Tingpapirer 2011

DET 31. ORDINÆRE FORBUNDSTING
Lørdag 30. april 2011 | Gardermoen
2
Innholdsfortegnelse
Saksliste 5
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 5
SAK 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 5
Godkjenne innkalling. 5
Godkjenne saksliste. 5
Godkjenne forretningsorden 5
SAK 3. Velge dirigent, sekretær og representanter til å underskrive protokollen. 6
Velge dirigent 6
Velge sekretærer 6
Representanter til å undertegne protokollen 6
SAK 4. Behandle beretningene for NJF, 2009-2010 7
Formål, visjon og verdigrunnlag 7
Medlemstall Norges Judoforbund 2009-2010 8
Oversikt over kretser/utvalg og klubber i 2009 og 2010 9
Forbundsstyrets sammensetning 2009-2010 11
Rapport NJFs styre 2009 12
Rapport NJFs styre 2010 16
Sammensetning av tingvalgte komiteer 2009-2010 21
Rapporter fra tingvalgte komiteer 2009-2010 22
Rapport Lovkomiteen 2009 22
Rapport Lovkomiteen 2010 22
Rapport Kontrollkomiteen 2009 23
Rapport Kontrollkomiteen 2010 24
Sammensetning av styreoppnevnte komiteer 2009-2010 25
Rapporter fra styreoppnevnte komiteer 2009-2010 28
Rapport Medisinsk-Psykologisk Komité 2009 28
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2009 29
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2010 32
Rapport Dommerkomiteen 2009 34
Rapport Dommerkomiteen 2010 36
Rapport Landslagskomiteen 2009 39
Rapport Landslagskomiteen 2010 40
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2009 42
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2010 44
Rapport Teknisk Komité 2009 46
Rapport Teknisk Komité 2010 47
Rapport Honorær Komité 2009 49
Rapport Honorær Komité 2010 51
Rapport Media- og Markedskomiteen 2009 53
Rapport Media- og Markedskomiteen 2010 56
Rapport Ung Judo 2009-2010 59
Rapport Judo for fred 2009-2010 60
3
SAK 5. Behandle NJFs regnskap, 2009-2010 61
SAK 6. Behandle innkomne forslag og saker 92
Lovsaker 92
Ikke lovsaker 93
SAK 7. Fastsette kontingent og avgifter, 2012-2013 94
SAK 8. Behandle langtidsplan 2011-2014 og langtidsbudsjett 2011-2012. 94
Langtidsplan 2011-2014 94
Budsjett 2011 95
Budsjett 2012 96
SAK 9. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap. 97
SAK 10. Foreta valg 97
Valgkomiteens innstilling 98
Styrets innstilling til ny valgkomite 98
Vedlegg 99
4
Saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover § 13, at følgende saker skal behandles:
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
SAK 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Godkjenne innkalling.
Godkjenne saksliste.
Godkjenne forretningsorden
Styrets forslag:
”Tinget ledes av valgt dirigent som leder møtet. Protokollen føres av valgt sekretær.
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til fem
minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan
foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJFs lover
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.”
5
SAK 3. Velge dirigent, sekretær og representanter til å underskrive
protokollen.
Velge dirigent
Forslag fra styret: Anne-Britt Nilsen
Velge sekretærer
Forslag fra styret: Lill Merethe Tjeldvoll.
Representanter til å undertegne protokollen
Forslag:
6
SAK 4. Behandle beretningene for NJF, 2009-2010
Formål, visjon og verdigrunnlag
Formålsparagraf:
“Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling,
ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt”.
NJFs visjon og verdigrunnlag er en del av NJFs strategidokument 2009- 2012, og ble vedtatt på
Tinget i 2009:
Visjon:
”Judo skal være Norges viktigste idrett når det gjelder fysisk, mental og sosial trening og
utvikling”.
Kjerneverdier:
Respekt, Ærlighet, Fellesskap, Mot.
7
Medlemstall Norges Judoforbund 2009-2010
Antall medlemmer 2006 2007 2008 2009 2010
Jenter 0-5 år 20 35 38 37 39
Jenter 6-12 år 377 329 438 408 448
Damer 13-19 år 167 190 180 172 173
Damer 20-25 år 43 56 43 33 50
Damer 26 år – 90 114 127 165 169
Gutter 0-5 år 45 77 84 125 141
Gutter 6-12 år 1355 1247 1406 1382 1322
Herrer 13-19 år 602 640 694 735 743
Herrer 20-25 år 125 129 180 134 175
Herrer 26 år – 341 394 419 521 562
Sum totalt medlemmer 3165 3211 3609 3712 3822
Totalt antall registrerte klubber 2006: 68 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2007: 67 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2008: 64 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2009: 66 klubber
Totalt antall registrerte klubber 2010: 67 klubber
8
Oversikt over kretser/utvalg og klubber i 2009 og 2010
Per 31.12.2009 Per 31.12.2010
SK0135 Østfold Judokrets
Fredrikstad Kampsportklubb Fredrikstad Kampsportklubb
Kråkerøy Judoklubb Kråkerøy Judoklubb
Sentrum Kampsport Senter Sentrum Kampsport Senter
SK0335 Oslo og Akershus Judokrets
Asker Judo Club Asker Judo Club
Aurskog – Høland Judoklubb Aurskog – Høland Judoklubb
Go Dai Judo Club Go Dai Judo Club
Ippon Judoklubb Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Kinsa Judoklubb Kinsa Judoklubb
Nesodden Judoklubb Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb Oslo Judo Klubb
Romerike Judoklubb Romerike Judoklubb
Ski Judo og Ju-Jitsuklubb Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai Sofiemyr Judokwai
SK0435 Hedmark Judoutvalg
Elverum Judoklubb Elverum Judoklubb
Hamar Judoklubb Hamar Judoklubb
Tynset Judoklubb Tynset Judoklubb
SK0535 Oppland Judokrets
Nordre Land IL-Judo Nordre Land IL-Judo
SK0635 Buskerud Judokrets
IL BK-Judo IL BK-Judo
Drammen Judo Club Drammen Judo Club
Krokstad Judo Klubb Krokstad Judo Klubb
Lier Judoklubb Lier Judoklubb
Ringerike Judoklubb Ringerike Judoklubb
SK0735 Vestfold Judoutvalg
Larvik Judoklubb Larvik Judoklubb
Sande Sportsklubb Sande Sportsklubb
Sandefjord Judoklubb Sandefjord Judoklubb
SK0835 Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb Skien Judoklubb
SK0935 Agder Judoutvalg
Budosør Budosør
9
SK1135 Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb Stavanger Judoklubb
Aktiv Judo (del av Aktiv
Kickboxing & Kampsport Klubb)
SK1235 Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb Bergen Judo Klubb
BSI-Judo BSI-Judo
Rosendal TL-Judo Rosendal TL-Judo
Stord Judo Klubb Stord Judo Klubb
Sotra Judoklubb Sotra Judoklubb
SK1435 Sogn og Fjordane Judokrins
Førde Judoklubb Førde Judoklubb
SK1535 Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og omegn Judoklubb Kristiansund og omegn Judoklubb
Ulstein Judoklubb Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb Ålesund Judoklubb
SK1635 Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb Nidaros Judoklubb
NTNUI – Judo NTNUI – Judo
Trondheim Judokwai Trondheim Judokwai
SK1735 Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club Namsos Judo Club
Nærøy Judoklubb Nærøy Judoklubb
Snåsa Judoklubb Snåsa Judoklubb
Steinkjer Judoklubb Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb Stjørdal Judoklubb
SK1835 Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb Bardal Judoklubb
Bodø Judoklubb Bodø Judoklubb
Møysalen IL-Judo Møysalen IL-Judo
Sortland Judoklubb Sortland Judoklubb
Stålkameratene IL-Judo Stålkameratene IL-Judo
SK1935 Troms Judokrets
Gratangen IL-Judo Gratangen IL-Judo
Harstad Judoklubb Harstad Judoklubb
Tromsø Judoklubb Tromsø Judoklubb
Tromsøstudentenes IL-Judo Tromsøstudentenes IL-Judo
Svalbard Turn – Judo Svalbard Turn – Judo
SK2035 Finnmark Judokrets
Alta Judoklubb Alta Judoklubb
Nordstjerna IL-Judo Nordstjerna IL-Judo
Talvik Judo Talvik Judo
Karasjok Judoklubb
10
Forbundsstyrets sammensetning 2009-2010
President
Vibeke Thiblin
Telefon (priv): 92660636
Epost-adresse: president@judo.no
Klubb: Ippon Judoklubb
Visepresident
Harald Monsen
Telefon (priv): 92 82 12 42
Epost-adresse: harald.monsen@lyse.net
Klubb: Sandnes Judoklubb
Styremedlem:
Svein Erik Rud
Telefon (priv): 928 08 411
Epost-adresse: svein.erik.rud@lyse.net
Klubb: Sandnes Judoklubb
Styremedlem:
Marius Ingum
Telefon (priv): 91512101
Epost-adresse: marius@ingum.net
Klubb: Ski Judo og Ju-jitsu Klubb
Styremedlem (trakk seg 22/4-2010):
Lill Merethe Tjeldvoll
Telefon (priv): 45253401
Epost-adresse: lill.tjeldvoll@judo.no
Klubb: Larvik Judoklubb
1. Vara (styremedlem fra 22/4-2010):
Frøydis Øren
Telefon (priv): 48066377
Epost-adresse: froidis.oren@gmail.com
Klubb: Nærøy Judoklubb
2. Vara:
Thom Hallum
Telefon (priv): 90658065
Epost-adresse: thom-hal@online.no
Klubb: Nesodden Judoklubb
11
Rapport NJFs styre 2009
Styremøter
Det ble gjennomført 10 styremøter i 2009. De 3 første møtene ble holdt av styret som satt fram
til Tinget 3. mai 2009, og de siste 7 møtene av styret som ble valgt på det samme Tinget. Referat,
møteplan og dagsorden fra samtlige FS møter ble lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
Det ble avholdt styreseminar på Rica Helsfyr Hotel i Oslo helgen 5.- 7. Juni 2009. Målet med
seminaret var at det styret som ble valgt på Tinget 3. mai 2009, skulle få en innføring i
styrearbeidet i NJF. Det er første gang det arrangeres et slikt seminar i NJF.
Presidenten gjennomførte utviklingssamtaler med alle styremedlemmene høsten 2009. Målet med
samtalene var å komme fram til en god arbeidsdeling og et godt samarbeid i styret.
Representasjon
Nasjonal representasjon
Styret vedtok og fulgte følgende representasjonsplan:
• Høststevnet, Sandefjord, 19. september: Lill Merethe
• Gradering, Oslo, 27. september: Vibeke Thiblin
• Dommerseminar, Trondheim, 2. oktober: Harald Monsen
• Trønder cup, Trondheim, 3. oktober: Harald Monsen og Vibeke Thiblin
• 830- cup, Kongsberg, 24. oktober: Marius Ingum
• Ippon Cup, Bærum, 7. november: Thom Hallum
• Nordenfjellsk mesterskap, Namsos, 14. november: Frøydis Øren
• Lag- NM, Levanger, 28. november: Vibeke Thiblin
I tilegg var styret representert på følgende arrangementer:
• Medlemsmøtet i Judo for fred, 13.- 15. mars, Vibeke Thiblin
• Klubbutviklingsseminar i Sandefjord, 5.- 6. september: Lill Merethe Tjeldvoll og Vibeke
Thiblin
• Regionalt klubbledermøte i Trondheim, 3. oktober: Vibeke Thiblin og Harald Monsen
• NIFs lov- og domsseminar, 30.- 31. oktober 2009: Vibeke Thiblin
• Medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon 17. november: Vibeke Thiblin
Klubbrepresentasjon:
Styrets medlemmer gjennomførte i 2009 5 klubbesøk og 7 oppfølgingsmøter.
Vibeke Thiblin deltok på årsmøte i TX- kampsport klubb 15. november.
Styret vedtok høsten 2009 et sett med etiske retningslinjer for sitt representasjonsarbeid.
Internasjonal representasjon
NJF har vært representert på følgende internasjonale arrangementer:
• Møte i Nordisk ungdomskomité i København, 22.-24.mai: Lill Merethe Tjeldvoll
(styremedlem), Ida Ruiken (Ung- judo) og Alexander Lange (Ung- judo).
• Congress of European College of Sport Science (ECSS) i Oslo, 24-27. juni: Håvard
Hamarsland (UUK).
• IJF- kongress, ekstraordinær EJU- kongressen og Nordisk møte i Rotterdam, 23.- 26.
august: Harald Monsen (Vise- president)
• Judo for peace instruktørkurs i Burundi, 13.- 15. oktober: Jan Eirik Schiøtz (Honorær
President), Birgit Ryningen (JFF) og Nils- Petter Rudhaug (JFF)
• EJU- kongress i Düsseldorf, 28.november: Svein Erik Rud (Styremedlem)
Honorær President Jan Eirik Schiøtz har ved en rekke anledninger representert IJF med
bakgrunn i hans posisjon som direktør i Judo for Peace Commission.
12
Prioriterte saker:
Styret prioriterte arbeidet med følgende saker:
• Åpenhet og synlighet
• Styrking av organisasjonen
• Oppfølging av strategidokumentet 2009- 2011
• Markeds- og mediearbeid
• Omprofilering
• Utdanning
• Evaluering av landslag og NTG
Komiteer
Styret opprettet to nye komiteer, vedtok instrukser og utnevnte leder:
• Markeds- og mediekomiteen (MMK), leder Kjetil Olsen (Asker JK)
• Ung- judo (UJ), leder Ida Ruiken (Ålesund JK)
NJF hadde ved utgangen av 2009 10 styreoppnevnte komiteer:
• Dommerkomiteen
• Teknisk komité
• Stevne- og arrangementskomiteen
• Utdannings- og utviklingskomiteen
• Landslagskomiteen
• Honorær komiteen
• Markeds- og mediekomiteen
• Medisinsk psykologisk komité
• Ung- judo
• Judo for fred
I tilegg til 3 Tingvalgte komiteer:
Lovkomiteen, Valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Styreoppnevnte arbeidsgrupper og koordinatorer
Styret oppnevnte og vedtok mandat for:
Barne- og ungdomskoordinator: Stian Jespersen (NJJK)
Kata- koordinator: Ronald Guttormsen (Stålkameratene IL judogruppa)
EM- gruppe: Ledes av Harald Monsen (Vise- President)
Strategigruppe: Ledes av Vibeke Thiblin (President)
Tinget i 2009 valgte Jan Eirik Schiøtz til honorær President, og styret vedtok også et mandat for
denne rollen.
Strategiarbeidet
Evaluering a strategidokumentet 2009- 2012:
Styret har prioritert oppfølging av målene i strategidokumentet 2009- 2011, og gjennomførte en
evaluering høsten 2009 og en statusrapport ble lagt fram i november. Følgende konklusjon ble
trukket:
”Vi er godt i gang mot målet på forbundsutvikling (grønt), mye arbeid er igangsatt på kompetansehevnig og barneog
ungdomsidrett (oransje), vi er på idestadiet og har langt igjen på klubbutvikling (gult)”
Et sammendrag av evalueringsresultatene for 2009 finnes i tabellen under. Beltefargene er brukt
for å vise status på de ulike områdene:
13
Se hele evalueringsrapporten fra 2009 i vedlegg IX.
Utvikle nytt strategidokument 2011- 2014:
Styret har fullført arbeidet med å utvikle et utkast til strategidokumentet 2011- 2014 som legges
fram for vedtak på forbundstinget i 2011.
• I henhold til rutinene for strategiarbeidet opprettet styret en strategigruppe.
• Gruppa fikk et mandat til å lede arbeidet fram mot strategidokumentet 2011- 2014, som
styret skal legge fram for Tinget i 2011.
• Gruppa består av Vibeke Thiblin (President), Harald Monsen (Vise- President), Lill
Merethe Tjeldvoll (Styremedlem), Kristoffer Halmøy (Generalsekretær).
Økonomi
Regnskapet for 2009 viste et overskudd på kr 497.229,-.
Det tingvedtatte budsjettet for 2009 og 2010 påla styret å øke egenkapitalen med 100.000 kr pr år.
Pga det solide overskuddet i 2009, ble dette gjennomført på kun et år. Pr. 1.1.2010 var NJFs
egenkapital på kr. 896.263,-.
Regnskapet for 2009 er lagt ut på NJFs nettside.
Personal
I løpet av 2009 reduserte NJF sine ansatte ressurser fra 2,25 årsverk ved inngangen av 2009 til
kun 1 årsverk ved utgangen av 2009.
Kristoffer Halmøy har siden 2007 vært ansatt i 100 % stilling som generalsekretær. Han har i
2009 fortsatt sitt arbeid med å effektivisere forbundskontoret, har fokusert på å forbedre vårt
arbeid overfor til NIF og starte profesjonaliseringen av vårt markeds- og mediearbeid. Det har til
tider vært et stort arbeidspress, og generalsekretæren har jobbet 200 timer ulønnet overtid. Intern
statistikk viser at Halmøy i snitt mottar 36 og sender 26 mail pr dag, og at han daglig bruker 1
time i telefon på omlag 7 samtaler. Halmøy har i 2009 vært medlem av Fellestjenesteutvalget og
IT-utvalget i NIF.
Erik Otto Jacobsen ble i august 2007 engasjert av NJF som seniorrådgiver, og det ble inngått en
oppdragsavtale mellom NJF og Jacobsens firma for perioden 1.8. 2007- 1.8. 2011. Styret avsluttet
dette samarbeidet og sa opp kontrakten med virkning fra 1. oktober.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
14
I juni sa Jonas Mallo opp sin 75 % stilling som landslagstrener og fratrådte 1. september 2009.
Det ble høsten 2009 prioritert å gjennomføre en omfattende og grundig prosess for å få på plass
en ny trener, og på bakgrunn av dette ble en enige med Anders Dahlin om å inngå en kontrakt på
40 % stilling fom 1. Januar 2010.
Sykefraværet har vært lavt, og ikke hatt noen innvirkning på driften av NJF.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom NJFs
nettsider; www.judo.no. Sidene ble utvidet med flere blogger, blant annet styrets blogg og
landslagets blogg.
Både aktiviteten og besøkstallene for siden økte i 2009. 122.580 unike brukere var innom sidene i
2009, noe som er en vekst på over 20 % fra 2008. I 2008 ble det publisert 144 artikler på sidene, i
2009 hadde dette økt til hele 225 artikler.
I løpet av 2009 opprettet NJF sin egen side på Facebook.
15
Rapport NJFs styre 2010
Styremøter
Det ble gjennomført 8 styremøter i 2010. Protokoll, møteplan og dagsorden fra samtlige FS
møter ble lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no.
Representasjon
Nasjonal representasjon
Styret vedtok og fulgte følgende representasjonsplan:
Gradering Fredrikstad 12. juni Vibeke Thiblin
Gradering Trondheim 19. september Frøydis Øren
Høststevnet Sandefjord 25. september Marius Ingum
Trøndercup Trondheim 9. oktober Frøydis Øren
Trener 1 kurs Trønderlag Okt/nov Frøydis Øren
830- cup Kongsberg 30. oktober Marius Ingum
Ippon- Cup Bærum 13. november Marius Ingum
Gradering Oslo 20. november Thom Hallum
Lag- NM Sandnes 27. november Svein Erik Rud
I tilegg var styret representert på følgende arrangementer:
Arrangørforum i NJF 12. mars Vibeke Thiblin
Medlemsmøte i SFF 11. mai Vibeke Thiblin
Ledermøte NIF i Tromsø 28.- 29. mai Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
Medlemsmøte i SFF 18. august Vibeke Thiblin
Dialogmøte NIF 15. september Vibeke Thiblin
Fagseminar i Oslo 24. oktober Vibeke Thiblin
NIFs lov- og domsseminar 29. oktober Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
Foreldremøte ULL 13. november Vibeke Thiblin
Årsmøte i SFF 30. november Vibeke Thiblin
Klubb representasjon:
Styrets medlemmer gjennomførte 10 klubbesøk i 2010.
Administrasjonen arrangerte storklubbseminar i Oslo 4.- 5. desember. Her var de 12 største
klubbene invitert, og 10 deltok på seminaret. Målet med seminaret var å igangsette NJFs
storklubbsatsing og å skape en møtearena for erfaringsutveksling.
Styret vedtok og gjennomførte regionale klubbmøter i 4 soner:
Sone øst: Vibeke Thiblin På Ippon- cup 13. november
Sone midt: Frøydis Øren På Trønder- cup 9. oktober
Sone vest: Harald Monsen På Lag- NM 27. november
Sone nord: Thom Hallum På Bodø cup 5. februar 2011 (utsatt fra desember til
februar)
Jubileer:
NJJKs 50- års jubileum 22. oktober Vibeke Thiblin og Kristoffer Halmøy
30- års jubileum Steinkjer JK 11. september Vibeke Thiblin
16
Deltakelse på sentrale møter:
20. januar Møte med NORADs direktør Poul Engerg Pedersen Vibeke Thiblin
Mai – okt Diverse møter med Wang toppidrett Vibeke Thiblin, Stig Traavik
21. sept Anleggsmøte kampsportforbundet Vibeke Thiblin
11. november Møte kulturdep byråsjef for anlegg Ole Fredriksen Vibeke Thiblin
30. november Dialogmøte, Nasjonalt senter for trening og prestasjon Vibeke Thiblin
President Vibeke Thiblin har vært kampidrettenes representant i NIFs anleggspolitiske utvalg.
Internasjonal representasjon
NJF har vært representert på følgende internasjonale arrangementer:
Møte i Nordisk ungdomskomité i Oslo 29.- 31. januar Vibeke Thiblin, Ung- judo
EJU- kongress i Kiev 28.november Vibeke Thiblin
Honorær President Jan Eirik Schiøtz har ved en rekke anledninger representert IJF med
bakgrunn i hans posisjon som direktør i Judo for Peace Commission.
Prioriterte saker:
Styret prioriterte arbeidet med følgende saker:
• Åpenhet og synlighet
• Styrking av organisasjonen
• Daglig drift av komiteene
• Klubbutviklingsplan
• Oppfølging av strategidokumentet 2009- 2011
• Arbeid med nytt strategidokument 2011- 2014
• Markeds- og mediearbeid
• Omprofilering
• Den Norske Judoskolen
• Evaluering av landslag og NTG
• Ny budsjettstruktur
Komiteer
NJF hadde ved utgangen av 2010 9 styreoppnevnte komiteer:
• Dommerkomiteen
• Teknisk komité
• Stevne- og arrangementskomiteen
• Utdannings- og utviklingskomiteen
• Landslagskomiteen
• Honorær komiteen
• Markeds- og mediekomiteen
• Ung- judo
• Judo for fred
I tilegg til 3 Tingvalgte komiteer:
Lovkomiteen, valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Nedlagte komiteer:
Styret la i januar 2010 ned Medisinsk Psykologisk Komité.
Komitéseminar:
Administrasjonen arrangerte komitéseminar for alle komitéledere 19.- 21. november. Fokus på
seminaret var daglig komitédrift og effektivisering av denne. Inkludert møterutiner,
saksbehandling, budsjettstyring, styrekontaktrolle, strategisk virksomhet i komiteen, årskalender
og terminliste.
17
Strategiarbeidet
Evaluering av strategidokumentet 2009- 2012:
Styret har prioritert oppfølging av målene i strategidokumentet 2009- 2011, og gjennomførte en
evaluering høsten 2010 og en statusrapport ble lagt fram i november. Følgende konklusjon ble
trukket:
”Vi er godt i gang med arbeidet (grønt) både på kompetanseheving, barne- og ungdomsidrett og klubbutvikling, og
på forbundsutvikling er vi på god vei mot mål (blått)” Vi har således hatt en positiv utvikling på alle
innsatsområdene, og størst er utviklingen når det gjelder klubbutvikling (fra gult til grønt)”
Et sammendrag av evalueringsresultatene for 2009 og 2010 finnes i tabellen under. Beltefargene
er brukt for å vise status på de ulike områdene.
Se hele evalueringsrapporten fra 2010 i vedlegg X.
Utvikle nytt strategidokumentet 2011- 2014:
Styret har fullført arbeidet med å utvikle et utkast til strategidokumentet 2011- 2014 som legges
fram for vedtak på forbundstinget i 2011.
Strategigruppa:
Arbeidet ble ledet av strategigruppa, som ble utnevnt av og fikk sitt mandat fra styret. Gruppa
bestod av president Vibeke Thiblin, vise- president Harald Monsen, generalsekretær Kristoffer
Halmøy og utviklingskonsulent Lill Merethe Tjeldvoll. Gruppa har hatt 5 møter.
Prosessen:
• Arbeidet ble igangsatt med et strategiseminar 9.- 11. april der styret og alle komiteene var
med.
• Styret vedtok et første utkast til dokument i styremøte nr 6 2010, og sendte dette ut på
åpen høring i organisasjonen.
• Styret gjennomgikk høringsinnspillene og vedtok dokumentet som legges fram for
forbundstinget i 2011 i styremøte nr. 2011.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009 STATUS 2010
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
18
Resultatet:
• Kjerneverdiene er ytterligere konkretisert.
• Ansvarsfordelingen er klarere.
• Det er blitt enklere å måle.
• Omganget har økt og innholdet er blitt konkret.
• Bedre samsvar med NIF
• Bedre samsvar i NJF
Økonomi
Regnskapet for 2010 viste et overskudd på kr 489.563,-.
Pr. 1.1.2011 var NJFs egenkapital på kr. 1 385 827,-.
Regnskapet for 2010 er lagt ut på NJFs nettside.
Det store overskuddet skyldes at NJF de siste årene har hatt en utvikling der NJFs inntekter har
økt mer enn vi greier å øke utgiftene.
Personal
I løpet av 2010 økte NJF sine ansatte ressurser fra 1 årsverk ved inngangen av 2010 til 2,1 årsverk
ved utgangen av 2010.
Kristoffer Halmøy har siden 2007 vært ansatt i 100 % stilling som generalsekretær. Han har i
2010 spesielt fokusert på å legge til rette for effektivisering av den daglige driften av komiteene. I
tilegg har han arbeidet med å effektivisere forbundskontoret og bemanningsprosesser, og
forbedre vårt arbeid overfor NIF. Det har til tider vært et stort arbeidspress, og generalsekretæren
har jobbet 250 timer ulønnet overtid. Halmøy har i 2010 vært medlem av Fellestjenesteutvalget
og IKT-styringsgruppe i NIF.
Anders Dahlin ble ansatt i 40 % stilling som landslagstrener fom 1. Januar 2010.
Lill Merethe Tjeldvoll ble ansatt i 50 % stilling som utviklingskonsulent fra 22. april 2010. Hennes
ansvarsområder er klubbutvikling og utdanning.
Ena Strandli ble ansatt i 20 % stilling som koordinator for landslaget fra 16. august til 31.
desember. Hennes ansvarsområde er å koordinere landslagets reiseaktivitet. Midlene til å ansette
Ena Strandli ble hentet fra landslagskomiteens eget budsjett.
Høsten 2009 sa styret opp oppdragsavtalen med seniorrådgiver Erik Otto Jacobsen med virkning
fra 1. oktober 2009. NJF ble våren 2010 stevnet for urettmessig oppsigelse av avtalen. Det ble
inngått forlik i rettsmekling 8. desember 2010.
Sykefraværet har vært lavt, og ikke hatt noen innvirkning på driften av NJF.
19
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom NJFs
nettsider www.judo.no.
Både aktiviteten og besøkstallene for judo.no økte i 2010. Totalt var over 130.000 innom judo.no
i 2010, noe som er en økning på 7 % fra 2009. Det ble publisert 228 artikler på judo.no i 2010,
mot 225 i 2009.
I løpet av 2009 ble judo.no utvidet med flere blogger, blant annet styrets blogg og landslagets
blogg. I løpet av 2010 ble det publisert 122 blogginnlegg.
I 2009 fikk NJF egen profil på Facebook, og i løpet av 2010 hadde antallet medlemmer av sidene
økt til om lag 600.
20
Sammensetning av tingvalgte komiteer 2009-2010
Kontrollkomité:
Leder Eva Isaksen Trondheim Judokwai
Medlem Jan Erik Larsen Levanger Judoklubb
Medlem Nina Bråthen Kinsa Judoklubb
Vara Heidi Andersen Oslo Judoklubb
Vara Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lovkomité:
Leder Kurt Lier Oslo Judoklubb
Medlem Tore Brenne Levanger Judoklubb
Medlem Cecilie Lille Alta Judoklubb
Vara Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
Vara Eirik Lein Strand Levanger Judoklubb
Valgkomité:
Leder May Linn Hystad Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth Trondheim Judokwai
Medlem Hanne Myrnes Bodø Judoklubb
Vara Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
21
Rapporter fra tingvalgte komiteer 2009-2010
Rapport Lovkomiteen 2009
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2009. Komiteen har jobbet med én sak:
– Behandling av lovendringsforslag til forbundstinget 2009.
Kontakten begrenset seg til et par henvendelser pr. e-post (kontakt mellom de som satt i
komiteen frem til tinget). Etter tinget har det ikke vært noen kontakt.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2009, ut over reisekostnader i forbindelse med
forbundstinget i 2009.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Tore Brenne
Leder frem til tinget 2009, medlem etter tinget
(sign.)
Rapport Lovkomiteen 2010
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2010
Det ikke vært noen kontakt mellom medlemmene i 2010.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2010.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Curt A. Lier
Leder
(sign.)
22
Rapport Kontrollkomiteen 2009
23
Rapport Kontrollkomiteen 2010
24
Sammensetning av styreoppnevnte komiteer 2009-2010
Dommerkomiteen:
2009:
Leder Per-Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Medlem Sven-Ove Johansen, Krokstad Judoklubb
Medlem Thom Hallum, Nesodden Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb
2010:
Leder Per-Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Medlem Sven-Ove Johansen, Krokstad Judoklubb
Medlem Thom Hallum, Nesodden Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb (fra 14. mai 2010)
Judo for fred:
2009:
Leder Per-Einar Torbergsen, NTNUI-Judo
Nestleder Marit Øvstedal, Ippon Judoklubb
Økonomiansvarlig Nils Petter Rundhaug, NTNUI-Judo
Sekretær Anders Levoll, NTNUI-Judo
Styremedlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
Varamedlem Lars Kyllingstad, NTNUI-Judo
Varamedlem Vibeke Thiblin, Ippon Judoklubb
2010:
Leder Per-Einar Torbergsen, NTNUI-Judo
Nestleder Marit Øvstedal, Ippon Judoklubb
Økonomiansvarlig Nils Petter Rundhaug, NTNUI-Judo
Sekretær Anders Levoll, NTNUI-Judo
Styremedlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
Varamedlem Lars Kyllingstad, NTNUI-Judo
Medisinsk-psykologisk komité:
Leder Stig Bruset, Lier Judoklubb
Medlem Esther Myrebøe, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem Pål Herlofsen, Lier Judoklubb
Medlem Stephan Röhrl, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem Stian Jespersen, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Komiteen ble lagt ned 26. januar 2010.
Landslagskomiteen:
2009:
Leder Gøril Johansen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Landslagssjef Jonas Mällo, Kinsa Judoklubb
Medlem Stig Traavik, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
NTG Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Foreldrerepresentant Hanne Myrnes, Bodø Judoklubb
Utøverrepresentant Martin Thiblin, Ippon Judoklubb
25
2010:
Sportssjef Gøril Johansen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Landslagstrener Anders Dahlin, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ungdomstrener Jessica Thiblin, Ippon Judoklubb
Medlem Stig Traavik, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
NTG Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Foreldrerepresentant Frank Hermansen, Sandnes Judoklubb
Utøverrepresentant Mona Jacobsen, Nesodden Judoklubb
Stevne- og terminkomiteen:
2009:
Leder Hans Engebretsen, BK-Judo
Medlem Morten Bachmann, Ippon Judoklubb
Medlem Frøydis Øren, Nærøy Judoklubb
Medlem Tonje Mathisen, Trondheim Judokwai
2010:
Leder Hans Engebretsen, BK-Judo
Medlem Morten Bachmann, Ippon Judoklubb
Medlem Tonje Mathisen, Trondheim Judokwai
Medlem Håvard Myrnes, Bodø Judoklubb
Medlem Johnny Lund, Levanger Judoklubb
Teknisk komité:
2009:
Leder Rosalie A. Evans, TSI-Judogruppa
Medlem Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb
Medlem Roland Ruiken, Ålesund Judoklubb
Medlem Ronald Guttormsen, IL-Stålkammeratene-Judo
2010:
Leder Rosalie A. Evans, TSI-Judogruppa
Medlem Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb
Medlem Roland Ruiken, Ålesund Judoklubb
Utdannings- og utviklingskomiteen:
Leder Håvard Hamarsland, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Medlem Stian Jespersen, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Honorær Komité:
Leder Eirik Lein Strand, Levanger Judoklubb
Medlem Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb
Medlem Rune Neraal, æresmedlem NJF
Medlem Alf Birger Rostad, Levanger Judoklubb
Medlem Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb
Markeds- og mediakomiteen:
Leder Kjetil Olsen, Asker Judo Club
Fotograf Christian Wolff, Ippon Judoklubb
Medlem Birgit Ryningen, NTNUI-Judo
26
Ung Judo:
Leder Ida Ruiken, Asker Judo Club
Medlem Gullik Gundersen, Ippon Judoklubb
Medlem Kristoffer Olsen, Fredrikstad Kampsportklubb
Komiteen ble opprettet 18. august 2009.
27
Rapporter fra styreoppnevnte komiteer 2009-2010
Rapport Medisinsk-Psykologisk Komité 2009
Komiteen har i løpet av 2009 fulgt opp og hjulpet de utøvere som har trengt eller bedt om hjelp,
råd og veiledning.
Esther deltok på EJUs Medical seminar på Malta, med fokus på dopingproblematikk og nye
medisinske regler.
Høsten 2009 ble komiteen oppløst fra sin eksisterende form. En del av medlemmene har gått inn
i andre komiteer, slik at tjenestevei blir kortere, og terskelen for å benytte seg av tilbudet blir
lavere.
Alle tidligere medlemmer har sagt seg villig til å hjelpe NJF videre ved behov for deres
kompetanse.
Marius Ingum
Styrekontakt Medisinsk –psykolgisk Komité
28
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2009
Komiteen har gjennomført møter med alle samarbeidspartnere i forhold til oppdragsavtaler i
2009.
Disse er :
• Jessica Wåhlstedt, beltehefte til gult og oransje.
Gult er levert.
• Ane Ofstad Presterud, beltehefte til grønt og blått
• Martin Thiblin, kapittel og økt for grep til trener
2. 100 øvelser til øvelsesbank. Begge levert.
• Therese Winger, hjelpetrenerkurs
• Anne-Grethe Hermansen, katakapittel,
instruktørmanual og øktplaner til trener 1
I tillegg har komiteen holdt møter angående den nye leders overtagelse av komiteen og
barneidrettskoordinatorens oppgaver.
Utviklingsarbeid:
Knøttejudo:
• Det er gjort en avtale med Stian Jespersen om at han skal utvikle et kursopplegg for
aldersgruppen 6- 8 år, kalt judoskolen i løpet av 2010.
Trener 1:
• Førsteutkastet til kapittel om funksjonshemmede er levert og godkjent.
• Førsteutkastet til instruktørveiledningen om judo for funksjonshemmede er levert og
godkjent.
• Førsteutkast til kapittel om kata er levert. Det har vært på høring til Kent Westerby og
Ronald Guttormsen og blitt godkjent.
• Førsteutkast til instruktørveiledningen om kata er levert. Det har blitt sendt på høring til
Kent Westerby og Ronald Guttormsen og er godkjent.
Trener 2:
• Førsteutkastet til trener 2 ble lagt ut på høring i forkant av tinget
• Utkast til kapittel om skader og førstehjelp er levert og godkjent
• Utkast til kapittel om treningsplanlegging, ressurstrening og kosthold er levert og
godkjent
• Kapittel og praksisøkt i kumi-kata er levert og godkjent
• Disposisjon for kapittel om kata er levert
Konsepter:
• Beltehefte for gult er ferdig utviklet og trykket. Ble delt ut til samtlige klubber på Tinget i
mai.
• Belteheftet for oransje er levert og godkjent. Er i lay out prosess hos MMK.
• Heftene for grønt og blått er under utvikling
• Utkast til hjelpetrenerheftet skulle leveres før 30.12.2009, men har ikke blitt levert.
• Arbeidet med øvelsesbanken er startet og de 100 første øvelsene er samlet inn,
kategorisert og beskrevet.
Saksbehandling:
• UUK har i samarbeid med de andre komiteene som gir ut lisenser eller grader (TK og
DK) blitt enige om og laget retningslinjer for realkompetansevurdering av medlemmer
som søker om dispensasjon.
• UUK har behandlet 2 saker om trener 1 lisenser med de nye retningslinjene.
29
Annet:
• Forsøk på samarbeid med TK og DK. Det ble holdt to møter, men samarbeidet ble ikke
videreført etter tinget.
• Gjennomført en vurdering av hvor UUK står ift de målene som er satt i NJFs
strategidokument.
• Det er satt i gang et samarbeid med landslaget ang utviklingen av en utviklingstrapp.
• Styret vedtok høsten 2009 å gi UUK ansvaret for katautdanningen i NJF.
Aktivitet
Knøttekurs:
DATO INSTR. ANT.
KLUBBER
ANT. DELT. ANT.
LISENSER
Oslo Stian Jespersen 6 14 14
TIL
SAMMEN
6 14 14
Trener 1 kurs:
DATO INSTRUKTØR Helg
1
Helg
2
Helg
3
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LISENSER
Bærum 27. februar-1.
mars, 20.-22.
mars, 17.- 19.
april.
Jessica
Wåhlstedt
34 25 26 12 36 27
Fredrikstad 11. – 13. Sept
13-15. Nov
Kim Mathiasen 22 19 5 23
Tromsø 30. jan – 1.feb
21 – 23. Feb
13.- 15. mars
Anne-Grethe
Hermansen
9 10 8 1 11 10
TIL
SAMMEN
65 48 34 18 70 37
Trener 2:
DATO INSTR. Helg
1
Helg
2
Helg
3
Helg
4
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LIS.
Trondheim 17-19.apr
5-7.jun
25-27.sep
30. okt-1nov
Vibeke
Thiblin
Håvard
Hamarsland
Stig Atle
Frey
8 9 8 7 5 9 4
TIL
SAMMEN
8 9 8 7 5 9 4
30
Annet:
DATO ANT. DELTAKERE STATUS
Oppdaterings-
Seminar for trenere
6. juni 15
Katasamling 11-13 des 19
Deltakelse på internasjonale kurs og konferanser:
26. juni ECSS, Håvard Hamarsland
Kostholdsforedrag på OLT, Håvard Hamarsland
1.- 5. oktober EJU utdanningsseminar på Malta, Håvard Hamarsland og Jessica Wåhlstedt
Deltagere på Trener-1 kurs i Fredrikstad.
31
Rapport Utdannings- og utviklingskomiteen 2010
Komiteen har gjennomført møter med samarbeidspartnere i forhold til oppdragsavtaler og
utviklingsarbeid i 2010. Disse er :
• Jessica Thiblin
• Vibeke Thiblin
• Pål Herlofsen
Utviklingsarbeid:
Knøttejudo:
• Det jobbes fortsatt med å få ferdig judoskolen 6-8 år. Stian Jespersen vil få ny kontrakt
fra 2011.
Trener 1:
• Trener 1 ble gjennomgått og diskutert på oppdateringsseminaret. De nye kappitlene ble
presentert for instruktørene. Diskusjonen vil danne grunnlaget for en kommende
oppdatering.
Trener 2:
• Stig Atle Frey har fått i oppgave å skrive modulen om teknisk utvikling og kapittelet og
coaching i judo.
Konsepter :
• Det er satt i gang et arbeid med å utvikle et konsept med mental trening i trener 1 og
trener 2. Pål Herlofsen er prosjektleder.
• Arbeidet med en utviklingstrapp for norsk judo er igangsatt med Gøril Johansen som
prosjektleder
• Øvelsesbanken har fått 100 nye øvelser
• Grønnbelteheftet er ferdig.
Saksbehandling:
• UUK har behandlet en søknad om trener 1 lisens.
Annet:
• UUK arrangerte en judospesifikk del under den store kurshelgen.
• UUK arrangerte et oppdateringsseminar for trener 1 instruktørene.
Aktivitet:
Knøttekurs:
DATO INSTR. ANT.
KLUBBER
ANT. DELT. ANT.
LISENSER
Sandnes 29-30. okt. Stian Jespersen 2 8 8
TIL SAMMEN 2 8 8
32
Trener 1 kurs:
DATO INSTRUKTØR Helg
1
Helg
2
Helg
3
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LISENSER
Fredrikstad 8-10. jan Kim
Mathiassen
16 5 23 16
Stavanger 15–17. jan
19–21. feb
19–21. mars
Lars
Kyllingstad
16 17 16 3 17 16
Bodø 16 – 18. apr
29–31. mai
11.-13. juni
Anne-Grethe
Hermansen
11 13 12 2 15 12
Trondheim 01. – 03. okt
22. – 24. okt
05.- 07. nov
Roland Ruiken 14 13 12 6 14 13
TIL
SAMMEN
41 43 56 16 68 57
Trener 2:
DATO INSTR. Helg
1
Helg
2
Helg
3
Helg
4
ANT.
KLUBB
ANT.
DELT
ANT.
LIS.
Trondheim 17-19.apr
5-7.jun
25-27.sep
30. okt-1nov
Vibeke
Thiblin
Håvard
Hamarsland
Stig Atle Frey
8 9 8 7 5 9 7
TIL
SAMMEN
8 9 8 7 5 9 7
Annet:
DATO ANT. DELTAKERE STATUS
Oppdaterings-
Seminar for trenere
10-12. sept 8
Den store kurshelgen 22-24. okt 23
Deltakelse på kurs og konferanser:
29.sept NFEs høstseminar: Ernæring, trening og prestasjon
Trener-1 kurs i Bodø.
33
Rapport Dommerkomiteen 2009
Dommerkomitéen (DK) har hatt løpende kontakt på telefon, e- post og i møter i hele perioden.
Det har vært avholdt møter bl.a.i forbindelse med dommerseminar og NM. Totalt har det vært 4
komitémøter. DK har stått for uttak av dommere til begge NM og Nordisk Mesterskap i Finland.
DK har også vært representert ved alle Norges Cup stevner i 2009. Den norske utgaven av de
Internasjonale kampreglene har blitt løpende oppdatert og lagt ut på judo.no.
Thom Hallum gikk opp til IJF- B lisens i Celje, Slovenia og besto eksamen.
Utdanning:
Det ble avholdt 3 C- dommerkurs og 2 ”Innføring i dommerrollen” i løpet av 2009:
13- 14/ 02, Nesodden (Sone Øst)- 10 deltagere. Instruktører: Per.- Arne Grime, Thom Hallum
27- 28/ 03, Ålesund (Sone Midt)- 11 deltagere. Instruktør: Vidar Strøm
25- 26/ 09, Sande (Sone Sør)- 5 deltagere. Instruktør: Sven-Ove Johansen
11 og 18/03, ”Innføring i dommerrollen”.
For unge, viderekomne utøvere. Prøveprosjekt for utøvere i alderen 12- 16 år, 3 mon eller høyere
gradert i Ippon JK.. Kan dømme i barnestevne (Jubapool) under veiledning. Instruktør: Thom
Hallum
28/ 10 og 4/11, ”Innføring i dommerrollen” i Ippon JK. Instruktør Thom Hallum
22- 23/ 05, EJU dommerseminar ble avholdt i Chisinau, Moldova.
Norske representanter var Sven-Ove Johansen og Thom Hallum
02- 04/ 10, NJF Dommerseminar ble avholdt samtidig med Trønder Cup.
15 deltagere foruten DK, hvorav hele 5 deltagere fra Levanger. Bra med mange dommere, men
selv om mange dommere også er trenere så er ”rene” trenere/ coacher fullstendig fraværende i et
viktig fora. For landslagstrenere burde dette seminaret være obligatorisk, det samme for trenere i
klubber som ikke har dommere representert.
27-28/11, 1 dommer har bestått nasjonal B lisens: Harald Dørum Nidaros JK
12/12, Tilstede ved LL Trening T Hallum og P A Grime informerte om de nye regler som
kommer fra 2010.
Internasjonal representasjon:
Januar:
WC Sofia (k), Bulgaria. Sven-Ove Johansen
Åpen Belgisk (h), Visé Belgia. Petter Grime. Thom Hallum
Februar:
WC Budapest (h), Ungarn. Harald Monsen
WC Wien (k), Østerrike. Sven-Ove Johansen
WC Warszawa (h), Polen. Sven-Ove Johansen
Matsumae Cup, København, Danmark. Thom Hallum, Ådne Lie, Arild Maka
34
Mars:
Int. Maters Bremen (h), Tyskland. Petter
Grime, Thom Hallum. Supervisor: Per-Arne
Grime
April:
Swiss Open (h), Baar/ Zug, Sveits. Thom
Hallum
Mai:
Nordisk Mesterskap, Vantaa, Finland. Thom
Hallum, Marius Ingum
EJU dommerseminar, Chisinau Moldova:
Sven-Ove Johansen, Thom Hallum
Juni:
WC Madrid (d), Spania: Harald Monsen
Dax Cup, Celje, Slovenia: Thom Hallum
IJF- B lisens, Celje, Slovenia. Thom Hallum
Juli:
EYOF, Tampere, Finland. Sven-Ove Johansen
September:
Swedish Open Jr. Stockholm, Sverige. Ådne Lie. Thom Hallum
WC Birmingham, England: Per Arne Grime. Sven-Ove Johansen
Oktober:
Swedish Open, Borås, Sverige: Thom Hallum, Sven-Ove Johansen
November:
EM U23, Tyrkia. Sven-Ove Johansen
Desember:
Grand Slam Tokyo, Japan. Sven-Ove Johansen.
Den internasjonale representasjonen i 2009 har vært stor for flere av dommerne. Det er ikke bare
tid, men også store kostnader forbundet med dette. For DKs medlemmer har egenandel i 2009
vært følgende:
Per Arne Grime: Ca.kr. 5000,-
Sven-Ove Johansen: Ca. kr. 24.000,- inkl tur til Grand Slam i Japan
Thom Hallum: Ca. kr. 20.000,-
Egenandel for Internasjonal representasjon for øvrige dommere er ca. kr. 20.000,-
DK lager og gjennomgår DVD eks. til dommerseminar og til NM ind. og NM lag.
DK har nå i år for første gang tatt i bruk Care-systemet. Dette er et system hvor kamper blir
filmet og overført til PC med forsinkelse. Med dette systemet er det mulig for DK å analysere
situasjoner underveis i kampene og gi tilbakemelding, evt. korrigere dommeravgjørelser. Systemet
brukes også av EJUs dommerkommisjon.
Grime Jr. og Sr. prøver å finne frem i Tyskland.
35
Rapport Dommerkomiteen 2010
Dommerkomitéen (DK) har hatt løpende kontakt på telefon, e- post og i møter i hele perioden.
Det har vært avholdt møter i forbindelse med dommerseminar, NM, Ippon Cup og
juleavslutning. DK har stått for uttak av dommere til begge NM og til Nordisk Mesterskap på
Island. DK har også vært representert ved alle Norges Cup stevner i 2010 med unntak av 830-
Cup, hvor Harald Monsen (tidligere DK) var hoveddommer i DKs fravær. Høst 2010 var det ny
ordning hvor DK har stått for uttak av dommere til NC- stevner.
I forhold til strategiene for 2010 har DK startet arbeidet med å utvikle kvinnelige dommere. Ikke
bare 2, men 3 aktive kvinnelige dommere fra sone Øst har vi hatt gleden av inneværende år.
Dette er en god utvikling, og flere er på gang. Vi er spesielt spent på utviklingen i Sone Midt, som
virkelig har hatt mange deltagere på kurs i 2010. I tillegg har DK selv også fått et kvinnelig
medlem, og vi ønsker Ane O. Presterud hjertelig velkommen som medlem. Hennes fokus vil
være nettopp kvinner og ungdom, og det blir spennende å følge utviklingen videre. Vi har også
holdt kurs i sone Nord med Sven- Ove Johansen og Thom Hallum som instruktører, i det som er
verdens nordligste judoklubb: Svalbard. Videre ligger utviklingstrappen ute på judo.no og
kursmateriellet er sendt MMK for ny layout. Roland Ruiken gikk opp til nasjonal A-lisens under
lag- NM i Sandes.
Også på den internasjonale arena har det vært en flott utvikling, og belønningen kom selvfølgelig
da Petter Grime gikk opp til IJF- B lisens i Hamburg, Tyskland i august og besto eksamen. Han
er nå en av Europas yngste IJF- dommere. Som vanlig har norske dommere deltatt på EJUs
dommerseminar, og vi holder tritt med utviklingen i resten av Europa. Som et tydelig bevis på
det siste ble også Per- Arne Grime uttatt og deltok under EM U20 i Bulgaria i september. Vi har
flere dommere som er kvalifisert for World Cup, og flere dommere representerer Norge ute med
å få høyere klassifisering gjennom Europa Cup stevner. All internasjonal aktivitet bidrar til å
utvikle norske dommere til det bedre, og det vil selvfølgelig også komme hjemlige stevner til
gode.
DK søker samarbeid spesielt med LLK og landslagstrener Anders Dahlin, og det er av betydning
at vi har utøvere og dommere på de samme stevnene. I Norge er det spesielt SAK som er en
viktig samarbeidspartner. DK tar nå ut dommere til både NM og NC- stevner, og kravene i
Stevnereglementet søkes oppfylt så langt det lar seg gjøre.
Utdanning:
Det ble avholdt 4 C- dommerkurs og 1 ”Innføring i dommerrollen” i løpet av 2010.
12- 13/ 02, Nesodden (Sone Øst)- 15 deltagere. Instruktører: Per- Arne Grime, Thom Hallum
19-20/ 02, Levanger (Sone Midt)- 17 deltagere. Instruktør: Alf B. Rostad og Eirik Lein Strand
03- 04/ 08, Kongsberg/ Viking Camp (Sone Sør)- 14 deltagere. Instruktør Hans Engebretsen
17- 18/ 09, Longyearbyen (Sone Nord)- 11 deltagere. Instruktør: Sven-Ove Johansen og Thom
Hallum
07 og 14/ 04, ”Innføring i dommerrollen”.
For unge, viderekomne utøvere. Prøveprosjekt for utøvere i alderen 12- 16 år, 3 mon eller høyere
gradert i Ippon JK. Kan dømme i barnestevne (Jubapool) under veiledning. Instruktør: Thom
Hallum
12- 13/ 03, EJU dommerseminar ble avholdt i Carovigno/ Puglia i Italia.
Norske representanter var Thom Hallum og Petter Grime.
36
15- 17/ 10, NJF Dommerseminar ble avholdt samtidig med Trønder Cup.
20 deltagere foruten DK, hvorav hele 13 deltagere fra Sone Midt, 4 fra sone Vest, 2 fra sone Øst
og 1 fra sone Sør. Bra med mange dommere, men selv om mange dommere også er trenere så er
”rene” trenere/ coacher fullstendig fraværende i et viktig fora. For landslagstrenere burde dette
seminaret være obligatorisk, det samme for trenere i klubber som ikke har dommere representert.
Internasjonal representasjon:
Januar:
Åpen Belgisk (h), Visé Belgia: Per- Arne Grime, Petter Grime og Marius Ingum
Februar:
WC Warzawa (k), Polen: Thom Hallum
WC Praha (h), Tsjekkia: Per- Arne Grime
WC Wien (h), Østerrike: Harald Monsen
Mars:
EJU Dommerseminar Puglia Italia: Thom Hallum, Petter Grime
Mai:
Nordisk Mesterskap, Reykjavik, Island: Petter Grime, Margrethe Karlsen
British Open (EC), London England: Thom Hallum
Juni:
WC Tallinn (d), Estland: Per- Arne Grime
Dax Cup (EC), Celje, Slovenia: Thom Hallum
August:
German Open (EC) Hamburg, Tyskland: Petter Grime, Margrethe Karlsen. Veileder: Thom
Hallum
IJF-B lisens til Petter Grime.
September:
EM jr. Sofia, Bulgaria: Per- Arne Grime
Swedish Open Jr. Stockholm, Sverige. Petter Grime, Arild Maka, Ådne Lie, Marius Ingum og
Thom Hallum
Oktober:
WC Birmingham (k), England: Per Arne Grime.
WC Minsk (h), Hviterussland: Sven- Ove Johansen
EC SWOP, Borås, Sverige: Thom Hallum, Petter Grime
Desember:
Sundsvall Cup, Sverige: Knut Aarvik, Jørgen E. Hansen, Jakob Grønhaug, Ingebjørg Holbø, Iver
Tronstad, Udo Heinrich Lieber, Vidar Moe, Einar Kjølstad, Jørgen Hillestad.
Den internasjonale representasjonen i 2010 har vært stor for flere av dommerne. Det er ikke bare
tid, men også store kostnader forbundet med dette. For DKs medlemmer har egenandel i 2010
vært følgende:
Per Arne Grime: Ca.kr. 10.000,-, pluss 7 feriedager
Sven-Ove Johansen: 5000,- pluss 2 feriedager
Thom Hallum: Ca. kr. 10.000,- pluss 9 feriedager
37
På DK budsjett 2010 var det også satt av kr. 5000,- i reisestøtte til 4 dommere i forbindelse med
SWOP jr.
DK lager og gjennomgår DVD eks. til dommerseminar og til NM ind. og NM lag. Fra og med
Ippon Cup 2010 ble det også tatt i bruk et nytt, egenutviklet videosystem tilsvarende EJUs Care
system, for evt. korrigering og utvikling av våre dommere. Takk til Ole- Petter Vikene (Oslo JK)
og hans kollegaer som har utviklet programmet og sørger for at det fungerer optimalt.
For DK
Per- Arne Grime, leder DK.
Thom Hallum i aksjon under World Cup, Warsawa.
38
Rapport Landslagskomiteen 2009
Møter:
Det ble avholdt møte i forbindelse med NM 2. mai der vi diskuterte komiteens arbeid, utvikling
av landslaget, involvering av regionene, optimalisering av landslagsdriften, økonomi og
strategier/planer. For øvrig har en rekke saker av både praktisk, sportslig, og overordnet
strategisk art vært drøftet daglig via e-post og telefon. Det er lagt opp til at det meste av
kontakten skal foregå på denne måten for å spare midler og av logistiske hensyn.
Komiteen har jobbet med følgende saker:
– Utforming av strategier for LL
– Utforming av spilleregler for utøvere, trenere og ledere
– Utforming av Målprosessdokument
– Oppstart av arbeid med strategier for 2012 og 2016
– Utarbeiding av søknad til OLT for 2010
– Oppretting av tettere kontakt til OLT
– Oppstart av arbeid med å integrere NTG tettere i LL-arbeidet
– Iverksetting av konkrete tiltak for optimalisering av LL-drift (omstrukturering)
– Utarbeiding av maler for informasjon, evaluering, uttak og ulikt materiale
– Utarbeiding av standard prosedyrer for aktivitet
– Oppretting av samarbeid med andre komiteer, herunder UUK, Dommerkomiteen m fl.
– Rekruttering av nye personer til landslagsarbeidet
– Oppretting av tettere kontakt med regioner og klubber
– Knytting av kontakter internasjonalt
– Ansettelse av ny landslagstrener etter at forrige trener fratrådte 1. september 2009
LLK har i tillegg ivaretatt driften av Landslaget og holdt kontakt med utøverne for å holde
aktiviteten i gang i den ekstraordinære perioden LL har vært uten trener. Dette arbeidet har
inkludert både administrative-, trener- og coachoppgaver. LLK har lagt opp til en transparent
tilnærming der mye informasjon har vært gitt til utøvere, foreldre og støtteapparat.
I forbindelse med ansettelse av ny landslagstrener har LLK vektlagt en profesjonell og ryddig
fremgangsmåte der tydelig informasjon jevnlig har blitt gitt på nettsiden. LLKs arbeid har blitt
utført gjennom et meget godt og nært samarbeid til forbundskontoret og president. Vi er tilfredse
med at Landslagets utøvere tross vanskelige forhold, har oppnådd svært gode resultater i 2009.
Økonomi:
Landslagskomiteens budsjett
for 2009 er i balanse
Med hilsen
Norges Judoforbund
Landslagskomiteen
Gøril Johansen
Leder
(sign.)
For oversikt over resultater,
se vedlegg III. Aserbajdsjans landslag på besøk i Norge
39
Rapport Landslagskomiteen 2010
Møter:
LLK er stadig svært involvert i Landslagets daglige drift, og drøfter daglig en rekke saker av både
praktisk, sportslig, og overordnet strategisk art via e-post og telefon.
Komitémøter:
Det ble avholdt møte i forbindelse med NM i Oslo 20. mars, der hele komiteen var til stede. Her
ble komiteens arbeid, utvikling av landslaget, involvering av regionene, optimalisering av
landslagsdriften, økonomi og strategier/planer, samt NTG diskutert.
Administrasjonsmøter:
LLK har avholdt 6 administrasjonsmøter på forbundskontoret med den hensikt å forbedre
koordineringen av landslaget, herunder økonomiske spørsmål. Styrekontakt, generalsekretær,
komité leder, landslagstrener og koordinator har deltatt på møtene.
Andre møter:
LLK hadde foreldremøte for ungdomslandslaget i Nadderudhallen (Bærum) 13. november.
Det ble gjennomført fellesmøte med alle utøverne ifm landslagssamling 1.- 4. Januar, samt på
flere torsdagstreninger og riksrandorier.
Det har blitt avholdt orienteringsmøter med klubber og soner.
LLK har tett kontakt med og har hatt månedlige møter med Olympiatoppen.
Sportslig kontakt og ULL trener har deltatt på møter med Wang toppidrett
Komitéleder deltok på NJFs strategiseminar 9.- 11. april og på NJFs komitéseminar 20.- 21.
november.
Komiteen har jobbet med følgende saker:
– Daglig drift av landslaget inkl. koordinering av aktivitet og budsjettkontroll
– Assistere og veilede ny landslagstrener
– Arbeid med utviklingstrapper
– Etablering av tett kontakt til Olympiatoppen
– Arbeid mot klubber og regioner, økt dialog og samarbeid
– Arbeid med å integrere NTG tettere i LL- arbeidet og evaluere NTG og landslaget
– Sportslig kvalitetssikring av igangsettingen av judo ved Wang toppidrett
– Knytting og pleie av kontakter internasjonalt
– Igangsetting av tiltak på teknisk basistrening for barn for å stille vår kompetanse til
rådighet og ”avmystifisere” landslaget, ”Landslagets barnesamlinger” avholt i Alta og i
Sandnes.
Økonomi:
LLK har hatt et budsjett i 2010 på kr. 940.000, dette etter en tileggsbevilgning på 180.000 kr
våren 2010. Det er en utfordring å jobbe mot de høye mål som er satt med såpass små ressurser.
Det har vært høye egenandeler for utøverne. LLK regnskap for 2010 gikk i balanse.
Alle midlene har gått til aktivitet (samlinger og konkurranser for utøverne, samt lønn til LL-trener
og honorar til ULL-trener).
40
Samlinger:
Lukket landslagssamling i Oslo 1.- 4. januar
Lukket landslagssamling i Oslo 5.- 7. februar
Riksrandori i Bærum 5.- 7. mars
Landslagssamling på Nesodden 18.- 20. juni
Riksrandori i Oslo 3.- 5. september
Landslagets barnesamling i Alta 2.- 4. desember
Riksrandori i Sandnes 10.- 12. desember
ULL trener har holdt samling for ungdommer ifm en rekke Norges- cup stevner.
Ungdomslandslaget:
Vi har utviklet og hatt fokus på en bred teknisk utdanning og utvikling for utøverne. Det er blitt
laget en teknisk test som alle utøverne har fått en scoring på med tilbakemelding om hva de bør
ha fokus på fremover. Vi ønsker å sette en standard for hvordan judo skal utføres i Norge og
dette sprer seg i landet.
Kampteknisk sett har vi hatt fokus på å delta på stevner som vi går vinnende ut av med antall
kamper. Vi har god fremgang og vinner mange kamper. Utøverne sitter igjen med medaljer og en
god følelse av fremgang.
Vi har hatt fokus på å styrke kjernemuskulaturen for å unngå skader. Flere utøvere med kneproblemer
er pga dette ikke lengre så plaget av knærne at de må stå over trening. Vi har hatt
fokus på å sette utøvernes trening i system og har sett resultatene av dette gjennom året som er
gått.
Utøverne er blitt synliggjort ved intervjuer på judo.no og på mange samlinger rundt om i landet.
Utøverne jobber hardt med spillereglene og oppleves som inkluderende ovenfor utøvere som
ikke er på landslaget.
Avslutning:
LLK har vært opptatt av å få i gang og assistere landslagstrener Anders Dahlin. Dette arbeidet
har inkludert både administrative-, trener- og coachoppgaver. LLK har lagt opp til en transparent
tilnærming der mye informasjon har vært gitt til utøvere, foreldre og støtteapparat. Komiteens
arbeid er blitt utført i nært og godt samarbeid
til forbundskontoret og president. Vi er
tilfredse med at Landslagets utøvere har
oppnådd gode resultater i 2010 og at laget er i
stadig sportslig utvikling.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Landslagskomiteen
Gøril Johansen
Leder
(sign.)
For oversikt over resultater,
se vedlegg IV.
Martin Thiblin vinner Europacup i Sarajevo.
41
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2009
På NJF sitt ting på Bolkesjø 3.mai ble to av medlemmene i komiteen valgt inn i forbundsstyret.
Lill Merethe Tjeldvoll ble dermed tvunget til å forlate komiteen, men er heldigvis vår
styrekontakt. Hun har også bidratt noe til komiteens arbeide etter at hun gikk over i FS. Frøydis
Øren fortsatte i komiteen siden hun er varamedlem i FS, noe vi setter stor pris på. Som erstatning
for Lill Merethe har vi fått inn Tonje Mathisen fra Trondheim Judo Kwai. Vi er dermed en av de
få komiteene som ikke sliter med å tilfredsstille kravene til kvinneandel.
Komiteen har avviklet sine møter via Skype denne høsten, og det fungerer nå tilfredsstillende. Vi
har i tillegg avgjort en del hastesaker via mail, og dette har også fungert greit.
Målsettinger – kommentarer
SAK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
I år gjennomførte vi arbeidet med revisjon av stevnereglementet i god tid til å få dette
ferdig godkjent av FS allerede i november. Før sommeren hadde generalsekretæren gjort
en stor innsats med å flytte deler av reglementet ut i vedlegg. I tillegg behandlet komiteen
innsendte forslag fra Jessica Wåhlstedt (Ippon JK), og det dukket også opp noen forslag
underveis i prosessen.
SAK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og –funksjonærer.
På denne fronten har det skjedd alt for lite. Leder har utarbeidet et mindre kursopplegg
for stevneansvarlige som skal prøves ut på NJJK i forbindelse med NM våren 2010.
SAK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, gjøre dem kjent, og tildele
NC etter disse kravene.
De som nå har NC status har hatt dette i en del år, og vi føler at flere av disse er på riktig
vei. Nytt evalueringsskjema er utarbeidet som en hjelp i denne prosessen.
STK har hatt observatører på alle NCup-stevner i 2009.
SAK skal behandle søknader til NM og innstille til FS.
Lag NM høsten 2009 ble arrangert av Levanger. Individuelt NM 2010 skal arrangeres av
NJJK.
Sandnes arrangerer lag NM høsten 2010.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind. NM Ungd. Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Totalt
2004 23 60 10 33 13 77 216
2005 17 48 12 42 19 83 221
2006 15 43 11 38 14 65 186
U17 U15 U17 U15
2007 16 42 12 37 10 12 23 38 190
2008 7 42 13 39 6 18 28 36 189
2009 14 41 13 40 13 11 32 33 197
42
NM SR Lag NM JR Lag NM U17 Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix Totalt
2004 4 9 – – 3 – 7 – 23
2005 4 8 5 – 4 2 9 – 32
2006 2 5 5 – 4 – 7 2 25
2007 3 8 6 – 8 – 5 2 32
2008 – 7 5 – 5 – 3 – 20
2009 3 4 4 – 3 – 4 – 18
(Bare deltagere som stilte til start er tatt med i oversikten. Deltagere i åpen klasse er ikke med
dersom de er med i en av de individuelle klassene)
Med hilsen
Hans Engebretsen
Fung. leder
Stevne- og Terminkomiteen
Resultater NC og NM 2009, se vedlegg I.
Vårspretten arrangeres på Bøler i Oslo.
43
Rapport Stevne- og Arrangementskomiteen 2010
Også dette året har vært preget av store endringer i SAK sin sammensetning. Siden Frøydis Øren
også forlot komiteen siden hun gikk fra vara til fast medlem i Forbundsstyret har komiteen vært
på jakt etter nye medlemmer. Vi var derfor svært glad for at det i september lyktes oss å få inn to
nye og kompetente medlemmer. Johnny Lund vil få hovedansvaret for den årlige oppdateringen
av Stevnereglementet.
Komiteen har kun hatt ett ordinært møter i løpet av året, men har avgjort saker via mail og
telefon. Siden komiteen har hatt bare tre medlemmer det meste av året har dett fungert greit. Det
ordinære møtet ble brukt til diskusjon om oppdatering av stevnereglement, og møtet foregikk via
Skype.
Målsettinger – kommentarer
SAK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
I år kom prosessen med revidering av SR litt sent i gang, men det kom innspill fra tre
personer innen fristens utløp 15. november, som komiteen behandlet.
SAK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og –funksjonærer.
På denne fronten har det dessverre ikke skjedd noe i 2010. Komiteen har dessverre ikke
hatt kapasitet ut over det som har vært nødvendig for å gjennomføre løpende oppgaver i
forbindelse med SR, NM og Norgescup.
SAK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, gjøre dem kjent, og tildele
NC etter disse kravene.
De samme arrangørene har hat Norgescup-status i mange år, og klubbene har mye rutine,
men kvaliteten kan fortsatt heves. Vårens individuelle NM ble avviklet på en meget flott
måte av NJJK. De gjorde et meget godt forarbeide, og gjennomførte et flott arrangement
med sin leder May Linn Hystad i spissen.
STK har hatt observatører på alle NCup-stevner i 2010, og alle arrangører har sendt inn
rapportskjema.
SAK skal behandle søknader til NM og innstille til FS.
Lag NM høsten 2010 ble arrangert av Sandnes Judoklubb. Individuelt NM 2010 skal
arrangeres av Levanger Judoklubb, og lag NM av Sandefjord Judoklubb.
I tillegg til dette har NJF søkt etter arrangør til Nordisk som skal gå i mai, men her har
ingen meldt seg, og NJF må derfor ta hovedansvar, med hjelp av klubber til praktiske
oppgaver.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind. NM Ungd. Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Totalt
2004 23 60 10 33 13 77 216
2005 17 48 12 42 19 83 221
2006 15 43 11 38 14 65 186
U17 U15 U17 U15
2007 16 42 12 37 10 12 23 38 190
2008 7 42 13 39 6 18 28 36 189
2009 14 41 13 40 13 11 32 33 197
2010 13 40 12 42 10 4 25 34 197
44
NM SR Lag NM JR Lag NM U17 Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix Totalt
2004 4 9 – 0 3 0 7 – 23
2005 4 8 5 0 4 2 9 – 32
2006 2 5 5 0 4 0 7 2 25
2007 3 8 6 8 5 2 32
2008 0 7 5 0 5 0 3 0 20
2009 3 4 4 0 3 0 4 0 18
2010 0 5 4 0 3 0 5 3 20
(Bare deltagere som stilte til start er tatt med i oversikten. Deltagere i åpen klasse er ikke med
dersom de er med i en av de individuelle klassene)
Med hilsen
Hans Engebretsen
Leder
Stevne- og Terminkomiteen
Resultater NC og NM 2010, se vedlegg II.
Karl André Reichelt viser Oslos ordfører Fabian Stang noen triks.
45
Rapport Teknisk Komité 2009
TK har fulgt både sin langtidsplan, årsplan, komitéinstruks og strategidokument i sitt arbeid i
2009. TK har stort sett klart å legge ut rapport om aktiviteter innen 1 uke etter at de er
gjennomført, i alt 14 rapport som er lagt ut på judo.no.
Samarbeid med UUK, DK har ikke fungert. Det har ikke lyktes komiteene å finne egnet
møtedato. Dermed ble felles sommerleir utsatt, og videre diskusjon om hvordan UUK skulle
overta all utdanningsansvar stoppet også opp.
TK sin hovedoppgave er behandling av søknader for dan-kandidater i henhold til gjeldende
reglement og å avholde dan-eksamineringer. Graderingsveiledning, både via
kommunikasjonsmedia og instruksjon på tatami er viktig her. TK sine medlemmer har gitt slik
veiledning, også i oppmøte på klubber og har tatt imot judoka fra andre klubber i sine treninger
fra Longyearbyen til Fredrikstad.
TK behandlet 24 komplette søknader og 2 email saker med tilhørende flere hundrede telefoner
og eposter fra private. Her, som for alle vedtak i TK, var avgjørelsene enstemmig. Daneksaminering
ble avholdt stort sett etter kandidatenes ønsker, i Fredrikstad, Oslo, Tromsø,
Trondheim, Ålesund. Resultat var 15 nye shodan, to 2.dan,to 3.dan, en 4.dan, en 5.dan (se
vedlegg).
Arbeid mot et globalisert graderingsreglement fortsetter, med R. Ruiken som drivkraft. På grunn
av uenigheter i tolkning av reglementet er det lagt inn en presisering: ”Teknisk Komite er delegert
myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt. Øverste
myndighet i saker som omhandler graderinger er uansett forbundsstyret i Norges Judoforbund”.
Ifølge TK sine instrukser fram til sommer 2009 hadde TK ansvar for katautvikling inkludert
katadommer og instruktørutdanning, kata landslag og katakurs generelt. Det var ingen nye som
var interessert i katadommer eller instruktørutdanning. Oppdatering av de registrerte ble gjort i
forbindelse med uoffisielle NM i kata i februar. Totalt ble det arrangert fem katakurs i
Trondheim, Oslo og Fredrikstad.
Uoff. NM i kata hadde lav deltakelse, men mange kom for å se, og forhåpentligvis ble det klart at
å delta her er ikke mer skremmende enn å delta i vanlig shiai. Særlig ungdommene imponert her,
som de har gjort også på alle katakursene hele året.
Internasjonal katavirksomhet: katalandslag med R. Guttormsen og T. Hågensen deltok i EJU
kata championship. R. A. Evans fikk tildelt innledningspuljer for Nage- og Kime-no-kata og
finalene for Kime-no-kata. Dessverre, flyreisen var bestilt slik at Evans måtte takke nei til
dømming av finalene.
K. Harefallet og K. Olsen deltok i First Open Nordic Kata og fikk 3.plass. Her dømte Evans,
som de andre dommere, alle kata for alle deltakerne. På Fukuda International Kata fikk Evans
dømme Nage- og Katame-no-kata.
For TK
R A Evans
Alle dan-graderte 2009, se vedlegg V.
46
Rapport Teknisk Komité 2010
TK har funnet fram til en organiseringsform hvor email og telefonmøte brukes, med innsendelse
av møtereferat til Forbundsstyret.
TK har følgende hovedoppgaver:
– organisering og gjennomføring av dan-eksaminering
– utvikling av graderingsreglement mot internasjonal standard
– godkjenning av klubbsensor
TK ser på veiledning av kandidater og utvikling av klubbsensor og bisittere til dan-eksaminering
som en naturlig del av disse oppgaver.
Veiledning av kandidater
TK svarer på hundrevis av spørsmål om gradering og dan-eksaminering i løpet av året. Flere
sender inn del-søknader med ønsker om råd for videre utarbeidelse av sine søknader. TK følger
opp disse ønsker så godt det lar seg gjøre. Noen ganger er det nok å vise til det etter hvert utførlig
”bibliotek” av skjema, veiledninger og selve graderingsreglement.
TK mener selv at graderingsveiledning som er gitt i forbindelse med dan-eksaminering har ført til
bedret resultat for kandidatene.
I tillegg til graderingsveiledning i forbindelse med terminfestet dan-eksaminering, har TK et
stående tilbud om å lede graderingsveiledning hvor som helst, så lenge utgiftene blir dekket.
Hittil har ingen klubb/krets bestilt slik veiledning.
TKs medlemmer driver også veiledning av kandidater på ”privat” basis når det er anledning til
det. Dermed har TK gitt innspill til Trondheim, Mo i Rana og Longyearbyen i 2010.
Dan-eksamineringer
Dan-eksaminering ble arrangert i Fredrikstad, Ålesund, Trondheim og Oslo i 2010. Tilbud om
veiledning av kandidater før dan-eksaminering ble gitt på alle disse arrangementene.
I alt besto 15 til shodan, 3 til nidan og 2 til sandan (se vedlegg). Direkte kampgradering til nidan
ble tildelt Birgit Ursin til for sin sølvmedalje i Veteran Mesterskap (International Judo Federation
godkjent internasjonal mesterskap).
Graderingsreglement
Graderingsreglementet ble satt ut til høring, noe som er nytt for graderingsreglement. TK vil
takke alle som kom med innspill. Noen forenklinger mot en internasjonal standard ble foretatt,
hvor det mest vesentlig var at krav til å vise kata som uke erstattes av krav til å kunne forklare
ukerollen.
Leder for TK har hatt dialog med sin motpart i Finland, Danmark og Sverige i 2010.
Graderingsreglementet er på alle felt ganske standardisert mot internasjonale krav. Her er det
interessant at flere land viser interesse for å kreve dommer/trenerutdanning for sine kandidater.
Godkjenning av klubbsensor
TK har forsøkt å bruke motivasjon som grunnlagg for klubbsensor godkjenning. Alle klubber
skal rapportere sin(e) sensor til TK. Dette er i liten grad praktisert.
Alle 1.kyu graderinger skal innrapporteres slik at TK kan se hvor i landet det kan være gunstig å
avholde dan-eksaminering. Rapportering av 1.kyu er også i liten grad praktisert.
47
TK ser tydelig på gradering at kandidater mangler basiskunnskap. Dette understrekker hvor
viktig det er at klubbsensor virkelig fremmer god judo på høyt nivå.
Klubbsensorer ble invitert til veiledning i Trondheim, men kun dan-kandidatene og deres
partnere møtt opp. Planlagt klubbsensor/bisitter kandidat seminar i november i Oslo måtte vike
for NJF strategimøte.
Det er slik at klubber uten godkjente klubbsensor ikke kan gradere. TK har hittil sett bort fra
dette krav. Men om klubbene ikke forbedre seg kan det være nødvendig å returnere søknader til
kandidater som er gradert til 1.kyu av ikke godkjent klubbsensor .
På vegne TK
R A Evans
Alle dan-graderte 2010, se vedlegg VI.
Dan-gradering i Ålesund, juni 2010.
48
Rapport Honorær Komité 2009
I løpet av 2009 har komiteen mistet 2 av sine medlemmer. Leder Marius Ingum, samt medlem
Harald Monsen gikk ut av komiteen ved forbundstinget da de ble valgt inn som henholdsvis
styremedlem og nestleder. Derfor ble det utnevnt ny leder av komiteen, Eirik Lein Strand som
tidligere var medlem. Etter forbundstinget har derfor komiteen fått to nye medlemmer, Ane
Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb og Alf Birger Rostad, Levanger Judoklubb.
Komiteen har i løpet av 2009 mottatt en del saker. Det har i all hovedsak vært søknader om
honorære Dan-grader. Det har blitt delt ut en 7. Dan og to 6. Dan, samt noen lavere grader. HK
sin innstilling til FS har i de fleste tilfeller blitt tatt til følge. Liste over tildelinger med saknummer
følger. Som det fremgår av listen står ikke 7.Dan nevnt, da dette ligger til EJU å tildele.
Det har i tillegg vært noen saker inne til behandling som ikke har tilfredsstilt kravene til søkerne
og har dermed blitt avvist. (2 søknader om honorær 1.Dan er blitt avvist.)
Saker behandlet i FS:
SAK 28/09 – Honorær søknad Terje Gunnerud
Søknaden fra Ski JJK/Terje Gunnerud ble behandlet etter innstilling fra HK den 10. juni 2008.
Vedtak ble fattet av FS som fulgte HK sin innstilling. HK kunne den gang ikke anbefale honorær
grad på grunn av mangler ved søknaden. Gunnerud har sendt inn tilleggsinformasjon, og HK har
nå kommet til en ny innstilling på bakgrunn av tilleggsinformasjonen og endring/tolkning av
reglementet.
Vedtak:
Terje Gunnerud tildeles honorær grad 6. dan.
SAK 40/09 – Saker fra Honorær komite
HK har mottatt og behandlet søknader for Jonas Mällo, Tron Gubberud og Carl August
Thoresen, og innstiller positivt på honorær gradering for kandidatene.
Vedtak:
Jonas Mällo tildeles honorær grad 3. Dan og Tron Gubberud tildeles honorær grad 4. Dan på
bakgrunn av innsatsen som trenere for landslaget de siste årene. Carl August Thoresen tildeles
honorær grad 4. dan på grunn av hans virke for norsk judo i en periode på over 50 år.
SAK 63/09 – Honorære saker
Nesodden JK har søkt om honorær gradering for Thom Hallum. Hallum var aktiv i judo en
periode på 1970-tallet. I voksen alder har han returnert til judoen og utvist et stort engasjement
innen idretten. Han har vært og er en pådriver innen Nesodden judoklubb både som trener og
som dommer. Han har og er fortsatt aktiv på forbundsnivå innen DK og var en viktig ressurs i
forbindelse med EJU dommerseminaret i 2007. Thom Hallum fikk IJF-B lisens 21. juni 2009 og
dette er hovedårsak til tildelingen.
Vedtak:
Thom Hallum er erklært inhabil av FS i denne saken.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Thom Hallum honorær grad 3. dan.
49
SAK 67/09 – Honorære saker
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb sendte inn søknad til NJF om honorær gradering til 6. dan for Dag
Hodne 6. oktober 2009. Honorær Komite sendte innstilling på gradering for Hodne 2. november
2009.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Dag Hodne honorær grad 6. dan.
Utdelingen skal skje av en representant fra forbundsstyret under NM Individuelt 2010, som
arrangeres av NJJK i Oslo.
Komiteen har i gjennom året ikke hatt noen formelle møter. Noen uformelle samtaler har det
blitt når vi har møttes i forbindelse med stevner og andre aktiviteter, men for øvrig har det meste
av kommunikasjonen skjedd via e-post. Samt at vi enkelte ganger har hatt telefonsamtaler
underveis. Undertegnede føler at samarbeidet har fungert rimelig bra, men det var litt
innkjøringsproblemer til å begynne med. Etter hvert har samarbeidet blitt bra.
Men vennlig hilsen
Honorær Komite
v/Leder Eirik Lein Strand
Dag Hodne blir tildelt honorær 6. dan av president Vibeke Thiblin under NM i Oslo 2010.
50
Rapport Honorær Komité 2010
Komiteen har behandlet alle saker ved hjelp av e-post og telefon. Det har ikke blitt avholdt
møter, men det har blitt avholdt samtaler i forbindelse med stevner. Samarbeidet har fungert
rimelig bra, men det er litt ulikt hvor raske medlemmene er til å svare på e-post. Komiteen har
selv satt seg som mål at saker skal behandles innen 3 uker, noe som i de aller fleste sakene er blitt
overholdt.
Honorær Komite har i 2010 hatt 8 saker oppe til behandling. Av disse er det blitt delt ut 6 Dangrader.
I tillegg var det en sak der FS gikk imot HKs innstilling. Det er ikke blitt delt ut noen
annen honorær oppmerksomhet. Bakgrunnen for dette er at HK har fått beskjed fra
Forbundskontoret om at det er tomt for honorære merker, noe Markeds og Mediakomiteen
jobber med. Håpet var at de nye merkene skulle være klar i desember 2010, men det ble de ikke.
Det er foreløpig ikke klart når disse vil være ferdigstilte.
Saker som har blitt behandlet i FS etter innstilling fra HK:
SAK 05/10 – Honorære saker
Ippon Judoklubb har søkt om honorær gradering for Morten Bachmann. Han startet med judo i
1972, har fungert som trener, stevnearrangør, klubbleder, samt at han har hatt ulike verv i Norges
Judoforbund. Bachmann var stevneleder under World Cup Norway i 2008. Hans engasjement i
norsk judo teller 23 år med sammenhengende innsats.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Morten Bachmann honorær grad 2. dan.
SAK 15/10 – Honorære saker
Sandefjord JK og Larvik JK har sammen sendt inn søknad til NJF/HK om honorær gradering til
7. Dan for Svein Gårdsø. HK har behandlet søknaden og har levert en splittet innstilling, 3 mot 2
stemmer i favør Gårdsøs kandidatur.
Vedtak:
Forbundsstyret følger ikke HKs innstilling om 7. Dan for Svein Gårdsø med følgende
begrunnelse:
– HK var splittet i sin innstilling om gradering for Gårdsø.
– Kandidatens kompetanse og virke på det internasjonale plan er for svak.
Svein Gårdsø gjør en prisverdig innsats som trener og arrangør, og FS vil påpeke at det ikke vil
være umulig for Gårdsø i fremtiden å oppnå 7. Dan.
SAK 46/10 – Honorære saker
Honorær Komite har behandlet innkomne søknader om honorære tildelinger.
Vedtak:
Harald Monsen og Svein Erik Rud erklæres inhabile av FS i behandlingen av søknadene som
kom fra Sandnes JK.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Harald Monsen honorær grad 4. dan.
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Petter Grime honorær grad 3. dan.
Utdelingen skal skje av leder for Honorær Komité Eirik Lein Strand på NM Lag i Sandnes.
SAK 53/10 – Honorær grad
Honorær Komite har gjenopptatt behandling av en tidligere avslått sak, på bakgrunn av endret
reglement.
Vedtak:
Forbundsstyret følger HKs innstilling og tildeler Andreas Strand honorær grad 3. dan. Utdelingen
skal skje av en representant fra forbundsstyret på Nyttårsstevnet i Mjøndalen.
51
Revidering av reglement
I løpet av 2010 har det blitt foretatt en mindre endring av regelverket til HK. Dette ble i
hovedsak gjennomført av generalsekretæren og FS.
SAK 29/10 – Revidert honorært reglement
Administrasjonen presenterer revidert forslag til reglement, med hovedsakelig endringer i logisk
oppbygging og korrektur. I tillegg foreslås endringer som følge av vedtak i sak 16/10 Ildsjelpris.
Utmerkelsen bronse gjøres mer tilgjengelig for flere medlemmer med stor innsats i klubb. Den
ensidige fokuseringen på dommer-/trenerutdanning tones ned.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til revidert honorært reglement vedtas med enkelte endringer etter
diskusjon i styret.
For Honorær Komitè
Eirik Lein Strand
Andreas Strand tildeles honorær 3. dan av styremedlem Marius Ingum, under Nyttårsstevnet i
Mjøndalen 2011.
52
Rapport Media- og Markedskomiteen 2009
2009 har vært et år hvor komiteen har jobbet mye med å bygge et fundament for det videre
arbeidet. Prosessen har vært lang og faglig krevende. Det har ikke blitt avholdt mange formelle
møter i komiteen, men det har vært korrespondert på e-post og uformelle møter samt
telefonsamtaler. Fordi komiteen har hatt store, tunge oppgaver innser komiteen at man oppfattes
som noe anonym overfor klubber og en del komiteer i NJF.
Komiteen har ikke hatt mangel på oppgaver forbundsstyret og forbudskontoret ønsker at det skal
bli satt fokus på. Komiteen har derfor hatt en del jobb med å prioritere oppgavene sine, noe som
vil være en kontinuerlig jobb for denne komiteen.
Komiteen har i 2009 jobbet med følgene saker:
1. Finne medlemmer til komiteen
2. Forhandle frem avtale for trykksaker til NJF
3. Utarbeide en kommunikasjonsplan for NJF
4. Utarbeide ny visuell profil for NJF
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
6. Veien mot OL 2012
1. Finne medlemmer
Komiteen ble startet med komitéleder Kjetil Olsen, raskt etter kom Christian Wolf inn
som fotograf. Birgit Ryningen kom inn litt senere med hovedansvar for Judo for Fred
innen media og markedsføring.
2. Forhandle avtale med trykkeri
MMK så raskt at det var penger å spare ved å inngå en avtale med et trykkeri om total
leveranse av trykksaker til NJF. Det ble gjennomført en anbudsrunde med 5 trykkerier i
Oslo området, av disse var det 4 som leverte tilbud. Tilbudene ble nøye gjennomgått og
de totale trykk- og distribusjonskostnadene ble lagt til grunn for valg av trykkeri.
Resultatet ble at NJF inngikk avtale med Allkopi AS for 2 år. Hensikten er å kunne tilby
avtalen til samtlige klubber etter hvert, siden Allkopi AS har filialer over hele sør delen av
Norge.
3. Kommunikasjonsplan
MMK startet på jobben med å utvikle en overordnet plan for hvordan norsk judo skal
komme bedre frem i media og hvordan vi kan skaffe flere sponsormidler. Det ble avlagt
en rapport til FS på styremøte 18. August 2009. Som et resultat av dette gikk MMK og
forbundskontoret sammen og utarbeidet sponsorpakker for NJF som markedsagenter
kan selge til sponsorer. Ivar Årnes sa seg villig til å coache 4 markedsagenter rekruttert av
NJF.
4. Visuell profil
Å utarbeide en visuell profil har krevet mye tid, prosjektet gikk
over 11 måneder. Profilen skal omfavne og inkludere all aktivitet i
NJF.
Hensikten er å gi judosporten en tydeligere kommunikasjon og
helhet ovenfor media, fremtidige sponsorer og ny rekruttering.
Det er laget en designmanual som forklarer profilprogrammet
nærmere.
53
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
Komiteen har jobbet med å synliggjøre
norsk judo i media og fått inn flere artikler i
nasjonale media. Komiteen har bistått i
arbeidet NJF har inngått med Skjermen
Media og sending på VIASAT Sport.
Komiteen bisto i profileringen av NJF og
judo.no under TV-kampene i Norwegian
Combat.
Komiteen har dekket følgene stevner i 2009:
– NM på bolkesjø
– VM i judo, Nederland
– Tønder cup
– 830-cup
– Ippon cup
Komiteen har inngått et samarbeid med LLK for å få mer mediadekning på de
internasjonale stevnene LL er med på. Dette har vært og er en krevende jobb fra alle
parter, siden det ikke er økonomi til å ha en mediaperson som følger LL for å ta bilder og
skrive om stevner. Dette arbeidet vil fortsette i 2010 og vi ser at vi bare kan bli bedre og
bedre innen dette feltet.
Dato Mediesak Media aktør
09-02-09 Portrett, Martin Thiblin TV2 Zebra
19-02-09 Uovervinnelig på hjemmebane, Martin Thiblin Aftenposten
27-02-09 Tilbake på rekordtid, Martin Thiblin Budstikka
19-03-09 WC Warzsawa og portrett, Martin Thiblin NRK Sport
29-04-09 På vei mot 25 gull Aftenposten
02-05-09 Norgesmesterskap, Bolkesjø TV2 Sporten
04-05-09 Seier på alle fronter, Martin Thiblin Budstikka
28-05-09 Kostholdsprosjekt OLT Aftenposten
30-06-09 Judo for Fred – presisering i sak, pressemelding Kapital
25-08-09 Forhånd VM, Martin Thiblin Budstikka
28-08-09 Sjokk exit for Thiblin Budstikka
12-09-09 TV kamper, Norwegian Combat VIASAT SPORT
23-09-09 WC, Birmingham: Reiste seg etter VM skuffelsen,
Martin Thiblin
Budstikka
06-10-09 TrønderCup, NJF satsing i sone-midt Adressa
11-10-09 Norske judoinstruktører i internasjoalt fredsarbeid, JFF
og JFP
Aftenposten
28-10-09 830-Cup, Norwegian Combat VIASAT SPORT
04-11-09 Veien til OL 2012, portrett Martin Thiblin VIASAT SPORT
09-11-09 OL kval og Aserbajdsjan, Martin Thiblin Aftenposten
09-11-09 Hardkjør mot OL 2012, Martin Thiblin Budstikka
11-11-09 Omtale i forbindelse med Ippon Cup, Martin Thiblin Aftenposten
54
6. Veien mot OL 2012
Komiteen fikk i oppgave å bistå forbundskontoret i arbeidet med å fornye sponsoravtalen
for Martin Thiblin for 2010.
Arbeidet har vært et samarbeid mellom LLK, Forbundskontoret og MMK, rollen til
MMK har vært å sette strategier og visjoner i system og forenkle for å gjøre det lettere for
sponsoren å forstå hvor NJF skal og hvordan vi skal komme dit.
Design av nye NM-medaljer:
55
Rapport Media- og Markedskomiteen 2010
2010 har vært et år komiteen har jobbet mye med å videreutvikle profilprogrammet til NJF og
klargjøre det for implementering i 2011. Komiteen har jobbet med å finne ut hvilke oppgaver
komiteen skal prioritere å løse og hvilken rolle komiteen skal ha i Norges judoforbund. Komiteen
har ikke hatt mangel på oppgaver andre komiteer, forbundsstyret, administrasjonen ønsker at
MMK skal se på og komme med løsinger på.
Komiteen har i 2010 jobbet med følgene saker:
1. Finne medlemmer til komiteen
2. Utviklet visuell profil til NJF
3. Heve standarden på Norges Cup stevnene og Norgesmesterskap
4. Sponsorarbeidet i NJF
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
6. Foto og referater fra stevner
7. Bistå i arbeidet med å etablere Den Norske Judoskolen
8. Øvrig arbeid
Komiteen har valg å ikke prioritere følgene oppgaver:
1. Jobbe med utvikling av judo.no
2. Holde mediakurs for hele landslaget med trenere og komité medlemmer
Judo.no – dette har blitt stoppet fordi man venter på rettingslinjer til det nye portalsystemet til
NIF og det er lite eller ingen informasjon om når dette systemet kan bli klart. Det er derfor tatt
en beslutting om å ta opp denne tråden i 2011 og se på hvilken mulighet vi har til å forbedre
judo.no uten å bruke for mye ressurser på dette prosjektet.
Mediakurs – komiteen har ikke hatt ressurser til å kjøre kurs i 2010, komiteen har heller valgt å
legge ressurser i å få mediaomtale og jobbe med å heve standarden på Norgescup og NM.
1. Finne medlemmer
Komiteen har i 2010 bestått av 3 medlemmer. Komiteen har vært i kontakt med flere for
å øke kapasiteten. Dette har vi gjort ved å legge ut artikler på judo.no og drevet
oppsøkende rekruttering.
2. Utvikle den visuelle profilen til NJF
Komiteen har i 2010 jobbet mye med å ferdigstille den visuelle profilen til NJF. De
grunnleggene retningslinjene er nå på plass og en profilmanual er produsert. Vi regner
med at 2011 vil gå med til å implementere profilen i flere ledd og arenaer.
3. Heve standarden på Norges Cup og Norgesmesterskap
Komiteen har i 2010 laget nytt design på Norges Cup medaljene og utarbeidet nye
pokaler for vinnere av Norges Cupen og Norgesmesterskap i lag. Komiteen har også
jobbet mye med å se på mulighetene for å innføre en standard på hvordan stevnene skal
se ut visuelt, og sett på den nye standarden som har kommet på Europacupen til EJU for
å se hvilken elementer og systemer de har sett på som viktig. MMK har også høstet en del
erfaringer fra World Cup som NJF arrangerte i 2008.
MMK har brukt 2010 til å se på hvordan de forskjellig klubbene gjennomfører Norgescup
og Norgesmesterskap, og sett på hvordan haller er utstyrt for å finne frem til et system
som kan fungere for alle.
56
MMK ser på stevnene som den viktigste arena for å markedsføre judo i media og vil
derfor jobbe med å utarbeide retningslinjer for hvordan hallene skal utformes når NC og
NM skal avholdes, i samarbeid med SAK.
4. Sponsorarbeidet i NJF
Komiteen fikk i oppgave å se på mulighetene for sponsorarbeidet til NJF. Vi kom i
kontakt med Ivar Årnes som jobber profesjonelt med coaching av selgere og
sponsorarbeid, hvor han så holdt kurs og utdannet 3 markedskonsulenter.
MMK bisto Martin Thiblin når han skulle holde et foredag for Sector Alarm sine ansatte i
august 2010 som er en del av sponsoravtale NJF har med Sector Alarm. MMK bistår i
reforhandling av avtalen med formål å få den forlenget til 2011.
5. Arbeidet for å synliggjøre norsk judo i media
Komiteen ser på dette som en meget viktig oppgave og dette er et kontinuerlig arbeid.
MMK har satt i gang arbeidet med å få i gang NJF TV som en del av mediasatsingen.
Dato Mediasak Media
VM i judo EuroSport
TrønderCup, OT/NJF satsing Adressa
02.02.2010 Reportasje KM- Ungsport Budstikka
05.03.2010 Omtale Reichelt/Skretting – Åpent Estisk Nordstrandsposten
22.03.2010 Reportasje / Intervju NM/ Reichelt Nordstrandsposten
22.03.2010 Intervju – NM – Danielsson Budstikka
22.03.2010 Reportasje NM / Myrebøe Akers Avis
02.11.2010 Sindre Olsen – Griper muligheten Moss Avis
06.11.2010 Lier Judoklubb Drammens Tidende
16.11.2010 Ippon Cup – Reportasje – ungsport Budstikka
30.11.2010 Ippon Suverene i Lag-Nm Budstikka
Dette er omtale hvor MMK har bidratt direkte enten ved pressemelding forut for stevnet,
med faktastoff, artikler eller bilder.
Faksimile fra Drammens Tidende 6. nov 2010
Faksimile fra Budstikka 30. nov 2010
57
6. Foto og referater fra stevner
MMK drifter www.judobilder.org. Galleriet inneholder nå ca. 5500 bilder fra ca 25
stevner fra 2008-2010. Nettsiden har ca 50 besøkende daglig. Galleriet hadde 650.000
bildevisninger siste år, dvs. ca 1800 daglige visninger i gjennomsnitt. Ca halvparten er fra
utlandet.
Bildene blir flittig brukt på judo.no, klubbsider, NTG Judo, lokalaviser, til instruksjons –
og informasjonsmateriell og i foredragsvirksomhet. Flere hundre bilder er lagt ut på
Facebook på norske judoutøveres egne sider.
MMK har dekket følgende stevner i 2010: Swedish Open (Intervju), Ippon Cup, 830 Cup
og Lag-NM (referat og foto/video), Nyttårsstevnet, Høststevnet, NM og Åpent Belgisk
(foto).
7. Bistå i arbeidet med å etablere Den Norske Judoskolen
MMK har vært i løpende dialog om hvordan dette konseptet kan utvikles til en egen
merkevare. På bakgrunn av dette har MMK sendt inn en søknad til Høyskolen i
Buskerud, visuell kommunikasjonslinjen om å kjøre et desig-/kommunikasjonsprosjekt
med dem på dette, våren 2011.
8. Øvrig arbeid som ble gjennomført i 2010
– Design/profilering:
– Nytt design på NJF slips
– Nytt design på N-Cup medaljer
– Nytt design på NJF pokaler
– Markedsføring av Fagseminaret i Judo 2010
– Fotografering av LL-utøvere som skal brukes til profilering av NJF aktivitet
Nytt design på NC-medaljer
58
Rapport Ung Judo 2009-2010
Ung Judo ble etablert i 2009 som ungdomskomite i Norges Judoforbund. Siden den gangen har
komiteen bestått av tre medlemmer, Kristoffer Olsen , Gullik Gundersen og Ida Ruiken. I tillegg
har Lill Merethe Tjeldvoll vært aktiv i komiteen som styrekontakt der hun også hjalp til og deltok
på møtene til UJ til hun fikk jobb på forbundskontoret.
Ung Judo har skrevet en rekke artikler for judo.no som har belyst ungdommen i dagens Judo.
Randoristevne
Ung Judo har, siden det ble etablert i 2009, arrangert tre randoristevner i forskjellige klubber i
Norge.
Det arbeides med et hefte til randoristevnet sammen med MMK.
NYC Judo (Nordic Youth Committee of Judo)
Ung Judo har deltatt på to møter til NYC Judo siden komiteen ble etablert.
Ung Judo har arrangert ett av disse to møtene selv som fant sted på Olympiatoppen og varte i tre
dager. I løpet av de dagene deltok både Stian Jespersen og Vibeke Thiblin på ett av møtene.
Ung Judo har tatt på seg oppgaven til å utforme en logo til NYC Judo, noe komiteen er godt i
gang med.
Teknikkstevner
Ung Judo har oversatt heftet til teknikkstevnereglementet til norsk.
Ung Judo har kontakt med Linda Petersson, teknikkstevnekursholder fra Sverige, som skal holde
et teknikkstevnekurs i Norge i løpet av 2011.
Barne- og ungdomsarbeid
Ung Judo har deltatt på to møter med president Vibeke Thiblin der tema for møtet var barn og
ungdom i NJF.
I tillegg har Ung Judo deltatt på:
– Strategiseminaret til NJF
– Komiteseminaret til NJF
– To av medlemmene har vært med på utdanningsprogrammet for yngre ledere.
– Det olympiske akademi arrangert av NIF
59
Rapport Judo for fred 2009-2010
Styret i JFF sin rapport for 2009, se vedlegg VII.
Styret i JFF sin rapport for 2010, se vedlegg VIII.
60
SAK 5. Behandle NJFs regnskap, 2009-2010
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
NORGES JUDOFORBUND
NOTER TIL REGNSKAPET 2010
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas.
Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har øremerkede
midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges judoforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.
Prinsippendring
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Det offisielle regnskapet presenteres konsolidert mellom avdeling for ordinær drift (NJF) og avdeling
for Judo for fred (JFF), i motsetning til tidligere år. Sammenlignbare tall for årsregnskapet inneholder
også begge avdelinger.
78
Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
2010 2009
NIF – Post 2/Grunntilskudd 782.312 794.098
NIF – Post 2/Aktivitetstilskudd 623.781 613.826
NIF – Post 2/Regiontilskudd 161.827 158.393
NIF – Post 2/Integreringstilskudd 120.000 120.000
NIF – Post 2/Utviklingsorientert ungdomsidrett 334.678 322.165
NIF – Post 3/Barn, ungdom, bredde 740.000 585.000
NIF – Utstyrsmidler 370.607 203.850
Sum ordinære tilskudd NIF 3.133.205 2.797.332
NIF – OLT-stipend 70.000 50.000
NIF – Støtte Judo for peace 20.000 50.000
NIF – Kampidrettssamarbeid 12.500 100.000
NIF – Mva-kompensasjon 121.068 40.293
NJU – Nordisk ungdomskonferanse 21.840
ISF – VO-tilskudd 9.540 17.752
IJU – Diverse tilskudd 129.802 123.455
Sum andre tilskudd NJF 384.750 381.500
Norad-tilskudd Jufo for fred 525.000 800.000
SUM tilskudd 4.042.955 3.978.832
Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Kursinntekter 238.850 244.650
Egenandeler 658.686 634.607
Årskontigenter og lisenser 1.095.975 1.094.365
Judo for fred – støttemedlemsskap/julekort m.m. 46.998 143.283
Andre inntekter 119.137 223.424
Sum 2.159.646 2.340.329
Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2010 2009
Lønn 919.046 593.240
Arbeidsgiveravgift 112.699 98.090
Pensjonskostnader 16.958 52.784
Stipend 90.000 62.000
Andre lønnskostnader 43.115 7.977
Sum 1.181.818 814.091
Lønn til generalsekretær utgjør kr 437 167.
Det er utbetalt totalt kr 90 200 til styret i 2010. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.10.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av
med AFP per 31.12.2010.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 36 875 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 6 250 inkl. mva
til andre attestasjonstjenster.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2010 er det betalt inn kr 33 916
79
Note 5 Tilskudd andre organisasjoner
2010 2009
Utstyrsmidler 370.607 204.851
Jenteaktivitet 29.990
Norges Toppidrettsgymnas 228.000 228.000
Komeptanseklbb funksjonshemmede 95.000 60.000
Arrangørstøtte NM/NC 85.500 50.000
Klubbutvikling 26.000
Dojo Burundi 23.894
Judo for Fred – Afghanistan 345.737 210.319
Sum tilskudd 1.204.728 753.170
Spesifikasjon utstyrsmidler:
Idrettslag Tildelt beløp Innkjøpt utstyr
Fredrikstad Kampsportklubb 34.200 Judomatter
Krokstad Judo Klubb 100.000 Judomatter
Levanger Judoklubb 100.000 Judomatter
Nordre Land IL – Judo 11.025 Judomatter
Sande Sportsklubb – Judo 28.087 Judomatter/Tjukkas
Sentrum Kampsport Senter 10.609 Judomatter
Sotra Judoklubb 16.465 Judomatter
Stavanger Judoklubb 11.377 Judomatter
Tromsø Judoklubb 4.000 Tjukkas
Tromsøstudentenes IL – Judo 23.549 Judomatter/Tjukkas
Trondheim Judokwai 13.482 Judomatter
Ulstein Judoklubb 17.813 Judomatter
Totalt utstyrsmidler 370.607
Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Kontorkostnader 798.161 1.232.041
IT-kostnader 83.171 71.675
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 9.138 112.875
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 107.883 258.305
Reise- og oppholdskostnader 1.866.171 1.659.711
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 457.193 422.549
Judo for Fred – reise og administrasjonskostnader 238.015 417.316
Sum 3.559.731 4.174.472
Kontorkostnader inneholder kostnader til avslutning av oppdragsforhold til tidligere seniorrådgiver.
Saken er avsluttet med totale kostnader på 350.000 hvorav 210.000 er belastet regnskapet i 2010.
Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende.
Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Forskuddsbetalte kosntader 4.514 3.591
Påløpte inntekter 117.708 3.940
Sum 122.222 7.531
80
Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1 917 638,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr 85 614,-
Note 10 Egenkapital
Annen Annen Sum
egenkapital
NJF
egenkapital
JFF
egenkapital
Egenkapital pr 01.01.10 896.264 125.536 1.021.800
0
Årets endring i egenkapital: 0
Årets resultat til annen egenkapital 489.563 5.079 494.642
Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0
Egenkapital pr. 31.12.10 1.385.827 130.615 1.516.442
Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
2010 2009
Påløpte feriepenger 75.823 47.307
Avsatt aga av feriepenger 8.417 6.670
Avsatt aga av feriepenger – utland 46.161
Nordisk Judo Union 21.711
Forskuddsbetalte inntekter 46.000
Andre avsatte/påløpte kostnader 140.000
Sum 130.401 261.688
Note 12 Internasjonal representant
Prosjektet inneholder Jan Eirik Schiøtz sin reisevirksomhet i forbindelse med sitt internasjonale verv.
Internasjonal representasjon Schiøtz 154.034
Tilskudd Dojo-prosjekt Burundi 23.894
Støtte International Judo Federation -129.802
Støtte Norges Idrettsforbund -20.000
Andel Norges Judoforbund 28.126
Note 13 Landslaget
Prosjekt nr. – navn Inntekter Kostnader Resultat Budsjett Avvik
32020 – Seniorlandslag -143.400 314.884 171.484 65.000 106.484
32021 – Juniorlandslag -253.550 419.780 166.230 95.000 71.230
32022 – Ungdomslandslag -173.590 285.092 111.502 95.000 16.502
32023 – Landslagstrenere 0 255.802 255.802 260.000 -4.198
32024 – Ungdomssamlinger -96.270 102.526 6.256 15.000 -8.744
72001 – Norges Toppidr. gym. 0 228.000 228.000 230.000 -2.000
Delsum -666.810 1.606.084 939.274 760.000 179.274
FS økte rammene i revidert budsjett med totalt 180.000 i 2010. Landslaget har således levert et
resultat i balanse.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
SAK 6. Behandle innkomne forslag og saker
Lovsaker
Styrets forslag: Lovendring for å endre periode for forbundsting og forskyve
forbundsting-syklus
Endre § 10, 1. avsn. til: ”NJFs øverste organ er judoforbundstinget som holdes hvert tredje år
innen utgangen av mai måned.”
Begrunnelse: ”Styret ser behovet for å samkjøre periode for avholding av Judoforbundstinget
med våre samarbeidspartnere. Tanken er at neste Ting arrangeres om 3 år, men at man så endrer
tilbake til to-års syklus slik at man får Ting i 2014, 2016 og så videre. Det vil gjøre at vi er
usynkrone med Idrettstinget som er en fordel for å gi det nyvalgte styret tid til å forberede sin
deltagelse der. Samtidig vil det gjøre oss synkrone med Kampsportforbundet som er en fordel på
politisk nivå i forhold til langtidsplaner.
Ved å flytte siste frist for gjennomføring av Tinget fra april til mai måned vil det gi styret og
administrasjonen noe bedre tid til å forberede Tinget.”
Lovkomiteens kommentar:
Lovkomiteen har kommet til at lovendringsforslaget ikke strider mot NIFs lover.
92
Ikke lovsaker
Styrets forslag: Utnevne Alf Birger Rostad til æresmedlem i NJF
CV for Alf Birger Rostad, se vedlegg XI.
Begrunnelse:
”Styret ønsker en ryddig prosess med utnevning av æresmedlemmer, og ønsker sin innstilling
behandlet på Tinget.
Kandidaten Alf Birger Rostad (4. dan honorært) har vært aktiv med judo i 39 år. Han har vært
president i fire år og styremedlem i ytterligere fire år. Utdrag fra karrieren:
– 10 års fartstid som leder/styremedlem i forskjellige komiteer i NJF
– Virket som leder/medlem i judokrets i 14 år
– Tillitsverv i 6 forskjellige klubber
– Krets/regiontrener i 14 år
– Aktiv som trener i 38 år
– Hovedtrener i 8 forskjellige klubber
– Aktiv dommerkarriere i 11 år
Har har i tillegg vært kursinstruktør, forfatter for flere av forbundets publikasjoner og
stevnearrangør på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.”
Styrets forslag: Utnevne Jan Eirik Schiøtz til æresmedlem i NJF
CV for Jan Eirik Schiøtz, se vedlegg XII.
Begrunnelse:
”Styret ønsker en ryddig prosess med utnevning av æresmedlemmer, og ønsker sin innstilling
behandlet på Tinget.
Kandidaten Jan Eirik Schiøtz (1. dan honorært) er NJFs lengstsittende president med sine seks
påfølgende år. Han har i tillegg vært visepresident i fem år. Utdrag fra karrieren:
– Leder/styremedlem i Drammen Judo Club i 9 år
– Leder Buskerud Judokrets i 4 år
– Komiteleder NJF i 6 år
– Director Judo for Peace Commission i EJU i 2 år
– Head director Judo for peace Commission i IJF i 4 år (fortsatt aktiv).
Han er den eneste nordmann med internasjonalt verv siden Rune Neraal på 80-og 90-tallet.”
Forslag fra Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb: Øke kontingenten med kr 50,- per aktiv utøver
Begrunnelse: ”Midlene skal øremerkes toppidrett/landslag. Det ønskes videre satsing på
toppidrett, og dette krever mer penger. En økning av kontingenten muliggjør høyere stilling for
landslagstrener. Estimert økte inntekter er 185.600 (basert på medlemstall i 2009).”
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget fra NJJK.
93
SAK 7. Fastsette kontingent og avgifter, 2012-2013
Styret støtter NJJKs forslag om økt kontingent, og foreslår:
”Det er kun judoklubber og –grupper som er medlemmer i Norges Judoforbund. Det skal betales
kontingent for medlemskap i Norges Judoforbund basert på klubbens størrelse. Klubbens
størrelse fastsettes til antall aktive utøvere med en sum på kr. 250,- per aktive utøver i klubben.
Definisjon og registrering gjennom NIF benyttes som utgangspunkt. Hvis administrasjonen
mistenker underrapportering vil det fastsettes en skjønnsmessig disiplinær forføyning (ref. NIFs
lov §11-1) i tillegg til kontingenten. Denne kan påklages til styret.
Definisjon på aktiv utøver: Alle som deltar i klubbens trening/aktiviteter, eller har ansvar for å
lede, trene, koordinere, arrangere eller praktisk legge til rette for klubbens aktiviteter,
administrasjon eller anlegg.”
SAK 8. Behandle langtidsplan 2011-2014 og langtidsbudsjett 2011-
2012.
Langtidsplan 2011-2014
Se Strategidokument 2011-2014, vedlegg XIII.
94
Budsjett 2011
Prosj.nr Tekst Inntekter Utgifter Årsbudsjett
AKTIVITETSPROSJEKTER
32010 NC/NM, premiering -80.000 -80.000
32011 NC/NM, arrangørstøtte 100.000 -250.000 -150.000
32020 Seniorlandslag 200.000 -360.000 -160.000
32021 Juniorlandslag 100.000 -200.000 -100.000
32022 Ungdomslandslag 100.000 -200.000 -100.000
32023 Støtteapparat, Landslaget -260.000 -260.000
32024 Ungdomssamlinger 50.000 -65.000 -15.000
71046 Jenteaktivitet -30.000 -30.000
71048 Judo for funksjonshemmede -130.000 -130.000
UTVIKLING/UTDANNING
73000 Faglig oppdatering, komiteer -240.000 -240.000
74000 Utviklingsprosjekter -150.000 -150.000
75000 Kurs/seminar 220.000 -240.000 -20.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter -120.000 -120.000
71052 Lederutdanning -45.000 -45.000
72001 NTG, Norges Toppidrettsgymnas -230.000 -230.000
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90000 Styrehonorar -100.000 -100.000
90010 Styrets møte- og aktivitetsutgifter -85.000 -85.000
90020 Årsting/strategiseminar -85.000 -85.000
90030 Styrets representasjonsutgifter -60.000 -60.000
90040 Internasjonal representant 100.000 -130.000 -30.000
90095 Medlemskap EJU, IJF -20.000 -20.000
95010 Administrasjon, lønn -900.000 -900.000
95030 Administrasjon, drift 30.000 -460.000 -430.000
95045 Kampidrettssamarbeid 100.000 -130.000 -30.000
95050 Media og markedsaktiviteter -80.000 -80.000
95060 Støtte til utstyr -240.000 -240.000
96010 Matriell/utstyr/merker/medaljer 150.000 -70.000 80.000
98011 Forbundskontingent 740.000 740.000
98012 Forsikring 220.000 -150.000 70.000
98090 Tilskudd NIF 3.000.000 3.000.000
Totalt 5.110.000 -5.110.000 0
95
Budsjett 2012
Prosj.nr Tekst Inntekter Utgifter Årsbudsjett
AKTIVITETSPROSJEKTER
32010 NC/NM, premiering -80.000 -80.000
32011 NC/NM, arrangørstøtte 100.000 -250.000 -150.000
32020 Seniorlandslag 200.000 -360.000 -160.000
32021 Juniorlandslag 100.000 -200.000 -100.000
32022 Ungdomslandslag 100.000 -200.000 -100.000
32023 Støtteapparat, Landslaget -260.000 -260.000
32024 Ungdomssamlinger 50.000 -65.000 -15.000
71046 Jenteaktivitet -30.000 -30.000
71048 Judo for funksjonshemmede -130.000 -130.000
UTVIKLING/UTDANNING
73000 Faglig oppdatering, komiteer -240.000 -240.000
74000 Utviklingsprosjekter -150.000 -150.000
75000 Kurs/seminar 220.000 -240.000 -20.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter -120.000 -120.000
71052 Lederutdanning -45.000 -45.000
72001 NTG, Norges Toppidrettsgymnas -230.000 -230.000
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90000 Styrehonorar -100.000 -100.000
90010 Styrets møte- og aktivitetsutgifter -60.000 -60.000
90020 Årsting/strategiseminar -90.000 -90.000
90030 Styrets representasjonsutgifter -60.000 -60.000
90040 Internasjonal representant 100.000 -130.000 -30.000
90095 Medlemskap EJU, IJF -20.000 -20.000
95010 Administrasjon, lønn -1.070.000 -1.070.000
95030 Administrasjon, drift 30.000 -460.000 -430.000
95045 Kampidrettssamarbeid 100.000 -130.000 -30.000
95050 Media og markedsaktiviteter -80.000 -80.000
95060 Støtte til utstyr -240.000 -240.000
96010 Matriell/utstyr/merker/medaljer 150.000 -70.000 80.000
98011 Forbundskontingent 790.000 790.000
98012 Forsikring 220.000 -150.000 70.000
98090 Tilskudd NIF 3.100.000 3.100.000
Totalt 5.260.000 -5.260.000 0
96
SAK 9. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap.
Styrets forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet BDO Oslo AS.
SAK 10. Foreta valg
Foreta følgende valg:
– President og visepresident
– 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
– Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
– Lovkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
– Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
– Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen
i forhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det er minst to
representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge
kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
97
Valgkomiteens innstilling
Forbundsstyret:
President Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Visepresident Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Medlem Siv Monica Tjeldvoll Larvik Judoklubb
Medlem Gullik Gundersen Ippon Judoklubb
Medlem Marius Ingum Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
Vara Ida Ruiken Ålesund Judoklubb
Vara Tore Brenne Levanger Judoklubb
Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara
Lovkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara
Representant til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet:
Myndighet til å velge representanter gis til styret.
Styrets innstilling til ny valgkomite
Valgkomité:
Leder Frøydis Øren Nærøy Judoklubb
Medlem Svein-Erik Rud Sandnes Judoklubb
Medlem Hanne Myrnes Bodø Judo Club
Vara Narve Bjørneseth Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Innstilling fra valgkomiteen til
kontrollkomité presenteres på
Tinget.
Innstilling fra valgkomiteen til
lovkomité presenteres på
Tinget.
Vedlegg
I – Resultater NM og NC 2009 ………………………………………………………………………………………………… 101
II – Resultater NM og NC 2010 ………………………………………………………………………………………………. 114
III – Resultater Landslaget 2009 ………………………………………………………………………………………………. 128
IV – Resultater Landslaget 2010 ………………………………………………………………………………………………. 130
V – Dan-graderte 2009 ……………………………………………………………………………………………………………. 132
VI – Dan-graderte 2010 ………………………………………………………………………………………………………….. 133
VII – Rapport Judo for fred 2009 ……………………………………………………………………………………………. 134
VIII – Rapport Judo for fred 2010 ………………………………………………………………………………………….. 138
IX – Statusrapport Strategidokument 2009 ……………………………………………………………………………… 142
X – Statusrapport Strategidokument 2010 ………………………………………………………………………………. 155
XI – Kandidat til æresmedlemskap, Alf Birger Rostad …………………………………………………………….. 171
XII – Kandidat til æresmedlemskap, Jan Eirik Schiøtz ……………………………………………………………. 174
XIII – Strategidokument 2011-2014 ………………………………………………………………………………………… 175
XIV – Lov for Norges Judoforbund ……………………………………………………………………………………….. 209
99
100
I – Resultater NM og NC 2009
Resultatliste NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Levanger
Dato: 28/11-09
Arrangør: Levanger Judoklubb
Stevneleder: Snorre Johansen
U17 Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Sone Midt
3. Levanger Judoklubb
4. Ippon Judoklubb 2
U20 Herrer
1. Ippon Judoklubb
2. Nord-Trøndelag Judokrets
3. Trondheim Judokwai
Senior Damer
1. Sone Midt
2. BK-Judo
3. NTNUI-Judo
Senior Herrer
1. BK-Judo
2. Ippon Judoklubb
3. NTNUI-Judo
4. Levanger Judoklubb
Senior Mix
1. Oslo Judoklubb
2. BK-Judo
3. Sone Midt
4. NTNUI-Judo
101
Resultatliste NM individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Bolkesjø
Dato: 01/05-09
Arrangør: BK-Judo
Stevneleder: Hans Engebretsen
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Sondre Sønderland – Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
2. Ben Benarik – Stavanger Judoklubb
3. Thim Falch-Ytter Lindholm – Asker Judo Club
3. Andreas Lahammar – Stavanger Judoklubb
5. Jørgen Winther-Jacobsen – Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Linus Vinje – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Herman Slålien – Ringerike Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sture Aursnes – Nesodden Judoklubb
2. Nicolai Johnsen – Ippon Judoklubb
3. Konrad Sandvik – BK-Judo
4. Øystein Lindseth Nitter – Asker Judo Club
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Islam Shaipov – Sandnes Judoklubb
2. Erik Alsgaard – Ippon Judoklubb
3. Jonas Møller – Ippon Judoklubb
3. Jørgen Flyum – Levanger Judoklubb
5. Ole Kristian Grongstad – Namsos Judo Club
5. Einar Kjølstad – Namsos Judo Club
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Petter Austad – Ippon Judoklubb
2. Mathias Kollerud – Krokstad Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Sindre Olsen – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Simen Romnæs – Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Brage Andreas Karlsen – Alta Judoklubb
2. Jørgen Hiroshi Brønlund – Asker Judo Club
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Henrik-Christian Heffermehl – Ippon Judoklubb
2. Yngve Mardal Moe – Trondheim Judokwai
3. Jonas Møller – Ippon Judoklubb
3. Daniel Molnes Hole – BK-Judo
5. Marius Jacobsen – Nesodden Judoklubb
5. Sture Aursnes – Nesodden Judoklubb
102
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Stian Bakken – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Lars Kristian Larsen – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
3. Ragnar Øren – Nærøy Judoklubb
4. Jørgen Jørgensen – Alta Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Simen Aas – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Kristian Hegna Storli – Ippon Judoklubb
3. Magnus Nicolaysen – Steinkjer Judoklubb
3. Alexander Gård – Ippon Judoklubb
5. Lars Aaserud – Ippon Judoklubb
5. Ronny Osckatz – Romerike Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Aleksander Fossan – Steinkjer Judoklubb
2. Dennis B. Severinsen – BK-Judo
3. Johannes Strauss – Ålesund Judoklubb
3. Joacim Oven – Kråkerøy Judo Club
5. Odd Jørgen Beldo Knutsen – IL Nordstjerna Judo
5. Ola Løvrød – Levanger Judoklubb
Ungdom U15 Jenter -44 kg.
1. Synne Kristine Berge Anderssen – Stavanger Judoklubb
2. Trine Tvinerheim – Judo Klubb Stord
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Cecilie Bolander – Ippon Judoklubb
2. Hanne Katrine Rolfsen – Stavanger Judoklubb
Ungdom U15 Jenter -57 kg.
1. Madelene Rubinstein – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Lena Myklebust – Ippon Judoklubb
3. Mina Wang Husby – Trondheim Judokwai
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Lena Myklebust – Ippon Judoklubb
3. Cecilie Bolander – Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Julie Bygdevoll – Ippon Judoklubb
2. Hedda van der Hagen – Kråkerøy Judo Club
Ungdom U17 Jenter -70 kg.
1. Fredrikke Roaldseth – Trondheim Judokwai
2. Eline Dagestad Helland – Nesodden Judoklubb
3. Stine Victoria Forsberg – Krokstad Judoklubb
4. Ingrid Meland – Stavanger Judoklubb
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Brage Gerdsønn Eikanger – Trondheim Judokwai
2. Stian Bakken – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Sigve Årnes – Ippon Judoklubb
103
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson – Asker Judo Club
2. Geir Bjerknes – BK-Judo
3. Sivert Eimhjellen – Asker Judo Club
3. Eirik Myrnes – Bodø Judo Club
5. Joakim Myrvoll Johansen – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
5. Isak Danielsen – Steinkjer Judoklubb
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting – Ippon Judoklubb
2. Niklas Langerød – Ippon Judoklubb
3. Stian Hallum – Nesodden Judoklubb
3. Axel Hirai – Ippon Judoklubb
5. Pål Andreas Narum – Slemdal Judoklubb
5. Runar Halvar Glendrange – Elverum Judoklubb
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
2. Daud Aliev – Kragerø Judoklubb
3. Marius L. Torjusen – Rosendal Turnlag-Judo
3. Erik De Vries – Namsos Judo Club
5. Kjartan Bauge – Rosendal Turnlag-Judo
Senior Herrer -66 kg.
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Geir Sekse Danielsson – Asker Judo Club
3. Thomas Engebrethsen – BK-Judo
3. Truls Aaserud – Ippon Judoklubb
5. Geir Bjerknes – BK-Judo
5. Michel Tigchelaar – Kragerø Judoklubb
Senior Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting – Ippon Judoklubb
2. Stig Traavik – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Jarle Ladstein – NTNUI Judo
3. Magomed Ruslanovitsj Gorakajev – Namsos Judo Club
5. Axel Hirai – Ippon Judoklubb
5. Pål Andreas Narum – Slemdal Judoklubb
Senior Herrer -81 kg.
1. Martin Thiblin – Ippon Judoklubb
2. Lars Petter Holst – Ippon Judoklubb
3. Jon Erie Prytz – Haugaland Judoklubb
3. Øyvind Løland – Sandnes Judoklubb
5. Frank Bochmann – BK-Judo
5. Torbjørn Engebretsen – BK-Judo
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
2. Geir-Aage Jacobsen – BK-Judo
3. Oscar Gulseth – Oslo Judo Klubb
3. Geirmund Glendrange – Elverum Judoklubb
5. Egil Bergersen – Haugaland Judoklubb
5. Tony Thoresen – BK-Judo
104
Senior Herrer -100 kg.
1. Lars Lynge Christiansen – Krokstad Judoklubb
2. Rune Enget – BK-Judo
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Thomas Engebrethsen – BK-Judo
3. Pål Andreas Narum – Slemdal Judoklubb
3. Vegard Sæter Grytting – Ippon Judoklubb
5. Magomed Ruslanovitsj Gorakajev – Namsos Judo Club
5. Morten Andersen – BK-Judo
Senior Herrer Åpen
1. Lars Lynge Christiansen – Krokstad Judoklubb
2. Torbjørn Engebretsen – BK-Judo
3. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
3. Jon Erie Prytz – Haugaland Judoklubb
5. Rune Enget – BK-Judo
5. Egil Bergersen – Haugaland Judoklubb
Junior U20 Damer -57 kg.
1. Julie Bygdevoll – Ippon Judoklubb
2. Linn Røkenes – Alta Judoklubb
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen – Nesodden Judoklubb
2. Lisa Mari Thorsdalen – Bodø Judo Club
3. Eline Dagestad Helland – Nesodden Judoklubb
3. Fredrikke Roaldseth – Trondheim Judokwai
5. Ida Maria Ruiken – Ålesund Judoklubb
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Marie Thue Holm – Oslo Judo Klubb
2. Sofie Mølstre – Bodø Judo Club
Senior Damer -63 kg.
1. Ane Ofstad Presterud – Oslo Judo Klubb
2. Mona Jacobsen – Nesodden Judoklubb
3. Gøril Johansen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Katrine Hofstad – Budosør
5. Jessica Wåhlstedt – Ippon Judoklubb
5. Lene Kilde – Romerike Judoklubb
Senior Damer -70 kg.
1. Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Sofie Mølstre – Bodø Judo Club
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Marie Thue Holm – Oslo Judo Klubb
3. Katrine Hofstad – Budosør
3. Ane Ofstad Presterud – Oslo Judo Klubb
5. Gøril Johansen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Anne Lene Andersen – Sandefjord Judoklubb
105
Kongepokal 2009
HERRER: Lars Lynge Christiansen – Krokstad Judoklubb
DAMER: Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
NorgesCup 2009
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2009:
07/11-09 Ipponcup
24/10-09 830-cup
03/10-09 Trøndercup
19/09-09 Høststevnet
25/04-09 Åpent Trøndersk Mesterskap
07/03-09 Vårspretten
10/01-09 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFs nettside judo.no
Sammenlagtvinnere NC 2009
U15 Gutter
Islam Shaipov
Sandnes Judoklubb
U15 Jenter
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
U17 Gutter
Simen Aas
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
U17 Jenter
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
U20 Herrer
Geir Sekse Danielsson
Asker Judo Club
U20 Damer
Mona Jacobsen
Nesodden Judoklubb
Senior Herrer
Albin Dal
Ippon Judoklubb
Senior Damer
Mona Jacobsen
Nesodden Judoklubb
106
Sammenlagtliste U15 Gutter
1. Islam Shaipov 180 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Sindre Olsen 135 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Petter Austad 98 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Sture Aursnes 90 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Brage Andreas Karlsen 88 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Sondre Sønderland 85 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Linus Vinje 74 NC-poeng. 7 plasseringer
9. Henrik Reitan 70 NC-poeng. 6 plasseringer
10. Mathias Kollerud 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Sondre Sønderland 85 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Ben Benarik 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Kristoffer Aurstad Dolvik 50 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Linus Vinje 74 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jesper Grude 45 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Harald Tryti Rieber 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sture Aursnes 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Herman Hermansen 65 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Jan Roger Strøm 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Konrad Sandvik 60 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Jonas Møller 31 NC-poeng. 6 plasseringer
107
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Islam Shaipov 180 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Petter Austad 98 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Henrik Reitan 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Sindre Olsen 135 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Mathias Kollerud 70 NC-poeng. 6 plasseringer
U15 Gutter -66 kg.
1. Simen Romnæs 46 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Brage Andreas Karlsen 88 NC-poeng. 6 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U15 Jenter
1. Madelene Rubinstein 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Cecilie Bolander 105 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Michelle Tatjana Harefallet 90 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Fredrikke Roaldseth 70 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Synne Kristine Berge Anderssen 48 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Lena Myklebust 43 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Hanne Pettersen 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Cecilie Bolander 105 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 90 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Synne Kristine Berge Anderssen 48 NC-poeng. 3 plasseringer
108
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Lena Myklebust 43 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Hanne Pettersen 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -63 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 70 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtlagtliste U17 Gutter
1. Simen Aas 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Aleksander Fossan 140 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Marius Jacobsen 126 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Ragnar Øren 80 NC-poeng. 6 plasseringer
5. Alexander Gård 73 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik-Christian Heffermehl 70 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Kristian Hegna Storli 65 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Lars Kristian Larsen 56 NC-poeng. 6 plasseringer
9. Johannes Strauss 55 NC-poeng. 4 plasseringer
10. Jørgen Ruiz Garcia 55 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Marius Jacobsen 126 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Henrik-Christian Heffermehl 70 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Sture Aursnes 51 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Ragnar Øren 80 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Lars Kristian Larsen 56 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Mads Holen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
109
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Simen Aas 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jørgen Jørgensen 19 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Petter Austad 11 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Alexander Gård 73 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Kristian Hegna Storli 65 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Jørgen Ruiz Garcia 55 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Aleksander Fossan 140 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Johannes Strauss 55 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Joacim Oven 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -81 kg.
1. Adrian Tollefsen Nilsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Nils Robin Bjørklund 40 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U17 Jenter
1. Madelene Rubinstein 170 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Fredrikke Roaldseth 110 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Julie Bygdevoll 95 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Eline Dagestad Helland 75 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Lena Myklebust 50 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Rikke Juel Bugge 28 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Runa Berstad Frengen 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 170 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Lena Myklebust 50 NC-poeng. 3 plasseringer
110
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Julie Bygdevoll 95 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Rikke Juel Bugge 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 110 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Eline Dagestad Helland 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Runa Berstad Frengen 18 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U20 Herrer
1. Geir Sekse Danielsson 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Brage Gerdsønn Eikanger 85 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl Andre Reichelt 80 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Pål Andreas Narum 51 NC-poeng. 4 plasseringer
6. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Niklas Langerød 50 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Sigve Årnes 50 NC-poeng. 5 plasseringer
9. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Sivert Eimhjellen 40 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Brage Gerdsønn Eikanger 85 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sigve Årnes 50 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Eirik Myrnes 33 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Geir Bjerknes 35 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Alexander Gård 11 NC-poeng. 3 plasseringer
111
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Pål Andreas Narum 51 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Niklas Langerød 50 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 80 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste U20 Damer
1. Mona Jacobsen 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Lisa Mari Thorsdalen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 35 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Lisa Mari Thorsdalen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 35 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste Senior Herrer
1. Albin Dal 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Vidar B. Skretting 60 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
Senior Herrer -73 kg.
1. Albin Dal 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Vegard Sæter Grytting 80 NC-poeng. 4 plasseringer
112
Senior Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Petter Holst 45 NC-poeng. 5 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Sammenlagtliste Senior Damer
1. Mona Jacobsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Rina E. Næss 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Damer -63 kg.
1. Mona Jacobsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Damer -70 kg.
1. Rina E. Næss 25 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
113
II – Resultater NM og NC 2010
NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Sandnes Vågen videregående skole
Dato: 27/11-10
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Stevneleder: Svein Erik Rud
U17 Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Levanger Judoklubb
3. Rogaland Judokrets 1
4. Ippon Judoklubb 2
5. Rogaland Judokrets 2
U17 Mix
1. Ippon Judoklubb
2. Rogaland judokrets
3. Sone Midt
U20 Herrer
1. Ippon Judoklubb 1
2. Rogaland judokrets
3. Ippon Judoklubb 2
Senior Herrer
1. Ippon Judoklubb
2. Oslo Judoklubb
3. Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
4. BK-Judo
5. Rogaland Judokrets
Senior Mix
1. BK-Judo
2. Oslo Judoklubb
3. Rogaland Judokrets
4. NTNUI-Judo
114
NM individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Oslo Haugerudhallen
Dato: 20/03-10
Arrangør: Norsk Judo og JIu-jitsu Klubb
Stevneleder: May Linn Hystad
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander – Ippon Judoklubb
2. Michelle Tatjana Harefallet – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
3. Anne Sophie Stephansen – Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Johan Fredrik Heffermehl – Ippon Judoklubb
2. Kristoffer Aurstad Dolvik – Steinkjer Judoklubb
3. Jørgen Winther-Jacobsen – Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Sondre Sønderland – Ski Judo og Ju-Jitsuklubb
2. Børge Pahlm – BK-Judo
3. Tørres Kjeka – Judo Klubb Stord
3. Åsmund Falk Botolfsen – Ringerike Judoklubb
5. Viktor Hermansen – Sandnes Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sjamhan Elimhkanov – Nesodden Judoklubb
2. Daniel Haugen – Larvik Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Herman Hermansen – Sandnes Judoklubb
2. Linus Vinje – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
3. Jan Roger Strøm – Steinkjer Judoklubb
4. Jonas Bråthen – Larvik Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Erik Alsgaard – Ippon Judoklubb
2. Nicolai Johnsen – Ippon Judoklubb
3. Phillip Berggren – Ippon Judoklubb
4. Konrad Sandvik – BK-Judo
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Mathias Kollerud – Krokstad Judoklubb
2. Petter Austad – Ippon Judoklubb
3. Henrik Fauskanger – Ippon Judoklubb
Ungdom U15 Gutter -66 kg.
1. Øyvind Klyve – Asker Judo Club
2. Martin Andersen – Sande SK – Judo
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander – Ippon Judoklubb
2. Synne Kristine Berge Anderssen – Stavanger Judoklubb
3. Lena Myklebust – Ippon Judoklubb
3. Madelene Rubinstein – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
115
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Julie Bygdevoll – Ippon Judoklubb
2. Runa Berstad Frengen – Trondheim Judokwai
3. Ingebjørg Holbø – Levanger Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -46 kg.
1. Ingmar Fjærestad – Nesodden Judoklubb
2. Andreas Lahammar – Stavanger Judoklubb
3. Ben Benarik – Stavanger Judoklubb
4. Jon Laugen – Ringerike Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Sture Aursnes – Ippon Judoklubb
2. Linus Vinje – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
3. Kjetil Muri Skarstein – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Nicolai Johnsen – Ippon Judoklubb
2. Erik Alsgaard – Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Islam Shaipov – Sandnes Judoklubb
2. Henrik Reitan – Levanger Judoklubb
3. Ole Kotsbakk – Trondheim Judokwai
3. Jonas Møller – Ippon Judoklubb
5. Jørgen Jørgensen – Alta Judoklubb
5. Jørgen Grødem – Ippon Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia – Levanger Judoklubb
2. Magnus Nicolaysen – Steinkjer Judoklubb
3. Cato Risholm – Stavanger Judoklubb
4. Amund Sveen Oksavik – Nesodden Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Alexander Gård – Ippon Judoklubb
2. Kristian Hegna Storli – Ippon Judoklubb
3. Iver Finanger Nesbø – Levanger Judoklubb
3. Simen Rimehaug – Stavanger Judoklubb
Ungdom U17 Gutter -90 kg.
1. Nils Robin Bjørklund – Levanger Judoklubb
2. Ghezali Youcef – Bergen Judo Klubb
Junior U20 Damer -52 kg.
1. Madelene Rubinstein – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Hanne Katrine Rolfsen – Stavanger Judoklubb
Junior U20 Damer -63 kg.
1. Marie Thue Holm – Oslo Judo Klubb
2. Julie Bygdevoll – Ippon Judoklubb
3. Runa Berstad Frengen – Trondheim Judokwai
116
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Mona Jacobsen – Nesodden Judoklubb
2. Synøve Holm Årsandøy – Namsos Judo Club
3. Fredrikke Roaldseth – Trondheim Judokwai
4. Eline Dagestad Helland – Nesodden Judoklubb
Junior U20 Herrer -55 kg.
1. Lars Kristian Larsen – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
2. Yngve Mardal Moe – Trondheim Judokwai
3. Sture Aursnes – Ippon Judoklubb
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Islam Shaipov – Sandnes Judoklubb
2. Ole Kotsbakk – Trondheim Judokwai
3. Sigve Årnes – Ippon Judoklubb
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Geir Sekse Danielsson – Asker Judo Club
2. Jørgen Ruiz Garcia – Levanger Judoklubb
3. Magnus Nicolaysen – Steinkjer Judoklubb
3. Simen Aas – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Patrick Løveid – Krokstad Judoklubb
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum – Nesodden Judoklubb
2. Truls Aaserud – Ippon Judoklubb
3. Sivert Eimhjellen – Asker Judo Club
3. Aleksander Fossan – Steinkjer Judoklubb
5. Torstein U. Høye – Elverum Judoklubb
5. Isak Danielsen – Steinkjer Judoklubb
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting – Oslo Judo Klubb
2. Vegard Sæter Grytting – Ippon Judoklubb
3. Axel Hirai – Ippon Judoklubb
3. Lars Petter Holst – Ippon Judoklubb
5. Runar Halvar Glendrange – Elverum Judoklubb
5. Ahmad Khatib Abdelsalam – Sandnes Judoklubb
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
2. Magomed Eltujev – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Karl-Martin Karlsen – Fredrikstad Kampsportklubb – Judo
3. Erik De Vries – Namsos Judo Club
Senior Damer -63 kg.
1. Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Mette Johansen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Birgitte Ursin – BK-Judo
3. Marie Thue Holm – Oslo Judo Klubb
5. Rina E. Næss – BK-Judo
5. Tonje Mathisen – Trondheim Judokwai
117
Senior Damer -70 kg.
1. Anne Lene Andersen – Sandefjord Judoklubb
2. Mona Jacobsen – Nesodden Judoklubb
3. Gøril Johansen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Katrine Hofstad – BK-Judo
3. Birgit Ryningen – NTNUI Judo
3. Anne Lene Andersen – Sandefjord Judoklubb
5. Birgitte Ursin – BK-Judo
5. Synøve Holm Årsandøy – Namsos Judo Club
Senior Herrer -66 kg.
1. Thomas Engebrethsen – BK-Judo
2. Jarne Byhre – Krokstad Judoklubb
3. John Hansen – Romerike Judoklubb
3. Bjørn Restan – Namsos Judo Club
Senior Herrer -73 kg.
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Vidar Lund – Ippon Judoklubb
3. Sivert Eimhjellen – Asker Judo Club
3. Håvard Myrnes – Bodø Judo Club
5. Stig Traavik – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Abdul Azizi Zultefar – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Herrer -81 kg.
1. Martin Thiblin – Ippon Judoklubb
2. Vidar B. Skretting – Oslo Judo Klubb
3. Vegard Sæter Grytting – Ippon Judoklubb
3. Lars Petter Holst – Ippon Judoklubb
5. Håvard Hamarsland – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Bård Nesbø Skreien – Bergen Judo Klubb
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
2. Selim Silaev – Ulstein Judoklubb
3. Eirik Aaserød – Nesodden Judoklubb
3. Oscar Gulseth – Oslo Judo Klubb
5. Niels De Vries – Namsos Judo Club
5. Tony Thoresen – BK-Judo
Senior Herrer -100 kg.
1. Lars Lynge Christiansen – Sande SK – Judo
2. Rune Enget – BK-Judo
3. Carl-Magnus Fossum – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Håvard Myrnes – Bodø Judo Club
3. Stig Traavik – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
4. Abdul Azizi Zultefar – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
118
Senior Herrer Åpen
1. Oscar Gulseth – Oslo Judo Klubb
2. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
3. Rune Enget – BK-Judo
3. Lars Lynge Christiansen – Sande SK – Judo
5. Bård Nesbø Skreien – Bergen Judo Klubb
5. Torbjørn Engebretsen – BK-Judo
Kongepokal 2010
HERRER: Albin Dal – Ippon Judoklubb
DAMER: Esther Myrebøe – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
NorgesCup 2010
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2010:
13/11-10 Ipponcup
30/10-10 830-cup
16/10-10 Trøndercup
02/10-10 Høststevnet
24/04-10 Åpent Trøndersk Mesterskap
13/03-10 Vårspretten
23/01-10 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFs nettside judo.no
Sammenlagtvinnere NC 2010
U15 Gutter
Erik Alsgaard
Ippon Judoklubb
U15 Jenter
Cecilie Bolander
Ippon Judoklubb
U15 Gutter
Herman Hermansen
Sandnes Judoklubb
U17 Jenter
Synne Anderssen
Stavanger Judoklubb
U17 Gutter
Alexander Gård
Ippon Judoklubb
U20 Damer
Madelene Rubinstein
Fredrikstad
Kampsportklubb
119
U20 Herrer
Karl André Reichelt
Oslo Judoklubb
Senior Herrer
Karl André Reichelt
Oslo Judoklubb
Sammenlagtliste U15 Jenter
1. Cecilie Bolander 120 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 115 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Rebecca Tvinerheim 65 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Trine Tvinerheim 38 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Hanne Pettersen 35 NC-poeng. 4 plasseringer
6. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Elise Børtveit 23 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -44 kg.
1. Rebecca Tvinerheim 65 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -48 kg.
1. Trine Tvinerheim 38 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -52 kg.
1. Cecilie Bolander 120 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Michelle Tatjana Harefallet 115 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Anne Sophie Stephansen 26 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Elise Børtveit 23 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U15 Jenter -63 kg.
1. Hanne Pettersen 35 NC-poeng. 4 plasseringer
120
Sammenlagtliste U15 Gutter
1. Erik Alsgaard 130 NC-poeng. 6 plasseringer
1. Herman Hermansen 130 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Johan Fredrik Heffermehl 110 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Kristoffer Aurstad Dolvik 110 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Mathias Kollerud 105 NC-poeng. 7 plasseringer
6. Nicolai Johnsen 90 NC-poeng. 6 plasseringer
7. Linus Vinje 85 NC-poeng. 6 plasseringer
8. Jan Roger Strøm 80 NC-poeng. 7 plasseringer
9. Petter Austad 75 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Øyvind Klyve 70 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -34 kg.
1. Johan Fredrik Heffermehl 110 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -38 kg.
1. Kristoffer Aurstad Dolvik 110 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jørgen Winther-Jacobsen 28 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -42 kg.
1. Sondre Sønderland 65 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Julian Jørgensen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Tørres Kjeka 43 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Åsmund Falk Botolfsen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Tormod Lang 15 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -46 kg.
1. Sjamhan Elimhkanov 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Aleksander Auseth 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Oscar Helgeland Calish 45 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Daniel Haugen 33 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Jesper Grude 18 NC-poeng. 4 plasseringer
121
Ungdom U15 Gutter -50 kg.
1. Linus Vinje 85 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jan Roger Strøm 80 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Børge Pahlm 58 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Morten Hovind 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -55 kg.
1. Herman Hermansen 130 NC-poeng. 6 plasseringer
1. Erik Alsgaard 130 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Nicolai Johnsen 90 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Phillip Berggren 20 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Konrad Sandvik 14 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -60 kg.
1. Henrik Fauskanger 55 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Jonas Bråthen 47 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Edvard Lervik 20 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Markus Brage Hongset 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter -66 kg.
1. Mathias Kollerud 105 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Petter Austad 75 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Martin Andersen 33 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Ole Kallerud 13 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U15 Gutter +66 kg.
1. Øyvind Klyve 70 NC-poeng. 3 plasseringer
122
Sammenlagtliste U17 Jenter
1. Synne Kristine Berge Anderssen 115 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Madelene Rubinstein 110 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Cecilie Bolander 83 NC-poeng. 5 plasseringer
4. Michelle Tatjana Harefallet 80 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Julie Bygdevoll 70 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Lena Myklebust 28 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Rebecca Tvinerheim 25 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Ingebjørg Holbø 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -44 kg.
1. Rebecca Tvinerheim 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -48 kg.
1. Synne Kristine Berge Anderssen 115 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 110 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Cecilie Bolander 83 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Michelle Tatjana Harefallet 80 NC-poeng. 7 plasseringer
4. Lena Myklebust 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -57 kg.
1. Ingebjørg Holbø 16 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Jenter -63 kg.
1. Julie Bygdevoll 70 NC-poeng. 3 plasseringer
123
Sammenlagtliste U17 Gutter
1. Alexander Gård 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Jørgen Ruiz Garcia 125 NC-poeng. 8 plasseringer
3. Islam Shaipov 100 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Nils Robin Bjørklund 100 NC-poeng. 6 plasseringer
5. Ben Benarik 95 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik Reitan 90 NC-poeng. 6 plasseringer
7. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Sture Aursnes 85 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Herman Hermansen 70 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Erik Alsgaard 70 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -46 kg.
1. Ben Benarik 95 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Jon Laugen 41 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -50 kg.
1. Linus Vinje 53 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Ingmar Fjærestad 48 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Andreas Lahammar 35 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Jan Roger Strøm 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -55 kg.
1. Sture Aursnes 85 NC-poeng. 4 plasseringer
1. Nicolai Johnsen 85 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Erik Alsgaard 70 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Herman Hermansen 70 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Marius Jacobsen 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -60 kg.
1. Islam Shaipov 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Jonas Møller 35 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Jørgen Grødem 17 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Sondre Hov Naavik 16 NC-poeng. 3 plasseringer
124
Ungdom U17 Gutter -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia 125 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Henrik Reitan 90 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Sindre Olsen 45 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Magnus Nicolaysen 38 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Sander Berli 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -73 kg.
1. Iver Finanger Nesbø 33 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -81 kg.
1. Alexander Gård 160 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Simen Rimehaug 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom U17 Gutter -90 kg.
1. Nils Robin Bjørklund 100 NC-poeng. 6 plasseringer
Sammenlagtliste U20 Damer
1. Madelene Rubinstein 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Fredrikke Roaldseth 55 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Eline Dagestad Helland 19 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Damer -52 kg.
1. Madelene Rubinstein 80 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Damer -70 kg.
1. Fredrikke Roaldseth 55 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Eline Dagestad Helland 19 NC-poeng. 3 plasseringer
125
Sammenlagtliste U20 Herrer
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Stian Hallum 90 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Islam Shaipov 70 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Vidar B. Skretting 70 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Lars Kristian Larsen 68 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Jørgen Ruiz Garcia 53 NC-poeng. 5 plasseringer
7. Sivert Eimhjellen 50 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Henrik-Christian Heffermehl 46 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Runar Halvar Glendrange 41 NC-poeng. 5 plasseringer
10. Sigve Årnes 40 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -60 kg.
1. Islam Shaipov 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Lars Kristian Larsen 68 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Henrik-Christian Heffermehl 46 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Sigve Årnes 40 NC-poeng. 4 plasseringer
5. Jonas Møller 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior U20 Herrer -66 kg.
1. Jørgen Ruiz Garcia 53 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Patrick Løveid 19 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Sindre Olsen 16 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior U20 Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum 90 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 50 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Aleksander Fossan 35 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Truls Aaserud 35 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Torstein U. Høye 26 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior U20 Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Runar Halvar Glendrange 41 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Adrian Tollefsen Nilsen 20 NC-poeng. 3 plasseringer
126
Junior U20 Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Nils Robin Bjørklund 33 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Lars Petter Holst 23 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Karl-Martin Karlsen 20 NC-poeng. 3 plasseringer
Sammenlagtliste Senior Herrer
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Stian Hallum 80 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
4. John Hansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Sigve Årnes 30 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Sivert Eimhjellen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Håvard Hamarsland 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -60 kg.
1. Sigve Årnes 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -66 kg.
1. John Hansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -73 kg.
1. Stian Hallum 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -81 kg.
1. Vidar B. Skretting 50 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Håvard Hamarsland 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior Herrer -90 kg.
1. Karl Andre Reichelt 100 NC-poeng. 4 plasseringer
127
III – Resultater Landslaget 2009
Senior
Albin Dahl 66 kg
1 pl. Nordisk mesterskap
(Skadet/syk store deler av året)
Martin Thiblin 73 kg.
5 pl. World Cup Budapest
5 pl. World Cup Birmingham
(Skadet/syk store deler av året)
Sanna Askelöf 52 kg.
5 pl. Europacup Åpent tysk
7 pl. Europacup Sverige Borås
9 pl. Europacup Slovenia Celje
9 pl. World Cup Wien
2 pl. Matsumae Cup København
Katrine Hofstad 52 kg.
7 pl. Europacup Sverige Borås
7 pl. Europacup Finland Vantaa
3 pl. Europacup Sarajevo
1 pl. Matsumae cup
3 pl. Nordisk Mesterskap
Esther Myrebøe 63 kg.
2 pl. Scottish open
Junior
Marie Thue Holm
1 pl. Scottish Open u20
1 pl. Scottish Open sr.
1 pl. Nordisk Mesterskap
2 pl. EC Estland
5 pl. EC Praha
Mona Jacobsen
1 pl. Nederland Open
1 pl. Emmen Open, Nederland
3 pl. SWOP jr.
3 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Nordisk mesterskap
2 pl. Finnish Open Jr.
Karl A Reichelt
3 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Nordisk mesterskap
1 pl. Scottish open jr.
5 pl. Scottish Open sr.
7 pl. Sens Open, Frankrike
128
Vegard Sæter Grytting
9 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Nordisk Mesterskap
4 pl. Alkmaar Open, Nederland
1 pl. Emmen Open, Nederland
3 pl. Swedish Open u20
Pål Narum
2 pl. Nordisk u20
Geir Sekse Danielsson
3 pl. Swedish Open u20
Ungdom
Open Drentse Judo Kompioenschap, Nederland
2 pl. Eline Helland u17 -63
2 pl. Sture Aursnes u15 -46
3 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
3 pl. Herman Hermansen u15 -46
3 pl. Fredrikke Roaldseth u15 -63
5 pl. Henrik Reitan u15 -55
7 pl. Islam Shaipov u15 -55
Open Alkmaar, Nederland
2 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
3 pl. Islam Shaipov u15 -55
5 pl. Sture Aursnes u15 -46
5 pl. Henrik Reitan u15 -55
7 pl. Herman Hermansen u15 -46
Swedish Open Jr., Sverige
1 pl. Eline Helland u17 -70
5 pl. Julie Bygdevoll u17 -57
Finish Open Jr., Finland
1 pl. Madelene Rubinstein u15 -52
1 pl. Eline Helland u17 -70
2 pl. Madelene Rubinstein u17 -52
2 pl. Sture Aursnes u15 -50
2 pl. Julie Bygdevoll u17 -57
129
IV – Resultater Landslaget 2010
Senior
Katrine Hofstad -52 kg
3 pl. Sarajevo Open
2 pl. Europacup, Borås
Albin Dal -66 kg
7 pl. Sarajevo Open
Martin Thiblin -73 kg
7 pl. Belgian Open
1 pl. Sarajevo Open
Junior
Mona Jacobsen -70 kg
1 pl. Estland Open u20
1 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Baltic Sea Games
Marie Holm -63 kg
5 pl. Estland Open u20
7 pl. Europacup u20 Estland
2 pl. Nordisk Sr.
3 pl. Nordisk u20
2 pl. Baltic Sea Games
Karl André Reichelt -90 kg
1 pl. Estland Open u20
2 pl. Europacup u20 Portugal
1 pl. Europacup u20 Estland
3 pl. Baltic Sea Games
Vegard Grytting -81 kg
5 pl. Estland Open u20
2 pl. Emmen Nederland
Vidar Skretting -81 kg
3 pl. Estland Open u20
5 pl. Europacup u20 Portugal
Pål Narum -73 kg
2 pl. Budo Nord Cup
9 pl. Europacup u20 Moskva
Lars Petter Holst-81 kg
2 pl. Nordisk u20
3 pl. Budo Nord Cup
130
Sigve Årnes -60 kg
1 pl. Nordisk u20
3 pl. Budo Nord Cup
3 pl. Emmen Nederland
3 pl. Open Alkmar, Nederland
Ungdom
Sörmlandsträffen, Sverige (25/3)
1 pl. Kristian Storli
2 pl. Madelene Rubinstein
2 pl. Erik Alsgaard
3 pl. Herman Hermansen
3 pl. Nicolai Johnsen
3 pl. Marius Jacobsen
7 pl. Linu Vinje
Budo Nord Cup, Sverige (12/5)
1 pl. Fredrikke Roaldseth
2 pl. Nicolai Johnsen
3 pl. Erik Alsgaard
5 pl. Kristian Storli
5 pl. Islam Shaipov
7 pl. Julie Bygdevoll
Kent Open, England (26/6)
2 pl. Herman Hermansen
2 pl. Madelene Rubinstein
2 pl. Fredrikke Roaldseth
3 pl. Islam Shaipov
5 pl. Linus Vinje
Flanders Judo Cup, Belgia (30/11)
3 pl. Madelene Rubinstein
3 pl. Nicolai Johnsen
5 pl. Herman Hermansen
7 pl. Erik Alsgaard
131
V – Dan-graderte 2009
Navn DAN Type Dato
Per-Arne Grime 7. DAN Honorær 18/02-2009
Terje Gunnerud 6. DAN Honorær 07/06-2009
Dag Hodne 6. DAN Honorær 08/12-2009
Knut Harefallet 5. DAN Teknisk 22/05-2009
Tron Gubberud 4. DAN Honorær 11/08-2009
Carl August Thoresen 4. DAN Honorær 18/08-2009
Roland Ruiken 4. DAN Teknisk 13/12-2009
Carl August Thoresen 3. DAN Teknisk 22/05-2009
Jonas Mällo 3. DAN Honorær 11/08-2009
Thom Hallum 3. DAN Honorær 10/11-2009
Ronald Guttormsen 3. DAN Teknisk 13/12-2009
Pål Herlofsen 2. DAN Teknisk 22/05-2009
Espen Tangen 2. DAN 23/09-2009
Geir Sekse Danielsson 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Axel Hirai 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Truls Aaserud 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Vegard Sæter Grytting 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Lars Petter Holst 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Katrine Hofstad 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Pål Andreas Narum 1. DAN Kamp/teknisk 11/01-2009
Marcel Trenado 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Johannes Strauss 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Ida Maria Ruiken 1. DAN Teknisk 18/04-2009
Jarle Ladstein 1. DAN 13/06-2009
Harald Larsen 1. DAN 13/06-2009
Martin Sund 1. DAN 23/09-2009
Knut Ellefsrud 1. DAN 27/09-2009
Christian Haugan Toldnes 1. DAN Teknisk 13/12-2009
132
VI – Dan-graderte 2010
Navn DAN Type Dato
Harald Monsen 4. DAN Honorær 09/11-2010
Sven Arne Henriksen 3. DAN Teknisk 12/06-2010
Jos Edmundus Gerardus Appelman 3. DAN Adm/teknisk 12/06-2010
Petter Grime 3. DAN Honorær 09/11-2010
Andreas Strand 3. DAN Honorær 14/12-2010
Morten Bachmann 2. DAN Honorær 26/01-2010
Alf Uhre 2. DAN Teknisk 12/06-2010
Lars Kyllingstad 2. DAN Teknisk 19/09-2010
Birgit Ryningen 2. DAN Teknisk 19/09-2010
Birgitte Ursin 2. DAN Kamp/teknisk 11/10-2010
Henrik Biørnstad 1. DAN Kamp/teknisk 12/06-2010
Kristoffer Olsen 1. DAN Teknisk 12/06-2010
Viktor Bernhus 1. DAN Teknisk 12/06-2010
John Hansen 1. DAN Teknisk 12/06-2010
Bjarne Jensås 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Bård Nesbø Skreien 1. DAN Kamp/teknisk 19/06-2010
Ola Hjørungdal 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Thor Hvidsten 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Jonny Brandal 1. DAN Teknisk 19/06-2010
Tonje Mathisen 1. DAN Kamp/teknisk 19/09-2010
Brage Gerdsønn Eikanger 1. DAN Kamp/teknisk 19/09-2010
Karl Andre Reichelt 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Vidar B. Skretting 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Marie Thue Holm 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
Mona Jacobsen 1. DAN Kamp/teknisk 20/11-2010
133
VII – Rapport Judo for fred 2009
Judo for fred
– slåss for frihet
www.judoforfred.org
www.judo.no
Styrets beretning for 2009
Judo for freds (JFF) 5. Medlemsmøte
Nesodden Judoklubbs lokaler,
13.3.2010
134
1. Styre og stell i JFF
1.1 Styret i JFF har side medlemsmøtet i 2009 bestått av:
Leder: Per-Einar Torbergsen
Nestleder: Marit Øvstedal
Økonomiansvarlig: Nils Petter Rundhaug
Sekretær: Anders Levoll
Styremedlem: Birgit Ryningen
Web-ansvarlig: Lars Kyllingstad
Varamedlem: Vibeke Thiblin
1.2 Styrekontakt i forbundsstyret er Lill Merete Tjeldvoll
1.3 Prosjektkoordinator
I Afghanistan: Shafiq Eqrar
I Norge: Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.
2. Organisatorisk
2.1 JFF er en komité i NJF med ansvar for forbudets bistandsarbeid.
2.2 Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars.
måned.
2.3 Det har blitt utarbeidet instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere.
3. Møteaktivitet
3.1 Styremøter
Det har blitt avholdt ni styremøter i 2009.
3.2 Andre møter
3.2.1 Nils Petter og Per-Einar var i januar i Delhi for å etablere kontakt med det indiske
judoforbudet for å kunne samarbeide med de om et partnermøte med afghanerne.
3.2.2 Nils Petter og Birgit ble invitert til Burundi på et Judo for peace arrangement og deltok
på dette i oktober.
3.2.3 Per-Einar var til stede på forbundstinget 2009 som representant for JFF.
3.2.4 I november arrangerte vi oppdateringsseminar på hytta til familien til Per-Einar hvor
alle i styret med partnere var invitert. Marit og Lars hadde ikke anledning til å komme.
3.2.5 Per-Einar var i utviklingssamtale med generalsekretæren og FS-kontakt i november
3.2.6 Per-Einar var i møte med Norad ang søknad for 2010 i november.
3.2.7 Det har blitt avholdt fire arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
3.2.8 Forskjellige personer fra styre har deltatt på ulike seminarer og kurs.
4. Reiseaktivitet
4.1 På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan i 2009
som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd. For å lodde aktiviteten i
judo-norge ble det lagt ut en annonse på judo.no der JFF søkte etter judoinstruktører som
ønsker å dra til Afghanistan. Vi fikk god respons, og de som har meldt sin interesse vil bli
kontaktet når vi anser det for trygt og hensiktsmessig å sende nedover noen instruktører.
Det har blitt tatt kontakt med det norske forsvaret for å undersøke muligheten til å sitte
på med forsvarets fly til Mazar e Sharif hvor sikkerhetssituasjonen ansees for å være
bedre.
4.2 Burundi og India, se pkt. 2.2 Andre møter.
135
5. Aktivitet i Afghanistan
5.1 Anleggsaktivitet
Det er påbegynt bygging av en dojo i Mazar e Sharif som en del av JFFs sin plan om å
utvide aktiviteten til utenfor Kabul. Dojo forventes å blir ferdigstilt og tatt i bruk innen
mars 2010. Dojoen er finansiert med midler fra Norad.
5.2 Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene og rundt omkring på diverse skoler og barnehjem i tillegg til klubbene. Det som
er en stor utforfring er å bidra til å bedre forholdene for jentene til å drive judo. I
desember 2009 ble det på et styremøte besluttet at JFF skulle finansiere leie av en buss i 6
måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket vil tre i kraft i
løpet av mars 2010. Ved slutten av 2009 er det kun Lina Aini som har en ren jenteklubb,
mens det er fire jenter som trener sammen i en klubb hvor gutter og jenter trener
sammen. Sette er i Sakrias klubb ved Olympic i Kabul.
5.3 Syv personer er sentrale i JFFs arbeid i Afghanistan, disse er Shafiq Eqrar, Farhad
Hazrati, Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer.
Mesteparten av kommunikasjonen mellom JFF i Norge og Afghanistan går gjennom
Shafiq og man har kontakt flere ganger ukentlig hvor man diskuterer videre planer og får
oppdateringer på status. Det er et mål å få mer diekte kommunikasjon med de andre
nevnte personene.
6. Kjip aktivitet
6.1 Kapital
JFF ble feilaktig omtalt i en reportasje om bistand i bladet Kapital i juni 2009.
Journalisten som skrev artikkelen fikk svært mangelfull informasjon fra
forbundskontoret noe som medførte at han skrev feilaktig om JFFs arbeid og praksis.
JFF har vært i kontakt med JFF og skrev leserbrev til Kapital for rette opp de feilaktige
påstandene i artikkelen.
6.2 Irish Open 2009, Judo for peace tournament
Irish open markedsførste seg som en judo for peace turnering ved å bruke JFF billed
og tekstmateriale. Alt dette uten å spørre om tillatelse. Det ble sendt to mailer til de
ansvarlige for turneringen for å klage på dette, men ingen av mailene til det irske
judoforbundet ble besvart.
7. Positiv aktivitet
7.1 Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra fjoråret og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte inntekt
på ca 12.000,- som vil gå til drakter til judobarn i Afghanistan.
7.2 Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber og har kontakt med en interessert som skal ha
ansvaret for å utvikle solidaritetsprosjektet videre. Dette arbeidet antas å starte i løpet
av mars 2010.
7.3 Støttemedlemmer.
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet
og kontinuitet. 10 ulike familier/enkeltpersoner bidrar økonomisk. Det er ikke gjort
noe for å rekruttere flere. Det har ikke blitt sendt ut nyhetsbrev tim støttemedlemmene
i 2009, men alle mottok en oppmerksomhet ved juletider. Det er også sendt ut et
nyhetsbrev til støttemedlemmene.
136
8. Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2009 totalt 800.000,- i støtte
fra Norad, 575.000,- til prosjektet i Afghanistan og 225.000,- til pilotprosjektet i
Burundi som var et samarbeidsprosjekt med Judo for peace. I søknaden for 2010 ble
det søkt om de samme beløpene. Årsrapport for 2008 ble levert og godkjent. Søknaden
for 2010 ble levert i tide for Afghanistan-prosjektet, mens søknaden for Burundiprosjektet
ble levert flere uker etter fristen. Etter møte og e-postkorrespondanse med
Norad ble vi forsikret om at Burundi-søknaden skulle behandles på samme vilkår som
om den var sendt inn tidsnok. Pengene til Burundi-prosjektet finansierte sammen med
midler fra Judo for peace en konferanse med work-shop om menneskerettigheter for
representanter fra land i Great-Lake distriktet.
137
VIII – Rapport Judo for fred 2010
Judo for fred
– slåss for frihet
www.judoforfred.org
www.judo.no
Styrets beretning for 2010
Judo for freds (JFF) 6. Medlemsmøte
Trondheim, 12.3.2011
138
1. Styre og stell i JFF
1.1 Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2010 bestått av:
Leder: Per-Einar Torbergsen
Nestleder: Marit Øvstedal
Økonomiansvarlig: Nils Petter Rundhaug
Sekretær: Anders Levoll
Styremedlem: Birgit Ryningen
Web-ansvarlig/ Varamedlem: Lars Kyllingstad
1.2 Styrekontakt i forbundsstyret fram til 31.03.2010: Lill Merethe Tjeldvoll
Nåværende styrekontakt i forbundsstyret: Frøydis Øren
1.3 Prosjektkoordinatorer
I Afghanistan: Shafiq Eqrar
I Norge: Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.
2. Organisatorisk
2.1 JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
2.2 Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars
måned.
2.3 Det er utarbeidet en instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere. Det er
besluttet at JFFs kontakt med JFP skal skje gjennom forbundet, ref. pkt. 3.2.3.
2.4 JFP kom med forslag til NJF om at JFF skulle opptre som kompetanseorganisasjon
under JFP. Etter vurdering ble det besluttet at JFF ikke skulle anbefale dette for FS.
3. Møteaktivitet
3.1 Styremøter
Det ble avholdt 7 ordinære styremøter i 2010.
3.2 Andre møter
3.2.1 Møte med NIF (Tove Paule og B.O. Evju) 4. januar angående fremtidig samarbeid. JFF
rep. Per-Einar og Birgit. Sted; Oslo.
3.2.2 Møte med Norad 20. januar angående fremtidig samarbeid med NIF og felles søknad.
JFF rep. Birgit. Presidenten i NJF var også tilstede. Sted; Oslo.
3.2.3 Møte med forbundsstyret 26. januar angående JFFs forhold til JFP. JFF rep. Per-Einar.
Sted; Oslo.
3.2.4 Partnermøte i India siste uka i februar (se pkt 4.2).
3.2.5 Møte med Ole Moland 20. mai ang. utvidelse av JFF til Zambia. Sted; Oslo.
3.2.6 Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
4. Reiseaktivitet
4.1 På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan
i 2010 som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd.
4.2 Partnermøte ble avholdt i Jaipur, India samtidig som IJFs Judo for peace tournament. I
alt 7 deltakere fra Afghansitan (se pkt 5.4) deltok og 6 fra Norge (Per-Einar, Marit, Nils
Petter, Anders, Lill-Merethe og Stig Atle Frey). Per-Einar (3.plass) og Nils Petter (med
stor innsats, vilje og offentlig eksponering) deltok.
139
5. Aktivitet i Afghanistan
5.1 Anleggsaktivitet
Dojoen som ble påbegynt i 2009 i Mazar-e-Sharif, ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010.
JFF har dermed oppnådd målet om å utvide aktiviteten utenfor Kabul. I desember 2010
ble det besluttet å finansiere ytterligere én dojo i Kabul og midler ble overført – dojoen
blir plassert ved Kabul olympic stadium. Dojoene er finansiert med midler fra Norad.
5.2 Matteinnkjøp
Det ble bevilget midler til innkjøp av matter til fordeling mellom flere dojoer. Det tok
nesten et år før mattene var på plass pga problemer med pengeoverføring og transport av
mattene fra Iran til Afghanistan. Shafiq hentet mattene og fraktet dem på busstaket fra
grensa til Iran til Kabul.
5.3 Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene og rundt omkring på diverse skoler og barnehjem i tillegg til klubbene. Det som
er en stor utfordring er å bidra til å bedre forholdene for jentene til å drive judo. I
desember 2009 ble det på et styremøte besluttet at JFF skulle finansiere transport i 6
måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket tredde i kraft i
mars 2010. Denne ordningen førte til konflikt og uoverenstemmelser fordi
transportpengene ble sett på som lønn til jentene, hvilket ble ansett som urettferdig. Etter
endt prøveperiode har vi forstått det slik at det, på tross av konflikter, totalt sett var et
positivt tiltak. Vi vil vurdere å videreføre ordningen i modifisert utgave etter partnermøtet
i mars 2011.
5.4 Sentrale personer
Antall sentrale personer i JFFs arbeid i Afghanistan har blitt noe redusert i løpet av det
siste året. Sju personer deltok på partnermøtet i februar: Shafiq Eqrar, Farhad Hazrati,
Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer. Men i
etterkant har det vært noe frafall. Tafseer studerer i India, Atefa har flyttet til Iran med
familien, Kambiz har flyttet til Canada og Jawed sluttet pga interne uenigheter ifm JFFs
intensjoner. Mesteparten av kommunikasjonen mellom JFF i Norge og Afghanistan går
gjennom Shafiq og man har kontakt flere ganger ukentlig hvor man diskuterer videre
planer og får oppdateringer på status. Det er et mål å få mer direkte kommunikasjon med
de andre som fremdeles vil være del av JFF. Kontakten med Farhad og Lina har vært
økende og det er et ønske å bedre denne ytterligere.
6. Øvrig aktivitet
6.1 Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra tidligere år og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte en
inntekt på 16.750,- som vil gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan.
6.2 Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber, og Stig Atle Frey skulle ha ansvaret for å utvikle
solidaritetsprosjektet videre. På grunn av diverse vanskeligheter har dette arbeidet stått på
stedet hvil. Vi håper å ta opp dette arbeidet i 2011 ifm ny rekruttering til styret.
6.3 Støttemedlemmer
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet og
kontinuitet. 9 ulike familier/enkeltpersoner bidrar med faste økonomiske gaver. I 2010
fikk vi tilsammen 16.600 kr. Det er ikke gjort noe for å rekruttere flere. Det har ikke blitt
sendt ut nyhetsbrev til støttemedlemmene i 2010.
140
7. Offentlighet og sosiale medier
7.1 JFF web-TV ble opprettet og flere filmer er lagt ut på http://judoforfred.com/. Omtrent
4000 NOK har blitt overført til JFF som en del av dette.
7.2 De nye hjemmesidene til JFF ble publisert.
7.3 En Facebookside ble opprettet for JFF, og har per 12. mars 2011 215 tilhengere.
7.4 JFF har fått egen blogg på NJFs sider. Denne er operative fra tidlig i 2011.
8. Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2010 totalt 525.000,- i støtte fra
Norad til prosjektet i Afghanistan. Søknaden om penger til Burundi ble avslått. JFF har
fått ny kontaktperson i Norad: Arve Nordheim
9. Samarbeid med NIF
Fra og med 2011 vil NJFs søknad om støtte fra Norad innlemmes i søknaden til NIF. Vi
har allerede i 2010 hatt kontakt med ansvarlige Diane Huffman og Bjørn Omar Evju.
141
IX – Statusrapport Strategidokument 2009
142
Norges Judoforbund
Statusrapport
strategidokumentet 2009- 2012
10. November 2009
Strategiarbeidet i NJF høsten 2009
• På NJFs Ting 3. mai 2009 ble det vedtatt et strategidokument for perioden
2009- 2012.
• Det er dette styret og komiteene styrer og jobber etter i Tingperioden
• Den første oppfølgingen på hvordan vi ligger an på de ulike innsatsområdene,
målene og strategiene i dokumentet ble gjennomført i november 2009.
• Oppfølgingen ble gjennomført på følgende måte:
o Samtlige komiteer samt administrasjonen ble tildelt de målene og
strategiene i dokumentet som tilhørte komiteens arbeidsområde.
o På bakgrunn av dette ble det laget et oppfølgingsskjema til hver enkelt
komité
o Komiteene ble bedt om å gi en vurdering av status og utfordringer på ”sine
områder” i strategidokumentet gjennom å fylle ut oppfølgingsskjema.
o Styrekontaktene til de ulike komiteene samlet inn skjemaene og laget en
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
oppsummering av resultatene.
o Styrekontaktene presenterte resultatene til sine komiteer på styremøte 10.
november 2009.
• Resultatene av oppfølgingen er oppsummert og presentert i denne
statusrapporten.
143
Struktur
Statusrapporten viser status på følgende
innstasområder og underpunkter i
strategidokumentet:
1. Kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
Vi har valgt å bruke beltefargene fra
hvitt til svart for å illustrere hvor langt vi
har kommet på de ulike områdene:
Ingenting gjort
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
Igangsatt på ide nivå
Konkret arbeid
igangsatt
Godt i gang med
arbeidet
På god vei mot mål
I stor grad gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Gjennomført
1. Kompetanseheving
Judospesifikt kunnskapsløft i hele
organisasjonen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
144
A. Den Norske Judoskolen
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Den norske judoskolen skal være ferdig utviklet Igangsatt
31.12. 2011.
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Den Norske Judoskolen skal inneholde:
o Trener, dommer og arrangør stigen
o Konsepter klubbene kan bruke på egen hånd.
Trener: Godt i gang
Dommer: Godt i gang
Arrangør: Satt i gang
Konsepter: Godt i gang
Den Norske Judoskolen skal utvikles av et samlet fagmiljø
bestående av fagkomiteene i NJF som skal gis midler og
kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet.
Samlet fagmiljø: Langt igjen
Midler: Innen rekkevidde
Kompetanse: Trenger flere
Den Norske Judoskolen skal basere seg på NJFs utviklingsmanual
Utviklingsmanualen: Under
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
og utviklingstrapp.
revidering og oppdatering
Utviklingstrapp: Igangsatt
Det skal lages en fagside på judo.no som heter Den Norske
Judoskolen.
Ingenting gjort
UUK skal lage utviklingstrappen for utøvere på klubbnivå fra 3 år
og oppover, TK skal lage utviklingstrappen for kata, landslaget skal
lage utviklingstrappen for U, J og S landslags utøvere,
dommerkomiteen skal alge utviklingstrappen for dommere og STK
skal lage utviklingstrappen for arrangører.
UUK har tatt over katadelen.
UUK: Igangsatt
LLK: Igangsatt
SAK: Igangsatt
DK: Har utviklingstrapp
B. Utdanning
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
145
Utdannings- og utviklingskomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Utdanne 100 nye trenere pr. år 2009:
Fokusere på en bedre markedsføring av alle kurs Ingenting gjort
Tilby et kurs i hver sone pr. år. f.o.m. 2008 2008: OK
2009:
Ferdigstille trenerstigen nivå 1 og 2 i løpet av 2009, og nivå 3 i løpet av 2011 T 1: Ferdig
T 2: Ferdig 31.12.2010
Få til et samarbeid med NIH og Bath Unviersity om et nivå 4 og 5 i
trenerutdanningen
Utsatt
Judoskolen 6- 8 år utvikles som et opplegg tilsvarende knøttejudo i løpet av
2009
Igangsatt
Tilby kompetente deltakere som NJF ønsker å satse på topptrenerstudiet på
OLT og/eller studiet i Bath.
Utsatt
Sørge for at UUK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde.
Mange bidrar, for få i
komiteer
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Trenerutdanningen skal være på et faglig høyt nivå, oppdateres jevnlig og
tilpasses krav utenfra.
Kontinuerlig arbeid
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund
i NIF der det er fornuftig.
Igangsatt, særlig med
LLK
Kompetansetilbudet skal være lett tilgjengelig, tilpasses unge trenere og
subsidieres av NJF
Tilgj og tilp: +
Subsidiering 2009:
Teknisk komité
STRATEGIER STATUS KOMMENTARE
R
Tilby 4 shodan graderinger og 2 graderinger til høyere Dan- grader årlig i
forskjellige soner.
Gjennomført
Årlig revidering av graderingsreglementet i NJF Gjennomført
Sørge for at TK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde.
Mangler flere
kvinnelige bisittere
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig.
Igangsatt, særlig
med UUK
Utarbeide et forslag til organiseringen og utviklingen av kata i NJF (dommere,
trenere, landslag, komité/akademi, kurs, finansiering, konkurranser)
Overført UUK
Stevne – og arrangementskomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Oppdatere stevnereglementet årlig Gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Lage og oppdatere arrangørstigen i Den Norske Judoskolen Igangsatt
Holde arrangørkurs på alle nivåer ved behov Igangsatt
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig
Konkrete planer
Sørge for at SAK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde
Trenger flere
146
Dommerkomiteen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Oppdatere dommerreglene og instruksen kontinuerlig Gjennomført
Utdanne 1 IJF- B dommer i året fom. 2009 tom. 2012 Gjennomført
Utdanne 2 dommere til nasjonal B, og 1 dommer til nasjonal A lisens årlig
Holde C- dommerkurs i alle soner hvert år 2009: nord –
Få frem 2 aktive kvinnelige dommere ila perioden Jobber med 1
Utarbeide og oppdatere dommerutdanningen som skal inn i Den Norske
Judoskolen
Godt i gang
Avholde dommerseminar årlig Gjennomført
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre særforbund i
NIF der det er fornuftig
Igangsatt, særlig med
LLK
Sørge for at DK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor komiteens
ansvarsområde
Mangler et kvinnelig
medlem ift NIFs lov
Judo for fred
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Judo for fred skal bidra i forhold til judoens egenart og verdier i Den Norske
Judoskolen og overfor Norske judoklubber
Kontinuerlig arbeid
Judo for fred uarbeider og oppdaterer utdanning for både JFF og JFP instruktører Ikke behov i 2009
Judo for fred tilbyr faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp) i samarbeid med NIH Gjennomført
C. Funksjonshemmede
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Det skal være en kompetanseklubb for integrering av
funksjonshemmede i judo i hver sone innen 2011
Igangsatt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal gi økonomiske midler til kompetanseklubbene med utgangspunkt i
klubbenes egen plan og budsjett for aktiviteten
Rutiner laget og brukes
Det skal utvikles et tilbud om å spesialisere seg i judo for funksjonshemmede
på nivå 3 i trenerutdanningen
Modul utviklet, men for
tidlig for kurs
Det skal utarbeides forslag til hva som må gjøres med graderings-, stevne- og
honorærreglementet for at disse også skal inkludere funksjonshemmede
Ingenting gjort
Det skal opprettes kontakt mellom kompetanseklubbene og andre
organisasjoner som har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle grupper
funksjonshemmede
Satt i kontakt med
idrettsnettverk (NIF,OLT,
kretsene)
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Det skal utredes om kompetanseutviklingen skal prioriteres rundt noen
grupper funksjonshemmede (for eksempel synshemmede og psykisk
utviklingshemmede)
Ingenting gjort
To moduler på området skal integreres i trenerutdanningens nivå 1 og 2 i
løpet av 2009. Dette skal gjøre alle klubber kan ta med enkeltutøvere med
funksjonshemminger på de vanlige treningspartiene
T1: Modul utviklet,
integreres fra 2011
T2: Modul utviklet ila
2010.
Judo for fred åpner for samarbeid med kompetanseklubbene Ingenting gjort
147
2. Barne- og ungdomsidrett
Utvikle et bedre tilbud til flere
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Barneidrett (3- 12 år)
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til
barn (3- 12 år) med fokus på ferdighetsutvikling og
judoens egenart.
Gjør mye bra, men
mangler planverk
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Idrettens vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om
barneidrett» skal bearbeides, tilpasses judo og markedsføres
Noe manglende
kompetanse
Informasjon om barneidrett skal være en del av i trener 1 kurset Gjennomført
Stevnereglement skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Gjennomført
Det skal utvikles og holdes kurs med spesiell fokus på barn under 7 år
(knøttejudo 3- 6 år og judoskolen 6- 8 år)
Knøtte: Gjennomføres
Judoskolen: Igangsatt
Det innføres obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere (tom U20) til alle
arrangement i organisasjonen og det skal utvikles en laglederinstruks i løpet av
Kravet inkludert i
reglementet. Ingenting
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
2009
gjort med instruks
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for barn i løpet av 2009
Konkrete planer
NJF skal utikle 5 års planer for sin barnesatsing Ingenting gjort
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for barn, samt gi
barn mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Solidaritetsprosjektet,
stands..kontunuerlig
arbeid
148
B. Ungdomsidrett (13 – 19 år)
HOVED MÅL STATUS KOMMENTARER
Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og
markedsføres for alle ungdommer (13- 19 år) i NJF
Ung- judo har fått
ansvar, mangler
planverk
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal utvikle 5 års planer for sin ungdomssatsing Ingenting gjort
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for ungdom i løpet av 2009
Igangsatt
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt alle
karriereveier i NJF, dvs. konkurranse/landslag, mosjon, trener, dommer, kata,
arrangør og leder
Igangsatt
Det skal opprettes ressursgrupper for ungdom i alle fagkretsene (dommer,
trener, arrangør)
Gjennomført ved
opprettelsen av Ung- judo
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Det skal finnes et ungdomslandslag og et juniorlandslag. Landslagene skal gi
alle utøvere muligheten til å konkurrere på høyeste nivå
I stor grad gjennomført,
men regionale forskjeller
Delta i Nordisk samarbeid for ungdom med mål om å skape god aktivitet for
ungdom i NJF
Gjennomført
Judo for fred skal gi ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid Kontinuerlig arbeid
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for ungdom, samt gi
ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Igangsatt i MMK
3. Klubbutvikling
Utvikle og markedsføre flere, bedre
og mer relevante verktøy til
klubbene.
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
149
A. Organisasjonskompetanse
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter innen en
to års periode. Det skal holdes idrett og ledelse prosesser i 10
klubber årlig.
Igangsatt, men
langt igjen
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Utdanne 2 nye veiledere innen Coaching og ledelse årlig 2009: Ingen
Markedsføre tilbudet om Idrett og Ledelse for klubbene Informert, men ikke
nådd frem
Til en hver tid ha 10 personer som er offisielle klubbesøkere og gi disse faglig
påfyll
2009: 6 stk
Lederutdanningen skal være tilpasset unge ledere Gjenneomført
Det skal arrangeres et klubblederseminar hvert 2. år i forbindelse med tinget Erstattet av årlig
klubbledermøte i hver
sone fom 2010
Administrasjonen skal fokusere på å få god og nyttig informasjon ut til
klubbene
Godt i gang
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Idrettskretsenes tilbud skal synliggjøres overfor klubbene Informert, men ikke
nådd frem
JFF skal være med å gjennomføre klubbesøk samt motivere klubbene for å
gjennomføre idrett og ledelse
JFF 2009: 2 besøkere, 1
besøk.
JFF skal gi de medlemmene som engasjerer seg i JFF økt
organisasjonskompetanse både innenfor administrasjon, økonomi,
internasjonalt idrettssamarbeid, kommunikasjon, styrearbeid og frivillighet
Gjøres i stor grad.
B. Anlegg
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Øke judoens formelle innflytelse i anleggspolitikken, og øke
andelen norske judoklubber som har eget anlegg.
Prosesser
igangsatt, men
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Prioritere samarbeid med andre særforbund der det er nødvendig Kampidrettenes
anleggssamarbeid
Delta og ta initiativ i anleggspolitisk utvalg I gang med å få
presidenten inn
Øke de politiske og administrative ressursene og presset overfor det
offentlige og overfor planlagte anleggsprosjekter
Få initiativ fra klubbene,
har fulgt opp de vi har fått
tidkrevende
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Utvikle startdokument for klubbene med generell informasjon om
anleggsprosessen
Gjennomført, ligger på
judo.no
150
C. Verktøy for rekruttering
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har bruk for
og som de enkelt kan ta i bruk for å rekruttere nye og beholde
Mye satt i gang, men
lite har foreløpig
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
NJF skal utvikle og markedsføre følgende verktøy:
•Konseptene i Den Norske Judoskolen.
•Informasjonspakke til klubbene om oppstart og gjennomføring av judo i SFO
•Rekrutteringspakke med informasjonsmateriell.
•Idrett og ledelse
Konsepter: Godt i gang
SFO pakke: Gjennomført
Rekruttering: I gangsatt
Idrett og ledelse: Informert,
men ikke nådd frem
Verktøyene skal markedsføres overfor klubbene, spesielt gjennom
klubbesøkene
Gjøres på judo.no. Få
klubbesøk gjennomført
Det skal vurderes behov for en markedsførings-/grafisk komité MMK opprettet og godt i
gamle medlemmer.
kommet i mål
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
gang
NJF skal ansette en klubbutvikler i løpet av 2009 Utsettes til 2010
Tilbudet i Den Norske Judoskolen skal gi et kompetanseløft som i sin tur gjør
klubbene i stand til å rekruttere flere og beholde flere medlemmer
Godt i gang
Utvikle og sette i gang en rekrutteringskampanje når det er utdannet
tilstrekkelig med trenere og klubbledere til å takle en medlemsøkning
Ingenting gjort
Judo for fred skal brukes aktivt til å markedsføre judo på en positiv måte i
Norge
Gjøres i stor grad
4. Forbundsutvikling
Skape bedre vekstvilkår i hele
organisasjonen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
151
A. Likeverd gjennom Judoens
egenart
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Judo er gjennom sitt unike verdigrunnlag, en idrett som setter likeverd
høyt, og skal vise nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett
kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming
Meget godt i gang i alle
ledd
Det skal bestrebes å bruke et likeverdig språk Gjøres, men ikke proft nok
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på
judoens egenart i all aktivitet og i alle ledd i
organisasjonen
Økt fokus, men i
startgropen
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
i alle ledd
Sterk fokus på judoens grunnleggende filosofi og verdier Økt fokus (JFF, trenerutd,
kata)
Fokusere på at integrering av funksjonshemmede er en naturlig konsekvens
av judoens filosofi og verdier
Godt i gang, men langt
igjen
B. Lover og regler
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i
henhold til lovverk og regler.
Kommet langt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Komiteene og administrasjonen skal være første domsinstans, mens FS er
appellinstansen
Gjennomført og fungerer
Saksbehandlingsreglement skal gjøres kjent i hele organisasjonen Styret og komiteer er
informert, klubbene er ikke
informert
Basis-lovnorm for idrettslag, NIFs lov og NJFs lov skal gjøres lettere
tilgjengelig på judo.no
Ingenting gjort
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Øke den generelle kompetansen på området gjennom Idrett og Ledelse Har et godt tilbud, men har
ikke nådd frem med info
NJF skal ha skriftelige og juridisk holdbare kontrakter med alle som i en
eller annenform utfører betalt arbeid for NJF
Gjennomført
152
C. Internasjonalt
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den
hensikt å fremme judoidretten i Norge
Vi er godt med
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Arrangere EM innen 2012 Nedsatt gruppe for å jobbe
med dette
Bruke JFF og JFP som døråpner for kontakt, samarbeid og til å knytte
relasjoner internasjonalt
Gjøres i stor grad, men
Delta i internasjonale fora for samarbeid med andre særforbund i andre
land
Gjøres så ofte vi har tid og
penger
Delta i internasjonale fora for trenere, dommere og arrangører med sikte
Trenere og dommere: OK
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
på å hente kompetanse tilbake til Norge
Arrangører: Ingenting gjort
Forsøke å få på plass et samarbeid mellom NIH og Bath ang nivå 4 og 5 i
trenerutdanningen
Utsatt
Judo for fred skal arrangere JFP- instruktørkurs i Norge ved behov Kurset er laget
Judo for fred skal bidra til økt kunnskap om internasjonalt
idrettssamarbeid
Gjøres i stor grad
D. Landslag
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine
ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det
høyeste internasjonale nivå
Langsiktig arbeid
godt i gang, krever
enormt
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Evaluere toppidrettssatsingen i NJF, inkludert NTG Igangsatt
Landslagene skal utvikle et system for å dokumentere sitt arbeid, slik at
kunnskap videreføres og bygges opp i NJF
Godt i gang, samarbeid OLT
Landslaget skal lage en utviklingstrapp for U, J og S landslags utøvere som
skal være en del av Den Norske Judoskolen
Igangsatt, samarbeid OLT
Jobbe langsiktig for å få sørge for et kompetent trenere og støtteapparat ila
perioden
Godt i gang, ny trener
Landslagene, både U, J og S, skal ha 4 års planer Igangsatt
Det skal utvikles en strategiplan for toppidrett i judoforbundet, fra ungdom
til senior
Gjennomført
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Videreutvikle tilbud om judo på andre videregående skoler med idrettslinje Godt i gang i Trondheim, men
tar tid
Norge skal kvalifisere seg med minimum en deltager i OL 2012 Plan frem mot 2012 snart
ferdig, samarbeid OLT
Det skal videreutvikles et faglig sterkt og dopingfritt toppidrettsmiljø Kontinuerlig arbeid
Utvikle tverridrettslig samarbeid der det er naturlig Fokusert på økt samarbeid
med OLT
153
E. Strategiprosess
HOVEDMÅL STATUS KOMMENTARER
Videreutvikle og forankre strategidokumentet og
prosessen i hele organisasjonen.
En del av NJFs daglige
arbeid på gensek og
styrenivå, mer å hente
på komité- og
klubbnivå
STRATEGIER STATUS KOMMENTARER
Gjennomføre et årlig strategiseminar der strategidokumentet evalueres og
oppdateres
Gjennomføres, men hvert 2. år
Seminaret skal arrangeres i forbindelse med et annet arrangement i NJF Foreløpig eget arrangement
NIFs idrettspolitiske dokument skal være retningsgivende for NJFs
strategidokument
Gjennomføres
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
Strategidokumentet skal være komiteenes styringsdokument i deres arbeid
og handlingsplaner
I gangsatt, en oppfølging er
gjennomført.
Strategidokumentet skal være lett tilgjengelig for komiteer og klubber Gjøres, men vet ikke om når frem
Oppsummering
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
Statusrapport strategiarbeid NJF
10. november 2009
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
154
X – Statusrapport Strategidokument 2010
155
Norges Judoforbund
Statusrapport
strategidokumentet 2009- 2012
15. November 2010
Strategiarbeidet i NJF høsten 2010
• På NJFs Ting 3. mai 2009 ble det vedtatt et strategidokument for perioden
2009- 2012.
• Det er dette styret og komiteene styrer og jobber etter i Tingperioden
• Det gjennomføres en evaluering av hvordan vi ligger an ift målene og strategiene
i dokumentet i november hvert år.
• Oppfølgingen blir gjennomført på følgende måte:
o Samtlige komiteer samt administrasjonen og styret ble tildelt de målene og
strategiene i dokumentet som tilhørte komiteens arbeidsområde.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
o På bakgrunn av dette ble det laget et oppfølgingsskjema til hver enkelt
komité
o Komiteene ble bedt om å gi en vurdering av status og utfordringer på ”sine
områder” i strategidokumentet gjennom å fylle ut oppfølgingsskjema.
o Styrekontaktene til de ulike komiteene samlet inn skjemaene og laget en
oppsummering av resultatene.
o Styrekontaktene presenterte resultatene til sine komiteer på styremøte 14.
desember 2010.
• Resultatene av oppfølgingen er oppsummert og presentert i denne
statusrapporten.
156
Struktur
Statusrapporten viser status på følgende
innstasområder og underområdene i
strategidokumentet:
1. Kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Vi har valgt å bruke beltefargene fra hvitt til
svart for å illustrere hvor langt vi har
kommet på de ulike områdene:
Ingenting gjort
Igangsatt på ide nivå
Konkret arbeid
igangsatt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Godt i gang med
arbeidet
På god vei mot mål
I stor grad
gjennomført
Gjennomført
1. Kompetanseheving
Judospesifikt kunnskapsløft i hele
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
organisasjonen
157
A. Den Norske Judoskolen
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Den norske judoskolen skal være ferdig utviklet
31.12. 2011.
Ansatt utviklingskonsulent med
koordineringsansvar for DNJS –
DNJS lanseres i 2011
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Den Norske Judoskolen skal inneholde:
o Trener, dommer og arrangør stigen
o Konsepter klubbene kan bruke på egen hånd.
Trener: På god vei mot mål
Dommer: Gjennomført
Arrangør: ingenting gjort
Konsepter: Godt i gang
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Den Norske Judoskolen skal utvikles av et samlet fagmiljø
bestående av fagkomiteene i NJF som skal gis midler og
kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet.
Ansatt utvkons med
koordineringsansvar, felles
oppdateringsseminar og fagseminar i
2011., ny budsjettstruktur
Den Norske Judoskolen skal basere seg på NJFs
utviklingsmanual og utviklingstrapp.
Konkret arbeid satt i gang med å
oppdatere manualen og trappen.
Det skal lages en fagside på judo.no som heter Den Norske
Judoskolen.
Utsatt pga mangel på kapasitet
UUK skal lage utviklingstrappen for utøvere på klubbnivå
fra 3 år og oppover, TK skal lage utviklingstrappen for kata,
landslaget skal lage utviklingstrappen for U, J og S
landslags utøvere, dommerkomiteen skal alge
utviklingstrappen for dommere og STK skal lage
utviklingstrappen for arrangører.
DK: Har utviklingstrapp
LLK og UUK: Arbeid satt i gang
SAK: Ingenting gjort
TK: Ikke lenger ansvar for kata
B. Utdanning
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal tilby og markedsføre
oppdaterte trener, dommer og
arrangørkurs på alle nivåer til
medlemmer som er over 14 år og har
oransje belte eller høyere.
Økt antall deltakere på kursene.
Avholdt kurs i alle soner.
Ansatt utviklingskonsulent
administrerer alle kurs
Faste datoer for alle kurs i
terminlisten for 2011.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Fagseminar gjennomført.
158
Utdannings- og utviklingskomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utdanne 100 nye trenere pr. år Om lag 80 stk på trenerkurs i 2010
Fokusere på en bedre markedsføring av alle kurs Markedsføringsprosjekt igangsatt i
samarbeid med Høyskolen i Buskerud, faste
helger for alle trenerkurs fom 2011.
Tilby et kurs i hver sone pr. år. f.o.m. 2008 Trener 1 i øst, midt, sør og nord
Trener 2 i midt. Knøttekurs i vest
Ferdigstille trenerstigen nivå 1 og 2 i løpet av 2009, og nivå 3 i
løpet av 2011
Trener 1 ferdig
Trener 2 ferdigstilles ila 2011
Trener 3 utsatt pga NIF
Få til et samarbeid med NIH og Bath Unviersity om et nivå 4 og
Bath er nedlagt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
5 i trenerutdanningen
Judoskolen 6- 8 år utvikles som et opplegg tilsvarende
knøttejudo i løpet av 2009
Kontrakt signert med fagperson som skal
utvikle kurset.
Tilby kompetente deltakere som NJF ønsker å satse på
topptrenerstudiet på OLT og/eller studiet i Bath.
En deltaker på OLTs topptrenerstudium.
Sørge for at UUK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap
innenfor komiteens ansvarsområde.
Knyttet til seg kompetanse på kata ,
funksjonshemmede, historie, mental trening,
video og barn.
Trenerutdanningen skal være på et faglig høyt nivå, oppdateres
jevnlig og tilpasses krav utenfra.
Kata, funksjonsh, mental trening og historie
inn i trenerutdanningen. Tilpasning ift NIFs
trenerløype igangsatt
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med
andre særforbund i NIF der det er fornuftig.
Samarbeider med LLK om utviklingstrapp.
Kompetansetilbudet skal være lett tilgjengelig, tilpasses unge
trenere og subsidieres av NJF
Faste helger for alle trenerkurs fom 2011,
markesføringsprosjekte med HIB fom 2011,
UUK budsjett på 120.000 kr.
Teknisk komité
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Tilby 4 shodan graderinger og 2 graderinger til høyere Dan- grader
årlig i forskjellige soner.
Faste datoer fom 2011
Årlig revidering av graderingsreglementet i NJF Gjennomført
Sørge for at TK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde.
Komiteen består av de samme
som i 2009
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig.
Samarbeider med UUK ang kata
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Utarbeide et forslag til organiseringen og utviklingen av kata i NJF
(dommere, trenere, landslag, komité/akademi, kurs, finansiering,
konkurranser)
Oppgaven gjennomført i 2009. i
2010 har ikke TK hatt ansvar for
kata.
159
Dommerkomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Oppdatere dommerreglene og instruksen kontinuerlig Oppdatert ift nye regler i 2010
Utdanne 1 IJF- B dommer i året fom. 2009 tom. 2012 Petter Grime i 2010
Utdanne 2 dommere til nasjonal B, og 1 dommer til nasjonal A lisens
årlig
1 nasjonal B- lisens 2009
1 nasjonal A 2010
Har en B og en A kandidat i 2011
Holde C- dommerkurs i alle soner hvert år Manglet sone nord i 2009
Mangler sone vest i 2010
Få frem 2 aktive kvinnelige dommere ila perioden Har to nye, unge og aktive c-
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
cdommere
Utarbeide og oppdatere dommerutdanningen som skal inn i Den Norske
Judoskolen
Materialet er sendt til
utviklingskonsulent
Avholde dommerseminar årlig Gjennomført ifm Trøndercup 2010
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig
Samarbeider med LLK, SAK,
MMK.
Sørge for at DK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap innenfor
komiteens ansvarsområde
Utvidet komiteen med et kvinnelig
medlem ila 2010
Stevne – og arrangementskomiteen
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Oppdatere stevnereglementet årlig Omfattende revidering og
opprydding gjennomført i 2010
Lage og oppdatere arrangørstigen i Den Norske Judoskolen Har planen klar, leter etter folk
som kan gjøre jobben.
Holde arrangørkurs på alle nivåer ved behov Holdt kurs hos NJJK ifm NM 2010
Det skal søkes samarbeid med andre komiteer i NJF og med andre
særforbund i NIF der det er fornuftig
Samarbeider med LLK, MMK og
DK.
Sørge for at SAK innehar tilstrekkelig og oppdatert kunnskap
innenfor komiteens ansvarsområde
To nye medlemmer ila 2010
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
STRATEGIER STATUS
2009
STATUS
2010
KOMMENTARER
Judo for fred skal bidra i forhold til judoens egenart og verdier i Den
Norske Judoskolen og overfor Norske judoklubber
Gjøres på samme nivå som i 2009
Judo for fred uarbeider og oppdaterer utdanning for både JFF og JFP
instruktører
Kurset er utviklet og gjennomført
en gang i Burundi ila 2010
Judo for fred tilbyr faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp) i samarbeid
med NIH
Gjøres
Judo for fred
160
C. Funksjonshemmede
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Det skal være en kompetanseklubb for integrering av
funksjonshemmede i judo i hver sone innen 2011
Øst: Nesodden JK
Sør: Sande JK
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal gi økonomiske midler til kompetanseklubbene med
utgangspunkt i klubbenes egen plan og budsjett for aktiviteten
Nesodden og Sande har fått støtte
på bakgrunn av egen plan og
budsjett
Det skal utvikles et tilbud om å spesialisere seg i judo for
funksjonshemmede på nivå 3 i trenerutdanningen
Kurset er laget.
Trener 3 er utsatt pga NIF
Det skal utarbeides forslag til hva som må gjøres med graderings-,
Ingenting gjort.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
stevne- og honorærreglementet for at disse også skal inkludere
funksjonshemmede
Fagkomiteene vil ha avklaring ift
oppgavens rammer og innhold.
Det skal opprettes kontakt mellom kompetanseklubbene og andre
organisasjoner som har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle
grupper funksjonshemmede
Det er opprettet kontakt med
kompetansemiljøet i NIF, i
idrettskretsene og i det svenske
judoforbundet
Det skal utredes om kompetanseutviklingen skal prioriteres rundt
noen grupper funksjonshemmede (for eksempel synshemmede og
psykisk utviklingshemmede)
Ingenting gjort. Avventer
kompetanseklubbenes valg av
målgruppe
To moduler på området skal integreres i trenerutdanningens nivå
1 og 2 i løpet av 2009. Dette skal gjøre alle klubber kan ta med
enkeltutøvere med funksjonshemminger på de vanlige
treningspartiene
Trener 1: Del av kurset fom 2011
Trener 2: Modul utviklet, del av
kurs fra 2012.
Judo for fred åpner for samarbeid med kompetanseklubbene Nesodden JK holdt trening
tilpasset fh på JFFs
medlemsmøte i 2010
2. Barne- og ungdomsidrett
Utvikle et bedre tilbud til flere
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
161
A. Barneidrett (3- 12 år)
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Idrettens vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og
«Bestemmelser om barneidrett» skal bearbeides, tilpasses judo
og markedsføres
Er bearbeidet og tilpasset judo.
Ny barne- og ungdomskoordinator gitt
mandat til å jobbe med markedsføringen
Informasjon om barneidrett skal være en del av i trener 1 kurset Gjennomført
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til
barn (3- 12 år) med fokus på ferdighetsutvikling og
judoens egenart.
Barne – og ungdomskoordinator i
UUK, randoristevne, planarbeid
igangsatt
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Stevnereglement skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Gjennomført.
Det skal utvikles og holdes kurs med spesiell fokus på barn
under 7 år (knøttejudo 3- 6 år og judoskolen 6- 8 år)
Knøttekurs: 2 stk i 2010, arbeid med å få på
plass instruktørkorps igangsatt. Faste helger
fom 2011.
Judoskolen: Utviklingen igangsatt
Det innføres obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere (tom
U20) til alle arrangement i organisasjonen og det skal utvikles
en laglederinstruks i løpet av 2009
Krav til lagleder er lagt inn.
Laglederinstruksen er ikke påbegynt.
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for barn i løpet av 2009
Ung- judo har testet ut konseptet
randoristevne og oversatt det til norsk, samt
satt i gang samarbeid med den svenske Ungjudo
om teknikk konkurranse.
NJF skal utikle 5 års planer for sin barnesatsing Barne- og ungdomskoordinator i gang dette.
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for
barn, samt gi barn mulighet til å engasjere seg i JFFs arbeid
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt, økt fokus på
solidaritetsprosjektet.
B. Ungdomsidrett (13 – 19 år)
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal utvikle 5 års planer for sin ungdomssatsing Ung- judo er i gang.
Det skal utvikles og prøves ut alternative konkurranseformer og
arrangementer for ungdom i løpet av 2009
Randoristevnet testet ut, samarbeid med
svenske ung- judo om teknikk
konkurranse i gang, velykket test av
lagkonkurranse på 830 cup.
HOVED MÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og
markedsføres for alle ungdommer (13- 19 år) i NJF
Ung- judo har kommet godt i gang
med sitt arbeid.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt
alle karriereveier i NJF, dvs. konkurranse/landslag, mosjon,
trener, dommer, kata, arrangør og leder
Arbeidet igangsatt gjennom Ung- judos
mandat/ arbeid og planene for DNJS.
Det skal opprettes ressursgrupper for ungdom i alle fagkretsene
(dommer, trener, arrangør)
Ung- judo ble opprettet i 2009 og utvidet
i 2010.
Det skal finnes et ungdomslandslag og et juniorlandslag.
Landslagene skal gi alle utøvere muligheten til å konkurrere på
høyeste nivå
Gjennomført på et høyere nivå , med mer
system og med mer regionfokus i 2010
enn i 2009.
Delta i Nordisk samarbeid for ungdom med mål om å skape god
aktivitet for ungdom i NJF
Ung- judo er en aktiv initiativtager i
Nordisk ungdomskomité.
Judo for fred skal være en del av markedsføringen av judo for
ungdom, samt gi ungdom mulighet til å engasjere seg i JFFs
arbeid
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt,
Utvekslingsmuligheter også i Afrika
gjennom samarbeid med NIF.
162
3. Klubbutvikling
Utvikle og markedsføre flere, bedre
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
og mer relevante verktøy til
klubbene.
A. Organisasjonskompetanse
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utdanne 2 nye veiledere innen Coaching og ledelse årlig 3 stk fra NJF på NIFs ung leder utdanning
Markedsføre tilbudet om Idrett og Ledelse for klubbene Flere arenaer for markedsføring:
storklubbseminar , regionale møtenr og i
klubbesøkene.
Til en hver tid ha 10 personer som er offisielle klubbesøkere og
Har ? Klubbesøkere. Disse har fått tilbud
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter
innen en to års periode. Det skal holdes idrett og
ledelse prosesser i 10 klubber årlig.
Besøkt ? av ? klubber.
Idrett og ledelse i 2 klubber
Storklubbseminar
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
gi disse faglig påfyll
om faglig oppdatering.
Lederutdanningen skal være tilpasset unge ledere Gjennomført
Det skal arrangeres et klubblederseminar hvert 2. år i
forbindelse med tinget
Klubblederseminar gjennomføres på tinget
30. april 2011.
Administrasjonen skal fokusere på å få god og nyttig
informasjon ut til klubbene
Informasjon på flere arenaer:
storklubbseminar, regionale møter,
blogger, kalender.
Idrettskretsenes tilbud skal synliggjøres overfor klubbene Utviklingskonsulenten har lagt inn
kretsenes tilbud som en del av de regionale
møtene.
JFF skal være med å gjennomføre klubbesøk samt motivere
klubbene for å gjennomføre idrett og ledelse
Har 2 klubbesøkere, men disse har ikke
vært aktive i 2010.
JFF skal gi de medlemmene som engasjerer seg i JFF økt
organisasjonskompetanse både innenfor administrasjon,
økonomi, internasjonalt idrettssamarbeid, kommunikasjon,
styrearbeid og frivillighet
Gjennomføres, men sliter noe med
rekrutteringen til komiteen,
rolleavklaringen ift JFP, samt med
sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
163
B. Anlegg
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Øke judoens formelle innflytelse i
anleggspolitikken, og øke andelen norske
judoklubber som har eget anlegg.
Den formelle innflytelsen har økt, men
det tar tid før resultatene kommer i
form av nye anlegg
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Prioritere samarbeid med andre særforbund der det er
nødvendig
Initiativtager og aktiv bidragsyter i
kampidrettenes anleggssamarbeid.
Delta og ta initiativ i anleggspolitisk utvalg Presidenten inn som kampidrettenes
representant fom våren 2010.
Øke de politiske og administrative ressursene og presset
overfor det offentlige og overfor planlagte
anleggsprosjekter
Igangsatt samarbeid med kulturdep ifm
utviklingen av kampidrettsannekset.
Utvikle startdokument for klubbene med generell
informasjon om anleggsprosessen
Ble gjort i 2009
C. Verktøy for rekruttering
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal utvikle og markedsføre følgende verktøy:
•Konseptene i Den Norske Judoskolen.
•Informasjonspakke til klubbene om oppstart og gjennomføring
av judo i SFO
•Rekrutteringspakke med informasjonsmateriell.
•Idrett og ledelse
Velkommen til judo, gul- og
oransjebelteheftet er utviklet.
DNJS er nærmere en lansering og det vil
lages en markedsføringsplan i samarbeid
med Høyskolen i Buskerud.
SFO pakke er utviklet
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har
bruk for og som de enkelt kan ta i bruk for å rekruttere
nye og beholde gamle medlemmer.
Ansatt utviklingskonsulent
Opprettet MMK
Flere møtearenaer
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Idrett og ledelse markedsført på flere
arenaer
Verktøyene skal markedsføres overfor klubbene, spesielt
gjennom klubbesøkene
Markedsført på flere arenaer:
Storklubbseminar, regionale møter,
fagseminaret , trenerkurs og på et økt antall
klubbesøk
Det skal vurderes behov for en markedsførings-/grafisk komité MMK opprettet i 2009.
NJF skal ansette en klubbutvikler i løpet av 2009 Tjeldvoll i 50 % stilling fom 22. april 2010
Tilbudet i Den Norske Judoskolen skal gi et kompetanseløft som
i sin tur gjør klubbene i stand til å rekruttere flere og beholde
flere medlemmer
Øk antall kursdeltakeret, holdt kurs i alle
soner, gul- og oransjebelteheftene er ferdig,
grønn- og blåbelteheftene er på vei, første
versjon av en øvelsesbank er laget.
Utvikle og sette i gang en rekrutteringskampanje når det er
utdannet tilstrekkelig med trenere og klubbledere til å takle en
medlemsøkning
Utvikling av massemønstringsprosjekt
igangsatt
Judo for fred skal brukes aktivt til å markedsføre judo på en
positiv måte i Norge
Markedsføringsprosjekt i samarbeid med
Høyskolen i Buskerud igangsatt.
164
4. Forbundsutvikling
Skape bedre vekstvilkår i hele
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
organisasjonen
A. Likeverd gjennom Judoens
egenart
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Judo er gjennom sitt unike verdigrunnlag, en idrett som setter
likeverd høyt, og skal vise nulltoleranse for diskriminering og
trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
Inkludert i trener – og dommerutdanningen
Ingen saker til behandling i 2010
Styret har utviklet egne etiske spilleregler for
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på
judoens egenart i all aktivitet og i alle ledd i
organisasjonen
Synlighet i ny profil, del av
mediearbeidet og av DNJS, fokus
verdiarbeid, felles språklig profil.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
orientering og funksjonshemming
sin representasjon.
Det skal bestrebes å bruke et likeverdig språk Styret har gitt generalsekretæren ansvaret
for alle NJFs publikasjoner for å sikre en
felles språklig profil.
Sterk fokus på judoens grunnleggende filosofi og verdier Viktig del av MMKs plan for markeds- og
mediearbeid, og i NJFs nye grafiske profil.
Ytterligere konkretisering av NJFs verdier i
arbeidet med nytt strategidok, inkludert for
NJFs interne kommunikasjon
Ofte framhevet i styrets artikler og
blogginnlegg, og i styrets kommunikasjon
med media.
En rød tråd i trenerutdanningen.
Fokusere på at integrering av funksjonshemmede er en
naturlig konsekvens av judoens filosofi og verdier
Målet med modulene som integreres i trener
1 og trener 2.
165
B. Lover og regler
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i
henhold til lovverk og regler.
Økt fokus på komiténivå
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Komiteene og administrasjonen skal være første
domsinstans, mens FS er appellinstansen
Gjennomført og fungerer godt.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Saksbehandlingsreglement skal gjøres kjent i hele
organisasjonen
Ble gjennomgått, diskutert og innøvd på
styreseminaret og på komité seminaret.
Basis-lovnorm for idrettslag, NIFs lov og NJFs lov skal
gjøres lettere tilgjengelig på judo.no
Gjort tilgjengelig gjennom lovdata.
Øke den generelle kompetansen på området gjennom Idrett
og Ledelse
Gjennomført idrett og ledelse i 2 klubber.
Har hatt fokus på dette på flere arenaer:
komité seminaret , styreseminaret, regionale
møtene storklubbseminaret
NJF skal ha skriftelige og juridisk holdbare kontrakter med
alle som i en eller annen form utfører betalt arbeid for NJF
Gjøres.
C. Internasjonalt
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den
hensikt å fremme judoidretten i Norge
Nordisk ungdoms komité
JFF samarbeid med NIF
JFP utvidelser
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Arrangere EM innen 2012 Styret har nedsatt arbeidsgruppe som har
igangsatt arbeidet.
Bruke JFF og JFP som døråpner for kontakt, samarbeid og
til å knytte relasjoner internasjonalt
JFF har i samarbeid med NIF utvidet sin
aktivitet til Afrika.
JFP setter stadig Norge på kartet gjennom
sin omfattende aktivitet i en lang rekke land.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Delta i internasjonale fora for samarbeid med andre
særforbund i andre land
Ung- judo, LLK, JFF, DK og TK deltar aktivt i
internasjonale fora.
Ung- judo var vertskap for et møte i Nordisk
ungdoms komité i 2010.
Styret har deltatt på samtlige IJF og EJU
kongresser, og Nordiske møter.
Delta i internasjonale fora for trenere, dommere og
arrangører med sikte på å hente kompetanse tilbake til
Norge
DK deltar aktivt, UUK og SAK har ikke
deltatt i internasjonale fora i 2010.
Forsøke å få på plass et samarbeid mellom NIH og Bath ang
nivå 4 og 5 i trenerutdanningen
Bath er lagt ned, derfor ingenting gjort.
Judo for fred skal arrangere JFP- instruktørkurs i Norge ved
behov
Kurset er utviklet, men det er ikke kjørt kurs
i Norge. Et kurs avholdt i Burundi i 2010.
Judo for fred skal bidra til økt kunnskap om internasjonalt
idrettssamarbeid
De som reiser ut på utveksling og er med på
partnermøtene lærer mye. Nytt tilbud om
utveksling til Afrika vil og flere mulighet til å
reise ut.
166
D. Landslag
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Evaluere toppidrettssatsingen i NJF, inkludert NTG Evalueringssystem og rutiner utviklet,
Evaluering av LL i 2009 og 2010, Evaluering av
NTG i 2010.
Landslagene skal utvikle et system for å dokumentere sitt arbeid,
slik at kunnskap videreføres og bygges opp i NJF
Bevisst fokus på skriftliggjøring.
Landslaget skal lage en utviklingstrapp for U, J og S landslags
Alle faglige og økonomiske rammer på plass.
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner
og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste
internasjonale nivå
Kommet langt i å få på plass et godt
støtteapparat, samt i å utvikle planer,
systemer , rutiner og instrukser.
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
utøvere som skal være en del av Den Norske Judoskolen
Utkast framlegges arbeidsgruppa 9. 4 2011.
Jobbe langsiktig for å få sørge for et kompetent trenere og
støtteapparat ila perioden
Anders Dahlin ansatt, ULL trener fungerer
svært godt, flere regiontrenere på plass, økt
samarbeid OLT (Oslo + Trondheim), Martin
Thiblin på topptrenerstudiet, utviklet klare
instrukser for alle, judo Trøndelag i gang
Landslagene, både U, J og S, skal ha 4 års planer Utviklet individuelle planer for alle senior
utøvere, og for flere av juniorutøvere.
Det skal utvikles en strategiplan for toppidrett i judoforbundet, fra
ungdom til senior
Ble utviklet i 2009, og videreutviklet i 2010.
Videreutvikle tilbud om judo på andre videregående skoler med
idrettslinje
Inngått avtale med Wang toppidrett sammen
med de andre kampidrettsforbundene.
Norge skal kvalifisere seg med minimum en deltager i OL 2012 Har gode planer, men en noe svak sesong i
2010.
Det skal videreutvikles et faglig sterkt og dopingfritt
toppidrettsmiljø
Økt samarbeid med OLT og anti-doping Norge.
Utvikle tverridrettslig samarbeid der det er naturlig Økt samarbeid med de andre kampidrettene,
spesielt gjennom Wang avtalen.
E. Strategiprosess
STRATEGIER STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Gjennomføre et årlig strategiseminar der
strategidokumentet evalueres og oppdateres
Strategiseminar gjennomført 9.- 11.4 2010.
Tydeligere ansvarsfordeling, klarere mål, og
målbare resultatindikatorer ble innført.
HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010 KOMMENTARER
Videreutvikle og forankre strategidokumentet og
prosessen i hele organisasjonen.
Evaluert strategidokumentet 2009- 2012 –
Evalueringsrutiner utviklet
Laget utkast til nytt strategidokument 2011-
2014 – forbedret struktur på dokumentet
samt høringsrutiner utviklet
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
Seminaret skal arrangeres i forbindelse med et annet
arrangement i NJF
Vurdert som ikke hensiktsmessig.
NIFs idrettspolitiske dokument skal være retningsgivende
for NJFs strategidokument
NIFSs IPD for 2011- 2015 har vært
retningsgivende både for strukturen og innholdet i
NJFs SD 2011- 2014.
Strategidokumentet skal være komiteenes
styringsdokument i deres arbeid og handlingsplaner
Fokus på strategiseminar, komitéseminar og i
utviklingssamtaler. Alle nødvendige
arbeidsrutiner er utviklet, men trenger tid til å
øve.
Strategidokumentet skal være lett tilgjengelig for komiteer
og klubber
Ligger på judo.no, henvist til i en lang rekke
artikler og blogginnlegg, sendt ut til alle klubber
og komiteer., markedsført på flere arenaer
(strategi,- komité, – og storklubbseminar,
regionale møter, klubbesøk), åpen høringsprosess.
167
Oppsummering 2010
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Konklusjoner
Strategidokumentet 2009- 2012
168
Evalueringsresulat 2009
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
Evalueringsresultat 2010
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen
B. Utdanning
C. Funksjonshemmede
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år)
B. Ungdomsidrett (13- 19 år)
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
3. Klubbutvikling
A. Organisasjonskompetanse
B. Anlegg
C. Verktøy for rekruttering
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens egenart
B. Lover og regler
C. Internasjonalt
D. Landslag
E. Strategiprosess
169
INNSATSOMRÅDE HOVEDMÅL STATUS 2009 STATUS 2010
1. kompetanseheving
A. Den Norske Judoskolen NJF skal tilby og markedsføre oppdaterte trener, dommer og arrangørkurs
på alle nivåer til medlemmer som er over 14 år og har oransje belte eller
høyere.
B. Utdanning NJF skal tilby og markedsføre oppdaterte trener, dommer og arrangørkurs
på alle nivåer til medlemmer som er over 14 år og har oransje belte eller
høyere.
C. Funksjonshemmede Det skal være en kompetanseklubb for integrering av funksjonshemmede i
judo i hver sone innen 2011
2. Barne- og ungdomsidrett
A. Barneidrett (3- 12 år) Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig tilbud til barn (3- 12 år) med
fokus på ferdighetsutvikling og judoens egenart.
B. Ungdomsidrett (13- 19 år) Alle judoens ”karriereveier” skal utvikles til og markedsføres for alle
ungdommer (13- 19 år) i NJF
3. Klubbutvikling
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
A. Organisasjonskompetanse Alle klubber skal besøkes av forbundets representanter innen en to års
periode. Det skal holdes idrett og ledelse prosesser i 10 klubber årlig.
B. Anlegg Øke judoens formelle innflytelse i anleggspolitikken, og øke andelen
norske judoklubber som har eget anlegg.
C. Verktøy for rekruttering Utvikle og markedsføre gode verktøy som klubbene har bruk for og som de
enkelt kan ta i bruk for å rekruttere nye og beholde gamle medlemmer.
4. Forbundsutvikling
A. Likeverd gjennom judoens
egenart
NJF skal fremme likeverd gjennom økt fokus på judoens egenart i all
aktivitet og i alle ledd i organisasjonen
B. Lover og regler Å sikre at alle ledd i organisasjonen fungerer i henhold til lovverk og regler.
C. Internasjonalt Øke Norsk judos innflytelse internasjonalt med den hensikt å fremme
judoidretten i Norge.
D. Landslag Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle
idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå
E. Strategiprosess Videreutvikle og forankre strategidokumentet og prosessen i hele
organisasjonen.
STATUS TILTAK 2009 TILTAK 2010
14 12,6% 6 5,4%
26 23,4% 11 9,9%
14 12,6% 12 10,8%
Statusrapport strategiarbeid NJF
15. november 2010
15 13,5% 16 14,4%
12 10,8% 19 17,1%
8 7,2% 16 14,4%
22 19,8% 31 27,9%
SUM 111 100 111 100
170
XI – Kandidat til æresmedlemskap, Alf Birger Rostad
Alf Birger Rostad (f. 11.07.1953)
Levanger Judoklubb
Kandidaten har vært aktiv for norsk judo i en årrekke og har lagt ned
en formidabel innsats for utviklingen av norsk judo og Norges
Judoforbund. Han er æresmedlem i Levanger Judoklubb og har 4. dan
honorært.
CURRICULUM VITAE
Tillitsverv
Norges Judoforbund
Medlem Honorær komite 2009-dd
Medlem Teknisk komite 2003-2006
President i Norges Judoforbund 1999-2003
Styremedlem i Norges Judoforbund 1995-1999
Leder i Dommerkomitèen 1997-1999
Medlem i Lovkomiteen 1992-1995
Judokrets
Styremedlem i Nord-Trøndelag judokrets 1980-1992
Leder i Nordland judokrets 1978-1980
Klubb
Leder i Levanger judoklubb 1997-dd
Nestleder/styremedlem i Levanger judoklubb 1986-1997
Leder i Verdal judoklubb 1984-1986
Leder i Levanger judoklubb 1980-1986
Leder i Norbatt judoclub/FN-styrkene Sør-Libanon 1980
Leder i Bodø judoclub 1977-1980
Leder i Levanger judoklubb 1975-1977
Leder i Fauske judogruppe 1974-1975
Kasserer i Levanger judoklubb 1972-1974
Graderinger
Grad Graderingsform Dato
4. dan Honorær 260403
3. dan Teknisk 250300
2. dan Teknisk/kata 110596
1. dan Teknisk/kata 060589
171
Initiativtaker til judoklubb-, judogruppe- og judokretsetableringer
Mosvik judogruppe 1995
Skogn judogruppe 1991
Verdal judoklubb 1984
Norbatt judoclub (FN-styrkene i Sør-Libanon) 1980
Nordland judokrets 1979
Bodø judoclub 1977
Fauske judogruppe 1974
Levanger judoklubb (co-etablerer sammen med O. K. Eklo) 1972
Judoutdanning
Trener
Diplomtrener (Diplomoppgave: Selvforsvarskurs i Judo for incestutsatte) 2002
Trener III (D-kurs) 1997
Trener II (C-kurs) 1986
Trener I (B-kurs) 1980
A-kurs 1979
Dommer
Dommer A-lisens 1992
Dommer B-lisens 1989
Dommer C-lisens 1981
Arrangør
Arrangør nivå 3. 2006
Treneransvar i klubb, krets og region
Kretstrener i Nord-Trøndelag 1980-1992
Kretstrener i Nordland 1978-1980
Regionstrener for Nord-Norge (Tony McConnell var rikstrener) 1982-1984
Hovedtrener i Levanger judoklubb 1980-dd
Hovedtrener i Mosvik judogruppe 1995-1996
Hovedtrener i Skogn judogruppe 1991-1992
Hovedtrener i Verdal judoklubb 1984-1988
Hovedtrener i Norbatt judoclub i Libanon 1980
Hovedtrener i Bodø judoklubb 1977-1980
Hovedtrener i Levanger judoklubb 1975-1976
Hovedtrener i Fauske judogruppe 1974-1975
Trener i Levanger judoklubb 1973-1974
172
Dommer-, lærer-, kursleder- og annen virksomhet
Alf B. Rostad har dømt stevner lokalt, regionalt og nasjonalt. 1989-2010
Han har i en årrekke vært brukt som dommer i forbindelse med Nasjonale Mesterskap.
Han har også dømt noen stevner i utlandet.
Har vært lærer og kursleder ved trenerkurs, dommerkurs og samlinger.
Undervist Humanistiske konfirmantene i Levangerområdet 1998-2011
Har med bakgrunn i Judoens gode verdier om etikk og moral brukt dette som
bakgrunnsteppe for undervisningen. Dette er satt inn i en Judosammenheng.
Har hatt selvforsvarskurs i Judo for ulike grupper. Både ungdom og voksne kvinner.
Har skrevet artikler om etikk og moral med Judo som basis.
Sentrale dokumenter i NJF forfattet av Alf B. Rostad. Blant annet det første honorære
regelverket, fadderordningen for nye dommere i NJF, den første utgaven av
”Instruks for dommere” og første utgave av ”Velkommen til Judo” (co-forfatter).
Arrangert en rekke stevner over mange år. Dette har vært Klubbmesterskap,
Kretsmesterskap, Åpent Trøndersk Mesterskap (NCup) og Norgesmesterskap.
173
XII – Kandidat til æresmedlemskap, Jan Eirik Schiøtz
Jan Eirik Schiøtz (f. 16.09.1949)
Drammen Judo Club
Kandidaten er NJFs lengstsittende president med sine seks påfølgende år.
Han har i tillegg vært visepresident i fem år. Han er også en av kun to
personer som har hatt verv i EJU og Norges eneste representant med
verv i IJF.
CURRICULUM VITAE
Tillitsverv
Internasjonalt
Head Director Judo for Peace Commission IJF 2007 – dd
Director Judo for Peace Commission EJU 2006 – 2007
Norges Judoforbund
President 2003 – 2009
Leder Domsutvalg 1999 – 2003
Leder Landslagskomité 1997 – 1999
Visepresident 1994 – 1999
Judokrets
Leder Buskerud Judokrets 1990 – 1994
Klubb
Leder Drammen Judo Club 1991 – 1998
Styremedlem Drammen Judo Club 1989 – 1991
Graderinger
Grad Graderingsform Dato
1. dan Honorær 290405
Annen virksomhet
Ressursgruppe for NJF generalsekretær, utviklet blant annet klubbhåndbok. 1993
Som president, initierte opprettelse av:
• Honorær komité
• Medisinsk psykologisk komité
• Judo for Funksjonshemmede
• Jentekomite
Innlemmet Stian Jespersens Knøttejudo i NJF utdanningssystem
Innlemmet Judo for Fred som ordinær komité i NJF
174
Strategidokument Norges Judoforbund
2011-2014
175
176
Forord
Strategidokumentet 2009- 2012 ble vedtatt av forbundstinget i 2009. Det var første gang NJF vedtok en slik langtidsplan,
og arbeidet fram mot ferdig vedtatt dokument var på mange måter nybrottsarbeid. Strategidokumentet har
vært et svært godt arbeidsverktøy for styret, og gjennom to evalueringsrunder har vi sett gode resultater og god
framgang på målene og tiltakene. Strategidokumentet og prosessen knyttet til utvikling og evaluering av dette er nå
godt innarbeidet i organisasjonen.
NJF høstet mye skryt for dokumentet, og det ble blant annet delt ut til kursdeltagere hos NIFs kompetanseavdeling
som et godt eksempel på strategisk ledelse og arbeid. Spesielt har vi fått mange positive tilbakemeldinger på det
unike verdiskjemaet hvor styret, administrasjon og komiteene har konkretisert kjerneverdiene for egen aktivitet.
Det var derfor med selvtillit og entusiasme at styret senhøstes 2009 satte i gang arbeidet med et nytt strategidokument.
Resultatet av arbeidet er det du sitter med i hånden nå, strategidokumentet 2011- 2014.
Dokumentet har vært gjennom en lang prosess:
Styret oppnevner strategigruppa og gir den mandat til å lede strategiprosessen 1 1. 0. november 2009
2. Diskusjonen igangsettes på strategiseminaret 9.-11. april 2010 der styret, administrasjon og komitéledere er med.
3. Styret vedtar versjon 1 28. september 2010
4. Dokumentet sendes ut på åpen høring i hele organisasjonen
5. Styret vedtak versjon 2 8. februar 2011
Strategigruppa som har ledet prosessen har bestått av president Vibeke Thiblin, Vise- president Harald Monsen,
utviklingskonsulent Lill Merethe Tjeldvoll og generalsekretær Kristoffer Halmøy. Gruppas utgangspunkt har vært
resultater og erfaringer fra strategiprosessen 2009- 2012, NJFs budsjett 2009- 2010, samt innspill fra strategiseminaret
og høringsrunden. I tilegg har føringer fra NIF, som Idrettspolitisk dokument 2011- 2015, søknad om spillemidler
2011, NIFS handlingsplan for 2011 og retningslinjer for utviklingsorientert ungdomsidrett stått sentralt.
Gruppa har vært opptatt av at dokumentet skal være et nyttig arbeidsverktøy for styret, administrasjonen og komiteene.
Det er derfor lagt vekt på å peke ut de områder som judo- Norge selv ønsker fokus på. Ansvarsfordelingen
er også gjort tydeligere ved at det for hvert tiltak er lagt inn en primæransvarlig samt en eller flere samarbeidspartnere.
Og det er definert resultatindikatorer for hvert tiltak, slik at det blir enklere å evaluere måloppnåelse. Dette
har gitt oss et omfattende, men konkret og tydelig dokument.
Styrets reviderte versjon vil være blant sakspapirene til tinget 2011, som skal vedta det endelige strategidokumentet.
Følgende prosess frem til da:
1. Markedsføres gjennom en nyhetsartikkel på judo.no.
2. Det skal trykkes en utgave som sendes alle klubber
3. Dokumentet skal ligge tilgjengelig på judo.no
4. Ytterligere markedsføring i alle naturlige sammenhenger.
5. Dokumentet skal gi føringer for budsjettarbeidet for 2011.
Det legges opp til en toårlig rullering/revidering av dokumentet som skal gjelde for to påfølgende perioder. Altså
vil det på tinget i 2013 vedtas ny plan gjeldende for 2013-2016. Den samme prosessen som til dette dokumentet skal
følges, og på denne måten blir strategidokumentet en naturlig del av NJFs arbeidsrutiner.
Dette dokumentet blir fra det er vedtatt av tinget komiteenes og styrets retningsgiver i arbeid og planer.
Med vennlig hilsen
For strategigruppa

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær
Norges Judoforbund
177
Klubber og utøvere (medlemmer)
Honorær komitè
Markeds- og mediakomiteen
Ung judo
Teknisk komitè
Stevne og arrangementskomiteen
Dommerkomiteen
Trenerutdanningskomiteen
Judo for fred
Landslagkomiteen
Landslagtrener
Anders Dahlin
(40%)
Utviklingskonsulent
Lill Merethe Tjeldvoll
(50%)
Generalsekretær
Kristoffer Halmøy
Landslaget
Forbundstinget
Valg
komitè
Lov
komitè
Kontroll
komitè
Klubbutvikling Utdanning
Gradering og
oppmerksomheter
Stevner og
aktiviteter
Forbundsstyret
Medlemsmøte
Organisasjonskart
178
Fakta om NJF
Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet 28. juni 1967 og søkte umiddelbart opptak i Norges Idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF/Idrettsforbundet). NJF ble innvilget medlemskap senere samme år, som
særforbund nr. 38. Som særforbund under NIF er NJF forpliktet til å følge de lover og regler som gjelder for norsk
idrett generelt.
Norges Idrettsforbund
NIF er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon
som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Dette følger av
NIFs lov §§ 1-1 og 1-2.
Særforbund og idrettslag er NIFs medlemmer. Idrettskretsene spiller en viktig rolle med regionansvar i
organisasjonen, men er ikke medlemmer i NIF. Særforbundene sitter med høyest faglig myndighet for sin
idrett. Idrettstinget er NIFs øverste myndighet, og avholdes hvert 4. år (neste gang i 2011). På Idrettstinget velges
et idrettsstyre, som er NIFs høyeste myndighet mellom Idrettstingene. Styret ansetter generalsekretær som er
organisasjonens daglige leder. Siden 2004 har dette vært Inge Andersen.
NIF er Norges største frivillige organisasjon:
Over 2 millioner medlemskap
12 000 idrettslag (2008)
19 idrettskretser
55 særforbund (2009)
Organisasjon
NJF er medlem av European Judo Union (EJU) og (assosiert medlem av) International Judo Federation (IJF). NJF
sin øverste myndighet er Forbundstinget som avholdes hvert 2. år. Alle medlemslagene har mulighet til å møte med
sine representanter. Antall representanter er basert på antall aktive medlemmer i laget. I 2010 var det 68 klubber i
NJF med rundt 3.700 aktive medlemmer. Klubbene er organisert i kretser/regioner med varierende aktivitet. Det er
ikke krav til organisering i krets/region, som er et middel for klubbene som sogner til den aktuelle kretsen/regionen
å håndtere fellesprosjekter og representere samlet inn mot NIFs regionkontorer i Idrettskretsene.
Operativ virksomhet
På Forbundstinget velges det et styre bestående av
president, visepresident, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er
høyeste myndighet mellom tingene.
Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i administrasjonen, og presidenten er generalsekretærens overordnede.
Generalsekretæren arbeider etter utarbeidet instruks, og har det daglige ansvaret for virksomheten, herunder
økonomi.
Styret har også utnevnt 9 komiteer med instruks for sitt ansvarsområde. En del myndighet er delegert av styret til
komiteene, som I mange tilfeller er NJFs fagkompetanse innen sitt område. Komiteene drives av frivillige, og er
kjernen I NJFs operative virksomhet.
NJF arrangerer Norgescup og Norgesmesterskap, men det er klubber og kretser som er tekniske arrangører.
Økonomi
Første tilskudd fra NIF ble gitt i 1968 og var på kr. 19.500,- Tilskudd i 2010 var til sammenligning 2.8 mill.
(omtrent 50 % av forbundets totale inntekter). Medlemskapet i NIF er av avgjørende betydning for at forbundet skal
kunne drive aktivitet i så stor grad som det gjør.
Øvrige inntekter er I stor grad basert på kontingent fra klubbene og inntekter fra forsikring og materiellsalg, samt
egenandeler fra utøvernes deltagelse på alt fra landslagsaktiviteter til kurs.
179
Oversikt over kostnader fra regnskapet 2010:
Stevner 260.000
Landslag 1.500.000
Treningssamlinger 210.000
Utdanning 480.000
Funksjonshemmede 130.000
Styremøter og representasjon 290.000
Internasjonal representasjon 230.000
Administrasjon lønn 650.000
Drift forbundskontor/ administrativt 820.000
Media og marked 260.000
Klubbutvikling og støtteordninger 440.000
Forsikring 240.000
Totale kostnader 5.510.000
Designprofil
NJF har utviklet ny logo og visuell profil.
Å bruke ressurser på markedsføring og kommunikasjonsarbeid er blitt en viktig del av strategien for å rekruttere
flere til judo.
Den nye logoen er satt sammen av tre deler: dragehodet, japansktegn for judo og Norges Judoforbund. Den
gjenspeiler judoens enkelhet, kompleksitet og eleganse. Logoen skal vise at Norges Judoforbund skal være et åpent
og inkluderende forbund, og logoen har derfor ingen markante grenser til omgivelsene.
180
Formålsparagraf
Norges Judoforbund (NJF) er idretten JUDO sin organisasjon.
NJF jobber etter sin formålsparagraf:
«Å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling,
ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt».
Visjon
Norges Judoforbunds visjon er:
«Judo skal være Norges viktigste idrett når det gjelder fysisk, mental og
sosial trening og utvikling».
Verdigrunnlag
All aktivitet i NJF skal bygge på det vedtatte verdigrunnlaget i NJF.
NJFs kjerneverdier er:
RESPEKT
ÆRLIGHET
FELLESSKAP
MOT
181
Kjerneverdier Respekt Ærlighet Intern
kommunikasjon
Prøv å forstå før du prøver å
bli forstått.
Alle blir sett og hørt. Styret Korrekt og seriøs saksbehandling.
Åpen kommunikasjon omkring
status på sentrale prosesser og
innsatsområder.
Administrasjonen Objektive saksbehandlingsrutiner.
Profesjonell i møte
med medlemmene.
Informere medlemmene om viktige
tema og saker.
Landslagskomiteen Objektive uttakskriterier. Ta
utøvernes utvikling på alvor.
Nulltoleranse for doping. Tydelige
på forventninger og krav.
Teknisk komite Ta alle graderingskandidater
på alvor.
Gi oppriktige tilbakemeldinger til
alle kandidater.
Trenerutdanningskomiteen
Skape gode vekstvilkår for
trenere.
Tydelig budskap om trenerrollen. Dommerkomiteen Ta vare på utøvere ved best
mulig kampledelse.
Vise selvinnsikt fordi ingen er
ufeilbarlige og ingen situasjoner
er like.
Stevne- og Arrangementskomiteen
Støtte arrangører i planlegging
og gjennomføring av
arrangementer.
Gi klare tilbakemeldinger til arrangører
basert på observasjon og
evaluering.
Markeds- og
Mediekomiteen
Organisasjonens historie og
judoens ånd ligger til grunn.
Være klare på hva som kreves for
å oppnå utvikling.
Ung- Judo Ta hensyn til at ungdom har
andre behov enn barn og
voksne.
Være vaktbikkjer i organisasjonen
på ungdoms vegne.
Honorær komiteen Behandle søknader og tolke
regelverket objektivt.
Gi anerkjennelse til de som fortjener
det.
Judo for Fred Ydmykhet overfor andres
kultur og livssituasjon.
Åpen dialog med
samarbeidspartnere.
Komiteene i NJF har konkretisert de 4 kjerneverdiene for sin aktivitet:
182
Fellesskap Mot
Anerkjenne den frivillige innsatsen som
arbeidet er tuftet på.
Fronte og støtte opp under de beslutningene
som er fattet av fellesskapet.
Ta vare på judoens fellesskap ved å fokusere
på judoens egenart, verdier og integritet.
Ta valg på fellesskapets vegne og ta konsekvensen
av disse.
Forbundskontoret er samlingspunktet for
norsk judo.
Ta ansvar for utviklingen av norsk judo.
Klare spilleregler for utøvere og støtteapparat.
Gi og få klare tilbakemeldinger.
Ta vare på og kvalitetssikre den judofaglige
aktiviteten.
Stå for og forsvare eget faggrunnlag.
Være med å skape et sterkere fagmiljø for og
nettverk av trenere.
Presentere et faglig ståsted og invitere til
debatt.
Forvalte sportens ånd gjennom tolkning av
reglementet.
Dommere må dømme det de ser, og ikke
la seg påvirke av eksterne faktorer.
Representere arrangørene, og lede nettverket
av arrangører.
Utvikle og forbedre alle stevneformer.
Markedsføre mulighetene som ligger i judoens
egenart.
Utfordre til nytenkning.
Motivere ungdom til å engasjere seg i organisasjonen.
Skape utvikling ved å utfordre.
Premiere bidrag til fellesskapet gjennom
utdeling av honorære utmerkelser.
Finne og fremme kandidater til honorære
utmerkelser.
Være pådrivere i verdiarbeidet i NJF. Aktivt forsvare judoens verdier i Norge
og i utlandet.
183
184
Utviklingstrekk og utfordringer
Strategidokumentet 2009- 2012 – Resultater og erfaringer
Evalueringsresultater – Fremgang på alle innsatsområdene, men fremdeles langt igjen!
Strategidokumentet 2009- 2012 ble evaluert både i 2009 og 2010. Et sammendrag av evalueringsresultatene finnes i
tabellen under. Beltefargene er brukt for å vise status på de ulike områdene.
INNSATSOMRÅDE UNDEROMRÅDE STATUS 2009 STATUS 2010
Kompetanseheving
Den Norske Judoskolen
Utdanning
Funksjonshemmede
Barne- og ungdomsidrett
Barneidrett (3- 12 år)
Ungdomsidrett (13- 19 år)
Klubbutvikling
Organisasjonskompetanse
Anlegg
Verktøy for rekruttering
Forbundsutvikling
Likeverd gjennom judoens egenart
Lover og regler
Internasjonalt
Landslag
Strategiprosess
Følgende hovedkonklusjon ble trukket:
«Vi er godt i gang med arbeidet (grønt) både på kompetanseheving, barne- og ungdomsidrett og klubbutvikling, og på
forbundsutvikling er vi på god vei mot mål (blått)” Vi har således hatt en positiv utvikling på alle innsatsområdene, og
størst er utviklingen når det gjelder klubbutvikling (fra gult til grønt)»
Det er grunn til å være ganske fornøyd med følgende:
Det er framgang over hele linja, og ikke kun på enkelte områder knyttet til enkelte ildsjeler. De • tte viser at fremgangen
ikke er tilfeldig.
• Det er framgang på svært forskjellige områder. Dette viser at vi er i gang med å bygge et bredt tilbud slik at flere
kan finne gode vekstvilkår innenfor judoen.
• Styret tok det dårlige resultatet på klubbutvikling og kompetanseheving i 2009 til etterretning og ansatte en
utviklingskonsulent med dette som ansvarsområdet. Evalueringen for 2010 viser at dette har gitt resultater.
• Resultatene viser at det er viktig og riktig at styret har en klar strategi med noen mål som vi jobber etter, tar valg
ut fra, styrer innsats etter, motiverer folk med, og blir målt på.
185
Det er også grunn til å være litt misfornøyd med et par ting:
Det er langt igjen til mål! Ingen av innsatsområdene var svarte, ingen av underområdene v • ar svarte, og kun 31 av
111 tiltak var svarte. Sagt på en annen måte; Mye er godt i gang, svært lite er fullført. Det synes nødvendig å videreføre
mange av disse tiltakene til neste strategidokument.
• Den positive utviklingen på alle innsatsområdene har ikke ført til noen betydelig økning i antall medlemmer og
klubber.
Erfaringer fra prosessen – Hva var bra og hva må forbedres?
De erfaringene vi har gjort under arbeidet med strategidokumentet 2009- 2012, har ført til at vårt strategiarbeid har
utviklet seg positivt. Vi har forankret prosessen i organisasjonen og vi har kommet opp med en god måte å evaluere og
illustrere hvordan vi ligger an i forhold til målene.
Så har vi også sett at det er nødvendig å forbedre oss på en del punkter:
• Det må bli enklere å måle om vi når målene
• Det må komme klarere fram hvem som har ansvaret for de ulike tiltakene.
• Hovedmålene må være vide og overordnede, delmålene må være avgrensede og målbare, og tiltakene må være helt
konkrete
• Dokumentet må i større grad være tilpasset og samkjørt med NIFs strategier og rutiner
• Dokumentet må i større grad være samkjørt med andre sentrale styringsdokumenter i NJF
De resultatene og erfaringene som er skissert over dannet utgangspunktet for prosessen fram mot dette dokumentet,
og har ført til noen sentrale endringer.
Strategidokumentet 2011- 2014 – Sentrale endringer
Kjerneverdiene – Respekt, ærlighet, fellesskap og mot
Både styret, administrasjonen og komiteene har jobbet kvalitetsmessig med en ytterligere konkretisering av NJFs kjerneverdier.
Det er også startet et arbeid med å forbedre kommunikasjonen i NJF, og som et første skritt er det lagt inn
en konkretisering av kjerneverdiene for NJFs interne kommunikasjon.
Strukturelle endringer – Klarere ansvarsfordeling, enklere å måle
• Basert på erfaringer fra arbeidet med det forrige strategidokumentet, er det gjort noen strukturelle endringer:
• Kapittel om utfordringer og utviklingstrekk, og faktakapittel om NJF er lagt til for å gjøre dokumentet mer helhetlig.
• Innsatsområdet barne- og ungdomsidrett er erstattet med aktivitetsutvikling, som i tillegg omfatter voksenidrett,
toppidrett og arrangementsutvikling.
• For å gjøre ansvarsfordelingen tydeligere er oppbygging er endret:
• Fra: Innsatsområde > Undertittel > Mål > Strategi
• Til: Innsatsområde > Hovedmål > Delmål > Tiltak > ansvar (primær/ samarbeidspartner)
• For å gjøre det enklere å evaluere måloppnåelse, er det for hvert tiltak definert noen resultatindikatorer.
Endringer i faglig innhold – Mer konkret og økt omfang
Evalueringsresultater fra forrige strategidokument, utviklingstrekk i norsk judo, samt mange og gode innspill fra organisasjonen,
har gjort omfanget av dette dokumentet større og det faglige innholdet mer konkret.
De faglige endringene i dokumentet kan i hovedtrekk oppsummeres slik:
• Den Norske Judoskolen1 har fått større betydning og både struktur, innhold og arbeidsfordelingen er blitt klarere.
• Klubbutviklingsplanen som er utarbeidet av vår utviklingskonsulent og vedtatt av styret er lagt inn og har ført til at
både mål og tiltak nå er langt mer konkrete.
• Arbeidet til Ung judo har gitt ungdomsidretten og ungdoms innflytelse en sentral plass.
• Toppidretten er blitt langt mer konkretisert og det er et økt fokus på langsiktig arbeid, unge utøvere og på regionene.
• Arrangementsutvikling har fått langt større plass og fokuset ligger på utvikling av Norgescup og NM samt utvikling
av nye arrangementsformer.
• Ledelse og administrasjon er blitt et eget punkt, med fokus på effektivisering og forenkling av komitédriften og
konkretisering av styrets og administrasjonens rolle/ ansvar.
• Hvorfor og hvordan NJF skal drive bistandsarbeid er beskrevet i et eget punkt.
186
Bedre samsvar med NIF
Over halvparten av NJFs midler kommer fra NIF, og hvert år legger vår administrasjon ned et omfattende og tidkrevende
søknads- og rapporteringsarbeid overfor NIF. Vi har hatt som mål å tilpasse strategidokumentets struktur og
innhold slik at dette arbeidet kan forbedres, effektiviseres og forenkles.
På idrettstinget i 2011 vedtar NIF et idrettspolitisk dokument 2011- 2015. Signaler fra arbeidet med Idrettspolitisk dokument
har lagt sentrale føringer på utarbeidelsen av vårt strategidokument og ført til at følgende temaer har fått større
plass og økt betydning:
Implementering og markedsføring av barneidrettsbestemmelsen• e
• Ungdomsidrett og ungdoms innflytelse på egen aktivitet
• Et ryddig forhold til lover og regler
• Økt organisasjonsforståelse på klubbnivå
• Voksenidretten (over 26 år)
• Miljøansvar
Bedre samsvar i egen organisasjon
NJFs arbeid styres av lover og regler, reglementer, budsjetter, instrukser og handlingsplaner. Vi har hatt som mål å
tilpasse strategidokumentet til disse føringene. Dette har også ført til en opprydding i komiteenes instrukser og en
endring av strukturen i NJFs budsjett. Igjen har hensikten vært forenkling og effektivisering.
De tøffeste utfordringene
Strategidokumentet peker på de mest sentrale utfordringene i Norsk judo framover:
• Lansering og etablering av Den Norske Judoskolen som NJFs merkevare for all vår utdanning.
• Forhindre frafall blant ungdom
• Skape større bredde og variasjon i vårt aktivitetstilbud
• Bedre kvaliteten på våre arrangementer
• Profesjonalisere og forenkle klubbdrift
• Profesjonalisere, effektivisere og forenkle NJFs daglige drift
Den aller tøffeste utfordringen vi står overfor framover er imidlertid å øke antall judoutøvere og judoklubber i Norsk
judo. Dette er helt nødvendig hvis vi skal utvikle oss videre, og en positiv utvikling på punktene over vil forhåpentligvis
legge et grunnlag for dette. Evalueringsresultatet fra strategidokumentet 2009- 3012 viste at vi har kommet
lengst på forbundsutvikling, og at vi således har en organisasjon som vil være i stand til å legge forholdene til rette for
medlemsøkning i klubbene.
187
188
189
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Den Norske Judoskolen
Den Norske judoskolen skal dekke medlemmenes judospesifikke utdanningsbehov
Den Norske Judoskolen skal være oppdatert og på et faglig høyt nivå
Funksjonshemmede
Norske judoklubber skal være i stand til å ta imot funksjonshemmede utøvere
190
KOMPETANSEHEVING
– Judospesifikt kunnskapsløft i hele organisasjonen
191
1. Kompetanseheving
1.1. Den Norske Judoskolen (DNJS)
1.1.1. Mål: Den Norske Judoskolen skal dekke medlemmenes judospesifikke utdanningsbehov.
1.1.1.1 Delmål: Den Norske Judoskolen skal utvikles og driftes i samarbeid mellom utviklingskonsulenten og
utdanningskomiteene (TUK, DK og SAK).
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utviklingskonsulenten skal koordinere utdanningskomiteenes arbeid med
DNJS
Adm. / SAK, TUK, DK
Utviklingskonsulenten skal administrere kursene i DNJS Adm. / SAK, TUK, DK
Utdanningskomiteene har det faglige ansvaret for sine fagområder i DNJS Forbundsstyret /
SAK, TUK, DK
Alle utdanningskomiteene skal ha en egen utdanningsansvarlig som står for
komiteens arbeid med DNJS samt kontakten med utviklingskonsulenten
Forbundsstyret /
Adm., SAK, TUK, DK
Teknisk Komité setter standard for, og har ansvar for kvalitetssikring av,
judoteknisk innhold i DNJS gjennom forvaltningen av graderingsreglementet.
TK / SAK, TUK, DK
1.1.1.2 Delmål: Ferdigstille konseptutviklingen av Den Norske Judoskolen.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Lage utviklingsmanual som beskriver den grunnleggende filosofien og innholdet
i DNJS
Adm. / SAK, TUK, DK, MMK
Lage utviklingstrapp som inneholder alle utdanningsområdene (trener, dommer,
arrangør)
Adm. / SAK, TUK, DK, MMK
Alt utdanningsmateriell er offisielle publikasjoner og skal utvikles innenfor
NJFs designprofil
Adm. / SAK, TUK, DK
Ferdigstille trener 2 og utdanne et instruktørkorps. TUK / Adm.
Utvikle ”Judoskolen” som et trenerkurs for aldersgruppen 6- 8 år TUK / Ung judo
Utvikle øvelsesbank for judotrenere som skal være en database med judorelaterte
øvelser
TUK / LLK, TK, Ung judo, MMK
Utvikle hjelpetrenerkurs som kan kjøres i klubb TUK / Ung judo
Utvikle økthefter fra grønt til brunt belte for trenere TUK / TK
Utdanne et instruktørkorps for knøttejudo-kursene TUK /
Barne- og ungdomskoordinator
Utvikle kurs for graderingssensorer i klubb TK / Adm.
Utvikle kurs for arrangører av shiai-konkurranser SAK / DK
Inkludere kata i Trener 1 og 2 TUK / Kata-koordinator
1.1.1.3 Delmål: Avholde kursene i Den Norske Judoskolen.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
DNJS skal markedsføres til alle medlemmer som er over 14 år og har oransje
belte eller høyere
Adm. / MMK
DNJS skal markedsføres spesielt overfor grupper som er underrepresentert i NJF MMK
Tilby kurs i alle soner årlig for alle utdanningsområdene i DNJS Adm. / TUK, SAK, DK
Tilby kurs i utdanningsområdene i DNJS til faste datoer årlig Adm. / TUK, SAK, DK
Tilby dan-graderinger i alle soner til faste datoer årlig TK / Adm.
Utdanne instruktører slik at det til en hver tid er et tilstrekkelig antall aktive
kursinstruktører
Adm. / TUK, SAK, DK
192
1.1.2 Mål: Den Norske Judoskolen skal være oppdatert og på et faglig høyt nivå.
1.1.2.1 Delmål: Kurshefter og kursinstruktører skal være faglig oppdaterte.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
DNJS skal tilpasses og oppdateres iht. NIFs Trenerløype TUK / Adm.
DNJS skal revideres og oppdateres ved behov. DK, SAK, TUK / Adm.
Etablere en godkjenningsordning for alt kursmateriale og for kursinstruktører DK, SAK, TUK / Adm., MMK
Tilby oppdateringsseminar for alle kursinstruktører årlig Adm. / DK, SAK, TUK
1.1.2.2 Delmål: Bygge et sterkere fagmiljø i NJF.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Avholde årlig felles fagseminar for alle utdanningsområdene, for alle som har
lisens fra DNJS
Adm. / TUK, DK, SAK
Etablere nettverk for å ta vare på de som er utdannet gjennom DNJS, med
spesielt fokus på nyutdannede og ungdom
Adm. / TUK, SAK, DK, Ung
Judo
Sørge for at komitémedlemmene er faglig oppdatert og har kapasitet til å løse
de pålagte oppgavene
DK, SAK, TUK, TK /
Forbundsstyret
Søke samarbeid med andre komiteer i NJF der det er fornuftig DK, SAK, TUK, TK / HK, JFF,
LLK, MMK, Ung Judo
Søke samarbeid med andre organisasjoner/land/idretter der det er fornuftig DK, SAK, TUK, TK / JFF, Adm.
1.2 Funksjonshemmede
1.2.1 Mål: Norske judoklubber skal være i stand til å ta i mot funksjonshemmede utøvere.
1.2.1.1 Delmål: Kompetanseklubbene skal videreutvikles.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Opprette kompetanseklubber i alle soner Forbundsstyret / Adm
Utvikles en informasjonsbrosjyre om kompetanseklubbordningen Adm. / Kompetanseklubber
Gi økonomisk tilskudd til kompetanseklubbene med utgangspunkt i klubbens
egen plan og budsjett for aktiviteten
Forbundsstyret /
Adm., Kompetanseklubber
Kompetanseklubbene skal bruke studieturer for å øke sin kompetanse på arrangementer
for funksjonshemmede
Adm. / Kompetanseklubbene
Opprette kontakt mellom kompetanseklubber og andre organisasjoner som
har kunnskap om eller aktivitet for aktuelle grupper funksjonshemmede.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubber, Adm.
Gjennomføre tiltak for å øke rekrutteringen av funksjonshemmede utøvere i
kompetanseklubbene.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubbene
Utvikle en terminliste med nordiske, nasjonale, regionale og lokale arrangementer
for funksjonshemmede utøvere og trenere/ ledere for funksjonshemmede
utøvere
Adm. / Kompetanseklubbene
Delmål: Økt kompetanse i organisasjonen på tilrettelegging av judo for funksjonshemmede
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Trener 2 skal inneholde en modul om inkludering av funksjonshemmede
ungdommer i judotrening
TUK / Kompetanseklubber
Utvikle modul til trener 3 for spesialisering i judo for funksjonshemmede TUK / Kompetanseklubber
Utvikle en informasjonsbrosjyre om tilrettelegging av judoaktivitet for funksjonshemmede
barn og ungdom
Adm. / Kompetanseklubber
Inkludere kunnskap om kampledelse av funksjonshemmede utøvere i dommerkurs
DK / Kompetanseklubber
Teste ut stevner og samlingskonsepter for funksjonshemmede utøvere på
lokalt og regionalt nivå.
Forbundsstyret /
Kompetanseklubbene, SAK, DK
193
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Barneidrett
Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig aktivitetstilbud til barn (8- 12 år) med
fokus på ferdighetsutvikling og judoens egenart
Ungdomsidrett
Redusere frafallet fra ungdomsgruppen (13- 25 år)
Voksenidrett
Øke kvaliteten på judotilbudet til voksne medlemmer (over 26 år) i NJF
Toppidrett
Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige
ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå.
Utvikle en kompetansebasert og verdidrevet toppidrett.
Arrangementsutvikling
Utvikle og avholde bedre Norgescup og Norgesmesterskap.
Utvikle nye arrangementsformer, og legge til rette for
bedre lokale og regionale arrangementer.
194
AKTIVITETSUTVIKLING
– Skape aktivitet og arrangementer for bredde og topp
195
2. Aktivitetsutvikling
2.1. Barneidrett
2.1.1. Mål: Skape et kvalitetsmessig konkurransedyktig aktivitetstilbud til barn (3- 12 år) med fokus på
ferdighetsutvikling og judoens egenart.
2.1.1.1 Delmål: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal ligge til grunn for aktiviteten.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
NIFs vedtatte «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett»
skal bearbeides og tilpasses judo
Adm. / TUK, Ung judo, SAK, DK
NJFs reglementer og bestemmelser skal til enhver tid tilpasses gjeldende
reglement/bestemmelser for barneidrett
Adm., SAK, DK, TK /
TUK, Ung judo
DNJS skal til enhver tid tilpasses gjeldende reglement/bestemmelser
for barneidrett
TUK, SAK, DK, TK / Adm.
Markedsføre gjeldende reglement/bestemmelser for barneidrett overfor klubbene. Adm. / MMK, TUK, barne- og
ungdomskoordinator
Utvikle en strategi for judo for barn med basis i gjeldende reglement/bestemmelser
for barneidrett
Forbundsstyret /
TUK, Ung judo
2.1.1.2 Delmål: Klubbene skal tilby god kvalitet på judoaktiviteten for barn.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle og markedsføre tiltak for hvordan klubber kan ta bedre vare på sine
trenere for barn
Forbundsstyret /
TUK, Ung judo
Tilby kurs med spesiell fokus på barn under 7 år (knøttejudo 3- 6 år og ”judoskolen”
6- 8 år).
TUK /
Barne- og ungdomskoordinator,
Adm.
Trener-1 skal inneholde Informasjon om barneidrett TUK
Innføre obligatorisk krav til lagleder for alle utøvere til alle arrangement i
organisasjonen
TUK, SAK, LLK, DK
2.2 Ungdomsidrett
2.2.1 Mål: Redusere frafallet fra ungdomsgruppen (13- 25 år).
2.2.1.1 Delmål: Ungdom skal ha innflytelse på egen aktivitet på egne arenaer
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Norsk ungdom skal delta i Nordisk samarbeid for ungdom Ung judo / Adm., Forbundsstyret
Norsk ungdom skal skape aktivitet for ungdom Ung judo / Adm., Forbundsstyret
Sonene skal utvikles til å bli en arena for ungdomsaktivitet Forbundsstyret / Adm., Ung judo
Utvikle en strategi for ungdomsidretten i NJF Ung judo / Forbundsstyret
Ung judo skal være høringsinstans i alle relevante saker, spesielt i forhold til
DNJS
Forbundsstyret / Adm., Ung
judo
2.2.1.2 Delmål: Alle judoens karriereveier skal utvikles til og markedsføres for alle ungdommer i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ungdommer skal på et tidlig tidspunkt få presentert og forsøkt alle karriereveier
i NJF, dvs. konkurranse, mosjon, trener, dommer, kata, arrangør og leder.
Adm. / MMK, UUK, DK, SAK,
LLK, kata-koordinator, JFF
Skape et bredere tilbud til ungdom, med spesiell fokus på de som ikke er
konkurranseutøvere.
Ung judo / TUK, TK, SAK
NIFs retningslinjer for ungdomsidrett skal ligge til grunn for all aktivitet for
ungdom
Forbundsstyret / Ung judo, adm.
196
2.3 Voksenidrett
2.3.1 Mål: Øke kvaliteten på judotilbudet til voksne medlemmer (over 26 år) i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle konsept «Judo som mosjon» for klubb og som har voksne som målgruppe Forbundsstyret / Adm.
Avholde et veteranarrangement i forbindelse med NM SAK / Adm.
Utrede om NJF skal ha et årlig sommerarrangement for familier Forbundsstyret /
SAK, DK, TUK, LLK, TK
Synliggjøre utviklingsmulighetene som ligger i graderingsreglementet for alle
judoka uavhengig av alder, funksjonsnivå og fysikk
TK / Adm., MMK
2.4 Toppidrett
2.4.1 Mål: Å gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på
det høyeste internasjonale nivå
2.4.1.1 Delmål: Utviklingsorientert ungdomsidrett skal skape fremtidens utøvere
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby et ungdoms- og junior landslag med objektive uttakskriterier Forbundsstyret / LLK
Avholde åpne, nasjonale treningssamlinger for unge talenter i alle soner med
fokus på grunnleggende ferdigheter i judo.
LLK / TUK, Ung judo
Lage en strategi fram mot OL i 2016 LLK /Forbundsstyret
Utvikle et faglig sterkt tilbud om judo på Wang toppidrett LLK / Forbundsstyret
Evaluere og kvalitetssikre tilbud om judo ved NTG LLK / Forbundsstyret, NTG
Utvikle en plan for en regionssatsing på unge utøvere LLK / Forbundsstyret, Ung judo
Utvikle retningslinjer for hvordan unge talenter skal trene i sin klubb. LLK / TUK, Ung judo
Hver enkelt utøvers totalbelastning skal stå i sentrum ved utarbeidelse
treningsopplegg, slik at frafall knyttet til utbrenthet begrenses
LLK
2.4.1.2 Delmål: Skape gode sportslige prestasjoner på seniornivå
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby et senior landslag med objektive uttakskriterier Forbundsstyret / LLK
Norge skal kvalifisere seg med minimum en judoutøver til OL 2012 LLK / Forbundsstyret
Utvikle kontakten og samarbeidet med andre judolandslag skal utvikles LLK / Forbundsstyret
Prioritere og videreutvikle samarbeidet med OLT, også i regionene LLK / Forbundsstyret
2.4.2 Mål: Utvikle en kompetansebasert og verdidrevet toppidrettskultur
2.4.2.1 Delmål: Utvikle rutiner og spilleregler for å fremme toppidretten i NJF
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Landslaget skal bidra til utviklingen av basisferdigheter i Norsk judo. LLK / TUK, Ung judo, DK
Fokuseres på et dopingfritt toppidrettsmiljø LLK / Adm., TUK
Lages utviklingstrapp for judomessige, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter
for utøvere på ungdoms-, junior- og seniorlandslag
LLK / TUK
Gjennomføre en faglig evaluering av landslagsaktiviteten mot slutten av hver
tingperiode
LLK / Forbundsstyret
Håndheve spilleregler for landslagets ledere, trenere og utøvere LLK / Forbundsstyret
Skape møtearenaer med fokus på rolle- og forventningsavklaring mellom
klubb og landslag
LLK / Forbundsstyret
197
2.4.2.2 Delmål: Landslaget skal ha et kompetent trener- og støtteapparat.
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ansette landslagssjef i 100 % stilling. Forbundsstyret / LLK, Adm.
Profesjonalisere landslagets reiseorganisering Adm. / LLK
Inkludere regiontrenere fra hver sone i landslagets trenerapparat, med instruks
gitt av LLK og som følges opp av landslagstrener
LLK / Forbundsstyret
Støtte fremtidige trenere/ledere for landslaget økonomisk til å ta relevant kursing/
utdanning
Forbundsstyret / LLK
2.5 Arrangementsutvikling
2.5.1 Mål: Utvikle og avholde bedre Norgescup (NC) og Norgesmesterskap (NM)
2.5.1.1 Delmål: Bedre markedsføring av Norgescup og Norgesmesterskap
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Synliggjøre NJFs stevner overfor media MMK / SAK
Utvikle enhetlig, felles designprofil for hele NC og NM. MMK / Adm.
Samle kompetanse og erfaring om streaming av stevner på internett MMK / Forbundsstyret, Adm.
Rekruttere journalister som dekker NC for judo.no MMK / Forbundsstyret, Ung Judo
Landslagets utøvere skal delta på NC og NM LLK / SAK
2.5.1.2 Delmål: Legge forholdene bedre til rette for arrangørene av Norgescup og Norgesmesterskap
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Vurdere om barnestevner skal arrangeres utenom Norgescup for U15, U17,
U20 og Senior
Forbundsstyret / SAK
Utvikle arrangørmanual for NC og NM arrangører SAK / MMK, Adm.
Gjennomføre årlig seminar for arrangørene av NC SAK / Adm.
Utvikle pressekurs for arrangørene av NC og NM MMK / Adm.
Subsidiere arrangørenes dommerkostnader for NC og NM Forbundsstyret / Adm.
Eierskapet til NC og NM skal sikres ved at kun organisasjonsledd i NJF kan
være arrangør
Forbundsstyret / SAK, Adm.
2.5.2 Mål: Utvikle nye arrangementsformer, og legge til rette for bedre lokale og regionale arrangementer
2.5.2.2 Delmål: Styrke arrangementene for barn og ungdom i klubb og i sone
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Ferdigstille, teste og markedsføre det tyske konseptet «Randoristevne» Ung judo / SAK
Teste konseptet «judofestivalen» som et aktivitetstilbud til barn Ung judo / SAK, TUK
Teste den svenske konkurranseformen «Teknikkonkurranse» Ung judo / SAK
Teste lagkonkurranser for ungdom på sonenivå SAK / Ung judo
Teste rekrutteringsstevner for utøvere med liten stevneerfaring og lavere
beltegrader
SAK / Ung judo
Gjennomføre NM i kata årlig Kata-koordinator / TK
198
2.5.2.2 Delmål: Styrke arrangementene for barn og ungdom i klubb og i sone
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle veileder for gode barne- og ungdomsarrangementer, med fokus på
NJFs kjerneverdier
SAK / Adm., TUK, Ung judo
Utvikle informasjonsmateriell om judostevner til foreldre og andre tilskuere MMK / SAK
Markedsføre nye arrangementsformer overfor klubbene,
som klubbarrangementer
Ung Judo / SAK, UUK, MMK
Gi økonomisk støtte til arrangementer for jenter Forbundsstyret /
Koordinator for jenteaktivitet
199
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Organisasjonskompetanse
Utvikle klubbene med utgangspunkt i den enkelte klubbs størrelse og ambisjonsnivå
Rekruttering
Øke aktivitetstallet (antall judoutøvere) med 10 % årlig
200
KLUBBUTVIKLING
– Gjøre klubbene i stand til å ta imot flere medlemmer
201
3. Klubbutvikling
3.1 Organisasjonsutvikling
3.1.1. Mål: Utvikle klubbene med utgangspunkt i den enkelte klubbs størrelse og ambisjonsnivå.
3.1.1.1 Delmål: Etablere en satsing på store klubber (grupper)
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Tilby Klubbens utviklingsprogram kostnadsfritt Adm. / Forbundsstyret
Utfordre klubbene til å utvikle egne mål og handlingsplaner Adm. / Forbundsstyret
Utvikle forslag til mandat for et ungdomsstyre/ungdomsråd, og oppfordre
klubbene til å opprette et slikt styre/råd i sin klubb
Adm. /
Forbundsstyret, Ung judo
Skape et storklubbnettverk, inkludert å avholde et storklubbseminar årlig Adm. / Forbundsstyret
Tilby fellesfunksjoner der det er kostnadsbesparende Adm. / Forbundsstyret
3.1.1.2 Delmål: Økt organisasjonskompetanse i alle norske judoklubber
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utdanne et korps av klubbveiledere som kan kjøre start- og oppfølgingsmøter
samt utviklingsprogrammet i NJFs klubber.
Adm. / Forbundsstyret
Gjennomføre klubbesøk i alle norske judoklubber Adm. / Forbundsstyret
Tilby start- og oppfølgingsmøte til klubber som ønsker utvikling Adm. / Forbundsstyret
Arrangere klubblederseminar hvert 2. år i forbindelse med tinget Adm. / Forbundsstyret
Formidle nyttig informasjon til klubbene med særlig fokus på lov og organisasjon
Adm. / Forbundsstyret
Kontrollere at klubbene har oppdaterte og korrekte organisasjons- og
medlemsregistre
Adm. / Forbundsstyret
Formidle suksesshistorier fra klubbutvikling på judo.no Adm. / Forbundsstyret
Legge til rette for erfaringsoverføring fra anleggsprosesser i klubber Adm.
Nedtegne NJFs historie for å ivareta identiteten og fremheve egenarten Adm.
3.1.1.3 Delmål: Ungdom skal ha innflytelse på egen aktivitet på egne arenaer
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Avholde regionale klubbmøter i alle soner hvert år Adm. / Forbundsstyret
Evaluere dagens ordning med organisering i særkretser Forbundsstyret / Adm.
Støtte regionale samarbeidsprosjekter hvor klubbene er initiativtagere Forbundsstyret / Adm.
202
3.2 Rekruttering
3.2.1 Mål: Øke aktivitetstallet (antall judoutøvere) med 10 % årlig
3.2.1.1 Delmål: Gjøre det enklere å starte klubb
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utarbeide dokument «Hvordan starte judoklubb» Adm. / Forbundsstyret
Tilby en ordning for leasing av judomatter Adm. / Forbundsstyret
Tilby de som ønsker å starte aktivitet direkte kontakt med dedikert styrekontakt
Forbundsstyret / Adm.
3.2.1.2 Delmål: Legge til rette for økt rekruttering i klubb
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje med fokus på judoens kjerneverdier
og der rekruttering av begge kjønn vektlegges
MMK / Forbundsstyret, Adm.
Utvikle økonomisk gunstig klubbpakke med markedsføringsmateriell MMK / Forbundsstyret, Adm.
Utvikle og gjennomføre massemønstringsprosjekter Forbundsstyret / Adm., MMK
Tilby informasjonspakke for klubber som ønsker å starte med judo i skole/SFO Adm. / UUK, MMK
203
UNDEROMRÅDER/HOVEDMÅL:
Likeverd gjennom judoens egenart
Fremme likeverd gjennom fokus på judoens unike verdigrunnlag
Anleggsutvikling
Øke andelen judoklubber med fast matteareal
Ledelse og administrasjon
Legge til rette for effektivisering av komitédriften.
Styret og sentraladministrasjonen skal operere ryddig og
i tråd med lover og regler.
Bistandsarbeid
Vise fram NJFs kjerneverdier i praksis
Miljøansvar
NJF skal ta et aktivt ansvar for miljøpåvirkning som følge av aktiviteten
204
FORBUNDSUTVIKLING
– Verdibasert utvikling av organisasjonens
evne til å prestere
205
4. Forbundsutvikling
4.1. Likeverd gjennom judoens egenart
4.1.1. Mål: Fremme likeverd gjennom fokus på judoens unike verdigrunnlag
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Vise nulltoleranse for diskriminering, trakassering og hets uansett kjønn,
etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.
Forbundsstyret / Adm.
Holdningsarbeid mot homohets skal være en del av trener 2 kurset TUK
Utrede hvordan NJF kan tiltrekke seg flere medlemmer med
fremmedkulturell bakgrunn og andre underrepresenterte grupper
Forbundsstyret / JFF
Fokusere på forbundets kjerneverdier gjennom bevisste verdivalg og
tydelig kommunikasjon
Forbundsstyret / JFF
4.2 Anleggsutvikling
4.2.1 Mål: Øke andelen judoklubber med fast matteareal
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle felles anleggsplan for kampidrettene Forbundsstyret / Adm.
Utvikles ferdige planer for et ”kampidrettsanneks” i samarbeid med Kulturdepartementet
som er tilrettelagt for spillemidler
Forbundsstyret / Adm.
Kartlegge anleggssituasjonen og anleggsbehovet i NJF, med fokus på store
klubber
Forbundsstyret / Adm.
Delta og ta initiativ i NIFs anleggspolitisk utvalg Forbundsstyret
Delta i og ta initiativ i kampidrettenes anleggssamarbeid Adm.
Markedsføre NJFs anleggsdokument Adm. / MMK
4.3 Ledelse og administrasjon
4.3.1 Mål: Legge til rette for effektivisering av komitédriften
4.3.1.1 Delmål: Økt organisasjonskompetanse i komiteene
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Arrangere årlig komitéseminar med fokus på daglig drift Adm. / Forbundsstyret
Gjennomføres årlige utviklingssamtaler med komitéledere Adm. / Forbundsstyret
Styrekontakten skal være en aktiv støttespiller for komiteene i henhold til
styrekontaktinstruks
Forbundsstyret
Øke kompetansen om rekruttering og styring av frivillige Forbundsstyret / Adm.
Utvikle strategisk kommunikasjonsplan for intern og
ekstern kommunikasjon i NJF
Forbundsstyret / Adm., MMK
4.3.1.2 Delmål: Utvikle verktøy for enklere og mer effektiv komité drift
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utvikle organisasjonshåndbok som oppslagsverk for tillitsvalgte Adm. / Forbundsstyret
Utvikles et årshjul som skal være en oversikt over NJFs faste
rutiner/arrangementer
Adm. / Forbundsstyret
Utvikle faste rutiner for fastsetting av NJFs terminliste Adm. / SAK
Utvikle administrative verktøy for komitédrift Adm.
Utvikle en komitéleder instruks Forbundsstyret / Adm.
Opprette judo.no e-post adresser for komiteene Adm.
206
4.3.2 Mål: Styret og sentraladministrasjonen skal operere ryddig og i tråd med lover og regler
4.3.2.1 Delmål: Forbundets administrasjon skal fungere i henhold til overordnede ledds krav og medlemmenes
forventninger
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Gjøre interne og eksterne reglementer og lover tilgjengelig for alle ledd Adm.
Sørge for skriftlige og juridisk holdbare kontrakter med alle som utfører betalt
arbeid for NJF
Adm.
Organisere det administrative arbeidet rasjonelt med utgangspunkt i kjerneoppgaver
og tilgjengelige ressurser
Adm.
Økonomisk styring og forvaltning av både offentlige og egne ressurser på en
god måte og i henhold til NJFs mål
Adm. / Forbundsstyret
Holde nær kontakt med NJFs lokale og regionale ledd Adm. / Forbundsstyret
Samarbeidsavtaler skal inngås uten at NJF mister sin uavhengighet og styringsrett,
og avtaler skal være i tråd med NJFs kjerneverdier
Forbundsstyret / Adm.
Nettsider og andre informasjonskanaler skal være oppdatert i henhold til
NIFs krav og medlemmenes forventninger
Adm. / Forbundsstyret
Skaffe oversikt over og arkivere historisk materiale som forbundets eier og
etablere hensiktsmessige rutiner for fremtidig arkivering
Adm.
4.3.2.2 Delmål: Forbundsstyret skal forvalte ansvaret fra tinget på en god måte
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Lede forbundet i tråd med NJFs lov, og det til en hver tid gjeldende
idrettspolitiske dokument for hele norsk idrett
Forbundsstyret
Utvikle forbundet i tråd med vedtatt Strategidokument og komiteenes
strategier og handlingsplaner
Forbundsstyret
Avholde internt styreseminar etter tinget for det nyvalgte styret Forbundsstyret
Utvikle nytt strategidokument til påfølgende tingperiode
iht. vedtatte strategiprosess
Forbundsstyret / Adm.
Være initiativtager og aktiv deltager i samarbeidsprosjekter
med de andre kampidrettene
Forbundsstyret / Adm.
207
4.4 Bistandsarbeid
4.4.1 Mål: Vise frem NJFs kjerneverdier i praksis
4.4.1.1 Delmål: Bidra til samfunnsutvikling i samarbeidsland
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Bistandsprosjektene skal styres gjennom JFF med NIF som samarbeidspartner Forbundsstyret / JFF
Bistandsprosjektene skal bygge på den norske idrettsmodellen og
NJFs kjerneverdier
Forbundsstyret / JFF
Bistandsprosjektene skal tilby judoaktivitet av god kvalitet, og legge til rette
for gode rammebetingelser for aktiviteten
JFF
Utvide og videreutvikle aktivitet i samarbeid med NIF JFF / Forbundsstyret
Rekruttere deltakere til utvekslingsprogrammene med samarbeidsland og
bidra til å utdanne/kurse
JFF / MMK
4.4.1.2 Delmål: Forankre eierskapet til JFF blant norske judoklubber
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Være aktiv bidragsyter i forhold til judoens egenart og verdier i DNJS, og overfor
norske judoklubber
JFF / Adm.
Utvikle solidaritetsprosjektet til å inkludere 20 klubber JFF / MMK, Adm.
Være samarbeidspartner for Norges Idrettshøyskole (NIH) i forbindelse med
faget idrett og utviklingsarbeid (30 sp)
JFF
Markedsføre JFF som en av NJFs karriereveier for ungdom. MMK / JFF, Ung judo, Adm.
Aktivt benytte JFF for å markedsføre judo på en positiv måte i Norge MMK / JFF, Forbundsstyret
Utvikle en egen design- og medieprofil for JFF MMK / JFF
4.5 Miljøansvar
4.5.1 Mål: NJF skal ta et aktivt ansvar for miljøpåvirkning som følge av aktiviteten
Tiltak Ansvar (primær/samarbeid)
Utarbeide egen miljøpolicy innen 2013 Forbundsstyret
NJFs styre og administrasjon skal være miljøbevisste og ta miljøansvar Forbundsstyret / Adm.
NJFs arrangementer skal ha en miljøvennlig profil og gjennomføring Forbundsstyret / SAK, Adm.
Nye anlegg skal tilfredsstille myndigheten krav til miljøstandard Forbundsstyret / Adm.
208
XIV – Lov for Norges Judoforbund
Norges Judoforbund stiftet i Oslo 28. juni 1967.
Vedtatt av forbundstinget den 3. mai 2009.
Godkjent av Idrettsstyret den 14. august 2009.
§ 1 Formål
Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens
utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og respekt.
§ 2 Organisasjon
NJF er en sammenslutning av de lag som organiserer judoidretten og som er medlemmer av
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Lagene kan organiseres i
judokretser, jf NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering godkjent av NJFs styre. Judokretsenes
grenser fastsettes av NJFs styre.
NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det
internasjonale Judoforbundet (IJF), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og
bestemmelser for disse. Opptak av nye idrettsgrener i NJF må forelegges Idrettsstyret for
godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller
NIFs definisjon av idrett. Ved avslag, kan NJF fremme forslag om opptak av den nye
idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder for judoforbundet uavhengig av hva
som måtte stå i judoforbundets egen lov.
§ 3 Oppgaver og kompetanse
NJF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de
krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
NJF er den høyeste faglige myndighet for judoidretten i Norge (jfr. NIFs lov § 6-2). Med faglig
myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for
at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
Samarbeid med organisasjoner/ utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av
NJF.
§ 4 Medlemskap
Alle idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF kan søke medlemskap i
forbundet.
Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.
Alle idrettslag som er tilsluttet NJF plikter å overholde NIFs og NJFs lover, sikkerhetsforskrifter,
bestemmelser og vedtak.
209
Innen 15. februar hvert år sender alle lag/klubber som er medlem i forbundet rapport til
forbundet på fastsatt skjema. Den samme plikten påligger judokretser/judoutvalg.
§ 5 Kontingent/avgifter
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget.
NJFs styre kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall,
medlemskap i NJF, og anbefale ovenfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs
lov § 10 – 2 gjelder tilsvarende.
Idrettslag/ klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser innen forfall, taper etter 21 dager fra
den dag rekommandert varsel er sendt fra NJFs styre og inntil oppgjør finner sted, enhver rett til
å utøve lagsrettigheter. Er forpliktelsene ikke ordnet innen ovennevnt frist, kan NJFs styre stryke
laget som medlem av judokrets/ judoutvalg.
Idrettslag/ klubb som er blitt strøket som medlem av judokrets/ judoutvalg og NJF, kan
gjenopptas som medlem etter at gamle forpliktelser er i orden.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste,
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring
for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal
fremgå av budsjett og regnskap.
NJFs styre bestemmer hvem som er berettiget og hvilke satser som skal benyttes.
§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg
mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med
mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge
kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
§ 8 Inhabilitet
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.
§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffebestemmelser).
§ 10 Judoforbundstinget
NJFs øverste organ er judoforbundstinget som holdes annen hvert år innen utgangen av april
måned.
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i
henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2
måneder før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må
være sendt ut senest 4 uker før tinget.
Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter jf NIFs lov
§ 2-5.
210
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av
sakslisten.
Foreliggende forslag sendes av NJFs styre til Lovkomiteen til uttalelse.
§ 11 Representasjon på judoforbundstinget
På judoforbundstinget møter med tale-, forslags og stemmerett:
a) NJFs styre
b) 1 representant fra hver judokrets/judoutvalg
c) Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer
2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer
3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer
4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av
styret etter fullmakt.
Videre møtes uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets / komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem, dersom leder er
forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.
e) Forbundsstyrets varamedlemmer.
f) NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer
g) NJFs generalsekretær
h) Æresmedlemmer.
Videre kan personer som er foreslått valgt inn i styre eller komiteer møte med talerett ifm dette
valget.
NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF.
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Lag eller judokretser/judoutvalg som ikke har oppfylt sine forpliktelser til NJF innen 21 – tjueen
– dager etter at rekommandert varsel er sendt, jf § 5 tredje ledd, taper sin rett til å delta på
judoforbundstinget.
§ 12 Ledelse av judoforbundstinget
Judoforbundstinget ledes av to valgte dirigenter. Dirigentene behøver ikke å være valgte
representanter.
§ 13 Judoforbundstingets oppgaver
Judoforbundstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretninger for NJF, herunder
a) NJFs styre
b) kontrollkomite
c) lovkomite
d) valgkomite
211
5. Behandle NJFs regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter for kalenderåret etter det året tinget holdes, og det
derpå følgende kalenderår.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere NJFs regnskap.
10. 10. Foreta følgende valg:
a) President og visepresident.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d) Lovkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen
i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget
er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi
dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som
får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
§ 14 Stemmegivning på judoforbundstinget
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
212
Alle tillitsvalgte må være medlemmer av judoklubber eller idrettslag som begge må være tilsluttet
NJF.
Medlemmer og varamedlemmer i den enkelte komité bør ikke være medlemmer av samme
judokrets/judoutvalg eller idrettslag.
Valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer bør velges mest mulig geografisk fordelt. Som
leder, medlem eller varamedlem bør ikke velges leder, medlem eller varamedlem i annen tingvalgt
komité/utvalg.
Medlemmer og varamedlemmer i Kontrollkomiteen kan ikke velges til verv i forbundsstyre,
lovkomite og valgkomite.
§ 15 Ekstraordinært judoforbundsting
Ekstraordinært judoforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av Idrettsstyret. ( Jfr. NIFs lov § 2-12)
b) Vedtak av judoforbundstinget.
c) Vedtak av NJFs styre.
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste judoforbundsting representerte minst ¼ av
de stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært judoforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
§ 16 NJFs styre
NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som er NJFs høyeste myndighet mellom tingene.
Det nye forbundsstyret til trer etter avsluttet forbundsting.
NJFs styre skal:
1. Iverksette judoforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå NJFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige
myndighet.
3. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
4. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra judoforbundstinget eller som
NJFs styre finner påkrevd, samt utarbeide mandat/ instruks for disse.
5. Utarbeide konkurranseregler og instrukser.
6. Etter søknad bestemme sted og arrangør for norgescup og norgesmesterskap.
7. Utarbeide retningslinjer for æresbevisninger.
8. Utarbeide regler for medlemmers rettigheter og plikter, samt overgangsregler fra en
klubb til en annen.
9. Foreslå aktuelle kandidater til internasjonale judoforbunds styrer og underliggende
komiteer.
NJFs styre skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt judoforbunds styre når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale judoforbundets styre
møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
213
I samråd med norsk medlem av internasjonalt judoforbundsstyre diskutere NJFs standpunkt i
internasjonale idrettspolitiske saker.
NJFs styre er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styrets medlemmer, ledere og medlemmer av tingvalgte og styre oppnevnte komiteer/ utvalg skal
ha fri adgang til alle judostevner arrangert av judokretser/judoutvalg eller lag/klubber, samt til
judokretsting/judoutvalgsting.
§ 17 Rettigheter til idrettsarrangement
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1.
§ 18 Medierettigheter
For bestemmelser om medierettigheter gjelder NIFs lov § 14-2.
Lokale arrangører kan gis rettigheter av NJFs styre.
§ 19 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og NJFs styre kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet
NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse,
medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn.
NJF fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jf. NIFs § 14-3.
§ 20 Komiteer og utvalg
NJF skal ha følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse
bestemmelser.
2. Valgkomiteen velges på judoforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret,
og har som oppdrag å legge frem sin innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv
som skal velges på tinget.
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 15 tredje ledd pkt. 4.
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt judoforbunds tilsvarende komiteer. De
møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
§ 21 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært judoforbundsting etter å ha vært
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover,
redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for NJF, trer i kraft umiddelbart.
§ 22 Oppløsning
Forslag om oppløsning av NJF må først behandles på ordinært judoforbundsting. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært judoforbundsting 3 måneder senere. For
at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
214
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NJF, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret.
Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning.
215
216

Tingpapirer 2007

DET 29. ORDINÆRE
FORBUNDSTING
28. APRIL 2007
RADISSON SAS, NYDALEN
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 2 –
__ INNHOLDSFORTEGNELSE __
_
SAK 1: Godkjenne de fremmøtte representantene. 4
SAK 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 4
SAK 3: Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive 4
protokollen.
SAK 4: Beretninger for årene 2005 og 2006. 5
SAK 5: Behandle NJFs regnskap for årene 2005 og 2006 i revidert stand. 57
SAK 6: Behandle innkomne forslag og saker. 69
SAK 7: Fastsette kontingent og avgifter for kalenderåret etter det året tinget
holdes, og det derpå følgende kalenderår 2008 og 2009. 72
SAK 8: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for 2007 og 2008. 73
SAK 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NJFs regnskap. 76
SAK 10: Valg 76
SAK 11: Bestemme tid og sted for neste forbundsting 76
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 3 –
NORGES JUDOFORBUND
DET 29. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 28. APRIL 2007
NJF ønsker alle representanter velkommen til Forbundstinget
P R O G R A M
09.00 Registrering
09.30 Åpning av Tinget ved
President Jan Eirik Schiøtz med
etterfølgende Tingforhandlinger
10.45 -11.00 Kaffe pause
13.00 -14.00 Lunsj
15.45 – 16.00 Kaffe pause
16.00 – 18.00 Tinget avsluttes
19.30 Jubileumsmiddag
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 4 –
DET 29. ORDINÆRE FORBUNDSTING 28. APRIL 2007
Tinget avholdes på Radisson SAS, Nydalen
Forhandlingene starter lørdag 28.04.2007 – kl. 09.00.
Åpning av tinget
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover § 12, at følgende saker skal
behandles:
SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av
møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretær(er), som selv fordeler arbeidet.
2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med
unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i
saklisten, settes taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og
tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak
NJFs lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes
som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og
imot.
SAK 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og tellekorps, samt to
representanter til å underskrive protokoll.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 5 –
SAK 4: BERETNINGER PERIODEN 2005 – 2006
Behandle beretninger for NJF, årene 2005 og 2006, herunder
a) NJFs styre
b) Kontrollkomité
c) Lovkomité
d) Valgkomité
e) Appellutvalg
f) Domsutvalg
I tillegg behandles
g) Styreoppnevnte komiteer
FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 2005:
Forbundsstyret (FS):
President : Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Visepresident : Knut Bartnes Stavanger Judoklubb
Styremedlem : Cecilie Lille Alta Judoklubb
Styremedlem : Marit Mørtsell Bjerkvik IL-Judogruppa
Styremedlem : Trygve Ofstad Oslo Judo Klubb
Varamedlem : Per Wesley-Johansen Oslo Judoklubb
Varamedlem : Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
1.b Styret valgt på ekstraordinært Forbundsting den 03.11-2006
President : Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Visepresident : Cecilie Lille Alta Judoklubb
Styremedlem : Eva Isaksen Troneheim Judokwai
Styremedlem : Jannecke Hofset Ålesund Judoklubb
Styremedlem : Hans Engebretsen BK-Judo
Varamedlem : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Varamedlem : Trygve Ofstad Oslo Judoklubb
2. Komitémedlemmer valgt på Forbundstinget 2005:
Kontrollkomiteen:
Leder : Jan Frank Ulvås Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Medlem : Heidi Andersen Oslo Judoklubb
Medlem : Svein Erik Rud Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Eva Skeie Oslo Judo Klubb
Varamedlem : Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lovkomiteen:
Leder : Ivar S. J. Lindås Vidda Judoklubb
Medlem : Wenche Gulliksen Slemdal Judoklubb
Medlem : Arild Maka Sandnes Judoklubb
Varamedlemmer : Line Jonassen Stavanger Judoklubb
Varamedlem : Tore Brenne Levanger Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 6 –
Valgkomiteen:
Leder : Alf B. Rostad Levanger Judoklubb
Medlem : Heidi Bruun-Woldsnes Kinsa Judoklubb
Medlem : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Tore Kongshaug Nærøy Judoklubb
Varamedlem : Bjarne Heimdal Nesodden Judoklubb
Valgt på ekstraordinært Forbundsting 03.11-2006
Leder : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Medlem : Heidi Bruun-Woldsnes Kinsa Judoklubb
Medlem : Johnny Roaldset Trondheim Judokwai
Varamedlem : Bjarne Heimdal Nesodden Judoklubb
Domsutvalget:
Leder : Rolf Michaelsen Ippon Judoklubb
Medlem : Merete Bolstad Bjerkvik IF-Judogruppa
Medlem : Ove Sørskår Sandnes Judoklubb
Varamedlem : Gerhard de Bruyen Nesodden Judoklubb
Varamedlem : Morten Rynning Aurskog-Høland Judoklubb
Appellutvalget:
Leder : Thom Hallum Nesodden Judoklubb
Medlem : Anne-Cathrine Nilsen Vidda Judoklubb
Medlem : Alf-Edmund Uhre Romerike Judoklubb
Medlem : Nina Haugen Larvik Judoklubb
Varamedlem : Morten Bachmann Ippon Judoklubb
Varamedlem : Tor Sundal Trondheim Judokwai
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komité Ting og
ledermøter:
Jan Eirik Schiøtz
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder : Per-Arne Grime Oslo Judo Klubb
Medlemmer : Harald Monsen Sandnes Judoklubb
: Sven-Ove Johansen Krokstad Judoklubb
: Thom Hallum Nesodden Judoklubb
Jentekomiteen:
Leder : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Medlemmer : Birgit Ryningen Trondheim JK/NTNUI-Judo
: Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
: Jessica Wåhlsted Ippon Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 7 –
Judo for fred:
2005
Leder : Birgit Ryningen Trondheim Judokwai
Nestleder : Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Sekretær : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Økonomi : Cecilie Lille Alta Judoklubb
2006
Leder : Birgit Ryningen NTNUI-Judo
Nestleder : Tone Solnørdal NTNUI-Judo
Sekretær : Vibeke Thiblin Ippon Judoklubb
Kasserer : Anders Levoll NTNUI-Judo
Styremedlem : Lars Kyllingstad NTNUI-Judo
Varameldem : Gøril Johansen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Judo for funksjonshemmede komiteen:
Leder til vår 2006 : Kristian Marki Norheim Nesodden Judoklubb
Fra vår 2006 : Therese Winger Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Siri Marthe Hollekim Ippon Judoklubb
: Ingjerd Camilla Skogmo Levanger Judoklubb
: Maria Therese Heltne Bergen Judo Club
: Eva Isaksen Trondheim Judokwai
MedisinskPsykologiske komiteen:
Leder: : Pål Herlofsen Lier Judoklubb
Medlemmer : Esther Myrebøe BK-Judo
: Stig Bruseth Lier Judoklubb
: Stian Jespersen Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Landslagskomiteen:
Landslagssjef Trygve Ofstad Oslo Judo Klubb
Landslagstrener sr. : Tron Gubberud Ippon Judoklubb
Landslagstrener jr. : Kristian Marki Norheim Nesodden Judoklubb
Landslagstrener ung. Andreas Strand Oslo Judo Klubb
Koordinator : Stine Lastein Sandefjord Judoklubb
Stevne- og terminkomiteen:
Leder : Arild Maka Sandnes Judoklubb
Medlemmer : Anne-Cathrine Nilsen Vidda Judoklubb
: Anniken E. Iversen NTNUI-Judogruppa
: Knut Bartnes Stavanger Judoklubb
: Johnny Michael Danielsen Nidaros Judoklubb
Fra 16.09-2006
Leder : Kristoffer Halmøy Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Janne Haugdal Trondheim Judokwai
: Sven-Ove Johansen Krokstad Judoklubb
: Morten Bachmann Ippon Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 8 –
Teknisk komité:
Leder : Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
Medlemmer : Stine Lastein Sandefjord Judoklubb
: Alf B. Rostad Levanger Judoklubb
Fra høst 2005
Leder : Rosalie A. Evans TSI-Judogruppa
Medlemmer : Ronald Guttormsen IL-Stålkammeratene-Judo
: Knut Harefallet TX-Judo
: Roland Ruiken Ålesund Judoklubb
Utdanning- og utviklingskomiteen:
Leder : Stig Atle Frey Norsk Judo og Jiu-Jitsuklubb
Medlemmer : Rolf Wynn TSI-Judogruppa
: Odd Georg Beldo Alta Judoklubb
: Leif Bjarne Ersnes Kristiansund og Omegn Judokl.
FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 2005 – 2006
Antall medlemmer 2005 2006
Kvinner 0-5 år 8 20
Kvinner 6-12 år 378 377
Kvinner 13 – 19 år 161 167
Kvinner 20-25 år 53 43
Kvinner 26 år _ 86 90
Menn 0-5 år 23 45
Menn 6-12 år 1450 1355
Menn 13-19 år 705 602
Menn 20-25 år 132 125
Menn 26 år _ 344 341
Sum totalt medlemmer 3340 3165
Totalt antall registrerte klubber 2005: 66
Totalt antall registrerte klubber 2006: 68
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 9 –
a) FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORTER FOR 2005 OG 2006.
Beretning for 2005 fra forbundsstyret i Norges Judoforbund
Forbundsstyret avholdt 10 styremøter i 2005
Marit Mørtsell og Svein Gårdsø valgte i perioden å tre ut av styret av personlige årsaker.
Forbundsstyret prioritert følgende saker i 2005:
_ Utdanning
_ Klubbutvikling
_ Utvikling av komitéstrukturen
Referat fra FS møter er lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
Komiteer
I 2005 ble en ny komité oppnevnt:
Honorær komite ble opprettet i 2005. Hovedoppgaven var å ferdigstille forslag til reglement
for utdeling av honorære oppmerksomheter.
Lovkomiteen presenterte forslag til nye lover for NJF. Ny lov ble vedtatt på forbundstinget i
2005.
Med bakgrunn i det solide arbeidet som Judo for funksjonshemmede komiteen har gjort,
vedtok Forbundsstyret at NJF skal følge opp NIFs ønske om at særforbund tar ansvar for
integrering av funksjonshemmede i egen idrett. Arbeidet med å legge forholdene til rette for
en slik ansvarsovertakelse ble startet kort tid etter FS vedtak.
Faglige aktiviteter
Under forbundstinget i 2005 ble utdanningspolitikken i NJF grundig diskutert. Diskusjonen
endte med at den politiske linje som Forbundsstyret utviklet etter tinget i 2003 i hovedsak
skulle fortsette. Det ble satt sterke krav til bruk av økonomiske ressurser i utviklingsarbeidet.
Teknisk komite presenterte forslag til nytt graderingsreglement til Forbundstinget 2005. I
løpet av sommer og tidlig høst ble det en sterk faglig diskusjon mellom TK og UUK.
Forbundsstyret vedtok å følge innstillingen fra UUK, som innebar at gradering og utdanning i
NJF i hovedsak skal baseres på gokyo systemet.
I diskusjonen omkring prinsippene for graderingsreglementet valgte TK å trekke seg.
Forbundsstyret utnevnte kort tid etter ny TK, som raskt kom i arbeid med å ferdigstille nytt
graderingsreglement.
Arbeidet med å endre organisering av utdanningen og diskusjonene omkring TKs virksomhet
opptok svært mye av Forbundsstyrets tid høsten 2005.
NJF inngikk i 2005 et samarbeid med 28 andre særforbund for å utvikle ny lederopplæring.
Siktemålet med dette samarbeidet var å kunne tilby klubbstyrene utdanning i klubbledelse.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 10 –
Soner
Det er utfordrende å få engasjert tillitsvalgte til å gjøre en innsats i sonene, og denne
erfaringen ble ytterligere forsterket i 2005. Forbundsstyret prøvde å få økt aktivitet ved å
engasjere utdanningskonsulent og deler av landslagskomiteen i sone aktiviteter. Resultatet av
denne innsatsen var mager.
Økonomi
Aktiviteten i 2005 lå på samme høye nivået som i 2004. Etter forbundstinget foretok
Forbundsstyret radikale endringer i utdanningsvirksomhetens organisering for å redusere
utgiftene. Aktiviteten av trenerutdanningen medførte betydelige overskridelser i forhold til
budsjettet. Ekstra lotteriinntekter gjorde imidlertid at satsingen på trenerutdanningen var
forsvarlig, og gjennom stram økonomistyring ble et større underskudd unngått.
Administrasjon.
Utdanningskonsulenten endret ansettelsesforholdet til NJF. Han gikk over fra fast ansettelse
til engasjert konsulentavtale, med virke ut 2006.
Samarbeid med kampidrettsforbundene.
NJF var svært aktiv i kampidrettens utdanningssamarbeid (KSU). Presidenten tok over
ledervervet. I løpet av høsten vedtok flertallet i KSU å endre fordelingsnøkkelen for tildeling
av økonomiske ressurser. Det var også store faglig uenighet mellom NJFs
utdanningskonsulent og sportssjef i KSU. Forbundsstyrets total vurdering endte opp med at
NJF sa opp avtalen med virking fra 1. januar 2006.
Samarbeidet i KSU var svært viktig for NJF i perioden 2003 og frem til 2005. Uten dette
samarbeidet hadde ikke NJF kunnet legge så store ressurser inn i utviklingsarbeidet.
Kontakt med klubber og medlemmer
Forbundsstyret fulgte opp anbefaling fra Forbundstinget om å legge forholdene til rette for
diskusjon internt i NJF. Høsten 2005 ble det åpnet et diskusjonsforum på www.judo.no. For å
komme inn på diskusjonsforumet måtte det tildeles adgang fra klubbene. Rett etter åpningen
var det stort engasjement på sidene, men antall innlegg sank etter hvert.
Ekstern representasjon
NJF var representert på EJU Kongress med president og generalsekretær.
NJF var representert på IJF Kongress ved president.
NJF søkte om og fikk tildelt arrangementet av EJU dommerseminar i 2007.
Samarbeidet mellom de nordiske land fungerte godt i 2005. det ble avholdt en rekke møter
mellom de nordiske presidentene.
For andre gang ble en finale i et internasjonalt mesterskap dømt av en norsk dommer. Per-
Arne Grime dømte + 100 kg under EM.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom
www.judo.no.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 11 –
Beretning for 2006 fra forbundsstyret i Norges Judoforbund
Forbundsstyret avholdt 11 styremøter i 2006
Forbundsstyret prioriterte følgende saker i 2006:
_ Trenerutdanning
_ Lederutdanning
_ Anleggssituasjonen for klubbene
_
Referat fra FS møter er lagt ut på NJFs hjemmeside www.judo.no
2006 ble et ekstraordinært år i NJFs historie. Spesielle forhold i NJFs administrasjon la
grunnlaget for en sterk politisk uenighet om retningen videre for NJF, internt i styret og i en
del klubber. Denne uenighet resulterte i at forbundsstyret vedtok å innkalle til ekstraordinært
forbundsting 3. november 2006. Under tinget ble nytt forbundsstyre og valgkomité valgt. Den
europeiske Unions (EJU) generalsekretær overvar det ekstraordinære tinget.
Prosessen forut for og i tiden etter det ekstraordinære forbundstinget har krevd mye av
sentrale personer i Forbundets ledelse. Innsatsen for å drive forbundet fremover ble sterkt
hemmet av urolighetene i NJF i denne tiden. I etterkant av det ekstraordinære forbundstinget
er det arbeidet mye med å få enighet i hvorledes NJF skal drives videre.
Komiteer
Det ble i 2006 gjort en rekke forsøk på å gjenopprette Ungdoms komiteen, uten at det lykkes.
Leder av STK ble fristilt fra sitt verv. Resten av komiteen valgte å trekke seg. Ny STK ble
oppnevnt og kom raskt i arbeid.
Teknisk komité gjorde i 2006 en svært god faglig innsats. I første halvår var det samarbeid
mellom UUK og TK. På grunn av de spesielle forhold stoppet utdanningsaktiviteten helt opp
høsten 2006. Etter det ekstraordinære forbundstinget startet Forbundsstyret arbeidet med å få
organisert utviklingsarbeidet på nytt, slik at arbeidet som så langt var gjort kunne sluttføres.
Tre kandidater ble utpekt til å delta i lederopplæringsprosjektet. Kandidatene blir utdannet til
å veilede klubbstyrene i utviklingsprosjekter i klubbene. Forbundsstyret legger stor vekt på å
videreføre dette arbeidet i neste tingperiode.
Det ble i 2006 utviklet et eget undervisningsopplegg for knøttejudo.
Soner
Også i 2006 ble det gjort forsøk på å få etablert fast aktivitet i sonene, uten at det lyktes. NJF
bør vurdere om det er mulig å få engasjert klubbene i soneaktiviteter. Vi erfarer at det i
enkelte områder er godt samarbeid direkte mellom en rekke klubber. Dette er positivt og bør
utvides.
Økonomi
Uroen i NJF påvirket i stor grad de økonomiske forhold, men stram økonomistyring resulterte
i et tilfredsstillende resultat. NJF har midler til å møte utfordringene vi ser for oss i de
nærmeste årene.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 12 –
Administrasjon.
Utdanningskonsulent engasjement ble avsluttet per 30. september 2006. Forbundsstyret kom
til enighet med generalsekretæren om å endre innholdet i hans ansettelsesforhold med NJF i
løpet av 2007. Stilling som generalsekretærstillingen ble utlyst i oktober 2006.
Samarbeid med kampidrettsforbundene.
NJF sa opp avtalen med kampidrettenes utdanningssamarbeid med virking fra 1. januar 2006.
Det viste seg å ta lang tid å få avgjort de økonomiske forhold i forbindelse med KSU
samarbeidet. NIF ble koblet inn i saken og NJF fikk i stor grad gjennomslag for sine
standpunkt. Dette arbeidet krevde mye innsats av sentrale personer.
Kontakt med klubber og medlemmer
Arbeidet med å utvikle en anleggsstrategi for NJF ble startet i 2006. Forbundsstyret ser på
anleggssituasjonen som svært viktig for klubbenes utviklingsmuligheter.
Ekstern representasjon
NJF var representert på EJU Kongressen med president og et varamedlem.
Samarbeidet mellom de nordiske land fungerte godt i 2006. det ble avholdt en rekke møter
mellom de nordiske presidentene.
For andre gang i NJFs historie er en nordmann tildelt et internasjonalt lederverv. Presidenten
ble våren 2006 utnevnt til leder i EJU (den europeiske judo union) komite for Judo for fred.
Judo for fred prosjektet ble presentert av presidenten under EJU styremøte i juli 2006.
Presidenten representerte EJU under den internasjonale judo turnering i Sharm El-Sheik i
Egypt.
Informasjon
Medlemmer og klubber ble jevnlig informert om forbundets forskjellige aktiviteter gjennom
www.judo.no.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 13 –
RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 2005 og 2006
TINGVALGTE KOMITEER
b) Rapport Kontrollkomité
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 14 –
Beretning fra Kontrollkomiteen (KK) for 2006
Komiteen har påsett at midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte disposisjoner har vært i samsvar med NJFs lov og
beslutninger av årsmøte.
Komiteen har videre forsikret seg om at organisasjonens interne kontroll er hensiktsmessig
og forsvarlig og påsett at regnskapsførselen har vært pålitelig og at dens årsregnskap og
rapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonens drift og finansielle stilling.
Komiteen har hatt adgang til samtlige regnskaper og styreprotokoller, og gjort seg kjent med
avgitte rapport fra den engasjerte revisor.
Det driftsmessige resultatet ble et overskudd på kr 107 725. I banken har NJF kr 828 237,
noe som gir en god likviditet. En klubb har ikke betalt forbundskontingent fullt ut for 2006.
Noe negative ting på økonomisiden finner i KK å nevne. Det er kort og godt en god
økonomistyring i forbundet.
Kontrollkomiteen anbefaler årstinget å godkjenne regnskapet som Norges Judoforbunds
regnskap for 2006.
Oslo, 27. mars 2007
Jan Frank Ulvås Heidi Andersen
Leder medlem
Sven Erik Rud
Medlem
c) Rapport Lovkomité
RAPPORT FOR LOVKOMITEEN I NORGES JUDOFORBUND 2005
Komiteen har i 2005 bestått av:
Leder: Ivar Lindås
Medlem: Arild Maka
Medlem: Wenche Gulliksen
Varamedlem: Tore Brenne
Varamedlem: Line Jonassen
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 15 –
Det ble ikke avholdt møter i komiteen i 2005. Noen telefoniske henvendelser ble behandlet.
Det var lite kontakt mellom medlemmene i komiteen. Kontakten begrenset seg til et par
henvendelser pr. e-post.
Økonomi:
Lovkomiteen pådro seg ikke kostnader i 2005, ut over reisekostnader i forbindelse med
forbundstinget i 2005.
Med hilsen
Norges Judoforbund
Lovkomiteen
Ivar Lindås
Leder
(sign.)
d) Rapport Valgkomité
Rapport fra Valgkomiteen i NJF valgt på ekstraordinært ting 3. november 2006
Valgkomiteen har i skrivende stund startet arbeidet med å komme opp med de beste
kandidatene til det nye Forbundsstyret og de tingvalgte komiteene.
Valgkomiteen har fått hjelp av forbundskontoret med å innføre et intervjuskjema for
framtidige kandidater til Forbundsstyret og tingvalgte komiteer for å kunne forberede
kandidatene bedre og foreta en noe mer målrettet utvelgelsesprosess av
kandidatene.
Komiteen har også forsøkt å kartlegge hvilke oppgaver og tidsforbruk som de
kommende FS medlemmene må påregne i form av styremøter, oppfølging av de
faste fagkomiteene og eventuelle prosjektoppgaver. Jo bedre forberedt man er,
desto bedre vil hver kandidat veie egen kompetanse og arbeidskapasitet mot den
som måtte kunne forventes. Samtidig kan det være et godt planleggingsverktøy for
det sittende styret m.h.t. ferdigstilling av prosjekter, arbeidsfordeling, og lignende.
Dette skjemaet kan være et verktøy både for hver enkelt så vel som for styret samlet
for faktisk å sikre at alle oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Dokumentasjon av arbeidsoppgaver vil ikke bare hjelpe i det pågående arbeidet men
sikre en forsvarlig overlevering til neste person / komite.
22. mars, 2007
Harald Monsen Heidi Bruun Woldsnes Johnny Roaldseth
Leder medlem medlem
Bjarne Heimdal
varamedlem
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 16 –
e) Rapport Appellutvalg
Det har ikke vært fremlagt noen saker for Appellutvalget i 2005 eller 2006, og derfor
ingenting å rapportere.
Mvh. Thom Hallum
Leder Appellutvalget
f) Rapport Domsutvalg
Det foreligger ingen årsrapporter fra Domsutvalget.
STYREOPPNEVNTE KOMITEER
1. Rapport Dommerkomiteen
DK 2005
Kurs:
C dommer kurs, Nesodden 17 deltagere, alle bestått
Kursledere: Thom Hallum og Per-Arne Grime, Januar
C Dommer kurs Romerike JK 6 deltagere, alle bestått
Kursleder: Sven- Ove Johansen, Mai
C Dommerkurs Levanger 24 deltagere, alle bestått
Kursledere: Alf B. Rostad og Eirik Lein Strand, Mai
Lisenser:
Nye A-lisenser i Sandnes 19 november ifm. NM Jr & Nm Lag Sr
Hans Engebretsen BK-judo
Ådne Lie Haugaland JK
Diverse:
Nye jakkemerket til dommere er laget.
Internasjonal representasjon 2005
Per-Arne Grime
WC Madrid
WC Paris
WC Tampere
EM Rotterdam
ECC Amsterdam
Harald Monsen
WC Moskva
WC Madrid
EJU Dommerseminar, St. Petersburg
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 17 –
Sven Ove Johansen
WC Hamburg
WC Rotterdam
WC Tallin
EMU23 Kiev
WC Jr Borås
EJU B Helsinki
Tommy Aadahl Olsen
WC Tampere
WC Tallin
WC Jr Borås
Thom Hallum
Nordisk Rekjavik
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Petter Grime
Nordisk Reykavik
Arild Maka
Nordisk Reykavik
Øystein Wilberg
Sørmlandstreffen Oxeløsund
DK 2006
Kurs:
C dommer kurs, Nesodden 27 deltagere, alle bestått
Kursledere Thom Hallum og Per-Arne Grime
Dommerkurs; Kongsberg/ Viking camp 7 deltagere, alle bestått
Kursleder Hans Engebretsen
Lisenser:
Nye A-lisenser i Krokstad 2 desember ifm. Nm Lag U/Jr./Sr.
Øystein Shino Wilberg Drammen JC
Marius Ingum Ski JK
Diverse:
Nasjonalt Dommerseminar 2006 på Sola utenfor Stavanger, for første gang i Norge kombinert
med et coachingseminar. Gjesteforeleser var leder i EJUs dommerkommisjon Jan Snijders.
Det var 18 deltakere på dommerseminaret.
Internasjonal representasjon 2006
Per-Arne Grime
SWC Paris
SWC Hamburg
SWC Moskva
EM Sr. Tampere
VM Jr. Santo Domingo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 18 –
Harald Monsen
WC Borås
SWC Moskva
EM Jr. Tallin
Sven- Ove Johansen
SWC Paris
WC Praha
EM Jr. Tallin
EJU Dommerseminar, Krakow
Petter Grime
Åpent Finsk Sr. Helsinki
Thom Hallun
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Ådne Lie
Sørmlandstreffen Oxeløsund
Øystein Shino Wilberg
Limfjordcup- Ålborg
2. Rapport Jentekomiteen
ÅRSRAPPORT JENTEKOMITEEN 2005
Jentekomiteen har i 2005 bestått av 3 medlemmer og 3 avdelinger; Gøril Johansen i avdeling
Baku, Birgit Ryningen avdeling Trondheim, og Vibeke Thiblin avdeling Oslo. Til tross for de
logistiske utfordringene dette førte med seg, har samarbeidet fungert god.
I løpet av 2005 har jentekomiteen knyttet til seg to nye ressurspersoner: Stine Lastein, som har
fått tittelen ”åndelig veileder”, og Marit Mørtsel, som er jentekomiteens kontaktperson i
forbundsstyret.
I 2004 laget, presenterte og startet jentekomiteen prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”. 2005
har vært prosjektets første år, og komiteens arbeid har fokusert på å få prosjektet og deltakerne
skikkelig i gang. Første halvdel av 2005 fikk prosjektet midler fra NJF gjennom post 3
midlene og arbeidet gikk etter planen. I andre halvdel ble vilkårene for post 3 midlene endret,
komiteen fikk derfor ingen midler av NJF, og arbeidet stagnerte.
Jentekomiteen har samarbeidet med en rekke personer, klubber, soner og komiteer i løpet av
2005. Vi takker alle for samarbeidet og jobber for mer!
Jentekomiteen har gjennomført følgende i 2005:
Kick off ”2000 jenter i norsk judo” 15. januar. Informasjons og rekrutteringsmøte i
forbindelse med Nyttårsstevnet i Krogstad JK.
Samtaler med samtlige jenter i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”. Resultatet av
samtalene ble at alle jentene i prosjektet utarbeidet en soneplan for jenteaktivitet sin
sone, samt en individuell plan for hvordan de ville bli bedre trenere.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 19 –
Jentesamling for junior og senior i Larvik JK i sone sør 11.- 13. februar. Sven Ove
Johansen og Svein Gårsø var trenere, og fysioterapeut Ingrid Ryningen holdt
uttøyningskurs. 20 deltakere.
Jentesamling for barn og ungdom i Trondhein Judo Kwai i sone midt 15. – 16. april.
Kine Meinhart fra Levanger JK, og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo”, var
arrangør og trener. 15 deltakere.
Trenerseminar med belgiske Gella Vandercaveye på Norges Idrettshøyskole i februar.
Jentene i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” samles for planlegging av soneplaner og
sosial teambuilding. Samlingen er et samarbeid mellom jentekomiteen og
utdanningskomiteen.
To afghanske judoutøvere var på besøk i Norge i regi av prosjektet Judo for fred 6.- 26.
april. Jentekomiteen og deltakere i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” var med å
planlegge og gjennomføre besøket. I forbindelse med Åpent Trøndersk mesterskap ble
det arrangert et møte mellom prosjektjentene og afghanerne der temaet var situasjonen
for judo i Afghanistan med særlig fokus på jentene. Muligheten for besøk av afghanske
judo jenter ble tatt opp. Samarbeid med Judo for fred faller helt naturlig for
jentekomiteen.
Annette Hovrind fra Sandnes JK i sone vest og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i
norsk judo”, reiste til Kabul, Afghanistan som judoinstruktør for afghanske jenter i mai.
I løpet av 2005 begynte hun også på sin trener 2 utdanning.
Hanne Myrnes og Hege Ross fra Bodø JK i sone nord og deltakere i prosjektet ”2000
jenter i norsk judo”, reiste på kataseminar i Danmark 18.- 19. juni. I løpet av 2005
startet de begge på sin trener 1 utdanning.
Jentekomiteens Gøril Johansen, er med og organiserer en 10 dagers treningsleir i Baku,
Aserbajdsjan, for det norske senior landslaget.
Jentekomiteen, i samarbeid med Bodø JK og Levanger JK, er med og oppfordrer til
samt gjennomfører lagkonkurransen for jenter under ungdoms NM i Levanger JK 5.
november.
Jentesamling for barn og ungdom i Ippon JK i sone øst 24.- 25. november. Jessica
Wahlstedt fra Ippon JK, og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i norsk judo” var trener.
25 deltakere.
Rina Næss fra Bergkameratene JK i sone sør og deltaker i prosjektet ”2000 jenter i
norsk judo” graderte seg til 1. dan.
I tilegg har NJJK, med May Linn Hystad i spissen, arrangert to jentesamlinger for barn
og ungdom. Jentekomiteen takker for fin innsats, og oppfordrer andre klubber til å følge
etter:
o 20.- 21. mai. May Linn Hystad fra NJJK var trener. 27 deltakere.
o 11.- 12. februar. May Linn Hystad fra NJJk var trener. 29 deltakere.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 20 –
Jentekomiteen er en aktiv komité som selv mener de har gjort en tilfredsstillende innsats i
2005. Komiteen håper hardt på at en litt stabil og noenlunde tilstrekkelig pengestrøm fra NJF
i 2006, slik at arbeidet med ”2000 jenter i norsk judo” kan fortsette etter planen.
MVH Jentekomiteen v/Vibeke Thiblin
Årsrapport 2006
Jentekomiteen
Jentekomiteen har i 2006 bestått av:
Leder: Vibeke Thiblin, Ippon JK
Medlem: Birgit Ryningen, Trondheim Judo Kwai
Medlem: Gøril Johansen, NJJK
Medlem: Jessica Wahlstedt, Ippon JK
Våren 2006 trakk Gøril Johansen seg fra komiteen. Vi regner med at dette er midlertidig, og at
hun kommer sterkere tilbake.
Komiteen har ikke hatt noen felles møter, men samarbeidet gjennom mail, SMS, MSN,
telefon, uformelle kafé besøk, kjappe samtaler på matta og lange turer.
Jentekomiteen har samarbeidet tett med Judo for fred, og komiteens leder var høsten 2006
betalt koordinator for Judo for fred. Aktiviteten deres har derfor hengt sammen.
Jentekomiteen vil oppsummere 2006 slik:
Våren 2006 ventet vi på tilbakemeldinger ang økonomiske rammebetingelser fra NJF.
Til slutt fikk vi 30.000 kr, var fornøyde, og planla aktivitet for høsten 2006.
Høsten 2006 ventet vi på at NJF skulle slutte å krangle. Vi fikk ikke derfor ikke
gjennomført den aktiviteten vi hadde planlagt og fått midler til likevel.
Til tross for all denne ventingen, har jentekomiteen gjennomført følgende aktivitet i 2006:
ARRANGEMENT TID OG STED ANTALL
DELTAKERE
Legien samlingen 21.- 26.2 på idrettshøyskolen i Oslo 140
Jentesamling for barn og ungdom 3.- 4.2 hos Ippon JK 33
Jentesamling for barn og ungdom April, hos Ippon JK 30
Barne- og ungdomssamling 3.- 4.3 hos Ippon JK 53
Jentesamlig for barn og ungdom 8.- 9.9 hos Ippon JK 13
Jentesamling for junior og senior 29.9- 1.10 hos Larvik JK 9
Barne- og ungdomssamling 13.- 14. 10 hos Ippon JK 10
Newaza samling Trondheim JK 3
Jentesamling for barn og ungdom 11- 12.11 hos Ippon JK 12
Til sammen 9 samlinger 273 deltakere
3 jenter kommet med på Olympiatoppens satsing, kvinneløftet:
Utøver: Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
Trener: May Linn Hystad, NJJK
Leder: Vibeke Thiblin, Ippon JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 21 –
I tillegg har komiteen samarbeidet med Utviklings- og utdanningskomiteen om utviklingen av
et jentekonsept. Dvs. et hefte med 15 økter spesiallaget for jenter mellom 12 og 16 år som
aldri har drevet med judo før. Konseptet er et rekrutterings tiltak, og planlegges å sendes ut til
klubbene i løpet av 2007.
Jentekomiteen har også snakket om jenter og judo på trener 1 kurs i Oslo, på trenerseminar i
Oslo, og på trener 2 kurs i Sandnes.
Judo- pizza ble startet opp på høsten av May Linn Hystad i NJJK i samarbeid med
jentekomiteen. Dette er et sosialt tilbud til hele sone øst. En fredag i måneden samles alle
seniorer som har tid og lyst på Peppes Pizza ved Stortinget i Oslo.
3. Rapport Judo for fred komiteen
Det henvises til styrets beretning i Judo for fred for 2005 og 2006 under
www.judoforfred.org.
4. Rapport Judo for funksjonshemmede komiteen
ÅRSRAPPORT 2005
Norges Judoforbunds Judo for Funksjonshemmede Komité
Om komiteen: Norges Judoforbund (NJF) sin judo for funksjonshemmede (JFF) komité ble
dannet 13. Mars 2004 i Levanger. Dannelsen ble verifisert den 26. Mars 2004 verifisert av
Norges Judoforbunds sentralstyre.
Aktiviteter: Noe møtevirksomhet har det vært på nasjonalt nivå hvor JFF komiteen har vært
involvert. Nasjonalt er komiteen Det er flere klubber rundt om i landet som har fått integrert
funksjonshemmede i sine ordinære treninger basert på rådgivning fra JFF komiteen. Leder av
JFF komiteen har i løpet av seks måneders deltidsengasjement på deltidsbasis utviklet en
kursmodul på 12 timer kalt ”integrering og kampidrettene.” Nesodden judoklubb sine
ukentlige JFF treninger har høstet erfaringer og deres rapport ligger på www.judo.no
Komiteen har hatt en leirleder ved Blindeforbundets ukelange sommerleir for barn ved
Hurdalssjøen i Juni. Det har også blitt avholdt tre introduksjonskurs i judo for synshemmede i
løpet av 2005.
Utdanning: Leder av JFF komiteen har i løpet av seks måneders deltidsengasjement i 2005
utviklet en kursmodul på 12 timer med navnet ”integrering og kampidrettene.” To kurs ble
avholdt i henholdsvis Bodø og Oslo. Tilbakemeldingene fra de som deltatt på kurset var
meget positive. Utfordringen ligger i å få potensielle kursdeltagere til å se nytten av kurset.
Kurset gir verktøy til bl.a. å kunne starte opp med tilbud for funksjonshemmede igjennom
kunnskap om funksjonshemmingene, kampregler for funksjonshemmede, pedagogikk,
tilrettelegning av aktiviteter, og hvordan søke om midler til oppstart av tilbud.
Integrering: JFF komiteen har som et av sine hovedmål å integrere personer med
funksjonshemming inn i NJF sine aktiviteter. Hovedmålet skal gjelde uansett hvilken
funksjonshemming en person måtte ha. Dette viste seg i 2005 å være en krevende prosess å
gjennomføre, men våre naboland har allerede lyktes med denne, og vi bør likeledes. Komiteen
har til nå igangsatt nasjonale integreringstiltak ved bl.a. å skape idrettstilbud for
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 22 –
funksjonshemmede. Vi var i 2005 i fortløpende dialog med NFI for å kvalitetssikre dette
arbeidet videre. Så langt har det meste av JFF arbeidet skjedd på forbunds- og komiténivå,
men vi har noen lyspunkt på klubbnivå igjennom Nesodden judoklubb sitt JFF tilbud (se deres
rapport under JFF linken på judo.no) og de ukentlige judotreningene for synshemmede på
Huseby kompetansesenter i Oslo. Det er noen judoutøvere med funksjonshemming der ut i
klubbene som deltar i judoaktiviteter uten at særlige spesialtilpassninger er tilrettelagt for
dem. På tross av all informasjonen som har kommet i 2004 og 2005, i tillegg til disse
lyspunktene, er det dessverre fortsatt mye uvitenhet og skepsis ute i klubbene.
Konklusjon og Fremdrift: JFF komiteen jobbet i 2005 med et idrettsprosjekt som er nytt og
unikt i nasjonal målestokk, men som internasjonalt er vel utprøvd og svært anerkjent.
Svenskene har til sammenligning hatt JFF aktiviteter i 30år. Finnene har god dokumentasjon
på at JFF er svært bra som rehabilitering og forøkelse av livskvalitet blant funksjonshemmede.
JFF komiteen tror at Norge kan ta igjen sine nordiske samarbeidspartnere om økonomiske
rammer og motivasjonen for dette arbeidet blir tilstrekkelige fremover.
ÅRSRAPPORT 2006
Judoparti for synshemmede barn og søsken på Huseby i samarbeid med Assistanse.
Gradert til 5. mon til sommeren. Disse har nå startet å trene på et ordinært
barne/ungdomsparti i NJJK.
Arrangert judoøkt på Blindeforbundets ungdomsleir.
Deltakelse på Skandinavisk Special – OL seminar i Stockholm, der det ble lagt
grunnlag for et samarbeid for judo for psykisk utviklingshemmede mellom de
skandinaviske landene.
Utøver med CP i Ulstein judoklubb gradert til 4.mon i vårsemesteret.
Arrangert judo/selvforsvarsøkt for en gruppe døvblinde på Eikholt
Nesodden judoklubb har et parti gående for funksjonshemmede
Therese Winger
5. Rapport Landslagskomiteen
Årsrapport 2005- 2006:
LL – Komiteen bestod av følgende:
Komitéleder: Tron Gubberud
Senior Landslagstrenere: Tron Gubberud, Kristian Marki Norheim
Junior Landslagstrenere: Morten Jacobsen, Kristian Marki Nordheim
Ungdoms Landslagstrener: Andreas Strand
Junior / Senior koordinator: May Linn Hystad
Ungdoms koordinator: Andreas Strand
Forbundsansvarlig:
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 23 –
Det ble gjort forandringer i LL – komiteen i juni 2006:
Komitéleder: Trygve Presterud
Senior Landslagstrenere: Tron Gubberud
Junior Landslagstrenere: Kristian Marki Nordheim
Ungdoms Landslagstrener: Andreas Strand
Junior / Seniorkoordinator: Stine Lastein
Ungdomskoordinator: Andreas Strand
Forbundsansvarlig: Trygve Ofstad
Kristian Marki Norheim frasa seg stillingen som juniorlandslagstrener 31.12.2006 da
han videreutdanner seg i Australia.
Seniorlandslaget:
Vi følger strategien som ble lagt høsten 2004 ble det laget en ny strategi for
Landslaget, der det ble vektlagt og få en kontinuitet fra ungdoms landslag til senior
landslaget. Dette så komiteen som helt avgjørende for videre drift. Den nye
strategien ble laget på bakgrunn av en fire års syklus med tanke på de Olympiske
leker i Beijing 2008, samtidig som det også ble satt opp nye rammer for drift av
landslaget. (se landslag – strategi på www.judo.no)
Seniorlandslaget har gått inn i to prosjekter i Olympiatoppen(OLT):
Kvinneprosjektet der Ane Presterud, Oslo Judoklubb er foreløpig den eneste
judoutøveren som er deltager. Dette er et prosjekt som skal samle jenter på
tvers av idretter for å dele erfaringer og få faglig påfyll fra personell fra OLT.
Senior landslaget har også et godt samarbeid med Michael Jørgensen fra
OLT. Han har ansvaret for å følge opp de teknisk/taktiske idrettene. Judo blir
betegnet som en idrett i denne kategorien. Vi har gjennomført flere møter der
vi tar opp forskjellige områder som utøverne og treneren vil belyse.
Seniorlandslaget oppnådde Norges første gullmedalje i et WC-stevne ved
Esther Myrebø i Aserbajdsjan.
Senior landslaget er også inne i en prosess der vi har fått god hjelp og bistand fra
den medisinske-pysiologisk komité (MPK), spesielt fra Pål Herlofsen. Her har det
også vært stor møtevirksomhet der både laget og utøverne får god individuell
oppfølgning. Mange gode prosesser er satt i gang.
I 2005 og 2006 bestod senior landslaget av følgende utøvere:
Albin Dal(-66kg) Ippon Judoklubb
Martin Thiblin(-73kg) Ippon Judoklubb
Esther Myrebøe(-63kg) BK – Judo
Ane O. Presterud(-57kg) Oslo Judoklubb
May Linn Hystad(-57kg) NJJK
Gøril Johansen(63kg) NJJK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 24 –
Seniorlandslaget deltok på følgende aktiviteter:
År: Turnering: Sted:
2005 Matsumae – Cup Danmark
2005 WC – Tampere Finland
2005 WC-Tallinn Estland
2005 LL – samling
2005 EM Finland
2005 SWOP Sverige
2005 Åpent Finsk Finland
2006 LL – Samling Sverige
2006 WC-Paris m/leir Frankrike
2006 Laval Int. Frankrike
2006 LL – Samling m/ Legien Oslo
2006 WC-Borås m/leir Sverige
2006 WC-Birmingham England
2006 WC-Moskva m/ leir Russland
2006 WC-Lisboa m/ leir Portugal
2006 LL-Samling Sverige
2006 Nordisk m/leir Drammen
2006 EM Finland
2006 Castadelfells, leir Spania
2006 WC-Baku m/leir Aserbadjan
2006 SWOP m/leir Sverige
2006 Åpent Finsk Tampere
Resultater:
1. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Baku
1. plass Martin Thiblin-73kg) Laval Int. Frankrike
1. plass Ane Presterud(-57kg) Nordisk, Drammen
2. plass Esther Myrebøe(-63kg) Nordisk, Drammen
2. plass Albin Dal(-66kg) Nordisk, Drammen
3. plass Esther Myrebøe(-70kg) Åpent Skotsk, Skottland
3. plass Gøril Johansen(-63kg) Matsumae Cup, Danmark
3. plass Ane Presterud(-57kg) Matsumae Cup, Danmark
5, plass Esther Myrebøe(-63kg) Åpent Belgisk
7. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Tampere, Finland
7. plass Martin Thiblin(-73kg) WC-Baku
7. plass Martin Thiblin(-73kg) SWOP
9. plass Esther Myrebøe(-63kg) WC-Madrid, Spania
9. plass Martin Thiblin(-73kg) EM, Rotterdam
Juniorlandslaget:
Junior landslaget bestod av følgende utøvere:
Erik Spæren(66kg) Ippon Judoklubb
Katrine Hofstad(- 48kg) Budo Sør Judoklubb
Sondre Jelstad(-73kg) Drammen Judoklubb
Arild de Vries(81kg) Namsos Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 25 –
Niels de Vries (-73kg) Namsos Judoklubb
Mette Johansen (-63 kg) Namsos Judoklubb
Richard Rud (-73 kg) Romerike Judoklubb
Lars Lynge Christiansen (-90 kg) Drammen Judoklubb
Eirik Aaserød (-73 kg) Nesodden Judoklubb
Juniorlandslaget deltok på følgende aktiviteter:
År: 2006 Turnering: Sted:
Worldcup Portugal
Worldcup Russland
Worldcup Estland
Worldcup Frankrike
Worldcup Sverige
Jr-EM Estland
Jr-VM Dominikanske Rep.
Resultater:
2005:
1.plass Katrine Hofstad(-48kg) WC-Tallinn, Estland
3.plass Katrine Hofstad(-48kg) WC-Borås, Sverige
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Swedish Open
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Vest cup, Sverige
2.plass Katrine Hofstad(-52kg) Budo Nord Cup, Sverige
2006:
2.plass Mette Johansen (-63kg) Dutch international open, Nederland
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) WC-Coimbra, Portugal
3.plass Mette Johansen (-63kg) WC-Coimbra, Portugal
1.plass Katrine Hofstad(-52kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
1.plass Mette Johansen (-63kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
1.plass Arild de Vries (-81kg) Nordisk Mesterskap, Drammen
2.plass Lars Lynge Christiansen Nordisk Mesterskap, Drammen
2.plass Katrine Hofstad(-52kg) WC-Borås, Sverige
3.plass Mette Johansen (-63kg) WC-Borås, Sverige
1.plass Katrine Hofstad (-52kg) Swedish open
2.plass Mette Johansen (-63 kg) Swedish open
3.plass Lars Lynge Christiansen Swedish open
1.plass Mette Johansen (-63kg) Finnish open
Ungdomslandslaget:
Ungdomslandslaget bestod av følgende utøvere:
Ina Iversen Trondheim Judokwai
Synøve Hom Årsandøy Namsos judoklubb
Lena Marie Nårstad Oslo Judoklubb
Marie Thue Holm Oslo Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 26 –
Mona Jacobsen Nesodden Judoklubb
Line Bråthen Kinsa Judoklubb
Lisa Thorsdalen Bodø Judoklubb
Lars Petter Holst Ippon Judoklubb
Aleksander Bakken NJJK
Karl Andre Reichelt Oslo Judoklubb
Vidar Skretting Oslo Judoklubb
Niklas Langerød Ippon Judoklubb
Stian Hallum Nesodden judoklubb
Vegard Sæter Grytting Ippon Judoklubb
Geir Danielsson Asker Judoklubb
Pål Andreas Narum Slemdal judoklubb
Sigve Årnes Slemdal Judoklubb
Tobias Thofte Bodø Judoklubb
Alexander Vevaud Sandnes Judoklubb
Erik Danielsen Oslo Judoklubb
Ungdomslandslaget deltok på følgende aktiviteter:
Dato: Turnering: Sted:
April Sörmlandstreffen Oxelösund, Sverige
Mai A-turnering Jicin, Tsjekkia
Mai Nordisk Drammen
Mai Budonordcup Lund, Sverige
Juni Venray Venray, Nederland
Juni Ungdoms-EM Miskolc, Ungarn
September Jr. Swedish open Stockhokm, Sverige
Oktober Alkmaar Alkmaar, Nederland
November Finnish open Kuusenkoski, Finland
Resultater 2006:
Sørmlandstreffen:
Gull: Niklas Langerød
Gull: Pål Andreas Narum
Sølv: Vidar Skretting
Sølv: Geir Danielsson
Bronse: Karl Andre Reichelt
Bronse: Lisa Thorsdalen
Bronse: Mona Jacobsen
Bronse: Sigve Årnes
Bronse: Alexander Bakken
Nordisk Mesterskap:
Gull: Karl Andre Reichelt
Gull: Lars Petter Holst
Budonordcup:
Sølv: Niklas Langerød
Bronse: Marie Thue Holm
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 27 –
Jr. Swedish open:
Sølv: Vidar Skretting
Bronse: Geir Danielsson
Bronse: Synøve Holm Årsandøy
Alkmaar international:
Gull: Mona Jacobsen
Finnish open:
Gull: Niklas Langerød
Sølv: Lisa Thorsdalen
Bronse: Lena Marie Nårstad
Bronse: Mona Jacobsen
Bronse: Sigve Årnes
Lagkamp på nordisk samling for landslag:
Laget tok sølv etter Sverige.
Trygve Ofstad
Landslagskomitéleder
6. Rapport Stevne og Terminkomiteen
Årsrapport for år 2005 Stevne og terminkomiteen
Komiteen har vært bestående av følgende medlemmer:
Leder: Arild Maka, Sandnes JK
Medlem: Anne-Cathrine Nilsen, Vidda Judoklubb
Medlem: Knut Bartnes, Stavanger JK
Medlem: Johnny Michael Danielsen, Nidaros JK
STK har som målsetning å reise rundt på NM og norgescupstevner og bistå og evaluere
arrangørene. Dette har tatt seg opp etter sommerferien.
STK har avholdt ett arrangørkurs i 2005. Dette ble avholdt 19. januar i Haugesund med 9
deltakere.
Ellers har komiteens arbeid vært på disse kjerneområdene:
– Utarbeidet komplett statistikk for Norgescup
– Oppdatert Stevnereglementet til 1. januar 2006
– Tildelt stevner etter søknader
– Avholdt trekking og oppsett av kampskjemaer til alle norgesmesterskap
– Vært til stede ved alle norgesmesterskap og fire norgescupstevner
– Avholdt praktiske eksamener i Arrangørfaget til nivå 1
– Ajourført kurshefter iht nye regler
Følgende har blitt tildelt Arrangørlisenser:
– Annette Hovrind, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 28 –
– Trine Lise Eknes, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Sigmund Austdal, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Ottar Hunnes, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Svein Erik Rud, Sandnes JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Ann-Iren Andreassen, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Knut Bartnes, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Line Jonassen, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Øyvind Revheim, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Ralf Husebø, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
– Sturle Oven, Stavanger JK Arrangør I lisens, 19. november, Sandnes
Litt statistikk for norgesmesterskapene (inkludert uoffisielle klasser):
NM SR Ind. NM SR Lag NM JR Ind. NM JR Lag NM Ungd.
Ind.
NM Ungd.
Lag
År Dam
er
Herr
er
Dam
er
Herr
er
Mix Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
Dam
er
Herre
r
199
8
21 73 3 7 24 50 0 3 (15) (33) (0) (0)
199
9
23 60 3 10 13 46 0 3 (7) (19) (0) (0)
200
0
16 68 3 9 9 35 0 3 (7) (33) (0) (4)
200
1
28 60 5 6 21 47 3 4 (15) (37) (0) (3)
200
2
23 52 0 8 16 46 3 4 (14) (59) (0) (6)
200
3
23 81 3 8 7 34 0 3 (19) (83) (0) (4)
200
4
23 60 4 9 10 33 0 3 13 77 0 7
200
5
17 48 4 8 5 12 42 0 4 19 83 (2) 9
Med hilsen
Arild Maka
Leder
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 29 –
Vedlegg:
1. Resultater fra NM SR 2005
2. Resultater fra NM SR LAG 2005
3. Resultater fra NM JR 2005
4. Resultater fra NM JR LAG 2005
5. Resultater fra NM Ungdom 2005
6. Resultater fra Norgescup 2005
Vedlegg 1 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Senior NM i judo
Sted: Nadderudhallen, Bærum
Tid: 19. april 2005
Arrangør: Ippon JK
Antall deltakere: 17 damer og 48 menn, totalt 65 deltakere
Klasse Damer -52 kg
1. Katrine Hofstad, Budosør
2. Nina Haugen, Larvik JK
Klasse Damer -57 kg
1. Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
2. May Linn Hystad, NJJK
3. Birgitte Ursin, BK-Judo
Klasse Damer -63 kg
1. Gøril Johansen, NJJK
2. Rina Næss, BK-Judo
Klasse Damer -70 kg
1. Birgit Ryningen, OSI-JGr
2. Anne Lene Andersen, Sandefjord JK
3. Kine Osmundsen, Sandnes JK
Klasse Damer -78 kg
1. Ingjerd Camilla Skogmo, Levanger JK
2. Eva Marit Skeie, Oslo JK
Klasse Damer Åpen
1. Ane Ofstad Prestrud, Oslo JK
2. Anne Lene Andersen, Sandefjord JK
3. Birgit Ryningen, OSI-JGr
3. May Linn Hystad, NJJK
5. Kanutte Christiansen, OSI-JGr
5. Gøril Johansen, NJJK
Klasse Herrer -60 kg
1. Henrik Bjørnstad, Ippon JK
2. Lars Andreas Morales, Oslo JK
3. Ole Moland, NJJK
4. Davoud Mirzai, IL Stålkam JGr
Klasse Herrer -66 kg
1. Albin Dal, Ippon JK
2. Alfredo Chinchilla, NJJK
3. Vidar Lund, Levanger JK
3. Lars Moland, NJJK
5. Ole Christian Langfjæran, Levanger JK
5. Thomas Engebrethsen, BK-Judo
Klasse Herrer -73 kg
1. Martin Thiblin, Ippon JK
2. Magnus Ross, Steinkjer JK
3. Jørn Terje Krekling, NJJK
3. Jarle Ladstein, NTNUI-JGr
5. Musafir Malang, BK-Judo
5. Alvi Tsjadajev, Sandnes JK
Klasse Herrer -81 kg
1. Olav Åse, Ippon JK
2. Yoad Salgado Peralta, Oslo JK
3. Morten Kompen, NJJK
3. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
5. Ole Petter Wikene, Oslo JK
5. Jonas Heimdal, Nesodden JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 30 –
Klasse Herrer -90 kg
1. Geir Aage Jacobsen, Asker JC
2. Hosni Tlili, Ippon JK
3. Henrik Oschatz, Romerike JK
3. Roslan Tagirov, IL Stålkam JGr
5. Håvard Thorsø Johansen, Levanger JK
Klasse Herrer +100 kg
1. Egil Steinar Kvåle, Levanger JK
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Trygve B. Torjusen, Rosendal TL-JGr
4. Hans Kr. Rygge, Romerike JK
Klasse Herrer Åpen -73 kg
1. Martin Thiblin, Ippon JK
2. Igor Rafienko, OSI-JGr
3. Jørn Terje Krekling, NJJK
3. Thomas Engebrethsen, BK-Judo
5. Truls Fjellheim , IL Stålkam JGr
5. Vidar Lund, Levanger JK
Klasse Herrer Åpen
1. Geir Aage Jacobsen, Asker JC
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
3. Ole Petter Wikene, Oslo JK
5. Egil Steinar Kvåle, Levanger JK
5. Hans Kr. Rygge, Romerike JK
Kongepokaler:
Damer: Ane Ofstad Prestrud, Oslo JK
Herrer: Martin Thiblin, Ippon JK
Raskeste Ippon:
Damer: Kine Osmundsen, Sandnes JK
Herrer: Olav Åse, Ippon JK
Vedlegg 2 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Senior NM Lag i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 4 damelag (17 utøvere)
8 herrelag (38 utøvere + 5 reserver)
5 mixlag (24 utøvere + 10 reserver)
Totalt 59 (+5 reserver) deltakere
Lag Damer
1. Larvik JK
2. NJJK
3. BK-Judo
4. Rosendal TL-Judo
Lag Herrer
1. Ippon JK
2. NJJK 1
3. BK-Judo
3. Sandnes JK
5. Nesodden JK
5. Levanger JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 31 –
Lag Senior Mix
1. BK-Judo
2. NJJK
3. Ippon JK
4. Judo for fred
5. Sandnes JK
Vedlegg 3 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Junior NM i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 12 damer og 42 herrer, totalt 54 deltakere
Klasse Damer -52 kg
1. Katrine Hofstad, Budosør
2. Monica Fagerheim, IL Stålkam. JGr.
Klasse Damer -63 kg
1. Kine Osmundsen, Sandnes JK
2. Tonje Mathisen, Trondheim JKw
3. Ina Iversen, Trondheim JKw
3. Anita Ekeheien Lien, Asker JC
5. Stine Skaugerud, Oslo JK
Klasse Damer +78 kg
1. Linn Mikalsen, BK-Judo
2. Lena K Antonsen, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -55 kg
1. Geir Bjerknes, BK-Judo
2. Joacim Holm Mikkelsen, Asker JC
3. Victor Støle, Sandnes JK
Klasse Herrer -60 kg
1. Geir Danielsson, Asker JC
2. Håvard Myrnes, Bodø JC
3. Even Mikalsen, BK-Judo
3. Davoud Mirzai, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -66 kg
1. Morten Andersen, BK-Judo
2. Alf-Inge Nuth Pedersen, Stjernøy IL
JGr.
3. Alexander Vevaud, Sandnes JK
3. Erik Spæren, Ippon JK
5. Alexander Selmer Sandum, Ippon JK
5. Ole Moland, NJJK
Klasse Herrer -73 kg
1. Islam Tsoroev, NJJK
2. Alvi Tsjadajev, Sandnes JK
3. Eirik Aaserød, Nesodden JK
3. Sondre Jelstad, Drammen JC
5. Truls Fjellheim, IL Stålkam. JGr.
Klasse Herrer -81 kg
1. Benjamin Rajabi, Levanger JK
2. Ole-Johnny Westrum, Levanger JK
3. Geirmund Glendrange, Elverum JK
3. Richard Rud, Romerike JK
5. Oscar Gulseth, Oslo JK
5. Sigmund Rolfsfjord, Hamar JK
Klasse Herrer -90 kg
1. Lars Lynge Christiansen, Krokstad JK
2. Håvard Hamarsland, Hamar JK
3. Håvard Thorsø Johansen, Levanger JK
4. Martin H. Jensen, Krokstad JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 32 –
Vedlegg 4 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: Junior NM Lag i judo
Sted: Giskehallen i Sandnes
Tid: 19. november 2005
Arrangør: Sandnes Judoklubb
Antall deltakere: 0 damelag og 4 herrelag, 20 (+1 reserve) deltakere
Lag Herrer
1. Asker Judo Club
2. Buskerud Judokrets
3. IL Stålkam. JGr.
Vedlegg 5 til Årsrapport fra STK 2005
Arrangement: NM Ungdom i judo 2005
Sted: Levangerhallen i Levanger
Tid: 5. november 2005
Arrangør: Levanger Judoklubb
Antall deltakere: 19 jenter og 83 gutter i individuelt, 2 jentelag (uoffisielt), 9 guttelag,
totalt 103 deltakere
Klasse Ungdom Jenter -48 kg
1. Monica Fagerheim, IL Stålkam. JGr.
2. Lisa Thorsdalen, Bodø JC
3. Maren Mardal Haug, Nærøy JK
Klasse Ungdom Jenter -57 kg
1. Marthe Mølstre, Bodø JC
2. Kristin Pedersen, Talvik JK
3. Line Fosts Bråthen, Kinsa JK
3. Tina Aase, Sandefjord JK
Klasse Ungdom Jenter -63 kg
1. Mette Johansen, NJJK
2. Ina Iversen, Trondheim JKw
3. Barbara Ruiken, Ålesund JK
4. Sunniva Huse, BK-Judo
Klasse Ungdom Jenter +63 kg
1. Linn Mikalsen, BK-Judo
2. Synøve Holm Årsandøy, Namsos JC
3. Lena-Marie Nårstad, Oslo JK
Klasse Ungdom Gutter -38 kg
1. Brage Eikanger, Trondheim JKw
2. Sigve Årnes, Slemdal JK
3. Vegard Kristiansen, NJJK
Klasse Ungdom Gutter -46 kg
1. Tobias Thofte, Bodø JC
2. Pål Andreas Narum, Slemdal JK
3. Torstein U. Høye, Elverum JK
3. Joakim Holm Mikkelsen, Asker JC
5. Ove Rølvåg, IL Stålkam. JGr.
5. Jan Erik Lund, Levanger JK
Klasse Ungdom Gutter -50 kg
1. Christoffer Brovold, Trondheim JKw
2. Thomas Andersen, Alta JK
3. Ivar Sollie Rønning, Levanger JK
3. Marius Ørbog, Trondheim JKw
5. Sigurd Eskerud Hovi, Asker JC
Klasse Ungdom Gutter -55 kg
1. Amitai Peter Gran, Oslo JK
2. Vegard Sæter Grytting, Ippon JK
3. Axel Hirai, Ippon JK
3. Geir Bjerknes, BK-Judo
5. Joakim Ebeltoft, Oslo JK
5. Bjørn Restan, Namsos JC
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 33 –
Klasse Ungdom Gutter -60 kg
1. Niklas Langerød, Ippon JK
2. Christer Johansen, Talvik JK
3. Mads Kristiansen, Talvik JK
3. Geir S. Danielsson, Asker JC
5. Stian Hallum, Nesodden JK
5. Isaac Bjaaland, Krokstad JK
Klasse Ungdom Gutter -66 kg
1. Alexander Olsson Vevaud, Sandnes JK
2. Morten Andersen, BK-Judo
3. Erik Danielsen, Hobøl IL JGr
3. Sølve Ustøl Pettersen, Bodø JC
5. Atle Furre, Bodø JC
5. Karl Andre Reichelt, Oslo JK
Klasse Ungdom Gutter -73 kg
1. Islam Tsoroev, NJJK
2. Niels de Vries, Namsos JC
3. Tommy Saga, Sandefjord JK
3. Eirik Aaserød, Nesodden JK
Klasse Ungdom Gutter -81 kg
1. Richard Rud, Romerike JK
2. Geirmund Glendrange, Elverum JK
3. Ole-Johnny Westrum, Levanger JK
3. Fredrik Slaatten, Asker JC
5. Even Melhus Strindmo, Namsos JC
5. Erik Brandsnes, Asker JC
Klasse Ungdom Gutter +81 kg
1. Lars Lynge Christiansen, Krogstad JK
2. Eirik Bae, Oslo JK
3. Ørjan Larsen, Levanger JK
4. Lars Petter Holst
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 34 –
NM Ungdom for lag jenter (uoffisielt)
1. Sone Midt
2. Sone Nord
NM Ungdom for lag gutter
1. Oslo JK 1
2. Bodø JC
3. Trondheim JKw
3. Ippon JK
5. Levanger JK
5. BK-Judo
Vedlegg 6 til Årsrapport fra STK 2005
Norgescupstevner 2005
15. januar: Nyttårsstevne Mjøndalen Ungdom/Junir/Senior
5. mars: Svartiscup Mo i Rana Ungdom/Junior/Senior
12. mars: Vårspretten Oslo Ungdom
9. april: NM Senior Bærum Senior
23. april: Åpent Trøndersk Mesterskap Levanger Ungdom/Junior/Senior
1. oktober: Høststevne Sandefjord Ungdom/Junior/Senior
29. oktober: 830-Cup Kongsberg Ungdom/Junior
5. november: NM Ungdom Levanger Ungdom
19. november: NM Junior Sandnes Junior
Norgescupvinnere 2005
Ungdom jenter
-44 Lisa Mari Thorsdalen, Bodø JC
-52 Mairin Elise Nilsen Hagen, Krogstad JK
-57 Tina Aase, Sandefjord JK
-63 Mette Johansen, NJJk
+63 Linn Mikalsen, BK-Judo Sammenlagtvinner
Ungdom gutter
-38 Stian Bakken, NJJK
-42 Aleksander Bakken, NJJK
-46 Pål Andreas Narum, Slemdal JK
-50 Christoffer Brovold, Trondheim JKw
-55 Vegard Sæter Grytting, Ippon JK
-60 Niklas Langerød, Ippon JK Sammenlagtvinner
-66 Morten Andersen, BK-Judo
-73 Islam Tsoroev, NJJK
-81 Geirmund Glendrange, Elverum JK
+81 Lars Lynge Christiansen, Krokstad JK
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 35 –
Junior damer
-52 Katrine Hofstad, Budosør
-57 Tonje Mathisen, Trondheim JKw
-63 Stine Skaugerud, Oslo JK
-78 Linn Mikalsen, BK-Judo Sammenlagtvinner
Junior herrer
-60 Henrik Bjørnstad, Ippon JK
-66 Morten Andersen, BK-Judo
-73 Islam Tsoroev, NJJK Sammenlagtvinner
-81 Geirmund Glendrange, Elverum JK
-90 Håvard Hamarsland, Hamar JK
Senior Damer
-52 Katrine Hofstad, Budosør Sammenlagtvinner
-57 May Linn Hystad, NJJK
-70 Rina Næss, BK-Judo
+78 Birgit Ryningen, OSI JGr Sammenlagtvinner
Senior Herrer
-66 Albin Dal, Ippon JK
-73 Truls Fjellheim, IL Stålkam. JGr
-81 Martin Thiblin, Ippon JK Sammenlagtvinner
-90 Rosland Tag
Årsrapport 2006
14.12.2006
Komiteen besto opprinnelig av følgende medlemmer:
Leder: Arild Maka, Sandnes JK
Medlem: Anne-Cathrine Nilsen, Vidda Judoklubb
Medlem: Knut Bartnes, Stavanger JK
Medlem: Johnny Michael Danielsen, Nidaros JK
16/8 – Leder i komiteen fritas sitt verv. Resten av komitemedlemmene trekker seg.
16/9 – Ny komite konstitueres
Følgende medlemmer i den nye komiteen:
Leder: Kristoffer Halmøy
Medlem: Sven-Ove Johansen
Medlem: Morten Bachmann
Medlem: Janne Haugdal
Målsettinger
– STK skal oppdatere og revidere stevnereglementet
Stevnereglementet ble grundig gått gjennom av komiteens medlemmer, og det er
sendt til FS for godkjenning.
– STK skal godkjenne og sette opp den nasjonale terminlisten.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 36 –
Terminfesting av aktiviteter er vanskelig, spesielt i forhold til de internasjonale
datoene som vi ikke har full kontroll over. Et nordisk samarbeid er på vei, og det kan
muligens lette denne jobben.
Det er laget et nytt system for publisering av resultater og oppdatering av NCstatistikk.
Dette gjøres rett etter at stevnet er ferdig.
– STK har ansvar for at det foreligger et utdanningstilbud for stevneledere og –
funksjonærer.
Nye STK har ikke holdt noen kurs. Det vil jobbes med å oppgradere kursinnholdet for
arrangører, samtidig som det jobbes med et eget kurs for NJFs stevneprogram.
– STK skal fastsette kvalitetskrav til stevne- og mesterskapsarrangører, og tildele NC
etter disse kravene.
Det ble holdt 7 NC-stevner i 2006. STK skulle gjerne vært på flere av NC-stevnene,
men det ble vanskelig mtp. den korte tiden vi har vært i komiteen.
Statistikk for NM
NM SR Ind. NM JR Ind.
NM Ungd.
Ind.
År Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer
2004 23 60 10 33 13 77
2005 17 48 12 42 19 83
2006 11 43 11 38 14 65
Snitt 17 50 11 38 15 75
NM SR Lag NM JR Lag NM Ungd. Lag
År Damer Herrer Mix Damer Herrer Damer Herrer Mix
2004 4 9 – 0 3 0 7 –
2005 4 8 5 0 4 2 9 –
2006 2 5 5 0 4 0 7 2
Snitt 4 7 3 0 3 1 7 2
Med hilsen
Kristoffer Halmøy
Leder
Stevne- og Terminkomiteen
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 37 –
Følgende har blitt tildelt Arrangørlisenser:
Navn Klubb Nivå Dato
Per-Arne Grime Oslo JK 4 03.05.2006
Sven-Ove Johansen Krokstad JK 4 03.05.2006
Morten Bachman Ippon JK 4 03.05.2006
Rune Neraal NJJK 4 14.05.2006
Knut Bartnes Stavanger JK 3 14.05.2006
Johnny Lund Levanger JK 3 14.05.2006
Alf B Rostad Levanger JK 3 14.05.2006
Snorre Johansen Levanger JK 3 14.05.2006
Jon Brattlid BK-Judo 4 14.05.2006
Dag Engelstad BK-Judo 2 14.05.2006
Rolf Arne Johnsen Nidaros JK 2 14.05.2006
Rolf Pettersen IL Stålkam JGr 2 14.05.2006
Olav Åse Ippon JK 3 14.05.2006
Dag Opsetmoen Elverum JK 4 14.05.2006
Charles Andrianjafintrimo Volda 2 14.05.2006
Tore Brenne Namsos JC 2 14.05.2006
Per Aspvik IL Stålkam JGr 2 14.05.2006
Svein Gårdsø Sandefjord JK 3 14.05.2006
Anita Koop Sandefjord JK 2 14.05.2006
Pål Haganæs Elverum JK 2 14.05.2006
Stian Jespersen NJJK 3 14.05.2006
Dag Hodne NJJK 4 14.05.2006
Nils Valen NJJK 1 14.05.2006
Oddvar Hellan NJJK 1 14.05.2006
Agnar Bjørnseth NJJK 1 14.05.2006
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 38 –
Resultatliste NM Lag
Type: Norgesmesterskap
Sted: Krokstad Ekneshallen
Dato: 02/12-06
Arrangør: Krokstad JK
Stevneleder: Sven-Ove Johansen
Ungdom Gutter
1. Ippon Judoklubb 1
2. Ippon Judoklubb 2
3. Busekrud Judokrets
3. Asker Judo Club
5. Rogaland Judokrets
Ungdom Mix
1. Buskerud Judokrets
2. Kinsa Judoklubb
Junior Menn
1. Ippon Judoklubb
2. Buskerud Judokrets
3. Oslo Judoklubb
Senior Kvinner
1. NJJK
2. Vestfold
Senior Menn
1. Ippon Judoklubb
2. BK-Judo
3. NJJK
4. Rogaland Judokrets
Senior Mix
1. Ippon Judoklubb
2. NJJK
3. Oslo Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 39 –
Resultatliste NM Individuelt
Type: Norgesmesterskap
Sted: Ålesund Fagerlihallen
Dato: 07/10-06
Arrangør: Ålesund JK
Ungdom A Gutter -55 kg.
1. Eirik Myrnes – Bodø Judo Club
2. Ove Rølvåg – IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Pål Andreas Narum – Slemdal Judoklubb
4. Stian Strøm Andersen – Ippon Judoklubb
Ungdom A Gutter -60 kg.
1. Geir Bjerknes – BK-Judo
2. Amitai Peter Gran – Oslo Judo Klubb
3. Axel Hirai – Ippon Judoklubb
3. Håvard Myrnes – Bodø Judo Club
5. Daniel B. Pedersen – BK-Judo
5. Paul Magnus Clark – Sandnes Judoklubb
Ungdom A Gutter -66 kg.
1. Stian Hallum – Nesodden Judoklubb
2. Alexander Vevaud – Sandnes Judoklubb
3. Vegard Sæther Grytting – Ippon Judoklubb
3. Geir Sekse Danielsson – Asker Judo Club
5. Håkon Wikene – Oslo Judo Klubb
Ungdom A Gutter -73 kg.
1. Vidar B. Skretting – Oslo Judo Klubb
2. Tommy Saga – Sandefjord Judoklubb
3. Abdul Edelbijev – Stavanger Judoklubb
3. Niklas Langerød – Ippon Judoklubb
5. Jørgen Røsnes Ellefsrud – Nordre Land IL-Judogruppa
5. Umalat Matcijer – Førde Judoklubb
Ungdom A Gutter -81 kg.
1. Karl Andre Reichelt – Oslo Judo Klubb
2. Marius L. Torjusen – Rosendal Turnlag-Judo
3. Petter E. Kjellså – Bodø Judo Club
Ungdom A Gutter +81 kg.
1. Lars Petter Holst – Ippon Judoklubb
2. Tommy Bratlien – Nordre Land IL-Judogruppa
3. Ørjan Larsen – Levanger Judoklubb
Ungdom B Gutter -38 kg.
1. Sigve Årnes – Slemdal Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 40 –
2. Ragnar Øren – Nærøy Judoklubb
3. Henrik-Kristian Heffermehl – Ippon Judoklubb
Ungdom B Gutter -42 kg.
1. Brage G. Eikanger – Trondheim Judokwai
2. Sivert Eimhjellen – Asker Judo Club
3. Karl E. Simenstad – Ippon Judoklubb
Ungdom B Gutter -50 kg.
1. Truls Aaserud – Ippon Judoklubb
2. Patrick Løveid – Krokstad Judoklubb
3. Marcus Grønnfjell – IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Jacob Vik – Trondheim Judokwai
Ungdom B Gutter -55 kg.
1. Tobias Sjøvold Thofte – Bodø Judo Club
2. Torstein U. Høye – Elverum Judoklubb
3. Johannes Strauss – Ålesund Judoklubb
4. Marius Johan Aavik – Nærøy Judoklubb
Ungdom B Gutter -60 kg.
1. Runar Halvar Glendrange – Elverum Judoklubb
2. Mohamed Eltojev – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Knut Gilberto Sæbø – Rosendal Turnlag-Judo
3. Hans Olav Aas Herje – Ålesund Judoklubb
Ungdom B Gutter +66 kg.
1. Sindre Andernæs – Ippon Judoklubb
2. Erik de Vries – Namsos Judo Club
3. Ivan-Louis M. Husebø – Stavanger Judoklubb
Ungdom A Jenter -63 kg.
1. Line F. Bråthen – Kinsa Judoklubb
2. Ina Iversen – Trondheim Judokwai
3. Mona Jacobsen – Nesodden Judoklubb
Ungdom A Jenter +63 kg.
1. Synøve Holm Årsandøy – Namsos Judo Club
2. Lena Marie Nårstad – Oslo Judo Klubb
3. Elisabeth Nilsen – Elverum Judoklubb
Ungdom B Jenter -52 kg.
1. Lisa Mari Thorsdalen – Bodø Judo Club
2. Maren Mardal Haug – Nærøy Judoklubb
3. Valeska Ruiken – Ålesund Judoklubb
4. Anette Laugen – Nærøy Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 41 –
Ungdom B Jenter -63 kg.
1. Marie Thue Holm – Oslo Judo Klubb
2. Stine Marie Opsahl – Krokstad Judoklubb
3. Oda K. H. Dimmen – Ulstein Judoklubb
Junior Herrer -60 kg.
1. Isaac Bjaaland – Ringerike Judoklubb
2. Christer S. Johansen – Talvik Judo
3. Axel Hirai – Ippon Judoklubb
3. Håvard Myrnes – Bodø Judo Club
5. Eirik Myrnes – Bodø Judo Club
5. Geir Bjerknes – BK-Judo
Junior Herrer -66 kg.
1. Morten Andersen – BK-Judo
2. Henrik Biørnstad – Ippon Judoklubb
3. Mats Kristiansen – Talvik Judo
3. Ole Moland – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Geir Sekse Danielsson – Asker Judo Club
5. Stian Hallum – Nesodden Judoklubb
Junior Herrer -73 kg.
1. Richard Rud – Romerike Judoklubb
2. Truls Fjellheim – IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Atle Furre – Bodø Judo Club
3. Sven Høidal – BK-Judo
5. Kjartan Bauge – Rosendal Turnlag-Judo
5. Tor Inge Urke – Ålesund Judoklubb
Junior Herrer -81 kg.
1. Geirmund Glendrange – Elverum Judoklubb
2. Arild de Vries – Namsos Judo Club
3. Eirik Aaserød – Nesodden Judoklubb
3. Oscar Gulseth – Oslo Judo Klubb
5. Erik Brandsnes – Asker Judo Club
Junior Herrer -90 kg.
1. Lars Lynge Christiansen – Krokstad Judoklubb
2. Vegar Morsund – BK-Judo
3. Kai Arild Kvam – IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Lars Petter Holst – Ippon Judoklubb
Junior Damer -57 kg.
1. Katrine Hofstad – Budosør
2. Line F. Bråthen – Kinsa Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 42 –
Junior Damer -63 kg.
1. Marthe Mølstre – Bodø Judo Club
2. Tonje Mathisen – Trondheim Judokwai
3. Anita Ekeheien Lien – Asker Judo Club
Junior Damer -70 kg.
1. Irene Bjørke – Rosendal Turnlag-Judo
2. Synøve Holm Årsandøy – Namsos Judo Club
Senior Herrer -66 kg.
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Thomas Engebrethsen – BK-Judo
Senior Herrer -73 kg.
1. Jarle Ladstein – NTNUI Judo
2. Vidar Lund – Levanger Judoklubb
3. Kim Mathiassen – NTNUI Judo
3. Kristoffer Eastwood – Budosør
5. John Hansen – Romerike Judoklubb
5. Truls Fjellheim – IL-Stålkameratene-Judogruppa
Senior Herrer -81 kg.
1. Morten Kompen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
2. Arild de Vries – Namsos Judo Club
3. Alvi Tsjadajev – Sandnes Judoklubb
3. Ole Petter Wikene – Oslo Judo Klubb
5. Eirik Aaserød – Nesodden Judoklubb
5. Marius Hallum – Nesodden Judoklubb
Senior Herrer -90 kg.
1. Geir-Aage Jacobsen – BK-Judo
2. Lars Lynge Christiansen – Krokstad Judoklubb
3. Robert Nielsen – Nesodden Judoklubb
3. Jonas Heimdal – Nesodden Judoklubb
5. Per-Einar Torbergsen – NTNUI Judo
5. Idar Kolstad Tørlen – NTNUI Judo
Senior Herrer +100 kg.
1. Rune Enget – BK-Judo
2. James Best – Stavanger Judoklubb
3. Christian H. Toldnes – Levanger Judoklubb
3. Trygve B. Torjusen – Rosendal Turnlag-Judo
5. Bue Horgen – BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 43 –
Senior Damer -63 kg.
1. Ane Ofstad Presterud – Oslo Judo Klubb
2. May Linn Hystad – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Rina Næss – BK-Judo
Senior Damer -70 kg.
1. Esther Myrebøe – BK-Judo
2. Kine Osmundsen – Sandnes Judoklubb
Senior Damer Åpen
1. Esther Myrebøe – BK-Judo
2. Ane Ofstad Presterud – Oslo Judo Klubb
3. Rina Næss – BK-Judo
3. May Linn Hystad – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
5. Tonje Mathisen – Trondheim Judokwai
5. Kine Osmundsen – Sandnes Judoklubb
Senior Herrer Åpen -73
1. Albin Dal – Ippon Judoklubb
2. Kim Mathiassen – NTNUI Judo
3. Truls Fjellheim – IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Richard Rud – Romerike Judoklubb
5. Thomas Engebrethsen – BK-Judo
5. Jarle Ladstein – NTNUI Judo
Senior Herrer Åpen
1. Geir-Aage Jacobsen – BK-Judo
2. Morten Kompen – Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
3. Christian Brandsnes – Asker Judo Club
3. Trygve B. Torjusen – Rosendal Turnlag-Judo
5. Alvi Tsjadajev – Sandnes Judoklubb
5. Robert Nielsen – Nesodden Judoklubb
Kongepokal Herrer: Albin Dal – Ippon Judoklubb
Kongepokal Damer: Esther Myrebøe – BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 44 –
NorgesCup 2006
Følgende NC-stevner ble arrangert i 2006:
28/10-06 830-cup
21/10-06 Trøndercup
30/09-06 Høststevnet
22/04-06
Åpent Trøndersk
Mesterskap
25/03-06 Svartiscup
11/03-06 Vårspretten
14/01-06 Nyttårsstevnet
Se komplette resultatlister fra stevnene på NJFS nettside judo.no
Sammenlagtvinner NC 2006
Ungdom Gutter
Karl Andre Reichelt
Oslo Judo Klubb
Ungdom Jenter
Lisa Mari
Thorsdalen
Bodø Judo Club
Junior Herrer
Geirmund Glendrange
Elverum Judoklubb
Junior Damer
Marthe Mølstre
Bodø Judo Club
Senior Herrer
Thomas Engebrethsen
BK-Judo
Senior Damer
Esther Myrebøe
BK-Judo
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 45 –
Sammenlagtliste Ungdom gutter
1. Karl Andre Reichelt 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Stian Bakken 120 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Lars Petter Holst 115 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Brage G. Eikanger 118 NC-poeng. 7 plasseringer
5. Tobias Sjøvold Thofte 110 NC-poeng. 5 plasseringer
6. Eirik Myrnes 108 NC-poeng. 7 plasseringer
7. Truls Aaserud 95 NC-poeng. 5 plasseringer
8. Sigve Årnes 95 NC-poeng. 6 plasseringer
9. Geir Bjerknes 98 NC-poeng. 8 plasseringer
10. Runar Halvar Glendrange 90 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom -38kg.
1. Stian Bakken 120 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Brage G. Eikanger 118 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Ragnar Øren 50 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -42kg.
1. Sigve Årnes 95 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Sivert Eimhjellen 40 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl E. Simenstad 28 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -46kg.
1. Jan Erik Lund 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -50kg.
1. Tobias Sjøvold Thofte 110 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Truls Aaserud 95 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Torstein U. Høye 65 NC-poeng. 6 plasseringer
Ungdom -55kg.
1. Eirik Myrnes 108 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Pål Andreas Narum 58 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Ove Rølvåg 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -60kg.
1. Geir Bjerknes 98 NC-poeng. 8 plasseringer
2. Runar Halvar Glendrange 90 NC-poeng. 7 plasseringer
3. Håvard Myrnes 78 NC-poeng. 7 plasseringer
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 46 –
Ungdom -66kg.
1. Niklas Langerød 80 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Sindre Andernæs 65 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Stian Hallum 61 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom -73kg.
1. Vidar B. Skretting 75 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Tommy Saga 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -81kg.
1. Karl Andre Reichelt 140 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Ørjan Larsen 75 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Erik Brandsnes 45 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom +81kg.
1. Lars Petter Holst 115 NC-poeng. 6 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 47 –
Sammenlagtliste Ungdom jenter
1. Lisa Mari Thorsdalen 100 NC-poeng. 7 plasseringer
2. Ina Iversen 90 NC-poeng. 5 plasseringer
3. Marie Thue Holm 90 NC-poeng. 4 plasseringer
4. Maren Mardal Haug 85 NC-poeng. 5 plasseringer
5. Line F. Bråthen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
6. Synøve Holm Årsandøy 60 NC-poeng. 3 plasseringer
7. Mona Jacobsen 55 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Lena Marie Nårstad 55 NC-poeng. 4 plasseringer
9. Stine Marie Opsahl 35 NC-poeng. 3 plasseringer
10. Valeska Ruiken 25 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -44kg.
1. Maren Mardal Haug 85 NC-poeng. 5 plasseringer
Ungdom -48kg.
1. Lisa Mari Thorsdalen 100 NC-poeng. 7 plasseringer
Ungdom -52kg.
1. Valeska Ruiken 25 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Anette Laugen 21 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom -57kg.
1. Line F. Bråthen 75 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Mona Jacobsen 55 NC-poeng. 4 plasseringer
Ungdom -63kg.
1. Ina Iversen 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Marie Thue Holm 90 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Synøve Holm Årsandøy 60 NC-poeng. 3 plasseringer
Ungdom +63kg.
1. Lena Marie Nårstad 55 NC-poeng. 4 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 48 –
Sammenlagtliste Junior herrer
1. Geirmund Glendrange 93 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Håvard Myrnes 83 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Morten Andersen 83 NC-poeng. 6 plasseringer
4. Richard Rud 70 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Geir Bjerknes 61 NC-poeng. 6 plasseringer
6. Henrik Biørnstad 53 NC-poeng. 4 plasseringer
7. Truls Fjellheim 50 NC-poeng. 3 plasseringer
8. Ole Moland 40 NC-poeng. 3 plasseringer
9. Lars Petter Holst 40 NC-poeng. 4 plasseringer
10. Stian Hallum 31 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -55kg.
1. Eirik Myrnes 24 NC-poeng. 5 plasseringer
Junior -60kg.
1. Håvard Myrnes 83 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Geir Bjerknes 61 NC-poeng. 6 plasseringer
Junior -66kg.
1. Morten Andersen 83 NC-poeng. 6 plasseringer
2. Henrik Biørnstad 53 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Ole Moland 40 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -73kg.
1. Richard Rud 70 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Truls Fjellheim 50 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Sven Høidal 18 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -81kg.
1. Geirmund Glendrange 93 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Eirik Aaserød 30 NC-poeng. 4 plasseringer
3. Karl Andre Reichelt 26 NC-poeng. 4 plasseringer
Junior -90kg.
1. Lars Petter Holst 40 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Ole-Johnny Westrum 25 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 49 –
Sammenlagtliste Junior damer
1. Marthe Mølstre 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Tonje Mathisen 78 NC-poeng. 6 plasseringer
3. Linn Mikalsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Line F. Bråthen 35 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -57kg.
1. Marthe Mølstre 90 NC-poeng. 5 plasseringer
2. Line F. Bråthen 35 NC-poeng. 3 plasseringer
Junior -63kg.
1. Tonje Mathisen 78 NC-poeng. 6 plasseringer
Junior -78kg.
1. Linn Mikalsen 50 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 50 –
Sammenlagtliste Senior herrer
1. Thomas Engebrethsen 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Torbjørn Engebretsen 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Vidar Lund 60 NC-poeng. 3 plasseringer
4. Kristoffer Eastwood 30 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Tommy Hågensen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
6. Truls Fjellheim 24 NC-poeng. 4 plasseringer
7. John Hansen 15 NC-poeng. 4 plasseringer
8. Eirik Aaserød 14 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -73kg.
1. Thomas Engebrethsen 80 NC-poeng. 4 plasseringer
2. Vidar Lund 60 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Kristoffer Eastwood 30 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -81kg.
1. Torbjørn Engebretsen 60 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Tommy Hågensen 25 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Eirik Aaserød 14 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 51 –
Sammenlagtliste Senior damer
1. Esther Myrebøe 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Kine Osmundsen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Mette Johansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
4. May Linn Hystad 30 NC-poeng. 3 plasseringer
5. Rina Næss 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -63kg.
1. Mette Johansen 40 NC-poeng. 3 plasseringer
2. May Linn Hystad 30 NC-poeng. 3 plasseringer
3. Rina Næss 23 NC-poeng. 3 plasseringer
Senior -70kg.
1. Esther Myrebøe 80 NC-poeng. 3 plasseringer
2. Kine Osmundsen 45 NC-poeng. 3 plasseringer
For komplette lister, se NJFs nettside judo.no
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 52 –
7. Rapport Teknisk Komité
Det foreligger ingen årsrapport for 2005 for Teknisk Komité.
ÅRSRAPPORT TEKNISK KOMITÉ 2006
Teknisk komité (TK) har hatt et strevsom, men lærerik år. I utgangspunkt fikk TK to
hovedoppgaver å løse: nytt graderingsreglement og utvikling av kata akademiet. Det ble snart
klart at det fantes ingen skriftlig infrastruktur for TK sitt arbeid. Dette måtte da også inngå
som en arbeidsoppgave.
Disse oppgavene har krevd ajourføring av noen dokumenter og utarbeidelse av helt nye
dokumenter (se vedlegg Dokument oversikt 2006).
Arbeid med graderingsreglement startet opp oktober 2005. Med stor innsats fra alle, iherdig
innsats av Roland Ruiken, og et maraton møte januar 2006 klarte TK å få et reglement klar til
bruk i februar -06. I alle store dokumenter er det alltid rom for forbedring, og Roland har tatt
imot de innspill TK har fått og omgjort de til anvendbar dokumenter. Graderingsreglement
ble videre oppdatert og ajourført 17.des. 06. Særlig mer klarhet i hva kravene til mon/kyu
innebærer, smidigere overgang mellom dangraderinger, mer enhetlig utseende på dokumenter
og administrative poeng som gjenspeile innsats og ikke tittel ble tatt hånd om.
Under dette graderingsreglement arbeid kom det fram at rapportering av graderinger til TK
hadde falt ut av rapporteringssystemet for mange år siden. Dette vanskeliggjorde TK sitt
arbeid med å finne fram til behov hos brukerne, det vil si klubbene. Til og med hvor behov
for forbundsgradering kunne foreligge har vært uklart for TK. TK har avholdt 1 gradering i
Mo i Rana med Ronald Guttormsen som arrangør, (7 kandidater, 6 besto), 1 i Fredrikstad
med Knut Harefallet som arrangør (1 kandidat som besto) og 1 i Oslo ( 6 kandidater, 4 besto).
Planlagt gradering i Mosjøen falt fra grunnet at klubben der hadde ikke treningslokal før
desember, og planlagt gradering i Bodø ble bedt utsatt på ubestemt tid.
(se vedlegg Oversikt over dangraderiner 2006).
Dette arbeid med dangraderinger påpeker behov for mer bevissthet hos klubbene om
globalisering av judo og den rolle graderingsreglement har mot dette. Behov for enda mer
presisering av krav til dangrader kom fram og er gjenspeilet er dokumentene ”Eksempel på
fordypningsteknikker”, nytt ”Søknadsskjema for dangradering”. Når det gjelder
vanskeligheter dankandidater har for å overholde påmeldingsfrister må det kanskje en
bevisstgjøring til blant kandidater. Det er lov å sende søknaden lenge før en har tenkt å stille
på forbundsgradering. Dette vil faktisk lette TK sitt arbeid med å få plassert
daneksamineringer. Det er helt bevisst at ordlegging forandres fra dangradering til
daneksaminering. Det er eksaminering TK skal gjøre.
Arbeid med honnørærgraderingssøknader har understrekket behov for en mer detaljert
formulering av krav for å oppnå slike graderinger. Og ikke minst, mer klarhet hos judo-Norge
om forskjell mellom honnorærgraderinger og andre graderingsformer.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 53 –
Arbeid med kataakademiet kom godt i gang i februar. Det ble jobbet aktivt for å skaffe
tilstrekkelig informasjon om hvordan andre land håndterer kata utviklingen. Kursforslag ble
laget, og innspill hentet fra andre land.
Parallelt med dette arbeid ba TK klubbene om å melde sine behov for
graderingsveiledning/kata trening. Dette resultert i kontakt med 3 klubber sør for Trondheim.
Kun 2 stykker deltok i innføringskurs i Nage-no-kata som ble arrangert i Fredrikstad.
Inntrykket TK fikk var at det fantes en del dangraderte som følte ikke behov for
innføringskurs, men kunne ha en interesse for judo. Om det finnes slike resursspersoner som
kan Kodokan standard av kataene, er de meget viktig for Norge. Derfor fant TK at det var
riktig å jobbe mot nivå 3 katakurs. Det blir spennende å se om de to første kurs får fram at
Norge har de ressurser som trenges i kata. Uansett, vil vei videre være mer klar.
TK ser fram til en framgangsrik år.
Rosalie A. Evans, på vegne Teknisk komité, Norges Judoforbund
8. Rapport Utdanning- og utviklingskomiteen
Det foreligger ingen årsrapporter fra Utdanning- og Utviklingskomiteen.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 54 –
9. Rapport WC-2008 komiteen
WORLD CUP KOMITEEN
RAPPORT 2005/2006
Komiteen har hatt følgende medlemmer:
Rune Neraal, formann, Sven-Ove Johansen, Per Arne Grime, Morten Backmann, Arild Maka
og Janne Haugdal.
Norge ble opprinnelig tildelt Wold Cup for kvinner i 2008. Stevnet var forutsatt å være et
kvalifiseringsstevne til OL 2008. Etter avtale med EJU skulle World Cup sirkulere mellom de
Nordiske landene Finland, Sverige, Danmark og Norge. Vi forutsatte da at Danmark, som
opprinnelig var satt opp på dette året, ikke ville påta seg arrangementet, slik det var gitt
signaler om.
Det ble besluttet å legge stevnet til Drammenshallen. Sven-Ove Johansen deltok som
observatør og dommer på det første nordiske World Cup stevnet i Finland i 2005.
Våren 2006 ble det klart at Danmark likevel ønsket å påta seg arrangementet i 2008. Norge
ble da forespurt om å arrangere World Cup for menn i 2007. Siden arrangementsuken
kolliderer med vår nasjonaldag og Drammenshallen ikke var ledig, har vi avslått dette
arrangementet.
Dersom Norge skal påta seg et WC-stevne i 2008 for menn, er forutsetningene endret i
forhold til årsmøtevedtaket som er gjort tidligere. Komiteen anbefaler derfor at vedtaket om å
arrangere et WC-stevne i 2008 behandles på nytt.
Rune Neraal
KRETSER/UTVALG – KLUBBER
Pr. 31.12.2005 Pr.31.12.2006
1. Østfold Judokrets
Hobøl IL-Judo
Kråkerøy Judo Club Kråkerøy Judoklubb
Sentrum Kampsport Senter Sentrum Kampsport Senter
TX-Judo
2. Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club Asker Judo Club
Aurskog-Høland Judoklubb Aurskog-Høland Judoklubb
Go Dai Judo Club
Ippon Judoklubb Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb Jessheim Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 55 –
Kinsa Judoklubb Kinsa Judoklubb
Nesodden Judoklubb Nesodden Judoklubb
Norsk Judo-og Jiu-Jitsu Klubb Norsk Judo-og Jiu Jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judogruppe (OSI) Oslo Studentene IL-Judogruppe
Romerike Judoklubb Romerike Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark Judoutvalg
Elverum Judoklubb Elverum Judoklubb
Hamar Judoklubb Hamar Judoklubb
Tynset Judoklubb Tynset Judoklubb
4. Oppland Judoutvalg
Nordre Land IL-Judogruppa Nordre Land IL-Judogruppa
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo BK-Judo
Drammen Judo Club Drammen Judo Club
Krokstad Judoklubb Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb Lier Judoklubb
Ringerike Judoklubb
Røyken Judoklubb Røyken Judoklubb
6. Vestfold Judoutvalg
Larvik Judoklubb Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb Sandefjord Judoklubb
7. Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb Skien Judoklubb
8. Aust-Agder Judokrets
Grimstad Judoklubb
9. Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club Budosør Judo Club
10. Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb Stavanger Judoklubb
11. Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe Bergen Studentenes IL-Judogruppe
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 56 –
Judo Klubb Stord Judo Klubb Stord
Rosendal TL-Judo Rosendal TL-Judo
12. Sogn og Fjordane Judokrets
Førde Judoklubb Førde Judoklubb
13. Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og Omegn Judoklubb Kristiansund og Omegn Judoklubb
Ulstein Judoklubb Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb Åøesund Judoklubb
14. Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb Nidaros Judoklubb
NTNUI-Judogruppa NTNUI-Judogruppa
Trondheim Judokwai Trondheim Judokwai
15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club Namsos Judo Club
Nærøy Judoklubb Nærøy Judoklubb
Steinkjer Judoklubb Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb Stjørdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb Bardal Judoklubb
Bjerkvik IF-Judogruppe
Bodø Judo Club Bodø Judo Club
IL-Stålkameratene-Judogruppa IL-Stålkameratene-Judogruppa
Mosjøen Judoklubb
Møysalen IL-Judogruppe Møysalen IL-Judogruppe
Sortland Judoklubb Sortland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Gratangen IL-Judogruppa
Harstad Judoklubb Harstad Judoklubb
Tromsø Judoklubb Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogruppe TromsøStudentenes IL-Judogruppe
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb Alta Judoklubb
Gratangen IL-Judogruppa Gratangen IL-Judogrupa
Hammerfest Judoklubb
IL-Nordstjerna-Judo
Porsanger IL-Judo Porsanger IL-Judo
Stjernøy IL-Judo
Talvik Judo Talvik Judo
Viddas Judoklubb Viddas Judoklubb
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 57 –
SAK 5: REGNSKAP FOR ÅRENE 2005 OG 2006
5.1 Regnskap for året 2005
5.1.1 Prosjekt resultatregnskap 2005
Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
nr. INNTEKTER 2004
MEDLEMSINNTEKTER
98011 Forbundskontingent 478.670 489.000 -10.330 556.656
98012 Forsikringer 468.924 450.000 18.924 385.440
Forsikringer avsatt -313.088 -369.000 55.912 -281.850
98012 SUM MEDLEMSINNTEKTER 634.506 570.000 64.506 660.246
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.235.209 1.262.400 -27.191 1.137.901
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/pass/medaljer 167.835 165.000 2.835 147.564
96010 Materiell/utstyr/merker/pass etc. kjøp -14.463 -12.000 -2.463 -23.757
SUM SALGSINNTEKTER 153.372 153.000 372 123.807
SPONSORINNTEKTER
96011 Sponsor/sammarbeidsavtaler 7.482 8.000 -518 29.749
LOTTERIINNTEKTER
96015 Lotteriinntekter 249.567 138.000 111.567 175610
SUM INNTEKTER 2.280.136 2.131.400

148.736 2.127.313
UTGIFTER
STEVNE OG
AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001-3 LLK egenandeler 263.116 356.900 -93.784 364.828
32001-3 LLK stevnedeltagelser -588.647 -572.500 -16.147 -642.561
71001 DK stevnedeltagelser -70.385 -90.000 19.615 -74.535
SUM DELT. ANDRES STEVNER -395.916 -305.600 -90.316 -352.268
EGNE STEVNER
NC premiering -17.774 -12.000 -5.774 -12.878
32010 Støtte arrangør NM -9.700 -30.000 20.300 -19.700
32011 STK stevnekontroll -13.327 -6.800 -6.527 0
SUM EGNE STEVNER -40.801 -48.800 7.999 -32.578
TRENING OG INSTRUKSJON
32020-22 LLK leire egenandeler 42.444 0 42.444 12.300
32020-22 LLK leire -239.938 -224.400 -15.538 -102.629
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -197.494 -224.400 26.906 -90.329
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 58 –
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 44.500 25.000 19.500 32.703
71042 DK utgift -2.560 -20.000 17.440 -52.433
71044 TK kursinntekt 14.500 40.000 -25.500 9.000
71044 TK utgift -38.397 -40.000 1.603 -50.436
71045 Utdanningsaktiviteter inntekt 227.544 217.000 10.544 219.362
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -380.478 -136.400

244.078 -331.365
71046 Jentekomiteen inntekt 122.606 185.800 -63.194 0
71046 Jentekomiteen utgift -144.932 -185.800 40.868 0
71047 STK kursinntekt 4.550 7.900 -3.350 850
71047 STK utgift -3.176 -3.200 24 -4.954
71048 Judo for funksjonshemmede inntekt 122.860 171.500 -48.640 66.885
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -166.949 -171.500 4.551 -61.224
71050 Klubbutvikling inntekt 17.662 60.000 -42.338 27.499
71050 Klubbutvikling utgift -15.669 -60.000 44.331 -38.409
71051 Andre komiteer inntekt 0 0 0 40.050
71051 Andre komiteer utgift -12.651 0 -12.651 -16.767
71055 WC-stevne 2008 -11.720 -12.000 280 -84.753
SUM UTDANNING OG KURS -222.310 78.300

290.232 -243.992
SUM STEVNE OG
AKTIVITETSUTG. -856.521 -500.500

356.021 -719.167
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -212.800 -269.300 56.500 -105.786
95012 Kjøp av tjenester -666.000 -672.000 6.000 -653.923
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -878.800 -941.300 62.500 -759.709
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -56.251 -59.000 2.749 -84.212
90020 Årsting inntekt 136.909 0 136.909 0
90020 Årsting utgift -220.498 -80.000

140.498 0
90030 Deltagelse andre møter -111.944 -80.000 -31.944 -65.646
SUM MØTEUTGIFTER -251.784 -219.000 -32.784 -149.858
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -183.198 -218.600 35.402 -237.794
SUM
ADMINISTRASJON/ORGANIS. -1.313.782

1.378.900 65.118

1.147.361
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
71060 Flomkatastrofen 650 -10000 10650 0
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000 0 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -16.970 -19.000 2.030 -16.900
SUM KONTINGENTER -244.320 -257.000 12.680 -244.900
FINANSINNTEKTER
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 59 –
98080 Finnansinntekter 125 5.000 -4.875 341
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -244.195 -252.000 7.805 -244.559
SUM UTGIFTER -2.414.498

2.131.400

283.098

2.111.087
ÅRETS RESULTAT -134.362 0

134.362 16.226
5.1.2 Resultatregnskap 2005
Note 2005 2004
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt 175.117 177.513
Tilskudd 1.490.021 1.524.247
Kontingenter 488.284 531.656
Leieinntekter 28.400
Egenandeler 264.310 241.700
Stevner og aktivitetsinntekter 453.908 364.645
Andre inntekter 833.467 752.549
Sum driftsinntekter 3.705.107 3.620.710
Varekostnad 14.463 9.002
Lønn / personalkostnad 224.798 228.890
Andre driftskostnader 1.371.478 1.147.711
Reise- og oppholdskostnader 1.381.483 1.092.749
Kontingent/gaver/premier 140.640 100.110
Tilskudd andre organisasjoner 367.350 561.506
Forsikring / diverse kostnader 339.382 260.707
Sum driftskostnader 3.839.594 3.400.675
Driftsresultat -134.487 220.035
Renteinntekter/agio -125 -15
Sum finansposter -125 -15
ÅRSRESULTAT 1 -134.362 220.020
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Overføring egenkapital -29.362 10.020
Dekket av øremerkede fond -105.000
Avsatt til A-stevne 2008 80.000
Avsatt til ungdomslandslaget 1 35.000
Avsatt til juniorlandslaget 1 15.000
Avsatt til utdanningsaktiviteter 1 55.000
Avsatt til dommerseminar 2007 25.000
Sum -134.362 220.020
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 60 –
5.1.3 Balanseoppstilling per 31.12.2005
Note BALANSEOPPSTILLING PR 31.12.05
1 EIENDELER Regnskap 2005 Regnskap 2004
DEBITORER
1513 Debitorer andre 95.3212 142.954
SUM DEBITORER 195.322 142.954
FORSKUDDBETALTE KOSTNADER
1701 Forskuddsbetalte kostnader 29.886 133.122
1730 Periodisering av kostnader 0 33.746
SUM FORSKUDDSBETALTE FORDRINGER 29.886 166.868
KASSE, BANK
1900 Kasse – 730
1924 Nor 1602.59.94322 471.866 606.408
1930 Nor 1645.07.08740 NJU 20.462 25.795
1940 Nor 1645.10.57514 JFF 11.855 81.419
1950 Nor 16025994403 Skattetrekk 9 8.375
SUM KASSE, BANK 504.192 722.727
SUM EIENDELER 729.400 1.032.549
2 EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
2050 Kapitalkonto -314.296 -304.276
2055 WC-stevne 2008 -180.000 -180.000
2056 Umgdomsaktiviteter 1 -35.000
2058 LLK 1 -15.000
2060 Utdanningsaktiviteter 1 -55.000
2061 Dommerseminar 2007 -25.000 -25.000
2090 Årets resultat 29.362 -10.020
SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD -489.934 -624.296
KORTSIKTIG GJELD
2180 Avsetninger -10.000 -10.000
2410 Leverandørgjeld -142.688 -150.091
2600 Skattetrekk -318 -12.074
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -270 -11.743
2780 Avsatte fp.arb.g. avgift -2.977 -9.108
2940 Avsatte feriepenger -21.119 -64.600
2950 Nordisk Judo Union -20.462 -25.795
2960 Judo for fred -11.855 -111.419
2980 Påløpte kostnader -29.776 -13.423
SUM KORTSIKTIG GJELD -239.465 -408.253
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -729.399 -1.032.549
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 61 –
5.1.3 Noter 2005
1. Disponering av årets resultat
Årets resultat utgjør et underskudd på kr. 134.362
I årsregnskapet for 2004 ble overskuddet disponert som følger:
Overføring av egenkapital 10.020
Avsatt til A-Stevne 2008 80.000
Avsatt til ungdomslandslaget 35.000
Avsatt til juniorlandslaget 15.000
Avsatt til utdanningsaktiviteter 55.000
Avsatt til dommerseminar 2007 25.000
Sum 220.020
REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2005 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Totale driftsinntekter økte med 2,3% fra kr. 3.620.710 i år 2004 til kr. 3.705.107.
Totale driftskostnader økte med 12,9% fra kr. 3.400.675 i år 2004 til kr. 3.839.594.
Personalutgifter og kjøp av tjenester økte med 12,4% fra kr. 759.709 til kr. 853.958,
hvorav pensjonsforpliktelsene utgjorde kr. 35.364.
FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 2005.
IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger har liten beholdningsverdi, og føres ikke inn i balansen.
IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
5.1.4 Revisjonsberetning for 2005
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 62 –
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 63 –
5.2 Regnskap for året 2006
5.2.1 Prosjekt resultatregnskap 2006
Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
nr. INNTEKTER 2005
MEDLEMSINNTEKTER
98011 Forbundskontingent 662.900 704.000 -41.100 478.670
98012 Forsikringer 441.701 460.000 -18.299 468.924
98012 Forsikringer avsatt -269.074 -377.000 107.926 -313.088
SUM MEDLEMSINNTEKTER 835.527 787.000 48.527 634.506
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.491.971 1.279.100 212.871 1.235.209
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/pass/medaljer 161.510 180.000 -18.490 167.835
96010 Materiell/utstyr/merker/pass etc. kjøp -39.648 -15.000 -24.648 -14.463
SUM SALGSINNTEKTER 121.862 165.000 -43.138 153.372
SPONSORINNTEKTER
96011 Sponsor/sammarbeidsavtaler 6.560 8.000 -1.440 7.482
LOTTERIINNTEKTER
96015 Lotteriinntekter 356.431 0 356.431 249567
SUM INNTEKTER 2.812.351 2.239.100

573.251 2.280.136
UTGIFTER
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001-3 LLK egenandeler 336.810 356.900 -20.090 263.116
32001-3 LLK stevnedeltagelser -622.178 -572.500 -49.678 -588.647
71001 DK stevnedeltagelser -43.091 -90.000 46.909 -70.385
SUM DELT. ANDRES STEVNER -328.459 -305.600 -22.859 -395.916
EGNE STEVNER
32010 NC premiering -22.188 -12.000 -10.188 -17.774
32011 Støtte arrangør NM -30.000 -30.000 0 -9.700
32012 STK stevnekontroll -23.134 -6.800 -16.334 -13.327
SUM EGNE STEVNER -75.322 -48.800 -26.522 -40.801
TRENING OG INSTRUKSJON
32020-22 LLK leire egenandeler 4.000 0 4.000 42.444
32020-22 LLK leire -302.581 -224.400 -78.181 -239.938
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -298.581 -224.400 -74.181 -197.494
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 23.200 25.000 -1.800 44.500
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 64 –
71042 DK utgift -45.292 -20.000 -25.292 -2.560
71044 TK kursinntekt 15.000 40.000 -25.000 14.500
71044 TK utgift -56.699 -40.000 -16.699 -38.397
71045 Utdanningsaktiviteter kursinntekt 195.392 250.000 -54.608 227.544
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -475.260 -136.400

338.860 -380.478
71046 Jentekomiteen kursinntekt 0 100.000

100.000 122.606
71046 Jentekomiteen utgift -28.031 -100.000 71.969 -144.932
71047 STK kursinntekt 0 7.900 -7.900 4.550
71047 STK utgift -4.892 -3.200 -1.692 -3.176
71048 Judo for funksjonshemmede inntekt 0 50.000 -50.000 122.860
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -1.951 -50.000 48.049 -166.949
71050 Klubbutvikling inntekt 0 60.000 -60.000 17.662
71050 Klubbutvikling utgift -46.318 -60.000 13.682 -15.669
71051 Andre komiteer inntekt 14.500 0 14.500 0
71051 Andre komiteer utgift -58.396 -20.000 -38.396 -12.651
71055 WC-stevne 2008 -3.142 -12.000 8.858 -11.720
SUM UTDANNING OG KURS -471.889 91.300

563.189 -222.310
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG.

1.174.251 -487.500

686.751 -856.521
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -29.870 -449.000 419.130 -212.800
95012 Kjøp av tjenester -699.600 -687.000 -12.600 -666.000
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -729.470

1.136.000 406.530 -878.800
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -81.993 -65.000 -16.993 -56.251
90020 Årsting inntekt 623 0 623 136.909
90020 Årsting utgift -34.288 0 -34.288 -220.498
90030 Deltagelse andre møter -87.168 -80.000 -7.168 -111.944
SUM MØTEUTGIFTER -202.826 -145.000 -57.826 -251.784
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -352.379 -224.600

127.779 -183.198
SUM ADMINISTRASJON/ORGANIS.

1.284.675

1.505.600 220.925

1.313.782
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
71060 Flomkatastrofen 0 0 0 650
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000 0 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -20.827 -19.000 -1.827 -16.970
SUM KONTINGENTER -248.827 -247.000 -1.827 -244.320
98080 FINANSINNTEKTER
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 65 –
98080 FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter 3.126 1.000 2.126 125
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -245.701 -246.000 299 -244.195
SUM UTGIFTER -2.704.627

2.239.100

465.527 -2.414.498
ÅRETS RESULTAT 107.725 0 107.725 -134.362
2.2.2 Resultatregnskap 2006
Note 2006 2005
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt 175.650 175.117
Tilskudd 1.582.906 1.490.021
Kontingenter 643.650 488.284
Egenandeler 337.390 264.310
Stevner og aktivitetsinntekter 263.467 453.908
Andre inntekter 800.577 833.467
Sum driftsinntekter 3.803.640 3.705.107
Varekostnad 48.964 14.463
Lønn / personalkostnad 20.819 224.798
Andre driftskostnader 1.559.740 1.371.478
Reise- og oppholdskostnader 1.332.673 1.381.483
Kontingent/gaver/premier 140.551 140.640
Tilskudd andre organisasjoner 313.170 367.350
Forsikring / diverse kostnader 283.125 339.382
Sum driftskostnader 3.699.042 3.839.594
Driftsresultat 104.598 -134.487
Renteinntekter/agio 3.126 125
Sum finansposter 3.126 125
ÅRSRESULTAT 107.725 -134.362
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Overføring egenkapital 1 107.725 -29.362
Dekket av øremerkede fond -105.000
Sum 107.725 -134.362
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 66 –
2.2.3 Balanseoppstilling per 31.12.2006
EIENDELER Note 2006 2005
DEBITORER
1500 Kundefordringer 19.535 –
1513 Debitorer andre – 195.322
SUM DEBITORER 19.535 195.322
FORSKUDDBETALTE KOSTNADER OG PÅLØPTE INNTEKTER
1700 Forskuddsbetalte kostnader 20.381 –
1701 Forskuddsbetalte kostnader – 29.886
1730 Periodisering av kostnader – –
1750 Påløpte inntekter 51.026 –
SUM FORSKUDDSBETALTE FORDRINGER 71.407 29.886
KASSE, BANK
1900 Kasse – –
1920 DnB NOR 1602 59 94322 828.237 –
1924 Nor 1602.59.94322 – 471.866
1930 Nor 1645.07.08740 Nordisk Judo Union 20.524 20.462
1940 Nor 1645.10.57514 Judo For Fred 252.200 11.855
1950 Nor 16025994403 Skattetrekk 9 9
SUM KASSE, BANK 1.100.970 504.192
SUM EIENDELER 1.191.912 729.400
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
2050 Kapitalkonto -284.934 -314.296
2055 WC-stevne 2008 -180.000 -180.000
2061 Dommerseminar 2007 -25.000 -25.000
2090 Årets resultat -107.725 29.362
SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD 1 -597.659 -489.934
KORTSIKTIG GJELD
2180 Avsetninger – -10.000
2410 Leverandørgjeld -180.034 -142.689
2600 Skattetrekk – -318
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift – -270
2780 Avsatte fp.arb.g. avgift – -2.977
2940 Avsatte feriepenger – -21.119
2950 Nordisk Judo Union -20.524 -20.462
2960 Judo for fred -252.200 -11.855
2970 Forskuddsbetalte inntekter -20.000 –
2980 Påløpte kostnader -110.000 -29.776
2985 Reisefordeling klubber ting -11.495 –
SUM KORTSIKTIG GJELD -594.253 -239.466
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1.191.912 -729.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 67 –
2.2.4 NOTER
Noter til årsregnskapet 2006
Note 1 Egenkapital
Årets resultat utgjør et overskudd på kr. 107.725 som overføres til kapitalkonto.
Kapitalkonto 01.01. -284.934
Årets resultat -107.725
Kapitalkonto 31.12. -392.659
Tidligere avsatt til WC-stevne 2008 -180000
Tidligere avsatt til dommerseminar 2007 -25.000
Sum egenkapital 31.12. -597.659
REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2006 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Totale driftsinntekter økte med 2,7% fra kr. 3.705.107 i år 2005 til kr. 3.803.640.
Totale driftskostnader ble redusert med 3,7% fra kr. 3.839.594 i år 2005 til kr. 3.699.042.
Personalutgifter og kjøp av tjenester ble redusert med 17% fra kr. 878.800 til kr. 729.470, hvorav
pensjonsforpliktelsene utgjorde kr. 39.000.
FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i år 2006.
IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger har liten beholdningsverdi, og føres ikke inn i balansen.
IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 68 –
5.2.5 Revisjonsberetning for 2006
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 69 –
SAK 6: INNKOMNE FORSLAG
6.1 LOVSAKER
6.1.1 § 12 DOMS- OG APPELUTVALGET
Styret foreslår:
Nedleggelse av NJFs doms- og appellutvalg. Det vises til Basis-lovnorm for
Særforbund § 12, punkt 10 d) med fornote 12.
Begrunnelse:
Saker som er innsendt til NJFs Domsutvalg har vært for kompliserte, og leder av
Domsutvalget har i løpet av perioden valgt å fratre.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret anbefaler forslaget.
6.1.2 § 4 og § 5 MEDLEMSSKAP OG KONTINGER/AVGIFT
Styret foreslår:
I tidligere forbundstingvedtak slapp passive medlemmer å betale kontingent. §3, 4.
ledd og § 4,1. ledd i Basislov for idrettslag sier bl.a. at medlemskap i laget er først
gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt og fastsettes av årsmøtet og
betales forskuddsvis. Det skilles ikke mellom aktive og passive medlemmer.
Begrunnelse:
Det er viktig at NJF følger NIFs lovverk, og at alle medlemmer (aktive og passive)
registreres som betalende medlemmer i klubb/forbund til NIFs idrettsregistrering.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret anbefaler forslaget.
6.2 IKKE LOVSAKER
6.2.1 REISEUTGIFTSFORDELING
Stavanger Judoklubb foreslår:
I forbindelse med forbundsting påløper det reiseutgifter for delegater.
Begrunnelse:
Dette er for klubber i distriktet til dels store utgifter. Frem til nå har det blitt benyttet en
reisefordeling, der det regnes ut et gjennomsnitt som alle må betale. De som har
betalt mer får penger igjen, de som har betalt mindre må betale inn. Dette systemet
gir lite forutsigbarhet i forhold til hva klubben faktisk må betale, og når en evt.
refusjon blir utbetalt. I forhold til ekstraordinært forbundsting i høst var det flere
klubber som ikke deltok da de ikke hadde økonomi til reisen, og de som deltok og
skal ha refusjon har ennå ikke mottatt denne.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 70 –
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å nedsette en komité som ser på muligheter
for en bedre og mer forutsigbar fordeling av reiseutgifter.
.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på Forbundsstinget, men
er av administrativ art, og overlater til det nye forbundsstyret og behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
6.2.2 LANDSLAGET I
Stavanger Judoklubb foreslår:
Å delta på landslaget er kostbart pga. stor reiseaktivitet. For å holde reiseutgiftene
nede bestilles reisene ofte lang tid i forveien av landslagsledelsen for å få de billigste
billettene.
Begrunnelse:
Vi har selv hatt erfaring med en landslagsutøver som ble skadet på en reise med
landslaget. Denne utøveren kunne på grunn av skaden ikke delta på de neste
planlagte reisene. Men da de allerede var bestilt måtte utøveren allikevel betale for
disse, selv om det ble forelagt legeerklæring og meldt fra i meget god tid, faktisk flere
måneder på forhånd!
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret og landslagsledelsen å sørge for at alle
utøvere som deltar på reiser der NJF eller landslaget bestiller reisen har
reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring må gjelde også når
utøveren ikke kan delta i aktiviteten på grunn av skade.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på Forbundstinget, men
er av administrativ art, og overlater til Landslagskomiteen og behandle saken.
Styret foreslår at forlaget avvises
6.2.3 LANDSLAGET II
Stavanger Judoklubb foreslår:
Som nevnt i punkt 2 er deltagelse på landslaget kortbart.
Begrunnelse:
Landslaget setter opp en oversikt over hvilke aktiviteter man skal være med på og
beregner totale kostnader per år. Det settes også opp en oversikt over hva utøveren
skal betale. I dette oppsettet beregnes alle reiseutgifter fra Oslo. Dette innebærer at
alle landslagsutøvere som har reiseutgifter til Oslo må bekoste de helt selv, og for
enkelte vil dette medføre vesentlig høyere utgifter for landslagsaktivitet enn for andre.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 71 –
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret for at alle landslagsutøvere har like
egenandeler/utgifter til reise i forbindelse med landslagets aktiviteter uansett hvor i
landet de bor.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener denne saken ikke skal behandles på Forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Landslagskomiteen å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
6.2.4 STEVNEREGLEMENTET
Stavanger Judoklubb forslår:
Det er kommet et nytt stevnereglement som fører til en meget stor økning i
dommerutgifter for de som arrangerer Norgescup-stevner og NM. Blant annet er
mulighet for å kreve at tilreisende klubber stiller med dommere fjernet, likså mulighet
for å kreve inn betaling fra de klubber som ikke stiller med med dommere.
Begrunnelse:
Dette vil medføre at arrangør må dekke reise, opphold og dommerhonorar for
samtlige dommere, uten mulighet til å kreve inn disse ekstrautgiftene. Stevner utenfor
Oslo området vil da bli meget kostbare å gjennomføre, og sannsynlighet for
underskudd på disse stevnene er stor. Selv med det gamle stevnereglementet har
det vært vanskelig å få klubber til å arrangere disse stevnene, og dette problemet vil
ikke minske med det nye stevnereglementet.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å endre stevnereglementet slik at klubber
som arrangerer Norgescup-stevner og NM får anledning til å kreve gebyr for
manglende dommere. Antall dommere en klubb må stille med og gebyr for
manglende dommere skal være minst like godt som i det gamle stevnereglementet.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Stevne og Terminkomiteen å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 72 –
6.2.5 GRADERINGSREGLEMENTET
Stavanger Judoklubb foreslår:
Det er kommet et nytt graderingsreglement. Dette er basert på Go Kyo systemet og
stiller store utfordringer til klubber og trenere.
Begrunnelse:
Reglementet stiller alt for omfattende krav til graderinger, det er for eksempel
vanskelig å la barn gradere seg til gult belte under dette reglementet etter et halvt år.
Det å la barn gradere seg etter et halvt år på nybegynnerparti er et meget viktig
virkemiddel for å holde på nye medlemmer. I tillegg savner mange små klubber
oppfølging fra NJF når det gjelder opplæringsmateriell og kursing i det nye
graderingsreglementet.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget pålegger forbundsstyret å endre graderingsreglementet slik at det blir
færre teknikker per beltegrad for barn. I tillegg pålegges forbundsstyret å utarbeide
undervisningsmateriell (for eksempel graderingsark, video, trenerkurs,
graderingskurs) i det nye graderingsreglementet. Forbundsstyret aksepterer at det
gamle graderingsreglementet benyttes inntil undervisningsmateriell er laget og
graderingskurs er avholdt i alle landets regioner.
Styrets kommentar:
Forbundsstyret mener at denne saken ikke skal behandles på forbundstinget, men er
av administrativ art, og overlater til Teknisk Komité å behandle saken.
Forbundsstyret foreslår at forslaget avvises.
SAK 7: FASTSETTE KLUBBKONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2008 OG 2009
Alle medlemmer må betale kontingent for å være registrert i klubb og forbund.
Forbundsstyret foreslår uendret klubbkontingent for alle medlemmer.
Forbundsstyret foreslår at avgifter fastsettes etter behov.
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 73 –
SAK 8: LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT FOR 2007 OG 2008
LANGTIDSPLAN
Norges Judoforbund vil fortsatt prioritere arbeidet med å få
flere medlemmer. Målet skal nås ved fortsatt satsing på
trenerutdanning. Antall instruktører som kan avholde trener I
og II skal økes. Utdanningsmateriell skal gjøres tilgjengelig
for klubbene og det vil bli satset på å få redusert kostnadene
for klubbene i arbeidet med å heve egen kompetanse.
God klubbledelse er viktig for at medlemmene skal trives i
klubbene. NJF skal i kommende periode øke innsatsen med å
utvikle klubbstyrens egenkompetanse. Deltakelsen i felles
prosjektet for utdanning av styremedlemmer som er inngått
mellom 19 særfobund vil bli videreført. Det legges stor vekt
på å få dekket hele landet med veiledere for utdanning av
styremedlemmer.
NJF skal videreføre arbeidet med å integrere funksjonshemmede
i klubbenes virksomhet. Dette arbeidet har et viktig sosial
aspekt og vil samtidig øke klubbenes mulighet til å få økt
rekruttering.
I inneværende periode har samarbeidet med Olympiatoppen gitt
landslaget muligheten til å få økt sin kompetansetilgang.
Dette arbeidet vil fortsette. Målsettingen er både å øke
kvaliteten på landslagets aktiviteter og å gi de andre
komiteene i NJF tilgang på denne kompetansen. Målsettingen med
dette er å legge forholdene til rette for å bedre kvaliteten
på klubbenes trening.
BUDSJETT 2007 2008
Prosjekt INNTEKTER
nr. MEDLEMSINNTEKTER
98011 Medlemsinntekter 640.000 720.000
98012 Forsikringer 430.000 430.000
98012 Forsikringer avsatt -370.000 -370.000
SUM MEDLEMSINNTEKTER 700.000 780.000
TILSKUDD/OVERFØRINGER
98090 Tilskudd NIF 1.610.000 1.732.500
SALGSINNTEKTER
96010 Materiell/utstyr/merker/medaljer 180.000 182.900
96010 Materiell/utstyr/merker/medaljer kjøp -15.000 -15.000
96011 Sponsor/samarbeidsavtaler 8.000 8.000
96015 Lotteri og andre inntekter 156.000
SUM SALGSINNTEKTER 329.000 175.900
SUM INNTEKTER 2.639.000 2.688.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 74 –
Prosjekt Utgifter
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
32001 LLK-S inntekt 44.000 44.000
32001 LLK-S stevnedeltagelser -145.000 -145.000
32002 LLK-J inntekt 41.000 41.000
32002 LLK-J stevnedeltagelser -117.000 -117.000
32003 LLK-U inntekt 238.000 238.000
32003 LLK-U stevnedeltagelser -238.000 -238.000
71001 DK stevnedeltagelser -104.000 -104.000
SUM DELT. ANDRES STEVNER -281.000 -281.000
EGNE STEVNER
32010 NC premiering -25.000 -25.000
32011 Støtte arrangør NM -30.000 -30.000
32012 STK stevnekontroll -6.800 -6.800
SUM EGNE STEVNER -61.800 -61.800
TRENING OG INSTRUKSJON
32020 LLK-S leire -62.000 -62.000
32021 LLK-J leire -25.000 -25.000
32022 LLK-U leire -55.000 -55.000
32023 Landslagstrenere -182.700 -182.700
SUM TRENING OG INSTRUKSJON -324.700 -324.700
UTDANNING OG KURS
71042 DK kursinntekt 380.000 30.000
71042 DK utgift -383.000 -33.000
71044 TK kursinntekt 39.000 39.000
71044 TK utgift -65.500 -65.500
71045 Utdanningsaktiviteter kursinntekt 80.000 80.000
71045 Utdanningsaktiviteter utgift -160.000 -160.000
71046 Jentekomiteen kursinntekt 37.500 37.500
71046 Jentekomiteen utgift -108.000 -108.000
71047 STK kursinntekt 4.000 4.000
71047 STK utgift -11.000 -11.000
71048 Judo for funksjonshemmede kursinnt. 59.200 59.200
71048 Judo for funksjonshemmede utgift -55.000 -55.000
71049 MPK utgift -44.000 -36.000
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter inntekt 0 0
71050 Klubbutvikling/soneaktiviteter utgift -120.000 -120.000
71051 Andre komiteaktiviteter utgift -20.000 -20.000
71055 WC-stevne 2008 inntekt 611.000
71055 WC-stevne 2008 utgift -12.000 -623.000
SUM UTDANNING OG KURS -378.800 -370.800
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG. -1.046.300 -1.038.300
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
95010 Personalutgifter -148.000 -450.400
95012 Kjøp av tjenester -615.000 -450.000
SUM PERSONALUTGIFTER ETC. -763.000 -900.400
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 75 –
MØTEUTGIFTER
90010 Styrets møteutgifter -168.600 -168.600
90020 Årsting -80.000 0
90030 Deltagelse andre møter -80.000 -80.000
SUM MØTEUTGIFTER -328.600 -248.600
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
95030 Administrasjonsutgifter -260.100 -260.100
SUM ADMINISTRASJON/ORGANIS. -1.351.700 -1.409.100
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
72001 Norges Toppidrettsgymnas -228.000 -228.000
KONTINGENTER
90095 NJU, EJU og IJF -16.000 -16.000
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
98080 Renteinntekter/bankomkostninger 3.000 3.000
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF. -241.000 -241.000
SUM UTGIFTER -2.639.000 -2.688.400
RESULTAT 0 0
Det 29. Ordinære Forbundsting – 28. april 2007 – Radisson SAS, Nydalen
– 76 –
SAK 9: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet BDO Noraudit Oslo DA (tidl.Dybwad Revisjon DA) og
NJFs styre gis fullmakt til å bli enig med revisor om størrelsen på hans honorar.
SAK 10: VALG
Foreta følgende valg:
a. President og visepresident.
b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d. Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
f. Domsutvalget med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
g. Appellutvalget med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
h. Representanter til ting og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet.
President, visepresident og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig
valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det er m inst to representanter fra hvert kjønn, I råd og
utvlg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert,
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med
mindre Idrettstyret gir dispensasjon.
SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING

Tingpapirer 2001

DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING
28. APRIL 2007
RICA OSLO HOTEL,
NR. 7 EUROPARÅDETS PLASS, 0154 OSLO

 

9~=\:>= INNHOLDSFORTEGNELSE 9-f<:>
Konstituering/sakliste
Forretningsorden
SAK 1: Beretninger, perioden 1999-2000
SAK 2: Regnskap for året 1999-2000
SAK 3: Valg av revisor og godkjennelse av honorar
SAK 4: Innkomne forslag
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 2002 og 2003
SAK 6: Budsjett for 2001-2002
SAK 7: Valg
SAK 8: Bestemme tid og sted for neste forbundsting
Det 26. Ordinære Forbundsting -V 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

NORGES JUDOFQRBUND
DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 28. APRIL 2001
Norges Judoforbund ønsker alle representanter velkommen til forbundstinget
08.30
09.00
11.00 -11.15
11.15-
13.00~ 14.00
14,00-
16,15 – 16.30
16.30-
18.00-
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av forbundstinget ved
president Alf B. Rostad –
etterfølgende forhandlinger
Kaffe/T he
Forbundstinget fortsetter
Lunsj
Forbundstinget fortsetter
Kaffe/T he
Forbundstinget fortsetter
Forbundstinget avsluttes med påfølgende middag
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

DET 26. ORDINÆRE FORBUNDSTING 28. APRIL 2001
Forbundstinget avholdes på Rica Oslo Hotel, Nr. 1 Europarådets Plass, 0154 Oslo
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.00.
1. Åpning av tinget
2. Konstituering
* Godkjenning av innkalling
* Registrering av de fremmøtte representanter
* _ Godkjenning av representantenes fullmakter
* _ Valg av funksjonærer (dirigenter, sekretærer og tellekorps),
som ikke behøver å være valgte Tingrepresentanter
* e. Valg av to Tingrepresentanter til å gjennomgå og undertegne
Tingets protokoll
eflsfw
3. Godkjenning av forretningsorden
4. Godkjenning av saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles:
Sakene foreslås behandlet i denne rekkefølge:
1. Godkjenne beretninger fra perioden 1999 og 2000
2. Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1999 og 2000
3. Valg av revisor og godkjennelse av honorar
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsetting av klubbkontingent 2002 og 2003
6. Budsjett med kommentarer for 2001 og 2002
7. Valg av følgende tillitsmenn/-kvinner
A. Forbundsstyret, som består av:
1. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
P9′
B. Lovkomiteen, som består av;
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
1, Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
D. Appellutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. Ett medlem
3. Ett varamedlem
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

F. Valgkomiteen, som består av:
1. Leder
2, To medlemmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
1. Representanter til Norges ldrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges ldrettsforbunds Ting
8. Bestemme sted og tid for neste Forbundsting
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
2. lngen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget. For de representanter hvis forslag ståri saklisten, settes taletiden til fem
minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Dirigenten kan
foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJF’s lover
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 5

A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 1999:
Forbundsstyret (FS):
President
Visepresident
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Alf B. Rostad
Gunnar Ross
Line Jonassen
Siri Marte Hollekim
Alf Schei Martinsen
Ronald Guttormsen
Nina Rygh
SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1999 – 2000
Levanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stavanger Judoklubb
lppon Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
lL-Stålkameratene-Judogruppa
NTNUI-Judo
fratrådt etter eget ønske i løpet av perioden
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1999:
Appellutvalget;
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Domsutvalget;
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Kontrollkomiteen:
Leder
Medlem
Lovkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Valgkomiteen.»
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komite Ting og ledermøter Alf B Rostad
GW Alexandersen
Tore Willy Adamsen
Tommy Aadahl Olsen
Heidi Bruun Haugseggen
Jan Eirik Schiøtz
Kirsti Helene Harefallet
Merete Bolstad
Rolf Michaelsen
Per A, Kulbraaten
Gunnar Winther
Svanhild Storstein Eide
lvar S. Johansen
Heidi Andersen
Curt Lier
Johnny Roaldseth
OSI-Judo
Fredrikstad Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Kinsa Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Sarpsborg Judoklubb
HINIL-Judo
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judoklubb
Marienlyst Judo Club
Haugaland Judoklubb
OSI-Judogruppa
Oslo Judo Klubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwal
Tinget overlot til Forbundsstyret à velge
medlemmer til komiteen
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder
Medlem
Varamedlem
Stevne- og Terminkomiteen:
Medlemmer 1999/2000 3
Leder til 01.12.00 1
Leder fra 01.12.00
Medlemmer
Teknisk komite:
Leder/Administrativt 1
Leder/Teknisk
Medlem
Toppidreltskomiteen:
Leder til 01.08.99
Leder(Lands|agssjef) 3
Arbeidsgruppe ‘
Ungdornskomiteen:
Leder
Utdanningsutva/get .’
Leder
Medlemmer
Per-Arne Grime
Harald Monsen
Tommy Aadahl Olsen
Knut Jacob Larsen
Arild Maka
Arild Maka til 01.12.00
Anniken E. Iversen
Anne-Cathrine Nilsen
Jon Brattlid
Svein Gårdsø
Heidi Andersen
Jan Eirik Schiøtz
Fredrik Brenna-Lund
Olav Åse
Alexander Aamodt
Geir Aage Jacobsen
Jonas Mallo
Christian Haugan Toldnes
Kirsti Helene Harefallet
Rolf Michaelsen
Rune Sundland
Stian Jespersen
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
lL-Stålkameratene-Judogruppa
Sandnes Judoklubb
Sandnes Judoklubb
NTNUI-Judo
NTNUI-Judo
BK-Judo
Sandetjorg Judoklubb
Oslo Judo Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judo Club
Kinsa Judoklubb
Levanger Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1999 – 2000:
Damer under 12 år 442 333
Damer13-16år 158 135
Damer 17 år fl> 319 242
Herrer under 12 år 1442 1601
Herrer 13 – 16 år 381 362
Herrer 17 år f:> 743 591
Passive medlemmer O 302
Sum totalt medlemmer 3485 3566
Totalt antall registrerte klubber 1999: 75
Totalt antall registrerte klubber 2000: 73
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1999 OG 2000.
Administrasjon
Høsten 1999 innleverte tidligere generalsekretær sin oppsigelse. Dette skjedde i gjensidig forståelse
mellom partene og var relatert til Forbundsstyrets forventninger i forhold til driften. Dette medførte at
NJF i dag har bare en fast ansatt administrasjonskonsulent på heltid.
Forbundsstyret mente at lønnskostnadene var uakseptabelt høye i forhold til hva NJF fikk som resultat.
Den mest nærliggende løsningen, og som ville gi omgående uttelling var å inngå en avtale med Erik
Otto .Jacobsen om at han skulle fungere som generalsekretær. Han har en konsulentrolle og er derfor
ikke ansatt av NJF. Erik Otto Jacobsen kjenner organisasjonen og ordningen har fungert meget
tilfredsstillende innenfor det definerte arbeidsområdet.
Organisasjon
Forbundsstyret har bestått av fem medlemmer pluss to varamedlemmer. Det har de senere år utviklet
seg en kultur for at man også har involvert varamedlemmene i styrearbeidet. Det er stilt samme
forventninger til disse som til styret forøvrig. Enkeltmedlemmer i styret har vært i faseri livet hvor de
ikke har hatt nødvendig tidsressurs til oppgaven gjennom hele tingperioden. Et av medlemmene søkte
om, og ble innvilget fritak fra vervet på grunn av planer som ville bringe vedkommende utenlands. Det
siste året har hun derfor ikke deltatt i styrearbeidet.
Alle komiteer oppnevnt av Forbundsstyret ble nedlagt høsten 1998. Umiddelbart etter Årstingeti 1999 i
Mo i Rana ble følgende styreoppvente komiteer reoppnevnt; Teknisk komite, Dommerkomiteen, og
Stevne- og terminkomiteen. Senere i tingperioden ble Barne- og ungdomskomiteen opprettet.
Komiteene og FS har bl.a. arbeidet med: 1) å få etablert et forebyggingsprosjekt om idrettsskader, 2)
utarbeide en arrangøn/eiledning, 3) revisjon av stevnereglementet,
4) utarbeidet en rekrutteringspakke for bruk i klubber, 5) arbeidet med NJFs verdigrunnlag.
Forbundsstyret (FS) hadde i 1999 10 styremøter. I 2000 ble det gjennomført 9 styremøter. For å
redusere kostnaden i forbindelse med FS-møtene har Forbundsstyret awiklet omtrent halvparten av
møtene som telefonmøter. Møtene fungerer greitt som telefonmøter, men kan likevel  =~’e erstatte den
direkte kontakten mellom forbundsstyremedlemmene.
Forbundsstyret har gjort bestrebelser på à bevege seg bort fra å være et styre som si. nvolvere seg i
den daglige drift. Dette for at fokuset trekkes bort fra muligheten til strategisk planlegging. Å foreta
denne manøveren i en organisasjon som tradisjonelt har forventninger om at det er den daglige drift
som er Forbundsstyrets oppgave, har tatt tid. Det er en erkjennelse i Forbundsstyret at man i
overskuelig framtid ikke vil komme dithen at Forbundsstyret kun kan drive strategisk planlegging. Med
mindre NJF som organisasjon foretar en gjennomgripende reorganisering. Forbundsstyret skal i all
hovedsak befatte seg med planlegging. Deler av organisasjonen har belastet Forbundsstyret og
administrasjonen med saker som har vært stadig repeterende gjennom hele tingperioden.
Det 26. Ordinære’Forbundsting f 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 8

Forbundsstyret har utarbeidet et regelverk for honorær oppmerksomhet og gradering. Dette
regelverket er sanksjonert og lagt ut på forbundets internettsider. Olav Aase ble av Forbundsstyret
anmodet om å utarbeide NJFs internettside. Tanken om å produsere egne nettsider for NJF har
eksistert i flere år, men ble ferdigstilt i 1999.
Et av målene i tingperioden var å ferdigstille en strategisk plan. Det har eksistert strategiske planer
tidligere, som ikke har blitt gjennomført. Delvis fordi presisjonsnivået har vært for detaljert og delvis for
at ambisjonsnivået har vært for høyt. Utfordringen lå derfor i å utarbeide en strategisk plan som er
retningsgivende og samtidig er oppnåelig og med et visjonært perspektiv. Planen ble vedtatt av
Forbunsstyret senhøsten 2000.
For at en plan skal være hensiktsmessig har Forbundsstyret erkjent at planen må endres i forhold til
organisasjonens styringsretning.
Forbundsstyret har hatt til drøfting spørsmålet om medlemskap i Norges Kampsportforbund (tidligere
Norges Budoforbund). l løpet av drøftingene utarbeidet det enkelte styremedlem en SWOT-analyse.
Senere ble det utarbeidet en samfengt SWOT-analyse. Denne vedlegges som saksunderlag i
sakspapirene til Årstinget i 2001.
Økonomi
FS hari perioden arbeidet for å kanalisere en større andel av NJFs ressurser mot aktivitet, og for
styrking av klubbenes økonomiske rammebetingelser. Økonomien er god og under kontroll. NJF
opererer med et lavt budsjett, og har gjort bestrebelser på initiere aktivitet. FS har ikke i den grad det
har vært ønsket kunne gjøre særlige endringer i fordelingen, ettersom en del betingelser er allerede er
lagt i utgangspunktet. Dette har gjort at muligheten til annen satsing og ressursfordeling ikke har vært
tilstede i nødvendig grad.
Toppidrett
For en detaljert rapport vises til Toppidrettkomiteens egen rapport. Året 1999 forløp stort sett som
foregående periode med hensyn til satsing og resultater. Toppidrettskomiteen harjobbet målrettet med
tanke på å få innpass i Olympiatoppen. Dette skjedde ved at Fredrik Brenna Lund høsten 2000 kom i
interaksjon med Olympiatoppen. Som første og enestejudoutøver fikk Martin Thiblin et stipend på kr.
100.000,- for år 2000.
Denne tingperiodens største endring innen NJFs toppidrett er TlKs reorganisering. TIK utarbeidet en
plan for organiseringen. Fredrik Brenna Lund reduserte sin stilling på Norges Toppidrettsgymnas
(NTG), og har gått over i en funksjon hvor han eri interaksjon med Olympiatoppen. l tillegg skal han
bl.a. fange opp de som går ut av NTG med tanke på deres videre Judokarriere.
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er fortsatt et satsingsområde i erkjennelsen av at NJF ikke kan tilby
andre kombinasjonsløsninger for skole og konkurransejudo. Forbundsstyret har hatt og har fortsatt en
bekymring i forhold til NTG-elevenes videre judokarriere. Det som er beskrevet ovenfor er tiltak for å
møte disse bekymringene.
Nordisk Mesterskap
Det ble på senhøsten 2000 arbeidet med løsninger som skulle muliggjøre å arrangere Nordisk
Mesterskap i Norge. Til grunn lå erkjennelsen om at de andre nordiske landene ikke kommer til
arrangementet om det ligger noe særlig utenfor Oslo. Dette ble også klart uttrykt fra de andre nordiske
landene på Nordisk Judokonferanse i Reykjavik i 1999.
Konseptet ble at de sentrale Østlandsklubbene skal samarbeide, med Stevne- og terminkomiteen som
koordinerende instans.
Breddeidrett
Medlemsmassen i NJF beståri hovedsak av barn og ungdom. Disse er morgendagens utøvere og
ledere. Forbundet gjennomførte et lederseminar for framtidas judoledere i Trondheim. Faglig ansvarlig
var Utdanningsutvalget. Dette seminaret var i seg selv et bidrag til å satse på og for ungdom.
Seminaret skulle hatt en oppfølging, uten at dette er gjennomført.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 9

Barne» og Ungdomskomiteen ble opprettet på slutten av 1999, og skal ivareta denne gruppens
interesser. Komiteen har etter oppnevnelsen fungert som en enmannskomite.
Høsten 2000 ble det gjort vedtak i Forbunsstyret som vil få konsekvenser i 2001 med tanke på
awikling av eget jentearrangement i Trondheim og awikling av Viking-Camp.
Stevne- og terminkomiteen har vært tilstede på alle NC-stevner for å rapportere om stevnenes kvalitet.
STK skal bistå klubbene med råd og veiledning. Dette er et bidrag til å kvalitetssikre arrangementene.
Det er arbeidet med å utvikle en veiledning med tanke på Judo i skolen gjennom Skolefritidsordningen
(SFO).
Selv om utdanning er et eget punkt i Styrets beretning, ønsker FS å understreke at utdanning er en
viktig satsing også for breddeidretten. Det er av avgjørende betydning for framtidas rekruttering at
klubbtrenerne er dyktige. Dette er viktig for dagens rekruttering, men vil i langt større grad være
avgjørende i kampen om framtidas utøvere.
Medlemsutvikling itingperioden
FS og administrasjonen har brukt mye tid på å orientere klubbene om tilskuddsordninger,
aktivitetsregistreringer og klubbdrift.
i 1999 hadde NJF 3.485 medlemmer, i2000 3.566 medlemmer.
Utdanning
Forbundsstyret har forsøkt å bevege enkelte klubber til å initiere kurs i egen region. Noen få er flinke.
Andre klubber, de fleste, har enda ikke forstått at man må bli enda bedre for å konkurrere om
fremtidige medlemmer. l neste tingperiode kan ikke NJF se på at klubbene ikke tar initiativ til
utdanning. Forbundsstyret har erkjent at mange klubber ikke forstår nødvendigheten av å ha skoierte
trenere og ikke føler behov for å utdanne egne trenere og ledere. Forbundsstyret har drøftet alternative
strategier for å motvirke manglende satsing på utdanning i klubbene.
Aktuelle satsningsområder i tingperioden 2001/2002
inneværende tingperiodes styre har gjort en del erkjennelser om driften. Det er på dette grunnlaget
styret gir råd i forbindelse med neste tingperiodes arbeid i Forbundsstyret.
Forbundsstyret må fortsette å dreie styrets aktivitet bort fra den daglige driften og over mot strategisk
planlegging. At styret befatter seg med den daglige drift i organisasjonen kan være viktig for
organisasjonen i øyeblikket, men vil ikke utvikle organisasjonen for framtida.
NJF står foran et veivalg i lys av flere betraktninger. Et av de konkrete spørsmålene tingdelegatene
ved Årstinget i 2001 må ta stilling til er om de skal gi neste Forbundsstyre mandat til å forhandle fram
en avtale mellom Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Men – det er også en rekke
andre valg man må foreta.
NJF står foran langt viktigere valg med hensyn til framtidig satsing og valg av strategier.
Når en organisasjon, eller en markedføringsinnsats ikke lykkes er rådet at man må bruke mere av
samme medisin. Ofte ser man at dette rådet er godt og at man oppnår det ønskede resultatet.
NJF har gjennom mange år bevisst eller ubevisst brukt dette organisatoriske rådet. Ettersom vi i dag
har færre medlemmer og færre aktiviteter enn vi hadde for 10-15 år siden, kan ikke den medisinen vi
bruker være hverken riktig eller god. I dag har vi kommet til et punkt der NJF må finne ut hva vi faktisk
gjør, men også hva vi skal gjøre.
Ny strategiprosess for idretten Judo
Virksomheten
Judo har et stort spenn fra treningen og de sosiale aktivitetene i klubbene, til olympisk idrett og overi
Zen-Buddhistisk meditasjon. Hele spekteret er verdifullt og skal kunne finne sin plass innenfor NJF.
Men ~ hele organisasjonen må ha en klar og felles forståelse av at det er idretten Judo NJF forvalter
og som er forbundets berettigeise. Vi må derfor definere vår hovedaktivitet eller kjerneaktivitet som
judokonkurransen. Dette leder til at NJF må foreta en del håndgrep for å imøtekomme denne
erkjenneisen.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 10

Formålet
I NJFs lover §t står det: “Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremmejudoidretten i Norge, arbeide
for dens ubredelse og uvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten
internasjonalt.»
Alle ledere i NJF har delansvar i forhold til denne formålsparagrafen. Spørsmålet er hvordan hver
enkelt kan innfri i forhold til sitt ståsted i organisasjonen.
Analyse
Virksomhet og formål
Virksomheten i NJF er dårlig definert og ustrukturert. NJF må som organisasjon definere sin
primæraktivitet. Forbundsstyret mener at primæraktiviteten, eller kjerneaktiviteten i NJF er
konkurranse. Dette må være utgangspunktet for neste tingperiodes arbeide i Forbundsstyret.
Uten en klar forståelse av organisasjonens berettigelse, følger også fravær av en felles visjon og
målsettingsstruktur. Dette får konsekvenser i hele organisasjonen. Vi må finne ut hva vi aspirerer mot,
eller hva vi vil oppnå med aktiviteten vår? I motsatt fall styrer vi i blinde og havner ganske sikkert et
annet sted enn vi kunne ønsket. Resultatmessig er vi i dag et annet sted enn der vi burde vært.
Organisasjon
Hele organisasjonen må gjøre en erkjennelse om at det internt i NJF på langt er så god samhandling
som det må være i en sterk og dynamisk organisasjon. Det er dårlig samhandling mellom ulike
organisasjonsledd. Uklar oppgave og ansvarsfordeling. Tilsynelatende mangel på kompetanse i
organisasjonen til å utføre det nødvendige arbeidet. Slik det fungerer i dag har forbundet liten eller
ingen betydning for den virksomheten som foregår i klubbene. Klubbene lever sitt liv stort sett like godt
uten NJF. Det eneste som stort sett berettiger forbundets eksistens er konkurransen, Fordi NJF har
eiendomsretten til organisert idrett både nasjonalt og internasjonalt.
Ressurser (tid/økonomi/mennesker)
Ressursbruken/innsatsen er ikke godt nok planlagt. Mangel på målstyring og overordnet prioritering
hindrer en god målretting og fordeling. Forbundet har kontroll over økonomien, men virksomheten
generer få eller ingen ressurser. Forbundet lever i stor grad av overføringer. l hovedsak direkte
overføringer fra NIF og i noen grad fra klubbene.
Det er legitimt å stille spørsmålet om NJF gjennom administrasjonen opprettholder mangelen på
ansvar og initiativ (udugeligheten) i hele organisasjonen.
Kompetanse
Generelt synes det som om kompetansenivået i NJF er lavt. Kunnskapsbasen er ofte hjemmeavlet og
rutinepreget i motsetning til et vidsynt og variert erfaringsgrunnlag. Dette preger de fleste prosessene i
NJF. Det er også sannsynlig at det på grunn av dårlig, eller manglende styring gjennom mange år, er
svært få ressurspersoner med høyere formell idrettsfaglig kompetanse tilgjengelig internt i NJF.
Kultur
Styret må arbeide for å utvikle en proaktiv kultur som skal danne grunnlaget for initiativ, aktivitet og
samhandling i alle ledd. l dag er organisasjonen preget av et ufrivillig anarki, der vi har ledere som ikke
følger opp tingvedtak, jfr. manglende innbetaling av kontingent. Enkelte utvikler en form for
ansvarsfraskrivelse som leder andre organisasjonsmedlemmer inn i større belastninger både
arbeidsmessig og økonomisk. Jfr. f.eks.: mangelen på initiativ til utdanning og aktiviteter, og økt
forsikringspremie som følge av manglende solidaritet om å betale forsikring for alle klubbmedlemmene.
Vanetenking, synsing og personkonflikter er framtredende iforhold til faglige utredninger, fakta og
saklig uenighet.
Aktivitet/produkt
Forbundet må utvikle en klar aktivitetsstruktur. Bevisstheten om primæraktivitet og sekundæraktivitet
er omtrent fraværende. NJFs totale produkt er mangelfullt både med hensyn til kvalitet og kvantitet på
alle ledd i organisasjonen. Den daglige aktiviteten på klubbnivå eri liten grad påvirket, eller avhengig
av resten av organisasjonen. Men samtidig er det klubbene som genererjudoaktiviteten.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 11

Planer
NJF har ikke definert parametre, eller verktøy for å måle sin virksomhet. Det eksisterer ikke en
nedskrevet grunnleggende prioriteringsfilosofi. l organisasjonen som sådan har det ikke vært tradisjon
for å definere strategier, konkretisere mål, beskrive tiltak og virkemidler, Det er vanskelig å se
konsekvenslinjene gjennom organisasjonen og dermed er mandat, oppgave og ansvarsfordelingen
mellom de ulike organisasjonsledd uoversiktlig. Mangelen på sentral planlegging gjør det umulig å lage
koordinerte planer for øvrige organisasjonsledd. Resultatet blir sprikende tiltak, passivitet,
bortforklaringer, og selvfølgelig fravær av utvikling og framdrift. Dette er en effektiv måte å bruke opp
ressurspersoner på.
Konklusjon
Judo er en bredt anlagt aktivitet hvor store deler av virksomheten er relativt uavhengig av en større
organisatorisk sammenheng. Idretten judo er derimot helt avhengig av en effektiv organisasjon, idet
kjerneaktiviteten i enhver idrett, selve ”spillet”/konkurransen, må struktureres og organiseres slik at
dette utgjør en aspirasjonsstruktur for utøvere i alle aldre og på alle nivå. Dette gjelder også for alle
øvrige funksjoner knyttet til judokonkurransen.
Dette konkurransesystemet er NJFs mest avgjørende “eiendel“ i forhold til sine medlemmer, og det må
etableres omgående. Uten konkurranseelementet er det vanskelig å anskueliggjøre behovet for de
øvrige aktivitetene knyttet til idretten judo. Når behovet for økt grunnleggende idrettsfaglig kompetanse
blir uttalt i organisasjonen, må NJF være klar med det rette verktøyet,
Organisasjonen må restruktureres til en idrettsorganisasjon. I dagens situasjon er det nødvendig med
knallhard prioritering både med hensyn til fokus og ressursbruk. Organisasjonen kan ikke dras opp
etter håret. Den må vokse fra grunnen av. Innsats og virkemidler må rettes mot de som tar initiativ i
riktig retning og viser ansvar,
I den grad det er mulig må man rekruttere personer med evne, vilje og kompetanse til nøkkelposisjoner
i organisasjonen. NJF må også skaffe seg kompetanse og verktøy til et kontinuerlig strategi- og plan
arbeid. Det er behov for en omfattende kulturendring i NJF.
Visjon og overordnede mål
Utarbeidelse av visjon og overordnede mål er styreoppgaver. I oppstarten med dette arbeidet er det
viktig at det nye styret i første omgang konsentrerer seg om «de nære ting.» Dette betyr
oppmerksomhet mot de grunnleggende elementer knyttet til vår overlevelse som idrett i Norge. Et slikt
strategiarbeid bør foregå kontinuerlig. l fortsettelsen av denne prosessen må man etter hvert komme
opp med mer langsiktige visjoner.
Visjon
NJF skal være en positiv bidragsyter og et ansvarlig medlem av den norske idrettsbevegelsen.
Idretten JUDO skal være et velorganisert, forsvarlig og attraktivt aktivitetstilbud til norsk idrettsungdom.
NJF skal være en kompetent og framtidsrettet organisasjon.
Overordnede mål
Alle klubber og organisasjonsledd i NJF skal være klar over likheter/ulikheter, positive/negative
synergier og ulike krav i forholdet mellom idretten judo og aktiviteten judo for øvrig.
NJF skal beskrive og iverksette et optimalt konkurransetilbud for alle aldersgrupper på alle nivå.
Alle relevante organisasjonsledd skal erkjenne sitt ansvar og mandat i forhold til kjerneaktiviteten i vår
idrett,
NJF skal kunne tilby, eller henvise til, kompetansehevende tiltak for alle roller og funksjoner knyttet til
idretten judo.
Alle resurspersoner i NJF skal være kompetente i forhold til den funksjonen/rollen de fyller.
NJF skal kunne tilby, eller henvise til, optimale metoder og verktøy for alle prosesser av betydning for
en idrettsorganisasjon.
Strategier, prioritering, konsekvenser og planer
Arbeidet med strategier, prioritering, konsekvenser og planer må utarbeides i fortsettelsen
av den prosess som igangsettes.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 12

‘Q RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1999/2000
1. Rapport fra Appelutvalget
Utvalget har ikke hatt noen sakertil behandling i 1999, og har derfor heller ikke avholdt noen møter
eller belastet forbundet med noen utgifter., og har derfor heller ikke hatt noe aktivitet.
Med hilsen
Gry Alexandersen (sign)
Utvalgsleder
Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i2000, og derfor heller ikke halt noen møte.
Sandvika 29.101
Gry Alexandersen (sign)
Leder
2. Rapport fra Doms utvalget
Rapport fra Domsutvalget for perioden 1999 til 2001
Domsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Jan Eirik Schiøtz, NJIK
Kirsti Helene Harefallet Sarpsborg JK
Merete Bolstad HJNIL
Rolf Michaelsen Rykkinn JK
Per A. Kulbraaten Sofiemyr .TK
Utvalget har ikke hatt møter i perioden. Leder har mottatt noen få telefoniske henvendelser om
hendelser i judoklubber, og besvart de omgående.
Drammen 13. februar 2001
Jan ik Schiøtz
leder
`.,, L  ..,,,~,   ,.   , , .,.., …..\t.,.~,.W. _. M _
1 ?¥*ff» É13

3. Rapport fra Lovutvalget
Foreligger ikke per 27.03.01.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

4. Rapport fra Valgkomiteen
Komiteen har ikke vært operativ i årene 1999 og 2000, og ble først gjen~etabIert i år 2001
Det 26. Qírdinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

5. Rapport fra Dommerkomiteen
RAPPORT FRA DOMMERKOMITEEN FOR ÅRENE 1999 OG 2000
Medlemmer av DK har i perioden vært følgende:
Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Harald Monsen Sandnes Judoklubb
Tommy Aadahl Olsen Sarpsborg Judoklubb
Dommerkomiteens aktivitet i perioden har vaert forankret i Norges Judoforbunds instruks for DK og har
ellers forholdt seg etter de signaler som har kommet fra Forbundsstyret.
l hovedsak har den daglige aktiviteten dreid seg om det følgende:
1. Kontinuerlig oppdatering av de internasjonale kampreglene og kommunikasjon av nye
regelfortolkninger til alle involvert i judo i Norge.
2. Rekruttering, utdanning og utvikling av judodommere på alle nivåer.
3. Sørge for at kampene i norgesmesterskap og norgescupstevner gjennomføres og avgjøres
ifølge det sist oppdaterte regelverket og på en måte som ivaretar utøvernes sikkerhet.
4. Representere Norges Judoforbund i internasjonale dommerfora, -seminarer, og mesterskap
der det måtte være aktuelt.
ÅRET 1999
UTDANNING
Det ble avholdt prøve både til A og B lisens under Jr NM på Kongsberg
4 des. 1999. Skriftlig/teoretisk prøve på fredag med gjennomgang av video og praksis under Jr NM og
lag NM senior.
2 besto til A lisens:
Arild Maka Sandnes Judoklubb
Alf S Martinsen Mosjøen Judoklubb
3 besto til B lisens:
Ådne Lie Haugaland Judoklubb
Helene Szikszay AurskogHøland Judoklubb
Petter Grime Oslo Judo Klubb
DK har tatt ut dommere til norgesmesterskapene.
Dommerseminaret for 1999 ble awiklet i oktober med kun 10 deltager, men det var en del som hadde
gyldig fravær.
INTERNASJONAL DØMMING
Tommy Aadahl Olsen og Alf B Rostad dømte i Nordisk mesterskap på Island.
Tommy Aadahl Olsen gikk opp til B-prøve internasjonalt i Minsk i Hvite Russland. ikke bestått.
Harald Monsen dømte i
A-stevne Munchen Tyskland
A-Stevne Praha Tjekkia
Han representerte Norge på EJU dommerseminar i Bled i Slovenia.
Per-Arne Grime dømte i
A-stevne i Leonding, Østerrike
A-stevne Praha, Tjekkia
A-stevne Roma, Italia
EM i Bratislava, Slovakia
internasjonal A-prøve i Taipei, Taiwan. ikke bestått.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 200,1 – Rica Oslo Hotel 16

ÅRET 2000
UTDANNING
15-16 Januar: C-dommerkurs i Oslo 5 stk bestått. PA Grime instruktør.
11 Mars (Vårspretten): B-lisens prøve Andras Strand bestått.
4. mars: C dommer kurs i Bergen 15 bestått. H Monsen instruktør,
C Kurs Kongsberg ijuni: 7 bestått. S O Johansen instruktør.
C kurs Krokstad imai: 13 bestått. S O Johansen instruktør
INTERNASJONAL DØMMING
Esther Myrebø dømte i Irland (April)
Arild Maka. Limfjordscup Danmark
Arild Maka. Åpent finsk i Helsinki, Finland
Harald Monsen
A -stevne Leonding, Østerrike
A-Stevne Rotterdam, Holland
Per-Arne Grime
A-Stevne i Paris, Frankrike
A-Stevne i Rotterdam, Nederland
European Club cup 3. runde i St.Petersburg, Russland
A -Prøve Per-Arne Grime Pan American Championship, Orlando, USA, Bestått.
internasjonalt dommerseminar 2000: Per-Arne Grime i Eilat, Israel
Svensk dommerseminar i Malmø den 19. august med nordisk deltakelse og instruktør fra den
Europeiske Judo Union: Deltakere: Harald Monsen, Arild Maka, Tommy Aadahl Olsen og Sven Ove
Johansen.
Dommerkomiteen finner man også med egen spør/svar tilbud og hele tiden siste utgave av
kampregler på Forbundets hjemmeside.
6. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
Årsrapport 1999 For Stevne og Terminkomiteen.
Medlemmer fra 1.10.1999.
Knut Jakob Larsen ( Leder)
Arild Maka
Anniken lversen
Overnevnte komitee ble oppnevnt 1.10.1999. I den korte periode har følgende virke blitt utført.
flmwewwe
. Nye stattutter for HMK pokal
_ Nytt stevnereglement utgitt
Tilstedeværelse på alle resterende NC stevner
Trekning NM Junior/ Lag NM Sr. på Kongsberg,
Ajourhold av Terminlister
_ Ajourhold av NC statistikk
, Tilldeling av NC og NM for 2000
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

Arbeidet har i stor grad vaert rettet mot reglementsarbeid og mot Stattuter for HMK pokal.
Arbeidet i perioden før 1.10.1999 kan ikke aktive kommitee svare for.
Knut Jakob Larsen
Leders STK
Årsrapport for år 2000 Stevne og terminkomiteen
Komiteen har vær bestående av følgende medlemer:
Knut Jakob Larsen ( Leder til 1. desember 2000))
Arild Maka (Leder fra 1. desember 2000)
Anniken lversen ( Fram til og med Oktober)
Anne-Cathrine Nilsen ( Fra Oktober ( Overtok etter Anniken l )
Komiteens arbeide har vært på disse kjærneområdene
~ Statistikk for NC
– Stevnereglement
– NC
– NM trekkninger
– Tildeling av stevner
– Utarbeidelse av arrangørstigen
– Utarbeidelse av kursmateriell
Komiteen måtte på høstparten innstille sin tilstedeværelse på NC pga økonomiske årsaker. Det kan
sies at de NC arrangementene som blir arr. rundt i Norge holder en svært fin standard. Det kan også
taes med at en har merket en økt deltakerandel på stevnene.
Det har blitt arrangert Junior og Senior NM ind. og lag i perioden. Antall deltakende lag på senior siden
har økt noe dette året.
Det er ikke arrangert noen off. internasjonale stevneri regi av Norges Judoforbund denne periode.
Leder Knut Jakob Larsen ble fristillt fra komiteearbeidet fra 1.12.2000 etter eget ønske. Arild Maka
overtok som leder.
Medlem Anniken Iversen ble fristillt etter eget ønske pga studier.
Nytt medlem fra NTNUl Anne-Cathrine Nilsen.
Mvh
Knut Jakob Larsen Arild Maka
(Tidligere Leder) Leder
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 18

7. Rapport fra Teknisk komite
Årsrapport for Teknisk Komite
i Norges Judoforbund for 1999.
Teknisk Komite i Norges Judoforbund (TK) har i 1999 bestått av medlem Svein Gårdsø fra Sandefjord
Judoklubb, og leder Jon Brattlid fra BK~Judo.
l perioden har allkontakt foregått via E-mail, telefon, brev og samtaler påjudoarrangementer. Da vi kun
har vært to medlemmer, har dette vært en grei og billig måte å drive TK pà,
Det mest ressurskrevende i 1999 har vært behandlingen av søknader, og da spesielt søknader om 6.
dan. Dette har vært krevende da vi fra før av ikke har noen med denne graden i Norge, og vi ikke har
hatt regelverk å følge, men har mått lage dette i 1999.
Høsten 1998 ble alle regíonssensorenes virke awiklet. Dette har medført mer arbeid for TK, men
samtidig raskere behandling da kommunikasjonen er bedre. Utgiftene er også redusert da det er færre
personer involverti kommunikasjon og reiser.
Tk har avholdt følgende graderinger i 1999:
Søndag 14. mars 1999 i Larvik.
Nina HAugen Larvik Judoklubb Teknisk 1. dan
Cathrine Ruud Larvik Judoklubb Teknisk 1. dan
Sensorer var Morten Solum og Svein Gårdsø.
Søndag 11. agril 1999 gå Kongsberg.
Birgitte Ursin BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Thomas Engebretsen BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Rune Enget BK-Judo Kamp Teknisk 1. dan
Sensorer var Geir Aage Jacobsen og Jon Brattlid.
Lørdag 3. iuli 1999 på Kongsberg under Viking Camg
Jonny Fosse Johansen Florø Judoklubb Teknisk 1. dan
Sensorer var svein Gårdsø og Jon Brattlid.
TK har som mål å avholde dangraderinger, og sørge for at kvaliteten på disse opprettholdes.
l tillegg er det et klart langsiktig mål å revidere graderingsreglementet slik at det blir tilpasset Norsk
judo og tiden vi er inne i.
Jon Brattlid
Leder i Teknisk Komite i Norges Judoforbund.
Svein Gårdsø
Medlem i Teknisk Komite i Norges Judoforbund.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 19

Årsrapport for Teknisk Komite
i Norges Judoforbund for 2000.
Teknisk Komite i Norges Judoforbund (TK) har i 2000 bestått av Svein Gårdsø fra
Sandefjord Judoklubb, Heidi Andersen fra Oslo Judoklubb (fra 09.10.00) og leder Jon
Brattlid fra BK-Judo. `
I perioden har mye av kommunikasjonen foregått via E-mail, telefon, brev og samtaler
på judoarrangementer. Møter er avholdt 24.03.00., 20.05.00.
Historisk 6. dan utdelt. Styret i NJF og TK fant tiden moden for å dele ut 6. dan for
første gang i norsk judohistorie.
Graderinger:
Søndag 12. mars 2000 i Oslo under NM.
Svein Gårdsø Sandefjord Judoklubb
Per-Arne Grime Oslo Judoklubb
Lørdag 25 . mars 2000 på Kongsberg.
Lars Erik Bjørås Levanger Judoklubb
Alf Birger Rostad Levanger Judoklubb
Jon Brattlid BK-Judo
Lørdag 20. mai 2000 i Sandnes.
Brede Fladen Sandnes Judoklubb
Line Jonassen Stavanger Judoklubb
Arild Maka Sandnes Judoklubb
Honorært
Honorært
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
6. dan
6. dan
2. dan
3. dan
3. dan
1. dan
2. dan
2. dan
Tre kandidater fra Rogaland Judokrets strøk til prøven under denne graderingen.
Lørdag lO. juni 2000 på Kongsberg.
Petter Grime Oslo Judolilubb
Ole Petter Vikene Oslo Juflr~l«:lul:~b
Andreas Strand
Gunnar Fosseid
Yngve Rønning
Jonas Mallo
J essixeim .Jr ift oklubb
Jessheim .J udoklubb
Teknisk
Teknisk
Oslo .Judoklubb Kamp/Tekn.
Teknisk
Teknisk
NJJK Adm./Tekn.
Lørdag lO. november 2000 i Nesodden J udoklubbs nve lokaler.
Gerard de Bruyn Nesodden Judoklubb
Lørdag 25. november 2000 i Asker.
Susanne Mader Ippon Judoklubb
Janne Gry Brandt Ski Judoklubb
Kjell~Røstad – Jessheim Judoklubb
Frank Andreassen Kinsa Judoklubb Adm/Tekn.
Anders Lohne Lie Asker Judo Club Kampffekn.
Det 126,-0 Qrdiíåê§rêiÉ  20
Honoraert
Teknisk
Teknisk
Teknisk
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
2.dan
1. dan
l.dan
l.dan
l.dan
l.dan
2.dan

En kandidat fra Nordland judokrets besto ikke prøven til 1. dan på denne graderingen.
Totalt har 17 kandidater bestått prøve til dangrad. Tre utøvere har fått tildelt honorær
dangrad, og fire kandidater har strøket prøven i år.
TK har som mål å avholde dangraderinger, og sørge for at kvaliteten på disse
opprettholdes, og er tilnærmet lik i hele Norge.
I tillegg er det et klart langsiktig mål å revidere graderingsreglementet slik at det blir
tilpasset Norsk judo og tiden vi er inne i.
Jon Brattlid
Leder av Teknisk Komitè i Norges Judoforbund.
Svein Gårdsø
Medlem av Teknisk Komitè i Norges Judoforbund.
Heidi Andersen
Medlem av Teknisk Komitè iNorges Judoforbund.
»- ,.~ <-Mo-~.,e-.» . ~,,5-,e»,_`»};~ ~.,,»-.Y»L:;_~,~~.,~.«~, ,..,,..g,…Y.~»e _ 1:-~;f=3»~s».y’ _»-eg»–»-«<«<» -»«~)§;i\é-«»~t= f. ; :\<~,_~.. ~-1′
8. Rapport fra Toppidrettskomiteen
Sandvika 22.03.01
Årsrapport fra Toppídrettskomiteen ( TIK) 1999:
Toppidrettskomiteen
Leder
Landslagstrener:
Medlemmer:
Ved tinget i April 1999 gikk Jan Eirik Schiøtz av som leder for TlK. Det siste møte ble avholdt i August
01.01.99 – 01.08.99
Jan Eirik Schiøtz
Alfredo Chinchilla
Astrid Nordbotten
Fredrik Brenna-Lund
Morten Schiøtz
Olav Åse
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
OSI-Judo
lppon Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
lppon Judoklubb
1999, hvor den nye sammensetningen av TIK ble fremlagt:
Leder
Fredrik Brenna-Lund
Landslagstrener: Fredrik Brenna-Lund
Medlemmer:
Olav Åse
Alexander Aamodt
Geir Åge Jacobsen
Jonas Mällo
Tron Gubberud
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judoklubb
Kinsa Judoklubb
lppon Judoklubb
Det ble i denne perioden planlagt videre fremdrift av komiteen. Det var derfor ingen aktivitet 1 perioden
August- Desember.
Det er ikke skrevet noe halvàrsrapport fra tidligere og nyere sammensetning.
Årsrapport for sesongen 2000 fra Toppidrettskomiteen:
Det har i denne perioden vært meget travelt. Mye reising med mange utøvere både på senior og
junioriurneringer. De; er desverre kun en liten fast gruppe som konkurrereri utlandet. Vi har til tider
arrangert større turer blant annet til Irland i månedsskifte april- mai. Det viser seg at stammen rundt
NTG og landslaget er de mest stabile, både i form av trening og konkurranse. Denne gruppen består
av i alt ca. 10 – 12 utøvere.
Vi har dette året bestemt at vi skal få til samlinger for aldersgruppen 12 – 15 år. Vi ser nå
nødvendigheten av at forbundet, ved toppidrettskomiteen (TlK ) tar ansvaret for klubber og kretser og
sentraliserer og avholder flere samlinger for denne aldersgruppen. Vi ser at vi ligger 3-5 år etter med
kamptrening og konkurranseaktivitet kontra våre motstandere. Dette er et alvorlig problem med tanke
på videre aktivitet for NJF på et høyt internasjonalt nivå på sikt.
Sammensetningen av TIK har fungert bra. Det har ikke vært helt optimalt med oppfølging på treningen,
men det har vært gode grunner til at det ikke har vært helt på topp. ( 2001 blir bedre )
Vi holdt til dels standard som ventet i konkurranser og i trenings sammenheng. Vi har forsatt noen som
ønsker å bli best, men vi har i dag kun en /to personer som har tatt konsekvensen av dette. Det krever
stor tålmodighet og mye motgang, før fremgang kommer ijudo. Det er en livsstil, hvor opplevelseri
dojoen og i konkurransesituasjon, alltid vil være nye utfordringer og problemstillinger man må løse.
Derfor trener man optimalt, kun hvis man trener mere og bedre en sine konkurrenter, og stiller bedre
forberedt en motstanderen til en hver tid.
Dette innebærerfor oss fra 25 – 35 timer trening pr.uke i en lang periode med mye konkurranser, for å
kunne tilegne seg den optimale kunnskapen om vår idrett. Dette kan med vilje og mot gi en vinner
muligheten til à vinne.
Når det gjelder resultater for inneværende år harjeg i dag 06.02.01 mottatt den gledelige meldingen
om at budsjettet gikk med + 6000,- kroner. Når det gjelder økonomi biten ønsker undertegnede og
blottlegge sin noe langsomme måte og tilegne seg regnskap. Dette ser nå ut til å ha bedret seg og vil
neste år bli styrt med jernhånd av Generalsekretær Erik Otto Jacobsen, til glede for meg og
sammensetningen av TIK.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 22

Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke alle medlemmene av TIK, samt Valentina Henriksen
for et lærerikt år med utfordringer og samarbeidsvilje. En spesiell takk til Erik Otto Jacobsen for hans
tålmodighet, samt Siri Marte Hollekim som holder kontakten for oss innad i styret.
Jeg avslutter denne årsrapporten med de ordenejeg avsluttet min Diplomtrener
oppgave til Olympiatoppen med, skrevet av OSHO:
«alle mennesker har behov for å bli likt og annerkjent.
Hele vår livsstruktur er slik at vi er opplært til at hvis vi ikke blir annerkjent, er vi ingenting, vi er
Verdiløse. Arbeidet vårt er ikke viktig, mens anerkjennelsen er det. Og det er å sette tingene på hodet.
Arbeidet vårt bør være viktig – en glede i seg selv. Du bør arbeide, ikke for å bli annerkjent, men fordi
du liker å være kreativ. Du bør elske arbeidet for dets egen del. Du arbeider hvis du er glad l det.
ikke be om anerkjennelse. Hvis den kommer, ta den lett. Hvis den ikke kommer, ikke tenk på det. Din
tilfredstillelse bør være i selve arbeidet. »
Med vennlig hilsen for Toppidrettskomiteen
Fredrik Brenna ~ Lund
Landslagssjef
9. Rapport fra Ungdomskomiteen
Årsberetning for Ungdomskomiteen
Ungdomskomiteen ble opprettet for å ta vare påjudoungommens ønsker. Arbeidet hari løpet av året
stort sett gått ut på definere arbeidsområde og skissere passende oppgaver. Dette er et pågående
arbeid.
Videre har komiteen som mål å knytte til seg flere medlemmer, noe som i for liten grad ble forsøkt i
forbindelse med Fremtidsseminaret i Trondheim 12. -13. juni. Ungdomskomiteen tar dette til seg og
jobber med saken. Forøvrig ligger referat fra Fremtidsseminaret på Forbundets nettsider.
l forbindelse med jentesamlinga i Trondheim februar 2001 tok komiteen initiativ til å ta vare på
kunnskapen arrangørene har tatt til seg. Dette må sees på som en del av det pågående arbeidet med
å opprette en kunnskaps-base om undomsidrett i Forbundet som skal være klubbene til hjelp i
rekrutterings og ivaretakings-fasen med tanke på flere norskejudoungdommer. Dette er selvfølgelig
også et pågående arbeid som vil i mye større grad bli tatt tak i i tiden som kommer.
Ungdomskomiteen planlegger et nasjonalt ungdomsseminar som forhåpentligvis går av stabelen i juni
Det arbeides mot at dette kan bli en årlig begivenhet, som kan bidra til økende interesse og
engasjement hos ungdommen. Hva som kommer ut av disse seminarene vil være meget
rettningsgivende for det videre arbeidet i ungdomskomiteen.
Christian Haugan Toldnes
10. Rapport fra Utdanningsutvalget
Årsrapport 1999 Utdanningsutvalget
Det har vært avholdt til sammen 5 møteri 1999.
Medlemmeri perioden har vært:
Rune Sundland, Rolf Michaelsen, Kirsti Helene Harefallet og etter Tinget Siri Marte Hollekim som
Styrets representant..
Utvikling av Trener 1 har hatt høyeste prioritet i perioden, og det er brukt 25.000 til dette. Innbefattet i
denne summen er leie av PC til Rune Sundland ifm. arbeidet i utvalget.
Det er også utviklet en grunnmodul for utdanning, som ble lagt frem for salg i etterkant av Tinget.
Salg av moduler for Trener 1 og grunnmodulen er oss bekjent ikke godskrevet komiteens regnskap.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 ~ Rica Oslo Hotel 23

Prosjektgruppen for trener 1 besto av Gisle Amundal, Morten Roger Olsen, Knut Harefallet, Fredrik
Brenna Lund og Axel Hopstock, med Rune Sundland som prosjektleder.
Utvalget har iitført mye pionerarbeíd i denne forbindelse;
‘f Utviklet en mal for hvordan gjennomføre denne type prosjekter, hvor ”kompen” –
kompetanseanalyse for prosjektdeltakerne, har vært en viktig del.
`f Utforming av dokumenter som kursmateriell
Vi har forsøkt i rekruttere nye fagpersoner ifm. utvikling av Arrangørstigen, men så langt ikke kommet
videre med dette.
Utvalget vil i 2000 awente nye retningslinjer fra FS før den videre prioriteringen av vårt arbeid
avklares.
mvh
Kirsti Helene Harefallet
(sign)
Årsrapport 2000 Utdanningsutvalget
Det har vært avholdt til sammen 6 møter i 2000.
Medlemmeri perioden har vært:
Rune Sundland, Rolf Michaelsenj Stian Jespersen og Kirsti Helene Harefallet.
Styrets kontaktperson er Alf B. Rostad.
Året har hovedsakelig gått med til lay out og redigering av Trener 1 kursdokumentene, samt til å få
godkjenning fra ldrettens Studieforbund.
l tillegg var UU behjelpelig med arrangering og gjennomføring av strategiweekend med FS 03.-05.
mars og Fremtidsseminar i Trondheim 12.-13. mai.
Vi har forsøkt i rekruttere nye fagpersoner ifm. utvikling av Arrangørstigen, men så langt ikke kommet
videre med dette.
Utvalget vil i 2001 awente strategiavklaring fra FS før den videre prioriteringen av vårt arbeid
fastsettes.
mvh
Kirsti Helene Harefallet
(sign)
Det 26. Ordinære Forbundsting f 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 24

E. KRETSERIUTVALG – KLUBBER pr. 31.12.2000:
1. Østfold Judokrets
Kråkerøy Judo Club
Sarpsborg Judoklubb
2. 0slolAkershus Judokrets
Asker Judo Club
AurskogHøland Judoklubb
lppon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Kinsa Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJC)
Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL~Judogruppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark Judokrets
Brumunddal Judoklubb
Elverum Judoklubb
4. Oppland Judokrets
Hamar Judoklubb
Lesja-IL-Judo
Nordre Land IL-Judogruppa
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Røyken Judoklubb
6. Vestfold Judokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
7. Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
8. Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
9. Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vennesla Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

10. Rogaland Judokrets
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
11. Hordaland Judokrets
Bergen Judoklubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Rosendal TL-Judo
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
12. Sogn og Fjordane Judokrets
Florø TL-Judogruppa
Førde Judoklubb
13. Møre og Romsdal Judokrets
Kristiansund og omegn Judoklubb
Sykkylven Judoklubb
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
14. Sør-Trøndelag Judokrets
Nidaros Judoklubb
Norges Tekniske Høyskole lL-Judogruppe (NTNUI)
Trondheim Judokwai
15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Namsos Judo Club
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
lL-Stàlkameratene-Judogruppa
Mosjøen Judoklubb
Narvik lng.Høyskole lL-Judogruppe (HlNlL)
Solværøyan IL-Judo
Sonland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes lL-Judogruppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
Stjernøy IL-Judo
Det 26. Ordinære Forbundstgingí- 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

1. NM-senior – darner/herrer
Dato xi
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
-szkg
~57kg
Uoffisielle klasser
-48 kg
-63kg
+63kg
Herrer;
Vinner av Kongepokalen
-eokg
-sekg
/
-73kg I
-81 Kg
Det 26. Ordinære Forbundsfiflg – 28..ap.ri| 2001 –Rica Oslo Hotel
/§Fí NM- OG NC-RESULTATER 1999
18.04.1999
KFUM-hallen, Oslo
Oslo Judo Klubb
May-Linn Hystad, NJJK
1. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
2. Nina Haugen, Larvik Judoklubb
3. Maria Therese Heltne, BK-Judo
3. Line Danielsen, Kolstad Judoklubb
1.`May-Linn Hystad, NJJK
2. Birgitte Ursin, BK-Judo
3. Kristina Brænne, Ålesund Judoklubb
1. Sofia Øberg, BK»Judo
2. Sigrun ~J Larsen, Sofiemyr Ju kwai
1. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Hege Wesley Johansen, slo Judoklubb
3. Kanutte Clnristiansen, Æ sund Judoklubb
/
1. Stine Laståg, Sandíflczrd Judoklubb
2. Anne-Helen ygse , Sofiemyr Judokwai
3. cathrine Ruu , bak/ii< Judoklubb
//I
Martin Thiblin,l;5po Judoklubb
1. Daniel Erik/sen, lpp Judoklubb
2. Thomasflíriksen, BK~ udo
3. Vidar /Føll, Kolstad Jud lubb
3. Henrik Sørlie, lppon Jud \lubb
1. Aiéxander Aamodt, lppon Judoklubb
2.,,Jon Sommervold, lppon Judoklubb
3.’ Rune R. Jensen, BK-Judo X
‘3. Jan Erik Fjeldseth, Trondheim Judokwai
1. Martin Thiblin, lppon Judoklubb
2. Morten Schiøtz, NJJK
3. Rune Tøgersen, Trondheim Judokwai
3. Jørgen Moland, NJJK
1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. Jan Helge Karlsen, Sandnes Judoklubb
3. Torbjørn Skaara, Sandefjord Judoklubb
3. Geir Haakstad, Bodø Judo Club

-9oi<g
-1ooi<g
Uoffisiell klasse
+100kg
Åpen klasse
1. Stig Atle Frey, NJJK
2. Arnstein Brekke, Haugaland Judoklubb
3. Rune Enget, BK- Judo
3. Ole Alnes, Sofiemyr Judokwai
1. Lars Sandnes, lppon Judoklubb
2. Jon Sørbo, Asker Judo Club
3. Bue Horgen, Drammen Judo Club
1. Rolf Pettersen, lL-Stålkameratene-Judogruppa
2. Tore Vegar Sørum, Brumunddal Judoklubb
1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. Tore Vegar Sørum, Brumunddal Judoklubb
3. Sigurd Bjørtvedt, BK-Judo
3. Fredrik Brenna-Lund, lppon Judoklubb
2. NM 1999 lag senior – damerlherrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer senior lag:
Herrer senior /ag:
l
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
04.12.1999
Kongsberghallen, Kongsberg
BK-Judo
1. Oslo Judo Klubb
2. BK-Judo `\_
3. Rogaland Judokrets\
1. lppon Judoklubb \
2. Oslo Judo klubb `\
3. BK-Judo
3. NJJK \,\
\

3. NM junior damer/herrer
Dato 1 04.12.1999
Sted 3 Kongsberghallen, Kongsberg
Arrangør : BK-Judo
Damer:
-57kg 1 1. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
: 2. Kristina Brænne, Ålesund Judoklubb
3 3. Ingrid Brænne, Ålesund Judoklubb
\\ 1 3. Trine L. Eknes, Sandens Judoklubb
Uoffisiell klasse \`\\
-52kg \\ 1 1. Lene Gunnerud, Krokstad Judoklubb
\ 1 2. Cathrine Lier, Oslo Judo Klubb
l
\
y
Uolfisiell klasse
»63kg r : 1. Line A. Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
y 1 2. Kanutte Christiansen, Ålesund Judo bb
: 3. Rina E. Næss, BK-Judo
-6Okg L 1. Kyrre M. Sveistrup, Larvik doklubb
1 2. Torbjørn Engebretsen, ~Judo
,/
Herrer.»
1 3. Fredrik Eriksen, Larvi Judoklubb
-66kg 3 1. Andreas Noreide,/l_arvik Judoklubb
; 2. lvlagnus Ros;/s’telnkjer Judoklubb
3 3. Andreas Str, nd, Oslo Judo Klubb
: 3. Marius Hallum, Nesodden Judoklubb
\ /
x
-73kg 1 1. Audu,n”S` and, lppon Judoklubb
: 2. Ole«P. Vlfik e, Oslo Judo Klubb
: 3. Morten Høib g, Sofiemyr Judokwai
3 3.«l’-låvard Mattin dal, Sandnes Judoklubb
_s1kg fl. Per lvl. Myrland, lp n Judoklubb
‘ 12. Tony Thoresen, BK- do
: 3. Robert Lund, Levanger Jäloklubb
\
3 3. Ivan M. A. Kristiansen, Le anger Judoklubb
-100kg : 1. Christian Brandsnes, AskerJudo Club
12. Hans Chr. Munkebye, Bodø Judo Club
1 3. Jan P. Pedersen, Florø Judoklubb
: 3. Per Dybendal, Krokstad Judoklubb
4. NM 1999,|ag junior – damer/herrer
Damer junior lag: : lngen damelag påmeldt
Herrer junior lag: 2 1. Buskerud Judokrets
f : 2. lppon Judoklubb
/ 3 3. Rogaland Judokrets
Det 26. Ordinære Forbundsting F- 28. april 2001 V-A Rica Oslo Hotel

5. Norges cup
NORGESCUFVINNERE
1999
Ungdom gutter
-50
~55
-60
-66
~73
Ungdom jenter
-52
-57
Junior herrer
-60
-66
-73
-81
-100
Junior damer
-52
-57
Senior Herrer
-60
~66
-73
-81
-90
-100
+1OO
Åpen klasse
Senior Damer
-52
~57
På grunn av liten deltakelse
ide andre klassene er det
ikke grunnlag for à dele ut
Norgescupseire.
Vidar Lund, Levanger JK
Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
Alexander Lange, Nesodden JK
Marius Hallum, Nesodden JK
Eskil Klausen, Harstad JK
Anna Halsne Sand, Finnøy JK
Trine Lise Eknes, Sandnes JK
Kyrre M. Sveistrup, Larvik JK
Nikola Suboticki, Stavanger JK
Audun Strand, Krogstad JK
Per M. Myrland, lppon JK
Christian Brandsnes, Asker JC
Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
Kristina Brænne, Ålesund JK
Thomas Engebretsen, BK Judo
Ole Chr. Langfjæran, LevangerJK
Martin Thiblin, lppon JK
Jan Helge Karlsen, Sandnes JK
Arnstein Brekke, Haugaland JK
Lars Sandnes, lppon JK
Rolf Pettersen, l.L, Stålkam. JGr.
Geir Aage Jacobsen, Asker JC
Ane Ofstad Presterud, Oslo JK
May Linn Hystad, NJJK
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. apríl`2001 – Rica`OsIo~Hotel

G. NM- OG NC-RESULTATER 2000
1. NM senior – damer/he
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
-57kg
-7okg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen
-eokg
-eekg
-vskg
»s1kg
-sokg
-iookg
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28,.apriI 2001 – Rica Oslo Hotel
ffel’
.,1.
12.03.2000
KFUM-hallen, Oslo
Oslo Judo Klubb
Cecilie Lille, Alta Judoklubb
May-Linn Hystad, NJJK
\2. Cecilie Lille, Alla Judoklubb
3:’ Ane Ofstad, Presterud, Oslo Judo Klubb
3.`~Birgitte Ursin, BK-Judo
1. Anne Lene Andersen, Sandefjord Judoklubb
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Birgit Rynningen, OSI
3. Hege Wesley Johansen, Oslo Judo Klubb
1. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Anne Lene Andersen, Sandefiord Judoklu b
3. May-Linn Hystad, NJJK
Olav Aase, lppon Judoklubb
1. Thomas Engebretsen, BK-Judo
2. Albin Dal, lppon Judoklubb
3. Rune G. Pedersen, Lan/ik Judoklubb
3. Bård Karlsen, Sofiemyr Judokwai
1. Jan Erik Fjeldseth, Trondheim Judokwai
2. Ole Chr. Langfiæren, Levanger Judoklubb
3. Jon Sommervold, lppon Judoklubb
3. Andreas Noreide, Larvik Judoklubb
\
1. Kim Andersen, lppon Judoklubb X
2. Jørn T. Krekling, Steinkjer Judoklub \
3. Audun Strand, lppon Judoklubb `\
3. Dag A. Espeseth, Bergen Judo Club
\
1. Olav Åase, lppon Judoklubb \
2. Thomas Johannesen, Bergen Judo Club \
3. Marcus Asberg, NJJK
3. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
1. Morten Kompen, NJJK
2. Rune Enget, BK-Judo
3. Kristoffer Åmodt, Førde Judoklubb
3. Jan Helge Karlsen, Sandnes Judoklubb
1. Lars Sandnes, lppon Judoklubb
2. Magne Berg, Førde Judoklubb
3. Steffen P. Krogh, Bergen Judo Club
3. Jon Sørbo, Asker Judo Club

Åpen klasse 2 1. Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
3 2. Olav Aase, lppon Judoklubb
2 3. Morten Kompen, NJJK
: 3. Egil Kvåle, Levanger Judoklubb
2. NM lag senior – damer/herrer
Dato : 04.11.2000
Sted 1 Hetlandhallen, Stavanger
Arrangør 1 Stavnager Judoklubb
Damer senior lag: 3 1. Oslo Judo Klubb
: 2. BK~Judo
:3. OSI/NTNUI
Herrer senior lag: 3 1. lppon Judoklubb – Lag 1
: 2. NJJK
1 3. lppon Judoklubb – Lag 2
3 3. Asker Judo Club
3. NM junior damerlherrer
Dato : 04.11.2000
Sted 3 Hetlandshallen, Stavanger
Arrangør : Stavanger Judoklubb
Damer;
-63 kg : 1. Hege Wesley Johansen, Oslo Judo Klubb
1 2. Ane Ofstad Presterud, Oslo Judo Klubb
1 3. Ingrid Brænne, Ålesund Judoklubb
Uoffisiell klasse
-57kg 3 1. Nora Lauvstacl, lppon Judoklubb
1 2. Kine Osmundsen, Sandnes Judoklubb
3 3. Sofia Øberg, BK-Judo
Herrer:
-60kg 3 1. Torbjørn Engebretsen, BK-Judo
32. Albin Dal, lppon Judoklubb
: 3. Håkon Garfoss, Førde Judoklubb
1 3. Alexander Lange, Nesodden Judoklubb
~66kg 1 1. Magnus Ross, Steinkjer Judoklubb
: 2. Tommy Steensnæs, Nesodden Judoklubb
: 3. Nikola Suboticki, Stavanger Judoklubb
: 3. Joakim Aspvik, IL-Stålkameratene-Judogruppa
-73kg : 1. Audun Strand, lppon Judoklubb
2 2. Ole Petter Wikene, Oslo Judo Klubb
: 3. Morten Høyberg, Sofiemyr Judokwai
1 3. Marius Hallum, Nesodden Judoklubb
+100kg 3 1. Hans Chr. Munkebye, lppon Judoklubb
2 2. Reidar Leangen, Levanger Judoklubb
3 3. Svein Bekkjorden, BK-Judo
4. NM lag junior damerlherrer
Damerjunior lag: 1 ingen damelag var påmeldt
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

Herrerjuniorlag: : 1. lppon Judoklubb
5. Norges Cup
Norgescupvinnere 2000
Ungdom jenter
-48
-52
-57
-63
Ungdom gutter
-46
-50
-55
-60
-66
~73
Junior damer
Junior herrer
-60
-66
-73
Senior damer
Senior herrer
-66
-90
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
: 2. Buskerud Judokrets
2 3. Rogaland Judokrets
Kine Therese Meinhardt,
Levanger JK
Tove lgeland, Bardal JK
Maja Lynge Christiansen,
Drammen JC
Rina Næss, BK~judo
Håvard Thorsø Johansen,
Levanger JK
Benjamin Rajabi, Levanger JK
Eivind Skretting, Oslo JK
Vidar Lund, Levanger JK
Mathias Hansen, NJJK
Håvard Barkhall, Levanger JK
Torbjørn Engebretsen, BK-judo
Nikola Suboticki, Stavanger JK
Marius Hallum, Nesodden JK
Ole Christian Langfjæran,
Levanger JK
Kristoffer Åmodt, Førde JK
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner
Sammenlagtvinner

H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1999
Senior
Swedish Open 13. – 14.11:
3. Olav Åse – 81kg
3. Esther Myhrebø – 63kg
5. Cecilie Lille – 57kg
Junior
Rotterdam 16. – 17.01:
3. Martin Thiblin – 73kg
SBI-Cup 13.05:
1. Martin Thiblin – 73kg
3. Morten Høiberg – 73kg
3. Anders Noreide – 66kg
2. Ane Presterud – 57kg
lppon Judoklubb
BK-Judo
Alta Judoklubb
lppon Judoklub
lppon Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Larvik Judoklubb
Oslo Judo Klubb
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 2000
Senior
Turnering Estland 29.- 30.01:
4. Cecilie Lille – 57kg
Tre-Torri Italia 12.06:
5, Cecilie Lille – 57kg
5. Esther Myrebø – 63kg
Swedish Open, Malmø 18.11:
3. Esther Myrebø – 63kg
Scandinavian Open, København 02.12:
1. Esther Myrebø – 63kg
1. Martin Thiblin – 73kg
Student-VM
5. Esther Myrebø – 63kg
Junior
Limfjord Cup 22.04:
2. Audun Strand – 73kg
3. Andreas Noreide – 66kg
3. Jonathan Kittelsen – 81 kg
5. Trine Lise Ekenes – 57kg
Gøteborgturneringen 17.06: (A-turnering)
3. Audun Strand – 73kg
3. Christian Brandsnes – 9Okg
5. Ane Presterud – 57kg
lnternationaal Open Alkmars Judo Toernnoi
3. Albin Dal- 6Okg
3. Tommy Stensnes – 66kg Nesodden Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundstirig – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
Alta Judoklubb
Alta Judoklubb
BK-Judo
BK-Judo
BK~Judo
lppon Judoklubb
BK-Judo
lppon Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Sandnes Judoklubb
lppon Judoklubb
Asker Judo Club
Oslo Judo Klubb
22.10:
lppon Judoklubb

Internationaal Open Chittari Judo Toernooi 28.10:
3. Albin Dal- 6Okg Ippon Judoklubb
3. Audun Strand ~ 73kg Ippon Judoklubb
Ungdom
Limfjord Cup 22.04:
2. Hans Christian Munkebye -100kg Bodø Judo Club
2. Rina E. Næss- 63kg BK-Judo
SBI-Cup 08.06:
3. Albin Dal- 6Okg lppon Judoklubb
3. Hans Christian Munkebye – 100kg Bodø Judo Club
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRENE 1999-2000
Det 26. Ordinære Fqrbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

2.1. Regnskap for året 1999
side 1 av 4
1_|RESULTATREGNSKAP 1999
3
1
1|NN7EKrER
Budsjelt1 Regnskapj
Awik1 |Regnskap 98
30
1Med|emsinntekler
Hi
447 5001 369 900.001
-77 000.00. 1 244 oss
31
1Tilskudd/overføringer fra idrettsorg.
1 284 0001 1 284 000.001
0,00′ 1 294 440
33
01 21741021
21 741 ,62 70 436
35
1Stevne- og aktivitetsinntekter 1
1
1Salgsinniekter
ifl
ea 5001 00 007.001
39
1Andre inntekter
1:
01 3 045.671
-2032201] 87007
s04s,071 1 0
1 825 0001 1 769 555.091
-ss 444,91 1
1 696 658
1
1suM 0R|i=TsiNN7E1<rER (30-ss)
1 1
4
40
|STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
1
1Deltakelse i andres stevner
200 5001 200 775.701
-20 275.761 223 938
41
1 Egne sievner/arrangementer
28 0001 45 248.001
~17 248.001 14 096
LJ_l3:
42
1Trening og instruksjon
3072001 255 871,19;
51 320.011 1 220 103
43
100 0001 39 213,55]
00 7se.4sT1 125101
|Utdanning og kurs
1
703 7001 629 108.501
74 591.501 1 see 350.001
I
1 1
-1 1
– U
U
50
1 I
_ .0MiN|s7RAsJoN. MØTER oe MARKE0si=øRiN0
1 1
1Personalutgifler. lønn etc.
505 6251 503 050.601
51
1Møteutgifler
:I
170 0001 187 539.041
-17539,64 114 913
2 574.401í_1 466 146
1
52
1Administrasj0nsutgifler
il
-s 023.241 1 203 037
53
||nfom’iasjon
190 4751 200 200,24,
01 0,001
0.00 U 23 275
55
1Andre utgifter
2 0001 5 000.001
-3 000,00 1-1 0
874 1001 896 974,48′
»22 874.401 1 008271
1 1
6
1
1
1
😀
64
1Andre investeringer
1:
C
01 500.001
1 1
7
m
:f
5
å
-500.00H 0
11
70
1 1 1 1
1TlLSKUDD. KONTINGENTER OG OVERFØRINGER. UTG. VED lNN`l’.BRINGEND
1Tilskudd til særforbund/særkrels/gruppe 1
220 0001 220 000,00;
0.00′ 1 220 000
72
102001 17 010.271
1 189.731-51 16 245
75
1Kontingenler/avgifter til idrettsorg.
1Salgsutgifier 1
10 0001 27 020.001
-11 629891 1 22 038
3
202 2001 273140101
-10 940.161 266 283
1840 0001 1799223.141
40 776.861 1 663 912
RIFTSRESULTAT
1 1
1su|vi 0R|F7su7eii=7eR 140791
1
1
1
14 ess.0s1`1 02 740
ij:
1
-15 0001 -20 000.051
1 1
8
I
80
1 1
1FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
1Finansinntekter 1
1 1
20 0001 as 507.421
81
1Finansutgifler
5 0001 5 433.241
1 .
1 .
13 587,42 20 502
-433.241 3 958
NIH:
150001 20154101
14 020.001 10544
oa
<0
É
VER/~UNDERSKUDD
I
1 1
01 -1s1s,s71
1 513.871 49 290
Det26-i0rdiflær9íFó.rb§1,0d§ií,nàfifáâé;aiäiílf20012%ä7Ri9@f9§il1è489191,  _ 4 g 317

side 2av 4
3 IINNTEKTER
C
30 IM EDLEMSINNTEKTER
3010 IMedIernsk0ntingenter
150 000
142 000,00
-0 000,00
147 500
297 500
227 900.00
-00 000.003
96 595
3030 jLisensenslavgiI’ter fra medlemmene
I I
447 500
369 000,00 ~77 600,00
244 095
I I
31 ITILSKUDD FRAIDRETTSORG
U
31 10 INorges Idrettsforbund
264 000
1 254 000,00
p
o
Q
1 239 000
,_~__
3114INlF,V0 midler
0
0,00
0,00,
5440
3123 I NOK toppidrett øremerket
0
0,00
50 000
E
20 000
20 000,00
0,00I_
0,00I I
0
3124 Iâtipend
I
284 000
1 204 000,00
1204440]
I I
33 ISTEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
0,00I I
H
3310 IEgenandel, andres stevner, TIK
Q
0,00
14 260
3311 IEgenande|, andres stevner, DKI
:I
0
0,00,
3 232
3330 IEgenandel leire TIK I
_o
B 020,00
0,00
0,00IJ
0 020,o0I
36 044
3340IKurs DK
o
0 450,00,
0 450,00 H
7150
3342 IKurs Teknisk komite, TK
I
o
5 250,00,
5 2s0,00I`I
9 750
o
21,62_
21,02TI
0
3390 I Diverse inntekter
I
II
o
2174102,
70 4a0I
I
35 IsA|_es1NNrel<‘rER
3510 [Materiell/utstyr
0
250,00,
21741,02I |
I
25o,00I
1 000
I 3520 IUnden1isningsmateriell
12 000
14 070,00,
2 470,00 FI
10 068
3530 IMerker,medaljer, judopass o
73 000
ea 207,00;
.e 702,00I`I
68111
3550 IPorto/oppkrav
I
6500
5 427,00?
-1 002,20I I
6108
2 000
1 600,00I
400,0oTI
2 400
I 3560 IOvergangsgebyr
I
93 500
5086180,
I
-2 0s2.20I`|
I I
I
as IANDRE 1NNrE1<rER
0
3 045,07,
0 045,07 I
P
B7 687
0 1
3990 IDIV. inntekter
I
0
3 045,67;
0
e045,07I I
I I
I I
4 ISTEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER
3
I I
40 [DELTAKELSE 1 ANDRES STEVNER
I I
“1
4030 INasIonale stevner I
0
-1 000,00,
1 000,00 I
3 708
4035 Ilntslevner, Nordisk
3
70 000
5040150;
598,50 _I
11653
Em lntnasi. stevner. TIK
170 000,
103 000,43;
165 326
4041 Ilnl.nasj_mesterskap EM, TIK
0.
14 400,00,
18 742
4050 IVM andre
0
0,00I
015157 I
-1440000 I
0,00
1024
4060 I lnt nasj. stevner, DK
_*
10500,
22 000,02,
fs 300,03 I
, 21001
X
|4061 Ilntnasj. mesterskap, EM, D
0
0,00;
o,00I
604
É
15000
19227,00I
-4 227,00
I
4080 IUngdorns0L
I
268 500_
-20 z75,70I I
223 0ssI
220 775,70;
I
41__IÉGNE STEVNER/-MESTERSKAP
I
HZQ INasj. stevner/mesterskap SK I
li
0 1
I
0,00;
H
0,00 I
1 032
4130 INC premiering I
I:
8000′
005100;
-1051,00 I
1 000
4131 INasI. stevner/»meslerskap, STK
0
o,00I
0,00 _I
2 084
4132 INasj. mesterskap, DK-NM I
CC
20 000,
2110o,00I
10000
0 1
14 407_00I
-1 10o,00I
-14 407,00I
0
4135IStipend |
I I
28 000
-17 24s,00I I
14000I
45 24s,00I
I
I]
I I I
42 ITRENING-oelNs1RuKsJoN
I
4220 Ilíasjonale samI1nger`[IK
I
01
I
2 000,00I
~2 000,00
600
4221 ISamIinger, regionalt, TIK
01
0,0oI
0,00
5100
4230 Ilnlernasjonale leire TIK
200 000,
le0:13,09I
10 000,:alI
149 667
9:
4231 Isamlinger, internasjonalt, D
0 I
0,00I
0,00I_I
10700
4236 |Regionale samIinger TK
10
01
244500]
-2 445,00 I
6234
4237ISam|inger, internasjonalt, T
X
0;
0,00I
0,00
1045
4240 IL|senser, avsati
107 2001
71110,7oI
36 009,30
46 453
I
T
TI
01
0,00;
0,00
5564
E51 Lege, fysioterapeut
I
307 200
255 871191
51 320.011 I
220105_
Det 20. ordillæreiF,o;b0_11ds1if1,g eie, aI51I1lI 2Iq01,,__ Rsiécqjoslo Hotel
38,

side 3 av 4
Budsjett
Regnskap
I I
43 [UTDANNING OG KURS
Awi1<HRegns1<ap ss[
4310 [Utdanning/prosjekter, TIK
0
0,00,
0,00[J
11 975
4330 pommerkorníteen, DK
20 000
30 502,15
-1050215; |
5244
4331 Urenerutdanningskomiteen. TUK
0
0,00,
0,005
160
4336 §Org. og ledelseskomiteen, 0LK[
1
I
0 ,
0,00
375
4337 4UIdanningutvaIget
00000,
8711,40
0,00*
71 2aa,e0[
14 848
4340 §TreneroppiøIging, TIK
0
0,00
0,00[ |
92 559
100 000
39 213,55
eo 700,45;
12slel[
5 IADM. OG MØTEUTGIFTER
I I
50 IPERSONALUTGIFTER
5010[Lønn
307 000_
I
352 932,00
14 068,00-
351 832
[ 5020 [Feriepenger
0.
0.00,
Il
0,00,
35 887
5030 [Arbeidsgiveravgift
63 565
5450120,
57 308
5040 [BíIgndlgjøre|se
21000;
20 500,40,
0 o7:1,74[
1 010,00
25 426
10000,
10 240,00,
se0,00[»
0
5050 [Sosíaie utgifter
5060 [Refusjon av sykepenger
0.
-071,00;
371,00
4 307
5090 [Avsetn. feriepenger inkI.arbg.av.
34000,
41 074,04
-6 414,94
0
0 ,
10 000,00;
-11; 000,00[
0
5095 [Lønn andre
I
505 625,
503 050,00;
2 574,40]
466 146
I
51 [møreureirren
I
I
5110 [Styrets møteutgitter
75 000
7705144;
33:
-2 351,44
79010
5111 Ucppidrettskomiteen, TIK
o
513,00,
-s1s,00[«[
2 009
5112 [Dommerkomiteen, DK
o
0,00;
4 274
5113 |Trenerutdanningskcmiteen, TUK
0
0,00;
9 278
| 5114 [Teknisk 1<0mile,TK |
1:
0,00;
s41[
51 15 [Stevne og temflnkomíteen, STK
Ao
1 474.001
1 474,00
4 839
5116 [Markeds1øringskorniteen, MK [
Q
0,00;
0,00F
0,00
med
0,00, |
4 071
5119 [Org og ledeiseskumiteen, OLK[
Q
0,00;
0,005
1 E33
5120 |UtdanningutvaIget UU
0.
a 720,50,
532
5130 [ Deltakelse i andres møter
150001
24 199,20]
7100
80 000
00 270,50 3
-3 720,50 |
-0 100,20
-270501
1 326
| s140[A1sI1ng|edem10le
I
170 000,
187 539.642
114 913
-17 sa9,e4|
I
I
sz |A0M.uTs|1=reR
5210 [ Husleie
40 000;
ss 002,00}
_I:I_
00,001
39 800
5220[TeIelon
17000;
12 al4,ss[
4 185,34
9 929
522 U Porto
42 000 ;
34 235,00;
7 765,00
43 369
530 [Kontorrekvisita
11a7s_
10091741
-2 016,74
_740o
5240 [Trykking/kopiering
17 500,
17 010,24;
-110,24
19217
5260 [Kopi og Data, leasing
28 460,60[
-9 860,60
14414
5270 [Vedtikehoid av kontorrnaskin
Q
10 000
sooj
0,00|
s00,00[_[
0
5280 [Forsikringer
22 000;
21 034,00;
000,00 |
42 232
5285[KonsuIentt1istand –
01
s 2s0,00[
-5 250,00
0
5290 [Revisjonshonorar
15000;
14 000,00[
1 000,00
13600
12000;
12 570,00[
~570,00
13967
5298 [ Regnskapstjenesle
I
196 475]
-0 023.241
203 937
200 090,24;
I
I
ss [|NroRMAs.ioN
I
[:I
5310 [Hàndbakerlpublikasjoner
01
0,00I
432
0 I
0,001
0,00
0,00 _]
22 843
5320 [Norsk Judo, MK
I
0 I
0,00|
I
0,00 [_|
I
23 275
C
I
ss |AN0RE u7e|F_reR_
20003
I
s 000]
I
-000000 |
|s510[oaver
I
20001
es ,
s 0ss,00|
64 [ANDRE INVESTERINGER
:III
-a 0ss,00[:[
_9_
6420 [Leasing datautstyr
I I
_I:
I
500,0o[
-soaooä
0
0
0
I ,
1 1
Det 26- OrdiHæfèííèíbåizC1åtínéi§å}2§á:à1ári]fl 2,Ö§f1f§- Riä=áíiO§!0;H9fe|I., I 3.9

s1de 4 av
LI Budsjet1_ Regnskap; Awik
Regnskap 98
I
[I
I I I I
7 ITILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER, UTGIFTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
I
g
7010 INo7ges Toppidrettsgymnas, NTG
228 000 228 000,00,
Én»
228 000
I I I
70 |1|LsKuoo Tu. SÆRFORBUND/.KRETS/GRUPPE
I
I I I
1_
228 000_ 228 000,00,
228 000
C
99
o
42
I I I
I I I
72 IKONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG,
I
7210 INurdíske Judounionen, NJU I
_<>
Q
o
2200
2 200,00
1 038
:L4v
16 0001 17 010271
ÉUI
~1 010,27
15 207
7220 IEJU- og IJF-konlingenter
I
1 109.732 |
16 245
18200; 1701027;
I
I
75 |sALGsuTelFTER
I
I
I
H
7510 IMaterie|I/utstyr
I
4 ooo 12 ss7,so;
-B 567,50I_I
0
7520 IUnden/isningsmakeriell
III
2 ooof 0,00; –
2 ooo,ooI I
0
7530 IMerker, medaIlero.l
10 000; 15 062,39I
-s os2,ss| I
22 038
16 000 27 629,89]
22 oss]
7590 I
I
:Hj
us
-1
m
27
B IFINANS-/EKSTRAORD. P0
-11 629,89: [
E
I
ao IANDRE |NNrEKTER
20 000; 33 587,42]
-13 587,42
3
20 502
8010 IRenteínntekter
I
:II-
20 000, 33 587.421
~13 587442 _
20 502
I
al IANDRE UTGIFTER
:I
I
I
fi
8110 IRenleutgifler
3
o_ooI
4::
01:01:]
89
8130 IAgiomp
o\ 0,001
o,oo LI
64
8190 IBankomkosInínger
s ooo, 5 433.241
-433,24I I
3 000
o ; o,oo;
o,ooT1
805
8191 |Andre finanstap. postamkostnínger
I I
I
5 000§ 5 433,2-”1I
-433,24; I
3 958
D§f;2§-1 Qrfd,i0ñfæ.rèlÉ<i?!åí§iñ:iä!èfi!iä1f ZSÅÉ áfí>fri!,%2f!917“I%.Ri§äiOS H,QféI§Ã71 77 t 4.9
4

2.1.2. Balanseoppstílling per 31.12.1999
1
1010
1030
1031
1070
1071
1210
1250
1450
2
2010
2017
2020
2030
2210
2280
2410
2420
2421
2425
2450
2500
2550
2910
2920
Det*26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
NORGES JUDOFORBUND
EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Kasse
DNB 5134.06.06020
Bank, skatt
Postgiro O8012070754
Postgiro lisens O8230771961
Kundefordringer
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Mellomværende reiseregning
Storebrand
Avsetning
Skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt lønn
Skyldig feriepenger
Arb.g.avg. av avsatte
Arb.avg. Skyldig feriepenger
Avsetnig påløpne kostnader
Lisenser 99
Kontigenter 99
SUM GJELD
EGENKAP|TAL
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
BALANSEOPPSTILLING
Regnskap 99
1 100,00
148 787,00
18 168,00
59 914,00
64 397,00
4 667,00
PR 31.12.99
Regnskap 98
5 570,50
zoo 539,03
17 555,07
15 221 ,oo
ss 975,20
5 ooo,oo
5 135,00
4 667,00
297 033,00
290 064,80
297 033,00
290 064,80
58 627,00
1 490,00
12 864,00
12 870,00
9 052,00
2 000,00
35 999,00
5 076,00
6 793,70
0,25
3 661,30
12 329,00
11 752,11
35 891,39
5 058,83
39 409,70
6 600,00
8 000,00
137 978,00
129 496,28
160 569,00
-1 514,00
111 278,52
49 290,00
159 055,00
160 568,52
297 033,00
290 064,80
41

2.1.3. Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF hari 1999 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 3030 forsikring/lisenser viser en inntektssvikt på 31% 1 f.t. budsjett.
Driftsinntektene ble totalt redusert med 23%.
Kto. 4240 avsetning forsikringer ble redusert med 34% som en følge av inntektssvikten på kto
3030.
Av kto. 43 utdanning og kurs ble kun 155% av budsjett benyttet. Utdannings utvalget benyttet
bare 11% av sitt budsjett.
Driftsutgiftene ble totalt redusert med 22,2%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordrlngeri 1999.
3 IDRETFSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VlDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28; april 2001 – Rica Oslo Hotel 42

2.1.4. Kontrollkomiteens beretning for 1999
Til Norges Judoforbund
BERETNING FOR 1999 FRA KONTROLLKOMITÉEN
Kontrollkomiteen som ble valgt på forbundets årsting i 1999, har i deler av 1999
bestått av Erik Otto Jacobsen som formann og Gunnar Winther som medlem. Da
generalsekretær Ernst Hanstensen sluttet i november 1999, overtok Erik Otto
Jacobsen stillingen som midlertidig generalsekretær. Det medførte at hanikke lenger
kunne inneha vervet som formann i Kontrollkomiteen. Gunnar Winther har overtatt
denne oppgaven, og varamedlem Svanhild Storheim Eide har tiltrådt som medlem.
Kontrollkomiteen avga en midlertidig rappport til styret i november 1999 basert på
budsjettoppfølgningen pr 30. september 1999. På det tidspunktet lå det an til å bli et
regnskapsmessig underskudd på 60-70.000 på årsbasis. Situasjonen endret seg
imidlertid i 4. kvartal, slik at underskuddet ble på minimale kr 1.513, hvilket er
tilnærmet O – som budsjettert.
Styret har fulgt økonomiutviklingen gjennom året med jevnlige budsjettrapporteringer.
Det har vært svikt i innbetalinger av linsenser og kontingenter med til sammen
kr 78.000 i henhold til budsjett. For å møte denne utviklingen søkte styret à rokkere
enkelte budsjettposter gjennom å redusere utdanning og kurs til fordel for stevne og
aktiviteter.
Kontrollkomiteen harjevnlig mottatt styrereferater og regnskapsoversikter. Ingen i
styret har mottatt lønn eller annen godtgjørelse i 1999. Regnskapet er tilfredsstillende
dokumentert etter at noen få og minimale justeringer, påpekt av revisor, er
gjennomført. Revisors beretning er mottatt.
Årsresultatet er på kr -1.513 og egenkapitalen utgjør kr 159.055 pr 31.12.1999.
Forbundet har kun små beholdninger av salgsmateriell som er blitt løpende utgiftsført
ved anskaffelse.
Kontrollkomiteen kan anbefaleat det fremlagte regnskapet godkjennes som Norges
Judoforbunds regnskap for 1999.
Oslo, 8. september 2000
Gunnar Winther Svanhild Storheim Eide
formann
Det 26- Ordinære F0rfbwidS_ti.fl.91%fZfiåíflñril 2991i%_Rí§áíiQ§!§\slEl°f9!  to  åå

2.1.5. Revisors beretning for 1999
3
Til styrer DYBWAD
R EV l S J O N
No,-ges Judoforbund Statsautoriserte revisorer `
varmere.
svein Anoerwr .lan E. ounoeesrr- sem serien
Lam smaka ~ egisrrm revisor |-<i=ii srmise
Erik Enger Roy nrisraa spm ram
MWM. Ham ms Lysaani smia rv=<:r
REVISJONSBERETNING FOR 1999
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Judoforbund for regnskapsåret 1999, som viser et
underskudd pà kr 1.514. Årsregnskapet bestàr av årsberetning, resultatregnskap, balanse
og noter. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre. Vàr oppgave er à
uttale oss om àrsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for à oppnà betryggende sikkerhet for at
àrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av regnskapsmaterialet som underbygger informasjonen i àrsregnskapet og
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjonen ogsá en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps – og
intern kontroll- systemer. Vi mener at vàr revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vàr uttalelse.
Vi mener at
~ årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets
økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsàreti
overensstemmelse med god regnskapsskikk
– ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
Oslo, 26.04. 2000
bwaäíjvi ;A
J n ErikG nd sen
Registrert r visor
international
Dybwad Revisjon DA » Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo – Tlt. 22 59 04 00 – Fax 22 59 04 90 – Bank 5005 06 20554 > Foretaksregisteret NO 979 443 218
Internett: http1/www.dybwad.no. E-post: dybwad@dybwad_no
Medlemmer av Den norske Revisorforening – Member of RSM lnternational
Det 26-1Ordinærèf1Eèrbi!!1.d§fifi§;% Zfiífávril  f fivtel . 44

2.2. Regnskap for året 2000
2.2.1. Resultatregnskap 2000
Prosjekt
nr.
98011
98012
98012
98090
96010
96010
96011
96011
96012
96012
96013
96014
32001
32001
71001
71001
32010
32011
32012
32020
32020
32050
32050
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
RESULTATREGNSKAP 2000
INNTEKTER
MEDLEMSINNTEKTER
Medlemsinntekter
Forsikringer
Forsikringer avsatt
SUM MEDLEMSINNTEKTER
TILSKUDD/OVERFØRINGER
Tilskudd NIF
SALGSINNTEKTER
Materiell/utstyr
Materiell/utstyr kjøp
Undervisningsmateriell
Undervisningsmateriell kjøp
Merker, medaljer, pass etc.
Merker, medaljer, pass etc. kjøp
Porto/Oppkrav
Overgangsgebyr
SUM SALGSINNTEKTER
NETTO INNTEKTER
STEVNE OG
AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
TIK egenandeler
TlK stevnedeltagelser
DK egenandeler
DK stevnedeltagelser
SUM DELT. ANDRES STEVNER
EGNE STEVNER
NC premiering
NM dommere
STK stevnekontroll
Sflpend
SUM EGNE STEVNER
TRENING OG INSTRUKSJON
TIK leire egenandeler
TIK leire
Trenerkurs lSF
Trenerkurs
SUM TRENING OG INSTRUKSJON
Budsjett
148 000
300 000
-115 000
Regnskap
270 610
112 810
-94 261
Awik
122 610
»187 190
20 739
Regnsk. 99
142 000
227 900
~71 111
333 000
1 264 000
3 500
4 000
8 500
-2 500
73 000
-10 000
6 500
2 000
289 159
1 314 352
4 426
-4 865
9 680
0
102 800
-12 265
7 361
1 400
-43 841
50 352
926
-ess
1 iao
2 soo
29 soo
-2 265
sei
-eoo
298 789
1 284 000
250
-12 546
14 373
0
72 253
-15 062
5 438
1 600
77 000
1 674 000
0
-195 000
0
-15 000
108 537
1 712 048
99 645
-280 208
4 212
-25 479
31 537
38 048
99 645
-85 208
4 212
-10 479
66 306
1 649 095
0
-265 906
0
-22 870
-210 000
-15 000
-30 000
0
0
-201 830
-34 350
-30 000
-12 037
0
8170
~19 350
0
~12 037
0
-288 776
-9 651
-21 190
0
-14 407
~45 000
0
-200 000
0
0
-76 387
21 000
-230 206
2 880
-2 867
~31 387
21 000
-30 206
2 880
-2 867
-45 248
8 020
-182 314
0
0
-200 000
-209 193
-9 193
474 294
45

71042
71042
71043
71044
71044
71045
95010
95012
90010
90020
90030
95030
72001
90095
90096
98080
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
UTDANNING OG KURS
DK kursinntekt
DK utlegg
UU utlegg
TK Kursinntekt
TK utlegg
Fremtidsseminar
SUM UTDANNING OG KURS
SUM STEVNE OG
AKTIVITETSUTG.
ADMINISTRASJON/
ORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
Personalutgifter
Kjøp av tjenester
SUM PERSONALUTGIFTER ETC.
MØTEUTGIFTER
Styrets møteutgifter
Årsting
Deltagelse andre møter
SUM MØTEUTGIFTER
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
Administrasjonsutgifter
SUM ADMINISTRASJON/
ORGANISASJONSUTG.
TILSKUDD, KONT.,
OVERFØRINGER
TILSKUDD
Norges Toppidrettsgymnas
KONTINGENTER
Nordisk Judo Union
EJU og IJF
SUM KONTINGENTER
FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter
SUM TILSKUDD, KONT.,
OVERFØRINGER
NETTO UTGIFTER
ÅRETS RESULTAT
Budsjett
0
~20 000
-100 000
0
0
0
Regnskap Awik Regnsk. 99
12 250
-17 360
~23 376
21 000
-8 566
-57 403
12 250
2 640
76 624
21 000
-8 566
-57 404
8 450
-30 502
-8 711
5 250
-2 447
0
-120 000
-575 000
-520 200
0
»73 455
-560 865
-340 900
-128 600
46 544
14 135
179 300
-128 600
-27 960
-536 278
-503 060
0
-520 200
-110 000
0
-25 000
-469 500
-104 395
O
-20 319
50 700
5 605
0
4 681
-503 I `
-83 067
-80 274
-24 199
-135 000
-215 000
-870 200
-228 000
-2 300
-16 500
-124 714
-225 877
-820 091
-228 000
-2 300
-16 592
10 286
-10 877
50 109
O
0
~92
-187 540
~200 398
-890 998
-228 000
O
-17 010
-18 800
18 000
-228 800
-1 674 000
0
-18 892
23 860
-223 032
-1 603 988
108 060
-92
5 860
5 768
70 012
108 060
-17 010
28 154
-216 856
-1 650 609
-1 514

2.2.2.
1
1513
1900
1920
1925
1930
1935
2
2050
2090
2181
2182
2184
2410
2600
2770
2780
2940
2960
Balanse per 31.12.00
NORGES JUDOFORBUND
EIENDELER
UTESTÅENDE FORDRINGER
Debitorer
SUM UTESTÅENE
FORDRINGER
KASSE, BANK
Kasse
DNB 5134.06.0602O
DNB Skattetrekk 5134.06.11245
DNB 0801.20.70754
DNB Forsikring 0823.07.71961
SUM KASSE, BANK
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL OG TILSKUDD
Kapitalkonto
Årets resultat
Avsetning forsikring
Avsetning forsikring 2001
Avsetning mediemskont. 2001
SUM EGENKAPITAL OG
TILSKUDD
LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
SUM LEVERANDØRGJELD
OFFENTLIG GJELD
Skatfetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsatte feriep.arb.g.avgifi
SUM OFFENTLIG GJELD
ANNEN GJELD
Avsatte feriepenger
Påiøpte kostnader
SUM ANNEN GJELD
BALANSEOPPSTILLING
Regnskap 2000
1 350,00
PER 31.12.00
Regnskap 1999
4 667,00
1 350,00
1 548,50
213 700,58
33 309,01
174 234,34
179 760,35
4 667,00
1 100,00
148 787,00
18 168,00
59 914,00
64 397,00
602 552,78
603 902,78
292 303,00
297 033,00
159 054,35-
108 059,65-
28 312,00-
16 400,00-
9 550,00-
160 569,00-
1 514,00
12 684,00-
321 376,00-
21s 013,43-
171 919,00-
6O 117,00-
215 013,43-
13 977,00-
7177,0s-
419061-
60 117,00-
12 870,00-
9 052,00-
5 076,00-
25 344,69-
29 720,66-
12 448,00-
26 998,00-
35 999,00-
2 000,00-
42 163,66-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 603 902,78-
37 999,00-
297 033,00-
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
47

2.2.2 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 2000 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Prosjekt nr. 98011 medlemskontingent og nr. 98012 forsikring viser en inntektssvikt på kr.
65,730 (14,7%) i f.t. budsjett. Dette til tross økte driftsinntekter totalt med kr. 183.903 (1O,1%)
som blant annet skyldes prosjekt 96012 mersalg av merker/medaljer på kr. 27.535 (43,7%),
økte midler fra NIF prosjekt 98090 på kr. 50.352 (4%) samt diverse egenandeler. Prosjekt
71044 Teknisk komite har vært en netto bidragsyter med kr. 12.434.
Totale utgifter økte med kr. 76.993 (4,2%), som hovedsakelig skyldes prosjektene 32001 og
32020 Toppidrettskomiteen med kr. 115.414 før fradrag av egenandeler. TIK brukte kr.
389.769 av budsjettert kr. 395.000.
Prosjektene 71043 og 71045 utdanningsutvalget/fremtidsseminar må sees i sammenheng.
Prosjektene 95010/11 personalutgifter må sees i sammenheng med 95012 kjøp av tjenester.
En reduksjon på kr. 53.077 (1O,2%), som skyldes fratredelse av generalsekretær Ernst
Halstensen i november 1999 og tilsettelse av Erik Otto Jacobsen som generalsekretær på
konsuletntbasis tilsvarende ca. 25% stilling.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringeri 2000.
3. IDRETFSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4. VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydeli’ irdi, og føres ikke inn i balansen.
5. IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6. VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7. LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. apríl 2001 – Rica Oslo Hotel 48

2.2.4. Kontrollkomiteens beretning for 2000
(Underskrevet beretning blir fremlagt på tinget)
Til styret i Norges Judoforbund
Oslo, 2132001
KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT FOR 2000
Vedlagt oversendes kontrollkomiteens rapport for 2000 som ikke inneholder noen
anmerkninger og vil gi uttrykk for at styret i samarbeid med administrasjonen synes à ha god kontroll
på driften av forbundet.
Komiteen vil imidlertid påpeke at styrereferatene i mange tilfeller er særdeles knapt formulert. Det er
ikke like lett hele tiden å forstå hva enkeltsaker dreier seg om, og om de har finansielle eller
økonomiske konsekvenser.
Styrets vedtak om å legge styrereferatene uavkortet ut på Internett synes komiteen ikke er riktig. l
mange tilfeller vil styret måtte behandle følsomme saker som bør være taushetsbelagt, saker som ikke
bør offentliggjøres før beslutning er fattet, og saker som ikke bør offentliggjøres fordi de ikke er blitt
noe av eller at de av andre grunner ikke bør publiseres. Kontrollkomiteen oppfordrer derfor styret til
heller å legge ut komprimerte og «filtrerte» sammendrag om styrets saker på Internett.
Vennlig hilsen
Kontrollkomiteen
Gunnar Winther Svanhild Storheim Eide
formann
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 49

2.2.5. Revisors beretning for 2000
DYBWAD
Fr E vi s J o N
5l:t2h.i:>v:’.=rle rz. sprer
Til Styre i ‘
Norges Judoforbu nd Dybwad nevisjen na
Statsautnriserte revisorer
smecalsveren mA
ones oslo
malen 22 ss 04 oe
referat 22 ss o4 so
rmemen www.aynwza.nu
Orgnr. 979 443 219 ‘
Medlemmer av Den norske nøvisenurenrng
REVISJONSBERETNING FOR 2000 isamameid mwmurmdersefl
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Judoforbund for regnskapsåret 2000, som viser et
overskudd pà kr 108.060. Årsregnskapet bestàr av årsberetning, resultatregnskap og
balanse. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets styre. Vàr oppgave er à
uttale oss om àrsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for à oppnà betryggende sikkerhet for at
àrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av regnskapsmaterialet som underbygger informasjonen i ársregnskapet og
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. l den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjonen også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps – og
intern kontroll- systemer. Vi mener at vàr revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vàr uttalelse.
Vi mener at
– àrsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets
økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsàreti
overensstemmelse med god regnskapsskikk
– ledelsen har oppfylt sin plikt til à sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
Oslo, 09. mars 2001
‘« l
lr li-åtti ’till/t
bwçdíä |sj A
J n Erik un ersen
R gistrert revisor
KD
>
UÉU
rnjül
UHJA M E DA
AMA er representert oslo, Asker, Drammen, sagen, Hamar. kristiansand, stavanger, sm, mms, rrannkeim_ Tonswg, Ålesund
jDèi.f26;. 0rd,iflær<=.%Ejórt>UñdstiríàèiäjäiaPril;2§!51Å%fRi§ä.Q$.|0, Hbfelífj if* A :SJ

SAK 3: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet Dybwad Revisjon DA og N.JFs styre gis fullmakt til å bli enig med
revisor om størrelsen på honoraret.
Det 26. Ordinære Fórbpunídustirlg – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

SAK 4: INNKOMNE FORSLAG
4.1. LQVSAKER
4.1.1. ROGALAND JUDOKRETS – LOVENDRING
Rogaland J udokrets
v/ Knut Bartnes
Sandnes Judoklubb
Pb 546
4304 Sandnes
Sandnes 9. februar 2001
TINGSAK
Sandnes Judoklubb foreslår følgende endring i forbundets lover:
§ 3 pkt 2 siste ledd
Dagens ordlyd:
Innen 15. januar hvert år sender alle lag/kretser/judoutvalg som er medlem i forbundet rapport til til
forbundet på fastsatt skjema.
Ny ordlyd:
Innen 15. februar hvert år sender alle lag/kretser/judoutvalg som er medlem i forbundet rapport til til
forbundet på fastsatt skjema.
Begrunnelse:
15. februar er samme dato som forbundet skal ha sendt inn årsmelding, regnskap mm. Det er greit å kunne
ha kun en dato å forholde seg til.
De fleste klubbene har årsmøte etter 15. januar, men før 15. februar. Forbundet kan da få inn oppdaterte
opplysninger,
Alle klubber har det meget travelt med årsmøteforberedelser osv rett over nyttår. Derfor er det best å utsette
dette.
Betaling av årskontingent kan godt være samme dato. Dette er imidlertid ikke tatt med i dagens lovtekst.
For Sandnes Judoklubb
Arild Maka
Leder
.

IKKE LOVSAKER
4.2.1. KLUBBKONTINGENT FOR 2002 OG 2003
Styret foreslår:
Alle klubber betaler en medlemskontingent på kr. 100,- per medlem per år.
Årskontingent på kr. 2.000,- og medlemskontingent på kr. 50,- faller bort. Klubbene inkluderer
medlemskontingenten i klubbkontingenten, og betaler etter medlemsliste fra foregående år.
Medlemsliste skal være NJF i hende per 15.01, med innbetaling per 15.02. hvert år.
Forsikring skal innbetales umiddelbart etter registrering i klubben. Alle medlemmer fra og
med det året de fyller 13 år skal løse forsikring. Klubbene inkluderer forsikringen i
klubbkontingenten.
Begrunnelse:
Forslaget om medlemskontingent per medlem er en mer rettferdig ordning i forhold til de små
klubbene. «Lønnsomhetspunktet“ går ved 45 medlemmer, det betyr at alle klubber med under
45 medlemmer vil betale mindre enn ved dagens ordning. NJF har registrert 73 klubber i år
2000, 39 klubber (54%) har under 45 medlemmer. Passive medlemmer (302) bør også
medregnes i ordningen av solidaritet til hele JudoNorge.
4.2.2. SAMMENSLÅING MED NORGES KAMPSORT FORBUND
Det er gjort en konsekvensanalyse av forbundsstyret som foreslår:
Bakgrunn for vurderingen av medlemsskap, og analyse av muligheter og trusler, styrker og
svakheter i forbindelse med et eventuelt medlemsskap i Norges Kampsportforbund.
Norges Judoforbund har siden høsten 1999 hatt sporadisk kontakt med, den gang Norges
Budoforbund, senere endret til Norges Kampsportforbund (NKF).
Våren 2000 hadde deler av Forbundsstyret et møte med generalsekretæren i NKF og samme
dag også et møte med NIF-president Kran. Kran la ingen føringer om at man skulle inngå et
samarbeid, men han fant det naturlig at feks. kampidrettene inngikk et samarbeid. Istedenfor å
vente til at vi eventuelt blir pålagt et slikt samarbeid for å spare penger i norsk idrett, valgte
styret å ta signalet og være i forkant av en eventuell slik utvikling. På denne måten tror vi at vi
har større frihetsgrader og i større grad kan forhandle fram vår tilknytningstorm.
NJF har i dag en liten administrasjon, 1 heltids administrasjonskonsulent og en
generalsekretær på konsulentbasis.
Dette blir et lite miljø og det er mange signaler og impulser man selvfølgelig går glipp av. Ved å
inngå i en større felles administrasjon vil man kunne dra veksler på at det er flere mennesker
som arbeider i et fellesskap. De rutineoppgavene som i dag utføres av vårt kontor, gjøres også
i administrasjonen til NKF. På enkelte felt har NKF kommet lengeri utviklingen enn NJF.
NJF har sine styrker og vil bygge videre på det vi allerede har kommet et stykke med.
Det var ideen om å forene ressursene i det som er felles for forbundene, og rutiner som er
felles for NJF og for NKF. En hovedtanke var at en større organisasjon kunne bidra til at de
basale rutinene kunne avlaste både Forbundsstyret og administrasjonen ved NJFs
forbundskontor.
Dette ville på den andre siden gi større rom og anledning til à frigjøre Forbundsstyret til å
bedrive planlegging og administrasjonen, og til å utføre andre og for utviklingen av forbundet
viktigere oppgaver.
Forbundsstyret utarbeidet en analyse i forhold til hvordan man vurderte et eventuelt
medlemsskap for NJF i NKF-organisasjonen. Prosessen var at det enkelte styremedlem
utarbeidet en uavhenig analyse. Senere ble disse koordinert og sammenfattet.
Resultatet framkommer som nedenfor.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 53

Styrkene ved et medlemsskap ville være:
~ bedre mediadekning
– økonomisk tyngde
~ rasjonell drift på forbunds- og klubbplan (kampsportsentre)
– sterkere konkuransemiljø
– tettere samarbeid med nært beslektede idretter
» bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, profesjonalisering
– større innflytelse mot overordnet ledd NIF, og eksterne samarbeidsparter,
– stordriftfordeler
Antatte svakheter ved et medlemsskap kan være:
– at Judoens egenart, identitet og profil kunne svekkes
– dårligere aksept blant publikum
~ større grad av sentral styring, liten påvirkning/innflytelse, anonymitet
– kanalisering av penger til de store særtorbundene
– lite telles grunnlag m.h.t. verdier og arbeidsformer
– ulike mål kampsportene imellom
– ulike idretter
Mulighetene ved et medlemsskap kunne bli:
– vekst og utvikling
~ større informasjonsflyt
– bedre administrative synergier
– samkjøre utdanning/kompetanse
– samarbeidssynergier, større kontaktnett
– trenersamarbeide f.eks. i regi av Olympiatoppen, treningssamlinger
– organisatorisk tyngde og innflytelse vis-a-vis NIF, samhold gir styrke
– mere interessant for sponsorer
Truslene ved medlemsskapet kunne være:
– at vi mister «sjela» vår
– mindre oppmerksomhet mot idretten judo
– mindre handlingsrom og frihetsgrader i forhold til judoens egenart
– vanskeligere å skille kampspoitene fra hverandre for publikum
– overordnet nivå kan drepe dugnadsånden
– styrt sammenslåing fra et høyere nivå
– ulike mål for de ulike idrettene/sæñorbundene
– uoverenstemmelser om organisasjonsform og økonomi
Dette skildreri hovedtrekk de tankene Forbundsstyret hadde i forbindelse med denne
prosessen. Forbundsstyiet vurderer mulighetene og truslene, styrker og svakheter mot
hverandre og ender opp i en tzosision hvor forbundsstyret er overveiende positiv til et
medlemsskap.
Begrunnelse:
Norges Kampsport Forbund vedtok på sitt siste Årsting å innlede forhandlinger med Norges
Judoforbund om en sammenslåing. Drøftinger både på styre- og administrativt plan er
gjennomført. Norges Idrettsforbund ser positivt på at særforbund slår seg sammen til større
enheter.
Det 26. Ordinære Forbundstiing – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel 54

4.2.3. OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS – JUDOMATTER SOM
ANLEGGSMIDLER
FORSLAG FRA OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS:
l: Judoforbunclet bes arbeide for at judomatter blir godkjent som anleggsmidler og dermed
som støtteberettiget til statlige spillemidler.
Nænnere begrunnelse for forslaget:
Judomatter utgjør for judoklubbene en vesentlig og nødvendig kostnad. I stortingsmelding
n r 14 (1999-2000):Idret^tslivet i endring uttales det i punkt 6.4.3:Utstyr pâ idrettsanlegg:
”Departementet har funnet ut at en vil holde fast på hovedregelen om at utstyr er `
anleggseierens ansvar å anskaffe, vedlikeholde og fornye. Departementet vil imidlertid
foreta en nærmere vurdering av tiltak og anleggselementer som kan bidra til â øke
tilgjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg”
Oslo og Akershus judokrets mener â ha registrert at bl a Orienteringsforbundet har fått
godkjent orienteringskart som støtteberettiget til anleggsmidler. Trolig representerer
judomatter minst like stor anleggsverdi.
2:Judoforbundet bes legge økt vekt på â yte underliggende ledd, kretser og klubber,
administrativ, faglig/sportslig og økonomisk hjelp og støtte.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Oslo og Akershus judokrets har ved i hvert fall et tilfelle registrert manglende interesse
og støtte fra forbundets side for tiltak som kan føre judosporten i fremgang. En aktiv og
støttende holdning fra judoforbundets side er helt nødvendig for å bidra til vekst ivâr
idrett. Om nødvendig må judoforbundet ta initiativ til â utvikle en strategisk utviklings –
og samhandlingsplan med kretser og klubber.
;\»\)\0_g,`,  >\&__9\
Forslag lia oslo og akershusjudokrets til forbundstinget våren 2001
26;

4 2.4. OSLO OG AKERTSHUS JUDOKRETS – GENERELL STØTTE
FRA NORGES JUDOFORBUND
FORSLAG FRA OSLO OG AKERSHUS JUDOKRETS:
l: Judoforbundet bes arbeide for at judomatter blir godkjent som anleggsmidler og dermed
som støtteberettiget til statlige spillemidler.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Judomatter utgjør for judoklubbene en vesentlig og nødvendig kostnad. I stortingsmelding
n r 14 (l999-2000):IdrettsIivet i endring uttales det i punkt 6.4.3:Utstyr på idrettsanlegg:
”Departementet har funnet ut at en vil holde fast på hovedregelen om at utstyr er ‘
anleggseierens ansvar å anskafie, vedlikeholde og fornye. Departementet vil imidlertid
foreta en nærmere vurdering av tiltak og anleggselementer som kan bidra til â øke
tilgjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg”
Oslo og Akershus judokrets mener â ha registrert at bl a Orienteringsforbundet har fått
godkjent orienteringskart som støtteberettiget til anleggsmidler. Trolig representerer
judomatter minst like stor anleggsverdi.
Zziudoforbundet bes legge økt vekt på å yte underliggende ledd, kretser og klubber,
administrativ, faglig/sportslig og økonomisk hjelp og støtte.
Nærmere begrunnelse for forslaget:
Oslo og Akershus judokrets har ved i hvert fall et tilfelle registrert manglende interesse
og støtte fra forbundets side for tiltak som kan føre judosporten i fremgang. En aktiv og
støttende holdning fia judoforbundets side er helt nødvendig for â bidra til vekst i vår
idrett. Om nødvendig må judoforbundet ta initiativ til å utvikle en strategisk utviklings –
og samhandlingsplan med kretser og klubber.
r\~>`:. \(&@~\^>
Forslag fra oslo og akershusjudokrets til forbundstinget våren 2001
.Pet 263Qtdiri?te;EQrbàñiíâfitiäjffiägfe  –

Vedlegg til sak 4.2.3.
Se pkt 6 4 3 i vedlegget
46 St.meld. nr. 14 1999-2000
ldrettslivet i endring
gen blir kort for utendørsanlegg i områder med
milde vintre. Departementet mener det i større
grad bør legges til rette for skøyteaktiviteter i vin-
terhalvåret. Tilskudd til mindre mobile kunstisfla-
ter, som plasseres sentralt i lokalmiljøet, vil bli vur-
dert av departementet.
Sosiale rom
En viktig motivasjonsfaktor for idrett og fysisk akti-
vitet er det sosiale fellesskap. Undersøkelser viser
at spesielt ungdom framhever dette. I Norsk Moni-
tors undersøkelse fra 1997 oppgir over 50 prosent i
gruppen 15-19 år at sosialt fellesskap er et viktig
motiv for trening og fysisk aktivitet.
Departementet vil vurdere à yte tilskudd til
sosiale rom i tilknytning til anleggselementer hvor
dette er naturlig. Denne type lokaliteter kan bidra
til å gjøre anleggene mer bmkervennelige, både
for unge og eldre.
6.4.2 Tilrettelegging for funksjonshemmede
Alle anlegg som bygges med tilskudd fra spillemid-
lene, skal i henhold til Plan- og bygningsloven være
tilrettelagt for funksjonshemmede. I Regjeringens
handlingsplan for funksjonshemmede er det over-
ordnede, langsiktige målet likestilling og full delta-
kelse for alle. Kravet om tilrettelegging for funk-
sjonshemmede vil derfor bli videreført. Tilretteleg-
ging vil ikke bare gå på de rent idrettslige delene av
anlegget. Arealene rundt et anlegg og områder for
publikum og media, må også ivareta dette målet.
For framtiden vil det være naturlig à tilgodese
funksjonshemmedes behov for treningsmulighe-
ter ved hjelp av ordinære idrettsanlegg. Fra og med
2000 vil søknader om midler til helsesportsanlegg
bli behandlet sammen med søknader til ordinære
anlegg. Ombygging til handicapriktige anlegg, vil
bli behandlet sammen med andre rehabiliterings-
søknader. For søknader om midler til helsesport-
anlegg og til ombygging til handicapriktige anlegg
vil departementet fortsatt kunne gi støtte med inn-
til 50 prosent av kostnadene begrenset oppad til et
maksimalbeløp.(jf. 6.2).
For å synliggjøre at tilrettelegging av anlegg og
uteområder er en del av de generelle kravene til
idrettsanlegg, vil departementet innarbeide disse
kravene i sine ordinære trykksaker vedrørende
forskrifter og bestemmelser. På sikt vil egne trykk-
saker vedrørende bestemmelser om tilretteleg-
ging for funksjonshemmede falle bort. _
Det 26_ Ordinære\Eorbtrnd_sting’- 28. apr]ili2001l+.Rii§åLÖ’sl`oilFlotél° i 57
6.4.3 Utstyr på idrettsanlegg
Det har blitt reist spørsmål om å utvide spillemid-
delordningen til også à omfatte utstyr. Depart
mentet har funnet at en vil holde fast på hovedreg
len om at utstyr er- anleggseierens ansvar å
anskaffe, vedlikeholde og fornye. Departementet
vil imidlertid foreta en nærmere vurdering av tiltak
og anleggselementer som kan bidra til å øke til-
gjengeligheten og bruken av eksisterende anlegg.
‘P9
6.4.4 Områder utenfor aktivitetsflaten
Departementet har videre funnet at det ikke er rom
for å utvide spillemiddelordningen til å omfatt
ervervelse av grunn, dekning av gjeld eller utgifte
til arbeider utenfor selve anleggets ytre grenser.
-im
6.5 Rehabilitering
Rehabilitering av eldre anlegg vil fortsatt være en
prioritert oppgave, men departementet vil presi-
sere at det ikke er aktuelt å rehabilitere alle anlegg
som har blitt bygd i Norge de siste 50 àr. Gjennom
arbeidet med kommunedelplanene for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv må behovene for
rehabilitering av eksisterende anlegg vurderes.
Kommunene bør spesielt tilgodese de anleggene
som kommer sentrale målgrupper tilgode. For â
understøtte rehabilitering av slike anlegg, vil stø
nadssatsene for rehabilitering av enkelte anleggs-
typer bli økt (jf. kap.6.4.1).
Departementet vil godkjenne nedleggelse av
anlegg som det ikke lenger er behov for, eller som
det vil være uforholdsmessig kostbart å få opp til
nødvendig standard, uten at det-vil utløse krav om
tilbakebetaling av bevilgede spillemidler.
Det vil videre være nødvendig à foreta en nær-
mere vurdering av anleggsmassen innenfor flere
særidretter for å avklare hvilke konkurranse- og
treningsanlegg det bør satses på i framtiden. Store
kostnadskrevende anlegg, som benyttes av et min-
dre antall idrettsutøvere, må avsternmes og sees i
sammenheng med nasjonale og regionale behov,
Departementet vil derfor foreta en gjennomgang i
samråd med aktuelle særforbund. 1 første omgang
vil problemstillingen bli drøftet næmiere med Nor-
ges Fri-idrettsforbund og Norges Skiforbund.
Det er bygget over 100 baner med kunststoff
dekke for friidrett i Norge. Departementet har
gjennom befanhger avdekket at flere av banene er
i dårlig forfatning og lite brukt. Eventuell rehabili-
tering av disse anleggene må vurderes nøye. l
enkelte tilfeller vil tlet være en bedre prioritering å
«N 4-.«.,._.-..,. .,,.. ~,_…=._-,-1,-,.1,~f.»-,~.,._…-W… ………,,~..,.,,

4.2.5. VOLDA JUDOKLUBB – ENDRING AV FORSIKRINGSÅRET
Fra
Volda Judoklubb
Postboks 352
6101 Volda
7. ‘februar 2001
Til
Forbundsstyret
NORGES JUDOFORBUNDS 26. ORDINÆRE TING 2001
FORSLAG TIL SAK FRÅ VOLDA JUDOKLUBB
Volda Judoklubb (VIK) ber om at følgende sak blir behandlet under Norges Judoforbunds
ordinære ting:
Treningsåret hos VIK følgjer skuleåret, det vil seie vi startar i august/september, og held på
fiarn til omlag mai. Medlemskontingenten gjeld då for same periode, dvs. haust og vàr, og
dette trur vi gjeld dei fleste andre klubbane i landet. Problemet oppstår når lisens- og
forsikringsinnbetalinga til Noregs Judoforbund fylgjer kalenderäret. Nye medlemmar om
hausten må betale fiill lisens/forsikring for det gjeldande året og ny lisens/forsikring etter
berre eit halvt år. For nokre av medlemane og deira føresette opplevast dette som urimeleg, og
for klubbane skapar dette ekstra meirarbeid. VIK ynskjer difor at innbetaling av lisens til NIF
fylgjer skuleåret.
For Volda judoklubb:
Charles Andrianjafintrimo

SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 2002 OG 2003
Se pkt. 4.2.1.
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

Prosjekt
I’lI’.
98011
98012
98012
98090
96010
96010
96011
96011
96012
96012
96013
96014
32001
32001
71001
71001
32010
32011
32012
32020
32020
32050
32050
SAK 6: BUDSJETT FOR 2001 OG 2002
B U DSJ ETT
INNTEKTER
MEDLEMSINNTEKTER
Medlemsinntekter
Forsikringer
Forsikringer avsatt
SUM MEDLEMSINNTEKTER
TILSKUDD/OVERFØRINGER
Tilskudd NIF
SALGSINNTEKTER
Materiell/utstyr
Materiell/utstyr kjøp
Undervisningsmateriell
Undervisningsmateriell kjøp
Merker, medaljer, pass etc.
Merker, medaljer, pass etc. kjøp
Porto/oppkrav
Overgangsgebyr
SUM SALGSINNTEKTER
NETTO INNTEKTER
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
DELTAGELSE ANDRES STEVNER
TIK egenandeler
TlK stevnedeltagelser
DK egenandeler
DK stevnedeltagelser
SUM DELT. ANDRES STEVNER
EGNE STEVNER
NC premiering
NM dommere
STK stevnekontroll
SUM EGNE STEVNER
TRENING OG INSTRUKSJON
TIK leire egenandeler
TIK leire
Trenerkurs ISF
Trenerkurs
SUM TRENING OG INSTRUKSJON
2001
320 000
370 000
-303 000
2002
320 000
370 000
-303 000
387 000
1 291 400
3 600
7 200
82 100
-30 000
7 300
1 200
387 000
1 291 400
3 600
7 200
82 .
-30 000
7 300
1 200
71 400
1 749 800
-150 000
«3O 000
71 400
1 749 800
-150 000
-30 000
-180 000
-15 000
-20 000
-18 000
-180 000
-15 0″
-201
-is ooo
-53 000
~85 000
-53 000
-85 000
-85 000
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
»85 000

71042
71042
71043
71044
71044
71045
71046
71046
71047
71047
95010
95012
90010
90020
90030
95030
72001
90095
90096
98080
UTDANNING OG KURS
DK kursinntekt
DK utlegg
UU utlegg
TK kursinntekt
TK utlegg
Utvikllingsseminarer
Treningsleire UNGDOM Kursinntekt
Treningsleire UNGDOM
STK kursinntekt
STK utlegg
SUM UTDANNING OG KURS
SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTG.
ADMINISTRASJONIORGANISASJON
PERSONALUTGIFTER ETC.
Personalutgifter
Kjøp av tjenester
SUM PERSONALUTGIFTER ETC.
MØTEUTGIFTER
Styrets møteutgifier
Årsting
Deltagelse andre møter
SUM MØTEUTGIFTER
ADMINISTRASJONSUTGIFTER
Administrasjonsutgifter
SUM ADMINISTRASJONIORGANIS.
TILSKUDD, KONT., OVERFØRINGER
TILSKUDD
Norges Toppidrettsgymnas
KONTINGENTER
Nordisk Judo Union
EJU og IJF
SUM KONTINGENTER
FINANSINNTEKTER
Finnansinntekter
SUM TILSKUDD, KONT., OVERF.
NETTO UTGIFTER
RESULTAT
10 000
-15 000
-15 000
20 000
~20 000
-130 000
21 000
-45 000
10 000
0
10 000
~15 000
-15 000
20 000
-20 000
-140 000
21 000
»65 000
10 000
0
-164 000
-482 000
-371 300
-221 700
-194 000
-512 000
»371 300
-309 200
-593 000
-100 000
-30 000
-50 000
-680 500
-100 000
0
-50 000
-180 000
-186 400
-959 400
-315 500
-2 300
-17 000
-150 000
-186 400
1 016 900
~228 000
-2 300
-17 000
-19 300
26 400
-308 400
-1 749 800
0
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel
-19 300
26 400
-220 900
-1 749 800
0

SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling:
Forbundsstyret for år 2001 og 2002:
President:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Appellutvalget for år 2001 og 2002:
1. Heidi Bruun Haugseggen, Leder
2, Rune Bergmann
3. Vibeke Thiblin
Dommerkomiteen for àr 2001 og 2002:
1. Per Arne Grime, Leder
2. Harald Monsen
3. Tommy Aadahl Olsen
Domsutvalget for år 2001 og 2002:
1. Jan Eirik Schiøtz, Leder
2. Kirsti Harefallet
3. Merethe Bolstad
4. Rolf Michalsen
5. Per A. Kulbraathen
Kontrollkomiteen for år 2001 og 2002:
1. Jan Frank Ulvås, Leder
2. Eva Scheie
3. Ståle Berg
Lovkomiteen for år 2001 og 2002:
1. lvar S. Johansen, Leder
2. Heidi Andersen
3. Curt Lier
4. Johnny Roaldseth
Valgkomiteen for år 2001 og 2002:
1. Alf S. Martinsen, Leder
2. Leif B. Ersnes
3.
Alf B. Rostad, Levanger Judoklubb
Jon Brattlid, BK-Judo
Line Jonanssen, Stavanger Judoklubb
Wenche Gulliksen, Slemdal Judoklubb
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Anne-Cahtrine Nilsen, NTNUI-Judo
Kinsa Judoklubb
Trondheim Judokwai
NTNUI-Judo
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Sarpsborg Judoklubb
HINIL-Judo
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Oslo Judo Klubb
OSI-Judo
Oslo Judo Klubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwai
Mosjøen Judoklubb
Levanger Judoklubb
Det 26. Ordinære Forbundsting – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

SAK 8: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING
Det 26. Ordinære Forbundsfing – 28. april 2001 – Rica Oslo Hotel

Tingpapirer 1999

Tingpapirer 1999

DET 25. ORDINÆRE
FCRBUNDSTING
24. APRIL /999
MEVERGARDEN HØTELL MO I RANA
99° INNHOLDSFORTEGNELSE 99°
Konstituering/ sakliste
Forretningsorden
SAK 1: Beretninger, perioden 1997-1998
SAK 2: Regnskap for året 1997-1998
SAK 3: Valg av revisor og godkjennelse av honorar
SAK 4: Innkornne forslag
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 2000 og 2001
SAK 6: Budsjett for 1999 og 2000
SAK 7: Valg
SAK 8: Bestemme tid og sted for neste forbundsting
DET 25. QRDINÆRE FORBUNDSTING – 24. APRIL 1999
3
6
7
32
51
52
56
57
62
63

Æ
6

DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING LØRDAG 24 APRIL 1999
NJF ønsker alle representanter velkommen til forbundstinget
08.30
09.00
10.45-11.15
11.15 -13.00
13.00 – 14.00
14.00 –
18.00 –
NORGES JUDOFORBUND
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av forbundstinget ved
president Erik Otto Jacobsen –
etterfølgende forhandlinger
Kaffe/te
Forbundstinget fortsetter
Limsj
Forbundstinget fortsetter
Forbundstinget avsluttes
DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING – 24. APRIL 1999

DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTING 24. APRIL 1999
F orbundstinget avholdes på Meyergårdet Hotell, Mo i Rana
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.00.
Åpning av forbundstinget
Konstituering
*~>e**
.Q“O.U’9°
Godkjenning av innkalling
Registrering av de fremmøtte representanter
. Godkjenning av representantenes fullmakter
Valg av funksjonærer (dirigenter, sekretærer og tellekorps),
som ikke behøver å være valgte tingrepresentanter
* e. Valg av to tingrepresentanter til â gjennomgå og undertegne
forbundstingets protokoll
Godkjenning av forretníngsorden
Godkjenning av saksliste
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles
Sakene foreslâs behandlet i derme rekkefølge:

_ Godkjenne beretninger fra perioden 1997/98
Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1997 og 1998
_ Valg av revisor og godkjennelse av honorar
Behandle innkomne forslag
_ Fastsetting av klubbkontingent 2000 og 2001
Budsjett med kommentarer for l999 og 2000
Valg av følgende tillitsmenn:
A. Forbundsstyret, som består av:
1. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
PE-‘J
B. Lovkomiteen, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
. To varamedlemmer
UJ
DET 25. oRD1NÆR1: FoRBUNDsTrNç _ 24. APRIL 1999

D. Appellutvalget, som består av:
1 . Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. Ett medlem
_ Ett varamedlem
bl
F. Valgkomiteen, som består av:
1. Leder
2. To medlernmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
l. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges Idrettsforbunds Ting
8. Bestemme sted og tid for neste forbundsting
DET 25. ORDINÆRE FORBUNDSTINGV g-L 24. APRLL 1999

FORRETNINGSORDEN
1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av
møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
ínnledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemrner med de unntak NJF”s
lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte sternrner for og imot.
DET 25. ORIHNÆRE FoRBUNDsTn~1G _ 24. APRIL 1999 F 5

SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1997 – 1998
A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ordinært Forbundsting 1997:
F orbundsslyret (FS:
President Erik Otto Jacobsen Ippon Judoklubb
Visepresident Jan Eirik Schiøtz Drammen Judo Club
Styremedlemmer Heidi B. I-laugseggen Hurdal Judoklubb
Alf B. Rostad
Kirsti H. Harefallet Sarpsborg Judoklubb
Levanger Judoklubb
Varamedlemmer Heidi ‘Andersen Oslo Judoklubb
Marit Enoksen l.halvdel/97 Hammerfest Judoklubb
fratråtte etter eget ønske
Arbeidsutvalget (A U) oppnevnt av FS:
Erik Otto Jacobsen
Jan Eirik Schiøtz
Kirsti Helene Harefallet
Ernst Halstensen, Generalsekretær
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1997:
Lovkomíteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Domsutvalget:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Morten Yggeseth
Thor Kirkesæther
Alf S. Martinsen
Johnny Roaldseth
Kjell R. Pedersen
Axel Hopstock
Rolf Michaelsen
Per A. Kulbraaten
Torkel Sauer
Tom Landås
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Drammen Judo Club
Mosjøen Judoklubb
Trondheim Judokwal
Finnmark J udoutvalg
Kragerø Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Haugaland Judoklubb
2f4}t;AÉ?RTL,§1§?ä2f:o  ‘ , , _

Appellulvalget:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Konlrollkomiteen:
Leder
Medlem:
Varamedlem
Valgkomileenf
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Gry Alexandersen
Tore Willy Adamsen
Harald Monsen
Unni Kirknes
Ole J. Storås
Ragnhild Olsnes
Gumar Winther
Svanhild Storstein Eide
Jan F. Ulvås
Sven-Ove Johansen
Gunnar Davidsson
Tommy Aadahl Olsen
Per Magne Eide
OSI-Judo
Fredrikstad Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Trondheim Judokwai
OSI-Judo
Marienlyst Judo Club
Haugaland Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Konnerud IL-Judogruppa
Tromsø Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Bergen Judo Club
Representant til Norges Idrettsforbunds/Norges Olympiske Komite Ting og ledermøter:
Erik Otto Jacobsen
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Barne- og ungdomskomiteen:
Leder l. halvår l997 :
Dommerkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Kvínneurvalgei’
Nedlagt 1997
Markedsførigskomiteen:
Leder :
Medlemmer
Nedlagt l.kv. 1998
DET 7154;
Marit Enoksen
Alf B. Rostad
Ole J. Storås
Per-Ame Grime
Harald Monsen
Marit Mørtsell
Jan Ove Urheim
Stian Iversen
Arild Maka
Hammerfest Judoklubb
Levanger Judoklubb
Trondheim Judokwai
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Bjerkvik IF-J udo gruppa
Stavanger Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
_ .

Organisasjons- og ledelseskomiteen:
Leder
Medlemmer
Statistikk-komiteen’
Leder
Medlemmer
Stevne- og termínkomíteen:
Rolf Michaelsen
Margrethe W. Karlsen
Merete Bolstad
Leif Bjarne Ersnes
Dag Hodne
Arne Henriksen
Thor Kirkesaether
Ståle Dahlberg
Medlemmer første halvdel 1997:
Leder1997 : Ivar S. Johansen
Nestleder:
Medlemmer
Dag Inge Opsetmoen
Janne I-Iaugdal
Jon Are Beukes
Medlemmer andre halvdel 1997:
Leder
Nestleder
Medlem:
Medlemmer 1998:
Leder
Nestleder
Medlemmer
T eknísk komite:
Leder
Medlemmer
Janne Haugdal
Ivar Johansen
Dag Inge Opsetmoen
Janne Haugdal
Ivar Johansen
Dag Inge Opsetmoen
Arild Maka
Jon Brattlid
Svein Gårdsø
Gunnar Røsberg
Rykkinn Judoklubb
Asker Judo Club
HINIL
NTNUI
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og J iu-jitsu Klubb
Drammen Judo Club
Budo – Oslo
OSI-Judo
Konnerud IL-Judogruppa
Kolstad Judo
Ippon Judoklubb
Kolstad Judo
OSI-Judo
Konnerud IL-Judogmppa
Kolstad Judo
OSI~Judo
Konnerud IL-Judogruppa
Sandnes Judoklubb
BK-Judo
Sandefjord Judoklubb
OSI-Judo
DETI

Toppidrettskomíteen:
Leder
Landslagssjef
sen. (til 31.05.97)
Landslagssjef
sen. (fra 01.06.97)
Landslagssjef/jr.
Landslagssjef
ressurs (til 01.12.97)
Landslagsleder/adm.
Hjelpetrener
(til 01.05.98)
Hj elpetrener
(fra 01.06.98)
Observatør/medlem
T reneruldanningskomíteen:
Leder
Medlemmer
Nedlagt 1. kv. 98
Utdanníngsrådet:
Leder
Jan Eirik Schiøtz
Stig Traavik
Alfredo Chinchilla
Olav Åse
Anders Lohne Lie
Astrid Nordbotn
Geir Aage Jacobsen
Morten Schiøtz
Fredrik Brenna-Lund
Stig Atle Frey
J olmny Roaldseth
Gisle Amundal
Kirsti H. Harefallet
Norsk Judo og J iu~jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Ippon Judoklubb
Marienlyst Judo Club
OSI
Asker Judoklubb
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Trondheim J udokwai
Stjørdal Judoklubb
Sarpsborg Judoklubb
Nedlagt 1. kv. 98 og erstattet med Utdanningsutvalget. Se rapport nr. ll.
B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1997 – 1998:
,_`:.,.;.»N%.:.fí.É,’.í3_
. , .w v, ., , _ x
^;.~~;«“ _~  vw..
Damer under 12 år
Damer 13 – 16 år
Damer 17 år I=>
Herrer under 12 år
Herrer 13 – 16 år
Herrer 17 år =t>
295 301
168 162
367 351
1250 1089
451 465
814 867
Sum totalt medlemmer 3345 3235
Totalt antall registrerte klubber 1997: 77
Totalt antall registrerte klubber 1998: 77
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1997 OG 1998.
ADMINISTRASJON
Forbundet har i perioden hatt en generalsekretær på 50% stilling og en heltidsansatt sekretær.
Forbundsstyrets medlemmer har også gjennomført administrative oppgaver.
ORGANISASJON
F orbundsstyret (FS) hadde i 1997 10 styremøter og 7 arbeidsutvalgsmøter (AU). I 1998 ble
det gjennomført 7 FS møter og 4 AU møter.
Organisasjonsutvikling har også i denne perioden vært et av satsingsomrâdene. Det ble satt
store krav til komitelederenes ansvar, lederevne og kompetanse. Noen komiteer fungerte
tilfredsstillende, mens andre greide det ikke. Som en følge av dette fikk organisasjons- og
ledelseskomiteen (OLK) mandat til finne den beste organisasjonsform, utifra tilgjengelige
resurspersoner som var villige til ä gjøre en innsats for fellesskapet. På denne bakgrunn ble
det besluttet å oppløse de styreoppnevnte fagkomiteene, og heller satse på prosjektgrupper,
mens økonomistyringen ble lagt under generalsekretæren.
Styret har erkjent belastningen av å måtte påta seg betydelige administrative oppgaver. Dette
har ikke vært tilfredsstillende, verken for organisasjonen eller styremedlemmene. Slitasjen
har vært stor, og det har vært en svakhet for organisasjonen at styremedlemmer i løpet av
perioden har måttet overta ”driften” av tre komiteer. Styrearbeid som visjoner, mâlfokus og
strategitenking måtte bli nedprioritert.
Den 1 1. – 12.4.l997 sto NJF som arrangør av den 49. kongress til den Europeiske Judo Union
(EJU), og høstet lovord fra delegatene for godt gjennomført arrangement.
Rune Neraal ble gjenvalgt som 1. visepresident i EJU.
ØKONOMI
Økonomistyring har fortsatt vært et prioritert område i perioden. NJF gikk inn i 1997 med en
egenkapital på kr. 153.706. Driftsåret 1997 viste et underskudd på kr. 42.427.
Rammetilskuddet fra NIF i 1997 ble i juni mnd. redusert med kr. 73.000. P.g.a vedtak på
Årstinget den 28. juni om reduksjon av innbetaling av forsikring/lisens, ble denne posten
redusert med kr. 100.000. Inntektsreduksjoner på til sammen kr. 173.000 ble fordelt på
toppidrett, komiteer og utdanning og kurs, og Forbundsstyret hadde kun et halvt år på å
gjennomføre derme reduksjonen.
Driftsåret 1998 viste et overskudd på kr. 49.290. Det ble kun innbetalt 38,6% forsikring/lisens
i forhold til tingvedtatte budsjett. Driftsinntektene ble redusert med 14,7% og driftsutgiftene
ble redusert med 17%. Som en følge av disse reduksjonene ble aktivitetene innen toppidrett
og komiteer sterkt redusert. For tingperioden 1997/1998 viste resultatet et samlet overskudd
på kr. 6.863 med en egenkapital på k.r. 160.569.
DET25.,OR1DINÆREfFORBUNI3STING 7 ~24′.íAPRIL’1’99″9″= Yi* ,  10

Egenkapitalutvikling:
1993 1994 1995 1996 1997 1998
-601.300 -854.645 -126.323 +153.706 +111.278 +160.569
Resultatutvikling:
-124.163 -253.345 +728.332 +280.030 -42.427 +49.290
TOPPIDRETT
I 1997 klarte kun tre utøvere kravene til landslagsplass og to i rekruttgruppen, mens i 1998
klarte fire utøvere kravene til landslagsplass og tre i reknittgruppen.
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er fortsatt et satsningsområde for å utvikle fremtidige topp-
idrettsutøvere og samtidig gi elevene gode judokunnskaper, som i etterkant vil tilflyte
klubbene.
BREDDEIDRETT
Det er forhandlet frem en samarbeidsavtale med Polen, som underskrives i løpet av første
kvartal 1999, om kompetansehevning og utdanning av trenere og utøvere. Polen er en av
Europas beste judonasjoner.
UTDANNING
Det har i tingperioden vaert arbeidet intenst for å utvikle ny utdanningsmodell tilpasset det nye
utdanningssysternet til Idrettens Studieforbund. Manglende kompetanse på resurspersoner
innen treningsutdanning har forsinket dette arbeidet. Den nye organisasj onsstrukturen har
gjort at idealistiske personer har tatt ansvar og vil fremlegge forslag til Trener I utdanning før
ârstinget.
1999/2000 SATSNINGSOMRÅDER
Foruten å videreføre ovennevnte satsingsområder, bør det nye styret prioritere tilrettelegging
for rekruttering, gjennom utdanning av ledere og trenere. Klubber med god ledelse, samt
dyktige og kvalifiserte trenere vil kunne ta imot nye medlemmer. For å oppnå økt rekruttering
må klubbene ta inn nybegynnere vår og høst, og se på muligheten for tilknytning til
skolefritidsordningen (SFO). Økt konkurranse fra profesjonelle fritidsaktiviteter vil også
kreve økt profesjonalitet når det gjelder drift av klubbene.
§ 7.7 sier at forbundsstyret skal fremlegge langtidsplan. Det nåværende styret har valgt ikke å
binde opp det nye forbundsstyret med visjoner, mål, målsettinger og tiltak. Langtidsplaner
har i alle år blitt presentert på årstingene, men de har aldri i etterkant blitt evaluert eller fulgt
opp. Dette skyldes vidløftige visjoner og mål, manglende resurspersoner, hyppige skiftende
styrer og en del urealisme i planene.
¥DE:_T   – _  Å?

D. RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1997/1998
1. Rapport fra Appelutvalget
Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i perioden, og har derfor heller ikke hatt noe
aktivitet.
Sandvika 28.12.98
Gry Alexandersen (sign.)
Leder
2. Rapport fra Barne- og ungdomskomiteen
Barne- og ungdomskomiteen (BUK) har dessverre ikke vært særlig aktiv i Perioden l997-
1998. Dette skyldes først og fremst at sentrale personer med ansvar for dette området trakk
seg fra sine verv tidlig i perioden. F orbundsstyret gjorde flere forsøk på å etablere en ny
komite, men dette lykkes ikke. Undertegnede har hatt ansvar for post og annen
kommunikasj on, samt besvart spørreundersøkelser og rapportering til NIF.
Gledelig er imidlertid at Norges Judoforbund representerte med Silje. V. Rostad og Christian
H. Toldnes, begge fra Levanger Judoklubb, på NIF’s Ungdomsting i Lakselv den 14. og 15.
mars 1998.
Heidi Bruun Haugseggen (sign.)
Styremedlem Norges Judoforbund
1?flE,T,2§.-í  f – 111512

3. Rapport fra Dommerkomiteen
Rapport fra Dommerkomiteen i Norges Judoforbund
1997~1998
Komiteen har bestått av følgende medlemmer i inneværende tingperiode.
Navn I Ansvarsområde
Alf B. Rostad I Leder. Planlegging, utvikling og koordinering
Harald Monsen I Økonomi, regnskap og budsjetter
Ole Johan Storaas I Utdanning, kurs, kursutvikling
Per-Arne Grime Uttak av dommere til stevner nasjonalt/
intemasjonalt. Karriereplanlegging.
Int. regler, instruksverk.
Marit Mørtsell I Ivareta kvinners interesser.
Ungdomsrepresentant. I ivareta ungdoms interesser.
1997
Det ble awiklet 8 telefonmøter. I tillegg kommer møter i forbindelse med NM.
Komiteen ble styrket med en kvinnelig representant. Det er arbeidet kontinuerlig for å skaffe en
ungdomdsrepresentant i komiteen, men aktuelle kandidater prioriterte egen aktiv karriere og/eller
utdanning.
Dommerkomteen har tatt ut dommere og vært tilstede ved alle NM.
Ved NM jr. i Levanger ble det awiklet lisensprøve til B- og A- prøve. Resultatet ble 3 B-
lisensierte og 1 A-lisensiert.
Navn I Klubb Lisens
C>
state Berg liafisnanstmd jk.
US!
Thomas Brenclboe I Kolstad jk.
CU
Lars Jacob Larsen I Stålkameratene jk./Mo i Rana
021
A1fseheiManinsen |M0s>iøen jk.
Dommerseminar 6.-7. september 1997
Lørdag var det samling i Idrettens hus, Bærum, med informasjon, gruppeopppgaver og
internasjonal og nasjonal video hvor deltakerne fikk prøve seg. Søndag var det en praktisk
sekvens i Ippon judoklubbs lokaler, med bistand fra Fredrik B. Lund og to deltakere fra
Toppidrettsgyrnnadet. Lørdag var det 26 deltakere og på _søndag 20 deltakere. Det ble foretatt en
spørreundersøkelse om innhold og form. Dette skulle være grunnlaget for innhold og form ved
neste dommerseminar. På enkelte spørsmål fordeler svarene seg med diamentralt motsatte
oppfatninger. I sum kan resultatet tolkes som at deltakerne er fornøyde. Resultatet ble
offentliggjort.
Det ble forsøkt gjennomført et seminar i Tromsø (Dommerseminar Nord). Dette lot seg ikke
gjennomføre på det aktuelle tidspunktet fordi det ikke var mulig å få tak i lokale,
Det ble utarbeidet en instruks for dommerne som ble godt mottatt på dommerseminaret.
1998
Det ble awiklet 4 telefonmøter. I tillegg kommer møter i forbindelse med NM.
Dommerutdarmingen ble endret fra å være et 16 timers kampregelskurs pluss 16 timers
dommerkurs til et 16 timers kurs inklusive en 4 timers modul for kampregler.
‘D

Dommerkomiteen har tatt ut dommere og vært til stede ved alle NM.
Dommerseminar 5 .-6. september
Seminaret ble i hovedsak gjennomført som året før pga evalueringen og tilbakemeldingen fra
1997. For å gi deltakeme “mere for pengene” som ønsket var, fikk deltakeme en kopi av videoen
fra EIU. En av hovedmeldingene fra 1997 var at det var unødvendig â måtte betale for servering
av lunsj, selv om noen mente at den serveringen som var året før var for dårlig. Resultatet var at
den enkelte ble oppfordret til ä ta med matpakke. Dette aksepterte alle.
Lørdag var det samling i Idrettens hus, Bærum, med informasjon, gruppeopppgaver og
internasjonal og nasjonal video hvor deltakerne fikk prøve seg. Søndag var det en praktisk
sekvens i Ippon judoklubbs lokaler, med bistand fra Fredrik B. Lund og to deltakere fra
Toppidrettsgynmadet. Lørdag var det 20 deltakere og på søndag var det 12 deltakere. Det ble
foretatt en spørreundersøkelse om innhold og form som skulle være grunnlaget for neste
dommerserninar.
Det ble forsøkt gjennomført et seminar i Tromsø (Dommerseminar Nord). Dette lot seg ikke
gjennomføre pga liten påmelding.
Ole Johan Storås ga beskjed om at han ønsket å trekke seg som medlem i dommerkomiteen og fra
internasjonal dømming. Dette var fundert i hans arbeidssituasjon og ønsket om å ha mere tid til
familien. Pâ slutten lørdag fikk han en påskjønnelse for det arbeid han bidratt med i den tiden han
har vært medlem i DK og for sin innsats som aktiv dornmer.
Det ble høsten 1998 foretatt en ny oversettelse av de internasjonale reglene.
Dommerdeltakelse iutenlandske stevner 1997-1998
Vi har Vært representert med dommere i:
Scandic-cup, Gøteborg
Gøteborgturneringen
Swedish open, Malmø
Scandinavian open
Limfjord-cup, København
Våre internasjonale dommere har deltatti følgende internasjonale aktiviteter.
Per-Ama Grime | 1997 1 1998
I Paris A-tournament | Paris A-tournament
|EM, Sr. Ostende _ I Hertogen Bosch A-tournament
|Basel A-tournarnent I EM team, villach
| Dommerseminar i Stockholm
Harald Monsen -prøve i Birmingham I München A-toumament
E
I Herto gen Bosch A-tournament
I Dommerseminar i Stockholm
Forbundsstyret vedtok høsten 1998 å gå bort fi’a kornitestruktur og over til en prosjektstyrt
organisasjon.
DET  eii~Píí.U«.19″9f9f` f _  s 14

4. Rapport fra Domsutvalget
RAPPORT FRA DOMSUTVALGET I PERIODEN 1997-98
Utvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
leder: Axel Hopstock, Kragerø JK
medlem: Rolf Michaelsen, Rykkin JK
Per A. Kulbraaten, Sofiemyr JK
varamedl: Torkel Sauer, NJJK
Tom Landås, Haugaland JK
Utvalget har ikke hatt møter i perioden, men det har vært telefonisk kontakt mellom
medlemmene etter behov.
Utvalget har i perioden hatt to saker til behandling.
Det er vanskelig å planlegge økonomisk for et utvalg som domsutvalget, da saksmengden er
svært uforutsigbar.
lnneværende periodes utgifter er belastet utvalgets medlemmer (i det vesentlige lederen).
Kragerø, 4. januar 1999
Axel Hopstock
leder
to . ;

5. Rapport fra Lovutvalget
NORGES JUDOFORBUND
LOVKOMITEEN
ÅRSRAPPORT 1997/1993
Lovkomíteen har revidert NJF s lover í overensstemmelse med NIF s basis-lovnorm for
særforbund for fremleggelse på forbundstlnget og senere godkjennelse av NIF.
Sportslig hilsen
for Lovkomiteen
DET 2S,~0RDIfNÆ;RE  241′ Li

6. Rapport fra Organisasjons- og ledelseskomiteen
MEDLEMMER I PERIODEN
Rolf Michaelsen, Leder
Margrethe Wíiger Karlsen, Merete Bolstad, Leif Bjame Ersnes.
ØKONOMI
OLK har insistert på at budsjettet for OLK overføres UR. OLK har ikke belastet NJF med
utgifter.
Alle møter er gjennomført uten kostnader.
MØTER
OLK har gjennomført alle møter via e-mail.
Dette er en møteform som er svært billig, når møtedeltakerne sitter i Narvik, Trondheim og
Oslo.
HOVEDOPPGAVER FOR OLK I PERIODEN:
1 LEDERUTDANNING.
OLK i samarbeid med UR har gjennomført lederseminar på Ringkollen på Ringerike i 97. Og
i Narvik i 98.
OLK har i perioden også gjennomført flere ledermoduler for komitemedlemmer.
OLK har medvirket i oppbyggingen av den nye utdanningsmodellen for NJF.
Utdanningen som har foregått i regi av OLK er rapporten til ISF.
I løpet av 1998 er utvikling av lederutdanning flyttet over til UR.
Planer for flere lederkurs og seminarer i alle regioner er også flyttet over til UR.
2 ORGANISASJONSJUSTERINGER
OLK har i perioden fortløpende vurdert komiteorganiseringen, og foreslått justeringer i
komitestruktur eller instrukser i henhold til dette. OLK har også arbeidet direkte mot F S og
foreslått at FS skal arbeide med langtidsplaner og utvikle satsingsområder som er prioritert på
grunnlag av medlemsmassens behov og forbundets økonomi. FS har hatt problemer med å
komme opp på det nivået som OLK har ønsket fort nok. Årsaken til dette har vært
kommunikasjonsproblemer mellom FS og komiteene.
OLK har på grunnlag av kommunikasjonsproblemer mellom komiteene, og mellom
komiteene og FS, sett behovet for å redusere antall komiteer. Alle berørte komiteer har vært
innkalt til møter i forbindelse med dette.
Det ble enighet om å overføre flere av komitefunksjonene til NJ F/ADM.
FS skulle utrede hvilke funksjoner som skulle overføres og hvilke komiteer som skulle legges
ned.
På slutten av 1998 registrer OLK at flere av komiteene har misforstått opplegget og lagt ned
aktiviteten.
Og at dette medfører betydelig merarbeid for ADM.
DETt253~ ÅÉRII`+1ii99?fÅ:  .  17

3 LOVER OG INSTRUKSER
Flere av komiteinstruksene var umoderne eller direkte feil. Noen instrukser manglet.
OLK har skrevet om instrukser for samtlige komiteer i perioden. Noen nye komiteer har blitt
opprettet og ny instruks er laget. Samtlige instrukser er forandret etterhvert som
komiteorganisasjonen har endret seg.
Flere av komiteene manglet instruks, eller instruksen var feil eller ikke
OLK har foreslått nye instrukser for samtlige komiteer.
OLK har også arbeidet med lovene for NJF i perioden hvor lovutvalget ikke har fungert.
NEDLEGGELSE AV OLK
OLK mener å ha bidratt med grovarbeid for å komme i gang med en ny struktur som ikke
binder for mange personer opp i administrativt arbeid. Og at FS og ADM må overta det
daglige arbeidet med å utvikle dette videre.
Vøyenenga 5.januar 1999
Rolf Michaelsen (sign)
18
.DET 25.  FÖRÉUNDSTINGÉ `24′ APRIL 1999* ~ e

7. Rapport fra Statistikk-komiteen
Årsrapport for årene 1997 & 1998
Organisasjon
Statistikk Komiteen har i periodene bestått av følgende personer med verv navn og
ansvarsområdemed medlemsklubb:
Leden
Oslo
Medlem:
Oslo
Medlem:
Medlem:
Dag Hodne Statistikk & historikk
Arne Henriksen Datakonsulent
Thor Kirkesæther Informasjon
Ståle Dahlberg Foto
Norsk Judo og Jiu~Jitsu Klubb ~
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb –
Drammen Judo Club
Budo – Oslo
Ståle ble medlem fra den 11.02.1998.
Representasjon:
Lederen har representert komiteen på kurs og møter í regi av forbundet.
Økonomi:
Komiteen har for første gang siden opprettelsen i ’83 fått et budsjett å jobbe etter for
i ^97`98.
Budsjettet for 1997 er 7.245,- kr. ikke brukt budsjettet sitt for året.
Budsjettet for 1998 er 5.000,- kr. brukt -1.032,- kr. igjen +3.968,- kr. av budsjettet sitt
for året.
Mål:
Målet var å få en komite som besto av fem medlemmer, noe som ikke er helt
gjennomført.
Føre statistikk/historikk over all aktivitet knyttet til NJF, delvis gjennomført da ikke alle
sender inn rapporter og lister over arrangementer med resultater til NJF Statistikk
Komite.
Registrering av alle typer graderinger, lisensieringer, autorisasjoneringer og ven/ i
forbundet.
Det erjo synd at når først komiteen har fått økonomiske midler til rådighet og var på
vei til å
få flere medlemmer som kunne gjøre en innsats at den blir lagt ned.
Dag Hodne takker for seg som leder av Statistikk Komiteen fra opprettelsen i 1983 til
1998 på 15 år.
Med vennlig hilsen
Dag Hodne
Leder
Statistikk Komite
Norges Judo Forbund
Oslo den17,12.1998.
DET 25. 0RDINÆRE:FoRBUNDsTING[-124. APR’IgI;1f99`9* F 019

8. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
ÅRSRAPPORT FOR STEVNE- OG TERMINKOMITEEN 1997
Stevne- og Terminkomiteen (STK) besto i første halvdel av 1997 av 4 personer, 3
menn og 1 kvinne. Vi hadde ett medlem under 25 år, og oppfylte NJF’s krav til
representasjon.
Medlemmene i første halvdel av 1997:
Leder: lvar Johansen
Nestleder: Dag Inge Opsetmoen
Medlemmer: Janne Haugdal
Jon Are Beukes
Medlemmene i andre halvdel av 1997:
Leder: Janne Haugdal
Nestleder: lvar Johansen
Medlem: Dag Inge Opsetmoen
I tillegg var Heidi Bruun Haugseggen Forbundskontakt.
Det ble avholdt 7 møter, og en del uformelle møter via telefon, e-mail og faks.
STK`s virksomhet i 1997 har bestått av møtevirksomhet, fordeling av stevner,
utgivelse av terminliste, trekking til NM-stevner, ajourholdt stevnereglement og
evaluering av NM og NC.
STJ har hatt små utgifter og små inntekter. Målet for STK var i denne perioden å
delta mer aktivt på arrangement i regi av NJF/klubber for å øke kompetansen og
bedre kommunikasjonen.
Stevne- og Terminkomiteen
Ivar Johansen (sign.) og Janne Haugdal (sign.)
ÅRSRAPPORT FOR STEVNE- OG TERMINKOMITEEN 1998
Stevne- og Terminkomiteen besto i 1998 av følgende personer:
Leder: Janne Haugdal
Nestleder: lvar Johansen
Medlem: Dag Inge Opsetmoen
Medlem: Arild Maka
Både Dag Inge Opsetmoen og Arild Maka var medlem av STK deler av året.
Forbundskontakt var Heidi Bruun Haugseggen.
Totalt ble det avholdt 7 møter, i tillegg en del uformelle møter via telefon, faks og
e-mail.
DET 25éiiQRDINÆB.!3rFQ1SBMUND.SIIl5íG.f 19”  .

STK har hatt små utgifter og små inntekter. Målet for STK i denne perioden var å
forberede terminlisten, evaluere NM og NC, og arbeide med å utvikle arrangørkurs.
l tillegg til ovennevnte momenter har STKs virksomhet i 1998 bestått av å ajourholde
stevnereglementet, foretatt trekking til NM-stevner og avholdt et funksjonærkurs.
På slutten av året ble ajourføring av terminlisten overtatt av forbundskontoret.
Stevne- og Terminkomiteen
Janne Haugdal(sign.)
9. Rapport fra Teknisk komite
Rapport foreligger ikke
10. Rapport fra Toppidrettskomiteen
Årsrapport fra Toppidrettskomiteen, 1997 – 1998
Organisasjon
Sammensetning:
Leder .lan Eirik Schiøtz. NJJK
Landslagssjefsenior Stig Trâvik, NJJK (til 31. mai 1997)
Landslagssjef senior Alfredo Chinchilla, NJJK( fra l.juni 1997)
Landslagssjefjunior Olav Åse, lppon
Landslagssjefressurs Andres Lohne Lie, Marienlyst Judo Club, (til 1. desember 1997)
Landslagsleder adm. Astrid Nordbotn, OSI
1-Ijelpetrener Geir Aage Jacobsen, Asker Judoklubb. Trakk seg fra stillingen 1. mai 1998
Hjelpetrener Morten Schiøtz, NJJK. (fra l.juni 1998)
Observatør/medlem Fredrik Brenna Lund, NTG
Det er avhold jevnlige møter etter behov i TIK.
Regioner
Regionene har hatt variert aktivitet. Noen fungerte godt, mens andre har ikke hatt aktiviteter i
perioden. På grunn av reduserte budsjetter, har ikke TIK hart midler til å støtte aktiviteter i regionene.
Landslags aktiviteter.
Senior:
I perioden har følgende utøvere kvalifisert seg for seniorlandslaget:
Stine Lasten, Sandefjord Judoklubb, hele perioden
Morten Schiøtz, NJJK, l.januar 1997 til l.juni 1998. 1-lan hadde treningsforbud på grunn av
overtrening fra 15. oktober 1997. Trakk seg fra landslaget på grunn av manglende leging av skaden.
Cecilie Lille, Alta Judoklubb, fra l. september 1997
.DET  F.01íBUNI§§`T1NG_i24-rAPRU§.1É2§ÅFifa . ._ , 17°.

Resultater:
1997
Morten Schiøtz, 9. plass~ 71 kg, EJU A~stevne Praha, Tsjekkia
I EM 1997 Oostende Belgia, deltok Stine Lasten og Morten Schiøtz. Begge ble uplassert
I VM 1997 Paris Frankrike, deltok Morten Schiøtz. Han ble uplassert
1998
Stine Lastein, 7. plass – 63 kg EJU A-stevne, Roma Italia
Stine Lastein, 5. plass – 63 kg EJU A-stevne, s`I-Iertogenboch Nederland
I EM 1998, Spania deltok Stine Lastein. Hun ble uplassert
Junior:
I perioden har følgende utøvere kvalifisert seg forjuniorlandslaget:
Lars Sandnes, Ippon. I-lan ble seniorutøver fra l.januar 1998 og oppnådde ikke kvalifiserende
resultater for seniorlandslaget.
Martin Tiblin, Ippon. Kvalifisert for landslaget fra 1.januar 1998
Jonatan Kittilsen, Sandefiord Judoklubb. Kvalifisert for landslaget fra 1.januar 1998
Resultater:
Alle utøverne har deltatt påjunior A-stevner i perioden. Dette er ikke oppnådd plasseringer i noen av
stevnene,
Rekruttlag:
Utøvere som har oppnådd ett tellende resultat har deltatt i en rekruttgruppe. Denne gruppen har fått
treningsoppfølging avjunior landslagssjef og hjelpetrener.
Generell betraktninger’
Nivået på internasjonal toppjudo er meget høyt. Judo er en helårsidrett som utøves i over 170 land.
Nivået på norskjudo er generelt meget lav. Den faglige kompetanse klubbtrenere har er
gjennomgående alt for lav. TIK har også registrert at få klubbtrenere har virkelige ambisjoner for å få
frem internasjonale utøvere. Før kompetansen blir hevet betraktelig, og trenerne hever sine
ambisjoner, kan vi ikke regne med å få frem internasjonale topputøvere. Uten holdningsendringer vil
vi i fremtiden bare av og til få frem enkeltstående gode utøvere som har evnen til å nå resultater på
egenhånd.
Drammen 20. februar 1999
Jan Eirik Schiøtz
DET 2f5f-.  . .   22

11. Rapport fra Utdanningsrådet
Årsrapport
Utdanningsrådet (UR)
Utdanningsutvalget (UU)
1997/98
Det har vært avhold 3 møter i Utdanningsrådet (UR) i 1997 og ett møte i 1998. Disse møtene
har vært arrangert i samarbeid med OLK som modul 3-5 i organisasjonsutviklingskurset i
NJF s regi. Hensikten med dette har vært å utdanne fagpersoner i NJFS organisasjon innen
organisasjonsutvikling og NJFS utdanningssystem, for å gi et grunnlag for den påkrevde
revideringen av utdanningssystemet. Komiteenes egen fremdrift i denne sammenheng var ikke
tilfredsstillende, og det ble vedtatt opprettet et eget Utdanningsutvalg (UU) som i
utgangspunktet skulle fungere som en pådriver i forhold til de enkelte komiteene. I
forbindelse med omorganiseringen sommeren 1998 ble URS rolle vurdert som lite
hensiktsmessig, og rådet ble vedtatt lagt på is imitil videre.
Utdanningsutvalget (UU) ble opprinnelig opprettet for å få en fortgang i arbeidet med
utvikling og revidering av utdanningssystemet og kurstilbudet i NJF. Første møte ble holdt
17.11 1997 og utvalget ble opprettet med Rune Sundland, Rolf Michaelsen og Rune Bruun
Evensen som medlemmer, og med Kirsti Helene Harefallet som leder. I forbindelse med
arbeidet med omorganisering av NJFs komitestruktur ble det tydelig at det var nødvendig med
et raskere arbeidende utvalg enn UR til å ta tak i utdanningsarbeidet. UUs mandat ble i
forbundsstyremøte 30.04.1998 gitt til â omfatte utvikling og vedlikehold av NJF s
utdanningssystem, prioritering av tiltak innenfor kursutvikling og utvikling av det faglige
innholdet i NIFs utdanning og utdarmingssystem.
Det har vært avholdt i alt 5 møter i 1998. Vekt har vært lagt på å utvikle en helhetlig
utdanningsmodell for NJF, som beskrevet i ”Informasjon om utdarmingssystemet i Norges
Judoforbund” og på å komme frem til en hensiktsmessig organisering av utviklingsarbeidet.
Arenamodellen ble utviklet som et verktøy til analyse av fomiell og uformell kompetanse i
forbindelse med rekruttering til kursutvikling, og kriteriene for de ulike trinnene ble
beskrevet. Det var enighet om å prioritere en revidering av trenerutdanningen, og en ny
trenerstige ble utarbeidet. Videre ble en prosjektgruppe for Trener l vedtatt opprettet med
Rune Sundland som ansvarlig.
Arbeidet videre i 1999 vil fortsatt prioritere ferdigstilling av nytt Trener l kurs i løpet av
første halvår, pâbegynnelse på Trener 2 og en arrangørstige. Videre håper vi å kunne ta tak i
revidering av dommerutdamielsen. Videre skal det arrangeres et Utdanningsseminar, som er
tenkt som en erstatning for UR.
Oslo, februar 1999
Kirsti Helene Harefallet.
(sign)
DET 25-.,QRI?!NÆRÉ FQ1}BUN1?,5.T1N.G  2.4}..Å1”B1Li_19_9?.:, f . . I 23

12. Rapport fra Valgkomiteen
Rapporten deles ut på tinget
13. Rapport fra Kontrollkomiteen
Rapporten deles ut på tinget
E. KRETSER/UTVALG – KLUBBER pr. 31.12.1998:
1. Østfold Judokrets
Fredrikstad Judoklubb
Kråkerøy Judo Club
Sarpsborg Judoklubb
2. Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club
AurskogHøland Judoklubb
Hurdal Judoklubb
Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJ C)
Nesodden Judoklubb
Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judogruppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubb
Slemdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
3. Hedmark .ludokrets
Brumunddal Judoklubb
4. Oppland Judokrets
Hamar Judoklubb
5. Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Konnerud IL-Judogruppe
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Røyken Judoklubb
DET. 25<f.0BDI1ÉÆB§E.FÖÅ1§?U1Y.DST.!N,G -2%  J ]

Vestfold J udokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vermesla Judoklubb
Rogaland Judokrets
Finnøy Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
Strand Judoklubb
Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
Sogn og Fjordane Judokrets
Florø TL-Judogruppa
Førde Judoklubb
Studentspretten IL-Judo
Møre og Romsdal J udokrets
Hovdebygda IL-Judogruppe
Kristiansund og Omegn Judoklubb
Sykkylven Judoklubb
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
Sør-Trøndelag Judokrets
Kolstad Judo
Norges Tekniske Høyskole IL-Judogruppe (NTNUI)
Trondheim Judokwai
DET 25 ORDINÆRE FORBUNDSTINGÅ- 24; APRIL 1999

15. Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Verdal Judoklubb
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
IL-Stålkameratene-Judogruppa
Lofoten Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
Narvik Ing.l-løyskole IL-Judogruppe
Sortland Judoklubb
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Lunheim Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogmppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
IL-Nordkyn-Judogruppa
ÉDET 25- QRDIN%§?!§EtÉt0RBH1“DST1NG.+tÅKÁPRIL  L

F. NM- OG NC-RESULTATER 1997
1. NM-senior – damer/h
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen
Vinnere: -56kg
-6lkg
-66kg
+72kg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen
Vinnere: -60kg
-65kg
-7 1 kg
-78kg
-86kg
-95kg
+95kg
Åpen klasse
EITCI’
05. og 06.04.1997
Husebyhallen, Trondheim
Kolstad Judo
May Linn Hystad, Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
May Linn Hystad, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Nina Schreuder, Stavanger Judoklubb
Bente Stensrud, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Eva Standal, Asker Judo Club
Bente Stensrud, Norsk Judo og J iu-Jitsu Klubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Knut Harefallet, Sarpsborg Judoklubb
Alfredo Chinchilla, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Steffen Krogh Pedersen, Bergen Judo Club
Rolf Pettersen IL-Stålkameratene-Judogruppa
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
2. NM 1997 lag senior – damer/herrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer
Herrer
06. desember 1997
Jotunhallen, Sandefjord
Sandefjord Judoklubb
l. BK-Judo
2. Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb
3. Rogaland J udokrets
1. Ippon Judoklubb
2. Buskerud Judokrets
3. Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
3. NM junior damer/herrer
Dato 29. og 30. november 1997
Sted Levangerhallen, Levanger
Arrangør Levanger Judoklubb
Damer:
Vinnere: -6lkg 1. Line Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
Herrer:
Vinnere: -55kg Magnus Ross, Steinkjer Judoklubb
-60kg Daniel Eriksen, Drammen Judo Club
-65kg Jonathan Kittelsen, Sandefjord Judoklubb
-71kg Rune Jensen, BK-Judo
-78kg Bjørn Eliassen, Ippon Judoklubb
-86kg : Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
4. NM lag junior – damer/herrer
Vinnere:
Damer Ingen konkurranse
Herrer l. Buskerud J udokrets
2. Ippon Judoklubb
3. Oslo Judoklubb
5. Norge cup
Fullstendige lister fra Statistikk-komiteen v/Dag Hodne vil foreligge på forbundstinget
“DET 25 ORDINÆRE  24’”’ÅP~RIL 1999 r I

G. NM- OG NC-RESULTATER 1998
e
1. NM senior – damer/h rrer
Dato
Sted
Arrangør
Damer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -57kg
-63kg
-70kg
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -60kg
-66kg
-73kg
-Slkg
-90kg
-lOOkg
Åpen klasse
2. NM lag senior – damer/herrer
Dato ‘
Sted
Arrangør
Vinnere:
Damer
Herrer
25. april 1998
Giskehallen, Sandnes
Sandnes Judoklubb
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb
May Linn Hystad, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Esther Myrebøe, BK-Judo
Stine Lastein, Sandefiord Judoklubb
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb
Alexander Aamodt, lppon Judoklubb
Daniel Eriksen, Drammen Judo Club
Alexander Aamodt, lppon Judoklubb
Rune Tøgersen, Trondheim J udokwai
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Lars Sandnes, lppon Judoklubb
Dan Hagen, Oslo Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
05. desember 1998
Sandnes
Sandnes Judoklubb
l. Oslo Judoklubb
2. BK-Judo
3. Rogaland Judokrets
1. lppon Judoklubb 2
2. Norsk Judo og J iu~Jitsu Klubb
3. lppon Judoklubb l
3. Buskerud J udokrets
DET 25 foRDINÆRE FORBUNDSTING r 24 da Aiflíírg 1999

3. NM junior damer/herrer
Dato 05. og 06. desember 1998
Sted Sandes
Arrangør Sandnes Judoklubb
Vinnere:
Damer: -57 kg Nina Brændhagen, Sarpsborg Judoklubb
-63 kg Line Sandnes, Sarpsborg Judoklubb
Herrer:
-55 Kyrre Magnus Sveistrup, Larvik Judoklubb
-60 Andreas Hansen, Sofiemyr Judokwai
-66 Rune Jensen, BK-Judo
-73 Martin Thiblin, Ippon Judoklubb
-81 _ Per Marius Myrland, Harstad Judoklubb
4. NM lag junior damer/herrer
Damer : Ingen konkurranse
Herrer 1. Buskerud Judokrets
2. IL-Stålkameratene-Judogruppa
3. Rogaland Judokrets
5. Norges Cup
Fullstendige lister fra Statistikk-komiteen V/Dag Hodne vil foreligge på forbundstinget
ÃDET`2§§l0RDíNÆ1íE/FORBUNDSTING – 24.  1999 ‘ “ s ‘

H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1997
1. Europamesterskapet
I EM 1997, Oostende, Belgia, deltok Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb og Morten Schiøtz,
Norsk Judo og J iu-J itsu Klubb. Begge uplassert. I
2. Nordisk Mesterskap
Cecilie Lille, Alta Judoklubb, 1. plass i -61 kg, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 2. plass i
-66 kg, Bente Stensrud, Norsk Judo og J iu-Jitsu Klubb og Rolf Pettersen, lL-Stålkameratene-
J udogruppa, begge bronse i åpen klasse
3. VM
I VM 1997, Paris, Frankrike, deltok Morten Schiøtz, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Han ble
uplassert.
4. EJU A-stevner
I Praha, Tjekkia fikk Morten Schiøtz, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, 9. plass i -7lkg.
5. US Open
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 3. plass åpen klasse, Cecilie Lille, Alta Judoklubb,
5. plass, Alfredo Chinchilla, Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, 5. plass.
6. Canada Cup
Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 3. plass, Cecilie Lille, Alta Judoklubb, 5. plass
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 1998
1. Europamesterskapet
I BM, Spania, deltok Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb. Hun ble uplassert.
2. EJU A-stevner
Roma, Italia, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 7. plass -63kg.
s`Hertogenboch, Nederland, Stine Lastein, Sandefjord Judoklubb, 5. plass ~63kg.
3. Nordisk Mesterskap
Cecilie Lille, Alta Judoklubb – 3. plass i -63 kg, og 2. plass i åpen klasse. Gudrun Høie,
Kristiansund Judoklubb, – 5. plass i «-57 kg, Daniel Eriksen, Drammen Judo Club, 5. plass i –
60kg.
4. Canadian Open
Esther Myrebøe, BK- Judo, deltok privat og oppnådde 7. plass.
DIÉTEZSLQRDINÉÉRÉLFQÉBUNDSIINGÉ  –  ål

SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRENE 1997-1998
,D,1§T, 25,=/QRQHFÆRE   i,9§9fl Å  ‘Ã W

2 1 Regnskap for året 1997
2 1 1 Resultatregnskap 1997
1
11NNTE1<1’ER
1 Budsjel11 Regnskap]
Awik Regnskap 96
1Medlernsinntekter
410 000.001 398 501-3,001
1149400 517 625
1Ti|skudd/overføringer fra idrettsorg.
1 1 274 00011 271 200.001
-2 740,00 1 392 000
1Stevne- og aktívitetsinntekter 1
URESULTATREGNSKAP 1997 1J
129 7501 93 294.001
-:10 450,00 J 124 002
|SaIgsínnlekter 1
1640001 92 525,001
~71-475,00 110 630
hnntektsbringende tiltak 1
01 0,001
1RekIame-, annonse, sponsor- og avtaler
1 00 0001 4 000.001
0,001`| o
-01 400,00 0
1Andre inntekter 1
1 505 0001 454 072.001
40 072.001 1 10 901
1suM DR1F1s1NNTEKTER (50-301
2 200 75012 204 057.001
1 1
-103 B93,001 1 2164 648
1 1
1s1EvNE oe A1<nvnETsulelF1ER
1De|1al<eIse i andres stevner 1
1 1 1
1 270 7001 515 205001
-38 585,00 337 773
1Egne stevner/arrangementer
255001 20 700001
4 704,00 2 036
1Trening og instruksjon
1 2000001 200 020001
25 977,00 385 548
1U\danning og kurs
175 4001 107 250001
1Andre utgifter
-21 050,00 45 020
-10 754,00 1 0
C1
1T1 350 0001 429 754001
-109 510001 1770 305,00
1 111000011220110001
T1 1 1
1Pers0nalutgifIer. lønn etc.
1 1 1
4010001 445 054001
15 146,00
1Møteutgifler
1 1 1
1AoM|N|s1RAsJoN, MØTER os MARKEDSFØRING
1 1
1 I
1 102 2501 159 095001
1
1Adminis1rasjonsutgifter
1:] 202 0001 201 470001
527,00 394 011
1 Informasjon
11 050001 10027001
256 871
3157,00 181 073
67 073,00 13 870
0
1Markedsføríngs11Itak
U 40001 27:11,001
1 269,00 U
1 1 40001 10a7a,001
-0 370001 1 0104
|And:e utgifter
1
-1 9791501 000050001
849 759
1Ti|skudd til særforbund/særkrets/gruppe
200 0001 209 000,001
1Kon1ingenter/avgifter til idrefisorg.
1 I 1 1 1:1 1 1
1T|LSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER, UTG. VED lNNT.BR|NGENDE TILTAK 1
~ P
1 150001 10052001
80 794,001_1
1
0,00 228 000
-1 052,00 _1 16 718
1SaIgsutg1íter 1
T1 000001 4011001
04 007001 1 7153
1U1gí1ler ved reklame-, annonse, sponsor-
20000,001 1 55071
1 200001 0,001
513 0001 220 005001
ss 0s5,001:1 207 742
54 913,001_1 1 907 886
1 1
1suM DRIFTSUTGIFTER (40-79)
1 1
1 1240075012a5sas7,001
1_1 1 1
1 1
40 9000010 250 002
1DmF1sResu|.TA1 1
1 1
1_1 400001 -50000001
1` 1 I
1F1NANS1NNTEKTER!~UTGlFTER
1Finansinntekter 1
1 1
1C1 150001 22102001
11 50001 5039001
7192,00t1 28133
-539,00 _1 5 066
1Finansulgifter
1
1
|oveR-1uNDERsKuDD
1:1 100001 10553001
11 01 -42427,001
7 831 ,00 23 067
1
42 427,00fJ1 280 029
DET 255?  APRIL 199,9  1 _ ,

5 11NNr1al<rE1=<
I
I
BudsleX^tI
30 1MEDLEMSINNTEKTER
I
Regnsi-<ap1
I
, LI
Aw|k1 Regnskap 96
U
3010 1MedIemskon1J`nge|1ler
154 000,001
3020 |Trenings- og ins1ruks1`onavgífler1
I
1000001
°I
0,001
-5 000,00  104 000
0,00,_1 0
30301Lisensens/avgifter fra medlemmene
244 500001
I
250 0001
01
0,001
30 1L 1
I I
II
4100001
I
300 500001
I
-5 494,00′ 353 625
0,00 0
-114945001 517 625
LJ
I I
31 ITILSKUDD FRA IDRETTSORG
I
31101N0rges Idrehsforbund
C
I
230 030001
3111 1N11=,1<u
0,001
0,00
0s0,00H 1312 000
IJ U
31121N|F, BUK
I
200 00011
°I
°I
4 000001
4 000001
10000
31131NlF, OLK
50001
10 000,001
5 000,001j
0
31141NIF, VO midler
11 550001
1 550,00 U
0
al151vo 10141
100001
UI
5 7a0,0o1
5 780,00
0
3123 1NOK, bonus
°I
0,001
0,00
0
31241NOK, stipendier
20 0001
0,001
-20 000,00
20 000
31201Tiskudd fra NOK –
_I:
01
0,001
0,00 1
50 000
31 1T
32
01
I:
0 I
0001
0,001
0001 0
0001 0
31901Andre overføringer fra idrettsorg.
I I
274 00011
I
271 200001
I
I I
33 ISTEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
3310 1Egenande|, andres stevner, TIK
I
43 501001
10 001001
-2 740.00 1:1 1 302 000
III
34 828
13311 |EgenandeI, andres stevner, DK1
13
I
25 0001
UI
0
4 059001
4 e50,001`1
9 864
33141Egenande|, EM, DK
0,001
3315 1EM-kvaiifiseringjr-TIK
0,001
3320 1Srel/neinritekter, egne arr.
I
0I
°I
e 500001
0 500_001J
0,00 0
0,00 0
0
3330 1Egenande| kurs/samling, TIK
33
5 0001
0 300001
2 503
33401Kurs dommerkomiteen, DK
13980001
15 200
3341 |Kurs Irenerutkomiteen, TUK
il:
30 0001
°I
1 25o,001
5 000,00
025 020,00
1 250,00 1
29 026
3342 1Kurs Teknisk komite, TK
107501
11 100,00]
33431Kurs Stevnekomíteen, STK
:C
se 0001
0,001
3344 1Kurs Markedsføríngskomítee
P
§
X
0 0001
0,001
-5 000,00
-7 550,001_ 21000
55 000,00 0
0
33451Kurs kvinneurvalgel, KU
°I
0,001
33461Kurs OLK
01
1 704001
0,001 12 271
1 704.001 0
aa 11
01
0,001
0,00L1
0
0I
0,001
0,001_1
0
3390 1Diverse innlekter
I
sa 204001
1297501
I
I
25 1sALes1NNrE1<rER
-30 450001 124 002
I
I
35101Malerie||/utstyr
2715,001
-9 285,00
13 795
35151Judomaller
I
120001
“I
0001
0,00 0
3520 1UndervisníngsmaterieI|
100001
10130001
130,00
10 956
3530 1Merker,meda|1`er, Judupass 0
IÉCI’
50 0001
70 761,00]
-9 239,00
73 831
35501Porioloppkrav
00001
7510001
1 519,00
10 698
3560 |Overgang5gebyr
:I
10001
1 400001
400,00
1 200
135701salg=51111<lef101=1le0m, MK
0,001
-55 000,00
0
CU
550001
01
0,001
3590 [Diverse inntekter
I
000 1 150
-71475001`1 110 030
104 0001
I
02 525001
I
I 36 HNNTEKTSBRINGENDE TI
51
>
X
3610 1L0tleri, bingo, basar 0.1
I
0,001
o
36201Ti1sieln1nger, dans 0.1
0,001
H
0,001
0,00
c>
:LJ
0,001
0,00
c
3630 1Ougnadsvirks0mhet
I
c>
1
01
01
01
01
1
0,001
I
I I
37 1REKLAM E-/ANNONSE-/SPONSOR OG SAMARBEIDSAVTALER
I I
:il
I
4 000001
o
37T01Ann0nseinn1. Norsk Judo, MK |
3750 1Sponsor-/samarbeidsavtaler
0,001
o
I
I
300001
01
01
0,001
0,00 1
-51 400,00
0,00
0.00
o
3700 1
I
Q
35 0001
I
4 000001
I
III
-31 400,001_1
H
DE,T1,99,9   .

I I
:as IANDRE |NNre|<reR I
Busjett |Regnskap IAwik |Regnskap96
I I_
3901 ITilskudd fra NIF til EJU-kongress
0
50 000I
I
50 000,00I 0,00
o
3902 I Oppholdsinntekter
:100 000I
380 301 ,00I
lÉl:l_
80 301,00
I
3903 Iâponsor, EJU-kongress, MK I
0,00I -15 000,00
co
3910IGaverc1g bidrag
15000I
°I
0,00I 0,00
o
3920 IProvisjoner,CIGNA
20 000I

<0
0
3930 IAbonnementsinntekter
0 I
3 074,00I -10 020,00
o00I 000
Q
3940 Ilâillettinntekter
11
0,00I 0,00
o
as Is
01
0,00I
0,00I3
o
0
11
II
0 I
a07,00|
a07,00I I
Q
3950 IDiv, inntekter
I
434 e72,00I
40 072,00 IT

to
Q
ass 000I
I
I I
4 IslevNe~ oa A1<rivirErsuTG1|=reR
40 IDELTAKELSE I ANDRES STEVNER
0,00I
0,00 0
4010 IKlubbstevner I
4030 IDK Nasjonale mesterskap |
I
I
I
I
UI
°I
1115,00I
-1 115,00
_I3:L
0
4035 I Intstevner, Nordisk
17 7ae,00I
-2 736,00
9846
4039 Ilntstevner Jr TIK
15000I
UI
13 a7a,00I
~13 373,00 141 896
4040 Ilnt.nasj. stevner, TIK
J
LI
194 0o0I
104 04a,o0I
9152,00 126 935
4041 IlnI.nasj. EM, TIK
27 a05,00I
-2 305,00
11413
4042 Ilnt.naSj. VM, TIK
I_lj_
2s000I
°I
20 :142,00I
-28 342,00
12 520
4050 IVM andre
C*
14107,00I
-14107,00
0
4060 Ilnt.nasj. stevner, DK
II
°I
30 000I
2151a,00I
8 487,00
35163
4061 Ilntnasj. mesterskap, EM, D
9:
12 700I
2 4s1,00I
10 269,00
o
4070 IEM andre
I
4 s15,00I
o
0,00I
c>
4000 I
40 I
I
01
01
01
0,00I
o
GI
0,00|
4 515,00
0,00
0,00
0,00I`I
4000Iropp10lel1, NOK
I
23
0
-aa 505,00 `| 237 773
270 700I
I
1115 205,00 I
I
I I
41 IEGNE srevneru-MEsreRs1<AP
_Cw
41 10 Ixlubbstevner I
I
0I
0,00I
0,00
Q
4129 INasj. stevner/-mesterskap SK I
s000I
0,0oI
3 000,00
o
4130 INC premiering I
5 000I
2 7ee,00I
2 234,00
o
4131 INasj. stevner/-mesterskap, STK
15s00I
:1 790,00I
11 702,00
2 036
I3
II
2000I
14 2sz,00I
-12 232,00
:CL
0
4132 INasj. mesterskap, DK-NM I
I I
25 500I
2 036
20 70s,00I
I
4 704,00I:I
I
_ I I
42 Irnsnme- oo1NsrRu|<sJoN
I
I
4210 ITrening-insttiltak TIK
01
I
10150,00I
-10 150,00 __I
TL
0
4219 INsjonale saml. Jr TIK
01
7 s00,00I
25 810
4220 ISamlinger, nasjonalt, TIK
5000I
3 405,00I
16 536
4221 Isamlinger, regionalt, TIK
s 407,00I
1044
4222 Ir0pp10lel1_ N01<, T11<
5000I
°I
0,00I
0
4226 I Samlinger Nasjonalt, DK
2 a40,00I
-2 849,00
7401
4229 Ilnt. samlinger Jr TIK
I_
01
UI
4le,00I
-416,00
810
4230 ILeire, internasjonalt, TIK
114 0s5,00I
-7 500,00
1 505,00
-1 407,00 I
0,00 H
sa5,00É
72 854
4231 ISam|inger, internasjonalt, D
X
115000I
°I
475e,00I
32 244
4232 ISarnlinger, nasjonalt, TUK `
s s09,00I
475000 I
-as00,00_I
15884
4235 Isamllnger, regionalt, KU
UI
12000I
0,00I
12 0O0,00I
5 233
4236 Isamlinger, regionalt, TK
15000I
4 020,00I
10 9B0,00I
11 667
4237 Iâarnlinger, internasjonalt, T
X
7 000I
0,00I
7 000,00
0
4240 ILisenser, avsatt
100 s76,00I
29 124,00
196 065
1a0000I
UI
0,00I
0,00 I
0
A
N
200 000I
202 02a,0oI
25 077,00I
385 548
I
0
11
0
IJ
E
II
l_I
I
:III
I
I
11
DET   APBIIJ 1999 5 I ; _ ,

Budsjekt 1
Regnskapf
Awík1 Regnskap 96
43 |UTDANNING OG KURS
4310 1U1danning/prosjekter, TIK
III!
1
17 500;
1
10 000,001
261
43201Barne og ungdomskomiteen, BUK
17501
2 000,001
2 000
43301Dommerkumíleen, DK 1
12 0001
0174001
LJ
-2 100001
.250001
3 020,00
~ 21 242
4331 1Trenerutdanningskomiteen, TUK
14 0001
5210001
21 066
4332 1Tel<ms1< |<omile, TK 1
III:
00001
055.001
5 552001
a 105,00 1
0
43331Stevne ug temxinkomiteen, STK
120001
0,001
12 000001 1
459
43341Markeds1øringskomiteen. MK 1
01
0,001
0,00U
o
43351Kvinneutvalget, KU 1
ca
4336 |Org. og Iedelseskomíteen, OLK1
L2
0 0,001
7000 12 000001
<:
43371U1danníngsrädel, UR 1
1:
as 0001
50 050.001
0,001
.5 000,00
-15 050,00 1
o
433B1Stales1ikkkomíleen, SK
1501
0,001
150,001`1
0
07 0001
97 338,00
o
4340 |Trener0ppføIging, TIK
1
:JI
01
1
0,001
.ao 350,00 _
0 00
o
1:
1754001
-21 055001
45 028
C
107 250.001
1
1
44 1ANDRE UTGIFTER
4401 1Adm/møte/diettlreíselarnkomite
1
1
20 0001
1
4 750001
o
4402 1TransIatørulgí1ter
40 0001
42 140,001
11
1
15 250,00
-2 140,00
4:
44031U1g. tekn. Persanell
20 000
15 727.001
4 273,00
o
44041Plenumssal, møterum
1
150001
0001
15 000,00
o
4405 1OpphoIdsulgfler
ILA
200 0001
200 005001
»a0 005001
0
4406 1S1yremiddag
1-1
15 000
13 537,00
1 463,00
c>
440B1Lur1sj, kaffe í pausene
1
55 0001
0,00
35 000,00
o
4408 1Transp0r1 av delegater
U
U
1
1
5 070001
-679,00
o
1 1
50001
01
07 050001
-07 05000 1
0
44091Kongressmiddag
1
El
550 0001
o
429 754001
1
5 1ADM. OG MØTEUTGIFTER
1
1
50 1PERSONALUTGlFTER
50101Lønn
355 000
I
341 430001
70 754.001 1
5
1
10 57000171
200 889
50201Feriepenger
36 000
04 031001
1 100,001:1
19 660
5030 1Arbeídsgiveravgifl
40 000
55 318,001
-15010001 1
33 152
5040 1Bilgod1gjørels5
28 000
20 059001
7141,00
3170
5050 |SosíaIe Utgifter
2 000
0,001
2 000,00
0
5060 1Relusjon av sykepenger
-0 554001
6 584,00
0
50701
0,001
0,00
0
50001
01
01
01
0,001
0
445 854,00
256 871
1
1
4010001
1
0,001 1
15140,001_|
T
51 1MøTEuTG|FTER
1
1
I
51101S1yrels møleutgifter
102 192,001
-22 192,00
83 399
5111 1Tnpp1drel1skcmíleen, TIK
1
00 0001
01
0,001
0,00
6 224
5112 1Dommerk0míleen, DK
0
4
1
1
1
0
01
0,001
0,00
2 287
5113 1Treneruldanningskomíteen, TUK
20 0001
0 040001
_3_
11 352.001
915
51141Tekniskkom1le,TK 1
10 050
5 002001
4 240,00 `
13 478
5115|Slevne og terminkomiteen, STK
1
0 0001
0,001
8 000,00
1 251
51161Markedsføringskomiteen, MK 1
100001
1 400001
Av:
8 594,00
0
51171Bame og ungdomskorniteen, BUK
1 550001
3 550,00
1 878
51181Kvinneul\/alget, KU 1
51001
01
0,001
CU
0,00
750
51191Org. og Iedelseskomiteen, OLK1
11
50001
0 000001
~4 009,00
5104
51201U1danneIsesrádel, UR
50001
0 004001
I
-3 334,00
11506
5121 1S1ales1ikkkomiteen, SK
1
4100
205001
3 505,00
0
5130 1 Deltakelse i andres møter
205001
14 735,00
10183
51401Árs1íngIkrels|eden’nale
1
150001
01
21 592.001
-21 592,00
44 098
51501
01
0,001
0,00
I
0
51001
° 1
0,001
0
5190
01 0001
313313
0
102 2501
159 093001
5157001
181 073
1
33
DET 25:  F0RB93W$l!NG7f12í1.4,AP,R1L 199? ,
11

5 |ADM. OG MØTEUTGIFTER
I:
I
Budsjel1[
I
Regnskap 1
Awik hålegnskap 96
I
sz 1A01v|.urs11=TER
U
5210 [Husleie
I
aa 200001
12 800,00[] 39 200
I
51 0001
5211 [Leie av andre lokaler 0[
0,001
0,00 . 0
HI
5220 [Telefon
15 0001
15117001
-117,00 10 696
5221 [Porto
ss 0001
se 005001
-4 895,00 35 014
5230 [Kontorrekvisita 10 000[
1s ses,0o1
-e ses,00 | a sos
I__Å
5240 [Trykking/kopiering 20 000[
20 932.001
-932,00 J 10 922
5250 110111 01
0,001
5251 1500, nppdaering ere 500001
45 ss7,001
0,00 as 222
4 403001
5260 [Kopi og Data, leasing 25 000[
28 303,00[
12470
-3303001 [ 31144
2
140001
4 860,00 0
CIIII:
5270 [Vedlikehold av kuntormaskin 5 000[
5277 1 01
0,001
5280 [Forsikringer
340001
38 805,00[
000[] 0
«1 005.001 34 057
I
5290 [Revisiunshonorar
12 000,00[
0,001 1 24 000
12 000 1
5291 [Tapt arbeidsforljeneste 01
0,001
0,00 95 040
0,001
0,00 0
:IIS
5292 [Lønn, komiteer. samlekonto 0|
5293 [Feriepenger 0[
0,001
0,00
o
5294 [Arlmgíveravgifl
0,001
0,00
o
0,001
o
0,00
01
5295 [LØ!\n, Andre 01
5296 [Feriepenger 0[
CCD
0,001
c>
0,00
5297 [Arb.giveravgift 01
0,001
o
0,00
5010001
919,00 4 243
5298 [Regnskapstjeneste 5 000[
0I
TI
0,001
00010 0
je
5299 [Nyansetlelse
1 262 0001
I
201 -173.001
I
I
sa 11N1=oRMAsJoN
I
5310 [Hàndbøkerlpublikasjoner 12 000[
I
025.001
11 375,00 11 450
5320 [Norsk Judo, MK 68 000[
10 202.001
s27,001″1 394 011
P
4el0s,o0[‘1 0
5330 [1nf0rmasj0nsmalerlale, BUK
0,001
2 400,00 0
CDI: 3321
2 4001
5331 [Informasj0nsmateria|e, MK 0[
0,001
0,001 1 000
5332 ||nf0rmasjc1nsmaleríale, UR
0,001
0,00 0
IJ
5333 [lnlonnasjonsmateríale TK [ [
0,001
3 500,00 0
0,001
0,001 1 520
°I
3 5001
[ 5340 [Årbok/årsberetning 0[
I °I
33
0,001
0,00 0
ss 9001
I
10 a27,001
I
Å__
| sa |MARKE0s1=øRmesr1Lr
å
67 073,00[3[ 13 870
P
I
5410 [Utgifter vedr. nyansettelser 01
0,001
0,00 0
5420 [ProfiIIeringsmaleríeI|, MK 4 0001
2 731001
1 269,00 0
I
40001
I
2 731.001
I
1 200,00 1 0
I
I
ss [ANDRE UTGIFTER
I
40001
I
10 :17e,001
-6 375,00 3 134
3321:
5510 [Gaver
1 4 0001
10 310.001
.e a7s,o0|_1 31341
I
I I I
10 1nLsKu00 TIL SÆRFQRBUND/.1<RErs/GRUPPE
I I I I CI I I
7 1r1|.s1<u00, KONUNGENTER os ovERFøR|NeER, urerrren ven |NNr.aR|NsEN0E HLTAK1
I I I
I I
A4_
209 000,00[
0,00 228 000
_ 200 0001
01 0,001
_I:|
0,00
7010 [Norsk Toppidrettsgymnas, NTG [
[70201 1 1
I I I
200 0001
209 000,00]
[__ 0
0,00|_1 22a 000
il
I:
I I I
72 [KONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG.
7210 [Nordiske Juclounionen, NJU [ |
23
_ 20001
2 150001
I:
~1 50,00 3 846
7220 [EJU- og lJF-kunlingenter 13 000[
13 002001
-902,00 12 872
7230 11
0,00 0
[ 0[ 0,001
[ 0| 000[
0,00 0
[ 7240[Kcnlingen1NHO
I
150001 10 052001
I I
-10s2,001:1 10 710
I
11
:L
:I
H
FI
,2.í*}1A1§få1!4*1I§99fí1fne `  I

75 ISALGSUTGIFTER
I
7510 |MaIeriellluIs1yr
I I I
Budsjett |Regnskap IAwik Regnskap 96
0
438,00]
-438,00
7520 [Undervisningsmateriell
I
UI
soooI
o4ooI
s ooo,oo I
0
7530 IMerker, medaljer u.I
64 ooo|
s s1s,oo I
so 12s,ooI_I
7153
7seu|
es ouoI
4 aIs_oo|
64 687,00|_I
7153
7710 |Reklame~ og annonseutgífter I
I
I
o,oo|
opoä
15 E71
I I I I
17 IREKLAME_IANNoNsE-IsPoNsoR- oe UTGIFTER ven sAMARaEInsAvrALeR |
I I_I °I
I_I I
7720 IStípend I
20 000
o,uoI
20 000,00 U
20 000
“I
o,ooI
o,oo I_I
0
7750 |Sponsor-/samarbeidsavtaler I
I I
II
zu oooI
o,oo|
20 ooo,oo| |
35 871
I I
s IFINANS- / EKsTRAoRD. Posren
I
:CU
I
ao |ANDREINN1EKrER
-I
5
8010 IRenteinntekter
15 000
22 192.no;
-7 192,00
28133
8030 |Agiovinning
I
UI
o,ooI
0,00
0
0I
o,ooI
o,oo _;
0
8090 [Andre finansinntekter
I
28133
1soooI
I
22 192,ooI
I
I
III |ANnRe UTGIFIER
1:12]
-7192,00}J
_ I
I F
8110 IRenteutgífter
I
72a,ooI
~7zs,oo |
421
8130 IAgiotap
CC
I
II
II
o,oo|
0,00
186
8190 IAndre finanstap, banknmkostninger
4 oooI
4 ses,oo|
3 687
T
1ooo|
aso,ooI
-ses,oo1
sso,oo|
772
8191 |Andre finansíap, poslomkostninger
I I
soooI
s sasI,oo|
~eae,oo T]
5 066
< .~ _ ; _ _

2.1.2 Balanseoppstilling per 31.12.1997
1 1sA|.ANseo1>1=sTu.|.|Ne PR. 31.12.97
__ 1 1
11E1ENDE|.ER 1
1oMLøPs|v||DLER
1Regnskap 97 1Regnskap 96 1 _,
10_101Kas$e 1 see,70 1
520,00 1
:1_0301DNa s134.0e.0e020 44 300,67 1
149 917,98 1
10311Bam<,s1<al1 1 17103,7e 1
960,00 1
10701F’0stgir0 0B01.2070754 150 973,68 1
40 009,03 1
1071_1P0srgir0 nsens 0s23.0771sel 33 032,03 1
17 010,00 1
12101Kundef0rdr1nger 1 4 500,00 1
– 1
12301Reisef0rskuud 1 -71,00 1
20 709,00 1
1 12s01F0rdringer 1 22 304,00 1
14501F0rskuddsbetaIte kostnader 31 619,48 1
229 944,6
<0
1SUM OMLØPSMIDLER 305 022,12 1
7 1
229 944,6
<0
1 1 I
1SUM EIENDELER 305 022.12 1
1 1 I
21 GJELD OG EGENKAPITAL
I
egnskap 97 1 Regnskap 96
1KoR’rs|K’r1G GJELD
49 255,00 1
Leverandørgjeld 1
9940101
_2o201smrebrand/cigna 70 070,00 1
0 040,50 1
_2§01Dep0si1um 1 -200,00 1
20321Relsef0rael1ng ring 1 000,00 1
-1
-1
22101 s1<al1<-.~1rel<1< 1 12130,00 1
11 737,00 1
22s01sky1d1g arbeidsgiveravgifl 10 013,00 1
3 173,00 1
24201s1<yxd1g feriepenger 34 331,00 1
20 491,00 1
24251Arb.avg. Skyldíg feriepenger 4 910,00 1
2 009,00 1
_24501Avsetníg pàløpne kostnader 2 828,00
13150001
70 230,00 1
1
1suM GJELD 1 193 743,60 1
1 1 I
2 1
1
`______1EGEN1<AP1TA|. 1
1
153 706,09 1
20101Egenkapi1al 01.01
120 323,90 1
«‘2s201Arels resunac 1 -42 427,57 1
1
230 030,05 1
>~`_1§1m egenkapital1
153 700,09 1
111 270,52 1
0″ 1
1 1
1SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 1
305 022,12
220 044,00 1
1N§.1í,,2ê&iê?;B1P 1.9.?9«Éè,<,1 _ T  åå

2.1.3 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NIF har i 1997 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 33 stevne- og aktivitetsinntekter viser en inntektssvikt på 28% i f.t. budsjettf
Aktivitetene i komiteenes budsjetter ble ikke fulgt opp.
Kto. 35 salgsinntekter viser en inntektssvikt på 43,6%, som hovedsakelig skyldes at
det var minimal interesse for NIFs 30 års jubileumsartikler, som derfor heller ikke ble
laget. _
Driftsinntektene ble totalt redusert med 11%.
Kto. 53 informasjon ble redusert med 78%. Bladet Norsk Judo utkom med et nummer,
og forbundsstyret anså det for uforsvarlig å utgi flere nummer.
Kto. 75 salgsutgifter ble redusert med 93,8%, som i det vesentlige skyldes redusert
kjøp av merker, medaljer etc.
Driñsutgiftene ble totalt redusert med 9%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 1997.
3 IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VIDERESALG
Produktene NJF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPLRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTLLLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
2.1.4 Kontrollkomiteens beretning for 1997
Foreligger ikke, deles ut på forbundstinget.
DET 25 ORDÉNÆRE íi`ÖRB^lJN» Di STING1 L2Á\’~>ÃPÉiL199§~*f   » 40

2.1.5 Revisors beretning for 1997
r
ovBwAo.;
REVISJON-2’
Til Statsautoriserte revisorer f=
.>-._-..~…..__ …_ _
1-
5 -, r–Y–_-«S-,.r« _. J,  ~r.r-= -=
NORGES JUDOFORBUND V» «‘”’“:»` «»‘:»» D/` ` i’ ‘
”W” seere sener»
512-H Åliflevíen Jâflfi GUHGQISEH’ Kjell Slcrihdé
Lasse smia.-a -regrsvefrrwisar em rer-.èn
ErkEfl R Hil [Ed ES «T,=
ger ey s nr. .ar
ruarrame Hamre ‘tore Lyscrani Lars 1 u»r»..>u
REVISJONSBERETNING FOR 1997
Vi har revidert årsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1997 som viser et årsunderskudd pâ
Kr 42 427. Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er
avgitt av forbundets styre.
Vår oppgave er å granske forbundets ârsoppgjør, regnskap og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifler og god revisjonsskikk. Vi har
gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefie at
årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av
grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av ârsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskíkk har vi
gjennomgått forbundets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling pr.
31.12.96 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk.
Oslo, den 12 mars 1998
bwad Revisjon DA
I/
nå/ir (1z([Ø,WM/
nlírilê/if dersen
Registr rt revisor
RSM
international
Dybwad Revisjon DA – Sørkedalsveien 10/X, 0369 Oslo – TIL 22 59 04 00 – Fax 22 59 04 90 ~ Bank 5005 06 20554 Á Foretaksregisteret NO 979 443 218
Medlemmer av Norges Statsauioriserte Fievisorers Forening – Member of RSM international
, .

2.2 Regnskap for året 1998
2.2.1 Resultatregnskap 1998
1170200
RESULTATREGNSKAP 1
10sal_1 1
1|NNTEKT ER
H
Budsjett1 Regnskap1
Aw1k1 Regnskap 971
1Med|emsinntekter
1-1-110 000.001 244 065.001 –
165 905.001 398 5061
1Ti|skudd/overføringer fra idreflsorg.
I_1
1 259 00011 294 440.001
35 440,00 1 271 2601
1Stevne- og aktivitetsinntektef 1
120 7501 70 436.001
-59 314,00 . 93 2941
1Salgsinntekter
1340001 07 667.301
-46 312,70 92 5251
1lnntektsbringende tiltak
1
I
61 0,001
1Reklame~, annanse. sponsor~ og avtaler
36 0001 0.001
0,00 01
-36 000.001″1 4 6001
1Andre inntekter
3
20 0001 0,001
-20 000,001`1 434 6721
:I
I
1suM DR|F1s1NN7EKreR (3039)
I I
1 eee 75011 606 656.301
I I
-292 091.701 1 2 294 8571
I_ I
11
1STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
I
1De|takelse 1 andres stevner
1:III:I
I I
276 7001 223 936.421
I
52 761.501 3152651
1Egne stevner/arrangementer
25 5001 14 006.001
11 404,00 20 7061
1Trening ng instruksjon
260 0001 226162.671
62 837.33 263 0231
1Utdanníng og kurs
172 4001 125160601
47 239.20 197 2581
3:13:
01 0.001
0,001_1 420 7541
1Andre utgifter
I
il
C
763 6001 569 357691
I 1
174242,111`1 12261161
1 I I
C
I I
1AnM1N1srRAs.1oN. Møren oe MARKEDSFØRING
I
1PersonaIutgif2er. lønn etc.
I I
462 0001 466146131
U 1
4146,131:| 4456541
1Møteutgifier
149 2501 114 912.951
34 337,05 159 0931
1AdmInís17asjonsutgífter
HI
262 0001 203 937.221
56 062.76 261 4731
1Infcrmasjon
70 9001 23 275.141
47 624.86 18 8271
1MarI-ædsføríngstiltak
4 0001 0,001
4 000,00 2 731 1
1Andre utgifter
4 0001 0,001
4 000.001 10 3781
ÉÉIIII
9521501 306 271.441
143 a73.561″1 600 3561
I I I I_I
1`I’ILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERF
I
I
1Tilskudd til særfurbundlsærkrets/gruppe
I
U
I I I
ØRINGER, uro, ven |NN’r.sR1NeENDE HLTAK 1
I
209 0001 228 000.001
-10 000,00 203 0001
15 0001 16 245.201
-1 245,20 16 0521
1KonI1`ngenter/avgifter til idrettscrg.
1
1Sa|gsutgi1ter
Utgifter ved rektame-. annonse, sponsor-
39 0001 22 037.51
20 0001 0,00
16 962,40C1 43131
20 000,00| 1 01
283 0001 266 282.711
16 717,2s1_1 229 3651
I
1 998 75011 663 912.041
334 637.96 1:1 2 353 6371
I I I_I I
I I
1suM DR11=rsuTelFTER (40-73)
I I
I
1DRIFTSRESULTAT
_I|
>10 0001 32 746.261
42 746.261 1 -56 3601
I
I
I I I_1 I
I I 11 I
I I
|F1NANs|NNreKTER/-ure|FrER
I
1Finans1nntekter
150001 20 501.041
5 0001 3 958.201
5501,04_1 221021
104100 1 56301
1Finansutgífter
I
100001 16 543,741
4460.141_1 16 5531
I 1 I-1 I
I
1ovER-1uNDeRsKUDD
11
15
01 40 230.001
49 200,00 1_1 -42 4271
DET 25- 01É1?INÆBf¥É;,FQR3UN1?$T1NG f 24? ÅÉ13!L*í1999, 2 1. _ _ 42

3 |1NNTE1<TER
1
I 1
Budsjel11 Regnskap1
Awik
1 I
Éegnskap 971
30 1MEDLEMSINNTEKTER
3010 1Medlemskontingenler
1 I
160 0001 147 500,001
-12 500,00
3020 1Trenings- og insi:uksjnnavgifler1
0.
0
01 0,001
1
fi 1540001
I ‘ 1
3030 1Lisensenslavgifter fra medlemmene
250 0001 96 595.001
01 0,001
0 00 0′
-15340500 244 5001
0 00 1 01
00 11 1
1 1
-165 905,00
4100001 244 005.001
1 1
1 1
31 1T|LSKUDD FRA IDRETTSORG
1-1 300 5001
H 1
3110 1Norges Idrettsforbund
0″
0
1 I
1 239 00011 239 000001
0,00
3111 1N1F, KU
01 0,001
0,00
1
1 230 0301
1 01
3112 1N|F, BUK
01 0,001
0,00
40001
31131NlF,C1LK
0,00
100001
31141NlF, VO midler
01 0,001
01 0,00
0,00
01
31151V0 midler
1
01 5440001
5440.00
173301
3123 1TiSkudd fla NOK,Toppid!efl
01 50000001
50 000,00
01
31241NOK, siípendier
20 0001 0,001
31201TiSkudd fra NOK –
01 0.001
0,00
-20 000,00 01
1
31 1r
01 0,001
0,00
01 0,001
0,00
11
41
11
3190 1Andre overføringer fra idrettsurg.
1 1
1 259 00011 294 440,001
35 440,00
1 12712001
I
1 1
33 1STEVNE- OG AKTIVITETSINNTEKTER
3310 1EgenandeI, andres stevner, TIK
250001 14 200.001
-10 740,00
I
43 0011
3311 1Egenandei, andres stevner, DK1
:IIIUHIIIÉCIIUA
01 3232001
33141Egenande|, EM, DK 1
01 0,001
3 232,001_1 40591
0 00 01
3315 1EM-kvalifiseringjr-TIK
01 0,001
0,00 01
3320 1Slevneinntekler, egne arr.
01 0,001
0,00
0 5001
33301Egenande| kurslsamling. TIK
5 0001 30 044001
31 044,00
0 3301
3340 1Kurs dommerkomíteen, DK
39 0001 7150,00|
3341 1Kurs trenerutknmiteen, TUK
01 0,001
3105000 130001
0,00 | 12501
33421Kurs Teknisk knmite, TK
18 7501 9750,001
-9 000,00
T1 111001
33431Kurs Stevnekomíteen, STK
300001 0,001
3344 1Kurs Markedsføringskomítee
F’
2
X
00001 0,001
-30 000,00? 01
01
-6 000,00
33451Kurs kvinneutvalget, KU
01 0,001
11
33461Kurs OLK
0,001
17041
33 11
0,00
01
F
11
11
E
H
01
01 0,001
01 0,001
000 1
0,00 1
1_
000 1
01
3390 1Diverselnn(ekter
1
120 7501 70 430001
-50 314,001:1
121
1 1
93 2041
1
1
35 1sA1_es1NNTE1<rER
35101Materie|I/utslyr
-11 000,00
0
3515 1Judomailer
1 1
1 1
12 0001 1 000.001
01 0,001
0,00
27151
01
3520 |Unden/isningsmaterieil
100001 10 000001
68,00
101301
35301Merker,medaIjer, Judopass o.
800001 68111601
-11 888,40
70 7011
3550 1Fcr1o/oppkrav
00001 0107701
107,70
75101
3560 10vergangsgebyr
1 0001 2 400.001
1 400,00
|_| 1 4001
3570 1Sa|gsar1ik|er jubileum, MK
25 0001 0,001
~25 000,00
L1 01
01 0,001
0,001 1 01
3590 1Diverse inntekter
1
01
11
I]
1
-46 312,70
1
1340001 07 007301
1 I
1 1 02 5201
17 1
36 1|NNTEKTSBR|NGENDE TILT
å
36101Lo!leri, bingo, basar 0.1
1
0,001
1′
3620 1Ti1sleln1nger, dans 0.1
0,001
0,00
0,00
0,00 1
3630 1Dugnadsvir1<somhet
1
1
0
0,00
1
01
01
01 0,001
01 0,001
1 1
1
01
01
01
F1 °1
10 1
37 1REKLAME-/ANNQNse-1s1=oNsoR. oe sA|v|ARaE10sA\rrA1_ER
1 1 |
3710 1Annonseinn1, Norsk Judo, MK
J
1
0,001
-36 000,00
3750 1Spnnsor»/samarbeidsavtaler
1
30 0001
01 0,001
0,00
01 0,001
0,00
T1 4 0001
1′ 1
141 01
37001
I
-36 000,00
0
1_| 40001
H
11
30 0001 0,001
l
1-1
1
1 I
1_1 I
11 I
DETZS  APRU3 i » 2,

1 1
39 1ANoR1: |NN1EKrER 1
3901 1`filskudd fra NIF til EJU kongress
3902 1Oppholdsinntekler
11
, 380 301
39031Sponsor, EJU-kongress, MK
0
0,001
0
3910 1Gaver og bidrag
Budsjett 1Regnskap |Awik Regnskap 97 1
1 1 1
01 0,001 0,00 500001
0 001 0 00 1
1 0 00 01
01 001 01 01
0,0
3920 1Provisjoner.ClGNA
3930 1Ab0nnemenlsinntekter
11
200001
01
0,001 -20 000,00 3 9741
0 001 0 00 01
1
39401Billel’tinntekter
30 10
1]
1 I
01
01
0,001 0,00 1 01
0,001 0,00 _1 01
39501Dlv. inntekter
1_|
01
0,001 1 3971
1_1
0,001
0,001
20 0001
1
-20 000,001__| 4340721
1 1 I
4 1STEVNE~ OG AKTIVITETSUTGIFTER
40 1DELTAKELSE l ANDRES STEVNER
4010 1Klubbstevner 1
CDI
0,001 0,00
Hi
01
4030 1DK Nasjonale mesterskap
1
1
11
01
3 700001
-3 708,00 1 1151
40351lnt,stevner, Nordisk
11 053201
3345001 17 7301
4039 1lnt.stevner Jr TIK
I
150001
01
0,001 0,00
133731
40401|nt.nasj. stevner, TIK
194 0001
105 320001
28 673,01 184 B481
4041 1lnl.nasj. EM, TIK
H
25 0001
10741031
0 250,37 27 3051
40421lnt.nasj. VM. TIK
01
0,001 000
20 3421
40501VM andre
01
1 024501
-1 024150 1-1 10 0221
40601lnt.nasj. stevner, DK
30 0001
21301001
215131
4061 1|nt.nasj. mesterskap, EM. D
X

004.001
40701EM andre
127001
01
0,001
40001
41
0,001
0 019,00 -1
12 000001 2 4311
0,00 01
0,00 F1 01
401
11
0,001
0,00 1 01
01
0,001
0,00
4090 1Toppidretl, NOK
1
270 7001
1
223 930421
1
41 1EGNE STEVNERLMESTERSKAP
4110 1Klubbstevner 1
1
01
0,001
E 4
52 701501 1 315 2051
1 1
1
0,00 01
4129 1Nasj. stevner/-mesterskap SK 1
30001
1 032.001
1 900,00 01
41301NC premiering 1
5 0001
1 o00,001
4 000001 1 2 7001
4131 1Nasj. stevner/-mesterskap, STK
15 5001
2 004.001
2 0001
10 000,001
13 430,00 _ 3 7001
-0 000,00 14 2321
41321Nasj. mesterskap, DK-NM 1
1 1
11
11 404,n01:1
25 5001
1
14 000.001
1
20 7001
1
1 1
42 1111511111113- oe 1Ns1Rul<sJoN
42101Trening-inst.tiI1akT|K
1
0,001
1
0,00 101501
42191Nsjc1nale saml. Jr TIK
1
11
11
0,001
0,00 7 5001
4220 1Sam1inger, nasjonalt, TIK
5 0001
500001
4 400,00 3 4951
4221 1Samlinger, regionalt, TIK
5 100.001
-100,00 1 04071
4222 1Toppidrett, NOK, TIK
:l:l__
50001
01
0,001
0,00 01
42201Samlir1ger Nasjonalt, DK
11
0,001
0,00
4229 1lnt. samlinger Jr TIK
0,001
2 0401
0,00 4101
4230 1Leire, internasjonalt, TIK
L
149 000.501
«34 666,50 114 0551
4231 1Sam|inger, internasjonalt, D
X
01
1150001
01
10 700,041
-10 700,04 4 7561
4232 1Samlinger, nasjonalt, TUK
4235 1Samlinger, regionalt, KU
01
120001
0,001
0,001
0,00 0 3991
12 000,00 01
4236 1Samlinger, regionalt, TK
150001
0 234001
a700,001_1 4 0201
42371Samlinger, internasjonalt, T
X
7 0001
1 045.001
4240 |Lisenser, avsatt
46 453,301
42501Leger,1ysi0terapeu!
1300001
01
5 503751
515500 01
0354070 1 1000701
-550375 1 01
226 162,67]
11
11
Ei
209 0001
1
02 037,03 -1 203 0231
1
10
4
DE3L2,§3  AI*l1§Uå1,?,Å9f91 , ,,
44

Budsjet11
Regnskap 1
Awik1 Regnskap 971
1
43 1UTDANNlNG OG KURS
4310 1Utdanninglprusjekler, TIK
175001
1
11 075001
1.1
5 525,00
105551
4320 1 Barne og ungdumskomileen, BUK
11
Ö
17501
0,001
1 750,00H
2 0001
4330 1D0rr1merk0míteen, DK 1
12 0001
5 243,5o1
5755,501 1
, 51741
4331 |Trenerutdanningsk0miteen, TUK
L_
14 0001
150.001
53151
43321Tel<n1sk komne, TK 1
0 0001
0,001
0351
43331Stevne og tenninkomiteen, STK
0,001
13 040.001″
0 000001
12 o00,001
43341Markedsføringsk0mileen, MK 1
__
120001
01
0,001
0,00 U
43351Kvinneulvalget, KU 1
11
0,001
0,001
11
11
11
4336 j Org. og ledelseskomileen, OLK|
50001
375,001
4 625,001_:1
12 0551
4337 1Utdanningsrádet, UR
35 0001
14 045001
20 152001 1
50 0501
4338 1Slales1ikkk0mileen, SK
-W
1501
0,001
150,00L1
01
55 0001
02 550,:101
07 3301
4340 1`l’rener0ppfø|g1ng, TIK
1
T1
VI
01
0,001
-25 550301
0,00 1
0 1
172 4001
125160,80|
1`|
Cl
107 2551
I
1
44 1AN0RE uls11=TER
C
47 230201 1
I
1
4401 1AdmImøre/111511/reísHarr,komile
01
0,00
0,00 1:1
1
4 7501
4402 1Translatørutgífter
01
1
1
1
0,001
0,001
421401
44031U1g. lekn. Personell
0,001
0,00
157271
4404 1Plenumssal, mølerum
11
11
0,001
0,00
01
4405 1Oppholdsulglter
:IIS
0,001
200 0551
4406 1Skyremiddag
11
11
0,001
135371
44081Lunsj, kaffe i pausene
11
0,001
0,00
0,00
0,001
11
4408 1TranspDrt av delegater
11
0,001
0,00C1
5 5701
4409 1K0ngr1-zssmlddag
01
0,001
0,001 1
57 5551
01
1
0,001
1
0,00T1
1
420 7541
1
1 .
1
1
fi___
5 1ADM. OG MØTEUTGIFTER
[II-
1
1
50 IPERSONALUTGIFTER
5010 1Lønn
1
355 0001
1
351 532001
1
341 4301
5020 1Feriepenger
35 0001
35 885861
1
315500 1
113,14
340311
5030 1Arbeídsgiveravgift
40 0001
57 308,47|
117 305,47 1
55 3151
50401Bllg0dlg11arelse
20 0001
25 425801
3 574,20
20 0501
5050 1S0s1ale utgifter
11
101
20001
0,001
2 000,00 1
01
5060 1Refusjon av sykepenger
11
4 307001
4 307,00
-5 5541
50701
11
0,001
0 ,00
01
11
01
0,001
01
50001
1
452 0001
1
455145,131
1
445 0541
I
1
51 11v1ø1EuTs1FTER
0,00H
4145,13F1
11
51101Slyrels møteutgifter
1
70 o00,001
000101]
5111 1Toppidret1sk0míleen, TIK
fl:
1
50 0001
11
2 o00,501
1
1021021
01
51121Dommerk0mlteen, DK
11
1 4 274451
01
5113 1Trenerutdannlngskomiteen, TUK
1_Cl_
100001
0 277,501
-2 009,50
-4 274,45
722,50
55451
51141Tekn1sk komite, TK 1
100501
540501
0400501 1
5 0021
51151Slevne og terrninkomiteen, STK
8 000
4 030001
316100
11
51161Markedsføringsk0m1leen, MK 1
1
100001
4071001
5 929,00
1 4051
5117 1Barne og ungdumskomíteen, BUK
ÉCII
51001
0,001
5 100,00
1 5501
51181K1/inneutvalget, KU |
3_
11
0,001
0,001
5119 |0rg. og ledelseskomiteen, OLK|
2 0001
1 033.001
157001
01
00001
51201Uldannelsesràdet, UR
50001
532001
4 450001
03341
41001
0,001
4100001 1
2051
5121 Stateslikkkomiteen, SK
5130 Deltakelse i andres møter
H
11
150001
7 100.001
7 000,00 1
2551
51401ÁrslingIkretsledennøle
11
1 325101
-1 326,10
215021
51501
11
0,001
11
51501
U
H
01
0
0,001
11
5190
1 0,001
0,00
0,001_
o,001_
11
114 912,95]
34 337 ,05|
150 0031
1402501
1
C1
11
10
:1I1Il
DET 25,- ~72,4%.APR1L_i,99f9f ,
45

5 [ADM. OG MØTEUTGIFTER
I
Budsjet1[
I
Regnskap [
I
Awik [TZIegnskap 97[
I
52 4A0M.urelFrER
_I
5210 [Husleie
I
ss 000.004
11200,00H
5211 [Leie av andre lokaler
I
510004
°I
0,004
0,00
I
302004
. 04
5220 [Telefon
0
LI
F
150004
9 020.004
5 071,20
151174
5221 [Porto
:15 0004
43 300404
H
-a 309,40 U
30 0054
5230 [Kontorrekvisita
10 0004
7 400524
105054
5240 [Trykking/kopiering
19 217.504
20 9324
5250 4is|v|
20 0004
°I
0,004
2 591,40 4
702,50
0 00
04
5251 IEDB, oppdatering etc
II
FI
50 0004
0,004
50 000100 4:4
45 5074
5260 [Kopi og Data, leasing
25 0004
14 414004
10 500004 4
5270 [Vedlikehold av kcnlomaskin
en
-0
0,004
205004
1404
50004
°I
0,004
5 000,00 `
0 00
52774
5280 [Forsikringer _
5
_I
340004
42 232.004
-a 232100 4’4
°I
sa 0054
5290 [Revisj0nshon0rar
13 0o0,o0|
-1 500,004_
5291 [Tapt arbeídsfonjeneste
120004
UI
0,004
0,00
120004
UI
5292 [Lønn, komiteer, samlekcnlo
33
0,004
0,00
UI
5293 [Feriepenger
3
0,004
0,00_[
°I
5294 [Amgiveravgífl
I
04
<>I
«I
0,004
0,004 4
04
5295 [L0nn, Andre
UI
0,004
U I
5296 [Feriepenger
I:
°I
0,004
0 I
5297 [Arllgiveravgífl
0,004
0,00 _
0,00
0,004
°I
5298[Regnskaps1jeneste
13 907,00|
.s 907,004:4
5299 [Nyanseltelse
°I
50004
°I
0,004
0,00[_[
50104
UI
I
I
202 0004
I
202 937.224
I
50 002704 4
I_I
2014734
I
53 4|NFoR1vIAs.|oN
5310 [Håndbøker/publikasioner
I
120004
I
452.144
LI
11 567,86
I
0254
5320 [Norsk Judo, MK
CH
53 0004
22 042004
30 157,00
5330 4InI0nnasj0nsmateriaIe, BUK
C
0,004
2 400,00 4
102024
°I
5331 [lnfurmasjonsmateriale MK
24004
°I
0,004
0,00
°I
5332 [ lnforrnasjonsmateriale, UR
0,004
0,00
°I
5333 [In1ormasjonsmaterlale, TK
:I
0,004
°I
0,004
01
5340 [Årbok/årsberetning
I
3
°I
35004
“I
DI
0,004
3 500,00
0,004_
0,004_
ÉI
47 024004
70 0004
I
23 275.144
I
54 4M4RKEDs1=øR|NesnLrA
X
:I
H
°I
105274
I
I
5410 [Utgifter vedr. nyansellelser
I
01
0,004
0,004′ 4
40004
0,004
4 000,004_4
°I
27314
| 5420 4Pr0nIier1ngsmareriei|, MK
I
II
4 0004
I
0,004
I
4 000,00 |:4
I_I
27014
I
I
55 4ANDRE UTGIFTER
3
I
40004
0,004
I_I
4 000004
I
103754
5510 [Gaver
I I
4 000.004″
4 0004
I
0,004
I
105704
I
I I I I
7 4n|.sI<uDn, Konrineemerz oe oveRi=øR|NeeR, UTGIFTER ve
LBRINGENDE TIUAK4
I I
___E
z
I I
I
I
I
7010 [Norsk Toppidrettsgymnas, NTG
220 000.004
-19 000,O0UI
70
I I I I
70 4r|L0Ku0D ni. sÆRFoReuND/-KRETS/GRUPPE
I
2° I I I
200 0004
DI
0,004
0,004 4
209 0004
“I
I I I
I I I
200 0004
I
220 000004
I
-19 000,o04`4
I
200 0004
I
I
7210 [Nordiske Judounionen, NJU
I
72 [KONTINGENTERIAVGIFTER TIL IDRETTSORG.
I
C_IiJ
I
20004
I
1 000204
I
001004
15 207,00[
~2 207004
7220 [EJU» og IJF-kontingenter
7230 41
130004
°I
0,004
21504
130024
°I
TI
°I
0,004
0,004
0,004`4
7240 [Kontingent NHO
I
:I_
150004
10 245,20|
-1 245,20 4-4
I’
01
100524
I
:II
33:)
Iwl
DET ING)-de 24+í;APRIIJÃ1999 5
46

75 |SALGSUTGIFTER
CC
I
7510 |Malefie|uuls1yr
0,00
7520 |UndervisningsmalerieII
5 ooo|
o,oo|
5 000,00
24 cool
22 037,51 |
I I I
Budsjelt IRegnskap |AwiI< Iñàgnskap 97 |
01 o oo| 13 4:saI
01
H 751
38
7530 |Merker, medaljer o,I
75901
11 962,49]
16 962,49]_
as uoo|
I
22 037,51 |
I
C-
43131
I
I
77 IREKLAME-/ANNONSE-/sPoNsoR~ oe uTs|1=TER VED SAMARBEIDSAVTALER I
I I I “I
7710 ]RekIame- og annonseulgifter
o,oo|
0,00
7720 Istipend
o,ooI
20 000,00
7750 |Sponsor-!samarbeídsavtaIer
20 ooo|
III
o,ooI
om 1
o,oo[
20 000,00 |
20 ouoI
I
B IFINANS- I EKSTRAORD. P0
m
-1
m
FU
H
13
d
I
ao |ANoRe |NN1EK’rER
I
I
I
I
I
«I
01
01
01
I
I
I
8010 [Renteinntekter
:III
20 501.94I
8030 IAgiovínning
C
1soooI
°I
0,001
221921
°I
0,001
8090 IAndre finansínntekler
I
20 so1.94I
I
0I
221921
I
I
81 IANDRE UTGIFTER
L
0I
150001
I
I
8110 |RenteuIgiñer
01
I
a9,oo]
8130 I/Ågiulap
CI:
01
64,041
I
7231
°I
8190 IAndre finansIap, bankomkostninger
4 oooj
3 ooo,41 I
10001
so4,7s|
-550194
o,oo
0,00
-sso1,s4
-s9,oo |
-64,04
999,59
195,25 I
4 see]
asoi
8191 IAndre finanstap, pustomkostninger
I I
sooog
3 9sa,2o|
1 o41,eoI_I
s ese|
DET 25. ORDINÆRE»FORBUNDSTING~ » 124l`APRIL 1999 741
47

2.2.2 Balanse per 31.12.98
1BALANSEOPPST|LLING PR 31.12.98
‘ 11E|EN0ELER 1
1Regnskap 98 1Regnskap 97 1
7 1oMLøPsM|DLER
1 1
l9l9.1_’íflSS@ |
5 670,50 _
i
666,70 1
1030 DNB 5134.06.06020
200 839,03 1
44 606,67 1
10à’1`*Bani<, skatt 1
17 556,07 I
17100761
1_07§_É0stgiro 0601 .2070754
15 221,00 É
150 073 681
1071 Postgiro lisens 0823.0771961
36 976,20 1
ss 052183 1
Z2_1_FKu ndeford ringer 1
` 3 000,00 1
4 500,00 1
12301Reiseforskudd 1
-71,00 1
1250iF0rdringer
6 135,00 1
22 364,00 1
1 i i
14501Forskuddsbetaite kostnader1
4 667,00 1
31 619,48 1
1SUM OMLØPSMIDLER 1
290 064,80
305 022,12 1
I
«»`1`suM EIENDELER
290 064,80
i
_- 305 022,12 1
` I
I-
, 1_ i
‘ ZGJELD oe EGENKAPHA
É
egnskap 981
Regnskap 97 1
IKORTSIKTIG GJELD
20101Leverandørgjeid
i
6 703,70 1
i
49 255,60 |
2020lStorebrand/Cigna
0,25 1
76 076,00 1
2030 Avsetning 1
3 661,30 1
– 1
2050 1 Depositum 1
-200,00 1
2082,ReisefordeIing ting
1 000,00 1
2210;si<arrefrel<i< 1
12 329,00 i
12130001
228O,Skyldig arbeidsgiveravgift
11752,111
10 913,00 1
2420,Skyidig feriepenger
35 601,69 1
34 631,00 1
2425 1Arb.avg_ Skyldig feriepenger
5 056,66 1
4 910,00 1
Éfivxvsetníg pàiøpne kostnader
39 409,70 1
2 626,00 1
Lisenser 99
6 600,00 1
2550  Kontigenter 99
6 000,00 1
1SUM GJELD 1
129 496,28
193 743,6
O
1EGENKAPiTAL
i
i
1
72010_’LEgeni<apirai 01.01
11127652 1
153 706,09 1
29201Årets resuitat1
49 290,00 1
-42 427,57 1
‘W Míäum egenkapital
160 568,52 1
111 278,52 1
i
1suivi GJELD os EGENKAPHAL
I
200 064,60 1
i
305 022,12 1
DET 25f1?4§§ÅP1åELí19919’,í 1 “L ‘sf ?í*§

2.2.3 Noter
1. REGNSKAPSPRINSIPP
NJF har i 1998 ført regnskapene i samsvar med idrettens kontoplan.
Kto. 30 medlemsinntekter viser en inntektssvikt på 40,5% i f.t. budsjett, som
hovedsakelig skyldes manglende innbetalinger av forsikring/lisens.
Kto. 33 stevne- og aktivitetsinntekter viser en inntektssvikt på 45,7%. Dette skyldes at
aktivitetene i komiteenes budsjetter ikke ble fulgt opp
Kto. 35 salgsinntekter viser en inntektssvikt på 34,6%, som skyldes mindre salg av
salgsartikler.
Drifisinntektene ble totalt redusert med 14,7%.
Kto. 52 admutgifler ble redusert med 22,2%, som skyldes at nødvendig oppdatering
av data ble foretatt i 1997.
Kto. 53 informasjon ble redusert med 67,2%, som skyldes at bladet Norsk Judo ikke
kom ut.
Drifisutgiftene ble totalt redusert med 17%.
2. FORDRINGER
Det er ikke foretatt nedskrivning av fordringer i 1998.
3 IDRETTSMATERIELL
NJF har ikke idrettsmateriell.
4 VARER FOR VIDERESALG
Produktene NIF selger er av ubetydelig verdi, og føres ikke inn i balansen.
5 IDRETTSANLEGG
NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6 VERDIPAPIRER
NJF har ingen verdipapirer.
7 LÅN OG PANTSTILLELSER
NJF har ingen lån eller pantstillelser.
2.2.4 Kontrollkomiteens beretning for 1998
Foreligger ikke, deles ut på forbundstínget.
; 1

2.2.5 Revisors beretning for 1998
Q-_..—a,-. _..-…a-Y…
DYBWAD A
nrsvisuowi;
. Statsautoriserie revisorer _
Ti l
P**^»°’°’ Henie slem
NORGES JUDOFORBUND smi Mama. Jan E. Gimwsem iqeu srmiae
Lasse amim – m«;s:m-i «avsi» spm rem
En Enga, Roy Hmm Ewan: ‘mai
iiflnanns NW. ‘rm Lysøen Lars r umsri
REVISJONSBERETNING FOR 1998
‘_ Vi har revidert årsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1998 som viser et årsoverskudd på
Kr 49.290. Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er
avgitt av forbundets styre.
Vår oppgave er å granske forbundets årsoppgjør, regnskap og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har
gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at
årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollen utvalgte deler av
grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av årsoppgiøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi
gjennomgått forbundets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling pr.
31.12.98 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk.
Oslo, den 23. februar 1999
D bwa is’on DA
in rik ersen
egistr t revisor
international
Dybwad Revision DA ~ Sørkedalsveien 10 A. 0369 Oslo ~ Tlf. 22 59 04 00 – Fax 22 59 04 90 – Bank 5005 05 20554 – Foretaksregisteret NO 979 443 218
internett: httpj/wvwv.dybwad.no, E-post: dybwad@dybwad.no
Medlemmer av Den norske Revisoriorening ~ Member oi RSM International
DET 25.ii0RDi1EÆRÉiF0RBlfNP$.T1NGif2Æ;APRTLf1999§ –  ‘ 5.0

SAK 3: VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV
HONORAR
Forslag:
NJF beholder revisjonsselskapet Dybwad Revisjon DA og NIFs styre gis fullmakt til å bli
enig med revisor om størrelsen på hans honorar.
DET 25- F0RBUNP5TlNG ~ 2Ãä§A?R1k;l999g.. ,,§ ‘ _ o

SAK 4: INNKOMNE FORSLAG
4.1 LOVSAKER
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
NY LOV NORGES JUDOFORBUND
Ny lov for Norges Judoforbund er utarbeidet i samarbeid mellom
Lovkomiteen/Organisasj ons- og Ledelseskomiteen/Administrasjonen.
Forslaget har vært til gjennomsyn í Norges Idrettsforbund, som har
påpekt noen endringer som er foretatt.
Forslag til ny lov ligger ved som eget bilag.
IKKE LOVSAKER
KLUBBKONTINGENT FOR 2000 OG 2001
Styret foreslâr:
Alle klubber betaler en årskontingent på kr. 100,- per medlem. Lisens
faller bort, men forsikringsordningen opprettholdes. Det er styrets ansvar
å bestemme rutiner for innkreving av kontingenten.
PREMIE TIL BESTE KLUBB OG BESTE KRETS PÅ KR. 10.000,-_
Buskerud Judokrets foreslår:
Det opprettes en premie til beste klubb og beste krets på kr. 10.000,- til
hver.
Kriterier kan være:
Overholde tidsfrister (rapportering, påmelding innbetalinger etc.).
Flinke til å få inn lisenser (for eksempel at minimum 90-95 % av
medlemsmassen har betalt).
Arrangere utdanning (leder, trener, dommer).
Delta på kurs/seminarer.
Begrunnelse:
Det er en økende tendens til at frister etc ikke blir overholdt. Det er et problem
at ikke alle som skal løse lisens gjør det. Mange klubber sørger ikke for å
utdanne nye trenere, ledere og dommere, og derved blir kvaliteten på klubbenes
arbeid ikke fullgodt.
En slik belønning til den beste klubben og kretsen kan være et middel til å
motivere klubbene og kretsene til å gjøre en bedre jobb.
Styrets kommentarer:
Unødvendig â belønne klubbene for å oppfylles sine normale forpliktelser til
Norges Judoforbund.
Forbundsstyret foreslår at forslaget awises.
DET2§.r0RDINÆREe.F0ÉBUN1íSTíNCf’i2?1i>ÉÁPRiIf199§“å.»í»7` , ~ 52

4.2.3 BREDDEUTVALG
Buskerud J udokrets foreslår:
Det opprettes et breddeutvalg.
Begrunnelse:
Antall deltagere innen judoen har vært synkende i de siste årene og dette er en
trend som vi må snu. Det har i en lang periode blitt fokusert litt for ensidig på
toppidrett og men har glemt bredden i norsk judo.
Tanken er at et breddeutvalg kan jobbe med å komme med forslag til tiltak i
forhold til å få opp bredden i norsk judo.
Forbundsstyrets kommentarer:
Det er en av forbundsstyrets tildelte arbeidsoppgaver å oppnevne komiteer,
utvalg og prosjekt grupper som rådgivende organer for løsning av spesielle
oppaver, og utarbeide instruks og retningslinjer for disse.
Styret er enig i at det bør satses på breddeidrett, og at dette gjenspeiles i
budsj ettbehandlingen.
F orbundsstyret foreslår at forslaget awises.
4.2.4 AKTVITETSTILTAK FOR BARN OG UNGDOM
Buskerud Judokrets foreslår:
Det settes av kr. 300.000,- hvert år på budsjettet til NJF. Dette skal gâ til
aktivitetstiltak for barn og ungdom.
Begrunnelse:
Det er tenkt at klubber, kretser og regioner kan søke på midler her.
Det er viktig at det rettes søkelyset mot å få opp aktiviteten blant bam og
ungdom i norsk judo. Erfaringene fra de siste årene viser at det har gått nedover
med antallet som deltar i konkurranser og på andre måter i judonorge. Dette
kan være et godt middel til å øke dette. Det er også viktig at midlene går til
selve aktiviteten og ikke til møtevirksomheten etc.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forslaget peker på et viktig element, men dette skal ivaretas gjennom den
normale klubbdrift.
Forbundsstyret foreslår av forslaget awises.
.DET 25) 1NG,ft2f¥”AFRUäi_199.9i  Q _  53

4.2.5 REKRUTTERING OG KLUBBSATSING
Kolstad judoklubb foreslår:
Støtte til kjøp av materiell blir gieninnført i Norges Judoforbund, og settes
til kr. 300.000,- per år. i
Støtten prioriteres slik:
1. Nystartede klubber, eller kretser med nye klubber
2. Klubber/kretser som starter nye aktiviteter.
3. Klubber med flere treningssteder, og eller deltar i SFO.
Begrunnelse:
Dette vil være en klar satsing på klubbene, og helt i tråd med
Kulturdepartementets ønske om i større grad å overføre midler til lagsnivå i
norsk idrett, samt å prioritere aktivitetstilbud og rekruttering. Materiell vil i
hovedsak være judomatter og tjukkaser. I den første 5 års perioden bør mattene
eies av den lokale judokretsen og etterpå tilfalle klubben eller idrettslaget.
Forbundsstyrets kommentarer:
l de nye retningslinjene fra Kulturdepartementet skal en større del av midlene
tilføres lag og klubber gjennom fylkesdkommunene. Sentralt fra NIF deles det
ikke ut midler til ”flyttbare annlegg”.
Forbundsstyret foreslår at forslaget awises.
4.2.6 KONGEPOKALUTDELING
Sandnes Judoklubb foreslår følgende endring i Stevnereglementet:
§ 27 H. M. KONGENS POKAL
I forbindelse med NM-individuelt senior settes det hvert år opp
kongepokaler for kvinner og menn etter følgende regler:
a) Det må delta minst 15 personer av samme kjønn på stevnet for at
kongepokalen skal kunne deles ut.
b) Kongepokalen går til den vektklassevinneren som har høyest
gennomsnittlig scoringsverdi.
c) Ved flere like kandidater trekkes vinneren.
d) Reglene om utdeling av kongepokal skal kunngjøres i
stevneinnbydelsen (jfr § 10 pkt lu).
Begrunnelse:
Etter bråket rundt kongepokalutdelingen i 1998 ønsker vi å la judotinget
fastsette et nytt regelverk slik at liknende tilfeller ikke kan skje igjen.
DET 25. ORÖINÆRE FÖRBUNDSTING   * g T 521

Lovkomiteens kommentarer:
Regler for utdeling av H. M: Kongens pokal bør ikke tingbehandles. Eventuelle
fremtidige endringer av reglene vil i så måte kreve tingbehandling. Etter
lovendring tilkommer det forbundsstyret å utarbeide et stevnereglement, jfr. §
15.
NIF har utarbeidet regler for utdeling av I-I. M. Kongens pokal (vedtatt i
Idrettsstyret 15-16 mars 1996). NIFs regler skal følges og eventuelle endringer
av disse mellom våre forbundsting vil medføre at våre tildelingskrieteríer ikke
er ajour med de til enhver tid gjeldende regler for utdeling fastsatt av NIF.
F orbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret har forelagt NIF forslaget som anbefaler at regler som kommer
inn under Stevnereglementet ikke gjøres til en forbundstings sak, men overlates
til forundsstyret.
Etter forbundsstyrets mening tilfredsstiller ikke punkt b) og c) NIFs krav til
kvalitet.
Forbundsstyret foreslâr at forslaget awises.
iDE.T. 2.52;   19.99. > kr  . 55

SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 2000 OG 2001
Se punkt 4.2.1.
DETÆ5; 0RDI1ÉÆRÉf,F9R§Ifl*ííä$TIN§i    Ã

SAK 6: BUDSJETT FOR 1999 OG 2000
__ __ .._.___ _` 1
BUDSJETT 1999 OG 2000
1 20.02.09,
_ 7 «` s11NNTEKTER 1
E
uDsJE1’r 1990 `
“BuDsJÉ1’r 2000
«»` gi Me0lemsinmel<ler 1
447500 “
448000
31 1Tilskudd/Kontingenter/overføring fra NIF
1284000
1264000
N 351Sa|gsínntekter 1
93500
93500
1825000
1805500
1SUM DRIFTSINNTEKTER 1sum 30-35
1 1 1
41STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
401 Deltakelse i andres stevner 1
268500
210000
28000
45000
_ 411 Egne stevnerlarrangementer
__, __f*å1Trening og instruksjon 1
307200;
315000
431 Utdanning og kurs 1
1000001
120000
703700
690000
1
51ADM|N1STRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING 1
50fPersonalutgifter, lønn etc. 1 1
5056251
520200
s11Møzeutgifrer 1
170000;
135000
52 1Adminístrasjonsutg1fter
1904751
208000
56§Andre utgifter1
‘ 2000;
2000
_____  1 1SUM
8741001
865200
1 1 1 1
71T|LSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER 1
7 » ‘ 7 TRGIFTER VED |NNT BRWGENDE T1|_
K S
1 . T
‘7’01Tilskudd til særforbund/særkrets/gruppe
A
1
228000
228000
_»`_“:’_Vríñfiontingenter/avgifter til idrettsorg.
10200 _
18800
16000;
16500
751Salgsutgífter 1 1
1 1 1SUM
202200;
263300
___á’ 1SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40-75)
18400001
1810500
__1 J 1
1
______í í1PRIFTSRESULTAT 1
-150001
-13000
___,___ ___fi1 v 1 1
(IJ
1F1 NANSINNTEKTER/~uTG1FTER
Awv 801Finansinntekter
200001
18000
W» _ 1Éinansutgífler1 1
50001
5000
_____V _ Y 1__ 1 1su|v|
150001
13000
____.__, L _,| 1
0 Ã
0
aelARsovERsKu00/.UNDERSKUDD
7′ 1 1 1
L
2;
1
1._.._-. .
1
…__..1 _
1
T
D.ET;225’f:10RD11,NåER.E1F0B§W1?§I!1ÉSåfå%4f.¥ä¥BI!el999*  1 0 _ _

3”INNTEKTER !
Budsjett 1999 iBudsjett2000
Å 30§MEDLEMSlNNTEKTER Å ,
301 0  Medlemskontíngenter | 150000
148000
3030fLisensens/avgifter fra medlemmene 297500
300000
1 1 ]SUM 447500
448000
! 1 i 1
31 [TILSKUDD FRA IDRETTSORG .
31 10 E Tilskudd fra Norges Idrettsforbund 1264000′
1264000
3124}Tislskudd NOK, Stipend 1 200001
0
1264000
\ 1 ysuM 12840001
1 I I í
35 I SALGSINNTEKTER I I
3520[Undervisningsmateriell 1 12000.
12000
3530 1 Merkenmedaljer, Judopass o_l 73000;
73000
3550 å Porto/oppkrav I 6500:
6500
2000
3560§Overgangsgebyr  2000]
1 1 [SUM 93500]
93500

IíE_íff il?

41STEVNE- OG AKTNITETSUTGIFTER Budsjett 1999 jBudsjett 2000
401DELTAKELSE l ANDRES STEVNER
40401Internasjonale stevner, Toppidrett
170000
165000
40501internasjona|e mesterskap, Nordisk
70000
15000
4060j|nternasjonaIe stevner, Dommere ,
13500
15000
15000
“W 15000
4000; Ungdoms o|.1 _ 1
1 1 1suM
268500
210000
41 1 EGNE STEVNER/-MESTERSKAP 1
41301NC premiering 1
80001
15000
41321NM dommeref 1
200001
30000
28000:
45000
1 1 1suM
1 1 1
421TRENlNG- OG INSTRUKSJON
1
1
42301 Leire internasjonalt, Toppidrett
2000001
2000001
4240  Lisenser, Avsatt
1072004
115000
1
f 1suM
3072001
315000
43 1 UTDANNING OG KURS
43301 Dommere 1
200001
20000
43371 Utdanningsutvalget
80000;
100000
120000
1 1 1suM
1 1
1000001
1
_’ _ 51ADMIN|STRASJON OG MØTEUTGIFTER
_____ 50  PERSONALUTGIFTER 1
__ s0101Lønn 1 1
1
3070001
378000
A 5020 1 Feriepenger 1
1
34060;
35700
50301Arbeidsgíveravgifi
635651
65500
5040  Bílgodtgjørelse 1
215001
22000
1saoo1
19000
É
c
É
520200
50501Sosia|e utgifter
1
1
5055251
1
511MØTEUTGIFTER
51 1 0 1 Styrets møteutgifier
1
750001
110000
5f?01 Deltakelse i andres møter
150001
25000
800001
O
__W_:51í(>_ÖÅrsting/kretsledermøte
,__._,,_____ 1
1700001
135000
_ 2Aí4_.
C
É
4~_._T_
._.,__’__
fi__I
5 . 0  ,

52 ;ADMlNlSTR/ÅSJONSUTGIFTER
Budsjett 1999 Budsjett 2000
à 52101Hus|eie 1 1
40000
‘45000
_ 5220 :Telefon 1 1
17000
19000
M s221;Pono 1 1
42000
45000
á _> _ 5230 I Kontorrekvisita 1
11875
12000
vi __ 5240 :Trykking/kopiering 5
17500
15000
_ 52601Kopi og Data, leasing 1
18600
19000
5270iVed1ikehold av kontormaskiner
500
500
5280 I Forsikringer 1 I
22000
23000
5290 I Revisjonshonorar `
15000
16000
12000
13500
52981Regnskapstjeneste
1 1
6
UM
196475
208000
551ANDRE UTG1FTER
551 O1Gaver 1
2000
2000
1 | 1SUM
2000
2000
1 1 1 1 1
71TILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER 1
1UTG|FTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
, 1 1 1
701T|LSKUDD TIL 1
` 701 O1Norsk Toppidrettsgymnas, NTG
228000
228000
228000
228000
1 1 1suM
1 1 1
721KONT|NGENTER/AVGIFTER TIL IDRETTSORG.
_i__ 721OfNordiske Judounionen, NJU
2200
2300
rv _>_iAJ722O1EJU- og IJF-kontingenter
16000
16500
‘Æ
C
E
18200
18800
|
1 1
7 “iT `1
_ 1
‘f:» 7s1sALc;sUTG|FTER
_* >75101VMaterie|I/utstyr
4000,
4000
_ 75201Undervisningsmateriell
zooo1
2500
75121 Merker, medaljer o.I
100001
10000
É
C
§
160001
16500
_____ 81F|NANs»/EKsTRAoRD.PosTER
801ANDRE INNTEKTER 1
:í__80101T?enteinnlekter 1
20000’
18000
20000f
18000
_ 1 1 ÉSUM
1 1
811ANDRE UTGIFTER
__ B1901Bankomkostninger
sooo1
5000
SUM
50001
5000
»  __

~e
SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling foreligger ikke ennå. Den vil bli delt ut på forbundstinget.
,. 61

SAK s= BESTEMME TID OG sTED FOR NESTE FORBUNDSTING
DET 25. QRDINÆRE FORBUNDSTING -l 24. APRIL 1999 E

. N I 4

Tingpapirer 1997

PROTOKOLL DET 24.ORDINÆRE FORBUNDSTING

NORGES JUDOFORBUND
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting 28.06.1997
Åpning av tinget
Tinget ble åpnet kl. 09.15 av president Erik Otto Jacobsen, som ønsket alle velkommen.
Æresmedlem, Torkel Sauer, hilste til tingdelegatene.
Konstituering
a. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
b. Registrering av frammøtte representanter.
Det var ved tingets åpning 57 stemmeberettigede.og 12 med tale- og forslagsrett.
c. Representantenes fullmakter ble godkjent.
d. Valg av funksjonærer ( dirigenter, sekretærer og tellekorps ).
Dirigenter: Gry Alexandersen, OSI
Gunnar Winther, NJJK
Sekretærer: Tommy Vevang, IL Nordkyn -judogruppa
Per Magne Lille, Alta Judoklubb
Tellekorps: Bjørg Jensen, Hurdal Judoklubb
Ernst Halstensen, Administrasjonen
e. Valg av to tingdelegater til å gjennomgå og undertegne tingets protokoll.
De som ble valgt var: Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb og Jan Ove Urheim,
Markedsføringskomiteen.
Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden ble opplest og enstemmig godkjent.
Godkjenning av saksliste
47. Sven-Ove Johansen kom med følgende kommentar til styret;
Savner en 5 års plan og langtidsbudsjett.
Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent.
President Erik Otto Jacobsen henviste til side 22 i tingpapirene.
SAK 1. GODKJENNING AV BERETNINGER FOR PERIODEN 41995 ~ 1996
A. Forbundsstyret og komiteer
Følgende hadde ordet:
54. Erik Otto Jacobsen, president
42. Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
43. Marit Husmo, Tromsø Judoklubb
71. Ivar Johansen, Stevne- og terminkomiteen
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 1

med påfølgende spørsmål:
Lovligheten med at komiteene er så mannsdominert?
Svar: Det er vanskelig å rekruttere kompetente ledere.
* Hvor mange er det som er forespurt?
* Det er sendt ut forespørsler til klubbene gjennom brev og interninfo.
Deretter ble del A enstemmig godkjent.
B. Forbundets nøkkeltall
President Erik Otto Jacobsen presenterte følgende medlemstall for siste periode:
Se side 9 i tingpapirene.
47. Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets etterlyste navn på de nye klubbene.
Deretter ble del B enstemmig godkjent.
C. Forbundsstyrets Årsrapport for 1995 og 1996
President Erik Otto Jacobsen presenterte beretningen.
Deretter ble del C enstemmig godkjent.
D. Rapporter fra komiteer og utvalg 1995/1996
1. Rapport fra Appellutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
2. Rapport fra Barne- og ungdomskomiteen
2. Greta Ulvestad, Alta Judoklubb hadde følgende kommentar:
se vedlegg nr. 2.
Det ble diskutert ang. » selvforsvarskurs for barn og ungdom «_
Beregnet for Barne- og ungdomskomlteen.
Rapporten ble deretter godkjent,
3. Rapport fra Dommerkomiteen
Ingen kommentar, godkjent.
4. Rapport fra Domsutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
5. Rapport fra Kvinneutvalget
Ingen kommentar, godkjent.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting – 28.06.1997 Side 2

6. Rapport fra Lovutvalget
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb: Ang. lovene i Judoforbundet, de er ikke i samsvar med
lovene i NlF.
President Erik Otto Jacobsen: Lovene blir tilpasset NIFs nye lover i 1997/1998.
Rapporten ble deretter godkjent.
7. Rapport fra Markedsføringskomiteen
66 Jan Ove Urheim, Leder, etterlyser stoff til avisen fra klubbene.
Rapporten ble deretter godkjent.
8. Rapport fra Organisasjons- og Iedelseskomíteen
67 Rolf Michaelsen, leder, påpekte at de savner kvinneri komiteen.
Det ble deretter en generell debatt angående dette.
Følgende hadde ordet:
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
President Erik Otto Jacobsen
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret
Rapporten ble deretter godkjent.
9. Rapport fra Statistikk – komiteen
Følgende hadde ordet:
70 Dag Hodne, leder, delte ut 1O-/ 25 års medaljer.
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb.
Tinget ber leder om skriftlig å legge fram kriteriene for utmerkelsene.
Rapporten ble deretter godkjent.
10. Rapport fra Stevne~ og terminkomiteen
71 Ivar Johansen, leder, redegjorde for stevnereglementet. Ber om flere kvinner til utvalget.
Utvalget bør økes til 5. medlemmer. Det planlegges også kurs i årene framover.
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets, ang. terminlistene. Endringene bør sendes ut
fortløpende.
71 Ivar Johansen, svarer seg enig, ønsker samtidig flere dommere.
Rapporten ble deretter godkjent.
11. Rapport fra Teknisk komite
7 Jon Brattlid, leder, leste rapporten.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, spør etter regionsensori Region nord.
Ronald Guttormsen er utnevnt som reglonsensor i nord.
Rapporten ble deretter godkjent.
12 Rapport fra Landslagskomiteen/Toppidrettskomiteen
Ingen kommentar, godkjent.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forburidstíng ~ 28.06.1997 Side 3

13 Rapport fra Trenerutdanningskomiteen
lngen kommentar, godkjent.
14 Rapport fra Utdanningsràdet
ingen kommentar, godkjent.
15 Rapport fra Valgkomiteen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, stiller seg kritisk til at Valgkomiteens
forslag først ble lagt fram på tinget.
Dette taes til etterretning. ( Det har ikke vaert møter i 95/96 ).
16 Rapport fra lnfokomiteen
lnfokomiteen inngåri Markedsføringskomiteen, ingen kommentar.
17 Rapport fra Kontrollkomiteen
Det forelå ingen rapport; saksdokumentene ble framlagt på tinget.
Deretter ble del D enstemmig godkjent.
E. Kretser/Utvalg – Klubber pr. 31.12.
Følgende ble kommentert:
* Man bør slå sammen kretser der det er mindre enn 5 klubber.
* Det blir en oppgave for styret å rydde opp i dette.
Deretter ble del E enstemmig godkjent.
F. NM – og NC – resultater 1995
G. NM – og NC – resultater 1996
Ingen kommentarer, godkjent.
H. Internasjonale stevner og mesterskap 1995
l. Internasjonale stevner og mesterskap 1996
ingen kommentarer, godkjent.
Sak 1 ble deretter enstemmig godkjent.
SAK 2. REGNSKAP FOR ÅRENE 1995 OG 1996
President Erik Otto Jacobsen, redegjorde for regnskapet for årene 1995 og 1996.
Følgende hadde ordet;
President Erik Otto Jacobsen
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
56 Jan Frank Ulvås, Forbundsstyret
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting – 28.06.1997 Side 4

Punkt 2. Noter til regnskapet
Det ble kommentert at notene ikke foreligger tingdelegatene,
taes til etterretning.
Punkt 3. Kontrollkomiteens beretninger for årene 1995 og 1996
Beretningene ble delt ut på tinget. Ragnhild Olsnes, leder, leste opp
beretnlngene.
Ingen kommentarer.
Punkt 4. Revisjonsberetninger for Norges Judoforbund’s
årsregnskap for årene 1995 og 1996
Ingen kommentarer.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
SAK 3. VALG AV REVISOR OG GODKJENNELSE AV HONORAR
Styrets forslag om à beholde revisjonsselskapet Birkeland og Uvholt ANS
ble enstemmig godkjent. Styret får fullmakt til å bli enig med revisor om størrelsen
på honoraret.
SAK 4. INNKOMNE FORSLAG, IKKE LOVSAK
Forslag 1. Årskontigent, lisens og forsikring
Ski Judo- og Ju-Jitsuklubbs forslag ble ikke lagt fram.
Forbundsstyrets forslag: «Alle klubber betaler en årskontigent på kr 2.000,~ + kr 50,-
pr. registrerte medlem, Kontingenten baseres på medlemsantall rapportert pr. 15.01.
foregående år. For medlemmer fra 13 år og oppover betales det kr 100,- i forsikringf’
Følgende hadde ordet:
President Erik Otto Jacobsen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
36 Arild Maka, Sandnes Judoklubb
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb
32 Wim van der Heijden, Romerike Judoklubb
55 Jan Elrik Schiøtz, Forbundsstyret
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
l løpet av diskusjonen ble det fremmet 3 nye forslag:
32 Wim van der Heijden, Romerike Judoklubb: Klubbkontingenten fastsettes til kr 1.500,-
pr klubb.
33 Svein J. Hagen, Rykkinn Judoklubb: Beholde samme satsene som i dag, minus
barnelisens og forsikring.
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 5

50 Arne Torvund, Telemark Judokrets/
Skien Judoklubb: Alle klubber betaler en årskontingent på
kr 2.000,- og kr 50,- i lisens for alle
aktive medlemmer. ( D.v.s. dommere,
utøvere og trenere.) For medlemmer f.o.m
13 år betales det en forsikring på kr 100,-.
Det var flere andre forslag framme men disse ble trukket under debatten.
Det ble først votert over dirigentenes sammenslåing av forslagene, men dette falt mot 33 stemmer.
Deretter ble det votert over de enkelte forslagene:
Romerike Judoklubbs forslag: 6 stemmer for
46 stemmer imot
6 blanke stemmer
Forbundsstyrets forslag: 12 stemmer for
41 stemmer imot
5 blanke stemmer
Rykkinn Judoklubbs forslag: 16 stemmer for
33 stemmer imot
9 blanke stemmer
Skien Judoklubbs forslag: 47 stemmer for
5 stemmer imot
6 blanke stemmer
Dermed ble Skien Judoklubbs forslag vedtatt.
Forslag 2. Æresmedlem
Forbundsstyret innstilte enstemmig etter forslag fra Atle Lundsrud og Per-Arne Grime at
Rune Neraal skulle utnevnes som aeresmedlem av Norges Judoforbund.
Atle Lundsrud leste begrunnelsen for forslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. President Erik Otto Jacobsen foretok den offisielle utnevnelsen
og overrakte et krystallfat til det nye æresmedlemmet.
SAK 5. FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 1998 – 1999
Henviser til sak 4, punkt 1,
SAK 6. BUDSJETT FOR ÅRENE 1997 OG 1998
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret, la fram styrets forslag til budsjett.
Følgende hadde ordet:
67 Rolf Michaelsen, Organisasjons- og ledelseskomiteen
51 Arne Torvund, Telemark Judoutvalg
54 Erik Otto Jacobsen, Forbundsstyret
6 Tom Nilsskog, Bjerkvik Judoklubb
38 Tommy Aadanl Olsen, Sarpsborg Judoklubb
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsting ~ 28.06.1997 Side 6

61 Ragnhild Olsnes, Kontrollkomiteen
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
56 Jan Frank Ulvås, Forbundsstyret
41 Geir Fatland, Strand Judoklubb
70 Dag Hodne, Statistikk~ komiteen
29 Astrid Nordbotten, OSI
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen
47 Sven-Ove Johansen, Buskerud Judokrets
l løpet av diskusjonen ble det fremmet 2 forslag til endringer i budsjettet:
55 Jan Eirik Schiøtz, Forbundsstyret: Post 4040 skal reduseres med kr 35.000,-
Post 4132 skal reduseres med kr 30.000,-
Post 4230 skal reduseres med kr 35.000;
Post 43XX skal reduseres med kr 70.000,-, dvs. alle
konti med 30%
Styret får fullmakt til à øke utgiftene på nevnte poster
Dersom inntektsgrunnlaget øker i perioden.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb: Post4000 skal reduseres med kr 70.000,-
Post 4100 skal reduseres med kr 30.000,-
Post 4200 skal reduseres med kr 70.000,-
Forslagene ble satt opp mot hverandre og forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot 25 stemmer.
Tromsø Judoklubbs forslag falt mot 29 stemmer. Det var 4 blanke stemmer.
Deretter ble budsjettet for årene 1997 og 1998 enstemmig vedtatt. Revidert budsjett følger vedlagt.
SAK 7. VALG
31 Per-Arne Grime, Valgkomiteen, presenterte valgkomiteens innstilling.
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb, presenterte ett felles forslag til endringer
på Valgkomiteens innstilling:
A. Forbundsstyreti Styremedlem: Marit Enoksen, Hammerfest Judoklubb
B. Lovkomiteen: Medlem: Kjell R, Pedersen, Finnmark Judoutvalg
F. Valgkomiteen: Leder; Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Underskrevet av: 24 Sten-Ove Nikolaisen, Lofoten Judoklubb
2 Greta Ulvestad, Alta Judoklubb
49 Marit Mørtsell, Nordland Judokrets
16 Anne G. Møller, IL Stàlkammeratene Judogruppa
52 Mads Gabrielsen, Troms Judokrets
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
43 Marit Husmo, Tromsø Judoklubb
78 Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
11 Trine Reite, HammerfestJudoklubb
Deretter startet valget.
A. Forbundsstyret:
President: Erik Otto Jacobsen, lppon Judoklubb ~ enstemmig
Visepresident: Jan Eirik Schiøtz, Drammen Judo Club – enstemmig
Styremedlemmer; Heidi Bruun Haugseggen, Hurdal Judoklubb – valgt mot 12 stemmer
Alf B. Rostad, Levanger Judoklubb – valgt mot 7 stemmer
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundstíng ~ 28.06.1997 Side 7

Varamedlemmer:
B. Lovkomiteen:
Leden
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
C. Domsutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
D. Appellutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
E. Kontrollkomiteen:
Leder:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt.
F. Valgkomiteen:
Leden
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundsiing ~ 28.06.1997 Side
Kirsti H. Harefallet, Sarpsborg Judoklubb
Marit Enoksen, Hammerfest Judoklubb
Heidi Andersen, Oslo Judoklubb
Morten Yggeseth, NJJK
Thor Kirkesæther, Drammen Judo Club
AlfS. Martinsen, Mosjøen Judoklubb
Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
Johnny Roaldseth, Trondheim Judokwai
Axel Hopstock, Kragerø Judoklubb
Rolf Michaelsen, Rykkinn Judoklubb
PerA. Kulbraaten, Sofiemyr Judokwai
Torkel Sauer, NJJK
Tom Landås, Haugaland Judoklubb
Gry Alexandersen, OSI
Tore Willy Adamsen, Fredrikstad Judoklubb
Harald Monsen, Sandnes Judoklubb
Unni Kirknes, Stjørdal Judoklubb
Ole J. Storås, Trondheim Judokwai
Ragnhild Olsnes, OS]
GunnarWlnther, Marienlyst Judo Club
Svanhild Storstein Eide, Haugaland Judoklubb
Jan F. Ulvås, NJJK
Sven-Ove Johansen, Konnerud Judoklubb
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
– valgt mot 6 stemmer
– enstemmig
– enstemmig
– enstemmig
– valgt mot 15 stemmer
– valgt mot 10 stemmer
– enstemmig
– enstemmig
– valgt mot 24 stemmer
» valgt mot 8 stemmer
– valgt mot 22 stemmer
Tommy Aadahl Olsen, Sarpsborg Judoklubb ~ enstemmig
Per Magne Eide, Bergen Judo Club
~ enstemmig

G. Representasjon:
Som representant og vararepresentant til Norges Idrettsforbunds ting ble President og
Visepresident enstemmig valgt.
Protest og protokolltilførsel:
» Forbundsstyret har delegert fullmakt til de «ikke tingvalgte» komiteene til å konstituere seg selv.
Dette fratar tinget mulighet til á diskutere de prosedyrer som blir lagt til grunn i dette spørsmålet.
Når dirigenten forbyr diskusjon om disse spørsmålene under behandling av årsrapporten så betyr
dette i praksis at det er innført udemokratiske ordninger i forbundet. Dette ønsker vi å protestere på»
Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb
Greta Ulvestad, Alta Judoklubb
Lill Rasmussen, IL Nordkyn Judogruppa
Kjell R. Pedersen, Finnmark Judoutvalg
Marit Mørtsell, Nordland Judokrets
Anne Grete Møller, IL Stàlkammeratene Judogruppa
Mads Gabrielsen, Troms Judokrets
Rett avskrift bekreftes.
SAK 8. BESTEMME TID OG STED FOR NESTE TING
Følgende hadde ordet:
49 Marit Mørtsell, Nordland Judokrets, leste opp søknaden fra Nordland Judokrets.
56 Jan F. Ulvås, Forbundsstyret,
31 Per-Arne Grime, Oslo Judoklubb, foreslo at neste årsting avholdes hvor hovedtyngden
av Norges Judoforbunds medlemmer er.
52 Mads Gabrielsen, Troms Judokrets,
38 Tommy Aadahl Olsen, Sarpsborg Judoklubb, foreslår at neste årsting avholdes i Trondheim.
16 Anne Grethe Møller, IL Stålkammeratene Judoguppa,
66 Jan Ove Urheim, Markedsføringskomiteen,
42 Gunnar Davidsson, Tromsø Judoklubb.
Forslagene ble satt opp mot hverandre og forslaget fra Nordland Judokrets ble vedtatt
mot 12 stemmer.
Fastsetting av tid overlates til Forbundsstyret/Nordland Judokrets. Enstemmig.
President Erik Otto Jacobsen fikk ordet til slutt, og takket de fremmøtte representantene for
konstruktive meningsytringer og avsluttet deretter tinget 1997.
Of/0 gi/4 ~ fix IMM á//1~ kr
I
gílfi . l/0 1//1
Per-Arne Grime fn/V Jan Ove Urheim
Protokoll fra Det 24. Ordinære Forbundstíng ~ 28.06.1997 Side 9

ll
l REVIDERT BUDSJETT 1997 og 1998
19.08.97 Ã
3
INNTEKTER Budsjett 1998 5 Budsjett 1997
30
Medlemsínntekter 410 000 `
410000

Tilskudd/kontingenter/overføringer fra idrettsorg. 1 259 000
1 274 000
ug
t…>
Stevne- og aktivitetsinntekter 129 750
129 750

ut
Salgsinntekter 134 000
164 000

0\
Inntektsbringende tiltak 0
O
L.:
\1
Reklame-, annonse, sponsor~ og avtaler 36 000
36 000
en
\:>
Andre inntekter 20 000
385 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (sum 30-39) l 988 750
2 398 750
4
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
40
Deltakelse i andres stevner 276 700
276 700
41
Egne stevner/arrangementer 25 500
25 500
42
Trening og instruksjon 289 000 ‘
289 000
43
Utdanning og kurs 172 400
175 400
44
Andre utgifter O
350 000
SUM 763 600
1116600
5
ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING
50
Personalutgifter, lønn etc. 462 000 I
461 000
51
Møteutgifter 149 250 `
162 250
52
Adminístrasjonsutgifter 262 000
262 000
53
Informasjon 70 900
85 900
54
Markedsføringstiltak 4 000
4 000
56
Andre utgifter 4 000
4 000
SUM 952 150
979 150
7
TILSKUDD, KONTINGENTER OG OVERFØRINGER
UTGIFTER VED INNTBRINGENDE TILTAK
70 Tilskudd til særforbuncl/særkrets/gruppe 209 000
209 000
72
Kontingenter/avgifter til idrettsorg. 15 000
15 000
75
Salgsutgifter 39 000
69 000
77
Utgifter ved reklame-, annonse, sponsor- 20 000
20 000
_* SUM 283 ooo T
313000
SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40~79) 1 998 750
2 408 750
bR1FTsREstT1ÉrAT _» -10 000
-10000
8 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER _ _
80
81
Finanåfineleer 15 000
15000
Finansutgifter 5 000
5 000
T I SUM 10 ooo I
10000
89 ÅRSOVERSKUDD/-UNDERSKUDD 0
0
l

Tingpapirer 1995

Tingpapirer 1995

Forbundsting I 995
í NORGES
JUDOFORBUND
9:
Konstituering/ saksliste
Forremingsorden
1
INNHOLDSFORTEGNELSE *
SAK 1 : Beretninger, perioden 1993-1994
SAK 2: Regnskap for året 1994
SAK 3: Innkomne forslag
SAK 4: Tilsetting av revisor og godkjennelse av revisors honorar
SAK 5: Fastsetting av klubbkontingent for 1996 og 1997
SAK 6: Budsjett for 1995 og 1996 med kommentarer
sAK 7; valg
Side
3
5
6
31
39
41
41
41
46

DET 23. ORDINÆRE FORBUNDSTING 29. APRIL 1995
NJF ønsker alle representanter velkommen til Tinget
08.30
09.30
10.45-11.15
11.15 – 13.00
13.00- 14.00
14.00 ->
2
NORGES JUDOFORBUND
PROGRAM
Registrering av fullmakter
Åpning av Tinget ved fungerende
president Erik Otto Jacobsen –
etterfølgende Tingforhandlinger
Kaffe/te
Tinget fortsetter
Lunsj
Tinget fortsetter

3
DET 23. ORDINÆRE F ORBUNDSTING 29. APRIL 1995
Tinget avholdes i Idrettens Hus, Hauger skolevei 1, 1351 Rud, lørdag 29. april 1995.
Forhandlingene starter lørdag kl. 09.30.
Åpning av tinget
Konstituering
*-)(-99*
n..o,o-m
. Godkjenning av innkalling
Registrering av de fremmøtte representanter
. Godkjenning av representantenes fullmakter
. Valg av fu.nksj onærer (dirigenter og sekretærer), som ikke behøver
å være valgte Tingrepresentanter
* e. Valg av to Tingrepresentanter til â gjemiomgå og undertegne Tingets
protokoll
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av saksliste
fl©wewN~
Det fremgår av Norges Judoforbunds lover §7, at følgende saker skal behandles:
Sakene foreslås behandlet i denne rekkefølge:
Godkjenne beretninger fra perioden 1993/94
Godkjenne regnskap for regnskapsåret 1994
Behandle imakomne forslag
Tilsetting av revisor og godkjenning av revisors honorar
Fastsetting av klubbkontingent 1996 og 1997
Budsjett med kommentarer for 1995 og 1996
Valg av følgende tillitsmenn:
A. Forbundsstyret, som består av:
l. President
2. Visepresident
Tre styremedlemmer
To varamedlemmer
PP’
B. Lovkomiteen, som består av: 4
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
C. Domsutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer

4
D. Appellutvalget, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
E. Kontrollkomiteen, som består av:
1. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
F. Valgkomiteen, som består av:
l. Leder
2. To medlemmer
3. To varamedlemmer
G. Representasjon:
1. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting
2. Vararepresentanter til Norges Indrettsforbunds Ting
Bestemme sted og tid for neste Forbundsting

5
FORRETNINGSORDEN
Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak for
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til fem minutter første gang og tre minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretníngsorden, har ett minutt taletid.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for de inntegnede talere.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn.
Forslag må fremmes før strek er satt.
Forslag må bare fremmes i saker som står på saklisten.
Alle vedtak og valg avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak NJF ‘s
lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmen regnes som ikke avgitt.
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.

6
SAK 1: BERETNINGER, PERIODEN 1993 – 1994
A. FORBUNDSSTYRET OG KOMITEER
1. Styret valgt på Ekstraordinært Forbundsting 1994:
Forbundsstyrel (FS):
President
Visepresident
Styremedlemmer
Varamedlem
Arbeidsutvalget oppnevnt av
Erik Otto Jacobsen
J an Eirik Schiøtz
Jan Frank Ulvås
2. Komitemedlemmer valgt på Forbundstinget 1993:
Lovkomíteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
Damsutvalgetf
Leder
Medlem
Varamedlemmer
Appellutvalget:
Leder
Medlem
Varamedlemmer
Etter ekstraordinært forbundsting ovetok Harald Monsen ledelsen, og Unni Kirknes gikk 1nn
som medlem av utvalget.
Erik Otto Jacobsen
Jan Eirik Schiøtz
Jan Frank Ulvås
Gry Alexandersen
Heidi B. Haugseggen
Rolf Michaelsen
FS:
Bjørn Smith
Thor Kirkesæther
Alf Rostad
Terje Haugnes
Rune Bergmann
Axel Hopstock
Per A. Kulbraaten
Torkel Sauer
Jens Aassved
Gry Alexandersen
Harald Monsen
Unni Kirknes
Terje Gran
Ippon Judoklubb
Drammen Judoklubb
NJJK
OSI
Hurdal Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
NJJK
Drammen Judo Club
Levanger Judoklubb
Molde Judoklubb
Trondheim Judokwai
Kragerø Judoklubb
Sofiemyr Judokwai
NJ JK
Trondheim Judokwai
OSI
Sandnes Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Sofiemyr Judokwai

Kontrollkomiteen:
Leder
7
Ragnhild Olsnes
OSI
Medlem: Erik Otto Jacobsen Ippon Judoklubb
Varamedlem : Torbjørn Eliassoy Levanger Judoklubb
Etter ekstraordinært forbundsting trakk Erik Otto Jacobsen seg fra komiteen.
Valgkomiteen:
Leder
Medlem Kj ell Arne Kristiansen
Varamedlem
Vidar Strøm
Per-Arne Grime
Ole Storås
Ålesund Judoklubb
Mosjøen Judoklubb
Oslo Judo Klubb
Trondheim Judokwai
Representant til Norges Idrettsforbunds Ting og ledermøter:
Arild Sand.
Representant til Norges Obfmpíske Komite:
Arild Sand.
3. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret:
Dommerkomiteen:
Leder
Medlemmer
Varamedlem
Stevne- og T ermínkomiteen:
Leder
Nestleder
Medlemmer
Teknisk komite:
Leder
Medlemmer
Thor Kirkesæther
Ole J. Storås
Per-Arne Grime
Harald Monsen
Atle Lundsrud
Grete Utstumo
Ivar Johansen
Rita M. Sletteng Andersen
Jon Are Beukes
Dag Inge Opsetrnoen
Roald Nerli
Svein Gårdsø
Gunnar Røsberg
Drammen Judo Club
Trondheim J udokwai
Oslo Judo Klubb
Sandnes Judoklubb
Ippon Judoklubb
OSI
OSI
Asker Judo Club
Ippon Judoklubb
Konnerud IL-Judogruppa
Jessheim Judoklubb
Sandefjord Judoklubb
Hamar Judoklubb

8
Landslagskomíteen:
Leder Fridtjof Thoen Asker Judo Club
Utdanníngskamíteen:
Leder Terje Fikkan OSI
Medlemmer Jørgen Gjævenes Marienlyst Judo Club
Anders Lohne Lie Marienlyst Judo Club
B. FORBUNDETS NØKKELTALL
Medlemstall 1993 – 1994
Antall medlemmer 19931 1994
Damer under 12 år 334| 341
Damer13-16 år 1671 187
Damer 17 år –> 3741 309
Herrer under 12 år 12861 1133
Herrer 13 – 16 år 5211 424
Herrer 17 år –> 8601 722
Tot. reg. medlemmer 93/94 3542 3116
Totalt antall registrerte klubber 1993: 88, herav 69 klubber som har levert rapportskj ema, dvs.
19 klubber har ikke levert skj emaet.
Totalt antall registrerte klubber 1994: 87, herav 56 klubber som har levert rapportskjema, dvs.
31 klubber har ikke levert skjemaet.
C. FORBUNDSSTYRETS ÅRSRAPPORT FOR 1993 OG 1994.
I september 1994 ble Norges Judoforbund satt under administrasjon av Norges Idrettsforbund.
Norges Judoforbtmd kunne ikke gjøre opp sine forpliktelser, og var i en dyp økonomiske og
administrativ krise.
Det ekstraordinære forbtmdstinget 22.10.1994 ble gjennomført etter ønske fra klubber, kretser
og Norges Idrettsforbund. Den økonomiske situasjonen hadde forverret seg betydelig
gjennom 1994, og Norges Idrettsforbund stoppet ytterligere kreditter. Administrasjonen på
forbundskontoret fungerte ikke tilfredsstillende.
Interirnsstyret for perioden 22.10.1994 til 29.4.1995 har henvendt seg til det forrige styret om
å fremlegge årsrapport for 1993 og pr. 22.10.1994. Dette er avslått. Interimsstyret er derfor
kun i stand til å fremlegge årsrapport i perioden 22.10.94 til 31.12.1994.
Årsrapporten er satt opp etter retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

9
1. Økonomi
Kvantitativ beskrivelse
Egenkapital utvikling :
Qfl Q9_1 E 1993
30.09
1994
Mål
1994 1995
-4.000 -552.031 -477.136 -601.300
Resultat utvikling :
1993
-454.420
30.09
1994
-854.645 -454.645
Estimat
1994 1995
Egenkapital 1.1 -477.136
Resultat -124.163
-601.300
+146.880
-601.300 -854.645
-253.345 +400.000
Egeniapitai 31.12 -601.300
Tingvedtatt, 1993, progresjon :
1%
Egenkapital 1.1 -477.000
Resultat 1 04.000
Egenkapital 31.12 -373.000
Kvalitativ beskrivelse
-454.420
-854.645 -454.645
1994 1995
-3 73.000 -203 .000
170.000 544.000
-203.000 341.000
1994 startet skjevt og daværende styre maktet ikke å rette opp situasjonen økonomisk. Svikten
i troverdighet var nok årsaken til at NIF satte NJF under administrasjon.
På det økonomiske området kan følgende sies :
0 manglende jordnær estimering av budsjett.
0 manglende handlingskraft for å fange inn budsjettsvikt.
0 for lite detalj ert driftsbudsjett og likviditetsbudsj ett, samt periodisering av nevnte.
0 mangelfull bilagsdokumentasjon og attestering.
I tillegg til en rekke andre ting som føles unødvendig å nevne, men som er behørig registrert
av det nye styret.
Det nye styret, valgt 22.10.94, startet med å forhandle med kreditorer, inndrive utestående
fordringer og andre aktiviteter som følger :
0 IBM Edb-anlegg, awiklet nettverkssystemet og beholdt 3 PCer som enkelt anlegg.
Redusert gjelden med kr 115 000. Restgjeld kr 83 000 over 2 år med dagens MVA nivå.
0 Kopieringsmaskin fra KOPI OG DATA. Redusert gjelden med kr 20 000.
Restgjeld kr 58 000 over 3 âr med dagens MVA nivå.
0 Awiklet pensjonsordning på kr 40 000.
0 Imidrevet utleie av matter på kr 8 000.
0 Inndrevet garantiordning fra tidligere ansatte på kr 33 000.
0 Reduksjon av kontorarealet kr ll 000.
I Awiklet firmaet JUDO SPORT A/S
0 Avsatt feriepenger og arbeidsgiveravgift, tidligere ikke gjort.

10
v Imført attestasjonsregler. Utbetalinger godkjennes før disse foretas.
0 Innført ny kontoplan, gjeldene fra 1.l.95. –
0 Laget driftsbudsjett for 95 og 96
0 Laget likviditetsbudsj ett for 95.
0 Periodisert driftsbudsjett.
2. Aktivitet
Etter den 22.10 ønsket interimsstyret bevisst å satse på og beholde de få eliteutøveme som
fortsatt var villige til å fortsette. Pâ rekruttenngssiden satset interimsstyret med økonomiske
midler på Norges Toppidrettsgymnas, for at elevene skulle få et tilfredsstillende tilbud.
3. Personal – Organisasjon
Da interimsstyret overtok, var administrasjonens sekretær under oppsigelse samtidig som hun
også var sykmeldt. Etter forståelse med interimsstyret sluttet hun den 23.12.1994.
Presidenten har vaert tilstede to dager i uken på dagtid.
Medlermnene i interimsstyret fikk alle definerte ansvarsområder. Det ble igangsatt en
organisasj onsplan, som skulle ta hensyn til regioner, kretser, klubber og komiteer/utvalg.
Et konstruktivt samarbeide med Olympiatoppen for utvikling av toppidretten ble iverksatt.
4. Deltakelse i internasjonale styrer, komiteer og utvalg
Rune Neraal har i perioden fungert som 2. visepresident i den Europeiske J udounion (EJU).
D. RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG 1993/1994
1. Årsrapport for Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) har i Tingperioden bestått av følgende:
Per Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Atle Lundsrud, Ippon Judo Klubb
Harald Monsen, Sandnes Judo Klubb
Ole Storås, Trondheim Judokwai
Thor Kirkesæther, Drammen Judo Club.
Atle Lundsrud har vært leder fra 1992 til august 1993 da Thor Kirkesæther overtok. DK ble da
utvidet med Harald Monsen.
Atle Lundsrud gikk inn som konsultativt medlem.

Møter
Da det er stor geografisk spredning på komitemedlemmene har møtene blitt lagt til nasj onale
11
stevner. Telefonmøter er blitt hyppig brukt.
DK har vært innkalt til møter både med det gamle og nye styret. En del rutiner er blitt lagt om
og tilsvarende har DKs budsjett blitt kraftig redusert.
18.1.-93
15.4. »
9.5. »
10.8. »
8.9. »
13.11.»
23.11.»
11.12.»
1.2.- 94
10.12.94
13.12.94
7.1. -95
DK møte hos A. Lundsrud med Storås og Kirkesæther.
DK møte hos A. Lundsrud med Kirkesæther.
DK møte hos A. Lundsrud med Storås og Kirkesæther.
Møte med NJF . Tilstede Lundsrud, Storås og Kirkesæther
DK møte med Lundsrud og Kirkesæther
DK møte i Trondheim NMjnr.
Møte med NJF og andre komiteer.
DK møte i Fredrikstad NM lag.
Møte med NJF, P.A. Grime møtte.
DK møte i Kristiansund NM lag.
Møte med NJF og andre komiteer, T. Kirkesæther møtte.
DK møte i forbindelse med seminar
Seminarer/Kurs
ll.-13.6.-93
20.-21.3.-93
17.4.-93
24.-26.9.-93
8.1.-94
29.4.-1.5.94
25.-26.6.-94
Dommerseminar i Hooglede, Belgia.
H. Hallingstad og V. Strøm deltok.
B lisens i Warszawa, Polen for
P.A. Grime. A. Lundsrud deltok.
NJF Utviklingsseminar i forbindelse med Tinget.
T. Kirkesæther deltok.
Nordisk dommerseminar i Gøteborg.
O. Storås, P.A. Grime, H. Monsen, S.O. Johansen,
Esther Myrebø og T. Kirkesæther.
Dommerseminar i Drammen. 22 påmeldte.
Lederutviklingseminar på båt, Oslo-København-Oslo.
A. Lundsrud og T. Kirkesæther deltok.
Dommerseminar i Berlin.
P.A. Grime og H. Monsen deltok.

12
7.1.-95 Dommerseminar på NIF, Rud. 22 påmeldte.
Internasjonale stevner
27.-28.3.-93 Tomeo Citta di Roma. O. Storås dømte.
Feb. 93 Judo World Masters, H. Hallíngstad dømte.
Feb. 93 Åpent Belgisk. P.A. Grime dømte.
-93 Sportif Classic, Skottland. T.Aa.Olsen dømte.
9.-lO.4.- 93 Nordisk Mesterskap, Torshavn på Færøyene. T.Aa. Olsen dømte.
29.-30.5.-93 Gøteborgturnering. P.A. Grime, Liv Thomasrud og T.Aa. Olsen dømte
Sept. 93 Åpent Tysk. P.A. Grime dømte.
-93 Åpent Belgisk. H. Monsen dømte.
18.-21.11.93 EMjnr. i Papendal, Belgia. H. Hallingstad dømte.
19.-20.2.-93 Matsumae-cup i København. A.B. Rostad dømte.
Feb. 94 Judo World Masters. P.A. Grime dømte.
26.-27.3.-94 Torneo Citta di Roma. H. Hallingstad dømte.
17.-20.11.94 EMjnr. i Portugal. P.A. Grime dømte.
Lísensprøver
5.12.-92 A-lisens prøve, NM lag ved Ippon Judo Klubb.
P.A. Kulbraaten og Ta. Olsen bestod.
6.3. -93 B-lisens prøve Vestkyst-cup i Bergen.
T. Eikanger, S.O. Johansen og H. Hopkinson bestod.
13.2.-94 B-lisens prøve Blindern-cup.
E. Myrebø og E. Normann bestod.
Avholdte kurs
O. Storås
1993 1 C kurs og 1 kampregelkurs
1994 2 kurs avlyst
1995 l C kursijanuar

13
H. Monsen
29.-30.-94 l kampregelkurs med 16 deltagere.
17.4. -94 1 C kurs med 11 deltagere.
Uttak av dommere
NMsen. i Fredrikstad 20.-21.3.-93
Landskamp ungdom, Norge-Sverige-Danmark 6.11.-93
i Oslo.
NMjnr. i Kolstad 13.-14.11. -93
NM lag i Fredrikstad 11.12. -93
NMsen. i Kolstad 19.-20.3. -94
NMjnr. i Fredrikstad 12.1 1. -94
NM lag i Kristiansund 10.12.-94
Generelt
DK har som mål å høyne den Norske dommerstanden, både nasjonalt og intemasjonalt.
Ved innføring av domrnerdagskort kan aktiviteten til dommere som skal dømme ved større
stevner kontrolleres. Dette er til alles beste. Arbeidet gjort av P.A. Grime.
Revidering av nye dommerregler, basert på endringer ved UUS kongress i Hamilton, Canada.
Dette arbeidet har vært meget tidkrevende. P.A. Grime og H. Monsen har hatt ansvaret for
dette. Tore Eikanger har vært
behjelpelig med data i en vanskelig overgangsperiode ved NJF.
DK har forslag på egenandel ved dømming utenlands. Dette p.g.a. en meget anstrengt
økonomi.
DK har utarbeidet et standard C-lisens kompendium. H. Monsen har hatt dette arbeidet og sett
på utdanning av dommere i andre land.
Dommeraktiviteten har blitt preget av at flere stevner er blitt avlyst i 1993 og 1994. Det ser ut
som vi har mistet
bredden i toppen da flere dommere trapper ned. Men gledelig er å se at flere nye dommere
kornmer til. Disse må skaffes erfaring og hjelpes til rette av erfame dommere.
DK ta.kker klubber og kretser for hjelp med å få frem nye dommere.
DK vil nevne at BK JU DO på Kongsberg har egen budsj ettpost for klubbens dommere. Dette
til ettertanke.
Atle Lundsrud har trukket seg fra interimsstyret i NJF men har sagt seg villig å være
konsulent for DK.
DK har pr.i dag 4 internasjonale dommere:
Terje Gran, Sofiemyr Judo Klubb
Per Arne Grime, Oslo Judo Klubb
Haakon Hallingstad, Konnerud IL J udogruppa
Ole Storås, Trondheim Judokwai

14
Den neste som står for tur til intemasj onal lisens er Harald Monsen, Sandnes Judoklubb.
Dessverre har Terje Gran sagt at han trapper ned internasjonal dømming. DK beklager
dette.
Under NMsen. 1993 i Fredrikstad opplevde DK flere overtredelse av regelverket blant
utøverne. DK sendte skriv til NJF og ba om en skj erping av regelverket.
DK vil også nevne A. Lundsruds brev av 1.6.-94 til NJF. Dette vedr. ingen Norsk deltagelse
under EM 1994 i Gdansk i Polen.
Drammen, 15. februar 1995
Thor Kirkesæther
2. Rapport fra Stevne- og Terminkomiteen
Sammensetning og ansvarsområde
Leder Grete Utstumo, OSI
Nestleder Ivar Johansen, OSI
Medlemmer : Jon Are Beukes, Ippon
Rita Marit Sletteng Andersen, Asker
Dag Inge Opsethmoen, Konnerud
Komiteen har hatt ansvar for trekking til NM Senior Individuelt og Lag, og NM Junior
Individuelt og Lag. I tillegg har komiteen sørget for arrangører til alle NM og Landsstevner
samt til Norges Cup-stevner.
Det er ført kontroll med Norges Cup-pengene, og endelig liste over Norges Cup-vinnere er
laget.
Stevnereglementet er under full revidering og beregnes å være klar til trykking 1. mai 1995.
Ved siden av dette arbeidet har komiteen hatt 8 møter i perioden og behandlet saker angående
stevneaktiviteten.
Tenninlister er utarbeidet 2 ganger i året. Disse har dessverre komrnet ut litt forsinket, men
det skyldes at klubbene er sene til å melde sine aktiviteter innen fristen og at det er få søkere
til NM og NC-stevner.

Nedenfor en oversikt over NM og NC-aktiviteten for 1994. 1993 har vært vanskelig a få
oversikt over.
NM Senior 1994
Arrangør
Antall deltakere NM Senior K
Antall deltakere NM Senior M
Kolstad IL Judogruppa
Antall lag NM Senior K
Antall lag NM Senior M
Kristiansund Judoklubb
NM Junior
Antall deltakere NM Junior K
Antall deltakere NM Junior M
Antall lag Jtmior K
Antall lag Junior M
Fredrikstad Judoklubb
NC
Antall avholdte NC-stevner
Avholdte NC-stevner:
Antall søkere på NC-stevner
Blindem-Cup
Antall avlyste NC-stevner
Vestkyst-Cup
Gjennomsnittlig deltakelse K
NM Sen. Ind.
Gjennomsnittlig deltakelse K
Steinkjer-Cup
Stevuelederkurs
Antall gjennomførte kurs 0 -`
Antall deinkere o ‘
3. Rapport fra Landslagskomiteen
I januar 1993, da jeg startet arbeidet som landslagstrener, kom jeg imr i en organisasjon uten
rutiner og systemer for landslagsaktiviteter. Det var mange oppgaver å løse, og det var mange
stillinger som skulle fylles. Det manglet ikke ambisjoner og store ord, men etter min
oppfatning hadde ambisjonene ingen forankring i virkeligheten. Det tar tid â etablere seg i
toppen i intemasj onal idrett. Også i judo. Det finnes ingen enkle løsninger, og det koster
penger.
Vi hadde en relativt stor gruppe unge utøvere som var villige til â trene og ønsket å satse på
judo som toppidrett. ~Ved starten av 1993 hadde vi et ganske romslig budsjett på ca. kr.
600.000,-, og det dannet grunnlaget for våre aktivitetsplaner. Ved àrstinget i april 1993 ble
dette budsjettet kuttet med ca. 400.000,- kroner. Landslagskorniteen hadde allerede brukt
l50.000,- kroner, og hadde dermed nesten ingen penger å tilby 20 treningsivrige judokas.
Dette ble gjort uten at Forbundsstyret endret sine sportslige mål og ambisjoner!
Allerede ved starten av 1993 irmledet LLK og UDK et nært samarbeide. I samråd med Terje
Fikkan startet vi med testing av aktuelle utøvere, vi innledet et samarbeid med
NOK/Olympiatoppen. Først med Thor Ole Rimejordet og Bjørge Stensbøl og etter hvert med
Jarle Aambø, som nå er sportslig leder for bl.a. judo.

16
Det første vi måtte jobbe med overfor NOK, var å skape tillit. Vi fikk klare pålegg og krav til
fysisk kapasitet som kondisjon og styrke. Dette passet inn i LLKs målsetting om at vi bør
være de best trente judokas i verden.
Grunnlaget for å bli tatt opp som utviklíngsgruppe var lagt og vi ble tildelt midler fra NOK.
Dette samarbeidet har utviklet seg kontinuerlig, og NOK/Olympiatoppen har i dag tro på at
også vi skal oppnå intemasjonale resultater.
Terje Fikkan og Fridtjof Thoen bl med på «Prosjekt virmerledelse>> som tar for seg utvikling
av ledere og organisasjon frem mot OL-96 i Atlanta. Dette prosjekter foregår fortsatt, og er
meget lærerikt uansett om vi klarer å kvalifisere noen utøvere til Atlanta eller ikke. Deltagerne
er blitt pålagt å løse en rekke oppgaver. Bl.a. organisering av toppidretten, målsetting og
mâlformulering, kartlegging av treningsmengde blant toppidrettsutøvere nasjonalt og
internasjonalt og utvikling av relevante tester.
Det har vært en svært turbulent periode i Judoforbundet. Økonomisk har det vært en
katastrofe og organisasjonen har heller ikke fungert bra. Dette har i stor grad rarnmet
toppidretten. Utøverne har hatt store utlegg for å finansiere både trening og konkurranser.
Dette har gjort at vi har mistet mange utøvere som ikke har klart det økonomisk, samt a det er
vanskelig å kombinere studier/j obb med de treningsmengdene som kreves for å nå toppen i
internasjonal judo. Vi har allikevel hatt en fremgang både med hensyn til resultater og
aktiviteter. Det er avholdt 12 landslagsamlinger i Norge i 1993 og 10 samlinger i 1994. I
tillegg har utøverne deltatt på internasj onale samlinger i Sverige, Tyskland, Østerrike og
Frankrike. Vi har utøvere som har markert seg sterkt i intemasjonale konkurranser, både i
Norden og Europa.
Mest gledelig for norsk judos fremtid er kanskje etableringen av judo ved Norges
Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum. Her gjorde Bj ame Heimdal en god jobb og klarte på kort
varsel sommeren 1993 â etablere kontakt med både NTG og 8 unge talentfulle judoutøvere. Vi
var dermed en av idrettene som ble tat opp som ny gren ved NTG i august 1993.
Undertegnede ble fungerende trener for NTG-elevene ved siden av landslagstrenerjobben.
Dette var ikke helt i tråd med LLKs planer, men eneste mulighet av økonomiske hensyn.
LLK har hatt som mål å engasjere nøkkelpersoner i ulike stillinger som regionstrenere, trenere
for ungdom, jtmior osv. Vi har også hatt samtaler med kvalifiserte personer som har vært
villige til å stille opp, men pga. den økonomiske situasjonen har dette blitt awist av det
forrige Forbundsstyret.
Fridtjof Thoen
4. Rapport fra Teknisk komite
Rapporten mangler.
5. Rapport fra Utdanningskomiteen
Rapporten mangler.

17
6. Rapport fra Lovutvalget
Utvalget har ikke hatt noen aktivitet i perioden, og har derfor heller ikke levert rapport
7. Rapport fa Domsutvalget
Domsutvalget har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder: Axel Hopstock, Kragerø JK
Medlemmer: Per A. Kulbraaten, Sofiemyr JK
Varamedlem: Torkel Sauer, NJ JK
Utvalget har i perioden ikke hatt saker til behandling.
8. Rapport fra Appellutvalget
Ingen saker er blitt forelagt Appellutvalget i årene 1993 og 1994, og utvalget har derfor heller
ikke hatt noen møter.
Harald Monsen overtok ledervervet i Utvalget sent høsten 1994 etter at Gry Alexandersen
gikk inn i NJF s interimsstyre.
Harald Monsen
9. Rapport fra Statistikkomiteen
Komiteens sammensetning 1993:
Formann : Dag Hodne
Medlem ‘ Jan Omar Olsen
Medlem : Are Hodne
Komiteens sammensetning 1994:
Formann : Dag Hodne
Munkerudvollen 19
1165 Oslo – tlf. 22 29 67 61
Ajourføringer pr. 31.12.1994:
Dan grader: 2 stk. 5. Dan
7 4. Dan
19 3. Dan
42 2. Dan
249 1. Dan
Til sammen 319 Dan graderte
NJJK reg.nr. 120
NJ JK 121
(fotograf) 122
NJJK reg.nr. 120

18
Dommerlisenser: 1 stk. IJF-lisens (VM-OL)
7 EJU -lisens (EM)
20 N-A-lisens
ca. 30 N-B-lisens
ca. 120 N-C lisens
Til sammen 178 dommerlísenser
Trenerautorisasjoner: 2 stk. Diplom T-IV
1 D-K T-Ill
ca. 20 C-K T- II
ca. 86 B-K T – I
ca. 25 A-K T-L
Til sammen 134 trenerautorisasj oner
Presidenter: Den 12. er Erik Otto Jacobsen, IJK/Akershus
Stiftelser: Norges Judoforbund 28.06.1967
Oslo Judokrets 1 1 .02. 1 976
Norges Dan Kollgimn 07.01.1983
Hodne Budo Statistikk 15.06.1970
Klubber: Den første ble stiftet den 12.10.1960
Kretser: Under ajourføring (klubber og kretser)
Flere historiske statistikker er under ajourføring og vil komme ut etter hvert.
Komiteen trenger hjelp fra Judo Norge. Det er ikke alltid like lett å få inn opplysninger fra
klubber og kretser.
Får dere et spørreskjema fra Hodne Budo Statistikk vær da snill å svare på dette og returner
skrívet til Dag Hodne.
E. KRETSER/UTVALG – KLUBBER pr. 31.12.1994:
1. Østfold Judokrets
Fredrikstad Judoklubb
Kråkerøy Judoclub
Sarpsborg Judoklubb
Spjærøy Spkl.-Judogruppe

19
Oslo/Akershus Judokrets
Asker Judo Club
Aurskog-Høland Judoklubb
Hurdal Judoklubb
Ippon Judoklubb
Jessheim Judoklubb
Marienlyst Judo Club (MJC)
Nesodden Judoklubb
NJ J K
Oslo Judo Klubb
Oslo Studentenes IL-Judognzppe (OSI)
Romerike Judoklubb
Rykkinn Judoklubb
Ski IL-Judogruppe
Sofiemyr Judokwai
Hedmark Judokrets
Brumunddal Judoklubb
Hamar Judoklubb
Kongsvinger Judoklubb
Nord-Odal Judoklubb
Oppland Judokrets
Gjøvik Judoklubb
Lillehammer Judoklubb
Vinstra Judoklubb
Buskerud Judokrets
BK-Judo
Drammen Judo Club
Konnerud IL-Judogruppe
Krokstad Judoklubb
Lier Judoklubb
Vestfold Judokrets
Holmestrand Judoklubb
Larvik Judoklubb
Sandefi ord Judoklubb
Telemark Judokrets
Kragerø Judoklubb
Skien Judoklubb
Aust-Agder Judokrets
Arendal Judoklubb
Iveland Judoklubb

20
Vest-Agder Judokrets
Budosør Judo Club
Vennesla Judoklubb
Rogaland Judokrets
Finnøy Judoklubb
Haugaland Judoklubb
Sandnes Judoklubb
Stavanger Judoklubb
Strand Judoklubb
Hordaland Judokrets
Bergen Judo Klubb
Bergen Studentenes IL-Judogruppe (BSI)
Halsnøy Judoklubb
Sotra Judoklubb
Judo Klubb Stord
Sogn og Fjordane Judokrets
Førde Judoklubb
Møre og Romsdal Judokrets
Hovdebygda IL-Judogruppe
Kristiansund Judo Klubb
Molde Judoklubb
Skålheim IL-Judogruppe
Ulstein Judoklubb
Volda Judoklubb
Ålesund Judoklubb
Sør-Trøndelag Judokrets
Allmennvitenskapelige Høyskole IL Judogruppe (AVHI)
Frøya IL-Judogruppe
Kolstad IL-Judogruppe
Norges Tekniske Høyskole IL Judogruppe (NTHI)
Trondheim J udokwai
Nord-Trøndelag Judokrets
Levanger Judoklubb
Orkanger Judoklubb
Steinkjer Judoklubb
Stjørdal Judoklubb
Verdal Judoklubb

21
16. Nordland Judokrets
Bardal Judoklubb
Bjerkvik Judoklubb
Bodø Judo Club
Mosjøen Judoklubb
Narvik Ing.Høyskole IL-Judogruppe (NIH)
Sortland Judoklubb
Stålkameratene IL-Judogruppe
Øyan IL-Judogruppe
17. Troms Judokrets
Finnsnes Judoklubb
Harstad Judoklubb
Kvaløysletta Judoklubb
Ltmheim Judoklubb
Tromsø Judoklubb
Tromsø Studentenes IL-Judogruppe (TSI)
18. Finnmark Judoutvalg
Alta Judoklubb
Båtsfi ord Judoklubb
Hammerfest Judoklubb
Havøysund Judoklubb
Karasjok Judoklubb
Kirkenes Judoklubb
F. NM- OG NC-RESULTATER 1993
1. NM-senior – damer/herrer
Dato : 20. – 21.031993
Sted : Fredrikstad
Arrangør : Fredrikstad Judoklubb
Damer:
Vinner av Kongepokalen Margrethe W. Karlsen, Asker Judo Club
Vinnere: -52 kg Monica Halle, Asker Judo Club
-56 Siri Marte I-Iollekim, Verdal Judoklubb
-61 Liv Bue, Asker Judo Club
-66 Margrethe W. Karlsen, Asker Judo Club

Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere: -60 kg
-65
-71
-78
~86
-95 :
22
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club
Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
Alfredo Chincilla, NJJ K
Odd Sandnes, NJJK
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club
Kai Otto Nilssen, Vennesla Judoklubb
2. NM 1993 lag senior – damerfherrer
Dato : 11.12.1993
Sted : Fredrikstad
Arrangør : Østfold Judokrets
Vinnere:
Herrer: NJJK I
Damer . NJJK
3. NM junior damer/herrer
Dato : 13. og 14.11.1993
Sted : Trondheim
Arrangør : Kolstad Judo
Damer:
Vinnere: -48 kg
-52
-56
-61
(uoffisielt) -66
+66
Herrer:
Vinnere: -55 kg
-60
-65
-71
-78
-86 :
4. NM lag junior – damer/herrer
Vinnere:
Damer
Herrer
Hanne Giever, Trondheim Judokwai
Sylvia Marie Lindøe, Haugaland Judoklubb
Siri Marte Hollekirn, Ippon Judoklubb
Birgitte Ursin, BK-Judo
Kathrine Raaen, Kormerud IL-Judogruppa
Inger Skogmo, Levanger Judoklubb
Rune Jensen, Krogstad Judoklubb
Kawal Singh Kahlon, Konnerud IL-Judogruppa
Morten Schiøtz, Drammen Judoklubb
Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
Thomas Kristiansen, NJJ K
Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
Trondheim Judokwai
Buskerud J udokrets

23
5. Norge cup
Damer:
-52 kg : 1. Monica Halle, Asker Judo Club
2. Irena Pavlenina, Russland
3. Marian Konychenko, Russland
45p
20p
l0p
-56 kg : 1. Siri Marte Hollekim, Verdal Judoklubb
2. Natalia Zafranovia, Russland
3. Birgitte Ursin, BK-Judo
50p
20p
l5p
-61 kg : l. Liv Bue, Asker Judo Club
2. Margrethe Karlsen, Asker Judo Club
3. Heidi Andersen, Oslo Judo Klubb
3. Ester Myrbøe, BK-Judo
40p
25p
20p
20p
-66 kg : l. Ester Myrbøe, BK-Judo
2. Margrethe Karlsen, Asker Judo Club
3. Kristine Liabø, Ullstein Judoklubb
20p
20p
20p
+66 kg (-72 og +72)
l. Ann Helen Tygseth, Sofiemyr Judokw.
2. Gry Imsgaard, OSI
3. Linda Iversen, BSI
3. Sissel Norby, BSI
60p
20p
l0p
l0p
Herrer:
-56 kg: Ingen utdeling
-60 kg: 1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judokl.
2. Tom Larsen, Sofiemyr Judokwai
3. Oleg Karpov, Russland
ll0p
50p
20p
-65 kg: 1. Alexander Aamodt, Ippon Judokl.
2. Jørgen Gjævenes, MJ C
3. Steve Power, Vinstra Judoklubb
50p
36p
25p
-71 kg: 1. Tron Gubberud, BK-Judo
2. Dag Andrè Espeset, Bergen Judokl.
3. Anders Lie, MJC
3. Odd Sandnes, NJJK
3. Viatcheslav Chichkine, Russland
25p
25p
20p
20p
20p
-78 kg: 1. Frank Evensen, Sandefjord Judokl. 45 p
2. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club 40 p
3. Christian Dingstad, MJ C 30 p
3 stevner
1 stevne
I stevne
3 stevner
l stevne
2 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
1 stevne
l stevne
1 stevne
3 stewier
2 stevner
I stevne
1 stevne
6 stevner
5 stevner
l stevne
4 stevner
4 stevner
2 stevner
2 stevner
2 stevner
l stevne
1 stevne
1 stevne
3 stevner
2 stevner
4 stevner

24
-86 kg: 1. Fridtjof Thoen, MJC
2. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK
2. Stig Atle Frey, Kr.sund Judoklubb
40p
30p
30p
2 stevner
3 stevner
3 stevner
-95 1<g(+9s kg)
: 1. Kai Otto Nielsen, Vennesla Judoklubb 20 p 1 stevne
2. Rolf Pettersen, Stålkameratene Judokl. 20 p 1 stevne
2. Andrei Misiagine, Russland
20 p 1 stevne
G. NM- OG NC-RESULTATER 1994
1. NM senior – damer/herrer
Dato : 19. og 20.03.1994
Sted : Trondheim
Arrangør : Kolstad Judo
Damer:
Vinner av Kongepokalen: :
Vinnere -48 kg
-52
-61
-66
-72
+72
Åpen klasse
Herrer:
Vinner av Kongepokalen :
Vinnere -60 kg
-65
-71
-78
-86
-95
+95
Åpen klasse
Liv Bue, Asker Judo Club
Linda Danielsen, Kolstad Judo
Monica Halle, Asker Judo Club
Liv Bue, Asker Judo Club
Bente Stensrud, NJJK
Ann-Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Ann-Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Fridtjof Thoen, NTG/Asker Judo Club
Torbjørn Næss, Sotra Judoklubb
Egil Kvåle, Levanger Judoklubb
Geir Aage Jacobsen, Asker Judo Club

2. NM lag senior – damer/herrer
Dato : 10.12.1994
Sted: : Kristiansund
Arrangør : Kristiansund
Vinnere:
Damer
Herrer .
3. NM junior damer/herrer
Dato : 12.11.1994
Sted : Fredrikstad
25
Judoklubb
Ingen deltakelse
NJJK
Arrangør : Fredrikstad Judoklubb
Vinnere:
Damer:
(uoffisielt) -48 kg
-52
-56
-61
-66
(uoffisiell) +66
Herrer:
-55
-60
-65
-71
-78
-86
+86 :
4. NM lag junior damer/herrer
Damer ‘
Herrer
5. Norges Cup
Damer:
Linda Danielsen, Kolstad Judo
Lailyn Pope, Karasjok Judoklubb
May Linn Hystad, NJJK
Alette Bade, Steinkjer Judoklubb
Kathrine Raaen, Konnerud IL- Judogruppa
Ingjerd Camilla Skogmo, Levanger Judoklubb
Daniel Eriksen, Drammen Judoklubb
Rmie Jensen, Krogstad Judoklubb
Mats Kongshaug, NTG/Ippon Judoklubb
Stian Jespersen, NJJK
Kristian Norheim, NTG/Krogstad Judoklubb
Lars Sandnes, NTG/Bodø Judoklubb
Leif O. Dolonen Larsen, Konnerud IL-Judogruppa
Ingen deltakelse
Buskerud J udokrets
-48 kg : 1. Linda Danielsen, Kolstad Judo 35 p 1 stevne
: 2. Sigrun Larsen, Sofiemyr Judokwai 30 p 1 stevne
1 3. Nina Rygh, Steinkjer Judoklubb 5 p 1 stevne

-52 kg
-56 kg
-61 kg
-66 kg
+61 kg:
+66 kg:
-72 kg:
+72 kg :
Herrer:
-60 kg
-65 kg’
-71 kg-
26
1. Monica Halle, Asker Judo Club
2. Cecilie Lille, Alta Judoklubb
2. Kristin Øygarden, MJC
1. Laylin Pope, Karasjok Judoklubb
l. Ingrid D. Landmark, Tr.heim Judokw.
3. Sylvia Lindøe, Haugaland Judoklubb
I. Sarah Lloyd, MJC
2. Liv Bue, Asker Judo Club
2. Alette Bade, Steinkjer Judoklubb
l. Kathrine Raaen, Konnerud IL-gruppa
2. Bente Stensrud, NJJK
3. Anita Johnsen, BSI
I. Line Jonassen, Sofiemyr Judokwai
2. Monica Selnes, Stavanger Judoklubb
1. Ann H. Tygseth, Sofiemyr Judokwai
2. Eva C. Standal, Asker Judo Club
2. Ina Berg, Bodø Judoklubb
1. Ann H. Tygseth, Sofiemyr Judokw.
2. Hilde Olsen, Alta Judoklubb
20p
l0p
l0p
20p
20p
l0p
25p
20p
20p
30p
20p
l5p
20p
Sp
40p
Sp
Sp
20p
l0p
3. Rannveig Norman, Oslo Judo Klubb 5 p
2. Marit Mørtsell, Alta Judoklubb
3. Hanne Øien, Alta Judoklubb
1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judokl.
2. Tom E. Larsen, Sofiemyr Judokw.
3. Vidar Lyngmo, Kråkerøy Judokl.
1. Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
1. Thomas Johannessen, Bergen JK
1. Alexander Aamodt, Ippon Judokl.
1. Jon Sorrunervold, Ippon Judoklubb
2. Anders Lie, MJ C
3. Morten Schiøtz, Drammen Judokl.
3. Jørn T. Krekling, Steinkjer Judokl.
1. Ingjerd Skogmo, Levanger Judokl.
30p
l0p
Sp
80p
25p
l5p
20p
20p
20p
40p
30p
20p
20p
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
l stevne
1 stevne
2 stevner
l stevne
I stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
1 stevne
l stevne
4 stevner
3 stevner
3 stevner
1 stevne
1 stevne
1 stevne
2 stevner
2 stevner
1 stevne
l stevne

27
-78 kg: 1. Olav Aase, Ippon Judoklubb 40 p 2 stevner
2. Christian Dingstad, MJ C 20 p 1 stevne
2. Tomas Hansen, Bodø Judoklubb 20 p 1 stevne
+78 kg: 1. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK 40 p 2 stevner
2. Rolf Pettersen, Stålkameratene JK 20 p 1 stevne
3. Jan Karlsen, Sandnes Judoklubb 10 p 1 stevne
3. Per M. Eide, Bergen Judoklubb 10 p 1 stevne
3. Odd Hjelde, Ålesund Judoklubb 10 p 1 stevne
-86 kg: 1. Fridtjof Thoen, MJC 20 p 1 stevne
2. Steffen Krogh Pedersen, Bergen JK 10 p 1 stevne
3. Per M. Eide, Bergen Judoklubb 5 p 1 stevne
3. Johnny Roaldseth, Tr.heim Judokw. 5 p l stevne
-95 kg : l. Torbjøm Næss, Sotra Judoklubb 20 p l stevne
: 2. Morten Rosenwinge, Fredrikstad JK 10 p 1 stevne
3. Tore V. Sørum, Brumunddal Judoklubb 5 p 1 stevne
+95 kg: l. Egil Kvåle, Levanger Judoklubb 20 p l stevne
2. Morten R. Olsen, Fredrikstad JK l0 p l stevne
3. Rolf Pettersen, Stålkameratene JK 5 p l stevne
H. INTERNASJONALE MESTERSKAP OG STEVNER 1993
1. Europamesterskapet
Herrer:
-65 kg : 5. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
2. Åpent finsk:
Damer:
-48 kg : l. Monica Halle, Asker Judo Club
-61 kg : l. Liv Bue, Asker Judo Club
3. Internasjonal turnering – Venray – Nederland:
Junior herrer:
~65 kg : 1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
-78 kg : 1. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club

28
4. Internasjonal turnering – Gdansk:
Junior herrer
-65 kg : 3. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
5. Åpent svensk junior:
Herrer:
-65 kg : 1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
6. Åpent hollandsk, internasjonal B-turnering:
Herrer:
-65 kg : 7. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
I. INTERNASJONALE STEVNER OG MESTERSKAP 1994
1. Europamesterskapet
Junior herrer:
-71 kg : 7. Tron Gubberud, Ippon
2. Nordisk mesterskap – Færøyene
Junior herrer:
– 71 kg : 1. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
Åpen kl. .
Senior herrer.
-78 kg :
-65 kg :
-78 kg
3. SOC
Herrer:
2. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
2. Olav Åse, Ippon Judoklubb
3. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
3. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club
-60 kg : 1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
4. SBI-Cup – Lund, Sverige:
Junior damer:
-48 kg
Junior herrer:
-71 kg :
-95 kg :
: 2. Tine Kongshaug, Ippon Judoklubb
1. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
2. Peter Sinervo, NTG/MJ C

29
5. Internasjonal turnering – Venray, Nederland:
Senior damer:
~48 kg
-52 kg
-56 kg
-61 kg
+72 kg;
3. Monica Halle, Asker Judo Club
2. May Linn Hystad, NJJK
3. Siri M. Hollekim,NTG/Ippon Judoklubb
2. Birgitte Ursin, NTG/BK-Judo
1. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Ungdom herrer:
+78 kg: 3. Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
Junior herrer:
-86 kg
-71 kg
Senior herrer:
-60 kg
-65 kg
-71 kg
-78 kg
-ss kg
2. Egil Bergersen, Haugaland Judoklubb
3. Tron Gubberud, NTG/Ippon Judoklubb
1. Knut Harefallet, Kråkerøy Judoklubb
1. Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
2. Morten Schiøtz, Drammen Judoklubb
3. Tron Gubberud, Ippon Judoklubb
1. Olav Åse, Ippon Judoklubb
3. Geir Åge Jacobsen, Asker Judo Club
2. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
6. Kieler Woche – lagturnering:
Lag damer: 1. plass
-52 kg
-56 kg
~6l kg
-66 kg
+66 kg
May Linn Hystad, NJJK
Siri Marte Hollekim, Ippon Judoklubb
Liv Bue, Asker Judo Club
Bente Stensrud, NJ JK
Ann Helen Tygseth, Sofiemyr Judokwai
Lag herrer: l. plass
-60 kg
-65 kg
-71 kg
-71 kg
-78 kg
-86 kg
+86 kg
Knut Hare-fallet, Kråkerøy Judoklubb
Alexander Aamodt, Ippon Judoklubb
Anders Lie, Marienlyst Judo Club
Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
Olav Åse, Ippon Judoklubb
Bård Are Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
Fridtjof Thoen, Asker Judo Club

30
7. Åpent svensk:
Junior damer:
-56 kg : 3. Cecilie Lille, NTG/Alta Judoklubb
+72 kg : 2. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Åpen klasse : 2. Ingjerd Skogmo, Levanger Judoklubb
Junior herrer:
-65 kg : l. Thomas Johannessen, Bergen Judoklubb
: 3. Morten Kompen, NJJ K
-71 kg : 2. Tron Gubberud, Ippon
-86 kg : 3. Lars Sandnes, NTG/Bodø Judoklubb
+86 kg : 1. Peter Sinervo, NTG/MJC
Åpen klasse : 3. Lars Sand.nes, NTG/Bodø Judoklubb
Senior damer:
-56 kg : 2. Siri M. Hollekim, NTG/Ippon Judoklubb
-66 kg : 1. Birgitte Ursin, NTG/BK-Judo
Senior herrer:
-78 kg : 1. Olav Åse, Ippon
-86 kg : 2. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
8. Åpent tysk – Internasjonal B-turnering:
Herrer:
-86 kg : 7. Bård A. Hultengren, Sarpsborg Judoklubb
9. Åpent finsk:
Senior damer:
-48 kg : 1. Monica Halle, Asker Judo Club
-61 kg : 1. Liv Bue, Asker Judo Club
Senior herrer:
-65 kg : 3. Alfredo Chinchilla, NJJK
-78 kg : 3. Olav Åse, Ippon Judoklubb
10. Sveits – Internasjonal A-turnering, Basel:
Senior damer:
-48 kg : 5. Monica Halle, Asker Judo Club
Interrimsstyret ber alle klubber, som har hatt utøvere med i internasjonale stevner, og som
ikke har kommet med i oppstillingene, meddele dette til forbundskontoret snarest.

31
SAK 2: REGNSKAP FOR ÅRET 1994

1. Regnskap og budsjett 1994
Norges Judoforbund.
INNTEKTER
Salgsínntekter
Annonser/reklame
Bingo
Sponsor
Stevner
NIF, rammetilskudd
Lisenser
Klubbkontingenter
Graderinger
Overganger
Egenandel LL
Dansert./dommeraut.
NOK
Støtte EM-junior
Egenandel DK
Tilskudd Nord.Min.Râd
VO-kurs
NIF-seminar
NIF Idr./Rus
G.Hansens Fond
Reisefordeling
Egenand. Toppidr.generelt
» Stevner senior
» Trenere
NTG
Lederseminar
Ref.kurskostn.J.Sport
Sum inntekter
UTGIFTER
i>
:<
D.
10 Organisasjon
20 Info
30 Utvikling
40 Arrangement
50 Toppidrett
60 Adm.personalkostnader
» 60 » varekostnader
» 60 » driftskostnader
Tekn.komite m.m.
Sum utgifter
FINANSINNT:/UTG:
Renteinntekter
Renteutgifter
Bankomkostninger
Netto finanskostnader
Resultat
32
Regnskap
31/12.9â.
166.597
(3 0
1
1.387.209.
247.493
163 ooo.
750.
ooo.
6
1
69
4
7
30
O
543
554
1 000.
124.000.
000
10
3.600.
22 050.
100.
500.
.0O0
25
2.000
19.662
á.360
7.450
25.500
38.630
166.796
l5.429.85
05
12
50
84
82
2.516.917.18
54
10
84
37
324
1.020.
135
1.054.
044
660
238
910
ASA
328
006
884
50
20
87
85
06
25
14.382.
2.725.888.73
1. 15
â0.403.67
622
5.592.70
44.374.22
(253.345.77)
Budsjett
199&
300
15
25
50
1.516
180
7
2
90
2
100
20
2.307
76
22
110
50
370
1.018
67
404
2.117
20
20
170

Norges Judoforbund
Avd. 10 Org.
FS/AU
T.kom.
Int. møter
Sum
Avd.20 Info.
Info
JM
IF
Markedsf. generelt
Sum
Avd. 30 Utv.
Utvikling generelt
Klubb/reg.
DK
Toppidr.forum
Tiltak instruktører
Sum
Avd. 40 Arr.
Utd.komite
Norgesmesterskap
DK NM
RF NM
Sum
Avd. 50 Toppidr.
Bonus
Toppidrett
EM
Toppidrett generelt
Nordisk Mesterskap
Sum
Avd. 60 Adm.Personalkostn.
Regnskap
31/12.94.
19.379
1.224
33.440
.O
900
9.400
360
10.660
4.045
19.998
44.934
3.470
11.790
84.238
9.000
28.910
37.910
18.000
250.534
20.288
13.300
22.311
324.434
Lønn, ord. 1.061.485
Lønn ekstrah elp
6.440
J
Ref. sykepenger -258.167
Tilskudd lønn-Kaja -130.000
Avs. feriepenger
Arb.g.avgift
Pensjon
Sos.utgifter
114.822
174.228
40.630.
733
Honorar revisjon m-f1- 10.156
Sum 1.020.328.85
60
90
54 44.50
50
70
.20
87
40
.60
.87
65
70
.50
Budsjett
1994
37
2
37
76
20
2
22
20
90
110
30
20
50
20
350
370
832
10
119
32
25
1.018

Norges Judoforbund
Avd. 60 Varekjøp
J.Pass
Dan.grad.
Premie k.
Dan Sertifikater
Grad.reglement
Beh.endring
Sum
Avd. 60 Drift:
Husleie
EDB
Serv.tj./leie kont.mask.
Rekv.
Telefon/porto
Reise
Inventar
Int.kontingenter
Forsikring
Forsikring lisenser
Div.utgifter
Lederseminar
NTG
H.Husom, leie
H.Husom, innbet.
Tap på aksjer
Tap på fordringer
Sum
Tekn.komite
Stevnekomite
Sum
34
Regnskap
31/12.94.
1.492.06
2.434.-
5.100.-
125.980.-
135.006.06
98.307.-
101.795.3S
32.024.60
52.269.45
79.158.70
56.849.50
18.379.45
26.277.-
283.496.-
10.541.06
182.752.5O
47.623.64
33.758.-
-33.758.-
50.000.-
5.410.-
1.044.884.25
4.105.-
10.277.-
14.382.-
Budsjett
1994
25
16
25
1
47.
85
53
30
50
50
66
30
15
25
404
___Q

Norges Judoforbund.
Balanse
35
or. 31/12.
EIENDELER:
1010
1021
1022
1023
1070
1071
1110
1210
1215
1261
1262
Kasse
Bank skatt
Bank 1627.10.32009
Bank 1627.10.33285
Postgiro
Postgiro lisens
Aksjer
Debitorer
H.Husom F.P.1994
Skyldig kont. 1994
Forsk.bet. Insep 95
1263 Forsk. bet.Mittersill
1270 Beholdning rekvisita
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL:
1020 Bank 5134.06.06020
1265 Forskudd fra NTG
2010 Kreditorer
2011 Cigna
2020 Forskuddsbet.inntekter
2030 Skyldig reisetilskudd
2041 Skyldig bilgodtgj.
2050 Depositum
2070 Reisefordeling Ting
2210 Skattetrekk
2240 Pensjonstrekk
2250 Fagfor.kontingent
2280
2410 Avsatte feriepenger
Sum gjeld
2910 Egenkapital 1/1
2920 Årets resultat
Egenkapital 31/12
Sum gjeld og egenkapital
Skyldig arbeidsgiveravg. 42.149.-
l994 1993
953.37
44.195.-
2.105.19 l.324.19
40.- 39.-
å0.653.07′ 23.007.3l
26.747.45 22.279.85
1.000.- 51.000.-
26.497.64 64.10l.79
12.013.-
4.000.-
l.639.- –
8.933.20
301.50
40.461.02
125.980.-
164.391.07 332.880.5l
67A.9o9.54
35.ss5.a2
s1.495.os
70.324.-
6.600.-
2.350.-
702.914.75
77.663.-
18.484.-
25.550.-
1
2.887.50
1.900.-
832.-
38.953.-
2.100.-
l6.924.50
43.441.-
579.-
736.-
28.356.-
107.704.-
1.019.037.25 934.180.92
(477.136.44
(124.163.97
(601.300.41)
(253.345.77)
(854.646.18)
164.39l.O7 332.B80.51
(601.300.41)

36
2. Noter til regnskapet 1994
1. REGNSKABSPRINSIPP.
– NJF hari 1994 ført regnskap etter Norsk Standard.
2. FORDRI NQER.
° NJF har foretatt avskrivninger av gamle/usikre fordringer, kr 5410,-.
3. IDRETTSMATERIELL.
– NJF har 369 ml judomaner.
4. VARER FOR VIDERESALG.
– Lageret er utgiftsført pr 31.12.94.
5. IDRETTSANLEGG.
~ NJF er ikke eier av idrettsanlegg.
6. VERDIPAPIRER.
~ NJF har 10 stk aksjer i A/ S Idrett pålydende kr 100 til bokført av verdi kr 100
jmf. regnskaps- og revisjonsbestemmelsene §§ 1-9 og 1-10.
7. LÅN OG PANTSTILLELSER.
~ NJF har ingen lån eller pantstillelser.
3. Kontrollkomiteens beretning for 1994
Vil bli lagt fram på forbundstinget.

37
4. Revisjonsberetning for Norges Judoforbund’s årsregnskap 1994
REVISJONSFIRMA ET í;a:fla»‘°»‘TI»»2″f;°f
e em av or es tats-
O G    autoriserte Revgsors Forening
Til årsmøtet i Norges Judoforbund
REVISJ ON SBERETNING FOR 1994
Jeg har revidert ârsoppgjøret for Norges Judoforbund for 1994 som viser et ârsunderskudd
på kr. 253.345. Arsoppgjøret som består av resultatregnskap og balanse er avgitt av
forbundets styre og daglig leder.
Min oppgave er á granske forbundets àrsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg
har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for á bekrefte at
àrsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk
har jeg kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene
og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt
av ledelsen, samt innhold og presentasjon av ârsoppgjøret. I den grad det følger av god
revisjonsskikk har jeg gjennomgått forbnndets formuesforvaltning og interne kontroll.
Etter min mening er ârsoppgjøret gjort opp i samsvar med Norges Idrettsforhunds
regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling
pr. 31.12.1994 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overenstemmelse med god
regnskapsskikk
Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil jeg presisere at forbundets
negative egenkapital er økt med kr. 253.345 i 1994, og utgjør totalt kr. 854.646 ved
regnskapsârets utgang. Det påligger forbundets styre i denne forbindelse à iverksette tiltak
som dekker opp forbundets negative egenkapital.
OslQ;/-í fe
/Yii ve Iaco</ /
g
Registre isor
reviso ‘ 62727425
Adresse; K/tngenberggt. 7, s. etg. Te/efnn; 22 as 34 so Telefax; 22 ss 29 19 sankgffnnn: samos 43706
Postboks tass, vika – 0123 or/U 22 as 34 31 roretaksnr. ss 77 96 514

38
5. Styrets økonomiske beretning
Interimsstyret fraskriver seg ethvert ansvar for regnskapet og resultater i 1993 og 1994.
Resultatet for 1994 viste et underskudd på kr. 253.346.- mot budsjettert overskudd på
kr. 170.000,-. Det er foretatt avsetninger til feriepenger og arbeidsgiveravgift av dette med
kr. 123.106,-. Aksjekapitalen i Judo Sport A/S er avskrevet med kr. 50.000,-.
Varebeholdningen av rekvisita for salg er utgifcsført med kr. 125.980,-_ Det er til dels
betydelige awik på flere konti mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes mangelfull
budsj ettdisiplin og manglende regnskapsrutiner. Underskuddet overføres i ny regning
Gjelden til Norges Idrettsforbund er redusert fra bevilget kassakreditt på kr. 800.()00,- til
kr. 702.915,-.

39
SAK 3: INNKOMNE FORSLAG
Styrets forslag:
Alle som trener judo skal betale lisens. Summene endres til kr. 175,- over 12 år og kr.
125,- for 12 år og ynge.
Styrets forslag:
Atle Lundsrud utnevnes som æresmedlem av Norges Judoforbund.
Begrunnelse: Hans utrettelige arbeide for judosporten iNorge i Norsk Judo og Jiu-
J itsuklubb, Ippon Judoklubb, Norges Judoforbund og dommervirksomhet.
Lovsaker:
Styrets forslag:
Endring av §9 Forbundsstyret.
§9-3 lyder som følger:
President og visepresident kan ikke være leder eller nestleder i en idrettskrets eller
judokrets/utvalg.
Ingen av Farbundsslyrets medlemmer kan ha noen lønnet stilling í forbundet.
Dersom den valgte president eller visepresident innehar slike verv, plikter de straks å
fratre disse.
Det nye Forbundsstyret tiltrer dagen etter avsluttet Forbundsting.
Under saksbehandling og avgjørelser skal Forbundsstyret/Arbeidsutvalget ha en slik
sammensetning at sakene kan behandles og avgjøres av nøytrale medlemmer.
Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget.
Forbundsstyrets medlemmer skal ha fri adgang til alle judostevner arrangert av
judokretser eller lag/klubber, samt kretsing.
Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets/Arbeidsutvalgets forhandlinger.
Forslag:
Setningene skrevet i kursiv skrift strykes.

40
Begrunnelse:
NJF s lover bør være i samsvar med NIF’s lover.
Norges Idrettsforbund uttaler:
Uavhengig av hva det enkelte organisasj onsledds lov måtte si om honorarer til
tillitsvalgte, bestemmer NIFs lov §2-5 at
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortj eneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar som lønn for sitt arbeid.
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter fonige punktum skal fremgå
av budsjett og regnskap. Organisasj onsleddets styre bestemmer hvem som er
berettiget.

41
SAK 4: TILSETTING AV REVISOR OG
GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR
Forslag:
NJF tilsetter revisjonsselskapet Birkeland og Uvholt Revisjonsbyrå ANS og NJFs
styre gis fullmakt til â bli enig med revisor om størrelsen pâ hans honorar.
Begnmnelse:
Norges Idrettsforbund har kommet med kritikk over Yngve Jacobsen og anbefalt oss å
finne en ny revisor.
SAK 5: FASTSETTING AV KLUBBKONTINGENT FOR 1996 OG 1997
Styret foreslår at nåværende klubbkontingent på kr. 2.000,- opprettholdes.
SAK 6: BUDSJETT FOR 1995 OG 1996 MED KOMMENTARER
I henhold til §7-7 skal forbundstinget vedta langtidsplan og budsjettramme for kommende 5
år, inkludert det året tinget holdes.
Forbundsstyret ser seg ikke i stand til å oppfylle loven på dette punkt. I stedet legges fram
budsjett for 1995 og 1996. Vi forutsetter imidlertid at loven oppfylles ved neste ordinære
forbundsting.

42
1. Budsjett for 1995 og 1996
20.02.95
3
3000
3100
3300
3500
3600
3700
3900
4
4000
4100
4200
4300
5
5000
5100
5200
5300
5400
5500
7
7000
7200
7500
7700
S
80
81
89
IXNTEKTER
Medlemsinntekter
Tilskudd/kontingentcr/overføringer Era idxensorg.
Stevne- og aktivitetsinntekter
Salgsinnlekter
lnnteklsbringcnde tiltak
Reklame-, annonse, sponsor- og samarbeidsavtaler
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER (sum 30-39)
STEVNE OG AKTIVITETSUTGIITER
Deltakelse i andres stevner
Egne stevnerlarrangernenter
Trening og instruksjon
Utdanning og kurs
SUM
ADMINISTRASJON, MØTER OG MARICEDSFORIXG
Personalutgifier, lønn etc.
Møteutgífter
Admíniscrasjonsutgificr
Informasjon
Markedsføringstíltak
Andre utgifter
SUM _
TILSKUDD, KONT1’.\’GEN’1’ER OG 0VERFØRI.\`GER
UTGIFTER VED INNT.BRI.NGE.\`DE TILTAK
Tilskudd til særforbund/særluers/gruppe
Kontingenter/avgifter til idxertsorg.
Sal gsutgifær
Utgifter ved reklame-, annonse, sponsor- og samarbeidsavtaler
SUM
SUM DRIFTSUTGIFTER (sum 40-79)
DRIFTSRESULTAT
FINA.l\*SlNNTEKTER/-UTGIFTER
Finansínntektcr
Finznsutgifier
SUM
ÁRSOVERSKUDDI-UNDERSKL`DD
1995 1996
BUDSJETT BUDSJETT
350 000 350 000
‘ 1521000 l 521 000
28 000 53 000
186 000 107 000
0 0
0 0
2 085 000 2 031 000
l16 500 90 000
2 000 3 000
195 000 195 000
104 500 150 000
418 000 438 000
406 ooo
78 ooo
ass ooo
to ooo 10 ooo
o o
4 ooo 2 ooo
968 ooo 291 ooo
390 000
79 000
485 000
228 000
16 000
32 000
228 000
16 000
32 000
276 000 276 000
1 662 000 l 605 000
423 000 426 000
1 000 1 000
-20 000 -15 000
-19 000 -14 000
404 000 412 000

43
2. Kommentarer til budsjettene
Generelt
NJF er pålagt av NIF â betale ned gjelden på kr 800.000 med minimum
kr. 400.000 i 1995, resten i 1996. Det betyr at driftsbudsjettet for hvert
av ärene må ha et resultat pâ kr. 400.000. Styret har laget budsjett i
henhold til dette.
I 1995 har FS solgt matter for kr 82.000. Disse midlene er inntektsført
under post 3500. I 1996 vil vi irndlertid ikke ha disse inntektene, så
budsjettet for 1996 blir noe strammere enn for 1995.
Inntekter
De budsjetterte inntektene er slik vi dag gjennom tildeling fra NIF/NOK
og prognoser kjenner dem. I tillegg er det til sammen budsjettert med
inntekter gjennom stevner og kurs på til sammen kr 28.000 i 1995. I
1996 er det budsjettert med kr 53.000. Disse inntektene er å finne igjen
på utgiftssiden. Vi har lagt opp til bruttobudsjett. Gjennomføres ikke
aktivitetene, forsvinner inntektene, og tilsvarende kutt må gjøres på
utgiftssiden.
Utgifter
Utgiftene kan deles i «faste» og «variable». Tingdebatten bør i størst
mulig grad omhandle de variable utgiftene. Forslag som innebærer økte
utgifter bør også omhandle tilsvarende økte inntekter.
«Faste» utgzfter:
0 Klasse 4
4000 Kr 50.000 er øremerkede midler fra NOK til en utviklings-
gruppe. Øvrige utgifter er komiteenes.
4100 Kr 2000 for 1995 og kr 3000 for 1996 er allerede vedtatt
benyttet til NC-premiering
4200 Vi regner med kr 160.000 i utgifter til forsikring (fra
lisensene).
43001 denne klassen er det utgiftsført de inntektene som er
beregnet fra kurs og aktiviteter (post 3300) . For 1995
dreier dette seg om kr 28.000, for 1996 kr 53.000. Dersom
ikke de inntektsgivende aktivitene avholdes, må budsjettet
kuttes tilsvarende ned.

44
0 Klasse 5
5000 Posten omhandler personlautgiftene for NJF`s sekretær og
regnskapsmedarbeider.
5100 Nødvendige midler satt av til møter i FS, enkeltkomiteer
og årsting. ‘
5200 Posten omhandler husleie, utgifter til porto, telefon,
revísjonshonorar osv. Av de kr 485.000 pâ denne posten,
betraktes kr 304.000 som faste.
5300 Det er satt av kr 10.000 til INFO.
5500 Denne posten omhandler gaver.
0 Klasse 7
7000 NJF betaler kr 228.000 for sportssjefen i judo ved Norsk
Toppidrettsgymnas. Kr 100.000 av disse er øremerket
tilskudd fra NOK, og inntektsført i klasse 3.
7200 Posten omhandler medlemskontigenter til Nordisk Judo-
union, Europeisk Judounion og Internasjonale Judounion.
7500 Dette er utgifter til inntekts ervervelse.
0 Klasse 8
Klassen omhandler de renteinntekter,renteutgiftene og bank-
omkostningene NJF har i løpet av året.
Dette betyr at de variable utgiftene utgjør for 1995 og 1996 henholdsvis
kr 371.000 og kr 281.000. De er fordelt på følgende måte:
a) UDK har fått et budsjett på kr 30.000 for begge år for utdanning
av trenere. I 1995 vil midlene bli benyttet til trener III-utdanning.
b) DK har et budsjett pá kr 41.000 som skal dekke deltakelse pâ
internasjonalt dornmerseminar, internasjonale stevner og lisens-
prøver. Av disse er kr 11.000 avhengig av tilsvarende inntekter
fra kurs.
c) Landslaget har i budsjettet blitt tilgodesett med kr 130.000 begge
âr. I tillegg kommer øremerkede midler fra NOK pâ kr 50.000
begge år.
d) I 1995 og 1996 er det budsjettert med henholdsvis kr 181.000 og
kr 91.000 til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for presidenten.
Fordi NJF ikke har egen generalsekretær, vil presidenten matte
ivareta enkelte generalsekretæroppgaver, som f eks ledelse av
daglig drift, opplæring av nytilsatt sekretær, detaljert økonomi-
styring og kontakt med NIF/NOK. Dette er oppgaver som ikke er

45
forventet at tillitsvalgte skal ivareta. NIF forventer ogsá at det er
en daglig leder/generalsekretær på kontoret, men har akseptert
denne løsningen som ligger i budsjettet. Vi regner imidlertid med
at mye av tilretteleggingen av arbeidet vil bli ferdig i 1995, og
halverer derfor budsjettet for 1996.

46
SAK 7: VALG
Valgkomiteens innstilling foreligger ikke ennå. Den vil bli delt ut på forbundstinget

Formål:
Deltakere:
Sted og tid:
09.00
09.30
10.45
11.30
12.30
13.00
14.00
15.30
SEMINAR 30. APRIL 1995
PROGRAM
Få oversikt over hvilke strakstiltak som bør iverksettes, sett i
forhold til det som oppfattes som faktisk situasjon.
Representanter for klubber, kretser, komiteer og forbundsstyre.
Idrettens Hus, Hauger skolevei 1, Rud i Bærum. Regi-strering
kl. 08.30
ÅPNING
Innledning med noen tall for hvordan situasjonen ser ut. Antall
medlemmer, fordeling på aldersgrupper, deltakelse pà NM
osv.
DIAGNOSE
Inividuelt arbeid (5 min) og gruppearbeid: Hvordan kan vi
karakterisere situasjonen, på forbundsnivå, kretsnivâ og klubb-
nivå. Hva er bra – og hva kan bli bedre.
Gruppene settes sammen kretsvis – dersom det passer med
deltakerantallet. Komiteene i egne grupper.
Plenumsdebatt
Lunsj
TILTAK
Oppsummering av diagnosen. Presentasjon av planene fra
UDK, TK, STK og DK.
Gruppearbeid: Dekker komiteenes planer behovene for tiltak?
Er andre strakstiltak nødvendig? Hvem bør i så fall ha ansvaret
for tiltakene?
Plenumsdebatt
Avslutning
Judo3/prograrn.ser