikkler fra Asker og Bærums Budstikke. Disse er fremskaffet av Morten Backmann:
 • Mange artikler fra 1979
 • Noen artikler fra 1970
 • I tillegg er det noe fra andre årstall
21.april er det igjen Arild Maka som har bidratt med følgende:
 • NJF-info januar 1989
 • NJF-info februar 1989
 • NJF-info januar 1990
 • NJF-info mars 1990
 • NJF-info mai 1990
 • NJF-info februar 1991
 • Intruktørhefte – fra 1980 tallet
 • Aktivitetslederkurs – fra 1980 tallet
28.mars er det Arild Maka som har bidratt med følgende:
 • Norsk Judo. nr. 1 – 1995
 • Norsk Judo. nr. 1 – 1996
 • Judo Magasinet nr. 1 – 1992
 • Judo Magasinet nr. 3 – 1991
 • Medlemsinformasjon  – Mars 2004
 • Medlemsinformasjon – Oktober 2003

Klipp fra Aftenposten 1950-1969

Det stod ikke mye i norske aviser om judo før 1970, men noe skjedde i tillegg til at Norges judoforbund, NJF, ble opprettet i 1967 og noen klubber ble stiftet.
Her er noe fra Aftenposten i denne tiden.

 

Judo folket dro tidlig på treningsleir i utlandet. Pionerene  var Torkel Sauer, Per Ombustvedt, Olav Knutsen, Harald Førland og John Rotschild. Dette ble annonsert i Aftenposten 3.august 1955:
Judobrytere på leir - 3 august 1955
Her kan du se referat fra leiren i Aftenposten 24.august 1955.

 

Sam Melbergs institutt var en viktig del av judo i Norge på 1950 tallet. De annonserte i Aftenposten regelmessig.
Under er annonsen fra 1956:Sam Melbergs institutt - 1956

 

St Hanskveld 23 juni 1956St.Hans i 1956 var det judo oppvisning
( hvem var med her ?) :

 

 

Oppvisning Frognerparkeen-bilde - 8 juni 1963
Politiet kunne noe judo og hadde oppvisninger. Her er en artikkel fra en opppvisning  i Frognerparken – 8 juni 1963.

Kan det være en spektakulær kata guruma vi ser på bildet ?

Se pdf-dok:
Oppvisning Frognerparken – 8 juni 1963

 

 

OLY-TOKYO 1964En stor begivenhet i judo sammenheng som må nevnes er OL i 1964, arrangert av Japan i Tokyo.
Judo med for første gang og avisene i Norge var nok ikke så godt kjent med østens mange kampsporter.
Japan tok 3 gull og Nederland ett gull, i åpen klasse ved Anton Geesink.
Her er noen klipp fra OL og tiden før, se pdf-dok.: OL 1964

 

NJJK søkte inspirasjon og arrangerte en vennskapskamp mot Budo judoklubb fra Gøteborg.
Vennskapskamp NJJK - Budo Gøteborg - 26 mai 1965De mente dette var av almen interesse så de satt inn en annonse i aftenposten den 26. mai 1965. De tok også inngangspenger, hele 2 kr:

 

Den 19.februar 1966 skrev Aftenposten en stor artikkel, ved Rie Bistrup, om sitt besøk hos NJJK i lokalene på Halling skole.
Aftenpost NJJK - Bilde - 19 februar 1966
Torkel Sauer, Øivinn Tveter og Olav Kuntsen var da sentrale personer i judo Norge.
Artikkelen sees her som et pdf-dok: Atftenposten hos NJJK i 1966.

 

Japansk besøk 26 februar 1968Den 26.februar 1968 var en artikkel i Aftenposten om to japanske
judoeksperter er på rundtur i Norden. Torkel Sauer, president i NJF, tok i mot når de kom til Oslo.

De seks klubbene som eksisterte på denne tiden fikk besøk i den uken de var i Norge. Se pdf-dok:  Japansk besøk 1968

 

I april 1968 deltok Norge for første gang i Nordisk mesterskap. Norge deltok med 7 deltagere, bl.a. Terje Gran og Erik Haugen.
Se pdf-dok: Nordisk mesterskap 1968
NJJK nybegynnerkurs - 3 februar 1969NJJK arrangerte nybegynnerkurs på 1960 tallet.
Pussig med en begrensning på 60 stk., men det var stor interesse for judo på denne tiden.
Her er annonsen fra 3.februar 1969.

 

 

NM judo 1969 - 15 februar 1969Og her er annonsen, 15.februar 1969, fra det første uoffisielle norgesmesterskapet i 1969.

NM 1969 resultater - 18 februar 1969

 

 

 

 

Judo Historie i Norge – del 2

Judoens historie og utvikling i Norge de ca. 30 første årene              Del 2

Av Carl August Thoresen, 4 Dan.
Denne artikkelen er del 2 i en serie på 3 artikler om Judoens historie i Norge, første del ble publisert 21.november og tredje del 27.november 2014 ( Red.anm ).

Den første nordmann som antagelig fikk 1.dan i judo var Norges Charge d’affaires Lauritz Grønvold i Tokyo fra 1923 til 1928, han fikk 1. dan honorært av Matsui Judo Club i 1928 etter nesten daglig å ha trent judo i en 4-5 år.

I begynnelse ble de som studerte i utlandet spesielt oppfordret til å la seg bli gradert i utlandet. På denne måten kunne en sammenligne våre egne graderinger og standard med de utenlandske. Og ikke minst skaffe oss nye og flere impulser, og lære hvordan en i utlandet graderte.

De første judo mattene i kjelleren på Bislet Bad i Oslo var hjemmelaget av 1m høvelspons som ble trampet ned og lagt presenning over. Men i 1961 fikk vi de første ordentlige mattene fra Japan. Når vi var i utlandet lånte vi blant annet filmer fra den Japanske Ambassade i Stockholm eller tok med oss drakter fra spesielt England.

Den første judoklubben i Norge var Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb (NJJK) som ble offisielt stiftet i 1960. Deretter fulgte Bergen Judo Klubb i 1962, Kongsberg i 1963, Oslo Studentenes Idrettslag OSI i 1964, Fredrikstad i 1965 og Trondheim Judo Kwai i 1966.

I begynnelsen var det ingen kvinner med i norsk judo fordi Henrik Lundh syntes at jenter var et forstyrrende element under treningen. Men i 1965 kom Veslemøy Solveig Margrethe Thommassen fra Kongsvinger JK som første kvinne til 5.kyu

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967, og feiret således 40 års jubileum i 2007.  NJFs første president var Torkel Sauer.Kongepokalen

Den første kongepokalen ble delt ut for herrer i 1971 til Tore Vogt og damer i 1979 til Inger Lise Solheim, hun fikk også sølv i VM i Paris 1982.

I 1970 og 1980 årene hadde norsk judo 2 tidsskrifter nemlig ”Norsk Judo” som ble utgitt av Norges Judoforbund og ”Hajime” som ble utgitt av Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Disse 2 tidsskriftene fikk en stor betydning og var kanskje noe av det beste for å holde norsk judo sammen, på samme måten som nettsidene til NJF i dag informerer.

Etter hvert kom behovet for konkurranser og graderinger. 13. oktober 1966 ble den første graderingskonkurransen, kalt Tsuke- nami- shiai etter Kodokans graderingsprinsipper, arrangert av Torkel Sauer, Olav Knutsen og Carl August Thoresen i Oslo. Det er igjennom årene blitt holdt over 50 graderingskonkurranser. Dette var til støtte for de som hadde ansvaret for graderingene og at graderingene ble utført objektivt og ikke på grunn av kanskje kameraderi.

I slutten av 60 årene og i begynnelsen av 70 årene kom den første virkelige store debatten om hvordan judo skulle undervises og læres bort i Norge. Det har jo alltid vært de som mener at egget lærte høna å verpe.geofgleeson
Det startet med at en i 1967 inviterte til Norge Geof Gleeson 5. dan som senere fikk 9. dan, og som var rikstrener i British Judo Association i ca 20 år. Han hadde trent på Kodokan i ca 5 år og da han kom tilbake til England fra Japan ble han kaptein på det engelske judolandslaget i flere år hvor også Charles S. Palmer, senere 10. dan, var med. Gleeson var kanskje en av de mest kunnskapsrike judomenn på den tiden, men ikke alltid like diplomatisk.
Gleeson var i ca 6 år innleid som konsulent for NJF. Det ble en sterk debatt omkring hvilken stil eller hvilket treningsopplegg en skulle satse på i norsk judo. Diskusjonen startet nå for fullt, om en skulle ha en dreining fra Kodokan Gokyo /Kawaishi systemene til Gleeson systemet.

Kodokan hadde sitt Gokyo no waza og Katame-waza system, mens japanske Kawaishi 7. dan hadde i Katame waza 17 holdegrep i Osae-komi- waza, 29 kvelninger i Shime waza og 25 armbend i Kansetsu waza. Gleeson hadde bare to teknikker i hver gruppe, i bakketeknik og alt annet var bare variasjoner på dette. For eksempel mente Gleeson at i Osae-komi waza holdt tori uke enten ved at tori lå på siden av uke eller at tori lå med brystet ned mot uke. Gleeson var den først som introduserte at drivbenet eller kastets understøttelsesbenet skulle være bak ukes tyngdepunkt i forhold til toris kastretningen. Hans judosystem var meget effektivt og teknisk avansert, men kanskje for avansert for de fleste.

Egentlig var det ikke så meget Kodokan, Kawashi eller Gleeson det dreiet seg om for disse systemene, de er i prinsippet like når det gjelder å utføre teknikkene, men den uforsonlige og harde diskusjonen gikk på måten en trodde en skulle lære bort judo på.

Derfor stod på den ene siden de som ønsket datidens klassiske Kodokan stil og på den andre siden de som var blitt tilhengere av Gleesons engelske stil, som egentlig var et Kodokan opplegg, men hadde en helt ny måte å formidle judoen på og få folk til å forstå judotreningen på. Hans system var på en måte meget lett å lære, spesielt for nybegynnere, men krevde meget av instruktørene på et høyere nivå, ja kanskje for meget. Denne debatten var i flere år meget hard og uforsonlig og førte til interne konflikter om hvordan en best kunne lære bort judo.

En av de tingene som også startet harde følelser var at Gleeson sa at om en hadde sort belte betød dette bare at en hadde sort kampferdighet og at en nødvendigvis ikke kunne instruere, og at en blåbelte kunne være meget bedre pedagogisk instruktør enn en sortbelte. Dette falt mange sortbelter meget tungt for bryster. Til sammenligning kan en si, når var for eksempel en olympisk gullmedalje alpinist en dyktig instruktør? Gleeson har skrevet ca. 8 bøker om judolæring og teknikk, men for helt å forstå bøkene krever det at en selv kan en god del om judo.

Grunnene til uroen og stridene var mange. Det var mye klaging om treningsmetoder, teknikkutførelse, graderingssystemer og ikke minst at det var en vis form for kameraderi. Generelt i begynnelsen forsøkte en å hjelpe hverandre og ikke unødvendig å motarbeide hverandre. En aksepterte mer at kastene kunne utføres på forskjellige måter avhengig av utøvernes forskjellige kroppsbygging, på samme måte som Kodokan alltid har akseptert at kataene kan utføres forskjellig så lenge kataens prinsipp og forståelse legges til grunn

I midten av 1980 årene gikk en offisielt tilbake til Kodokan Gokyo systemet. Begge systemene hadde sine sterke og svake sider, og en bør generelt kjenne til de begge systemene. Det som var det fatale var at en bare tenkte enten/eller, istedenfor både/og. I virkeligheten utfylte de hverandre og kunne ha løfte judoens teknikk og forståelse. For de som kjenner systemene ser en at de glir mere og mere over i hverandre.

I 1969 fikk Øivind Tveter, Erik Lian, Carl August Thoresen med flere plass på det første treneropplegget og utdanning til Trener I i samarbeid med Norges Idrettshøyskole. På dommersiden kom i 1969 de første C-lisens dommerne Ole-Jørgen Hammerstrøm og Atle Lundsrud. Den videre dommerutdanningen kom for fullt i 1970, og her var Atle Lundsrud sentral sammen med Olle Edeklev fra Sverige, som antagelig var den som da var kommet lengst i dømming i Skandinavia. I dag har vi fått bygget opp et sterkt dommerteam med Per-Arne Grime 7. dan i spissen for dommerutdannelsen.

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

Judo treneren – Øivinn Tveter- 1970

–•
Jll1)0-
TRENEREN
ORGAN FOR NORSKE JUDOTRENERES FORENING.

. .
p • l ~ ..
,
l ‘
h>’g’~- IJ ~ ~) ~ .tiv:l’SL\:Cl t.H.,c,i~ ·~!Ø1W!i.· .. FJ .lli ·~ 0 ,r.J. ;:,
‘iH1to~~ fi;ce gangi!Jxo i Ø:.rat ..
B~ab le >i il il 9’10 11
t!t~,J.f.o arv :D!orekø Jud1>ire.oej~(n Fo1 ~n -. .~:~ ~: .. ~’t~r: ·~ »
~j·$11d·~EI .gr~t1a ·Ul msdlemmor ~\T liarnke .Jr~d{!l ·
‘lSGUerea ‘rer®tting t)(f i,: U~ fl.n\lrc:i ~i ?m Li·(; ‘X’td; l { r; ; l}
l:t~o·~øl’l~llit o
t~to;;lail~lt·~ o
Ø i vinn ~\T~~ •ax c xoø1 t~1: ;ø:~,
:lhor l’fl·~(H)’~ SOilc
. .
l.
…… ~~ …… ….,. .~.- :.· ~
l. InnledninJ av ~lvlun ~v~t~r
2 v æolll.Jl’ltar V.:l1rØr.l~ld~J h»lstrulø:.sj. -underv.
– l~rin~. av ~.A.Larsano
3. JudOl’lytt o
49 .·t.e 1(1 i~l.iGr fra … :J7 ,/.
·s. -Bølc:~r ..
6., T ren1n~sle1ren 1970 ..
‘l t •’ tv t ·’ »
‘,lf f
. l
‘ l.
:;.:;..,.:,~.;.;· ;.;·…;.,!·;;;.-.;;-;.,;·:…·:;.·;.;– .· – ……..- –· –·–·- ·—_,~. ….~
All t for len~e her det vært manlel på
et or3an som d~kker judosporten i No~e~
Dat or reåaksjon~»s hap at v i skal få
l.lt sli!~t or ,;an i JlDO’i’.1!:J»!R!il. Redaksjon ..
on vil f orsøk~ å skaffe t ilveie 03
f ormidle informasj oner om judo med
s p~ sielt he nbliklt på det behov t raneren.
ha r •
·:1. vil :Eorsølce å d e kke tre;’:’lin~so pplegg,
t r~ninJs planle~3in3 og den dir ektø
avviklinJen av t ~anin3 s kveldene. for
å !tul’lrt\~ :;jøre det t >;) til f reds s t i llende
vi l v i s øke å en3a sjere så man3e
spesia l iater vi kan, v i vil s øke hjelp
hos 1ior:;•3S treninøaet<sper.t: i se og i
de~ hel a tatt sk af fe til veie mest
mu l i.; i n:f or masjon om de t inge ne som
e r invoh rert i ju’-\ott’eni ngen. Vi
h åper med detf.3e å let·te arbeidet f or
do ma.n,l<3 t r ei.ler e ut O\?er i .·lor~e
som ikk•.:il har <l i røltt~ l’. <)n.’ta1~1· m{;:d
1annc el.{spertis.;;·m . Samt:idi.J vil v i
oppfordto allG som har noe pa hje~et,
væ:r:l3 s~ .• om tronin .; eU.er andr e t in_i,
i :aønde oss noen ord slik at v i l< ;m
lut te r. r obleamene i vå1:~ spalt e r . ~·.an.;e
prob!ec;mer er .:;cncrell’.e o~ vi k r.m
på dGnho måten hj<~ lpa ‘tve randrø ~
‘T’i l {). bøjynnc rnød vi l JUOOTR~N!: R!:>!
l:o,r,me ut: med f i ra num:.H~r i å;ce~::. \Ti
håper 1 første omgan~ at vi i 1971
slta l ku.nne komme ut hver måned s men
dett 2: er i stor utst raltkni ng a vhengig
av d~n interesse tllOnt utvisetl f :r.a
les r!.rtle .


,,
‘ ‘
,., ..,_…_. ~~~- ~J ~l~ …. ~ …sk~ l;~~.. . \:.w ~:: ~ ~ ;.·~ ·~·…: ~fØrste
om3an3 v~rt så heldi~e å knytte
til ose R.P.~arsan, som holder på
~ad den avsluttende dal av sitt peda.
JO,Jild~studium på Universi.tøt0t i 6slo.
Han har . lovet å skri ve an s e t:•i-3 o.,1
da ;;ene ralle peda:;o.;iskø ..sr:unnn:d.ns:q .. pex:·
o_z hvordan disse l~an anv13ndas i idz;~;) n:
1 sin alminnelllhet 03 i judo i scerd f’.le t tle’t
Je.; ~r sikker på at vi a l.le vil ha rme
å lære av denne serien Ol ønaker ~ o P ~
larsen velkommen i våre s palt er.
Hva judo an,Jår håpør vi at l.;or..;es
Judoforbunds konsulent 3 .2. gleoson
vil yte noe til osso JeJ kan f o~s ikr~
at han er en i nternasjonal anerlq ent
kapasit e t på judoo Under en t ur i
Frankri ke nyli3 var da f ranak~ .;ymnas til .t•
l CU’ere mec3et interessert i det han h~t ddt
å fortelle om judo 1 skolaneo I Fran~(~il !.
har judo blitt holdt helt utenfor ;s}’!nn.a t: :: j .. k …
unclervisni ngan med den be3x~ne l s~ se
det er a lt: for far li.:;a De var: me,3at
imponert over forholdene ~ ~ng land h ~or
j udo pr akt:i.seres nest:en pi1 enhver t>k :::le .
Det bør i d e nne forbi ndel:;e he ller i kJ.te
underslås at de e n3el ake s ko lamynd::l,:; ;·~Gt t ..
heller i kke vil le ha noG tr:€ld judo å
,zjØro i nntil de h øn’!e G .. :LJle e aon ~
f remstillin5 av idret ten .
l til le~g t il dekknin~en øv den r ent
judotekni sl~e s iden av saken v i l v i
o~så s øke å holde leserne inf o ~ert
om ~~a eom foregår 1 judoverde nen1 koruturraneer, organiaaajonsmos sig,
øpeaielle hendinger både hjemme og i
ut:landeto Her ~r døt essensielt .at
klub~ne sender inn i nforrnRsjoner om
‘f
hva som skj~r i dt.; forskjeli;e klubbene
av konl~urranser, (!.raderin3er 03 andre
tin~ som det kan være hensiksmessiø å
fortelle resten av judoverdanen om.
La. :::t.:.i§ understr.alte at tidsskr:l.ftei:a
liv 11il vv:re C1Vhcm1;i.3 av d … m informasjon
som l’lubben.;. lar tilsi~c osso
Dat e1r danne kont~~::.t..ln rn~d tr~narG,
l<luboor OJ den lev: . .:mdG judove:c~mon soln
vil Ji oes livets rett.
·~i J. slutt V’il ja:; h h<1!,’)e ~t rikti3 man3e
føler sa3 kallet til å si sine meninJer
i Våll:’~ spalter O.J at vi k~n få frisk
03 en:.;aaj-3rt ;neninJsbeytnin.;; som 1tan
v~~:~ e.v verdi for judodn utvikli!l3 i
. :ot.»j~ ..
;:’if~l.f!f~:.~,~·!~~o~.,n~.&. i~!~3lli!l ~;-:;.~~<!~2:!:!!~1 ~:-:}._~fi.~~
. \Y,..~#.~!!’~:
1:H~:~·-%:’~: kt.h’l ~.a.;iD~i.·es i:30n1 «:i’o~:’~-~~J.~:l.t.g ~·i ~;tjf’er;:~»
hn»‘ 1-IÆUi ~!l»‘!~nl!t;•’ se~ nye fe:r:di.1l’lete:r/k»J.l.on.:~l:.!3.p,
1/. i:r;1· ~ll.’lf.lll~;’} .• u&u tt.v t;-\S’!il?.la ~t:t ~il t<;} ru&.ta i
rp.:: ~;. W’!la~~.;~’I’J.i ~<IJr ,,
· ~;r;. c;:~· eg s.n: e,}:g
‘:..tt~ ~E:l W.!tddu~~ ~~t:·
~;i\ ll-!il:~~f:t c Im~å·~(ttr
)};.,t /:.n(.~tb~»{.
~~· 1;& nlt»‘dG:!Ov’:U’
~u. t~j;,d;ig Jtivi1.:k·..’
hirfg’ r~v ult k~ el.t.~g»
Jr,!; ,,·;. et::!! n;-;· d.(;)t nlUlø.:; f.o::ek;i~ll::.Gæ fahtr1’J!GN:
;_M’f. •t.,:t>:t~~W ;l.ii .l V·ft }.a~il:.lf;Of’t c;g iz~l’f…ngs~:J a\.\.!ta.’t.ot:.
.;~l·~t);, ·rb::r·m~ ~p.aJ.ttve~, l:ll!.H1~!! uoe;atf-.:Ja~ Jf~JZ’ å f.r~
.at (1’~·’;.~; :’rHHl~).t;t:-.’>i m~ dw·i; v ..O A~it; §. ku~·t:(.·r,Jo:t•o
:Ul ~.:_.~ ~~~~··n:U:&.:9tci.dc i’altt~-,Y.•mli lw~l’i; mull:: … !}.c,’t
‘»~n·:;~;lv~- i%::: ftTI i’m:aoh:-:CI it ~J i;;dlt~e:t?<~ .f.lllG;.e
:1′, ~’ (;~ tld·.<iH:..;o; J<i; &.o Jl’.)t<i ~:a.,, .. ~ b~:::: G:?. f.. :>~srdr.:»~
i1 . \·;q,’,i.le~t~·o o
.eyL 1;-t’W~2 .. <lg r•J u~dwra«J~t;~:~;-:rE.JJ • (J; f»‘ p;ea::;tie1: c:t-‘
:f.~ .: ~f. ~,-g ~f,::’ ::., l:OL’llllGt f:.:>ei;) 1_~: l ff:~.._~:·~:) 3/,:U.$’~)
a:-C»•,jl-~$ f1(_3 .1!1·,:·1 ,113!1(\)~r ll»)U!. (;.~- .. t J(; J.’ i’·)i!’S@l~klS å
;t·c ·~$$ :!. <t Oli:\ ~ ta·h;:;)~~ik~ t.e <t:..’ muf: 1.g» lk,øn
,:av <llssø :fi~f.r ~ipp~illo e~ f(:~: <Hj fc-:t ~l l .. ~:d.~~ J
iil.! ~~~ sx ~~r s~~si~l! g o.e; ~.~t>·:· .. t~~~ ~·ari1l •Jt
\llf.,,,j’i;t~t>l’t glloifatOf.f o
‘ .

l l
\

– } .. ~. ; .;.
mA les~s en pl•a re~ såvel hele kurset som
to• 4en enkel• leksjon/time. Selvsagt behøver
man ikke følse denne plan slavisk, men den må
voso~ klu n&za en ‘beøru’le:r timen. Hva som skjer i
løpet av denne vil også være avhensig av
hverdoA øl$V$U rttar stoffet» – otte vil elet
wur<n u4vea41« 4 foxoanclre planæn underveieo
.Wllet mat4 wa4e:rviaD1JSPD IHli væraJ helt ‘klar·t
06 epeøitlse~t nølftktisa fo~ QkSo en liete
ovar hva eleveae Økal ·kuAAe ~ttø~æ sttør å
ba s3ea&emø’tt un4e~~isø1ngGDo Denne mAl~
‘•øtømmøleea mA bysgea på elevanoa tork\tnn~
skape~ ee ferdigheter. Uten at GD v9t nø7akt!g
hvor eA stl\&-tttJ: og bv~ en vil oppnå» samt
unier bvllk~ fora~setninger dat arbeid0a er
det ~mulla A løsge opp en realistisk plan.
••• 4 kunno formulere mAlat og laga en reale
1atisk plan $r 4et oss& nødvendig l anal 7aere
ltal»$etoft’et ll ep~tari og inrabold.a Jucl() kaD for
ek&o ‘es~A · ~v: 1o f.røi ake tærdighate~ som
~akn!klt.,koncU.s~oral’ st~kGp tortlyttningsøv.mt9
taktisk gjø~mfør1&go 2o KUftnskeper som
$u4otøol:l (teknisk fær4.iahotannal ;rs5 o a teJ~ ….
·Ul&k
9 ~tl’eAiR8). regl.Ql’ ·CJa hiato:dak
beli~o
»en plaaen so~ blir last bør. føls5e d stø~atQ
mulisutætw<tlmiq Ot!J e.vvik~lao~ bare tol.S’a ta.u
~ det ~% saaøynlia at dettø vi l fø~e til
et b~~ undervianingsreaultato En ~ør også
~ øyne&~ OiJ0 tor ønakolieheten av øvontuBllG
tosand»i~r eg i tilt&lle no~ere n@d for slag
tll før-~d~inaø~ Oo l sn komm~~ påo Heddal
dlna arfaringer til ~ndre og diskuter di a s~ l
Altsi en plu ~yggøt på mU. 08 torutaatni~a1~er.
fivis avvikalser tore·km.a ruA sn vi te nøyakt!{~ hvorfoa
·’-
..
l
l
l .
!~an 1 Jl&ilGn, :Jl’o:taøk å f’å en naturli~ r:;a.:.»‘
mGDheDS ~~ det •nkle til det vanakeligeø
S~ til at !o~ ekso ikkG hø~t grad0rt~ ti?
etad1-6h~1:1 gi:i!’ mot lavt g».$dertø ·ia ch ‘dø ;,ril
ovet;ppel de l avt! ~dortlll i t:. tv~.k ,,ingen .
. ~~!l9..~~.m.!<l§.J1_ ~2″
!jr. kN.1\ il.kl~~ 1øJr.o for atld&•e t~~: llt:-\1~r ~f:dx,
let~..’~ a~e,, ll:vo:c- i:t21kel t ml\ 1\.æt.~o ‘l®l~ ~-l e!
l\ h’ljf!~Oo U~t øl.c’ ih:kø nok å ·n: =;).~~}!’t~;’t to~ J
~-~·;~ lllart ølJ,~)li’ d.eruonøt~~ertJ olsv~m.t~ me. <~nh1
l’~mve e« øve .,
VIØE=-!J~FU!U:J,AJllll=ØVE er. Si’\ ‘b}i’Utb~;.:-· m&- G
å gjø~c 4~-j ‘fil’, .., l!el.,.,doJlohGl ~:;t~Jc;n ~·5.}, ~ ~~tr.
vm~e wrveutiø)~1~;y i l:ysiak insh~ukujcr;.» 1Kln -‘
n~~ø~ via~~ ol0v~~e h0l~ l~et~t ( l~r c~
~~ØVeø fo21hlat'(‘tl?. Oij’ ØVGd.’ ~&’.jQZ.o iJår Qt~O!SV’i.r\G
ha~ f&tt f!l~l J.i tml .følontr rt~~ ~»»?ol.at~~æ b:ua •:øn
:’:.11. ~fl t~{,me 1,1 fiø ~rlkel·t$ d.~l~r. og ø~;’:!fr !~t
4e!l’ll.m~ lU? inuø~'(l 4;i\r an t~rj -tJ!l. 0′.-7\3.l’ t :1.:. \K j~&
o·velSQ~o Itøt Ø:\;’ hc·J.Jl•t~t~ 80 ‘fl ;•k’\~~ h&:»-’08 f fl.
fl~~~~· ·~,j?Ji~:;,~~l~,.»~~S}~'»· ~ft;_~~l:J.,
R:. ,g~L· fri’~ tbt 1~j’:’FZ.~- ~ ~LU d. ~ ‘· ~·.~cjnt•t .. .Jv’ ,
(l.•~» g;;;.yc;;. kn:jr~~;g<· t~ l d41’i> ·Jn ·<f.<1.il’. ·?ra. f,~:..: ~’ .. Gi.
~~~;f.’)’!~)’i t 0.~.1·~i? ~;jc!’HlUDJ[;rl. ~'» ri.f.U. ,~.~pl® . l: l:e~ ..
~ht<-ø 1rah ~j;)~.:w l ,j,.rea v·od 1 J {‘J;~·1~- ·;p.fi; pa
it-Jl:t’h:·F..:.-e’D~:nc 🙂 D «>JC’ 7d.ld!~)~91~.9, ~tt: ~ J.f:i: trr ‘~ia
41!~riio; ~).it:dcl: 11 ·h·~r\H tt. –~··:t.· JEc t~:1
nU;z~~ o ‘U»10F !1:;:’4i:t..’P~Hlr~., rnJt v-!J Ja. V•’:}’-.t ‘-~.r~
:~~~~ eL;.tt·~oll.ol4\n•J .• -.a.l~ Å’:~l> :~~hV ::_;;~ ;, G3.~.r. :.:1.1:
r.-.~ dtt\’. ~kttJ.•. ·w,:.::<l L4H’t 1.:•1 J..j. ~ ;:: ~l_·r~; ·.~:r·:’r.;’·~ ·mb ‘::
~~’ø tl(li’~!t.•UOo
Cij~~ ;?eilz~t-:i.J·’t;’!Ol.’- l~Of.·il’ld:·~ n~.~·.m:d’l~:::J· t ···1
f. . ~&\tJ»\ i~» ;r :1~~; ~ø.·l ·\1 ~ \, (ai.ll,~b. !.3~,; :~::i’:Yr ‘,»: er~.A: ,.’,· .~»‘ …….c.. ~, J ‘»..)
J,nrm d·~·! st;;:r~l. ~~j··~=:~f:l t}g i~IL’~~ ~…,.:.41, !lr~ :~l-\~. 1~-:z ~
aj~r!’!’.S» t!t:~’:J~~V’D:!.’ <.itJ :·n:e Kl’/]tg ~-~ …. l)~! rrN,’.’,!~O ~h,-~
:):!\ :fil$;;}fZ»-::l -;;;i i, !: ~h’><i :il.el’l ft’i: ff.1.:r: Tc.:.5:C(‘ lj;, ~ ·. , • t . ·• .;1n ····jo ·
n:~ ~iLi:~Jl. i~)’ ·~&. ·v;’~~ ~~flt anti!.’t:’L> ~~il~ ‘»‘LT~ -::;r.’ ,1~,· U ,,l
. ~
·out e;;1 !2x3tr:: o.U.t!:.t1 ··te-u l·:·ntt-) l:»1;&d kv!leH.; :J. :~
~’·· U~:c-ti;~:ill;’;!.., 119.1~. c.iD.ih>;;. ~O=i 3 ~. av ~} ppJ.u,;t1:e iL.!;(!
.2 … !~·1~ ~,vr• ~lut: ~r. h<:..r.l (t’; m: 1\.:n øl1~2.’ ikl~e
i}( ·~ ~ no?.:., ::rmf~ ~ må ·~:.<mer;~::n e·esf.~ :J·.it :it
J.~Y~. e;a~.~r,:l ~<~ .U~)l(.rt b~Jl:’ tl.!~t Vli»~~s c;n hjaJ.J.Yt«·
‘tt;li~~:’-:»~~~X’ 1~ l!J T~Ydi5 r.om ~et-ill hj~:b~Wl ~U
rM~j vrai.1.~a5..\.C~;t’ ::t~ f(~~ l. r.;J»~:·~~’.~l~;»r •
;n.~m bJ»i~2’~’2 ;~. m.rU c~ t’o:.a,~e·~tnAnt{~.i;~
i1~·:~»»~:;\®l·~ilu~7;, ;:if! ~!)ti~~ c
,,.~ tH.-,.:-:)1-~~ VfJ· .. !»•;;r. k:.rt~ll.’ ‘OVtb :· :?t ;::I. ~i ‘li .i ~~ll~;:’rl·,tfl. rr;z~
~\J;»:JJ.t.vtdt,’i)ll :::’oil~ei·:.it.:<:t\,·
l de~nc spalten er dat rnenl nJøn at det
n’~al ::JiS infoonasjon o:n hva som hender
i judov~rdene11 – hj~m.’I’Ie 03 ut:e . a.edaks j onen
er tct:~lme;nli . .; for stoff fra alle som
har no il u bet\}tte Et V a 1Il’.sn interGstJa ~
FØrst et lite blikk på ~Jordisk M~St$J:-…
skap i 3Øte bo:t.~.;. aor,;e fikk her f. ot’
fØrste ~artJ ~n. m<t:da lje .., br.orute i
~::rt3lte tveki.: o ~-lorten Y..;;.;eset:h f x:e i.U .. »I.{ nto
for denn~ fin.a ~n.-ea ta ajoneno ~ tt: r1ovn
· til bØr nevnes1 nemli3 Jan Ulvås som
~jord~ ~n J li~~rende kamp mo~ en av
fin~aQeS s~erk~ ste ko~t~ Zll~rs e~ det
‘-‘ si at- ALL:!: d~ norske delta~erne
viste ~od insats OJ fin judoø Att de
andre no t:disk.~ nasj onene 9 med un’te}~. Enl
Danmarl{• fre:ndeles er for sterke for
oss er bare a sk~ive seJ bak øra~ ~or
landets trene r~ ~ OJ sØr!e for å rette
pli d~tte i tidan frem til .~ordisk .·!ef!ter»‘
ska~’ i 1972, so.:n da 3il~· i. Osloo
Cv..lr· t-il ::uro:>e.m.JstarGl{a~t: i ;1st–Ber:lin ,
!.»er lt.an vi f ørst t a et blikk pa mødel.)eford~
lin ~en : ·
\vSt’-‘i’ys1~1At’ld 2 .:;ut1 l søl·v
Sov1et-tnionen 2 n l n
5 br.c· ~e…;;.
2
L»ra~1kl:’i’:~o3 l u
~t»o~:=hrtt:ania J. n
~-olilflnd
~lasa~vi~ne rno bla:
B.pe11 klasse:
TunJvckt:
.·.vllomvekt:
~leL~t~o.l:r.’V\:’lkt :
I .. ettvel4:.t:
4
3
l
~
Klaus Rene 11
Klaus .Hahn
B.ri~~:m Jacks
\~

• l
)et· t<-;m ::o:-.:’ t l)’i le::: Rt … .:ro ~:-..;a s Judo fo r-
)ttrd ble opf.i’!:t-::t\: gcm f uJ. lverdi;;.; medlem
~v .:::\JlZO P.5< \J.nl•.JJ:ien .. P.t:,lc i:und~ rud som
•uu: .·J~rx<.H) J ·~ldofo?:bucdtl repres en<t.ant i
;)er:· .. t:n ha;:.: lovet å f orto l .~..e ()fi sine
:Lnn’\:ryl~. ·’ D~’H:\:e i nrt l ·~l~Ct: korumer i neste
t’lUnlf!»-<:l.i:»
Til shttl.: kFH’l døt nevnGG tlt det før
ijh!.l:’a’fame:.;tat:ska p·~ t bl e avholdt l.sndskemp
m<~U. o;n Ho l l-and o,~ 2ngl .;md hvor det
a.n3øl ska hq@t 3ikk av mad s e iex.’en

Her e:~: dot: ffit.)l.’lin..?;~n at :J’;’.c.i’s st:yrc
før:et» o~ fr~:nst sl~al d i sponc r.; onalt~
~less»L’l, l!!l3n mcldi n:;~r fra ~nk.alte
medl.cilllltie:C so.n wu ant::ao d ha int e res ra
fo:c .:•a-:lr..:: ·tr.cner~ kan o.:;så t as i~t.l o
D~’i.: mGdd0-1es med d~ t:t..; .-n.~dl~;mno3n.:.~ F.Lt
dat; ild~ ha~ lykl~ s oss el. O!):;:>nå ~d lem&~
tap i .. n.•o .t\ vsla.:;e t b.;j.;run:tes Hld6 a t
\ri ildtr:?l har til hansU~ t u drh7d i dr.:tt sli..];
akt:ivitet, men er ~ t s l aJS t::ran~rlaug
-alløl:- tl.~ne);»fa.;; f o X\i:nin__,. i:ve so.:n
s~~:al .;jør~s i. de ~»‘l.O s a:nm~nh~n..; lurr
atyret funnet dat hens i kts .ness i..; u
le33~ frG~ for d~n f ør ste o rd in~
oene l.»alfor.srunlin~., Vi hc.iper at e.lle
medløm .. nøne tenl~ar a l v o r liJ _;j ..;~m1o;.n
‘» lt~u:nati vø or~.;ani sa sj onsf or.-n~r el l~r
hvorvidt v.:h:u lover b<~ r f oJ:andr e s sli l.c.
at da ~an ]Odtas av NI FR

l do~~ spalt~n vil vi pr~vø å anbefale
fonkjølli~e bØttor scxn vi men\lr t rane ren
kan ha utbyt~~ av øll~r so~ han kan
anbefal\# sine elevor. !!vis no»»n l~sll r .
bØker d~ men~r ~r JOde vil redaksjonen
være takknemli,J for inf ormas jon o.n di ssa ,
altk at de kan deles med de andre t r enerne »
• ~ ·· , J _.. …..~.. ;• .;.~..·… «u»;»~:~.: ,• .»J». 0’·-«7 :…. ~• , ( sva :\s_,. …. ) o ~ i ns·<» >-rukt .<&l . vt
jrunntranin1spro3ram for i drettsmdnn 9
·mad dia3ram for p~rson l i 3e da t ~ data 03
?ras.t:asjoner. es. ltr. 7. 50
J .. t. il~~son: ~»;»ou to ft l ay J udo. (en.-; o)
D~nall bolten .::tr basert -,å a t: rv .. pr.o:;ram
SCU’ ,.r blitt sendt over hale 1n J 1and.
«D~tt..:> ~r judo som det: v irke l1~ e r ,
beskr~v~t for den fullstendi3 uvitende,
o,; – på sa:n.11o t:id – .-;it:t ~.Jn ny o ~ i.nt-er ossant
vri for de ea:n allerede J jØr
judo. Dat ~r brultt :nal’l..;e i l. l ustr.:~sjoner
sam:-.~n .rod t el(.Stl3n i ~ n t::ombins j onsforrn
so'» iltk\3 tid li,Jer er f ors økt . ~e sultatet
mGd dann\3 presentasjonan er st j udo
visøs s lik so~a det kan være P men s om
den ofte i kke e r : so~ en t iltrekende,
fasiner~nda kamp-idret t , som kan til passes
03 ut føres av be.;,5e kjønn 03
for nesten all e a lder&Jrupper ~ »
Alle bøker kan beøt:illes f ra
Øiv1nn Tveter, i ndustri ~t 42 c, Os lo 3
c
. ·;
v ~<! lv I.~v rrc,:11sqa vt:nob I
v n.o~ ‘:.te f~d ;;;; lllot:-Ia-:co~
. :•. I~ ‘-‘ ‘J· ·:1 :t_d:w arl na}j,
• • -:–~t e n.h ~ … l ;l~d.nB
n » ‘Jb -:te,!i!.ld
:;. m ,f .. /;fs:1 e·.t~;v
e ~ [b 2n ~ila
1

l
1Rt~.:~~Ji.r~alr;1ran , 9’70 vU bl: avholdt i tiden
28/{l •. 4/1 1 Oølt;~ml»ed<~t, oenaynligvis på
~T(‘j·~e;Gt:l !tii:sttsbzsskol41o Des.~’ v!l som m,~nlie;
·oli tu4ot !W d«lu onph1åe \!ii#:etrenær GøR.,
GJ..t’1nll(+Eiø JIJ’Fu kcn’lau~~m:: i tslmh~ke apørsmåll)
‘lf:·:<f~rA~~i t9:~’ hl1JI:eu ~r s::Ga Jhk..'<_, faøaat\.9 møn
c\M~ v.,J .. r.!C1r»;G.t;~!l~l!1t;rvi.e l) 1 i Oi.l.o ti 2!)o00 ki~ .. :!Xlttcs
QP . o;»t’a.v~~.u·t-an o;; O}~pllolt1 oe nu’!.t må lt’ttJgl:UH3
u·\J~}.OlJ:. NJ1:f o~ øilr.ke;;.:-)IØ ld E?.:i! ov~~~ at dat tø kan
to3.i rn økrdnn.\ b~~.a.e.tui~A« L’o~ de som ikke bor
i (Jii\ .)~~Zi..f! Oa.lo 05 Llf’ Gt.A,~va.:!il~ge ~t>X’gE>…V.C~
vb-l rdk..~~.wt ··nurd(l:i.’o »!U ‘ .• i~~t:Jtan ;~’or aubeHt.ie.r
W.~)f[,’>,/~ !liØ~ (‘ o
All<:1 :»JGm ~ uwxo ø<tl ~i\31Gelia cia l ‘a på clf11m10
t~~g . .-~~;} ø~ dtll’iite «;ittldø:r.• i asrU.g grad de
1:K~B .f·l~;?!G>7.’ som trQne:r.>o ~- aintJ ldu.bl!HIU~o Dl1
!3 \·t:i l·.H~6l~~ t4~ ~.aint;Cln o~ i eærdal ~ehat du. aom
a.:~ ~u~cx;-:t.:!ø:~·~ t~OW! tl’.økl!!’!r CJ.’! NJL’ er anavar.:U.€’
f l} Il j .r.doil::ll.~B\:1. tv1.kU.BG i NIJ»Z;iiD 06 d$11& bar i kltø
l,(.n t’~l ~~ e~:uJ.l:e unna. ·løntl~ ~ne mttliBhetcan i
f?.~M ~.. ttl ~. !:9:1 nv&~ på dø1~os s:gcorantål av en
hl~-j:t~n(}~1llt~\. t 11/.liØl:’kj~!At 1~i3.l)S.u:’l tet pi}. jUdO o
:tb:.~ :>løn rJ;~ vt:rra; .Ull!f t_»u.tcrisa:~te trenurei
},~fl. H~?s now~~r:\.4)~.~ 19. .l 1o
~l~·~-~14~~,.:i’ll:l ekjo&t til&
l:~~~.:gt•s J<:!lit)?.’or~uud, ~rn: 5422~ bjoxostuen~ Oslo}
Red o
? oS. Det e r nå bestemt at sommerens
t reninlsleir skal øvholden p4 Norses
J d~e~tshøg skole, Sogn.