Honorary committee

Honorær Komité

Her ligger dokumenter vedrørende honorærkomiteen og  honorærgraderinger, søknadsskjemaer, reglement, o.l..

Dokumentene er fremskaffet av Arild Maka.
Digitalisert av Arild Maka og Geir Åstorp Reehorst.

Kategoriarkiv: Honorary committee

NJF-honorærskjema

NJF-honorær-søknadsskjema

NJF-Honorærreglement 2010 – August

NJF-Honorærreglement 2008 – Desember

NJF-Honorærreglement 2008 – Februar