Diverse dokumenter

Det er blitt laget mye dokumentasjon, hefter, blader, illustrasjoner, dokumenter, mm. til kurs, seminarer, graderinger, tinget, presentasjoner o.l.. Her er mye morsomt å lese og kanskje noe av det fortjener et nytt liv i en eller annen form.  Mye av dette er nok gått tapt, men det vi finner eller får tilsendt vil bli prøve å publisere herjudoinfo.no/judoforbundet/diverse-dokumenter.

Hvis noen sitter på noe av interesse, så ta kontakt med en av oss i Historikkprosjekt eller NJF-kontoret.

Introduksjons- og aktivitetslederkurs – trener 1

På begynnelsen av 1980 var aktiviteten stor i Norsk judo og mye ble produsert av bl.a. kurshefter. Her presenteres heftene til Introduksjonskurset og aktivitetslederkurset som ble benyttet i ‘Trener 1’ utdannelsen.  Mye arbeid ble lagt ned for å lage disse heftene og gjengen fra Bergen som var med i Utdannings- og instruksjons-komitêen i NJF, Johan Christopher Giertsen, Geir Otterbeck og Tone Vestøl,  skal ha stor takk for dette arbeidet.

Trener 1 - Introduksjonskurs - Utd. og instruk.komite - 1982Trener 1 - Aktivitetslederkurs - Utd. og instruk.komite - 1981

Det er også lagt ut flere hefter og dokumenter her under judoinfo.no/judoforbundet/diverse-dokumenter.  Det vil i tiden fremover bli lagt ut flere hefter, kursmateriell og dokumenter på denne siden.

Dagens dokumenter, kursmateriell og annet blir lagt på judo.no.