Judomagasinet, nr 2 – 1990

  • Version
  • Download 838
  • File Size 26.65 MB
  • File Count 1
  • Create Date 5. juni 1990
  • Last Updated 12. april 2017

Judomagasinet, nr 2 - 1990

Judomagasinet, nr 2 - 1990
-2 ]udomagasiuei ,;ta i '90{ ,: fudomagasiuet mai '90 - -- -- -- --~- --- ---~-3
edermøtet i
Trondheim er
avlyst. 5 klubber
og 1
krets hadde
meldt seg på,
1 uke etter fristens
utløp. Det er bare å
beklage, men jeg kan
ikke forsvare at det brukes
store summer til
reiser, hotell og foredragsholdere
for å
gjennomføre et møte
med tilsammen 7 personer
fra alle landets
klubber og kretser.
Papirene til ledermøtet ·
ble likevel sendt ut, og
vi kommer til å gjennomføre
programmet i
region og kretsregi.
Informasjon om dette
kommer senere.
Forbundsstyret hadde til
tinget i 1989 laget 1 O
oppgaver til tingdelegatene.
Resultatet av dette
arbeidet skulle så danne
grunnlaget for en
langtidsplan, som det
skulle ha vært arbeidet
videre med på ledermøtet
nå i juni.
Ut i fra dette
arbeidet samt
status for norsk
judo i dag, har
forbundsstyret
kommet frem til
tre punkter som
skal danne
grunnlaget for
langtidsplanen.
Disse punktene er
klubbutvikling, trenerutdanning
og toppidrett.
Det hjelper ikke at vi i
inneværende sesong har
resultater internasjonalt
som vi aldri før har hatt
(jeg har ikke glemt
Inger-Lise og Heidi),
hvis vi ikke samtidig
klarer å sette klubbene
på riktig spor, med
utvikling av trenere og
ledere.
Vi tar nå konsekvensen
av at dere ikke vi l
komme til oss, ved at
vi kommer til dere. Og
jeg vil ikke se en klubb
fraværende på disse
møtene. La meg bare
føye til at det er noen
klubber som fungerer
meget bra i dag, det
skulle bare vært 100 til.
Til slutt vil jeg gratulere
Bård Are Hultengren og
hans trener Knut Thomasrud
med kjempeplasseringen
i verdensmesterskapet
for juniorer.
En 5. plass som
viser at det for en liten
nasjon som Norge går
an å hevde seg i et
slikt selskap.
På vegne av forbundskontoret
og forbundsstyret
ønsker jeg alle en
riktig god sommer! o
Junior
innsats i
Tyskland,
VM i
Frankrike
op Nordisk i
Finland.
Reportasjer frri
sesongens viktigste
internasjona:a stevner.
Lovende takter fra
våre yngre judoka.
SENIORER PA
lURNE i
EUROPA
Sofia, Praha, London
og Frankfurt har vært
·oppholdsbyer for våre
fremste iudoka.
Vi ser på deres
prestasjoner og
forholdene rundt dem.
10 UEDDBANDSKADE
12 Dl SPALTE
13 MIUØFESTIVAL
19 VIRIEUGHETENS
SPILL
20
21
22
25
NORDNORGE
Tre artikler
gir oss
et inntrykk av det
Nord-norske
judomiljøet, og
høydepunkter fra
årets NNM.
OPPSLAGSTAVLA
TERMINUSTE
RESULTATBØRS
OVERGANGSSIDE
............ . ......................... ............ .. .......................-. -...- ..........; .::::%
Judo
magasinet
Organ for
Norges Judoforbund
utgitt i samarbeid med
et freelance team
::::;:
i~~ l ~~~~ l :~ :-:-:
•R~jonensadr~s~ J
Hauger Skolevei 1 .·:<
•Telefo~~51 ~~~ 518800 lill
:~~~~Reda=o~~~~ l
Sigurd Carson, Erik il
Mølffien, Terje Jenssveen 1j
og Alfredo Chinchilla W
Te~:"J~:;een ~
•Lay out: T.]. & ACh. ~~
A:~~~;:/S l
~i~~~~ l
~~~~~-l
~l;~~lf; l
1:! •X ~i
fudomagasinet reflekterer ikke ·!l
§~1§:,§,;; i Signerte artikler kan bare ""
gjengis, delvis eller i sin helhet, ~m
etter tillatelse fra artikkelforfat- W
teren. Annet stoff kan gjengis Æ
vederlagsfritt med kildehen- ·;®
visrung. ;~~~
J T • ., - - - - - - - --- - -- ------------.-
4 ]udomagasiuct mai '90 : ]udomagas1uet nwz 90 '- 5
oen ulemper
er det ved
å arrangere
NM så
langt borte
fra der den
største
massen
judoutøvere finnes -
triangelen Oslo-BergenTrondheim.
Endel judoutøvere
med høy stanav
våre fremste juniorer,
som ikke fikk lov å delta
grunnet VM helgen
etterpå. En kan stille
spørsmål om et slikt
forbud er nødvendig for
våre eliteutøvere. NM
dreier seg om 4-5 kamper
som kunne tas som
en oppvarming, om de
ønsket det. Det er tross
alt dem som burde ha
Åpen klasse, mange spennende otppgjør, her strever Rolf Wynn på veien til finalen
(foto: Frank Roksøy, Harstad Ti(/ende).
NM i Harstad var et
velarrangert stevne.
Harstad J K viste at en
liten klubb kan både
utvikle judosporten og
opparbeide kompetanse
til å arrangere det største
stevnet i nasjonalkalenderen.
dard deltok ikke pga en
kostbar billett. Ikke alle
klubbene betaler for sine
medlemmer, og for unge
judoka kan en dyr reise
bli en for stor økonomisk
belastning. Det positive
var at vi fikk sett mange
nye ansikter fra NordNorge,
talenter sjelden
sett på sørlige trakter.
Ellers kan nevnes fravær
stått på podiumet i
mange klasser.
Ingen sak for de gamle
Et annet ankepunkt som
resultatene viser, er at
våre eldre judoka dessverre
ikke er blitt erstattet.
F. eks. kan enda
ingen stå imot Inger Lise
Solheim, noe jeg synes er
trist.
Kampene
Jøran Paul!ten, Stig Traavik,
Olav Ase, Frank
Evensen og Kay-Otto
Nilsen rettferdiggjorde
sine ledende plasser i
landsla~et. 60-kg klassen
så ut til å være den
mest lovende, med unge
talenter fra hele landet:
Knut Harefallet, Kenneth
Øvland og Jørgen Gjævenes.
Marginen er liten
mellom dem, og dagsformen
var nok avgjørende
i denne klassen. I 65-kg
klassen gikk det som forventet,
med Stig Traavik
og meg selv i finalen, og
jeg måtte gi fra meg min
NM- tittel til Stig. Kvaliteten
på Anders Lie,
Ronny Rydberg og Tho-
Kongepokalvinnere, Inger Lise '"'~'"'...,
(foto: Frank Roksøy, Harstad
mas Kristiansen har
steget jevnt, og jeg
regner med en helt
annerledes resultatliste til
neste år. I {1-kg klassen
viste Olav Ase at han
kan prestere like bra der.
Han var så å si uberørt
frem til finalen mot Rolf
Wynn. Vi må også merke
oss fin og lovende judo
Einar Karlsen {37), · s:iteren
buk Harstad NM (foto: Frank
RJl;ssy, Harstad Tidende).
og innstilling fra Geir
Aage Jakobsen. Hvis vi
inkluderer Odd Sandnes,
som ikke fikk lov å
delta, ser denne klassen
bra ut, og vi får nok
internasjonale resultater
så sant de fortsetter å
trene. Frank Evensen
dominerte som ventet i
78-k& klassen, men merk
at Bard Are Hultengren
ikke deltok. I 86-kg
klassen viste Kurt Leere
fremgang. Det virket som
om han har jobbet med
utholdenheten, som har
sviktet han tidligere.
På damesiden manglet
48-kg klassen. Heldigvis
forutså de aktuelle situasj~
nen og valgte riktig: å
ga opp en vektklasse.
Vektforskjellen var ingen
stor ulempe for Cathrine
Tvete, hun erobret sølvmedaljen
og tapte bare
mot arianne Weidemann.
May Elin Balk og
Siri Holekim er nye
utøvere, som viste sine
ar.1bisjoner og ble blant
de beste. 56-kg klassen er
"tøff", og kampen om
medaljeplass var hard.
Vivi Olsen førte an en
spennende finale, og trass
i at hun lå under mesteparten
av kampen - med
god kondisjon og tro på
egen judo fullførte hun
kampen med et tae-otoshi
ippon kast på Hege Aar.
Det er dette judo dreier
seg om! Inger Lise Solheim
promenerte seg på
matta, og det var en
formalitet for henne å
vinne. De som kom
nærmest var Liv Bue og
Sarah Jane Lloyd. Begge
hadde dessverre for mye
respekt og for lite tro på
det de egentlig kan, hvis
de prøvde hardere. Heidi
Andersen gjorde come
back. Hun har ikke
mistet noe bortsett fra
rutine, og hun er ung
nok til å satse igjen.
Antakelig er hun nærmere
et internasjonalt nivå
enn våre yngre kort i
denne klassen - beviset
er sølv i åpen klasse.
OSI' s Gry Imsgard er en
"fersk" jente og ivrig
etter seier. Hun oppførte
seg a~gresivt og vant på
det vare jenter ofte
mangler. Det gjenstår
bare å lære litt mer
judo... Vi mangler store
jenter, slik at i de tyngste
klassene er det relativt
lett å få medalje.
Shido til dommerne
Dommerprestasjonene var
stort sett bra, men jeg
skulle ønske kantdommerne
var mere aktive og
grep inn når det trengtes.
En kan unn sky Ide at en
hoveddommer tar feil,
men ikke at kantdommerne
ikke retter det opp.
Passivitetvarsel burde gis
til en del av dem. Mange
dommere har ikke
opplevd å være en ung
kjemper på matta, og
synes å ha liten forståelse
for hvor viktig oppgaven
deres er. En kamp er
for fightere verdens
viktigste øyeblikk, og
dommere burde innse
det.
Lettvint å klare vekten
Et teknisk punkt jeg ikke
forsto i årets NM, var
hvorfor stevnereglementet
ble oversett og innveiing
foretatt dagen før. NM er
ikke et åpent stevne, det
er det offisielle mesterka.
-- --- -- -- - ~ l - - - -- - - - -- --- - - - - -
6 ]udomagasiuet mai '9q· 1 ]udomagasinet mai '90 ' 7
pet der våre beste judoutøvere
måler seg mot
hverandre. Et prestisjeoppgjør
på lik linje med
EM, VM og OL, og
ALLE Europa' s nasjonale
mesterskap følger denne
regelen. Dvs innveiing
like før stevnet, som
regel 2 timer. Dette
sikrer rettferdighet. Flere
kilo væske kan svettes
bort i badstuen dagen før
uten at dette påvirker
prestasjonen dagen etter i
vesentlig 9:ad, da har
kroppen fatt tid til å
samle væske igjen. I
praksis kan innveiing
Skjulte triks ! !
(foto: Frank Roksøy).
MKTET
dagen før bety at det er
en vektforskjell på opptil
5 kg mellom utøverne på
konkurransedagen. La
oss holde NM med den
standard som Stevnereglementet
tilsier, slik som
EM, VM og OL.
NRK sviktet oss
Hele arrangementet var
lagt til rette for TVsending.
I siste liten, uten
en fornuftig forklaring,
trakk NRK-sporten seg.
Så dårlig behandling
hadde vi ikke ventet oss.
Hadde NJF fått vite at
NRK ikke kom i rimelig
tid på forhånd, hadde
det trolig vært mulig å
finne fram til en alternativ
måte å oppnå TVdekning
på.
Jeg avslutter dette inn!
rykket med å takke
Emar Karlsen for et
vellykket stevne, og Harstadpublikummet
for en
bra stemning under
mesterskapet. O
Alfredo Chinchilla
Internasjonal turnering i
Nienhagen (Hanover),
for kvinner under 19 år
10/3-1990.
Hvorfor må alltid "judoreiser"
starte så tidlig på
morgenen?
i morgenfriske
(?) judofrelste
personer
møttes
på Fornebu
kl 06.15!
Eneste hane i
kurven var
Rune Bergmann, som
reiste i egenskap av
trener. Flyturen fra
København til Hanover
ble ideell for de som
skulle slanke seg. En
skikkelig huskestue som
medførte at ingen hadde
· matlyst. Selv det å gå
på do var tabu. Ingen
måtte så mye som tenke
på å løsne på sikkerhetsbeltet,
nei.
Innkvarteringen gikk
greit, selv om vertinnen
var noe betenke på at
Rune skulle overnatte i
rommet ved siden av
jentene. Innveiing kvelden
før er alltid en fordel,
men akk, ingen badstu
denne gangen. En kort
joggetur etterfulgt av
kontrollveiing pa vekta til
Anders Lie (den vekta er
mye ute og reiser både
med og uten eier), viste
at alle unntatt Cathrine
Tvete hadde kontroll på
kiloene. Med Liv Thomasrud
som "slavedriver"
ble det hopp og sprett i
dusjen for den goaeste
østfoldjenta. Og det gikk!
Stevnet hadde samlet hele
235 utøvere fra 10 nasjoner,
hvorav 6 stilte med
sine landsl~~: Stevneavviklingen
gikk likevel
raskt, da kampene gikk
på 4 matter. Problemer
og VM -biletten er dermed
sikret.
I klassen -48 kg stilte
både Monica Halle og
Cathrine Tvete. Begge var
klar over at dersom det
Premieutdeling i 61 kg (foto: Astrid Nordbotten).
med å ~e speaker,
sammen med det faktum
at en klasse snart-ble
kjørt J;å to matter samtidig,
sa på en matte for
så å starte opp på to
andre arealer igjen,
gjorde det vanskelig å
følge med i kampavviklingen.
Men kanskje
det var dette som gav
den ekstra tenninga"?
V åre jenter gikk i ~lefall
bra. · ·
Kirsti vant første kamp
på hantai og de to neste
på ippon. Hun var
dermed klar for finalen
mot Daniella Thomas,
den tyske deltakeren til
jr. VM. Kirsti åpnet noe
passivt, men jobbet
etterhvert bra i ne-waza,
likevel ble det tap på
armbend. Med litt mer
"fighting spirit" kunne
Kirsti Harefallet greid å
vinne denne kampen.
Men altså, det ble sølv
En lovende fr., Norgesmester
(foto: Alfredo Chinchilla).
gikk bra her, ble det
VM-tur. 34 deltakere fra
9 nasjoner deltok i klassen.
Monica kom til puljefinalen
etter å ha vunnet
to kamper på hantai
og en på yoko. Dorte
Damman fra Tyskland,
som tok sølv i EM i
Athen, var motstander i
puljefinalen. Monica gikk
offensivt fra første stund.
Men tross bra fighting,
den tyske jenta ble for
sterk. Det ble tap på
armbend etter ca 3 min.
I bronsefinalen skulle
askerjt-nta møte nok ei
tysk jente, Diana Steeck.
Motstanderen trakk mot
kanten og Monica pådro
seg keikoku. En feiing
sikret Steeck seieren. Det
ble 5. plass til Monica.
Cathrine vant sin 1.
kamp og tapte så neste
mot den engelske landslagsjenta
Linda Topham
på hantai. I rekvalifiseringa
møtte hun først Nadja
Schulze, ei jente Monica
hadde slått på hantai
tidli~ere i konkuransen.
Ogsa denne gangen gikk
dommeravgjørelsen vår
vei. 4. kamp satt som
den skulle, og Cathrine
kunne gå av matta som
vinner etter bare 15
sekunder. Men så ble
det et tre
poeng;s tap
mot Italienske
Silvia
Cupuano og
dermed en 9.
plass til
Cathrine.
Vivi Olsen,
i klassen -56
kg, gjør virkelig hva
hun kan for å komme
hurtig av matta igjen.
Hun gikk totalt 6
kamper. 4 av disse
avgjorde hun til sin
fordel på ippon etter
kort tid. Tapene var en
3-poenger mot tyske
Nonnengart og en splithantai'
er mot nederlandske
Langeveli. Stå
på Vivi, det nytter.
Margrethe Karlssen fra
Asker dro nedover på
klubbens regning. Også
hun viste en goo kampånd,
gikk offensivt og
bestemt. Hun vant tre av
sine kamper, men måtte
se seg slatt i to: av klassevinneren
Michelle
Brown og av Lorraine
forsetter side 25 u:F
. i
-·· - ----- r - - - - -- -- - -- ----- -------- -----..
8 ]udomagasiuet mai '90 ]udomagasinet mai '90 ' .,9
l
Det var en spent og Bobbys første sjokk. gater som en ekte norsk Det Nordiske Mesterska- ring som rir alle minst 2 et dårlig startgrunnlag. I En kjapbe beve1else med
forventningsfull gjeng "What is this?" Vi villmann, ikledd allslags pet i judo ble avviklet i kamcter. begynnelsen den første kampen fant venstre- inet, itt løft, og
andre hadde nemlig tøy for å forbrenne de had e vi li~roblemer han ut at yndlingskastet, finnen lå strak i lufta et
som møtte på Fornebu bestilt vanli& kaffe, mens siste gram. Også Bård Helsinki den 14. og 15. med kamEr efølgen, uchi-mata, ikke kunne øyeblikk før han landet
onsdag 28. mars for Bobby had e bestilt es- Are var ute og løp for å april i år. Som stevne- men vi s jønte det etter- gjennomføres med lyske- rett på ryg~. Bare smil
kresso og dermed fikk en sikre vekta. Lørdag mor- hvert. strekk, og han måtte og full ap~ aus i salen.
avreise til Frankrike og opp på størrelse med et gen, ved veiingen, var leder ved mange Blin- trekke seg fra stevnet. Det beste astet på
VM for junior. fingerbøl. Urettferdig alle tre der de ønsket å dem-cuper, med en noe Norge hadde 3 gull, 5 stevnet?
syntes Bobby, men vi være. sølv og 7 bronsemedaljer Med en fersk 7. plass i
andre fikk oss en god distansert kontakt med å forsvare, og størst for- VM for ;unior og mange Dommerinnsatsen var et
latter. Første mann ut var Odd. utøverne, var det en ny ventninger hadde vi nok sterke p asseringer inter- kapittel for seg. Med 3
Han hadde trukket en til Kay: Otto Nilssen (- 86 nasjonalt det siste året, dommerteame /å hver
motstander fra Algerie. opplevelse for underteg- kg), Bård Are Hultengren var Kirsti vår beste matte og m 2-3 dom-
Odd gikk friskt ut, men nede å være lagleder. (-78 kg, jr.) og Kirsti Hatil
tross for god innsats refallet (-61 kg).
ble det tap. Algireren Den norske troppen
ble senere slått ut, slik at besto av hele 19 utøve- I}ay Otto kom rett fra
Odd ikke fikk flere re, og i tillegg 2 dom- Apent Britisk med påfølkamper.
gende treningsleir. Løpe-
Kirsti møtte Daniela Thomere,
trener, landslags- trening på hard asfalt,
koordinator og altså meg. uten tilstrekkelig uttøying
mas fra BRD i første etterpå, viste seg å være
kamp. Kirsti tapte for
henne i finalen i Tyskland
bare få uker tidligere,
så her lå det an til
spenning. Det var lenge
en jevn kamp, men
denne gangen var det
Kirsti som trakk det
lengste strået og avgjorde
kampen med et holdegrep.
Neste kamp tikk
Iri1.iillertid ikke like ra, To glade jente1~ sølv til Gry og bronse til Kirsti (foto: Grete
og før kampen om U:atumo).
7.plassen var Kirsti sugen
pa seier. Det gikk bra kvinnelige utøver. I mere fra hver av de
- ippon på armbend. Finland var hun bra andre nordiske landene,
irritert over kamp~ste- ble det mye "finsk"
e som skulle Vel framme i D~on ble Siste mann ut lørd~ var met, med bare 8 eltake- dømming. De fleste
delta var vi innkvartert pa et lite Bård Are. Han ha de i re i klassen ble det bare hontai-avgjørelser gikk i
Monica Halle hotell midt i byen, like første kamp trukket en en bronsefinale. Ved at favør av en finne, og de
i -48 kg, ved McDonalds, til alles mexikaner, som sikkert både Kirsti og Liv Bue var det forøvrig litt for
Kirsti Harefal- begeistring. Etter at vi trodde han hadde møtt i dro av- tapte sine første kamper, man~e av etter man/es
let i -61 kg, hadde fått parkert baga- et norsk troll. Allerede ~årde lang- førte dette til at de møtte menmg. Hvert lan kan
Odd Sandnes sjen på rommene, var det etter 3 sek. var han ute redag hverandre i bronsefinalen. stille med inntil 2 deltai
-71 kg og felles avmarsj til McDo- og fløy. Norsk seier, og morgen, og Altså bare 1 bronseme- kere pr. vektklasse i Nor-
Bård Are Hultengren i nalds for bespisning. kamhen avgjort etter ca. takket være dalje til oss. disk, av en eller annen
-78 kf Ellers reiste Kanskje ikke den helt 1 1 2 min. Neste mot- oss slap~ grunn deltok imidlertid
Astri Nordbotten fra sunne maten, men godt stander, en polakk, måtte Finnair Brush (Bård Are) satser o~til 4 finner i enkelte
forbundet og landslagstre- smakte det. o~så bite i gresset for fly uten for fullt på judo igjen, og v tklasser. Endel feilner
Bobby. Undertegnede Bard Are. Bedre gikk passasjerer. Vi ble innlo- til Nordisk var han vel dømming off dommerrot
var med som observatør Torsdag var det ingen det heller ikke med sjert f.å et velutstyrt forberedt med 3 måne- slapp vi he er ikke, av
og ansvarlig for videofil- ting som skulle skje for mannen fra Tsjekkoslova- hotel , og særlig. saunaen ders intens trening bak den grunn glapp bronseroingen-
sammen med utøverne, men det var kia, så det var tydelig at var populær blant seg. Bare 2 uker før medaljen til Odd Sandkone
og yngstemann på 2 nasjonsregistrering og Bård Are var i slaget. utøverne. Så opprant kjempet han seg til en 5. nes. Han hadde føringen
mnd. treknint på kvelden, så Neste kamp var semifina- første stevnedag, og vi plass i VM for junior, og i bronsefinalen, men
Astrid adde nok å gjøre len, mot Marko Spittka ble busset til et stort med sølv i Nordisk fra sekretariatet gav en koka
Flyreisa fra Fornebu til også denne d~en. De fra DDR. Bård Are idrettsanlegg. Hallen var før både i -88 (senior) og til motstanderen etter en
Paris gikk greit, og på andre brukte a1en til kjempet friskt mot den velegnet, og de øvrige fa- -87 Uunior) var det bare umotivert armbevelielse
fliJklassen ble vi møtt av shopping og en ett mer erfarne Spittka, de siliteter også rimelig bra gullmedaljen i~en å fra dommeren. Vi e
fo fra det franske judo- treningsøkt på ettermid- første 2 min. var det - skjønt matutvalget var erobre. Med lare seire i hrotester, og heldigvis
forbundet. De kjørte oss dagen. Fredag var det faktisk vår mann som begrenset og temmelig innledende kamper var adde den ene kamptil
en av jernbanestasjone- åpning av mesterskapet, styrte kampen. Ved full utsolgt på slutten av det en spent gjeng av dommeren reaksjonsevne
ne i Paris, hvor vi måtte som ble arrangert i Palais tid var imidlertid seieren dagen. supportere som sto på slik at poenget ble annulvente
et par timer før det des Sports. Neste dafa i havn for tyskeren. kanten da finalen begyn- lert - men da gjensto
bar videre med et av de var den store da~en or Synd, men godt kjempet " '
Vel, over til selve stev- te. Vi gjorde store øyne bare ett minutt. Odd
franske supertogene - Odd, Kirsti og Bard Are. av Bård Are. Det var net. Vi fikk stort sett og protesterte vilt da var blitt ganske forvirra,
over 200 km/t! På toget Monica o~ Odd hadde også artig å se hvor glad den informasjon vi treng- Brush ble kastet rett på men fullførte kampen for
skulle vi innta vårt første ~en pro lemer med Spittka selv var over å te underveis - alle opp- hodet, og finnen han å vinne. Dommerav~
felles måltid, ol etter at v ta, så det gikk på is, ha vunnet over "det rop var på både finsk og møtte fikk en koka. Men reisen, 2 mot 1, var · e
Astrid ~å frans hadde is og atter is - til norske trollet". I kam- engelsk. Det "danske" Bård Are Hultengren, nordisk Brush kom seg på beina, helt grei å takle, og flere
fått or et oss bord og Kirstis store ergrelse. pen om bronse møtte kampsystemet ble brukt, gullmedoljør i 78 kg (foto: og benyttet den første enn Odd var lettere
bestilt det vi ønsket, kom Hun gikk rundt i Dijons Bård Are en russer som dvs. cup med rekvalifise- Grete Utstumo). anledningen som bød seg: irritert.
forsetter side 25 nT forsetter side 25 nT
·=<- --~ --- - --- - - ---- - ---- -- - - - ---- - --- - - - -
10 ]udomagasiuet mai '90
Av Fysioterapeut
Bernt Halvorsen
Skaden kan begrenses ved
å dempe hevelsen og
vevsinitasjonen. For å
oppnå det benyttes ICE
prinsippet de første ett til to
døgnene. Behandlingen
videre er avhengig av skadens
omfang.
ICE prinsippet består av:
is, compresjon og
elevasjon
Få benet høyt ( elevasjon).
Samtidig bør en få pa en
ispose og over det en bandasje.
Dette skal skje umiddelbart
etter skaden.
Bandasjen (elastisk bind)
legges stramt på. Den gir
dermed en kompresjon. En
bør løsne litt på bandasjen
innen en halv time. Da kan
en ta vekk isen og legge filt
rundt ankelknoken som en
hestesko med åpningen
opp. Så kan en enten bruke
elastisk bind eller elastisk
tape oppå. For å dempe
blødningen er isen spesielt
viktig rett etter skaden.
Isen blir også brukt periodevis
20 minutter hver
annen time mot vevsirritasjon
så lenge den er økende.
I tillegg er is smertedempende.
En lege kan gi
en resept på irritasjonsdempende
medisin. Lege
og fysioterapeut kan
kontaktes for å få en vurdering
av skaden og for
videre opptrening. Rett
etter skaden er det lettest å
teste stabiliteten i båndene,
etter kort tid vil det bli
hevelse og muskelspenninger
som gjør testing vanskelig.
Forenklet kan en si at
hvis en finner instabilitet på
grunn av skaden så kreves
det lengre tid tid med ro (1-
2 uker) og for noen operasjon.
~------~~
Nedkjøling av skadestedet
Trykk på skadestedet
Heving av skadestedet
Hold deg innenfor
smertegrensen
Ved mindre skade bør en
ha relativ ro i 24 timer, for
så å gi økende belastning
og bevegelse. Relativ ro vil
si at en i tillegg til å bevege
tær og spenne/ avspenne
muskler, også kan bevege
litt forsiktig i ankelen
innenfor smertegrensen.
I videre opptrening bør en
tenke på alternativ trening
for resten av kroppen. Hvis
en ikke kan gå normalt
uten smerte, så skal en
bruke krykker. Som regel
skal foten berøre bakken
slik som ved normal gange,
selv om en av laster med
krykkene. Et hvert idrettslag
kunne med fordel hatt
et par krykker. Pass på at
dere ikke får økt hevelse
etter aktivitet. Det går
nærmere 20 uker før et
strukket leddbånd oppnår
tilnærmet sin gamle styrke.
I hvertfall den første tiden
(2 mnd. l anbefales det
derfor å bruke tape ved
belastende aktivitet. Det er
spesielt viktig å trene den
aktive stabiliteten.
Med aktiv stabilitet mener
jeg at musklene rea~erer
hensiktsmessig for a hindre
nye overtråkkinger. Derfor
bør en for eksempel bruke
balansebrett regelmessig.
Balansebrett er &od trening
for stabiliteten sa fremt en
kan stå på brettet uten å
vingle i ankelen. Husk god
oppvarming før all trening ,
da varmen &iør at blant
annet leddbandet tåler
mere. o
Tenri Extra konkurransedrakt.
Bleket· hvit.
150-200 cm med 10 cm sprang.
Pris : 750,-.
Tiger begynnerdrakt.
Bleket hvit.
110-190 cm med 10 cm sprang.
Pris : 330,-.
JUDODRAKTER
Nippon EM konkurransedrakt.
Farget blå.
150-190 cm med 5 cm sprang.
Pris : 890,-.
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i SVARKUPONG

Vennligst send meg :
....... Tenri drakt(er) ............ . . ..... cm.
......... Nippon drakt(er) .. .. .... cm.
.... Tiger drakt( er)
..... Katalog.
................................ cm.
Navn: ..
Adresse :
Postnr./sted :
Kupongen sendes : Studio Sport
Box 45 Anker
0133 OSLO 1
Besøk vår butikk i Torggaten 29, 0183 Oslo 1.
Tlf. (02) 11 40 55.
Dette gis rabatter ved klubbinnkjøp.
-------- . ---- --, --
· · - -12 -~ - - · --- - - - -- -- -- - --- --- ]l;domagasiuet mai '90 l Judomagasiuet mai '90 .
NYBEGYNNERSTEVNER l
ROMSDAL
Klubbene Skålheim IL,
Lyngstad Jk og Molde Jk
har gått sammen og
startet opp en "serie"
nybegynnerstevner. Vi
mener at frafallet er alt
for stort, og at en av
grunnen er at møtet med
konkurransejudoen blir
altfor tøft for mange,
særlig de Yl} gre. For at
alle skal fa konkurrere og
få litt rutine uten å måtte
reise i flere . døgn, har vi
startet "øveprosjektet". De
tre samarbeidende klubber
holder til 1,5 time
med bil fra hverandre,
lengste avstand SkålheimLyngstad.
Det er overkommelig,
og mange av
DK rapport mal 1990
Dommerkomiteen har
denne våren lagt vekt på
å følge opp de aktive
dommerne, ved å sitte
som observatører på en
rekke stevner. DK's
medlemmer, supplert
med Atle Lundsrud,
mener denne observatørvirksomheten
fungerer
bra og er med på å sikre
et godt nivå på de
norske dommerne. DK
kommer derfor til å
fortsatt benytte denne
metoden.
Det vil bli mulig å gå
opp til B - lisens som
judodommer ved et av
foreldrene har anledning
til å bli med.
Kort fortalt er opplegget
som følger: De pameldte
deles opp i grupper etter
antatt styrkeforhold. Hver
gruppe har helst 5 deltakere,
unntaksvis 4 eller 3.
Jenter og gutter blandes,
og vi forsøker å blande
folk fra forskjellige klubber.
De fleste får 4
kamper, noen 3 eller 2.
Kamptiden gjør vi km;t, 2
min. for de yngste. VI
forsøker å "avfokusere"
på resultat og skriver
derfor ikke resultatliste
på vanlig måte. Ved
poenglikhet etter full
kamptid får begge poeng.
Høyeste scorin.g a~ taJ?er
blir også ført Inn 1 skjemaet
som er et vanlig
"alle-mote-alle" skjema.
Taperens scoring er viktig
å få med for neste stevne
kampoppsett. Alle som
har fullført sine kamper,
får bronsemedalje første
gangen, sølvmedalje neste
og gull tredje. Skålheim
biUker runde medaljer,
Molde firkantede osv.
Utøver som har fått ~ull,
får ikke være med pa
flere nybegynnerstevner
på det stedet og må
finne seg alvorligere
oppgaver. "Resultatlisten'!
etter hvert stevne starter
med den som har tapt
flest kamper i laveste
gruppe, nest flest tap nr.
to pa listen osv. Ved
likhet i seire og poeng
blir letteste/yngste satt
først. Den med flest seire
i gruppen, blir på neste
stevne flyttet opp en
gruppe. l tilfel!e nr. 2 .i
en gruppe ogsa vant sme
kamper overlegent, blir
han flyttet opp om det .
passer slik. Pa samme VIS
blir den med flest tap,
flyttet ned på neste
stevne, evt. de to med
flest tap. For barn inntil
ca. 12 år, vurderes jenter
og gutter på lik linje.
Over ca. 12 år vurderes
hver enkelt. I de øverste
klassene havner voksne
nybegynnere. Stevnene
blir ikke bare trening for
utøverne. Vi legger også
vekt på at så mange som
mulig skal få føre kampskjema,
passe klokke,
være speaker, passe
poengtavle, og disse
tren~er opplæring og
trenmg. Det er ganske
overraskende hvor mange
som tør når den verste
prestisjen blir tatt bort.
For å finansiere de høye
leieutgiftene til lokale og
vaktmester, har vi loddsalg
og matsalg. På
denne måten kan startkontingenten
holdes lav
og dommerne får sine
honorar. O
Terje Haugnes
INFORMASJON FRA
Dommerkomiteen
Norgescup-stevnene til
høsten. Når og i hvilket
stevne vil bli kunngjort i
NJF' s INFO, antakelig i
augustutgaven. For
første gang vil det til
høsten også bli anledning
til å avlegge A -lisensprøve
etter et nytt opplegg,
nærmere bestemt i
Levanger den 8. og 9.
desember i forbindelse
med NM for lag, senior
K & M. Invitasjon til
denne prøven vil bli
sendt alle B - lisensierte
dommere som finnes i
DK's arkiv, i tillegg til
kunngjøring via INFO.
Dommerseminaret som
ble avholdt i januar i år
ble godt mottatt, og etter
planen skal dette holdes
hvert år framover. Vi
ber om at alle dommere
allerede nå noterer seg
datoen for neste seminar,
den 12. og 13. januar
1991. Deltakelse på
dommerseminaret vil bli
obligatorisk for de som
skal opp til B eller A -
lisens i løpet av året,
men vi understreker at
også A og IJF - lisensierte
dommere bør delta.
Ved uttak av dommere
til NM og representasjonsoppgaver
vil del~kelse
på dommersemmaret
bli tatt med i vurderingen.
O
Gunnar Foss
Tren judo på
Hellerudsletta
i tiden 28.
juni til 1. juli
l anledning
Nordisk Miljøfestival

Hellerudsletta
tilbyr Norges
Judoforbund
judotrening.
Judo vil være representert
sammen med 8
andre idretter og organisasjoner:
Orientering, sykkel
volleyball, bordtennis,
g~g -og turmarsjforbundet,
handikap-idretten,
folk i form til OL 1994.
Dessuten byr arrangementet
på utstillinger, forelesninger,
filmfremvisninger,
konserter, sol og bading,
ulike verksteder, samt et
spennende og inspirerende
miljø med unge mennesker
fra hele Norden.
Det er muli~et for
overnatting 1 egen teltleir.
Deltakerne står selv for
mat, men det blir satt
opp festival-restaurant
som holdes åpen til sent
på natt.
På programm~t står blant
annet forelesrung av
Lloyd Timberlake om
Brundtland-rapporten,
og Ungdommens miljøforum
der deltakerne får
sjansen til å diskutere 90-
årenes miljøutfordring
med nordiske politikere,
bl.a. Islands president
Vigdis FinnbOgadottir.
Judotreningen vil bli lagt
opp med tre økter pr
dag.
Judo for alle
kl. 10:00 til 11:30
Her kan nybegynnere og
mosjonister være med.
Treningen vil også bli .
lagt til rette for at handikappede
kan være med.
Judotrening for viderekomne
kl. 12:30 til 14:00
Det vil bli lagt vekt på
teknisk trening. Kvalifiserte
trenere vil ta hånd om
treningen.
Randori
14:30 til 17:00
Her vil det bli lagt vekt
på ulike former randori
trening.
Det vil også bli arrangert
oppvisninger i j';ldo. Al_1
trening er lagt til formiddags
- og ettermiddagsøkter,
slik at man ska1
ha mulighet til å delta
på de aktivitetene som er
om kvelden.
Vel møtt til Hellerudsletta!
Påmelding innen 14.
juni sendes til
FORENINGEN NORDEN,
Harbitzalleen 24,
0275 Oslo 2
Tlf. 02 506900

-~- ..",.... - - --- - - --- -- --- --- -- ~ . - ~ ~ ~ - - -- ---~ - -~ ~ -- -· ~- -- -·-~ --~ - -----~ --
14 ]udomagasinet mai '90 ]udomagasiuet mai '90 15 ,
Han ble slått ut i de Kay-Otto var den av våre Traavik. Det er tydelig at Lovende Bobby ofte før ble stående stille,
innledende kamEer av som gjorde det best. disse gutta går på matta og vips UCHI-MATA 5
øst-tyske Schmi t, og var Walk-over i første kamp for å ta medalje nå, de Stoyanov, p~ og tap for Frank.
ute etter åfpreisning. Til før han møtte japaneren er ikke lenger fornøyd dommer Tsj eren kom til bronalt
overm hadde Petri- Hamana. Japaneren gikk med å vinne en eller to sefinalen. I rekvalifiserinkov
hatt walkover i {or morote seonage og kamper. Men det er imsats, var Terje ~en møtte Frank en spanforegående
kamp. Det fikk inn to skoringer på ikke alltid like lett å Gran. JOl, Mendez. Frank kastet
~ galt. Petrikov kastet det. Men så kom Kay i vinne på bortebane. Ta uten å få scoring, men
g på IPPON el vant siget og fikk inn et for eksemfel kampen om bedre I tillegg var
kom inn i holdegrep og
senere bronsem aljen. armbend, japaneren slo retten til få gå puljefi- vant på IPPON. Neste
Det var en dårlig dag for av og dommeren sa: nalen mellom Kay-Otto 5 fans med, kamp var mot en ny
Polen. Frank Evensen i "mate"! Japaneren hadde og Densi~ White (GB). inklusive un- mann fra den ?r:'reneiske
78-kg klassen slo oiså ut imidlertid broblemer med Kampen le scorinfcsløs dertegnede. halvøy, Matias ra Portuen
polakk, i første aml?. armen og le passiv. Kay
~
til tross for at vi og em Vi bodde på
gal. Frank førte kampen,
Unge Barszcz ble tatt~ kaster maki-komi og "vi" inkluderer Te!je men i en kontring scoret
armbend av sandefjor · - avgjør kampen nede, Gran) mente Kay fikk inn Hotel Post, portugiseren en YOKO.
gen. Det avstedkom leie Ippon! Dagen etter stilte l~ et bra kast. Terje sa at Sindlingen, et På slutten av kampen
mishagsytrinfaer overfor japaneren med begge såvidt han kunne bedøm- før stykke utenfor kom Frank inn i et
den norske agledelsen armene i fatle, noe som me fra der vi satt, burde Frankfurt, men holdegrep som ikke ble
fra den ~olske trener, fikk landslagstrener det blitt Waza-ari. Men ikke langt fra dømt, og tapte kampen.
som ha de Stig' s seier Bobby til å dra på bJen den gang ei, det ble hallen, som var Det ble til slutt 7. plass
over Kranciocp i friskt og kJøpe et nydelig · on ingen scoring. Bobby • helt ny. på portugiseren.
minne. Olav Ase var i "forsoningspresang". ~~~ i 100" og da det
også med og fikk walk- Kay vant også neste b e dommeravgjørelse ryjfiDJB For første gang Kay Otto Nilssen var
forsetter side 25 la" kamp mot Rigos fra skrek han: "Vær ærlig optevde vi rot i nestemann, -86 kg, ny
Hellas, men klassevinne- nå"! Hantaien ~ for indelse med klasse for han, og _enda
ren Abdulaev fra Sovjet likevel i White s favør. et arran~ement i muligens litt lett. Første
ble for sterk i puljefina- Den eneste i den norske Vest-Tys and. kamp var mot Lobenlen.
I bronsefinalen var leiren som tok det med Heimdal sto for stein, DDR, som senere
CZECHOSLOVAK CUP motstanderen Vildar fra stoisk ro, var Kay selv; inn~ekkingen og tok sølv. Sannsynligvis
Spania, fjorårets europa- "Slikt må en regne med", grei e som en av siste gang en øst-tysker
10-13/3-1990 mester for junior. Kay sa han. White tok sølv i tre landslagledere, å hadde sjansen til det!
Den norske innsatsen i kom for dårlig med i klassen og Kay endte på få til innsjekking Dette ble en helt jevn
den store, internasjonale kamken og tapte. Men en en ?.plass. "første" dag, en pre- kamp, en ørliten KOKA
5. bass i dette selskapet stasjon under dette mot Kay Otto ble avgjøjudoturneringen
i Praha er ra! Gutta våre skulle møte stevnet. rende. I rekvalifiseringen
10. og 11. mars i år flere sølvmedaljevinnere i
De fleste ~ppen
ble Nikiforov, Bulgaria,
Treningssamlin~en ble innledende kamper. Frank første offer - Kay Otto
viste at vi er på rett vei ikke helt som orventet. møtte i sin andre kamp fløy til Fr , kom inn i holdegrep og
i internasjonal toppjudo. Tidligere har de beste i sølvmedaljevinneren i sin Rune Neraal og jeg da gikk det som det
Bulgaria trent i samlet klasse, Fevillet (Fra). Stig "fløy" også, men litt pleier. Neste kWfu gikk
tropp i Sofia. Glasnost møtte Freeman (GB) lavere - i Rune' s bil. mot den sorte 'te fra
Det er ennå et stykke har ført til desentralise- allerede i 1. kamp. Etter
I og med at vi kom
England, som ble kastet
igjen, men Stifc Traavik, ring, og det viste se~ å Stigs kamp satt vi i~en • av Kay Otto tå IPPON i
-65 kg, viste ovende være et problem å fa med følelsen av at tig senere enn de andre, Open British or en
takter. Norge deltok organisert treningene. absolutt bør kunne vinne prøvde vi å sjekke inn måned siden uten at det
ellers med Olav Åse, -71 Dette førte til at flere det neste oppgjøret mot --på det offisielle hotellet, ble dømt. Dømmingen i
kg, og Frank Evensen, Stevne/treningssamling i trenin~søkter måtte tas Samtidig med stevnet var engelskmannen. I sin uvitende om at Bjarne British Open er ~ent for
-78 kg. I første kamp slo mer e ler mindre "på det lagt opp til noen ·~' neste kamp møtte Stig hadde ordnet alt, men vi å være litt spesie l.
Stig bulweren Kostadi- Sofia, Bulgaria sparket". V åre junior- dagers trenin~ sammen Rosa fra Portugal og ble regelrett kastet ut. Kampen ble helt jevn
nov på ANTEI. Deretter 1 0-2412-1990 jenter endte stort sett med en enge sk klubb.
J(
avgjorde den &reit sin
De to første stevnedagene
med mye gi og ta samt
sto tsjekkeren Svitic for Stevnet i Sofia er et A- opp med å trene med de Gigantstevnet i London favør. Han le et også passivitet. Kay Otto ble
tur. Men mot Stig hjalp
stevne med hele ver- yngre bulgarske guttene. hadde tidligere status lenge sin neste kamp, forløp normalt etter at tildelt første advarsel og
det ikke med hjemme- Men bortsett fra Jøran som A-stevne, men de mot frasnskmannen Ab- kampene kom i gang, beholdt den "ledelsen".
publikum i b~gen. Nok denseliten på plass. Det (Paulsen) som· stort sett høye herrer på de britis- doune, [med en yoko. selv om tidsskjemaet Han kom først til CHUI
en HANTEI e det til ble banka av svære karer ke roer fant ut at det Men like før slutt, i en sprakk. De to siste daJ:e- o/h tapte på det. White
Stig, etter en jevn kamp. gikk rykter om at lands- (lettvektere så ut til å ble or dyrt å ha A- kresset situasjon ~ ne ble ekstra spennen e. s · et seg senere en
Nestemann viste ~ å lag fra flere land planla være mangelvare akurat status. Krav om EJU- anten, fikk frans an- Rekkefølgen på kampene bronse.
være verre. Spanske de da), var de fleste fornøyd dommere, dopingkontroll nen inn et "dårli~ka- ble snudd opp ned uten
Marcos var en luring og å oppholde seg i denne med treningsøktene. osv. fordyret stevnet, kast" som ble be et at laglederne hadde fått Den siste av våre på
hadde !f en tsjekker og byen' før og etter stevnet, samtidig som det hindret med en yoko og dermed noen som helst beskjed, første dag var Kirsti
en pol ie;jen &t matta noe som skulle gi mulig- Noen turer lå byen ble bruken av egne domme- glapp seieren for Stig. det var ikke mulig a få Harefallet. Hun møtte en
etter seg. Stig g· jevnt det også ti til. Men re. Stevnet er en masse- papirer på noe, helt til vi sveitser, Bieri, som senere
med ham lenge, men så heter for gode trenings- vanskelig å se at vi var mønstring sokÆk fiod Frank gikk meget offen- ~ennom "forbindelser" kom til bronsefinalen.
fikk spanjolen inn et 7- partnere. turister var det tydeligvis anledning til s · e 1g sivt i rekvalifiseringen. I aktisk fikk kamEskjemae- Kirsti er uerfaren enda
poenJ:skast, og dermed ikke. På gata fikk vi kamptrening. Men ingen tillegg til å slå ut to NJF sendte fire deltakere
ne til sportsdire tør o~ bør vel helst matekere
var et gjort. I rekvalifi- stadig spørsmål om å som har røtter utenfor de engelskmenn, tok han Besson himself. pa juniomivå til rutinen
seringen møtte Stig Det bulgarske forbundet veksle penger eller selge britiske øyer må regne o~så knekken på ei til EM '90, tre herrer og Den første av nordmen- er der o& te~kene •
polske Krandoch, og her tilbød seg å dekke opp- · klær. Da en av gutta med seier dersom det e ektronisk scoringstavle en dame. President sitter. H g' hun pa
slo Stig til med et vak- holdet for nordmennene, våre ropte "kylling" til blir dommeravgjørelse! (Frank havna oRpå tavla nene i ilden var Frank to "unødvendige" WAkert
IPPON-kast. Neste så det ble en stor tropp en annen, dukket det så lyspærene b inka i Bjarne Heimdal fungerte Evensen, -78 kg. Han ZA-ARI'er. Den første
skritt mot bronsefinalen som heiv seg på charter- straks oRp en type som Våre deltakere var Kay- vilden sky). Det ble til som leder av gruppen møtte en tsjekker, Chyno- fordi hun ble stående
var tsjekkeren og hjem- flyet med peiling for sa "shil ing, veksle?". Otto NilseJ1 Frank Even- slutt en 9. plass for ranskh. Kampen var helt oppreist og så tippet
mefavoritten Petrikov. Sofia. Den norske troppen ble sen, Olav Ase og Stig Frank, da lian gikk på sammen med trener jevn elt til Frank som rundt i en MOROTE.
forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~ forsetter side 25 ~
:; . ~-- ~ ~ - -~ -- - - -- - -- -----------~------
16 ]udomagasinet mai '90 ·:~Judomagasinet mai '90 17 ·
l ~ ~ ~
z
-ØNSKER SAMARBEID,
SIER DEN RUSSISKE
LEDEREN
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
20 deltok under
NNM i judo i
Hammerfest. En
tropp på seks
sovjetiske utøvere
sto for det historiske
innslaget. Et
utslag av glasnost
og ønske om sportslig
samarbeid. Lederen for
sportskomiteen i Kola,
Alipa Nikolai, sier at
man ønsker samarbeid og
sportsutveksling over
grensen. Til høsten håper
vi å få til et besøk av
judoutøvere fra Hammerfest
til Kola, forteller
Nikolai.
De russiske utøverne
stortrivdes i Hammerfest.
Og det er heller ingen
grunn til å legge skjul på
at russerne viste solid
styrke under dette åpne
NNM. De virket råsterke
og kastet de norske
ganske raskt i bakken. Ja,
enkelte ganger tok det
kun sekunder før IPPON
var utført. Det er mulig
de norske var noe utak.tiske
når de møtte russerne.
I alle fall bør de
ta lærdom etter de raske
tapene.
Brødreseier
Finnmark fikk en juniormester.
Den bragden sto
Ann Sissel Reite fra
arrangørklubben for. Hun
foretok NE-WAZA og (Foto: IJen russiske troppen
sto for kjapp og sterk judo
under det åpne NNM i Hammerfest.
I sær gjaldt dette
blant juniorene, mens de på
seniornivå ikke fikk til så
mange IPPON. Alipa Nikolai,
bakerst til venstre, sier at
russerne trener på en sportsskole.
Oppkjøringen foran
NNM var syu økter i uka).
Russerne
stortrivdes
i Nord-Norge
TACHI-WAZA på en
glimrende måte. (Hun
tuktet også den sterke
Lailyn Pope fra Karasjok
med OSOTO GARI og
TAIOTOSHI).
SJ,;>enningen var også stor
pa herresiden. Rolf Wynn
fra Tromsø ble en frontfigur,
men også brødrepa-
1 rene Beldo og Pedersen i fra Finnmark Judoklubb
l fikk full klaff under dette
l NNM. Kjell Reidar Peder!
sen fra Hammerfest vant l -65 kilos klassen. Broren
1 Wiggo ble toer i klassen
1 -71. Altas Karl Beldo
l
vant -78 etter å ha
nedkjempet broren sin,
Odd. Snakk om to fine
l
; fighter plant de. 130 kampene
pa matta 1 Isbjørilhallen. O
l
l
Av Gunnar Foss
- og forsøk på medlemskap
i "'lsfrontklubben".
o fiskeglade
medlemmer av
dommerkomiteen
mottok med
gledelig takk
innbydelsen til
Hammerfest
som dommere
i Åpent Nordnorsk Mesterskap
i judo. Nå skulle
de få oppfylt et ønske de
hadde sett frem til i lang
tid - nemlig å få virkelig
fersk nykokt "fesk" til
middag.
Etter bokstavelig talt å ha
sittet fastspent i "melkeruta"
fra Oslo i 5 timer,
bare med en kort frigjøring
i Tromsø hvor vi
byttet fly, og hvor samtalen
hele veien hadde
dreiet seg om smaksopplevelsen
av fersk "fesk'
- havnet vi på flyplassen
i Hammerfest kl.
15.00, og hvor vi på
veien inn til hotellet ble
orientert om opplegget
for stevnet.
Ikke før hadde vi blitt
anvist rom - og pakket
ut litt - før vi satte
kursen for middag i
spisestuen. Nå skUlle det
smake med "fesk". Men
nei - "fesk" fantes ikke
på menykartet. Derimot
kunne vi få pizza med
kjøtt i diverse varianter,
lapskaus, biff eller hjemmelagede
kjøttkaker. Vi
valgte kjøttkakene, som
sikkert smakte utmerket -
men med hele sanseorganet
innstilt på "fesk" ble
det nok ikke helt fulltreff.
De to dommerne ble i
alle fall en illusjon fattigere
etter dette første
middagssjokket - og de
giJ<k gråtende tilsengs
den kvelden.
Lørdag startet det Åpne
Nordriorske Mesterskapet,
og det var gledelig
mange dommere til stede
- som alle fikk en
gjennomkjøring på matta
- og med gjennomgående
svært bra resultater.
De to hoveddommerne
kom også relativt bra ut
av dømmingen - men
de var tydelig preget av
gårsdagens flause med
"fesk". De kviknet imidlertid
til etterhvert som
ny middagstid nærmet
seg, for selv om de
begge skulle være med
på fellessammenkomsten
på kvelden med kotelett
eller lapskaus som valgfri
spise, så kunne de tenke
seg en "oppvarming" på
hotellet med skikkelig
"fesk".
Men nei, - det gikk nok
ikke. Det var ikke noe
"fesk" på spisekartet.
Derimot kunne vi få
pizza med kjøtt i diverse
varianter, vi kunne få
piroger med kjøtt, lapskaus
eller lammekoteletter.
Dette ble avslått, for
vi skulle ha koteletter
noe senere på kvelden.
Vi tok derfor for oss
smørbrødlisten, og der
fant vi ihvertfall fram til
det som var tilnærmet
nærmest "fesk" -nemlig
reker. Og vi bestilte dermed
hvert vårt smørbrød
rikelig besatt med reker.
Men også denne gleden
ble kortvarig. Det tok
bare ett lite minutt før vi
fikk beskjed om at det
ikke var flere reker igjen.
Etter å ha svelget skuffelsen
med en halvliter øl
- eller to - dro vi avgårde
til kveldens samling,
der vi ble benket
sammen med kultursjef
Gerd Hagen i Finnmark
kommune, som på stevnet
hadde stått for medaljeutdelingen.
De to hoveddommerne
hadde
overfor henne i hallen
ymtet fremr,å om medlemskap
i Isfrontklubben".
Vi ble jo omgående
korriRert - idet det ikke
het ' Isfront" men Isbjørnklubben.
Hun hadde gjort
fortvilede forsøk på å få
fatt i den/ de som hadde
med dette å gjøre, men
været var så fint at den/
de hadde dratt på hyttetur
- og dermed falt
muligheten for medlemskap
i "Isfrontklubben"
bort for denne gang. Vi
ble i alle fall ønsket
hjertelig velkommen igjen,
og da skulle det bli
ordnet.
Vi fortalte selvsagt om
vår skuffelse over ikke å
ha fått fersk "fesk" - og
hun skulle ta seg av
"saken" idet hun var
fullstendig enig i at det
burde være muligheter
for "fesk" til de turistene
som kom sørfra. Vi ble
imidlertid ikke helt
overbevist om hennes
entusiasme for "fesk" til
middag, idet hun selv
satt og gomlet "kaninmat",
mens vi andre åt
skikkelig mat. Hun antydet
at hun ikke ville
spise opp "vennene" sine,
men vi fikk ikke klarhet
i om også "fesk" var
med i denne vennekretsen.
I likhet med de andre
dagene startet O_Rså
søndag med strålende
vær. I Isbjømhallen skulle
denne dagen seniorene
sitt mesterskap gå. De to
hoveddommerne hadde
begge stadig sjokkskader
på grunn av opplevelsene
med fersk "fesk" men de
tødde så smått o'pp
etterhvert, og ved middagstider
gikk igjen
feraen til hotellets spisesal.
Men nei, - heller
ikke denne dagen var det
mulig å få "fesk". Vi
kunne derimot få pizza
med diverse kjøtt, vi
kunne få piroger med
kjøtt - op vi kunne
selvsagt fa lapskaus .......
Hvem som vant i Nordnorsk
Mesterskap i judo?
Nei, det har jeg ingen
anelse om.
(P.S. Vi ble riktignok
ønsket velkommen igjen
til Hammerfest, men det
blir vel kanskje trukket
tilbake etter denne artikkelen).
J O
- - - - ---- - -
18 ]udomagasiuet mai '90 judomagasinet mai '90 19
Tekst og foto : Trond
Magne Henriksen
Martt Enoksen treffer du
i verdens nordligste by.
En dame full av engasjement
for judosporten.
Men også full av varme
og sosial omtanke. Hvor
i all verden henter hun
kreftene fra?
Marit Enoksen er en
slank og lys dame i 30-
årene:· Hun har tre barn
som alle driver aktivt
med judo. To jenter har
hun, Hege på 19 og
Monica på 16. Sistnevnte
tok medalje under NMjunior
i Levanger. Sønnen
Tommy er 14 år gammel,
og han er lovende og
full av energi som kan
føre gutten langt. Og
disse tre barna er Marits
stoltheter - selvsagt. Om
hennes barn ikke alltid
klarer å vinne, så forlanger
hun at de gjør sitt
beste. Gjør de det er
Marit fornøyd. Men tro
ikke at Marit kun bryr
seg om sine egne.
Sosial klubb
Marit er så ofte som
mulig på treningene.
Klarer hun å følge klubbens
utøvere på konkurranser
så gjør hun det.
For Marit legger ikke
skjul på at hun sliter
med en alvorlig sykdom.
For de aller fleste hadde
det vært mest nærliggende
å gi opp. Men denne
dama klarer altså å trylle
frem krefter. Etter at hun
sto frem i lokalavisen
Finnmark Dagblad og
fortalte om sitt liv og sitt
judoengasjement, har en
ekte beundring spredt seg
ut over judokretsen.
Utøverne i klubben setter
umåtelig pris på henne. I
det flotte programmet
(Foto : Marit Enoksen er leder
for den jre.mgangsrike klubben
Hammerfest Judoklubb. Dama
viser en idrettslig urglede.
Hun er også en som tør å si
tingene rett ut, som den
typiske finnmarking hun er.
Nå har hun lagt et åpent
NNM bak seg, stevnet ble en
suksess for klubben i verdens ..
nordligste by.)
klubben hadde laget
foran årets Nord-Norske
Mesterskap i judo, sto
det med hilsen fra klubben:
"Marit, vi er glade i
deg." Glade fordi hun er
en idrettsleder som bryr
seg om utøverne i klubben.
Uansett om de er
dårlijSe eller gode. Det vil
si, sa lenge alle gjør det
de klarer, så
er ingen
dårlige i
hennes øyne.
Hammerfest
Judoklubb
har vist at
den klarer å
få til en
sosial ramme,
og her er leder Marit
Enoksen spesiell. Hun har
fått fram at det er viktig
å samle medlemmene
utenom trening og konkurranser,
derfor har
klubben titt og ofte
klubb-kvelder der de
møtes, koser seg med
kaker, kaffe og brus. Det
er alt for mange idrettsledere
som glemmer denne
siden av idretten. Og
enda flere glemmer dette
med oppmuntring, sier
Marit.
Minnemarsj
Hammerfest Judoklubb
satser på vennskap og
åpenhet ungdommene i
mellom. Finnmark har de
siste årene vært rammet
av en selvmordsbølge. En
ungdom som
drev judo, tok
sitt liv ifjor, noe
som gikk svært
hardt inn på judoutøverne.
I
Hammerfest
skapte dette et
så stort engasjement
at klubben
fikk til en turmarsj til
minne om denne tragiske
hendelsen. I tøft og
høstlig ruskevær tok de
seg over Kvaløya, en tur
på flere mil i barskt
terreng. Klubbens medlemmer
vil ha åpenhet
om dette med mobbing
og selvmord.
Finmark framover
Judomiljøet i Finnmark er
forholdsvis ungt. Hammerfest
Judoklubb ble
stiftet i 1983. Det finnes
flere gode klubber i
Finnmark; Alta, Kirkenes,
Havøysund og Karasjok.
(En Hammerfest-utøver,
Wiggo Pedersen ble f.eks.
tilbudt landslagsplass
blant juniorene etter NM.
Men Wiggo var ett år for
gammel. Han akter å
satse videre). Og det gror
godt i Hammerfest Judoklubb.
Klubben satser på
rekruttering der lek er
stikkordet.
Tusen kilometer
Å drive judo i F!rnrmark
er ikke alltid like lett. Et
kretsmesterskap betyr for
hammerfestningene en
reise på 100 mil ei helg
om stevnet går i Kirkenes.
Ett tusen kilometer
for noen judokast. Dette
er noe som også opptar
Marit Enoksen. -Jeg
skulle ønske vi klarte å
få støtte til et kretslag.
Vi har drevet litt med
felles samlinger, men det
koster. Og det koster oss
mye å arrangere stevner
som NNM. Vi har større
utgifter på å få dqmmere
og andre hit opp, enn
den støtten Judoforbundet
gir oss. Riktignok fikk vi
fem tusen kroner til dette
NNM, men det koster
oss mye å arrangere
dette. Nå hadde vi jo
også russere på besøk,
forteller Marit Enoksen
som ikke er redd for å si
sin mening. Hun er kjent
med at forbundet satser
på å få til regionale
samlinger. -Det er tenkt
på Harstad, 90 mil unna.
Det virker som om
mange sørpå tror at;
Finnmark, ja det er jo så
langt borte.... Men vi er
her og jobber skikkelig.
Derfor fortjener vi mer
støtte. Avstandene her er
formidable. Sier Marit
forsetter side 26 ~
eg begynte som
14-åring, kunne
ingen ting. Visste
ikke engang hva
judo var. Var på
trening hver
gang, hadde kun
ett mål: bli så
god som mulig.
Trening, trening, trening ...
Etter hvert kom judoen
til å bety mye mer for
meg enn bare selve
sporten. Treningen
og stevnene ble de eneste
gangene jeg fikk ut min
aggresjon og samtidig
fikk følelsen av å få
til noe. Og judoen skaffet
meg mange venner. Vår
klubb er som en stor
familie, vi står sammen
på godt og vondt.
Du må være smart og
sterk for å mestre spillet
Judo må være verdens
skjønneste sport!
Hilsen trøndersk judoentusiast!
O
-- -- - - -
20 ]udomagasinet mai '90
S om leserne nok
har lagt merke til,
har vi gitt Judomagasinet
et nytt
ansikt.
Vi får nå profesjonell
støtte fra Terje Jenssveen,
og ved å kombinere
hans ekspertise og data
JUDO
SPORT
håper vi · å ha fått til et
bedre resultat. Nå er det
opp til dere å kommentere
og gi oss nye ideer.
Vi har nok av stoff, men
fristene er forsatt noe vi
bør forholde oss til. Fristen
for innlevering av
stoff til neste nummer
(3-1990) er 2. september.
Innen den tid kan alle
judoka som har vært på
treningsleir i Norge og i
utlandet dele sine erfaringer
og inntrykk med oss
i ord og bilder.
Ha en god sommer, og
husk å ikke legge bort
judodrakten for så lang
tid, tren litt judo i ferien
også!
På gjensyn til høsten.
'
Alfredo
Vi i Judo Sport er meget tilfreds med å bli
tildelt enerett for salg og distribusjon av
BUDO NORD judodrakter i Norge.
BUDO NORD er Skandinavias ledende leverandør
de siste 20 år med hovedkontor i Stockholm.
BUDO NORD er representert i Norge gjennom
firmaet Buda Norge AS, som for mange sikkert er
kjent som betydelig leverandør innen Buda de
siste 10 år.
BUDO NORD stiller meget høye krav til kvalitet
i alle ledd.
JUDOSPOØT
ØNSKER A
INFORMERE
MEDL~MMENE
OM VAR NYE
LEVERANDØR
AV
JUDODRAKTER
BUDO NORD har en betydelig markedsandel i
Norge, Sverige og Danmark med egen fabrikk i
Østen som kun produserer for BUDO NORD.
BUDO NORD Kodokan judogi er designet for
Nordiske utøvere med perfekt passform og en
utsøkt stoff kval it et.
BUDO NORD Kodokan blir i Norge levert bleket
hvit med alle nødvendige forsterkninger.
Judo Sport ønsker alle Judokas en god sommer
og ser fram til et godt samarbeid neste sesong.
y
/
Kurs
Stevne
Treningsssamling
leir
Uke 27: Herrer: Samling Aix-en-Provence, Frankrike
Damer: Sophia-Antipolis
Uke 30: Lugi Camp, Lund, Sverige
Uke 31: Warsa~a Cup, EJU A stevne
Uke 34-35: Regionale landslagssamlinger.
Uke 36: Sverige-Norge treningssamling
Den faste datoen for kretsmesterskap gjelder
for. senior og junior. Bare stevner som står i
terminlisten er godkjent av NJF.
Uke 39: Norges Cup stevne Trønder Cup 11, arrangør: Trondheim Judokwai
Uke 39: Swedish Open, arrangør: Svenska Judoforbundet
Oktober: Finnish Open, arrangør: Suomen Judoliitto
Uke 40: Asker Internasjonal Turnering, arrangør: Asker Judoklubb
Uke 41: Blindern Cup 11, arrangør: OSI
Uke 42: Treningssamling for landslaget
Uke 43: Norges Cup stevne Steinkjer Cup, arrangør: Steinkjer Judoklubb
Tblissi, USSR, opphold for senior landslaget
November: Scandinavian Open, arrangør: Dansk Judo Union
Uke 45: NM-junior D/H, arrangør: Oslo Judoklubb
Uke 46: Norwegian Open, arrangør: NJF
Uke 46: EM-junior,. Ankara (Tyrkia)
Uke 48: Norges Cup stevne Sandefjord Cup, arrangør: Sandefjord Judoklubb
Uke 49: Lag NM
Uke 50: Student VM Fristen for terminfestelse for sesongen 1990/1991 er satt til
l. Juni 1990. Vi kan derfor ikke sette opp liste for høsten
før denne frist er gått ut.
22 judomagasiuet mai '90 -~ - ~,~~dou;agasf11~t- 11~ai '90 -- - - -- --- --------- - - -- ---------~
l
VM-JUNIOR, DIJON, FRANKRIKE,
30/3-1/4
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. Nikolai Ogegin,
URS 2. Planas Hoez, CUB 3. Naoya
Uchimura, JAP 3. Jin Lim Young, KOR
-65 kg. 1. Tukima Nakamura, JAP 2.
Jens Altendrof, ROA 3. Vladimir
Dratchko, URS 3. James Pedro, USA
-71 kg. 1. Vlad Dgenbouadze, URS 2.
Oren Smadja, ISR 3. Patrick Beiter,
AUT 3. Daisu Hideshima, JAP -78 kg.
1. Marko Spittka, ROA 2. Japon
Honda Katsuyosh, JAP 3. Yeol Back
Woo, KOR 3. Roslan Mazaev, URS -
86 kg. 1. Tam Saakachvili, URS 2.
Marcos Daud, BRASIL 3. Yoshio
Nakamura, JAP 3. Croitoru, ROU -95
kg. 1. Mike Hax, ROA 2. Ho Oh Min,
KOR 3. Indre Pertelson, URS 3. Anton
Koevoet, HOL +95 kg. 1. Dobroundachili,
URS 2. Keisi lwata, JAP 3.
Dirk Radach, RFA 3. Frank Holler,
ROA
.DAMf.B.;. -48 kg. 1. Rguez Decine,
CUB 2. Bo Strzalkowska, POL 3.
Helena Chelova, URS 3. Nan van
Stokkum, HOL -52 kg. 1. Christie
Deliege, BEL 2. Noriko Sugawara, JAP
3. Michelle Brown, GBR 3. Ping Chou
Yu, TAl -56 kg. 1. Sun Cho Min,
SCO 2. Shiaofeng Tseng, TAl 3.
Gulusan lntas, TUR 3. Pasca Mainville,
CAN - 61 kg. 1. Karine Petit, FRA 2.
lrena Tokaez, POL 3. Micha
Vernerova, TCH 3. Bodomagkova, USR
-66 kg. 1. Kate Howey, GBR 2.
Yukiko Abe, JAP 3. Katarz Juszcak,
POL 3. Ulik Ogasawara, USA -72 kg.
1. Ulla Wersbrouck, BEL 2. Marsch
Brceders, HOL 3. Richter, ROU 3,
Chloe Cowen, GBR +72 kg. 1.
Guisado Be~ran, CUB 2. Moniqu v.d.
Lee, FRA 3. Gaelle Potel, FRA 3.
Donata Burgatta, ITA
NORDISK MESTERSKAP
14/15 APRIL 1990
.Jr.;. -60 kg. 1. Marko Mikkonen, FIN 2.
Kari Ketonen, FIN 3. Janne Kurki, FIN.
4. Kenneth Øvland, NOR -65 kg. 1.
Bisto Otollinen, FIN 2. Peter Hubert,
SWE 3. Antti Renko, FIN 3. Jens
Christensen, DEN 7. Thomas
Kristiansen, NOR 7. Ronny Rydberg,
NOR -71 kg. 1. Mika Makela, FIN 2.
Lattu Matti, FIN 3. Tero Mikkenen,
FIN. 4. Odd Sandnes, NOR -78 kg. 1.
Bård Ale Hultengren, NOR 2. Rumi
Myllymaki, FIN, Freyr G. Sigmundsson,
ISL 3. Harri Honkanen, FIN -86 kg. 1.
Alexander Lindgren, SWE 2. Peter
Larsen, DEN 3. Timo Paltola, FIN -95
kg. 1. Torsli Hokkanen, FIN +95 kg.
Panu Vauhkonen, FIN Åpen 1. Rami
Myllymaki, FIN 2. Freyr Sigmundsson,
ISL 3. Hannu Hokkanen, FIN
DAMER SENIOR: -48 kg. 1. Marjo
Vilhola, FIN 2. Cathrine Tvete, NOR 3.
Pern il la Karlseon, SWE -52 kg. 1.
Jaana Ronkainen, FIN 2. Annika
Mutanen, FIN 3. Tanja Silvan, FIN -56
kg. 1. Ninni Magnusson, SWE 2.
Jaana Kilponen, FIN 3. Vivi Olsen,
NOR. 4. Hege Aar, NOR -61 kg. 1.
Annika Nilsson, SWE 2. MArjaana
Hynninen, FIN 3. Kirsti Harefallet, NOR
4. Liv Bue, NOR -66 kg. 1. Mia
Kinnunen, SWE 2. Gry lmsgaard, NOR
3. Kirsi Honkalampi, FIN -72 kg. 1.
Mari Ojala, FIN +72 1. Anne
Åkerblom, FIN 2. Marika Haanpaa, FIN
HERRER SENIOR· -60 kg. Pasi
Lauren, Fin 2. Mikl! Mukkula, FIN 3.
Bo Christiansen, DEN .. 5. Jøran
Paulsen, NOR -65 kg. 1. MArko
Korhonen, FIN 2. Mauri Kivisto, FIN 3.
Allan Fevre, DEN .. 9. Anders Lie,
NOR -71 kg. 1. Kalle Seppala, FIN 2.
Jørgen Haggquist, SWE 3. Jorma
Korhonen, FIN -78 kg. 1. Jukka-Pekka
Metsola, FIN 2. Ari Jaaskelainen, FIN
3. LArs Ado~sen, SWE 3. Vasa-Matti
Peltola, FIN .. 5. Frank Evensen, NOR
-86 kg. 1. Petri Kollanen, FIN 2.
Marko Malinen, FIN 3. Juho Nikkola,
FIN -95 kg. Carsten Jensen, DEN 2.
lsmo Korhonen, FIN 3. Nicklas
Winkvist, SWE +95 kg. 1. Janne Selin,
FIN 2. Kari Hamalainen, FIN Åpen 1.
Juha Salonen, FIN 2. Johnny
Roaldseth, NOR 3. Halldor Hafsteinsson,
ISL
BRITISH OPEN, 7/4-1990
.I::IEBBEB;, 60 kg. 1. Dibert, FRA 2.
Bikinov, FRA 3. Donahue, GBR 3.
Bimont, FRA -65 kg. 1. Preston, GBR
2. Freeman, GBR 3. Campangue, FRA
3. Laguerre, FRA -71 kg. 1. Bani,
FRA 2. Stone, GBB 3. Damlin, SWE
3. Maggquist, SWE -78 kg. 1. Birch,
GBR 2. Feuilett, FRA 3. Libert, FRA
3. Musquin, FRA -86 kg. 1. Leibnitz,
FRA 2. White, GBR 3. Calise, FRA 3.
Kollanen, FIN 7. Kay Otto Nilssen,
NOR .DAMf.B.;. -66 kg. 1. Howey, GBR
2. Prommegger, AUT 3. Swetman,
GBR 3. Mills, GBR -72 kg. Assombe,
FRA 2. Zangel, AUT . 3. Landreau,
FRA 3. Gransard, FRA +72 kg. 1.
Lee, GBR 2. Akerblom, FIN 3. Wright,
GBR 3. Syleymanogln, FRA
BULGARIA INT. TOURNAMENT,
16-1812-1990
.I::IEBBEB;, -60 kg. 1. En, KOR 2.
Karpppov, URS 3. Dju, KDR 3. Arnold,
GDR 5. Barzakov, BUL 5. Valchev,
BUL -65 kg. 1. Quellmalz, GOR 2.
Osaku, JAP 3. Petrikov, TCH 3.
Shishkin, URS 5. Novachek, TCH 5.
Patrashko, RUM -71 kg. 1. Tokiasu,
JAP 2. Ruiz, ESP 3. Jitkov, URS 3.
Ogurosava, JAP 5. Gagliano, FRA 5)
Yochich, YUG -78 kg. 1. Mochida,
JPN 2. Munteano, ROM 3. Dukeznoa,
FRA 3. Schmid, GOR 5. Verdoliva,
ITA 5. Dimitrov, BUL -86 kg. 1.
Abdulaev, URS 2. Paduano, ITA 3.
Vildar, ESP 3. Gonzalez, CUB 5.
Martinez, CUB 5. Nilssen, NOR -95
kg. 1. Akajama, JPN 2. Mandi, FRA
3. Jamasaku, JPN 3. Guido, ITA 5.
Labus, YUG 5. Kim Son Do, KOR +95
kg. 1. Vatanabe, JPN 2. Brumer, GDR
3. Geri, ITA 3. Rognon, FRA 5.
Muller, GOR 5. Hvan Dje Gir, DDR
.DAMf.B.;. -48 KG. 1. Verdesia, CUB 2.
Boteva, BUL 3. Li, CIN 3. Zanete, ITA
5. Perlberg, GOR 5. Fonseka, CUB -
52 kg. 1. Gavrilova, URS 2. Petrova,
BUL 3. Favier, CUB 3. Chen Ying
Gou, CIN 5. Pekli, HUN 5. lkeda, JPN
-56 kg. 1. Kavamura, JPN 2. Esk, ·
AUS 3. Tsuchikava, JPN 3. Lumbaro,
ITA 5. Rodriges, CUB 5. Hong, CIN -
61 kg. 1. Jin, CIN 2. Kammerer, AUS
3. Kombatashi, JPN 3. Gomes, ESP 5.
Blasko, ESP 5. Ostolek, POL -66 kg.
1. Fujimoto, JPN 2. Chang, CIN 3.
Burmeister, GDR 3. Bellon, ESP 5.
Prianu, BOM 5. Hurenberg, GOR -72
kg. 1. Tanabe, JPN 2. Leng, CIN 3.
Sato, JPN 3. Feldmann, GOR 5. Vu,
CIN 5. Colagrossi, ITA +72 kg. 1.
Beltran, CUB 2. Lissenskaia, URS 3.
Matsuo, JPN 3. Tomova, BUL 5.
Dimova, BUL 5. Acone, ITA
HACHE·TOURNIER, BRO, 10/3-1990
DAMER U-19
- 48: 1) Dorte Dimmann, BRO
2) Linda Topham, GB
3) Dajana Steeck, DDR
3) Alaxandra Steininger, BRO
5) Monica Halle, NOR
- 52 : 1) Michelle Brown, GB
2) Rachel Sonnemans, NL
3) Debora Gravenstejn, NL
3) Martina Effinger, BRD
- 56 : 1) Sabrina Winkler, BRO
2) Kerstin Lochner, BRD
3) Natalie Evans, GB
3) Birgit Korthase, BRO
- 61 1) Daniela Thomas, BRO
2) Kirsti Harefallet, NOR
3) Melaine Klinner, BRD
3) Sheratee Marlin, NL
- 66 : 1) Kate Howley, GB
2) Ghania Belabbas, BRO
3) Simone Besgen, BRO
3) Claudia Zweers, NL
- 72 : 1) C loe Cowen, GB
2) Simona Riedel, BRO
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
+ 72 : 1) . Monique Aarts, NL
2) Danata Burgatta, ITA
3) Petra Ziegenbein, BRO
3) Johanna Hagn, BRD
RESULTATER CZECHOSLOVAK CUP
• MENN, 10-11/3 - 1990
-60 kg. 1. Pavel Botev, BUL 2. Gir.
Giovinazzo, ITA 3. Carlos Sotillo, ESP
3. Petr Sedivak, TCH ·65kg. 1. Mertin
Schmidt, BRO 2. Rene Sporleder, BRO
3. Alberto de Marcos, ESP 3. Pavel
Petrikov, TCH -71 kg. 1. Pascal Bozo,
FRA 2. Joef Vensek, TCH 3. V.
Vielle·Marchiset, FRA 3. Stefano
Bologni, ITA -78 kg. 1. Kaerad
Masigbajev, URS 2. Martin Baca, TCH
3. R. Chynoransky, TCH 3. Michael
Buchner, AUT -86 kg. 1. Axel Lobenstein,
BRO 2. Jean-Luis Geymond,
FRA 3. Dave Faulkner, USA 3. Pascal
Tayot, FRA -95 kg. 1. Mare Meiling,
BRD 2. Frank Borkowski, BRD 3. Jens
Geisler, BRD 3. Givi Guorgasvili, URS
+95 kg. 1. Joerg Breummer, ADA 2.
lmre Czosz, HUN 3. B. Bat-Erdene,
MGL 3. Koba Kurtanidze, URS
RESULTATER ASKER CUP -90 l
JUDO
Arranger : Asker Judo Club
Sted : Borgen skole Dato : 1/4-90
JUNIOR HERRER UNDER 21 JR·
-56 kg. 1. Kawal Singh, Lier 2. Dorim
Nicodemus, Gjøvik 3. Tiberius
Nicodemus, Gjøvik -60 kg. 1. Alexander
Aamodt, lppon 2. Jan Erik
Fjeldseth, Trondheim Judo kw ai 3.
Jørgen Næss, Asker -65 kg. 1.
Thomas Kristiansen, NJJK 2. Vegard
Dybvad, Asker 3. Raymond Alonsen,
Jessheim 3. Morten Schøitz, Drammen
-71 kg. Geir Aage Jacobsen, Asker 2.
Berge Ofstad, Kragerø 3. Dag Inge
Hagerup, Trondheim 3. Pål Haug,
Elverum -78 kg. 1. Sven Beukes,
lppon 2. John Sørbo, Asker 3. Per
Asle Aalien, Asker 3. Stig Atle Frey,
Kristiansund +78 kg. 1. Atle Jørgensen,
Jessheim
KVINNER JUNIOR UNOER 19 JR·
-52 kg. 1. Cathrine Tvete, Kråkerøy 2 .
Margrethe Karlsen, Asker -56 kg. 1.
Vivi Olsen, NJJK 2. Katrine Karlsen,
NJJK -66 kg. 1. Monica Økshaug,
NJJK 2. Stine Lastein, Sandefjord 3.
Mona Rydberg, Trondheim 3. Camilla
Bruknap, Kråkerøy
UNGDOM GUTIER 13-16 ÅR : -36
kg. 1. Bjørn Eliassen, lppon 2. Morten
Hauknes, Skien 3. Aina Eriksen,
Kråkerøy 3. Kristoffer Berg Halm øy,
NJJK -40 kg. 1. Torfinn Stave, Skien
2. Kjetil Skreda, Landøya 3. Jon Asle
Andersen, Krokstad 3. Mats Kongshaug,
lppon -44 kg. 1. Eirik Ågren,
Bergkam. 2. LArs Fredrik Stople,
Sarpsborg 3. John Friberg Horgen,
Drammen -48 kg. 1. Thomas
Johannesen, NJJK 2. Stian Jespersen,
NJJK 3. Thor Hvitsten, Skien -56 kg.
1. Per Olav Svendsen, Sarpsborg 3.
Andre Sunde Nilsen, NJJK 3. Mats
Halvorsrud, Gjøvik -60 kg. 1. Jørgen
Næss, Asker 2. Kristian Sørensen,
Trondheim 3. Jon Magnus Trondsen,
Sofiemyr -65 kg. 1. Ronny Rydberg,
Trondheim 2. Frank Knudsen, lppon 3.
Petter Ellingsen, NJJK 3. Jan Løken,
NJJK +65 1. Carl Fredrik Bjor Sarpsborg
2. Øystein Tverå, Ber.9kam.
UNGPOM JENTER 13-16 ÅR· -44 kg.
1. Ragnhild Nødtveit, Kråkerøy -48 kg.
1. Birgitte Kristiansen, Bergkam. 2. Anniken
Barstad, lppon -52 1. Kristian
Mo Nerli, Hamar 2. Hanne Knudsen,
Krokstad -56 kg. 1. Vivi Olsen, NJJk
2. Katrine Karlson, NJJK 3. Ane Gro
Enerud, Jessheim -61 kg. 1. Monica
Økshaug, NJJK 2. Liselotte Schmitz,
Krokstad 3. Hilde Hellem, Rykkinn -66
kg. 1. Stine Lastein, SandefjOrd 3. Ann
Helen Rossland, Landøya
YESJKYSICUP NC 4 DAMER· -56
kg. (sm.slått) 1. Cathrine Tvete,
Kråkerøy 2. May Elin Balk, OSI 2. Siw
Ulvehøy, Sandefjord 4. Lene Bøe,
Bergen +61 kg. (sm.slått) 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
Molde 3. Gry lmsgaard, OSI .4. Birthe
Hagenes, Sotra Åpen klasse 1. Sarah
Jane Lloyd, MJC 2. Mari Jensen,
forsetter side 26 trF
NJF's lovhefte ........ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... .. .. ........ ....... kr. 10,-
lntroduksjonshefte ... .. .. ... ....... .. ... ..... ... .. ... .. .......... ................. ....... ... kr. 30 ,-
Aktivitetslederkurshefte ......... .............. .. .. ..... ................... .. ..... .. ...... kr. 40.-
lnternasjonale kampregler .. .............................. .................. ....... .. ... kr. 25.-
Grunnkurs i kampregler- studiehefte .. ...... .. .. .................... .. ........... kr. 40,-
Basisfagkurshefte ................ ...... ....... ............. .. .. ... .. ..... ........... .. ..... kr. 40,-
Metodikk-kurshefte ......... ................. ... ..... ...................... ..... .. .......... kr. 40.-
Stevnereglement .......... .. ..... .. .. ... ... .. .. .......... .. .... ..... .. ................. .. ... kr. 20.-
Graderingsreglement ............ .. ............... .. ................... .. .. ............... kr. 20.-
Program for instuktører på nybegynnerparti .. ........ .............. ...... .. .. kr. 15,-
Grunntrening for konkurransejudo ........ ........................ .. .. ...... ....... kr. 15,-
Wolfgang Biedron's "Lærobrev" :
(Nybegynnere 7-11 år) nr. 1 ............ .. .. .................... ............ .......... kr. 160,-
(Nybegynnere 10-16 år) nr. 2 ........ .. ...... .. .. .. .................... ........ .. .. ... kr. 160.-
Nr. 1 og nr. 2 ................ .............. ........ .. .. ...... ........ .. ................ .... .. kr. 250,-
Judopass m/etui ............ .. .. ... ......... ........ .. ......................... ...... .. ...... kr. 25,-
Graderingsmerker .. ............. .. .......... .. .................. .. ... .. .. ...... ............ kr. 10,-
Diplom/Gradering .... .. ................... ................... .. ... .... ............ ..... .. ... kr. 10,-
NJF's jakkemerke (metall) .. ........ .. .................................. .. ............. kr. 25.-
NJF's jakkemerke (brodert) ...... ...... ........ .. .. .............. .. .. ................. kr. 10,-
NJF's trenerving (brodert) Trener l, 11, Ill og Diplomtrener ...... ....... kr. 20,-
NJF's dommerving (brodert) C, Bog A dommer ................ .. .... ..... kr. 20 ,-
Forbunds-slips m/NJF's broderte merke (mørk blå silke) .. ............ kr. 100,-
TRIM-merke (bronse, sølv) ........ ........ .. .. ...... .. .. .... .. ............ ...... .... .. kr. 15,-
STEVNE-merke (bronse, sølv) ........ .. ........................ ........ ............ kr. 15,·
KA TA-merke (bronse, sølv) ........ .......... .... ........................ ............. kr. 15.-
Video : "Judofighter" (musikk) .. .. .. .... .. .............. .. .. .. .. ............ .. ... kr. 500,-
"NAGE-NO-KATA" .... .. ..... ... ...... .. ............. ... .. .. .. ................ kr. 200.-
"JIGORI KANO CUP'' ........ .. ...... ................ ...... .. .. .. .. .... ..... kr. 595,-
Leie av video : "Judofighter''(musikkvideo) Pr. uke : .......... .... ......... kr. 50 ,-
Depositum : kr. 500,-
"NAGE-NO-KATA" .. .. .. ...... Pr.uke : .... ............. .............. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
"EM-herrer 1985" Hamar ... Pr.uke : ............................ .. kr. 50 ,-
Depositum : kr. 200,-
"VM-D/H 1987" Essen Pr.uke : ...... .. .. .. .. .... .. .. .... ..... kr. 50.-
Depositum : kr. 200,-
Brosjyrer: JUDOFOLDER ........... .. .. ............................................ Gratis
TRIM MED JUDO ............ .... ........ .. ........................ .. ... Gratis
NJF's emblem (sticker/klistremerker) i farger ........ .. .. .. ........ .......... kr. 5,·
Graderingsplakater .................... ............ .. .. .. .. ............ .. ..... kr. 50,- ~
~o~t~"' " :" •:oodooooool. ..k .. .. .. ............ .. ....................... kr. 100,- r:~.-1:~
an osens juopaat ........ ................ .. .. .. ....... kr . 100,- lf~,'-0
Brodert merke ...................... .............. .............. ... kr. 30,-
Ajourførte adresse-etiketter ,--..,'Il
r ---------- ~u.:_miert~a~klubber)=·=·=·=·=·= ~~ -*~C_,
Avsender:
Navn: ........................................................... .
Adresse: ....................................................... .
Postnr./ sted: ................................................. .
Ø: .................................................. .
Har du betalt
judo-lisensen ?
Ikke gti glipp av neste
Judo-magasinet !!!
Bestillingskupong
Send meg følgende artikl er:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
antall l
o
o
o
o
o
l
l
l
l
l
l
l
L -- - --- - -------- - --- - -- - --- - --- - ~
-~-- - ---~- -- - - - - - ------~~~ --- - --- --------- .
24 ]udomagasiuet mai '90 judomagasiuct mai '90 25 .1
tlad~,r~ li'" let ~ ~~-:·,tt~-: ~~~
,~/:;~ ~ ~-l ''l ~~d:~, 7~~~~ 4
a t•. 'A.Ø ff J tlf: 1>2 378847' Fax 02 378853 ....). c;;uj'''
Strandkjole m. {rynse
eller T-skjorte
i 100% bomull
kr. 89,-/stk.,
5 eller flere
kr. 79,-/stk.
KJOLE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
T-SKJORTE: S 0 M 0 XL 0 XXL 0
~Cl"ll: ...................................................... .
Adresse: ................................................... .
Postllr./sted: ........................................... .
Sendes mot oppkrav, ev. forskudd til:
Banksdro 8643 ·06 01212 (+ kr. 35,- i porto)
Nye 'PREMIEPRODUKTER a/s,
6452 ~BEKK dt 072 44581
Spesialister i lnte1GØ)886 proøe8801"
baserte datamaskiner.
·Iris Minitower S86SX
·Iris Slimline 886-20:.Mhz & 25MHz
·Iris CACHE 886 systemer:
20MHz, 25MHz & SSMHz
·Iris CACHE 4B6-25MHz
F:~ har "ri· alt innen
IBM-konipatlbelt datautstyr:
hard-dtsker, ~ VGA-lmrt, minne
oppgradering, programvare m.m.
ServiCe og ~ av IBM-kompatfb~
datamasldnet
DeskTop Publishing: La.,out av tidøkrlft.e.r
og blader, annonser sort/hvitt,
griifikk og OCR databe.hand.JJng.
Ring oss og bestill vår
produktkatalog, eller kom innom
hvis du er på ja.kt etter en kra.ftig
data.rnask1n.
REISESERVIæ FOR NORSK IDREIT
WINGE REISEBUREAU NS
HAR ETABLERT KONTOR I
lDRE'I*I'ENS HUS
ÅPENT MAN - ONS - FRE
08:30 - 15:45
Slåfø~ emed #WINGE
Hauqe r Skole ve i l - 1351 RUD
Tlf. 02 - 51.88.00 Fax . 02 - 13.29.89
Fra side 7:
GOD INNSATS l
Elliot, begge fra England.
Alt i alt må dette kunne
betegnes som et stevne
det kan anbefales å dra
til. Nivået på deltakerne
er godt, og alle er sikret
minimum 2 kamper.
Store klasser (49 stk i
klassen til Vivi) gir
muligheter til mange
kamper og dermed også
god kamperfaring. Dette
stevnet bør absolutt være
noe å tenke på for de
klubbene som har juniorjenter
de ønsker å satse
.på! Så vi sees til neste
ar. O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 8:
BRA; BRUSH OG KIRSTI
ikke ga han en sjanse.
Bård Are er sterk, men
russeren holdt et greJ?
slik at Bård Are aldrl
fikk reist seg skikkelig
opp. Det endte med
passivitet etter passivitet,
og dermed seier for
russeren.
Ved seiersseremonien
hadde vi altså 2 norske
som marsjerte inn, 5.
plass til Bård Are og 7.
plass til 'Kirsti. Gratulerer!
På søndag var det Monicas
tur. Søndag morgen,
full buss, klar for avreise
- men bussen gikk ikke
fordi bremsene hadde låst
seg! Utøverne begynte
etter hvert å kikke urolig
på klokka. Astrid ropte:
"Kom, vi tar en taxi", og
dermed raste Astrid og
Monica avsted. Vi andre
fikk haik med en mindre
buss, og spenningen var
til å ta og føle på. Vi
så på lystavlen at det
var Monicas tur, og hun
korn inn med bestemte
skritt. Motstanderen var
polsk, og det ble en jevn
kamp. Vi heiet det vi
kunne, men polakken
gikk av med seieren.
Hun gikk videre slik at
Monica fikk rekvalifisering,
men dessverre ble
det tap også her. Monica
var misfornøyd, men
hun fikk med seg noen
nyttige erfaringer.
Om søndagskvelden var
vi alle samlet til en
bedre middag, før vi
avsluttet med en dans på
banketten. Tidlig neste
morgen gikk turen hjemover
igjen, og det var en
sliten, men fornøyd gjen&
som ankom Fornebu utpa
ettermiddagen. O
!hl Knut Thomasrud.
Fra side 9:
NORDISK JUDO
Vi rakk så vidt å få med
oss finalen i åpen klasse
før vi måtte dra, den
gikk mellom Europamesteren
i åpen, Juha Salonen,
og Johnny Roaldseth
fra Trondheim. Med ca
50 kg mindre enn sin
motstander hadde jo
Johnny fordelen av å
være raskere, o~ han
klarte da også a dra
finnen med seg rundt på
matta i ca 2 minutter.
Men da bar det rett på
rygg. Likevel, Johnny
var godt fornøyd. Totalt
fikk Norge l gull, 3 sølv
og 2 bronse i mesterskapet,
og det må vi være
rimelig fornøyde med.
Det var en hyggelig
gjeng å reise med, og
etter det jeg har skjønt
var utøverne fornøyde
med turen - det er jo
en forutsetning for å
beholde dem og for å
jobbe videre med en nivåheving.
O
!hl Grete Utstumo
Fra side 14:
PRAHA
over i første kamp. Det
ble dessverre også den
eneste seier i turneringen
for landslagsmannen, som
har slitt med sykdom i
vinter. O
!hl Erik Mølmen
Fra side 14:
SOFIA
etter hvert klar over at
det eksisterte en skikkelig
"veksle-mafia" i Sofia.
Til tider følte vi oss
nesten forfulgt! Men det
er vel en erfaring å ta
med seg til neste tur? Til
slutt, var det noen sqm
la merke til Olav's (Ase)
frisyre da han kom hjem?
Hårklippen var utført av
damene Vivi (Olsen) og
Kirsti (Harefallet) med
neglesaks. Det er farlig å
tape i mattis! O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
LONDON
tap mot engelskmannen
Southby.
Det kan sikkert sies mye
om London, men ett er i
alle fall sikkert, servicen
er ikke hva den en gang
var. Selv treningsøktene i
klubben i London måtte
det betales for! Jeg håper
inderlig ingen norsk
klubb vil kreve inngangspenger
av utenlandske
utøvere på gjestevisitt hos
oss! Men la ikke slike
ting avskrekke mot å dra
til et treningsopphold i
England. De har så
mange J'udoutøvere at et
opphol der vil gi et
godt utbytte rent treningsmessig
sett. Og for
den som likevel er i
London, ta en titt etter
god judolitteratur, det
finnes mye av den i
større bokhandler som f.
eks Foyles, og det yå et
språk som er forstaelig.O
!hl Astrid Nordbotten
Fra side 15:
EM i FRANKFURT
Den siste fikk hun forsterket
mot seg idet hun
kastet hva hun trodde
var et bakoverkast, men
TORI hadde foten inne i
KO UCHI GARI og fikk
seieren. Eneste medisin
- mer match-trening =
rutine.
Stig Traavik gikk neste
dag. Han så passe tent
og grinete ut på vei til
hallen. Første kamp mot
en tyrker gikk gre1t, seier
til Stig på YOKO. Neste
kamp gikk mot Quellmalz,
DDR, som senere
kom til finalen og sikret
seg sølv. Stig tapte
- - - - -- - --- -~ - --- ---- -------- --------------- -------- --
26 judomagasiuet mai '90
kampen på IPPON, men
bet godt fra seg til han
ble holdt i holdegrep.
Patrecu, Romania, var
neste motstander i rekvalifiseringen.
Dessverre
kom de i en posisjon
hvor Stig prøvde et offerkast
mens rumeneren
samtidig angrep i O
SOTO GARI, -PANGIPPON
til rumeneren som
senere ble bronsemedaljevinner.
Undertegnede var med
for å ta en titt på praktiseringen
av de nye
dommerreglene, men de
skal likevel ikke praktiseres
før i 1991 i Europa,
takket være rot i DK i
Europa. I stedet fikk jeg
sjansen til å beundre hele
45 dommere, hvorav en
rekke med ferske Alisenser.
Det er ille å måtte konstatere
at 2/3 av de som
har fått lisens, ikke
fortjener den. I tillegg
har noen av de "gcunle"
A-lisensierte blitt gcunle,
samt at et par A-lisenser
tatt utenom Europa er
verdiløse. Alt for mange
dommere - alt for mye
dårlig dømming - alt
for få kamper på vår
mann, Terje Gran, ut i
fra generell kvalitet. Men,
det går flere tog, både
for norske deltakere og
dommere! O
16 Atle Lundsrud
Fra side 19:
MARIT -et unikum
Enoksen, med idrettsglede
i blikket og kjærlighet for
judo. Da hun ville ha
mer PR for judoklubben,
inviterte hun kultursjefen
i Hammerfest kommune,
Gerd Hagen, til en kamp.
Hagen sa ja takk til en
slik utfordring. Marit og
Gerd tørnet i hop til
vennskapelig match på
matta. Marit vant. Hvis
legene hadde fått vite at
hun skulle prøve seg på
matta hadde hun fått
startforbud). O
Fra side 23
RESULTATER
Molde 3. Gry lmsgard, OSI
.l::lfBBEB;. -60 kg. 1.Aiexander Aamodt,
lppon 2. Bjørn Lauritsen, Oslo 3. Knut
Harefallet, Kråkerøy 3. Svein Ove
Øglænd, Sandnes -65 kg. 1. Jan
Robert Kristensen, Stavanger 2. Anders
Lie, MJC 3. Espen Lehn Nilsen,
Bergen 3. Pål Kristensen, Stavanger -
71 kg. 1. Dag Andre Espeseth, Bergen
2. Vidar Amundsen, Bergen 3. Kjetil
Folgerø, Bergen 3. Berge Ofstad,
Kragerø -78 kg. 1. Sven T. Beukes,
lppon 2. Steffen Krogh Pedersen,
Bergen 3. Ole Peder Grip, Stord 3.
Per Molund, Stavanger + 78
kg.(sm.slått) 1. Per Magne Eide,
Bergen 2. Rune Engel, Drammen 3.
Trygve Torjusen, Bergen 3. Rune
Selvik, Sauda Åpen klasse 1. Per ·
Magne Eide, Bergen 2. Stallen Krogh
Pedersen, Bergen 3. Trygve Torjusen,
Bergen 3. Rune Engel
RESULTATER ØSTFOLD OPF.N
~ -52 kg: (sammenslått) 1)
Cathrine Tvete, Kråkerøy 2) Maria
Huglen, Sverige 3) Siw Ulvenhøy,
Sandefjord 3) Margrethe Karlsen, Asker
-56 kg: 1) Ninni Magnusson, Sverige
2) Maria Persson, Sverige 3) Anne
Berit Olsen, Sarpsborg 4) Petra
Håger, Sverige 5) Ester Myrebøe,
Bergkam. -61 kg: 1) Liv Bue, Asker
J.C. 2) Marie Lundgren, 3) Trine
Thomasrud, Sarpsborg 4) Trude
Setterberg, Fredrikstad +66 kg:
(sammenslått) 1) Melinda Majercsik,
Hurdal 2) Gry lmsgard, OSI 3) Tone
Fagerli, Sarpsborg 4) Heidi Hirth Bye,
Fredrikstad
twrwr;. -60 kg: 1) Bjørn Lauritsen,
Oslo JK 2) Knut Harefallet, Kråkerøy
3) Roger Svedberg 3) Peter lvarsson,
Sverige 5) Alexander Aamodt, lppon 5)
Ketil Haug, Elverum -65 kg: 1) Morten
Schiøts, Drammen 2) Michael
Pascaetto 3) Conny Ekstrøm, Sverige
3) Rune Bruun Evensen, Hurdal 5)
Mathias Johansson, Sverige 5) Fredrik
Andersen -71 kg: 1) Joacim Fleetwood,
Sverige 2) Geir Åge Jacobsen, Asker
3) Marcello Novais, Sverige 3) Jørgen
Levander, Sverige 5) Jørgen Larsson,
Sverige 5) Per Frygner -78 kg: 1)
Christer Jacobsen 2) Rene Gangestad,
Sarpsborg 3) Sven T. Beukes, lppon
3) Jon Ivar Asbjørnsen, Sarpsborg 5)
Robert Gonschlik, Krokstad 5) Thomas
Johannsens, Sarpsborg -86 kg: 1)
Tony Olson, Sverige 2) Rune Engel,
Drammen 3) Tony Roger Rønning,
Asker +86 kg 1) Morten Rosenvinge,
Fredrikstad 2) Morten Olsen, Borge
3) Orlin Dimitrov Peev, Bergkam. 4)
Terje Roaldstveit, Hurdal 5) Tore
Vegard Sørum, Brummunddal
NORGES CUP 1990
Poengstillingen i Norges Cup 1990
etter awiklet NC-1, NC-2, NC-3,
~C-4 , NC-5 & NM.
Arets NC-vinner kåres på grunnlag
av 6 av 8 stevner.
Det kåres en NC-vinner i hver
klasse, og hver klasse har derfor
sitt eget skjema.
Vi gjør oppmerksom på at ved
sammenslåing av klasser,, blir
utøverne poengført i den vektklassen
de har deltatt oftest i i løpet
av perioden.
STILLINGEN SAMMENLAGT
ETTER 6 NORGES-CUP
STEVNER
KVINNER:
-48: Cathrine Tvete, Kråkerøy
(60 poeng)
-52: Marianne Weidemann, NJJK
(25 poeng)
-56: Hege Aar, Trondheim
(30 poeng)
-61 : Liv Bue, Asker
(60 poeng)
-66: Sarah Jane Lloyd, MJC
(25 poeng)
+66Mari Jensen, Molde
_ (55 poeng)
MENN:
-60: Alexander Aamodt, lppon
(43 poeng)
-65: Stig Traavik, NJJK
(40 ~ng)
-71: Olav Ase, lppon
(40 poeng)
-78: Sven T. Beukes, lppon
(45 poeng)
-86: Kurt Leere, Sarpsborg
(30 poeng)
+86:Per M. Eide, Bergen
(35 poeng)
t::::--r-..--
==---- n ------
Bli med mot toppen • BESTILL IDAG!
Judo Sport AS og Forbundet tilbyr judoutstyr og fritidsutstyr til medlemspriser
K valitetsvarer spesielt for judo. Utviklet
i samarbeid med våre leverandører
STRIKKEJAKKE ·art. nr. 101 ·Kr. 297,·
En elegant dobbel-kneppet strikkejakke for alle
«voksne)) i judo· Norge. Passer like bra på jobben som i
fritid, og bør bli judoens «styrejakke)). Den vil også være
en utmerket julegave enten du er en utøver av judo
eller ikke. Meget gunstig pris.
JOGGEDRESS ·art. nr. 111 • Kr. 294,·
<HIN)) P.ariserblå joggedress med !losset innside.
DEILIG Å HA PÅ SEG. Bukse med dype lommer.
Passer både til sport og fritid.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
COLLEGE·GENSER ·art. nr. 121 ·Kr. 138,·
En college·genser i god kvalitet med romslig
passform og isydde ermer.
Produsert i 50% bomull og 50% polyester.
T·SHIRT ·_art. nr.131 ·Kr. 69,·
En T·shirt i 100% bomull i meget god kvalitet.
Romslig passform med elegant rund hals.
JUDOBAG ·art. nr. 141 ·Kr. 279,·
En meget romslig bag med utvendig lomme og
med god plass til både judogi og treningsutstyr.
Produsert i meget slitesterk nylon.
Farge: Pariserblå
JUDOSOKKER ·art. nr. 151 ·Kr. 49,·
Trendset judosokker er kvalitetssokker produsert
for å tåle mange kilometer i joggesko.
Produsert i 80% bomull og 20% stretch·nylon
som gjør at passformen holder seg etter mange
gangers vask. Meget slitesterk såle.
Klubber kan be om spesialtilbud på
T ·shirt og sokker.
Art.nr.
101 rød
101 blå
111
121
Navn:
Adrea;
Antall
BELTER· art. nr. 171
Slå to fluer i en smekk.
Spar penger og bestill belter samtidig
som du bestiller graderingsmerker
hos forbundet.
Vi har belter i alle farger, MON og
KYU, til en særdeles gunstig pris.
Belter bestilles gjennom klubben.
NYBEGYNNERDRAKT·
art. nr. 161
Vårt tilbud om rimelige
nybegynnerdrakter til våre
klubber ble ifjor en suksess.
l år forventer vi enda flere bestillinger,
da årets drakt ikke bare er av
betydelig bedre kvalitet enn fjorårets,
men den er også bleket helt hvit.
Drakten bestilles gjennom klubben,
og bestilling på 1 O eller flere drakter
sendes fraktfritt.
Art.nr.
131
141
151
Antall