Tingpapirer 2007

  • Version 1.0.0
  • Download 482
  • File Size 1.47 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30. oktober 2007
  • Last Updated 30. oktober 2014

Tingpapirer 2007

DET 29. ORDINÆRE
FORBUNDSTING
28. APRIL 2007
RADISSON SAS, NYDALEN
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 2 -
__ INNHOLDSFORTEGNELSE __
_
SAK 1: Godkjenne de fremmøtte representantene. 4
SAK 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 4
SAK 3: Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive 4
protokollen.
SAK 4: Beretninger for årene 2005 og 2006. 5
SAK 5: Behandle NJFs regnskap for årene 2005 og 2006 i revidert stand. 57
SAK 6: Behandle innkomne forslag og saker. 69
SAK 7: Fastsette kontingent og avgifter for kalenderåret etter det året tinget
holdes, og det derpå følgende kalenderår 2008 og 2009. 72
SAK 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for 2007 og 2008. 73
SAK 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NJFs regnskap. 76
SAK 10: Valg 76
SAK 11: Bestemme tid og sted for neste forbundsting 76
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 3 -
NORGES JUDOFORBUND
DET 29. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 28. APRIL 2007
NJF ønsker alle representanter velkommen til Forbundstinget
P R O G R A M
09.00 Registrering
09.30 Åpning av Tinget ved
President Jan Eirik Schiøtz med
etterfølgende Tingforhandlinger
10.45 -11.00 Kaffe pause
13.00 -14.00 Lunsj
15.45 – 16.00 Kaffe pause
16.00 - 18.00 Tinget avsluttes
19.30 Jubileumsmiddag
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 4 -
DET 29. ORDINÆRE FORBUNDSTING 28. APRIL 2007
Tinget avholdes på Radisson SAS, Nydalen
Forhandlingene starter lørdag 28.04.2007 – kl. 09.00.
Åpning av tinget
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover § 12, at følgende saker skal
behandles:
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av
møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretær(er), som selv fordeler arbeidet.
2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med
unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i
saklisten, settes taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og
tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak
NJFs lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes
som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og
imot.
SAK 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og tellekorps, samt to
representanter til å underskrive protokoll.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 5 -
SAK 4: BERETNINGER PERIODEN 2005 – 2006
Behandle beretninger for NJF, årene 2005 og 2006, herunder
a) NJFs styre
b) Kontrollkomité
c) Lovkomité
d) Valgkomité
e) Appellutvalg
f) Domsutvalg
I tillegg behandles
g) Styreoppnevnte komiteer
FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 2005:
Forbundsstyret (FS):
President : Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Visepresident : Knut Bartnes Stavanger Judoklubb
Styremedlem : Cecilie Lille Alta Judoklubb
Styremedlem : Marit Mørtsell Bjerkvik IL-Judogruppa
Styremedlem : Trygve Ofstad Oslo Judo Klubb
Varamedlem : Per Wesley-Johansen Oslo Judoklubb
Varamedlem : Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
1.b Styret valgt på ekstraordinært Forbundsting den 03.11-2006
President : Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Visepresident : Cecilie Lille Alta Judoklubb
Styremedlem : Eva Isaksen Troneheim Judokwai
Styremedlem : Jannecke Hofset Ålesund Judoklubb
Styremedlem : Hans Engebretsen BK-Judo
Varamedlem : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Varamedlem : Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
2. Komitémedlemmer valgt på Forbundstinget 2005:
Kontrollkomiteen:
Leder : Jan Frank Ulvås Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem : Heidi Andersen Oslo Judoklubb
Medlem : Svein Erik Rud Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Eva Skeie Oslo Judo Klubb
Varamedlem : Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lovkomiteen:
Leder : Ivar S. J. Lindås Vidda Judoklubb
Medlem : Wenche Gulliksen Slemdal Judoklubb
Medlem : Arild Maka Sandnes Judoklubb
Varamedlemmer : Line Jonassen Stavanger Judoklubb
Varamedlem : Tore Brenne Levanger Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 6 -
Valgkomiteen:
Leder : Alf B. Rostad Levanger Judoklubb
Medlem : Heidi Bruun-Woldsnes Kinsa Judoklubb
Medlem : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Tore Kongshaug Nærøy Judoklubb
Varamedlem : Bjarne Heimdal Nesodden Judoklubb
Valgt på ekstraordinært Forbundsting 03.11-2006
Leder : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Medlem : Heidi Bruun-Woldsnes Kinsa Judoklubb
Medlem : Johnny Roaldset Trondheim Judokwai
Varamedlem : Bjarne Heimdal Nesodden Judoklubb
Domsutvalget:
Leder : Rolf Michaelsen Ippon Judoklubb
Medlem : Merete Bolstad Bjerkvik IF-Judogruppa
Medlem : Ove Sørskår Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Gerhard de Bruyen Nesodden Judoklubb
Varamedlem : Morten Rynning Aurskog-Høland Judoklubb
Appellutvalget:
Leder : Thom Hallum Nesodden Judoklubb
Medlem : Anne-Cathrine Nilsen Vidda Judoklubb
Medlem : Alf-Edmund Uhre Romerike Judoklubb
Medlem : Nina Haugen Larvik Judoklubb
Varamedlem : Morten Bachmann Ippon Judoklubb
Varamedlem : Tor Sundal Trondheim Judokwai
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komité Ting og
ledermøter:
Jan Eirik Schiøtz
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder : Per-Arne Grime Oslo Judo Klubb
Medlemmer : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
: Sven-Ove Johansen Krokstad Judoklubb
: Thom Hallum Nesodden Judoklubb
Jentekomiteen:
Leder : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Medlemmer : Birgit Ryningen Trondheim JK/NTNUI-Judo
: Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
: Jessica Wåhlsted Ippon Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 7 -
Judo for fred:
2005
Leder : Birgit Ryningen Trondheim Judokwai
Nestleder : Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Sekretær : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Økonomi : Cecilie Lille Alta Judoklubb
2006
Leder : Birgit Ryningen NTNUI-Judo
Nestleder : Tone Solnørdal NTNUI-Judo
Sekretær : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Kasserer : Anders Levoll NTNUI-Judo
Styremedlem : Lars Kyllingstad NTNUI-Judo
Varameldem : Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Judo for funksjonshemmede komiteen:
Leder til vår 2006 : Kristian Marki Norheim Nesodden Judoklubb
Fra vår 2006 : Therese Winger Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Siri Marthe Hollekim Ippon Judoklubb
: Ingjerd Camilla Skogmo Levanger Judoklubb
: Maria Therese Heltne Bergen Judo Club
: Eva Isaksen Trondheim Judokwai
MedisinskPsykologiske komiteen:
Leder: : Pål Herlofsen Lier Judoklubb
Medlemmer : Esther Myrebøe BK-Judo
: Stig Bruseth Lier Judoklubb
: Stian Jespersen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Landslagskomiteen:
Landslagssjef Trygve Ofstad Oslo Judo Klubb
Landslagstrener sr. : Tron Gubberud Ippon Judoklubb
Landslagstrener jr. : Kristian Marki Norheim Nesodden Judoklubb
Landslagstrener ung. Andreas Strand Oslo Judo Klubb
Koordinator : Stine Lastein Sandefjord Judoklubb
Stevne- og terminkomiteen:
Leder : Arild Maka Sandnes Judoklubb
Medlemmer : Anne-Cathrine Nilsen Vidda Judoklubb
: Anniken E. Iversen NTNUI-Judogruppa
: Knut Bartnes Stavanger Judoklubb
: Johnny Michael Danielsen Nidaros Judoklubb
Fra 16.09-2006
Leder : Kristoffer Halmøy Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Janne Haugdal Trondheim Judokwai
: Sven-Ove Johansen Krokstad Judoklubb
: Morten Bachmann Ippon Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 8 -
Teknisk komité:
Leder : Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
Medlemmer : Stine Lastein Sandefjord Judoklubb
: Alf B. Rostad Levanger Judoklubb
Fra høst 2005
Leder : Rosalie A. Evans TSI-Judogruppa
Medlemmer : Ronald Guttormsen IL-Stålkammeratene-Judo
: Knut Harefallet TX-Judo
: Roland Ruiken Ålesund Judoklubb
Utdanning- og utviklingskomiteen:
Leder : Stig Atle Frey Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Rolf Wynn TSI-Judogruppa
: Odd Georg Beldo Alta Judoklubb
: Leif Bjarne Ersnes Kristiansund og Omegn Judokl.
FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 2005 – 2006
Antall medlemmer 2005 2006
Kvinner 0-5 år 8 20
Kvinner 6-12 år 378 377
Kvinner 13 – 19 år 161 167
Kvinner 20-25 år 53 43
Kvinner 26 år _ 86 90
Menn 0-5 år 23 45
Menn 6-12 år 1450 1355
Menn 13-19 år 705 602
Menn 20-25 år 132 125
Menn 26 år _ 344 341
Sum totalt medlemmer 3340 3165
Totalt antall registrerte klubber 2005: 66
Totalt antall registrerte klubber 2006: 68
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 9 -
a) FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORTER FOR 2005 OG 2006.
Beretning for 2005 fra forbundsstyret i Norges Judoforbund
Forbundsstyret avholdt 10 styremøter i 2005
Marit Mørtsell og Svein Gårdsø valgte i perioden å tre ut av styret av personlige årsaker.
Forbundsstyret prioritert følgende saker i 2005:
_ Utdanning
_ Klubbutvikling
_ Utvikling av komitéstrukturen
Referat fra FS møter er lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
Komiteer
I 2005 ble en ny komité oppnevnt:
Honorær komite ble opprettet i 2005. Hovedoppgaven var å ferdigstille forslag til reglement
for utdeling av honorære oppmerksomheter.
Lovkomiteen presenterte forslag til nye lover for NJF. Ny lov ble vedtatt på forbundstinget i
2005.
Med bakgrunn i det solide arbeidet som Judo for funksjonshemmede komiteen har gjort,
vedtok Forbundsstyret at NJF skal følge opp NIFs ønske om at særforbund tar ansvar for
integrering av funksjonshemmede i egen idrett. Arbeidet med å legge forholdene til rette for
en slik ansvarsovertakelse ble startet kort tid etter FS vedtak.
Faglige aktiviteter
Under forbundstinget i 2005 ble utdanningspolitikken i NJF grundig diskutert. Diskusjonen
endte med at den politiske linje som Forbundsstyret utviklet etter tinget i 2003 i hovedsak
skulle fortsette. Det ble satt sterke krav til bruk av økonomiske ressurser i utviklingsarbeidet.
Teknisk komite presenterte forslag til nytt graderingsreglement til Forbundstinget 2005. I
løpet av sommer og tidlig høst ble det en sterk faglig diskusjon mellom TK og UUK.
Forbundsstyret vedtok å følge innstillingen fra UUK, som innebar at gradering og utdanning i
NJF i hovedsak skal baseres på gokyo systemet.
I diskusjonen omkring prinsippene for graderingsreglementet valgte TK å trekke seg.
Forbundsstyret utnevnte kort tid etter ny TK, som raskt kom i arbeid med å ferdigstille nytt
graderingsreglement.
Arbeidet med å endre organisering av utdanningen og diskusjonene omkring TKs virksomhet
opptok svært mye av Forbundsstyrets tid høsten 2005.
NJF inngikk i 2005 et samarbeid med 28 andre særforbund for å utvikle ny lederopplæring.
Siktemålet med dette samarbeidet var å kunne tilby klubbstyrene utdanning i klubbledelse.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 10 -
Soner
Det er utfordrende å få engasjert tillitsvalgte til å gjøre en innsats i sonene, og denne
erfaringen ble ytterligere forsterket i 2005. Forbundsstyret prøvde å få økt aktivitet ved å
engasjere utdanningskonsulent og deler av landslagskomiteen i sone aktiviteter. Resultatet av
denne innsatsen var mager.
Økonomi
Aktiviteten i 2005 lå på samme høye nivået som i 2004. Etter forbundstinget foretok
Forbundsstyret radikale endringer i utdanningsvirksomhetens organisering for å redusere
utgiftene. Aktiviteten av trenerutdanningen medførte betydelige overskridelser i forhold til
budsjettet. Ekstra lotteriinntekter gjorde imidlertid at satsingen på trenerutdanningen var
forsvarlig, og gjennom stram økonomistyring ble et større underskudd unngått.
Administrasjon.
Utdanningskonsulenten endret ansettelsesforholdet til NJF. Han gikk over fra fast ansettelse
til engasjert konsulentavtale, med virke ut 2006.
Samarbeid med kampidrettsforbundene.
NJF var svært aktiv i kampidrettens utdanningssamarbeid (KSU). Presidenten tok over
ledervervet. I løpet av høsten vedtok flertallet i KSU å endre fordelingsnøkkelen for tildeling
av økonomiske ressurser. Det var også store faglig uenighet mellom NJFs
utdanningskonsulent og sportssjef i KSU. Forbundsstyrets total vurdering endte opp med at
NJF sa opp avtalen med virking fra 1. januar 2006.
Samarbeidet i KSU var svært viktig for NJF i perioden 2003 og frem til 2005. Uten dette
samarbeidet hadde ikke NJF kunnet legge så store ressurser inn i utviklingsarbeidet.
Kontakt med klubber og medlemmer
Forbundsstyret fulgte opp anbefaling fra Forbundstinget om å legge forholdene til rette for
diskusjon internt i NJF. Høsten 2005 ble det åpnet et diskusjonsforum på www.judo.no. For å
komme inn på diskusjonsforumet måtte det tildeles adgang fra klubbene. Rett etter åpningen
var det stort engasjement på sidene, men antall innlegg sank etter hvert.
Ekstern representasjon
NJF var representert på EJU Kongress med president og generalsekretær.
NJF var representert på IJF Kongress ved president.
NJF søkte om og fikk tildelt arrangementet av EJU dommerseminar i 2007.
Samarbeidet mellom de nordiske land fungerte godt i 2005. det ble avholdt en rekke møter
mellom de nordiske presidentene.
For andre gang ble en finale i et internasjonalt mesterskap dømt av en norsk dommer. Per-
Arne Grime dømte + 100 kg under EM.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom
www.judo.no.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 11 -
Beretning for 2006 fra forbundsstyret i Norges Judoforbund
Forbundsstyret avholdt 11 styremøter i 2006
Forbundsstyret prioriterte følgende saker i 2006:
_ Trenerutdanning
_ Lederutdanning
_ Anleggssituasjonen for klubbene
_
Referat fra FS møter er lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
2006 ble et ekstraordinært år i NJFs historie. Spesielle forhold i NJFs administrasjon la
grunnlaget for en sterk politisk uenighet om retningen videre for NJF, internt i styret og i en
del klubber. Denne uenighet resulterte i at forbundsstyret vedtok å innkalle til ekstraordinært
forbundsting 3. november 2006. Under tinget ble nytt forbundsstyre og valgkomité valgt. Den
europeiske Unions (EJU) generalsekretær overvar det ekstraordinære tinget.
Prosessen forut for og i tiden etter det ekstraordinære forbundstinget har krevd mye av
sentrale personer i Forbundets ledelse. Innsatsen for å drive forbundet fremover ble sterkt
hemmet av urolighetene i NJF i denne tiden. I etterkant av det ekstraordinære forbundstinget
er det arbeidet mye med å få enighet i hvorledes NJF skal drives videre.
Komiteer
Det ble i 2006 gjort en rekke forsøk på å gjenopprette Ungdoms komiteen, uten at det lykkes.
Leder av STK ble fristilt fra sitt verv. Resten av komiteen valgte å trekke seg. Ny STK ble
oppnevnt og kom raskt i arbeid.
Teknisk komité gjorde i 2006 en svært god faglig innsats. I første halvår var det samarbeid
mellom UUK og TK. På grunn av de spesielle forhold stoppet utdanningsaktiviteten helt opp
høsten 2006. Etter det ekstraordinære forbundstinget startet Forbundsstyret arbeidet med å få
organisert utviklingsarbeidet på nytt, slik at arbeidet som så langt var gjort kunne sluttføres.
Tre kandidater ble utpekt til å delta i lederopplæringsprosjektet. Kandidatene blir utdannet til
å veilede klubbstyrene i utviklingsprosjekter i klubbene. Forbundsstyret legger stor vekt på å
videreføre dette arbeidet i neste tingperiode.
Det ble i 2006 utviklet et eget undervisningsopplegg for knøttejudo.
Soner
Også i 2006 ble det gjort forsøk på å få etablert fast aktivitet i sonene, uten at det lyktes. NJF
bør vurdere om det er mulig å få engasjert klubbene i soneaktiviteter. Vi erfarer at det i
enkelte områder er godt samarbeid direkte mellom en rekke klubber. Dette er positivt og bør
utvides.
Økonomi
Uroen i NJF påvirket i stor grad de økonomiske forhold, men stram økonomistyring resulterte
i et tilfredsstillende resultat. NJF har midler til å møte utfordringene vi ser for oss i de
nærmeste årene.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 12 -
Administrasjon.
Utdanningskonsulent engasjement ble avsluttet per 30. september 2006. Forbundsstyret kom
til enighet med generalsekretæren om å endre innholdet i hans ansettelsesforhold med NJF i
løpet av 2007. Stilling som generalsekretærstillingen ble utlyst i oktober 2006.
Samarbeid med kampidrettsforbundene.
NJF sa opp avtalen med kampidrettenes utdanningssamarbeid med virking fra 1. januar 2006.
Det viste seg å ta lang tid å få avgjort de økonomiske forhold i forbindelse med KSU
samarbeidet. NIF ble koblet inn i saken og NJF fikk i stor grad gjennomslag for sine
standpunkt. Dette arbeidet krevde mye innsats av sentrale personer.
Kontakt med klubber og medlemmer
Arbeidet med å utvikle en anleggsstrategi for NJF ble startet i 2006. Forbundsstyret ser på
anleggssituasjonen som svært viktig for klubbenes utviklingsmuligheter.
Ekstern representasjon
NJF var representert på EJU Kongressen med president og et varamedlem.
Samarbeidet mellom de nordiske land fungerte godt i 2006. det ble avholdt en rekke møter
mellom de nordiske presidentene.
For andre gang i NJFs historie er en nordmann tildelt et internasjonalt lederverv. Presidenten
ble våren 2006 utnevnt til leder i EJU (den europeiske judo union) komite for Judo for fred.
Judo for fred prosjektet ble presentert av presidenten under EJU styremøte i juli 2006.
Presidenten representerte EJU under den internasjonale judo turnering i Sharm El-Sheik i
Egypt.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom
www.judo.no.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 13 -
RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 2005 og 2006
TINGVALGTE KOMITEER
b) Rapport Kontrollkomité
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 14 -
Beretning fra Kontrollkomiteen (KK) for 2006
Komiteen har påsett at midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte disposisjoner har vært i samsvar med NJFs lov og
beslutninger av årsmøte.
Komiteen har videre forsikret seg om at organisasjonens interne kontroll er hensiktsmessig
og forsvarlig og påsett at regnskapsførselen har vært pålitelig og at dens årsregnskap og
rapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonens drift og finansielle stilling.
Komiteen har hatt adgang til samtlige regnskaper og styreprotokoller, og gjort seg kjent med
avgitte rapport fra den engasjerte revisor.
Det driftsmessige resultatet ble et overskudd på kr 107 725. I banken har NJF kr 828 237,
noe som gir en god likviditet. En klubb har ikke betalt forbundskontingent fullt ut for 2006.
Noe negative ting på økonomisiden finner i KK å nevne. Det er kort og godt en god
økonomistyring i forbundet.
Kontrollkomiteen anbefaler årstinget å godkjenne regnskapet som Norges Judoforbunds
regnskap for 2006.
Oslo, 27. mars 2007
Jan Frank Ulvås Heidi Andersen
Leder medlem
Sven Erik Rud
Medlem
c) Rapport Lovkomité
RAPPORT FOR LOVKOMITEEN I NORGES JUDOFORBUND 2005
Komiteen har i 2005 bestått av:
Leder: Ivar Lindås
Medlem: Arild Maka
Medlem: Wenche Gulliksen
Varamedlem: Tore Brenne
Varamedlem: Line Jonassen
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 15 -
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2005. Noen telefoniske henvendelser ble behandlet.
Det var lite kontakt mellom medlemmene i komiteen. Kontakten begrenset seg til et par
henvendelser pr. e-post.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2005, ut over reisekostnader i forbindelse med
forbundstinget i 2005.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Ivar Lindås
Leder
(sign.)
d) Rapport Valgkomité
Rapport fra Valgkomiteen i NJF valgt på ekstraordinært ting 3. november 2006
Valgkomiteen har i skrivende stund startet arbeidet med å komme opp med de beste
kandidatene til det nye Forbundsstyret og de tingvalgte komiteene.
Valgkomiteen har fått hjelp av forbundskontoret med å innføre et intervjuskjema for
framtidige kandidater til Forbundsstyret og tingvalgte komiteer for å kunne forberede
kandidatene bedre og foreta en noe mer målrettet utvelgelsesprosess av
kandidatene.
Komiteen har også forsøkt å kartlegge hvilke oppgaver og tidsforbruk som de
kommende FS medlemmene må påregne i form av styremøter, oppfølging av de
faste fagkomiteene og eventuelle prosjektoppgaver. Jo bedre forberedt man er,
desto bedre vil hver kandidat veie egen kompetanse og arbeidskapasitet mot den
som måtte kunne forventes. Samtidig kan det være et godt planleggingsverktøy for
det sittende styret m.h.t. ferdigstilling av prosjekter, arbeidsfordeling, og lignende.
Dette skjemaet kan være et verktøy både for hver enkelt så vel som for styret samlet
for faktisk å sikre at alle oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Dokumentasjon av arbeidsoppgaver vil ikke bare hjelpe i det pågående arbeidet men
sikre en forsvarlig overlevering til neste person / komite.
22. mars, 2007
Harald Monsen Heidi Bruun Woldsnes Johnny Roaldseth
Leder medlem medlem
Bjarne Heimdal
varamedlem
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 16 -
e) Rapport Appellutvalg
Det har ikke vært fremlagt noen saker for Appellutvalget i 2005 eller 2006, og derfor
ingenting å rapportere.
Mvh. Thom Hallum
Leder Appellutvalget
f) Rapport Domsutvalg
Det foreligger ingen årsrapporter fra Domsutvalget.
STYREOPPNEVNTE KOMITEER
1. Rapport Dommerkomiteen
DK 2005
Kurs:
C dommer kurs, Nesodden 17 deltagere, alle bestått
Kursledere: Thom Hallum og Per-Arne Grime, Januar
C Dommer kurs Romerike JK 6 deltagere, alle bestått
Kursleder: Sven- Ove Johansen, Mai
C Dommerkurs Levanger 24 deltagere, alle bestått
Kursledere: Alf B. Rostad og Eirik Lein Strand, Mai
Lisenser:
Nye A-lisenser i Sandnes 19 november ifm. NM Jr & Nm Lag Sr
Hans Engebretsen BK-judo
Ådne Lie Haugaland JK
Diverse:
Nye jakkemerket til dommere er laget.
Internasjonal representasjon 2005
Per-Arne Grime
WC Madrid
WC Paris
WC Tampere
EM Rotterdam
ECC Amsterdam
Harald Monsen
WC Moskva
WC Madrid
EJU Dommerseminar, St. Petersburg
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 17 -
Sven Ove Johansen
WC Hamburg
WC Rotterdam
WC Tallin
EMU23 Kiev
WC Jr Borås
EJU B Helsinki
Tommy Aadahl Olsen
WC Tampere
WC Tallin
WC Jr Borås
Thom Hallum
Nordisk Rekjavik
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Petter Grime
Nordisk Reykavik
Arild Maka
Nordisk Reykavik
Øystein Wilberg
Sørmlandstreffen Oxeløsund
DK 2006
Kurs:
C dommer kurs, Nesodden 27 deltagere, alle bestått
Kursledere Thom Hallum og Per-Arne Grime
Dommerkurs; Kongsberg/ Viking camp 7 deltagere, alle bestått
Kursleder Hans Engebretsen
Lisenser:
Nye A-lisenser i Krokstad 2 desember ifm. Nm Lag U/Jr./Sr.
Øystein Shino Wilberg Drammen JC
Marius Ingum Ski JK
Diverse:
Nasjonalt Dommerseminar 2006 på Sola utenfor Stavanger, for første gang i Norge kombinert
med et coachingseminar. Gjesteforeleser var leder i EJUs dommerkommisjon Jan Snijders.
Det var 18 deltakere på dommerseminaret.
Internasjonal representasjon 2006
Per-Arne Grime
SWC Paris
SWC Hamburg
SWC Moskva
EM Sr. Tampere
VM Jr. Santo Domingo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 18 -
Harald Monsen
WC Borås
SWC Moskva
EM Jr. Tallin
Sven- Ove Johansen
SWC Paris
WC Praha
EM Jr. Tallin
EJU Dommerseminar, Krakow
Petter Grime
Åpent Finsk Sr. Helsinki
Thom Hallun
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Ådne Lie
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Øystein Shino Wilberg
Limfjordcup- Ålborg
2. Rapport Jentekomiteen
ÅRSRAPPORT JENTEKOMITEEN 2005
Jentekomiteen har i 2005 bestått av 3 medlemmer og 3 avdelinger; Gøril Johansen i avdeling
Baku, Birgit Ryningen avdeling Trondheim, og Vibeke Thiblin avdeling Oslo. Til tross for de
logistiske utfordringene dette førte med seg, har samarbeidet fungert god.
I løpet av 2005 har jentekomiteen knyttet til seg to nye ressurspersoner: Stine Lastein, som har
fått tittelen ”åndelig veileder”, og Marit Mørtsel, som er jentekomiteens kontaktperson i
forbundsstyret.
I 2004 laget, presenterte og startet jentekomiteen prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”. 2005
har vært prosjektets første år, og komiteens arbeid har fokusert på å få prosjektet og deltakerne
skikkelig i gang. Første halvdel av 2005 fikk prosjektet midler fra NJF gjennom post 3
midlene og arbeidet gikk etter planen. I andre halvdel ble vilkårene for post 3 midlene endret,
komiteen fikk derfor ingen midler av NJF, og arbeidet stagnerte.
Jentekomiteen har samarbeidet med en rekke personer, klubber, soner og komiteer i løpet av
2005. Vi takker alle for samarbeidet og jobber for mer!
Jentekomiteen har gjennomført følgende i 2005:
Kick off ”2000 jenter i norsk judo” 15. januar. Informasjons og rekrutteringsmøte i
forbindelse med Nyttårsstevnet i Krogstad JK.
Samtaler med samtlige jenter i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”. Resultatet av
samtalene ble at alle jentene i prosjektet utarbeidet en soneplan for jenteaktivitet sin
sone, samt en individuell plan for hvordan de ville bli bedre trenere.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 19 -
Jentesamling for junior og senior i Larvik JK i sone sør 11.- 13. februar. Sven Ove
Johansen og Svein Gårsø var trenere, og fysioterapeut Ingrid Ryningen holdt
uttøyningskurs. 20 deltakere.
Jentesamling for barn og ungdom i Trondhein Judo Kwai i sone midt 15. – 16. april.
Kine Meinhart fra Levanger JK, og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”, var
arrangør og trener. 15 deltakere.
Trenerseminar med belgiske Gella Vandercaveye på Norges Idrettshøyskole i februar.
Jentene i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” samles for planlegging av soneplaner og
sosial teambuilding. Samlingen er et samarbeid mellom jentekomiteen og
utdanningskomiteen.
To afghanske judoutøvere var på besøk i Norge i regi av prosjektet Judo for fred 6.- 26.
april. Jentekomiteen og deltakere i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” var med å
planlegge og gjennomføre besøket. I forbindelse med Åpent Trøndersk mesterskap ble
det arrangert et møte mellom prosjektjentene og afghanerne der temaet var situasjonen
for judo i Afghanistan med særlig fokus på jentene. Muligheten for besøk av afghanske
judo jenter ble tatt opp. Samarbeid med Judo for fred faller helt naturlig for
jentekomiteen.
Annette Hovrind fra Sandnes JK i sone vest og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i
norsk judo”, reiste til Kabul, Afghanistan som judoinstruktør for afghanske jenter i mai.
I løpet av 2005 begynte hun også på sin trener 2 utdanning.
Hanne Myrnes og Hege Ross fra Bodø JK i sone nord og deltakere i prosjektet ”2000
jenter i norsk judo”, reiste på kataseminar i Danmark 18.- 19. juni. I løpet av 2005
startet de begge på sin trener 1 utdanning.
Jentekomiteens Gøril Johansen, er med og organiserer en 10 dagers treningsleir i Baku,
Aserbajdsjan, for det norske senior landslaget.
Jentekomiteen, i samarbeid med Bodø JK og Levanger JK, er med og oppfordrer til
samt gjennomfører lagkonkurransen for jenter under ungdoms NM i Levanger JK 5.
november.
Jentesamling for barn og ungdom i Ippon JK i sone øst 24.- 25. november. Jessica
Wahlstedt fra Ippon JK, og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” var trener.
25 deltakere.
Rina Næss fra Bergkameratene JK i sone sør og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i
norsk judo” graderte seg til 1. dan.
I tilegg har NJJK, med May Linn Hystad i spissen, arrangert to jentesamlinger for barn
og ungdom. Jentekomiteen takker for fin innsats, og oppfordrer andre klubber til å følge
etter:
o 20.- 21. mai. May Linn Hystad fra NJJK var trener. 27 deltakere.
o 11.- 12. februar. May Linn Hystad fra NJJk var trener. 29 deltakere.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 20 -
Jentekomiteen er en aktiv komité som selv mener de har gjort en tilfredsstillende innsats i
2005. Komiteen håper hardt på at en litt stabil og noenlunde tilstrekkelig pengestrøm fra NJF
i 2006, slik at arbeidet med ”2000 jenter i norsk judo” kan fortsette etter planen.
MVH Jentekomiteen v/Vibeke Thiblin
Årsrapport 2006
Jentekomiteen
Jentekomiteen har i 2006 bestått av:
Leder: Vibeke Thiblin, Ippon JK
Medlem: Birgit Ryningen, Trondheim Judo Kwai
Medlem: Gøril Johansen, NJJK
Medlem: Jessica Wahlstedt, Ippon JK
Våren 2006 trakk Gøril Johansen seg fra komiteen. Vi regner med at dette er midlertidig, og at
hun kommer sterkere tilbake.
Komiteen har ikke hatt noen felles møter, men samarbeidet gjennom mail, SMS, MSN,
telefon, uformelle kafé besøk, kjappe samtaler på matta og lange turer.
Jentekomiteen har samarbeidet tett med Judo for fred, og komiteens leder var høsten 2006
betalt koordinator for Judo for fred. Aktiviteten deres har derfor hengt sammen.
Jentekomiteen vil oppsummere 2006 slik:
Våren 2006 ventet vi på tilbakemeldinger ang økonomiske rammebetingelser fra NJF.
Til slutt fikk vi 30.000 kr, var fornøyde, og planla aktivitet for høsten 2006.
Høsten 2006 ventet vi på at NJF skulle slutte å krangle. Vi fikk ikke derfor ikke
gjennomført den aktiviteten vi hadde planlagt og fått midler til likevel.
Til tross for all denne ventingen, har jentekomiteen gjennomført følgende aktivitet i 2006:
ARRANGEMENT TID OG STED ANTALL
DELTAKERE
Legien samlingen 21.- 26.2 på idrettshøyskolen i Oslo 140
Jentesamling for barn og ungdom 3.- 4.2 hos Ippon JK 33
Jentesamling for barn og ungdom April, hos Ippon JK 30
Barne- og ungdomssamling 3.- 4.3 hos Ippon JK 53
Jentesamlig for barn og ungdom 8.- 9.9 hos Ippon JK 13
Jentesamling for junior og senior 29.9- 1.10 hos Larvik JK 9
Barne- og ungdomssamling 13.- 14. 10 hos Ippon JK 10
Newaza samling Trondheim JK 3
Jentesamling for barn og ungdom 11- 12.11 hos Ippon JK 12
Til sammen 9 samlinger 273 deltakere
3 jenter kommet med på Olympiatoppens satsing, kvinneløftet:
Utøver: Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
Trener: May Linn Hystad, NJJK
Leder: Vibeke Thiblin, Ippon JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 21 -
I tillegg har komiteen samarbeidet med Utviklings- og utdanningskomiteen om utviklingen av
et jentekonsept. Dvs. et hefte med 15 økter spesiallaget for jenter mellom 12 og 16 år som
aldri har drevet med judo før. Konseptet er et rekrutterings tiltak, og planlegges å sendes ut til
klubbene i løpet av 2007.
Jentekomiteen har også snakket om jenter og judo på trener 1 kurs i Oslo, på trenerseminar i
Oslo, og på trener 2 kurs i Sandnes.
Judo- pizza ble startet opp på høsten av May Linn Hystad i NJJK i samarbeid med
jentekomiteen. Dette er et sosialt tilbud til hele sone øst. En fredag i måneden samles alle
seniorer som har tid og lyst på Peppes Pizza ved Stortinget i Oslo.
3. Rapport Judo for fred komiteen
Det henvises til styrets beretning i Judo for fred for 2005 og 2006 under
www.judoforfred.org.
4. Rapport Judo for funksjonshemmede komiteen
ÅRSRAPPORT 2005
Norges Judoforbunds Judo for Funksjonshemmede Komité
Om komiteen: Norges Judoforbund (NJF) sin judo for funksjonshemmede (JFF) komité ble
dannet 13. Mars 2004 i Levanger. Dannelsen ble verifisert den 26. Mars 2004 verifisert av
Norges Judoforbunds sentralstyre.
Aktiviteter: Noe møtevirksomhet har det vært på nasjonalt nivå hvor JFF komiteen har vært
involvert. Nasjonalt er komiteen Det er flere klubber rundt om i landet som har fått integrert
funksjonshemmede i sine ordinære treninger basert på rådgivning fra JFF komiteen. Leder av
JFF komiteen har i løpet av seks måneders deltidsengasjement på deltidsbasis utviklet en
kursmodul på 12 timer kalt ”integrering og kampidrettene.” Nesodden judoklubb sine
ukentlige JFF treninger har høstet erfaringer og deres rapport ligger på www.judo.no
Komiteen har hatt en leirleder ved Blindeforbundets ukelange sommerleir for barn ved
Hurdalssjøen i Juni. Det har også blitt avholdt tre introduksjonskurs i judo for synshemmede i
løpet av 2005.
Utdanning: Leder av JFF komiteen har i løpet av seks måneders deltidsengasjement i 2005
utviklet en kursmodul på 12 timer med navnet ”integrering og kampidrettene.” To kurs ble
avholdt i henholdsvis Bodø og Oslo. Tilbakemeldingene fra de som deltatt på kurset var
meget positive. Utfordringen ligger i å få potensielle kursdeltagere til å se nytten av kurset.
Kurset gir verktøy til bl.a. å kunne starte opp med tilbud for funksjonshemmede igjennom
kunnskap om funksjonshemmingene, kampregler for funksjonshemmede, pedagogikk,
tilrettelegning av aktiviteter, og hvordan søke om midler til oppstart av tilbud.
Integrering: JFF komiteen har som et av sine hovedmål å integrere personer med
funksjonshemming inn i NJF sine aktiviteter. Hovedmålet skal gjelde uansett hvilken
funksjonshemming en person måtte ha. Dette viste seg i 2005 å være en krevende prosess å
gjennomføre, men våre naboland har allerede lyktes med denne, og vi bør likeledes. Komiteen
har til nå igangsatt nasjonale integreringstiltak ved bl.a. å skape idrettstilbud for
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 22 -
funksjonshemmede. Vi var i 2005 i fortløpende dialog med NFI for å kvalitetssikre dette
arbeidet videre. Så langt har det meste av JFF arbeidet skjedd på forbunds- og komiténivå,
men vi har noen lyspunkt på klubbnivå igjennom Nesodden judoklubb sitt JFF tilbud (se deres
rapport under JFF linken på judo.no) og de ukentlige judotreningene for synshemmede på
Huseby kompetansesenter i Oslo. Det er noen judoutøvere med funksjonshemming der ut i
klubbene som deltar i judoaktiviteter uten at særlige spesialtilpassninger er tilrettelagt for
dem. På tross av all informasjonen som har kommet i 2004 og 2005, i tillegg til disse
lyspunktene, er det dessverre fortsatt mye uvitenhet og skepsis ute i klubbene.
Konklusjon og Fremdrift: JFF komiteen jobbet i 2005 med et idrettsprosjekt som er nytt og
unikt i nasjonal målestokk, men som internasjonalt er vel utprøvd og svært anerkjent.
Svenskene har til sammenligning hatt JFF aktiviteter i 30år. Finnene har god dokumentasjon
på at JFF er svært bra som rehabilitering og forøkelse av livskvalitet blant funksjonshemmede.
JFF komiteen tror at Norge kan ta igjen sine nordiske samarbeidspartnere om økonomiske
rammer og motivasjonen for dette arbeidet blir tilstrekkelige fremover.
ÅRSRAPPORT 2006
Judoparti for synshemmede barn og søsken på Huseby i samarbeid med Assistanse.
Gradert til 5. mon til sommeren. Disse har nå startet å trene på et ordinært
barne/ungdomsparti i NJJK.
Arrangert judoøkt på Blindeforbundets ungdomsleir.
Deltakelse på Skandinavisk Special – OL seminar i Stockholm, der det ble lagt
grunnlag for et samarbeid for judo for psykisk utviklingshemmede mellom de
skandinaviske landene.
Utøver med CP i Ulstein judoklubb gradert til 4.mon i vårsemesteret.
Arrangert judo/selvforsvarsøkt for en gruppe døvblinde på Eikholt
Nesodden judoklubb har et parti gående for funksjonshemmede
Therese Winger
5. Rapport Landslagskomiteen
Årsrapport 2005- 2006:
LL – Komiteen bestod av følgende:
Komitéleder: Tron Gubberud
Senior Landslagstrenere: Tron Gubberud, Kristian Marki Norheim
Junior Landslagstrenere: Morten Jacobsen, Kristian Marki Nordheim
Ungdoms Landslagstrener: Andreas Strand
Junior / Senior koordinator: May Linn Hystad
Ungdoms koordinator: Andreas Strand
Forbundsansvarlig:
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 23 -
Det ble gjort forandringer i LL – komiteen i juni 2006:
Komitéleder: Trygve Presterud
Senior Landslagstrenere: Tron Gubberud
Junior Landslagstrenere: Kristian Marki Nordheim
Ungdoms Landslagstrener: Andreas Strand
Junior / Seniorkoordinator: Stine Lastein
Ungdomskoordinator: Andreas Strand
Forbundsansvarlig: Trygve Ofstad
Kristian Marki Norheim frasa seg stillingen som juniorlandslagstrener 31.12.2006 da
han videreutdanner seg i Australia.
Seniorlandslaget:
Vi følger strategien som ble lagt høsten 2004 ble det laget en ny strategi for
Landslaget, der det ble vektlagt og få en kontinuitet fra ungdoms landslag til senior
landslaget. Dette så komiteen som helt avgjørende for videre drift. Den nye
strategien ble laget på bakgrunn av en fire års syklus med tanke på de Olympiske
leker i Beijing 2008, samtidig som det også ble satt opp nye rammer for drift av
landslaget. (se landslag – strategi på www.judo.no)
Seniorlandslaget har gått inn i to prosjekter i Olympiatoppen(OLT):
Kvinneprosjektet der Ane Presterud, Oslo Judoklubb er foreløpig den eneste
judoutøveren som er deltager. Dette er et prosjekt som skal samle jenter på
tvers av idretter for å dele erfaringer og få faglig påfyll fra personell fra OLT.
Senior landslaget har også et godt samarbeid med Michael Jørgensen fra
OLT. Han har ansvaret for å følge opp de teknisk/taktiske idrettene. Judo blir
betegnet som en idrett i denne kategorien. Vi har gjennomført flere møter der
vi tar opp forskjellige områder som utøverne og treneren vil belyse.
Seniorlandslaget oppnådde Norges første gullmedalje i et WC-stevne ved
Esther Myrebø i Aserbajdsjan.
Senior landslaget er også inne i en prosess der vi har fått god hjelp og bistand fra
den medisinske-pysiologisk komité (MPK), spesielt fra Pål Herlofsen. Her har det
også vært stor møtevirksomhet der både laget og utøverne får god individuell
oppfølgning. Mange gode prosesser er satt i gang.
I 2005 og 2006 bestod senior landslaget av følgende utøvere:
Albin Dal(-66kg) Ippon Judoklubb
Martin Thiblin(-73kg) Ippon Judoklubb
Esther Myrebøe(-63kg) BK - Judo
Ane O. Presterud(-57kg) Oslo Judoklubb
May Linn Hystad(-57kg) NJJK
Gøril Johansen(63kg) NJJK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 24 -
Seniorlandslaget deltok på følgende aktiviteter:
År: Turnering: Sted:
2005 Matsumae - Cup Danmark
2005 WC – Tampere Finland
2005 WC-Tallinn Estland
2005 LL - samling
2005 EM Finland
2005 SWOP Sverige
2005 Åpent Finsk Finland
2006 LL - Samling Sverige
2006 WC-Paris m/leir Frankrike
2006 Laval Int. Frankrike
2006 LL - Samling m/ Legien Oslo
2006 WC-Borås m/leir Sverige
2006 WC-Birmingham England
2006 WC-Moskva m/ leir Russland
2006 WC-Lisboa m/ leir Portugal
2006 LL-Samling Sverige
2006 Nordisk m/leir Drammen
2006 EM Finland
2006 Castadelfells, leir Spania
2006 WC-Baku m/leir Aserbadjan
2006 SWOP m/leir Sverige
2006 Åpent Finsk Tampere
Resultater:
1. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Baku
1. plass Martin Thiblin-73kg) Laval Int. Frankrike
1. plass Ane Presterud(-57kg) Nordisk, Drammen
2. plass Esther Myrebøe(-63kg) Nordisk, Drammen
2. plass Albin Dal(-66kg) Nordisk, Drammen
3. plass Esther Myrebøe(-70kg) Åpent Skotsk, Skottland
3. plass Gøril Johansen(-63kg) Matsumae Cup, Danmark
3. plass Ane Presterud(-57kg) Matsumae Cup, Danmark
5, plass Esther Myrebøe(-63kg) Åpent Belgisk
7. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Tampere, Finland
7. plass Martin Thiblin(-73kg) WC-Baku
7. plass Martin Thiblin(-73kg) SWOP
9. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Madrid, Spania
9. plass Martin Thiblin(-73kg) EM, Rotterdam
Juniorlandslaget:
Junior landslaget bestod av følgende utøvere:
Erik Spæren(66kg) Ippon Judoklubb
Katrine Hofstad(- 48kg) Budo Sør Judoklubb
Sondre Jelstad(-73kg) Drammen Judoklubb
Arild de Vries(81kg) Namsos Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 25 -
Niels de Vries (-73kg) Namsos Judoklubb
Mette Johansen (-63 kg) Namsos Judoklubb
Richard Rud (-73 kg) Romerike Judoklubb
Lars Lynge Christiansen (-90 kg) Drammen Judoklubb
Eirik Aaserød (-73 kg) Nesodden Judoklubb
Juniorlandslaget deltok på følgende aktiviteter:
År: 2006 Turnering: Sted:
Worldcup Portugal
Worldcup Russland
Worldcup Estland
Worldcup Frankrike
Worldcup Sverige
Jr-EM Estland
Jr-VM Dominikanske Rep.
Resultater:
2005:
1.plass Katrine Hofstad(-48kg) WC-Tallinn, Estland
3.plass Katrine Hofstad(-48kg) WC-Borås, Sverige
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Swedish Open
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Vest cup, Sverige
2.plass Katrine Hofstad(-52kg) Budo Nord Cup, Sverige
2006:
2.plass Mette Johansen (-63kg) Dutch international open, Nederland
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) WC-Coimbra, Portugal
3.plass Mette Johansen (-63kg) WC-Coimbra, Portugal
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
1.plass Mette Johansen (-63kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
1.plass Arild de Vries (-81kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
2.plass Lars Lynge Christiansen Nordisk Mesterskap, Drammen
2.plass Katrine Hofstad(-52kg) WC-Borås, Sverige
3.plass Mette Johansen (-63kg) WC-Borås, Sverige
1.plass Katrine Hofstad (-52kg) Swedish open
2.plass Mette Johansen (-63 kg) Swedish open
3.plass Lars Lynge Christiansen Swedish open
1.plass Mette Johansen (-63kg) Finnish open
Ungdomslandslaget:
Ungdomslandslaget bestod av følgende utøvere:
Ina Iversen Trondheim Judokwai
Synøve Hom Årsandøy Namsos judoklubb
Lena Marie Nårstad Oslo Judoklubb
Marie Thue Holm Oslo Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 26 -
Mona Jacobsen Nesodden Judoklubb
Line Bråthen Kinsa Judoklubb
Lisa Thorsdalen Bodø Judoklubb
Lars Petter Holst Ippon Judoklubb
Aleksander Bakken NJJK
Karl Andre Reichelt Oslo Judoklubb
Vidar Skretting Oslo Judoklubb
Niklas Langerød Ippon Judoklubb
Stian Hallum Nesodden judoklubb
Vegard Sæter Grytting Ippon Judoklubb
Geir Danielsson Asker Judoklubb
Pål Andreas Narum Slemdal judoklubb
Sigve Årnes Slemdal Judoklubb
Tobias Thofte Bodø Judoklubb
Alexander Vevaud Sandnes Judoklubb
Erik Danielsen Oslo Judoklubb
Ungdomslandslaget deltok på følgende aktiviteter:
Dato: Turnering: Sted:
April Sörmlandstreffen Oxelösund, Sverige
Mai A-turnering Jicin, Tsjekkia
Mai Nordisk Drammen
Mai Budonordcup Lund, Sverige
Juni Venray Venray, Nederland
Juni Ungdoms-EM Miskolc, Ungarn
September Jr. Swedish open Stockhokm, Sverige
Oktober Alkmaar Alkmaar, Nederland
November Finnish open Kuusenkoski, Finland
Resultater 2006:
Sørmlandstreffen:
Gull: Niklas Langerød
Gull: Pål Andreas Narum
Sølv: Vidar Skretting
Sølv: Geir Danielsson
Bronse: Karl Andre Reichelt
Bronse: Lisa Thorsdalen
Bronse: Mona Jacobsen
Bronse: Sigve Årnes
Bronse: Alexander Bakken
Nordisk Mesterskap:
Gull: Karl Andre Reichelt
Gull: Lars Petter Holst
Budonordcup:
Sølv: Niklas Langerød
Bronse: Marie Thue Holm
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 27 -
Jr. Swedish open:
Sølv: Vidar Skretting
Bronse: Geir Danielsson
Bronse: Synøve Holm Årsandøy
Alkmaar international:
Gull: Mona Jacobsen
Finnish open:
Gull: Niklas Langerød
Sølv: Lisa Thorsdalen
Bronse: Lena Marie Nårstad
Bronse: Mona Jacobsen
Bronse: Sigve Årnes
Lagkamp på nordisk samling for landslag:
Laget tok sølv etter Sverige.
Trygve Ofstad
Landslagskomitéleder
6. Rapport Stevne og Terminkomiteen
Årsrapport for år 2005 Stevne og terminkomiteen
Komiteen har vært bestående av følgende medlemmer:
Leder: Arild Maka, Sandnes JK
Medlem: Anne-Cathrine Nilsen, Vidda Judoklubb
Medlem: Knut Bartnes, Stavanger JK
Medlem: Johnny Michael Danielsen, Nidaros JK
STK har som målsetning å reise rundt på NM og norgescupstevner og bistå og evaluere
arrangørene. Dette har tatt seg opp etter sommerferien.
STK har avholdt ett arrangørkurs i 2005. Dette ble avholdt 19. januar i Haugesund med 9
deltakere.
Ellers har komiteens arbeid vært på disse kjerneområdene:
- Utarbeidet komplett statistikk for Norgescup
- Oppdatert Stevnereglementet til 1. januar 2006
- Tildelt stevner etter søknader
- Avholdt trekking og oppsett av kampskjemaer til alle norgesmesterskap
- Vært til stede ved alle norgesmesterskap og fire norgescupstevner
- Avholdt praktiske eksamener i Arrangørfaget til nivå 1
- Ajourført kurshefter iht nye regler
Følgende har blitt tildelt Arrangørlisenser:
- Annette Hovrind, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 28 -
- Trine Lise Eknes, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Sigmund Austdal, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Ottar Hunnes, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Svein Erik Rud, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Ann-Iren Andreassen, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Knut Bartnes, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Line Jonassen, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Øyvind Revheim, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Ralf Husebø, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
- Sturle Oven, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
Litt statistikk for norgesmesterskapene (inkludert uoffisielle klasser):
NM SR Ind. NM SR Lag NM JR Ind. NM JR Lag NM Ungd.
Ind.
NM Ungd.
Lag
År Dam
er
Herr
er
Dam
er
Herr
er
Mix Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
199
8
21 73 3 7 24 50 0 3 (15) (33) (0) (0)
199
9
23 60 3 10 13 46 0 3 (7) (19) (0) (0)
200
0
16 68 3 9 9 35 0 3 (7) (33) (0) (4)
200
1
28 60 5 6 21 47 3 4 (15) (37) (0) (3)
200
2
23 52 0 8 16 46 3 4 (14) (59) (0) (6)
200
3
23 81 3 8 7 34 0 3 (19) (83) (0) (4)
200
4
23 60 4 9 10 33 0 3 13 77 0 7
200
5
17 48 4 8 5 12 42 0 4 19 83 (2) 9
Med hilsen
Arild Maka
Leder
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 29 -
Vedlegg:
1. Resultater fra NM SR 2005
2. Resultater fra NM SR LAG 2005
3. Resultater fra NM JR 2005
4. Resultater fra NM JR LAG 2005
5. Resultater fra NM Ungdom 2005
6. Resultater fra Norgescup 2005
Vedlegg 1 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Senior NM i judo
Sted: Nadderudhallen, Bærum
Tid: 19. april 2005
Arrangør: Ippon JK
Antall deltakere: 17 damer og 48 menn, totalt 65 deltakere
Klasse Damer -52 kg
1. Katrine Hofstad, Budosør
2. Nina Haugen, Larvik JK
Klasse Damer -57 kg
1. Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
2. May Linn Hystad, NJJK
3. Birgitte Ursin, BK-Judo
Klasse Damer -63 kg
1. Gøril Johansen, NJJK
2. Rina Næss, BK-Judo
Klasse Damer -70 kg
1. Birgit Ryningen, OSI-JGr
2. Anne Lene Andersen, Sandefjord JK
3. Kine Osmundsen, Sandnes JK
Klasse Damer -78 kg
1. Ingjerd Camilla Skogmo, Levanger JK
2. Eva Marit Skeie, Oslo JK
Klasse Damer Åpen
1. Ane Ofstad Prestrud, Oslo JK
2. Anne Lene Andersen, Sandefjord JK
3. Birgit Ryningen, OSI-JGr
3. May Linn Hystad, NJJK
5. Kanutte Christiansen, OSI-JGr
5. Gøril Johansen, NJJK
Klasse Herrer -60 kg
1. Henrik Bjørnstad, Ippon JK
2. Lars Andreas Morales, Oslo JK
3. Ole Moland, NJJK
4. Davoud Mirzai, IL Stålkam JGr
Klasse Herrer -66 kg
1. Albin Dal, Ippon JK
2. Alfredo Chinchilla, NJJK
3. Vidar Lund, Levanger JK
3. Lars Moland, NJJK
5. Ole Christian Langfjæran, Levanger JK
5. Thomas Engebrethsen, BK-Judo
Klasse Herrer -73 kg
1. Martin Thiblin, Ippon JK
2. Magnus Ross, Steinkjer JK
3. Jørn Terje Krekling, NJJK
3. Jarle Ladstein, NTNUI-JGr
5. Musafir Malang, BK-Judo
5. Alvi Tsjadajev, Sandnes JK
Klasse Herrer -81 kg
1. Olav Åse, Ippon JK
2. Yoad Salgado Peralta, Oslo JK
3. Morten Kompen, NJJK
3. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
5. Ole Petter Wikene, Oslo JK
5. Jonas Heimdal, Nesodden JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 30 -
Klasse Herrer -90 kg
1. Geir Aage Jacobsen, Asker JC
2. Hosni Tlili, Ippon JK
3. Henrik Oschatz, Romerike JK
3. Roslan Tagirov, IL Stålkam JGr
5. Håvard Thorsø Johansen, Levanger JK
Klasse Herrer +100 kg
1. Egil Steinar Kvåle, Levanger JK
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Trygve B. Torjusen, Rosendal TL-JGr
4. Hans Kr. Rygge, Romerike JK
Klasse Herrer Åpen -73 kg
1. Martin Thiblin, Ippon JK
2. Igor Rafienko, OSI-JGr
3. Jørn Terje Krekling, NJJK
3. Thomas Engebrethsen, BK-Judo
5. Truls Fjellheim , IL Stålkam JGr
5. Vidar Lund, Levanger JK
Klasse Herrer Åpen
1. Geir Aage Jacobsen, Asker JC
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
3. Ole Petter Wikene, Oslo JK
5. Egil Steinar Kvåle, Levanger JK
5. Hans Kr. Rygge, Romerike JK
Kongepokaler:
Damer: Ane Ofstad Prestrud, Oslo JK
Herrer: Martin Thiblin, Ippon JK
Raskeste Ippon:
Damer: Kine Osmundsen, Sandnes JK
Herrer: Olav Åse, Ippon JK
Vedlegg 2 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Senior NM Lag i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 4 damelag (17 utøvere)
8 herrelag (38 utøvere + 5 reserver)
5 mixlag (24 utøvere + 10 reserver)
Totalt 59 (+5 reserver) deltakere
Lag Damer
1. Larvik JK
2. NJJK
3. BK-Judo
4. Rosendal TL-Judo
Lag Herrer
1. Ippon JK
2. NJJK 1
3. BK-Judo
3. Sandnes JK
5. Nesodden JK
5. Levanger JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 31 -
Lag Senior Mix
1. BK-Judo
2. NJJK
3. Ippon JK
4. Judo for fred
5. Sandnes JK
Vedlegg 3 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Junior NM i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 12 damer og 42 herrer, totalt 54 deltakere
Klasse Damer -52 kg
1. Katrine Hofstad, Budosør
2. Monica Fagerheim, IL Stålkam. JGr.
Klasse Damer -63 kg
1. Kine Osmundsen, Sandnes JK
2. Tonje Mathisen, Trondheim JKw
3. Ina Iversen, Trondheim JKw
3. Anita Ekeheien Lien, Asker JC
5. Stine Skaugerud, Oslo JK
Klasse Damer +78 kg
1. Linn Mikalsen, BK-Judo
2. Lena K Antonsen, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -55 kg
1. Geir Bjerknes, BK-Judo
2. Joacim Holm Mikkelsen, Asker JC
3. Victor Støle, Sandnes JK
Klasse Herrer -60 kg
1. Geir Danielsson, Asker JC
2. Håvard Myrnes, Bodø JC
3. Even Mikalsen, BK-Judo
3. Davoud Mirzai, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -66 kg
1. Morten Andersen, BK-Judo
2. Alf-Inge Nuth Pedersen, Stjernøy IL
JGr.
3. Alexander Vevaud, Sandnes JK
3. Erik Spæren, Ippon JK
5. Alexander Selmer Sandum, Ippon JK
5. Ole Moland, NJJK
Klasse Herrer -73 kg
1. Islam Tsoroev, NJJK
2. Alvi Tsjadajev, Sandnes JK
3. Eirik Aaserød, Nesodden JK
3. Sondre Jelstad, Drammen JC
5. Truls Fjellheim, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -81 kg
1. Benjamin Rajabi, Levanger JK
2. Ole-Johnny Westrum, Levanger JK
3. Geirmund Glendrange, Elverum JK
3. Richard Rud, Romerike JK
5. Oscar Gulseth, Oslo JK
5. Sigmund Rolfsfjord, Hamar JK
Klasse Herrer -90 kg
1. Lars Lynge Christiansen, Krokstad JK
2. Håvard Hamarsland, Hamar JK
3. Håvard Thorsø Johansen, Levanger JK
4. Martin H. Jensen, Krokstad JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 32 -
Vedlegg 4 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Junior NM Lag i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 0 damelag og 4 herrelag, 20 (+1 reserve) deltakere
Lag Herrer
1. Asker Judo Club
2. Buskerud Judokrets
3. IL Stålkam. JGr.
Vedlegg 5 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: NM Ungdom i judo 2005
Sted: Levangerhallen i Levanger
Tid: 5. november 2005
Arrangør: Levanger Judoklubb
Antall deltakere: 19 jenter og 83 gutter i individuelt, 2 jentelag (uoffisielt), 9 guttelag,
totalt 103 deltakere
Klasse Ungdom Jenter -48 kg
1. Monica Fagerheim, IL Stålkam. JGr.
2. Lisa Thorsdalen, Bodø JC
3. Maren Mardal Haug, Nærøy JK
Klasse Ungdom Jenter -57 kg
1. Marthe Mølstre, Bodø JC
2. Kristin Pedersen, Talvik JK
3. Line Fosts Bråthen, Kinsa JK
3. Tina Aase, Sandefjord JK
Klasse Ungdom Jenter -63 kg
1. Mette Johansen, NJJK
2. Ina Iversen, Trondheim JKw
3. Barbara Ruiken, Ålesund JK
4. Sunniva Huse, BK-Judo
Klasse Ungdom Jenter +63 kg
1. Linn Mikalsen, BK-Judo
2. Synøve Holm Årsandøy, Namsos JC
3. Lena-Marie Nårstad, Oslo JK
Klasse Ungdom Gutter -38 kg
1. Brage Eikanger, Trondheim JKw
2. Sigve Årnes, Slemdal JK
3. Vegard Kristiansen, NJJK
Klasse Ungdom Gutter -46 kg
1. Tobias Thofte, Bodø JC
2. Pål Andreas Narum, Slemdal JK
3. Torstein U. Høye, Elverum JK
3. Joakim Holm Mikkelsen, Asker JC
5. Ove Rølvåg, IL Stålkam. JGr.
5. Jan Erik Lund, Levanger JK
Klasse Ungdom Gutter -50 kg
1. Christoffer Brovold, Trondheim JKw
2. Thomas Andersen, Alta JK
3. Ivar Sollie Rønning, Levanger JK
3. Marius Ørbog, Trondheim JKw
5. Sigurd Eskerud Hovi, Asker JC
Klasse Ungdom Gutter -55 kg
1. Amitai Peter Gran, Oslo JK
2. Vegard Sæter Grytting, Ippon JK
3. Axel Hirai, Ippon JK
3. Geir Bjerknes, BK-Judo
5. Joakim Ebeltoft, Oslo JK
5. Bjørn Restan, Namsos JC
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 33 -
Klasse Ungdom Gutter -60 kg
1. Niklas Langerød, Ippon JK
2. Christer Johansen, Talvik JK
3. Mads Kristiansen, Talvik JK
3. Geir S. Danielsson, Asker JC
5. Stian Hallum, Nesodden JK
5. Isaac Bjaaland, Krokstad JK
Klasse Ungdom Gutter -66 kg
1. Alexander Olsson Vevaud, Sandnes JK
2. Morten Andersen, BK-Judo
3. Erik Danielsen, Hobøl IL JGr
3. Sølve Ustøl Pettersen, Bodø JC
5. Atle Furre, Bodø JC
5. Karl Andre Reichelt, Oslo JK
Klasse Ungdom Gutter -73 kg
1. Islam Tsoroev, NJJK
2. Niels de Vries, Namsos JC
3. Tommy Saga, Sandefjord JK
3. Eirik Aaserød, Nesodden JK
Klasse Ungdom Gutter -81 kg
1. Richard Rud, Romerike JK
2. Geirmund Glendrange, Elverum JK
3. Ole-Johnny Westrum, Levanger JK
3. Fredrik Slaatten, Asker JC
5. Even Melhus Strindmo, Namsos JC
5. Erik Brandsnes, Asker JC
Klasse Ungdom Gutter +81 kg
1. Lars Lynge Christiansen, Krogstad JK
2. Eirik Bae, Oslo JK
3. Ørjan Larsen, Levanger JK
4. Lars Petter Holst
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 34 -
NM Ungdom for lag jenter (uoffisielt)
1. Sone Midt
2. Sone Nord
NM Ungdom for lag gutter
1. Oslo JK 1
2. Bodø JC
3. Trondheim JKw
3. Ippon JK
5. Levanger JK
5. BK-Judo
Vedlegg 6 til Årsrapport fra STK 2005
Norgescupstevner 2005
15. januar: Nyttårsstevne Mjøndalen Ungdom/Junir/Senior
5. mars: Svartiscup Mo i Rana Ungdom/Junior/Senior
12. mars: Vårspretten Oslo Ungdom
9. april: NM Senior Bærum Senior
23. april: Åpent Trøndersk Mesterskap Levanger Ungdom/Junior/Senior
1. oktober: Høststevne Sandefjord Ungdom/Junior/Senior
29. oktober: 830-Cup Kongsberg Ungdom/Junior
5. november: NM Ungdom Levanger Ungdom
19. november: NM Junior Sandnes Junior
Norgescupvinnere 2005
Ungdom jenter
-44 Lisa Mari Thorsdalen, Bodø JC
-52 Mairin Elise Nilsen Hagen, Krogstad JK
-57 Tina Aase, Sandefjord JK
-63 Mette Johansen, NJJk
+63 Linn Mikalsen, BK-Judo Sammenlagtvinner
Ungdom gutter
-38 Stian Bakken, NJJK
-42 Aleksander Bakken, NJJK
-46 Pål Andreas Narum, Slemdal JK
-50 Christoffer Brovold, Trondheim JKw
-55 Vegard Sæter Grytting, Ippon JK
-60 Niklas Langerød, Ippon JK Sammenlagtvinner
-66 Morten Andersen, BK-Judo
-73 Islam Tsoroev, NJJK
-81 Geirmund Glendrange, Elverum JK
+81 Lars Lynge Christiansen, Krokstad JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 35 -
Junior damer
-52 Katrine Hofstad, Budosør
-57 Tonje Mathisen, Trondheim JKw
-63 Stine Skaugerud, Oslo JK
-78 Linn Mikalsen, BK-Judo Sammenlagtvinner
Junior herrer
-60 Henrik Bjørnstad, Ippon JK
-66 Morten Andersen, BK-Judo
-73 Islam Tsoroev, NJJK Sammenlagtvinner
-81 Geirmund Glendrange, Elverum JK
-90 Håvard Hamarsland, Hamar JK
Senior Damer
-52 Katrine Hofstad, Budosør Sammenlagtvinner
-57 May Linn Hystad, NJJK
-70 Rina Næss, BK-Judo
+78 Birgit Ryningen, OSI JGr Sammenlagtvinner
Senior Herrer
-66 Albin Dal, Ippon JK
-73 Truls Fjellheim, IL Stålkam. JGr
-81 Martin Thiblin, Ippon JK Sammenlagtvinner
-90 Rosland Tag
Årsrapport 2006
14.12.2006
Komiteen besto opprinnelig av følgende medlemmer:
Leder: Arild Maka, Sandnes JK
Medlem: Anne-Cathrine Nilsen, Vidda Judoklubb
Medlem: Knut Bartnes, Stavanger JK
Medlem: Johnny Michael Danielsen, Nidaros JK
16/8 – Leder i komiteen fritas sitt verv. Resten av komitemedlemmene trekker seg.
16/9 – Ny komite konstitueres
Følgende medlemmer i den nye komiteen:
Leder: Kristoffer Halmøy
Medlem: Sven-Ove Johansen
Medlem: Morten Bachmann
Medlem: Janne Haugdal
Målsettinger
- STK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
Stevnereglementet ble grundig gått gjennom av komiteens medlemmer, og det er
sendt til FS for godkjenning.
- STK skal godkjenne og sette opp den nasjonale terminlisten.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 36 -
Terminfesting av aktiviteter er vanskelig, spesielt i forhold til de internasjonale
datoene som vi ikke har full kontroll over. Et nordisk samarbeid er på vei, og det kan
muligens lette denne jobben.
Det er laget et nytt system for publisering av resultater og oppdatering av NCstatistikk.
Dette gjøres rett etter at stevnet er ferdig.
- STK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og -
funksjonærer.
Nye STK har ikke holdt noen kurs. Det vil jobbes med å oppgradere kursinnholdet for
arrangører, samtidig som det jobbes med et eget kurs for NJFs stevneprogram.
- STK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, og tildele NC
etter disse kravene.
Det ble holdt 7 NC-stevner i 2006. STK skulle gjerne vært på flere av NC-stevnene,
men det ble vanskelig mtp. den korte tiden vi har vært i komiteen.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind.
NM Ungd.
Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer
2004 23 60 10 33 13 77
2005 17 48 12 42 19 83
2006 11 43 11 38 14 65
Snitt 17 50 11 38 15 75
NM SR Lag NM JR Lag NM Ungd. Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix
2004 4 9 - 0 3 0 7 -
2005 4 8 5 0 4 2 9 -
2006 2 5 5 0 4 0 7 2
Snitt 4 7 3 0 3 1 7 2
Med hilsen
Kristoffer Halmøy
Leder
Stevne- og Terminkomiteen
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 37 -
Følgende har blitt tildelt Arrangørlisenser:
Navn Klubb Nivå Dato
Per-Arne Grime Oslo JK 4 03.05.2006
Sven-Ove Johansen Krokstad JK 4 03.05.2006
Morten Bachman Ippon JK 4 03.05.2006
Rune Neraal NJJK 4 14.05.2006
Knut Bartnes Stavanger JK 3 14.05.2006
Johnny Lund Levanger JK 3 14.05.2006
Alf B Rostad Levanger JK 3 14.05.2006
Snorre Johansen Levanger JK 3 14.05.2006
Jon Brattlid BK-Judo 4 14.05.2006
Dag Engelstad BK-Judo 2 14.05.2006
Rolf Arne Johnsen Nidaros JK 2 14.05.2006
Rolf Pettersen IL Stålkam JGr 2 14.05.2006
Olav Åse Ippon JK 3 14.05.2006
Dag Opsetmoen Elverum JK 4 14.05.2006
Charles Andrianjafintrimo Volda 2 14.05.2006
Tore Brenne Namsos JC 2 14.05.2006
Per Aspvik IL Stålkam JGr 2 14.05.2006
Svein Gårdsø Sandefjord JK 3 14.05.2006
Anita Koop Sandefjord JK 2 14.05.2006
Pål Haganæs Elverum JK 2 14.05.2006
Stian Jespersen NJJK 3 14.05.2006
Dag Hodne NJJK 4 14.05.2006
Nils Valen NJJK 1 14.05.2006
Oddvar Hellan NJJK 1 14.05.2006
Agnar Bjørnseth NJJK 1 14.05.2006
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 38 -
Resultatliste NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Krokstad Ekneshallen
Dato: 02/12-06
Arrangør: Krokstad JK
Stevneleder: Sven-Ove Johansen
Ungdom Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Ippon Judoklubb 2
3. Busekrud Judokrets
3. Asker Judo Club
5. Rogaland Judokrets
Ungdom Mix
1. Buskerud Judokrets
2. Kinsa Judoklubb
Junior Menn
1. Ippon Judoklubb
2. Buskerud Judokrets
3. Oslo Judoklubb
Senior Kvinner
1. NJJK
2. Vestfold
Senior Menn
1. Ippon Judoklubb
2. BK-Judo
3. NJJK
4. Rogaland Judokrets
Senior Mix
1. Ippon Judoklubb
2. NJJK
3. Oslo Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 39 -
Resultatliste NM Individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Ålesund Fagerlihallen
Dato: 07/10-06
Arrangør: Ålesund JK
Ungdom A Gutter -55 kg.
1. Eirik Myrnes - Bodø Judo Club
2. Ove Rølvåg - IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Pål Andreas Narum - Slemdal Judoklubb
4. Stian Strøm Andersen - Ippon Judoklubb
Ungdom A Gutter -60 kg.
1. Geir Bjerknes - BK-Judo
2. Amitai Peter Gran - Oslo Judo Klubb
3. Axel Hirai - Ippon Judoklubb
3. Håvard Myrnes - Bodø Judo Club
5. Daniel B. Pedersen - BK-Judo
5. Paul Magnus Clark - Sandnes Judoklubb
Ungdom A Gutter -66 kg.
1. Stian Hallum - Nesodden Judoklubb
2. Alexander Vevaud - Sandnes Judoklubb
3. Vegard Sæther Grytting - Ippon Judoklubb
3. Geir Sekse Danielsson - Asker Judo Club
5. Håkon Wikene - Oslo Judo Klubb
Ungdom A Gutter -73 kg.
1. Vidar B. Skretting - Oslo Judo Klubb
2. Tommy Saga - Sandefjord Judoklubb
3. Abdul Edelbijev - Stavanger Judoklubb
3. Niklas Langerød - Ippon Judoklubb
5. Jørgen Røsnes Ellefsrud - Nordre Land IL-Judogruppa
5. Umalat Matcijer - Førde Judoklubb
Ungdom A Gutter -81 kg.
1. Karl Andre Reichelt - Oslo Judo Klubb
2. Marius L. Torjusen - Rosendal Turnlag-Judo
3. Petter E. Kjellså - Bodø Judo Club
Ungdom A Gutter +81 kg.
1. Lars Petter Holst - Ippon Judoklubb
2. Tommy Bratlien - Nordre Land IL-Judogruppa
3. Ørjan Larsen - Levanger Judoklubb
Ungdom B Gutter -38 kg.
1. Sigve Årnes - Slemdal Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 40 -
2. Ragnar Øren - Nærøy Judoklubb
3. Henrik-Kristian Heffermehl - Ippon Judoklubb
Ungdom B Gutter -42 kg.
1. Brage G. Eikanger - Trondheim Judokwai
2. Sivert Eimhjellen - Asker Judo Club
3. Karl E. Simenstad - Ippon Judoklubb
Ungdom B Gutter -50 kg.
1. Truls Aaserud - Ippon Judoklubb
2. Patrick Løveid - Krokstad Judoklubb
3. Marcus Grønnfjell - IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Jacob Vik - Trondheim Judokwai
Ungdom B Gutter -55 kg.
1. Tobias Sjøvold Thofte - Bodø Judo Club
2. Torstein U. Høye - Elverum Judoklubb
3. Johannes Strauss - Ålesund Judoklubb
4. Marius Johan Aavik - Nærøy Judoklubb
Ungdom B Gutter -60 kg.
1. Runar Halvar Glendrange - Elverum Judoklubb
2. Mohamed Eltojev - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Knut Gilberto Sæbø - Rosendal Turnlag-Judo
3. Hans Olav Aas Herje - Ålesund Judoklubb
Ungdom B Gutter +66 kg.
1. Sindre Andernæs - Ippon Judoklubb
2. Erik de Vries - Namsos Judo Club
3. Ivan-Louis M. Husebø - Stavanger Judoklubb
Ungdom A Jenter -63 kg.
1. Line F. Bråthen - Kinsa Judoklubb
2. Ina Iversen - Trondheim Judokwai
3. Mona Jacobsen - Nesodden Judoklubb
Ungdom A Jenter +63 kg.
1. Synøve Holm Årsandøy - Namsos Judo Club
2. Lena Marie Nårstad - Oslo Judo Klubb
3. Elisabeth Nilsen - Elverum Judoklubb
Ungdom B Jenter -52 kg.
1. Lisa Mari Thorsdalen - Bodø Judo Club
2. Maren Mardal Haug - Nærøy Judoklubb
3. Valeska Ruiken - Ålesund Judoklubb
4. Anette Laugen - Nærøy Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 41 -
Ungdom B Jenter -63 kg.
1. Marie Thue Holm - Oslo Judo Klubb
2. Stine Marie Opsahl - Krokstad Judoklubb
3. Oda K. H. Dimmen - Ulstein Judoklubb
Junior Herrer -60 kg.
1. Isaac Bjaaland - Ringerike Judoklubb
2. Christer S. Johansen - Talvik Judo
3. Axel Hirai - Ippon Judoklubb
3. Håvard Myrnes - Bodø Judo Club
5. Eirik Myrnes - Bodø Judo Club
5. Geir Bjerknes - BK-Judo
Junior Herrer -66 kg.
1. Morten Andersen - BK-Judo
2. Henrik Biørnstad - Ippon Judoklubb
3. Mats Kristiansen - Talvik Judo
3. Ole Moland - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Geir Sekse Danielsson - Asker Judo Club
5. Stian Hallum - Nesodden Judoklubb
Junior Herrer -73 kg.
1. Richard Rud - Romerike Judoklubb
2. Truls Fjellheim - IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Atle Furre - Bodø Judo Club
3. Sven Høidal - BK-Judo
5. Kjartan Bauge - Rosendal Turnlag-Judo
5. Tor Inge Urke - Ålesund Judoklubb
Junior Herrer -81 kg.
1. Geirmund Glendrange - Elverum Judoklubb
2. Arild de Vries - Namsos Judo Club
3. Eirik Aaserød - Nesodden Judoklubb
3. Oscar Gulseth - Oslo Judo Klubb
5. Erik Brandsnes - Asker Judo Club
Junior Herrer -90 kg.
1. Lars Lynge Christiansen - Krokstad Judoklubb
2. Vegar Morsund - BK-Judo
3. Kai Arild Kvam - IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Lars Petter Holst - Ippon Judoklubb
Junior Damer -57 kg.
1. Katrine Hofstad - Budosør
2. Line F. Bråthen - Kinsa Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 42 -
Junior Damer -63 kg.
1. Marthe Mølstre - Bodø Judo Club
2. Tonje Mathisen - Trondheim Judokwai
3. Anita Ekeheien Lien - Asker Judo Club
Junior Damer -70 kg.
1. Irene Bjørke - Rosendal Turnlag-Judo
2. Synøve Holm Årsandøy - Namsos Judo Club
Senior Herrer -66 kg.
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Thomas Engebrethsen - BK-Judo
Senior Herrer -73 kg.
1. Jarle Ladstein - NTNUI Judo
2. Vidar Lund - Levanger Judoklubb
3. Kim Mathiassen - NTNUI Judo
3. Kristoffer Eastwood - Budosør
5. John Hansen - Romerike Judoklubb
5. Truls Fjellheim - IL-Stålkameratene-Judogruppa
Senior Herrer -81 kg.
1. Morten Kompen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Arild de Vries - Namsos Judo Club
3. Alvi Tsjadajev - Sandnes Judoklubb
3. Ole Petter Wikene - Oslo Judo Klubb
5. Eirik Aaserød - Nesodden Judoklubb
5. Marius Hallum - Nesodden Judoklubb
Senior Herrer -90 kg.
1. Geir-Aage Jacobsen - BK-Judo
2. Lars Lynge Christiansen - Krokstad Judoklubb
3. Robert Nielsen - Nesodden Judoklubb
3. Jonas Heimdal - Nesodden Judoklubb
5. Per-Einar Torbergsen - NTNUI Judo
5. Idar Kolstad Tørlen - NTNUI Judo
Senior Herrer +100 kg.
1. Rune Enget - BK-Judo
2. James Best - Stavanger Judoklubb
3. Christian H. Toldnes - Levanger Judoklubb
3. Trygve B. Torjusen - Rosendal Turnlag-Judo
5. Bue Horgen - BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 43 -
Senior Damer -63 kg.
1. Ane Ofstad Presterud - Oslo Judo Klubb
2. May Linn Hystad - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Rina Næss - BK-Judo
Senior Damer -70 kg.
1. Esther Myrebøe - BK-Judo
2. Kine Osmundsen - Sandnes Judoklubb
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe - BK-Judo
2. Ane Ofstad Presterud - Oslo Judo Klubb
3. Rina Næss - BK-Judo
3. May Linn Hystad - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Tonje Mathisen - Trondheim Judokwai
5. Kine Osmundsen - Sandnes Judoklubb
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal - Ippon Judoklubb
2. Kim Mathiassen - NTNUI Judo
3. Truls Fjellheim - IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Richard Rud - Romerike Judoklubb
5. Thomas Engebrethsen - BK-Judo
5. Jarle Ladstein - NTNUI Judo
Senior Herrer Åpen
1. Geir-Aage Jacobsen - BK-Judo
2. Morten Kompen - Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Christian Brandsnes - Asker Judo Club
3. Trygve B. Torjusen - Rosendal Turnlag-Judo
5. Alvi Tsjadajev - Sandnes Judoklubb
5. Robert Nielsen - Nesodden Judoklubb
Kongepokal Herrer: Albin Dal - Ippon Judoklubb
Kongepokal Damer: Esther Myrebøe - BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 44 -
NorgesCup 2006
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2006:
28/10-06 830-cup
21/10-06 Trøndercup
30/09-06 Høststevnet
22/04-06
Åpent Trøndersk
Mesterskap
25/03-06 Svartiscup
11/03-06 Vårspretten
14/01-06 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFS nettside judo.no
Sammenlagtvinner NC 2006
Ungdom Gutter
Karl Andre Reichelt
Oslo Judo Klubb
Ungdom Jenter
Lisa Mari
Thorsdalen
Bodø Judo Club
Junior Herrer
Geirmund Glendrange
Elverum Judoklubb
Junior Damer
Marthe Mølstre
Bodø Judo Club
Senior Herrer
Thomas Engebrethsen
BK-Judo
Senior Damer
Esther Myrebøe
BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 45 -
Sammenlagtliste Ungdom gutter
1. Karl Andre Reichelt 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Stian Bakken 120 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Lars Petter Holst 115 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Brage G. Eikanger 118 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Tobias Sjøvold Thofte 110 NC-poeng. 5 plasseringer
6. Eirik Myrnes 108 NC-poeng. 7 plasseringer
7. Truls Aaserud 95 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Sigve Årnes 95 NC-poeng. 6 plasseringer
9. Geir Bjerknes 98 NC-poeng. 8 plasseringer
10. Runar Halvar Glendrange 90 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom -38kg.
1. Stian Bakken 120 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Brage G. Eikanger 118 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Ragnar Øren 50 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -42kg.
1. Sigve Årnes 95 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 40 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl E. Simenstad 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -46kg.
1. Jan Erik Lund 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -50kg.
1. Tobias Sjøvold Thofte 110 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Truls Aaserud 95 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Torstein U. Høye 65 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom -55kg.
1. Eirik Myrnes 108 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Pål Andreas Narum 58 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Ove Rølvåg 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -60kg.
1. Geir Bjerknes 98 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Runar Halvar Glendrange 90 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Håvard Myrnes 78 NC-poeng. 7 plasseringer
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 46 -
Ungdom -66kg.
1. Niklas Langerød 80 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Sindre Andernæs 65 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Stian Hallum 61 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom -73kg.
1. Vidar B. Skretting 75 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Tommy Saga 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -81kg.
1. Karl Andre Reichelt 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Ørjan Larsen 75 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Erik Brandsnes 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom +81kg.
1. Lars Petter Holst 115 NC-poeng. 6 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 47 -
Sammenlagtliste Ungdom jenter
1. Lisa Mari Thorsdalen 100 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Ina Iversen 90 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Marie Thue Holm 90 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Maren Mardal Haug 85 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Line F. Bråthen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
6. Synøve Holm Årsandøy 60 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Mona Jacobsen 55 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Lena Marie Nårstad 55 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Stine Marie Opsahl 35 NC-poeng. 3 plasseringer
10. Valeska Ruiken 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -44kg.
1. Maren Mardal Haug 85 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom -48kg.
1. Lisa Mari Thorsdalen 100 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom -52kg.
1. Valeska Ruiken 25 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Anette Laugen 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -57kg.
1. Line F. Bråthen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Mona Jacobsen 55 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -63kg.
1. Ina Iversen 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Marie Thue Holm 90 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Synøve Holm Årsandøy 60 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom +63kg.
1. Lena Marie Nårstad 55 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 48 -
Sammenlagtliste Junior herrer
1. Geirmund Glendrange 93 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Håvard Myrnes 83 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Morten Andersen 83 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Richard Rud 70 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Geir Bjerknes 61 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik Biørnstad 53 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Truls Fjellheim 50 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Ole Moland 40 NC-poeng. 3 plasseringer
9. Lars Petter Holst 40 NC-poeng. 4 plasseringer
10. Stian Hallum 31 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -55kg.
1. Eirik Myrnes 24 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior -60kg.
1. Håvard Myrnes 83 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Geir Bjerknes 61 NC-poeng. 6 plasseringer
Junior -66kg.
1. Morten Andersen 83 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Henrik Biørnstad 53 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Ole Moland 40 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -73kg.
1. Richard Rud 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Truls Fjellheim 50 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Sven Høidal 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -81kg.
1. Geirmund Glendrange 93 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Eirik Aaserød 30 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl Andre Reichelt 26 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior -90kg.
1. Lars Petter Holst 40 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Ole-Johnny Westrum 25 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 49 -
Sammenlagtliste Junior damer
1. Marthe Mølstre 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Tonje Mathisen 78 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Linn Mikalsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Line F. Bråthen 35 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -57kg.
1. Marthe Mølstre 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Line F. Bråthen 35 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -63kg.
1. Tonje Mathisen 78 NC-poeng. 6 plasseringer
Junior -78kg.
1. Linn Mikalsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 50 -
Sammenlagtliste Senior herrer
1. Thomas Engebrethsen 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Torbjørn Engebretsen 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Vidar Lund 60 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Kristoffer Eastwood 30 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Tommy Hågensen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Truls Fjellheim 24 NC-poeng. 4 plasseringer
7. John Hansen 15 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Eirik Aaserød 14 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -73kg.
1. Thomas Engebrethsen 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Vidar Lund 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Kristoffer Eastwood 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -81kg.
1. Torbjørn Engebretsen 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Tommy Hågensen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Eirik Aaserød 14 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 51 -
Sammenlagtliste Senior damer
1. Esther Myrebøe 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Kine Osmundsen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Mette Johansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
4. May Linn Hystad 30 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Rina Næss 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -63kg.
1. Mette Johansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
2. May Linn Hystad 30 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Rina Næss 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -70kg.
1. Esther Myrebøe 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Kine Osmundsen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 52 -
7. Rapport Teknisk Komité
Det foreligger ingen årsrapport for 2005 for Teknisk Komité.
ÅRSRAPPORT TEKNISK KOMITÉ 2006
Teknisk komité (TK) har hatt et strevsom, men lærerik år. I utgangspunkt fikk TK to
hovedoppgaver å løse: nytt graderingsreglement og utvikling av kata akademiet. Det ble snart
klart at det fantes ingen skriftlig infrastruktur for TK sitt arbeid. Dette måtte da også inngå
som en arbeidsoppgave.
Disse oppgavene har krevd ajourføring av noen dokumenter og utarbeidelse av helt nye
dokumenter (se vedlegg Dokument oversikt 2006).
Arbeid med graderingsreglement startet opp oktober 2005. Med stor innsats fra alle, iherdig
innsats av Roland Ruiken, og et maraton møte januar 2006 klarte TK å få et reglement klar til
bruk i februar -06. I alle store dokumenter er det alltid rom for forbedring, og Roland har tatt
imot de innspill TK har fått og omgjort de til anvendbar dokumenter. Graderingsreglement
ble videre oppdatert og ajourført 17.des. 06. Særlig mer klarhet i hva kravene til mon/kyu
innebærer, smidigere overgang mellom dangraderinger, mer enhetlig utseende på dokumenter
og administrative poeng som gjenspeile innsats og ikke tittel ble tatt hånd om.
Under dette graderingsreglement arbeid kom det fram at rapportering av graderinger til TK
hadde falt ut av rapporteringssystemet for mange år siden. Dette vanskeliggjorde TK sitt
arbeid med å finne fram til behov hos brukerne, det vil si klubbene. Til og med hvor behov
for forbundsgradering kunne foreligge har vært uklart for TK. TK har avholdt 1 gradering i
Mo i Rana med Ronald Guttormsen som arrangør, (7 kandidater, 6 besto), 1 i Fredrikstad
med Knut Harefallet som arrangør (1 kandidat som besto) og 1 i Oslo ( 6 kandidater, 4 besto).
Planlagt gradering i Mosjøen falt fra grunnet at klubben der hadde ikke treningslokal før
desember, og planlagt gradering i Bodø ble bedt utsatt på ubestemt tid.
(se vedlegg Oversikt over dangraderiner 2006).
Dette arbeid med dangraderinger påpeker behov for mer bevissthet hos klubbene om
globalisering av judo og den rolle graderingsreglement har mot dette. Behov for enda mer
presisering av krav til dangrader kom fram og er gjenspeilet er dokumentene ”Eksempel på
fordypningsteknikker”, nytt ”Søknadsskjema for dangradering”. Når det gjelder
vanskeligheter dankandidater har for å overholde påmeldingsfrister må det kanskje en
bevisstgjøring til blant kandidater. Det er lov å sende søknaden lenge før en har tenkt å stille
på forbundsgradering. Dette vil faktisk lette TK sitt arbeid med å få plassert
daneksamineringer. Det er helt bevisst at ordlegging forandres fra dangradering til
daneksaminering. Det er eksaminering TK skal gjøre.
Arbeid med honnørærgraderingssøknader har understrekket behov for en mer detaljert
formulering av krav for å oppnå slike graderinger. Og ikke minst, mer klarhet hos judo-Norge
om forskjell mellom honnorærgraderinger og andre graderingsformer.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 53 -
Arbeid med kataakademiet kom godt i gang i februar. Det ble jobbet aktivt for å skaffe
tilstrekkelig informasjon om hvordan andre land håndterer kata utviklingen. Kursforslag ble
laget, og innspill hentet fra andre land.
Parallelt med dette arbeid ba TK klubbene om å melde sine behov for
graderingsveiledning/kata trening. Dette resultert i kontakt med 3 klubber sør for Trondheim.
Kun 2 stykker deltok i innføringskurs i Nage-no-kata som ble arrangert i Fredrikstad.
Inntrykket TK fikk var at det fantes en del dangraderte som følte ikke behov for
innføringskurs, men kunne ha en interesse for judo. Om det finnes slike resursspersoner som
kan Kodokan standard av kataene, er de meget viktig for Norge. Derfor fant TK at det var
riktig å jobbe mot nivå 3 katakurs. Det blir spennende å se om de to første kurs får fram at
Norge har de ressurser som trenges i kata. Uansett, vil vei videre være mer klar.
TK ser fram til en framgangsrik år.
Rosalie A. Evans, på vegne Teknisk komité, Norges Judoforbund
8. Rapport Utdanning- og utviklingskomiteen
Det foreligger ingen årsrapporter fra Utdanning- og Utviklingskomiteen.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 54 -
9. Rapport WC-2008 komiteen
WORLD CUP KOMITEEN
RAPPORT 2005/2006
Komiteen har hatt følgende medlemmer:
Rune Neraal, formann, Sven-Ove Johansen, Per Arne Grime, Morten Backmann, Arild Maka
og Janne Haugdal.
Norge ble opprinnelig tildelt Wold Cup for kvinner i 2008. Stevnet var forutsatt å være et
kvalifiseringsstevne til OL 2008. Etter avtale med EJU skulle World Cup sirkulere mellom de
Nordiske landene Finland, Sverige, Danmark og Norge. Vi forutsatte da at Danmark, som
opprinnelig var satt opp på dette året, ikke ville påta seg arrangementet, slik det var gitt
signaler om.
Det ble besluttet å legge stevnet til Drammenshallen. Sven-Ove Johansen deltok som
observatør og dommer på det første nordiske World Cup stevnet i Finland i 2005.
Våren 2006 ble det klart at Danmark likevel ønsket å påta seg arrangementet i 2008. Norge
ble da forespurt om å arrangere World Cup for menn i 2007. Siden arrangementsuken
kolliderer med vår nasjonaldag og Drammenshallen ikke var ledig, har vi avslått dette
arrangementet.
Dersom Norge skal påta seg et WC-stevne i 2008 for menn, er forutsetningene endret i
forhold til årsmøtevedtaket som er gjort tidligere. Komiteen anbefaler derfor at vedtaket om å
arrangere et WC-stevne i 2008 behandles på nytt.
Rune Neraal
KRETSER/UTVALG - KLUBBER
Pr. 31.12.2005 Pr.31.12.2006
1. Østfold Judokrets
Hobøl IL-Judo
Kråkerøy Judo Club Kråkerøy Judoklubb
Sentrum Kampsport Senter Sentrum Kampsport Senter
TX-Judo
2. Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club Asker Judo Club
Aurskog-Høland Judoklubb Aurskog-Høland Judoklubb
Go Dai Judo Club
Ippon Judoklubb Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb Jessheim Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 55 -
Kinsa Judoklubb Kinsa Judoklubb
Nesodden Judoklubb Nesodden Judoklubb
Norsk Judo-og Jiu-Jitsu Klubb Norsk Judo-og Jiu Jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judogruppe (OSI) Oslo Studentene IL-Judogruppe
Romerike Judoklubb Romerike Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark Judoutvalg
Elverum Judoklubb Elverum Judoklubb
Hamar Judoklubb Hamar Judoklubb
Tynset Judoklubb Tynset Judoklubb
4. Oppland Judoutvalg
Nordre Land IL-Judogruppa Nordre Land IL-Judogruppa
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo BK-Judo
Drammen Judo Club Drammen Judo Club
Krokstad Judoklubb Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb Lier Judoklubb
Ringerike Judoklubb
Røyken Judoklubb Røyken Judoklubb
6. Vestfold Judoutvalg
Larvik Judoklubb Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb Sandefjord Judoklubb
7. Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb Skien Judoklubb
8. Aust-Agder Judokrets
Grimstad Judoklubb
9. Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club Budosør Judo Club
10. Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb Stavanger Judoklubb
11. Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe Bergen Studentenes IL-Judogruppe
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 56 -
Judo Klubb Stord Judo Klubb Stord
Rosendal TL-Judo Rosendal TL-Judo
12. Sogn og Fjordane Judokrets
Førde Judoklubb Førde Judoklubb
13. Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og Omegn Judoklubb Kristiansund og Omegn Judoklubb
Ulstein Judoklubb Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb Åøesund Judoklubb
14. Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb Nidaros Judoklubb
NTNUI-Judogruppa NTNUI-Judogruppa
Trondheim Judokwai Trondheim Judokwai
15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club Namsos Judo Club
Nærøy Judoklubb Nærøy Judoklubb
Steinkjer Judoklubb Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb Stjørdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb Bardal Judoklubb
Bjerkvik IF-Judogruppe
Bodø Judo Club Bodø Judo Club
IL-Stålkameratene-Judogruppa IL-Stålkameratene-Judogruppa
Mosjøen Judoklubb
Møysalen IL-Judogruppe Møysalen IL-Judogruppe
Sortland Judoklubb Sortland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Gratangen IL-Judogruppa
Harstad Judoklubb Harstad Judoklubb
Tromsø Judoklubb Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogruppe TromsøStudentenes IL-Judogruppe
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb Alta Judoklubb
Gratangen IL-Judogruppa Gratangen IL-Judogrupa
Hammerfest Judoklubb
IL-Nordstjerna-Judo
Porsanger IL-Judo Porsanger IL-Judo
Stjernøy IL-Judo
Talvik Judo Talvik Judo
Viddas Judoklubb Viddas Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 57 -
SAK 5: REGNSKAP FOR ÅRENE 2005 OG 2006
5.1 Regnskap for året 2005
5.1.1 Prosjekt resultatregnskap 2005
Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
nr. INNTEKTER 2004
MEDLEMSINNTEKTER
98011 Forbundskontingent 478.670 489.000 -10.330 556.656
98012 Forsikringer 468.924 450.000 18.924 385.440
Forsikringer avsatt -313.088 -369.000 55.912 -281.850
98012 SUM MEDLEMSINNTEKTER 634.506 570.000 64.506 660.246
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.235.209 1.262.400 -27.191 1.137.901
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/pass/medaljer 167.835 165.000 2.835 147.564
96010 Materiell/utstyr/merker/pass etc. kjøp -14.463 -12.000 -2.463 -23.757
SUM SALGSINNTEKTER 153.372 153.000 372 123.807
SPONSORINNTEKTER
96011 Sponsor/sammarbeidsavtaler 7.482 8.000 -518 29.749
LOTTERIINNTEKTER
96015 Lotteriinntekter 249.567 138.000 111.567 175610
SUM INNTEKTER 2.280.136 2.131.400
-
148.736 2.127.313
UTGIFTER
STEVNE OG
AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001-3 LLK egenandeler 263.116 356.900 -93.784 364.828
32001-3 LLK stevnedeltagelser -588.647 -572.500 -16.147 -642.561
71001 DK stevnedeltagelser -70.385 -90.000 19.615 -74.535
SUM DELT. ANDRES STEVNER -395.916 -305.600 -90.316 -352.268
EGNE STEVNER
NC premiering -17.774 -12.000 -5.774 -12.878
32010 Støtte arrangør NM -9.700 -30.000 20.300 -19.700
32011 STK stevnekontroll -13.327 -6.800 -6.527 0
SUM EGNE STEVNER -40.801 -48.800 7.999 -32.578
TRENING OG INSTRUKSJON
32020-22 LLK leire egenandeler 42.444 0 42.444 12.300
32020-22 LLK leire -239.938 -224.400 -15.538 -102.629
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -197.494 -224.400 26.906 -90.329
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 58 -
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 44.500 25.000 19.500 32.703
71042 DK utgift -2.560 -20.000 17.440 -52.433
71044 TK kursinntekt 14.500 40.000 -25.500 9.000
71044 TK utgift -38.397 -40.000 1.603 -50.436
71045 Utdanningsaktiviteter inntekt 227.544 217.000 10.544 219.362
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -380.478 -136.400
-
244.078 -331.365
71046 Jentekomiteen inntekt 122.606 185.800 -63.194 0
71046 Jentekomiteen utgift -144.932 -185.800 40.868 0
71047 STK kursinntekt 4.550 7.900 -3.350 850
71047 STK utgift -3.176 -3.200 24 -4.954
71048 Judo for funksjonshemmede inntekt 122.860 171.500 -48.640 66.885
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -166.949 -171.500 4.551 -61.224
71050 Klubbutvikling inntekt 17.662 60.000 -42.338 27.499
71050 Klubbutvikling utgift -15.669 -60.000 44.331 -38.409
71051 Andre komiteer inntekt 0 0 0 40.050
71051 Andre komiteer utgift -12.651 0 -12.651 -16.767
71055 WC-stevne 2008 -11.720 -12.000 280 -84.753
SUM UTDANNING OG KURS -222.310 78.300
-
290.232 -243.992
SUM STEVNE OG
AKTIVITETSUTG. -856.521 -500.500
-
356.021 -719.167
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -212.800 -269.300 56.500 -105.786
95012 Kjøp av tjenester -666.000 -672.000 6.000 -653.923
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -878.800 -941.300 62.500 -759.709
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -56.251 -59.000 2.749 -84.212
90020 Årsting inntekt 136.909 0 136.909 0
90020 Årsting utgift -220.498 -80.000
-
140.498 0
90030 Deltagelse andre møter -111.944 -80.000 -31.944 -65.646
SUM MØTEUTGIFTER -251.784 -219.000 -32.784 -149.858
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -183.198 -218.600 35.402 -237.794
SUM
ADMINISTRASJON/ORGANIS. -1.313.782
-
1.378.900 65.118
-
1.147.361
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
71060 Flomkatastrofen 650 -10000 10650 0
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000 0 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -16.970 -19.000 2.030 -16.900
SUM KONTINGENTER -244.320 -257.000 12.680 -244.900
FINANSINNTEKTER
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 59 -
98080 Finnansinntekter 125 5.000 -4.875 341
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -244.195 -252.000 7.805 -244.559
SUM UTGIFTER -2.414.498
-
2.131.400
-
283.098
-
2.111.087
ÅRETS RESULTAT -134.362 0
-
134.362 16.226
5.1.2 Resultatregnskap 2005
Note 2005 2004
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt 175.117 177.513
Tilskudd 1.490.021 1.524.247
Kontingenter 488.284 531.656
Leieinntekter 28.400
Egenandeler 264.310 241.700
Stevner og aktivitetsinntekter 453.908 364.645
Andre inntekter 833.467 752.549
Sum driftsinntekter 3.705.107 3.620.710
Varekostnad 14.463 9.002
Lønn / personalkostnad 224.798 228.890
Andre driftskostnader 1.371.478 1.147.711
Reise- og oppholdskostnader 1.381.483 1.092.749
Kontingent/gaver/premier 140.640 100.110
Tilskudd andre organisasjoner 367.350 561.506
Forsikring / diverse kostnader 339.382 260.707
Sum driftskostnader 3.839.594 3.400.675
Driftsresultat -134.487 220.035
Renteinntekter/agio -125 -15
Sum finansposter -125 -15
ÅRSRESULTAT 1 -134.362 220.020
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Overføring egenkapital -29.362 10.020
Dekket av øremerkede fond -105.000
Avsatt til A-stevne 2008 80.000
Avsatt til ungdomslandslaget 1 35.000
Avsatt til juniorlandslaget 1 15.000
Avsatt til utdanningsaktiviteter 1 55.000
Avsatt til dommerseminar 2007 25.000
Sum -134.362 220.020
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 60 -
5.1.3 Balanseoppstilling per 31.12.2005
Note BALANSEOPPSTILLING PR 31.12.05
1 EIENDELER Regnskap 2005 Regnskap 2004
DEBITORER
1513 Debitorer andre 95.3212 142.954
SUM DEBITORER 195.322 142.954
FORSKUDDBETALTE KOSTNADER
1701 Forskuddsbetalte kostnader 29.886 133.122
1730 Periodisering av kostnader 0 33.746
SUM FORSKUDDSBETALTE FORDRINGER 29.886 166.868
KASSE, BANK
1900 Kasse - 730
1924 Nor 1602.59.94322 471.866 606.408
1930 Nor 1645.07.08740 NJU 20.462 25.795
1940 Nor 1645.10.57514 JFF 11.855 81.419
1950 Nor 16025994403 Skattetrekk 9 8.375
SUM KASSE, BANK 504.192 722.727
SUM EIENDELER 729.400 1.032.549
2 EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
2050 Kapitalkonto -314.296 -304.276
2055 WC-stevne 2008 -180.000 -180.000
2056 Umgdomsaktiviteter 1 -35.000
2058 LLK 1 -15.000
2060 Utdanningsaktiviteter 1 -55.000
2061 Dommerseminar 2007 -25.000 -25.000
2090 Årets resultat 29.362 -10.020
SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD -489.934 -624.296
KORTSIKTIG GJELD
2180 Avsetninger -10.000 -10.000
2410 Leverandørgjeld -142.688 -150.091
2600 Skattetrekk -318 -12.074
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -270 -11.743
2780 Avsatte fp.arb.g. avgift -2.977 -9.108
2940 Avsatte feriepenger -21.119 -64.600
2950 Nordisk Judo Union -20.462 -25.795
2960 Judo for fred -11.855 -111.419
2980 Påløpte kostnader -29.776 -13.423
SUM KORTSIKTIG GJELD -239.465 -408.253
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -729.399 -1.032.549
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 61 -
5.1.3 Noter 2005
1. Disponering av årets resultat
Årets resultat utgjør et underskudd på kr. 134.362
I årsregnskapet for 2004 ble overskuddet disponert som følger:
Overføring av egenkapital 10.020
Avsatt til A-Stevne 2008 80.000
Avsatt til ungdomslandslaget 35.000
Avsatt til juniorlandslaget 15.000
Avsatt til utdanningsaktiviteter 55.000
Avsatt til dommerseminar 2007 25.000
Sum 220.020
REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2005 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Totale driftsinntekter økte med 2,3% fra kr. 3.620.710 i år 2004 til kr. 3.705.107.
Totale driftskostnader økte med 12,9% fra kr. 3.400.675 i år 2004 til kr. 3.839.594.
Personalutgifter og kjøp av tjenester økte med 12,4% fra kr. 759.709 til kr. 853.958,
hvorav pensjonsforpliktelsene utgjorde kr. 35.364.
FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 2005.
IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger har liten beholdningsverdi, og føres ikke inn i balansen.
IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
5.1.4 Revisjonsberetning for 2005
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 62 -
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 63 -
5.2 Regnskap for året 2006
5.2.1 Prosjekt resultatregnskap 2006
Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
nr. INNTEKTER 2005
MEDLEMSINNTEKTER
98011 Forbundskontingent 662.900 704.000 -41.100 478.670
98012 Forsikringer 441.701 460.000 -18.299 468.924
98012 Forsikringer avsatt -269.074 -377.000 107.926 -313.088
SUM MEDLEMSINNTEKTER 835.527 787.000 48.527 634.506
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.491.971 1.279.100 212.871 1.235.209
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/pass/medaljer 161.510 180.000 -18.490 167.835
96010 Materiell/utstyr/merker/pass etc. kjøp -39.648 -15.000 -24.648 -14.463
SUM SALGSINNTEKTER 121.862 165.000 -43.138 153.372
SPONSORINNTEKTER
96011 Sponsor/sammarbeidsavtaler 6.560 8.000 -1.440 7.482
LOTTERIINNTEKTER
96015 Lotteriinntekter 356.431 0 356.431 249567
SUM INNTEKTER 2.812.351 2.239.100
-
573.251 2.280.136
UTGIFTER
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001-3 LLK egenandeler 336.810 356.900 -20.090 263.116
32001-3 LLK stevnedeltagelser -622.178 -572.500 -49.678 -588.647
71001 DK stevnedeltagelser -43.091 -90.000 46.909 -70.385
SUM DELT. ANDRES STEVNER -328.459 -305.600 -22.859 -395.916
EGNE STEVNER
32010 NC premiering -22.188 -12.000 -10.188 -17.774
32011 Støtte arrangør NM -30.000 -30.000 0 -9.700
32012 STK stevnekontroll -23.134 -6.800 -16.334 -13.327
SUM EGNE STEVNER -75.322 -48.800 -26.522 -40.801
TRENING OG INSTRUKSJON
32020-22 LLK leire egenandeler 4.000 0 4.000 42.444
32020-22 LLK leire -302.581 -224.400 -78.181 -239.938
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -298.581 -224.400 -74.181 -197.494
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 23.200 25.000 -1.800 44.500
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 64 -
71042 DK utgift -45.292 -20.000 -25.292 -2.560
71044 TK kursinntekt 15.000 40.000 -25.000 14.500
71044 TK utgift -56.699 -40.000 -16.699 -38.397
71045 Utdanningsaktiviteter kursinntekt 195.392 250.000 -54.608 227.544
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -475.260 -136.400
-
338.860 -380.478
71046 Jentekomiteen kursinntekt 0 100.000
-
100.000 122.606
71046 Jentekomiteen utgift -28.031 -100.000 71.969 -144.932
71047 STK kursinntekt 0 7.900 -7.900 4.550
71047 STK utgift -4.892 -3.200 -1.692 -3.176
71048 Judo for funksjonshemmede inntekt 0 50.000 -50.000 122.860
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -1.951 -50.000 48.049 -166.949
71050 Klubbutvikling inntekt 0 60.000 -60.000 17.662
71050 Klubbutvikling utgift -46.318 -60.000 13.682 -15.669
71051 Andre komiteer inntekt 14.500 0 14.500 0
71051 Andre komiteer utgift -58.396 -20.000 -38.396 -12.651
71055 WC-stevne 2008 -3.142 -12.000 8.858 -11.720
SUM UTDANNING OG KURS -471.889 91.300
-
563.189 -222.310
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG.
-
1.174.251 -487.500
-
686.751 -856.521
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -29.870 -449.000 419.130 -212.800
95012 Kjøp av tjenester -699.600 -687.000 -12.600 -666.000
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -729.470
-
1.136.000 406.530 -878.800
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -81.993 -65.000 -16.993 -56.251
90020 Årsting inntekt 623 0 623 136.909
90020 Årsting utgift -34.288 0 -34.288 -220.498
90030 Deltagelse andre møter -87.168 -80.000 -7.168 -111.944
SUM MØTEUTGIFTER -202.826 -145.000 -57.826 -251.784
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -352.379 -224.600
-
127.779 -183.198
SUM ADMINISTRASJON/ORGANIS.
-
1.284.675
-
1.505.600 220.925
-
1.313.782
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
71060 Flomkatastrofen 0 0 0 650
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000 0 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -20.827 -19.000 -1.827 -16.970
SUM KONTINGENTER -248.827 -247.000 -1.827 -244.320
98080 FINANSINNTEKTER
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 65 -
98080 FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter 3.126 1.000 2.126 125
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -245.701 -246.000 299 -244.195
SUM UTGIFTER -2.704.627
-
2.239.100
-
465.527 -2.414.498
ÅRETS RESULTAT 107.725 0 107.725 -134.362
2.2.2 Resultatregnskap 2006
Note 2006 2005
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt 175.650 175.117
Tilskudd 1.582.906 1.490.021
Kontingenter 643.650 488.284
Egenandeler 337.390 264.310
Stevner og aktivitetsinntekter 263.467 453.908
Andre inntekter 800.577 833.467
Sum driftsinntekter 3.803.640 3.705.107
Varekostnad 48.964 14.463
Lønn / personalkostnad 20.819 224.798
Andre driftskostnader 1.559.740 1.371.478
Reise- og oppholdskostnader 1.332.673 1.381.483
Kontingent/gaver/premier 140.551 140.640
Tilskudd andre organisasjoner 313.170 367.350
Forsikring / diverse kostnader 283.125 339.382
Sum driftskostnader 3.699.042 3.839.594
Driftsresultat 104.598 -134.487
Renteinntekter/agio 3.126 125
Sum finansposter 3.126 125
ÅRSRESULTAT 107.725 -134.362
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Overføring egenkapital 1 107.725 -29.362
Dekket av øremerkede fond -105.000
Sum 107.725 -134.362
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 66 -
2.2.3 Balanseoppstilling per 31.12.2006
EIENDELER Note 2006 2005
DEBITORER
1500 Kundefordringer 19.535 -
1513 Debitorer andre - 195.322
SUM DEBITORER 19.535 195.322
FORSKUDDBETALTE KOSTNADER OG PÅLØPTE INNTEKTER
1700 Forskuddsbetalte kostnader 20.381 -
1701 Forskuddsbetalte kostnader - 29.886
1730 Periodisering av kostnader - -
1750 Påløpte inntekter 51.026 -
SUM FORSKUDDSBETALTE FORDRINGER 71.407 29.886
KASSE, BANK
1900 Kasse - -
1920 DnB NOR 1602 59 94322 828.237 -
1924 Nor 1602.59.94322 - 471.866
1930 Nor 1645.07.08740 Nordisk Judo Union 20.524 20.462
1940 Nor 1645.10.57514 Judo For Fred 252.200 11.855
1950 Nor 16025994403 Skattetrekk 9 9
SUM KASSE, BANK 1.100.970 504.192
SUM EIENDELER 1.191.912 729.400
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
2050 Kapitalkonto -284.934 -314.296
2055 WC-stevne 2008 -180.000 -180.000
2061 Dommerseminar 2007 -25.000 -25.000
2090 Årets resultat -107.725 29.362
SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD 1 -597.659 -489.934
KORTSIKTIG GJELD
2180 Avsetninger - -10.000
2410 Leverandørgjeld -180.034 -142.689
2600 Skattetrekk - -318
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift - -270
2780 Avsatte fp.arb.g. avgift - -2.977
2940 Avsatte feriepenger - -21.119
2950 Nordisk Judo Union -20.524 -20.462
2960 Judo for fred -252.200 -11.855
2970 Forskuddsbetalte inntekter -20.000 -
2980 Påløpte kostnader -110.000 -29.776
2985 Reisefordeling klubber ting -11.495 -
SUM KORTSIKTIG GJELD -594.253 -239.466
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1.191.912 -729.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 67 -
2.2.4 NOTER
Noter til årsregnskapet 2006
Note 1 Egenkapital
Årets resultat utgjør et overskudd på kr. 107.725 som overføres til kapitalkonto.
Kapitalkonto 01.01. -284.934
Årets resultat -107.725
Kapitalkonto 31.12. -392.659
Tidligere avsatt til WC-stevne 2008 -180000
Tidligere avsatt til dommerseminar 2007 -25.000
Sum egenkapital 31.12. -597.659
REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2006 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Totale driftsinntekter økte med 2,7% fra kr. 3.705.107 i år 2005 til kr. 3.803.640.
Totale driftskostnader ble redusert med 3,7% fra kr. 3.839.594 i år 2005 til kr. 3.699.042.
Personalutgifter og kjøp av tjenester ble redusert med 17% fra kr. 878.800 til kr. 729.470, hvorav
pensjonsforpliktelsene utgjorde kr. 39.000.
FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i år 2006.
IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger har liten beholdningsverdi, og føres ikke inn i balansen.
IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 68 -
5.2.5 Revisjonsberetning for 2006
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 69 -
SAK 6: INNKOMNE FORSLAG
6.1 LOVSAKER
6.1.1 § 12 DOMS- OG APPELUTVALGET
Styret foreslår:
Nedleggelse av NJFs doms- og appellutvalg. Det vises til Basis-lovnorm for
Særforbund § 12, punkt 10 d) med fornote 12.
Begrunnelse:
Saker som er innsendt til NJFs Domsutvalg har vært for kompliserte, og leder av
Domsutvalget har i løpet av perioden valgt å fratre.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret anbefaler forslaget.
6.1.2 § 4 og § 5 MEDLEMSSKAP OG KONTINGER/AVGIFT
Styret foreslår:
I tidligere forbundstingvedtak slapp passive medlemmer å betale kontingent. §3, 4.
ledd og § 4,1. ledd i Basislov for idrettslag sier bl.a. at medlemskap i laget er først
gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt og fastsettes av årsmøtet og
betales forskuddsvis. Det skilles ikke mellom aktive og passive medlemmer.
Begrunnelse:
Det er viktig at NJF følger NIFs lovverk, og at alle medlemmer (aktive og passive)
registreres som betalende medlemmer i klubb/forbund til NIFs idrettsregistrering.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret anbefaler forslaget.
6.2 IKKE LOVSAKER
6.2.1 REISEUTGIFTSFORDELING
Stavanger Judoklubb foreslår:
I forbindelse med forbundsting påløper det reiseutgifter for delegater.
Begrunnelse:
Dette er for klubber i distriktet til dels store utgifter. Frem til nå har det blitt benyttet en
reisefordeling, der det regnes ut et gjennomsnitt som alle må betale. De som har
betalt mer får penger igjen, de som har betalt mindre må betale inn. Dette systemet
gir lite forutsigbarhet i forhold til hva klubben faktisk må betale, og når en evt.
refusjon blir utbetalt. I forhold til ekstraordinært forbundsting i høst var det flere
klubber som ikke deltok da de ikke hadde økonomi til reisen, og de som deltok og
skal ha refusjon har ennå ikke mottatt denne.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 70 -
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å nedsette en komité som ser på muligheter
for en bedre og mer forutsigbar fordeling av reiseutgifter.
.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på Forbundsstinget, men
er av administrativ art, og overlater til det nye forbundsstyret og behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
6.2.2 LANDSLAGET I
Stavanger Judoklubb foreslår:
Å delta på landslaget er kostbart pga. stor reiseaktivitet. For å holde reiseutgiftene
nede bestilles reisene ofte lang tid i forveien av landslagsledelsen for å få de billigste
billettene.
Begrunnelse:
Vi har selv hatt erfaring med en landslagsutøver som ble skadet på en reise med
landslaget. Denne utøveren kunne på grunn av skaden ikke delta på de neste
planlagte reisene. Men da de allerede var bestilt måtte utøveren allikevel betale for
disse, selv om det ble forelagt legeerklæring og meldt fra i meget god tid, faktisk flere
måneder på forhånd!
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret og landslagsledelsen å sørge for at alle
utøvere som deltar på reiser der NJF eller landslaget bestiller reisen har
reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring må gjelde også når
utøveren ikke kan delta i aktiviteten på grunn av skade.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på Forbundstinget, men
er av administrativ art, og overlater til Landslagskomiteen og behandle saken.
Styret foreslår at forlaget avvises
6.2.3 LANDSLAGET II
Stavanger Judoklubb foreslår:
Som nevnt i punkt 2 er deltagelse på landslaget kortbart.
Begrunnelse:
Landslaget setter opp en oversikt over hvilke aktiviteter man skal være med på og
beregner totale kostnader per år. Det settes også opp en oversikt over hva utøveren
skal betale. I dette oppsettet beregnes alle reiseutgifter fra Oslo. Dette innebærer at
alle landslagsutøvere som har reiseutgifter til Oslo må bekoste de helt selv, og for
enkelte vil dette medføre vesentlig høyere utgifter for landslagsaktivitet enn for andre.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 71 -
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret for at alle landslagsutøvere har like
egenandeler/utgifter til reise i forbindelse med landslagets aktiviteter uansett hvor i
landet de bor.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener denne saken ikke skal behandles på Forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Landslagskomiteen å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
6.2.4 STEVNEREGLEMENTET
Stavanger Judoklubb forslår:
Det er kommet et nytt stevnereglement som fører til en meget stor økning i
dommerutgifter for de som arrangerer Norgescup-stevner og NM. Blant annet er
mulighet for å kreve at tilreisende klubber stiller med dommere fjernet, likså mulighet
for å kreve inn betaling fra de klubber som ikke stiller med med dommere.
Begrunnelse:
Dette vil medføre at arrangør må dekke reise, opphold og dommerhonorar for
samtlige dommere, uten mulighet til å kreve inn disse ekstrautgiftene. Stevner utenfor
Oslo området vil da bli meget kostbare å gjennomføre, og sannsynlighet for
underskudd på disse stevnene er stor. Selv med det gamle stevnereglementet har
det vært vanskelig å få klubber til å arrangere disse stevnene, og dette problemet vil
ikke minske med det nye stevnereglementet.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å endre stevnereglementet slik at klubber
som arrangerer Norgescup-stevner og NM får anledning til å kreve gebyr for
manglende dommere. Antall dommere en klubb må stille med og gebyr for
manglende dommere skal være minst like godt som i det gamle stevnereglementet.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Stevne og Terminkomiteen å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 72 -
6.2.5 GRADERINGSREGLEMENTET
Stavanger Judoklubb foreslår:
Det er kommet et nytt graderingsreglement. Dette er basert på Go Kyo systemet og
stiller store utfordringer til klubber og trenere.
Begrunnelse:
Reglementet stiller alt for omfattende krav til graderinger, det er for eksempel
vanskelig å la barn gradere seg til gult belte under dette reglementet etter et halvt år.
Det å la barn gradere seg etter et halvt år på nybegynnerparti er et meget viktig
virkemiddel for å holde på nye medlemmer. I tillegg savner mange små klubber
oppfølging fra NJF når det gjelder opplæringsmateriell og kursing i det nye
graderingsreglementet.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å endre graderingsreglementet slik at det blir
færre teknikker per beltegrad for barn. I tillegg pålegges forbundsstyret å utarbeide
undervisningsmateriell (for eksempel graderingsark, video, trenerkurs,
graderingskurs) i det nye graderingsreglementet. Forbundsstyret aksepterer at det
gamle graderingsreglementet benyttes inntil undervisningsmateriell er laget og
graderingskurs er avholdt i alle landets regioner.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Teknisk Komité å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
SAK 7: FASTSETTE KLUBBKONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2008 OG 2009
Alle medlemmer må betale kontingent for å være registrert i klubb og forbund.
Forbundsstyret foreslår uendret klubbkontingent for alle medlemmer.
Forbundsstyret foreslår at avgifter fastsettes etter behov.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 73 -
SAK 8: LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT FOR 2007 OG 2008
LANGTIDSPLAN
Norges Judoforbund vil fortsatt prioritere arbeidet med å få
flere medlemmer. Målet skal nås ved fortsatt satsing på
trenerutdanning. Antall instruktører som kan avholde trener I
og II skal økes. Utdanningsmateriell skal gjøres tilgjengelig
for klubbene og det vil bli satset på å få redusert kostnadene
for klubbene i arbeidet med å heve egen kompetanse.
God klubbledelse er viktig for at medlemmene skal trives i
klubbene. NJF skal i kommende periode øke innsatsen med å
utvikle klubbstyrens egenkompetanse. Deltakelsen i felles
prosjektet for utdanning av styremedlemmer som er inngått
mellom 19 særfobund vil bli videreført. Det legges stor vekt
på å få dekket hele landet med veiledere for utdanning av
styremedlemmer.
NJF skal videreføre arbeidet med å integrere funksjonshemmede
i klubbenes virksomhet. Dette arbeidet har et viktig sosial
aspekt og vil samtidig øke klubbenes mulighet til å få økt
rekruttering.
I inneværende periode har samarbeidet med Olympiatoppen gitt
landslaget muligheten til å få økt sin kompetansetilgang.
Dette arbeidet vil fortsette. Målsettingen er både å øke
kvaliteten på landslagets aktiviteter og å gi de andre
komiteene i NJF tilgang på denne kompetansen. Målsettingen med
dette er å legge forholdene til rette for å bedre kvaliteten
på klubbenes trening.
BUDSJETT 2007 2008
Prosjekt INNTEKTER
nr. MEDLEMSINNTEKTER
98011 Medlemsinntekter 640.000 720.000
98012 Forsikringer 430.000 430.000
98012 Forsikringer avsatt -370.000 -370.000
SUM MEDLEMSINNTEKTER 700.000 780.000
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.610.000 1.732.500
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/medaljer 180.000 182.900
96010 Materiell/utstyr/merker/medaljer kjøp -15.000 -15.000
96011 Sponsor/samarbeidsavtaler 8.000 8.000
96015 Lotteri og andre inntekter 156.000
SUM SALGSINNTEKTER 329.000 175.900
SUM INNTEKTER 2.639.000 2.688.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 74 -
Prosjekt Utgifter
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001 LLK-S inntekt 44.000 44.000
32001 LLK-S stevnedeltagelser -145.000 -145.000
32002 LLK-J inntekt 41.000 41.000
32002 LLK-J stevnedeltagelser -117.000 -117.000
32003 LLK-U inntekt 238.000 238.000
32003 LLK-U stevnedeltagelser -238.000 -238.000
71001 DK stevnedeltagelser -104.000 -104.000
SUM DELT. ANDRES STEVNER -281.000 -281.000
EGNE STEVNER
32010 NC premiering -25.000 -25.000
32011 Støtte arrangør NM -30.000 -30.000
32012 STK stevnekontroll -6.800 -6.800
SUM EGNE STEVNER -61.800 -61.800
TRENING OG INSTRUKSJON
32020 LLK-S leire -62.000 -62.000
32021 LLK-J leire -25.000 -25.000
32022 LLK-U leire -55.000 -55.000
32023 Landslagstrenere -182.700 -182.700
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -324.700 -324.700
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 380.000 30.000
71042 DK utgift -383.000 -33.000
71044 TK kursinntekt 39.000 39.000
71044 TK utgift -65.500 -65.500
71045 Utdanningsaktiviteter kursinntekt 80.000 80.000
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -160.000 -160.000
71046 Jentekomiteen kursinntekt 37.500 37.500
71046 Jentekomiteen utgift -108.000 -108.000
71047 STK kursinntekt 4.000 4.000
71047 STK utgift -11.000 -11.000
71048 Judo for funksjonshemmede kursinnt. 59.200 59.200
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -55.000 -55.000
71049 MPK utgift -44.000 -36.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter inntekt 0 0
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter utgift -120.000 -120.000
71051 Andre komiteaktiviteter utgift -20.000 -20.000
71055 WC-stevne 2008 inntekt 611.000
71055 WC-stevne 2008 utgift -12.000 -623.000
SUM UTDANNING OG KURS -378.800 -370.800
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG. -1.046.300 -1.038.300
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -148.000 -450.400
95012 Kjøp av tjenester -615.000 -450.000
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -763.000 -900.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 75 -
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -168.600 -168.600
90020 Årsting -80.000 0
90030 Deltagelse andre møter -80.000 -80.000
SUM MØTEUTGIFTER -328.600 -248.600
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -260.100 -260.100
SUM ADMINISTRASJON/ORGANIS. -1.351.700 -1.409.100
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -16.000 -16.000
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
98080 Renteinntekter/bankomkostninger 3.000 3.000
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -241.000 -241.000
SUM UTGIFTER -2.639.000 -2.688.400
RESULTAT 0 0
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
- 76 -
SAK 9: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet BDO Noraudit Oslo DA (tidl.Dybwad Revisjon DA) og
NJFs styre gis fullmakt til å bli enig med revisor om størrelsen på hans honorar.
SAK 10: VALG
Foreta følgende valg:
a. President og visepresident.
b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d. Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
f. Domsutvalget med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
g. Appellutvalget med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
h. Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig
valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det er m inst to representanter fra hvert kjønn, I råd og
utvlg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert,
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med
mindre Idrettstyret gir dispensasjon.
SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING