MJC Nytt, nr. 1 – 1982

  • Version 1.0.0
  • Download 487
  • File Size 1.83 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23. januar 1982
  • Last Updated 1. november 2014

MJC Nytt, nr. 1 - 1982

MJC Nytt, nr. 1 - 1982

nr 1. 1982 årgang 7

Etter â ha overvært mitt første
Årsmøte i MJC, hvor jeg egentlig inn-
fant meg med stor forventning, sitter
jeg nå tilbake med en følelse av at
det hersker en god del likegyldighet
blant klubbens medlemmer.
28 troskyldige sjeler (les medlem-
mer) møtte fram sammen med det
sittende Styret, og det gir en bet-
enkende lav fremmøteprosent i en klubb
med 280 registrerte medlemmer.
Årsmøtet som er klubbens høyeste
organ har blant annet som oppgave â
stake ut den kurs klubben skal følge i
kommende periode. Regnskap for fjor-
året skal legges frem og godkjennes.
En annen meget viktig post på program-
met er valgene av Styret samt oppmenn,
og det er nettopp her du kan være med
på â få inn den eller de personer du
mener er best skikket til å gjøre en
god jobb for klubben. Ikke minst kan
det komme forslag som blir vedtatt som
kanskje er på kollisjonskurs med det
du selv ønsker.
De tillitsvalgte som legger ned mye
W ünffitm firå fiåfw Huwmæ
daglige drift fortjener støtte i sitt
arbeid.
Dersom noen lesere nå føler seg
provosert, har denne lille artikkel
gjort sin misjon, og spalteplass er
holdt av til indignerte leserbrev i
neste nummer av avisen. Dette løftet
om spalteplass, gjelder naturligvis
også andre saker dere brenner for.
Intet innlegg er for kort, for langt
eller for dumt. Husk at dersom leserne
ikke engasjerer seg vil avisen bli
preget av redaksjonens tanker om hva
innholdet skal være, og det er ikke
sikkert at disse tanker har stor for-
nyelsesevne.
red.
MJC -NYTT
*>' E N L av)
mn Postboks 5410
-
: al: Majorstuen - Oslo 3
“alfa c¥°`
EDÅÅÅE
lim:
-Elli-
1982
IQCDRISE
Som de fleste nå kanskje vet ble det
i Nadderudhallen 13-14. mars arrangert
Europamesterskap for damer. Det er første
gang et arrangemet av denne størrelse har
vært holdt her hjemme, og arrangøren kom
meget bra fra sin oppgave.
Fra MJC deltok Inger-Lise og Kristin.
Inger-Lise var dagene før et jaktet vilt
av pressen, og enkelte skriveglade
journalister hadde allerede delt ut med-
aljer. Kristin var satt et godt stykke
tilbake grunnet sykdom, og hun gikk for-
øvrig ut på matten med feber. Begge
"våre" jenter ble da dessverre slått ut
i de innledende kamper.
Deltagelsen var stor, og ca. 100
deltagere fordelte seg på 15 land. Noen
land stillte med fullt lag, mens andre
bare hadde to, tre stykker med.
Norge hadde 6 deltagere, og Heidi
Andersen fra NJJK var vel den som gjorde
det best av de norske utøverne. Hun kom
helt til bronsefinalen, men tapte her på
en meget omdiskutert dommeravgjørelse.
En konklusjon må bli at det var et
godt arrangement med så godt som ingen
skader under stevnet.
HVORDAN ER DET MED KONTIGENTEN ?

NM herrer
ewâ
RESULTATER:
klasse: 60 kg
1. Giert Clausen
3. David Verdu
klasse: 65 kg
I. Petter Lind (KONGEPOKAL)
3. Sven Henriksen
3. Arne Henriksen
klasse: 71 kg
2. Per Håkonsen
klasse: 78 kg
1. Erik Henriksen
3. Fritjof Thoen
klasse: 86 kg
1. Inge Jarl Clausen
klasse: åpen
3. Inge Jarl Clausen
Totalt 4 GULL,1 SØLV,5 BRONSE
UTROLIG
MEN
SANT!
Det har vært NM for senior herrer
igjen og atter har vi vært beste klubb
med 4 av 7 mulige gullmedaljer. Sølv var
det bare en av, men hadde trekningen
vært gunstigere, hadde det uten tvil
også blitt sølv også i 65 kg klassen.
Det merkelige er at medaljemengden er
så lik fjorårets. Vi hadde ventet en
bølgedal i medaljeflommen mens vi
isteden har greid å sikre oss over en
tredjedel av medaljene. Dette til tross
for at trekningen i enkelte klasser
gikk oss i mot og at enkelte "sikre"
kort skuffet.
Vi toget oppover fredag med 21 styk-
ker og Alex løpende foran som lagleder,
glade til sinns og alle sikre på å
vinne.
I Trondheim ble vi møtt av Anders
Trøsvik (gammel MJC'er som returnerer
til Oslo i løpet av sommeren) og
forfulgte ham med buss til byens
Ungdomsherberge, der vi hvilte og ladet
opp foran morgen- dagens dyster.
Lørdag gikk de tyngste klassene, med
gull til Erik og Inge Jarl, og bronse
til Fritjof som snublet i sin kamp mot
Knut Svinland (Fritjof ledet på
waza-ari)
Bjørn røk ut på en hansokumake, og
heller ikke Geir, Wilhelm eller Per
hadde den helt store dagen.
Dagen etter tok Giert (uten
problemer) og Petter som dermed sikret
seg sin Kongepokal nummer 3 hver sin
gullmedalje. Per Håkonsen tok sølv, alle
etter pen fighting. Arne, Sven, David og
Inge Jarl tok hver sin bronsemedalje.
Ingen sov på toget hjem da vi ikke
hadde soveplasser.
Bjørn

ÅnsMø'rE1':
Årsmøtet i MJC ble avholdt den 3.
mars 1982. 28 medlemmer hadde møtt frem
sammen med Styret.
Gunnar ble valgt til møteleder, og
hadde vel ikke de store problemer med
awiklingen.
Bjørn holdt først foredrag om stevner,
hvilke kurstilbud klubbens medlemmer
hadde og orienterte om andre tilbud.
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Ellen T. ble valgt til referent.
3. Bjørn gikk gjennom Styrets rapport,
og denne ble godkjent.
4. Gunnar gjennomgikk klubbens regn-
skap og leste kommentarar til dette.
Regnskapet ble godkjent.
5. Valg av Styret samt komiteer gav det
utfall som er å finne på avisens
siste side.
6. Det var ingen innkommende forslag.
7. Diverse.
Det var spørsmål om et tilsvarende
arrangement for piker som Vårspret-
ten. Gunnar kunne informere om at det
blir arbeide med dette.
nh: e-»
Første helg etter påske skal vi ha
den første virkelige turen, og vi drar
til det store utland nærmere bestemt
Huskvarna i Sverige for å være med i
Granges-cupen. _
Vi regner med avreise fredag 16. april
på ettermiddagen og er ikke hjemme igjen
før søndag kveld.
Reisen vil bli foretatt i leid buss,
og nærmere opplysninger vil komme senere.
4
Vest kyst Cup
Det var Vestkyst Cup den 6-7. mars
og vi troppet opp med 3 damer (!) og
2 herrer. Resultatet ble 2 stk. gull
2 stk. bronse, og det må man jo si er et
bra resultat. Inger-Lise, Geir Åstor
Anne Hovrind og undertegnede var de
medaljevinnende personer. Den siste vi 1
hadde med var en av våre håpefulle ny-
begynnere og vi venter jo ikke akkurat
medalje av dem.
Ellers tok vi nattoget opp (?) til
Bergen, og alle sov godt (i motsatt til-
felle: henvend Dem i klageluken hos NSB)
Heldigvis så klarte alle vekten uten
nevneverdige problemer (1).
Geir Åstorp vant sin klasse, og det
samme gjorde Inger-Lise.
Damene tok toget tilbake allerede
samme ettermiddag, mens gutta tok toget
neste morgen.
Ellers så er Vestkyst Cup et ypperlig
stevne for nybegynnere.
Effer'n.
APL
10-11 NM
17-18 IS
17-18 IS
E
2 NC
13-16 EM
Nordisk Mesterskap,
Reykjavik, Island
Granges Cup,
Huskvarna, Sverige
Huskvarna Cup,
Huskvarna, Sverige
Blindern Cup II,
Blindernhallen, Oslo
EM herrer sen.
Rostock, Øst-Tyskland

På grunn av alle de henvendelser som
kommer redaksjonen i hende og gjør at
vi ikke rekker over alle de stevner vi
gjerne skulle ha dekket, henstiller vi
til alle deltagere som er med i stevner
både i Norge og utlandet at dere sørger
for å få med resultatliste av stevnet.
Vi krever ikke en lang avhandling, _
men ser meget gjerne at dere tar dere " Ka"_dU Per 91 055 et ek5emP@7 På tll'
tid til å skrive en rapport. pa55"l"95eV"e?
Dersom dere er litt frekke, vil dere " Ja= ta"Ée Este* 50m har lagt På 529
sikkert kunne få evefithelle bilder som °Ver 30 kl1° Ute" at Sklflflet har spruk-
lokale fotografer tar fra kampene. Vi ket-
kan dersom vi får svart / hvitt - bilder
få gode resultater av disse inn i vår
lille avis.
Så var det han som gikk med smekken åpen
i tilfelle han måtte telle til elleve.
RIS TIL:
ii
alle som ikke har bidratt med stoff tt
avisen
alle som ikke møtte på Årsmøtet
ROS TIL'
I
lige bokstaver står for.
Ellen winther for kjempeinnsats under EM Hver bokstav indikerer et eget tall.
Alle e'ene er f. eks. 4 osv.
LITT HJERNEGYMNASTIKK ?
Finn ut hvilket tall de forskjel-
Tallene skal legges sammen tilslutt.
i gardergben snakker Det finnes kun en løsning, og de som
sender oss sin riktige løsning, väl
' |11 I dersom man vedlegger returporto f
"I <, ' tilsendt et personlig BIOGRAM som
- at Giert har tatt perm (i håret) viser din tilstand for neste måned.
- at Anne også har perma håret Dette BIOGRAM er utviklet på EDB, og
(og at det var fint) vi må ha din fødselsdato. Dag,mnd,är.
- at det har vært klubbkamp i Asker LYKKE TIL
- at våren snart kommer
-1
I
GG-IE
ZZÉF11
l'|'|l'|'I@F|'|

'sl
- at det har vært EM +
+
- at det har vært NM +
- og at det gikk meget bra for MJC = S E V E N 3
================ .
5

Styret og komiteer 1982
STYRET
Formann:
Nestformann: Petter Lind, Grusvn. 12, Oslo 11 tlf.kont. 23 24 44 /
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
OPPMENN
Herrer:
Damer:
Junior:
Bjørn Solheim, Angerstvn. 22 A, 1349 Rykkinn
Gunnar winther, Jacob Aalls gt. 48, Oslo 3
Ellen Treu, Schives gate 1 B, Oslo 2
Ellen Winther, Jacob Aalls gt. 48, Oslo 3
Inge Jarl Clausen, Østagløttvn. 10, 1415 Oppegård
Giert Clausen, Østagløttvn. 10, 1415 Oppegård
Arne Henriksen, Munkerudvollen 6, Oslo 4
Gina Lillerud, Bergljots vei 2, Oslo 5
Bjørn Solheim, Angerstvn. 22 A, 1349 Rykkinn
REDAKSJONSKOMITE
Erling Bergersen, Harald Hårfagresgt. 11, Oslo 3
Hanne Eva Müller, Apalvn. 45, Oslo 3
Elisabeth Jacobsen, Olav Nygaardsvei 53, Oslo 6
Ebba Køber, Olav Nygaardsvei 158, Oslo 6
Christian Graff, Th. Heftyesgt. 37, Oslo 2
Fredrik Johre, Thunes vei 16, Oslo 2
SOSIALKOMITE, senior
Wilhelm Grimsgaard, Parkvn. 1, Oslo 3
Torill Watne Hansen, Landingsvn. 42, Oslo 3
Knut Hirkjølen, Kingosgt. 13, Oslo 4
Ove Thomassen, Odinsgt. 3, Oslo 2
SOSIALKOMITE, junior
VALGKOMITE
STEVNEKOMITE
REVISOR
Geir Åstorp, 10 A, rom 107, Kringsjå Studentby, Oslo 8
Astrid Reehorst, Gravdalsvn. 12 H, Oslo 7
Bjørn Blindheim, Holmenvn. 6 B, Oslo 3
Terje Øksendal, Bogstadvn. 47, Oslo 3
Frederick Blundell, Hesteskoen 4 L, Oslo 4
Hans Georg Blundell, Hesteskoen 4 L, Oslo 4
Alex Dombek, Stensgt. 21, Oslo 3
Gunnar Winther, Jacob Aalls gate 48, Oslo 4
Tore Berg, Pærehagan 12, 1349 Rykkinn
Astrid Reehorst, Gravdalsvn. 12 H, Oslo 7
Petter Ask, Ostadalsvn. 12, Oslo 7