MJC Nytt, nr. 2 – 1981

  • Version 1.0.0
  • Download 778
  • File Size 7.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23. februar 1981
  • Last Updated 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 2 - 1981

MJC Nytt, nr. 2 - 1981

_ » Vår ærverdige avis 'Gr
W' blitt beærei; med leser-
innlegg! Flere til og
med! lange historier
_ om Englandsturer og påske-
;4 leie;og det er ikke måte
N
V '-* pà. Till og med et dikt
"V havnet i redaksjonens
5 hender, men hvem som har
skrevet verket vet ingen,
utenom Gudene. '
1 lopet av den tiden som har
gått siden forrige nummer av
ä
Q
s
-Ayttt så dagens lys har vi
forandret redaksjonen. Det finnes;
utrolig noklnoen blant oss som
er enfoldige nok til å la seg
overtnlr til den noe tvilsomme
fornøyelse det er i lage avis,
of det er vi jo glade for....
Tlc
to nnive sjclone denne gang
er
OE
forlodot noen til å tro at de er
ingen rinnere enn Hanne Ewa
søsken, dcmentcros dette herved:
Du er ikke sosLro!)
Anno Hovrind.(Hvis jeg med dette
"Kjært barn har mange navn" lyder
et kjent ordtak. Ned hensyn til
Hanne Eva og Anne må det i så fall
være snakk om svært "Kjære barnfi
for navn, ord og uttrykk som blir
brukt om disse to er mange. Bare i
dette nummertav avisen figurerer
Hanne Ewa under "ikke mobb" og
"lille freak"!
Så har vi Bjørn da; som til og med
er naiv nok til å la seg velge som
ii iå '
formann.;.
m. .
,il sist ü$Wqm?“m
og ikke minst V. I ii Ntgxx
forundres åg år
jeg hver ganf
over hvor
hfpløst
tomskallet
man må `f <§fiä
~v1“@ for  ET ER N/WT
fi bli  '
Vfllfit -til Det of naivt
at tro. at dette liv
redaktør... Hnwwg
ANVU hvis man ikke er naiv.
_ Pili iilm.
0
L'-tir? Sø-

MARIENLYSW-ELITEN PÅ wnrmwnn I ENGLAND 2
De trimmende Marienlystore var Frithjof, Giert og
Arne. I tillegg til korn var også disse med: Kni
Otto Nilsen, Rune Sundland, Oddvar Hellflfi{Al]o NJJK
og Frans Hellern(Ippon).
Frithjof trente to uker i Manchester om to uker i
london. I Nanehester trente han sammen med Rune og
Oddvar. De ble instruert og trent av Tony Thefionnel
(6.Dan), som forøvrig ver trener for dft ennelske
Olrlaget, og Richard Barraclough(4.dan)'som ofså
er en meget fremtredende person innen den engelske
instruktørstaben. Frithjof trente hardt og fikk
utbytte av oppholdet.(Dette viste seg også i IUL)
Giert og Arne måtte slite med Neil Adams og Erian
Jaeks, men med to treningsøkter om dagen ble det
fort omvendt. Vi la opp treningen slik at vi hadde
Uchi«komi, kasttr., strikktr., tauhopping, vekttr.,
og sirkeltrening om morgenen fra kl.10.00 til kl.12
Om kvelden trente vi bare randori.
Randoritreningen ble holdt rundt i de forskjellige
kifibbene l Iøndon. vi var nødt til å bruke ca. 20-
30 kr. pr.dag i reiseutgifter og ea.25kr. pr.dag i
treningsgebyr, så randoritreningen ble ganske kost-
bar.(ce.1100,-3. Med null støtte fra forbundet ble
budsjettet en stor fjasko for min del.
Giert og Arne bodde og trente i Tokei Judo Kwai.
Tokei er et gdmmelt nedlagt gymnas som så sine beste
dager for krigen, men tross den lugubre forfatningen
b Fninnen bar wre av hadde de fått til en fin
U .J I I
dojo. I tillegg til dojo var det et lite rom nå
znf. ÖYGQ7 ser XPG' i nrudot “HC 311'“r on Grill.
e~L*e rommet ble brnfi {3Toy ^( `1rale-trening.
92°» `:f"::`»:!` 7” W*-~"'1'(w:' "&"'i.É-'“ tv, r~on «Evt vfw vi
P“"flk“vT7“ rot Her, G” hun nfiftfl ofte lfltw í lwnworv
7w1
tid for en fant de vek Lune en ::l.'ulle bruke. JUVF
ro;@~nv, “wntínffi “Q Cn^j~c vw? i en wlendif forfoi lfl
not* IE 1. im.-. Vi ble ,í|uí,~i'í«:,1_-1.í«i 1`o:'i.-:lt ut i 1_'?¥31 rrlinllíf
<1if:;uv 1“onn;fu»<r ;>u;:<L~n oxvy. Å

-:I
.<3,“. « 1, , -- _i{.,( _ __ _ H
_ _  _v _ H `
.*w
1
“~ sa
l _ ._ , V
.l ^..,
1 .
X . « ._
.W ` ` ~,
.
' :
. `.
,. I
I
flwafl-W
fy  t // 'S
Ill!
yr
Treningsturon anbefales for dom
som liker Æ trene, I #45 _
io i nmrmesto Framtid.
~
reise owr izjhni For ä trvne www
:“_,
. -.__
. ,_~.
e"
"""fi-f,',, -' '
nr
,-" -yr, I "
§2§"'“"*>
N .
Æ
Q
.»:.-/ _ I ~ Ii*  f I
21./  ` ' = _,
« i ~ ,. - x
` ~';:w V ä1fl»5K
.  ._ 3.-,
f 1* N `_`
. l. . _
~. ~.= V --.
l.
*`.f"-Kj * Å--V * _.
~ ,. -O
,ÅY.
-'f... ,> flr 1 .« ,~«
_, ...,.~_;.-,,- -. .
we
I “ 4 .
" ljwfl J>" iw, .ii flfir f'~ ' "J ås
.U.,1.;<.~ ':.;'Lg;u delen av I,uJfon var `
rncjfjnt verdi Full , ofy håper off  i

MMHO ut
I
§É§fi5'â fiål
I år var det som kjent NJC som arrang ~
` erte NM for Herrer. Det hele var lagt
opp i en profesjonell stil. En del pu-
»r+Mv "gj 'í ssige hendelser var det jo. F.eks. da
j
Terje skulle åpne det hele. Han bar på
. Norges flagg og etter ham skulle lik-
som deltagerne komme.NEN det gjorde
de ikke.Terje la da resolutt flagget
en liten
o
011
UQ
LJ.
o
H
O.
ni
e på sin ene skulder
retrett.Han prøvde nølende en gang til
. ,men da det heller ikke lykkes gikk
` han ned i garderoben og ventet på klar»
Q signal.Hr. Winther hadde da på dette
tidspunkt fått et lettere nervøst ann-
fall.Det gikk jo til slutt og NM ble
è åpnet også denne gang med en tale av
...<...A. vil 3-;._.<.,..í
et eller annett kommunalt menneske.
l .
«
Det kom jo en del tilskuere selvom
inngangsavgiften var ?5 kr.Men alle
disse menneskene måtte jo ha noe f fn'
, så node i kantinen var det hektisk
1
pølsekoking og brusflaskeñpning.
É Geir torv huddn en f”»nfl beundrende
. J L»
fra
fritids-sysslere.Geir kom forovrir nå
-andre plasc.Etter en finale mot
Willhelm Grimsgírd, 05 så var det vår alltid uheldige(?) Bjorn som selvfølge-
lif måtte skade nrmen allerede i forste knmp.Vi truet en nngoflokk med å bli
" F. Wortrinnsvis Fritjof i puljefinalen.
kxvtet ut hvis de ikke heiet pt LJ,
31 der hflr vi qrunncn til at han vrnt over Lnny>.RHnn
3ñ,,5C11 me Vi T.fiLn ,“ inkk fjl vflvw juniorer som fløy som noen raketter
!.,13G§,|5,4q<p1nyjjy,1J'(Nf oppslnystnvlcnl gunn, Evm

REFERAT FRA ÅRSHØTET I FARTENLYST JUDO CRU” TEN ”G/T 1081
35 medlemmer tilstede.
På dagsordenen stod folgende poster;
1.Godkjonning av dagsorden
2.Valg av ordstyrer og referent
5.Ãrsberetning
4.Regnekap
5.Valg av styre og komiteer
6.Eventuellt
1. Dagsorden godkjent
2. Ordstyrer Petter Iind og referent Anne Schumacher valgt ved
akklamasjon.
5. Formann Tore Berg leste opp årsberetningen. Årsberetningen
ble godkjent med følgende tilføyelser:
Pkt. Éa Giert Claussen 2.pl. i nordisk mesterskap for señiorl herr
" 5 Hanne Eva Müller også seilt opp som landslagskandidat.
4. Regnskapet ble godkjent.
5. Det ble fremmet forslag fra valgkomiteen
utvide styret fra fem til syv medlemmer,
i styret skulle ha stemmerett. Dette ble
fremmet valgkomiteen forslag om å fjerne
om at man skulle
og at alle medlemmene
vedtatt. Videre
oppmannsordningen.
Dette ble nedstemt.Pän overlater til styret å utrede om opn-
mennenes oppgaver.
Følgende ble valgt:
STYRET:
FORNANN: - Bjørn Solheim
NHST FORNANN: Alex Dombek
KASSERER: Gunnar Winther
SEKRETÆR: Ellen Treu
'üxífer
STYREHfiPLEKUER:Ellen QÉ
Inge Jarl Claussen
Petter Iind
T]'1`m'T < Ol (1 f'
fU'f.'. He;
_, ..,_`
`/1ll'É>'(;.-.lim
.“r>n

~J._;, W, :,,(~,`.~m«`,y :QWÅAT,-m.n,,11,(V-Tv: : y.,,;`,,`,,Y,`_`»{ jnnwflr-`;'vn1;|Y,
/Llcrí I_>::fl*f*"«' /mm* J')^`mu||nr^1r~T' Trwje Jfwl »'1l«mf:.^.r~n
Potter Iánd. Wjørn Solheim
Avla .flnvnnl Anne hgvyinq
Hanne Eva. Ncllu"
3ouialEomlLe junior velges av juniorene selv.
4.n;j:rl:ol,iLL .JL Lidl' ble: ov<n'ln1 L tjl_.;í3:w; .
Man vedtok à fjerne arrangørkomiteen.Videre presiserte man
følgende oppgaver: Formannen skal - få tak i sponsorer
- arbeide med å skaffe lokaler
~ representere
N.Formannen skal~ være sportslig leder og -
- ha ansvaret for trenerens opplegg
Sekretæren " - ta seg av skriftlig arbeid
mens Ellen Winther fremdeles
skal ha kartoteket,
1
m
É
LA
w
REPRESENTAHL TIL ARSTING I '
Bjørn Solheim
Inge Jarl Claussen
Anne Schumacher
Retningslinjer for sponsoraktivitet undersøkes av styret.
Tilbud på Wolkswagen -77 modell, gått 44 tusen. Bilen koster
26 tusen.Dette tilbudet er fra NJF. Det ble overlatt til j
6.
styret_å ta avgjørelsen om kjøp av bilen.
C)flo gig Si Åvuflâ -$cLu4»vmy§M<4/
Anne fichumacher _

Fonnzmncn
Om lokaler:
Klubbrn er
og selv om
det Fantastisk at vi kan vinne så fremtiden skal tu leie for all trvn=
har ordet
ll `}`}y
nå blitt 11 år gammel, 'ferjer og wockcndor. I tillovp kommer
vi har 500 medlemmer er det at det er rykter om at skolene 1
W
.e
mye sur vi jer med den lille tren- i skolclokdlnne, noe som kommer
W
13
CD
ingstiden vi har. til F bli en okonomink katastrofe
Desverre er det ikke bare fantastisk' For klubben ow '~' f”~ í~flfyrn“
gjennom år
stall av fightere i aldersgruppen slites Qed stadie å lcyfgg U+ mg 9"
.(( I Nv _
det er rett of Flett umulif. Vi har '
ene fått byfiget opp en bra
3,
!-'
cv»
dette sanden med at mattene v”re
17-25 år, men det at disäfi har b@hOY og at de er utsatt for hfirverk fra
fOI` llreningstid, Samt det faktum skglens elever, gjør at det er på
at treningskveldene nå begynner høy tid at klubben får egne løk: Q
Seflere enn
tidligere, gjør at vi l
har et mye dårligere tilbud til Det er bare ett problem: Hvor skal
aldersgruppene 10-16, og at vi har vi finne disse lokalene?b
begynt å miste dominansen i ungdoms- Det kan være en kjeller, et loft,
gruppene som vi hadde for bare noen eller noen gamle lagerlokaler, og
år siden. ettersom klubbens medlemmer også er
snekkere, fliseleggere, elektikere
FOT å rette Opp dênfie mäHâlGnd@ TG- osv. behøver ikke lokalene være i
b
krutterinflen har vi forsøkt å leie tinton stand når vi -
C? ._ .
r-
B-'
K
G+
«+-
(D
-S
,_,.
ti
<
freninâstíd På ffedflêenep til den Ren det er en foruteenninp at vi
nette sum av 80 kr. timen, men Vi kan legge inn dusjer, at vi kan
har Stadig beh0V for mer trenings- falle uten at noen i etasjen under
tid, dels for à la nybegynnerne trene får hjerteslag, at def er en tar
2 SHUEQT i uken» dels for å kunne høyde på minst 250 centimeter, og
1<jØr<>. opp Kata-trening Os randori at det er t1J_str@m<eli;; venfiiflfe-jon
trening, Samt avlante teknisk parti. `,l gr vmyæ i nævhcten av
U n`»' f' n í r* " ,
_..  :Va t 1.e.,.,«,` ; ~..,",; ..,. 1,.. ,v,,.“
nwftor i
1«_,,.» ~-.-~.~_'.
eu nr;
l
V i 3: an
.J
L.:
der flvenikü Vlfibbans 1o?wlwr_ pa pfifn
i“J
'-7
.L
CT'
E
J
H
en-
lyst eller Majorstuen. Dersom noen
0
í
L:
É
ge
5
W@fi1@“V@T si fra til noen i stvret.
,.=
5
.J
tm- f1<~~.~1f~«+   ml  ,,-.,~.«. ,.._.,.. ,,W.~ ,,. ,~ «  .
il-'kn  ln`f"Ö':=1 :':rv:'1 bzzwçf f~1;«~f'1w fonr en v-],,).}_
H CJQÖÅUT UV“V““tí“ J! 05 Vi hüddo et ntevnc~ on rein
' fu _` v . _
`.~ dl .wm1f~z lf .:..<- 1 ° ,:.,,.í_.[.._,.( ,«,_m,f~_ i,,._ ;_,v;.4| ` y I
iv...
Klubben har en vennskapsklubb i Ser noe vi kanskje kan bruke, 5%
dñjeii

i tillegg kommer det medlemmene
selv betnlto av reisene. En stor
de] av dette var direkte tran-
sportutgifter. 4
Det kan derfor lønne seg for ,
klubben å holde en slik buss dor~
som vi kan få et gunstig tilbud.
Det vil gi økte muligheter til
stevnedeltakelser i Norge og
Sverige, og gi bedre muligheter
for klubbkamper.
Om kretstreninñz
Det er kretstrening på Idretts-
høgskolen annenhver tirsdag fra
kl, 20.00)og i følge kretsstyret
skal dette våre for dem som er
14 år og oppover. Desverre virker
det som det bare er for gutter.
Treneren er ungarsk og heter
Bodan, men rent bortsett fra at
han er en bra trener, så har han
temmelig bestemte meninger om ved
hvilke anledninger jentene skal
være iført pyjamas.
.fv
,pg4:m<>.~=_e....,

ii
' P1
“ o
fsflf  i”'~§
,.,,_~
êälæffe oi?
åå
EF
zs
o , ,, . § 4
5
Treningen er veldig fighter rettet,
og hvis dere vil vite mer om
treningen, så spør Arne ,Erik;
og Sven.
-Bjørn
>' f .
<
«få
. `
lÆi1..lÆ=i=flQZ*?Å

82
.mm ígàk t L
//1///Æmz /14/wyøf/vfffmøf
fv/f.ø4@:44@/ //4/:wa//U/#54/r;;4
We°“5Z> 4%
w K `*
[/Kf25/%Z§29ñ/
U
/
äàe
//W/W4/V W/1 5/4/V 4/(414. V/M/ffyf
Am//1/5,0”/må M/F//M ar;/flfflfizáf/åt/ "
//«fa/04//6 /ø//æra t
fø .af .
} ` lø/
9%?
~>É/fe/
Q) vm uuum Im... smmu: W
V « , _

4
UUSKVARNA CUP 1 1081 orgiono gidder vi ikke fortelle
Vi dnffet nedover i en undorfyllt er kjent oLofF For våre modlnw-nT_
om dem, du vi når ut fra at dette
buss, fredag den 6/2. Du vi kom (Se vår mdtnpdltrj)
til Ørohro, overfvllte vi et Hotell
og la os: i hi der for natten. ldlle Froak(on )
Neste dd; kjørte vi bare i 3 timer.
Da endte vi i Cksolsund. Innvoi-
ing var fra kl.12-13. Alle over
61 kilo var samlet i en klasse. 0 A .iv àá,,É
(Noe ikke alle var like begeistret  É  ?
for) Kari (KSI) var først ute av Yorges Judo-Forbund hadde
våre. Hun gikk mot Anita fra IPPON
(en av våre det også). Etter mye
årsmøte på sundvollen 28-29._ er
og klubben hadde sendt oppover
rot fra dommere og deltagere, havnet inge, anne og bjørn.
seieren hos Anita. Hilde gikk også den eneste virkelige brøler de
mot en av våre, hun ble bortdømt gjorde var å si at NJC var
til fordel for seg selv(?) Katta villige til å arrangere åpent
ble flittig brukt av nordmenn, scandinavisk -82, og lag-HN -85.
og resultatet ble 6 bronse Zsølv, _
~ ' ' ellers var de med på å stemme vad
og en gull (Kari åpen kl.) Kristin » L , _ V` Lt m_1i
~ _ _' et forslar om at 1oroulde.s $nu_
møtte Ann Iøf 1 finalen 1 -32 kilos gi tillatelsem før folk Sk lle
k ~ 's 'i t ' _- . . .
"laS°en' Da Krl tln på det e tid* delta 1 utenlandsfle stevner, og
punkt hadde litt for mye respekt
for Ann Iøf, tapte hun desverre
vi var også med på å forhindre
et vedtak om 500 kr. bot for
finaler" Det ble delt bfoflse i klubber som mfe smiler dør f
kfl
O
if'
. `I
ilos klassen mellom Iine
Bergene og undertegnende. De under-
to ond '“'e - ' cd
“Å
Q;
fl)
:S
7 Y'
;__1
fikk hun ikke med seg hvem som fiks
derimot greidde vi ikke å øke'
figyternes andel av budsjettet,
.gne de 1«l fulgte o f m- , P
W .
til tross lor mange og vakre
innlegg B`s§|-“
hva. I tillegg til de nevnte var disse >" l
med: Reidun -61, Gry,Gro,Xirsten,+F1,
W 4.
lun,
fr
L..
, Won? or Rlfredo.Sow
saft tok vi ved oss en hrfio medaljer
For den som
(vf K ?ií«*n ”fn1“' Kozmr illfl*=cYuvn,
lra tir :w~`r'~*"f`1. "o'r'~ drw o;«f en szfllv. I et . r (ri ,
1-1.v,(~ [~y'](,~. A, vw `w.:,. y
1-. . .i. ,l.  V .l
1
t
I
E.:`='.==.'.
då-å
>- - ;~v=, A _ ,
- Q. dl _*
7 mm AW vi: ml, Éml rm»
~ um. ~ 11.» 111.- <1 :Au nfflmnf.

HUSKVARNA CUP 2 I98I
De som dro ned var: Bjørn, Morten, David, Helene; Anne,
Marianne og undertegnède. _
Vi tok toget fredag kl. 12.00 og tøffet oss ijgennom
hele dagen,-og var fremme ca. kl. 21.00. Der fikk vi over~
natte i Budoklubben Samurails treningslokaler, som for-
øvrig er meget fine. A
Guttene gikk kampene på lørdagen og pikene søndag.
Vi veide oss inn og alle klarte vekten utenom Marianne,
men vi fikk heldigvis flyttet henne en klasse opp.
Det var en hel del gutter fra NJJK med på Huskvarna cuppen
også. De hadde med seg en pike fra Drammen som gjorde det
vedig bra! -
Det var mye bra fighting av Norge, Men dømmingen var BÃNN!
Vi fant fort ut at dommerne var veldig glad i svensker.
De hadde det i det hele tatt veldig vanskelig med å gi
oss poeng. Bjør hadde på slutten av sin kamp fått jakken
helt over på brystkassen, Dette så dommeren, men äot allike-
vel svensken felle Bjørn. Ikke nok med det, men han lot
motstanderen koble holdegrep og Bjørn gjorde så godt
han kunne, men det hjalp jo ikke så mye.Anne fra Hrammen
gikk også en bra kamp, men dømmingen var igjen dårlig.
Anne hadde mange fine angrep, til tross for det så fikk
hun -5 i passivitet. Dette fant vi oss så vidt i, men
da dommeren dømte koka(på en ko uchi gari som anne
gjorde meget pen, men motstanderen falt på magen) og
ga den til motstanderen, da sprakk vi.Kokaen ble om-
sider flyttet og ^Anne vant på Hontai. Om undertegnedes
kamper er det ikke mye å si. Hun fikk bendt armen i
første kamp, men gikk allikevel åpen klasse. Der gikk det
ikke stort bedere(og det var det, armen er vond).
Helene gikk en utrolig fin kamp mot en I Kyu og
vant overlegent på Ippon (holdegrep). Dette va r
til og med hennes første kamp i utlandet. Merkelig
nok så var dømmingen pen her.? Helene tapte neste
kamp på en koka, men i rek. vant hun med en
Wasari,(tai otoshi) Jeg vil si at Helene var den
som imponerte mest av de Norske.
Anne gikk meget aktivt i sin ene kamp, men
tapte dessverre på en koka, noe som noen mener var
bortdømming?.
Marianne gikk visstnok veldig passivt i sin fønste
kamp, noe som førte til tap på IO p. Det var bare 3
deltagere i hennes klasse, så det ble kjørt poolsystem.

// if
/
%
I hennes neste kamp vant Marianne med IO poeng i
holdegrep. Dette førte til sølvmedalje!!
Vi vil si at hele stevnet var organisert veldig
dårlig. Dommerne var uvenner seg i mellon, noe som
gikk utover deltagerne. En dommer drakk til og
med ØL i pausen.(han stanket øl) Salen var heller
ikke særlig god, men noe som merkelig var godt
var luften inne i salen!! Selve mattene var dårlig
lagt og dommerne var veldig uhøflige mot deltagere
og publikum! Noe som bør slås hardt ned på var at
det ikke fantes noen form for førstehjelp. Det kunne
trenges for det var usedvanlig mye skader denne
gangen.
Marianne, Morten:,Bjørn og Bjørn, , og David dfo
videre til Linkøping for å være med på en jiu jiutsu leir!
Anne, Helene og undertegnede dro hjem med toget søndag
kveld.
' "ikke mobb"
V/«, W _
:"' ir. W
=/ Dvtm-~«v<x 1 fx var
Qkfij I ' ldiwáf c*`alr|G| ._

1
X

.fDaÅsÁevfu/~% .af/'wfisulec/~j"
Etter huskvarna cupen dro Norton, David, Karianne, store
Éjern og jeg , med lstvans bush til Idnnnkjoping,
mens Helene, Anne og danne Eva tok toget hjem igjen. I
fire dager drev vi vår egen lille treningsleir. Om morgenen
startet vi med vår daglige joggetur, påfulgt av en liten
treningsøkt med litt av hbert. Det hendte at vi trente ett
formiddagsøkt, og om kvelden trente vi med Istvan. Det var
noen harde dnger.På fredag begynte jujutculeiron og
det ble tatt ett bilde av alle de 45O`deltakerne p” et
stillas. Det var mellom to og tre treningsnkter pr.dag.
På søndag ble vi gradert av Lucjan Dornfest, store Bjørn
tok orange, mens vi andre tok gult belte. På søndag kveld
var det leirfest. Store Bjørn og Marianne var på festen,
mens vi andre spiste pizza. På mandag trente vi en økt før
vi pakket baggagen og rengjorde lokalene. Så var det tid
for hjemreisen, og vi gikk bort til stasjonen. Da vi skulle
gå på toget var det fullt, men vi fikk ståplasser. Vi byttet
tog to ganger, og etterhvert satt vi på toget hjem. Vi kom
til Oslo kl.22.0S, og alle var trøtte og slitne. Det var en
hyggelig men slitsom tur.........
' _ , lille Bjørn,.....,
Vaskeråd for judodrakter
Q Draktene - som er framstilt av bomull, W
O
t er vask ved 60 etter riktig forbehandlin
vask, da bomullsfibrene derved svekkes,
samtidig med at de krymper for raskt,
p og mer enn nødvendig. Derimot vil
_ bomullsfibrene - som er et naturprodukt -
herdes og bli sterkere hvis den nye drakten
P de første gangene finvaskes ved 40°C.
.A ål = 9- |`
Ö b 11 ' §
Q Ny omu må aldri kokes ved første gangs _,
Y) `1
0°» ` Etter denne forbehandlingen er fibrene M
også krympet ned drakten på skånsomste
Q, måte til riktig passform/størrelse.
v ._ Ja_
'!! en NG' fr
^ vask vask _
=~ > herdet og krympet langsomt, og du kan 4  U , __ trygt vaske drakten ved 60°C. Da har du ,__, `
(*Z.
v»fl
L.
Q:
TE
P9
fäää
'Zig-
æg
aqä
w

-“TT,A1n,:.fl Ian Hour: :fn 1ftLw"c “rv Avxíf
-vri nnv SOK VAR P? YR3w"Efi
“It Atle nnv sov mamie vil I fv éfiæö

-TIL ALEX sox UAH ?°"T 134? 2" gyüäx "*
>;,
>
F!,fi
c X?
så? ääf-
«)f,  lrfi
.U
_
- - ...Q-_ -.-: __»-
-_L.'= `*-¥_
DEF Era ve_L. PÅ noe JE v|55TE _ 'C
~ Å “ØSTE ' :Kia AT Du Y JEG OYRKELR
_. “_-fn
à Vi  gx
, . ííååi䧧;¥í) <-"g§íèä§ä` Z ,,// l V l
_ 5 go g  Q í
«mMnvtdt“re§äer%l
äwåeå/“`“`:
2%;
i Å
TIL KLUBBEV E FORDI
Vi ikke får nok treninqs -tid! Det tekniske

bf
vi
U
:fl
bi
8 J
partiet for junior er bra lagt opp, men vi
som tror vi kan noe får i“ke lert noe nytt.
CZ. hvert halvår koñmer det gulbelter over på
vårt parti. Vi må da trene og gjeniomgà
pensumet til orange belte. Det blir kjedelig
når man tar disse kastene om og om igjen hvert
halvår. Xi lurer på om det er mulig at vi kan få
et parti fra orange eller grønt og oppover,
hvor vi virkelig kunne få trent teknikk.????
Mange av dem som slutter oppgir som grunn
at de syntes det ble for kjedelig og at de
ikke lærte noe nytt lenger. DET CR ET l“DERlIG
ØNSKE FRA OSS JUNIORER AT VI VÅR ET PARTI
ÉVOR VI STADIG VEKX LÆRER NYE TEKNIHKER,
VO”“T“&SJONER OSV. J!
Hilsen Morten og lille Fjern

/f_~
S
ef «j §®^
if /?`%
W' 3 GIÉF
I; fià»;?9=_
.-'-'*!åJÉ/`4'É*=`2“°
|_|1T "oPP/
~HAooe GÅRD? 5 __ “U
,«;« «-ei.. N

'maismalmm i
êieäelaéeääks
300 g mel, 75 g smør, 300 g sukker,
2 egg, 50 g kakao, 2 dl melk,
l ts natron, ä ts vaniljesukker,
1 ts bakepulver. -
Smør og sukker røres godt sammen,
mel og egg blandes forsiktig inn,
og deretter tilsettes de andre
ingrediensene.
stekes ved 2oo°c 1 ca. 15 min.
Qeäeäèensez flca- 40 Stk->
150 g margarin, 150 g reven ost,
' 3% dl hvetemel, l eggeplomme.
Kna sammen ost, margarin og mel.
Ha deretter i plommen og sett dei-
gen kaldt noen timer/eller over
natten).
Trill ut til lange tynne stenger, _
og tvinn 2 og 2 sammen. Kutt
deretter i passende lengder (7-8
cm) .
Pensle med egg og stekosvakt
lysegule i ca. 200-225 C.
Godt som tilbehør. -
9§Ee§§ê§i2§§§e_eu§lin9§g (blåskjell)
Skyll muslingene og tørr dem
odt. Dryp med sitron og smak
til med salt. Rør bløtt smør
sammen med rask og reven ost (og
finklippet persille og presset
hvitløk, hvis man vil) og legg
blandingen over muslingene, enten
i en ildfast skål eller i sine
egne skgell. Stek i ovnen ved
ica- 200 C i ca. l0 minutter til
rasp og ost er gyllent.
en fin liten forrett,
koserett med loff og
siden av. Gjerne også
s;xlelL.
Dette er
eller en
smdr ved
en g1?</mxl
Ellen
før
V
~.~.-
1:,
lfiflfiånüå
no -ÅN*
. zoo 2
§'b;_ /
4? ' '.
fi
.___`Ií
?
O
- ca
li
in,
ää/ H // 7

_  >~'.<°.~. l V
--æiifiiiäæääisaf

P
ll
fl
t>
i
VARE EGNE POETER_
....OG MÅTTE DEH_PESTE VINNE
Det nøtter'nte med den herre vinden
sa Tjømepresten som skulle
Nan var en klok mann. '
Jeg ville heller ikke være
foran Blindorncupen i -79
Jeg hadde vondt i magen
og som dårlig hele uken fei.
Mteriflærmrwmt
å drite seg ut offentlig
på jumboplassen
for den som på forhånd er
Men, kjære Gud,
kunne du ikke i hvert fall
la hun som er så grei bes
Istedenfor hun andre, ekle,
som alltid erter?
For i judo er de omtrent like gode
Og for deg kan det vel bli
Ce
For
De t
Men
kjære Gud var snill
sin medalje, tenkte jeg :
det samme for Gud hvem som
Wcjent forfatterx
?
he Gud om regn.
hakkekylling.
tandig,vinne,
det samme,
riktig nok endte jeg jumbe
kunne ikke godt vert annerledes.
da hun greie var fremme og hentet t
det er
vinner.
av jei
~
Amen?
0 /' W/ /Y /”W
Q) '/'CX
» //.IA -. ~?-ll'_:*:;")./
W N -
l
4.
^0m bred e
Hvnd nmLÃUux¥wwx
urimeliffl l'-W)  uu».<§_ 'Jt,^=2_,
. WLP hvmL -
am
. °?<`vm~w.our,_
Hud ñdi @kk}
°ä+*e**2~'H»~<rd§
owzflpur dekk oa.u<rJ
~{o«^u«mo-~1u~m,,,,{
Åwu, '
fei -'
/
`
,?
lt>-"»*'U
ê§Es_:7 Q;
Qf1_;
2.-, 3:
SL

395:
[=i,._i ._-_ til
__/
*§~
§
` e
w Hen flfiü %mUmÅ'I
'Ill
2*
kald middag ;
sent hjemme
det stikker et ben ope av sunnen
isen er usikker, 1
men det våres
h
/"ft f W 4_ ,,
~;.».n J/
,,i,-iW;”“flE;Å%%y

tt  far  -»  ,
Tidlig lørdag , don“5/4 dro five jentvr til Porfien skole i
Asker FOr Å delta 1
71
<1
;,
Desverre ble íkko Anno Gílvitvn mod.
DP fire NJC jentene + Bjørn klarte Å skille seg ut q]]@y@@Q
under oppvarmingen, ved blant annet Å jogge innerst í rjnyfnu
son. vm" físmnet flv unclre judolfsxrs. Vel, det v:n=tn il-7*-m lortw»
for voktVlasscn inntil -42 kg. sturtot. Per hadde TJ3 min
fnrwte deltager i KV -81: Anno Uovrind. Fun v nå
;`,_:
__:
C)
kamper ofi innen, Til og med finalen!
Vår neste deltaVer -51 kg, Anne Éorit Voen fik* of
LJ
.»>
Li
-J
topps. En kamp vant hun på wasa-ari, df andre nå innen.
Anne Eorit er et fenomen i Tai-otoshi han vant alle sine
I
scoringer på dette kastet.
Så kom turen til Helene Steffensen. Hun var heller ingen
skuffelse på matta, stilte med-"hanekam" og vant alle
æ
I-J
O
f
kampene sine.
LYL ' U I
tings ielene.
Etter Helenes finale startet vår siste deltaker, Marianne
Langfelt som lekte seg til topps!
4 gull og fire deltakere fra MJC, kan det gjøres bedre??
Det betviles
og spiste lunch, noe de fire "gullené'satte Dris
Etter premieutdelingen dro vi til Bjørn
CI
Tu
Kansk'e vi skulle slenge nå en takk til B`orn som er treneren
J s A
Vår???
'
' DARE To BE DIFFERENT. l
N
« W
1/
Qt _ 4 I “' 'JA   't q » ` N<N"~ ~
E gå; fl ` , f "` f 'Jå

ui
` V . f '.4 ~V
_ I .~_,,?,  ` ` 1 ~- - _
-«J

`H- , J; `
, wp ISLCJ/
Btll *
Hçvflpes H-alene ._

F
DOJU~regler - JUDO-kutyme
DOJU'en er treningssalen for JUDU-utøvere. Den Varierte tekniske
treningen krever bl.a. god konsentrasjon for vellykket gjennom-
føring. DUJU-reglene, "JUDO-kutyme", har til hensikt å utelukke
forstyrrelsesmomenter og sikre utøvere og lærere den nødvendige ro
og atmosfære under treningen.
Foruten alltid å vise en alminnelig høflig opptreden, skal man
også respektere de følgende påbud: ._
1. Man hilser med RITSU-REI (stående hilsen, bukk) på de til-
stedeværende når man kommer inn i DUJU'en - og når man for-
later den. `
2. Treningen begynnes og avsluttes ved at lærere og utøvere hilser
V hverandre med ZA-REI (knelende hilsen). .
3. SHIAI og RANDORI begynnes og avsluttes med REI.
(Hilsingen er et uttrykk for respekt overfor lærere, partnere
og motstandere.)
Å. I DDJU'en skal man forholde seg rolig. Høylytt snakk og bråk
er forbudt. '
5. Under instruksjon skal man følge godt med for å merke seg flest
mulig detaljer. Ikke forstyrr sidemann og lærer med snakk og
kommentarer. _
6. Det er vanligvis ikke tillatt å forlate matta før treningen er
avsluttet. Hvis man allikevel av en eller annen grunn må for-
late matta, skal man først melde fra om dette til læreren._
Likeså skal man melde seg tilbake. (Det anbefales å innta det
siste måltidet minst 2, bedre 3 timer for treningen begynner)
7. Beltefarvene angir hvilke JUDU-kunnskaper bæreren har. Følg
rådene til de høyere graderte. De høyere graderte er forpliktet
til å hjelpe og rettlede de lavere graderte på beste måte.
Ellers skal man beflitte seg på å være en god treningspartner.
Han må være to for å trene JUDO. '
8. Vær renslig. Om nødvendig, dusj før treningen begynner. JUDOGI
undertøy skal være rent og luktfritt! Dusj etter treningen.
9. Fingernegler og tånegler skal være kortklipte. V
10. Hvis ikke medisinske grunner tilsier noe annet, er det ikke
tillatt å bruke sokker eller annet fottøy under trening.
11. Legg-, knebeskyttere o.l. brukes bare når man er skadet.
12. Ringer, kjeder, klokker, hårspenner og andre gjenstander som
kan medføre skader må tas av for treningen begynner. '
13. Røyking og tyggegummi er forbudt i DOJO og garderober.
14. Følg lærerens anvisninger så godt som mulig. _`
15. Følg positivt mod, tenk under treningen. JUDD er også mental
trening. V ' ~

3
---p--Gå KM er «Hu em
M
Stevnet gikk på Borgen skole i
Asker i helgen. MJC stilte med
deltagere og disse kjempet bra
På KM var det forøvrig mye bra
-Kampene for guttene gikk sønda
26/4. Om KM for piker kan dere
lese et annet sted i avisen! D
var bare en av våre som klarte
komme seg til finalen og det v
David. Han tapte dessverre , m
kampen var meget jevn. Jeg had
inntrykk av at alle våre som r
el var den ledende part i de
te kampene, men når bronse- og
mann(?). Men det er flere vi ma
3
judd
E
et
å
ar
en
de
e-.
fl
BS
pul
jefinalene gikk møtte de sin ove
u
nevne og en av dem er maskotten
Vår, Birger. Han har så vidt j
vet ikke trent på Tomoe nage.
es
Ikke desto mindre kastet han en
av sine motstandere i en orden
tlig luftig Tomoe nage. Bellø-
nningen var da også Wasari(7p)
NJJK var vel den klubben som t
"rubb og rake". De stilte da o
ned veldig mange deltagere.
ok
gS
1-._
å
».~

. ,`_h`: `
3
/få
En n_g 'P
._%;m,}_ i _ _, _ _ ,
Først gikk -25, -28, -52, ~56, -40
kilos klassene, så var det premie-
utdeling og så fortsatte de med
resten. Så må vi nevne Hans Georg.
Han gjorde det forbausende bra,
Gang på gang feide han fled motstan-
derne sine, og dette innbragte ham
mange poeng. I en kamp satte han
til med en venstere Harai goshi,
til Bjørns store forbauselse, for
Hans har visstnok ikke trent noe
særlig på Harai goshi og hvertfall
ikke til venstere. Dømmingen var
ganske god. En og annen bortdømm-
ing var det jo, men det det sko-
rtet mer på var matteareal. Matt-
ene var faktisk 6 X 6 meter og
det er jo i minste laget når gutt-
er på +65 kilo begynner å kjempe!
Ellers får vi vel se oss fornøyde
. 1; , på helgens innsats!
@«~ 1% i
«N
,
<` .f`r«"' #10,-.
frr?-izz, - l
o:~<2j@r v
/.. gi
ñ:7;,fflie 1
k 'igiæü 7
efsfêfjn/
o ° 'ä
'gal __-T __. .IJ

,v,Á`c.
. e l -N”
Mt, A. Ibazmmxsiim om/xøs Na Nssfnn
, _, ,
eläáfiü
1% /_*
WWÅ
øzwafafféfiæzze W lefflflflfl/flfflffl/M
§@V den “
=' `$°` “== ffl:få`*<M
l §§ o~$ åser
mn K “W "` ` *7"*“`*”"<`c>,».4».«4«

Fäflâäääiíäi SKEV2 '
Æ sekrinder
:var ~nol=i  . í; gi.- ,
for Stig
I (Carsten Carlsen) I år som ifjor
var det Asker JC som arranger-
te KM i judo for de yngre. 84
jenter og en. 130 gutter hadde
funnet veien til Borgen skole.
Jentene gjorde opp sitt mellom-
vlerendc på lørdag og guttene
I pft søndag. _~
'Det var Marienlyst .IC som
ikke uventet dominerte jente-
klassene. I fire av fem klasser
tok de gull. Stevnets beste jente
I kunne de imidlertid ikke skryte
j av li hai sine rekker. Vinneren
av letteste klasse, Elisabeth
; Gunnes fra Ioppon JK var kon-
.kurransens mest oveleg-ne vin-
;ner. Ellers var jenteklassen
.preget av mange nye navn. ef-
tersom .svært mange av de som
. tidligere dominerte ungdoms-
konkurransene er gått over til
åjunlorklassen. Deltagerne viser
_ generelt at de her mer kamp«
. erfaring enn før, men det kan
; fremdeles bli mye bedre.
i Litt bemerkelsesverdig var
Idet at Marienlyst ikke tok en
eneste gullmedalje blant gutte-
fne. Istedet var det NJJK som
dominerte. ved 5. ta fem av ti
seire. Stig Traavik stod for en
-av dem da. han vant klasse
'32-36 kg. Han utmerket seg'
også ved å ta prisen for rss-
`keste seier. En av kampene
» hans varte t bare flre sekunder!
4' 'En annen av NJJKs utøvere
:man la merke til var Erik
.Langsholdt. Finalen i klasse
: 51-58 kg mellom ham og Mari-
;--çh `_ fr; nr., .,.- ~. 1 ,.,.` ._ .  N .._`=F'«.f-<5 -1-~f. 1-_«.v=,=.fv_§.§
i» t " "M 11.2: _
* " , .:”.'“*1~. x
* 1 =
_? , 4
,z;< f _
MÅ ..

*s*.`»`“
i kl  '
z   et Q ' I
nt
= ru 4-_
f~t§»..
., V gå (V
443%
: "í` .._,,»f;»ge
~.- -1» -i-~_.,(
1
~  ,
'= .fzí
_ " ,.  z p_.-if;
. lg _ 'f,_ `
; så
H ,,__
`
ås. M °
: gâ á 3,0» gâ S JE .>
? ~  -. '
"` ' ,~t___f._ - » _ f
.,.,,. 1.
-iv-fe. 2»
“if V
“5..<>
,
Y. «.
` Å»
'
_ . , ;z`
-1.:-~ 1 ' « vi?  .-
V.:-av
5
MJ,
øp'
/C 5*
rå” ..,. J
. jfr
. >` ,.
f 'L
i
< «I
< ~ȏ~4~
ra WW
., ,
( «gt
. - «xx .
“X M..  .i<:..
- j feel-,
.. . « 1- .`»'»;3*#/-, ,..`1-.
r
, g  . ~  __”
_ 7 _.~.;;~;`.fl-W.->fin;;.téf?.»-, * *
,,>;,...»a.;
Fra klasse .65-51 kg. Per Magne Tveitume kaster Kristian
Buuclgaard.
enlysts David Verdu. var en av
mesterskapets mest spennende
kamper. Erik tilrev seg en le-
delse. og lyktes l a få resten av
kampen til for en stor del à fore-
ga i bakkekamp, hvor han var
pa trygg grunn.
Landøya overrasket positivt
ved å vinne de to letteste klasse:
ne.
Ti-åringene Leif Inge Wends-
bo og Christian Wejergang var
. (Foto: Carsten Carlsen)
best i henholdsvis klasse under
25 kg og 25~28 kg. De har utvil-
somt ambisjonene i orden. -
Jeg skal bli kjempegod! Er Leif
Inges kontante svar når vi spør
om planene for fremtiden, mens
Christian konkretlserer sitt mål
til en gang a få svart belte. Inn~
stillingen er i hvert fall l orden
hos dem begge. og med flere sli-
ke kan det være håp for norsk
judo.

»
W il
'A»4`<`J
www
i
f
;~_ ,_._.
"?
°
~ 4 ".
f
)x
5 T:
S
gf 3
ha _
L
_ i
.iåp
jitzz?
åâá
1
å
l
i
/I

{-.
w

,. .A
« `
f -  íff'- /X
~..

M
fnià:
ä
1

~ at Sverige
at vi snart
ri
' ^":,7 r. "
at enkelte burde trene mer
at vi lengter etter nye lokaler
at Fredrik'S änsiktef skifter fort......
at to juniorer er blitt seniorer
at Bjørn kom for sent til redakejonemøtet
er fullt av fulle domnere...(:)
burde ha fest på Sognsvann igjen
atV§jerne vil ha flere klubbkamper
at det var ytterst få nå årsmøtet
det"gfir blant annet rykter om:
vi "
_ Lu
4
(fl.
c
~ ut Ann« (Fivrizfl) mn jtttwr :V Ti] vin
_ ,4_' ,n,,._ (|')lv.1`:. , `,, _,_, /.,.1~;, vm v 11 iv .' '
o kr
_ r .åå
I garderoben smekker Vå em ..
at NJC nytt har styrket redaksjonen med et nytt meulam
at seniorer burde være med â heie når juniorene går hanner
at Hanne_Eva slanker seg for n!te gang (resultat ventes
:åt liv Johnsen trod e-et Pjørn var en gift "herrenenn
et slektskips forholdene í YJC er stadif innflokte
of fer f Q “vnnrn) Pr H: wfw/Lníll1« vw

AfDRESI$]ETJS'1`IC 'FOR fl'l`YR]') OG K(>1l'F].'l]<1R I HTC
STYRET:
Fo rmann :
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Skyremedlemmorz
VALGKONITE:
SPORTSWONITE:
Bjørn Solheim
Alex Dombek
Gunnar Winühor
Ellen Tren
Efllen Winther
Tore Berg
Inge JQClaussen
Petter Iind
Vibeke Olafsen
Asle Strand
Petter Iind
Alex Dombek
REDAKSJONSKOMITE:
.W '

Anne Schumacher
Bjørn Solheim
Anne Hovrind
åå
Angerstvn.22A 1349 Rykkin
Kongfiberfifit. 3 Oslo 4
Jacob Aalngt.4Q Oslo T
Gabelsgt. 4? Oslo 2
Jacob Aalsgt.43 Oslo 3
Perehagan 12 13H9 Rykäin
Østaglø1fivn.1O
Grusveien 12 Oslo 11
Kirkeveien
_
D
Oslo 5
Kirkeveien 155 Oslo 3
Grusveien 12 Oslo 11
Kongsberggt.5 Oslo 4
Suhmsgt.14 Oslo 9
Angerstvn.22A 1349
Rykkin
Blindernvn. 9 Oslo 3