Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund – Møte 8.desember 1966

  • Version 1.0.0
  • Download 31
  • File Size 875.92 KB
  • File Count 1
  • Create Date 8. desember 1966
  • Last Updated 11. november 2014

Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund - Møte 8.desember 1966

Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund - Møte 8.desember  1966
Møte nr. 1 i Uvalget for_opprettelse av NORGES JUDOFORBUND:
Møtet ble holdt hos Øivinn Tveter 8/12-66 og tilstede var:
Fra OSI: Nils Terje Otterstad, Terje Gunnerud, Jon Døhl.
Fra NJJK: Olav Knutsen, Carl August Thoresen, Torkel Sauer,
Øivinn Tveter. Fraværende: Svein Erik Engebretsen.
1. Øivinn Tveter ble valgt til sekretær. '
2. Søke opptak i Norges Idrettsforbund så snart som mulig.
5. Søke opptak i Europaunionen så snart forutsetningene
for et slikt medlemskap er til stede.
4. Utvalget vedtok à bruke Tveter,s forslag til lover,
som arbeidsforslag for LOVER FOR NORGES JUDOFORBUND.
5. Rotostat av utvalgets referat oversendes Bergen Trondhjem
og Kongsvinger. Vi ber om godkjenning av av møtereferatet.
Disse klubbene bes om å gi utvalget mandat til å arbeide
vidre for opprettelse av NORGES JUDOFORBUND: frem til
1ste juli 1967.