Om Judoinfo

Judoinfo.no driftes av Norges Judoforbund v/Historikkprosjektet
NJF Historikkprosjekt – Mandat:

JUDO - japansk Samle inn historisk materiale fra Judo Norge og gjøre dette tilgjengelig på NJF sin nettside,  judoinfo.no.        Prosjektet arbeider på vegne av NJF og har tilgang til alle historiske data NJF har i eget eie eller andre kilder de måtte ha. NJF forbundskontor deltar som en part i arbeidet.                                                                                                                            Prosjektet har kontakt med Riksarkivet, Asta og
arkivportalen.
Fase 1 av prosjektet ble avsluttet mars 2016.
NJF sitt arkiv er ryddet av prosjektet og Asta og en ny arkivnøkkel er laget.
Prosjektet går inn i en fase mot NJF sitt 50 års jubileumsmarkering 9.september 2017.

NJF Historikkprosjektets leder:
Geir Åstorp –  Tlf.:  911 77 895  – eMail:   geir2018@online.no

Medlemmer i fase 1 – 2012-2016:
Dag Hodne –       Tlf.:  908 20 559  –  eMail:    dag.hodne@gmail.no
Carl August Thoresen – Tlf.:  950 54 848  – eMail:
                                                                                            carl.thoresen@getmail.no
Arild Maka –        Tlf:  917 57 159 – email:   arild.maka@online.no
Tore Brenne –     Tlf:  995 80 130 – email:   torebrenne@hotmail.com
Terje Lund –         Tlf.: 900 83 189 – email:   terje.lund@oslo.frisurf.no

Fase 2 – 2020-2021:
I Fase 2 er første oppgave å få arkivet plassert på Riksarkivet. Dette er utført desember 2020, men vil bli supplert utover i 2021.
I denne fasen vil vi også forsøke å få ferdig 50 års jubileumsboken.
Medlemmer:
Carl August Thoresen – Tlf.:  950 54 848  – eMail:
                                                                                            carl.thoresen@getmail.no

Fase 3 – 2021 –>:
Fase 3 vil fortsette arbeidet.  Geir Åstorp   vil fortsette som prosjektets leder og ønsker at de som vil bidra tar kontakt med NJF kontoret eller Geir.
Et av oppgavene i fase 3 blir hvordan skal man få lagret judo norges, klubber og NJF, sine digitale sider. Det er skrevet mye på internett som bør bevares for ettertiden.

NJF Internett historie:

Første internettside - 19960801- Arild Maka1.august 1996 ble først internettside  for NJF startet av Arild Maka.
Internettet var nå blitt en del av hverdagen og fler og fler hadde tilgang til internett fra heimen.

De første sidene ble lagt ut på http://home.sol.no/judo
Se mer i egen artikkel  Norges Judoforbund på internett!

Dagens NJF sider finner du her:     www.judo.no

Norges Judoforbund sitt Wiki-prosjekt.
Det er også laget en WIKI-database. Denne er under kontinuerlig oppdatering, denne finner du her:   wiki.judoinfo.no

Historikkprosjektet vil prøve å få digitalisert og lagt ut på internett alt av interesse fra tiden før internett tok helt over.

Artikler og bilder kan brukes etter avtale med Norges Judoforbund.

copyright sign Norges Judoforbund

5 kommentarer til “Om Judoinfo”

  1. Takk for kommentar.
    Ja, vi prøver å få ut mest mulig i løpet av noen år. Frivillig arbeid tar tid.

    Mvh Geir Åstorp Reehorst

  2. Takk for en super infokanal om norsk judohistorie. Jeg får en feilkode når jeg forsøker å åpne Norsk Judo nr.6-1984, og har veldig lyst til å lese den:)

Legg igjen en kommentar