Diverse dokumenter

Her ligger diverse dokumenter og hefter som er brukt i kurs og andre arrangementer.

Det har vært skrevet mye i løpet av disse årene judo har vært praktisert i Norge. Dette er dokumenter og hefter til trener-, dommer-, arrangement-kurs, mm.. Vi vil digitalisere og publisere disse her.

Vi har nok ikke alt, men vil sette pris på å få manglende hefter tilsendt enten elektronisk,  via vanlig post eller overlevert til oss ved en passende anledning.

Mulig det kan være noen tips i disse fortsatt eller bare morsomt å lese.

Bidrag her kommer fra flere personer.

 

Kategoriarkiv: Diverse dokumenter

Judo kata – Carl August Thoresen 2015

M3500-T1-331 Motorisk grunntrening – Fredrik Brenna Lund – 2000

M3500-T1-221 Teknikklære for Judo – Rune Sundland – 2000

M3500-T1-231 Aktivitetsledelse praksis – Rune Sundland – 2000

M3500-T1-311 Treningslære A – Knut Harefallet – 2000

M3500-T1-211 Grunnleggende Judometodikk – Axel Hopstock – 2000

M3500-T1-131 Leksjonsplanlegging – Gisle Amundal – 1999

M3500-T1-111 Trener Rollen – Gisle Amundal – 1999

M3500-T1-011 Veileder for kurslærer – Rune Sundland – 1999

M3500-T1-321 Grunnleggende treningslære – Knut Harefallet – 1999

M3500-T1-121 Treningsledelse – 1999 (?)

M3500-G1-011 Elementer førstehjelp – Rune Sundland – 1999

Metodikk-kurs – Terje Fikkan – 1995

Judo i heldagsskolen – Utdanningskomitêen – 1992

Wolfgangs judo – Hefte 2 for nybegynnere 10-16 år – 1987

Wolfgangs judo – Hefte 1 for nybegynnere 7-11 år – 1987

Trener 1 – Øvelser og leker – Morten Olsen – 1999(?)

Judo brosjyre fra 1980 tallet

Trener 1 – Basisfag Judo – J. Christopher Giertsen jr.- 1984

Trener 1 – Aktivitetslederkurs Judo – J. Christopher Giertsen jr.

Trener 1-Grunnkurs kampregler – Hans Petter Andeassen -1983

Trener 1- Introduksjonskurs – 1982

Trener 1 – Metodikk-kurs Judo – Geir Otterbeck – 1982 (?)

Trener 1- Aktivitetslederkurs – 1981

Instruktørhefte fra 1980 tallet

Aktivitetslederkurs – Oslo judokrets – 1979 (?)

Trener / Lærertyper – 1979 (?)

Introduksjonskurs i judo – Hans Petter Andreassen – 1978 (?)

Judo historikk – Terminologi – 1978 (?)

Japanske faguttrykk – Terminologi – Kyrre Bjarte Johnsen – 1978(?)

DJU kurs fra 1970 tallet

Dansk Judo Union – Judopensum 5. kyu – 1. Dan – 1975 ( Torkel Sauer )