NM – Fredrikstad 1979

  • Version 1.0.0
  • Download 497
  • File Size 2.35 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24. februar 1979
  • Last Updated 29. april 2015

NM - Fredrikstad 1979

Judo: Stig Bruseth fra Ippon
sikret segkongepokalen
Ktter en pause pé ayv-
Atte Ar, sikret Ippon
•Judoklubb seg på nytt en
kongepokal. Det var det
23 Ar gamle Stig Bruseth
som sørget for med seier
i klasse 78-86 kilo, der
pokalen var satt opp i år.
Bruseth fikk walk over i fsrste
runde, beseiret Sven A. Henriksen i
annen runde, men da trodde de
fleste at ferden var slutt. Motatan
der i tredje runde var nemlig
Øivind Jacobsen som riktignok
hadde gått opp en vektklasse men
mim kunne slå i bordet med syv
NM gull Kr.skusen Bruseth er
imidlertid ikke av dem som lar seg
skremme sa lett Ippon-pluggen ga
det hen hadde, beseiret Jacobsen
og gikk til finalen Da var Bruseth
virkelig i stetet. | lek like godtWil
helm Gnmsgaar i finalen Kit
poengsseier —eller *<akalt arbeids
neier ble det på ruseth som
dermed kunne motta gu medaljen.
men kongepokalen hedd» i'
•varlige glemt igjen i NIF huse- på
Hauger'
Tidligere har ikke Brueeth be<!r.
enn 1 plass iNMå vice til.Det var
Ar «iden Imidlertid fikk hun
bekreftet at formen var inne i Blin
dem Cup fomge uke da han gikk
helt til topps Ippon gutten åker nå
rett inn på landalaget,og bar være
sikker på EM tur i slutten av mai
Dessverre skadet Bruseth seg un
der en senere del av arrangementet
men er venteligi full vigørigjen om
ikke så leng»
I pp«ins beholdningellersfra me»
terskapet — som ble arrangert av
Fredrikstad Jud»>klubb - var en
femteplass og en bronse. Bronsen
u>k Brauer som møtte finalisten
Lind i sin første mat» h <>g derfor
måtte gå veien om rekvalifisenng
I samme klasse som Brauer -60-
-6f, kilo - deltok også Per Johnsen
«nm fikk I plass
Eilif Handeland var dessverre
Kkadet ellers, hadde nok Ippon fått
vtterligere en gullmedalje En kon
gepokal sier man seg likevel for
nøvH med Den får n»ik heder*
plassen hjemme på Haga gérd hos
.ruseth - en kar vi nok får
høre mere fra både i den ene og
annen sammenheng Ippon- Mig Bruseth med NM-gullet. Kongepokalen han skull»
h»ildl i hAnden glemte rette vedkommende igjen på Hauger!