Judo for fred

Judo for fred ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn i Zambia og Afghanistan, med særlig fokus på jenter. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra barnas oppvekst. Vi ønsker å gi idretten tilbake til barna.

LOGO JFFArbeidet drives på lokalt initiativ og foregår primært på frivillig basis. Judo for fred bidrar med midler, utstyr og kompetanse for å gjøre aktivitetene mulig.

I dag trener over 1200 barn i Afghanistan og Zambia gjennom programmet.

Judo for fred er en komité i Norges Judoforbund og vårt program er gjort mulig gjennom utallige timer frivillig arbeid og finansiering fra Norad og private sponsorer.

For informasjon om JFFs arbeid i dag: Judo for freds hjemmeside

Kategoriarkiv: Judo for fred